Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
1000 Soru–Cevap İçtihatlı İş Mevzuatı Rehberi

1000 Soru–Cevap İçtihatlı İş Mevzuatı Rehberi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi Cumhur Sinan Özdemir


Baskı Tarihi: Mayıs 2018
Sayfa Sayısı: 694 Sayfa
Fiyatı: 105 TL
İndirimli Fiyatı:104 TL (Kdv Dahil)
ÜCRETSİZ KARGO
SİTEMİZDE GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR!
(Şu an için sitemizden sipariş alınamamaktadır.)
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

ÖNSÖZ

Kitap içinde yer alan yüzlerce Yargıtay kararı 2015-2016-2017 yıllarına aittir ve okuyucuların sorularına cevap verecek şekilde düzenlenmiş. 2017 yılında 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerinde önemli değişiklikler olmuş.

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu yürürlükten kalkmış, 01.01.2018 tarihinden itibaren işçi-işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda Arabuluculuk dava şartı haline gelmiş. Kitap içeriğinde, getirilen düzenlemeler, uygulama yönetmeliklerini kapsayacak şekilde yer almaktadır.

 

İÇİNDEKİLER

 

1000 SORU – CEVAP VE İÇTİHATLI İŞ MEVZUATI REHBERİ

 1. İşçi ve İşveren Kime Denir? İş İlişkisi Nedir?…………………………………………………….. 1
 2. İşçinin Özen ve Sadakat Borcu Nedir?……………………………………………………………… 1
 3. işçinin Sadakat Yükümlülüğüne Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………… 1
 4. Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyesinin İşçimi İşveren mi? Olduğuna

Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………………………………… 2

 1. Halk Eğitim Merkezi Kurs Öğretmeni ile Çıraklık Eğitim Merkezi Usta Öğreticinin

İşçi Sayılmadığına Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………….. 4

 1. Adi Ortaklığın Niteliğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?………………………………………… 5
 2. Vakıf Üniversitelerinde Çalışan Akademik Personelin Statüsüne Yönelik

Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………….. 6

 1. İşyeri Neresidir?………………………………………………………………………………………………. 8
 2. İşyeri Kapsamına Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………………… 8
 3. İşveren Vekili Kime Denir?………………………………………………………………………………. 8
 4. İşveren Vekilinin Sorumluluğuna Yönelik Yargı Kararı…………………………….. Nedir?….. 9
 5.  Belediyenin Görevi Kapsamındaki İşi Kurduğu Şirkete Devretmesine

Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………………………………… 9

 1. İşyerinin Bildirimi Ne Demektir?……………………………………………………………………. 10
 2. Asıl İşveren Kime Denir?……………………………………………………………………………….. 10
 3. Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi Nedir?……………………………………………………………. 10
 4. Asıl İş Ve Yardımcı İş Nedir?…………………………………………………………………………… 11
 5. Alt İşveren Kime Denir?………………………………………………………………………………… 11
 6.  İşletmenin ve İşin Gereği ile Teknolojik Sebeplerle Uzmanlık Gerektiren İş

Nedir?…………………………………………………………………………………………………………… 11

 1. Alt İşverenlik Yönetmeliğinin Amacı Nedir?…………………………………………………… 12
 2. Alt İşverenlik Sözleşmesi Nedir?……………………………………………………………………. 12
 3. Alt İşveren İşyerini Bildirme Yükümlülüğü Nedir?…………………………………………. 13
 4. Alt İşveren İşyeri Tescili ve Kayıt Dışı Alt İşveren İşyerlerinin Tescili Nedir?….. 13
 5. Alt İşverene Ait İşçilerin Yasal Haklarından Sorumluluk                        Kime Aittir?….. 14
 6. Alt İşveren Değişikliğinin İşçilik Haklarına Etkisi Nedir?………………………………….. 14
 7. Muvazaa Nedir?…………………………………………………………………………………………….. 14
 8. Muvazaa İncelemesi Nedir?…………………………………………………………………………… 15
 9. Muvazaa İncelemesinin Sonuçları Nelerdir?…………………………………………………. 16
 10.  Muvazaalı Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Müteselsil Sorumluluğu

Ortadan Kaldırmayacağına Yönelik Yargı Kararı Nedir?         16

 1.  Muvazaalı Asıl İşveren Alt işveren İlişkisinin Müteselsil Sorumluluğu

Ortadan Kaldırmayacağına Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………. 17

 1.  Muvazaalı Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Bulunduğu Durumlarda İşe

İadeye Yönelik Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………………… 18

 1.  Asıl İşin Alt İşverene Verilmesi Konusunda Kamu Kuruluşuna İmtiyaz Tanınmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir? 20
 2.  Hizmet Alım İhalesinin Muvazaaya Dayandığının Tespiti Sonucu İlave Tediye Ücretinden Taşeron İşçisinin Yararlanabileceğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………………………………….. 21
 3. Yeni Bir Muvazaa Tespiti Olmadıktan Sonra İşçinin İlave Tediye

Alamayacağına Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………………… 22

 1.  Muvazaalı Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde Kamu Kuruluşları İçin Özel Bir Uygulamaya Gidilemeyeceğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………………………………………………………………………….. 23
 2.  İşçi Temini Sözleşmesine Göre Çalıştırılan İşçinin Asıl İşveren İşçisi Sayılacağına Yönelik Yargı Kararı Nedir?     24
 3.  Muvazaalı Bir İşlemle Üçüncü kişinin Zarara Uğratılmasının Haksız Eylem Niteliğinde Olduğuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?          25
 4.  Hizmet Alımı Adı Altında Yapılan Sözleşmelerin Muvazaa Olup Olmadığına Yönelik Yargı Kararı Nedir?              26
 5. Kanundan Kaynaklanan İmtiyazdan Yararlanan İşverenin Asıl İşi Alt İşverene

Vermesinin Muvazaa Olup Olmadığına Yönelik Yargı Kararı Nedir?………………. 28

 1.  Muvazaa İddiasının Belediyelerin Alt İşverene Devrettiği İşler Açısından Araştırılmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?     29
 2. Kira Sözleşmesi ile Verilen İşin Muvazaa Olup Olmadığına Yönelik Yargı

Kararı Nedir?…………………………………………………………………………………………………. 30

 1.  Muvazaalı İş İlişkisinde İşçilerin Baştan İtibaren Asıl İşverenin İşçisi Olarak

İşlem Göreceklerine Yönelik Yargı Kararı Nedir?………………………………………….. 31

 1.  Muvazaaya Dayanan İlişkide İşçinin Kadrolu İşçilerden Farklı Ücret

Almasının Eşitlik İlkesine Aykırı Olacağına Yönelik Yargı Kararı Nedir?………….. 33

 1.  Gerçek İşverenin Tespitinde Muvazaaa İlişkinin Değerlendirilmesine Yönelik

Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………… 34

 1. Banka Yönetim Kurulu Tarafından Özel Güvenlik Biriminin Kapatılmasının

Muvazaa Yönünden Değerlendirilmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?………….. 36

 1.  Belediyelerin Temizlik ve Çöp Toplama İşlerinin Muvazaa Yönünden Değerlendirilmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?  38
 2.  Muvazaa Nedeniyle İşçinin Asıl İşverenin İşçisi Olduğunun Kabulüne Yönelik

Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………… 39

 1.  Bankanın Güvenlik Hizmetini Dışarıdan Temin Etmesinin Muvazaa

Yönünden Değerlendirilmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………. 40

 1. Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisinde Muvazaanın Diğer Şirketler Yönünden

Değerlendirilmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?………………………………………….. 41

 1. Muvazaalı İşçi Teminine Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………… 43
 2. Yasaya Uygun Alt İşverenlik İlişkisinin Muvazaa Yönünden

Değerlendirilmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?………………………………………….. 44

 1.  Muvazaanın Asıl İşin Bölünmesi Koşulları Yönünden Değerlendirilmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?               46
 2.  Muvazaanın Organik Bağ İlişkisi Yönünden Değerlendirilmesine Yönelik

Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………………………………………….. 47

 1.  Muvazaanın Distribütörlük İlişkisi Yönünden Değerlendirilmesine Yönelik

Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………………………………………….. 48

 1.  Muvazaanın Anahtar Teslim İhale Koşullarının Bulunmaması Yönünden Değerlendirilmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?             49
 2.  Muvazaanın Hizmet Alım Sözleşmesi Adı Altında işçi Temini Sözleşmesi Yapılmış Olması Yönünden Değerlendirilmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………… 51
 3.  Muvazaanın İşçi Temini Sözleşmesi Yapılmış Olması Yönünden Değerlendirilmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?             52
 4.  Muvazaa Olgusunun Re’sen Araştırılmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………………………………………………………………………. 53
  1.  Asıl İşverenin Sorumluluğunun Alt İşverenin Sorumluluğunu Aşamayacağına Yönelik Yargı Kararı Nedir?         54
  2. Değişen Alt İşverenler Arasındaki Hukuki İlişkinin Tespitine Yönelik Yargı

Kararı Nedir?…………………………………………………………………………………………………. 54

 1.  İşverenin Asıl İşini Başka İşverene Anahtar Teslimle Devretmesine Yönelik

Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………… 56

 1.  Muvazaaya Dayanan Alt İşverenlik İlişkisinde Eşitlik İlkesine Aykırılığa

Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………………………………. 57

 1.  Muvazaaya Dayanan Alt İşverenlik İlişkisinde Mali Sorumluluğa Yönelik

Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………… 58

 1.  Değişen Alt İşverenler Arasındaki Hukuki İlişkinin Tespitine Yönelik Yargı

Kararı Nedir?…………………………………………………………………………………………………. 59

 1.  Alt İşveren İlişkisinde Asıl İşverenin İşçi Alacakları Yönünden Sorumluluğuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?         60
 2.  Yeni Alt İşverenin Eski Alt İşveren İşçisi İle Çalışmak İstememesine Yönelik

Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………… 62

 1.  Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Geçerli Kabul Edildiğine Yönelik Yargı

Kararı Nedir?…………………………………………………………………………………………………. 63

 1. İş Kanunu’nun Kapsamı Nedir?………………………………………………………………………. 63
 2. İş Kanunu Hükümlerinin Uygulanmayacağı (İstisna) İşler Nelerdir?…………………. 64
  1. İş Kanunu Hükümlerinin Uygulanmayacağı (İstisna) İşler Kapsamında

Sayılmakla Birlikte İş Kanunu Hükümlerinin Uygulanacağı İşler Nelerdir?…….. 64

 1.  Deniz Yüzeyi ve Dibinde Temizlik, Atık Toplama, Çöp Toplama ve Benzeri İşlerde Çalışanların İş Kanununa Tabi Olup Olmadığına Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………………………. 65
 2.  Aşçı, Uşak, Temizlikçi Gibi Ev Hizmetlerinde Çalışanların İş Kanununa Tabi

Olup Olmadığına Yönelik Yargı Kararı Nedir?………………………………………………… 66

 1.  Şoförlük Hizmetlerinde Çalışanların İş Kanunu’na Tabi Olup Olmadığına

Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………………………………. 67

 1.  Kamyon, Taksi, Dolmuş Gibi Şoförlük Hizmetlerinde Çalışanların İş

Kanununa Tabi Olup Olmadığına Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………….. 68

 1. Eşit Davranma İlkesi Nedir?……………………………………………………………………………. 69
 2.  Eşit Davranma İlkesinin Koşulları Nelerdir?             69
 3.  Eşit Davranma İlkesine Aykırılık Nedeniyle İşten Ayrılan İşçinin Hakları

Nelerdir?………………………………………………………………………………………………………. 70

 1.  Eşit Davranma İlkesine Aykırılık İddiasında İspat Yükümlülüğü Kimdedir?………………………………………………………………………………………… 70
  1.  Ücretine Zam Yapılmadığı İddiası ile İş Sözleşmesini Fesheden İşçinin Eşit Davranma İlkesine Aykırılık Tazminatına Yönelik Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………………….. 70
  2.  Hamilelik Sebebi ile İş Sözleşmesinin Son Bulduğunu İddia Eden İşçinin Eşit Davranma İlkesine Aykırılık Tazminatına Yönelik Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………………….. 72
  3.  Görev Değişikliği ve Ücretinin Düşürüldüğü İddiası ile İş Sözleşmesini Fesh Eden İşçinin Eşit Davranma İlkesine Aykırılık Tazminatına Yönelik Yargı

Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………………… 73

 1.  Aynı Oranda Ücretine Zam ve Prim Ödemesi Yapılmadığını İddia Eden İlaç Tanıtım ve Pazarlama İşinde Çalışan İşçinin Eşit Davranma İlkesine Aykırılık Tazminatına Yönelik Yargı Kararı…………………. Nedir?….. 74
 2.  Mobbing Nedir?            76
 3.  Mobbing Uygulanma Nedeni Nedir?         76
 4.  Mobbinge İlişkin Yasal Düzenleme Nedir?               77
  1.  İşyerinde Teknik Personel Olarak Çalışan İşçinin Mobbing Uygulandığını İddiasına Yönelik Yargı Kararı Nedir? 77
  2.  Okul Yönetimince Öğretmen Olarak Çalışan İşçiye Mobbing Uygulandığını iddiasına Yönelik Yargı      Kararı     Nedir?    78
 5.  İşyerinde Kalite Güvence Ekip Lideri Olarak Çalışan İşçinin Mobbing

Uygulandığını İddiasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………… 79

 1.  İşyerinde Bölge Müdürü Olarak Çalışan İşçinin Mobbing Uygulandığını

İddiasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………………………….. 82

 1.  Banka İşyerinde Satış Temsilcisi Olarak Çalışan İşçinin Mobbing Uygulandığını İddiasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?       84
 2.  Eşitlik İlkesinin Aynı Durumda Olanlar İçin Geçerli Olacağına Yönelik Yargı

Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………………… 85

 1. İşyeri Devri Nedir?…………………………………………………………………………………………. 87
 2. İşyeri Devrinde Borçlardan Sorumluluk Kime Aittir?……………………………………… 87
 3. İşyeri Devrinden Dolayı İşçinin İş Sözleşmesi Feshedilebilir                                mi?….. 87
 4.  İşyeri Devrinin Tek Başına İşçiye Haklı Fesih Olanağı Vermeyeceğine Yönelik

Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………… 87

 1. İşyeri Devrinin İşçilik Alacaklarına Etkilerine Yönelik Yargı……………. Kararı Nedir?….. 89
  1.  Müşteri Portföy Devrinin’de İşyeri Devri Niteliğinde Olduğuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?  90
 2.  İşyeri Devrinde, Devreden İşverenin Sorumluluğuna Yönelik Yargı Kararı

Nedir?…………………………………………………………………………………………………………… 92

 1.  Kamuya Ait İşyerinin Özelleştirme İşlemi Sonucu Başka Bir İşverene Geçmesinin, İşyeri Devri Niteliğinde Olduğuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………………….. 93
 2. Alt İşveren Değişikliğinin İşyeri Devri Olduğuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?…. 95
  1.  Devreden İşverenin Yıllık İzin Ücretinden ve İhbar Tazminatından Sorumlu Olmayacağına Yönelik Yargı Kararı Nedir?   97
 3.  Değişen Alt İşverenlerde işçinin Çalışmasının İşyeri Devri Olduğuna Yönelik

Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………. 98

 1. Tüzel Kişiliğin Kötüye Kullanılmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………. 99
 2. Geçici İş İlişkisi Nedir?……………………………………………………………………………….. 100
 3. Geçici İş İlişkisinin Süresi Nedir?………………………………………………………………… 101
 4. Süre Dolmasına Rağmen Geçici İş İlişkisi Devam Edermi?………………………….. 102
 5. Geçici İş İlişkisinde Yasaklar Nelerdir?……………………………………………………….. 102
 6. Geçici İşçi Çalıştıran İşverenin Yükümlülükleri Nelerdir?…………………………… 103
 7. Geçici İşçinin Yükümlülükleri Nelerdir?…………………………………………………….. 104
 8. Geçici İşçi Uygulamasına Yönelik Yasal Düzenleme Nedir?………………………… 104
 9. Özel İstihdam Bürosu Nedir?……………………………………………………………………… 104
 10. Özel İstihdam Bürolarının Faaliyetine Başlaması Ne Şekilde Olur?…………….. 105
 11. Özel İstihdam Bürolarının Yapabilecekleri Faaliyetler Nelerdir?……………….. 105
 12. Özel İstihdam Bürolarının Yapamayacakları Faaliyetler Nelerdir?……………… 105
 13. Özel İstihdam Bürolarının Yükümlülükleri Nelerdir?………………………………….. 105
 14. Özel İstihdam Bürolarının Ücret Temini Nedir?…………………………………………. 106
 15. Özel İstihdam Bürosu Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi Nedir?…………………………… 106
 16. Özel İstihdam Bürolarını Kim Denetler?…………………………………………………….. 107
 17. Toplum Yararına Program Nedir?………………………………………………………………. 107
 18. Toplum Yararına Program Uygulanabilecek Alanlar Nelerdir?…………………… 108
 19. Toplum Yararına Programların Süresi Nedir?…………………………………………….. 108
 20. Toplum Yararına Programlara Katılım Şartları Nelerdir?…………………………….. 109
 21. Toplum Yararına Programlara Katılımcıların Seçilme Şartları Nelerdir?……… 109
 22. Toplum Yararına Programlar Katılımcılarına Ücret Ödenir mi?………………….. 110
 23.  Toplum Yararına Program Kapsamında Çalışanların İşçi Statüsünde

Olduğuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………………………. 110

 1.  Geçici İşçi İbaresinin Toplu Sözleşme Hükmünde Yer Almasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?    112
 2. İş Sözleşmesi Nedir?………………………………………………………………………………….. 114
 3. İşveren İşçi ile Yazılı Sözleşme Yapmak Zorundamıdır?………………………………. 114
  1.  İşçi ve İşveren İş Sözleşmesini İhtiyaçlarına Uygun Biçimde Düzenleyebilirlerimi?    114
 4. Sürekli ve Süreksiz İşlerdeki İş Sözleşmesi Nedir?……………………………………… 115
 5. Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Nedir?……………………………………………… 115
 6. Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Ayrımının Sınırları Nelerdir?……………. 115
 7. Kısmi Süreli ve Tam Süreli İş Sözleşmesi Nedir?…………………………………………. 116
 8. Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Kısmi Çalışma Yapılabilir mi?…………….. 116
 9. Analık İzin Hakkı Nedir?……………………………………………………………………………… 116
 10. Çalışma Süresinin Yarısı Kadar Ücretsiz İzin Hakkı Nedir?…………………………… 117
 11.  Altı Aya Kadar Ücretsiz İzin Hakkı Nedir?    117
 12.  Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Kısmi Süreli Çalışmanın Şekli Nedir?……………………………………………………………………………………….. 118
 13.  Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Kısmi Süreli Çalışma Talebinin

Unsurları Nedir?…………………………………………………………………………………………. 118

 1.  Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Kısmi Süreli Çalışma Talebinin Şartları Nedir?  118
 2.  Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Kısmi Süreli Çalışma Yapılabilecek İşler Nelerdir?          119
 3.  Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Kısmi Süreli Çalışmaya Başlayan İşçi,

Tam Süreli Çalışmaya Geçebilir mi?…………………………………………………………….. 119

 1.  Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Kısmi Süreli Çalışmada Çalışma Süresi

ve Ücret Ne Şekilde Belirlenir?…………………………………………………………………… 120

 1. Çağrı Üzerine Çalışma Sözleşmesi Nedir?…………………………………………………… 120
 2. Çağrı Üzerine Çalışma Daveti Ne Şekilde Yapılır?……………………………………….. 120
 3.  Çağrı Üzerine Çalışmada Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilecek Sigorta

Prim Gün Sayısı Ne Şekilde Hesaplanır?……………………………………………………… 121

 1. Uzaktan Çalışma Sözleşmesi Nedir?……………………………………………………………. 121
 2. Deneme Süreli İş Sözleşmesi Nedir?………………………………………………………….. 122
 3. Takım Sözleşmesi Nedir?……………………………………………………………………………. 122
 4. İş Sözleşmesinin Niteliğine Yönelik Yargı Kararı……………………………………… Nedir?….. 123
 5. İş Sözleşmesinin Ayırt Edici Unsuruna Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………….. 124
 6. Asgari Süreli Sözleşmelerin Belirli Süreli Olarak Kabul Edilmeyeceğine

Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………………………………………. 125

 1. Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapılması İçin Gerekli Koşulların Bulunmamasına

Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………………………………………. 127

 1.  Bakiye Süre Ücret Talebi İçin İş Sözleşmesinin Belirli Süreli Olmasına Yönelik

Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………………………………………… 128

 1.  Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapma Zorunluluğunun Kanundan Doğmasına

Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………………………………………. 129

 1.  Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Yenilenmemesi Sonucu Kıdem Tazminatı Ödenmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?            130
 2.  Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süreye Bağlanmış Olması Şartına Yönelik Yargı Kararı Nedir?   131
 3.  Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapılması İçin Gerekli Objektif Koşulların

Bulunması Şartına Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………. 133

 1.  Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapılması İçin Gerekli Objektif Koşulların

Bulunması Şartına Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………. 134

 1.  Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Öğretim Görevlisi Yönünden Objektif Sebebin Olduğuna Yönelik Yargı Kararı     Nedir?    135
 2. Asgari Süreli Sözleşmelerin Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Niteliğinde

Olduğuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………….. 136

 1.  Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süreli Olma Şartına Yönelik Yargı Kararı

Nedir?…………………………………………………………………………………………………………. 138

 1. Özel Öğretim Kurumlarında Her Yıl Yenilenen Sözleşmelerle Çalışmaya

Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………………………………………. 139

 1.  Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Bakiye Süre Ücretini Hakediş Koşullarına

Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………………………………………. 140

 1.  Kısmi Süreli İş Sözleşmesi ile Çalışan işçinin Haklarına Yönelik Yargı Kararı

Nedir?…………………………………………………………………………………………………………. 141

 1. Kısmi Süreli İş Sözleşmesiyle Çalışan Ücretli Öğretmenlerin Hizmet

Tespitine Yönelik Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………….. 142

 1. Kısmi Süreli İş Sözleşmesiyle Çalışmanın Mevsimlik İş Olmadığına Yönelik

Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………. 143

 1.  Özel Üniversitede Öğretim Görevlisi İle Düzenlenen Garanti Süreli İş Sözleşmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?              144
 2.  İşverenin İşten Çıkarılacak İşçilerin Seçiminde Belirlediği Kritere Uygun Davranmak Zorunda Olduğuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………………………………………………………………. 145
 3.  İş Sözleşmesi Devam Ederken Yapılan Tahkim Sözleşmesinin Niteliğine

Yönelik Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………………………….. 147

 1. İş Sözleşmesine Uymada Ahde Vefa İlkesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?….. 148
 2. İşçilik Alacaklarının Niteliklerine Göre Zamanaşımı Sürelerinin

Belirlenmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………………. 149

 1. Mevsimlik İş Sözleşmesi / Mevsimlik İş Nedir?…………………………………………… 150
 2. Mevsimlik İşlerde Yıllık İzin Hakkına Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………….. 151
 3. Mevsimlik İşlerde İşçilik Haklarının Toplu İş Sözleşmesiyle Genişletilmesine

Yönelik Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………………………….. 152

 1. Mevsimlik İşlerde İşçinin Yıllık İzin Yönünden Kıdem Süresine Yönelik Yargı

Kararı Nedir?……………………………………………………………………………………………….. 154

 1. Mevsimlik İşlerde İşçinin Yıllık İzine Hak Kazanamayacağına Yönelik Yargı

Kararı Nedir?……………………………………………………………………………………………….. 155

 1. Mevsimlik İşlerin Yıllık 330 Günü Aşmayan İşler Olarak Kabul Edildiğine

Yönelik Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………………………….. 156

 1. İbra Sözleşmesi/İbraname Nedir?……………………………………………………………… 156
 2. İbranamenin Geçerlilik Şartlarına Yönelik Yargı       Kararı……………………… Nedir?….. 157
 3. İhtirazi Kayıt Konulan İbranamenin Niteliğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?……. 158
 4. İbranamenin Geçerlilik Koşullarına Yönelik Yargı Kararı Nedir?………………… 158
 5.  Fesihten Bir Ay Sonra Düzenlenmeyen İbranamenin Geçersiz Olacağına

Yönelik Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………………………….. 160

 1. İş Sözleşmesinin Sona Ermesinden İtibaren Bir Ay Geçmeden Yapılan

İbranamenin Geçerli Olmayacağına Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………. 160

 1.  Sınırlamaya Tabi Olmaksızın İşçinin Borçlarının İbra Yoluyla Sona Erdirilmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?       161
 2. İbranamenin Geçerlilik Koşullarına Yönelik Yargı Kararı Nedir?………………… 162
 3. Rekabet Yasağı Sözleşmesi / Rekabet Yasağı Nedir?………………………………….. 164
 4. Rekabet Yasağına Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………. 165
 5. İkale Sözleşmesi / İkale Nedir?………………………………………………………………….. 166

İkale Önerisinin İşçiden Gelmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?      167

 1.  İkale (Bozma) Sözleşmesine İşçinin İhtirazı Kayıt Koyması Sonucuna Yönelik

Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………………………………………… 168

 1. İkale Sözleşmesinin işçi Lehine Yorumlanmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?            169
 2. İkale (Bozma) Sözleşmesinin Ek Menfaat Sağlamasına Yönelik Yargı Kararı

Nedir?…………………………………………………………………………………………………………. 170

 1. Cezai Şart Sözleşmesi / Cezai Şart Nedir?…………………………………………………… 171
 2.  İşçi Aleyhine Kararlaştırılan Cezai Şartın Koşullarına Yönelik Yargı Kararı

Nedir?…………………………………………………………………………………………………………. 171

 1. Cezai Şartta İndirim Yapılmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………… 172
 2. Cezai Şartın Koşullarının Araştırılmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………. 173
 3. Toplu İş Sözleşmesinde Belirlenen Cezai Şartın Koşullarına Yönelik Yargı

Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………………. 175

 1.  Cezai Şart Kapsamında İş Güvenliği Eğitimleri için Yapılan Giderlerin Geri İstenemeyeceğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?              176
 2. Süreli Fesih (Bildirim Süreleri) Nedir?……………………………………………………….. 177
 3. Fesih Süreleri (Bildirim Süreleri) Artırılabilir mi?……………………………………….. 177
 4. İhbar Tazminatı Nedir?……………………………………………………………………………….. 178
 5.  Haklı Nedenle İş Sözleşmesini Fesheden İşçi İhbar Tazminatı Alabilir mi?…………………………………………………………………………………………… 178
 6.  İşveren İşçiden İhbar Tazminatı Alabilir mi?               178
 7.  İşçi ve İşveren Hangi Durumda İhbar Tazminatına Hak Kazanamaz?…………………………………………………………………………………………………………. 178
 8. Kötü Niyet Tazminatı Nedir?………………………………………………………………………. 179
 9. Kötü Niyet Tazminatına Hak Kazanma Koşulu Nedir?…………………………………. 179
 10.  İstirahat Süresini Aşmayan İşçinin İhbar Tazminatını Hak Kazanmasına

Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………………………………………. 179

 1. Haklı Nedenle İş Sözleşmesini Fesheden İşçinin İhbar Tazminatını Hak

Kazanamayacağına Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………… 180

 1. İşyeri Hekiminin İhbar Tazminatını Hak Kazanamayacağına Yönelik Yargı

Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………………. 181

 1.  İş Güvencesi Kapsamında Olan İşçinin Kötü Niyet Tazminatı İsteyemeyeceğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?       182
 2. İşverenin Yönetim Hakkı Kapsamında Kötü Niyet Tazminatına Yönelik Yargı

Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………………. 183

 1.  İşe Girişte Boş Senet İmzalayan İşçinin Kötü Niyet Tazminat Hakkına Yönelik

Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………………………………………… 184

 1. Fesih ve Fesih Hakkı Ne Demektir?……………………………………………………………. 185
 2. Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılmasının Şartları Nelerdir?……………………… 185
 3. İşçinin Aylık Kıdemi ve Otuz İşçi Sayısının Tespiti Ne Şekilde…………………… Olur?      185
 4. Fesih İçin Geçerli Sebep Oluşturmayacak Hususlar Nelerdir?……………………. 185
 5. Fesih Bildiriminin Şartları Nelerdir?…………………………………………………………… 186
 6. İş Sözleşmesi Feshedilen İşçi Ne Yapabilir?………………………………………………… 186
 7. Feshin Geçerli Nedene Dayandığının İspat Yükümlülüğü Kime Aittir ?………. 187
  1.  Bireysel ve Toplu İş Sözleşmesine Dayanan İşçi – İşveren Alacaklarında Arabulucuya Başvurmak Şartmıdır?      187
 8.  İş Mahkemesinde Görülmekte Olan Davalar Arabulucuya Götürülebilir mi?…………………………………………………………………………………………………. 187
 9. Arabulucuya Başvuru Şekli Nedir?…………………………………………………………….. 187
 10.  Arabulucuya Hangi Durumlarda Gidilmesi Zorunlu Değildir?……………………………………………………………………………………………………………… 188
 11. Arabuluculuk Yapmak İsteyenlerin Başvuru Şekli Nedir?………………………….. 188
 12. Arabuluculuk Büroları Ne Şekilde Kurulur?………………………………………………. 188
 13. Arabuluculuk Bürolarının Olmadığı Yerlerde Başvuru Yeri Neresidir?………. 189
 14.  işçi ve İşveren İstedikleri Arabuluculuyu Seçebilirimi?……………………………………………………………………………………………………………………………. 189
 15. Arabulucu Kendisine Gönderilen Dosyayı Ne Kadar Zaman İçerisinde

Sonuçlandırır?…………………………………………………………………………………………….. 189

 1.  Arabuluculukta Yapılan İlk Toplantıya Katılmamanın Yaptırımı Nedir?…………………………………………………………………………………………………… 189
 2.  Arabulucu Taraflara Çözüm Önerisi Getirebilir mi?  190
 3.  Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisi Halinde Arabulucuya Başvuru Şekli Nedir?……………………………………………………………………………………………. 190
 4. İşçi veya İşverene Arabulucu Başvuru Ücreti İçin Adli Yardımdan

Yararlanabilir mi?………………………………………………………………………………………… 190

 1. İşçi veya İşvemin Arabuluculuk Müzakerelerine Bizzat Katılımı Şart mıdır?. 190
 2.  Tarafların İmzaladığı Anlaşma Belgesi İlam Niteliğinde Sayılır mı?……………………………………………………………………………………………………………. 191
 3.  Arabuluculuk Sonucu Anlaşılan Hususlar Hakkında Dava Açılabilir mi?……………………………………………………………………………………………………….. 191
  1.  Arabuluculuk Faaliyeti Sonunda İşçinin İşe Başlaması Konusunda Tarafları Anlaşılması Halinde Hangi Haklar Tespit Edilir?             191
 4.  Arabulucu, Arabuluculuk Faaliyetini Hangi Durumda Sona Erdirir?………………………………………………………………………………………………………………… 191
 5.  Arabuluculuk Ücreti Ne Şekilde Karşılanır?               192
 6.  Arabuluculuk Ücreti Hangi Durumda Adalet Bakanlığı Bütçesinden Ödenir?………………………………………………………………………………………….. 192
 7. Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları Nelerdir?……………………………….. 192
 8.  İşe İade Davasını Kazanan İşçi İşverene Başvuruda Bulunmazsa Ne Olur?………………………………………………………………………………………….. 193
  1.  İşe İade Davası Sonucu İşe Başlayan İşçiden Peşin Ödenen Ücret ve Tazminatlar Geri Alınabilirimi?    193
 9.  Feshin Geçersizliği Sonucu İşçinin Hakları Ne Şekilde Belirlenir?……………………………………………………………………………………………………………. 193
 10. Arabuluculuk Faaliyeti Sonucu İşçinin İşe Başlatılmasının Koşulları Nelerdir?            193
 11.  Savunma Alınmadan İşçinin Davranışları Nedeniyle Yapılan Feshin

Sonuçlarına Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………….. 194

 1. İşverenin İstemediği Sendikaya Üye Olan İşçinin İş Sözleşmesinin Sona

Erdirilmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………………….. 195

 1.  İşyeri Kıyafeti Olan Şirkete Ait Markanın Yazılı Olduğu Tişörtü Giymeyen

İşçinin İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?……… 195

 1.  İş Güvencesi Kapsamında Otuz İşçi Sayısının Tespitine Yönelik Yargı Kararı

Nedir?…………………………………………………………………………………………………………. 197

 1.  İş Sözleşmesinin Cinsel Taciz Nedeniyle Feshine Yönelik Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………………. 198
 2.  İş Sözleşmesi Feshinin Geçerli Sebebe Dayanıp Dayanmadığına Yönelik

Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………. 199

 1.  İşletmesel Karar Nedeniyle İş Sözleşmesin Feshine Yönelik Yargı Kararı

Nedir?…………………………………………………………………………………………………………. 200

 1.  İşletmesel Kararın Feshin Geçerli Nedeni Olduğuna Yönelik Yargı Kararı

Nedir?………………………………………………………………………………………………………… 202

 1.  Silsile Halinde Sağlık Raporu Alan İşçinin İş Sözleşmesinin Feshine Yönelik

Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………………………………………… 204

 1.  İşverenin Tazminatlarını Ödeme Vaadi ile İşçiden Aldığı İstifa Dilekçesinin Niteliğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?            205
 2.  İşçinin Yıllık İzinde Başka Bir İşyerinde Çalışması Sonucuna Yönelik Yargı

Kararı Nedir?……………………………………………………………………………………………… 206

 1.  Fesih Hakkının Niteliğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………………………………………………………………………………. 207
 2.  Adi Ortaklığın Dava ve Taraf Ehliyetine Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………………………………………………………………………………. 208
 3.  İşçinin İşe İade Yönündeki Başvurusunun Samimi Olmasına Yönelik Yargı

Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………………. 209

 1.  İşverenin İşe İade Davetinde Ciddi Olması Gerektiğine Yönelik Yargı Kararı

Nedir?…………………………………………………………………………………………………………. 210

 1.  Feshin Son Çare Olması İlkesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………………………………………………………………………………. 211
 2. İş Sözleşmesinin Feshinde İşçinin Savunmasının Alınmamasına Yönelik Yargı

Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………………. 212

 1.  İşyerinde Objektif Performans Sistemine Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………………………………………………………….. 213
  1.  İşe İade Kararı Sonucu Davaya Konu Feshin Ortadan Kalktığına Yönelik Yargı Kararı Nedir?   215
 2.  İş Güvencesi Kapsamında Otuz İşçi Sayısının Tespitine Yönelik Yargı Kararı

Nedir?…………………………………………………………………………………………………………. 216

 1.  İşe İade Sonucu İşçinin Fesih Tarihinde Çalıştığı İşyerinde ve İşte İşe

Başlatılma Kuralına Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………. 217

 1.  İşe İade Sonucu İşçinin Eski İşine İade Edilmesi Şartına Yönelik Yargı Kararı Nedir?  218
 2.  İş Sözleşmesi Feshinin Yazılı Yapılmaması Sonucuna Yönelik Yargı Kararı

Nedir?…………………………………………………………………………………………………………. 219

 1.  İşçi Teminine Dönük Hizmet Alım Sözleşmesiyle Alınan İşçiye Yönelik Yargı

Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………………. 220

 1.  İşverenin Esas Faaliyeti Dışında Kalan Güvenlik Hizmetlerinin Bir Bütün

Olarak Alt İşverene Devredilmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………….. 221

 1. İşverenin Fesih Sebebiyle Bağlı Olmasına Yönelik Yargı……………….. Kararı Nedir?     223
 2. Haksız Ancak Geçerli Fesihe Yönelik Yargı      Kararı………………………………. Nedir?     223
 3.  İşçinin Savunmasının İş Sözleşmesinin Feshinden Önce Alınmasına Yönelik

Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………. 224

 1. İşçinin Altı Aylık Kıdeminin Belirlenme Şekline Yönelik…………………………….. Yargı Kararı Nedir?           226
  1.  Banka İşyerinin İşletmesel Karar Uyarınca Güvenlik Hizmetini Dışarıdan Almasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?  226
  2.  Tıbbi Tanıtım Görevlisi İşçinin Performans Düşüklüğü Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshine    Yönelik Yargı         Kararı Nedir?        227
  3.  Küçülme Kararı Alan Banka İşyerinde İstihdam Fazlası İşçinin İş Sözleşmesinin Feshine Yönelik Yargı Kararı Nedir?         228
 2.  Tarım Ve Orman İşçilerinin İş Güvencesi Kapsamına Yönelik Yargı Kararı

Nedir?………………………………………………………………………………………………………… 230

 1. Yazılı Yapılmayan Feshin Geçersizliğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………… 231
 2.  İşveren Banka Tarafından işçiden İş Sözleşmesini Haklı Nedenle

Feshettiğine Dair Dilekçe Almasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………. 231

 1.  İş Güvencesi Kapsamında Olmayan İşveren Vekillerinin İşçi Sayısı Tespitinde Dikkate Alınmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?       233
 2.  İş Güvencesinden Yararlanamayacak İşveren Vekillerine Yönelik Yargı Kararı Nedir?             234
 3.  İşe İade Davası Açma Süresinin Başlangıcına Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………………………………………………………….. 235
 4. Şirketler Arasında Organik Bağ İlişkisine Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………. 236
 5.  Yargıtay’ın Hatalı Bozma Kararından Dönmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………………. 236
 6.  İşe İade Davası Sonucu Boşta Geçen Süreye Ait Ücretin Hesaplanmasına

Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………………………………………. 237

 1.  İşverenin Yönetim Yetkisine Dayalı İş Sözleşmesi Feshine Yönelik Yargı

Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………………. 238

 1. Grup Şirketleri Veya Holding Bünyesinde Yer Alan Şirketler Arasındaki İşçilik

İlişkisine Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………………………… 240

 1. İşe İade Davası Gerekli Bir Aylık Sürenin Hak Düşürücü Süre Olduğuna

Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………………………………………. 241

 1.  İşçinin Menfaat Temin Etmeden İşverenin Ticari Bilgilerini Başkasına Vermesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?   242
 2.  İhbar Ve Kıdem Tazminatı Ödenmesi Şartıyla İşten Ayrılan İşçinin İşe İade

Davası Açamayacağına Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………….. 242

 1. Halkla İlişkiler Müdürü Olarak Çalışan İşçinin Performansının Düşük Olduğu

Gerekçesiyle İş Sözleşmesinin Feshine Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………. 243

 1. Ortak Girişim Grubunu Oluşturan Her Bir Şirkete Dava Dilekçesinin Ayrı Ayrı

Tebliğ Edilmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………….. 245

 1. Çalışma Koşullarında Değişikliğin Niteliği Nedir?………………………………………… 246
 2. Çalışma Koşullarında Değişikliğin Yapılış Şekli Nedir?…………………………………. 246
 3. Çalışma Koşullarında Değişiklik, İşverenin Yönetim Hakkı Kapsamında Sayılır mı?     247
 4. Çalışma Koşullarında Değişiklik İşçi Tarafından Kabul Edilmezse Ne Olur?…. 248
 5. Çalışma Koşullarında Değişikliğin İspatı Ne Şekilde Olur?…………………………… 248
 6.  Çalışma Koşullarında işçi Aleyhine Değişikliğin Niteliğine Yönelik Yargı

Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………………. 248

 1.  Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Yazılı Olur Şartına Yönelik Yargı Kararı Nedir? 250
 2.  İşçi Ücretinden İndirim Yapılması Koşuluna Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………………………………………………………….. 251
 3. İşçinin Farklı Bir İlde Çalışmaya Gönderilmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?………… 252
  1.  Çalışma Koşullarında Değişiklik Kapsamında İşçi Ücretinden İndirim Yapılmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?    253
  2.  Çalışma Koşullarında Değişiklik Feshinde Geçerli Neden Olup Olmadığına Yönelik Yargı Kararı Nedir?               254
 4.  İşçinin Çalışma Koşullarında Değişikliği Yazılı Olarak Altı İş Günü İçinde

Kabul Etmemesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………… 256

 1. İşveren Tarafından Ücretin Tek Taraflı Olarak Düşürülemeyeceğine Yönelik

Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………………………………………… 257

 1.  Çalışma Koşullarında işçi Aleyhine Değişiklikte İspat Yüküne Yönelik Yargı

Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………………. 258

 1.  Çalışma Koşullarında İşçi Lehine Şart İlkesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………………………………………………………….. 259
 2. İşverenin Tek Taraflı Değişilik İşlemlerine Yönelik Yargı Kararı Nedir?………. 261
 3.  İşçinin Geçici İşyeri Değişikliğine Uymamasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………………………………………………………….. 261
 4.  İşyerinde Yeniden Yapılanma Sonrası İşçinin Kadrosunun Kaldırılmasına

Yönelik Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………………………….. 263

 1.  İşçinin İş Sözleşmesindeki Ücret Zammı Maddesini Değiştiren Ek Sözleşmeyi Kabul Etmemesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?        264
 2. Çalışma Koşullarında Değişikliğin Zorunlu Olduğunun İşverence

Kanıtlanması Gerektiğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………. 265

 1.  İşverenin Yönetim Hakkı Kapsamında Keyfilik Denetimine Yönelik Yargı

Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………………. 267

 1.  Hukuki Yararın Dava Şartı Olduğuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………………………………….. 269
 2. Tarafların Anlaşarak Ücretten İndirim Yapabileceklerine Yönelik Yargı Kararı

Nedir?…………………………………………………………………………………………………………. 270

 1.  İşverenin İşyeri Uygulamasını Tek Yanlı Olarak Değiştirmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?    271
 2.  İşçinin Temel Ücretinin Düşürülmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………………………………….. 272
 3.  İşçinin Ücretinin Toplu İş Sözleşmesi İle Düşürülemeyeceğine Yönelik Yargı

Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………………. 273

 1.  İşverenin Yönetim Hakkı Kapsamında Değişik Yapmasına Yönelik Yargı

Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………………. 274

 1.  İşçinin Yazılı Muvafakati Olmadan İkramiye Ödemesinin Kaldırılamayacağına Yönelik Yargı    Kararı Nedir?        276
 2.  İşçi Aleyhine Değişikliğin Yasaya Uygun Yapıldığının İspat Yükünün İşverene

Ait Olduğuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………………….. 277

 1.  İşçinin Teknik Servisten Alınıp, Temizlik İşine Verilmesinin İş Koşullarında

Esaslı Değişiklik Olduğuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?………………………………….. 279

 1.  Yeni İşverenin Sorumluluğu Ne Demektir?                279
 2.  İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı Ne Demektir?…………………………………………………………………………………………………………………………….. 280
 3.  İşçinin Sağlık Nedenleri ile İş Sözleşmesini Sona Erdirebileceği Haller

Nelerdir?…………………………………………………………………………………………………….. 280

 1.  İşçinin İş Sözleşmesini Sona Erdirebileceği Ahlak ve İyi niyet Kurallarına Uymayan Haller Nelerdir?    280
 2. İşçinin İş Sözleşmesini Sona Erdirebileceği Zorlayıcı Sebep Sayılan Haller

Nelerdir?…………………………………………………………………………………………………….. 281

 1.  Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı Varken İşçiden İstifa Dilekçesi Alınmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?           281
 2.  İşçinin Sağlık Nedenleri İle İş Sözleşmesini Sona Erdirmesine Yönelik Yargı

Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………………. 282

 1.  İşçinin Ücretinin Ödenmemesinin İşçiye Haklı Nedenle İş Sözleşmesini Sona Erdirme Hakkı Vereceğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………………………………………………………………………… 284
 2. Kreş Açma Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen İşveren Karşısında İşçinin İş

Sözleşmesini Haklı Nedenle Fesih Hakkına Yönelik Yargı Kararı Nedir?………. 285

 1.  İşçinin Sendikal Baskı Nedeniyle İşten Ayrılmasına Yönelik Yargı Kararı

Nedir?…………………………………………………………………………………………………………. 286

 1.  Ücret Alacakları Olan İşçinin Eylemli Feshine Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………………………………………………………….. 287
 2. Fazla Çalışma Ve Genel Tatil Ücretinin Ödenmemesinin İşçiye Haklı Fesih

İmkanı Verdiğine Yönelik Yargı  Kararı Nedir?……………………………………………… 288

 1.  İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı Ne Demektir?……………………………………………………………………………………………………………………………. 289
 2. İşverenin Sağlık Nedenleri ile İş Sözleşmesini Sona Erdirebileceği Haller

Nelerdir?…………………………………………………………………………………………………….. 289

 1.  İşverenin İş Sözleşmesini Sona Erdirebileceği Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller Nelerdir?               290
 2.  İşverenin İş Sözleşmesini Sona Erdirebileceği Zorlayıcı Sebep Sayılan Haller Nelerdir?          291
 3. İşveren Tutuklanan veya Gözaltına Alınan İşçinin İş Sözleşmesini Sona

Erdirebilir mi?……………………………………………………………………………………………… 291

 1. İş Sözleşmesinin Geçerli Neden veya Haklı Nedenle Sona Ermesi İşçi

Açısından Önem Arzeder mi?……………………………………………………………………… 291

 1. İşçinin Sağlık Nedenleri ile İş Sözleşmesinin Feshinde Savunmasının

Alınmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………….. 291

 1.  Rapor Süresinin İhbar Önelini Altı Hafta Aşması Durumunda İşçinin Savunmasının Alınmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?            292
 2. İşçinin Uyarılara Rağmen İşyerinde Sigara İçmesine Yönelik Yargı Kararı

Nedir?…………………………………………………………………………………………………………. 293

 1.  İşverenin Talimatlarına İşçinin Uymaması Sonucuna Yönelik Yargı Kararı

Nedir?…………………………………………………………………………………………………………. 294

 1. İşverene “Ben Size Sorarım” Diyen İşçinin İş Sözleşmesinin Feshine Yönelik

Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………. 296

 1.  İşçinin İşyerinde Başka Bir İşçiye Sataşmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………………………………………………………….. 297
  1.  Sendika Üyesi Olmayan İşçilerin Üye Olmasına Sağlamak İçin Baskıcı Davranışlarda Bulunulmasının Sonucuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………………… 298
 2. İşçinin İşyerinde Masa ve Camlara Vurup, Camı Kırması Sonucuna Yönelik

Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………. 299

 1. İşçinin İşyerinde Dedikodu Ortamı Oluşturarak Huzurluğa Yol Açmasına

Yönelik Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………………………….. 300

 1. Tıbbi Tanıtım Elemanı Olarak Çalışan İşçinin Ziyaret Etmekle Yükümlü Olduğu Doktor’a Yurt Dışı Kongre Sözü Vermesinin Sonucuna Yönelik Yargı

Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………………. 302

 1.  İşçinin İşe Devamsızlığı Sonucunda İşverenin Haklı Fesih İmkanı

Bulunduğuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………. 303

 1. İşyerinde Çalışan Diğer İşçinin Boğazını Sıkan İşçinin İş Sözleşmesinin

Feshine Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………………. 305

 1.  Verilen Görevi Yapmamakta Israr Eden İşçinin iş Sözleşmesinin Feshine

Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………………………………………. 306

 1.  İşçinin Hangi Görevleri Yapmadığını İşverenin Açık Bir Şekilde Ortaya

Koyması Gerektiğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?………………………………………… 308

 1. Belediye Disiplin Kurulu Kararı ile İşçinin İş Sözleşmesinin Feshine Yönelik

Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………. 309

 1.  Arızi Bir Durum Nedeniyle Hafta Tatili (Pazar) Günü İşe Gelmeyen İşçinin İş Sözleşmesinin Feshine Yönelik Yargı Kararı Nedir?   310
 2.  İşçinin Kişilik Haklarına Saldırı ve Manevi Tazminata Yönelik Yargı Kararı

Nedir?…………………………………………………………………………………………………………. 311

 1.  İşçinin Sağlık Sorunlarını Gerekçe Göstererek İşini Aksatmasına Yönelik

Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………………………………………. 312

 1.  İşçinin Davranışının Güven İlişkisini Sarsmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………………………………………………….. 313
 2. İşverenin İşçiden Şüphelenmesi Sonucu Şüphe Feshine Yönelik Yargı Kararı

Nedir?…………………………………………………………………………………………………………. 314

 1. İş Sözleşmesinin Feshinde Eylem İle Sonuç Arasında Orantısızlık

Bulunmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………………….. 315

 1. İşçiye Yaptığı Eylemle Orantılı Yaptırım Uygulanmasına Yönelik Yargı Kararı

Nedir?…………………………………………………………………………………………………………. 316

 1.  İşçinin Verdiği Zarar Otuz Günlük Ücretini Aşsada Sorumlu Tutulamayacağına Yönelik Yargı Kararı Nedir?        317
 2. İşyerinde Sıra Nedeniyle Müşteriyle Tartışan Banka Çalışanının İş

Sözleşmesinin Feshine Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………….. 319

 1.  Amirinin Üstüne Yürüyüp Yakasını Tutan İşçinin İş Sözleşmesinin Feshine Yönelik Yargı Kararı Nedir?                320
 2. Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi Nedir?…………………………………………….. 321
 3.  Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi Uygulamasında Dikkat Edilmesi

Gereken Hususlar Nelerdir?……………………………………………………………………….. 321

 1.  İş Sözleşmesinin Derhal Fesih Hakkını Kullanma (Hak Düşürücü) Süresi

İçinde Fesedilip Fesedilmediğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………….. 322

 1. İşverenin Derhal Fesih Hakkını Altı İş Günü Olan Hak Düşürücü Süre

Geçmeden Kullanmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?………………………………….. 323

 1.  Haklı Fesih İçin Altı İş Günlük Hak Düşürücü Sürenin Geçmiş Olmasına

Yönelik Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………………………….. 325

 1.  İş Sözleşmesinin Önel Verilerek Feshinde Dava Açma Süresine Yönelik Yargı Kararı Nedir?  326
 2.  Hak Düşürücü (Altı İş Günlük) Sürenin Başlangıcına Yönelik Yargı Kararı

Nedir?…………………………………………………………………………………………………………. 327

 1.  Haklı Fesih Nedeni İçin Geçerli Olan Hak Düşürücü (Altı İş Günlük) Sürenin Geçmesinin Geçerli Feshi Etkilemeyeceğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………………………………………… 329
 2. Yeni İş Arama İzni Nedir?……………………………………………………………………………. 331
 3. Yeni İş Arama İzin Süresi Kaç Saattir? İzin Toplu Olarak Kullanılabilir i?……… 331
 4. İşçi Yeni İş Arama İzninden Ne Şekilde Yararlanır?…………………………………….. 331
 5.  işveren İş Arama İzni Vermez veya İşçi İş Arama İzni Esnasında Çalıştırılırsa

Ne Olur?……………………………………………………………………………………………………… 331

 1. Çalışma Belgesi Nedir?……………………………………………………………………………….. 332
 2. Toplu İşçi Çıkarımı Nedir?…………………………………………………………………………… 332
  1.  İşverenin İşçiye Yeni Bir İş Bulması İçin İş Arama İzni Vermek Zorunda Olduğuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?   332
  2.  İş Arama İzninin İşçi Tarafından Yapılan Bildirimli Fesih Halinde Verileceğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?          334
 3.  Toplu İşçi Çıkarma Yönteminin Feshin Geçerliliği ile İlgili Bir Durum

Olmadığına Yönelik Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………. 335

 1.  Toplu İşçi Çıkarmalar Dahil Feshin Yazılı ve Kişiye Özgü Yapılmasına Yönelik

Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………………………………………… 336

 1. Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu Nedir?……………………………… 337
 2. Engellilerin Çalıştırılmasına Yönelik Hususlar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?…. 337
 3. Engelli Kime Denir?……………………………………………………………………………………. 337
 4. Çalıştırılacak Engelli Sayısının Tespiti Ne Şekilde Olur?………………………………. 338
 5. Engelli İstihdamına Yönelik İşveren Yükümlülüğü Nedir ?………………………….. 338
 6. İşveren Maluliyeti Ortadan Kalkan İşçiyi İşe Almak Zorunda mıdır?…………… 338
 7. Özel Sektör İşverenleri Eski Hükümlü İstihdam Etmek Zorunda mıdır?………. 339
  1.  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malül Sayılmayacak Şekilde Yaralanan İşçi Alımına İlişkin Hususlar Ne

Şekilde Düzenlenmiştir?…………………………………………………………………………….. 339

 1.  Eski Hükümlü Kime Denir?            339
 2.  Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan Kime Denir?…………………………………………………………………………………………………………. 339
 3. Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para

Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona İlişkin Hususlar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?              340

 1. Askerlik Ve Kanundan Doğan Çalışma Nedir ?……………………………………………. 340
 2. Askeri veya Kanuni Ödevi Sona Erip İşe Dönen İşçinin…………… Durumu Nedir ?      340
 3. Ücret Nedir ?……………………………………………………………………………………………… 341
 4. Borçlara Kanununa Göre Ücret Nedir ?……………………………………………………… 341
 5. Ücret Ne Şekilde ve Ne Zamana Ödenir ?………………………………………………….. 341
 6. Ücretin Banka Aracılığıyla Ödenmesine İlişkin Hususlar Ne Şekilde

Düzenlenmiştir?………………………………………………………………………………………….. 342

 1. İşçi Ücretinin Banka Aracılığıyla Ödenmesi Zorunlumudur?………………………. 342
 2. İşyerinin Bulunduğu Mahalde Banka Şubesi Yoksa İşçi Ücreti Ne Şekilde

Ödenir?………………………………………………………………………………………………………. 342

 1. Gazetecilerin Ücretinin Banka Aracılığıyla Ödenmesi Zorunlumudur?………. 343
 2. Gazete Ve Mevkutelerde, Haber ve Fotoğraf Ajanslarında Gazeteci

Haricinde Çalıştırılan İşçiye Ücretinin Banka Aracılığıyla Ödenmesi Zorunlumudur?       343

 1. Deniz İş Kanuna Tabi Gemi Adamına Yapılan Ödemelerin Banka Aracılığıyla

Ödenmesi Zorunlumudur?…………………………………………… 343

 1. Deniz İş Kanuna Tabi Gemi Adamı ile Yapılacak Hizmet Akdinde Banka

Hesap Numarası Yer Alır mı?……………………………………….. 343

 1. İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi Hükmü Ne Zaman Yürürlükten

Kalkmıştır?…………………………………………………………………… 344

 1.  Ücretin Gününde Ödenmemesinin İşçi Yönünden Sonuçları Nelerdir?…………………………………………….. 344
 2. Ücretin Saklı Kısmı Nedir?…………………………………………… 344
  1.  Kamu Makamlarının ve Asıl İşverenlerin Hakedişlerinden Ücret Kesme Yükümlülüğü Nedir?      344
 3. Ücret Hesap Pusulasının İşçiye Verilmesi Zorunlumudur? 345
 4. Ücret Kesme Cezası Nedir?……………………………………….. 345
 5. İşçi Ücretlerinden Ceza Karşılığı Kesilen Paralarının Kullanımına İlişkin

Hususlar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?…………………………. 345

 1. İşveren İşçi Ücretinden Kestiği Ceza Parasını Ne Yapacaktır?            346
 2. İşçi Ücretlerinden Ceza Karşılığı Kesilen Paralar Nerede Kullanılır?  346
 3. Asgari Ücret Nedir?…………………………………………………….. 346
 4. Asgari Ücretin Tespitine İlişkin Hususlar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?           346
 5. Asgari Ücret Hangi İlkelere Göre Belirlenir?……………….. 347
 6. Asgari Ücretin Yürürlük Tarihi ve İşverenin Sorumluluğu Nedir?         347
 7. Yarım Ücret Ne Zaman Ödenir?………………………………….. 347
 8. Emsal Ücret Araştırmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir? 347
  1.  Türkiye İstatistik Kurumu Nezdinde Emsal Ücret Araştırmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?        349
 9. Ücretin Ödendiğinin Tanıkla Kanıtlanamayacağına Yönelik Yargı Kararı

Nedir?………………………………………………………………………….. 350

 1.  Gününde Ödenmeyen Ücretler İçin Mevduata Uygulanan En Yüksek Faizin Uygulanacağına Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………….. 350
 2.  İşçiye Ödenen Harcırah/Yollukların Sigorta Primine Esas Kazançta Dikkate Alınmayacağına Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………….. 351
 3.  Sigorta Primine Esas Kazancın Eksik Bildirilmesine Yönelik Yargı Kararı

Nedir?………………………………………………………………………….. 352

 1. İşçi Alacaklarının Taksitle Ödenmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?  353
 2. İşçinin Prime Hak Kazanması Koşullarına Yönelik Yargı Kararı Nedir?         354
 3. İşçilik Alacaklarında Zamanaşımına Yönelik Yargı Kararı Nedir?        355
 4.  Usta Öğreticilerin Ücretinin Hesaplanmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………… 355
 5.  İşçilik Alacaklarında Fazlaya İlişkin Hakların Saklı Tutulmasına Yönelik Yargı

Kararı Nedir?……………………………………………………………….. 357

 1. İşçinin Gerçek Ücretinin Tanıkla Tespitine Yönelik Yargı Kararı Nedir?         358
 2. İşçinin Manevi Tazminat Talebinde Zamanaşımı Süresine Yönelik Yargı

Kararı Nedir?……………………………………………………………….. 359

 1.  İşçinin Alacağının Ödeneceği Vaadi İle Davadan Feragat Ettmesine Yönelik

Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………. 360

 1.  İhale Makamının İşçi Ücret Alacaklarından Sorumlu Olduğuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?         361
 2.  İhale Makamının Üç Aylık Ücreti Aşan işçilik Alacaklarından Sorumlu Olmayacağına Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………………………. 362
 3.  İşçilik Alacak Davasında Adil Yargılanma ve Hukuki Dinlenilme Hakkına

Yönelik Yargı Kararı Nedir?………………………………………….. 363

 1. İşçinin Sigorta Primine Esas Kazanç Tespitine Yönelik Yargı Kararı Nedir? 365
 2.  İşçinin Gerçek Ücretinin Tespitine Yönelik Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………………. 366
 3.  Primlerin Bir Yıllık Ortalaması Alınarak Esas Ücretin Belirlenmesine Yönelik

Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………. 367

 1.  Ücret Hesap Pusulasının Verilmesinin Zorunlu Olduğuna Yönelik Yargı

Kararı Nedir?……………………………………………………………….. 367

 1.  Ücretin Yabancı Para İle Ödenmesinin Kararlaştırılmasına Yönelik Yargı

Kararı Nedir?……………………………………………………………….. 368

 1. İşçilik Alacak Davasında Kesin Hükmün Koşullarına Yönelik Yargı Kararı

Nedir?………………………………………………………………………….. 369

 1. Sulh Sözleşmesinin Davayı Sona Erdireceğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?           370
  1.  Sürekli İşgöremezlik Nedeniyle Açılan Manevi Tazminat Davasıyla İşçilik Alacaklarının Aynı Davada Talep Edilemeyeceğine Yönelik Yargı Kararı

Nedir?………………………………………………………………………….. 371

 1. Güvenlik Görevlisi İşçinin Gerçek Ücretinin Tespitine Yönelik Yargı Kararı

Nedir?………………………………………………………………………….. 371

 1.  İşçilik Alacağına İtiraz Eden İşverenin İcra İnkar Tazminatı Ödemekle

Yükümlü Olmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?………….. 372

 1. İşçiden İşe Girerken Boş Senet Alınmasına Yönelik Yargı Kararı        Nedir?            373
 2. İlave Tediye Nedir?…………………………………………………….. 374
 3. İlave Tediyenin İşveren Yönünden Kapsamı Nedir?…… 375
 4. İlave Tediyenin İşçi Yönünden Kapsamı Nedir?…………. 375
 5. İlave Tediyenin Ücret Yönünden Kapsamı Nedir?………. 376
 6. İlave Tediye Mevsimlik İşçilere Ödenir mi?…………………. 377
 7. İlave Tediye Alacağına Uygulanacak Faize Yönelik Yargı Kararı Nedir?       378
 8.  İlave Tediye Ödemesi Yapılması İçin İşverenin Kamu Kuruluşu Olması

Şartına Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………….. 378

 1.  İlave Tediye Ücretinden Muvazaalı Alt İşveren İşçisinin Yararlanabileceğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………………………. 379
 2. Belirsiz Alacak Ve Tespit Davası Nedir?…………………….. 380
 3. Belirsiz Alacak Davası Açma Şartı Nedir?………………….. 381
 4. Kısmi Dava Nedir?……………………………………………………… 381
 5. Kısmi Dava – Belirsiz Alacak Davası Ayrımına Yönelik Yargı   Kararı Nedir?            381
 6. Belirsiz Alacak Davasının Objektif Ve Subjektif Unsurlarına Yönelik Yargı

Kararı Nedir?……………………………………………………………….. 383

 1.  Belirsiz Alacak Davasının Tespit Davası Olarak Açılabilmesine Yönelik Yargı

Kararı Nedir?……………………………………………………………….. 385

 1.  Belirsiz Alacak Davası Açılma Şartlarına Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………………. 386
 2.  Kısmi Davada Zamanaşımına Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………………………….. 388
  1.  Kısmi Dava İle Belirsiz Alacak Davasının Karıştırılmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?     388
  2.  Kısmi Davada Alacağın Saklı Tutulan Kısmının Zamanaşımını Kesmeyeceğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………………………. 389
  3.  Belirsiz Alacak Davasında Zamanaşımının Alacağın Tamımı İçin Kesileceğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………………………. 390
 3. İşçilik Alacağında Yemin Deliline Yönelik Yargı Kararı Nedir? 391
 4. İşçilik Alacak Davasında Tashih Veya Tavzihe Yönelik Yargı  Kararı Nedir?            393
  1.  İşçilik Alacak Davasında Karar Tefhim Edildikten Sonra Farklı Hüküm Kurulamayacağına Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………….. 394
 5.  İşçilik Alacağında Kısmi Eda Külli Tespit Davasına Yönelik Yargı Kararı Nedir? 395
 6.  İcra Emri Ve Muhtevası Nedir?  396
 7. Takip Talebine İtirazın iptali Nedir?…………………………….. 397
 8. Takip Talebine İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması Nedir? 397
 9. İcra İnkar Tazminatı Nedir?………………………………………….. 398
 10. İcra İnkar Tazminatına Yönelik Yargı Kararı Nedir?……… 398
 11.  Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Nedir?………………………………………………………………………………….. 399
  1.  Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışmaya İlişkin Usul Ve Esaslar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?………………………………………………………………………………. 399
 12.  Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti Ne Şekilde Ödenir?…………………………………………………… 399
 13. Fazla Çalışmada Sınır Nedir?……………………………………… 400
 14. Serbest Zaman Nedir?………………………………………………… 400
 15. Fazla Çalışma Yapılamayacak İşler Nelerdir?…………….. 401
 16. Fazla Çalışma Yaptırılmayacak İşçiler Kimlerdir?……….. 401
 17. Fazla Çalışma Yaptırılacak İşçiden Onay Alınırımı?……. 401
 18. İşveren Fazla Çalışmayı Belgelemek Zorunda mıdır?…. 402
 19. Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma Nedir?………………….. 402
 20. Olağanüstü Hallerde Fazla Çalışma Nedir?……………….. 402
 21.  Fazla Çalışma Ücretinin Aylık Ücrete Dahil Olduğuna Yönelik Yargı Kararı

Nedir?………………………………………………………………………….. 403

 1.  Fazla Çalışma Ücretinin İmzalı Ücret Bordrosunda Sembolik Olarak Gösterilmesine Yönelik Yargı Kararı                               Nedir?………………………………. 403
 2.  Fazla Çalışma Yaptığını İddia Eden İşçinin İspat Yükümlülüğüne Yönelik

Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………. 405

 1. Yıllık 270 Saatlik Fazla Çalışma Ücretinin Aylık Ücrete Nasıl Dahil

Edileceğine Yönelik Yargı Kararı…………………………….. Nedir?    406

 1. Fazla Çalışmanın İspatına Yönelik Yargı Kararı Nedir?. 407
 2. Fazla Çalışmanın İspat Araçlarına Yönelik Yargı Kararı Nedir?           408
 3.  Fazla Çalışmanın Her Hafta İçin Ayrı Hesaplanmasına Yönelik Yargı Kararı

Nedir?………………………………………………………………………….. 409

 1.  Fazla Çalışma Ücretinin Son Ücrete Göre Hesaplanmasına Yönelik Yargı

Kararı Nedir?……………………………………………………………….. 410

 1.  Ücret Bordrolarına Her Ay Sabit Fazla Çalışma Ücreti Yansıtılmasına Yönelik

Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………. 411

 1.  İşyerinde Fazla Çalışma Yapılsın Veya Yapılmasın Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………………………. 412
 2.  İş Sözleşmesinde Yer Alan Ücrete Günlük iki Saatlik Fazla Çalışma Ücretinin

Dahil Olduğuna Yönelik Yargı Kararı………………………. Nedir?… 414

 1.  Fazla Çalışmanın Şahitle İspatının Mümkün Olduğuna Yönelik Yargı Kararı

Nedir?………………………………………………………………………….. 415

 1.  Fazla Çalışmada 270 Saatlik Yasal Sınırın Yıl Bazında Getirildiğine Yönelik

Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………. 416

 1.  Haftanın Yedi Günü Çalışılması Halinde Fazla Çalışma Ücretine Yönelik Yargı Kararı Nedir?    417
 2.  Fazla Çalışma Ücretinin Son Ücret Üzerinden Hesaplanmayacağına Yönelik

Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………. 417

 1.  Tanık Anlatımlarına Göre Hesaplanan Fazla Çalışmada Taktiri İndirim Yapılmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………………………. 418
 2.  Gece 7,5 Saati Aşan Çalışmaların Fazla Çalışma Olacağına Yönelik Yargı

Kararı Nedir?……………………………………………………………….. 419

 1.  Hastane İşyerlerinde Hafta Sonu Tutulan 24 Saatlik Nöbetlere Göre Fazla Çalışmanın Hesaplanmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?……….. 420
 2.  Kayıtlara Dayalı Fazla Çalışmanın Hesabında Taktiri İndirim Yapılamayacağına Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………………………. 421
 3.  Fazla Çalışma Miktarında Hakkın Özünü Ortadan Kaldıracak Oranda

İndirime Gidilmemesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?…….. 422

 1.  Günde 7,5 Saatten Fazla Çalışılamayacak İşlerde 7,5 Saati Aşan Çalışmaların

Fazla Çalışma Olacağına Yönelik Yargı Kararı Nedir?….. 423

 1.  İş Sözleşmelerinde Fazla Çalışma Ücretinin Aylık Ücrete Dahil Olduğu Yönündeki Kuralın Sınırına Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………… 424
 2. Fazla Çalışmanın Yazılı Delille İspatına Yönelik Yargı Kararı Nedir? 424
 3.  İşçiye Ödenen Primlerin Fazla Çalışma Ücretini Karşılamasına Yönelik Yargı

Kararı Nedir?……………………………………………………………….. 425

 1.  Fazla Çalışma Ücretinden Taktiri İndirim Yapılmasına Yönelik Yargı Kararı

Nedir?………………………………………………………………………….. 426

 1.  Fazla Çalışma Ücretinin Net Miktarının Hesaplanmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?       427
 2.  Fazla Çalışma Saatlerini Gösteren Kayıtların Dikkate Alınması Gerektiğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………………………. 428
 3.  Haftanın 7 Günü Çalışılan İşyerinde Fazla Çalışma Hesabına Yönelik Yargı

Kararı Nedir?……………………………………………………………….. 428

 1.  Kartlı Giriş-Çıkış Sistemi Olan İşyerinde Fazla Çalışma İddiasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?    429
 2. Ulusal Bayram ve Genel……………………………………………… Tatil    Günlerinde Çalışma Nedir?          430
 3. Ulusal Bayram ve Genel      Tatil…………………………….. Günleri    Nelerdir?       430
 4. Genel Tatil Ücreti Nedir?…………………………………………….. 431
 5. Genel Tatil Ücreti Nasıl Hesaplanır?…………………………… 431
 6. Genel Tatil Ücreti Hesaplamasına Dahil Edilmeyecek Ödemeler        Nelerdir?       432
 7. Genel Tatilin Hafta Tatiline Rastlaması Halinde Ödenecek Ücret        Nedir?            432
 8. Ücret Şekline Göre Genel Tatil Ücreti Ne Şekilde Ödenir? 432
 9. işveren Genel Tatil               Günü                       Çalışan işçiye    ilave Ücret Yerine izin Kullandırabilir         mi?                  432
 10. Ulusal Bayram ve Genel      Tatil                      Günleri Çalışılması İçin İşçi Onayı        Şartmıdır?     433
 11.  Genel Tatil Günü Yapılan Fazla Çalışmanın Hesaplanmasına Yönelik Yargı

Kararı Nedir?……………………………………………………………….. 433

 1.  Genel Tatil Günü Çalıştığını İddia eden İşçinin İspat Yükümlülüğüne Yönelik

Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………. 434

 1. Genel Tatil Günü Ücretinde Taktiri İndirime Yönelik Yargı Kararı         Nedir?            435
 2. Genel Tatil Günü Çalışmasının Tanık Beyanlarıyla İspatına Yönelik Yargı

Kararı Nedir?……………………………………………………………….. 435

 1.  Ücret Bordrolarında Genel Tatil Günü Çalışması Karşılığı Ücret Tahakkuklarının Bulunduğuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………… 436
 2.  Genel Tatil Ücretinin Brütten Nete Çevrilirken Sigorta Primi Kesilmesine

Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………. 437

 1. Hafta Tatili İzni Nedir?…………………………………………………. 438
 2. Hafta Tatili İznini Kullanan İşçinin Ücreti Ödenir mi?…… 438
 3.  Hafta Tatiline Hak Kazanmak İçin Çalışılmış Günler Gibi Sayılan Haller

Nelerdir?……………………………………………………………………… 438

 1. Hafta Tatilinin Hesaplanma Şekline Yönelik Yargı Kararı Nedir?         439
 2.  Hafta Tatilinin Toplu Şekilde Kullandırılmayacağına Yönelik Yargı Kararı

Nedir?………………………………………………………………………….. 440

 1. Hafta Tatili İzninin Kesintisiz Olduğuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?   440
 2.  Hafta Tatili Alacağının Tanık Beyanları İle Hesaplanamayacağına Yönelik

Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………. 441

 1. Servis Bedeli Karşılığı Alınan Yüzdeleri İşveren İşçilere Ödemek Zorunda mıdır?   442
 2. Servis Bedeli Karşılığı Alınan Yüzdelerin Dağıtımına İlişkin Usul ve Esaslar Ne

Şekilde Düzenlenmiştir?……………………………………………… 443

 1. Yüzdelerin Toplanması ve Ödenmesi Nedir?……………… 443
 2. Yüzdelerin Dağıtılmasına İlişkin Esaslar Nelerdir?……… 443
 3. Yüzdelerin Belgelenme Şekli Nedir?………………………….. 444
 4. İşverenin İlan Yükümlülüğü Nedir?……………………………… 444
 5. Ücretin Yüzde Usulü ile Belirlendiği Durumlarda Fazla Çalışmanın

Hesaplanma Şekline Yönelik Yargı Kararı Nedir?………… 444

 1.  Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve İzin Süreleri Nedir?………………………………………………………………………………….. 445
 2. Yeraltı (Maden) İşçilerinin İzin Süreleri Nedir?……………… 445
 3. İşçilere Verilecek Yıllık Ücretli İzin Süreleri Arttırılabilirini? 446
 4. Yıllık Ücretli İzin Süresi Ne Şekilde Hesaplanır?…………. 446
 5. İşçi Yıllık Ücretli İznini Ne Zaman Kullanabilir?…………… 446
 6. Yıllık Ücretli izin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Haller Nelerdir?           446
 7. Yıllık Ücretli İzin İşverence Bölünebilirimi?………………….. 447
 8. İşveren Yıl İçinde Verdiği İzinleri Yıllık Ücretli İzinden Düşebilir mi?    448
 9. Genel Tatil Günleri Yıllık İzin Süresinden Sayılır mı?….. 448
 10. İşveren Yıllık Ücretli İzin Kullanacak İşçiye Yol İzni Vermek Zorunda mıdır?   448
 11. İşveren Yıllık Ücretli İzin Kayıt Belgesi Tutmak Zorunda mıdır?  448
 12. Alt İşveren – Asıl İşveren İlişkisinde İşçilerin Yıllık Ücretli İzin Süresi Nedir ?            448
 13. İşveren Yıllık Ücretli İzin Kullanacak İşçiye Ücret Ödemek Zorunda mıdır?     449
  1.  Belirli Olmayan Süre ve Tutar Üzerinden Ücret Alan İşçinin Yıllık İzin Ücreti Nedir?          449
 14. Yıllık İzin Süresine Rastlayan Genel Tatil Ücretleri Ne Şekilde Ödenir?         449
 15.  Yıllık Ücretli İzninde Ücret Karşılığı Başka Bir İşte Çalışan İşçinin Durumu

Nedir?………………………………………………………………………….. 450

 1. İşçinin İş Sözleşmesi Sona Erdiğinde Yıllık Ücretli İzin Hakkı Ne Olur?          450
  1.  İşverenlerce İşçilere Verilecek Yıllık Ücretli İzinlere İlişkin Usul ve Esaslar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?…………………………………………………….. 450
 2. Toplu İzin Uygulaması Nedir?…………………………………….. 450
 3.  Kısmi Süreli ve Çağrı Üzerine Çalışmalarda Yıllık Ücretli İzin Uygulaması

Nedir?………………………………………………………………………….. 451

 1. İşveren İzin Kurulu Oluşturmak Zorunda mıdır?…………… 451
 2. İzin Kurulunun Görev ve Yetkileri Nelerdir?………………… 452
 3. İşveren Yıllık İzin Kaydı Tutmak Zorunda mıdır?………….. 452
 4. Yıllık Ücretli İzin Süresi İçinde İşçilerin Sigorta Primi Ödenir mi?         452
 5. Yıllık İzin Ücretinden Hakkaniyet İndirimi Yapılıp Yapılmayacağına Yönelik

Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………. 453

 1.  Yıllık İzin Sürelerinden Mazeret İzinlerinin Düşülemeyeceğine Yönelik Yargı

Kararı Nedir?……………………………………………………………….. 454

 1.  Yıllık İzin Ücretinin Ücret Bordrolarında Tespitine Yönelik Yargı Kararı

Nedir?………………………………………………………………………….. 455

 1.  Geçici İşçinin Yıllık İzin Süresinin Tespitine Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………………. 456
  1.  Yıllık İzin Ücretinin İş Sözleşmesinin Feshinde İşçinin Kendisine Veya Hak Sahiplerine Ödeneceğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………….. 456
  2.  Yıllık İzin Hakkının Ücrete Dönüşmesi İçin İş Sözleşmesinin Feshinin Şart Olduğuna Yönelik Yargı Kararı                        Nedir?…………………………………….. 457
 2.  İşe İade Davası Açılması Durumunda Yıllık İzin Ücretinin Dava Sonucuna

Göre Belirleneceğine Yönelik……………………………………. Yargı    Kararı Nedir?            458

 1.  Yıllık İzin Ücretinde Zamanaşımı Süresinin Başlama Tarihine Yönelik Yargı

Kararı Nedir?……………………………………………………………….. 459

 1.  Yıllık İzin Ücretinden Yapılacak Yasal Kesintilere Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………….. 461
 2. Yıllık İzin ücretinde Zamanaşımı Süresine Yönelik Yargı Kararı Nedir?         461
  1.  Yurtdışı Şantiyelerde Çalışan İşçinin Yıllık İzin Ücretine Yönelik Yargı Kararı Nedir?         462
 3. Yıllık İzin Hakkının Ücrete Dönüşmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?            463
 4.  Yıllık İzin Alacağı Yönünden Usuli Kazanılmış Hak İlkesine Yönelik Yargı

Kararı Nedir?……………………………………………………………….. 463

 1.  Yıllık İzin Ücretinde Zamanaşımına Uğrayan Miktar Olup Olmadığına

Yönelik Yargı Kararı………………………………………………… Nedir?…. 464

 1. Ücretten İndirim Yapılamayacak Haller Nelerdir?……….. 466
 2. İşçi Ücretlerinden Eksiltme Yapılamayacağına Yönelik Yargı Kararı Nedir? 466
 3. Çalışma Süresi Nedir?………………………………………………… 467
 4. Haftalık Çalışma Süresi Nedir?…………………………………… 468
  1.  Çalışma Sürelerinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?   468
 5. Yer Altı Maden İşlerinde Çalışan İşçilerin Haftalık Çalışma Süresi Nedir?      468
 6. Denkleştirme Esasına Göre Çalışma Nedir?………………. 468
 7. Turizm Sektöründe Denkleştirme Esasına Göre Çalışma Nedir?          469
 8. Yoğunlaştırılmış İş Haftası Nedir?……………………………….. 469
 9. Denkleştirme Süresi Nedir?………………………………………… 469
 10. Denkleştirme Çalışması Ne Şekilde Uygulanır?…………. 470
 11. Denkleştirme Konusu Yapılamayacak Çalışmalar Nelerdir?…. 470
 12. Kısmi Süreli Çalışma Nedir?……………………………………….. 471
 13. Telafi Çalışması Nedir?………………………………………………. 471
  1.  Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hükmü Ne Zaman Yürürlükten Kalkmıştır?          472
 14. Kısa Çalışma Uygulaması Nedir?……………………………….. 472
  1.  Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul Ve Esaslar Ne Şekilde Düzenlenmiştir? 473
 15. Kısa Çalışma Uygulaması Bakımından Genel Ekonomik Kriz Nedir?  473
 16. Kısa Çalışma Uygulaması Bakımından Bölgesel Kriz Nedir?    473
 17. Kısa Çalışma Uygulaması Bakımından Sektörel Kriz Nedir?…. 473
 18. Kısa Çalışma Uygulaması Bakımından Zorlayıcı Sebepler Nelerdir?   473
 19. Kısa…. Çalışma Kapsamında Sağlanan Hizmetler Nelerdir?…. 474
 20. İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi Koşulları Nelerdir?   474
 21.  İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi Koşulları Nelerdir?…………………………………… 474
 22. Kısa Çalışma Talebi ve Talebin Değerlendirilmesi Şekli Nedir?           474
 23. İşverene Kısa Çalışma Talebi Sonucu Ne Şekilde Bildirilir?…. 475
 24. Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi Şekli Nedir?        475
 25. Kısa Çalışma Ödeneği Alınan Süre İçinde Sigorta Primi Ödenirmi?     475
 26. Kısa……………………………….. Çalışma Erken Sona Erebilir mi?…. 476
 27. Kısa…… Çalışma Ödeneğinin Kesilmesi Koşulları Nelerdir?…. 476
 28.  İşverenin Kısa Çalışma Sürelerine İlişkin Kayıt Tutma Zorunluluğu Nedir?………………………………………….. 476
 29.  Kısa Çalışma Ödeneği İşveren Ve işçiden Hangi Durumda Geri Alınır?………………………………………………… 476
 30. Çalışma Süresinden Sayılan Haller Nelerdir?……………… 476
 31.  İşçinin Servis Aracında Geçirdiği Süre Çalışma Süresinden Sayılır mı?…………………………………………… 477
 32.  İşveren Günlük Çalışma Süresini İşçilere Duyurmak Zorunda mıdır?…………………………………………………… 477
 33.  Çalışma Sürelerinde Sınırlama Ve Belgeleme Nedir?……………………………………………………………….. 478
 34. Ara Dinlenmesi Nedir?…………………………………………………. 478
 35. Ara Dinlenmesinin Niteliği Nedir?………………………………… 478
 36.  Ara Dinlenmesinin Süresine Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………………………….. 478
 37.  Ara Dinlenmesini Kullanma Şekline Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………………… 480
 38.  Ara Dinlenmesi Süresinde İşçinin İşyerinde Kalmaya Zorlanamayacağına

Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………. 481

 1. Gece Çalışması Nedir?………………………………………………… 482
 2. Gece İşçi Postalarının Çalışma Şekli Nedir?……………….. 483
 3.  Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşlerine İlişkin Usul Ve Esaslar Ne

Şekilde Düzenlenmiştir?……………………………………………… 483

 1.  Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşlerinde Çalıştırma Koşulu Ve Süresi Nedir?       483
 2.  Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşlerinde Çalıştırılacak İşçilerin Sayısı

ve Niteliği Nedir?…………………………………………………………. 483

 1.  Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşlerinde İş Güvenliği Önlemleri

Nedir?………………………………………………………………………….. 484

 1.  Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşlerinde İşçilerin Çalışma Şekli

Nedir?………………………………………………………………………….. 484

 1.  Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşlerinde Fazla Çalışma Süresi Ve

Çalışma Ücreti Nedir?………………………………………………….. 485

 1. Çalıştırma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma Yasağı Nedir?. 485
 2. Çocuklar Kaç Saat Çalışabilir?……………………………………. 485
 3. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Ne Şekilde

Düzenlenmiştir?…………………………………………………………… 486

 1. Genç İşçi, Çocuk İşçi Kime Denir? Hafif İş Nedir?……….. 486
 2. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Esasları Nelerdir?. 486
 3. Çocuk İşçilerin Çalışmasına İzin Verilen Hafif İşler Nelerdir?   487
 4. Genç İşçilerin Çalışmasına İzin Verilen İşler Nelerdir?… 487
 5. Onaltı Yaşını Doldurmuş, Onsekiz Yaşının Bitirmemiş Genç İşçilerin

Çalışmasına İzin Verilen İşler Nelerdir?……………………….. 489

 1.  Mesleki Eğitim Kurumlarından Mezun Onaltı Yaşını Doldurmuş Genç

İşçilerin Çalışabilecekleri İşler Nelerdir?……………………… 489

 1. Onsekiz Yaşını Doldurmayan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılmayacağı

İşler Nelerdir?………………………………………………………………. 490

 1. Mesleki Eğitim Öğrencilerinin Eğitimlerine Yönelik İşler ve Yerler Ne Şekilde

Belirlenir?…………………………………………………………………….. 490

 1. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalışma Süreleri Ve Ara Dinlenme Süreleri Nedir?            490
 2. Çocuk ve Genç İşçilerin Hafta Tatili, Genel Tatil Ve Yıllık Ücretli izin Hakkı

Nedir?………………………………………………………………………….. 491

 1. Çocuk ve Genç İşçileri Çalıştıramayacak İşverenler Kimlerdir?            491
 2. Çocuk ve Genç İşçileri Çalıştıran İşverenin İş Sözleşmesi Yükümlüğü Nedir?         491
 3.  Yer ve Su Altında Çalıştırma Yasağı Nedir?…………………………………………………………………………………………….. 492
 4. Gece Çalıştırma Yasağı Nedir?……………………………………. 492
 5.  Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılmalarına İlişkin Usul Ve

Esaslar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?……………………………. 492

 1. Kadın              Çalışanların    Gece Postalarında Çalıştırılma Süresi Nedir?     492
 2. Kadın              Çalışanların    Gece Postalarında İşyerine Ulaşımı Ne Şekilde Olur?  493
 3. Kadın              Çalışanların    Gece Postalarında Çalıştırılabilirle Şartı Nedir?  493
 4. Kadın                                      Çalışanlarının Eşlerininde Gece    Postasında Çalışması Durumunda Ne

Olur?……………………………………………………………………………. 493

 1. Gebelik ve Analık Durumunda Gece Postasında Çalıştırma Yasağı? 493
  1.  Gece Postalarında Kadın Çalışanların İsim Listelerini Saklama Yükümlülüğü Nedir?        494
 2. Analık Halinde Çalışma İzni Nedir?…………………………….. 494
 3. Süt İzni Nedir?…………………………………………………………….. 494
 4. Haftalık Çalışma Süresinin Yarısı Kadar Ücretsiz İzin Nedir?    495
 5. Hamilelik Süresince Kadın İşçinin Hakları Nedir?……….. 495
 6. İşveren Doğum Sonrası Kadın İşçiye Ücretsiz İzin Vermek Zorundamıdır?     495
 7.  Süt İzninde Çalışan İşçinin Ücretinin Ödenmesine Yönelik Yargı Kararı

Nedir?………………………………………………………………………….. 495

 1. İşçi Özlük Dosyası Nedir?…………………………………………… 496
 2.  Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Sürelerine İlişkin Uygulama

Nedir?………………………………………………………………………….. 497

 1.  Nöbetleşe İşçi Postaları ile Yapılan İşlerde Çalışma Sürelerine İlişkin

Uygulama Nedir?…………………………………………………………. 497

 1. Hareket Halindeki Taşıtlarda Çalışma Süresi Nedir?….. 497
  1.  Hareket Halindeki Taşıtlarda Çalışan İşçiler Ara Dinlenmesini Ne Şekilde Kullanır?         498
 2.  Hareket Halindeki Taşıtlarda Çalışan İşçilerin Dinlenme ve Hafta Tatili İzin

Hakkı Nedir?………………………………………………………………… 498

 1.  Hareket Halindeki Taşıtlarda Çalışan İşçilerin Fazla Çalışma Süresi Ne

Şekilde Hesaplanır?…………………………………………………….. 498

 1.  Hareket Halindeki Taşıtlarda Çalışan İşçilere Yatacak Yer Sağlama Yükümlülüğü Nedir?           498
 2.  Hareket Halindeki Taşıtlarda Çalışma Tablo ve Çizelge Düzenleme Yükümlülüğü Nedir?           499
 3. İşçi Posta Sayıları Ne Şekilde Düzenlenir?…………………. 499
 4. İşçi Postalarını İlan Yükümlülüğü Nedir?…………………….. 499
 5. İşçi Postalarında Gece Çalışma Süresi Nedir?……………. 499
 6. İşçi Postalarının Değişme Süresi Nedir?…………………….. 500
 7. Postalar Halinde İşçi Çalıştırmada Dinlenme Süreleri Nedir?   500
 8. Postalar Halinde İşçi Çalıştırmada İsim Listesi Bulundurma Yükümlülüğü

Nedir?…………………………………………………………………………… 501

 1.  İş Kanunu’nun iş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Hükümleri Ne Zaman Yürürlükten Kalkmıştır?    501
 2. İş ve İşçi Bulmaya Aracılık Nedir?……………………………….. 501
 3. İş ve İşçi Bulmaya Aracılık Ne Şekilde Olur?………………. 502
 4. Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi Nedir?…………….. 502
 5.  Askeri İşyerlerinin Çalışma Hayatına İlişkin Teftişine İlişkin Esaslar Ne

Şekilde Düzenlenmiştir?……………………………………………… 502

 1. Askeri İşyerlerinin Denetimi ve Teftişi Nedir?……………… 503
 2. Diğer Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen

İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Nedir?……………………………. 503

 1. İş Müfettişine Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü Nedir?          504
 2. İşyeri Teftişine Yönelik Düzenlenen Tutanakların Niteliği Nedir ?        504
 3. İşyeri Teftişine Yönelik İş Müfettişinin Yükümlülüğü Nedir ? 504
 4.  İş Hayatına İlişkin İşlemlerde Muafiyet Nedir ?…………………………………………………………………………………………… 505
 5. Diğer Merciler Tarafından Yapılan Teftişler Hükmü Ne Zaman Yürürlükten

Kalkmıştır?…………………………………………………………………… 505

 1. İşyeri Teftişi Esnasında İşverenin Sorumluluğu Nedir ?. 505
 2. İşyeri Teftişi Esnasında İşçilerin Sorumluluğu Nedir ?… 505
 3. İşyeri Teftişi Esnasında Zabıta (Kolluk) Kuvvetlerinin Yardımı  Nedir?            506
 4. Zabıta (Kolluk) Kuvveti Nedir?…………………………………….. 506
 5. İdari Para Cezası Nedir?…………………………………………….. 506
 6. Kabahatler Kavramı Ve İdari Para Cezası Nedir?……….. 507
 7. Soruşturma Zamanaşımı Nedir?………………………………….. 507
 8. Yerine Getirme Zamanaşımı Nedir?……………………………. 508
 9. İş Kanununda İdari Para Cezası Uygulanacak Hükümler Nelerdir?    508
 10. İşyerini Muvazaalı Bildirme Halinde Uygulanacak İdari Para Cezası Nedir? 509
 11. İşyerini Bildirmeme Halinde Uygulanacak İdari Para Cezası    Nedir?            509
 12. Eşitlik İlkesine Aykırılık Halinde Uygulanacak İdari Para Cezası         Nedir?            509
 13.  Geçici İş İlişkisi Hükmüne Uyulmaması Halinde Uygulanacak İdari Para

Cezası Nedir?……………………………………………………………… 510

 1. Yazılı Sözleşme Yapılmaması/İşçiye Yazılı Belge Verilmemesi Halinde

Uygulanacak İdari Para Cezası Nedir?…………………………. 510

 1.  Çağrı Üzerine Çalışma ve Uzaktan Çalışma Hükümlerine Uyulmaması Halinde Uygulanacak İdari Para Cezası Nedir?……………………………………………….. 511
 2. Çalışma Belgesi Verilmemesi Halinde Uygulanacak İdari Para Cezası Nedir?        511
 3.  Toplu İşten Çıkarma Hükümlerine Uyulmaması Halinde Uygulanacak İdari

Para Cezası Nedir?……………………………………………………… 511

 1.  Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Hükümlerine Uyulmaması Halinde Uygulanacak İdari Para Cezası Nedir?……………………………………………………….. 512
 2. Ücretin Ödenmemesi Halinde Uygulanacak İdari Para Cezası Nedir?           512
 3.  Ücretin Banka Hesabı Aracılığıyla Ödenmemesi Halinde Uygulanacak İdari

Para Cezası Nedir?………………………………………………………. 512

 1. Ücret Hesap Pusulası Verilmemesi Halinde Uygulanacak İdari Para Cezası

Nedir?…………………………………………………………………………… 513

 1.  Ücret Kesme Cezası Hükümlerine Uyulmaması Halinde Uygulanacak İdari

Para Cezası Nedir?………………………………………………………. 513

 1.  Asgari Ücretin Ödenmemesi Halinde Uygulanacak İdari Para Cezası Nedir?……………………………….. 514
 2. Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmemesi Halinde Uygulanacak İdari Para

Cezası Nedir?………………………………………………………………. 514

 1. Serbest Zaman Kullandırılmaması Halinde Uygulanacak İdari Para Cezası

Nedir?………………………………………………………………………….. 514

 1.  Fazla Çalışma İçin İşçinin Onayının Alınmaması Halinde Uygulanacak İdari

Para Cezası Nedir?……………………………………………………… 515

 1.  Yüzde Uygulanan İşyerlerinde Belge Verilmemesi Halinde Uygulanacak İdari

Para Cezası Nedir?……………………………………………………… 515

 1.  Yıllık Ücretli İzin Hükümlerine Uyulmaması Halinde Uygulanacak İdari Para Cezası Nedir?        515
 2.  Yıllık İzin Ücertinin Ödenmemesi Halinde Uygulanacak İdari Para Cezası

Nedir?………………………………………………………………………….. 515

 1. Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücretinin Ödenmemesi Halinde

Uygulanacak İdari Para Cezası……………………………….. Nedir?… 516

 1.  İzinlere İlişkin Düzenlemelere Aykırılık Halinde Uygulanacak İdari Para

Cezası Nedir?………………………………………………………………. 516

 1. Çalışma Süresine Uyulmaması Halinde Uygulanacak İdari Para Cezası

Nedir?………………………………………………………………………….. 516

 1. Telafi Çalışması Hükümlerine Uyulmaması Halinde Uygulanacak İdari Para

Cezası Nedir?………………………………………………………………. 517

 1. Ara Dinlenmesi Verilmemesi Halinde Uygulanacak İdari Para Cezası Nedir?         517
 2. Gece Süresi ve Gece Çalışma Hükümlerine Uyulmaması Halinde

Uygulanacak İdari Para Cezası……………………………….. Nedir?… 517

 1.  Çalıştırma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma Yasağı Hükümlerine Uyulmaması

Halinde Uygulanacak İdari Para Cezası Nedir?…………… 518

 1.  Yer ve Su Altında Çalıştırma Yasağı Hükümlerine Uyulmaması Halinde Uygulanacak İdari Para Cezası                          Nedir?………………………………….. 518
 2.  Gece Çalıştırma Yasağı Hükümlerine Uyulmaması Halinde Uygulanacak

İdari Para Cezası Nedir?……………………………………………… 518

 1.  Analık Halinde Çalışma ve Süt İzni Hükümlerine Uyulmaması Halinde Uygulanacak İdari Para Cezası                          Nedir?………………………………….. 519
 2. İşçi Özlük Dosyasının Düzenlenmemesi Halinde Uygulanacak İdari Para

Cezası Nedir?………………………………………………………………. 519

 1.  Yönetmelik Hükümlerine Aykırılık Halinde Uygulanacak İdari Para Cezası

Nedir?………………………………………………………………………….. 519

 1.  İş ve işçi Bulmaya Aracılık Hükümlerine Aykırılık Halinde Uygulanacak İdari

Para Cezası Nedir?……………………………………………………… 520

 1. İşyeri Denetiminde İş Müfettişlerine Zorluk Çıkarılması Halinde

Uygulanacak İdari Para Cezası Nedir?…………………………. 520

 1.  İşyeri Denetiminde İşverenin İşçilere Kötü Davranması Halinde

Uygulanacak İdari Para Cezası Nedir?…………………………. 520

 1.  İşyeri Denetiminde İşçinin Kötü Niyetli Davranması Halinde Uygulanacak

İdari Para Cezası Nedir?……………………………………………… 521

 1. İş Hayatının Denetim ve Teftişi İle İlgili Hükümlere Aykırılık Halinde

Uygulanacak İdari Para Cezası Nedir?……………………….. 521

 1. İdari Para Cezasının Uygulanma Şekli Nedir?……………. 521
 2. İdari Para Cezasına İtiraz Şekli Nedir?……………………….. 522
 3. Yazılı Bildirimler Ne Şekilde Yapılır?………………………….. 522
 4. Tebligat Ne Şekilde Yapılır?……………………………………….. 522
 5. Elektronik Tebligat Ne Şekilde Yapılır?………………………. 523
 6. Elektronik Tebligata İlişkin Usul ve Esaslar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?       523
 7. Elektronik Tebligat Hizmetinden Yararlanma Zorunlumudur?  523
 8. Bilinen Adrese Tebligat Nedir?…………………………………… 524
 9. Vekile ve Kanuni Mümesile Tebligat Nedir?……………….. 524
 10. Tebliğ İmkansızlığı ve Tebellüğden İmtina Nedir?………. 524
 11. Tebligatta Yaş ve Ehliyet Şartı Nedir?………………………… 525
 12. Fesih Yazısının İşçiye Tebligat Kanununa Göre Tebliğ Edilmesine Yönelik

Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………… 525

 1. Konut Kapıcılarının Çalışma Usul ve Esasları Ne Şekilde Düzenlenmiştir?  526
 2. Konut Kapıcısı Kime Denir?………………………………………… 527
 3. Konut Kapıcısının İşvereni Kimdir? İşyeri Neresidir?…… 527
 4. Konut Yöneticisinin Görev ve Yetkileri Nelerdir?………… 527
 5. Konut Kapıcısının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?…. 528
 6. Konut Kapıcısı ile Yapılacak İş Sözleşmesinin Niteliği Nedir?  528
 7. Konut Kapıcısının Çalışma Süresi Nedir?…………………… 529
 8. Konut Kapıcısının Ara Dinlenme Süresi Nedir?…………… 529
 9. Konut Kapıcısına Ne Şekilde Ücret Ödenir?……………….. 529
 10. Konut Kapıcısına Ne Şekilde Hafta Tatili Verilir?………… 529
 11. Konut Kapıcısı Genel Tatil Günü Çalışabilir mi?…………. 530
 12. Konut Kapıcısının Yıllık Ücretli İzni Nedir?………………….. 530
 13. Konut İşverenleri Geçici Kapıcı Çalıştırabilir mi?…………. 530
 14.  Kapıcıya Konut Verilmesi Zorunlumudur?…………………………………………………………………………………………….. 530
 15. Kapıcı Konutu İçin Kira İstenebilirimi?…………………………. 531
 16. Konut Kapıcısı Su, Elektrik, Isınma Giderlerine Katılır…. mı?…. 531
 17. Kapıcı Konutu Ne Şekilde Boşaltılır?……………………………. 531
 18. Apartman Kapıcısının Kira Karşılığı Ücretsiz Çöpleri Toplaması ve Temizlik

İşleri Yapamayacağına Yönelik Yargı Kararı Nedir?……… 531

 1. iş Kanunu Uygulaması Bakımından Hangi İşlerin Sanayi, Ticaret, Tarım ve

Orman İşlerinden Sayılacağı Ne Şekilde Belirlenmiştir?.. 536

 1.  Sanayiden Sayılan İşler Nelerdir?        536
 2.  Ticaretten Sayılan İşler Nelerdir?         540
 3. Tarım ve Ormandan Sayılan İşler Nelerdir?………………….. 542
 4.  Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanların Kıdem Tazminatı Nedir?………………………………….. 542
  1.  Kamu İhale Kanunu Kapsamında Alt İşveren İşçilerin Kıdem Tazminatının Ödenme Şekli Nedir?………………………………………………………………………………. 543
  2.  Kamu İhale Kanunu Kapsamında Alt İşverenler Yanında Çalışan İşçilerin Kıdem Tazminatı Ödenmesi Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?       543
 5.  Tarım Ve Orman İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde veya İşletmelerinde Çalışan

İşçiler Hakkında İş Kanunu Hükümleri Uygulanırımı?……. 544

 1.  Üç Kişinin Çalıştığı İşyerlerinde İş Kanunu Hükümleri Uygulanır mı?……………………………………………………… 544
 2. Üçlü Danışma Kurulu Nedir?……………………………………….. 544
  1.  Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Ne Şekilde Düzenlenmiştir?   544
 3. Üçlü           Danışma………………………………………………… Kurulu…. Kimlerden Oluşur?  545
 4. Üçlü           Danışma………………………………………………… Kurulu…. Ne Şekilde Toplanır?         545
 5. Üçlü           Danışma………………………………………………… Kurulu…. Ne Zaman Toplanır?          545
 6. Üçlü           Danışma…………… Kurulunun Görevleri Nelerdir?…. 545
 7. İşyerlerinde Kantin Açılması Şartı Nedir?……………………. 546
 8. Korumalı İşyeri Nedir?………………………………………………… 546
 9.  Korumalı İşyerlerinde Çalışan Engellilerin Ücretleri Ne Şekilde

Belirlenmiştir?……………………………………………………………… 547

 1. İş Kanununa Göre Mazeret İzni Nedir?……………………….. 547
 2. Zamanaşımı Nedir?…………………………………………………….. 547
 3. İş Kanunu Yönünden Zamanaşımı Süresi Nedir?……….. 548
 4. Zamanaşımı Süresinin 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu Sonrası

Uygulanma Şekli Nedir?……………………………………………… 549

 1. Borçlar Kanunu Yönünden Beş Yıllık Zamaaşımına Tabi          Alacaklar Nelerdir? 549
 2. Kıdem Tazminatı Nedir?……………………………………………… 550
 3. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları Nelerdir?.. 550
 4. Kıdem Tazminatına Dâhil Edilecek ve Edilmeyecek Ödemeler Nelerdir?      551
 5. Kıdem Tazminatı Ne Şekilde Ödenir?…………………………. 551
 6. Evlenen Kadın İşçinin Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulu Nedir?      552
  1.  15 Yıl ve 3600 Prim Günü Dolduran İşçi Emekli Olmadan Kıdem Tazminatı Alabilirimi?   552
 7. Kıdem Tazminat Tavanı Nedir?……………………………………. 553
 8.  Kıdem Tazminatında Zamanaşımı Süresi Nedir?………………………………………………………………………………….. 553
  1.  Kıdem Tazminat Hesabında Daha Önce Memur Olarak Kamu Kummunda Çalışılan Sürenin Dikkate Alınıp Alınmayacağına Yönelik Yargı Kararı Nedir?. 553
 9. işçiye Çalışırken Kıdem Tazminatı Adı Altında Yapılan Ödemenin Niteliğine

Yönelik Yargı Kararı Nedir?………………………………………….. 555

 1. İşçinin Kıdem Tazminatından Son Alt İşverenin Sorumlu Olup Olmadığına

Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………. 556

 1.  Kıdem Tazminatında Dikkate Alınacak Ücrete Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………… 557
 2.  Emekli Olan Gazetecinin Kıdem Tazminatına Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………….. 558
  1.  Geçici İşçi Statüsünden Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçen İşçinin Kıdem Tazminatına Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………….. 560
 3.  Kıdem Tazminat Hesabında Son Ücret Kavramına Yönelik Yargı Kararı

Nedir?………………………………………………………………………….. 560

 1.  Kıdem Tazminat Hesabına İkramiyenin Dahil Edilmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?      561
 2.  Kıdem Tazminatına Uygulanması Gereken Faize Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………….. 563
 3.  Kıdeme Esas Alınacak Hizmet Süresinin Tespitine Yönelik Yargı Kararı

Nedir?………………………………………………………………………….. 563

 1.  Kıdem Tazminatının Şüphe Feshinde Ödemesi Gerektiğine Yönelik Yargı

Kararı Nedir?……………………………………………………………….. 565

 1. Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması Halinde Kıdem Tazminatı

Ödenmeyeceğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………….. 566

 1. Sendika Ve Konfederasyon Nedir?…………………………….. 567
 2. Kuruluş Serbestisi ve Sendikal Faaliyet Sınırı Nedir?…. 567
 3. İşkolu Nedir?……………………………………………………………….. 568
 4. İşkolu Tespiti Nedir?……………………………………………………. 568
 5. Sendika Kurucusu Olma Şartı Nedir?………………………….. 568
 6. Sendika Üyeliği ve Üyeliğin Kazanılma Şartı Nedir?…… 569
 7. Üyelik Aidatı ve Dayanışma Aidatı Nedir?…………………… 569
 8. Üyelik Aidatına İlişkin Hususlar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?   570
 9. Üyelik ve Dayanışma Aidatının Belirlenme Şekli Nedir? 570
 10. Aidatların Sendika Hesabına Yatırılması Şekli Nedir?… 570
 11. Sendika Üyeliğinden Çekilme Şekli Nedir?………………… 571
 12. Sendika Üyeliğinden Çıkarılma Şekli Nedir?………………. 571
 13.  Sendika Üyeliğinin Çekilme ve Çıkarılma Dışındaki Nedenlerle Sona Erme

Şekli Nedir?…………………………………………………………………. 571

 1. Sendika Üyeliğinin Askıya Alınma Şekli Nedir?………….. 572
 2. İşyeri Sendika Temsilcilerinin İş Güvencesi Nedir?…….. 572
 3. Sendika Özgürlüğünün Güvencesi Nedir?………………….. 573
 4. İşyeri Sendika Temsilcisinin Atanma Şekli Nedir?………. 573
 5. İşyeri Sendika Temsilcisinin Görevi Nedir?…………………. 574
 6.  Toplu İş Sözleşmesi, İşletme Toplu İş Sözleşmesi, Grup Toplu İş Sözleşmesi,

Çerçeve Sözleşme Nedir?……………………………………………. 574

 1. Toplu   İş………….. Sözleşmesinin Kapsam ve Düzeyi Nedir?    574
 2. Toplu   İş………….. Sözleşmesinin Kapsam ve Düzeyi Nedir?    575
 3. Toplu   İş…………………………………. Sözleşmesi Hükmü Nedir?    575
 4. Toplu   İş…………. Sözleşmesinden Yararlanma Şekli Nedir?    575
 5. Teşmil Nedir?……………………………………………………………… 576
 6. Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisi Nedir?………………….. 577
 7. Yetki İtirazı Nedir?……………………………………………………….. 578
 8. Yetki Belgesi Nedir?……………………………………………………. 578
 9. Yorum Davası Nedir?………………………………………………….. 579
 10. Eda Davası Nedir?……………………………………………………… 579
 11. Grev Nedir?…………………………………………………………………. 579
 12. Lokavt Nedir?……………………………………………………………… 580
 13. Kanuni Grev ve Lokavtın İş Sözleşmelerine Etkisi Nedir?         580
 14.  Kanun Dışı Grev ve Lokavtın Sonucu Nedir?…………………………………………………………………………………………….. 580
 15. Tespit Davası Nedir?…………………………………………………… 581
 16. Muvazaalı Taşeron İlişkisi Kurulan İşverenler Hakkında Sendikal Hakların

Engellenmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………….. 581

 1.  Toplu iş Sözleşmesi Yetkisine Esas İşçi Sayısının Belirlenmesinde Muvazaalı Olarak Çalıştırıldıkları Tespit Edilen İşçilerin Dikkate Alınmasına Yönelik Yargı

Kararı Nedir?……………………………………………………………….. 582

 1. Muvazaalı Alt İşverenlik İlişkisi Nedeniyle İşçinin Toplu İş Sözleşmesinden

Yararlanmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?………………… 584

 1.  İşçilerin Sendikal Haklarını Engellemek İçin Muvazaalı Taşeron İlişkisine

Yönelik Yargı Kararı Nedir?………………………………………….. 585

 1.  Alt İşveren İle Kamu İşveren Sendikaları Arasındaki Yetki Uyuşmazlığına

Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………. 586

 1.  Toplu İş Sözleşmesi Hükmü Kıdem Tazminatı Fark Alacağına Yönelik Yargı

Kararı Nedir?……………………………………………………………….. 587

 1.  Toplu İş Sözleşmesinde İşçi Lehine Şart İlkesinin İhlaline Yönelik Yargı Kararı Nedir?     588
 2.  Muvazaa Durumunda İşçinin Asıl İşverenin Tarafı Olduğu Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………… 589
 3. Sendikal Fesih İddiasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?….. 590
 4. Geçici İşçilerin Sendika Yetki Tespitinde Değerlendirmeye Alınıp

Alınmayacağına Yönelik Yargı Kararı Nedir?………………… 591

 1.  İşbaşı Yapmayıp, Toplu Eylemde Bulunan İşçilerin İş Sözleşmelerinin

Feshine Yönelik Yargı………………………………….. Kararı Nedir?    592

 1.  Alt İşverenler Arası İşyeri Devrinde Toplu İş Sözleşmesi Uygulamasına

Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………. 594

 1.  İşçinin Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerin Göre Ücret Zamlarından Yararlandırılmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………………………. 595
 2.  Toplu İş Sözleşmesiyle İşçinin Ücretinin Düşürülmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?       596
 3.  Sendika Üyeliği Sonrası İşçinin Toplu iş Sözleşmesi Hükümlerinden Yararlanmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………………………. 597
 4. Faaliyet Süresi Bir Yıldan Az Kalmış Alt İşverenlerle Toplu İş Sözleşmesi

İmzalanmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………. 598

 1. Sendikal Nedenlerle İş Sözleşmesi Feshi Kriterlerine Yönelik Yargı Kararı

Nedir?………………………………………………………………………….. 600

 1. Sendikal Örgütlenmenin Engellenmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?          601
 2.  İş Sözleşmesinin Feshinde Sendikal Nedene Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………. 602
 3. İş Sözleşmesi Feshinin Sendikal Nedenle Yapılıp Yapılmadığına Yönelik Yargı

Kararı Nedir?……………………………………………………………….. 603

 1. İşçinin İşe İade Şartına Bağlı Olmaksızın Sendikal Tazminata Karar

Verilmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………… 604

 1. İşçinin Sendika Üyeliğinden Üç Gün Sonra İşten Çıkarılmasına Yönelik Yargı

Kararı Nedir?……………………………………………………………….. 605

 1. Sendikal Nedenlerle Fesihte Sendikal Tazminatın Belirlenme Şekline Yönelik

Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………. 607

 1.  İşverenin İşçileri Sendikadan İstifaya Zorlamasına Yönelik Yargı Kararı

Nedir?………………………………………………………………………….. 608

 1.  Grev Kararı Alındığında Ücretsiz İzinde Olan İşçinin İş Sözleşmesinin Feshine Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………………………. 609
 2.  İşçinin Sendikaya Üye Olması ve Sendikal Faaliyette Bulunması Sonucu

Görev Yerinin Değiştirilmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?      610

 1. İşkolu Tespit Kararına Yönelik Yargı Kararı Nedir?……… 611
 2. Sendikal Tazminat Davalarında İspat Yüküne Yönelik Yargı Kararı Nedir?   611
  1.  Kamuda İş Almış Alt İşverenlerle Süresi Bir Yıldan Az Toplu İş Sözleşmesi İmzalanabileceğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………… 613
 3. İş Sözleşmesi Feshinin Sendikal Nedene Dayandığını İddia Eden İşçinin

İspatla Yükümlü Olduğuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?.. 614

 1. İşletme Düzeyinde Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi İçin İşyerlerinin Aynı

İşkolunda Olması Gerektiğine Yönelik Yargı Kararı Nedir? 616

 1. İş Kazası Nedir?………………………………………………………….. 617
 2.  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Yönünden İş Kazası

Nedir?………………………………………………………………………….. 617

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Yönünden İş Kazası Nedir?…. 618
 2. İş Kazası Bildirimi Nedir?……………………………………………. 619
 3. İş Kazasını Süresinde Bildirmemenin Sonucu Nedir?…. 619
 4. İş Kazası Sonucu Ölüm Halinde Uğranılan Zararlar Nelerdir?  619
 5. İş Kazası Sonucu Uğranılan Bedensel Zararlar Nelerdir? 620
 6. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir?………………… 620
 7. İş Kazası Sonucu Manevi Tazminat Nedir?…………………. 620
 8.  Ölümlü İş Kazası Sonucu Asıl İşveren Alt İşveren Kavramına Yönelik Yargı

Kararı Nedir?……………………………………………………………….. 621

 1. İş Kazası Sonucu Maddi Zararın Hesaplanmasında İskonto Oranına Yönelik

Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………. 622

 1. Kazası Sonucu İşçiye Sağlanan Gelirin Yasal Faiziyle Geri Alınmasına Yönelik

Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………. 624

 1.  Ölümlü İş Kazasında Kusur Oranının Belirlenmesine Yönelik Yargı Kararı

Nedir?………………………………………………………………………….. 625

 1.  İş Kazası Geçiren İşçinin Maddi Ve Manevi Zararlarının Giderilmesine

Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………. 626

 1.  Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Olayın İş Kazası Kabul Edilip Edilmemesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………………………. 628
 2.  Ölümlü İş Kazasında Kaçınılmazlık İlkesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………………. 629
  1.  İş Kazası Sonucu Sürekli Geçici İş Göremezliğe Uğrayan Maden Ocağında Çalışan Hafriyat Şoförü İşçinin Maddi – Manevi Tazminat Talebine Yönelik

Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………. 630

 1.  Ölümlü İş Kazasında Müteselsil Borçlulara Karşı Rücu Hakkına Yönelik Yargı

Kararı Nedir?……………………………………………………………….. 632

 1.  İş Kazası Sonucu Ölen İşçinin Annesi Ve Babasına Ölüm Geliri Bağlanmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………………………. 636
 2.  İş Kazası Sonucu Oluşan Sosyal Güvenlik Kurumu Zararının Rücuan Tahsiline Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………………………. 638
 3.  İş Kazası Sonucu Ölen İşçinin Yakınlarının Maddi ve Manevi Zararlarının Giderilmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………….. 639
 4.  İş Kazası Sonucu Ölen İşçinin Yakınlarına Ödenecek Maddi ve Manevi Tazminatın Hesaplanmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………… 641
 5.  İş Kazası Geçiren İşçinin Anne ve Babasının Manevi Tazminat Talebine

Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………. 642

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Hükümleri Kimler Hakkında Uygulanmaz?   644
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden İşverenin Genel Yükümlülüğü Nedir?        644
 3. İşverenin Risk Değerlendirmesi Yaptırma Yükümlülüğü Nedir?           645
 4. Çalışan ve Çalışan Temsilcisi Kime Denir?………………… 646
 5. Çalışmaktan Kaçınma Hakkı Nedir?……………………………. 646
 6. İşverenin Eğitim Yükümlülüğü Nedir?…………………………. 647
 7. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Çalışanın Yükümlülüğü Nedir?       647
 8. Çalışan Temsilcisinin Belirlenme Şekli Nedir?……………. 648
 9. İş Sağlığı………………………………… ve Güvenliği Kurulu Nedir?… 649
 10. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden İşin Durdurulması Nedir?… 649
 11. Bağımlılık Yapan Maddeleri Kullanma Yasağı Nedir?….. 651
 12. Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Hususlar Ne

Şekilde Düzenlenmiştir?……………………………………………… 651

 1.  Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine

İlişkin Hususlar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?………………… 652

 1.  Çalışanların İşyerlerinde Biyolojik Etkenlerden Kaynaklanan Sağlık ve Güvenlik Risklerinin Önlenmesine İlişkin Hususlar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?       652
 2.  Tehlikeli Maddeler Bulunduran Kuruluşlarda Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesine İlişkin Hususlar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?…………………… 652
 3. Çalışanların İşitme ile İlgili Risklerden Korunmalarına İlişkin Hususlar Ne

Şekilde Düzenlenmiştir?………………………………………………. 653

 1.  Çalışanlara Verilecek İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Ne Şekilde Düzenlenmiştir?…………………………………………………….. 653
 2. Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunmak İçin Alınması Gereken

Önlemlere İlişkin Usul ve Esaslar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?            653

 1. Çalışanların Mekanik Titreşime Maruz Kalmaları Sonucu Oluşabilecek Sağlık

Risklerinden Korunmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?    654

 1. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Alınacak Asgari Sağlık ve Güvenlik

Önlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?         654

 1. Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarına İlişkin Usul ve Esaslar

Ne Şekilde Düzenlenmiştir?…………………………………………. 654

 1.  Geçici veya Belirli Süreli İş Sözleşmesi ile Çalışanların İş Güvenliği Yönünden Korunmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?………… 655
 2. İş Ekipmanlarının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Ne Şekilde

Düzenlenmiştir?…………………………………………………………… 655

 1.  İşverenin İşyeri Ortamında İş Hijyeni ve Ölçümüne İlişkin Usul ve Esaslar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?…………………………………………………….. 655
 2.  İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Enstitüsü Başkanlığı Faaliyetine İlişkin Usul

ve Esaslar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?………………………… 656

 1. İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Ne Şekilde Düzenlenmiştir?…………………………………………. 656

 1. İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Ne Şekilde Düzenlenmiştir?…………………………………………. 656

 1. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurullarının Hangi İşyerlerinde Kurulacağına İlişkin

Usul ve Esaslar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?………………… 657

 1.  İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin

Usul ve Esaslar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?………………… 657

 1.  İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimlerine İlişkin Usul ve Esaslar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?…………………….. 657
 2.  İşyerlerinde Acil Durum Planlarının Hazırlanması, Önleme, Koruma, Tahliye, Yangınla Mücadeleye İlişkin Usul ve Esaslar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?. 658
 3.  İşyerlerinde Tehlike Giderilinceye Kadar İşin Durdurulmasına İlişkin Usul ve

Esaslar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?……………………………. 658

 1.  İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?. 658

 

İÇİNDEKİLER

 1.  Çalışanların Kanserojen Maddelerden Kaynaklanabilecek Sağlık ve Güvenlik Risklerinden Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Ne Şekilde

Düzenlenmiştir?……………………………………………………………. 659

 1. Asansörlerin İnsan Can ve Mal Güvenliğini Tehdit Etmeyecek Şekilde

Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?         659

 1.  İşyerinde Kimyasal Maddelerin Etkilerinden Kaynaklanan Risklerden Korunmaya İlişkin Usul ve Esaslar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?…………………….. 659
 2.  İşyerindeki Risklerin Önlenmesine Yönelik Kullanılacak Kişisel Koruyuculara

İlişkin Usul ve Esaslar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?……… 660

 1.  Yeraltı Ve Yerüstü Maden İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliğinin Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?       660
 2. Çalışanların Sağlık Kuralları Bakımından Çalışabilecekleri Azami Çalışma

Sürelerine İlişkin Usul ve Esaslar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?            660

 1.  İşyerlerinde Kullanılacak Sağlık ve Güvenlik İşaretlerinin Uygulanmasına

İlişkin Usul ve Esaslar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?……… 661

 1. Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışanların Mesleki Eğitimlerine İlişkin

Usul ve Esaslar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?……………….. 661

 1.  İşyerlerinde Tozdan Kaynaklı Risklerin Önlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Ne Şekilde Düzenlenmiştir?………………………………………… 661

 1.  Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar

Ne Şekilde Düzenlenmiştir?………………………………………… 661

 1.  Yapı İşlerinde Alınacak Asgari İş Sağlığı ve Güvenliği Şartlarına İlişkin Usul ve Esaslar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?…………………………………………………….. 662
 2.  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Alınmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?………………………………. 662
 3.  Kimler, İşsizlik Sigortası Kapsamındadır?…………………………………………………………………………………………….. 662
 4. İşsizlik Sigortası Hizmetlerinden Yararlanabilme Koşulları Nelerdir?  663
 5.  Yersiz Alınan ve İadesi İstenen İşsizlik Sigortası Primleri Hangi Kurumdan

Talep Edilmelidir?…………………………………………………………. 663

 1.  İşsizlik Sigortası Kapsamında Sigortalı İşsizlere Sunulan Hizmetler Nelerdir?………………………………….. 664
 2.  İşsizlik Ödeneği Ne Kadar Süre İle Ödenir?…………………………………………………………………………………………….. 664
 3.  İşsizlik Ödeneği Miktarı Ne Şekilde Hesaplanır?…………………………………………………………………………. 664
 4.  İşsizlik Ödeneği Ne Zaman, Nasıl Ve Nereden Alınır?……………………………………………………………………. 664
 5. İşsizlik Ödeneği Hangi Hallerde Kesilir?………………………. 664
 6.  İşsizlik Ödeneğinden Herhangibir Kesinti Yapılır mı?……………………………………………………………………………. 665
 7.  Ölen Sigortalı İşsizlere Ait Fazla Ödemeler Tahsil Edilirmi?……………………………………………………………………. 665
 8.  Sigortalı İşsizler, İşsizlik Ödeneği Alırken Sağlık Hizmetlerinden

Yararlanabilir mi?………………………………………………………….. 665

 1.  Sigortalı İşsizin, İşsizlik Ödeneği Alırken Bir İşte Çalışmaya Başlaması

Halinde Yapması Gerekenler Nelerdir?………………………… 665

 1.  Kimler Yarım Çalışma Ödeneğinden Faydalanabilir?……………………………………………………………………. 666
 2. Yarım Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilme Şartları Nelerdir?          666
  1.  Yarım Çalışma Ödeneğinden Yararlanmak İçin Hangi Belgeler ile Nereye Başvuru Yapılabilir? 666
 3.  Yarım Çalışma Süresi Nedir?    666
 4. Yarım                     Çalışma Ödeneği En Fazla Ne Kadar Süreyle Ödenir?       666
 5. Yarım                     Çalışma Ödeneği………. Nasıl Hesaplanır?    667
 6. Yarım                     Çalışma Ödeneği Nerden, Nasıl ie Ne Zaman Alınabilir?   667
 7. Yarım                     Çalışma Ödeneği Hangi Hallerde Kesilir?    667
 8. Yarım                     Çalışma Ödeneği            Ödenen Günlere İlişkin Hangi Primler

 

Yatırılmaktadır?……………………………………………………………. 667

 1.  Yarım Çalışma Ödeneği Hafta Tatili, Ulusal Bayram ie Genel Tatil

Günlerinde Ödenirmi?………………………………………………….. 668

 1.  İşsizlik Ödeneğinin İşverenden Talep Edilip Edilemeyeceğine Yönelik Yargı

Kararı Nedir?……………………………………………………………….. 668

 1. Deniz İş Kanunu’nun, Kapsamı Nedir?……………………….. 669
 2. Gemiadamı Kime Denir?…………………………………………….. 669
 3. Geminin Deniz İş Kanununa Tabi Olma Şartı Nedir?….. 669
 4. Gemiadamı ile İşverenlik Arasında Hizmet Akdi Ne Şekilde Yapılır?   669
 5.  Gemiadamı ile İşverenlik Arasında Düzenlenen Hizmet Akdi Ne Şekilde

Sona Erer?…………………………………………………………………… 670

 1. Gemiadamının İş Süresi Nedir?…………………………………… 671
 2. İş Süresine Tabi Olmayan Gemi Çalışanları Kimlerdir?. 671
 3. Gemiadamının Fazla Çalışması Ne Şekilde Tespit Edilir? 671
 4. Gemiadamının Fazla Çalışma Ücreti Nedir?……………….. 673
 5. Gemiadamı İle İşverenliği Arasındaki Uyuşmazlıkta Yargı         Yeri Neresidir?         673
 6. Gemiadamının İtibarı Hizmet Süresinin Tespitine Yönelik         Yargı Kararı Nedir? …. 673
 7.  Uzak Yol Kaptanı İle Düzenlenecek Sözleşmenin Niteliğine Yönelik Yargı

Kararı Nedir?……………………………………………………………….. 674

 1. Gemiadamının İhbar Tazminatına Yönelik Yargı Kararı Nedir?            675
 2.  Gemiadamının Ödenecek Fazla Çalışma Ücretine Yönelik Yargı Kararı

Nedir?………………………………………………………………………….. 675

 1.  Deniz Taşıma İşinde Çalışanların Hangi Kanuna Tabi Olacaklarına Yönelik

Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………. 678

 1.  Gemiadamının İşçilik Alacaklarına Uygulanacak Faize Yönelik Yargı Kararı

Nedir?………………………………………………………………………….. 679

 1. Gemiadamının İkramiyeye Hak Kazanmasına Yönelik Yargı    Kararı Nedir?            679
 2.  Deniz İş Kanununda Asıl İşveren – Alt İşveren Kavramına Yönelik Yargı

Kararı Nedir?……………………………………………………………….. 680

 1. Gemiadamının Asgari Geçim İndiriminden Yararlanıp-Yararlanmayacağına

Yönelik Yargı Kararı Nedir?…………………………………………. 681

 1. Basın İş Kanunu’nun Kapsamı Nedir?…………………………. 681
 2. Gazeteci Kime Denir?…………………………………………………. 682
 3. Gazeteci İle Düzenlenen İş Sözleşmesinin Niteliği Nedir? 682
 4. Gazetecinin Ücreti Nedir?……………………………………………. 682
 5. Gazetecinin İhbar Tazminatı Nedir?…………………………….. 683
 6. Gazetecinin Kıdem Tazminatı Nedir?…………………………… 683
 7. Gazeteciye Fazla Çalışma Ücreti Ne Şekilde Ödenir?…. 684
 8. Gazetecinin Yıllık Ücretli izni Nedir?……………………………. 685
 9.  Gazetecinin Fazla Çalışma Ücretine Yönelik Yargı Kararı Nedir?……………………………………………………………… 685
 10. Basın Çalışanlarına Kıdem Tazminatının Ödenme Şekline Yönelik Yargı

Kararı Nedir?……………………………………………………………….. 686

 1. Gazetecinin Meslek Kıdemine Yönelik Yargı Kararı Nedir?      687
 2. Gazetecinin Yıllık İzin Ücretine Yönelik Yargı Kararı Nedir?     689
 3. Basın Çalışanlarının Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faizin Türüne Yönelik

Yargı Kararı Nedir?………………………………………………………. 690

 1. Gazeteciye İkramiye Ödenmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?           690
 2. Basın Çalışanının Gazeteci Olup Olmadığına Yönelik Yargı Kararı Nedir?    691
 3. TV Kanalında Program Yapımcısı ve Sunucusu Olarak Çalışanın Basın İş

Kanunu Kapsamında Olup Olmadığına Yönelik Yargı Kararı Nedir?   692

 1. Gazetecinin Yıllık İzinden Feragat Edemeyeceğine Yönelik Yargı Kararı

Nedir?            693