Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Açıklamalı-İçtihatlı İş Mevzuatı Rehber

Açıklamalı-İçtihatlı İş Mevzuatı Rehber

Sigorta Baş İş Müfettişi Cumhur Sinan Özdemir


Baskı Tarihi: MAYIS 2011
Sayfa Sayısı: 451
Fiyatı: 50 TL
İndirimli Fiyatı:49,50 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

Açıklamalı-İçtihatlı İş Mevzuatı Rehber Kitabı, Sigorta Baş İş Müfettişi Cumhur Sinan Özdemir tarafından derin tecrübe birikimi ile bu alanda size yardımcı olma amacı ile yazılmıştır. Konu ile ilgili okuyucuların aklına takılmış soru cevaplardan oluşması bu alanda aklınıza takılan sorulara Açıklamalı-İçtihatlı İş Mevzuatı Rehber Kitabında yanıt bulabililirsiniz. Kısa sürede teslimat olanakları ile Açıklamalı-İçtihatlı İş Mevzuatı Rehber Kitabını sitemizden temin edebilirsiniz.

 

 

ÖNSÖZ

■     Okuyucuların e-maille gönderdikleri yüzlerce soru kitabın soru-cevap şeklin­de düzenlenmesine en büyük etken olmuştur.

■     Kitap içinde yer alan çok sayıda Yargıtay kararı okuyucuların sorularına cevap verecek şekilde düzenlenmiştir.

■     Kitabın I.Bölümünde 4857 sayılı İş Kanunu ile düzenlenen başta ihbar-kıdem tazminatı olmak üzere, ücret, fazla çalışma, yıllık izin, işçi sağlığı ve güvenliği ile as­gari geçim indirimi konularına,

■     Kitabın II. Bölümünde 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile düzenlenen hizmet sözleşmesi hükümlerine,

■     Kitabın III. Bölümünde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile düzenlenen işsizlik ödeneği, kısa çalışma ve ücret garanti fonu hükümlerine,

■     Kitabın IV. Bölümünde 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile düzenlenen süreli ve süresiz çalışma izni ile ikamet tezkeresi hükümleri­ne yer verilmiştir.

■     6111 sayılı (Torba) Kanun ile yapılan değişiklikler soru-cevap şeklinde işlen­miştir.

■     Kitabın kullanıcılara yararlı olmasını dilerim.

■     Kitabın sizlere ulaşmasını sağlayan Hesap Uzmanları Derneği yönetimi ve ça­lışanlarına teşekkür ederim.

 

 

İÇİNDEKİLER

 

 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • 4857 SAYILI İŞ KANUNU
 • 1. İş Kanunu Kimlere Uygulanır  1
 • 2. İş Kanunu Hükümlerine Bağlı Olmak Ne Zaman Başlar  1
 • 3. İşveren Kime Denir  1
 • 4. İşçi Kime Denir Ve İşçi Sayılmanın Şartları Nelerdir  1
 • 5. İş İlişkisi Nedir  2
 • 6. İşyeri Kavramı Neleri İçerir  2
 • 7. İşyeri Eklentisi Ne Demektir  2
 • 8. İşyeri Araçları Ne Demektir  2
 • 9. Kimler İşveren Vekili Sayılır  3
 • 10. Alt İşveren (Taşeron) Kime Denir  3
 • 11. Alt İşverenlik Sözleşmesi Nedir  4
 • 12. Alt İşverenlik Sözleşmesi Ne Şekilde Düzenlenir   4
 • 13. Alt İşverenlik Sözleşmesinde Yer Alması Gereken Hususlar Nelerdir   4
 • 14. Asıl İş Nedir  4
 • 15. Yardımcı İş Nedir   4
 • 16. Asıl İşveren Kime Denir  5
 • 17. Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinde Muvazaa Nedir  5
 • 18. Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinde Muvazaa Ne Şekilde İncelenir  6
 • 19. Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinde Muvazaa İncelemesi Sonucu
 • Yapılacak İşlemler Nelerdir  6
 • 20. Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Kurulma Şartları Nelerdir  7
 • 21. Hangi Belgeler Alt İşverenlik Sözleşmesine Eklenir  8
 • 22. İşletmenin Ve İşin Gereği İle Teknolojik Sebeplerle Uzmanlık Gerektiren
 • İşler Nelerdir   8
 • 23. ÇSGB Bölge Müdürlüklerine (Bölge Çalışma) Bildirim Kalktımı  9
 • 24. 01.08.2009 Sonrası İşyeri Kuruluşunda ÇSGB Bölge Müdürlüklerine
 • (Bölge Çalışma) Bildirim Yapılacakmı  9
 • 25. 01.08.2009 Sonrası İşyerinin Devri/İntikali Ve Nakli Durumunda ÇSGB
 • Bölge (Bölge Çalışma) Müdürlüklerine Bildirim Yapılacakmı   10
 • 26. 01.08.2009 Sonrası ÇSGB Bölge Müdürlüklerine (Bölge Çalışma)
 • Bildirim Yapılmamasının Cezası Ne Şekilde Uygulanacaktır   10
 • 27. Alt İşverenlerin ÇSGB Bölge Müdürlüklerine (Bölge Çalışma) Bildirimi
 • Kalktımı  10
 • 28. İşverenlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Verdiği Ek.1-Ek.2
 • İşçi Bildirimi Uygulaması Kalktımı  10
 • VIII
 • 29. Hangi İş ve İş İlişkilerinde İş Kanunu Hükümleri Uygulanmaz  11
 • 30. İş Kanunu Kapsamına Giren İstisnanın İstisnası Sayılabilecek İşyerleri
 • Hangileridir   14
 • 31. İşverenin İşçilere Eşit Davranması Ne Demektir  14
 • 32. Eşit Davranma İlkesi Nedir  15
 • 33. Eşit Davranma İlkesi Mutlak Eşitlik Olarak Yorumlanabilirmi  17
 • 34. İşveren İşçiye Eşit Davranmaz İse İşçi Hak Talep Edebilirmi  17
 • 35. Eşit Davranılmadığı İddiasında İspat Yükümlülüğü Kimdedir  17
 • 36. Eşit Davranma İlkesine Aykırılık Halinde Cezai Yaptırım Varmıdır   17
 • 37. İşyeri Devri Ne Demektir  17
 • 38. İşyerinin Tamamen Veya Kısmen Devri Mümkünmüdür   18
 • 40. İşyeri Devredildiği İçin İş Sözleşmesi Sona Erdirilebilmesini Örneklerle
 • Açıklayabilirmisiniz  18
 • 41. İşyerinin Veya Bir Bölümünün Devrinde Devreden ve Devralan İşverenin
 • Sorumlukları Nelerdir   19
 • 42. Devreden Ve Devralanın Birlikte Sorumluluğu Ne Demektir   19
 • 43. Devir Kapsamında Değerlendirilemeyecek Durumlar Nelerdir   19
 • 44. Devir Kapsamında Kıdem Tazminatından Kim Sorumludur  20
 • 45. Kıdem Tazminatını Devreden İşveren Ödeyebilirmi   20
 • 46. Kıdem Tazminatını Devralan İşveren Ödeyebilirmi  20
 • 47. Kıdem Tazminatını Devralan İşverenin Yüklenmesi Halinde İşçilere Bilgi
 • Verilmelimi  20
 • 48. Alt İşverenlerin Değişmesi İşyeri Devri Olarak Yorumlanabilirmi   20
 • 49. Geçici İş İlişkisi Ne Demektir  26
 • 50. Geçici İş İlişkisinin Kurulması İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir  27
 • 51. Geçici İş İlişkisinin Tarafları Olan Ödünç Alan Ve Ödünç Verenin
 • Sorumlukları Nelerdir   28
 • 52. Geçici İş İlişkisinde İşçinin Borcu Nedir  28
 • 53. Geçici (Ödünç) İş İlişkisinin Ödünç Veren İşverene Ne Gibi Faydası
 • Vardır  29
 • 54. Geçici (Ödünç) İş İlişkisinin Ödünç Veren İşverene Ne Gibi Zararı
 • Vardır  29
 • 55. Geçici (Ödünç) İş İlişkisinin Ödünç Alan İşverene Ne Gibi Faydası
 • Vardır  29
 • 56. Geçici (Ödünç) İş İlişkisinin Ödünç Alan İşverene Ne Gibi Zararı
 • Vardır  29
 • 57. Geçici (Ödünç) İş İlişkisinin İşçi Açısından Ne Gibi Faydası
 • Vardır  29
 • IX
 • 58. Geçici (Ödünç) İş İlişkisinin İşçi Açısından Ne Gibi Zararı Vardır  29
 • 59. Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi Geçici İş İlişkisi Sayılırmı    30
 • 60. Geçici İş İlişkisinde Sigortalı Bildirimi Ne Şekilde Yapılır  31
 • 61. Geçici İş İlişkisinde Sigorta Primi Ne Şekilde Ödenir  32
 • 62. Geçici İş İlişkisinde İş Kazaları Ve Meslek Hastalığı Yükümlülüğü
 • Kime Aittir   32
 • 63. Geçici İş İlişkisi Hükümlerine Aykırılığın Cezası Nedir   32
 • 64. İş Sözleşmesi Nedir  32
 • 65. İş Sözleşmesinde Şekil Şartı Varmıdır  33
 • 66. İş Sözleşmesi Hangi Durumda Yazılı Yapılır  33
 • 67. İş Sözleşmelerinden Yasal Kesinti Yapılırmı   33
 • 68. Yazılı Sözleşme Yapılmayan Hallerde İşverenin Belge Verme
 • Yükümlülüğü Nedir  33
 • 69. Yazılı Sözleşme Yapılmayan Hallerde İşveren İşçiye Belge Vermez İse
 • Ne Olur  33
 • 70. İş Sözleşmesi Türleri Nelerdir  34
 • 71. İş Sözleşmesini Taraflar Serbestçe Belirleyebilirmi  34
 • 72. Sürekli İş Ne Demektir  34
 • 73. Süreksiz İş Ne Demektir   34
 • 74. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Ne Demektir  34
 • 75. Belirli Süreli İş Sözleşmesi Ne Demektir   35
 • 76. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Şartları Nelerdir  35
 • 77. Belirli Ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşçiler Arasındaki
 • Farklar Nelerdir  36
 • 78. Belirli Süreli İş Sözleşmesinde İhbar Tazminatı Ödenirmi  37
 • 79. Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Kıdem Tazminatı Ödenirmi   38
 • 80. Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Ne Zaman Düzenlenir  38
 • 81. Kısmi Süreli Çalışan İşçiye Ücreti Nasıl Ödenir   38
 • 82. Kısmi Süreli Sigortalı Çalışan İşçinin Sigorta Gün Sayısı Nasıl
 • Hesaplanır   38
 • 83. Kısmi Süreli Çalışan İşçiye Yıllık Ücretli İzin Kullandırılacakmıdır  39
 • 84. Kısmi Süreli Çalışan İşçi İle Tam Süreli Çalışan İşçi Arasında İşçilik
 • Hakları Yönünden Farklar Nelerdir   39
 • 85. Emsal İşçi İle Kastedilen Nedir  39
 • 86. Çağrı Üzerine Çalışma Nedir  39
 • 87. Çağrı Üzerine Çalışma Nasıl Uygulanır   40
 • 88. Çağrı Üzerine Çalışma Süresi Ne Kadardır   40
 • 89. Çağrılan İşçi Çalışmasada Ücrete Hak Kazanırmı  41
 • 90. Çağrı Üzerine Çalışmanın Ülkemizde Uygulama Alanı Varmıdır  41
 • X
 • 91. Çağrı Üzerine Çalışmanın İhlali Halinde Uygulanacak Yaptırım
 • Nedir  41
 • 92. Çağrı Üzerine Çalışma İş Sözleşmesi Şekli Nedir  41
 • 93. Çağrı Üzerine Çalışmada İşçiye Ne Şekilde Haber Verilir    41
 • 94. Çağrı Üzerine Çalışmada İşçinin Sosyal Güvenliğ Ne Şekilde
 • Hesaplanır   42
 • 95. Çağrı Üzerine Çalışma İş Sözleşmesinin Geçersiz Hükümleri
 • Nelerdir   43
 • 96. Çağrı Üzerine Çalışmada Hafta Tatili Ne Şekilde Kullandırılır   43
 • 97. Deneme Süreli İş Sözleşmesi Nedir  43
 • 98. İş Sözleşmelerinde Deneme Süresi Belirtilmesi Şartmıdır  44
 • 99. İşçinin İşe Yeni Alınması Deneme Süresinin Var Olduğu Anlamını
 • Taşırmı  44
 • 100. Deneme Süreli İş Sözleşmesinin Süresi Ne Kadardır   44
 • 101. Deneme Süresi Sonunda İşçiye Ve/Veya İşverene Tazminat
 • Ödenirmi   44
 • 102. Deneme Süreli İş Sözleşmesi Sözlü Olarakda Belirlenebilirmi  44
 • 103. Deneme Süreli İş Sözleşmesinin Süresi Aşılırsa Ne Olur  45
 • 104. Deneme Süreli İş Sözleşmesinin Süresi Ne Zaman İşlemeye
 • Başlar  45
 • 105. Deneme Süreli İş Sözleşme Süresini Kesen Şartlar Nelerdir  45
 • 106. Deneme Süreli İş Sözleşme Süresince İşçiye Ücret
 • Ödenecekmidir  45
 • 107. Deneme Süreli İş Sözleşme Süresince İşçinin Sigorta Girişi
 • Yapılacakmıdır   45
 • 108. Deneme Süresi Yıllık İzne Dahil Edilirmi  46
 • 109. Deneme Süresi İşçinin Kıdemine Dahil Edilirmi  46
 • 110. Part Time (Kısmi Süreli) Çalışan İşçi İle Deneme Süreli İş Sözleşmesi
 • Yapılabilirmi  46
 • 111. Part Time (Kısmi Süreli) Çalışan İşçinin Deneme Süresi Nasıl
 • Hesaplanır   46
 • 112. Deniz İş Kanununda Deneme Süresi Varmıdır  46
 • 113. Basın İş Kanununda Deneme Süresi Varmıdır  47
 • 114. Takım Sözleşmesi Nedir  47
 • 115. Takım Sözleşmesini Yazılı Düzenlemek Şartmıdır  47
 • 116. Takım Sözleşmesinin Düzenleneceği İşler Nelerdir  47
 • 117. Takım Sözleşmesi ile Geçici (Ödünç) İş Sözleşmesi Arasında Fark
 • Varmıdır  47
 • 118. İhbar Tazminatı Nedir  47
 • XI
 • 119. İhbar Tazminatını Kimler Alabilir  48
 • 120. İhbar Tazminatını Kimler Alamaz  48
 • 121. İhbar Süreleri Nedir  49
 • 122. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Feshini Tarafların Bildirmesi Şartmıdır  49
 • 123. İhbar Tazminatının Ödenmesinde Hangi Ücretler Dikkate Alınır   50
 • 124. İhbar Tazminatından Yapılacak Yasal Kesintiler Nelerdir   50
 • 125. İhbar Süresi İşçinin Kıdeminden Sayılırmı  50
 • 126. İhbar Tazminatı Taksitler Halinde Ödenebilirmi  50
 • 127. İhbar Süreleri Artırılabilirmi   51
 • 128. İşveren İşçiden İhbar Tazminatı Alabilirmi  52
 • 129. İhbar Tazminatında Zamanaşımı Süresi Nedir  52
 • 130. İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır  52
 • 131. İstifa Eden İşçi İhbar Tazminatından Yararlanabilirmi   53
 • 132. Ölen İşçinin Kanuni Varisleri İhbar Tazminatından
 • Yararlanabilirmi  53
 • 133. Bildirim (İhbar) Öneli İçinde Taraflar (İşveren-İşçi)Feshi Geri
 • Alabilirmi   53
 • 134. Bildirim (İhbar) Önel Süresi Geçerse Taraflar (İşveren-İşçi) Feshi
 • Geri Alabilirmi   54
 • 135. İhbar Tazminatında İspat Yükümlülüğü Nedir………………………………………. 54
 • 136. Kötüniyet Tazminatı Nedir  55
 • 137. Kötüniyet Tazminatı İle İhbar Tazminatı Arasındaki Fark Nedir  56
 • 138. İş Sözleşmesinin Sona Ermesinde Geçerli Sebep Ne Demektir   57
 • 139. İş Güvencesi Hükümlerinden Kimler Yararlanabilir  58
 • 140. İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanmada Kıstas Nedir  59
 • 141. İş Güvencesi Hükümlerinden Kimler Yararlanamaz  61
 • 142. İşçinin Yeterliliğinden Kaynaklanan Geçerli Sebepler Nelerdir  61
 • 143. İşçinin Davranışlarından Doğan Geçerli Sebepler Nelerdir  62
 • 144. İşyerinden Kaynaklanan Geçerli Sebepler Nelerdir  64
 • 145. İşin Gereklerinden Kaynaklanan Geçerli Sebepler Nelerdir  68
 • 146. İş Sözleşmesinin Sona Ermesinde Geçerli Sayılmayacak Hususlar
 • Nelerdir   71
 • 147. İş Güvencesi Hükümleri Dışında Kalan İşçilerin Hakları Nelerdir   74
 • 148. İşverenin İş Sözleşmesinin Feshinde Dikkate Alması Gereken Şartlar
 • Nelerdir   75
 • 149. İşveren Fesih Bildirimini Nasıl Yapacaktır  76
 • 150. İşveren Fesih Bildiriminde Savunma Almak Zorundamıdır  76
 • 151. İşveren Fesih Bildiriminde Savunma Almaz İse Ne Olur  77
 • XII
 • 152. İşveren Fesih Bildiriminde İşçinin Davranışı-Verimi Dışında Kalan
 • Sebeplerle Savunma Almak Zorundamıdır  77
 • 153. İşveren İşçinin Savunmasını Nasıl İsteyecektir   79
 • 154. İşçi Yazılı Savunmadan İmtina Ederse İşveren Ne yapacaktır  79
 • 155. İşveren İşçiye Bildirimi Yazılı Yapmaz İse Ne Olur  80
 • 156. İşveren Yazılı Bildirimi Nasıl Yapacaktır  80
 • 157. Yazılı Olarak Yapılan Bildirimi İşçi İmza Karşılığı Almazsa Ve/Veya İmza
 • Karşılığı Tebellüğü Etmezse Ne Olacaktır  80
 • 158. İşçi Bildirim Yapılan Adreste Bulunmazsa Ne Olacaktır  81
 • 159. İşçi Savunma Davet Yazısını Alıp Belirtilen Gün Gelmez İse İşveren Ne
 • Yapacaktır  81
 • 160. İş Sözleşmesi Feshedilen İşçi Hangi Gerekçe İle İtiraz Hakkını
 • Kullanabilir   82
 • 161. İş Sözleşmesi Feshedilen İşçi İtirazını Nereye Yapabilir  83
 • 162. İşçinin İş Mahkemesine Dava Açmasında Zaman Sınırı Varmıdır  85
 • 163. İşçi Dava Açma Süresini Geçirirse Ne Olur   87
 • 164. Özel Hakeme İtiraz Hangi Şartlarda Geçerli Olur  89
 • 165. İş Mahkemesine İtiraz Ne Kadar Sürede Sonuçlanır  90
 • 166. İş Sözleşmesinin Feshini Mahkeme Geçersiz Bulursa İşveren
 • Ne Yapacaktır  91
 • 167. Mahkeme Ve/Veya Özel Hakem İşe İade Yerine Sadece Tazminata Karar
 • Verebilirmi  92
 • 168. İşçi Kesinleşen Mahkeme Kararı Gereği Kaç Gün İçinde İşe Başlama
 • Talebinde Bulunacaktır   93
 • 169. İşveren Kesinleşen Mahkeme Kararı Gereği İşe Başlama Talebinde
 • Bulunan İşçiyi Kaç Gün İçinde İşe Başlatmak Zorundadır   94
 • 170. İşveren Kesinleşen Mahkeme Kararı Gereği İşe Başlayan İşçi İle Yeni Bir
 • İş Sözleşmesi Düzenleyecekmidir  94
 • 171. Kesinleşen Mahkeme Kararı Gereği İşe Başlayacak İşçinin Yerine İşçi
 • Alınmış İse İşveren Ne Yapacaktır  95
 • 172. Kesinleşen Mahkeme Kararına Rağmen İşçi İşe Başlamak İçin
 • Başvurmaz İse İşverenin Ne Gibi Sorumluluğu Vardır  95
 • 173. İş Sözleşmesinin Feshini Mahkeme Geçersiz Bulursa İşveren
 • Ne Yapacaktır  95
 • 174. Kesinleşen Mahkeme Kararı Gereği İşçiye Ödenecek Tazminat
 • Neye Göre Belirlenir  96
 • 175. Kesinleşen Mahkeme Kararı Gereği İşçiye Ödenecek Tazminatı
 • Kim Belirler   97
 • XIII
 • 176. İşçinin Çalıştırılmadığı Döneme İlişkin İşverenin Ücret Ödeme
 • Sorumluluğu Nedir  98
 • 177. İşçinin Çalıştırılmadığı Döneme İlişkin İşveren Tarafından Ödenecek
 • Dört Aylık Ücret İşyerinde Uygulanan Son Ücretlere Göremi
 • Belirlenecektir  99
 • 178. İşçinin Çalıştırılmadığı Döneme İlişkin İşveren Tarafından Ödenecek
 • Dört Aylık Ücretin Başlangıç Tarihi Ne Zamandır  100
 • 179. Dava Esnasında İşçi Ölür İse Ne Olur   101
 • 180. İşçi Dava Açmadan Ölür İse Ne Olur   101
 • 181. İşe İade Davası Görülürken İşyeri Kapanırsa Ne Olur   101
 • 182. İşe Başlatmama Tazminatı Gelir Vergisine Tabimidir  102
 • 183. İşveren Çalışma Koşullarında Değişikliği Nasıl Yapar  102
 • 184. İşveren Çalışma Koşullarında Değişikliği Hangi Gerekçe İle Yapabilir  104
 • 185. Çalışma Koşullarında Değişiklik İşçi Tarafından Kabul Edilmez İse
 • Ne Olur  105
 • 186. Esaslı Değişiklik Kavramı Neyi İfade Eder  105
 • 187. Çalışma Koşullarında Değişikliğin Sınırı Nedir   106
 • 188. İşveren Çalışma Koşullarında Değişikliği Şifahi Olarak Yapabilirmi   108
 • 189. Altı İş Günü Geçtikden Sonra İşçi Değişiklik Önerisini Kabul
 • Edebilirmi                                                                                                        109
 • 190. Çalışma Koşullarında Değişikliği Kabul Etmediği İçin İşten Çıkarılan
 • İşçi Ne Yapacaktır   111
 • 191. İşyeri veya Bir Bölümünün Devri Çalışma Koşullarında Esaslı
 • Değişiklik Sayılırmı   113
 • 192. İş Sözleşmesi Haklı Bir Nedenle Sona Ermeden Ayrılan İşçiyi İşe
 • Alan Yeni İşverenin Hangi Hallerde Sorumlu Tutulabilir  114
 • 193. İş Sözleşmesi Haklı Bir Nedenle Sona Ermeden Ayrılan İşçiyi İşe Alan
 • Yeni İşverenin Sorumlu Tutulmasının Gerekçesi Nedir  114
 • 194. İş Sözleşmesi Haklı Bir Nedenle Sona Ermeden Ayrılan İşçiyi İşe Alan
 • Yeni İşverenin Sorumlu Tutulması İçin Eski İşverenin Zarar Görmesi
 • Şartmıdır  115
 • 195. İşçinin İş Sözleşmesini Fesih Bildirim Süresini Beklemeksizin Sona
 • Erdirebileceği Haller Nelerdir  115
 • 196. İşçinin İş Sözleşmesini Fesih Bildirim Süresini Beklemeksizin Sona
 • Erdirebileceği Haller İş Sözleşmesinin Niteliğine Göre Farklılık Arz
 • Edebilirmi  115
 • 197. İş Sözleşmesini Fesih Bildirim Süresini Beklemeksizin Sona
 • Erdirebileceği Hallere İstinaden Sona Erdiren İşçiye İşveren İhbar
 • Tazminatı Ödeyecekmidir   115
 • XIV
 • 198. İşçinin İş Sözleşmesini Fesih Bildirim Süresini Beklemeksizin Sona
 • Erdirebileceği Sağlık Sebepleri Nelerdir   116
 • 199. Her Sağlık Sebebi İle İşçi İş Sözleşmesini Fesih Bildirim Süresini
 • Beklemeksizin Sona Erdirebilirmi  116
 • 200. Hastalığın Bulaşıcı Olması İşçinin İş Sözleşmesini Fesih Bildirim
 • Süresini Beklemeksizin Sona Erdirmesi İçin Yeterlimidir  116
 • 201. İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Kuruluna Başvuran İşçi İş Sözleşmesini
 • Nasıl Sona Erdirebilir  116
 • 202. İşçinin İş Sözleşmesini Fesih Bildirim Süresini Beklemeksizin
 • Sona Erdirebileceği Ahlak Ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller Ve
 • Benzerleri Nelerdir  116
 • 203. İşveren Tarafından İşçiye İşyerinin İçinde Veya İşyeri Dışında Cinsel
 • Tacizde Bulunulması Farklılık Arz Edermi  118
 • 204. İşverenin İşçiye Sataşması Ne Anlam İfade Eder   119
 • 205. İşverenin İşçiye Gözdağı Vermesi Ne Anlam İfade Eder  120
 • 206. İşverenin İşçiyi Kanuna Karşı Davranışa Teşvik Veya Tahrik Etmesi Ne
 • Demektir  120
 • 207. İşverenin İşçi Veya Ailesi Üyelerinden Birine Karşı Hapsi Gerektiren Bir
 • Suç İşlemesi Ne Anlam İfade Eder   120
 • 208. İşverenin İşçi Hakkında Şeref Ve Haysiyet Kırıcı Asılsız Ağır İsnat Ve
 • İthamlarda Bulunması Ne Anlam İfade Eder  120
 • 209. İşçinin Diğer Bir İşçi Veya Üçüncü Kişiler Tarafından İşyerinde Cinsel
 • Tacize Uğraması Ve Bu Durumu İşverene Bildirmesine Rağmen Gerekli
 • Önlemler Alınmaması İle Ne İfade Edilmek İstenmiştir  121
 • 210. İşveren Tarafından İşçinin Ücreti Kanun Hükümleri Veya Sözleşme
 • Şartlarına Uygun Olarak Hesap Edilmemesi Veya Ödenmemesi İle Ne
 • İfade Edilmek İstenmiştir  121
 • 211. İşçiye Az Miktarda İş Verilmesinin Fesih Nedeni Olabilmesi İçin Gerekli
 • Şartlar Nelerdir  123
 • 212. Çalışma Koşullarının Uygulanmaması Kavramı Nedir   123
 • 213. Çalışma Koşullarının Uygulanmaması İşçiye İş Sözleşmesini Fesih
 • Hakkını Verirmi  123
 • 214. Zorlayıcı Neden Ne Demektir  124
 • 215. İşverenin Kendi Kusurundan Doğan Olaylar Zorlayıcı Neden Sayılırmı  124
 • 216. Zorlayıcı Nedenle İşyerinin Bir Haftadan Fazla Bir Süre Durması Halinde
 • İşveren Ne Yapacaktır   124
 • 217. İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Sona Erdirilmesinin İşçi Yönünden
 • Hukuki Sonuçları Nelerdir  125
 • 218. İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Sona Erdirilmesinin İşveren Yönünden
 • Hukuki Sonuçları Nelerdir  126
 • XV
 • 219. İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Derhal Sona Erdirebileceği
 • Haller Nelerdir   126
 • 220. İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Derhal Sona Erdirebileceği
 • Haller İş Sözleşmesinin Niteliğine Göre Farklılık Arz Edebilirmi  126
 • 221. İşçinin Sağlık Sebepleri İle İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Sona
 • Erdirilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir  127
 • 222. İşçinin Kusuru Sonucu Hastalık Ve/Veya Sakatlığa Uğraması İle İfade
 • Edilmek İstenilen Nedir   127
 • 223. İşçinin Tutulduğu Hastalığının Süreklilik Arz Etmesi İle İfade Edilmek
 • İstenilen Nedir  127
 • 224. İşçinin Kusuru Olmaksızın Hastalık Ve/Veya Sakatlığa Uğraması Halinde
 • İşveren Nasıl Davranacaktır  128
 • 225. İşçinin Kusuru Olmaksızın Hastalık Ve/Veya Sakatlığa Uğraması Halini
 • Örnekle Açıklayabilirmiyiz  129
 • 226. Gebelik Ve Doğum Hali İle Anlatılmak İstenen Nedir   130
 • 227. Gebelik Ve Doğum Halini Örnek İle Açıklayabilirmiyiz  130
 • 228. İşçi İşe Devamsızlığının Sağlık Engeline Dayandığını İddia Edebilirmi   130
 • 229. İşveren İşçinin Alkole Düşkünlüğü Nedeniyle İş Sözleşmesini Sona
 • Erdirebilirmi  132
 • 230. İşçinin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları Nelerdir  133
 • 231. Sadakat Borcu Kavramı Neyi İfade Eder  134
 • 232. Ahlak Ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller Ve Benzerleri
 • Nelerdir   135
 • 233. İşçi İşvereni Nasıl Yanıltabilir  136
 • 234. İş Sözleşmesinin Düzenlenmesinde Esaslı Unsur Nedir  137
 • 235. İşverenin Ailesi Kavramı Neyi İçerir  137
 • 236. Şeref Ve Namusa Dokunacak Mahiyetteki Sözler Nasıl
 • Değerlendirilmelidir  138
 • 237. İşçi Tarafından İşyeri Hakkında Asılsız İsnatlarda Bulunması İşverene
 • İş Sözleşmesini Fesih Hakkı Verirmi  139
 • 238. Sataşma Kavramı Neyi İfade Eder  139
 • 239. İşçinin İşyerine Sarhoş Gelmesinde Anlaşılması Gereken Alkol
 • Sarhoşluğumudur   140
 • 240. İşçinin Yapmakla Ödevli Bulunduğu Görevler Kavramı Neyi İfade Eder  140
 • 241. İşini Gereği Gibi Yapamaması Halinde İşçinin Kusuru Aranacakmıdır   141
 • 242. İşveren İşçinin Yapmakla Ödevli Bulunduğu Görevleri Kendisine
 • Hatırlatıldığı Halde Yapmamakta Israr Etmesi Halinde Ne Yapacaktır  145
 • 243. İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshinde İşverence Dikkat Edilecek
 • Hususlar Nelerdir   147
 • XVI
 • 244. Ahlak Ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Hallere Dayanarak İş
 • Sözleşmesinin Feshi Belirli Bir Süreye Bağlımıdır   154
 • 245. Altı İş Günlük Süre Ne Zaman İşlemeye Başlar  154
 • 246. Altı İş Günlük Süre Hangi Durumlarda Kesilir  155
 • 247. İş Sözleşmesinin Altı İş Günlük Sürede Fesih Edildiğinin İspatı
 • Kime Aittir   155
 • 248. Altı İş Günlük Süre Zamanaşımı Olarak Tanımlanabilirmi   155
 • 249. Altı İş Günlük Sürenin Hak Düşürücü Nitelikte Olması
 • Ne Demektir  156
 • 250. Haklı Fesih Nedeni Devam Ediyorsa Hak Düşürücü Süre İşler mi  157
 • 251. İşveren İşçiye İş Arama İzni Vermek Zorundamıdır  159
 • 252. İşveren İşçiye İş Arama İzni Süresince Ücret Ödeyecekmidir  159
 • 253. İş Arama İzninin Süresi Ne Kadardır  159
 • 254. İşçi İş Arama İznini Toplu Olarak Kullanabilirmi   159
 • 255. İşveren İşçiye İş Arama İznini Kullandırmaz İse Ne Olur  160
 • 256. İşçiye İş Arama İzni Sırasında İşverence Yapılacak Ödemeyi Uygulama
 • Kolaylığı Açısından Örnekle Açıklayabilirmiyiz  160
 • 257. İşçiye İş Arama İznini Kullandırmayan İşverene Cezai Yaptırım
 • Uygulanacakmıdır  160
 • 258. Çalışma Belgesi Nedir ……………………………………………………………………. 160
 • 259. Çalışma Belgesi Verilmesi Zorunlumudur  161
 • 260. Çalışma Belgesi Ne İşe Yarar  161
 • 261. İşçi Çalışma Ve Kimlik Karnesi Uygulaması Devam Ediyormu  161
 • 262. İşveren İşten Ayrılan İşçiye Çalışma Belgesi Verdiğini Nasıl İspat
 • Edecektir   161
 • 263. İş Sözleşmesi İstifa İle Sona Eren Veya İşveren Tarafından Haklı
 • Nedenlerle Fesih Edilen İşçiye Çalışma Belgesi Nasıl Verilecektir   161
 • 264. İşçiye Çalışma Belgesini Vermeyen İşverene Cezai Yaptırım
 • Uygulanacakmıdır  162
 • 265. Çalışma Belgesini İşçiye Vermeyen İşverene Uygulanacak Cezai
 • Yaptırımı Örnekle Açıklarmısınız   162
 • 266. Çalışma Belgesi İçin Vergi Kesintisi Yapılırmı  162
 • 267. Çalışma Belgesi Düzenlenmesi İşverene Maliyet Getirirmi  162
 • 268. İşçi Çalışma Belgesini İşverenden Talep Edebilirmi   162
 • 269. İşveren İşçiye Çalışma Belgesini Ne Şekilde Düzenleyip Verecektir  162
 • 270. Toplu İşçi Çıkarımı Ne Demektir  162
 • 271. İşveren Hangi Gerekçeler İle Toplu İşçi Çıkarımı Yapabilir  163
 • 272. Toplu İşçi Çıkarımı Hükümleri Tüm İşyerlerinde Uygulanacakmıdır  163
 • 273. İşverenler Toplu İşçi Çıkarımında Nasıl Bir Yol İzleyeceklerdir  163
 • XVII
 • 274. Toplu İşçi Çıkarımı Sayılmayacak Haller Nelerdir  164
 • 275. Toplu İşçi Çıkarımında Süre Dikkate Alınırmı   164
 • 276. Bir Aylık Sürede İşten Çıkarma Nasıl Belirlenir  164
 • 277. Bir Aylık Sürede İşten Çıkarmayı Örnekle Açıklayabilirmiyiz   164
 • 278. İşyeri Sendika Temsilcisine Yapılan Bildirim Sonucu Ne Olur  165
 • 279. İşveren İş İçin Yeni İşçi Almak İstediğinde Eski İşçilerini Çağırmak
 • Zorundamıdır  165
 • 280. Toplu İşçi Çıkarma Hükümlerine Aykırı Hareket Eden İşverene Cezai
 • Yaptırım Uygulanacakmıdır  165
 • 281. Özürlü Kime Denir  165
 • 282. Eski Hükümlü Kime Denir  165
 • 283. Özürlü / Eski Hükümlü Çalıştırma Yükümlülüğü Nedir   166
 • 284. Çalıştırılacak Özürlü / Eski Hükümlü İşçi Sayısı Ne Şekilde
 • Tespit Edilir  166
 • 285. Özürlü / Eski Hükümlülerin İşe Yerleştirilmeleri İçin İş Danışmanlığı
 • Hizmetini Kim Verir  167
 • 286. Kamu Ve Özel Sektör İşverenleri Çalıştırmakla Yükümlü Oldukları
 • Özürlü / Eski Hükümlü İşçileri Ne Şekilde Temin Ederler  167
 • 287. Özel Sektör İşverenleri İş Kurumu Aracılığı Olmadan Özürlü
 • Çalıştırabilirmi   167
 • 288. İş Kurumu Tarafından Tescili Yapılmayan Özürlü İşçinin Durumu
 • Nedir  167
 • 289. Özürlü İşçi İstihdamında İstisnai Durum Nedir  167
 • 290. Kamu Ve Özel Sektör İşverenleri Çalıştırmakla Yükümlü Olduğu Özürlü /
 • Eski Hükümlüyü Ne Şekilde Talep Eder  167
 • 291. Kamu Ve Özel Sektör İşverenleri Çalıştırmakla Yükümlü Olduğu Özürlü /
 • Eski Hükümlüyü Talep Ederken Şart İleri Sürebilirmi  168
 • 292. Özel Sektör İşverenlerinin Özürlü Talebi Ne Şekilde Karşılanır  168
 • 293. Çalışırken Özürlü / Eski Hükümlü Kapsamına Girenlerin Durumu
 • Nedir  168
 • 294. Özürlü / Eski Hükümlü İstihdamında Ayrımcılık Yasağı Nedir   168
 • 295. Türk Ceza Kanunu 122.Madde Hükmünün İçeriği Nedir   168
 • 296. İşyeri ve Çalışma Koşulları Özürlülere Göre Ne Şekilde Hazırlanır   169
 • 297. Özürlülerin Çalıştırılamayacakları İşler Nelerdir  169
 • 298. Eski Hükümlülerin Çalıştırılmayacakları İşyerleri Nelerdir  169
 • 299. İşyerlerinde Çalıştırılacak Özürlü / Eski Hükümlü İşçilerle İlgili
 • Denetim Ne Şekilde Yapılır  169
 • 300. Özel /Kamu İşverenlerince İş Ve Hizmet Alımı Sözleşmesine Özürlü /
 • Eski Hükümlü Çalıştırılmayacağına Dair Hüküm Konulabilirmi  170
 • XVIII
 • 301. Çalıştırılacak Özürlü / Eski Hükümlü İşçi Sayısının Tespitinde
 • Sözleşmenin Niteliği Önem Arz Edermi  170
 • 302. Özürlü / Eski Hükümlü Olmak Düşük Ücretle Çalışma Nedeni
 • Olabilirmi  170
 • 303. Kamu İşyerleri Özürlü Ve Eski Hükümlü Talepleri Ne Şekilde Yapılır  170
 • 304. Özel /Kamu İşyerlerinde Özürlü Ve Eski Hükümlü İşçi Çalıştırmamanın
 • Cezası Nedir  170
 • 305. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Olarak Alınacak Eski Hükümlüler
 • Kimlerdir  171
 • 306. Eski Hükümlü İşçi Alımı Hangi Kamu Kurum Ve Kuruluşlarını Kapsar  171
 • 307. Eski Hükümlü İşçi Alımı Hangi Kamu Kurum Ve Kuruluşlarını
 • Kapsamaz  171
 • 308. 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanununa Ekli (I) Sayılı
 • Cetvelde Yer Alan Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri
 • Hangileridir   172
 • 309. 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanununa Ekli (II) Sayılı
 • Cetvelde Yer Alan Özel Bütçeli İdareler Hangileridir
 • 310. 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanununa Ekli (III) Sayılı
 • Cetvelde Yer Alan Düzenleyici Ve Denetleyici Kurumlar
 • Hangileridir   176
 • 311. 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanununa Ekli (IV) Sayılı
 • Cetvelde Yer Alan Sosyal Güvenlik Kurumları Hangileridir  177
 • 312. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alımında Usul Nedir  177
 • 313. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Olarak Alınacaklarda Hangi Şartlar
 • Aranır  177
 • 314. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Olarak Alınacaklarda Öncelik Şartı
 • Varmıdır  177
 • 315. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alımında Öncelik Hakkı Hangi
 • Durumda Kalkar  178
 • 316. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alımında Öncelik Hakkına Sahip
 • Olanlar Bu Haktan Kaç Kez Yararlanabilir  178
 • 317. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alımında Öncelik Hakkına Sahip
 • Olanlar Kamu Personel Seçme Sınavına Girecekmi  179
 • 318. İşveren Askere Giden İşçiyi Askerlik Dönüşü Tekrar İşe Almak
 • Zorundamı  179
 • 319. Askere Giden İşçiyi Askerlik Dönüşü Tekrar İşe Almayan İşveren
 • Tazminat Ödermi  180
 • 320. Zorunlu Askerlik Görevi Dışında Silah Altına Alınan İşçinin Hakları
 • Nelerdir   181
 • XIX
 • 321. Herhangibir Kanundan Doğan Çalışma Ödevi Yüzünden İşinden Ayrılan
 • İşçinin Hakları Nelerdir  181
 • 322. Ücret İş Kanununda Nasıl Tanımlanmıştır  181
 • 323. Ücret Yabancı Para Olarak Ödenebilirmi  181
 • 324. Ücret Senetle (Bono) Ödenebilirmi   182
 • 325. Ücret Ne Zaman Ödenir  182
 • 326. Ücret Nerelerde Ödenemez  182
 • 327. Ücret Alacaklarında Zamanaşımı Süresi Nedir  182
 • 328. İş Sözleşmesi Sona Eren İşçinin Ücret Alacağı Ne Şekilde Ödenir  183
 • 329. Ücretlerin Banka Aracılığıyla Ödenmesi Zorunlumudur  183
 • 330. Ücretlerin Banka Aracılığıyla Ödenmesi Zorunlululuğu Ne Zaman
 • Başladı  183
 • 331. Ücretler Banka Yerine PTT Araclığıyla Ödenebilirmi  183
 • 332. Banka Aracılığıyla Yapılan Ücret Ödemesinde Ödeme Niteliği
 • Belirtilecekmidir   184
 • 333. Banka Aracılığıyla Yapılan Ücret Ödemesinin İstisnası Nedir  184
 • 334. Gazetecilere Ücretleri Banka Aracılığıylamı Ödenecektir  184
 • 335. Gazeteci Çalıştıran İşverenler Diğer İşçilerinin Ücretini Banka
 • Aracılığıyla Ödemek Zorundamıdır  184
 • 336. Gemi Adamına Ücretleri Banka Aracılığıylamı Ödenecektir   184
 • 337. Banka Hesap Numarası Gemi Adamı İle Düzenlenen İş Sözleşmesinde
 • Yer Alacak mı  185
 • 338. Çalışan İşçilere (İş Kanununa Göre) Yapılan Ödemelerin Bankalar
 • Aracılığıyla Yapılmaması Halinde Cezai Yaptırım Varmıdır    185
 • 339. Çalışan İşçilere (İş Kanununa Göre) Yapılan Ödemelerin Bankalar
 • Aracılığıyla Yapılmaması Halinde Uygulanacak Cezai Yaptırımı
 • Örnekle Açıklarmısınız    185
 • 340. Çalışan İşçilere (Deniz İş Kanununa Göre) Yapılan Ödemelerin
 • Bankalar Aracılığıyla Yapılmaması Halinde Cezai Yaptırım
 • Varmıdır   185
 • 341. Çalışan İşçilere (Deniz İş Kanununa Göre) Yapılan Ödemelerin Bankalar
 • Aracılığıyla Yapılmaması Halinde Uygulanacak Cezai Yaptırımı Örnekle
 • Açıklarmısınız    186
 • 342. Gazeteciye (Basın İş Kanununa Göre) Yapılan Ödemelerin Bankalar
 • Aracılığıyla Yapılmaması Halinde Cezai Yaptırım Varmıdır    186
 • 343. Gazeteciye (Basın İş Kanununa Göre) Yapılan Ödemelerin Bankalar
 • Aracılığıyla Yapılmaması Halinde Uygulanacak Cezai Yaptırımı Örnekle
 • Açıklarmısınız    186
 • 344. Ücret Şekilleri Nelerdir  186
 • XX
 • 345. Zamana Göre Ücret Nasıl Ödenir   186
 • 346. Akort Ücret Nasıl Ödenir   187
 • 347. Götürü Ücret Nasıl Ödenir  187
 • 348. Yüzde Usulüne Göre Ücret Nasıl Ödenir  188
 • 349. Prim Nedir  188
 • 350. İkramiye Nedir   189
 • 351. Komisyon Ücreti Nedir  189
 • 352. Kardan Pay Alma Nedir   189
 • 353. Avans Ödeme Ne Demektir  190
 • 354. Ücreti Ödenmeyen İşçi Ne Yapabilir   190
 • 355. İşçi Ücretini Ödemeyen İşveren İçin Uygulanacak Yaptırım Nedir   192
 • 356. İşçi Ücretini Ödemeyen İşveren İçin Uygulanacak Yaptırıma Örnek
 • Verirmisiniz  192
 • 357. Gününde Ödenmeyen Ücretler İçin Faiz Uygulanırmı  192
 • 358. İşçi Ücreti Haczedilebilirmi  193
 • 359. Kamu Makamlarının Ve Asıl İşverenlerin Hakedişlerinden Ücreti Kesme
 • Yükümlülüğü Neyi İfade Eder  193
 • 360. Kamu Makamları Ve Asıl İşverenler Ücreti Ödenmeyen İşçiye Hakediş
 • Ödemesi Yapılacağını Ne Şekilde Duyurur   193
 • 361. Kamu Makamları Ve Asıl İşverenler Ödenmeyen İşçi Ücretinin Tamamından
 • Sorumlu Tutulabilirmi  193
 • 362. Kamu Makamları Ve Asıl İşverenler Nezdindeki Müteahhit Teminat Ve
 • Hakedişlerine Haciz / İcra Takibinin Etkisi Nedir   194
 • 363. İşverenin Üçüncü Kişiye Karşı Olan Borçlarından Dolayı Haciz / İcra
 • Takibinin Etkisi Nedir  194
 • 364. İşçiye Ücret Hesap Pusulası Verilmesi Zorunlumudur   194
 • 365. Ücret Hesap Pusulasında Neler Belirtilmelidir  195
 • 366. Ücret Hesap Pusulası Bir Şekle Tabimidir  195
 • 367. İşveren Ücret Hesap Pusulasını İşçilere İmzalatmak Zorundamıdır  195
 • 368. Ücret Hesap Pusulasını İşçilere İmzalatmadan Veren İşveren Hakkında
 • Cezai Bir İşlem Uygulanırmı   196
 • 369. Banka/PTT Aracılığıyla Ücreti Ödenen İşçiye Hesap Pusulası Verilmesi
 • Zorunlumudur   196
 • 370. Ücret Hesap Pusulasını İşçilere Vermeyen İşverenlik Hakkında Para
 • Cezası Uygulanacakmıdır   196
 • 371. İşveren İşçiye Ücret Kesme Cezası Verebilirmi  196
 • 372. Ceza Parası Neye Denir   196
 • 373. İşveren Keyfi Ücret Kesme Cezası Verebilirmi   196
 • 374. İşveren Keyfi Ücret Kesme Cezası Uygularsa Ne Olur  197
 • XXI
 • 375. Ücret Kesme Cezasında Şekil Şartı Varmıdır    197
 • 376. Ücret Kesme Cezasını Gerektiren Fiil Ve Haller Nelerdir  197
 • 377. Ücret Kesme Cezasında Bir Sınır Varmıdır   198
 • 378. İşveren İşçi Ücretinden Kestiği Ceza Parasını Ne Yapacaktır   198
 • 379. Ceza Paralarının Ne Şekilde Kullanılacağına Kim Karar Verir  198
 • 380. İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraların Nerelere ve Ne Kadar
 • Verileceği Hakkında Karar Vermeye Yetkili Kurul Kimlerden
 • Oluşur  198
 • 381. Yetkili Kurul Ne Şekilde Karar Alır  199
 • 382. Yetkili Kurul Kararlarına Göre Ne Şekilde İşlem Yapılır   199
 • 383. Ceza Paraları Nerelerde Kullanılır  199
 • 384. Ceza Paralarının Kullanımında Proje Sunan Teşekkül Ve Kuruluşların
 • Başvuru Usulü Nedir  199
 • 385. Ceza Paralarından Faydalanacak Kuruluşlar Hangileridir  200
 • 386. Asgari Ücret Ne Demektir  200
 • 387. Asgari Ücreti Kim Belirler  200
 • 388. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kimlerden Oluşur  200
 • 389. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Nasıl Toplanır   201
 • 390. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Nasıl Karar Verir  201
 • 391. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına İtiraz
 • Edilebilirmi   201
 • 392. Asgari Ücret Nasıl Belirlenir  201
 • 393. Asgari Ücretin Belirlenmesinde Ayrım Yapılabilirmi   201
 • 394. Asgari Ücretin Belirlenmesinde Hangi Kriterler Dikkate Alınır  201
 • 395. Asgari Ücret Ne Zaman Belirlenir   201
 • 396. Asgari Ücret Ne Zaman Yürürlüğe Girer  202
 • 397. Asgari Ücrete İlişkin İşverene Düşen Yükümlülükler Nelerdir  202
 • 398. İşçiye Asgari Ücreti Ödemeyen Veya Eksik Ödeyen İşveren Hakkında
 • Para Cezası Uygulanacakmıdır   202
 • 399. İşverenin Yarım Ücret Ödeme Yükümlülüğü Hangi Haller ve Süre İçin
 • Geçerlidir  202
 • 400. Asgari Geçim İndirimi Nedir   202
 • 401. Asgari Geçim İndirimi Ne Şekilde Uygulanır  203
 • 402. Asgari Geçim İndiriminde Çocuk Tabiri Kimleri İfade Eder  203
 • 403. Asgari Geçim İndiriminde Eş Tabiri Kimleri İfade Eder  203
 • 404. Asgari Geçim İndirim Tutarı Tespiti Ne Şekilde Olur   203
 • 405. Asgari Geçim İndirim Oranlarını Artırmaya Kim Yetkilidir  203
 • 406. 2011 Temmuz Ayı Asgari Ücret Artışı Asgari Geçim İndirimi
 • Miktarını Etkilermi  204
 • XXII
 • 407. 2011 Yılı İçin Asgari Geçim İndirim Tutarları Nedir  204
 • 408. Maaşı Yüksek Olanların Asgari Geçim İndirim Oranları Farklımı
 • Olacaktır  204
 • 409. Asgari Geçim İndirimi İşçi –Memur İçin Farklımıdır  204
 • 410. Asgari Geçim İndirimi Ödenmeyen Çalışanlar Ne Yapmalıdır  205
 • 411. Asgari Geçim İndirimini Ödemeyen İşverenlere Mali Yönden
 • Uygulanacak Ceza Nedir  205
 • 412. Asgari Geçim İndirimini Ödemeyen İşverenlere İş Kanunu Yönünden
 • Uygulanacak Ceza Nedir  205
 • 413. Asgari Geçim İndirimi Ödenmeyen İşçi İş Sözleşmesini
 • Feshedebilirmi  205
 • 414. Bay A Evli ve 1 Çoçukludur. Ocak Ayında İşten Çıkarılmıştır. Çalışan
 • Eşin Asgari Geçim İndiriminde Değişiklik Olurmu  205
 • 415. Kısmi Süreli Çalışan İşçiler İçinde Asgari Geçim İndirimi
 • Uygulanırmı   206
 • 416. Asgari Geçim İndirimi Maaşın İçindemidir, Dışındamıdır  206
 • 417. Bay A Özel Şirkette Tezgâhtar Olarak Çalışmaktadır. Eşi
 • Çalışmamaktadır.4 Çoçukludur. 2011 Nisan Ayı İtibarıyla Net 650 TL
 • Maaş Almaktadır.Asgari Geçim İndirimi Ödenmektemidir  206
 • 418. Asgari Geçim İndiriminde Çoçuk İndiriminden Kim Öncelikle
 • Yararlanır  206
 • 419. Asgari Geçim İndirim Hesaplanırken Çalışanın Okumayan 20 Yaşındaki
 • Çoçuğu Dikkate Alınırmı  207
 • 420. Asgari Geçim İndiriminden Çalışan Eşler Birlikte Yararlanabilirmi   207
 • 421. Çalışan Emekli Personel Asgari Geçim İndiriminden
 • Yararlanabilirmi  207
 • 422. Ar-Ge Desteği Alan İşverenlik Personeli Asgari Geçim İndiriminden
 • Yararlanabilirmi  207
 • 423. Fazla Çalışma Ödemesi Asgari Geçim İndirimi Hesabına Dâhil
 • Edilirmi   208
 • 424. Haftalık Çalışma Süresi Kaç Saattir  208
 • 425. Fazla Çalışma Nedir  208
 • 426. Fazla Sürelerde Çalışma Nedir  209
 • 427. Fazla Çalışma Hangi Nedenlerle Yapılabilir  209
 • 428. Fazla Çalışma / Fazla Sürelerde Çalışma İçin İşçinin Onayı
 • Gerekir mi   209
 • 429. Fazla Çalışma / Fazla Sürelerde Çalışma İçin İşçinin Onayı Her Yıl
 • Alınır mı   209
 • 430. Fazla Çalışmanın Sınırı Nedir  209
 • XXIII
 • 431. İşveren Fazla Çalışma Yapılan Saatleri Gösterir Belge Düzenlemek
 • Zorundamıdır  211
 • 432. İşyerinde İstisnai Durumlarda Yapılan Fazla Çalışma / Fazla Sürelerde
 • Çalışma İçin İşçinin Onayı Gerekirmi   214
 • 433. Fazla Çalışma Ücreti Nasıl Ödenir   214
 • 434. Fazla Sürelerde Çalışma Ücreti Nasıl Ödenir  214
 • 435. Fazla Çalışma Yapılamayacak İşler Nelerdir   215
 • 436. Hangi İşçiler Fazla Çalışma Yapamaz  215
 • 437. İşveren Fazla Çalışma / Fazla Sürelerde Çalışma Yapan İşçiye Serbest
 • Zamanı Nasıl Kullandırabilir   215
 • 438. Fazla Çalışma Hükümlerine Uymayan İşveren Hakkında Para Cezası
 • Uygulanacakmıdır  216
 • 439. Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma Nedir    216
 • 440. Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma Ücreti Nasıl Ödenir  216
 • 441. Olağanüstü Hallerde Fazla Çalışma Nedir   216
 • 442. Olağanüstü Hallerde Fazla Çalışma Ücreti Nasıl Ödenir   216
 • 443. Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günleri Hangi Kanunla
 • Düzenlenmiştir  217
 • 444. Bir Yıl İçinde Kaç Gün Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günü Vardır  217
 • 445. 1 Mayıs Günü Genel Tatil Günleri Arasında Yer Alırmı  217
 • 446. Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günleri Hangileridir  217
 • 447. Genel Tatil Ücreti Neye Denir   217
 • 448. Ücret Şekillerine Göre Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Nasıl
 • Hesaplanır   218
 • 449. Genel Tatil Ücretine Dahil Edilmeyecek Ödemeler Nelerdir   218
 • 450. Geçici İş Göremezlik Halinde Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Ücreti
 • Ödenirmi   218
 • 451. Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinin Birinin Hafta Tatiline
 • Rastlaması Halinde Ücret Ödenmesi Nasıl Olur  218
 • 452. İşveren Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinde Çalışan İşçilerine
 • Zamlı Ücret Ödemek Yerine İzin Kullandırabilirmi   218
 • 453. İşveren Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma İçin İşçilerin
 • Onayını Almak Zorundamıdır  219
 • 454. Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Ücretinin Hesaplanmasını Örnek Vererek
 • Açıklarmısınız   219
 • 455. Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Hükümlerine Uymayan İşveren Hakkında
 • Para Cezası Uygulanacakmıdır   219
 • 456. Toplu İş Sözleşmesi Veya İş Sözleşmelerine İşçilerin Ulusal Bayram Ve
 • Genel Tatil Günlerin Haklarına Aykırı Hükümler Konulabilirmi   219
 • XXIV
 • 457. İşçinin Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinde Herhangi Bir Ücret
 • Farkı Almadan Çalışmayı Kabul Ediyorum Deme Hakkı Varmı  219
 • 458. İşçi Hafta Tatiline Nasıl Hak Kazanır   220
 • 459. İşveren İşçinin Hafta Tatili İznini Pazar Günü Kullandırmak
 • Zorundamıdır  220
 • 460. İşveren Hafta Tatilinde İşçiye Ücret Ödeyecekmidir  220
 • 461. İşçiyi Hafta Tatili İzni Kullandırmadan Çalıştıran İşveren İşçiye
 • Hangi Ücreti Ödeyecektir   220
 • 462. Hafta Tatiline Hak Kazanmada Dikkate Alınacak Günler
 • Hangileridir   221
 • 463. Zorlayıcı Sebeplerle Ödenen Yarım Ücret Hafta Tatili Günü
 • İçinde Ödenecekmidir  221
 • 464. Kısmi Süreli Çalışma Halinde Hafta Tatili Ücreti
 • Nasıl Ödenir   221
 • 465. Geçici İş Göremezlik Nedir   221
 • 466. Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nedir  222
 • 467. Geçici İş Göremezlik Ödeneği Uygulaması Nasıldır  222
 • 468. Geçici İş Göremezlik Ödenek Miktarı Ne Kadardır   222
 • 469. Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alırken Sigortalılık Sona Ererse
 • Ne Olur  222
 • 470. Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ne Kadar Sürede Ödenir   223
 • 471. Tatil Günleri İçin İşçilere Geçici İş Göremezlik Ödeneği
 • Ödenecekmidir  223
 • 472. İşveren Geçici İş Göremezlik Ödeneğini Ödeyebilirmi  223
 • 473. Geçici İş Göremezlik Ödeneğini Sigortalıya Ödeyen İşverenin
 • Yapacağı İşlem Nedir   223
 • 474. Geçici İş Göremezlik Ödeneğini Alan Sigortalıya İlişkin İşverenin
 • Yapacağı Bildirim İşlemi Nedir  224
 • 475. Sürekli İş Göremezlik Geliri Nedir  224
 • 476. Sürekli İş Göremezlik Hali Nedir   224
 • 477. Yüzde Uygulaması Nedir  224
 • 478. Yüzde Uygulaması Hangi İşyerlerinde Uygulanır  224
 • 479. Yüzde Olarak Adlandırılan Paraları Kim Toplar  224
 • 480. Yüzde Olarak Toplanan Paraları İşveren Ne Yapar  225
 • 481. Yüzde Olarak Toplanan Paraları İşveren İşçilere Ne Şekilde Dağıtır  225
 • 482. Yüzde Olarak Toplanan Paraları İşveren Belgelendirecekmidir  225
 • 483. Puanların Verilmesinde Hangi Hususlar Dikkate Alınır   225
 • 484. Yüzde Usulü İle Çalışan İşçilerin Hizmet Süreleri Ve Başarı
 • Durumları Kim Tarafından Değerlendirilir  226
 • XXV
 • 485. Değerlendirme Kurulu Kimlerden Oluşur   226
 • 486. Çalışma Tarzına Göre Puanlama Nasıl Yapılır  226
 • 487. Yüzde Uygulamasında İzin Ve Tatil Ücretleri Nasıl Belirlenir  227
 • 488. İşveren Yüzdeden Pay Vermesi Nedeni İle İşçilerin Ücretlerinde
 • Eksiltme Yapabilirmi  227
 • 489. İşveren Yüzde Uygulamasına İlişkin İlan Yükümlülüğü Varmıdır  227
 • 490. Yüzde Usulüne İlişkin Yasal Hükümlere Uymayan İşveren Hakkında
 • Para Cezası Uygulanacakmıdır   227
 • 491. Yıllık İzin Ne İçin Verilir   227
 • 492. İşçi Yıllık İzin Hakkından Tek Taraflı Feragat Edebilirmi  227
 • 493. İşçinin Yıllık İzine Hak Kazanabilme Şartları Nelerdir  228
 • 494. Yıllık İzin Süreleri Ne Kadardır  228
 • 495. 18 Yaşaltı, 50 Yaş Üzeri İşçilerin İzin Süreleri Ne Kadardır  228
 • 496. Yıllık İzin Süreleri Arttrılabilirmi   228
 • 497. Yıllık İzin Süreleri Azaltılabilirmi   228
 • 498. Yıllık Ücretli İzin İçin Öngörülen Çalışma Süresi Nasıl
 • Hesaplanır   228
 • 499. Mevsimlik İşçilere Yıllık İzin Hükümleri Uygulanırmı   229
 • 500. Yıllık İzinin Ne Zaman Kullanılacağına Kim Karar Verir  231
 • 501. İşçi Yıllık İznini Kullanmak İçin Ne Yapacaktır  231
 • 502. İşçi Yıllık İzin Dönüşü İşe Başladığına Dair İşverene Dilekçe
 • Vermelimidir  231
 • 503. İşveren İşçiye Talebi Halinde Kaç Gün Yol İzni Verebilir  231
 • 504. İşveren Tarafından Yıllık İzin Bölünebilirmi  232
 • 505. İşveren Tarafından Yıllık İzin Bölünürse Ne Olur  232
 • 506. İşçiye Kullandırılan Diğer İzinler Yıllık İzinden Mahsup
 • Edilebilirmi   232
 • 507. Geçici İş İlişkisiyle Çalışan İşçiler Yıllık Ücretli İzin Hükümlerinden
 • Yararlanırmı  232
 • 508. Yıllık Ücretli İzin Sürelerinin Hesaplanmasında Çalışılmış Gibi Sayılan
 • Haller Nelerdir   232
 • 509. İşveren Yıllık İzin Kaydı Tutmak Zorundamıdır   233
 • 510. Kısmi Süreli ve Çağrı Üzerine Çalışmalarda Yıllık Ücretli İzin
 • Uygulaması Ne Şekilde Olur   234
 • 511. İşveren Yıllık Ücretli İzinleri Belirli Bir Dönemde
 • Kullandırabilirmi  234
 • 512. İşveren Toplu İzini Ne Şekilde Kullandırabilir  234
 • 513. İşveren İşçilerin Bir Kısmını Toplu izin Dışında Tutabilirmi   235
 • 514. İzin Kurulu Nasıl Oluşur  235
 • XXVI
 • 515. İzin Kurulunun Görev Ve Yetkileri Nelerdir  235
 • 516. İzin Kurulu Ne Zaman Toplanır  236
 • 517. Tüm İşyerlerinde İzin Kurulu Oluşması Zorunlumudur  236
 • 518. Yıllık İzin Çizelgesinde Hangi Hususlar Belirtilir  236
 • 519. Yıllık İzin Ücreti Ne Şekilde Ödenir  236
 • 520. Yıllık Ücretli İzin Kullanmakta Olan İşçi İzinde Ücret Karşılığı
 • Çalışabilirmi  237
 • 521. İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Halinde Kullandırılmayan İzinler
 • Ne Olacaktır   237
 • 522. Askerlik Öncesi Çalışmalar Yıllık İzin Süresine Dahil Edilirmi   237
 • 523. Yıllık İzin Ücreti Alacağına Hangi Faiz Uygulanır   238
 • 524. Süresi İçinde Kullandırılmayan İzinler Yanarmı  239
 • 525. Yıllık İzine İlişkin Yasal Hükümlere Uymayan İşveren Hakkında
 • Para Cezası Uygulanacakmıdır   240
 • 526. İş Kanunu Sigorta Primleri Başlıklı 61.Madde Hükmü Uygulanabilirmi  240
 • 527. İşveren İşçi Ücretinden İndirim Yapabilirmi  240
 • 528. İşveren İşçi Ücretinden İndirim Yaparsa Ne Olur  240
 • 529. Çalışma Süresi Nedir  241
 • 530. Çalışma Süresinden Sayılan Haller Nelerdir  241
 • 531. Serviste Geçen Süre Çalışma Süresinden Sayılırmı  241
 • 532. Günlük Çalışma Süresi Azami Kaç saattir  241
 • 533. Denkleştirme Çalışması Ne Demektir  241
 • 534. Denkleştirme Çalışması Nasıl Gerçekleşir  242
 • 535. Denkleştirme Çalışması Ne Kadarlık Süre İçin Yapılabilir   242
 • 536. Denkleştirme Çalışması Nasıl Uygulanır  242
 • 537. Denkleştirme Çalışmasını Örnekle Açıklarmısınız  242
 • 538. Çalışma Sürelerine İlişkin Sınırlama Neyi İfade Eder  243
 • 539. İşveren Çalışma Sürelerini İşçilere Duyurmak Zorundamıdır  243
 • 540. İşveren Çalışma Sürelerini Belgelemek Zorundamıdır  243
 • 541. İşçinin Günde En Fazla 7,5 Saat Çalıştırılabileceği Kurşun ve Arsenik
 • İşleri Nelerdir   243
 • 542. İşçinin Günde En Fazla 7,5 Saat Çalıştırılabileceği Cam Sanayi İşleri
 • Nelerdir   244
 • 543. İşçinin Günde En Fazla 7,5 Saat Çalıştırılabileceği Cıva Sanayi İşleri
 • Nelerdir   244
 • 544. İşçinin Günde En Fazla 7,5 Saat Çalıştırılabileceği Çimento Sanayi İşleri
 • Nelerdir   245
 • 545. İşçinin Günde En Fazla 7,5 Saat Çalıştırılabileceği Havagazı ve Kok
 • Fabrikalarıyla Termik Santrallerdeki İşler Nelerdir  245
 • XXVII
 • 546. İşçinin Günde En Fazla 7,5 Saat Çalıştırılabileceği Çinko Sanayi İşleri
 • Nelerdir   245
 • 547. İşçinin Günde En Fazla 7,5 Saat Çalıştırılabileceği Bakır Sanayi İşleri
 • Nelerdir   246
 • 548. İşçinin Günde En Fazla 7,5 Saat Çalıştırılabileceği Alüminyum Sanayi
 • İşleri Nelerdir   246
 • 549. İşçinin Günde En Fazla 7,5 Saat Çalıştırılabileceği Demir ve Çelik Sanayi
 • İşleri Nelerdir   246
 • 550. İşçinin Günde En Fazla 7,5 Saat Çalıştırılabileceği Döküm Sanayi İşleri
 • Nelerdir   246
 • 551. İşçinin Günde En Fazla 7,5 Saat Çalıştırılabileceği Kaplamacılık İşleri
 • Nelerdir   247
 • 552. İşçinin Günde En Fazla 7,5 Saat Çalıştırılabileceği Karpit Sanayi İşleri
 • Nelerdir   247
 • 553. İşçinin Günde En Fazla 7,5 Saat Çalıştırılabileceği Asit Sanayi İşleri
 • Nelerdir   247
 • 554. İşçinin Günde En Fazla 7,5 Saat Çalıştırılabileceği Akümülatör Sanayii
 • İşleri Nelerdir   247
 • 555. İşçinin Günde En Fazla 7,5 Saat Çalıştırılabileceği Kaynak İşleri
 • Nelerdir   247
 • 556. İşçinin Günde En Fazla 7,5 Saat Çalıştırılabileceği Madenlere Su Verme
 • İşleri Nelerdir   248
 • 557. İşçinin Günde En Fazla 7,5 Saat Çalıştırılabileceği Kauçuk İşlenmesi
 • İşleri Nelerdir   248
 • 558. İşçinin Günde En Fazla 7,5 Saat Çalıştırılabileceği Yeraltı İşleri
 • Nelerdir   248
 • 559. İşçinin Günde En Fazla 7,5 Saat Çalıştırılabileceği Radyoaktif Ve
 • Radyoiyonizan Maddelerle Yapılan İşler Nelerdir  248
 • 560. İşçinin Günde En Fazla 7,5 Saat Çalıştırılabileceği Gürültülü İşler
 • Nelerdir   248
 • 561. İşçinin Günde En Fazla 7,5 Saat Çalıştırılabileceği Su Altında Basınçlı
 • Hava İçinde Çalışmayı Gerektiren İşler Nelerdir  248
 • 562. İşçinin Günde En Fazla 7,5 Saat Çalıştırılabileceği Pnömokonyoz
 • Yapan Tozlu İşler Nelerdir   248
 • 563. İşçinin Günde En Fazla 7,5 Saat Çalıştırılabileceği Tarım İlaçları İşleri
 • Nelerdir   249
 • 564. İşçinin Günde 7,5 Saatten Daha Az Çalıştırılacağı İşler Nelerdir  249
 • 565. Su Altında Basınçlı Hava İçinde Çalışmayı Gerektiren İşlerde İşçiler
 • Günde Kaç Saat Çalıştırılır   249
 • XXVIII
 • 566. Su Altında Basınçlı Hava İçinde Çalışmayı Gerektiren İşlerde
 • Dalgıçlar Günde Kaç Saat Çalıştırılır   249
 • 567. Cıva İşlerinde İşçiler Günde Kaç Saat Çalıştırılır  249
 • 568. Kurşun İşlerinde İşçiler Günde Kaç Saat Çalıştırılır  249
 • 569. Karbon Sülfür İşlerinde İşçiler Günde Kaç Saat Çalıştırılır   250
 • 570. Ensektisitler İşlerinde İşçiler Günde Kaç Saat Çalıştırılır   250
 • 571. İşveren Günde 7,5 Saat Ve Daha Az Çalıştırılacak İşlerde İşçiye Fazla
 • Çalışma Yaptırılabilirmi  250
 • 572. İşveren Günde 7,5 Saat Ve Daha Az Çalıştırılacak İşlerde İşçiye Fazla
 • Çalışma Yaptırırsa Ne Olur   250
 • 573. Günde 7,5 Saat Ve Daha Az Çalıştırılacak İşlerde İşverenin Bildirim
 • Yükümlülüğü Varmıdır  250
 • 574. Telafi Çalışması Neyi İfade Eder   250
 • 575. Telafi Çalışması İçin İşçinin Onayı Gerekirmi  250
 • 576. İşveren Telafi Çalışmasını Hangi Şartlarda Yaptırabilir  251
 • 577. Telafi Çalışması Yapan İşçinin Günlük Çalışması Kaç Saat
 • Olabilir   251
 • 578. Telafi Çalışmasının Günlük Süresi Nedir  251
 • 579. İşveren Çalışılmayan Sürelere İlişkin Telafi Çalışmasını Ne Zaman
 • Yaptırmalıdır  251
 • 580. Ara Dinlenmesi Nedir   251
 • 581. Ara Dinlenmesi Süresi Ne Kadardır   251
 • 582. Ara Dinlenmesi Ne Şekilde Kullandırılır  252
 • 583. Ara Dinlenmesi Süreleri Artırılabilirmi   252
 • 584. Ara Dinlenmesi Çalışma Süresinden Sayılırmı  252
 • 585. Ara Dinlenmesine İlişkin Yasal Hükümlere Uymayan İşveren Hakkında
 • Para Cezası Uygulanırmı  252
 • 586. Gece Çalışması Ne Demektir  252
 • 587. Gece Çalışması Nasıl Uygulanır  253
 • 588. Gece Çalışmasına İlişkin Yasal Hükümlere Uymayan İşveren Hakkında
 • Para Cezası Uygulanırmı  253
 • 589. Hazırlama, Tamamlama, Temizleme İşleri Ne Anlam İfade Eder  253
 • 590. Hazırlama, Tamamlama, Temizleme İşlerinin Yapılma Şartı Nedir  253
 • 591. Hazırlama, Tamamlama, Temizleme İşlerinde İşçiler Kaç Saat
 • Çalıştırılabilir   254
 • 592. Hazırlama, Tamamlama, Temizleme İşlerinde İşçi Çalıştırılmasında
 • Sayısal Sınırlama Varmıdır  254
 • 593. Hazırlama, Tamamlama, Temizleme İşlerinde Çalışacak İşçilerde Bir
 • Nitelik Aranırmı   254
 • XXIX
 • 594. Hazırlama, Tamamlama, Temizleme İşlerinde Çalışacak İşçiler Ara
 • Dinlenmesi Kullanırmı  254
 • 595. Hazırlama, Tamamlama, Temizleme İşleri Ne Şekilde Yürütülür   255
 • 596. Hazırlama, Tamamlama, Temizleme İşlerinde Çalışan İşçiler Gece
 • Çalıştırılabilirmi  255
 • 597. Hazırlama, Tamamlama, Temizleme İşlerini Yapanlara Ücretleri
 • Ne Şekilde Ödenir  256
 • 598. Hazırlama, Tamamlama, Temizleme İşleri İçin İşveren Ayrıca İşçi
 • İstihdam Edebilirmi  256
 • 599. Çocuk İşçi Kime Denir  256
 • 600. Genç İşçi Kime Denir  256
 • 601. Hafif İş Neye Denir  256
 • 602. Çocuk İşçilerin Çalıştırılabileceği Hafif İşler Nelerdir  257
 • 603. Genç İşçilerin Çalıştırılabileceği İşler Nelerdir   257
 • 604. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılamayacakları İşler Nelerdir   258
 • 605. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılmalarındaki Esaslar Nelerdir  259
 • 606. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalışma Süreleri ile Ara Dinlenme Süreleri
 • Nasıl Uygulanır  259
 • 607. Çocuk ve Genç İşçiler İçin Çalışma Süresinden Sayılan Haller
 • Nelerdir   260
 • 608. Çocuk ve Genç İşçiler Hafta Tatili, Ulusal Bayram ve Genel Tatilde
 • Çalışırmı  260
 • 609. Çocuk ve Genç İşçilere Yıllık Ücretli İzin Nasıl Kullandırılır   261
 • 610. Çocuk ve Genç İşçileri Hangi İşverenler Çalıştıramaz  261
 • 611. Çocuk ve Genç İşçileri Çalıştırmada İş Sözleşmesi Kimler Arasında
 • Düzenlenir  261
 • 612. Çalıştırma Yaşı Ve Çocuk Çalıştırma Yasağı Hükümlerine Uymayan
 • İşveren Hakkında Para Cezası Uygulanır mı   261
 • 613. Onsekiz Yaşını Doldurmamış İşçiler Yer Altı Veya Su Altındaki İşlerde
 • Çalıştırılabilirmi  261
 • 614. Yer Altı Veya Su Altındaki İşlerde Özürlü Çalıştırılabilirmi  262
 • 615. Yer Ve Su Altında Çalıştırma Yasağı Hükümlerine Uymayan İşveren
 • Hakkında Para Cezası Uygulanırmı  262
 • 616. Kadın İşçi Kime Denir   262
 • 617. Gece Postası Ne Demektir   262
 • 618. Kadın İşçiler Gece Postalarında Ne Kadar Süre Çalıştırılabilirler  262
 • 619. Gece Postalarında Çalışan Kadın İşçiler İşe Nasıl Gidip-Gelecektir  262
 • 620. Gece Postalarında Çalışan Kadın İşçilerin Sağlık Raporu Gerekirmi   262
 • 621. Gece Postalarında Karı-Koca İşçi Çalışabilirmi   263
 • XXX
 • 622. İşveren Gebelik ve Analık Halinde Gece Postalarında Kadın İşçi
 • Çalıştırılabilirmi  263
 • 623. Gece Postalarında Çalışan Kadın İşçiler İle İlgili Bildirim Zorunluluğu
 • Varmıdır  263
 • 624. Gece Çalıştırma Yasağı Hükümlerine Uymayan İşveren Hakkında Para
 • Cezası Uygulanır mı  263
 • 625. Kadın İşçilerin Doğum Nedeniyle Çalıştırılmayacağı Süreler
 • Nelerdir   263
 • 626. Erken Doğum Yapan Kadın İşçilerin Çalıştırılmayacağı Süreler
 • Nelerdir   264
 • 627. İşçi Özlük Dosyası Düzenlenmesi Zorunlumudur  264
 • 628. İşçi Özlük Dosyasında Hangi Belgeler Bulunmalıdır  264
 • 629. İşçi Özlük Dosyasındaki Bilgilerin Gizli Kalmasını İşverenden Talep
 • Edebilirmi  265
 • 630. İşveren İşçi Özlük Dosyasındaki Bilgileri İlgisiz Kişilere
 • Açıklayabilirmi  265
 • 631. İşçi Özlük Dosyasındaki Bilgileri İlgisiz Kişilere Açıklayan İşveren
 • Hakkında Nasıl Bir İşlem Yapar  265
 • 632. Özlük Dosyasının Düzenlenmesine İlişkin Hükümlere Uymayan
 • İşveren Hakkında Para Cezası Uygulanır mı   265
 • 633. Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Hangi İşyerlerine
 • Uygulanır  266
 • 634. Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Nasıl
 • Uygulanır  266
 • 635. Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen İşlerde Günlük Çalışma Süreleri
 • Nedir  266
 • 636. Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen İşlerde Günlük Ara Dinlenmesi
 • Nasıl Uygulanır  266
 • 637. Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen İşlerde Hafta Tatili Nasıl
 • Uygulanır  267
 • 638. Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen İşlerde Fazla Çalışma Ne Şekilde
 • Belirlenir   267
 • 639. Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen İşlerde İşverenlerin Yükümlülüğü
 • Nedir  267
 • 640. Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Sürelerine İlişkin
 • Hükümlere Uymayan İşveren Hakkında Para Cezası Uygulanacakmıdır   267
 • 641. Postalar Halinde Çalışma Ne Demektir   268
 • 642. İşveren Postalar Halinde Çalışmayı İşyerinde İlan Etmek
 • Zorundamıdır  268
 • XXXI
 • 643. İşçi Posta Sayıları Nasıl Düzenlenir  268
 • 644. Gece Postasında Kimler Çalıştırılamaz  268
 • 645. İşveren Posta Sayısının Artırılması İle İşçi Ücretinden İndirim
 • Yapabilirmi  268
 • 646. İşveren Gece Postasında İşçileri 7,5 Saatten Fazla Çalıştırabilirmi  268
 • 647. İşveren Gece Postasında İşçileri 7,5 Saatten Fazla Çalıştırırsa
 • Ne Olur  269
 • 648. İşçi Postaları Ne Zaman Değişir   269
 • 649. İşçi Postaları Değişiminde İşçilere Dinlenme Süresi Verilirmi  269
 • 650. Postalar Halinde Çalışmada İşçilere Ara Dinlenmesi Verilirmi  269
 • 651. İşveren Postalar Halinde Çalışmada İşçilere Hafta Tatili İzni Vermek
 • Zorundamıdır  269
 • 652. İşveren Postalar Halinde Çalışan İşçilerin İsim Listelerini İşyerinin
 • Bağlı Bulunduğu Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge
 • Müdürlüğüne Bildirmek Zorundamıdır  269
 • 653. İş Kazası Nedir  270
 • 654. İş Kazası Sayabilmek İçin Şart Unsurlar Nelerdir   270
 • 655. İş Kazasının İşyerinde Bulunduğu Sırada Gerçekleşmesi Ne
 • Demektir  270
 • 656. İşyerinde Bulunduğu Sırada Meydana Gelen Olayın İş Kazası Sayılması
 • İçin Sigortalının Yaptığı İşle İlgili Olması Şartmıdır  271
 • 657. İşyerinde Geçirdiği Kalp Krizi Veya Hastalık Nedeniyle Vefat Eden
 • Sigortalının Ölümü İş Kazası Sayılırmı  271
 • 658. 5510/4-a Kapsamında Sigortalı Sayılanların Yürütülmekte Olan İş
 • Nedeniyle İş Kazası Ne Demekir  271
 • 659. 5510/4-b Kapsamında Sigortalı Sayılanların Yürütülmekte Olan İş
 • Nedeniyle İş Kazası Ne Demekir  272
 • 660. Sigortalının İşveren Tarafından Görev İle Başka Bir Yere Gönderilmesi
 • Sonucu Meydana Gelen Kazalar İş Kazası Sayılırmı   272
 • 661. İşvereni Tarafından Görevli Gönderilen Sigortalının Görev Konusu ve
 • Yeri İle İlgisi Olmayan Yerde Geçirdiği Kaza İş Kazası Sayılırmı  272
 • 662. Emziren Kadın Sigortalının Çocuğuna Süt Vermek İçin Ayrılan
 • Zamanlarda Geçirdiği Kaza İş Kazası Sayılırmı  273
 • 663. İşverence Sağlanan Taşıtla İşin Yapıldığı Yere Gidiş-Geliş Sırasında
 • Sigortalının Geçirdiği Kaza İş Kazası Sayılırmı  273
 • 664. İşveren İş Kazasını Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirmek
 • Zorundamıdır  273
 • 665. İşveren İş Kazasını Sosyal Güvenlik Kurumuna Ne Şekilde
 • Bildirecektir  273
 • XXXII
 • 666. Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilecek İş Kazası Bildirim Formunda
 • Hangi Bilgiler Yer Alacaktır  274
 • 667. Tatil Günleri İş Kazası Bildirim Süresine Dahilmidir  274
 • 668. İşveren İş Kazasını Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge
 • Müdürlüğüne Bildirmek Zorundamıdır  274
 • 669. Meslek Hastalığı Nedir   274
 • 670. Sigortalının Çalıştığı İş Nedeniyle Meslek Hastalığına Tutulması Ne
 • Şekilde Belirlenir   275
 • 671. Sigortalının Çalıştığı İş Nedeniyle Meslek Hastalığına Tutulması Ne
 • Şekilde Belirlenir   275
 • 672. Meslek Hastalığı Sağlık Kurulu Raporları Ne Şekilde
 • Düzenlenir  275
 • 673. İş Kazası Ve Meslek Hastalığında Sağlanan Haklar Nelerdir   275
 • 674. İş Kazası Ve Meslek Hastalığından Yararlanma Şartları Nelerdir    276
 • 675. İşverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Yükümlülükleri Nelerdir  276
 • 676. Alt İşveren İşçilerin Eğitiminden Kim Sorumludur  285
 • 677. Geçici (Ödünç) İş İlişkisi Kurulan İşyerlerinde İşçilerin Eğitiminden
 • Kim Sorumludur  285
 • 678. İşçilerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden Yükümlülükleri
 • Nelerdir   285
 • 679. İşveren Eğitimin Maliyetini İşçiye Yansıtabilirmi   285
 • 680. İşçinin Eğitimi İçin Geçen Süre Çalışma Süresinden Sayılırmı   285
 • 681. Eğitimi Özellik Arz Eden İşçiler Kimlerdir   285
 • 682. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Eğitimin Amacı Nedir  286
 • 683. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden İşçilere Verilecek Eğitim Konuları
 • Nelerdir   286
 • 684. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Eğitim Sonucu İşçilere Belge
 • Verilirmi   286
 • 685. İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Hükümlerine Uymayan İşveren Hakkında
 • Para Cezası Uygulanacakmıdır   287
 • 686. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Monitörde Aranacak Asgari Gerekler
 • Nelerdir   287
 • 687. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Klavyede Aranacak Asgari Gerekler
 • Nelerdir   287
 • 688. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Çalışma Masası/Çalışma Yüzeyi
 • Aranacak Asgari Gerekler Nelerdir  288
 • 689. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Çalışma Sandalyesinde Aranacak
 • Asgari Gerekler Nelerdir  288
 • 690. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Gerekli Alan Nedir  288
 • XXXIII
 • 691. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Aydınlatma Nasıl Olmalıdır  288
 • 692. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Yansıma/Parlatma Nasıl Olmalıdır   288
 • 693. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Gürültü Nasıl Olmalıdır  289
 • 694. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Isı Nasıl Olmalıdır   289
 • 695. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Radyasyon Nasıl Olmalıdır   289
 • 696. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Nem Nasıl Olmalıdır   289
 • 697. Ekranlı Araçlarla Yapılacak Çalışmalarda İşverence Dikkat Edilmesi
 • Gereken Hususlar Nelerdir  289
 • 698. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Eğitim Konusunda İşveren
 • Yükümlülüğü Nedir  290
 • 699. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Eğitim Konusu Neleri İçerecektir  290
 • 700. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Gözün Korunması İçin Uyulması
 • Gerekli Hususlar Nelerdir   290
 • 701. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Alınacak Önlemler İşçiye Maddi Yük
 • Getirecekmidir  290
 • 702. Kulağın Gürültüden Korunması Ne Anlam İfade Eder  290
 • 703. Gürültüye Karşın Kulağın Fonksiyonu Nedir  291
 • 704. Zararlı Ses Nasıl Anlaşılır  291
 • 705. Frekans ve İşitme Kaybı Arasındaki İlişki Nedir  291
 • 706. Desibel Nedir   292
 • 707. Günlük Yaşamda Karşılaşılan Gürültü Düzeyleri Kaç Desibeldir  292
 • 708. Gürültünün Zararları Nedir   292
 • 709. İşitme Koruyucu Aletlerinden Kulak Tıkacı Ne İşe Yarar  292
 • 710. İşitme Koruyucu Aletlerinden Kulak Maskesi Ne İşe Yarar  293
 • 711. Pamuk İle Kulak Kapatmanın Etkisi Varmıdır  293
 • 712. İşitme Koruyucularının Ortak Özelliği Nedir   293
 • 713. İşitme Kaybı Nedir  293
 • 714. Odiometrik Kontrol Nedir  294
 • 715. Yapı İşleri Nelerdir  294
 • 716. Yapı İşleri İle İştigal Eden İşverenlerin İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • Yönünden Yükümlükleri Nelerdir  294
 • 717. Yapı İşlerinden İş Sağlığı Ve Güvenliği Risklerini İçeren İşler Nelerdir  295
 • 718. Yapı İşleri İle İştigal Eden İşverenler İşyerinin Bağlı Olduğu Çalışma
 • Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne Hangi Durumda
 • Bilgi Verirler  295
 • 719. Yapı İşleri İle İştigal Eden İşverenlerin İşyerinin Bağlı Olduğu Çalışma
 • Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne Verecekleri Bildirim
 • Ne İçerecektir  295
 • 720. Yapı Alanındaki Çalışılan Yerler İçin Asgari Sağlamlık ve Dayanıklılık
 • Koşulları Nelerdir  296
 • XXXIV
 • 721. Yapı Alanındaki Çalışılan Yerler İçin Asgari Enerji Dağıtım Tesisleri
 • Koşulları Nelerdir  296
 • 722. Yapı Alanındaki Çalışılan Yerler İçin Asgari Acil Çıkış Yol Koşulları
 • Nelerdir   296
 • 723. Yapı Alanındaki Çalışılan Yerler İçin Asgari Yangın Algılama/Yangınla
 • Mücadale Koşulları Nelerdir  297
 • 724. Yapı Alanındaki Çalışılan Yerler İçin Asgari Havalandırma Koşulları
 • Nelerdir   297
 • 725. Yapı Alanındaki Çalışılan Yerler İçin Asgari Sıcalık Koşulları
 • Nelerdir   297
 • 726. Yapı Alanındaki Çalışılan Yerler İçin Asgari Baraka/Yol Aydınlatılması
 • Koşulları Nelerdir  298
 • 727. Yapı Alanındaki Çalışılan Yerler İçin Asgari Kapı/Geçit Koşulları
 • Nelerdir   298
 • 728. Yapı Alanındaki Çalışılan Yerler İçin Trafik Yolu/Tehlikeli Alan
 • Koşulları Nelerdir  298
 • 729. Yapı Alanındaki Çalışılan Yerler İçin Asgari Yükleme Yeri/Rampa
 • Koşulları Nelerdir  299
 • 730. Yapı Alanındaki Çalışılan Yerler İçin Asgari Hareket Serbestliği
 • Koşulları Nelerdir  299
 • 731. Yapı Alanındaki Çalışılan Yerler İçin Asgari İlk Yardım Koşulları
 • Nelerdir   299
 • 732. Yapı Alanındaki Çalışılan Yerler İçin Asgari Temizlik Ekipmanı
 • Koşulları Nelerdir  300
 • 733. Yapı Alanındaki Çalışılan Yerler İçin Asgari Duş/Lavabo Koşulları
 • Nelerdir   300
 • 734. Yapı Alanındaki Çalışılan Yerler İçin Asgari Tuvalet Koşulları
 • Nelerdir   301
 • 735. Yapı Alanındaki Çalışılan Yerler İçin Asgari Dinlenme/Barınma
 • Koşulları Nelerdir  301
 • 736. Yapı Alanındaki Çalışılan Yerler İçin Asgari Özel Risk Koşulları
 • Nelerdir   301
 • 737. Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri Nedir  301
 • 738. Patlamaların Önlenmesi ve Patlamadan Korunmada İşverenin Görevi
 • Nedir  302
 • 739. Kansorejen Madde Ne Demektir  302
 • 740. Mutajen Madde Ne Demektir  302
 • 741. Kansorejen Madde ve/veya Mutajen Madde Kullanımında İşverenin
 • Yükümlülüğü Nedir  302
 • XXXV
 • 742. Kansorejen Madde ve/veya Mutajen Madde Kullanımında İşverenin
 • Alacağı Önlemler Nelerdir  302
 • 743. Kansorejen Madde ve/veya Mutajen Madde Kullanımında İşverenin
 • Alacağı Önlemlere İlişkin İşçilerin Bilgi Alma Hakkı Varmıdır  303
 • 744. İşçiler Hangi Hallerde Sağlık Gözetimine Tabi
 • Tutulacaklardır   303
 • 745. İşçilerin Sağlık Gözetiminde Dikkat Edilecek Hususlar
 • Nelerdir   304
 • 746. Kansorejen Madde İçerme Riski Olan İşler Nelerdir  304
 • 747. Kimyasal Madde Ne Demektir  304
 • 748. Tehlikeli Kimyasal Madde Ne Demektir   304
 • 749. Patlayıcı Madde Ne Demektir  305
 • 750. Solunum Bölgesi Ne Demektir   305
 • 751. Kimyasal Madde Zararlarını Önlemek İçin İşverence Alınması Gerekli
 • Genel Önlemler Nelerdir  305
 • 752. Kimyasal Madde Kazalarında Uyulması Gereken Hususlar Nelerdir   305
 • 753. Asbest Nedir  306
 • 754. İşverenin Asbestin Kullanıldığı İşyerini Bildirme Yükümlülüğü
 • Varmıdır  306
 • 755. Asbestin Kullanımının Yasak Olduğu Haller Nelerdir  307
 • 756. Asbest Konusunda İşçilere Eğitim Verilmesi Zorunlumudur  307
 • 757. Asbest Konusunda İşçilere Verilecek Eğitimin Niteliği Nedir  307
 • 758. Kişisel Koruyucu Donanımı Ne Demektir  308
 • 759. Kişisel Koruyucu Donanımından Baş Koruyucuları Nelerdir   308
 • 760. Kişisel Koruyucu Donanımından Kulak Koruyucuları Nelerdir   308
 • 761. Kişisel Koruyucu Donanımından Göz ve Yüz Koruyucuları
 • Nelerdir   308
 • 762. Kişisel Koruyucu Donanımından Solunum Sistemi Koruyucuları
 • Nelerdir   308
 • 763. Kişisel Koruyucu Donanımından El ve Kol Koruyucuları Nelerdir  309
 • 764. Kişisel Koruyucu Donanımından Ayak ve Bacak Koruyucuları
 • Nelerdir   309
 • 765. Kişisel Koruyucu Donanımından Cilt Koruyucuları Nelerdir   309
 • 766. Kişisel Koruyucu Donanımından Gövde ve Karın Bölgesi Koruyucuları
 • Nelerdir   309
 • 767. Kişisel Koruyucu Donanımından Vücut Koruyucuları Nelerdir  310
 • 768. İşletme Belgesi Nedir  310
 • 769. İşletme Belgesi Ne Şekilde Verilir  310
 • 770. İşletme Belgesi Alması Gereken Sanayiden Sayılan İşler Hangisidir   310
 • XXXVI
 • 771. İşletme Belgesi Alması Gereken Ticaretten Sayılan İşler Hangisidir  314
 • 772. İşletme Belgesi Alması Gereken Tarım Ve Orman İşleri Hangisidir   315
 • 773. İşletme Belgesi Alması Gerekmeyen Yapı İşleri Hangisidir…………………. 315
 • 774. İşletme Belgesi Alması Gerekmeyen Yeraltı Ve Yerüstü Maden
 • İşletmeleri Hangisidir  316
 • 775. İşletme Belgesi Alması Gerekmeyen Sondajla Maden Çıkarılan
 • İşletmeler Hangisidir  316
 • 776. İşletme Belgesini İşveren Ne Şekilde Talep Eder  316
 • 777. İşletme Belgesinin Kesinleşmesi Ne Demektir  317
 • 778. İşletme Belgesi Geçerliliğini Hangi Durumda Kaybeder   317
 • 779. İşyerinde İşveren/Unvan Değişikliği Halinde İşletme Belgesi
 • Değişir mi  317
 • 780. İşyeri Kurma İzni İle İlgili Yasal Düzenleme Yürürlüktemi  318
 • 781. İşletme Belgesi Almadan İşyeri Açan İşveren Hakkında Para Cezası
 • Uygulanacakmıdır  318
 • 782. 04.12.2009 Tarihinden Önce İşletme Belgesi Almak Üzere Müracaat
 • Eden İşverenler Ne Yapacak   318
 • 783. İş Ekipmanı Nedir   318
 • 784. İş Ekipmanının Kullanımı Nedir  318
 • 785. İş Ekipmanının Kullanımına İlişkin İşverenin Yükümlülükleri
 • Nelerdir   318
 • 786. Elle Taşıma İşi Nedir  319
 • 787. Elle Taşıma İşine İlişkin İşverenin Yükümlülükleri Nelerdir   319
 • 788. Elle Taşıma İşlerinde Yükle İlgili Risk Faktörleri Nelerdir  319
 • 789. Elle Taşıma İşlerinde Bireysel Risk Faktörleri Nelerdir  320
 • 790. Yer Altı Ve Yer Üstü Maden İşleri Nelerdir  320
 • 791. Yer Altı Ve Yer Üstü Maden İşlerinde İşyeri Neredir  320
 • 792. Sondajla Maden Çıkarma İşleri Nelerdir   320
 • 793. Sondajla Maden Çıkarma İşlerinde İşyeri Nerelerdir   321
 • 794. İşçi Sağlığına İlişkin Biyolojik Etkenler Nelerdir  321
 • 795. Biyolojik Etkenler Kaç Gruba Ayrılır   321
 • 796. Biyolojik Etkenlere Maruz Kalınabilecek İşler Nelerdir   321
 • 797. İşçi Biyolojik Etkenlere Maruz Kaldı İse Ne Yapılmalıdır  321
 • 798. Balıkçı Gemilerinde İşçi Kimdir  322
 • 799. Balıkçı Gemisi Nedir  322
 • 800. Gemi Sahiplerinin Almak Zorunda Oldukları Sağlık Ve Güvenlik
 • Önlemleri Nelerdir   322
 • 801. İşin Durdurulması Veya İşyerinin Kapatılmasına Hangi Durumlarda
 • Karar Verilir  322
 • XXXVII
 • 802. İşin Durdurulması Veya İşyerinin Kapatılmasına Kim Karar Verir  323
 • 803. İşin Durdurulması Veya İşyerinin Kapatılmasına Karar Veren
 • Komisyon Kimlerden Oluşur  323
 • 804. İşin Durdurulması Veya İşyerinin Kapatılmasına Karar Veren
 • Komisyona Kim Başkanlık Eder  323
 • 805. İşin Durdurulması Veya İşyerinin Kapatılmasına Karar Veren
 • Komisyona İşçi Temsilcisi Olarak Kim Katılır  323
 • 806. İşin Durdurulması Veya İşyerinin Kapatılmasına Karar Veren
 • Komisyona İşveren Temsilcisi Olarak Kim Katılır  323
 • 807. İşin Durdurulması Veya İşyerinin Kapatılmasına Karar Veren
 • Komisyon İşçi-İşveren Temsilcisi Görev Süresi Nedir  324
 • 808. İşin Durdurulması Veya İşyerinin Kapatılmasına Karar Veren
 • Komisyon Toplantıya Ne Şekilde Çağrılır  324
 • 809. İşin Durdurulması Veya İşyerinin Kapatılmasına Karar Veren
 • Komisyon Ne Şekilde Toplanır  324
 • 810. İşin Durdurulması Veya İşyerinin Kapatılmasına Karar Veren
 • Komisyon Ne Şekilde Karar Alır  325
 • 811. İşin Durdurulması Kararı Ne Şekilde Uygulanır  325
 • 812. İşin Durdurulmasında Mühürlerin Geçici Olarak Kaldırılması
 • Ne Demektir  325
 • 813. İşin Durdurulması Kararının Kaldırılması Ne Demektir   325
 • 814. İşyeri Kapatma Kararı Ne Şekilde Uygulanır  326
 • 815. Kapatılan İşyeri Geçici Olarak Nasıl Açılır   326
 • 816. Kapatılan İşyeri Daimi Olarak Nasıl Açılır  326
 • 817. Çalışanların Hayatı İçin Tehlike Oluşturacak Acil Hallerde Yapılacak
 • İşlemler Nelerdir   327
 • 818. İşin Durdurulması Veya İşyerinin Kapatılması Kararına İtiraz Ne
 • Şekilde Yapılır  327
 • 819. İşverenler İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu Oluşturmak Zorundamıdır  328
 • 820. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulunu Kimler Oluşturur   328
 • 821. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulunun Görev Ve Yetkileri Nelerdir  328
 • 822. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu Nasıl Çalışır  329
 • 823. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulunun Çalışmasında İşveren Veya
 • İşveren Vekilinin Yükümlülüğü Varmıdır  330
 • 824. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulunun Yükümlülüğü Varmıdır  330
 • 825. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulunun Kararları İle İlgili İşçilerin
 • Yükümlülüğü Varmıdır  330
 • 826. İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden İşçilerin Hakları Nelerdir   331
 • 827. İşyeri Hekimi Kime Denir  331
 • XXXVIII
 • 828. Kimler İşyeri Hekimi İstihdam Etmek Zorundadır  331
 • 829. İşyeri Hekimliği Belgesi Nedir   331
 • 830. İşyeri Hekimlerine Ne Şekilde Eğitim Verilir  332
 • 831. İşyeri Hekimlerine Belge Aldıktan Sonra Eğitim Verilirmi  332
 • 832. İşyeri Hekimlerinin Rehberlik Ve Danışmanlık Görevleri Nelerdir   332
 • 833. İşyeri Hekimlerinin Sağlık Gözetimi Görevleri Nelerdir  333
 • 834. İşyeri Hekimlerinin Eğitim Ve Bilgilendirme Görevleri Nelerdir   333
 • 835. İşyeri Hekimlerinin İlgili Birimlerle İşbirliği Görevleri Nelerdir  334
 • 836. İşyeri Hekimlerinin Yetkileri Nelerdir   334
 • 837. Eğitim/Panel/Seminere Katılan İşyeri Hekiminin Ücreti Kesilirmi  335
 • 838. İşyeri Hekimlerinin Yükümlülükleri Nelerdir  335
 • 839. İşyeri Hekimlerinin Çalışma Süreleri Nedir   335
 • 840. Kısmi Süreli Çalışan İşyeri Hekimlerinin Çalışma Süreleri Nedir  336
 • 841. İşyeri Hekimi Görevlendirmeyen İşverene Para Cezası Uygulanırmı  336
 • 842. Toplum Sağlığı Merkezi Nedir  336
 • 843. Toplum Sağlığı Merkezinin Niteliği Nedir   336
 • 844. Toplum Sağlığı Merkezinin Sorumlulukları Nelerdir  336
 • 845. Toplum Sağlığı Merkezleri İşyeri Hekimliği Hizmetlerini
 • Devredebilirmi   337
 • 846. İş Güvenliği Uzmanı Kime Denir   337
 • 847. İş Güvenliği Uzmanını Kimler İstihdam Etmek Zorundadır   337
 • 848. İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirmede Kriter Nedir  337
 • 849. İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışabileceği Tehlike Sınıfına Göre İşler
 • Nelerdir   337
 • 850. (A) Sınıf İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Ne Şekilde Verilir  338
 • 851. (B) Sınıf İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Ne Şekilde Verilir  338
 • 852. (C) Sınıf İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Ne Şekilde Verilir  338
 • 853. Yurt Dışından Alınan İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Geçerlimidir  338
 • 854. İş Güvenliği Uzmanlarının Rehberlik/Danışmanlık Görevleri
 • Nelerdir   339
 • 855. İş Güvenliği Uzmanlarının Risk Değerlendirmesi Görevleri Nelerdir   339
 • 856. İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Ortamı Gözetimi Görevleri
 • Nelerdir   339
 • 857. İş Güvenliği Uzmanlarının Eğitim/Bilgilendirme Görevleri Nelerdir  340
 • 858. İş Güvenliği Uzmanlarının İlgili Birimlerle İşbirliği Görevleri
 • Nelerdir   340
 • 859. İş Güvenliği Uzmanlarının Yetkileri Nelerdir  340
 • 860. Eğitim/Panel/Seminere Katılan İş Güvenliği Uzmanı Ücreti
 • Kesilirmi  340
 • XXXIX
 • 861. İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri Nelerdir  341
 • 862. İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri Nelerdir  341
 • 863. Kısmi Süreli Çalışan İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri
 • Nedir  341
 • 864. İş Güvenliği Uzmanlarına Ne Şekilde Eğitim Verilir  342
 • 865. İş Güvenliği Uzmanlarına Belge Aldıktan Sonra Eğitim Verilirmi  342
 • 866. İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi Nedir  342
 • 867. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Nedir  342
 • 868. Kimler İşyeri/Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Oluşturmak Zorundadır  342
 • 869. İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi Ne Şekilde Oluşur  342
 • 870. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Ne Şekilde Oluşur  343
 • 871. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İl Sınırları Dışında Faaliyet
 • Gösterebilirmi   343
 • 872. İşyerlerinde Alınması Gereken İş Sağlığı Ve Güvenliği Tedbirlerine
 • İlişkin İşverenlerin Yükümlülüğü Nedir   343
 • 873. İşveren İş Sağlığı Ve Güvenliği Tedbirlerine İlişkin Hizmeti
 • Dışarıdan Alabilirmi  343
 • 874. İş Sağlığı Ve Güvenliği Tedbirlerine İlişkin Hizmeti Dışarıdan Alan
 • İşverenin Yükümlülüğü Devam Edermi   344
 • 875. İşveren İşçilerin Kişisel Sağlık Dosyalarını Saklamak Zorundamıdır  344
 • 876. Onaylı Defterin Niteliği Nedir   344
 • 877. Onaylı Defterde İşveren Sorumluluğu Nedir  344
 • 878. İşçilerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden Hakları Nelerdir   344
 • 879. İşçilerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden Yükümlülükleri
 • Nelerdir   345
 • 880. İşçilerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri İşçilere Mali Yük
 • Getirirmi  345
 • 881. İş Sağlığı Güvenliği Ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinin
 • Sorumlulukları Nelerdir   345
 • 882. İş Sağlığı Güvenliği Ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinin Yetkileri
 • Nelerdir   346
 • 883. İşyeri Hekimi Ve İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirilmesinde İşveren
 • Kimlerle Sözleşme İmzalayacaktır   346
 • 884. Kamu Kurum/Kuruluşlarında Çalışan İşyeri Hekimi Ve İş Güvenliği
 • Uzmanları İçin Ne Düzenlenir   346
 • 885. İş Yeri Hekimi/İş Güvenliği Uzmanı Sözleşme Ve Görevlendirme
 • Belgelerinin Niteliği Nedir  347
 • 886. İş Yeri Hekimi/İş Güvenliği Uzmanı Sözleşmesinin Feshi Halinde
 • İşveren Ne Yapacaktır   347
 • XL
 • 887. İşçi İşyerine Sarhoş Olarak Gelebilirmi  347
 • 888. İşçiler Sağlık Raporu Almak Zorundamıdır  347
 • 889. Sağlık Raporu Alınmayan İşçi Ağır ve Tehlikeli İşlerde
 • Çalıştırılabilirmi  348
 • 890. İşverenler On Sekiz Yaşından Küçük İşçiler İçin Rapor Almak
 • Zorundamıdırlar   348
 • 891. On Sekiz Yaşından Küçük İşçiler İçin Rapor Almayan İşveren
 • Hakkında Cezai Yaptırım Uygulanırmı  348
 • 892. Kadın İşçiler Özel Günlerinde Çalışmak Zorundamıdır  348
 • 893. Kadın İşçilerin Ay Hali Günlerinde Ağır Ve Tehlikeli İşlerde
 • Çalıştırılması Halinde Ne Olacaktır  348
 • 894. Kadın İşçilerin Çalıştırılabileceği Ağır Ve Tehlikeli İşler Nelerdir  349
 • 895. İşverenler Ağır Ve Tehlikeli İşlerde İşçilerin Kimlik Suretini
 • Saklamak Zorundamıdır  352
 • 896. Gebe İşçi Kime Denir  352
 • 897. Yeni Doğum Yapmış İşçi Kime Denir  352
 • 898. Emziren İşçi Kime Denir   352
 • 899. Emzirme Odası Nedir  352
 • 900. Yurt/Çocuk Bakım Yurdu/Kreş Nedir   352
 • 901. Gebe/Yeni Doğum Yapmış/Emziren İşçiler İçin İşverenlerce Fiziksel
 • Ve Zihinsel Yorgunluk İçin Alınacak Önlemler Nelerdir  352
 • 902. Gebe/Yeni Doğum Yapmış/Emziren İşçiler İçin İşverenlerce Postüral
 • Problemler İçin Alınacak Önlemler Nelerdir  353
 • 903. Gebe/Yeni Doğum Yapmış/Emziren İşçiler İçin İşverenlerce Çalışma
 • Yerleri Yönünden Alınacak Önlemler Nelerdir  353
 • 904. Gebe/Yeni Doğum Yapmış/Emziren İşçiler İçin İşverenlerce Çalışma
 • Saatleri Yönünden Alınacak Önlemler Nelerdir   353
 • 905. Gebe/Yeni Doğum Yapmış/Emziren İşçiler İçin İşverenlerce Tek
 • Çalışmaları Yönünden Alınacak Önlemler Nelerdir  353
 • 906. Gebe/Yeni Doğum Yapmış/Emziren İşçiler İçin İşverenlerce İş Stresi
 • Yönünden Alınacak Önlemler Nelerdir  353
 • 907. Gebe/Yeni Doğum Yapmış/Emziren İşçiler İçin İşverenlerce Çalışma
 • Şekli Yönünden Alınacak Önlemler Nelerdir   354
 • 908. Gebe/Yeni Doğum Yapmış/Emziren İşçiler İçin İşverenlerce Dinlenme
 • Yönünden Alınacak Önlemler Nelerdir  354
 • 909. Gebe/Yeni Doğum Yapmış/Emziren İşçilerin Fiziksel Etkenlerden
 • Korunması İçin İşverenlerce Alınacak Önlemler Nelerdir  354
 • 910. Gebe/Yeni Doğum Yapmış/Emziren İşçilerin Gürültüden Korunması
 • İçin İşverenlerce Alınacak Önlemler Nelerdir   354
 • XLI
 • 911. Gebe/Yeni Doğum Yapmış/Emziren İşçilerin Radyasyondan Korunması
 • İçin İşverenlerce Alınacak Önlemler Nelerdir   355
 • 912. Gebe/Yeni Doğum Yapmış/Emziren İşçilerin Basınçtan Korunması İçin
 • İşverenlerce Alınacak Önlemler Nelerdir  355
 • 913. Gebe/Yeni Doğum Yapmış/Emziren İşçilerin Kimyasal Etkenlerden
 • Korunması İçin İşverenlerce Alınacak Önlemler Nelerdir  355
 • 914. Gebe/Yeni Doğum Yapmış/Emziren İşçilerin İşinin Niteliğinden
 • Korunması İçin İşverenlerce Alınacak Önlemler Nelerdir  355
 • 915. Gebe/Yeni Doğum Yapmış/Emziren İşçilerin Kişisel Koruyuculardan
 • Korunması İçin İşverenlerce Alınacak Önlemler Nelerdir  356
 • 916. Gebe/Emziren İşçiler İşverene Bilgi Vermek Zorundamıdır  356
 • 917. Doktor Raporu İle İşi Değiştirilen Gebe İşçinin Ücreti Düşermi   356
 • 918. Gebe/Yeni Doğum Yapmış Ve Emziren İşçiler Gece
 • Çalıştırılabilirmi  356
 • 919. Gebe/Yeni Doğum Yapmış ve Emziren İşçiler Fazla Çalışma
 • Yapabilirlermi  356
 • 920. Analık İzni Nedir  356
 • 921. Gebe İşçinin Muayene İzni Nedir   357
 • 922. Emzirme (Süt) İzni Nedir  357
 • 923. Emzirme (Süt) İzni Nasıl Kullanılır  357
 • 924. Kadın İşçiye Emzirme (Süt) İzni Kullandırılmaz İse Ne Olur  357
 • 925. Emzirme Odası Kurulması Hangi İşyerleri İçin Zorunludur   358
 • 926. Yurt (Kreş) Kurulması Hangi İşyerleri İçin Zorunludur   358
 • 927. İşverenler Yurt (Kreş) Hizmetini Dışarıdan Alabilirmi   358
 • 928. Emzirme Odası / Yurt (Kreş) Açma Yükümlülüğünde İşçi Sayısı Ne
 • Şekilde Belirlenir    358
 • 929. Emzirme Odası / Yurt (Kreş) Hizmetinden Erkek İşçilerde
 • Yararlanabilirmi  359
 • 930. Emzirme Odası / Yurt (Kreş) Aranacak Nitelikler Nelerdir  359
 • 931. Emzirme Odası / Yurt (Kreş) Hizmetinde İşveren Yükümlülüğü
 • Nedir  359
 • 932. Emzirme Odası / Yurt (Kreş) Hizmeti Verilmesinde İşverenin Bildirim
 • Yükümlüğü Varmıdır  359
 • 933. Emzirme Odası / Yurt (Kreş) Açmayan İşveren Hakkında Cezai
 • Yaptırım Uygulanırmı   359
 • 934. Devlet Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişini Ne Şekilde
 • Yapar  359
 • 935. 6111 Sayılı (Torba) Kanun İle Yapılan Değişiklik Sonucu İş Sözleşmesi
 • Son Bulan İşçilerin Şikayeti Ne Şekilde İncelenecektir   360
 • XLII
 • 936. Askeri İşyerleri İş Mevzuatı Yönünden Ne Şekilde Denetlenir  360
 • 937. Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerleri İş Mevzuatı
 • Yönünden Ne Şekilde Denetlenir  360
 • 938. Türkiyede Kurulan Askeri İşyerleri İş Mevzuatı Yönünden Ne Şekilde
 • Denetlenir  360
 • 939. İş Denetimi Ve Teftişine İlişkin İş Müfettişlerinin Sorumluluğu
 • Nedir  360
 • 940. İş Denetimi Ve Teftişine İlişkin İşverenlerin Sorumluluğu Nedir  361
 • 941. İş Denetimi Ve Teftişine İlişkin İşçilerin Ne Gibi Sorumluluğu Vardır  361
 • 942. Maktu Para Cezası Nedir   361
 • 943. Nispi Para Cezası Nedir   361
 • 944. Kabahat Fiilene Karşılık Uygulanacak Yaptırımlar Nelerdir  361
 • 945. Soruşturma Zamanaşımı Nedir   362
 • 946. Yerine Getirme Zamanaşımı Nedir   362
 • 947. İş Kanununda Öngörülen İdari Para Cezalarına İtiraz Şekli Nedir  363
 • 948. Konut Kapıcısı Kime Denir   363
 • 949. Kapıcının İşyeri Neresidir  363
 • 950. Apartmanda İşveren Kimdir  363
 • 951. Apartmanda Konut Yöneticisi Kimdir   364
 • 952. Yöneticinin Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Nelerdir  364
 • 953. Kapıcının Görev Ve Sorumlulukları Nelerdir   364
 • 954. Kapıcı İle Yapılacak İş Sözleşmesinde Hangi Hususlar Bulunur   365
 • 955. Kapıcı İçin Çalışma Süresi Nedir  365
 • 956. Kapıcının Çalışma Süresi Kaç Saattir  365
 • 957. Konut Kapıcısına Ne Şekilde Ücret Ödenir  365
 • 958. Konut Kapıcısına Hafta Tatili İzni Verilirmi  366
 • 959. Kapıcı Bayram Günleri Çalışırmı-Çalışmazmı  366
 • 960. Kapıcıya Yıllık Ücretli İzin Kullandırılırmı  366
 • 961. Geçici Kapıcı Çalıştırılabilirmi  366
 • 962. Kapıcıya Konut Verilmesi Zorunlumudur  366
 • 963. Kapıcıdan Kira Bedeli İstenebilirmi   366
 • 964. Kapıcı Konutu Nasıl Tahliye Edilir  367
 • 965. Kapıcı Ücretlerinden Damga Vergisi Kesilecekmi   367
 • 966. Brüt Asgari Ücret Üzerinden 01.01.2011-30.06.2011 Tarihleri
 • Arasında Kapıcının Maliyeti Nedir  367
 • 967. Üçlü Danışma Kurulu Neden Oluşturulmuştur  367
 • 968. Üçlü Danışma Kurulu Kimlerden Oluşur   367
 • 969. Üçlü Danışma Kurulunun Görevleri Nelerdir  368
 • 970. Üçlü Danışma Kurulu Ne Zaman Toplanır   368
 • XLIII
 • 971. İşverenler Kantin Açmak Zorundamıdır   368
 • 972. 1475 Sayılı İş Kanunu Tüm Maddeleri Yürürlükten Kalktımı   369
 • 973. Kıdem Tazminatı Nedir  369
 • 974. Kıdem Tazminatını Düzenleyen Yasal Düzenlemede Değişiklik
 • Varmıdır  369
 • 975. Kıdem Süresi Nasıl Hesaplanır  369
 • 976. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları Neledir  370
 • 977. İstifa Eden İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenirmi  371
 • 978. Kıdem Tazminatından Vergi Kesilirmi  373
 • 979. Kıdem Tazminatı Ne Şekilde Ödenir   373
 • 980. Emekli Olan İşçiye Kıdem Tazminatı Ne Şekilde Ödenir   374
 • 981. İş Sözleşmesi Devam Ederken İşçiye Kıdem Tazminatı
 • Ödenebilirmi   376
 • 982. Kadın İşçiler Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatına Hak
 • Kazanırmı  377
 • 983. Evlenme Nedeniyle Kıdem Tazminatı Alarak İşten Ayrılan Kadın İşçi
 • Daha Sonraki Dönemlerde Başka İşyerlerinde Çalışabilir mi                             378
 • 984. Kıdem Tazminatı Tavanı Nedir  378
 • 985. Esas Ücret Kıdem Tazminatı Tavanını Aşarsa Ne Olur   379
 • 986. Zamanında Ödenmeyen Kıdem Tazminatı İçin Gecikme Faizi
 • Uygulanırmı   379
 • 987. Kıdem Tazminatında Zamana Aşımı Süresi Nedir  382
 • 988. Kıdem Tazminatı Ne Şekilde Hesaplanır  382
 • 989. Kıdem Tazminatı Hesabına Tüm Ödemeler Dâhil Edilirmi  384
 • 990. Kıdem Tazminatına Dâhil Edilecek Ödemeler Nelerdir   385
 • 991. Kıdem Tazminatına Dâhil Edilmeyecek Ödemeler Nelerdir   386
 • 992. Kıdem Tazminatı Banka Aracılığıylamı Ödenecektir  386
 • 993. Kıdem Tazminatı Çek ve Senetle Ödenebilirmi  387
 • 994. 15 Yıl ve 3600 Prim Günü Dolduran İşçiler Emekli Olmadan Kıdem
 • Tazminatını Alabilirmi   387
 • 995. İşyerinin Devri Halinde Kıdem Tazminatı Ne Şekilde Ödenir   388
 • 996. Kısmi Süreli Çalışan İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenirmi  389
 • 997. Çıraklıkta Geçen Süreler Kıdem Tazminat Hesabına Dahil
 • Edilirmi   390
 • 998. Kanuni Çalışma Yaşının Altındaki Çalışmalar Kıdem Tazminatı
 • Hesabında Dikkate Alınırmı  391
 • 999. Raporlu Geçen Süre Kıdem Tazminatına Dahil Edilirmi  391
 • 1000. Grev ve Lokavtta Geçen Süre Kıdem Tazminatına Dahil Edilirmi   392
 • 1001. Askerlikte Geçen Süre Kıdem Tazminatına Dahil Edilirmi  392
 • XLIV
 • 1002. Mevsimlik İşlerde Çalışanlara Kıdem Tazminatı Ödenirmi   394
 • 1003. Ücretsiz İzinde Geçen Süre Kıdem Tazminatına Dahil Edilirmi  394
 • 1004. Ödünç İş İlişkisinde Kıdem Tazminatı Nasıl Ödenir   395
 • 1005. Holding veya Grup Şirketleri Arasında Çalışma Halinde Kıdem
 • Tazminatı Nasıl Hesaplanır  395
 • 1006. Çağrı Üzerine Çalışan İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenirmi  396
 • 1007. İşyerinde Kıdem Tazminatını Alarak Ayrılan İşçi Tekrar Aynı Yerde
 • Çalışmaya Devam Ederse Önceki Süre İçinde Kıdem Tazminatı
 • Alırmı ………………………………………………………………………………………….. 396
 • 1008. Ölen İşçinin Mirasçılarına Kıdem Tazminatı Ödenirmi ……………………… 396
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU
 • 1009. Borçlar Kanununa Göre Hizmet Sözleşmesi Nedir   397
 • 1010. Hizmet Sözleşmesi Çıraklar Hakkında Uygulanırmı  397
 • 1011. Hizmet Sözleşmesi Ne Şekilde Oluşur  397
 • 1012. Hizmet Sözleşmesinin Geçersiz Sayılması Durumunda Ne Olur  397
 • 1013. Hizmet Sözleşmesinin Özel Bir Şekli Varmıdır  397
 • 1014. Borçlar Kanununa Göre İşçinin Borçları Nelerdir  397
 • 1015. İşçinin Bizzat Çalışma Borcu Ne Demektir  398
 • 1016. İşçinin Özen Ve Sadakat Borcu Ne Demektir  398
 • 1017. İşçinin Teslim Ve Hesap Verme Borcu Ne Demektir  398
 • 1018. İşçinin Fazla Çalışma Borcu Ne Demektir  398
 • 1019. İşçinin Düzenlemelere ve Talimatlara Uyma Borcu Ne Demektir   398
 • 1020. İşçinin Sorumluluk Borcu Ne Demektir   399
 • 1021. Borçlar Kanununa Göre İşverenin Borçları Nelerdir  399
 • 1022. İşverenin Ücret Ödeme Borcu Ne Demektir  399
 • 1023. İşveren Fazla Çalışma Ücretini Ne Şekilde Öder   399
 • 1024. İşin Sonucundan Pay Alma Ne Demektir  399
 • 1025. Aracılık Ücreti Ne Demektir  400
 • 1026. İşveren İkramiye Ödemek Zorundamıdır  400
 • 1027. İşçiye Ücreti Ne Zaman Ödenir   400
 • 1028. İşveren İşçiye Avans Vermek Zorundamıdır  401
 • 1029. İşçi Ücretinin Korunması Ne Demektir   401
 • 1030. İşveren İşçiye Ücret Hesap Pusulası Vermek Zorundamıdır  401
 • 1031. İşveren İşçinin Ücretini Borcuna Karşı Takas Edebilirmi   401
 • 1032. İşveren İşçi Aleyhine Hizmet Sözleşmesinde Ücrete İlişkin Hükme
 • Yer Verebilirmi   401
 • XLV
 • 1033. İşverenin Temerrüdü Halinde Ücret Ne Şekilde Ödenir   401
 • 1034. İşçinin Çalışmayı Durdurması Halinde Ücret Ne Şekilde Ödenir    402
 • 1035. İşçinin Ücret Alacağı Haciz, Devir ve Rehnedilebilirmi   402
 • 1036. Parça Başına veya Götürü İş Vermede İşveren Yükümlülüğü Nedir   402
 • 1037. Parça Başına veya Götürü İşte Birim Ücret Nedir   402
 • 1038. İşveren İş Araç ve Malzemelerini Sağlamakla Yükümlümüdür    403
 • 1039. İşverenin Harcama Yükümlülüğü Nedir    403
 • 1040. İşverenin Taşıma Aracı Yükümlülüğü Nedir   403
 • 1041. İşveren İşçinin Yapmış Olduğu Giderleri Ödemek Zorundamıdır   403
 • 1042. İşverenin Hizmet İlişkisinde Yükümlülükleri Nelerdir   404
 • 1043. İşverenle Aynı Ortamda Yaşayan İşçilerin Hakları Nelerdir   404
 • 1044. İşveren İşçinin Özel Bilgilerini Kullanabilirmi   404
 • 1045. Hizmet Sözleşmesine İşçi Aleyhine Ceza Koşulu Konulabilirmi   404
 • 1046. İbra/İbraname Nedir  404
 • 1047. İbraname İş Kanununda Ne Şekilde Düzenlenmiştir  405
 • 1048. Borçlar Kanununa Göre İbra Sözleşmesi/İbraname Hangi Unsurları
 • Taşımalıdır  405
 • 1049. İbra Sözleşmesi/İbraname Hangi Durumda Makbuz Niteliğindedir  405
 • 1050. Makbuz Niteliğindeki İbra Sözleşmesi/İbranamede Belirtilen
 • Ödemelerin Banka Aracılığıyla Yapılması Zorunlumudur  405
 • 1051. İşverenin Hafta Tatili İzni Verme Yükümlülüğü Nedir   405
 • 1052. İşverenin İş Arama İzni Verme Yükümlülüğü Nedir   405
 • 1053. İşverenin Vereceği Yıllık Ücretli İzin Süresi Nedir    406
 • 1054. İşveren Yıllık Ücretli İzin Süresinden İndirim Yapabilirmi   406
 • 1055. İşveren Yıllık Ücretli İzin Süresinden Hangi Durumlarda İndirim
 • Yapamaz    406
 • 1056. İşveren YıllıkÜcretli İzine Yönelik İş Sözleşmelerinde İşçi Aleyhine
 • Düzenleme Yapabilirmi   406
 • 1057. Yıllık Ücretli İzin Ne Şekilde Kullanılır   406
 • 1058. İşçi Yıllık Ücretli İzin Hakkından Feragat Edebilirmi  406
 • 1059. Yıllık İzin Ücretinin Ödenme Şekli Nedir    407
 • 1060. Hizmet Sözleşmesi Sona Eren İşçiye Yıllık İzin Ücreti
 • Ödenirmi    407
 • 1061. İşverenin Hizmet Belgesi Verme Yükümlüğü Nedir   407
 • 1062. İşveren Hizmet Belgesini Vermezse Ne Olur   407
 • 1063. İşyerinin Tamamının Veya Bir Bölümünün Devri Halinde
 • Ne Olur   407
 • 1064. Hizmet Sözleşmesi Başka Bir İşverene Devredilebilirmi   407
 • 1065. Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi Ne Şekilde Sona Erer  408
 • XLVI
 • 1066. Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi Belirsiz Süreli Sözleşmeye
 • Dönüşebilirmi  408
 • 1067. Belirlisiz Süreli Sözleşmede Fesih Hakkı Nedir  408
 • 1068. Fesih Bildirim Süreleri Nedir  408
 • 1069. Fesih Bildirim Süreleri Kısaltılabilirmi   408
 • 1070. Fesih Bildirim Süreleri Hangi Durumda İşlemez  408
 • 1071. İşveren Fesih Bildirim Süresini Beklemek Zorundamıdır   409
 • 1072. Fesih Bildirim Süreleri Sadece İşçi İçinmi Geçerlidir  409
 • 1073. Hizmet Sözleşmesine Deneme Süresi Konulabilirmi   409
 • 1074. Deneme Süresinin Hükmü Nedir   409
 • 1075. Hizmet Sözleşmesi Fesih Hakkını Kötüye Kullanan İşveren Ayrıca
 • Tazminat Ödermi  409
 • 1076. Hizmet Sözleşmesi Fesihinde Haklı Sebep Nedir  409
 • 1077. Sözleşmenin Fesihinde Yazılı Bildirim Şartmıdır  409
 • 1078. İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düşmesi Halinde İşçi Sözleşmeyi
 • Feshedebilirmi  409
 • 1079. Haklı Sebeple Hizmet Sözleşmesi Fesihinin Sonucu Nedir   410
 • 1080. Haklı Sebebe Dayanmayan Sözleşme Fesihinin Sonucu Nedir  410
 • 1081. İşçinin Haksız Olarak İşe Başlamaması Veya İşi Bırakması Halinde
 • İşverenin Tazminat İsteme Hakkı Varmıdır  410
 • 1082. İşçinin Ölümü Halinde İşverenin Ödeme Yükümlülüğü Nedir   410
 • 1083. İşverenin Ölümü Halinde İşçi Mirasçılardan Tazminat
 • İsteyebilirmi   411
 • 1084. Borçların Muaccel Olması Ne Demektir  411
 • 1085. Sözleşmenin Sona Ermesi Durumunda Geri Verme Yükümlülüğü
 • Nedir  411
 • 1086. Rekabet Yasağı Sözleşmesi Nedir  411
 • 1087. Rekabet Yasağı Sözleşmesi Sınırlandırılabilirmi  412
 • 1088. İşçi Rekabet Yasağı Sözleşmesine Aykırı Davranırsa Ne Olur  412
 • 1089. Rekabet Yasağı Sözleşmesi Ne Şekilde Sona Erer  413
 • 1090. Pazarlamacılık Sözleşmesi Nedir  413
 • 1091. Pazarlamacılık Sözleşmesinin İçeriği Nedir   413
 • 1092. Pazarlamacının Yükümlülükleri Nelerdir   413
 • 1093. Pazarlamacının Yetkileri Nelerdir  414
 • 1094. Pazarlamacının İşveren Zararından Sorumluluğu Nedir  414
 • 1095. İşverenin Faaliyet Alanıyla İlgili Olarak Pazarlamacıya Karşı
 • Yükümlülüğü Nelerdir   414
 • 1096. İşverenin Pazarlamacıya Karşı Ücret Ödeme Yükümlülüğü
 • Nedir  414
 • XLVII
 • 1097. İşverenin Pazarlamacıya Karşı Komisyon Ödeme Yükümlülüğü
 • Nedir  415
 • 1098. Pazarlama Faaliyetinin Engellenmesi Durumunda Pazarlamacıya
 • Ücret Ödenirmi  415
 • 1099. Pazarlamacının Yaptığı Harcamaların Niteliği Nedir  415
 • 1100. Pazarlamacının Hapis Hakkı Ne Demektir   416
 • 1101. Pazarlamacı ve İşveren Pazarlamacılık Sözleşmesini Ne Şekilde
 • Feshedebilir  416
 • 1102. Pazarlamacılık Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları Nelerdir  416
 • 1103. Pazarlamacılık Sözleşmesinde Hüküm Bulunmaması Halinde
 • Ne Olur  416
 • 1104. Evde Hizmet Sözleşmesi Ne Demektir  416
 • 1105. Evde Hizmet Sözleşmesinde İşverenin Bildirim Yükümlülüğü
 • Nedir  417
 • 1106. Evde Hizmet Sözleşmesinde İşçinin Yükümlülüğü Nedir  417
 • 1107. Evde Hizmet Sözleşmesinde İşverenin Ürün Kabulü Yükümlülüğü
 • Nedir  417
 • 1108. Evde Hizmet Sözleşmesinde Ücret Ne Şekilde Ödenir   417
 • 1109. Evde Hizmet Sözleşmesi Ne Şekilde Sona Erer   418
 • 1110. Evde Hizmet Sözleşmesinde Hüküm Bulunmaması Halinde
 • Ne Olur  418
 • 1111. Eser Sözleşmesi Nedir  418
 • 1112. Vekalet Sözleşmesi Nedir  418
 • 1113. Yayım Sözleşmesi Nedir  419
 • 1114. Alacaklarda Zamanaşımı Süresi Nedir  419
 • 1115. Beş Yıllık Zamanaşımı Hangi Alacaklarda Uygulanır   419
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU
 • 1116. İşsizlik Sigortası Nedir  421
 • 1117. İşsizlik Sigortasında Sigortalı Kimdir  421
 • 1118. İşsizlik Sigortasında Sigortalı İşsiz Kimdir  421
 • 1119. İşsizlik Sigortası Fonu Nedir  421
 • 1120. İşsizlik Sigortası Hizmet ve İşlemlerinden Kim Sorumludur   421
 • 1121. İşsizlik Sigortası Zorunlumudur  421
 • 1122. İşverenin Bildirim Yükümlüğü Nedir   422
 • 1123. İşsizlik Sigortası Ödeneğinden Yararlanmak İçin İşçinin Müracaatı
 • Gerekirmi   422
 • XLVIII
 • 1124. Sigortalı İşsizlere İş Kurumunca Sağlanacak Ödeme ve Hizmetler
 • Nelerdir   422
 • 1125. İşsizlik Sigortası Fonundan İstahdamı Artırıcı Tedbirler İçin Harcama
 • Yapılabilirmi  422
 • 1126. Geçici Görevle Yabancı Ülkeye Gönderilen Sigortalılar İşsizlik
 • Ödeneğinden Yararlanabilirmi   423
 • 1127. İşsizlik Sigortası Primi Nedir  423
 • 1128. İşsizlik Sigortası Prim Oranı Nedir  423
 • 1129. İsteğe Bağlı Sigortalılardan İşsizlik Sigortası Primi
 • Alınırmı   423
 • 1130. İşverenler İşsizlik Sigortası Primlerini İşçi Ücretine
 • Yansıtabilerlermi   423
 • 1131. Sigortalılığı Sona Eren İşçiye İşsizlik Sigortası Primi İade
 • Edilirmi   423
 • 1132. İşsizlik Sigortası İşveren ve İşçi Açısından Gider Olarak Kabul
 • Edilirmi   424
 • 1133. İşsizlik Sigortası Gelirleri Vergiye Tabimidir  424
 • 1134. İşsizlik Sigortası Primlerinin Toplanmasından Kim
 • Sorumludur  424
 • 1135. İşçi ve İşveren Payları İşsizlik Sigortası Fonuna Ne Şekilde
 • Aktarılır   424
 • 1136. Devlet Payı İşsizlik Sigortası Fonuna Ne Şekilde Aktarılır  424
 • 1137. İşsizlik Ödeneği Nedir  424
 • 1138. İşsizlik Ödeneğini Kimler Alır  425
 • 1139. İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanmanın Şartları Nelerdir  425
 • 1140. Günlük İşsizlik Ödenek Miktarı Ne Kadardır  425
 • 1141. 01.01.2011-30.06.2011 Döneminde İşsizlik Ödenek Miktarı Ne
 • Kadardır  425
 • 1142. 01.01.2011-30.06.2011 Döneminde En Fazla Ödenek Almak İçin
 • Ücret Sınırı Nedir  426
 • 1143. 01.07.2011-31.12.2011 Döneminde İşsizlik Ödenek Miktarı
 • Ne Kadardır  426
 • 1144. 01.07.2011-31.12.2011 Döneminde En Fazla Ödenek Almak İçin
 • Ücret Sınırı Nedir  426
 • 1145. Son 120 Gün Hesabında Kesinti Sayılmayacak Süreler
 • Nelerdir   426
 • 1146. İşsizlik Ödeneğinden 180 Gün Süre İle Kimler Yararlanır   427
 • 1147. İşsizlik Ödeneğinden 240 Gün Süre İle Kimler Yararlanır   427
 • 1148. İşsizlik Ödeneğinden 300 Gün Süre İle Kimler Yararlanır   427
 • XLIX
 • 1149. İşsizlik Ödeneği Ne Şekilde Ödenir  427
 • 1150. İşsizlik Ödeneğinden Vergi Kesintisi Yapılırmı   427
 • 1151. İşsizlik Ödeneğinden Haciz Kesintisi Yapılırmı   427
 • 1152. Fazla Ödemeler Sigortalı İşsizden Alınırmı  428
 • 1153. Sigortalı İşsiz Tekrar İşe Girerse Ne Olur  428
 • 1154. İşsizlik Ödenek Süresi Uzatılabilirmi Örnekle Açıklarmısınız   428
 • 1155. Geçici İş Göremezlik Miktarı İşsizlik Ödeneği Miktarını
 • Geçebilirmi  428
 • 1156. İş Kurumunca Teklif Edilen İşi Kabul Etmeyen Sigortalı İşsizlerin
 • Ödeneği Kesilirmi  428
 • 1157. Gelir Getirici Bir İşte Çalışan Sigortalı İşsizlerin Ödeneği
 • Kesilirmi  429
 • 1158. Yaşlılık Aylığı Aldığı Tespit Edilen Sigortalı İşsizlerin Ödeneği
 • Kesilirmi  429
 • 1159. İş Kurumunca Önerilen Eğitime Katılmayan Sigortalı İşsizlerin
 • Ödeneği Kesilirmi  429
 • 1160. İş Kurumuna Bilgi Vermeyen Sigortalı İşsizlerin Ödeneği Kesilirmi  429
 • 1161. Sigortalı İşsizlerin İşsizlik Ödenekleri Hangi Durumlarda
 • Durdurulur  429
 • 1162. İşsizlik Sigortası Kanununa Göre Denetleme Yetkisi Kimdedir  429
 • 1163. Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Kontrol Memurları Denetleme
 • Yetkisine Haizmidirler  429
 • 1164. 6111 Sayılı (Torba) Kanun İle İşçi Alımında Teşvik Yönünden Yapılan
 • Değişiklik Nedir  430
 • 1165. 6111 Sayılı (Torba) Kanun İle İşçi Alımında Yapılan Teşvik Hangi
 • Süreleri Kapsar  430
 • 1166. 6111 Sayılı (Torba) Kanun İle İşçi Alımında Yapılan Teşvikten Her
 • İşveren Yararlanabilirmi  430
 • 1167. Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Uygulamasında 6111
 • Sayılı (Torba) Kanun İle Yapılan Değişiklik Nedir  431
 • 1168. Kısa Çalışma Ödeneği Verilmesinde Amaçlanan Nedir  431
 • 1169. Kısa Çalışma Ödeneği İçin İşverenin Başvuru Şekli Nedir   431
 • 1170. Kısa Çalışma Ödeneği Nereden Karşılanır   431
 • 1171. Kısa Çalışma Ödeneğine Hak Kazanmak için İşsizlik Sigortası Haketme
 • Koşullarını Yerine Getirmek Şartmıdır   431
 • 1172. Deprem/Yangın/Sel Gibi Zorlayıcı Sebeplerle Üretimin Durmasında Kısa
 • Çalışma Ödeneği Ne Zaman Başlar  432
 • 1173. Kısa Çalışma Ödenek Süresi Uzatılabilirmi  432
 • 1174. İşverenlerin Hatalı Bilgi Vermesi Halinde Yapılan Ödemeler Geri
 • Alınırmı   432
 • L
 • 1175. Kısa Çalışma Ödenek Süresi, İşsizlik Ödenek Süresinden Düşülürmü   432
 • 1176. Kısa Çalışma Ödeneğinin İşçiye Faydası Nedir  432
 • 1177. Günlük Kısa Çalışma Ödenek Miktarı Ne Kadardır  433
 • 1178. Günlük Kısa Çalışma Ödenek Miktarını Örnekle Açıklarmısınız   433
 • 1179. Ücret Garanti Fonu Hangi Amaçla Oluşturulmuştur  433
 • 1180. Ücret Alacağı Neyi İfade Eder   433
 • 1181. Ücret İmtiyazlı Bir Alacakmıdır  434
 • 1182. Temel Ücret Neyi İfade Eder  434
 • 1183. İşverenin Ödeme Aczine Düşmüş Kabul Edildiği Haller Nelerdir   434
 • 1184. Ödeme Güçlüğüne Düşme Tarihi Neyi İfade Eder  434
 • 1185. Konkordato Nedir  434
 • 1186. İflas Nedir  434
 • 1187. Aciz Vesikası Nedir   434
 • 1188. İşçi Alacak Belgesi Nedir  435
 • 1189. Ücret Garanti Fonunun Gelirleri Nelerdir  435
 • 1190. Ücret Garanti Fonunun Gelirleri Ne Şekilde Değerlendirilir  435
 • 1191. Ücret Garanti Fonunun Giderleri   435
 • 1192. Ücret Alacağının Ödenebilmesi İçin Başvuru Şekli Nedir  435
 • 1193. Ücret Alacağının Ödenme Şekli Nedir  436
 • 1194. Ücret Alacağının Fondan Ödenmesi Halinde Kimlere Bildirim Yapılır   436
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • 4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ
 • HAKKINDA KANUN
 • 1195. Yabancı Kime Denir  437
 • 1196. Bağımlı Çalışan Yabancı Kime Denir   437
 • 1197. Bağımsız Çalışan Yabancı Kime Denir  437
 • 1198. Yabancıların Ülkemizde Çalışmak İçin İzin Alması Şartmıdır   437
 • 1199. Çalışma İzini İşe Başladıktan Sonrada Verilebilirmi   437
 • 1200. Süreli Çalışma İzni Ne Şekilde Verilir  437
 • 1201. Süreli Çalışma İzni Ne Şekilde Uzatılır  438
 • 1202. Süreli Çalışma İzni Yabancının Eşi Ve Çoçuklarına Verilebilirmi  438
 • 1203. Süreli Çalışma İzni Daraltılabilirmi  438
 • 1204. Süresiz Çalışma İzni Ne Şekilde Verilir  438
 • 1205. Bağımsız Çalışma İzni Ne Şekilde Verilir  438
 • 1206. Ülkemizde Bulunan Büyükelçilik/Konsolosluklara Bağlı Okullar Ve
 • Din Kurumlarında Görev Alacak Yabancılara Çalışma İzni Ne Şekilde
 • Verilir   438
 • LI
 • 1207. İkamet Ve Çalışma Süresi Koşulu Türk Vatandaşı İle Evli Olan
 • Yabancılar İçinde Geçerlimidir    439
 • 1208. İkamet Ve Çalışma Süresi Koşulu Avrupa Birliği Ülke Vatandaşları
 • İçinde Geçerlimidir    439
 • 1209. İkamet Ve Çalışma Süresi Koşulu Bilimsel Ve Sportif Amaçla Ülkemize
 • Gelen Yabancılar İçinde Geçerlimidir   439
 • 1210. İkamet ve Çalışma Süresi Koşulu Büyükelçilik/Konsolosluk Çalışanları
 • İçinde Geçerlimidir    439
 • 1211. İkamet ve Çalışma Süresi Koşulu Mülteci Yabancılar İçinde
 • Geçerlimidir    439
 • 1212. Kilit Personel Kime Denir  440
 • 1213. İkamet Ve Çalışma Süresi Kilit Personel Niteliğindeki Yabancılar
 • İçinde Geçerlimidir    440
 • 1214. Hangi Süreler Yabancının Çalışma Süresine Dahil Edilir   440
 • 1215. Yabancının Türkiye Dışında Bulunması Çalışma Süresini Kesermi  440
 • 1216. İkamet Tezkeresinin Yenilenmemesi Çalışma Süresini Kesermi  440
 • 1217. İkamet Tezkeresi Nedir   440
 • 1218. İkamet Tezkeresi İçin Müracaat Süresi Nedir  441
 • 1219. İkamet Tezkeresinde Kesinti Nedir  441
 • 1220. İkamet Tezkeresinin Süresi Nedir   441
 • 1221. İkamet Tezkeresi Süresi Ne Şekilde Uzatılır  442
 • 1222. İkamet Tezkeresi Kaybedilmesi Halinde Ne Olur  442
 • 1223. Yabancı Ülkemizden Ayrılırken İkamet Tezkeresi Geri Alınırmı   442
 • 1224. Pembe Kart Nedir  442
 • 1225. Pembe Kartın Sağladığı Haklar Nelerdir   442
 • 1226. Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi Nedir  443
 • 1227. Çalışma İzni Sınırlandırılabilirmi   443
 • 1228. Türkiye Dışında İkamet Eden Yabancılar Çalışma İzin Başvurularını
 • Ne Şekilde Yapar  443
 • 1229. Türkiye Dışında İkamet Eden Ve Çalışma İzni Alan Yabancılar Giriş
 • Vizesi Talebini Kaç Gün İçinde Yapacaktır  443
 • 1230. Türkiye Dışında İkamet Edip Çalışma İzni Ve Giriş Vizesi Alan
 • Yabancılar İkamet Tezkere Başvurusunu Kaç Gün İçinde Yapacaktır  444
 • 1231. Yabancılar Yurt İçinde Çalışma İzin Başvurularını Ne Şekilde
 • Yapar  444
 • 1232. Mesleki Hizmetler Nedir  444
 • 1233. Mesleki Hizmetler Kapsamında Çalışacak Yabancılara Hangi Durumda
 • İzin Verilir   444
 • 1234. Çalışma İzin Başvuruları Kaç Günde Sonuçlandırılır   444
 • LII
 • 1235. Çalışma İzni Veya Çalışma İzninin Uzatılma Talebinin Kabul
 • Edilmeyeceği Haller Nelerdir   444
 • 1236. Çalışma İzninin Geçerliliğini Kaybedeceği Haller Nelerdir  445
 • 1237. Bağımsız Çalışan Yabancıların Bildirim Yükümlülüğü Nedir  445
 • 1238. Yabancı Çalıştıran İşverenlerin Bildirim Yükümlülüğü Nedir  445
 • 1239. Yabancılar İle İlgili Olarak İlgili Kurumların Bildirim Yükümlülüğü
 • Nedir  445
 • 1240. Yabancılar İle İlgili Olarak Ne Şekilde Denetim Yapılır  446
 • 1241. Ülkemizde Bulunan Yabancı Futbolcu Ve Antrenörler Çalışma İzni Almak
 • Zorundamı  446
 • 1242. Ülkemize Makine Montajı İçin Gelen Yabancılar Çalışma İzni Almak
 • Zorundamı  446
 • 1243. Ülkemize Tur Operatörü Olarak Gelen Yabancılar Çalışma İzni Almak
 • Zorundamı  447
 • 1244. Ülkemizde Ev Hizmetlerinde Çalışan Yabancılar Çalışma İzni Almak
 • Zorundamı  447
 • 1245. Çalışma İzni Muafiyet Süreleri Uzatılırmı  447
 • 1246. Yabancıların Çalışma İzin Talebinin Değerlendirilmesinde Yeni Kriterler
 • Nelerdir   447
 • 1247. Çalışma İzni Olmadan Çalışan Yabancılar İçin Uygulanacak Yaptırımlar
 • Nelerdir   448
 • 1248. Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırım Şartları Nelerdir  449
 • 1249. Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırım İrtibat Bürolarında
 • Çalışanlara Çalışma İzni Verilirmi  449
 • 1250. Şirket Veya Şubenin Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırım
 • Olduğuna İlişkin Bilgi Ve Belgeler Nelerdir  450