Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Kat Karşılığı İnşaat Muhasebesi Ve Vergi Uygulamaları

Kat Karşılığı İnşaat Muhasebesi Ve Vergi Uygulamaları

Doç. Dr. Özgür Çatıkkaş, Doç. Dr. Mehmet Ersoy, SMMM Cafer Suekinci


Baskı Tarihi: Eylül 2016
Sayfa Sayısı: 244 Sayfa
Fiyatı: 45 TL
İndirimli Fiyatı:44 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

ÖNSÖZ

Hazırlanan bu kitapta, inşaat faaliyetinin türleri ve birbirleri arasın­daki farklılıklar açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca inşaat faaliyetlerin­den uygulamada çok sıklıkla karşılaşılan ve içerisinde özellikli bir çok konu bulunan Kat Karşılığı İnşaat Muhasebesi ve Vergi Uygula­maları Kat Karşılığı inşaat faaliyetinin ilk aşaması olan sözleşme im­zalanmasından, yapı kullanım izin belgesi alınmasına kadar tüm aşamaları güncel belgelerle detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Bugüne kadar yazılmış çalışmalardan farklı olarak inşaat firmaları­nın faaliyet süreci hakkında güncel bilgiler verilmiş ve inşaat faaliyet sürecinde önemli olan belgelerin güncel hali çalışmaya konulmuştur. İnşaat faaliyet sürecine ve sektörel bilgiye hakim olunmasının muha­sebe ve vergi uygulamalarının daha iyi anlaşılmasını sağlayacağı düşüncesinden hareketle bir sistematik oluşturulmuştur. Böylece teorik bilgilerin yanında uygulamaya dönük pratik bilgilerle kitabın okuyucuya daha faydalı olması amaçlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

1. İNŞAAT ÇEŞİTLERİ………………………………………………………….1

1.1. Özel İnşaat………………………………………………………………2
1.1.1. Kat Karşılığı İnşaat ………………………………………….3
1.1.2. Arsa Sahibinin Satış Amaçlı İnşaat Faaliyeti………..3
1.1.3. Arsa Sahibinin Kullanım Amaçlı İnşaat Faaliyeti…..4
1.2. İnşaat Taahhüt İşleri………………………………………………….5

2. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT FAALİYETİ VE İŞ AKIŞI …………………8

2.1. Müteahhit Yetki Belgesi Alınması………………………………..8
2.2. Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi………………………13
2.3. Yapı Ruhsatı Alınarak İnşaatın Başlaması………………….14
2.4. Sgk Dosyasının Açılması…………………………………………16
2.5. Arsa Payı Temlik İşlemi……………………………………………16
2.6. Kat İrtifakının Kurulması…………………………………………..18
2.7. Yapı Kullanım Belgesinin Alınması ……………………………18

3. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ…20

3.1. Arsa Sahibinin Vergisel Yükümlülükleri………………………20
3.1.1. Kendi Arsasına Bir Defaya Mahsus Kullanım Amaçlı İnşaat Yapanların Vergilendirilmesi………..20
3.1.2. Arsa Sahibinin Kdv Açısından Vergisel Durumu….22
3.1.3. Arsa Sahibinin Müteahhitten Aldığı Bağımsız Bölümlerin Satış İşleminin Vergilendirilmesi……….23
3.1.4. Tapuda Arsa Sahibine Ait Olmakla Birlikte Gerçekte Müteahide Ait Olan Dairelerin Satılması Durumunda Vergilendirme………………..29
3.1.5. Eraset Yoluyla Edinilen Arsaların Vergilendirilmesi…………………………………………….31
3.2. Müteahitin Vergisel Yükümlülükleri…………………………32
3.2.1. Müteahhidin İnşaat Devam Ederken Yaptığı Satışların Vergisel Yönleri (Topraktan Satış)………32
3.2.2. Arsa Sahibine Konut Teslimi Maliyet Tespiti……….33
3.2.3. Konutlarda Kdv Oranı……………………………………..44
3.2.3.1. Tapu Satışlarında Kdv Matrahı……………….51
3.2.4. İş Ortaklığı Şeklinde Yapılan İnşaat İşleri…………..53

4. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT MUHASEBE UYGULAMALARI……..60

4.1. Kat Karşılığı İnşaat Faaliyeti Örnek Muhasebe Uygulamaları …………………………………………………………66
4.2. Kat Karşılığı İnşaat Muhasebe Uygulaması Monografi…76
4.2.1. Başladığı Yıl Biten Kat Karşılığı İnşaat İşleri………76
4.2.2. Birden Fazla Yıla Sirayet Eden Kat Karşılığı İnşaat İşleri…………………………145
4.3. İş Ortaklığının Kurumlar Vergisi Mükellefi Olarak Tahüd İş Yapması ……………………………………………..174
4.4. İş Ortaklığının Adi Ortaklık Şeklinde Kurulması…………179
4.5. İşletme Defteri Kat Karşılığı İnşaat Muhasebe Uygulaması………….180
4.6. İşletmenin Aktifine Kayıtlı Arsa Üzerinde Satmak Amacıyla İnşaat Firmasına Bina İnşaatı Yaptırması….190
4.7. İşletmenin Aktifine Kayıtlı Arsa Üzerinde Yatırım Amacıyla İnşaat Yapması……………………………………..194

5. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE SGK ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLAMASI…………………………….195
5.1. Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde İşin Başlama Ve BitişTarihinin Tespiti ……………………196
5.2. İlişiksizlik Belgesi Verilme Süreleri…………………………..197
5.3. Örnek Asgari İşçilik Uygulamaları……………………………201
5.4. Şantiye Şeflerinin Sigortalılığı…………………………………204

6. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİ İLE İLİGİLİ ÖRNEK ÖZELGELER…………………………….206

7. SORU CEVAP………………………………………………………………216

KAYNAKLAR……………………………………………………………………221