Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi

‘Vergi Kitapları’ Kategorisi

Klasik görüşe göre vergi; kişilerden kamu giderlerini karşılamak üzere cebri, nihai ve karşılıksız olarak istenen parasal yükümlülüktür. Vergi kanunları çok çeşitli olup sürekli değişen mevzuat içerisinde takibi oldukça zorlaşmıştır. Vergi kitaplarından beklenen, sürekli değişen ve gelişen mevzuata ait bilgilere ulaşım kolaylığı sağlayarak anlaşılır bilgiler elde etmektir. Muhasebe kitapları satış sitesinde yer alan vergi kitapları arasında; çeşitli vergi kanunları ile vergi revizyon kitapları, vergi davaları kitapları, vergi suç ve cezaları ile ilgili kitaplar yer almaktadır. Şirket yöneticileri, yeminli mali müşavirler, mali müşavirler, avukatlar, mali müşavir, avukat ve denetçi adayları, üniversitelerin İİBF ve hukuk fakültelerinin son sınıflarında okuyan kişiler muhasebe kitapları satış sitesinde yer alan kitaplardan satın alarak yararlanabilirler.

 • Vergi Usul Kanunu (VUK) Uygulaması
  Fiyat : 119,90 TL
  İndirimli : 117,90 TL
  Ücretsiz Kargo!
  İncele Sepete Ekle
 • Vergi Hukukunda Zamanaşımı
  Fiyat : 30 TL
  İndirimli : 29,5 TL
  İncele Sepete Ekle
 • Konu Ve Sektör Bazlı Vergi Sorunları
  Fiyat : 78 TL
  İndirimli : 76,50 TL
  Ücretsiz Kargo!
  İncele Sepete Ekle
 • Vergi Dünyası’nda 500 Soru Cevap
  Fiyat : 75 TL
  İndirimli : 74 TL
  Ücretsiz Kargo!
  İncele Sepete Ekle
 • Kaynakçalı, Güncel Vergi Kanunları
  Fiyat : 55 TL
  İndirimli : 54 TL
  Ücretsiz Kargo!
  İncele Sepete Ekle
 • Uygulamalı Beyanname Rehberi
  Fiyat : 100 TL
  İndirimli : 98 TL
  Ücretsiz Kargo!
  İncele
 • Açıklamalı ve Örneklerle Vergi Usul Kanunu (VUK) Uygulaması
  Fiyat : 80 TL
  İndirimli : 78,50 TL
  Ücretsiz Kargo!
  İncele Sepete Ekle
 • Vergisel İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi
  Fiyat : 70 TL
  İndirimli : 69 TL
  Ücretsiz Kargo!
  İncele Sepete Ekle
 • 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Uygulaması
  Fiyat : 80 TL
  İndirimli : 78,50 TL
  Ücretsiz Kargo!
  İncele Sepete Ekle
 • Kurum Matrahının Tespitinde Giderler
  Fiyat : 30 TL
  İndirimli : 29,50 TL
  İncele Sepete Ekle
 • Açıklamalı Ve İçtihatlı Vergi Usul Kanunu Ve Yorumu
  Fiyat : 98 TL
  İndirimli : 96,50 TL
  Ücretsiz Kargo!
  İncele Sepete Ekle
 • Vergi Hukuku
  Fiyat : 17,50 TL
  İncele Sepete Ekle
 • Sayfa https://www.muhasebekitaplari.com/vergi-kitaplari/page/2