Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi

‘Maliye Hesap Uzmanları Derneği’ Kitapları

 • Karşılaştırmalı TMS/TFRS – Vergi Uygulamaları ve Sonuçları
  Fiyat : 100 TL
  İndirimli : 98,50 TL
  İncele
 • Uluslararası Vergi Hukuku
  Fiyat : 40 TL
  İndirimli : 39,50 TL
  İncele
 • Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2015
  Fiyat : 140 TL
  İndirimli : 137,50 TL
  İncele
 • Sürekli Denetim
  Fiyat : 40 TL
  İndirimli : 39,50 TL
  İncele
 • Vergi İhtilaflarında Örnek Danıştay Kararları (2 Cilt)
  Fiyat : 150 TL
  İndirimli : 148,50 TL
  İncele
 • Tüm Yönleriyle Kar Dağıtımı
  Fiyat : 75 TL
  İndirimli : 74 TL
  İncele
 • Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2014
  Fiyat : 130 TL
  İndirimli : 127,50 TL
  İncele
 • Finansal Tabloları Bağımsız Denetime Hazırlama Kılavuzu
  Fiyat : 45 TL
  İndirimli : 44,50 TL
  İncele Sepete Ekle
 • Herkes İçin Katma Değer Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları (2 Cilt)
  Fiyat : 150 TL
  İndirimli : 147,50 TL
  İncele
 • Katma Değer Vergisi’nde Tevkifatın Nedenleri,Gelişimi ve Uygulama Esasları
  Fiyat : 50 TL
  İndirimli : 49,5 TL
  İncele
 • TFRS’ye İlk Geçiş Uygulaması
  Fiyat : 20 TL
  İncele
 • TMS-11 İnşaat Sözleşmeleri Standardına Göre İnşaat Muhasebesi ve Vergi Uygulamaları
  Fiyat : 22 TL
  İndirimli : 21,50 TL
  İncele
 • Sayfa https://www.muhasebekitaplari.com/e/maliye-hesap-uzmanlari-dernegi/page/2