Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
SMMM Staja Başlama Konu Anlatımlı (Deha Yayınları)

SMMM Staja Başlama Konu Anlatımlı (Deha Yayınları)

Devrim Ergün, Haşim Yılmaz


Deha Yayınları


Baskı Tarihi: 2013
Sayfa Sayısı: 1134
Fiyatı: 55 TL
İndirimli Fiyatı:54 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

SMMM Staja Başlama Konu Anlatımlı Kitap, Finansal Muhasebe – Meslek Hukuku, Muhasebe Standartları -Vergi Hukuku, Maliyet Muhasebesi – Ticaret Hukuki gibi konu başlıklarından oluşmaktadır. Sitemizden en kısa sürede teslimat imkanı ile SMMM Staja Başlama Konu Anlatımlı Kitabını alabilirsiniz.

KİTAP TANITIMI

Finansal Muhasebe – Meslek Hukuku
Muhasebe Standartları -Vergi Hukuku
Maliyet Muhasebesi – Ticaret Hukuki
Mali Analiz  - Borçlar Hukuku
Muhasebe Denetimi Maliye
Ekonomi – İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 

ÖNSÖZ

Günümüzdeki ekonomik ve teknolojik değişimlerle birlikte gelişmiş ekonomilerde her alanda ve özellikle de serbest meslek dallarında asgari bir standartlaşmanın zorunlu ve kaçınılmaz bir hale geldiği dikkate alındığında ülkemizde Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından atılan adımların asgari düzeyde standartlaşmaya önemli katkıları olduğu görülecektir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olabilmek için yapılması zorunlu olan stajın başlatılabilmesi, düzenlenen sınavda başarılı olmaya bağlıdır. Bu sınav. standartlaşma yönünde aday meslek mensubunun asgari düzeyde salı olması gereken mesleki bilgi ve yeterliliği sınamaktadır.

Bu kitabın amacı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adaylarının karşı karşıya oldukları bu sınavı adaylara detaylı bir şekilde tanıtmak ve sınavda başarılı olmalarını sağlamaktır.

Sınav konularını kapsayan kitabımız genel kültür (Matematik, Türkçe ve İnkılap Tarihi) ve alan bilgisi (Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Türkiye Muhasebe Standartları, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Muhasebe Denetimi, Ticaret ve Borçlar Hukuku, Vergi Hukuku, Meslek Hu­kuku, iş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ekonomi, Maliye) olmak üzere iki kı­sımdan oluşmaktadır. Kuşkusuz bütün bu konuları bir kitapta toplamak ol­dukça güçtür. Ancak kitaptaki konular ve sorular daha önceki sınav konu ve soruları göz önünde tutularak hazırlanmıştır.

Unutmayınız ki çalışmadan, emek harcamadan başarılı olmak söz ko­nusu değildir. Staja giriş sınavı sadece pratik bilgilerle kazanılamaz. Ciddi bir şekilde hazırlanılması gereken bir sınavdır. Bu ciddiyetin farkında olarak hazırlamış olduğumuz kitabın çalışmalarınızda size yardımcı olacağını biliyo­ruz. Ayrıca sınav konularıyla ilgili sorulardan oluşan SORU BANKASI kitabı­nın bu kitaptaki çalışmalarınızı pekiştireceğinize inanıyoruz.

Kitabın hazırlanmasında bizlere katkılarını sunan Sayın Mevlüt Öztürk, Önder Karadaş, Hasan Sabır, Arif Arslan, Yasin Kalemci ayrıca DE­HA AÇIKÖĞRETİM öğretmenlerine ve kitabın yayımlanmasındaki katkıların­dan dolayı Yayınevi sahibi Sayın ibrahim Derbeder’e ve Akın Sedefe teşek­kürlerimizi sunarız.

 

İÇİNDEKİLER

 • I. KISIM: GENEL KÜLTÜR 1-288
 • I. BÖLÜM
 • MATEMATİK 3
 • II. BÖLÜM
 • TÜRKÇE 105
 • III. BÖLÜM
 • İNKILÂP TARİHİ 185
 • II. KISIM: ALAN BİLGİSİ 289-1118
 • I BÖLÜM
 • MUHASEBE 291
 • II. BÖLÜM
 • MUHASEBE STANDARTLARI 435
 • III. BÖLÜM
 • MALİYET MUHASEBESİ 467
 • IV. BÖLÜM
 • MALİ ANALİZ 537
 • V. BÖLÜM
 • MUHASEBE DENETİMİ 567
 • VI. BÖLÜM
 • EKONOMİ VE MALİYE 631
 • V!
 • VII. BÖLÜM
 • VERGİ HUKUKU 789
 • VIII. BÖLÜM
 • MESLEK HUKUKU 835
 • IX. BÖLÜM
 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 931
 • X. BÖLÜM
 • TİCARET HUKUKU 1007
 • XI. BÖLÜM
 • BORÇLAR HUKUKU 1097