Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Muhasebecinin El Kitabı (Uygulamalı)

Muhasebecinin El Kitabı (Uygulamalı)

E.Öğr.Gör. Nurten Örnek


Baskı Tarihi: 2021 ÖZEL BASKI
Sayfa Sayısı: 734
Fiyatı: 199 TL
İndirimli Fiyatı:199 TL (Kdv Dahil)
ÜCRETSİZ KARGO
Adet : Sepete Ekle Hemen Al
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

• A’dan Z’ye Şirket Kuruluş İşlemleri, Genel Kurul İşlemleri
• E-İmza, E-Fatura, E-Defter Uygulamalarında Aklınıza Gelecek Her Şey
• Sermaye Artırımı, Sermaye Azaltımı Ve Tasfiye İşlemlerinde En Pratik Anlatım Şekli
• Tür Değiştirme, Şirket Birleşmeleri Hiç Bu Kadar Kolay Anlatılmadı
• Gelir Vergisi Beyannamesi İle İlgili En Çok Bilinmesi Gerekenler
• Fatura İle İlgili Karşılaşılabilecek Tüm Özellikli Konular ve En Pratik Çözümleri
• Personel ve İnsan Kaynaklarında Çalışanlar. Asgari Bilmeniz Gerekenlerin Hepsi Bu Kitapda.
• KDV Beyannamesinin Aşama Aşama Doldurulması Ve Püf Noktalar
• Geçici Vergi İle İlgili Özellik Gösteren Durumlar
• Muhtasar Beyanname İle İlgili Tüm Özellikli Konular ve Aşama Aşama Doldurulması
• Vergi İncelemesi İle İgili Muhasebecinin Asgari Bilmesi Gerekenler
• İthalar, İhracat ve Dış Ticaret Hakkındea Bilmeniz Gereken Tüm Konular
• KDV İadesinden Korkmayın. En Kolay ve Pratik Anlatım Bu Kitapta
• Dönemsonu İşlemlerinde Herkesin Bilmesi Gereken En Pratik Anlatımlar ve Çözümler
• Sadece 12 Adımda Yıl Sonu Kapanış Kayıtlarını Hatasız Yapın

TEORİK ANLATIMIN OLMADIĞI, PRATİK ÇÖZÜM YOLLARININ OLDUĞU TEK KİTAP

 

ÖNSÖZ

Günümüzde muhasebecilerin omuzlarındaki yük her geçen gün artmaktadır. Dolayısıyla ilgili konuları araştırmak için yeterli zamana sahip olamayan muhasebecilerin her daim başvuracakları bir kaynağa ihtiyaçları ivedi bir hal almıştır.

Muhasebecinin El Kitabı adlı bu çalışma muhasebecilik mesleğini icra eden meslektaşların sadece muhasebe ve vergi konularında değil diğer birçok konu ve alanda başvuracakları temel bir kaynak niteliğindedir. Muhasebecilere yönelik yapılan çalışmaların büyük bir kısmı temel bazı konulara odaklanmaktadır. Örneğin, dönemsonu işlemleri, maliyet muhasebesi, vergi uygulaması, şirketler rehberi gibi. Tüm bunlara ayrı ayrı sahip olmak hem maddi olarak hem de zaman açısından oldukça külfetlidir. Elinizdeki bu çalışma tüm bunlar düşünülerek hazırlanmıştır. Çalışmanın içerisinde ticari şirketler rehberinden dönemsonu uygulamalarına kadar mevzuatın en son haliyle anlatılmış konular bulunmaktadır.

Bu çalışma 26.04.2014 tarihli KDV Genel Uygulama Tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Kitabın KDV ile ilgili bölümleri en son mevzuat değişiklikleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

Kitabın hazırlanması esnasında desteğini esirgemeyen ve vergi davalarında alanının en iyisi olan YMM Kurtuluş AKDENİZ’e şükranım.

Yine kitabın editörlüğünü yapan ve mesleki mevzuatta derin bilgisi ve bitmeyen enerjisi ile her daim bir adım önde olan E.Öğretim Görevlisi/Bağımsız Denetçi  Koray ATEŞ’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

E.Öğr. Gör. Nurten ÖRNEK

 

İÇİNDEKİLER

ŞİRKETLER VE TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ
ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ
1. LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ 38
1.1. Limited Şirket Kuruluş Dilekçesi 38
ÖRNEK DİLEKÇE 38
1.2. Kuruluş Bildirim Formu 39
ÖRNEK KURULUŞ BİLDİRİM FORMU 40
1.3. Yabancı Ortaklıklarda Yapılacak İşlemler 41
1.4. Noter Tasdikli Limited Şirket Sözleşmesi 41
ÖRNEK LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ 41
1.5. Müdürlerin İmza Beyannameleri 43
1.5.1. İmza Beyannamelerindeki Son Değişiklikler 43
1.6. Kurucular Beyanı 45
ÖRNEK KURUCULAR BEYANI 45
1.7. Ortak Olmayan Müdürler İçin Görevi Kabul ettiğine Dair Noter Onaylı Belge 46
1.8. Tüzel Kişinin MüdürlüğeSeçilmesinde Hazırlanacak Belge 47
1.9. Müdürün Ortaklar Dışından Atanan Yabancı Uyruklu Kişi Olması 47
1.10. Sermayenin On Binde Dördünün Rekabet Kurumuna Yatırılması 47
1.11. Banka Mektubu 47
1.12. Oda Kayıt Beyannamesi 47
ÖRNEK ODA KAYIT BEYANNAMESİ 47
1.13. Limited Şirket Kuruluşunda Ayni Sermaye Varsa 49
1.14. Limited Şirket Kuruluşunda Reşit Olmayan Ortak Varsa 49
1.15. Kurulan Limited Şirket Gümrük Müşavir Şirketiyse 50
1.16. Limited Şirketin Kurucuları Arasında Belediyeler ile Mahalli İdareler Varsa 50
1.17. LİMİTED ŞİRKET UNVANIYLA İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 50
2. ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ 51
2.1. Anonim Şirketin Kuruluşu İçin Asgari Sermaye Tutarı 51
2.2. Anonim Şirketlerin Genel Özellikleri 51
2.3. Anonim Şirketin Kuruluşu İçin Gerekli İşlemler Ve Belgeler 52
2.3.1. Şirket Esas Sözleşmesi 52
2.3.2. Kurucular Beyanı 53
2.3.3. Değerleme Raporları 54
2.3.4. İmza Beyannameleri 54
2.4. Anonim Şirket Kuruluşu Sözleşme Örneği 56
2.5. Anonim Şirket Kuruluşunun Muhasebeleştirilmesi 60
2.6. Tek Kişilik Anonim Şirket Uygulaması 64
2.7. Çok Ortaklı Anonim Şirketlerin Tek Ortaklı Yapıya Dönüşmesinde İzlenecek Aşamalar 65
2.8. Üç Üyeli Yönetim Kurulunun Tek Üyeli Yönetim Kuruluna Dönüşmesinde Aşamalar 65
3. ŞAHIS ŞİRKETİ KURULUŞ İŞLEMLERİ 66
3.1. Şahıs Şirketi Nedir? 66
3.2. Şahıs Şirketi Kurmak İçin Gereken Belgeler 66
3.2.1. Şahıs (Gerçek) İşletmelerin Ticaret Odası Açılışı İçin Gerekli Olan 67
Evraklar 67
3.2.2. Vergi Dairesi – Vergi Mükellefiyetinin Tescili, Vergi Levhası, Yazar 67
Kasa Levhasının Tasdik Ettirilmesi ve Damga Vergisinin Yatırılması 67
3.2.3. Şahıs Firmalarında Vergi Dairesine Mükellefiyetinin Tescili 67
3.3. Kollektif Şirket ve Tanımı 67
3.3.1. Kollektif Şirketin Kuruluşu 68
3.3.1.1. Kollektif Şirketin Ana sözleşmesinin Hazırlanması 68
3.3.1.2. Ticaret Sicil İşlemleri 68
3.4. Komandit Şirket ve Tanımı 68
3.4.1. Komandit Şirketin Kuruluşu 69
3.4.1.1. Şirket Sözleşmesinin hazırlanması 69

ŞİRKETLERDE GENEL KURUL İŞLEMLERİ
1. LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL 70
1.1. Limited Şirketlerde Genel Kurul 70
1.2. Limited Şirketlerde Genel Kurulun Yetkileri 70
1.3. TTK’ya Göre Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Yapılma Zamanı 71
1.3.1. 6102 Sayılı TTK’ya Göre 71
1.4. Limited Şirketlerde Genel Kurulu Kimler Davet Eder? 72
1.5. Limited Şirketlerde Ortakların Genel Kurula Çağrı Zamanı 72
1.6. Azlığın Genel Kurulu Toplantıya Çağırması 72
1.7. Limited Şirketlerde Genel Kurul Çağrı İlanındaYer Alacak Hususlar 73
1.8. Limited Şirket Genel Kurul Gündeminde Yer Alması Zorunlu Asgari Unsurlar 73
1.9. Limited Şirket Genel Kurulunda Hazır Bulunması Gereken Belgeler 73
1.10. Limited Şirket Genel Kurulunda Bakanlık Temsilcisinin Bulunup Bulunmayacağı 74
1.11. Limited Şirketler Genel Kurula Elektronik Ortamda Katılım Olabilir Mi? 74
1.12. Limited Şirketlerde Ortaklardan Biri Genel Kurula Temsilci İle Katılabilir Mi? 75
1.13. Limited Şirketlerde Genel Kurul Yapılma Yöntemleri 75
1.13.1. Toplantı Yapmadan Karar Alma 75
1.13.2. Çağrısız Genel Kurul 75
1.13.3. Çağrılı Genel Kurul 75
1.14. Genel Kurul Toplantı Tutanağı 75
1.15. Ortakların Oy Hakkı Ve Hesaplanması 76
1.16. Limited Şirket Genel Kurullarında Oy Hakkından Yoksunluk 76
1.17. Ağırlaştırılmış Nisap Gerektiren Genel Kurullar 76
1.18. Genel Kurul Toplantısına Yetkisiz Katılma 77
1.19. Genel Kurul Kararlarının İptali Ve İptal Sebepleri 77
1.19.1. Limited Şirket Genel Kurul Kararlarına İptal Davası Açabilecek Kişiler 77
1.20. Limited Şirket Genel Kurul Kararlarının İptali ve Butlanı 78
1.21. Limited Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Yapılmamasının Sonuçları 78
2. LİMİTED ŞİRKETLERDE ADIM ADIM GENEL KURUL İŞLEMLERİ 79
2.1. Ltd.Şti Genel Kurul Müdürler Kurulu Kararı 79
MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: 79
2.2. Ltd.Şti Genel Kurul Çağrı-Gündem 79
GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAGRI ÖRNEĞİ-LİMİTED ŞİRKET 80
2.3. Limited Şirket Genel Kurul Çağrısız 81
2.4. Limited Şirket Genel Kurulu İçin Vekaletname 81
VEKALETNAME ÖRNEĞİ 81
2.5. Karşılaştırmalı Finansal Tabloların Hazırlanması 82
2.6. Müdür/Müdürler Kurulu Faaliyet Raporunun Hazırlanması 82
FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ 82
2.7. Denetim Raporunun Hazırlanması (Varsa) 88
2.8. Hazır Bulunanlar Listesinin Hazırlanması 88
GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ ÖRNEĞİ 88
2.9. Toplantıda Hazır Bulunması Gereken Evraklar 89
2.10. Toplantıda Hazır Bulunması Zorunlu Olanlar ve Katılma Hakkı 89
Oy hakkı ve hesaplanması 89
Oy hakkından yoksunluk 90
2.11. Toplantı Ve Karar Nisapları 90
Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi 90
2.12. Toplantı Tutanağının (Genel Kurul Kararı) Düzenlenmesi 92
TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ 92
3. ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL YOL HARİTASI 93
3.1. Genel Kurul Öncesi Yapılması Gerekenler 93
3.1.1 Genel Kurul Toplantı Çeşitleri 93
Toplantı çeşitleri 93
Elektronik ortamda genel kurula katılma 93
3.1.2. Genel Kurulun Yapılacağı Yerin Ve Zamanının Belirlenmesi 93
Toplantı zamanı 93
Toplantı yeri 94
3.1.3. Genel Kurul Gündeminin Ve Yönetim Kurul Kararının Hazırlanması 94
Gündem 94
YÖNETİM KURULU KARAR ÖRNEĞİ: 95
3.1.4. Çağrılı Genel Kurula Ve Pay Sahiplerine Çağrı- İlan 95
Çağrıya yetkili olanlar 95
Çağrı usulü 96
İlanın içeriği 96
ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI ÖRNEĞİ 97
3.1.5. Çağrısız Genel Kurul 98
Çağrısız toplantı 98
3.1.6. Karşılaştırmalı Finansal Tabloların Hazırlanması 99
3.1.7. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Hazırlanması 99
Genel ilkeler 99
FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ 99
3.1.8. Denetim Raporunun Hazırlanması (Varsa) 105
3.1.9. Hazır Bulunanlar Listesinin Hazırlanması 106
Hazır bulunanlar listesi 106
GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ ÖRNEĞİ 106
3.1.10. Bakanlık İznine Tabi İşlemler Varsa Bakanlık İzinlerinin Alınması 107
3.1.11. İç Yönergenin Hazırlanması 107
İÇ YÖNERGE ÖRNEĞİ 108
3.1.12. Genel Kurulda Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu Varsa Temsilci Görevlendirilmesi İçin Bakanlığa Başvurulması 114
Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu 114
Bakanlık temsilcisi istenmesi 115
Bakanlık temsilcisi istenmesine ilişkin başvuruya eklenecek belgeler 115
3.1.13. Toplantıda Hazır Bulunması Gereken Evraklar 116
Toplantıda hazır bulundurulacak belgeler 116
3.1.14. Toplantıda Hazır Bulunması Zorunlu Olanlar ve Katılma Hakkı 116
Toplantıda bulunma zorunluluğu 117
Vekaletnamenin unsurları ve geçerlilik süresi 118
Vekaletname Örneği 118
3.2. Genel Kurul Toplantısında Yapılması Gerekenler 118
3.2.1. Hazır Bulunanlar Listesinin İmzalanması 118
3.2.2. Toplantının Açılması Ve Yönetimi 118
3.2.3. Toplantının Yönetimi İçin Divanın Oluşturulması 119
3.2.4. Toplantı Gündeminin Okunması 119
3.2.5. Toplantı Gündeminde Değişiklik Ve İlave Edilecek Hususların Talep Edilmesi Durumunda Gerekli Oylamanın Yapılması Ve Gündemde Değişiklik Ve İlavesinin Sağlanması 119
3.2.6. Toplantı Gündeminin Görüşülmesi 119
3.2.7.Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi 119
TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ 120
3.2.8. Toplantı Başkanı,Yazmanı,( Seçılmışse.” Başkan Yardımcısı, Oy Toplama Memuru”) Ve Bakanlık Temsilcisi(Varsa) Tarafından Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi Ve Diğer Belgelerin İmzalanması 121
3.2.9. Muhalefet Şerhi Varsa Şerh Koyanların Tutanağı İmzalaması 121
3.3. Genel Kurul Sonrası Yapılması Gerekenler 121

SON DÜZENLEMELERLE ŞİRKETLERDE DEFTER TASDİKLERİ VE SÜRELERİ
1. GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER 122
1.1 Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler); 122
1.2 Kollektif ve Komandit Şirketler 122
1.3 İşletme Esasına Göre Tutulacak Defter; 122
1.4 Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter; 123
a) Serbest Meslek Kazanç Defteri (01.01.2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda tutulmaya başlanmıştır.) 123
2. KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER 123
2.1. Anonim Şirketler Ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler 123
2.2. Limited Şirketler 123
2.3. Limited Şirket Müdürler Kurulu Defteri 123
3. DERNEK VE VAKIFLARIN İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN TUTACAĞI DEFTERLER (Ticari Defter Tebliği Md.5/4) 124
4. KOOPERATİFLERİN TUTACAĞI DEFTERLER 124
5. DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI 124
5.1. Tasdik Yenileme (Ara Tasdik) (Vuk Md. 222 Ve Ticari Defter Tebliği Madde 17-18) 124
5.2. Ara Tasdik (Tasdik Yenileme) Yapılabilecek Defterler 124
5.3. Kapanış Onayı (Tasdiki) (Ttk Md 64/ 3, 5 ) 125

DEFTER BEYAN SİSTEMİ
1. DEFTER BEYAN SİSTEMİ NEDİR? 126
2. DEFTER BEYAN SİSTEMİNİ KİMLER KULLANACAK 126
3. SİSTEME BAŞVURU NASIL YAPILACAKTIR? 126
4. BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER NASIL BAŞVURU YAPACAKTIR? 126
5. İŞLETME HESABI ESASINA TABİ VEYA SERBEST MESLEK MÜKELLEFLERİ NASIL BAŞVURU YAPACAKTIR? 126
6.SİSTEM UYGULAMAYA GEÇTİKTEN SONRA MÜKELLEFİYET TESİS ETTİRENLER NASIL BAŞVURU YAPACAKTIR? 127
7. SİSTEME GİRMEK İÇİN ŞİFRE NASIL ALINACAKTIR? 127
8.SİSTEME NASIL GİRİŞ YAPILACAKTIR? 127
9. HALİ HAZIRDA VAR OLAN KULLANICI KODU VE ŞİFRE İLE DE SİSTEME GİRİŞ YAPILABİLECEK MİDİR? 127
10. KDV’NİN SON GÜNÜNE KADAR SİSTEME FATURA İŞLEYEBİLMEK MÜMKÜN MÜ ? 127
11. KAYITLARIN YANLIŞ ATILMASI DURUMUNDA DÜZELTME KAYDI ATILABİLECEK Mİ ? 127
12. SİSTEM ÜZERİNDEN HANGİ DEFTERLER TUTULABİLECEKTİR? 128
13. AMORTİSMANA TABİ VARLIKLARI SİSTEME DAHİL EDİP SİSTEM ÜZERİNDEN AMORTİSMAN AYRILABİLECEK Mİ? 128
14. AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASDİKLERİ OTOMATİK OLARAK MI YAPILACAK? 128
15. SİSTEMDEKİ DEFTER VE KAYITLARIN MUHAFAZASINI KİMLER YAPACAKTIR ? 128
16. DEFTER VE KAYITLARI VERGİ DAİRESİNCE İSTENENLER NE YAPACAK? 128
17. FATURA, SEVK İRSALİYESİ VEYA SERBEST MESLEK MAKBUZU DA SİSTEM ÜZERİNDEN DÜZENLENEBİLECEK MİDİR? 128
18. MÜKELLEFLER SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR İLE ANLAŞMAKSIZIN KENDİLERİ BU SİSTEMİ KULLANABİLİRLER Mİ ? 129
19. SİSTEME NE ZAMAN GEÇİLDİ? 129

2021 YILINDAN İTİBAREN TİCARİ BELGELERDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER
1. FATURA VE İRSALİYELİ FATURADA OLMASI GEREKENLER 130
1.1. 2021 Yılından İtibaren TTK’ya Göre Faturada Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler 130
1.2. İrsaliyeli Faturalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 131
1.3. İnşaat İşlerinde Şantiye Alanına Sevk Edilen Mallar İçin Her Sevk İrsaliyesinden Sonra 7 Gün İçinde Fatura Kesilmeli Midir? 132
1.4. İşlemin Gerçekleşmesinden Önce Tanzim Edilen Faturalar 132
1.5. Malın Tesliminden Bir Kaç Gün Sonra Kesilen Faturalar 132
1.6. Sahte Faturadan Korunmak İçin Yapılması Gerekenler 133
2. SEVK İRSALİYESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 133
3. 2021 YILINDAN İTİBAREN TAŞIMA İRSALİYESİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER 134
4. 2021 YILINDAN İTİBAREN GİDER PUSULASININ ÜST BÖLÜMÜNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER 134
4.1. Gider Pusulasının Temini Nasıldır? 135
4.1.1. Noter Yolu İle Temin 135
4.1.2. Maliyenin Anlaşmalı Matbaalarından Temin 135
5. MÜSTAHSİL MAKBUZU VE MÜSTAHSİL MAKBUZUNDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER 135
5.1. Müstahsil Makbuzunun Temini 136
6. GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ VE GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTELERİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER 136
6.1. Günlük Müşteri Listesinin Üst Bölümündeki Bilgiler 137
6.2. Günlük Müşteri Listesinin Alt Bölümündeki Bilgiler: 137
6.3. Günlük Müşteri Listesinin Temini 137
6.4. Günlük Müşteri Listesinin Bilgisayarda Düzenlenmesi 137
7. YOLCU LİSTELERİ VE YOLCU LİSTELERİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER 138
7.1. Yolcu Listesinin Üst Bölümündeki Bilgiler 138
7.2. Yolcu Listesinin Alt Bölümündeki Bilgiler 139
7.3. Yolcu Listesinin Temini 139
8. PERAKENDE SATIŞ FİŞİ VE PERAKENDE SATIŞ FİŞİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER 139
9. SERBEST MESLEK MAKBUZUNUN ŞEKLİ VE DÜZENİ 140
9.1. Serbest Meslek Makbuzunun Düzenlenmesi 140

MERSİS NUMARASI-E FATURA – E DEFTER VE E ARŞİV UYGULAMALARI
1. MERSİS NEDİR? MERSİS NUMARASI UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 141
2. E-FATURA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER 145
2.1. E-Fatura Hakkında Uygulamada Tereddüt Edilenler 147
2.1.1. Geçmiş tarihli e-fatura düzenlenebilecek mi? 147
2.1.2. Temel Fatura mı Ticari Fatura mı? Hangi Yöntemi Seçeceğim? 147
2.1.3. Aynı holding bünyesindeki birden fazla firmanın mali mührününün tek bir akıllı karta yüklenmesi mevzuat anlamında mümkün müdür? 147
2.1.4. Farklı lokasyonlarda hizmet veren bir firma, e-fatura portalını kullanıp farklı lokasyonlarından mali mühür dışında bir yöntem ile (e-imza, sertifika) faturaları imzalayıp gönderebilir mi? 147
2.1.5. E-Fatura kayıtlı Kullanıcısı listesinin güncellenmesi ne sıklıkla olacak? 147
2.1.6. Zorunluluk kapsamında olan ancak sisteme kayıtlı olmayan kullanıcılara kağıt fatura düzenlenmesi durumunda bize cezai yaptırım olur mu? 147
2.1.7. E-fatura uygulamasında sadece ticari fatura senaryosunu kullanabilir miyiz? GİB’e temel fatura senaryosu ile gelen faturaları almamak istediğimizi talep etsek bu talebimiz gerçekleşebilir mi? 148
2.1.8. Mali Mühür Nedir? 148
2.1.9. E-fatura sistemine kayıtlı firmaları nasıl öğrenebilirim? Bu listeler ne sıklıkla güncellenecek? 148
2.1.10. E-Fatura İçin Mali Mühür Zorunlu Mudur? 148
3. E-DEFTER UYGULAMASI 148
3.1. E-Defter Uygulamasına Geçmek İçin Şartlar Nelerdir? 148
3.2. E-Defter Kullanıma İlişkin Başvuru Nasıl Yapılacaktır? 149
3.3. Defterler Hem Elektronik Ortamda Hem De Kâğıt Ortamında Tutulabilir Mi? 149
3.4. E-Defter Uygulamasında Tasdik İşlemi Nasıl Öngörülmüştür? 149
3.5. Aylık Onay İşlemi İlgili Aya Kadar Olan Bütün Kayıtları Mı İçerecektir? 150
3.6. Yıl İçinde E-Defter Uygulamasına Geçen Mükellefler Diğer Defterlerini Ne Yapacaklardır? 150
3.7. E-Defterlerin Muhafaza Ve İbrazı Nasıl Olacaktır? 150
3.8. E-Defterler Nerede Muhafaza Edilecektir? 150
3.9. E-Fatura Ve E-Defter Uygulamalarına Yönelik Olarak Detaylı Bilgi Alınabilecek Yasal Mevzuat Ve Resmi İnternet Adresleri Nelerdir? 150
4. E-ARŞİV UYGULAMASI 151
4.1. E-Arşiv Uygulamasından Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru 151
4.1.1. E-Arşivi Değerlendirme ve İzin Süreci 151
4.2. E-Arşiv’de Özel Entegratör Hizmeti Verenler 152
4.3. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması 152
4.3.1. Belgelere Konulacak Amblem 153
4.3.2. Belge Numarası 153
4.4. Belgelerin Alıcılarına Teslimi 153
4.5. 397 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Mükelleflere Faturanın Teslimi 154
4.6. 397 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olmayan Mükelleflere Faturanın Teslimi 154
4.7. Vergi Mükellefi Olmayanlara Faturanın Teslimi 154
4.8. E-Arşive Erişim ve Raporlama 154
4.9. Elektronik Belgelerin Muhafazası ve İbrazı 155
4.10. İnternet Üzerinden Mal Ve Hizmet Satışında Düzenlenecek Faturalar 156
4.11. Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler 156

TTK KAPSAMINDA ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMI
1. SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE KAVRAMI 158
2. TTK AÇISINDAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ARTIRIMI 158
2.1. Sermaye Artırımının Nedenleri 159
2.2. Sermayenin Artırılması 159
3. TADİL METİNLERİ ÖRNEKLERİ 164
4. TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNCA İSTENEN EVRAKLAR 175
5. SERMAYE ARTIŞI KARARI 175
6. SERMAYE ARTIRIMINDA YENİ BİR UYGULAMA: BLOKAJ ŞARTI 177

TTK KAPSAMINDA ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTIMI VE KARAR ÖRNEKLERİ
1. TTK KAPSAMINDA ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTIMI 180
1.1. Sermaye Azaltımının Nedenleri 180
1.1.1. Sermayenin İhtiyaçtan Fazla Olması Durumunda Yapılan Sermaye Azaltımı 180
1.1.2. Bilanço Zararını Gidermek Amacıyla Yapılan Sermaye Azaltımı 180
1.1.3. Anonim Şirketin Kendi Hisse Senetlerini İktisap Etmesi Nedeniyle Yapılan Sermaye Azaltımı 181
1.1.4. Anonim Şirketin Bölünmesi Nedeniyle Yapılan Sermaye Azaltımı 181
1.2. Sermaye Azaltımı Prosedürleri 181
2. SERMAYE AZALTIMI İŞLEMİNDE MUHASEBECİYİ BEKLEYEN RİSKLER 182
3. SERMAYE AZALTIMI KARAR ÖRNEĞİ 186
4. SERMAYE AZALTIMI İLE İLGİLİ SİCİLE VERİLEN DİLEKÇE ÖRNEĞİ 187
5. SERMAYE AZALTIMINDA ALACAKLILARA ÇAĞRI ÖRNEĞİ 187

ŞİRKETLERDE ADIM ADIM TASFİYE İŞLEMLERİ VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
1. ŞİRKETLERDE TASFİYE 189
1.1. Şirketlerde Tasfiyenin Nedenleri 189
2. TASFİYE İŞLEMLER 190
2.1. Tasfiye Sürecine Başlamadan Önce Yapılması Gereken İşlemler 190
2.2. Tasfiye Tescili İçin Gerekli Olan Belgeler 190
2.3. Tasfiyeye Giriş Karar Örneği 190
2.4. Alacaklılara Çağrı İlanı Örneği 191
2.5. Vergi Dairesi Müracaat İşlemleri 191
2.6. Tasfiyenin Bitiminden Önce Yapılmasını Tavsiye Edilen Konular 192
3. TİCARET SİCİL KAYIT İŞLEMLERİ 192
3.1. Tasfiye Sonunun (Kayıt Silme) Tescili İçin Gerekli Olan Belgeler 192
3.2. Tasfiyeye Sonu Karar Örneği 192
3.3. Vergi Dairesi Müracaat İşlemleri 193
3.4. Diğer Kayıt İşlemleri 193

MUHASEBECİNİN TASFİYE İLE İLGİLİ BİLMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ KONULAR
1. TASFİYE EDİLEN KURUMLARDA DEVREDEN KDV İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER 194
2. TASFİYEYE GİREN KURUMLARDA GEÇİCİ VERGİ 196
2.1. Tasfiyeden Vazgeçilmesi ve Yeniden Başlayan Geçici Vergi Mükellefiyeti 197
3. TASFİYENİN ZARARLA SONUÇLANMASI HALİNDE DÜZELTME İŞLEMLERİ 198
4. TASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKETLERDE E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMASI 201
4.1. Tasfiye Halindeki Şirketlerin Yükümlülüğü 201
4.2. Tasfiyesi Halindeki Şirketlerde E-Fatura Uygulaması Nasıl Olacak? 202
5. TASFİYEYE GİRİŞ İLE İLGİLİ SİCİL İŞLEMLERİ 202
5.1. Dilekçe 202
5.2. Ortaklar/Yönetim Kurulu Kararı 203
5.3. Diğer Hususlar 203
5.4. Tasfiye İle İlgili Örnek Alacaklılara Çağrı İlanı 203
6. TASFİYE MEMURLARININ NASIL ATANACAĞI 204
6.1. Tasfiye Memurunun Mahkemece Atanması Nasıl Olacaktır? 205
6.2. Tasfiye Memurlarının Ticaret Siciline Tescil Edilmesi Zorunlu Mudur? 205
6.3. Tasfiye Memurları Ücret Alabilecekler Midir? 206
6.4. Tasfiye Memurları Yabancılardan Oluşabilir Mi? 206
7. TASFİYE HALİNDE BA VE BS BİLDİRİM FORMUNUN VERİLİP VERİLMEYECEĞİ 206
8. TASFİYE HALİNDE KAR DAĞITIMINDA STOPAJ 206
9. İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN TASFİYESİ SONUCU İŞTİRAK EDEN ŞİRKETİN VERGİSEL DURUMU 208
10. TASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKETİN SABİT KIYMET SATIŞLARINDA VERGİSEL İSTİSNA VAR MIDIR? 208
11. KOLLEKTİF ŞİRKET ORTAĞININ TASFİYE DÖNEMİNDEKİ GİDERLERİNİ GELİR VERGİSİNDEN İNDİRİP İNDİREMEYECEĞİ 210
12. TASFİYENİN SONUÇLANMAMASI HALİNDE MÜKELLEFİYETİN TERKİN EDİLİP EDİLMEYECEĞİ 211

ŞİRKETLERDE UYGULAMALI TÜR DEĞİŞTİRME
1. BİRİNCİ ADIM: TİCARET SİCİLİNE YAZILACAK METNİN HAZIRLANMASI 213
2. İKİNCİ ADIM: KURULUŞ DİLEKÇESİ VE BİLDİRİM FORMUNUN HAZIRLANMASI 213
3. ÜÇÜNCÜ ADIM: İŞ YERİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİN HAZIRLANMASI 215
4. DÖRDÜNCÜ ADIM: SMMM BİLGİLERİNİN HAZIRLANMASI 216
5. BEŞİNCİ ADIM : GAYRİMENKUL LİSTESİNİN HAZIRLANMASI 217
6. ALTINCI ADIM: TÜR DEĞİŞTİRME PLANININ HAZIRLANMASI 218
7. YEDİNCİ ADIM: TÜR DEĞİŞTİRME RAPORUNUN HAZIRLANMASI 219
8. SEKİZİNCİ ADIM: TÜR DEĞİŞTİRME KARARININ ALINMASI 220
9. DOKUZUNCU ADIM: ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ 220
10. ONUNCU ADIM: İMZA BEYANININ HAZIRLANMASI 224
11. ADİ ORTAKLIĞIN TÜR DEĞİŞTİRİP DEĞİŞTİREMEYECEĞİ 224

ŞİRKETLERDE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
1. ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ EVREKLAR 226

MERSİS İLE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA
1. MERSİS NUMARASI İLE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA 229

MERSİS NUMARASI İLE ANONİM ŞİRKET KURMA
1. MERSİS NUMARASI İLE ANONİM ŞİRKET KURMA 235

ŞİRKETLERDE BİRLEŞME
1. DEVRALMA ŞEKLİNDEKİ BİRLEŞMEDE MÜDÜRLÜĞE VERİLECEK BELGELER 255
A-DEVİR OLAN ŞİRKET TARAFINDAN 255
B-DEVİR ALAN ŞİRKET TARAFINDAN 256
2. KOLAYLAŞTIRILMIŞ DEVRALMA ŞEKLİNDE BİRLEŞMEDE MÜDÜRLÜĞE VERİLECEK BELGELER 258
A-DEVİR OLAN ŞİRKET TARAFINDAN 258
B-DEVİR ALAN ŞİRKET TARAFINDAN 259
3. YENİ KURULUŞ ŞEKLİNDE BİRLEŞMEDE MÜDÜRLÜĞE VERİLECEK BELGELER 270
A-DEVİR OLAN HER BİR ŞİRKET TARAFINDAN AYRI AYRI 270
B-YENİ KURULAN ŞİRKET TARAFINDAN 271

ŞİRKETLERDE BÖLÜNME
1. KISMİ BÖLÜNMEDE MÜDÜRLÜĞE VERİLECEK BELGELER 273
A-BÖLÜNECEK ŞİRKET TARAFINDAN 273
B-BÖLÜNMEYE KATILAN DİĞER ŞİRKET/ŞİRKETLER TARAFINDAN 274
2. TAM BÖLÜNMEDE MÜDÜRLÜĞE VERİLECEK BELGELER 276
A-BÖLÜNECEK ŞİRKET TARAFINDAN 276
B-BÖLÜNMEYE KATILAN DİĞER ŞİRKET/ŞİRKETLER TARAFINDAN 277

MUHASEBECİNİN GELİR VERGİSİ REHBERİ
1. GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER 290
1.1. Bireysel Emeklilik Şahıs Sigorta Prim Ödemelerinde En Son Değişiklikler 290
1.2. Gelir Vergisi Matrahından Eğitim ve Sağlık Giderlerinin Düşülmesi 293
1.3. Gelir Vergisi Matrahından Bağış ve Yardımların Tenzili 294
1.4. Gelir Vergisi Matrahından Engelli İndirimi 295
1.5. Gelir Vergisi Matrahından Sınırsız İndirilecekler 295
1.6. Diğer Kanunlara Göre Gelir Vergisi Matrahından Tamamı İndirilecek Bağış Ve Yardımlar 297
2. KİRA GELİRİ-KİRA GİDERLERİ VE VERGİ KANUNLARI IŞIĞINDA KİRA GELİRLERİNDEN DÜŞÜLECEK GİDERLER 297
2.1. Kira Gelirinin Elde Edilmesi 297
a- Kira Bedelinin Nakden Tahsil Edilmesi 298
b- Kira Bedelinin Ayni Olarak Tahsil Edilmesi 298
2.2. Kira Bedelinin Hiç Olmaması Veya Düşük Olması 298
2.3. Peşin Tahsil Edilen Kira Bedelinin Vergisel Boyutu 299
2.4. Kira Gelirinin Tespitinde İndirilecek Giderler 299
2.5. Gerçek Gider Yönteminde İstisnadan Yararlanılması Halinde İndirilecek Giderin Hesaplanması 300
2.6. Gelir Vergisi Mükellefinin Şehir Dışında Okuyan Çocuğu İçin Ödediği Kira Giderinin Vergi Matrahından Düşülüp Düşülmeyeceği 301
2.7. Kira Geliri Dolayısıyla Ödenen Beyannameden Bağ-Kur Primlerinin Düşülmesi 301
2.8. Kira Gelirlerinde İstisna Uygulaması 302
3. DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI, HESAPLAMASI VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR 303
3.1. Gerçek Kişilerin Gayrimenkul Satışlarında Değer Artış Kazancı 303
3.2. Değer Artış Kazançlarında Maliyet Bedelinin Tespiti İçin Yapılacak Endeksleme 303
3.3. Vergilendirilecek ve Vergilendirilmeyecek Değer Artış Kazancı Arasındaki Fark 303
4. ADİ ORTAKLIKLARDA VERGİLENDİRME 304
4.1. Adi ortaklık ve KDV uygulaması 304
4.2. Adi Ortaklığı Sona Erdirmeyen Ortaklık Payının Devrinde KDV Uygulaması 304
4.3. Adi Ortaklığı Sona Erdiren Ortaklık Payının Devrinde KDV Uygulaması 305
4.4. Gelir Vergisi Açısından Adi Ortaklıklar 306
5. SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ 306
5.1. Serbest Meslek Kazancının Tespitinde İndirilecek Giderler 306
5.2. Serbest Meslek Kazançlarında Tarifenin Altındaki Kazançlarda KDV Problemi 307
5.3. Serbest Meslek Kazançlarında Tahsil Esası İle İlgili Vergilendirme Problemi 307
5.3.1. Tahsil Esası İle İlgili Kararlar 309
6. GELİRİN TOPLANMASI 311
6.1. Elde Edildiği Unsurlar Açısından Gelirin Toplanması 311
6.2. Elde Edildiği Yer Açısından Gelirin Toplanması 312
7. ELDE EDİLMİŞ BİR GELİR OLMAMASINA RAĞMEN BEYANNAME VERMENİN ZORUNLU OLDUĞU HALLER 313
8. TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER 313
8.1. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce Hiç Bir Şekilde Beyan Edilmeyecek Gelirler 314
8.1.1. Gerçek Usulde Vergilendirilmeyen Zirai Kazançlar 314
8.1.2. Gelir Vergisi Kanununun 75’inci Maddesinin 15 ve 16 Numaralı Bentlerinde Yazılı Menkul Sermaye İratları 315
8.1.3. Kazanç ve İratların İstisna Hadleri İçinde Kalan Kısımları 316
8.1.4. Tek İşverenden Alınan ve Tevkif Suretiyle Vergilendirilen Ücretler 316
8.1.5. Diğer Ücretler 316
8.2. Belirli Bir Tutarın Altında Kalması Koşuluyla Beyan Edilmeyecek veya Beyannameye Dâhil Edilmeyecek Gelirler 317
8.2.1. Birden Fazla İşverenden Alınan ve Toplam Tutarı GVK 103. Md. 2. Gelir Dilimini aşmayan Ücret Gelirleri 317
8.2.2. Vergiye Tabi Gelirler Toplamının GVK 103. Md. 2. Gelir Dilimini Aşmaması Halinde Beyan Edilmeyecek Menkul Sermaye İratları ve Gayrimenkul Sermaye İratları 318
8.2.3. GVK’nın 86’ncı maddenin 1’inci fıkrasının (d) alt bendinde yer alan Tutarı Aşmaması Halinde Beyan Dışı Bırakılabilecek Menkul Sermaye İradı ve Gayrimenkul Sermaye İradı 319
8.3. Dar Mükellef Gerçek Kişilerce Beyan Dışı Bırakılabilecek Gelirler 319
9. ZARARLARIN KARLARA TAKAS VE MAHSUBU 320
9.1. Mahsubuna İzin Verilmeyen Zararlar 320
9.1.1. Diğer Kazanç ve İratlardan Doğan Zararlar 320
9.1.2. Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Sermayede Vukua Gelen Eksilmeler 320
9.1.3. İstisna Kapsamındaki Yurt Dışı Kazançlara İlişkin Oluşan Zararlar 321
9.2. Zarar Mahsubuna İlişkin Diğer Hususlar 321
10. BEYANNAMELERİN VERİLME VE ÖDEME ZAMANLARI 321
11. GELİR UNSURLARININ TOPLANMASI VE BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER 322
12. GELİR VERGİSİ KANUNU GEÇİCİ 67. MADDE İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER 326
12.1. Tevkifata Tabi Gelirler 326
12.2. Tevkifata Tabi Olmayan Gelirler 327
12.3. Gelirleri Üzerinden Tevkifat Yapılacaklar 327
12.4. Alım-Satım İşlemlerinde Tevkifat Matrahı 328
12.5. Aynı Menkul Kıymetten Değişik Tarihlerde Alımlar Yapıldıktan Sonra Elden Çıkarılması Halinde Alış Bedeli 328
12.6. Dövize, Altına Veya Başka Bir Değere Endeksli Menkul Kıymetlere İlişkin İşlemlerde Tevkifat Matrahı 328
12.7. Alım-Satım İşlemlerinin Bir Kısmının Zararla Sonuçlanması Halinde Tevkifat Matrahı 328
12.8. Aynı Tür Menkul Kıymet Ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları Nelerdir? 328
12.9. Dönemsel Getirilerde Tevkifat Matrahı 329
12.10. Ödünç İşlemlerinde Tevkifat Matrahı 329
12.11. Hisse Senedi Kazançları 329
12.12. Devlet Tahvili Ve Hazine Bonoları Faiz Gelirleri Ve Alım-Satım Kazançları 330
12.13. Mevduat Faizleri 330
12.14. Repo Gelirleri 330
12.15. Özel Finans Kurumlarından Elde Edilen Gelirler 330
12.16. Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinden Elde Edilen Gelirler 330
12.17. Menkul Kıymetler Yatırım Fonları İle Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıklarından Elde Edilen Gelirler 331

MUHASEBECİNİN VERGİ USUL REHBERİ
1. FATURA VE İRSALİYE HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ KONULAR 334
1.1. Fatura Kesmek Zorunda Olanlar 334
1.2. Türk Ticaret Kanununa Ve Vergi Usul Kanununa Göre Faturada Olması Gereken Bilgiler 334
1.3. Faturanın, Malın Tesliminden Önce Düzenlendiği Hallerde Sevk İrsaliyesi Düzenleme Esasları Nelerdir? 335
1.4. Kaybolan, Çalınan Yada Zayi Olan Faturalarla İlgili Mükellef Ne Yapmalı 335
1.5. Kaybolan Faturalar İçin Tutanak Düzenlenmeli Midir? 335
1.6. Proforma Fatura Nedir? Fonksiyonu Nedir? 335
1.7. Proforma Faturanın Amacı Nedir? 335
1.8. Proforma Faturada Tüm Detaylar Gösterilmeli Midir? 335
1.9. Akreditifli Satışlarda Proforma Fatura Olmaz Zorunda Mı? 336
1.10. Proforma Faturada Bulunması Gereken Şartlar Nelerdir? 336
1.11. Proforma Faturanın Özellikleri Nelerdir 336
1.12. Konsinye Mallarla İlgili İrsaliye Ve Fatura Düzenleme Esasları Nelerdir? 336
1.13. İrsaliye İle Teslim Edilen Konsinye Satışlarda Fatura Kesme Süresi 337
1.14. KDV Dahil Tanzim Edilen Faturalarda KDV’nin İndirimi Mümkün Müdür? 337
1.15. Müşteri Faturayı Almış Olmasına Karşın Almadığını İddia Ederse Ne Olur? 338
1.16. Malın Tesliminden Önce Faturanın Düzenlendiği Ve Malın İse Daha Sonra Sevkedildiği Durumlarda Nasıl Bir Yol İzlenecektir 338
1.17. Alıcıların Kimler Olacağı Ve Ne Miktarda Mal Alacakları Belli Olmayan Ve Alıcılara İş Yerlerinde Teslim Edilmek Üzere, Satıcı Tarafından Kendi Nakil Vasıtası İle Mal Gönderilmesi Halinde Nasıl Bir Yol İzlenecektir 338
1.18. Faturaya İtiraz İçin Gerekli Süre Nedir? 338
1.19. Belli Bir Anlaşmaya Dayanarak Düzenlenen Faturalar 339
1.20. Faturanın Sözleşmeye Dayanmadan Düzenlenmesi Hali 339
1.21. Faturaya İtiraz Edilmesi 339
1.22. Faturaya İtiraz Edilmemesi 340
1.23. Kargo İle Teslim Durumunda İrsaliye Düzenlenmelimidir? 340
1.24. Tevkifatlı Faturada Belli Bir Sınır Var Mı? 340
1.25. İhracatta Fatura Kullanımı 341
1.26. Açık / Kapalı Fatura Ayırımı Nedir? 342
1.27. Fatura Düzenlerken Nelere Dikkat Edilmelidir 343
1.28. Faturanın Düzenlenmesi Taraflar Arasında Hukuki Borç İlişkisinin Olması Mıdır? 344
1.29. Faturanın Kayıt Süresi Hakkında Bilinmesi Gerekenler 345
1.30. Faturayı Anlaşması Olmadığı Halde Basanların Durumu 345
1.31. Sahte Fatura Basan Ve Kullananlar Hakkında Cezai İşlem Nedir? 346
1.32. İrsaliye – Fatura Arasındaki Süre İlişkisi Nedir? 346
1.33. Sevk İrsaliyesi Kaç Nüsha Halinde Düzenlenmelidir? 347
1.34. Malın Alıcı Tarafından Taşındığı Durumlarda Sevk İrsaliyesini Kim Düzenleyecek 347
1.35. Sevk İrsaliyesinde Cezai Durumlar Nelerdir? 347
1.36. Sevk İrsaliyesinde Düzenleme Tarihinin Önemi Nedir? 347
1.37. Ayın 31’ne Denk Gelen Günde İrsaliye Kesmek Zorunda Kalırsak Bir Sorun Çıkar Mı? 348
1.38. İrsaliyeli Fatura Ne Demektir? 348
1.39. Yıl İçinde İrsaliyeli Fatura Uygulamasına Geçilir Mi? 348
1.40. İrsaliyeli Fatura En Az Kaç Nüsha Halinde Düzenlenmelidir? 349
1.41. İrsaliyeli Faturada Bulunması Zorunlu Bilgiler Nelerdir? 349
1.42. E-İrsaliye, E-Serbest Meslek Makbuzu, E-Müstahsil Makbuzu 349
1.42.1. E-İrsaliye Nedir? Kağıt İrsaliyeden Farkı Nedir? 349
1.42.2. E-İrsaliye Hangi Sistem Üzerinden Düzenlenecektir? 349
1.42.3. E-İrsaliye Zorunlu Mudur? Ve Geçiş Tarihi Ne Zamandır? 349
1.42.4. E-İrsaliyenin Belli Bir Formatı Olacak Mıdır? 350
1.42.5. E-İrsaliye Ne Zaman Düzenlenecektir? 350
1.42.6. Elektronik Gönderilen E-İrsaliyenin Bir Örneği Araç İçinde Olacak Mıdır? 350
1.42.7. E-İrsaliye Düzenlenmeden Önce E-Fatura Düzenlenmesi Halinde Belge Düzeni Ne Olmalıdır? 350
1.42.8. E-İrsaliyeden Yararlanan Mükellefler Bu Uygulamadan Yararlanmayan Mükelleflere Kağıt İrsaliye Gönderebilecekler Midir? 350
1.42.9. E-Müstahsil Makbuzu Nedir? 350
1.42.10. E-Müstahsil Makbuzu Çiftiye Nasıl Verilecektir? 350
1.42.11. E-Müstahsil Makbuzunun Formatı Nasıl Olacaktır? 351
1.42.12. E-Müstahsil Makbuzu Zorunlu Mudur Ve Geçiş Tarihi Ne Zamandır? 351
1.42.13. E-Müstahsil Makbuzunda Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler Nelerdir? 351
1.42.14. E-Serbest Meslek Makbuzu Nedir Ve Kağıt Makbuzla Farkı Nedir? 351
1.42.15. Uygulamadan Nasıl Yararlanılacaktır? 351
1.42.16. E-Serbest Meslek Makbuzu Mükellefe Nasıl Teslim Edilecektir? 351
1.42.17. E-Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Muhafaza Edilecektir? 352
1.42.18. E-Serbest Meslek Makbuzu Zorunlu Mudur Ve Geçiş Tarihi Ne Zamandır? 352
1.42.19. E-Serbestmeslek Makbuzunda Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler Nelerdir? 352
1.42.20. E-İrsaliye, Müstahsil Makbuzu Veya Serbest Meslek Makbuzlarında Kayıtların Silinmesi Halinde Ne Yapılacaktır? 352
1.42.21. Uygulamaya Dahil Olanlar Ne Zamana Kadar Kağıt Belge De Düzenleyebilirler 352
2. BA VE BS BİLDİRİM FORMLARIYLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER VE ÖZELLİKLİ KONULAR 353
2.1. İşletme Hesabından Bilanço Hesabına Geçişte Bildirim Formlarıyla İlgili BilinmesiGerekenler 353
2.2. İhracat ve İthalatlarda Ba ve Bs Formlarıyla İlgili Bilinmesi Gerekenler 353
2.3. Özellikli Konularda Ba ve Bs Bildirim Formlarında Bilinmesi Gereken Esaslar 353
2.3.1. Serbest Bölgeden Yurt İçine Yapılan Satışlarda Ba ve Bs Bildirim Formunun Düzenlenme Tarihi Ne Olacaktır? 353
2.3.2. İthalat İşlemlerinde Ba Matrahı 353
2.3.3. İthalat İşlemlerinin Ba ile Bildirilmesinde Tutar Alanına Ne Yazılacaktır? 354
2.3.4. İthal Edilen Malın Gümrük Vergisinden Muaf Olması Durumunda Ba ile Bildirilmesinde Tutar Alanına Ne Yazılacaktır? 354
2.3.5. Kısım Kısım Yapılan İthalatta Ba Bildirim Formu 354
2.3.6. İthalat İşlemlerinde Satıcının Vergi Kimlik Numarasına Ne Yazılacaktır? 354
2.3.7. İhracat İşlemlerinde Alıcının Vergi Kimlik Numarasına Ne Yazılacaktır? 354
2.3.8. Serbest Bölgedeki Firmanın Türkiye’deki Şube veya Merkezden Alım Satım Yapması Halinde Bildirim Formları Nasıl Doldurulacaktır? 354
2.4. Özel İletişim Vergisi İle İlgili Ba Ve Bs Bildirim Formlarında Bilinmesi Gerekenler 354
2.5. Noter Senedi İle Alınan Araçlarda Ba Ve Bs Bildirimi 355
2.6. Kira Ödeme Ve Tahsilatlarında Ba Ve Bs Bildirimleri Açısından Özel Usulsüzlük Cezalarından Korunma Yolları 355
2.7. Bildirimlerin Düzeltilmesinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 356
2.8. Geç Gelen Faturalara Ait Ba ve BsBildirm Formlarında Bilinmesi Gerekenler 358
2.9. Konut Yapı Kooperatiflerinde Ba ve Bs Bildirimleri 360
2.10. Yurt Dışına Yapılan ve Orada Yararlanıla Hizmetlerde Bs Açısından Vergi Cezasından Korunma Yolları 360
2.11.Hal Komisyoncularının Ba ve Bs Bildirim Formlarında Özel Usulsüzlük Cezalarından Korunma Yolları 361
2.12. Faktoring Şirketlerinin Ba ve Bs Bildirim Yükümlülüğü 362
2.13. Antrepoda Bekletilen Mallar İçin Ba ve Bs Bildirimleri 363
2.14. Özel Matraha Tabi İşlemlerde Ba ve Bs Bildirim Formları 364
2.15. Serbest Bölgede Ba ve Bs Bildirim Formları 365
2.16. Muhtelif Müşterilere Satılan Tekel Ürünlerinde Bs Bildirimi 367
2.17. Transit Ticarette Ba Bs Bildirimi 368
3. AMORTİSMAN MEVZUU 369
3.1. Amortisman Ayırma Koşulları 370
3.1.1. Kullanım Süresinin Bir Yılı Aşması 370
3.1.2. Yıpranma, Aşınma veya Kıymetten Düşmeye Maruz Bulunma 371
3.1.3. Envantere Dahil Olma 371
3.1.4. Değerin Belli Bir Tutarı Aşması 375
3.2. Amortisman Uygulaması 375
3.3. Amortisman Uygulamasında Özellikli Durumlar 379
3.3.1. Özel Maliyetlerin Amortismanında Kira Süresi Kavramı 379
3.3.1.1. Uygulamaların Değerlendirilmesi 381
3.3.2. Binek Otomobillerde Kıst Amortisman 383
3.3.2.1. Binek Otomobilin Tarifi 383
3.3.2.2. Kıst Amortisman Uygulaması 384
3.3.2.2.1. Normal Amortisman Yönteminde Kıst Amortisman Uygulaması 384
3.3.3. Maddi Duran Varlıkların Satılmasında Amortisman Ve Muhasebe Uygulaması 391
3.3.4. Madenlerde Amortisman Uygulaması ve Muhasebe Kayıtları 391
3.3.5. Geçmiş Yıllarda Ayrılmayan Amortismanların Düzeltilmesi Ve Muhasebe Uygulaması 393
3.3.6. Finansal Kiralama Kapsamında Edinilen A.T.İ.K.’lerde Amortisman 393
3.3.7. Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Azalan Bakiyeler Yöntemiyle (Hızlandırılmış) Amortisman 394
3.3.8. Üzerine Bina İnşa Edilen Arsalarda Amortisman ve Muhasebe Uygulaması 395
4. ŞÜPHELİ ALACAK AYIRMANIN ŞARTLARI – VERGİSEL BOYUTU 397
4.1. Şüpheli Hale Geldikten Sonraki Yıllarda Dava Açılan Alacakların Gider Yazılıp Yazılmayacağı 398
4.2. Yurt Dışından Olan Alacaklar İçin Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı 399
4.2.1. Yurt Dışı Şüpheli Alacaklarda Özel Hukuk ve Usul Hukuk Uygulanmasındaki Esaslar 399
4.2.2. Maliye İdaresinin Görüşü 401
4.2.3. Yargı Mercilerinin Görüşü 402
4.3. Devletten Olan Alacaklara Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı 403
4.4. Ortaklardan Olan Alacaklar İçin Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı 404
4.5. Şirketin Ortaklardan Olan Alacaklarına Dava Yoluyla Karşılık Ayırıp Ayırmayacağı 406
4.6. Mal Alımına Yönelik Olarak Verilen Avanslar Üzerinden Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılıp Ayrılmayacağı 406
4.7. Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılmasına Etkisi 407
4.8. Gayrimenkul ve İştirak Kazancı İstisnasına İlişkin Alacakların Şüpheli Ticari Alacak Müessesesi Karşısındaki Durumu 408
4.9. Dolandırıcılık Sonucunda Tahsil İmkânı Kalmayan Alacakların Şüpheli Ticari Alacak Müessesesi Karşısındaki Durumu 411
4.10. Tahsil Edilemeyen Katma Değer Vergisi’nden Kaynaklanan Alacaklarda Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı 413
4.11. “128 Şüpheli Ticari Alacaklar” Hesabında Takip Edilen Dövizli Alacakların Değerleme İşlemine Tabi Tutulması ve Döviz Cinsinden Olan Alacaklarda Şüpheli Alacak Uygulaması 413
4.12. Alacağın Temlikinde Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı 415
5. İLMÜHABER VE HİSSE SENEDİ BASTIRILMASI VE VERGİLENDİRİLMESİ 417
5.1. Geçici İlmühaber Nedir? 417
5.2. Geçici İlmühaber Bastırılmasının KDV Açısından Avantajları 418
5.3. Geçici İlmühaber Bastırılmasının Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Açısından Avantajları 419
5.4. 01.07.2012 Tarihinden Önce Çıkarılan İlmühaberler 423
5.5. 01.07.2012 Tarihinden Sonra Çıkarılan İlmühaberler 424
5.6. Hisse Senedi ya da İlmühaber Çıkartmadan Yapılan Hisse Satışlarında Vergileme 425
5.7. Hisse Satışlarında Fatura Tanzim Edilmesi ve Muhasebe Uygulaması 425
5.8. TTK ’da Anonim Şirketlerde Tescilden Önce Çıkarılan Pay Senetleri Geçersizdir 426
5.9. TTK ’da Anonim Şirketlerde Pay Senetlerinin Şekli ve Devri 426
5.10. TTK’ya Göre Hisse Senetlerinin Bastırılma Zamanı 427
6. ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI VE UYGULAMASI 429
6.1. TTK ‘da Yüzde 5 Temettü Dağıtımı Zorunlu Hale Geldi 429
6.2. Hangi Hallerde 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe İle 2. Tertip Kanuni Yedek Akçe Ayrılır? 429

MUHASEBECİNİN İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK REHBERİ
1. İŞ KANUNU HAKKINDA MUHASEBECİNİN BİLMESİ GEREKENLER 436
1.1 İş Kanununun Uygulanmayacağı İş Yerleri 436
1.2. İşçi İşveren Arasındaki Geçici İş İlişkisi 437
1.3. İş Sözleşmesinin Tanımı ve Şekli 437
1.4. İş Sözleşmesi Yazılı Olarak Yapılmak Zorunda Mıdır? 437
1.5. Belirli Ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi 438
1.6. Kısmi Süreli Ve Tam Süreli İş Sözleşmesi 438
1.7. Çağrı Üzerine Çalışma Kavramı 438
1.8. Deneme Süreli İş Sözleşmesi En Çok Kaç Ay Olabilir? 438
1.9. İşten Çıkarılacak İşçiye Bu Durum En Erken Ne Zaman Bildirilir? 438
1.10. Bildirim Şartlarına Uyulmamasının Sonuçları 439
1.11. İş Kanununa Göre Hangi Haller İşçinin İşten Çıkarılması İçin Geçersizdir? 439
1.12. İş Sözleşmesinin Feshinde Usul 439
1.13. İşten Çıkarılan İşçinin Yasal Hakları 440
1.14. Kanuna Aykırı Şekilde İşten Çıkarmanın Sonuçları 440
1.15. İşçinin Çalışma Koşularında Değişiklik Olması Halinde Bu Durum İşçiye Nasıl Bildirilecektir? 440
1.16. İşçi Hangi Hallerde Haklı Sebeple İşten Ayrılıp Tazminata Hak Kazanır? 441
1.17. İşveren Hangi Hallerde İşçiyi Tazminatsız İşten Çıkarma Hakkına Sahiptir? 441
1.18. İşten Çıkarılacak İşçinin Mesai Saatlerinde İş Arama Süresi 442
1.19. İşten Ayrılan İşçiye Çalışma Belgesinin Verilmesi Yasal Zorunluluk Mudur? 442
1.20. Toplu İşten Çıkarmak Mümkün Müdür? Şartları Var Mıdır? 443
1.21. Özürlü Eski Hükümlü Ve Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu 443
1.22. İşçiye Ücret En Geç Ne Zaman Ödenir Ve Ödeme Usulleri Ve Ücrette Zaman Aşımı Nedir? 443
1.23. İşverenin Ödeme Aczine Düşmesinde Ücretler Nasıl Ödenecektir? 444
1.24. Ücretin Zamanında Ödenmemesi Halinde İşçi Tam Mesai Çalışmaya Devam Edecek Midir? 444
1.25. Zamanında Ödenmeyen Maaşlara Faiz İşletilmesi 444
1.26. İşçiye Ücret Hesap Pusulası Verilmeli Midir? 444
1.27. İşveren İşçiye Ücret Kesme Cezası Verebilir Mi? 444
1.28. İşçiye Fazla Çalışma Ücreti Nasıl Hesaplanır? 445
1.29. İşçiye Her Sene 31. Ocak Tarihine Kadar Fazla Çalışma İzin Yazısı İmzalatılmalı Mıdır? 445
1.30. İşçiye Fazla Mesai Onay Yazısının İmzalatılmamasının Cezası Var Mıdır? 446
1.31. Yıllık Ücretli İzin Hakkı Ve Süreleri Nedir? 446
1.32. Yıllık Ücretli İzin İşveren Tarafından Bölünebilir Mi? 446
1.33. Yıllık İzin Kullanan İşçi İzin Esnasından Başka Bir İşte Çalışabilir Mi? 447
1.34. İşçi İşten Çıktığında Kullanmadığı Yıllık İzinlerin Ücretini Alabilir Mi? 447
1.35. Yıllık Ücretli İzinde İşçiye Tüm Sigorta Kolları İçin Prim Ödemeye Devam Edilir Mi? 447
1.36. Haftalık Çalışma Süresi En Çok Kaç Saattir? 447
1.37. Telafi Çalışması Nedir? En Fazla Kaç Saat Yapılır? 447
1.38. Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği 448
1.39. Çalışma Süresinden Sayılan Haller 448
1.40. İşçilere Verilecek Ara Dinlenme Zamanı En Fazla Ne Kadardır? 449
1.41. Kaç Yaşına Kadar Olan Çocukların Çalıştırılması Yasaktır? 449
1.42. İşveren Her Bir İşçi İçin Özlük Dosyası Hazırlamak Zorunda Mıdır? 449
2. ÜCRET BORDROSU UYGULAMALARINDA MUHASEBECİNİN BİLMESİ GEREKENLER 450
2.1. Ücret Bordrosu Nedir? Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler 450
2.2. SGK Tehlike Sınıfı Hakkında Bilinmesi Gerekenler 451
2.3. İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası Primi Tehlike Derecesinin Bulunması 451
2.4. Normal Ücret Hesaplaması 451
2.5. Asgari Geçim İndirimi 451
2.6. Ücret Bordrosu Hesaplama Örneği 452
2.7. Fazla Mesai Ücreti Hesaplaması 453
2.8. İzinli ve Raporlu Ücret Hesaplaması 454
2.9. İşçi Aylık Hesap Pusulası 455
2.10. Yıllık Ücretli İzin Defteri 456
2.11. 4/1-a Aylık Prim ve Hizmet Belgesi 456
3. BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARDA SİGORTALILIK 458
3.1. 4/1-b Sigortalısı Sayılanlar 458
3.2. 4/b Sigortalılığın Başlangıcı ve Kuruma Bildirilmesi 458
3.3. İsteğe Bağlı Sigortalılık 460
3.4. SGK Kanununa Göre Sigortalı Sayılmayanlar 462
3.5. Bağımsız Çalışanlar Açısından Prime Esas Kazançlar 463
3.6. Prim Oranları 464
3.7. Primlerin Ödenmesi 465
3.8. Sigortalılığın Sona Ermesi ve Bildirimi 465
4. E-SİGORTA UYGULAMASI 467
4.1. 4/1-a İş Yeri Bildirgesi 467
4.2. İş Yerinin Tescili 469
4.3. İş Yeri Bildirgesiyle Birlikte Verilecek Belgeler 469
4.4. İdari Para Cezaları 470
4.5. 1-a Sigortalının Bildirimi 470
4.6. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 471
4.7. Sigortalı Bildirim Belgesi 473
4.8. Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 474
4.9. İdari Para Cezaları 476

MUHASEBECİNİN BEYANNAME REHBERİ
MUHASEBECİNİN KDV BEYANNAME REHBERİ
1. KDV BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DOLDURULMASI 478
1.1. KDV Beyannamesinin Genel Bilgiler Kısmının Doldurulması 478
1.2. KDV Beyannamesinin Tevkifat Uygulanmayan İşlemleri İçin Matrah Ve Vergi Bildirimi Kısmının Doldurulması 478
1.3. KDV Beyannamesinin Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler Kısmının Doldurulması 479
1.4. KDV Beyannamesinin Diğer İşlemler Kısmının Doldurulması 479
1.5. KDV Beyannamesinin İndirimler Kısmının Doldurulması 480
1.6. KDV Beyannamesinin Sonuç Hesapları Kısmının Doldurulması 481
1.7. KDV Beyannamesinin Diğer Bilgiler Kısmının Doldurulması 482
1.8. KDV Beyannamesinin Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler Kısmının Doldurulması 482
1.9. KDV Beyannamesinin Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler Kısmının Doldurulması 483
1.10. KDV Beyannamesinin Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Kısmının Doldurulması 484
1.11 KDV Beyannamesinin İhraç Kayıtlı İşlemler Kısmının Doldurulması 484
1.12. KDV Beyannamesinin Beyannameyi Düzenleyen Sm Veya Smmm Kısmının Doldurulması 485
1.13. 3065 Sayılı KDV Kanunu Md. 39’a Göre Vergilendirme Dönemi 485
1.14. KDV Beyannamesi Verme Süresi 485
2. KDV BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASI (SÖZEL ANLATIM İLE) 487
2.1. Diğer İşlemler 487
2.1.1. Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolculara Yapılan Teslimler (43 G.T.) 487
2.1.2. Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Yapılan Teslimler (61 G.T.) 487
2.1.3. Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin Hesaplanan KDV 488
2.2. Matrah Toplamı ve Hesaplanan KDV 488
2.3. İlave Edilecek KDV 488
2.4. İndirimler 488
2.4.1. Önceki Dönemden Devreden İndirilecek KDV 488
2.4.2. Bu Döneme Ait İndirilecek KDV 488
2.4.3. Satıştan İade Edilen, İşlemi Gerçekleşmeyen veya İşleminden Vazgeçilen Mal veya Hizmetler Nedeniyle İndirilmesi Gereken KDV 489
2.4.4.Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolculara Bu Dönemde Ödenen KDV (43 no.lu G.T.) 489
2.4.5. “İstisna Şartları Bu Dönemde Oluşan Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Yapılan Teslim Bedelleri 489
2.4.6. Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Tutarlarının Oranlara Göre Dağılımı 489
2.5. İhraç Kaydıyla Teslimlere Ait Bildirim 489
2.6. Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler 490
2.7. Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler 491
2.8. Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler 493
2.9. Sonuç Hesapları 494
2.10. Diğer Bilgiler 494
2.11. Düzenleme Bilgileri 496
3. DEVREDEN KDV VARSA KDV DÜZELTME BEYANNAMESİNDE YENİ UYGULAMA 496
4. 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DOLDURULMASI 496
4.1. 2 Nolu KDV Beyannamesinde Alıcıların Beyanı 496
4.2. Alıcının Tevkifat Yapmaması, Eksik Beyan Etmesi Halinde Yapılacak İşlemler 497
4.3. Sorumlu Sıfatıyla Ödenen Katma Değer Vergisinin İndirimi 498
4.4. 2 Nolu KDV Beyannamesinin Genel Bilgiler Kısmının Doldurulması 498
4.5. 2 Nolu KDV Beyannamesinin Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bilgiler Kısmının Doldurulması 499
4.6. Tablo III- KDV Kesintisi Yapılan Mükelleflere Ait Bildirim 500
4.7. 2 Nolu KDV Beyannamesini Gerektiren Yurt Dışı İşlemlerden Google-Facebook Hizmet Alımları 500
1 Ocak’tan itibaren yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yürürlüğe giren karar ile; 502
• Gelir Vergisi Kanunu’nun 94.Maddesi kapsamında yapılan ödemelerde Gerçek kişilere, dernek ve vakıflara ve 94.madde kapsamında olan diğer kişi ve kurumlara yapılan ödemeler) % 15 503
• Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesi kapsamında yapılan ödemeler (Tam mükellef kurumlara yapılan ödemeler) % 0 503
• Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi kapsamında yapılan ödemeler (Dar mükellef kurumlara yapılan ödemeler) % 15 503
Stopaj uygulanacaktır. 503
4.8.Vergiyi Doğuran Olaya Ait Takvim Yılı Aşıldıktan Sonra Tespit Edilen Eksik Sorumlu Sıfatıyla KDV Beyanına İlişkin Pişmanlıkla Beyanname Verilmesi 503
5. TRANSİT TİCARET VARSA BU DURUM KDV BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK MİDİR? 504
6. METAL PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KAĞİT, CAM HURDA VE ATIKLARIN TESLİMİNDE BEYANNAMEDE SIKINTILAR YAŞAMAYA SON ! 505
7. SERBEST BÖLGELERDE SON YILLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 506
A- İHRACAT İSTİSNASI 507
1- İhracat Konusu Mal Yurt Dışındaki Bir Müşteriye Yapılmalıdır 507
2- Teslim Serbest Bölgelere Yapılmalıdır 507
B- SERBEST BÖLGELERDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN FASON HİZMETLER 507
1- Fason Hizmetin Tanımı 508
2- İstisnanın Kapsamı 508
3- İade 508
C- KISMİ İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER 508
D- SERBEST BÖLGELERDE İFA EDİLEN HİZMETLER 509
1- Serbest Bölgede Yapılan İnşaat İşleri 510
2- Serbest Bölgedeki Firmalara Verilen Mali Müşavirlik Hizmetleri 511
3- Plakalı Araçların Serbest Bölgede Kullanılması 512
4- Bilgisayar Yazılım Programlarının Serbest Bölgedeki Firmalara Satışı İle Bu Programlarla İlgili Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetlerde KDV 512
5- Serbest Bölgelerde Verilen Kurye Hizmetinde KDV İstisnası 513
6- Serbest Bölgelere Verilen Teknik Destek Hizmetlerinde İstisna 513
7- Firmanın Serbest Bölgede Bulunan Şubesi Tarafından Yurt Dışına Verilen Ar-Ge Mühendislik Hizmetleri 513
8- Serbest Bölgedeki Firmalara Verilen Gümrük Müşavirliği Hizmeti 514
9- Serbest Bölgeye Yapılan Hizmet İhracı 514
10- İcra Müdürlükleri Tarafından Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Firmalara Yapılan Gayrimenkul Teslimlerinin KDV Karşısındaki Durumu 515
11- Serbest Bölgedeki Firmanın Aktifinde Kayıtlı Otomobilin Satışı 515
12- Serbest Bölgede Bulunan Şirketin Yurtdışındaki Grup Firmasından Alınan Krediye Ait Faizin KDV Tevkifatı 516
13- Serbest Bölgeden Yapılacak İhracat İçin Yüklenilen Verginin İndirimi 516
8. GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA EN ÇOK YAPILAN YANLIŞ 517
9. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDEKİ KDV UYGULAMASI VE BEYANNAMEYE ETKİSİ 517
9.1. TGB’lerindeki KDV İstisnasının Boyutu ve Kapsamı 518
9.2. Teknokentlerde Verilen Ancak KDV Beyannamesinde Kısmi İstisnalarda Gösterilecek veya Gösterilmeyecek Hizmet ve Teslimler 520
10. ÖZEL OKULLAR TARAFINDAN BEDELSİZ VERİLEN HİZMETLERDE KDV BEYANNAMESİ SORUNSALI 521
11. KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNİN ÜYELERİNE YAPTIKLARI KONUT TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI MUAMMASI VE BEYANNAMEDE GÖSTERİŞ ŞEKLİ 522
11.1. Kooperatifin 03.07.2009 Tarihine Kadar Bina İnşaat Ruhsatı Almamış Olması Hali 522
11.2. Kooperatifin 03.07.2009 Tarihinden Önce Bina İnşaat Ruhsatı Almış Olması Hali 523
12. YURT DIŞINDAN ALINAN HİZMETLERİ KDV BEYANNAMESİNDE NASIL GÖSTERECEĞİZ? 523
13. İŞÇİLERE YAPILAN ERZAK YARDIMLARI KDV BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK MİDİR? 524
14. KONUT TESLİMLERİNDE ÖZELLİKLİ HUSUSLARDA KDV BEYANNAMESİNE KONU EDİLECEK KONULAR 526
14.1- Konutların Kaba İnşaat Halinde İken Satılması 526
14.2- Eşyalı ve Havuzlu Konut Satışında KDV Oranı 526
14.3- Apart Otelin Konut Olarak Satılması Halinde KDV Oran 526
14.4- Tapu Sicilindeki Kayıt ile Fiili Durumu Farklı Olan Taşınmaz Satışında KDV Oranı 527
14.5- Tapuda Konut Olarak Gözüken Ancak İşyeri Olarak Kullanılan Gayrimenkulün Devrinde Oran 527
14.6- Prefabrik Ev Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı 527
14.7- Arsa, İşyeri ve Meskenin Birlikte satışında KDV Oranı 528
14.8- Ticari Amaçlı Konut ve İşyeri Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı 529
14.9- Arsaların Tevhidi Sonucunda Üretilen Konutların Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı 529

MUHASEBECİNİN GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME REHBERİ
1. MUHASEBECİNİN GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME REHBERİ 530
1.1. Kurum Geçici Vergisi Nedir? 530
1.2. Kimler Geçici Vergi Ödemezler 530
1.3. Geçici Vergiye Esas Kazanç Nasıl Tespit Edilir? 530
1.4. Geçici Vergi Nasıl Hesaplanacaktır? 531
1.5. Geçici Verginin Eksik Beyan Edilmesi Hali 531
1.6. Tahakkuk Etmiş Ancak Ödenmeyen Geçici Vergilerde Ne Yapılır? 531
1.7. Geçici Verinin Beyan Ve Ödeme Zamanları 532
1.8. İşe Başlama, İşi Bırakma Ve Hesap Döneminin Değişmesi Halinde Geçici Vergi Uygulaması Nasıl Olacaktır? 532
1.9. Kurum Geçici Vergisinde Hangi İndirim Ve İstisnalardan Yararlanılacaktır? 533
1.10. Geçici Vergi İle İlgili Muhasebe Süreci 533
1.11. Geçici Vergi Dönemlerinde Geçici Mizan Kavramı 535
1.12. Geçici Vergi Döneminde Muhasebe Kayıt Zamanı 535
2. GEÇİCİ VERGİYE TABİ KAZANCIN TESPİTİ 536
2.1. Genel Olarak: 536
2.2. Geçici Vergiye İlişkin Değerleme Hükümleri 536
3. GEÇİCİ VERGİYLE İLGİLİ ÖZELLİK GÖSTEREN DURUMLAR 540
3.1. İndirim ve İstisnalar 540
3.2. Teşvik Belgeli Yatırımlarda İndirim 541
3.2.1 2017-2021 Yılına Yönelik Yatırım Harcamaları 543
3.3. Yenileme Fonu 544
3.4. Bağış, Yardım ve Sigorta Primleri 544
3.5. Dar Mükellefiyete Tabi Olanların Ulaştırma İşlerinde Matrah 544
3.6. Yeni İşe Başlayan Mükellefler 544
3.7. İşi Bırakan veya Tasfiyeye Giren Mükellefler 544
3.8. Re’sen veya İkmalen Tarhiyat ve Ceza Uygulaması 545
3.9. Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu 545
3.10. İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması 546
3.11. Komple Yeni Yatırım / Tevsi Yatırım Kavramı 546
3.12. Tevsi yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi uygulaması 547
3.13. Yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarda indirimli kurumlar vergisi uygulaması 550
4. GEÇİCİ VERGİNİN MAHSUBU 552

MUHASEBECİNİN MUHTASAR BEYANNAME REHBERİ
1. MUHASEBECİNİN MUHTASAR BEYANNAME REHBERİ 554
1.1. Muhtasar Beyannamesi Nedir? 554
1.2. Muhtasar Beyannamede Beyan Dönemi 554
1.3. Vergi Tevkifatı Kavramı (Stopaj) 555
1.4. Vergi Tevkifatını Kimler Yapacaktır? 556
1.5. Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi (MPHB) Nedir? 556
1.6. Vergi Kimlik Numarası İle İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesi Ne Demektir? 556
1.7. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesin (MPHB) Verilmesinde ve İçeriğinin Doğruluğunda Yetki Belgesi Almış Muhasebecinin Sorumluluğu Var Mıdır? 556
1.8. Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesinde Hangi Bildirimler Yapılacak? 557
1.9. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinden Hangi Bakanlıklar Sorumludur? 557
1.10. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin (MPHB) Verilme Süresi Ne Zamandır? 557
1.11. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde (MPHB) Beyan Edilecek Unsurlar Nelerdir? 557
1.12. 10 Kişiden Az Çalışanın Olduğu Şirketlerde Beyan Nasıl Ve Hangi Sürede Yapılacak? 558
1.13. Üçer Aylık Muhtasar Veren İşletmeler İşçi Çalıştırmaları Halinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Yine Üçer Aylık Mı Beyan Edecek? 558
1.14. Üçer Aylık Muhtasar Beyannamesi Veren İşletmeler İşçi Çalıştırmamaları Halinde Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesini Yine Üçer Aylık Olarak Mı Beyan Edecekler? 558
1.15. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MPHB) Hangi Vergi Dairesine Beyan Edilecek? 559
1.16. Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesini (MPHB) Elektronik Ortamda Kimler Hangi Şifreyle Göndereceklerdir? 559
Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesini (MPHB) Göndermeye Aracılık Yetkisi Verilen Kişilere Şifre İşlemleri Nasıl Verilecektir? 560
1.17. Vergi Veya Primin Tahakkukunu Engelleyen Hata Durumunda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MPHB) Nasıl Düzeltilecektir? 560
1.18. Beyannamenin Onaylanmasıyla Birlikte Kaç Adet Tahakkuk Fişi Düzenlenecektir? 561
1.19. Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinde (MPHB) Ceza Uygulaması Var Mıdır? 561
1.20. Üçer Aylık Dönemler Halinde Muhtasar Beyanname Verilmesine İlişkin Önceden Bildirim Şartı 562
1.21. Üçer Aylık Dönemler Halinde Muhtasar Beyanname Veren Mükellefin Dönem İçinde Şartları Kaybetmesi Durumunda 563
1.22. Huzur Hakkı Ücret Ödemeleri Alan Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin Üçer Aylık Muhtasar Verilmesindeki Durumu 564
1.23. Yanında İşçi Çalıştırmayanların Tevkifata Tabi Diğer Ödemeler Nedeniyle Muhtasar Beyanname Verme Durumu 564
1.24. Birden Fazla Bulunan Şubelerinin Her Birinde On Kişiden Az Hizmet Erbabı Çalıştırılmasının Üçer Aylık Muhtasar Verilmesine Etkisi 565
1.25. Üçer Aylık Muhtasar Beyanname Verenlerin Bu Beyannamelerini Dönem Geçtikten Sonra Vermeleri Durumunda 566
2. MÜKELLEF OLMAYAN KİŞİDEN ALINAN İKİNCİ EL BİNEK/TİCARİ OTOMOBİL İÇİN MUHTASAR BEYANNAMEDE STOPAJ YAPACAK MIYIM? 566
3. ŞİRKETE TEMİZLİĞE GELEN KADINA YAPILAN ÖDEME MUHTASARA KONU EDİLECEK MİDİR? 567
4. GOOGLE, FACEBOOK VB. FATURALAR MUHTASAR BEYANNAMEYE KONU EDİLECEK MİDİR? 568
5. KİRAYI ÖDEYEMİYORUZ. BUNA RAĞMEN STOPAJ KESİNTİSİ YAPIP MUHTASARDA BEYAN EDECEK MİYİM? 569
6. ŞİRKETİMİZ YÜK BİNDİRME İNDİRME SIRASINDA HAMMALİYE ÖDEMESİ YAPMAKTADIR. BU ÖDEME MUHTASARA KONU EDİLECEK MİDİR? 569
7. PERSONELİMİZİN ARACINI KİRALADIK. YAPTIĞIMIZ KİRA ÖDEMESİNDEN STOPAJ YAPIP MUHTASARDA BEYAN EDECEK MİYİZ? 570
8. AYNI İLDE AÇILACAK ŞUBEYE AİT MUHTASAR BEYANNAMELERİNİN ŞİRKET MERKEZİNİN BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİNE VERİLEBİLİRMİ? 572
9. AYRI İLLERDE BULUNAN HER ŞUBE İÇİN AYRI MUHTASAR BEYANNAME VERİLMESİ YERİNE TEK BİR MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLENEREK VERİLEBİLİR Mİ? 573
10. BİRDEN FAZLA ŞUBESİ BULUNAN İŞYERLERİNİN HER BİR ŞUBESİNDE ON KİŞİDEN AZ HİZMET ERBABI ÇALIŞTIRILMASINDA MUHTASAR BEYANNAME HER ŞUBENİN BULUNDUĞU YER VERGİ DAİRESİNE VERİLEBİLİRMİ? 573
11. BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFİ OLAN BANKALARIN ŞUBELERİNDE YAPTIKLARI TEVKİFATLARA İLİŞKİN MUHTASAR BEYANNAME HANGİ VERGİ DAİRESİNE VERİLECEKTİR? 573
12. TEK MERKEZDEN MUHTASAR BEYANNAME VEREN BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR? 574
13. ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE MUHTASAR BEYANNAME VEREN MÜKELLEFİN DÖNEM İÇİNDE ŞARTLARI KAYBETMELERİ DURUMUNDA MUHTASAR BEYANNAMELERİNİ NE ZAMAN VERECEKLERDİR? 575
14. ÜÇER AYLIK MUHTASAR BEYANNAME VERENLERİN BU BEYANNAMELERİNİ DÖNEM GEÇTİKTEN SONRA VERMELERİ DURUMUNDA CEZAİ İŞLEM YAPILACAKMIDIR? 575
15. YANINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRMAYANLARIN TEVKİFATA TABİ DİĞER ÖDEMELER NEDENİYLE MUHTASAR BEYANNAMEYİ NE ZAMAN VERECEKLER? 576
16. ŞİRKET ORTAKLARINA YAPILAN HUZUR HAKKI ÖDEMELERİ NEDENİYLE MUHTASAR BEYANNAMENİN AYLIK VEYA ÜÇER AYLIK VERİLMESİ AÇISINDAN HİZMET ERBA SAYISINDA DİKKATE ALINACAKMIDIR? 577

MUHASEBECİNİN KURUMLAR VERGİSİ REHBERİ
1. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DÜZENLENMESİ 580
1.1. Tablo-1: Kurumun Kimlik Ve Adres Bilgileri Kısmının Doldurulması 580
1.2.Tablo-2: Dar Mükellef Temsilcinin Kimlik Ve Adres Bilgileri 581
1.3. Tablo-3: Kuruma Bağlı İş Yerlerinin Türü Ve Sayısı 581
1.4. Tablo-4: Geçmiş Yıl Zararları 581
1.5. Tablo-5: Kazanç Ve Matrah Bildirimi Kısmının Doldurulması 581
1.6. Tablo-6: Vergi Bildirimi Kısmının Doldurulması 583
1.7. Kurum Ortaklarına Ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim 584
2. TRANSFER FİYATLANDIRMASI FORMUNUN DOLDURULMASI 585

MUHASEBECİNİN GELİR VERGİSİ REHBERİ
1. MUHASEBECİNİN GELİR VERGİSİ REHBERİ 589
1.1. Gelir Vergisinin Konusu 589
1.2. Gelir Vergisinin Esasları Nelerdir 589
1.3. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Mükellef Kavramı 590
1.4. Gelir Vergisi Yönünden Şahıs Şirketleri 590
1.5. Yıllık Gelir Vergisinin Beyan Şekli Ve Zamanı 591
1.6. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Eki 592
1.7. Yıllık Gelir Vergisine Konu Ticari Kazancı Tespitinde İndirilecek Giderler 599
1.8. Gelir Vergisi Beyannamesine Konu Ticari Kazancın Tespitinde İndirilemeyecek Giderler 600
1.9. Gelir Vergisi Beyannamesinde Ticari Kazancın Tespitinde Diğer Kanunlara Göre İndirilebilecek Ve İndirilemeyecek Giderler 601
1.10. Gelir Vergisi Beyannamesine Konu Zirai İşletme Hesabı Esasında Giderler 601
1.11. Gelir Vergisi Beyannamesine Konu Zirai Kazancın Tespitinde İndirilemeyecek Giderler 602
1.12. Gelir Vergisi Beyannamesine Konu Serbest Meslek Kazancının Tespitinde İndirilecek Giderler 604
1.13. Gerçek Gider Yönteminde Kira Gelirinden İndirilecek Giderler 605
1.14. Götürü Gider Yönteminde Kira Gelirinden İndirilecek Giderler 606

MUHASEBECİNİN VERGİ CEZA REHBERİ
VERGİ İNCELEMESİ SONUCU KESİLEN MATRAH FARKI VE CEZALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 610
1. VERGİ İNCELEMESİ SONUCU KESİLEN MATRAH FARKI VE CEZALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 610
1.1. Vergi İncelemeleri Sonucu Kesilebilecek Cezalar 610
1.2. Vergi Cezalarının Muhasebeleştirilmesi 611
2. DAVA AÇMA SÜRELERİ 615

MUHASEBECİNİN SERBEST MESLEK KAZANÇ REHBERİ
1. SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİNDE HASILATTAN İNDİRİLECEK GİDERLER 618
2. SERBEST MESLEK ERBABININ TUTACAĞI DEFTERLER 619
3. SERBEST MESLEK ERBABININ KULLANACAĞI BELGELER 620
4. İŞYERİ KİRA ÖDEMELERİNİN BELGELENDİRİLMESİ 621
5. SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA İSTİSNALAR 621
6. SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA GEÇİCİ VERGİ 622
7. SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ BEYANI VE BEYANNAME 623
ÜZERİNDE YAPILACAK İNDİRİMLER 623
7.1. Özel sağlık sigortalarına ödenen primler 623
7.2. Eğitim ve Sağlık Harcamaları 625
7.3. Engellilik İndirimi 626
7.4. Bağış ve Yardımlar 626
7.4.1. Sınırlı İndirilecekler 626
7.4.2. Sınırsız İndirilecekler 626
7.5. Doğal Afetler İle İlgili Ayni ve Nakdi Bağışlar 627
7.6. Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Makbuz 627
7.7. Türkiye’den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler 627
7.8. Diğer Kanunlara Göre Tamamı İndirilecek Bağış ve Yardımlar Diğer Kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir: 628
8. ZARAR MAHSUBU 628

MUHASEBECİNİN DIŞ TİCARET REHBERİ
1. DIŞ TİCARETTE ŞİRKETLERİN ÖDEME SEÇENEKLERİ 630
1.1. Peşin Ödeme 630
1.1.1. Peşin Ödemede Taraflar 630
1.1.2. Doğabilecek Riskler 630
1.1.3. Ödeme Yapılacak Banka 631
1.1.4. Döviz Alım Belgesi 631
1.1.5. Ödemenin Kullanım Süreleri 631
1.1.5.1. Gemi İnşasında 631
1.1.5.2. Diğer İhraçlarda 631
1.1.6. Malın Gönderilmesi 632
1.1.6.1. İhracatta Mal Gönderilirken Gümrük Çıkış İşlemleri 632
a. Menşe Şehadetnamesi (Certefical Of Origin) 632
b. Dolaşım Belgesi (Movement Certificate) 633
c. İhracat Bilgi Belgesi/Kota Belgesi (Export Information Dokument-EID) 633
d. Konsolosluk Faturası (Consular Invoice) 633
e. Tasdikli Fatura (Legalized Invoice) 633
f. Sevk belgesi (Konşimento – Bill of Lading) 633
g. Sigorta belgesi 634
h. Navlun Faturası: 634
1.1.7. Hesabın Kapatılması 634
1.1.7.1. Fiili İhraç Halinde 634
1.1.7.2. Tasfiye Suretiyle İade 635
1.1.7.3. Peşin Bedelin İadesi 635
2. MAL VE VESAİK MUKABİLİ ÖDEME 636
2.1. Vesaik Mukabili (Belge Karşılğı) Ödeme 636
2.1.1. Taraflar 636
2.1.2. Doğabilecek Riskler 636
2.1.3. Ödeme Yapılacak Belgeler 637
2.1.4. Tahsilat İşlemleri 637
2.1.5. Satış Sözleşmesi 638
2.1.6. Malların Gönderilmesi 638
2.1.7. Bedelin Tahsili 638
2.1.8. Malların Gümrükten Çekilmesi 638
2.2. Mal Mukabili Ödeme 639
2.2.1. Taraflar 639
2.2.2. Satış Sözleşmesi 639
2.2.3. Malların Gönderilmesi 639
2.2.4. Bankaya Ödeme 639
2.2.5. Hesabın Kapatılması 640
3. AKREDİTİFLİ VE KREDİLİ ÖDEME 640
3.1. Akreditifli Ödeme 640
3.1.1. Sözleşme 640
3.1.2. İhracat Dosyası 640
3.1.3. Akreditif Belgeleri 641
3.1.4. Akreditif Açma 642
3.1.5. Akreditif İşlemleri Ve Malların Teslimi 644
3.1.6. Bedelin Ödenmesi 644
3.2. Kredili Ödeme 645
3.2.1. Aval Ve Kabul Kredisi 645

MUHASEBECİNİN KDV İADE REHBERİ
1. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 648
1.1. İhracatçıya Mal Teslim Eden İmalatçıya İade Edilecek KDV’de Bilinmesi Gerekenler 648
1.2. Tecil Ve Terkin Uygulamasından Yararlanacak Teslimler 649
1.3. Tecil ve Terkin Uygulamasından Yararlanacak Satıcılar 650
1.4. İhraç Kaydıyla Teslimlere Yönelik Özellikli Uygulamalar 650
1.5. İhraç Kayıtlı Mallarda Nihai Mal Uygulaması 652
1.6. İhraç Edilecek Malın Eklenti ve Ambalaj Malzemelerinin Durumu 652
1.7. Tecil Edilecek Verginin Hesaplanması 653
1.8. İhraç Kayıtlı Teslimlerde Terkin Uygulaması 654
a-Terkin Için Gerekli Belgeler 654
b-İhracat İçin Ek Süre Verilmesi 655
c- İhracatın Gerçekleşmemesi Hali 656
d-İmalatçı Lehine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik 657
e-İmalatçı Aleyhine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik 658
1.9. İhraç Kaydıyla Teslım Edılerek İhraç Edılen Malların Gerı Gelmesı 658
1.10. İhraç Kaydıyla Teslimin Beyanı 659
1.11. İhraç Kayıtlı Teslımlerde İade Talebınde Aranılan Belgeler 662
1.12. İhraç Kaydıyla Teslimlerde İade Uygulaması 662
a- Mahsuben İade Uygulaması 662
b- Nakden İade Uygulaması 662
2. TEVKİFATTAN KAYNAKLANAN KDV İADELERİ 662
2.1. Tevkifata Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İadelerine Yüklenilen KDV Listesinin Etkisi 663
2.2. Tevkifattan Doğan KDV İadelerinde Alıcı ve Satıcı Beyanı 664
2.3. Tevkifattan Doğan KDV İadelerinde Genel Gider ve ATİK’lerin Durumu 664
2.4. Tevkifattan Doğan KDV İadelerinde Hazırlanması Gereken Belgeler 664
2.5. Tevkifattan Doğan KDV İadelerinde Mahsuben İade Uygulanması 665
2.6. Tam İstisna Kapsamındaki İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi 666
2.7. Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi 667
3. İHRACATTAN KAYNAKLANAN KDV İADELERİ 667
3.1. Son Düzenlemeler Işığında İhracattan Kaynaklanan İade Talebinde Aranacak Belgeler 667
3.2. İhracattan Kaynaklanan KDV İadesinde Mahsuben Ve Nakden İade Talebi 668
a- Mahsuben İade 668
b- Nakden İade 668
3.3. İhracattan Kaynaklanan KDV İadesinde Bilinmesi Gereken Püf Noktalar 668
3.4. İhracattan KDV İadesi Nasıl Hesaplanır 670
4. İNDİRİMLİ ORANLI KDV İADESİ 671
4.1. İndirimli Orandan KDV İadesinin Mantığı Nedir? 671
4.2. Yılı İçinde Mahsuben Talep Edilecek İade Tutarlarının Hesaplanması 671
4.3. İzleyen Yıl İçerisinde Nakden/Mahsuben Talep Edilecek İade Tutarlarının Hesaplanması 673
4.4. Yüklenilen KDV Hesabının Nasıl Yapılacağı 673
a- Stoklarda Yer Alan Mallar 674
b- Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 674
c- Sonradan Düzenlenen veya Temin Edilen Belgeler 674
4.5. Yılı İçinde Mahsup Taleplerinin Yerine Getirilmesi 675
4.6. Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İadesi 676
a- Mahsubu Talep Edilebilecek Borçlar 679
b- İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Amaçlı Teslimlerinde Mahsuben İade 681
c- Mahsup İşlemi 681
4.7. İndirimli Orana Tabi İşlemleriyle Birlikte Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemleri Bulunan Mükellefler 682
4.8. İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Teslimi 683
4.9. Fason Tekstil Ve Konfeksiyon İşlerinde İade Uygulaması 685
4.10. İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi 685

MUHASEBECİNİN DÖNEM SONU REHBERİ
1. DÖNEM SONU UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 688
1.1. Kasa Hesabının Dönemsonu İşlemleri 688
1.1.1. Kasa Noksanlığı Halinde Dönemsonunda Yapılacak İşlemler 688
1.1.2. Kasa Fazlalığı Halinde Dönemsonunda Yapılacak İşlemler 689
1.1.3. Kasa Hesabının Yıl Sonu Yüksek Bakiye Vermesi Karşısında Kasaya Adat Hesaplamasının Yapılması 690
1.2. 101 Alınan Çekler Hesabının Dönemsonu İşlemleri 693
1.2.1. Vadesi Takip Eden Yıla Sarkan Çeklerin Dönemsonu İşlemleri 693
1.3. 102 Bankalar Hesabının Dönemsonu İşlemleri 694
1.3.1. Vadeli Mevduat Hesaplarının Dönemsonu İşlemleri 694
1.3.2. Dövizli Bankalar Hesabının Dönemsonu Değerleme İşlemi 695
1.3.3. Kıst Faiz Gelirine İsabet Eden Stopajların Dönemsonu Uygulaması 695
1.4. Menkul Kıymetler Hesabının Dönemsonu İşlemleri 696
1.5. 120 Alıcılar Hesabının Dönemsonu İşlemleri 697
1.5.1. Yurt İçi Alıcılar Hesabının Yıl Sonu Değerlemesinde Kambiyo Karı Oluşması 697
1.5.2. Yurt Dışı Alıcılar Hesabının Yıl Sonu Değerlemesinde Kambiyo Karı Oluşması 698
1.5.3. Yurt İçi Alıcılar Hesabının Yıl Sonu Değerlemesinde Kambiyo Zararı Oluşması 699
1.5.4. Alıcılar Hesabında Alacak Bakiyesi Veren Alıcıların Olması Durumunda Dönemsonu Uygulaması 701
1.5.5. Alıcılar Hesabında Şüpheli Hale Gelen Alıcılar Olması Durumunda Dönemsonu Uygulaması 701
1.6. Alacak Senetleri Hesabında Dönemsonu İşlemleri 703
1.6.1. Alacak Senetleri İçin Reeskont Hesaplanması 703
1.7. 131 Ortaklardan Alacaklar Hesabının Dönemsonu İşlemleri 704
1.8. Stoklar Hesabının Dönemsonu İşlemleri 706
1.8.1. İlk Madde Ve Malzemenin Dönem Sonu Üretime Gönderilmesi 706
1.8.2. Satılan Ticari Mal Maliyetinin Tespiti 709
1.8.3. Yıllara Sari İnşaat Ve Onarım Maliyetleri Hesabının Dönemsonu İşlemleri 709
1.8.4. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Dönemsonlarında Müşterek Giderlerin Dağıtılması 712
1.8.5. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Dönemsonlaında Amortismanların Dağıtılması 712
1.9. Gelir Tahakkukları Hesabının Dönemsonu İşlemleri 713
1.10. Maddi Duran Varlık Hesaplarının Dönemsonu İşlemleri 717
1.10.1. Maddi Duran Varlıklarla İlgili Kredi Faizi Ve Kur Farklarının Dönemsonu İşlemleri 717
1.11. Banka Kredileri Hesabının Dönemsonu İşlemleri 721
1.11.1. Vadesi Ertesi Yıla Sarkan Kredilerin Dönemsonu Faiz Değerlemesi 721
1.11.2. Dövizli Alınan Kredilerin Dönemsonu Anapara Ve Faiz Değerlemeleri 721
2. DÖNEM SONU KAPANIŞ KAYITLARI 725
3. FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI 731
KAYNAKÇA 733
TOPLAM 734 SAYFA