Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
İş Hukukunda İşçilik Alacakları ve Tazminat Davaları, Örnek Dilekçeler ve Bilirkişi Raporları

İş Hukukunda İşçilik Alacakları ve Tazminat Davaları, Örnek Dilekçeler ve Bilirkişi Raporları

Yargıç Filiz Berberoğlu Yenipınar


Baskı Tarihi: Ocak 2020
Sayfa Sayısı: 832 Sayfa
Fiyatı: 165 TL
İndirimli Fiyatı:164 TL (Kdv Dahil)
ÜCRETSİZ KARGO
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

ÖNSÖZ

Bu çalışma, bilirkişiler, arabulucular ve hukukçular için önemli bir rehberdir. Örnek dilekçeler ve hesaplamaları gösteren bilirkişi raporları, konularına göre ve konu başlıklarıyla tasniflenmiştir.

7036 sy. İş Mah. K. 25.10.2017 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Geçici 1. maddeye göre arabuluculuğa dair hükümler 3 ay sonra yürürlüğe girecektir. 7036 sayılı Kanunla işe iade davaları ile bazı sendika davalarına karşı temyiz yolu kapatılmış, istinafta kesinleşme getirilmiştir.

Geçici 1. maddenin 4. fıkrasında, “İlk derece mahkemeleri tarafından bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen kararlar, karar tarihindeki kanunyoluna ilişkin hükümlere tabidir” hükmü mevcuttur.

İlk derece mahkemesinin, 25.10.2017 tarihinden önce verilen kararlarda kanunyolu hükümleri 5521 sayılı önceki İş Mahkemeleri Kanunu hükümlerine tabidir. İşe iade davaları istinaf- temyize tabidir. Kanunyoluna başvuru süreleri de 8 gündür.

25.10.2017 tarihinden itibaren ilk derece mahkemelerince verilen (7036 sy. geçici 1/4) kararların tebliğinden (7036 sy. 7/4) itibaren 2 hafta (7036 SY. 9) içinde temyize başvurulabilecektir. İlk derece mahkemesinin, 25.10.2017 tarihi sonrasında verdiği kararlarda, işe iade davaları 2 haftalık istinaf süresine tabi olup kararlar istinafta kesinleşecektir.

Örnek bilirkişi raporları ile, okuyucunun inceleme ve araştırma metodlarını yasal mevzuatla değerlendirmesi amaçlanmıştır. Dosyalara sunulan raporlarda kesinlik ve mutlak doğruluk iddiası bulunmamaktadır. Raporların değerlendirme ve takdiri yasal merciilere aittir.

 

İÇİNDEKİLER

Sunuş …………………………………………………………………………………………………

Kısaltmalar………………………………………………………………………………………….

Birinci Bölüm

TANIM VE KAVRAMLAR

I.    İŞÇİ ALACAKLARI VE TAZMİNATLAR……………………………………………………….. 15

A.     Ücret……………………………………………………………………………………… 15

B.     Kıdem Tazminatı……………………………………………………………………….. 16

C.     İhbar Tazminatı………………………………………………………………………… 18

D.    Yıllık İzin Alacağı………………………………………………………………………. 19

E.     Fazla Mesai, Hafta Sonu ve Tatil Ücreti……………………………………………. 20

F.     Toplu İş Sözleşmesi ve Sendikadan Kaynaklanan Tazminatlar………………….. 22

G.    İbra Sözleşmesi…………………………………………………………………………. 22

II.    ÖRNEK DİLEKÇELER……………………………………………………………………………. 27

 

İkinci Bölüm

BİLİRKİŞİ RAPORLARI

I.    İŞ AKDİNİN FESHİ – TAZMİNAT HESAPLAMALARI (İŞÇİ – İŞVEREN)…………………………. 57

II.    İŞ AKDİNİN FESHİ – TAZMİNAT HESAPLAMALARI (KURUM VE KURULUŞLAR)…………….. 457

III.    İŞ AKDİNİN FESHİ – TAZMİNAT HESAPLAMALARI (DİĞER HESAPLAMALAR)………………. 716

BİLİRKİŞİ RAPOR ÖRNEKLERİ LİSTESİ………………………………………… 743

Metin Kutusu: 751Yararlanılan Kaynaklar