Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi

‘Vergi Kitapları’ Kategorisi

Klasik görüşe göre vergi; kişilerden kamu giderlerini karşılamak üzere cebri, nihai ve karşılıksız olarak istenen parasal yükümlülüktür. Vergi kanunları çok çeşitli olup sürekli değişen mevzuat içerisinde takibi oldukça zorlaşmıştır. Vergi kitaplarından beklenen, sürekli değişen ve gelişen mevzuata ait bilgilere ulaşım kolaylığı sağlayarak anlaşılır bilgiler elde etmektir. Muhasebe kitapları satış sitesinde yer alan vergi kitapları arasında; çeşitli vergi kanunları ile vergi revizyon kitapları, vergi davaları kitapları, vergi suç ve cezaları ile ilgili kitaplar yer almaktadır. Şirket yöneticileri, yeminli mali müşavirler, mali müşavirler, avukatlar, mali müşavir, avukat ve denetçi adayları, üniversitelerin İİBF ve hukuk fakültelerinin son sınıflarında okuyan kişiler muhasebe kitapları satış sitesinde yer alan kitaplardan satın alarak yararlanabilirler.

 • Vergi Dava Rehberi
  Fiyat : 135 TL
  İndirimli : 132,5 TL
  Ücretsiz Kargo!
  İncele Sepete Ekle
 • Bilişim Sektörü İçin Vergi Ve Teşvikler Teoriden Pratiğe Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
  Fiyat : 32,5 TL
  İndirimli : 31,50 TL
  İncele
 • Örnek Olaylarla KDV Kanunu Uygulaması
  Fiyat : 83,5 TL
  İndirimli : 82,5 TL
  İncele Sepete Ekle
 • Soru ve Yanıtlarla Eğitim Sektöründe Vergilendirme
  Fiyat : 55 TL
  İndirimli : 54 TL
  İncele Sepete Ekle
 • KDV, Muhtasar, Geçici Vergi Rehberi
  Fiyat : 95 TL
  İndirimli : 92 TL
  İncele
 • Vergi Uygulamalarında e–Tebligat ve e–Haciz
  Fiyat : 27,50 TL
  İndirimli : 27 TL
  İncele
 • Muhasebe Hileleri ve Vergiden Kaçınma Türk Vergi Mevzuatındaki Yasallığı Hile – Kaçınma – Peçeleme
  Fiyat : 51 TL
  İndirimli : 50 TL
  İncele
 • Türk Vergi Hukukunda Vergi Suç Ve Kabahatleri Bakımından Yorum Ve İspat
  Fiyat : 57 TL
  İndirimli : 56 TL
  İncele Sepete Ekle
 • Gelir Vergisi Matrahının Tespiti ve Beyanı
  Fiyat : 85 TL
  İndirimli : 83,5 TL
  İncele Sepete Ekle
 • Nakit Akış Tabloları İle Kredi Analizi
  Fiyat : 30 TL
  İndirimli : 29,5 TL
  İncele
 • Örneklerle Vergi İncelemeleri
  Fiyat : 70 TL
  İndirimli : 69 TL
  İncele
 • Açıklamalı – İçtihatlı Vergisel İşlemlerde Dava Rehberi
  Fiyat : 100 TL
  İndirimli : 99 TL
  Ücretsiz Kargo!
  İncele
 • Sayfa https://www.muhasebekitaplari.com/vergi-kitaplari/page/2