Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
BOBİ FRS Uyumlu Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları

BOBİ FRS Uyumlu Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları

Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe Uzun KOCAMIŞ, Dr. Öğretim Üyesi Gülçin YILDIRIM


Baskı Tarihi: EKİM 2019
Sayfa Sayısı: 236
Fiyatı: 40 TL
İndirimli Fiyatı:39 TL (Kdv Dahil)
SİTEMİZDE GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR!
(Şu an için sitemizden sipariş alınamamaktadır.)
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

BOBİ FRS Uyumlu Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları
Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe Uzun KOCAMIŞ, Dr. Öğretim Üyesi Gülçin YILDIRIM

İÇİNDEKİLER
KISALTMA LİSTESİ …………………………………………………….IV
GİRİŞ………………………………………………………………………………..1
1.BOBİ FRS’YE GEÇİŞ SÜRECİ………………………………………3
1.1.Türkiye Finansal Raporlama Standartları(TMS/TFRS) …..4
1.2.KOBİ TFRS……………………………………………………………….4
1.3.BOBİ FRS…………………………………………………………………9
2. ENVANTER VE DEĞERLEME…………………………………..13
2.1Envanter Kavramı……………………………………………………..14
2.2Değerleme Kavramı…………………………………………………..15
2.2.1.Tanımı……………………………………………………………….15
2.2.2.Aşamaları…………………………………………………………..17
3. BOBİ FRS’YE GÖRE İŞLETMEYE DÂHİL VARLIK,
KAYNAK ve GELİR – GİDER HESAPLARININ DÖNEM
SONU İŞLEMLERİ…………………………………………………………33
3.1. Dönen Varlık Hesaplarının Dönem Sonu İşlemleri………33
3.1.1.Hazır Değerler……………………………………………………34
3.1.1.1.Kasa………………………………………………………..35
3.1.1.2.Bankalar…………………………………………………..38
3.1.1.3.Alınan Çekler, Verilen Çekler ve Ödeme
Emirleri ……………………………………………………41
3.1.2.Menkul Kıymetler………………………………………………43
3.1.3.Ticari Alacaklar ve Diğer Alacaklar……………………..47
3.1.3.1.Ticari Alacaklar…………………………………………47
3.1.3.2.Diğer Alacaklar………………………………………….54
3.1.4.Stoklar………………………………………………………………54
3.1.4.1. Stokların Envanteri……………………………………55
3.1.4.2. Stokların Değerlemesi……………………………….56
3.1.5.Tarımsal Faaliyetler ve Canlı Varlıklar………………….67
3.2. Duran Varlık Hesaplarının Dönem Sonu İşlemleri………74
3.2.1. Mali Duran Varlıklar………………………………………….74
3.2.1.1. İştirakler……………………………………………………77
3.2.1.2. Bağlı Ortaklıklar………………………………………..88
3.2.2. Maddi Duran Varlıklar………………………………………..96
3.2.2.1.Maddi Duran Varlıkların Envanteri……………….96
3.2.2.2.Maddi Duran Varlıkların Değerlemesi…………..97
II
3.2.2.3. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller…………………108
3.2.3. Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve Şerefiye……….113
3.2.3.1. Maddi Olmayan Duran Varlıkların Envanteri
ve Değerlemesi………………………………………..115
3.2.3.2. Şerefiye………………………………………………….124
3.3. Yabancı Kaynak Hesaplarının Dönem Sonu İşlemleri..127
3.3.1.Mali Borçlar…………………………………………………….128
3.3.1.1. Krediler…………………………………………………129
3.3.1.2. İhraç Edilen Menkul Kıymetler………………..131
3.3.2. Ticari Borçlar………………………………………………….135
3.3.3.Diğer Borçlar……………………………………………………138
3.3.4.Karşılıklar………………………………………………………..138
3.3.4.1.Kıdem Tazminatı Karşılıkları……………………141
3.3.4.2.Diğer Karşılıklar……………………………………..143
3.4. Gelir-Gider Hesaplarının Dönem Sonu İşlemleri……….145
3.4.1.Hâsılat – Satışlar ve Diğer Gelirler………………………146
3.4.1.1.Hâsılatın Doğumu……………………………………147
3.4.1.2.Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi………………..156
3.4.1.3.Hâsılatın Ölçümü…………………………………….158
3.4.1.4.Diğer Gelirler………………………………………….162
3.4.2.Borçlanma Maliyetlerinin (Finansman Giderleri)
Muhasebeleştirilmesi…………………………………………………165
4.BOBİ FRS’YE GÖRE DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN
YAPILMASI: VAKA ÇALIŞMASI………………………………..169
4.1.Uygulamanın Yapılacağı İşletmeye İlişkin Genel
Bilgiler………………………………………………………………….169
4.2.Uygulamanın Yapılacağı İşletme İle İlgili Finansal
Bilgiler…………………………………………………………………..171
4.3.BOBİ FRS’ye Göre Dönem Sonu İşlemlerinin Yapılması
ve Finansal Tabloların Yeniden Düzenlenmesi……………184