Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi

‘SMMM Staja Başlama Kitapları’ Kategorisi

3568 sayılı kanunda yer alan staj yönetmeliğine göre; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olabilmenin en temel şartlarından biri 3 yıllık stajı tamamlamaktır. Staja giriş sınav konuları;2 grupta değerlendirilmektedir. Alan bilgisi konuları; finansal muhasebe, muhasebe standartları, maliyet muhasebesi, mali tablolar analizi, denetim, maliye, meslek hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, vergi hukuku, ticaret hukuku, borçlar hukuku, iktisattır. Alan bilgisi konularından 100 soru çıkmaktadır. Genel kültür genel yetenek konuları ise; Türkçe, matematik, Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi olup, 20 soru çıkmaktadır. SMMM staja giriş sınavını kazanabilmek için uzun süreli bir hazırlık çalışması yapılması gerekmektedir. SMMM staja başlama sınavı için, konu anlatımlı kitapların yanı sıra çözümlü test kitaplarına da muhasebe kitapları satış sitesinden ulaşabilirsiniz.