Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi

‘SGK / İş Hukuku Kitapları’ Kategorisi

İş hukuku; iş ilişkisi içinde olan kişilerin uyması gerektiği zorunlu kurallar bütünüdür. Sosyal Güvenlik Kanunu ise; kısaca sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları düzenleyen bir kanunundur. SGK ve İş Hukuku kitaplarından beklenen, sürekli değişen ve gelişen mevzuata ait bilgilere ulaşım kolaylığı sağlayarak anlaşılır bilgiler elde etmektir. Muhasebe kitapları satış sitesinde İş hukuku ve SGK ile ilgili yer alan kitaplar işçi ve işverenlere rehber niteliği taşıyan kitaplardan oluşmaktadır. Şirketlerin insan kaynakları ve personel departmanlarında çalışanlar, mali müşavirler, mali müşavir adayları ile işçi ve işveren vekili olan kişiler muhasebe kitapları satış sitesinde yer alan kitaplardan satın alarak yararlanabilirler.

 • Açıklamalı ve Uygulamalı İş Sağlığı ve İş Güvenliği
  Fiyat : 75 TL
  İndirimli : 74 TL
  İncele
 • E-Bildirge Klavuzu
  Fiyat : 49 TL
  İndirimli : 48,5 TL
  İncele
 • İş Güvencesi ve Akdin Sona Ermesinden Doğan Tazminatlar
  Fiyat : 80 TL
  İndirimli : 78,50 TL
  İncele
 • İşçi Alacak Davaları Ve Belirsiz Alacak Davaları
  Fiyat : 65 TL
  İndirimli : 64 TL
  İncele
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
  Fiyat : 65 TL
  İndirimli : 64 TL
  İncele
 • 100 Soruda Yeni İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası
  Fiyat : 17,50 TL
  İndirimli : 17,40 TL
  İncele
 • İş Hukukunda Dinlenme Hakkı
  Fiyat : 48 TL
  İndirimli : 47 TL
  İncele
 • Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Uyuşmazlık Konularıyla İş Kanunu
  Fiyat : 75 TL
  İndirimli : 74 TL
  İncele
 • Açıklamalı-İçtihatlı İş Mevzuatı Rehber
  Fiyat : 50 TL
  İndirimli : 49,50 TL
  İncele
 • Herkes İçin Emeklilik El Kitabı
  Fiyat : 30 TL
  İndirimli : 29,50 TL
  İncele