Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
İşçi Ve İşveren Rehberi

İşçi Ve İşveren Rehberi

Prof. Dr. Nuray Gökçek Karaca


Baskı Tarihi: TEMMUZ 2014
Sayfa Sayısı: 704
Fiyatı: 85 TL
İndirimli Fiyatı:83,50 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

İşçi Ve İşveren Rehberi Kitabı, Prof. Dr. Nuray GÖKÇEK KARACA tarafından yazılmış okuyucuların dört gözle beklediği bir eserdir. Siz değerli okurlarımızı bu alanda aydınlatmak akıllarda kalan soru işaretlerine en ayrıntılı biçimde cevap vermeyi amaçlayan İşçi Ve İşveren Rehberi Kitabı, okurlarımızın bu alanda tam donanımlı olmasını amaçlamaktadır.

- 2014 Temmuz Ayı Özel Baskı

- İş Sözleşmesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

- Çocuk Ve Genç İşçi Çalıştırma Yasağı, Kadın İşçi Çalıştırma Yasağı, Yabancı İşçi Çalıştırma Yasağı

- Askerlik Ve Kanuni Ödevden Doğan Çalışma, Engelli, Eski Hükümlü Veya Terör Mağduru Çalıştırma

- Görevi Biten İşçiyi Ve Maluliyeti Sona Eren İşçiyi Çalıştırma

- Ücretin Ödenmesi, Korunması, Belgelenmesi

- Eşit İşlem Borcu Ve Ayrımcılık Tazminatı

- Asgari Ücret, Asgari Geçim İndirimi

- İşçi Özlük Dosyası

- Çalışma Süreleri, Yoğunlaştırılmış İş Haftası, Dönemsel Çalışma, Telafi Çalışması, Kısa Çalışma, Kısa Süreli Çalışma, Ara Dinlenmesi, Gece Çalışması, Postalar Halinde Çalışma, Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma

- Süreli Fesih, Derhal Fesih

- Hafta Tatili, Ulusal Bayram Ve Genel Tatil, Yıllık Ücretli İzin

- Toplu İşçi Çıkarma

- Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Kötüniyetli Fesih, Sendikal Tazminat

- Cezai Şart

- Çalışma Belgesi, İbraname

- Belgeler

 

ÖNSÖZ

 

Uygulamacılar İçin İşçi ve İşveren Rehberi adlı bu çalışma, başta muhasebe meslek mensupları olmak üzere uygulamacılara hem teorik ve hem de uygulama boyutuyla yararlı olmak amacıyla yazılmıştır. Bu amaçla 4857 sayılı İş Kanununda düzenleme konusu yapılan hususlar, öğreti ve yargı kararları çerçevesinde ayrıntılı bir şekilde ele alınıp inceleme konusu yapılmıştır. Kitabın başvuracak uygulamacılara yararlı olması en büyük dileğimdir.

 

Uygulamacılar İçin İşçi ve İşveren Rehberi kitabının hazırlanması sürecinde çok sayıda değerli kişinin katkıları olmuştur. Bu vesileyle başta duydukları güvenle, böyle bir kitabın hazırlanması olanağını bana sunan yayıncım Ferdi ARDA’ya, çalışmanın her aşamasında desteğini esirgemeden büyük bir özveri ile bana yardımcı olan doktora öğrencilerim Berrin GÖKÇEK ve Zeynep HOŞ’a ayrı ayrı içten teşekkür ediyorum.

 

Son olarak, kitabın hemen her aşamasında gösterdikleri sabır ve hoşgörüyle bana destek olan eşim ve oğullarıma bu vesileyle yeniden teşekkür duygularımı ifade etmek istiyorum.

 

 

ÖZGEÇMİŞ

 

PROF. DR. NURAY GÖKÇEK KARACA

 

1970 yılında Giresun’un Espiye ilçesinde doğan Nuray Gökçek Karaca, ilköğrenimini Espiye Merkez İlkokulu’nda, ortaöğrenimini İstanbul Kız Lisesi’nde tamamladı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Yüksek Okulu’ndan, 1993 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede 1996 yılında “Üye Ülkelerden Bazı Örneklerle Avrupa Topluluğu’nda ve Türkiye’de Sendikaların Denetimine İlişkin Düzenlemeler” başlıklı teziyle Yüksek Lisansını, 2000 yılında “Türkiye’de Basın Çalışanlarının İş İlişkileri ve Sorunları” başlıklı teziyle de doktorasını tamamladı. Aynı yıl Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalına Yard. Doç. Dr. Olarak atandı. 2006 yılında Sosyal Politika doçenti unvanı alan Gökçek Karaca, 2012 yılı Ekim ayındaAnadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalınaprofesör olarak atandı. Halen Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm başkanlığını yürüten Prof. Dr. Nuray Gökçek Karaca’nın sosyal politika, iş ve sosyal güvenlik hukuku, çalışma yaşamının denetimi ve sosyal hizmet alanlarında birçok çalışması bulunmaktadır. İngilizce bilen Prof. Dr. Nuray Gökçek Karaca evli ve iki çocuk annesidir.

 

YAZARIN YAYINLANMIŞ KİTAPLARINDAN BAZILARI

 

 • Bordro Uygulama Rehberi
 • Sosyal Hizmet. Yönetimi (Ed.)
 • Çalışma Yaşamının Denetimi (Ed.)
 • Türkiye’de Gazetecilerin Kişisel Özellikleri ile Sosyal ve Mesleki Koşulları Bakımından Gazetecilik Mesleğine Yönelik Tutumları
 • Gazetecinin Basın İş Kanunundan Doğan Hakları ve Sorumlulukları
 • Medyada Çalışma Hayatı (Ed.)
 • Sosyal Hizmet Kuruluşları (Ed.)
 • Asgari Gelir ve AB Ülkelerindeki Uygulamaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu ve Uygulaması
 • Türkiye’de Basın Çalışanlarının İş İlişkileri ve Sorunları
 • Türk İş Hukuku

 

İÇİNDEKİLER

 

İş Hukuku Hakkında Genel Bilgiler 49

1. İş Hukuku Nedir? 49

2. İş Hukukunun Kapsamına Giren Konular Nelerdir? 49

3. İş Hukukunun İlkeleri Nelerdir? 50

4. İşçinin Korunması İlkesi Ne Anlam İfade Eder? 50

5. İşçi Yararına Yorum İlkesi Ne Anlam İfade Eder? 50

6. İşçinin Kişiliğinin Tanınması İlkesi Ne Anlam İfade Eder? 50

7. İş Hukukunun Kaynakları Nelerdir? 51

8. İş Hukukunun Genel Kaynakları Nelerdir? 51

9. İş Hukukunun Ulusal Nitelikli Genel Kaynakları Nelerdir? 51

10. İş Hukukunun Uluslararası Kaynakları Nelerdir? 52

11. Örf Ve Âdet İş Hukukunun Genel Kaynakları Arasında Sayılabilir Mi? 52

12. İş Hukukunun Özel Kaynakları Nelerdir? 52

13. Toplu İş Sözleşmesi Nedir? 52

14. İş Sözleşmesi Nedir? 53

15. İşyeri İç Yönetmeliği Nedir? 53

16. Bir Uygulamanın İş Koşulu Haline Gelen İşyeri Uygulaması Olarak Nitelendirilebilmesinin Koşulları Nelerdir? 53

17. İş Koşulu Haline Gelen İşyeri Uygulamalarına Neler Örnek Verilebilir? 54

18. İşverenin Talimat Verme Hakkı Ne Anlama Gelir? 54

19. İş Hukukunun Hukuk Disiplini İçerisindeki Yeri Nedir? 55

20. İş Hukukunun Önemi Nedir? 55

21. İş Hukukunun Kapsamına Aldığı Kişilerin Nicelik Ve Nitelik Bakımından Toplumsal Bir Öneme Sahip Oluşu Ne Anlama Gelir? 55

22. İş Hukukunun Sosyal Devlet Anlayışı İle İlişkisi Nasıldır? 55

23. İş Hukukuna Neden İhtiyaç Duyulur? 56

24. 4857 Sayılı İş Kanununun Amacı Nedir? 56

İş Kanununun Uygulama Alanı: İşin Niteliği Bakımından 57

1. İş Kanunu Hangi İşlere Uygulanır? 57

2. İş Kanununda Sanayi, Ticaret Ve Tarım Ve Orman İşlerinin Neler Olduğunun Belirlenmesine Niçin İhtiyaç Duyulmuştur? 57

3. Sanayiden Sayılan İşler Nelerdir? 57

4. Ticaretten Sayılan İşler Nelerdir? 63

5. Tarım Ve Orman İşleri Nelerdir? 65

6. İş Kanunu Tümüyle Hangi İş Ve İş İlişkilerine Uygulanmaz? 66

7. Bir Takım İş Ve İş İlişkilerinin İş Kanununun Kapsamı Dışında Bırakılmasının Nedenleri Nelerdir? 67

8. Deniz Taşıma İşi Nedir? 67

9. Deniz Taşıma İşlerinde İstisnanın İstisnası Olarak İş Kanunu Kapsamına Giren İşler Nelerdir? 67

10. Su Ürünleri Üreticileri İle İlgili İşlere Neler Örnek Verilebilir? 67

11. Hava Taşıma İşi Nedir? 67

12. Uçucu Personel İle İşveren Arasındaki Uyuşmazlıklarda Hangi Mahkeme Görevlidir? 68

13. Hava Taşıma İşlerinde İstisnanın İstisnası Olarak İş Kanunu Kapsamına Giren İşler Nelerdir? 68

14. Havacılığın Yer Tesislerinde Yürütülen İşlere Neler Örnek Verilebilir? 68

15. Havada Yapılan Ancak Taşımacılık Faaliyetleri Dışında Kalan İşlere Neler Örnek Verilebilir? 68

16. Tarım İşleri Nedir? 68

17. Tarım İşlerinin İş Kanunu Kapsamına Girmesi Mümkün Müdür? 69

18. İş Kanununun Uygulama Alanına Girmeyen Tarım İşlerinde İş Kanununun Bazı Hükümleri Uygulanabilir Mi? 69

19. Tarım İşlerinde İstisnanın İstisnası Olarak İş Kanunu Kapsamına Giren İşler Nelerdir? 69

20. Tarım Sanatları Ne Anlama Gelir? 69

21. Tarım İşletmelerinde Yapılan Yapı İşleri Nelerdir? 70

22. Halkın Faydalanmasına Açık Veya İşyerlerinin Eklentisi Durumunda Olan Park Ve Bahçe İşi Ne Anlama Gelir? 70

23. Yapı İşinin Tarımla İlgili Olmasının Örnekleri Nelerdir? 70

24. Yapı İşinin Aile Ekonomisi Sınırları İçinde Kalması Ne Anlama Gelir? 70

25. Her Çeşit Yapı İşi İş Kanunu Kapsamına Girer Mi? 70

26. El Sanatlarına İlişkin İşler Ne Anlama Gelir? 71

27. Bir İşin Sadece “El Sanatı” Niteliğinde Bir İş Olması, İş Kanunu Kapsamı Dışında Bırakılması İçin Yeterli Midir? 71

28. Aile Üyeleri Ve Üçüncü Dereceye Kadar Hısım Ne Anlama Gelir? 71

29. Ev Hizmetleri Nedir? 71

30. Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Tabi Olmasının Koşulları Nelerdir? 72

31. Ev Hizmetlerinde Çalıştırılan Kişinin Türk Veya Yabancı Uyruklu Olması Sigortalı Sayılma Bakımından Önem Arz Eder Mi? 72

32. Çırak Kime Denir? 72

33. Çıraklık Sözleşmesi İle İş Sözleşmesi Arasındaki Fark Nedir? 72

34. İş Kanununun Sporcular Hakkında Uygulanmayacağını Öngören Hükmü Hangi Sporculara İlişkindir? 72

35. Spor Klüplerinde Görev Yapan Personel İş Kanununun Uygulama Alanına Girer Mi? 73

36. Sporcular Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Tabi Midir? 73

37. Rehabilitasyon Nedir? 73

38. Rehabilite Edilenler İşçi Niteliği Taşır Mı? 74

39. Rehabilite Edilenler Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Tabi Midir? 74

40. Esnaf Ve Sanatkâr Kime Denir? 74

41. Esnaf Ve Sanatkârlara Ait İşyerlerinde Yapılan Çalışmanın İş Kanununun Uygulama Alanı Dışında Kalabilmesinin Koşulları Nelerdir? 74

42. Serbest Meslek Sahiplerine Ait İşyerlerinde Yapılan Çalışma İş Kanununun Uygulama Alanına Girer Mi? 75

43. İş Kanunu’nun Uygulama Alanına Girmeyen 5362 Sayılı Esnaf Ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Hükümlerine Uygun Olarak Üç Kişinin Çalıştığı İşyerlerinde İş Kanununun Bazı Hükümleri Uygulanabilir Mi? 75

44. İş Kanunu’nun Kısmen Uygulanmasının Mümkün Olmadığı İş Ve İş İlişkileri Var Mıdır? 75

45. Gazeteciler 4857 Sayılı İş Kanununun Uygulama Alanına Girerler Mi? 76

46. Kapıcılar İş Kanunu Kapsamına Girer Mi? 76

47. Bir İşin Sanayi, Ticaret, Tarım Ve Orman İşlerinin Hangisi Kapsamında Sayılacağına Kim Karar Verir? 76

İş Kanununun Uygulama Alanı: Yer Bakımından 78

1. İş Kanunu Nerede Uygulanır? 78

2. İşyeri Nedir? 78

3. İş Kanununa Göre İşyerinden Sayılan Yerler Nelerdir? 79

4. Bir Yerin İşyerine Bağlı Yer Olarak Kabul Edilebilmesinin Koşulları Nelerdir? 79

5. Bir Yerin İşyerine Bağlı Yer Olarak Kabul Edilebilmesinin Koşulları Örnekle Nasıl Açıklanır? 79

6. İş Kanununda Belirtilen İlaveten Eklentilere Neler Örnek Verilebilir? 80

7. İş Kanununun Uygulaması Bakımından Her Tür Araç İşyerinden Sayılır Mı? 80

8. İşyeri Ve İşletme Kavramı Arasındaki Fark Nedir? 80

9. İş Kanununa Göre İşyerinin Açılmasına İzin Vermeye Kim Yetkilidir? 80

10. Bir İşyeri Ne Zamandan İtibaren İş Kanunu Kapsamına Girer? 81

11. İşyerinin Devri Hangi Sebeplerle Gerçekleşebilir? 81

12. İşyerinin Devri Halinde İş Sözleşmesinden Doğan Haklar Ve Borçlardan Kim Sorumludur? 81

13. İşyerinin Devri Halinde Kıdeme İlişkin Haklardan Hangi İşveren Sorumludur? 81

14. İşyerinin Devri Halinde Devirden Önce Doğmuş Ve Devir Tarihinde Ödenmesi Gereken Borçlardan Kim Sorumludur? 82

15. İşyerinin Devri Halinde Devir Tarihinde Ödenmesi Gerekmeyen Borçlardan Kim Sorumludur? 82

16. İşyerinin Devri İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi Bakımından Haklı Bir Sebep Midir? 82

17. Alt İşverenlerin Değişmesi İşyeri Devri Olarak Değerlendirilebilir Mi? 82

18. İşyerinin Devri Halinde Kıdem Tazminatından Kim Sorumludur? 83

19. Kıdem Tazminatının Devreden İşveren Tarafından Ödenmesi Mümkün Müdür? 83

20. Kıdem Tazminatının Devralan İşveren Tarafından Ödenmesi Mümkün Müdür? 84

21. Kıdem Tazminatının Kim Tarafından Ödeneceği Konusunda Yapılan Sözleşme Konusunda İşçiler Bilgilendirilmeli Midir? 84

22. İşverene Getirilen İşyeri Bildirim Yükümlülüğünün Amacı Nedir? 84

23. İşyeri Bildirim Yükümlülüğü İşyerinin İş Kanunu Kapsamına Girmesi Yönünden Bir Ön Koşul Mudur? 84

24. Süreksiz İşlerde İşyerini Bildirme Zorunluluğu Var Mıdır? 84

25. İşyerinin Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine Bildirimi Devam Etmekte Midir? 85

26. İşyerini Bildirme Yükümlülüğüne Aykırı Davranılmasının Yaptırımı Nedir? 85

27. Alt İşverenin İşyerini Bildirme Yükümlülüğü Var Mı? 86

28. İşyerinin Kapatılması Halleri Nelerdir? 86

29. İşyerinin İşverenin İsteği İle Hangi Hallerde Kapatılması Hukuka Uygun Değildir? 86

İş Kanununun Uygulama Alanı: Kişiler Bakımından 88

1. İş Kanunu Kimlere Uygulanır? 88

2. İş Kanununa Göre İşçi Kime Denir? 88

3. İş İlişkisi Serbest İrade Beyanıyla Kurulmayan Bir Kimse İşçi Sayılabilir Mi? 88

4. İşçi Sayılabilmek İçin Taraflar Arasında Mutlaka Geçerli Bir İş Sözleşmesinin Yapılmış Olması Zorunlu Mudur? 89

5. Stajyer, Çırak İşçi Midir? 89

6. İşçi İle Memur Arasındaki Farklar Nelerdir? 89

7. Sözleşmeli Personel Olarak Çalışanlar İşçi Sayılabilir Mi? 90

8. Yapılan İşin Niteliği İşçi Niteliğinin Kazanılmasını Etkiler Mi? 90

9. Ücretsiz Çalışanlar İşçi Sayılır Mı? 90

10. İşçi Niteliğinin Kazanılması Bakımından Ücretin İşveren Tarafından Ödenmesi Zorunlu Mudur? 90

11. Bir Kimsenin İşçi Olup Olmadığının Tespitinde Hangi Hususlara Dikkat Etmek Gerekir? 91

12. İşçi Kavramı Yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu İle 6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Arasında Bir Farklılık Var Mıdır? 91

13. İş Kanunu’na Göre İşveren Kime Denir? 91

14. İşletme Sahibi Olmadan İşveren Olabilmek Mümkün Müdür? 92

15. İşverenin Özel Hukuk Ya Da Kamu Hukuku Tüzel Kişisi Olması İşveren Niteliğinin Kazanılması Bakımından Farklılık Yaratır Mı? 92

16. Soyut İşveren Ve Somut İşveren Kime Denir? 92

17. Soyut İşveren Ve Somut İşveren Örnekleri Neler Olabilir? 93

18. Soyut İşveren Ve Somut İşveren Ayırımının Önemi Nedir? 93

19. İşverenin Adi Ortaklık Olması Halinde İşçilere Yönelik Veylem Ve İşlemlerde Sorumluluk Kime Aittir? 93

20. Bir Kimsenin İşveren Olup Olmadığının Tespitine Kim Yetkilidir? 93

21. İşveren Kavramı Yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu İle 6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Arasında Bir Farklılık Var Mıdır? 93

22. İş Kanununa Göre İşveren Vekili Kime Denir? 94

23. İşveren Vekilliği Müessesesine Neden İhtiyaç Duyulmuştur? 94

24. İş Kanununa Göre Bir Kimsenin İşveren Vekili Sayılabilmesinin Koşulları Nelerdir? 94

25. İşveren Vekilinin Bu Sıfatı İle İşçilere Karşı İşlem Ve Davranışlarından Kim Sorumludur? 95

26. İşveren Vekilliği Sıfatı İşçilere Tanınan Hak Ve Yükümlülükleri Ortadan Kaldırır Mı? 95

27. İşveren Vekilliği Açısından Özel Sektör İle Kamu Sektörü Arasında Bir Farklılık Var Mıdır? 95

28. Bir İşyerinde İşveren Dilediği Sayıda İşveren Vekili Çalıştırabilir Mi? 95

29. İşveren Vekili Kavramı Yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu İle 6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Arasında Bir Farklılık Var Mıdır? 95

İş İlişkisi Ve Türleri 97

1. İş Kanununa Göre İş İlişkisi Nedir? 97

2. İş Kanununa Göre Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi Nedir? 97

3. Asıl İşveren Kime Denir? 98

4. Alt İşveren Kime Denir? 98

5. Alt İşverenlik Sözleşmesi Nedir? 98

6. Bir Kimsenin Alt İşveren Olarak Nitelendirilebilmesinin Koşulları Nelerdir? 98

7. Asıl İş Ve Yardımcı İş Nedir? 98

8. İşletmenin Ve İşin Gereği İle Teknolojik Sebeplerle Uzmanlık Gerektiren İşler Nelerdir? 99

9. Asli Ve Yardımcı İşler Dışında Bina Yapımı Veya Onarımı Gibi Bir İşi Üstlenen Diğer İşveren Alt İşveren Olarak Nitelendirilebilir Mi? 99

10. Mütahhit Ve Alt İşveren İlişkisi Nasıl Örneklendirilebilir? 99

11. Alt İşverenin Başka Bir İşverene İş Verebilmesi Mümkün Müdür? 99

12. İş Kanununda Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Kötüye Kullanılmasını Önlemek Amacıyla Getirilen Sınırlamalar Nelerdir? 99

13. İş Kanununa Göre Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinde Muvazaa Nedir? 100

14. Hangi Halde Asıl İşveren Tarafından O İşyerinde Çalıştırılan Kimse İle Alt İşveren İlişkisi Kurulabilir? 100

15. İşletmenin Ve İşin Gereği İle Teknolojik Nedenlerle Uzmanlık Gerektiren İşler Dışında Asıl İşin Bölünerek Alt İşverenler Verilmesi Mümkün Müdür? 101

16. Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinde Asıl İşin Bir Bölümünde İş Alınması Durumunda Aynı Bölümde Asıl İşveren İşçi Çalıştırabilir Mi? 102

17. Alt İşverenlik Sözleşmesinde Bulunması Zorunlu Hususlar Nelerdir? 102

18. Alt İşverenlik Sözleşmesine Eklenmesi Gereken Belgeler Nelerdir? 103

19. Asıl İşverenin Alt İşveren İşçilerine Karşı Herhangi Bir Sorumluluğu Var Mıdır? 103

20. Asıl İşveren İle Alt İşveren Arasındaki Rücu İlişkisinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar İçin Hangi Mahkemeye Başvurulabilir? 103

21. Asıl İşverenin Taraf Olduğu Bir Toplu İş Sözleşmesinden Alt İşveren İşçileri Yararlanabilir Mi? 103

22. Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinde Muvazaa Ne Şekilde İncelenir? 104

23. Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinde Muvazaa İncelemesi Sonucu Yapılacak İşlemler Nelerdir? 104

24. Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Muvazaalı Olmasının Yaptırımı Nedir? 105

25. Muvazaalı Olmayan Ancak Yasal Koşullar Bulunmaksızın Kurulan Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Yaptırımı Nedir? 105

26. Alt İşverenin Ücret Ödeme Sorumluluğu Bakımından Hangi Kurum Ve Kuruluşların Alt İşverenin Hak Edişlerinden Ücret Kesme Yükümlülüğü Vardır? 105

27. Asıl İşveren Alt İşverenin Hak Edişlerinden Ödenmeyen İşçi Ücretlerini Kesebilir Mi? 106

28. Alt İşveren Uygulamasında Kamu Sektörü İle Özel Sektör Arasında Bir Farklılık Var Mıdır? 106

29. Geçici İş İlişkisi Nedir? 106

30. Geçici İş İlişkisine Hangi Amaçla Başvurulur? 106

31. Geçici İş İlişkisinin Kurulabilmesi İçin Gerekli Koşullar Nelerdir? 107

32. Geçici İş İlişkisi Kurulmasıyla İşçinin İşvereni İle İş İlişkisi Sona Erer Mi? 107

33. Geçici İş İlişkisi Kurulmasıyla Devreden İşverenin Ücret Ödeme Borcu Sona Erer Mi? 107

34. Geçici İş İlişkisi Kurulmasıyla Devreden İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu Sona Erer Mi? 108

35. Geçici İş İlişkisinde İşçinin Borcu Nedir? 108

36. Hangi Hallerde Geçici İş İlişkisi Kurulamaz? 108

37. Geçici İş İlişkisinde Devralan İşveren İş Sözleşmesini Feshedebilir Mi? 108

38. Geçici İş İlişkisinde Sigortalı Bildirimi Ne Şekilde Yapılır? 109

39. Geçici İş İlişkisinde Sigorta Primi Ne Şekilde Ödenir? 109

40. Geçici İş İlişkisinde İş Kazaları Ve Meslek Hastalığı Yükümlülüğü Kime Aittir? 109

41. Geçici İş İlişkisi Hükümlerine Aykırılığın Yaptırımı Nedir? 109

42. Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi Geçici İş İlişkisi Sayılır Mı? 110

43. Geçici İş İlişkisi Bir Süre Sınırlandırması Olmaksızın Kurulabilir Mi? 110

İş Sözleşmesi: Tanımı, Unsurları Ve Hukuki Nitelikleri 111

1. İş Kanunu’na Göre İş Sözleşmesi Nedir? 111

2. İş Sözleşmesi İle İş İlişkisi Arasındaki İlişki Nasıldır? 111

3. İş Sözleşmesinin Unsurları Nelerdir? 112

4. İş Sözleşmesinin İş Görme Unsuru Ne Anlam İfade Eder? 112

5. İş Sözleşmesinin Ücret Unsuru Ne Anlam İfade Eder? 112

6. İş Sözleşmesinin Bağımlılık Unsuru Ne Anlam İfade Eder? 113

7. İş Sözleşmesinin Hukuki Nitelikleri Nelerdir? 113

8. İş Sözleşmesinin Özel Hukuk Sözleşmesi Olması Ne Anlam İfade Eder? 113

9. İş Sözleşmesinin Devamlı Bir Sözleşme Olması Ne Anlam İfade Eder? 113

10. İş Sözleşmesinin İki Tarafa Borç Yüklemesi Ne Anlam İfade Eder? 114

11. İş Sözeşmesinin İşçinin Şahsına Bağlı Olması Ne Anlam İfade Eder? 114

İş Sözleşmesi Türleri 115

1. İş Sözleşmesi Türleri Nelerdir? 115

2. Sürekli Ve Süreksiz İş Nedir? 116

3. Sürekli Ve Süreksiz İş Ayırımının Önemi Nedir? 116

4. Sürekli Ve Süreksiz İş Sözleşmesi Nedir? 116

5. Süreksiz İş Sözleşmesi İle Çalışanlar Kıdem Tazminatı Talep Edebilir Mi? 117

6. Belirli Ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Ayırımında Hangi Kıstaslar Esas Alınır? 117

7. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Nedir? 117

8. Belirli Süreli İş Sözleşmesi Nedir? 117

9. Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Belirli Bir İşin Tamamlanması Haline Neler Örnek Verilebilir? 118

10. Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Belirli Bir Olgunun Ortaya Çıkması Haline Neler Örnek Verilebilir? 118

11. Zincirleme İş Sözleşmesi Nedir? 118

12. Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Sürekli Olarak Çalıştırılacak Olan İşçi İş Kanununun İş Güvencesine İlişkin Hükümlerinden Yararlanabilir Mi? 118

13. İşveren Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşçi İle Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşçi Arasında Ayrım Yapabilir Mi? 118

14. Tam Süreli İş Sözleşmesi Nedir? 119

15. Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Nedir? 119

16. Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Ne Zaman Düzenlenir? 120

17. İşveren Kısmi Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşçi İle Tam Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşçi Arasında Ayrım Yapabilir Mi? 120

18. Kısmi Süreli Çalışmanın Kısa Süreli Çalışmalardan Farkı Nedir? 120

19. Tam Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşçi İle Kısmi Süreli Çalışan İşçi Arasında İşçilik Hakları Bakımından Farklar Nelerdir? 120

20. Kısmi Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşçiler Yıllık Ücretli İzin Hakkından Yararlanabilirler Mi? 121

21. Kısmi Süreli İş Sözleşmesiyle Çalışanlar İle Tam Süreli İş Sözleşmesiyle Çalışanlar Arasında Toplu İş Hukukundan Doğan Haklar Bakımından Bir Farklılık Var Mıdır? 121

22. Kısmi Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşçilerin Sigorta Gün Sayısı Tam Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşçiler Gibi Mi Hesaplanır? 121

23. Tam Ve Kısmi Süreli İş Sözleşmelerinde Emsal İşçi Kime Denir? 121

24. Kısmi Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan Bir İşçi, Tam Süreli İş Sözleşmesiyle Çalışma Talebinde Bulunabilir Mi? 121

25. Kısmi Süreli İş Sözleşmesiyle Çalışan İşçiye Asgari Ücretin Altında Ödeme Yapılabilir Mi? 122

26. Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayalı Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Nedir? 122

27. Çağrı Üzerine Çalışma, Kısmi Süreli Çalışmadan Farklı Bir Çalışma Biçimi Midir? 122

28. Çağrı Üzerine Çalışma Biçiminin Ülkemizdeki Uygulaması Nasıldır? 122

29. Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayalı Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Sözlü Yapılabilir Mi? 122

30. Çağrı Üzerine Çalışma Nasıl Uygulanır? 123

31. Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayalı Kısmi Süreli İş Sözleşmelerinde Çalışma Süresi Ne Kadardır? 123

32. Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayalı Kısmi Süreli İş Sözleşmelerinde Belirlenen Sürede Çalıştırılmayan İşçi Ücrete Hak Kazanır Mı? 123

33. Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayalı Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Hükümlerine Uyulmamasının Yaptırımı Nedir? 123

34. İş Sözleşmelerine Deneme Kaydı Konulmasının Nedeni Nedir? 123

35. Deneme Süreli İş Sözleşmesi Nedir? 124

36. İş Sözleşmesine Deneme Kaydı Konulması Zorunlu Mudur? 124

37. İş Sözleşmesine Deneme Kaydı Konulması Sözlü Olarak Kararlaştırılabilir Mi? 124

38. Deneme Kaydı Konulması Açısından İş Sözleşmesinin Türü Önem Arz Eder Mi? 124

39. Kısmi Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşçinin Deneme Süresi Nasıl Hesaplanır? 124

40. İş Sözleşmelerinde Öngörülebilecek Deneme Süresi Ne Kadardır? 125

41. İş Sözleşmelerinde Öngörülen Deneme Süresi Ne Zaman İşlemeye Başlar? 125

42. İş Sözleşmeleri Ve Toplu İş Sözleşmeleri İle İş Kanununda Öngörülen Deneme Süresinin Üzerinde Bir Deneme Süresi Kararlaştırılabilir Mi? 125

43. İş Sözleşmlerinde Öngörülen Deneme Süresini Kesen Haller Var Mıdır? 125

44. Deneme Süresi İçinde İşçiye Ücret Ödenir Mi? 126

45. Deneme Süresi İçinde İşçi Sigortalanır Mı? 126

46. Deneme Süresi İşçilik Hakları Bakımından Çalışma Süresinin Hesabında Dikkate Alınır Mı? 126

47. Deneme Süresi İşçinin Kıdemine Dâhil Edilir Mi? 126

48. İş Sözleşmesi Deneme Süresi İçinde Bildirim Süresine Uyulmaksızın Feshedilebilir Mi? 126

49. İş Sözleşmesi Deneme Süresi Geçtikten Sonra Bildirimsiz Feshedilebilir Mi? 126

50. Takım Sözleşmesi Nedir? 126

51. Takim Sözleşmesi Yapılabilmesinin Koşulları Nelerdir? 127

52. Takım Sözleşmesi Hükümleri Ne Zaman İş Sözleşmesi Hükmüne Dönüşür? 127

53. Takım Sözleşmesi Gereği İşçilerin İşe Başlamasından Kim Sorumludur? 127

54. Takım Sözleşmesine Hangi Tür İşler İçin İhtiyaç Duyulur? 127

55. Takım Sözleşmesinin Yazılı Yapılması Zorunlu Mudur? 127

56. Takım Sözleşmesinde İsimleri Yazılı Olan İşçilerin Ücretleri Nasıl Ödenir? 128

57. Takım Sözleşmesi İle Geçici İş İlişkisi Arasındaki Fark Nedir? 128

58. Mevsimlik İşyeri Ve Mevsimlik İş Nedir? 128

59. Hangi Nitelikteki İşler Mevsimlik İş Olarak Değerlendirilir? 129

60. Tam Yıl Çalışılması Gereken Ve Devamlılığı Olan Bir İş Mevsimlik İş Olarak Değerlendirilir Mi? 129

61. Mevsimlik İş Sözleşmelerine Genellikle Hangi İşkollarında Başvurulur? 129

62. Mevsimlik İş Sözleşmesi Nedir? 129

63. Mevsimlik İş Sözleşmelerinin Belirli Süreli Yapılması Zorunlu Mudur? 129

64. Mevsimlik Bir İşte Her Yıl Mevsimlik İş Sözleşmeleri Yapılması Durumunda Birbirini İzleyen Belirli Süreli İş Sözleşmelerinden Mi Söz Edilir? 130

65. Mevsimlik Bir İşte Her Yıl Mevsimlik İş Sözleşmeleri Yapılması Halinde Taraflar Arasında Tek Bir Belirsiz Süreli Sözleşme Bulunduğunun Kabulünün Hukuki Sonuçları Nelerdir? 130

66. Yeni Mevsim Veya Kampanya Döneminde İş Sözleşmesi Askıda Olan İşçinin İşe Başlatılmasının Ve Başlatılmamasının Hukuki Sonucu Nedir? 130

67. Mevsimlik İşlerde İşçilere İşe Başlama Çağrısı Nasıl Yapılmalıdır? 131

68. Mevsimlik İşçinin Kıdemi Hesaplanırken İş Sözleşmesinin Askıda Kaldığı Süreler Dikkate Alınır Mı? 131

69. Mevsimlik İşçiler Yıllık Ücretli İzin Hakkından Yararlanabilirler Mi? 131

70. Mevsimlik İş Sözleşmesiyle Çalışılan Dönem İçin Yıllık İzin Ücreti Ödenir Mi? 131

71. Mevsimlik İş Sözleşmesiyle Çalışılan İşçiler 6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Hükümlerinden Yararlanabilir Mi? 131

72. Mevsimlik İş Sözleşmesiyle Çalışılan İşçiler İş Sözleşmeleri Askıdayken Çalışabilirler Mi? 132

73. Azami Süreli İş Sözleşmesi Nedir? 132

74. Azami Süreli İş Sözleşmesinin Kendiliğinden Sona Ermesi Halinde İşçi İşgüvencesinden Ve Tazminat Haklarından Yararlanabilir Mi? 132

75. Asgari Süreli İş Sözleşmesi Nedir? 132

76. Asgari Süreli İş Sözleşmelerinde Belirlenen Asgari Sürenin Sonunda İş Sözleşmesi Kendiliğinden Sona Erer Mi? 133

77. Şarta Bağlı İş Sözleşmesi Nedir? 133

78. Şarta Bağlı İş Sözleşmesi İçin Şartın Sözleşmenin Tamamı İçin Öngörülmesi Zorunlu Mudur? 133

79. Geciktirici Şart Ve Buna Bağlı Olan Borç Veya İş Sözleşmesi Hangi Hallerde Hükümsüzdür? 133

80. Pazarlamacılık Sözleşmesi Nedir? 134

81. Pazarlamacılık Sözleşmesinin İçeriğini Hangi Hususlar Oluşturur? 134

82. Pazarlamacının Hakları Ve Yükümlülükleri Nelerdir? 134

83. Evde Hizmet Sözleşmesi Nedir? 135

84. Evde Hizmet İlişkisinde İşverenin Yükümlülükleri Nelerdir? 135

85. Evde Hizmet İlişkisinde İşçinin Yükümlülükleri Nelerdir? 135

86. Evde Hizmet İlişkisinde Ücret Ne Zaman Ödenir? 136

87. İş Sözleşmesi Türleri İş Kanununda Belirtilenlerle Sınırlı Mıdır? 136

İş Sözleşmesi Yapma Ehliyeti Ve İş Sözleşmesinde Şekil 137

1. Gerçek Kişilerin İş Sözleşmesi Yapma Ehliyetine Sahip Olmasının Koşulları Nelerdir? 137

2. Ayırt Etme Gücüne Sahip Ya Da Mümeyyiz Olma Ne Anlama Gelir? 137

3. Ergin Ya Da Reşit Ne Demektir? 138

4. Kısıtlı Ya Da Mahcur Ne Demektir? 138

5. Kimler Ayırt Etme Gücüne Sahip Değildir? 138

6. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmayan Bir Kişi İş Sözleşmesi Yapabilir Mi? 138

7. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmayan Kişilerin Yaptığı Hukuki İşlemler Sonuç Doğurur Mu? 138

8. Ergin Olmayan Veya Kısıtlı Bulunan Bir Kişi İş Sözleşmesi Yapabilir Mi? 138

9. Erginliğin Kazanılma Biçimi İş Sözleşmesi Yapma Ehliyetine Sahip Olma Bakımından Önem Arz Eder Mi? 139

10. Gerçek Kişi İşverenin İş Sözleşmesi Yapma Ehliyetine Sahip Olmasının Koşulları Nelerdir? 139

11. Tüzel Kişilerin İş Sözleşmesi Yapma Ehliyetine Sahip Olmasının Koşulları Nelerdir? 139

12. Tüzel Kişiliği Olmayan Kurum Ve Kuruluşların İş Sözleşmesi Yapma Ehliyetine Sahip Olmasının Koşulları Nelerdir? 139

13. Sözleşmelerde Şekil Ne Anlama Gelir? 139

14. Taraflar İş Sözleşmesinin Şeklini Serbestçe Belirleyebilirler Mi? 140

15. Sözleşmelerin Yapılmasında İlke Olarak Şekil Serbestîsinin Benimsenmesinin Nedenleri Nelerdir? 140

16. İş Kanunu’nda Öngörülen Yazıl Şekil Şartının Niteliği Nedir? 140

17. İş Kanunu’nda Öngörülen Yazılı Şekil Zorunluluğuna Uyulmamasının Yaptırım Nedir? 141

18. İş Hukuku Açısından Yazılı Şekil Zorunluluğu Olan Sözleşmeler Nelerdir? 141

19. İş Kanunu’na Göre Hangi Sözleşmelerin Yazılı Yapılma Zorunluluğu Yoktur? 142

20. Yazılı Sözleşme Olmayan Durumlarda İşverenin İşçiye Belge Verme Yükümlülüğü Var Mıdır? 142

21. Yazılı Sözleşme Olmayan Durumlarda İşverenin İşçiye Vermesi Gereken Yazılı Belgenin İçeriği Nedir? 142

22. Yazılı Sözleşme Olmayan Durumlarda İşverenin İşçiye Vermesi Gereken Yazılı Belge İçin İşçinin Talepte Bulunması Gerekir Mi? 143

23. Yazılı Sözleşme Olmayan Durumlarda İşçiye Verilmesi Gereken Yazılı Belgenin Hukuki Niteliği Nedir? 143

24. Yazılı Sözleşme Olmayan Durumlarda İşverenin İşçiye Yazılı Belge Vermemesinin Yaptırımı Nedir? 143

İş Sözleşmesi Yapma Serbestîsi Ve Sınırları 144

1. İş Sözleşmesi Serbestîsi Nedir? 144

2. İş Sözleşmesi Serbestîsi Sınırlanabilir Mi? 144

3. İş Sözleşmesi Yapma Serbestîsini Ve İş Sözleşmesinin İçeriğini Belirleme Serbestîsini Sınırlayan Haller Nelerdir? 145

4. İş Sözleşmesi Serbestîsi Genel Yasaklayıcı Hükümlerle Nasıl Sınırlandırılır? 145

5. İş Kanununda İşçiyi Koruma İlkesi Gereğince İş Sözleşmesi Serbestîsini Sınırlandıran Haller Nelerdir? 145

6. İş Kanununda İşçiyi Koruma İlkesi Gereğince İş Sözleşmesini Sona Erdirme Serbestîsini Sınırlandıran Haler Nelerdir 145

7. İş Sözleşmesini Sona Erdirme Serbestîsininin Sözleşme Hükümleri İle Sınırlandırılması Mümkün Müdür? 146

8. İşverene Getirilen İş Sözleşmesi Yapma Yasağı Kapsamına Kimler Girer? 146

9. İş Kanununa Göre Çocuk Ve Genç İşçilerle Hangi Hallerde İş Sözleşmesi Yapılamaz? 146

10. İş Kanununa Göre Yaş Küçüklüğü Nedeniyle Öngörülen Sınırlama Hangi Halde Uygulama Alanı Bulmaz? 147

11. İş Kanununa Göre Kadın İşçilerle Hangi Hallerde İş Sözleşmesi Yapılamaz? 147

12. Yabancılarla İş Sözleşmesi Yapabilme Koşulları Nelerdir? 148

13. Toplu İş Sözleşmelerine İş Sözleşmesinin Yapılmasını Yasaklayan Hükümler Konulabilir Mi? 148

14. İş Sözleşmesi Yapma Zorunluluğu Nedir? 148

15. İş Sözleşmesi Yapma Zorunluluğu Halleri Nelerdir? 148

16. Toplu İş Sözleşmelerinde İş Sözleşmesi Yapılması Zorunluluğu Getiren Kurallara Yer Verilebilir Mi? 149

Çocuk Ve Genç İşçi Çalıştırma Yasağı 150

1. Çocuk Ve Genç İşçilerin Korunmasına Yönelik Önlemlere Niçin Gereksinim Duyulmuştur? 150

2. Çocuk Ve Genç İşçilerin Korunmasının Yasal Dayanakları Nelerdir? 150

3. İş Kanununda Çocuk Ve Genç İşçi Kavramlarına Neden Ayrı Ayrı Yer Verilmiştir? 151

4. Çocuk Ve Genç İşçi Kime Denir? 151

5. Erişkin İşçi Kime Denir? 151

6. Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Esasları Nelerdir? 151

7. Çocuk Ve Genç İşçilerin Korunmasına Yönelik Önlemler Nelerdir? 152

8. Çocuk Ve Genç İşçilere Yönelik Genel Nitelikteki Çalıştırma Yasaklarının Hukuki Dayanağı Nedir? 152

9. İş Kanununa Göre Çocuk Ve Genç İşçilerle Hangi Hallerde İş Sözleşmesi Yapılamaz? 153

10. İş Kanununa Göre Yaş Küçüklüğü Nedeniyle Öngörülen Sınırlama Hangi Halde Uygulama Alanı Bulmaz? 153

11. Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Göre Çocuk Ve Genç İşçilerin Hangi İşlerde Çalıştırılmaları Yasaktır? 154

12. Umumi Hıfzısıhha Kanunu’na Göre 18 Yaşın Altındaki Çocukların Nerelerde Çalıştırılmaları Yasaktır? 155

13. Çocuk Ve Genç İşçilerin Korunmasına Yönelik Genel Nitelikteki Çalıştırma Yasakları Ne Anlam İfade Eder? 155

14. Çocuk Ve Genç İşçilerin Korunmasına Yönelik Özel Nitelikteki Çalıştırma Yasakları Ne Anlam İfade Eder? 156

15. Çocuk Ve Genç İşçilerin Korunmasına Yönelik Düzenlemeler Ab’nin 94/33 Sayılı Direktifine Uygun Mudur? 156

16. Hafif İş Ne Anlama Gelir? 157

17. Çocuk İşçilerin Çalıştırılabileceği Hafif İşler Nelerdir? 157

18. Çocukların Hafif İşlerde Çalıştırılabilmelerinin Koşulları Nelerdir? 158

19. Genç İşçilerin Çalıştırılabileceği İşler Nelerdir? 158

20. Yaşını Doldurmuş Fakat 18 Yaşını Bitirmemiş Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler Nelerdir? 160

21. Çalıştırılabilen Çocukların Çalışma Süreleri Hangi Ölçüte Göre Farklılık Gösterir? 161

22. Çocukların Çalışma Süreleri Hangi Hususlar Dikkate Alınarak Uygulanır? 161

23. Çocuk İşçiler Açısından Öngörülen Çalışma Süresinden Sayılan Haller Nelerdir? 161

24. Çocuk Ve Genç İşçilere Ara Dinlenme Süreleri Nasıl Uygulanır? 162

25. Çocuk Ve Genç İşçiler İçin Hafta Tatili Nasıl Düzenlenmiştir? 162

26. Çocuk Ve Genç İşçiler Hafta Tatili, Ulusal Bayram Ve Genel Tatilde Çalıştırılabilirler Mi? 162

27. Çocuk Ve Genç İşçilere Telafi Çalışması Yaptırılabilir Mi? 162

28. Yasak Olduğu Halde Kanunda Öngörülen Süre Aşılarak Çalıştırılan Çocukların Çalışması Fazla Çalışma Veya Fazla Sürelerle Çalışma Sayılır Mı? 163

29. Yasak Olduğu Halde Kanunda Öngörülen Süre Aşılarak Çalıştırılan Çocuklara Fazla Çalışma Ücreti Veya Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti Ödenir Mi? 163

30. Ağır Ve Tehlikeli İş Nedir? 163

31. Çocuk Ve Genç İşçilere Yıllık Ücretli İzin Nasıl Kullandırılır? 164

32. Çocuk Ve Genç İşçileri Hangi İşverenler Çalıştıramaz? 164

33. Çocuk Ve Genç İşçileri Çalıştırmada İş Sözleşmesi Kimler Arasında Düzenlenir? 164

34. İşveren Çocuk Ve Genç İşçileri Çalıştırmada Veli/Vasiye Hangi Hususlarda Bilgi Verir? 164

35. İşveren Çocuk Ve Genç İşçileri Çalıştırmada Veli/Vasi İle Yapılacak İş Sözleşmesini Yazılı Yapmak Zorunda Mıdır? 164

36. İşverenin Çocuk Ve Genç İşçilere Yönelik Eğitim Verme Yükümlülüğünün Kapsamı Nedir? 165

37. Devletin Çocuk Ve Genç İşçilerin Eğitimi Konusundaki Yükümlülüğünün Kapsamı Nedir? 165

38. Devletin Çocuk Genç İşçilere Yönelik İnceleme-Araştırma Yapma Yükümlülüğünün Kapsamı Nedir? 165

39. Devletin Çocuk Ve Genç İşçilerle İlgili Koordinasyon Ve İşbirliği Yükümlülüğünün Kapsamı Nedir? 166

40. İşverenin Çocuk Ve Genç İşçinin Çalışma Koşullarında Değişiklik Yapabilmesi İçin Göz Önünde Bulundurması Gereken Hususlar Nelerdir? 166

41. Çalıştırma Yaşı Ve Çocuk Çalıştırma Yasağı Hükümlerine Uyulmamasının Yaptırımı Nedir? 166

42. 18 Yaşını Doldurmamış Çocuk Ve Genç İşçiler Yeraltı Ve Sualtındaki İşlerde Çalıştırılabilirler Mi? 167

43. Yeraltı Ve Sualtındaki İşlerde Çocuk Ve Genç İşçi Çalıştırma Yasağına Uyulmamasının Yaptırımı Nedir? 167

44. İşveren 18 Yaşından Küçük İşçileri İçin Rapor Almak Zorunda Mıdır? 167

45. 18 Yaşından Küçük İşçiler İçin Rapor Almayan İşverene Ne Tür Bir Yaptırım Uygulanır? 167

46. Çocuk Ve Genç İşçilerin Herhangi Bir İşe Alınmalarından Önce Sağlık Raporunu Hangi Kurumlardan Alabilirler? 167

47. Çocuk Ve Genç İşçilerin Veli/Vasilerinin İşveren Tarafından Hangi Konularda Bilgilendirilmeleri Zorunludur? 168

Kadın İşçi Çalıştırma Yasağı 169

1. Kadın İşçilerin Korunmasına Yönelik Önlemlere Niçin Gerek Duyulmuştur? 169

2. Kadın İşçilerin Korunmasına Yönelik Önlemlerin Yasal Dayanakları Nelerdir? 169

3. Kadın İşçilerin Korunmasına Yönelik Önlemler Nelerdir? 170

5. Kadın İşçilere İlişkin Genel Koruyucu Önlemler Nelerdir? 170

6. Kadın İşçilerin Korunmasına Yönelik Özel Koruyucu Önlemler Nelerdir? 170

7. İş Mevzuatına Göre Gebe Kadın İşçilere Yönelik Koruyucu Önlemler Nelerdir? 170

8. İş Mevzuatına Göre Emzikli Kadın İşçilere Yönelik Koruyucu Önlemler Nelerdir? 172

9. Eşit İşe Eşit Ücret İlkesi Nedir? 173

10. Eşit İşe Eşit Ücret İlkesinde Öngörülen Eşitlik Mutlak Mıdır? 173

11. Kadın Ve Erkek İşçiler Arasında Hangi Unsurların Bir Arada Bulunması Halinde Ücret Ve Eklentileri Konusunda Ayrım Yapılamaz? 174

12. Kadın İşçilerin Çalışma Yaşamında Özel Önlemlerle Korunmaları Nedeniyle Ücretlerinden Kesinti Yapılabilir Mi? 174

13. İş İlişkisinin Herhangi Bir Aşamasında Cinsiyete Dayalı Sebeplerle Ayrım Yapılabilir Mi? 174

14. İşverenler Hangi Sebeplerle Kadın İşçilere İş İlişkisinin Herhangi Bir Aşamasında Farklı İşlem Yapabilirler? 174

15. İş Sözleşmesinin Yapılması, Uygulanması Ve Sona Ermesinde Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık Yapan İşveren Ne Tür Yaptırımlara Tabidir? 175

16. Kadın İşçilerin İşin Düzenlenmesi Açısından Korunma Sebepleri Nelerdir? 175

17. Kadın İşçilerin Ne Tür İşlerde Çalıştırılmaları Yasaktır? 175

18. Kadınlar Gece Postalarında Çalıştırılabilirler Mi? 175

19. Kadının Çalışma Sırasında Annelik Sebebiyle Korunmalarının Yasal Dayanakları Nelerdir? 176

20. Gebe Kadın İşçinin Geçici İş Göremezlik Ödeneğinden Yararlanabilmesinin Koşulları Nelerdir? 176

21. Gebe Kadın İşçiye Ödenecek Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Miktarı Nedir? 177

22. Kadın Sigortalıya Ne Kadar Süreyle Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ödenir? 177

23. Kadın Sigortalıya Ödenen Geçici İşgöremezlik Ödeneğinden Hangi Hallerde İndirime Gidilir? 177

24. Emzirme Ödeneği Nedir? 177

25. Kadın İşçilerin Doğum Nedeniyle Çalıştırılamayacağı Süreler Nelerdir? 177

26. Kadın İşçilerin Doğumdan Önceki Üç Haftaya Kadar Çalıştırılmaları Halinde Çalıştırıldığı Süreler Doğum İznine Eklenir Mi? 178

27. Kadın İşçilerin Doğum Nedeniyle Çalıştırılamayacakları Süreler Artırılabilir Mi? 178

28. Gebe Kadının Sağlığına Uygun Hafif İşlere Kaydırılması Durumunda Ücretinden İndirim Yapılabilir Mi? 178

29. Doğum Sonrası Talepte Bulunan Kadın İşçiye İşveren Ücretsiz İzin Vermek Zorunda Mıdır? 178

30. Ücretsiz Doğum İzni Yıllık Ücretli İznin Hesabında Dikkate Alınır Mı? 178

31. Doğum Öncesi İznin Doğum Sonrasına Aktarılması Durumunda Ücretsiz İzin Süresi Kısaltılabilir Mi? 179

32. Doğuma İlişkin İzin Süreleri İş Sözleşmeleri Veya Toplu İş Sözleşmeleri İle Artırılabilir Mi? 179

33. Ücretsiz Doğum İzninin Reddi Halinde Kadın İşçi Tek Taraflı Alacağı Kararla Ücretsiz Doğum İznine Ayrılabilir Mi? 179

34. Ücretsiz Doğum İznini Vermeyen İşveren Veya Vekiline Uygulanacak Yaptırım Nedir? 179

35. Kadın İşçilerin Doğum İzni Esnasında İşverenin Ücret Ödeme Yükümlülüğü Devam Eder Mi? 179

36. Kadın İşçilerin Doğum İzni Esnasında İşveren Kendi İnisiyatifi Ya Da Sözleşme Hükümleri Uyarınca Ücret Ödeyebilir Mi? 180

37. Süt İzni Nedir? 180

38. Süt İzninin Süresi Nedir? 180

39. Süt İzni Nasıl Kullanılır? 180

40. Süt İzni Çalışma Süresinden Sayılır Mı? 180

41. Süt İzni Toplu Olarak Kullanılabilir Mi? 180

42. İşverenin Süt İznini Kullandırmamasının Yaptırımı Nedir? 181

43. Emziren İşçinin Hangi Süreyle Gece Çalıştırılması Yasaktır? 181

44. Gebe, Yeni Doğum Yapmış Ve Emziren İşçi İçin Günlük Çalışma Süresi Ne Kadardır? 181

45. Gebe, Yeni Doğum Yapmış Ve Emziren İşçiye Fazla Çalışma Yaptırılabilir Mi? 181

46. İşveren Kaç Kadın İşçi Çalıştırdığı Takdirde Emzirme Odası Açmakla Yükümlüdür? 181

47. İşveren Kaç Kadın İşçi Çalıştırırsa Çocuk Bakım Yurdu/Kreş/Yurt Açmakla Yükümlüdür? 182

48. İşverenin Emzirme Odası, Çocuk Bakım Yurdu Veya Kreş Açma Yükümlülüğünün Yasal Dayanağı Nedir? 182

49. Gebelik Veya Doğum Dolayısıyla Verilen İzinler Sebebiyle Devamsızlık İş Sözleşmesinin Süreli Feshi İçin Geçerli Neden Midir? 182

50. Kadın İşçinin Gebelik Veya Doğum Nedeniyle Devamsızlığı Sebebiyle İş Sözleşmesinin Süreli Feshi Halinde İş Güvencesinden Yararlanması Mümkün Müdür? 183

51. Kadın İşçinin Analık Nedeni İle Devamsızlığı Halinde, İşverenin Derhal Feshi Hakkı Ne Zaman Doğar? 183

52. Kadın İşçinin Analık Nedeni İle Devamsızlığı Halinde İşverenin Derhal Feshi Hakkını Kullanabileceği Tarih Nasıl Örneklendirilebilir? 183

Yabancı İşçi Çalıştırma Yasağı 184

1. Türkiye’de Yabancıların Çalıştırılabilmesinin Yasal Dayanakları Nelerdir? 184

2. Yabancıların Çalışma İzinlerine İlişkin Kanuni Düzenlemeler Dışında Yabancıların Çalışmasın Yasaklayan Hükümler İçeren Başka Kanunlar Var Mıdır? 184

3. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Kapsamına Kimler Girer? 185

4. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Kapsamına Hangi Yabancılar Girmez? 185

5. Hangi Yabancılar Çalışma İzninden Muaftır? 186

6. Çalışma İzni Nedir? 187

7. Çalışma İzni Bakımından Yabancı Kavramı Ne Anlama Gelir? 187

8. Çalışma İzninin Ne Zaman Alınması Gerekir? 188

9. Yabancılar Kaç Çeşit Çalışma İzni İle Çalıştırılabilirler? 188

10. Süreli Çalışma İzni Nedir? 188

11. Başlangıçta En Çok Bir Yıl Geçerli Olmak Üzere Verilen Süreli Çalışma İznini Uzatmak Mümkün Müdür? 188

12. Süresiz Çalışma İzni Nedir? 189

13. Bağımsız Çalışma İzni Nedir? 189

14. İstisnai Çalışma İzni Nedir? 189

15. Yabancıların Çalışma İzni İçin Hangi Makama Başvurması Gerekir? 190

16. Yabancılara Çalışma İzni Vermeye Ve Uzatmaya Yetkili Mercii Neresidir? 190

17. Yabancıların Çalışma İzni Başvurusu Ve İznin Verilmesi Nasıl Bir Şekle Tabidir? 190

18. Yabancıların Çalışma İzni Ve İznin Uzatılması Talepleri Hangi Hallerde Reddedilebilir? 191

19. Yabancıların Çalışma İzni Hangi Hallerde İptal Edilebilir? 191

20. Yabancıların Çalışma İzni Hangi Hallerde Geçerliliğini Kaybeder? 191

21. Çalışma İzni Veya Uzatılması Talebi Reddedilen Ya Da Çalışma İzni İptal Edilen Yabancının İtiraz Hakkı Var Mıdır? 192

22. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Hükümlerine Aykırı Olarak Kurulan İş Sözleşmesi Geçerli Midir? 192

23. Çalışma İzni Bulunmayan Yabancıyı Çalıştırmanın Yaptırımı Nedir? 192

24. 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda Bağımsız Çalışan Yabancılar İçin Bildirim Yükümlülüğü Nasıl Düzenlenmiştir? 192

25. 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda Yabancı Çalıştıran İşverenler İçin Bildirim Yükümlülüğü Nasıl Düzenlenmiştir? 192

26. Yabancı Personel Bilgi Formunda Hangi Bilgiler Yer Alır? 193

27. Yabancıların Çalışma İzni Başvurusuna Hangi Belgeleri Eklemesi Gerekir? 194

28. Yabancı Personel İstihdam Edecek Kurum/Kuruluştan Çalışma İzni Başvurusunda Hangi Belgeler İstenir? 195

29. Çalışma İzin Süresi Uzatımı Başvurularında İstenilen Belgeler Nelerdir? 196

30. 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda Öngörülen Bildirim Yükümlülüğüne Uyulmamasının Yaptırımı Nedir? 196

31. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Kapsamına Giren Yabancıların Ve İşverenlerin Kanundan Doğan Yükümlülüklerinin Yerine Getirilip Getirilmediğini Kim Denetler? 197

32. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Hükümlerine Aykırı Olarak Çalışan Yabancıya Yaptırımı Uygulanır Mı? 197

Askerlik Ve Kanuni Ödevden Doğan Çalışma 198

1. Askerlik Ve Kanuni Ödevden Doğan Çalışma Ne Anlama Gelir? 198

2. Askerlik Ve Kanuni Ödevden Doğan Sözleşme Yapma Zorunluluğu Nedir? 198

3. Askerlik Ve Kanuni Ödevden Doğan Sözleşme Yapma Zorunluluğu Niçin Getirilmiştir? 199

4. İşçinin Kanuni Ödev Nedeniyle İşinden Ayrılmak Zorunda Olması, İş Sözleşmesinin Fesih Nedeni Midir? 199

5. Askeri Veya Kanuni Ödevden Doğan Sözleşme Yapma Zorunluluğundan Bütün İşçiler Yararlanabilir Mi? 199

6. Kanuni Ödev Nedeniyle İşinden Ayrılan İşçinin İş Sözleşmesinin Feshedilebilmesi İçin Beklenilmesi Gereken İki Aylık Sürenin Uzatılması Mümkün Müdür? 199

7. Kanuni Ödev Nedeniyle İşinden Ayrılan İşçi İş Sözleşmesinin Feshedilebilmesi İçin Beklenilmesi Gereken Süre İçinde Ücrete Hak Kazanır Mı? 199

8. Kanuni Ödev Nedeniyle İşinden Ayrılan İşçinin İş Sözleşmesi Beklenilmesi Gereken Süre İçinde Feshedilebilir Mi? 200

9. Kanuni Ödev Nedeniyle İşinden Ayrılan İşçinin Beklenilmesi Gereken Süre İçinde İş Sözleşmesi Başka Sebeplerle Feshedilebilir Mi? 200

10. Kanuni Ödev Nedeniyle İşinden Ayrılan İşçinin İş Sözleşmesinin Beklenilmesi Gereken Süre İçinde Dolmasının Hukuki Sonucu Nedir? 200

11. Kanuni Ödev Nedeniyle İşinden Ayrılan İşçinin İş Sözleşmesinin Beklenilmesi Gereken Süre İçinde Feshedilememesi Olanağından Yararlanma Bakımından İş Sözleşmesinin Türü Önem Arz Eder Mi? 200

12. Askerlik Ve Kanuni Ödevden Doğan Sözleşme Yapma Zorunluluğunun Koşulları Nelerdir? 201

13. İşverenin Askerlik Veya Kanuni Ödevi Sona Eren İşçiyi Tekrar İşe Alma Zorunluluğunun Doğabilmesi İçin İşçinin İşverene Ne Zaman Başvurması Gerekir? 201

14. İşverenin Askerlik Veya Kanuni Ödevi Sona Eren İşçiyi Tekrar İşe Alma Zorunluluğunun Doğabilmesi İçin İşçinin İşverene Yapacağı Başvuru Herhangi Bir Şekle Tabi Midir? 201

15. İşverenin Askerlik Veya Kanuni Ödevi Sona Eren İşçiyi Tekrar İşe Alma Zorunluluğu İşyerindeki Her İş İçin Geçerli Midir? 201

16. Boşalacak İlk İş İçin Bekleyen İşçi İşverenden İş İsteme Tarihi İle İşe Alınma Tarihi Arasındaki Zaman İçin Ücret Talep Edebilir Mi? 202

17. İşverenin “O Andaki Şartlarla İşçiyi Alma Zorunluluğu” Ne Anlama Gelir? 202

18. Askerlik Ve Kanuni Ödevden Doğan Sözleşme Yapma Zorunluluğunu Yerine Getirmemenin Yaptırımı Nedir? 202

19. Koşullar Oluştuğu Halde İş Sleşmesi Yapma Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen İşveren Dava Edilerek İş Sözleşmesi Yapmaya Zorlanabilir Mi? 202

20. Askerlikten Doğan Tazminat Nedir? 203

21. Askerlikten Doğan Tazminattan Kimler Yararlanabilir? 203

22. Askerlikten Doğan Tazminat Nasıl Hesaplanır? 203

Engelli, Eski Hükümlü Veya Terör Mağduru Çalıştırma 205

1. Engellilik Kavramı Ne Anlam İfade Eder? 205

2. Engelli Kime Denir? 205

3. Engellilerin Korunmasının Uluslararası Hukuki Dayanakları Nelerdir? 205

4. Engellilerin Korunmasının Ulusal Hukuki Dayanakları Nelerdir? 206

5. Eski Hükümlü Kime Denir? 207

6. Terör Mağduru Kime Denir? 207

7. Engelli, Eski Hükümlü Veya Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu Nedir? 207

8. Engelli, Eski Hükümlü Veya Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu Niçin Getirilmiştir? 207

9. İş Ve Hizmet Alımı Sözleşmelerine Engelli, Eski Hükümlü Veya Terör Mağduru Çalıştırılmayacağına İlişkin Hüküm Konulabilir Mi? 208

10. Çalıştırılacak Engelli, Eski Hükümlü Veya Terör Mağduru İşçi Sayısı Nasıl Tespit Edilir? 208

11. Zorunlu Çalıştırılacak Engelli, Eski Hükümlü Veya Terör Mağduru Sayısının Tespitinde Kimler Dikkate Alınmaz? 208

12. Zorunlu Çalıştırılacak Engelli, Eski Hükümlü Veya Terör Mağdurunun Kısmi Süreli İş Sözleşmesi İle İstihdamı Mümkün Müdür? 209

13. Engelli, Eski Hükümlü Veya Terör Mağduru İstihdamında Kimlere Ayrıcalık Tanınır? 209

14. Zorunlu Çalıştırılacak Engelli, Eski Hükümlü Veya Terör Mağduru İşçi Sayısının Tespitinde İş Sözleşmesinin Niteliği Önem Arz Eder Mi? 209

15. Çalıştırılması Zorunlu Olan Engelli, Eski Hükümlü Veya Terör Mağduru İşçi Nasıl Temin Edilir? 209

16. Çalıştırılması Zorunlu Olan Engelli, Eski Hükümlü Veya Terör Mağduru İşçi Ne Şekilde Talep Edilir? 209

17. Çalıştırılması Zorunlu Olan Engelli, Eski Hükümlü Veya Terör Mağduru İşçi Talebinde Uyulması Gereken Yasaklar Nelerdir? 210

18. Özürlü Ve Eski Hükümlü Talebinin Karşılanması Bakımından Özel Sektör İşvereni İle Kamu Sektörü İşvereni Arasında Bir Farklılık Var Mıdır? 210

19. Çalışırken Engelli, Eski Hükümlü Kapsamına Girenlerin Statüsünde Bir Değişiklik Olur Mu? 210

20. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Olarak Alınacak Eski Hükümlülerin İstihdam Edilmelerinde Usul Nedir? 210

21. Özel Sektör İşverenleri Türkiye İş Kurumu Aracılığı Olmadan Engelli Çalıştırabilirler Mi? 211

22. Engelli Ve Eski Hükümlü İstihdamında Ayrımcılık Yasağı Nedir? 211

23. Engelli Ve Eski Hükümlü Olmak Düşük Ücretle Çalışma Nedeni Olabilir Mi? 211

24. İşyeri Ve Çalışma Koşulları Engellilere Göre Nasıl Hazırlanmalıdır? 211

25. Engelliler Her Tür İşte Çalıştırılabilir Mi? 212

26. Eski Hükümlüler Her Tür İşte Çalıştırılabilir Mi? 212

27. İş Kanununda Öngörülen Oranların Üzerinde Engelli Çalıştırmaya Yönelik Bir Teşvik Var Mı? 212

28. Engellilik Durumları Sebebiyle İşgücü Piyasasına Kazandırılmaları Güç Olan Engellilerin İstihdamı Nasıl Sağlanır? 212

29. Korumalı İşyeri Nedir? 212

30. Engelli Ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğuna Uyulup Uyulmadığı Nasıl Denetlenir? 213

31. Engelli Ve Eski Hükümlü Çalıştırılmasına İlişkin Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesinin Yaptırımı Nedir? 213

32. Türkiye İş Kurumu Tarafından İş Ve İşgücü Konularında Bilgi İstenildiğinde Bildirim Yükümlülülüğünün Yerine Getirilmemesinin Yaptırımı Nedir? 213

İşçi Kuruluşlarında Yönetim Görevi Biten İşçiyi Ve Maluliyeti Sona Eren İşçiyi Çalıştırma 214

1. Sendika Yöneticisi Kimdir? 214

2. İşçi Kuruluşlarında Yönetim Görevi Biten İşçiyi Çalıştırma Zorunluluğu Nedir? 214

3. İşçi Kuruluşu Yöneticiliğinin Güvencesi Nedir? 215

4. İşçi Kuruluşu Yöneticiliği Güvencesinden Yararlanabilme Koşulları Nelerdir? 215

5. İşçi Kuruluşlarında Yönetim Görevi Biten İşçiyi Çalıştırma Zorunluluğuna Uyulmamasının Yaptırımı Nedir? 215

6. İşçi Kuruluşlarında Yönetim Görevi Biten İşçiyi Çalıştırma Zorunluluğu Denetim Kurulu Üyeleri İçin Geçerli Midir? 216

7. Maluliyeti Sona Eren İşçiyi Çalıştırma Zorunluluğu Nedir? 216

8. Maluliyeti Sona Eren İşçiyi Çalıştırma Zorunluluğunun Koşulları Nelerdir? 216

9. İş Sözleşmesi Yapma Zorunluluğunun Doğumunun Koşulu Olan “Maluliyetin Ortadan Kalkması” Ne Anlama Gelir? 216

10. Maluliyeti Sona Eren İşçiyi Çalıştırma Zorunluluğu Kapsamında İşçinin Maluliyetinin Niteliği Nedir? 217

11. Maluliyeti Sona Eren İşçiyi Çalıştırma Zorunluluğuna Uyulmamasının Yaptırımı Nedir? 217

12. Maluliyetten Doğan Tazminat Nedir? 217

13. Maluliyetten Doğan Tazminatın Miktarı Nedir? 217

14. Maluliyetten Doğan Tazminat Nasıl Hesaplanır? 218

İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar 220

1. İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar Nelerdir? 220

2. İşçinin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları Nelerdir? 220

3. İşgörme Borcu Nedir? 221

4. İşin Bizzat Görülmesi Ne Anlama Gelir? 221

5. İşçi Taahhüt Ettiği İşini Başkasına Devredebilir Mi? 221

6. İşçi Taahhüt Ettiği İşi Yerine Getirirken Yanına Yardımcı Alabilir Mi? 221

7. İşçinin İşgörme Ediminin Devredilmesi İş Sözleşmesinin Devri İle Aynı Anlama Mı Gelir? 222

8. İşin Özenle Görülmesi Ne Anlama Gelir? 222

9. İşçinin İşini Özenle Yapıp Yapmadığı Hangi Ölçütlere Göre Belirlenir? 222

10. Hangi Hallerde İşçinin İşgörme Borucunu Özenle Yerine Getirmediği Kabul Edilir? 223

11. İşçinin İşgörme Borcunu İhlal Etmesinin Yaptırımı Nedir? 224

12. İşçinin İşini Özenle Görme Borcuna Uymamasının Yaptırımı Nedir? 224

13. İşçinin Sadakat Borcu Hangi Düşüncenin Ürünüdür? 225

14. İşçinin Sadakat Borcu Nedir? 225

15. İşçinin Sadakat Borcunun Olumlu Yönü Ne Anlama Gelir? 225

16. İşçinin Sadakat Borcunun Olumsuz Yönü Ne Anlama Gelir? 225

17. Sadakat Borcunun Kapsamına Hangi Yükümlülükler Girer? 226

18. Sadakat Borcunu İhlal Eden Davranışlar Nelerdir? 226

19. İşçinin Sadakat Borcuna Aykırı Hareket Etmesinin Yaptırımı Nedir? 227

20. İşçinin Çalışma Koşullarına Uyma Ve İtaat Borcu Nedir? 227

21. İşçi Hangi Konularda İlgili Yasa Hükümlerine Uygun Davranmak Ve İşverenin Bu Yöndeki Talimatlarına İtaat Etmek Zorundadırlar? 228

22. İşçinin Çalışma Koşullarına Uyma Ve İtaat Borcunun Hukuki Niteliği Nedir? (İşgörme Borcu İle İlişkisi) 229

23. İşçinin Çalışma Koşullarına Uyma Ve İtaat Borcuna Aykırı Hareket Etmesinin Yaptırımı Nedir? 229

24. İş Sözleşmesine İşçinin İşverenle Rekabet Etmesini Önleyici Nitelikle Hükümler Konulabilir Mi? 229

25. İşçi İle İşveren Arasında Sadece Rekabet Etmeme Borcunu Düzenleyen Bir Sözleşme Yapılabilir Mi? 229

26. Taraflar Arasındaki Rekabet Yasağı Hangi Hallerde Sona Erer? 230

27. İşyerinin Devri Halinde Rekabet Yasağı Sözleşmesi Devam Eder Mi? 230

28. İşverenin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları Nelerdir? 230

29. İşverenin İş Sözleşmesinden Doğan Başka Borcu Var Mıdır? 231

30. İşverenin Araç Ve Gereç Sağlama Borcu Ne Anlam İfade Eder? 231

31. Araç Ve Gerecin İşçi Tarafından Sağlanması Durumunda İşveren Herhangi Bir Ödeme Yapmak Zorunda Mıdır? 231

32. İşverenin Araç Ve Malzeme Sağlama Borcunu İfa Etmemesi Nedeniyle İşgörme Edimini Yerine Getiremeyen İşçi Ücret Talep Edebilir Mi? 231

33. İşverenin İşçinin Yapmış Olduğu Giderleri Ödeme Borcu Ne Anlam İfade Eder? 231

34. İşverenin İşçinin Buluşlarının Bedelini Ödeme Borcu Ne Anlam İfade Eder? 232

Ücret Kavramı Ve Ücret Türleri 233

1. Genel Anlamdaücret Nedir? 233

2. İş Hukuku Açısından Ücret Nedir? 233

3. Ücretin İşçiler Açısından Önemi Nedir? 234

4. Ücret Haddi İle Ücret Geliri Kavramları Arasındaki Fark Nedir? 234

5. İşveren Açısından Ücret Ne Anlama Gelir? 234

6. İşçi Açısından Ücret Ne Anlama Gelir? 234

7. Ücretin Unsurları Nelerdir? 234

8. İşçiye Ücret Sadece İşgörme Karşılığında Mı Ödenir? 235

9. İşçiye İş Görmediği Halde Hangi Hallerde Ücret Ödenir? 235

10. İş Kanununa Göre İşveren Zorlayıcı Nedenler Ve Ücretli Tatil Ve İzinlerin Dışında İş Görülmediği Halde Hangi Hallerde İşçiye Ücret Ödemek Zorundadır? 235

11. Kadın Ve Erkek Çalışanlar Arasında Ücret Konusunda Cinsiyete Dayalı Bir Ayırım Yapılabilir Mi? 237

12. Para Dışında Bir Araçla Ya Da Ayni Olarak Yapılan Ödemeler Ücret Sayılır Mı? 237

13. İşçiye Ücret Sadece İşveren Tarafından Mı Ödenir? 238

14. Zorlayıcı Bir Sebeple Çalışamayan Veya Çalıştırılamayan İşçiye Ücret Ödemesi Yapılır Mı? 238

15. Asıl Ücret Ve Giydirilmiş Ücret Nedir? 238

16. Net Ücret Ve Brüt Ücret Nedir? 239

17. Ayni Ücret Ve Nakdi Ücret Nedir? 239

18. Nominal Ücret Ve Reel Ücret Nedir? 239

19. Maktu Ücret Nedir? 239

20. Ücret Eki Nedir? 240

21. Ücret Ekleri Nelerdir? 240

22. Prim Nedir? 240

23. İkramiye Nedir? 240

24. Teşvik Nedir? 240

25. Provizyon Nedir? 241

26. Bahşiş Nedir? 241

27. Kârdan Pay Alma Nedir? 241

28. Sosyal Yardım Nedir? 241

29. Ücret İle Ücret Ekleri Arasındaki Fark Nedir? 241

30. Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırahları Ücret Eki Sayılır Mı? 242

31. İş Kanunu Ve Uygulama Bakımından Ücret Türleri Nelerdir? 242

32. Zaman Esasına Dayalı Ücret Nedir? 242

33. Parça Başına Veya Akort Ücret Nedir? 243

34. Götürü Ücret Nedir? 243

35. Yüzde Usulü Ücret Nedir? 244

36. Yüzde Usulü Ücrette Müşterilerden Toplanan Yüzdeler İle Bahşişler Aynı Anlama Mı Gelir? 244

37. İşveren Müşterilerden Toplanan Yüzdelerin Dağıtımını Hangi Esaslara Göre Yapar? 244

38. Puanların Verilmesinde Dikkate Alınacak Hususlar Nelerdir? 245

39. Puanların Verilmesinde Dikkate Alınması Gereken İşçilerin Hizmet Süreleri İle Başarı Durumlarını Kim Tarafından Tespit Edilir? 245

40. Puan Cetvelide Yer Almayan İşler Ve Unvanlar İçin Puan Nasıl Verilir? 245

41. Müşterilerden Toplanan Yüzdelerin İşverene Bırakılmasını Veya İşçilere Dağıtılmasını Öngören Sözleşme Hükümleri Geçerli Midir? 245

42. Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Hangi Müesseseler Girer? 246

43. Komisyon Ücreti Nedir? 246

44. Kârdan Pay Alma Nedir? 246

Asgari Ücret 247

1. İşçiye Ödenecek Ücret Nasıl Belirlenir? 247

2. Ücret Serbestîsi Ne Demektir? 247

3. İş Mevzuatında Ücret Serbestîsini Sınırlayan Düzenlemeler Nelerdir? 247

4. İş Sözleşmelerinde Toplu İş Sözleşmesi İle Belirlenen Ücretten Daha Düşük Ücret Kararlaştırılabilir Mi? 248

5. İşçiye Asgari Ücretin Altında Ücret Ödenebilir Mi? 248

6. Sözleşmelerde Ücret Öngörülmemişse, İşçiye Ödenecek Ücret Nasıl Belirlenir? 248

7. Asgari Ücret Nedir? 248

8. Asgari Ücret Yönetmeliği Hükümleri İş Kanunu Kapsamında Olmayanlara Da Uygulanabilir Mi? 249

9. Asgari Ücret Kim Tarafından Belirlenir? 249

10. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kimlerden Oluşur 249

11. Asgari Ücret Tespit Komisyoununa Seçilecek İşçi Ve İşveren Temsilcilerinde Hangi Özellikler Aranır? 250

12. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Nasıl Toplanır? 250

13. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Nasıl Karar Alır? 250

14. Asgari Ücret İki Yıldan Daha Kısa Süreyle Saptanabilir Mi? 251

15. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun Asgari Ücreti Belirlerken Dikkat Etmesi Gereken Ölçütler Nelerdir? 251

16. Asgari Ücret Hangi Ücret Şeklinde Saptanır? 251

17. Yıllar İtibariyle Asgari Ücret Nasıl Bir Seyir İzlemiştir? 252

18. Asgari Ücret Saptanırken Yaş Ve Cinsiyet Farkı Gözetilebilir Mi? 253

19. Hükümetin Bütçe Olanakları Asgari Ücretin Tespitinde Ölçüt Olabilir Mi? 253

20. Asgari Ücret Bütün İşkollarında Uygulama Alanı Bulur Mu? 254

21. Borçlar Kanunu Hükümlerine Tabi Olan İşçiler Asgari Ücrete İlişkin Düzenlemelerden Yararlanabilirler Mi? 254

22. Asgari Ücretin Bölgesel Düzeyde Tespiti Mümkün Mü? 254

23. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararlarına Karşı Hiyerarşik İdari İtiraz Yolu Var Mı? 254

24. Asgari Ücretin İlanından Kim Sorumludur? 255

25. İş Sözleşmesi Ve Toplu İş Sözleşmesi İle Asgari Ücretin Altında Ücret Ödemesi Kararlaştırılabilir Mi? 255

26. Asgari Ücretin Ayni Olarak Ödenebilmesi Mümkün Müdür? 255

28. Asgari Ücretin Ödenmemesinin Veya Noksan Ödenmesinin 256

Ücretin Ödenmesi 257

1. İşçinin Ücreti Ne Şekilde Ödenir? 257

2. Asıl Ücretin Ayni Olarak Ödenmesi Mümkün Müdür? 257

3. Ücretin Yabancı Para Olarak Kararlaştırılması Mümkün Müdür? 258

4. Ücretin Aylık Olarak Ödenmesi İle Maktu Aylık Ücret Arasındaki Fark Nedir? 258

5. Ücret Ne Zaman Ödenmelidir? 258

6. Ücret Nerede Ödenir? 259

7. Ücretin T.C. Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Şubeleri Aracılığıyla Ödenmesi Mümkün Müdür? 259

8. İşçiye Yapılan Ödemelerin Zorunlu Tutulduğu Halde Bankalar Aracılığıyla Yapılmamasının Yaptırımı Nedir? 259

9. Ücretin Meyhane Vb. Eğlence Yerleri Ve Perakende Mal Satan Dükkân Ve Mağazalarda Ödenebilir Mi? 260

10. Ücret Günlük Olarak Ödenebilir Mi? 260

11. Ücretin Bir Kısmı Avans Olarak İstenebilir Mi? 260

12. Ücretin Ödendiği Nasıl İspatlanabilir? 261

13. Ücretin Ödendiğinin İspat Yükümlülülüğü Kime Aittir? 261

14. Ücret Hesap Pusulasında Hangi Hususların Bulunması Zorunludur? 261

15. Ücret Hesap Pusulasının Şekilsel Özelliği Nasıldır? 262

16. Ücret Hesap Pusulasının İşçilere Verilmesi Zorunlu Mudur? 262

17. İşverenin Ücret Ödeme Borcuna Aykırı Davranmasının Yaptırımı Nedir? 262

18. Ücreti Ödenmeyen İşçi Hangi Yasal Yollara Başvurabilir? 263

19. İşgörme Edimini Yerine Getirmekten Kaçınma Hakkını Kullanan İşçinin İş Sözleşmesi Feshedilebilir Mi? 263

20. İşgörme Edimini Yerine Getirmekten Kaçınan İşçi, İşgörmediği Sürenin Ücretini İşverenden Talep Edebilir Mi? 263

21. İşveren Hangi Mücbir Sebeplerle İşçinin Ücretini Ödemeyi Geciktirebilir? 263

22. Ücret Alacakları Ne Zamana Kadar Talep Edilebilir? 264

23. Ücret Alacaklarına Faiz Uygulanır Mı? 264

Ücretin Korunması 265

1. İş Kanununda Ücretin Korunmasına İlişkin Öngörülen Düzenlemeler Nelerdir? 265

2. İşçinin Aylık Ücretinin Tamamı Haczedilebilir Mi? 266

3. İşçinin Aylık Ücretinin Tamamı Devir Ve Temlik Edilebilir Mi? 266

4. Ücrete İlişkin Haciz, Devir Ve Temlik Yasağından İş Kanunu Kapsamı Dışında Kalan Tüm İşçiler Yararlanabilir Mi? 267

5. Ücretin Bir Kısmı Takas Edilebilir Mi? 267

6. İşveren Toplu İş Sözleşmesi Ve İş Sözleşmesi Hükümleri Dışında Başka Sebeplerle İşçiye Ücret Kesme Cezası Verebilir Mi? 268

7. İşçi Ücretlerinden Kesilen Para Cezalarının Sınırı Nedir? 268

8. İşçi Ücretlerinden Kesilen Para Cezalarını İşveren Kullanabilir Mi? 269

9. İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul Kimlerden Oluşur? 269

10. İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul Ne Zaman Toplanır Ve Nasıl Karar Alır? 270

11. İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paralar Nerelerde Kullanılabilir? 270

12. İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paralardan Hangi Kuruluşlar Yararlanabilir? 270

13. İşverenin Tek Taraflı Olarak Çalışma Sürelerini Kısaltması, İşçi Ücretlerinde Eksiltme Yapılması İçin Haklı Neden Midir? 271

14. İşverenin Temerrüdü Halinde İşçi Ücrete Hak Kazanır Mı? 271

15. İşveren İşçiye Karşı Hangi Hallerde Temerrüde Düşer? 272

16. İşverenin Alacaklı Temerrüdüne Düşmesinin Hukuki Sonucu Nedir? 272

17. İşçilerin Ücretleri Hangi Hallerde Ücret Garanti Fonu Tarafından Ödenir? 272

18. Ücret Garanti Fonu’nca Ödenecek Ücretin Miktarı Nedir? 272

19. İşçiler Yapı Veya Arsa Sahibi Yahut Müteahhitte Olan Ücret Alacakları İçin Kanuni Bir İpotekten Yararlanabilirler Mi? 273

Ücretin Belgelenmesi 275

1. Ücret Belgeleri Nelerdir? 275

2. Ücret Belgeleri Niçin Düzenlenir? 275

3. Hesap Pusulası Nedir 275

4. Yüzde Usulü İle Çalışılan İşyerlerinde Ücretin Ödenmesi Nasıl Belgelenir? 276

5. Ücret Alacağının Varlığını İspat Yükümlülüğü Kime Aittir? 276

6. Bordro Nedir? 276

7. İş Kanunu Yönünden Ücret Bordrosunda Bulunması Zorunlu Olan Hususlar Nelerdir? 277

8. Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Yönünden Ücret Bordrosunda Bulunması Zorunlu Olan Hususlar Nelerdir? 277

9. Vergi Usül Kanunu Yönünden Ücret Bordrosunda Bulunması Zorunlu Olan Husular Nelerdir? 277

10. Ücret Bordrosu Hesabında Dikkate Alınması Gereken Parametreler Nelerdir? 278

11. Ücret Bordrosu Hesabında Dikkate Alınan Bir Parametre Olarak Asgari Ücret Miktarı 2014 Yılı İçin Ne Kadardır? 279

12. Ücret Bordrosu Hesabında Dikkate Alınan Bir Parametre Olarak Sosyal Güvenlik Prim Tabanı Ve Tavanı Tutarı 2014 Yılı İçin Ne Kadardır? 279

13. Ücret Bordrosu Hesabında Dikkate Alınan Bir Parametre Olarak Yemek Parası Tutarı 2014 Yılı İçin Ne Kadardır? 280

14. Ücret Bordrosu Hesabında Dikkate Alınan Bir Parametre Olarak Aile Zammı Tutarı 2014 Yılı İçin Ne Kadardır? 282

15. Ücret Bordrosu Hesabında Dikkate Alınan Bir Parametre Olarak Çocuk Zammı Tutarı 2014 Yılı İçin Ne Kadardır? 283

16. Ücret Bordrosu Hesabında Dikkate Alınan Bir Parametre Olarak Özel Sağlık Sigortası Primi Ve Bireysel Emeklilik Katkı Payı 2014 Yılı İçin Ne Kadardır? 284

17. Ücret Bordrosu Hesabında Dikkate Alınan Bir Parametre Olarak Asgari Geçim İndirimi Tutarı 2014 Yılı İçin Ne Kadardır? 285

18. Ücret Bordrosu Hesabında Dikkate Alınan Bir Parametre Olarak Gelir Vergisi Tutarı 2014 Yılı İçin Ne Kadardır? 285

19. Ücret Bordrosu Hesabında Dikkate Alınan Bir Parametre Olarak Damga Vergisi Kesinti Oranı 2014 Yılı İçin Ne Kadardır? 286

20. Bordro Hesabı Sakatlık Durumuna Göre Farklılık Gösterir Mi? 286

21. Ücret Bordrosu Hesabında Dikkate Alınan Bir Parametre Olarak Sakatlık İndirimi Tutarı 2014 Yılı İçin Ne Kadardır? 287

22. Ücret Bordrosu Hesabında Dikkate Alınan Bir Parametre Olarak Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı 2014 Yılı İçin Ne Kadardır? 287

23. Ücret Bordrosu Hesabında Dikkate Alınan Bir Parametre Olarak Brüt Ücret Ve Net Ücret Nedir? 287

24. Ücret Bordrosu Hesabında Dikkate Alınan Bir Parametre Olarak Sgk Matrahı Nedir? 287

25. Ücret Bordrosu Hesabında Dikkate Alınan Bir Parametre Olarak Sgk İşçi Ve İşveren Primi Ve Oranları Ne Kadardır? 288

26. Ücret Bordrosu Hesabında Dikkate Alınan Bir Parametre Olarak Sgk Tehlike Sınıfları Nasıl Saptanır? 289

27. Ücret Bordrosu Hesabında Dikkate Alınan Bir Parametre Olarak Sgk Gelir Vergisi Matrahı Nedir? 289

28. Ücret Bordrosu Hesabında Dikkate Alınan Bir Parametre Olarak Sendika Aidatı Nedir? 289

29. Puantaj Nedir? 289

30. Puantaj Nasıl Hazırlanır? 290

31. Ücretin Hesaplanmasında Çalışılan Gün Sayısının Hesabında Hangi Süreler Dikkate Alınır? 290

32. Prim Ödeme Gün Sayıları Hangi Durumlar Göz Önüne Alınarak Hesaplanmaktadır. 292

33. Bordro Hesabında Prime Tabi Tutulmayan Kazançlar Nelerdir? 294

34. Ayni Yardımlar Bordro Hesabında Prime Esas Kazançlara Dâhil Edilir Mi? 294

35. Ölüm, Doğum Ve Evlenme Yardımları Bordro Hesabında Prime Esas Kazançlara Dâhil Edilir Mi? 295

36. Görev Yollukları Bordro Hesabında Prime Esas Kazançlara Dâhil Edilir Mi? 295

37. Seyyar Görev Tazminatı, Kıdem Tazminatı, İş Sonu Tazminatı Veya Kıdem Tazminatı Mahiyetindeki Toplu Ödemeler Ve Keşif Ücreti Bordro Hesabında Prime Esas Kazançlara Dâhil Edilir Mi? 295

38. İhbar Tazminatı Bordro Hesabında Prime Esas Kazançlara Dâhil Edilir Mi? 295

39. Kasa Tazminatı Bordro Hesabında Prime Esas Kazançlara Dâhil Edilir Mi? 296

40. Bordro Hesabı İş Sözleşmesi Türüne Göre Değişir Mi? 296

41. Bordro Hesabı Ücret Şekillerine Göre Değişir Mi? 296

42. Bordro Hesabı Çalışan Tipine Göre Farklılık Gösterir Mi? 298

43. Kümüle Gelir Vergisi Matrahı Ücretin Hesaplanmasını Nasıl Etkiler? 298

44. İşçinin Aylık Net Ücret Tutarı Nasıl Hesaplanır? 299

Asgari Geçim İndirimi 301

1. Asgari Geçim İndirimi Uygulaması Ne Zaman Başlamıştır? 301

2. Asgari Geçim İndirimi Uygulamasının Gerekçesi Nedir? 301

3. Asgari Geçim İndiriminde Hangi Ücret Esas Alınmaktadır? 301

4. Asgari Geçim İndirimi Tutarının Tespitinde Hangi Ölçütler Esas Alınmaktadır? 301

5. Asgari Geçim İndirimi Uygulamasında Çocuk Tabiri Ne Anlama Gelir? 302

6. Asgari Geçim İndirimi Uygulaması Yönünden Peşin Olarak Ödenen Ücretler Hangi Dönemin Geliri Sayılır? 302

7. Asgari Geçim İndirimi Uygulamasından Kimler Yararlanabilir? 302

8. Asgari Geçim İndirimi Uygulamasından Kimler Yararlanamaz? 303

9. Asgari Geçim İndiriminden Yararlanma İçin Ücretlilerin Herhangi Bir Bildirimde Bulunmasına Gerek Var Mıdır? 303

10. Asgari Geçim İndirimi Tutarının Ücretlinin Aylık Hesaplanan Vergisinden Fazla Olması Durumunda Fazla Olan Kısım Dikkate Alınır Mı? 303

11. Asgari Geçim İndiriminden Ücret Gelirlerini Yıllık Beyanname İle Bildirenler Yararlanabilirler Mi? 303

12. Asgari Geçim İndirimi Nasıl Hesaplanır? 303

13. Asgari Geçim İndiriminin Yıllık Tutarının Azami Sınırı Nedir? 304

14. Yıl İçerisinde Asgari Ücret Tutarında Meydana Gelen Değişiklikler Asgari Geçim İndirimi Uygulamasında Dikkate Alınır Mı? 304

15. Çocuklar Ne Zamana Kadar Asgari Geçim İndirimi Hesabında Dikkate Alınır? 304

16. Yıl İçerisinde İşyeri Veya İşvereni Değişen Ücretliler Ne Zamanda İtibaren Asgari Geçim İndiriminden Yararlanabilirler? 304

17. Asgari Geçim İndirimi Ücretin Hesaplanmasını Nasıl Etkiler? 304

18. Çalışmayan Ve Herhangi Bir Geliri Olmayan Eşi İle Dört Çocuğu Bulunan Bir Asgari Ücretlinin 2014 Yılının Nisan Ayında Yararlanabileceği Asgari Geçim İndirimi Tutarı Ne Kadardır? 305

19. 01.04.2014 Tarihinden İtibaren Asgari Ücretle Özel Sektörde Çalışmaya Başlayan, Üç Çocuğu İçin Nafaka Vermekte Olan Bir Babanın 2014 Yılının Nisan Ayında Yararlanabileceği Asgari Geçim İndirimi Tutarı Ne Kadardır? 306

20. Eşi Çalışan Ve İki Çocuğu Olan Bir Asgari Ücretlinin 2014 Yılı Nisan Ayı Asgari Geçim İndirimi Tutarı Nasıl Hesaplanır? 307

21. Bekâr Olan Ve İkinci Derece (Aylık 400 Tl) Engellilik İndiriminden Yararlanmakta Olan Bir Ücretlinin 2014 Yılı Nisan Ayı Asgari Geçim İndirimi Tutarı Nasıl Hesaplanır? 308

22. 2014 Yılının Nisan Ayında 15 Gün Çalışan, Eşi Çalışan Ve Bir Çocuğu Bulunan Bir Asgari Ücretlinin Asgari Geçim İndirimi Tutarı Nasıl Hesaplanır? 309

23. Eşi Çalışmayan Ve Çocuğu Bulunmayan Asgari Ücretle Çalışan Bir Ücretlinin 2014 Yılı Nisan Ayı Asgari Geçim İndirimi Tutarı Nasıl Hesaplanır? 310

İşçiyi Gözetme Borcu 312

1. Geniş Anlamda İşçiyi Gözetme Borcu Ne Anlam İfade Eder? 312

2. İşverenin Geniş Anlamda İşçiyi Gözetme Borcu Kapsamında Neler Yer Alır? 312

3. İşçinin Kişiliğinin Korunması Ne Anlama Gelir? 313

4. İşçinin Kişiliğini Gözetme Borcuna Aykırılığın Yaptırımı Nedir? 313

5. İş Sağlığı Ve Güvenliği Nedir? 313

6. İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Ülkemizdeki Temel Düzenlemeler Nelerdir? 314

7. İş Kazası Nedir? 315

8. İş Kazası Sayılmasının Unsurları Nelerdir? 316

9. Meslek Hastalığı Nedir? 316

10. İşverenin İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden Yükümlülükleri Nelerdir? 316

11. Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden Yükümlülükleri Nelerdir? 318

Eşit İşlem Borcu Ve Ayrımcılık Tazminatı 319

1. Eşit İşlem Borcu Ne Anlama Gelir? 319

2. Eşit İşlem Borcunun Uluslararası Hukuki Dayanakları Nelerdir? 319

3. Eşit İşlem Borcunun Ulusal Hukuki Dayanakları Nelerdir? 320

4. İş Kanununa Göre İşverenin Eşit İşlem Borcu Kapsamındaki Yükümlülükleri Nelerdir? 321

5. Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa Göre İşverenin Eşit İşlem Borcu Kapsamındaki Yükümlülükleri Nelerdir? 321

6. İşverenin İş İlişkisinin Kurulması Esnasında Hangi Davranışları Eşit İşlem Borcuna Aykırılık Oluşturur? 322

7. İşverenin İş İlişkisinin Devamı Sırasında Hangi Davranışları Eşit İşlem Borcuna Aykırılık Oluşturur? 322

8. İşverenin İş İlişkisinin Sona Ermesi Esnasında Hangi Davranışları Eşit İşlem Borcuna Aykırılık Oluşturur? 323

9. Eşit İşlem Borcu Her Alanda Ve Mutlak Şekilde Uygulanabilir Mi? 323

10. İşverenin Eşit İşlem Borcunun Mutlak Şekilde Uygulanacağı Alanlar Nelerdir? 324

11. Hangi Hallerde Eşit İşlem Borcu Mutlak Şekilde Uygulanamaz? 324

12. Eşit İşlem Borcu Sosyal Yardımlar Konusunda Mutlak Şekilde Uygulanabilir Mi? 324

13. İşverenin Eşit İşlem Borcuna Aykırı Davranmasının Yaptırımı Nedir? 325

14. Ayrımcılık Tazminatı Nedir? 325

15. Ayrımcılığa Maruz Kalan Bir İşçi, Ayrımcılık Tazminatı Dışında İşverenden Yoksun Bırakıldığı Hakları Da Talep Edebilir Mi? 326

16. Ayrımcılık Tazminatının Verilme Şartları Nelerdir? 326

17. İşverenin Eşit İşlem Borcunun Her Alanda Ve Mutlak Şekilde Uygulanması Mümkün Müdür? 326

18. İşverenin Eşit İşlem Borcunun Mutlak Şekilde Uygulanacağı Alanlar Nelerdir? 327

19. Aynı Olay Nedeniyle İşçi Hem Ayrımcılık Tazminatı Ve Hem De İş Güvencesi Tazminatına Hak Kazanabilir Mi? 327

20. Ayrımcılık Tazminatı Talep Edebilmek İçin İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Gerekir Mi? 327

21. Ayrımcılık Tazminatının Hesabında Sosyal Yardım Ve Eklenti Niteliğindeki Ödemeler Dikkate Alınır Mı? 327

22. Ayrımcılık Tazminatı Zamanaşımına Tabi Midir? 327

23. Ayrımcılık Tazminatı Nasıl Hesaplanır? 328

İşçi Özlük Dosyası Tutma Borcu 329

1. Özlük Hakkı Nedir? 329

2. İşçi Özlük Dosyası Nedir? 329

3. Kişisel Bilgilerin Toplanması Ve Korunmasının Uluslararası Hukuki Dayanakları Nelerdir? 329

4. İşçiler Hakkında Toplanan Bilgilerin Kullanılması Ve Korunması Konusundaki Uluslararası Esaslar Nelerdir? 330

5. İşverenin İşçi Özlük Dosyası Düzenlemesi Zorunlu Mudur? 330

6. İşverenlerin İşçi Özlük Dosyası Tutma Borcu Kapsamındaki Yükümlülükleri Nelerdir? 330

7. İşçi Özlük İşlemleri Ve İşçi Özlük Dosyası Tutulurken Hangi Hususlara Dikkat Etmek Gerekir? 331

8. İşçinin Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Bilgi Ve Belgeler Nelerdir? 331

9. İşçi İşe Alındıktan Sonra İşçi Özlük Dosyasına Hangi Belgeler Konulabilir? 333

10. İşyeri Uygulamaları, Yükselmeler Ve Fesihlere Dayanak Oluşturması Bakımından İşçi Özlük Dosyasına Hangi Belgeler Konulabilir? 334

11. İşçi Özlük Dosyasında Yer Alması Gereken Belgelerin Ücret Bordrosu İle İlişkisi Nedir? 334

12. İşçi Özlük Dosyasındaki Eksikliklerin Doğurabileceği Sonuçlar Nelerdir? 335

13. İşçi Özlük Dosyasındaki Bilgilerin Gizli Kalmasını İşverenden Talep Edebilir Mi? 335

14. İşveren İşçi Özlük Dosyasındaki Bilgileri İlgisiz Kişilere Açıklayabilir Mi? 336

15. İşveren Hangi Hallerde İşçi Özlük Dosyası Tutma Borcunu İhlal Etmiş Olur? 336

16. İşverenin İşçi Özlük Dosyası Tutma Borcunu İhlal Etmesinin Yaptırımı Nedir? 336

Çalışma Süreleri 337

1. Çalışma Sürelerine İlişkin Düzenlemelere Niçin Gerek Duyulur? 337

2. Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesine İlişkin İlk Tedbirler Ne Zaman Alınmaya Başlamıştır? 337

3. Çalışma Süresi Ne Anlama Gelir? 337

4. Normal Haftalık Çalışma Süresi Kaç Saattir? 338

5. Cumartesi Günü 5 Saat Çalışılan İşyerinde Normal Günlük Çalışma Süresi Kaç Saattir? 338

6. Normal Haftalık Çalışma Süresine İlişkin Hükmün Hukuki Niteliği Nedir? 338

7. Çalışma Sürelerine İlişkin Yasal Sınırlamaların Hukuki Niteliği Nedir? 338

8. Bir Sürenin Çalışma Süresinden Sayılması Ne Anlama Gelir? 339

9. Yolda Ya Da Servis Araçlarında Geçen Sürenin Çalışma Süresinde Sayılabilmesinin Koşulları Nelerdir? 339

10. İşveren Tarafından Sırf Sosyal Yardım Amacıyla İşçilerin İşyerine Götürülüp Getirilmeleri Esnasında Araçlarda Geçen Süreler Çalışma Süresinden Sayılır Mı? 340

11. Çalışma Süresinden Sayılan Haller Kanunda Gösterilenlerle Sınırlı Mıdır? 340

12. Normal Çalışma Sürelerinde Yeknesaklığı Bozan Çalışma Biçimleri Nelerdir? 340

13. İşveren Çalışma Sürelerini İşçilere Duyurmak Zorunda Mıdır? 340

14. İşveren Çalışma Sürelerini Belgelemek Zorunda Mıdır? 341

Yoğunlaştırılmış İş Haftası 342

1. Normal Çalışma Süresinin Haftanın Çalışılan Günlerine Farklı Şekilde Dağıtılabilmesinin Koşulları Nelerdir? 342

2. Yoğunlaştırılmış İş Haftası Nedir? 343

3. Denkleştirme Süresi Ne Anlama Gelir? 343

4. Yoğunlaştırılmış İş Haftası Çalışması Yapılabilecek Süre Sınırlı Mıdır? 343

5. Yoğunlaştırılmış İş Haftası Çalışması Nasıl Uygulanır? 343

6. Denkleştirme İşyerinin Bir Bölümünde Uygulanabilir Mi? 344

7. Denkleştirme Tek Bir İşçi İçin Uygulanabilir Mi? 344

8. Denkleştirme Dönemi İçinde Haftalık 45 Saati Aşan Çalışmalar Fazla Çalışma Sayılır Mı? 344

9. Denkleştirme Uygulamasına Giden İşverenin İşçisinin Rızasını Almaması Nasıl Bir Hukuki Sonuç Doğurur? 344

10. Örtülü Denkleştirme Ne Anlama Gelir? 344

Dönemsel Çalışma 345

1. Dönemsel Çalışma Nedir? 345

2. Dönemsel Çalışma Ne Tür İşlerde Uygulama Alanı Bulur? 345

3. Dönemsel Çalışma Olarak Adlandırılan Çalışma Biçiminde Denkleştirme Süresi Ne Kadardır? 345

4. Dönemsel Çalışma Biçiminde Günlük Çalışma Süresi Ne Kadardır? 346

5. Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Sürelerine İlişkin Hükümlere Uymayan İşveren Hakkında Para Cezası Uygulanacak Mıdır? 346

6. Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Nasıl Uygulanır? 346

Telafi Çalışması 348

1. Telafi Çalışması Nedir? 348

2. Telafi Çalışmasının Amacı Nedir? 348

3. İşçiye Telafi Çalışması Yaptırılabilecek Haller Nelerdir? 348

4. İşçiye Telafi Çalışması Yaptırabilmek İçin İşyerinde İşin Zorunlu Nedenle Durması Ne Anlama Gelir? 349

5. İşçiye Telafi Çalışması Yaptırabilmek İçin İşyerinde İşin Zorunlu Nedenle Asgari Bir Süre Durması Gerekir Mi? 349

6. İş Kanununa Göre İşçiye Telafi Çalışması Yaptırılabilecek Haller Zorunlu Nedenlerle İşin Durması İle Ulusal Bayram Ve Genel Tatillerden Önce Veya Sonra İşyerinin Tatil Edilmesi Hali İle Sınırlı Mıdır? 349

7. İş Kanununa Göre İşçiye Telafi Çalışması Yaptırılabilecek Zorunlu Nedenlere Neler Örnek Verilebilir? 349

8. Telafi Çalışması Açısından Her Zaman Hammadde Temin Edilememesi Zorlayıcı Neden Olarak Kabul Edilebilir Mi? 350

9. Yöresel Veya Belediye Sınırları İçinde Yapılan Kutlama Günlerinde Çalışılmaması Halinde Sonradan Telafi Çalışması Yapılabilir Mi? 350

10. İşçiye Telafi Çalışması Yaptırabilmenin Koşulları Nelerdir? 350

11. Telafi Çalışması İçin İşçinin Onayı Gerekir Mi? 351

12. Telafi Çalışmasının Yaptırılabileceği Süreler Sınırsız Mıdır? 351

13. Günlük Çalışma Süresi Sınırlamasına Rağmen Günde 11 Saat Bir İşçiye Telafi Çalışması Yaptırılabilir Mi? 351

14. İşçiye Tatil Günlerinde Telafi Çalışması Yaptırılabilir Mi? 351

15. Genel Tatil Günlerinde Çalışmayı Kabul Eden İşçiye Bu Günlerde Telafi Çalışması Yaptırılabilir Mi? 352

16. İşçi Kanuni Ya Da Sözleşmeye Dayalı Olarak Kullandığı İzinler Karşılığında Telafi Çalışması Yapmak Zorunda Mıdır? 352

17. Telafi Çalışması Fazla Çalışma Veya Fazla Sürelerle Çalışma Sayılır Mı? 352

18. Telafi Çalışması, Bu Çalışmayı Doğuran Sebep Doğmadan Yaptırabilir Mi? 352

19. Haftanın Beş İşgünü Çalışılan Ve Cumartesi Çalışılmayan İşyerlerinde İşçiye Cumartesi Günü Telafi Çalışması Yaptırılabilir Mi? 352

20. Telafi Çalışması Karşılığı İşçiye Hangi Ücret Ödenir 353

21. İşveren Çalışılmayan Süreler İçin Telafi Çalışmasını Ne Zaman Yaptırabilir? 353

22. İşçinin Telafi Çalışmasının Yaptırılması Gereken 2 Aylık Süre İçerisinde Yasal Nedenlerle Telafi Çalışması Yapamaması Durumunda Telafi Çalışması Yapılmış Mı Sayılır? 353

23. Telafi Çalışması İçin Öngörülen Sürelerin Hukuki Niteliği Nedir? 354

Kısa Çalışma 355

1. Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği’nin Yasal Dayanağı 4857 Sayılı İş Kanunu’mudur? 355

2. İş Kanunu’nun 65. Maddesine Dayanılarak Hazırlanan Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik Halen Yürürlükte Midir? 355

3. Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğinin Yasal Dayanağı Nedir? 355

4. Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği Hangi Amaçla Getirilmiş Bir Düzenlemedir? 356

5. Kısa Çalışma Nedir? 356

6. Kısa Çalışma Yapılmasının Koşulları Nelerdir? 356

7. Genel Ekonomik Kriz Ne Demektir? 357

8. Sektörel Kriz Ne Demektir? 357

9. Bölgesel Kriz Ne Demektir? 358

10. Zorlayıcı Sebepler Ne Anlama Gelir? 358

11. İş Hukuku Açisindan Zorlayici Sebep Sayilamayacak Hallere Neler Örnek Verilebilir? 358

12. İşyerinde Çalışmanın Tamamen Veya Kısmen Durması Ya Da Çalışma Sürelerinin Önemli Ölçüde Azaltılması Ne Anlama Gelir? 358

13. Kısa Çalışma Yapılmasını Talep Eden İşveren Hangi Kuruma Başvurur? 359

14. İşveren Kısa Çalışma Talebine Yönelik Bildiriminde Hangi Hususları Belirtmek Zorundadır? 359

15. Kisa Çalişma Talep Bildirimine İşçi Muvafakatlerinin Eklenmemesi Kisa Çalişma Talebine İlişkin Şekil Yönünden Bir Eksiklik Midir? 359

16. İşverenin Kısa Çalışma Talebi Hangi Yönlerden Değerlendirilir? 360

17. Türkiye İş Kurumu İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hangi Hallerde Kısa Çalışma Talebini Şekil Yönünden Reddeder? 360

18. Türkiye İş Kurumu Kısa Çalışma Talebiyle Kendisine Yapılan Tüm Başvuruları Kabul Eder Mi? 360

19. Kısa Çalışma Talebi Bilgi Formu Ve Kısa Çalışma Bildirim Listesi Nedir? 361

20. Türkiye İş Kurumu’nca Kisa Çalişma İnceleme Talebi Değerlendirme Raporu Nasil Hazirlanmaktadir? 361

21. İşveren Kısa Çalışmayı İşyerinin Bütününde Uygulamak Zorunda Mıdır? 362

22. Kısa Çalışma Ödeneği Nedir? 362

23. Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Koşulları Nelerdir? 362

24. İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanmanın Koşulları Nelerdir? 362

25. Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Nedir? 363

26. Kısa Çalışma Ödeneğinin Miktarı Nedir? 363

27. Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği Uygulamasından Hangi Kurum Sorumludur? 363

28. Kısa Çalışma Ödeği Hangi Süre Üzerinden Verilir? 363

29. Zorlayıcı Sebeplerle Kısa Çalışma Yapılması Halinde Kısa Çalışma Ödeneği Ödemeleri Ne Zaman Başlar? 363

30. Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Uzatılabilir Mi? 364

31. Kısa Çalışma Ödeneği İşsizlik Ödeneğinden Mahsup Edilebilir Mi? 364

32. Kısa Çalışma Ödeneği Haciz, Devir Veya Temlik Edilebilir Mi? 364

33. Kısa Çalışma Ödeneğinin Miktarı Bakımından Yaş Önem Arz Eder Mi? 364

34. Kısa Çalışma İle Kısmi Çalışma Arasındaki Benzerlik Ve Farklılıklar Nelerdir? 364

35. Kısa Çalışma İle Ücretsiz İzne Çıkarma Aynı Anlama Mı Gelir 365

36. Kısa Çalışma İle Telafi Çalışması Arasında Benzerlik Var Mıdır? 365

37. Kısa Çalışma Ödeneği Ne Zaman Ödenir? 365

38. Kısa Çalışma Ödeneği Alan İşçinin Sağlık Sigortası Primini İşveren Mi Öder? 365

39. Kısa Çalışma Ödeneği Hangi Hallerde Durdurulur? 366

40. Kısa Çalışma Ödeneği Hangi Hallerde Kesilir? 366

41. Kısa Çalışmanın Erken Sona Ermesi Durumunda İşveren Ne Yapar? 366

42. Kısa Çalışma Ödeneği Nasıl Hesaplanır? 366

Kısa Süreli Çalışma 368

1. Normal Çalışma Süresinden Az Çalışma Ya Da Kısa Süreli Çalışma Ne Anlama Gelir? 368

2. İşçinin Günde En Çok 7,5 Saat Çalıştırılabileceği İşler Nelerdir? 368

3. İşçinin Günde 7,5 Saatten Daha Kısa Süreyle Çalıştırılabileceği İşler Nelerdir? 373

4. İşçiye Günde En Çok 7,5 Saat Ve Daha Kısa Sürelerle Çalıştırılabileceği İşlerde Fazla Çalışma Yaptırılabilir Mi? 374

5. Kısa Süreli İşlerde Çalıştırılan İşçiler, Günlük Çalışma Süresinden Sonra Başka Bir İşte Çalıştırılabilirler Mi? 374

6. İşçiye Kısa Süreli İşlerde Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşi Yaptırılabilir Mi? 375

7. Fazla Çalışmaları Yasak Olduğu Halde Kısa Süreli İşlerde Çalışan İşçilere Fazla Çalışma Yaptırılmasının Hukuki Sonucu Nedir? 375

8. Kısa Süreli İşlerde İşverenin Bildirim Yükümlülüğü Var Mıdır? 375

9. İşyerinde Yapılan İşlerin Kısa Günde En Çok 7,5 Saat Ve Daha Çalıştırılabilecek İşlerden Olup Olmadığına İtiraz Edilebilir Mi? 375

Ara Dinlenmesi 377

1. Ara Dinlenmesi Nedir? 377

2. Ara Dinlenmesinin Amacı Nedir? 377

3. Ara Dinlenme Süreleri Ne Kadardır? 377

4. Ara Dinlenme Sürelerinin Uygulanması Yönünden İşin Sürekli Ya Da Süreksiz Oluşu Önem Taşır Mı? 378

5. Gece Vardiyası İle Gündüz Vardiyası Arasında Ara Dinlenmesinin Kullanılması Bakımından Bir Farklılık Var Mıdır? 378

6. Ara Dinlenmesine İlişkin Hükmün Hukuki Niteliği Nedir? 378

7. İş Kanununda Öngörülen Ara Dinlenme Sürelerinin Kısaltılmasına Veya Tamamen Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri Geçerli Midir? 378

8. İşçiye Ara Dinlenmesi Yerine Para Verilmesini Öngören Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri Geçerli Midir? 379

9. Ara Dinlenmesinin İşçilere Aralıksız Olarak Tek Seferde Kullandırılması Zorunlu Mudur? 379

10. Ara Dinlenmeleri Hangi Hususlar Göz Önünde Bulundurularak Düzenlenir? 379

11. İş Kanununa Göre Ara Dinlenmesi Çalışmanın Başında Ya Da Sonunda Verilebilir Mi? 379

12. Toplu İş Sözleşmesinde Sigara İçilmesi Yasak Olan Yerlerde Çalışan İşçiler İçin Kabul Edilmiş Olan Sigara Molamısının Bütün İşçilere Uygulanması İstenebilir Mi? 380

13. Ara Dinlenmesi Nasıl İlan Edilir? 380

14. İşveren Ve İşveren Vekili İş Kanununun Ara Dinlenmesine İlişkin Hükümlerini Hangi Hallerde İhlal Eder? 380

15. Ara Dinlenmesine İlişkin Kanun Hükümlerine Uyulmamasının Yaptırımı Nedir? 381

16. Ara Dinlenme Sürelerinin Üst Sınırı Var Mıdır? 381

17. İşçi Ara Dinlenme Süresi İçerisinde Çalıştırılabilir Mi? 381

18. Ara Dinlenme Süreleri Çalışma Süresinden Sayılır Mı? 381

19. İşçiye Ara Dinlenmesi Verilmemiş Ve Çalıştırılmışsa Bu Süreye İlişkin Ücret Ödenir Mi? 381

20. Ara Dinlenmesi Verilmeyerek Çalıştırılan İşçiye Ödenecek Ücretin Miktarı Nedir? 381

21. İş Kanunununda Öngörülen Ara Dinlenme Sürelerinin Çalışma Süresinden Sayılmayacağına İlişkin Hükmün Hukuki Niteliği Nedir? 382

22. Çalışma Süresi Hesaplanırken Ara Dinlenme Süresi Hesaba Katılır Mı? 382

23. Sözleşmelerle Ara Dinlenme Süresinin Çalışma Süresinden Sayılması Kararlaştırılabilir Mi? 382

24. İşçi Ara Dinlenme Süresi İçerisinde Çalıştırılabilir Mi? 382

25. Ara Dinlenme Süresi İçerisinde Kendisinden Çalışması İstenen İşçi Buna Uymak Zorunda Mıdır? 382

26. İşçi Verilmiş Olan Ara Dinlenmesini İşverenin Emir Ve Talimatlarını Bekleyerek Geçirirse Ara Dinlenmesi Yapmış Sayılır Mı? 382

27. Toplu İş Sözleşmesinde Ara Dinlenmesinin Çalışma Süresinden Sayılacağına İlişkin Bir Hüküm Olmasına Rağmen İşçi Ara Dinlenmesinde Çalıştırılmışsa, Ara Dinlenme Süresi Fazla Çalışma Sayılır Mı? 383

28. İşverenin İşçilere İş Kanununda Öngörülen Ara Dinlenme Sürelerinin Dışında Ayrıca Sağladığı Dinlenme Süreleri Çalışma Süresinden Sayılır Mı? 383

29. Bir İşyerinde İşçilere Ara Dinlenmesinin Topluca Kullandırılması Zorunlu Mudur? 383

30. Dönemsel Çalışma Yapılan İşlerde Ara Dinlenmesi Nasıl Verilir? 383

31. Hareket Halindeki Taşıtlarda Çalışan İşçilere Ara Dinlenmesi Nerede Verilir? 384

32. İşçi Ara Dinlenme Süresinin Kullanma Konusunda Tamamıyla Serbest Midir? 384

33. İşçinin Ara Dinlenme Süresini Serbestçe Kullanabilmesinin İstisnası Var Mıdır? 384

34. Toplu İş Sözleşmelerine İşçilerin Dinlenme Sırasında İşyerini Terketmeyeceklerine İlişkin Huküm Konulabilir Mi? 384

35. Ara Dinlenmesinin İşyerinde Geçirilmesi, Ara Dinlenmesinin Kullandırılmadığı Anlamına Gelir Mi? 385

36. Ara Dinlenmesinin İşyerinde Geçirilmesi İşçinin Fazla Çalışma Yaptığı Anlamına Mı Gelir? 385

37. İş Görmeye Hazır Bulunması Hali İle İşletme Faaliyet Ve Gerekleri Dolayısıyıyla Ara Dinlenmesini İşyerinde Geçiren İşçi Ücrete Hak Kazanır Mı? 385

38. Ara Dinlenme Süresinde Fiilen Çalışıldığını Kim İspatla Yükümlüdür? 385

39. İşverenin İşçilerin Ara Dinlenmesini Geçirecekleri Fiziksel Çevre Konusunda Yükümlülükleri Var Mıdır? 386

40. Ara Dinlenmeleri Bakımından Türkiye’deki Uygulama Nasıldır? 386

Gece Çalışması Ve Postalar Halinde Çalışma 387

1. Gece Çalışması Nedir? 387

2. İş Kanununda Gece Çalışması Düzenlemesine Neden İhtiyaç Duyulmuştur? 387

3. Gece Postası Nedir? 387

4. Gece Döneminin Başlangıç Ve Bitiş Saatleri Değiştirilebilir Mi? 387

5. Gece Çalışması Nasıl Uygulanır? 388

6. Gece Postalarında Çalışma Süresinin Azami Sınırı Ve İstisnası Nedir? 388

7. İşçinin Çalışmasının Bir Bölümünün Gündüz Ve Bir Bölümünün Geceye Rastlaması Durumunda, Yapılan Çalışma Gece Çalışması Sayılır Mı? 388

8. Gece Çalışmasına İlişkin Kanun Hükümlerine Uyulmamasının Yaptırımı Nedir? 389

9. Postalar Halinde Çalışma Nedir? 389

10. Postalar Halinde İşçi Çalıştırmak İçin İzne Gerek Var Mıdır? 389

11. İşveren Postalar Halinde Çalışmayı Nasıl İlan Eder? 390

12. İşçi Postaları Sayısı Nasıl Düzenlenir? 390

13. 18 Yaşını Doldurmuş Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılmalarının Usul Ve Esaslarının Hukuki Dayanağı Nedir? 390

14. Gece Ve Gündüz İşletilen Ve Nöbetleşe İşçi Postaları Kullanılan İşlerde Postalar Nasıl Düzenlenir? 391

15. İşçilerin Postalarının Değiştirilmesi Mümkün Müdür? 391

16. İşçi Postaları Değişiminde İşçilere Dinlenme Süresi Verilir Mi? 391

17. Gece Postasında Kimler Çalıştırılamaz? 391

18. Kadın İşçiler Gece Postalarında Ne Kadar Süre İle Çalıştırılabilirler? 391

19. Kadın İşçiler Gece Postalarında İşe Nasıl Gidip Gelirler? 391

20. Gece Postalarında Çalışan Kadın İşçiler İçin Sağlık Raporu Gerekir Mi? 392

21. Gece Postalarında Eşlerin Aynı Zamanda Çalıştırılması Mümkün Müdür? 392

22. İşveren Gebelik Ve Analık Halinde Gece Postalarında Kadın İşçi Çalıştırabilir Mi? 392

23. İşveren Posta Sayısını Artırılması İle İşçi Ücretinden İndirim Yapabilir Mi? 392

24. Postalar Halinde Çalışmada İşçilere Ara Dinlenmesi Verilir Mi? 392

25. Bir Postada Çalışan İşçilerin Hepsi Ara Dinlenmesini Aynı Anda Mı Kullanır? 393

26. Postalar Halinde Çalışmada Hafta Tatili İzni Vermek Zorunlu Mudur? 393

27. Postalar Halinde Çalışmada İşçilerin İsim Listesinin Bildirimi Zorunlu Mudur? 393

28. Postalar Halinde Çalışmada İşçi Sağlık Raporlarının Bildirimi Zorunlu Mudur? 393

Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşleri 394

1. Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşleri Ne Anlam İfade Eder? 394

2. Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşleri Kimlere Yaptırılabilir? 394

3. Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşlerinin Normal Çalışma Süresi İçinde Yapılması Durumunda Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşleri Yönetmeliği Uygulama Alanı Bulur Mu? 394

4. Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşlerinin Normal İş Sürelerinde Yaptırılabilmesinin Koşulları Nelerdir? 395

5. Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşlerinin Asıl İşe İlişkin Günlük Çalışma Sürelerinden Önce Veya Sonra Yaptırılabilmesinin Koşulları Nelerdir? 395

6. Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşlerinin Normal Çalışma Süresi İçerisinde Ve Asıl İşe İlişkin Günlük Çalışma Sürelerinden Önce Veya Sonra Yaptırılması Nasıl Olur? 395

7. Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşleri Yapmak Üzere İşyerinin Asıl İşçilerinde Ayrı Olarak Ve Yalnızca Bu İşleri Yapmak Üzere İşi Alınan İşçiler İşyerinin Asıl İşçisi Sayılır Mı? 396

8. Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşi Yaptırılacak İşçi Sayısı Ne Kadardır? 396

9. Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşleri Hep Aynı Kişilere Yaptırılabilir Mi? 396

10. Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşlerinin Süresi Nedir? 396

11. Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşlerinde Çalıştırılacak İşçilerin Seçimi Hangi Ölçütlere Göre Yapılır? 397

12. Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşlerini Yapan İşyerinde Çalışan İşçilere Dinlenme İmkânı Nasıl Verilir? 397

13. Bir İşyerinde Ek Olarak Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşlerini De Yapan İşçilere Ödenecek Ücretin Miktarı Nedir? 397

14. Bir İşyerinde Ek Olarak Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşlerini De Yapan İşçiler Bu İşlere Ayrılan Saatlerde Başka Bir İşte Çalıştırılabilirler Mi? 398

Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma 399

1. Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Nedir? 399

2. İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinin Kapsamına Tüm Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Türleri Girer Mi? 399

3. İş Kanunu Hükümlerine Göre Günlük Çalışma Süresinin Üzerinde Yapılan Çalışma Fazla Çalışma Sayılır Mı? 400

4. İş Kanunu Hükümlerine Göre Haftalık 45 Saati Aşan Her Çalışma Fazla Çalışma Sayılır Mı? 400

5. Denkleştirme Sisteminin Uygulandığı Hallerde Fazla Çalışma Yapılıp Yapılmadığı Nasıl Saptanır? 400

6. Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Arasındaki Farklılıklar Nelerdir? 401

7. İşçilere Fazla Çalışma Yaptırılabilmesinin Koşulları Nelerdir? 401

8. İşçiye Hangi Zorunlu Hallerde Fazla Çalışma Yaptırılabilir? 401

9. İşçiye Zorunlu Hallerde Ne Kadar Süreyle Fazla Çalışma Yaptırılabilir? 402

10. Tüm Fazla Çalışma Hallerinde Yapılacak Fazla Çalışmalar İçin İşçilerin Onayı Aranır Mı? 402

11. Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma İçin İşçilerden Onay Nasıl Alınır? 403

12. İşçinin İvşeren Veya İşveren Vekilinin Talimatı Olmadan Normal Çalışma Süresinin Dışında İşyerinde Çalışması Fazla Çalışma Sayılır Mı? 403

13. Fazla Çalışma Yapan İşçi Fazla Çalışma Ücreti Yerine Serbest Zaman Kullanma İsteğinde Bulunabilir Mi? 403

14. İşçinin Serbest Zaman Hakkından Yararlanabilmesinin Koşulları Nelerdir? 403

15. İşçi Serbest Zaman Kullanma İsteğinden Vazgeçip Bunun Yerine Zamlı Ücret Talep Edebilir Mi? 404

16. Tüm Fazla Çalışma Hallerinde İşçiye Serbest Zaman Kullandırılabilir Mi? 404

17. İşçiye Serbest Zaman Kanundan Ve Sözleşmeden Kaynaklanan Tatil Ve İzin Günlerinde Kullandırılabilir Mi? 404

18. İşçinin Fazla Çalışma Ya Da Fazla Sürelerle Çalışma Yapması Halinde Zamlı Ücret Veya Serbest Zaman Kullanma İsteğini Ne Zaman Açıklaması Gerekir? 405

19. İşçiye Fazla Çalışma Yaptırılabilecek Olağanüstü Haller Nelerdir? 405

20. Herhangi Bir Ayrım Yapmaksızın Her Tür İşte Fazla Çalışma Yapılabilir Mi? 406

21. Herhangi Bir Ayrım Yapmaksızın Tüm İşçilere Fazla Çalışma Yaptırılabilir Mi? 406

22. Kanuni Haftalık Çalışma Süresini Aşan, Haftanın Yedinci Günü Yapılan Çalışma Fazla Çalışma Sayılır Mı? 407

23. Fazla Çalışmadan Önce Verilen Ara Dinlenme Süresi Fazla Çalışma Süresinden Sayılır Mı? 407

24. Fazla Çalışma İçin Öngörülmüş Azami Süre Sınırı Var Mıdır? 407

25. Genel Tatil Günlerinde Yapılan Çalışma Fazla Çalışma Sayılır Mı? 407

26. Kısmi Süreli İş Sözleşmesi İle Çalıştırılan İşçiler Fazla Çalışma Ücreti Talep Edebilirler Mi? 407

27. On Altı Yaşındaki Bir İşçi Fazla Çalışma Ücreti Talep Edebilir Mi? 407

28. İş Sözleşmesi İle İşçinin Ücretine Fazla Çalışma Ücreti Dâhil Edilebilir Mi? 408

29. İşçiye Ödenecek Fazla Çalışma Ücreti Fazla Çalışma Hallerine Göre Farklılık Gösterir Mi? 408

30. Fazla Sürelerle Çalışma Ücretinin Miktarı Fazla Çalışma Ücreti İle Aynı Mıdır? 408

31. Fazla Çalışma Ücreti Ne Zaman Ödenir? 408

32. Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Ücretinde Zamanaşımı Süresi Nedir? 409

33. Fazla Çalışma Ücreti Alacağına Faiz Uygulanır Mı? 409

34. Fazla Çalışma Alacağında Hakkaniyet İndirimine Gidilebilir Mi? 410

35. Fazla Çalışma Ücreti Nasıl Hesaplanır? 410

36. Parça Başına Ve Yapılan İş Miktarına Göre Ücret Ödenen İşlerde Fazla Çalışma Ücreti Nasıl Hesaplanır? 414

37. Yüzde Usulünün Uygulandığı İşyerlerinde Fazla Çalışma Ücreti Nasıl Ödenir? 414

38. Fazla Çalışma Veya Fazla Sürelerle Çalışma Yapıldığının İspatı Kime Aittir? 414

39. İşverenin Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yapıldığını Belgelemesi Gerekir Mi? 414

40. İş Kanunundaki Fazla Çalışma Hükümlerine Uyulmamasının Yaptırımı Nedir? 415

Hafta Tatili 416

1. Herhangi Bir Ayrım Yapmaksızın Tüm İşyerlerinde Pazar Günü Tatil Yapılması Zorunlu Mudur? 416

2. Hafta Tatili İzninin İşçiye Pazar Günü Kullandırılması Zorunlu Mudur? 417

3. Hafta Tatili Ücretine Hak Kazanabilmenin Koşulları Nelerdir? 417

4. Hafta Tatili Ücretine Hak Kazanmak İçin Fiilen Çalışılmadığı Halde Hangi Süreler Çalışılmış Gibi Hesaba Katılır? 417

5. Hafta Tatili Ücreti İşçiye Ödenmekte Olan Ücret Şekline Göre Farklılık Gösterir Mi? 418

6. Aylık Ücretle İşe Girip De Hasta, İzinli Veya Çeşitli Sebeplerle Mazeretli Olduğu Hallerde Dahi Ücreti Tam Olarak Ödenen İşçiler Hafta Tatili Ücretine Hak Kazanır Mı? 418

7. Bir İşyerinde İşin Bir Haftadan Fazla Bir Süre İle Tatil Edilmesini Gerektiren Zorlayıcı Sebeplerin Ortaya Çıkması Durumunda İşçiye Hafta Tatili Ücreti Ödenir Mi? 419

8. Geçici İşgöremezlik Ödeneği Alan İşçilere Hafta Tatili Ücreti Ödenir Mi? 419

9. Geçici İşgöremezlik Ödeneği Almakta Olan İşçinin Hafta Tatili Ücreti Farklı Mıdır? 419

10. Hafta Tatilinde Çalışan İşçinin Ücreti Çalışma Süresine Göre Değişir Mi? 419

11. Haftalık Çalışma Süresi Kadar Bir Çalışma Yapmayanlar Hafta Tatilinde Çalışılması Halinde Hafta Tatili Ücretine Hak Kazanır Mı? 420

12. Denkleştirme Esasının Uygulandığı Hallerde Hafta Tatilinde Çalışılması Halinde Hafta Tatili Ücretine Hak Kazanılır Mı? 420

13. Hafta Tatili İznini Haftanın Diğer Bir Gününde Yapan İşçi Açısından Hafta Tatili Ücreti Farklı Mıdır? 420

14. İşçi Hafta Tatilinde Çalışması Karşılığında Serbest Zaman Talep Edebilir Mi? 420

15. İşçinin Uzun Yıllar Hafta Tatili Yapmadan Çalıştığını İddia Etmesi Yerinde Midir? 420

16. Hafta Tatili Ücreti Hangi Ücret Üzerinden Hesaplanır? 421

17. Geçmiş Döneme İlişkin Hafta Tatili Ücreti Taleplerinde Yapılacak Hesaplamada Hangi Ücret Esas Alınmalıdır? 421

18. Hafta Tatili Ücreti Zamanaşımına Tabi Midir? 421

19. Hafta Tatili Ücreti Alacağında Zamanaşımı Süresi İş Sözleşmesi Devam Ederken İşler Mi? 421

20. Hafta Tatili Ücretinin Gününde Ödenmemesinin Yaptırımı Nedir? 422

21. Hafta Tatili Ücreti Nasıl Hesaplanır? 422

22. Kısmi Süreli Çalışma Halinde Hafta Tatili Ücreti Nasıl Ödenir? 423

Ulusal Bayram Ve Genel Tatil 424

1. Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinin Yasal Dayanağı Nedir? 424

2. Ulusal Bayram Nedir? 424

3. Genel Tatil Günü Nedir? 424

4. Hangi Günler, Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günleridir? 424

5. İşçiye Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günleri İçin Ücret Ödenir Mi? 425

6. Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinde Çalıştırılabilmesi İçin İşçinin Onayı Gerekli Midir? 425

7. Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günü Çalışan İşçiye Ücret Ödeme Yerine Başka Bir İzin Kullandırılabilir Mi? 425

8. Geçici İşgöremezlik Ödeneği Alan İşçilere Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Ücreti Ödenir Mi? 426

9. Geçmiş Döneme İlişkin Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Ücreti Taleplerinde Yapılacak Hesaplamada Hangi Ücret Esas Alınmalıdır? 426

10. Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günü İle Hafta Tatilinin Üst Üste Gelmesi Halinde Ücret Nasıl Ödenir? 426

11. Maktu Aylık Ücretle Çalışan İşçilerin Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Ücretleri Farklı Mıdır? 426

12. Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinde Yapılan Çalışma Fazla Çalışma Sayılır Mı? 426

13. Çalışılmayan Cumartesi Günü İle Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Gününün Çakışması Halinde İşçiye Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Ücreti Ödenir Mi? 427

14. Hangi Ödemeler Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Ücretine Dâhil Değildir? 427

15. Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Ücretinin Gününde Ödenmemesinin Yaptırımı Nedir? 427

16. Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Hükümlerine Uyulmamasının Yaptırımı Nedir? 427

17. İş Sözleşmelerine Ve Toplu İş Sözleşmelerine İşçilerin Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerine İlişkin Haklarına Aykırı Hükümler Konulabilir Mi? 428

18. Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinde Çalışıp Çalışmamaya Göre İşçiye Ödenecek Ücret Değişir Mi? 428

19. Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Ücreti Nasıl Hesaplanır? 428

Yıllık Ücretli İzin 430

1. Yıllık İzin Niçin Verilir? 430

2. Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanabilmenin Koşulları Nelerdir? 430

3. Yıllık Ücretli İzin İçin Öngörülen Bir Yıllık Çalışma Süresi Nasıl Hesaplanır? 430

4. Fiilen Çalışmadığı Halde Hangi Süreler Yıllık Ücretli İznin Hesabında Dikkate Alınır? 431

5. İş Kanunununda Öngörülen Çalışılmış Gibi Sayılan Hallere Benzer Haller Yıllık Ücretli İznin Hesabında Dikkate Alınabilir Mi? 432

6. İş Kanununda Öngürülen Çalışılmış Gibi Sayılan Haller, Yıllık Ücretli İznin Hesabında Olduğu Gibi, Yine İş Kanununda Öngörülen Belirli Bir Süreye Bağlı Diğer Hakların Elde Edilmesinde Dikkate Alınabilir Mi? 432

7. İş Kanunu Kapsamına Giren Bir İşyerinde Çalışan Bir İşçi Bu Döneme İlişkin Hak Kazandığı Yıllık Ücretli İznini Söz Konusu İşyerinin İş Kanunu Kapsamı Dışında Kalması Durumunda Da Kullanabilir Mi? 432

8. Bir İşyerinde Çalışırken Emekli Olup Aynı İşyerine Tekrar Giren İşçinin Önceki Çalışması Yıllık İzin Süresinin Hesabında Dikkate Alınır Mı? 433

9. Aynı İşverenin İş Kanunu Kapsamında Bulunmayan İşyerlerinde Geçirilen Süreler, Yıllık Ücretli İzinde Hesaba Katılır Mı? 433

10. Farklı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Geçen Süreler Yıllık Ücretli İzinde Hesaba Katılır Mı? 433

11. Kısmi Süreli Veya Çağrı Üzerine Çalışan İşçinin Yıllık Ücretli İzin Hakkı Var Mıdır? 433

12. Geçici İş İlişkisiyle Çalışan İşçinin Yıllık Ücretli İzin Hakkı Var Mıdır? 434

13. Niteliklerinden Dolayı Bir Yıldan Az Süren Mevsimlik Veya Kampanya İşlerinde Çalışan İşçilerin Yıllık Ücretli İzin Hakkı Var Mıdır? 434

14. Önce Mevsimlik İşte Çalıştırılıp Sonradan Daimi İşe Geçirilen İşçinin Mevsimlik İşte Geçirdiği Süre Yıllık Ücretli İzin Süresinin Hesabında Dikkate Alınır Mı? 435

15. Açtığı İşe İade Davasını Kazanıp İşe İade Edilen İşçinin Boşta Geçirdiği Süre Yıllık Ücretli İznin Hesabında Dikkate Alınır Mı? 435

16. İşyerinin Devri Yıllık Ücretli İzin Hakkını Ortadan Kaldırır Mı? 435

17. Yıllık Ücretli İzin Süresi Kıdeme Göre Değişir Mi? 435

18. İş Kanununda Öngörülen Yıllık Ücretli İzin Süreleri Artırılabilir Mi? 436

19. 26 Mart 2014 Tarihinde İş Kanunu Kapsamına Giren Bir İşyerinde İşe Başlayan İşçi Yıllık Ücretli İzne Ne Zaman Hak Kazanır Ve Hak Kazandığı Bu İzni Ne Zaman Kullanabilir? 436

20. Yıllık Ücretli İzin Süresinin Hesabında Yıllık Ücretli İzni Hak Ettiği Tarih Mi? Yoksa Yıllık Ücretli İzni Kullanacağı Tarih Mi Esas Alınır? 436

21. Kullanılmayan Yıllık Ücretli İznin Bir Sonraki Yıla Ya Da Yıllara Ertelenmesi Mümkün Mü? 437

22. Ard Arda Belirli Süreli İş Sözleşmelerinin Zincirleme Etki İle Belirsiz Süreli İş Sözleşmesine Dönüşmesi Halinde Yıllık Ücretli İzin Süreleri Nasıl Belirlenir? 437

23. Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma Yönünden İş Sözleşmesinin Belirli Ya Da Belirsiz Süreli Oluşunun Bir Etkisi Var Mıdır? 437

24. Yıllık İzin Süresine Rastlayan Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günleri Yıllık İzin Süresinden Sayılır Mı? 437

25. Yıllık İzin Süresine Rastlayan Hafta Tatili Günleri Yıllık İzin Süresinden Sayılır Mı? 437

26. Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinin Hafta Tatili Günü İle Çakışması Halinde Yıllık Ücretli İzin Süresi Nasıl Hesaplanır? 438

27. Cumartesi Çalışma Yapılmayan İşyerlerinde Çalışılmayan Cumartesi Günü Yıllık Ücretli İzin Süresine Eklenir Mi? 438

28. Yıllık İzin Süresi İle İşçinin İstirahatlı Bulunduğu Dönemde Veya Evlenme, Ölüm, Doğum Gibi Özel Durumlarda İşveren Tarafından Verilmiş İzinlerin Çakışması Halinde Bu Süreler Yıllık İzin Süresine Eklenir Mi? 438

29. Ücretsiz Yol İzni Yıllık Ücretli İzin Süresine Eklenir Mi? 438

30. İşveren İşçinin Yol İzni Talebini Reddedebilir Mi? 438

31. İşveren Ücretsiz Yol İznini Kullanmadan İşe Dönen İşçiyi İşe Başlatmak Zorunda Mıdır? 439

32. Yıllık Ücretli İznini Üçe Bölünmüş Şekilde Kullanacak Olan İşçiye İşveren Kanunda Öngörülen Sürenin Üzerinde Yol İzni Vermek Zorunda Mıdır? 439

33. İşçi Yıllık Ücretli İznini İstediği Zaman Kullanabilir Mi? 439

34. Yıllık Ücretli İznin Ne Zaman Kullanılacağına Kim Karar Verir? 440

35. Yıllık Ücretli İznini Kullanmak İsteyen İşçi Ne Yapmalıdır? 440

36. İşçinin Yıllık Ücretli İzin Talebinde Hangi Bilgilere Yer Verilir? 440

37. Yıllık Ücretli İzinlerin Yılın Hangi Döneminde Verilmesi Gerektiği Konusunda İşveren Karar Alırken Her Zaman İzin Kuruluna Danışmak Zorunda Mıdır? 440

38. Her İşyerinde İzin Kurulu Oluşturulması Zorunlu Mudur? 441

39. İşyeri Sendika Temsilcisi Seçilmemiş İşyerlerinde İzin Kurullarının Yapması Gerken İşlem Ve İşler Kimler Tarafından Yürütülür? 441

40. İşveren İzin Kurulu Seçim İlanının Ne Şekilde Yapar 441

41. İşveren İzin Kurulu Üyeliğine Seçilme Duyurusunu Nasıl Yapar? 441

42. Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği Hükümlerine Göre İzin Kurullarının Görev Ve Yetkileri Nelerdir? 441

43. İşveren Veya İşveren Vekilleri Bütün İşçileri Kapsayan Genel Bir İzin Zamanı Saptayabilir Mi? 442

44. İşyerinde Bazı İşçiler Toplu İzin Uygulaması Dışında Tutulabilir Mi? 442

45. Toplu İzin Uygulamalarına Sık Rastlanır Mı? 442

46. Yıllık Ücretli İzin Bölünerek Kullandırılabilir Mi? 442

47. İşveren Tarafından Kullandırılan Diğer İzinler, Yıllık Ücretli İzinden Mahsup Edilebilir Mi? 443

48. Yıllık İzin Çizelgesinde Hangi Bilgilere Yer Verilir? 443

49. İşveren Yıllık İzin Kaydı Tutmak Zorunda Mıdır? 443

50. Yıllık Ücretli İzin Kaydında Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir? 443

51. Yıllık İzin Konusunda İşverenlerin Tutmak Zorunda Oldukları Defter Ve Kayıtların İşlevi Nedir? 444

52. Yıllık İzin Ücreti Hangi Ücret Üzerinde Hesaplanır? 445

53. Yıllık İzin Ücreti Ne Zaman Ödenir? 445

54. Geçmiş Dönemde Kullandırılmayan Yıllık İzin Ücretinin Hesabında İzin Süresi Belirlenirken Talep Tarihindeki Süre Mi Yoksa İzne Hak Kazanılan Tarihteki Süre Mi Esas Alınır? 445

55. İşe İadesine Karar Verilmesine Rağmen İşe Başlatılmayan İşçinin Geçmiş Dönemde Kullandırılmayan Yıllık İzin Ücretinin Hesabında Hangi Ücret Esas Alınır? 446

56. Yıllık İzin Ücreti İşçinin Ücret Şekline Göre Farklılık Gösterir Mi? 446

57. İş Sözleşmesi Sona Eren İşçi Yıllık İzin Ücreti Talep Edebilirmi? 446

58. Ödenmeyen Yıllık İzin Ücreti Ne Zamana Kadar Talep Edilebilir? 447

59. Süreli Fesih Halinde İşveren İşçiden Yıllık Ücretli İznini Bildirim Sürelerinde Kullanılmasını İsteyebilirmi? 447

60. İşçi İş Sözleşmesi Devam Ederken Kullanamadığı İzin Günlerine Karlışık Gelen Ücretini Talep Edebilir Mi? 447

61. Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanan İşçi Bu Hakkından Feragat Ederek Ücret Talebinde Bulunabilir Mi? 447

62. Yıllık Ücretli İzne İlişkin Hükümlere Uyulmamasının Yaptırımı Nedir? 448

63. İş Kanununda Öngörülen Yıllık Ücretli İzin Süreleri, Konuya İlişkin Ab Direktifleri İle Uyumlu Mudur? 448

64. Yıllık Ücretli İzin Döneminde Sigortalıya Ödenen Ücretlerden Hangi Sigortaya Prim Ödenmez? 449

65. Yıllık Ücretli İzin Alacaklarına Faiz Uygulanması Mümkün Müdür? 449

66. Yıllık İzin Ücreti Nasıl Hesaplanır? 449

İş Sözleşmesinin Askıya Alınması 451

1. İş Sözleşmesinin Askıya Alınması Ne Anlam İfade Eder? 451

2. İş Sözleşmesinin Askıya Alınmasının Koşulları Nelerdir? 451

3. İş Sözleşmesinin Askı Halleri Nelerdir? 452

4. Her Tür İş Sözleşmesinde Askı Hali Uygulanabilir Mi? 452

5. Geçiçi İşçinin Birbirini Takip Eden İş Sözleşmeleri Arasında Çalışmadan Geçirdiği Dönemler, İş Sözleşmesinin Askıda Kaldığı Durumlardan Birisi Olarak Değerlendirilebilir Mi? 452

6. İş Sözleşmesi Tarafların Rızası İle Askıya Alınabilir Mi? 453

7. İş Sözleşmesinin Askı Döneminde İşverenin Gözetme Borcu Devam Eder Mi? 453

8. İş Sözleşmesinin Askı Döneminde İşçinin Sadakat Borcu Devam Eder Mi? 453

9. İş Sözleşmesinin Askıya Alınmasının İşçinin İtaat Borcuna Ve İşverenin Yönetim Hakkına Etkisi Nasıldır? 453

10. İş Sözleşmesinin Askı Döneminde İşveren Askıya Yol Açan Sebep Dolayısıyla İş Sözleşmesini Feshedebilir Mi? 454

11. İş Sözleşmesinin Askıya Alınmasının Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Sona Ermesine Etkisi Nedir? 454

12. İş Sözleşmesinin Askı Döneminde Taraflar İş Sözleşmesini Haklı Sebebe Dayalı Olarak Derhal Fesih Yoluyla Sona Erdirebilirler Mi? 454

13. İş Sözleşmesinin Askıda Kaldığı Süre İşçinin Kıdeminden Sayılır Mı? 454

14. İş Sözleşmesinde Veya Toplu İş Sözleşmesinde Grev Ve Lokavt Süresinin Kıdem Tazminatı Hesaplanırken İşçinin Kıdemden Sayılması Öngörülebilir Mi? 455

15. İş Sözleşmesinin Askıda Kaldığı Süre, Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma Bakımından Dikkate Alınır Mı? 455

İş Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü 457

1. İş Sözleşmesinin Yokluğu Ne Anlama Gelir? 457

2. İş Sözleşmesinin Kesin Hükümsüzlüğü Ne Anlama Gelir? 457

3. İş Sözleşmelerinde Hükümsüzlük Yaptırımı Kaç Şekilde Ortaya Çıkar? 458

4. İş Sözleşmesini Mutlak Butlanla Batıl Kılan Haller Nelerdir? 458

5. İş Sözleşmelerinin Mutlak Butlanla Batıl Olması Ne Anlama Gelir? 458

6. İş Sözleşmesini Mutlak Butlanla Batıl Kılan Hangi Hallerde İş Sözleşmesi Butlan Sebebinin Anlaşılmasından Sonra Geçersizdir? 458

7. İş Sözleşmesini Mutlak Butlanla Batıl Kılan Hangi Hallerde İş Sözleşmesi Baştan İtibaren Geçersizdir? 459

8. İş Sözleşmesi İle Kararlaştırılan Hususlardan Bir Bölümünün Geçersizliği Halinde, Sözleşmenin Tamamı Geçersiz Olur Mu? 459

9. İş Sözleşmesinin Nisbi Butlanla Batıl Olması Ne Anlama Gelir? 459

10. İş Sözleşmesini Nisbi Butlanla Batıl Kılan Haller Nelerdir? 459

11. Nisbi Butlanda Mutlak Butlanda Olduğu Gibi Kesin Bir Geçersizlik Söz Konusu Mudur? 460

12. Nisbi Butlana İlişkin Borçlar Kanununun Genel Hükümleri İle İş Kanununun Konuya İlişkin Özel Hükümlerinin Çakışması Halinde Hangi Kanun Hükümleri Uygulanır? 460

İş Sözleşmesinin Genel Sebeplerle Sona Ermesi 461

1. İş Sözleşmesi Her Zaman Tarafların İsteği İle Mi Sona Erer? 461

2. İş Sözleşmesinin Sona Erme Biçimleri Nasıl Kategorize Edilebilir? 461

3. İş Kanununa Göre İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Bakımından Sözleşmenin Türü Önem Arz Eder Mi? 462

4. İş Sözleşmesinin Sona Ermesiyle İşçi Ve İşveren Arasındaki Hukuki İlişki Hemen Sona Erer Mi? 462

5. İş Sözleşmesinin Genel Sebeplerle Sona Ermesi Ne Anlama Gelir? 462

6. İş Sözleşmesinin Genel Sona Erme Sebepleri Nelerdir? 462

7. İşverenin Ölümü İş Sözleşmesini Sona Erdirir Mi? 463

8. İşçinin Ölümü İş Sözleşmesini Sona Erdirir Mi? 463

9. İşveren Öldüğünde İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar Mirasçılar Tarafından Mı Yerine Getirilir? 463

10. İş Sözleşmesinin Tarafların Uzlaşması İle Sona Erdirilmesinde, İş Sözleşmesinin Türü Önem Arz Eder Mi? 463

11. Taraflar İstedikleri Zaman İş Sözleşmesini Anlaşma Yoluyla Sona Erdirebilirler Mi? 464

12. İkale Sözleşmesi Nedir? 464

13. İkale Sözleşmesi Nasıl Kurulur? 464

14. İkale Sözleşmesinin Özellikleri Nelerdir? 465

15. İkale Sözleşmesinin Konusunu Taraflar Serbestçe Belirleyebilirler Mi? 465

16. İkale Sözleşmesinin Geçerliliği Herhangi Bir Şekil Şartına Tabi Midir? 465

17. İkale Sözleşmesinin Yazılı Yapılmasının Yararı Nedir? 465

18. İkale Sözleşmesi Zımni Yapılabilir Mi? 466

19. İkale Sözleşmesi Taraflarında Aranılan Nitelikler Nelerdir? 466

20. İkale Sözleşmesinin Tarafları İş Sözleşmesinin Tarafları İle Aynı Mıdır? 466

21. İşçi Sendikası İkale Sözleşmesinin Tarafı Olabilir Mi? 467

22. İkale Sözleşmesinin Geçerli Sayılabilmesi Hangi Koşulların Gerçekleşmesine Bağlıdır? 467

23. İrade Fesadı Hali İkale Sözleşmesini Nasıl Geçersiz Kılar? 468

24. İkale Bir Fesih Midir? 468

25. İş Sözleşmesinin Feshine İlişkin Sonuçlar, İş Sözleşmesinin Tarafların Anlaşması Suretiyle Sona Erdirilmesi Durumunda Uygulama Alanı Bulur Mu? 469

26. İkale Sözleşmesi Yapıldıktan Sonra İşe İade Davası Açılabilir Mi? 469

27. İkale İle İş Sözleşmesi Ne Zaman Sona Erer? 469

28. İkale Sözleşmesinin Sonuçları Nelerdir? 469

29. İkale Sözleşmesinde İşçiye İhbar Ve Kıdem Tazminatı İle İş Güvencesi Tazminatı Ödenmesi Kararlaştırılabilir Mi? 470

30. İkale Sözleşmesinin İbra Sözleşmesinden Farkı Nedir? 470

31. İkale Sözleşmesinin Feragatten Farkı Nedir? 470

32. İflas İş Sözleşmesinin Genel Sona Erme Sebeplerinden Biri Midir? 470

33. Saptanan Süre Kavramı Ne Anlama Gelir? 471

34. Saptanan Sürenin Dolması İle İş Sözleşmesinin Sona Ermesi İş Sözleşmesinin Türü Bakımından Farklılık Arz Eder Mi? 471

35. Belirli Süreli İş Sözleşmesi Süresinin Bitiminden Sonra Örtülü Olarak Sürdürülebilir Mi? 471

36. Zincirleme İş Sözleşmesi Nedir? 472

37. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Süresinden Önce Sona Erdirilmesinin Hukuki Sonuçları Nelerdir? 472

38. Belirli Süreli İş Sözleşmesi İşveren Tarafından Haklı Bir Sebebe Dayanmaksızın Ve Süresinden Önce Sona Erdirilen İşçi Kıdem Tazminatına Hak Kazanır Mı? 472

39. Belirli Süreli İş Sözleşmesi İşveren Tarafından Haklı Bir Sebebe Dayanmaksızın Ve Süresinden Önce Sona Erdirilen İşçiye İhbar Tazminatı Ödenir Mi? 472

40. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Bir Sebebe Dayanmaksızın Ve Süresinden Önce Sona Erdirilmesi Durumunda İşveren Tazminat Talebinde Bulunabilir Mi? 473

Derhal Fesih 474

1. Fesih Nedir? 474

2. Fesih Bildirimi Nedir? 474

3. Fesih Bildirimi Nasıl Yapılır? 474

4. Fesih Bildirimine İtiraz Edilebilir Mi? 475

5. Süreli Fesih İle Derhal Fesih Arasındaki Farklar Nelerdir? 475

6. İşverenin İleri Sürdüğü Fesih Nedeniyle Bağlı Olması Ne Anlama Gelir? 476

7. Derhal Fesih Nedir? 476

8. İş Sözleşmesinin Derhal Fesih Yoluyla Sona Erdirilebilmesinin Koşulları Nelerdir? 476

9. Derhal Fesihin Hukuki Niteliği Nedir? 476

10. İş Sözleşmesinin Derhal Feshini Gerektiren Nedenler İşçi Ve İşverenler Açısından Nasıl Gruplandırılabilir? 477

11. İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Derhal Fesih Yoluyla Sona Erdirilebileceği Haller, İş Sözleşmesinin Niteliğine Göre Farklılık Arz Edebilir Mi? 477

12. İşçinin İş Sözleşmesini Derhal Fesih Yoluyla Sona Erdirebileceği Sağlık Sebepleri Nelerdir? 477

13. Her Sağlık Sebebi İle İşçi İş Sözleşmesini Derhal Feshedebilir Mi? 478

14. İş Sözleşmesinin Konusu Olan İşin İşçinin Sağlığı Veya Yaşayışı İçin Tehlikeli Hale Gelmesi Nedeniyle İş Sözleşmesinin Derhal Feshedilebilmesinin Koşulları Nelerdir? 478

15. İş Sözleşmesinin İşçinin Kendisinin Sağlık Sorunu Yaşaması Nedeniyle Derhal Feshedilebilmesinin Koşulları Nelerdir? 478

16. İşveren Veya Başka Bir İşçinin Yaşadığı Hastalığın Bulaşıcı Olması, İşçinin İş Sözleşmesini Derhal Feshedebilmesi İçin Yeterli Bir Koşul Mudur? 479

17. İşçinin İş Sözleşmesini Derhal Fesih Yoluyla Sona Erdirebileceği Ahlak Ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller Nelerdir? 479

18. Ahlak Ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller, İş Kanunu’nda Yer Alan Hükümlerle Sınırlı Mıdır? 480

19. İşverenin İşçiyi Yanıltması Ne Anlama Gelir? 480

20. İşverenin İşçinin Kendisi Ve Aile Üyeleri Dışındaki Kişilere Şeref Ve Namusa Dokunacak Söz Söylemesi Ve Davranışlarda Bulunması İşçi Açısından Derhal Fesih Nedeni Midir? 480

21. İşverenin İşçi Veya Aileye Yönelik Şeref Ve Namusa Dokunacak Söz Ve Davranışlarının Derhal Fesih Nedeni Olabilmesi İçin Ceza Kanunlarında Belirtilen Suçlardan Olması Gerekir Mi? 480

22. İşverenin İşçi Veya Aileye Yönelik Şeref Ve Namusa Dokunacak Söz Ve Davranışlarının Derhal Fesih Nedeni Olabilmesi İçin Yüze Karşı Söylenmiş Olması Gerekir Mi? 481

23. Aile Üyeleri Kavramı Ne Anlama Gelir? 481

24. İşverenin İşçinin Kendisine Ve Aile Üyelerine Cinsel Tacizinin Derhal Fesih Hakkının Doğumu Açısından İşyerinde Veya İşyeri Dışında Başka Bir Yerde Yapılması Farklılık Yaratır Mı? 481

25. İşverenin İşçi Ve Aile Üyelerinden Birine Sataşması, Gözdağı Vermesi Ne Anlam İfade Eder? 481

26. İşverenin İşçi Veya Aile Üyelerinden Birini Kanuna Karşı Davranışa Özendirmesi, Kışkırtması Veya Sürüklemesine Neler Örnek Verilebilir? 481

27. İşverenin İşçi Veya Ailesi Üyelerinden Birine Karşı Hapsi Gerektiren Suç İşlemesi Ne Anlam İfade Eder? 482

28. İşverenin İşçi Hakkında Şeref Ve Haysiyet Kırıcı Asılsız Ağır İsnad Ve İthamlarda Bulunması Ne Anlam İfade Eder? 482

29. İşçinin Diğer Bir İşçi Veya 3. Kişiler Tarafından İşyerinde Cinsel Tacize Uğraması Ve Bu Durumu İşverene Bildirmesine Rağmen Gerekli Önlemlerin Alınmaması Nedeniyle İş Sözleşmesini Derhal Feshedebilmesinin Koşulları Nelerdir? 482

30. İşveren Tarafından İşçinin Ücretinin Kanun Hükümleri Veya Sözleşme Şartlarına Uygun Olarak Hesap Edilmemesi Veya Ödenmemesi Ne Anlam İfade Eder? 483

31. Ücret Eklerinin Ödenmemesi İşçiye Derhal Fesih Hakkı Verir Mi? 483

32. İşçiye Yapabileceği Tutardan Az İş Verilmesinin Derhal Fesih Nedeni Olabilmesi İçin Gerekli Şartlar Elerdir? 483

33. İşveren Tarafından Çalışma Şartlarının Uygulanmaması Ne Anlama Gelir? 484

34. Zorlayıcı Sebep Ne Anlama Gelir? 484

35. İşçinin İş Sözleşmesini Zorlayıcı Sebeple Derhal Feshedebilmesinin Koşulları Nelerdir? 484

36. Zorlayıcı Sebeple İşyerinde Bir Haftadan Fazla Süre İle İşin Durması Halinde İşverenin Ücret Ödeme Yükümlülüğü Devam Eder Mi? 485

37. İşverenin İş Sözleşmesini Derhal Fesih Yoluyla Sona Erdirebileceği Sağlık Sebepleri Nelerdir? 485

38. İşçinin Her Sağlık Sebebi İle İşveren Açısından İş Sözleşmesinin Derhal Feshi Açısından Haklı Sebep Midir? 485

39. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Derhal Feshini Gerektiren Sağlık Sebepleri Nelerdir? 485

40. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Sağlık Sebeplerine Dayalı Olarak Derhal Fesih Yoluyla Sona Erdirebilmesinin Koşulları Nelerdir? 486

41. İşçinin Kendi Kastından Doğacak Hastalığa Veya Sakatlığa Uğraması Ne Anlam İfade Eder? 486

42. İşçinin Tutulduğu Hastalığın Tedavi Edilemeyecek Nitelikte Olması Ne Anlam İfade Eder? 486

43. İşçinin Kendi Kusuru Olmaksızın Hastalık Ve/Veya Sakatlığa Uğramasına Bağlı Olarak Devamsızlık Yapması Nedeniyle İşveren İşçinin İş Sözleşmesini Sağlık Sebebiyle Derhal Feshedebilir Mi? 487

44. İşçinin Kendi Kusuru Dışındaki Gebelik Ve Doğum Nedeniyle Devamsızlık Yapması Durumunda İşveren İşçinin İş Sözleşmesini Sağlık Sebebiyle Derhal Feshedebilir Mi? 487

45. İşçinin Sağlık Sebebiyle Devamsızlık Yapması Durumunda İşveren Ücret Öder Mi? 488

46. İşçinin Sağlık Sebebiyle Devamsızlığı Halinde Ücret Kaybı Nasıl Telafi Edilir? 488

47. İşverenin İş Sözleşmesini Derhal Fesih Yoluyla Sona Erdirebileceği Ahlak Ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller Nelerdir? 488

48. İşverenin İş Sözleşmesini Derhal Fesih Yoluyla Sona Erdirebileceği Ahlak Ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller İş Kanunu’nda Öngörülen Hükümlerle Sınırlı Mıdır? 489

49. İşçi İşvereni Nasıl Yanıltabilir? 489

50. İşçinin İşvereni Yanıltması Haline Neler Örnek Verilebilir? 490

51. İşçinin Kişilik Haklarını İlgilendiren Konulardaki Soruları Yanıtlamaktan Kaçınması İşvereni Yanıltma Sayılır Mı? 490

52. İşçinin İşverenin Yahut Aile Üyelerinden Birinin Şeref Ve Namusuna Dokunacak Sözler Sarfetmesi Veya Davranışlarda Bulunması İşveren Açısından İş Sözleşmesinin Derhal Fesih Yoluyla Sona Erdirilme Sebebi Midir? 490

53. İşçinin İşverenin Yahut Aile Üyelerinden Birinin Şeref Ve Namusuna Dokunacak Sözler Sarfetmesi Veya Davranışlarda Bulunmasının Örnekleri Neler Olabilir? 491

54. İşçinin İşverenin Başka Bir İşçisine Cinsel Tacizde Bulunması Nedeniyle İş Sözleşmesinin Derhal Fesih Yoluyla Sona Erdirilebilmesinin Koşulları Nelerdir? 491

55. İşçinin İşyerine Alkollü Gelmesi Ya Da Görev Sırasında İçki İçmesi Ne Anlam İfade Eder? 492

56. İşçinin İşyerine Alkollü Gelmesi Ya Da Görev Sırasında İçki İçmesi Nedeniyle İş Sözleşmesinin Derhal Fesih Yoluyla Sona Erdirilmesinde Nasıl Bir Yol İzlenmelidir? 492

57. İşçinin İş Sözleşmesinin Feshini Gerektiren Doğruluk Ve Bağlılığa Uymayan Davranışları Neler Olabilir? 492

58. İşçinin Hangi Davranışları Doğruluk Ve Bağlılığa Uymayan Davranışlar Kapsamında Değerlendirilmez? 493

59. Sadakat Borcu Nedir? 494

60. Sadakat Borcu Hangi Yükümlülükleri Kapsar? 494

61. İşçinin Öğrendiği Sırların Bir Kısmının Kanunlara Ve Hukuka Aykırı Unsurlar İçermesi Durumunda Açıklanması, Sadakat Borcuna Aykırılık Oluşturur Mu? 494

62. İşyerinde Öğrenilen Bilgilerin Açıklanması Hangi Durumda İşçinin İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Derhal Fesih Yoluyla Sona Erdirilmesi İçin Haklı Sebep Oluşturmaz? 494

63. İşyerinde Öğrenilen Tüm Bilgiler Sır Saklama Yükümü İçerisine Girer Mi? 495

64. İşçinin İşyerinde İşlediği Bir Suç Nedeniyle İş Sözleşmesinin Derhal Fesih Yoluyla İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi İçin Aranan Koşullar Nelerdir? 495

65. İşçinin İşine Devamsızlığı Nedeniyle İş Sözleşmesinin Derhal Fesih Yoluyla Sona Erdirilmesi İçin Aranan Koşullar Nelerdir? 495

66. İşçinin Yapmakla Yükümlü Bulunduğu Görevler Kavramı Neyi İfade Eder? 496

67. İşçinin İşini Savsaması Ne Anlama Gelir? 496

68. İşçiye Yapmakla Yükümlü Bulunduğu Görevleri Kendisine Hatırlatıldığı Halde Yapmamakta Israr Etmesinin İş Sözleşmesinin Derhal Fesih Nedeni Sayılabilmesinin Koşulları Nelerdir? 496

69. Haklı Neden Ve Geçerli Neden Arasındaki Farklılık Nedir? 496

70. İşçinin İşini Gereği Gibi Yapmaması Durumunda Kusur Aranır Mı? 497

71. İşçinin İş Güvenliğini Tehlikeye Düşüren İşverene Derhal Feshi Hakkı Veren Davranışlarına Neler Örnek Verilebilir? 497

72. İşçinin İş Güvenliğini Tehlikeye Düşürmesinin Derhal Fesih Nedeni Sayılabilmesinin Koşulları Nelerdir? 497

73. İşçinin İşverenin Malı Olan Veya Malı Olmayıpta Eli Altında Bulunan Mallara Belirli Bir Miktarın Üzerinde Zarar Vermesinin Derhal Fesih Nedeni Sayılabilmesinin Koşulları Nelerdir? 497

74. Ahlak Ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Hallere Dayalı Olarak İş Sözleşmesini Fesih Hakkının Kullanımı İçin Öngörülmüş Süre Nedir? 498

75. Ahlak Ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Hallere Dayalı Olarak İş Sözleşmesini Fesih Hakkının Kullanılabilmesi İçin Öngörülen Sürenin Niteliği Nedir? 498

76. Ahlak Ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Hallere Dayalı Olarak İş Sözleşmesini Fesih Hakkının Kullanılabilmesi İçin Öngörülen Süre Ne Zamandan İtibaren İşlemeye Başlar? 498

77. Ahlak Ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Hallere Dayalı Olarak İş Sözleşmesini Fesih Hakkının Kullanılabilmesi İçin Öngörülen Süreyi Kesen Haller Nelerdir? 498

78. Ahlak Ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Hallere Dayalı Olarak İş Sözleşmesini Fesih Hakkının Kullanılabilmesi İçin Öngörülen Süre İçerisinde Feshedildiğinin İspatı Kime Aittir? 499

79. Haklı Fesih Nedeninin Devam Ettiği Durumlarda, Fesih Hakkının Kullanımı İçin Hak Düşürücü Süre İşler Mi? 499

80. Hak Düşürücü Süreler Geçmiş Olmasına Rağmen İş Sözleşmesi Haklı Nedene Dayalı Olarak Feshedilebilir Mi? 499

81. İşveren Vekilinin Derhal Feshe Yol Açacak Sebebi Öğrenmesi Hak Düşürücü Süreyi Başlatır Mı? 499

82. İşveren Açısından Zorlayıcı Sebep Ne Anlama Gelir? 499

83. İşverenin İş Sözleşmesini Zorlayıcı Sebeple Derhal Feshedebilmesinin Koşulları Nelerdir? 500

84. Zorlayıcı Sebeple Çalışamayan İşçiye İşverenin Ücret Ödeme Yükümlülüğü Devam Eder Mi? 500

85. Gözaltına Alınma Ve Tutuklanma Ne Anlama Gelir? 500

86. İşçinin Gözaltına Alınması Veya Tutuklanması Nedeniyle Devamsızlığı Halinde İşverenin Derhal Fesih Hakkı Ne Zaman Doğar? 500

87. İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshini İspat Yükümlülüğü Kime Aittir? 501

88. İş Sözleşmesinin Derhal Fesih Yoluyla İşçi Tarafından Sona Erdirilmesinin Hukuki Sonuçları Nelerdir? 501

89. İş Sözleşmesinin Haklı Nedene Dayalı Olarak Feshinde İşverenin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Nelerdir? 501

90. İş Sözleşmesini Haklı Bir Nedene Dayalı Olarak Derhal Fesih Yoluyla Sona Erdiren İşveren İşçiye İhbar Tazminatı Öder Mi? 502

91. İş Sözleşmesinin Derhal Fesih Yoluyla İşveren Tarafından Sona Erdirilmesinin Hukuki Sonuçları Nelerdir? 502

92. İşçi İşverenin Uyguladığı Feshin Haklı Nedene Dayanmadığı İddiasıyla İşe İade Davası Açabilir Mi? 502

93. İşçinin İşveren Aleyhine İşe İade Talebiyle Yargı Yoluna Başvurabilmesinin Şartları Nelerdir? 503

94. İşverenin Uyguladığı Feshin Haklı Nedene Dayanmadığı İddiasıyla İşe İade Davası Açan İşçi, İşverenin İş Sözleşmesinin Feshinde Usule Uymadığını İleri Sürebilir Mi? 503

95. Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşçiler Feshin Haklı Nedene Dayanmadığı İddiasıyla İşe İade Talebinde Bulunabilirler Mi? 503

96. İş Sözleşmesi Haklı Bir Nedenle Sona Ermeden Ayrılan İşçiyi İşe Alan Yeni İşveren Hangi Hallerde Sorumlu Tutulabilir? 503

97. İş Sözleşmesi Haklı Bir Nedenle Sona Ermeden Ayrılan İşçiyi İşe Alan Yeni İşveren Eski İşverenin Zarar Görmesi Şartıyla Mı Sorumlu Tutulabilir? 504

Süreli Fesih 505

1. Süreli Fesih Ya Da Bildirimli Fesih Nedir? 505

2. Süreli Fesih Açısından İş Sözleşmesinin Türü Önem Arz Eder Mi? 505

3. Geçerli Bir Nedenin Bulunup Bulunmamasına Göre Süreli Fesih Farklılık Arz Eder Mi? 505

4. Bildirim Süresi Nedir? 506

5. İşçinin Kıdemine Göre Değişen Bildirim Süreleri Ne Kadardır? 506

6. Bildirim Sürelerine İlişkin İş Kanunu Hükmünün Hukuki Niteliği Nedir? 506

7. Bildirim Süreleri İçerisinde Çalışma Koşulları Açısından Herhangi Bir Değişiklik Söz Konusu Mudur? 507

8. Bildirim Süreleri İçerisinde İşveren İşçinin İş Sözleşmesini Derhal Fesih Yoluyla Sona Erdirebilir Mi? 507

9. İşveren İş Sözleşmesi Süreli Fesih Yoluyla Sona Eren Her İşçiye Yeni İş Arama İzni Vermek Zorunda Mıdır? 507

10. Bildirim Süresi Bitmeden Yeni Bir İş Bulan İşçiye İşveren Yeni İş Arama İzni Vermek Zorunda Mıdır? 507

11. İşçi Yeni İş Arama İznini Birleştirerek Toplu Kullanabilir Mi? 507

12. İşçi Yeni İş Arama İznini Kullanma Hakkından Vazgeçebilir Mi? 508

13. İşveren İşçiyi Yeni İş Arama İzni Süresinde Çalıştırabilir Mi? 508

14. Yeni İş Arama İzni Süresi Hangi Günler İçin Hesaplanır? 508

15. İş Güvencesi Ne Anlama Gelir? 508

16. İş Güvencesini Sağlamaya Yönelik Önlemler Nelerdir? 509

17. İş Güvencesinin Uluslararası Hukuki Dayanakları Nelerdir? 510

18. İş Güvencesinden Yararlanma Koşulları Nelerdir? 510

19. Kısmi Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşçiler İş Güvencesinden Yararlanabilirler Mi? 511

20. Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşçiler İş Güvencesinden Yararlanabilirler Mi? 511

21. İş Güvencesinden Yararlanabilmek İçin Kıdem Nasıl Hesaplanır? 511

22. İş Güvencesi Kapsamına Girebilmek İçin Aranan Altı Aylık Süreye İlişkin İş Kanunu Hükmünün Hukuki Niteliği Nedir? 512

23. İş Güvencesi Kapsamına Girebilmek İçin Aranan Altı Aylık Kıdem Süresinin Hesabında Hangi Süreler Dikkate Alınmaz? 512

24. İş Güvencesinden Yararlanabilmek İçin Aranan 30 İşçi Ölçütüne İlişkin İş Kanunu Hükmünün Hukuki Niteliği Nedir? 512

25. İş Güvencesinden Yararlanabilmek İçin Aranan 30 İşçinin Varlığının Saptanmasında Hangi İşçiler Dikkate Alınır? 513

26. İş Güvencesinden Yararlanabilmek İçin Aranan 30 İşçinin Varlığının Saptanmasında Hangi İşçiler Dikkate Alınmaz? 513

27. İş Güvencesinden İşveren Vekilleri Yararlanabilirler Mi? 513

28. İş Güvencesi Kapsamındaki İşçilerin İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshinde Neler Geçerli Sebep Olabilir? 514

29. Geçerli Sebep Ne Anlama Gelir? 514

30. Geçerli Sebep Gösterme Yükümlülüğü Kime Aittir? 514

31. Geçerli Sebep İle Haklı Sebep Arasındaki Fark Nedir? 514

32. İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Sebepler Ne Anlam İfade Eder? 515

33. İşçinin Sağlık Sorunları Hangi Halde Geçerli Sebep Niteliğini Taşır? 515

34. İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Sebepler Ne Anlam İfade Eder? 515

35. İşçinin Yetersizliğinden Veya Davranışlarından Kaynaklanan Sebeplerin Geçerli Sebep Sayılabilmesinin Koşulu Nedir? 516

36. Yargıtay Kararları Çerçevesinde İş Sözleşmesinin Süreli Feshine İlişkin İşçinin Yeterliliğinden Ve Davranışlardan Kaynaklanan Sebeplere Neler Örnek Verilebilir? 516

37. İş Sözleşmesinin Süreli Feshinde İşletme, İşyeri Veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Sebepler Nelerdir? 517

38. Yargıtay Kararları Çerçevesinde İş Sözleşmesinin Süreli Feshine İlişkin İşletme, İşyeri Veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Sebeplere Neler Örnek Verilebilir? 517

39. Feshin Son Çare Olması İlkesi Ne Anlama Gelir? 518

40. Feshin Son Çare Olması İlkesine Uyulmadan Yapılan Fesihlerin Hukuki Niteliği Nedir? 518

41. Feshin Son Çare Olması İlkesinin Uygulanabilirliği, Geçerli Sebebin İşçiden Ya Da İşverenden Kaynaklanması Bakımından Farklılık Arz Eder Mi? 518

42. İşletme Gereklerinden Kaynaklanan Fesihlerde İşten Çıkarılacak İşçilerin Seçiminde Başvurulan Ölçütler Nelerdir? 518

43. İş Güvencesi Kapsamındaki İşçilerin İş Sözleşmesinin Süreli Feshinde Neler Geçerli Sebep Olamaz? 519

44. İş Güvencesi Kapsamındaki İşçilerin İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshinde Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir? 520

45. İşverenin İş Güvencesi Kapsamındaki İş Sözleşmesinin Feshinde Uyulması Gereken Kuralları Yerine Getirmesi, Bildirim Şartına Uyma Yükümlülüğünü Ortadan Kaldırır Mı? 520

46. İşveren İş Sözleşmesini Bildirim Sürelerine Ait Ücreti Peşin Ödeyerek Sona Erdirebilir Mi? 520

47. Süreli Fesih Bildirimindeki Şekil Şartının Hukuku Niteliği Nedir? 520

48. İş Sözleşmesinin İşçinin Yeterliliği Ve Davranışları Nedeniyle Savunması Alınmaksızın Sona Erdirilmesi Nasıl Bir Sonuç Doğurur? 521

49. Haklı Sebeple Derhal Fesihte Öngörülen Hak Düşürücü Süreler Geçerli Sebebe Dayalı Süreli Fesihte Uygulama Alanı Bulur Mu? 521

50. İş Güvencesi Kapsamında Olan İşçi Hangi Nedenlerle Feshin Geçersizliği İçin İtirazda Bulunabilir Mi? 521

51. İşe İade Davası Kaç Aşamadan Oluşur? 522

52. Mahkemenin İşe İade Kararı Vermesi Durumunda İşçinin İşe Başlama Süresi Nedir? 522

53. İşe İade Davalarında Muhakeme Usulü Nasıldır? 522

54. Mahkemenin İşe İade Kararını İşveren Kaç Gün İçerisinde Uygulamak Zorundadır? 522

55. Mahkemenin İşe İade Kararına Rağmen İşçinin Süresinde İşe Başlamaması Nasıl Bir Hukuki Sonuç Doğurur? 522

56. Mahkemenin İşe İade Kararına Rağmen İşveren İşçiyi İşe Başlatmaz İse Nasıl Bir Hukuki Sonuç Ortaya Çıkar? 523

57. İş Güvencesi Tazminatı Nedir? 523

58. İş Güvencisi Tazminatının Miktarı Nedir? 523

59. İş Güvencesi Tazminatı Kununi Miktarın Altında Olabilir Mi? 524

60. Emekli Olup Tekrar Çalışanlar İş Güvencesinden Yararlanabilirler Mi? 524

61. İş Güvencesi Tazminatı Zamanaşımına Tabi Midir? 524

62. İş Güvencesi Tazminatına Faiz Uygulanır Mı? 525

63. İş Güvencesi Tazminatı Nasıl Hesaplanır? 525

64. İşçinin İşe İade Edilmesi Sonucunda İşe Başlaması Durumunda Daha Önce Yapılan Ödemeler Mahsup Edilir Mi? 526

65. İşçinin İşe Başlaması Durumunda Çalışılmış Gibi Sayılan Dört Aylık Süre İçerisinde İşçinin Ücret Dışındaki Diğer Hakları Ödenir Mi? 526

66. İşçinin İşe Başlaması Durumunda Çalışılmış Gibi Sayılan Dört Aylık Sürenin Sigorta Primi Ödenir Mi? 527

67. İşçinin İşe Başlaması Durumunda Çalışılmış Gibi Sayılan Dört Aylık Ücretine Gecikme Faizi Uygulanabilir Mi? 527

68. İşçinin İşe Başlaması Durumunda İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Nedeniyle Almış Olduğu İhbar Ve Kıdem Tazminatını İade Etmesi Gerekir Mi? 527

69. Taraflarca İmzalanan Ve İşçinin İşe İade Davası Açma Hakkını Ortadan Kaldıran Protokol Geçerli Midir? 527

70. İşçinin Boşta Geçen Süre İçinde Başka Bir İşveren Emrinde Çalışarak Elde Ettiği Ücret, İşverence Ödenecek Dört Aylık Ücretten İndirilir Mi? 528

71. İşçi Süresi İçerisinde İşe Başlama Başvurusunda Bulunmuş, Başvurusu Kabul Edilmesine Rağmen İşe Başlamamışsa Ortaya Nasıl Bir Hukuki Sonuç Çıkar? 528

72. İşe İade Davalarında Alt Mahkemece Verilen Kararın Temyizi Halinde Yargıtay’ın Uyuşmazlığı Kesin Karara Bağlaması Nasıl Bir Sorun Yaratmaktadır? 528

73. İşçi İşe İade Yerine Tazminat Talep Edebilir Mi? 528

74. İşe İade Halinde Boşta Geçen Süreye İlişkin Ücretin Dört Ayla Sınırlanması Yerinde Midir? 529

75. İşe İade Davası Sürecinde İşçinin Ölmesi Halinde Mirasçılar Tazminat Talebinde Bulunabilir Mi? 529

76. İhbar Ve Kıdem Tazminatları İle Diğer Sosyal Haklarının Ödenmesi Koşuluyla İşten Ayrılan İşçi İşe İade Davası Açabilir Mi? 529

77. İşe İade Davası Sonucunda Feshin Geçerli Olduğuna Hükmedilmesi Nasıl Bir Hukuki Sonuç Doğurur? 529

Çalışma Koşullarında Değişiklik 530

1. Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Ne Anlam İfade Eder? 530

2. İşverenin Çalışma Koşullarında Esaslı Değişikliğe Gidebilmesinin Koşulları Nelerdir? 530

3. Çalışma Koşullarındaki Değişiklik Halinde İşçiye Ne Şekilde Bildirim Yapılır? 531

4. İşçi Çalışma Koşullarında Yapılan Değişikliği Kabul Ettiğini İşverene Nasıl Bildirir? 531

5. İşçi Çalışma Koşullarında Yapılan Değişikliği Kabul Etmediğini İşverene Nasıl Bildirir? 532

6. Altı İşgünü Geçtikten Sonra İşçi Çalışma Koşullarındaki Esaslı Değişiklik Önerisini Kabul Edebilir Mi? 532

7. İşveren Çalışma Koşullarında Değişikliği Sözlü Olarak Bildirebilir Mi? 532

8. İşyeri Veya Bir Bölümünün Devri Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Sayılır Mı? 532

9. İşveren Çalışma Koşullarındaki Değişiklikler Nedeniyle İşçilerin İş Sözleşmesini Ne Zaman Feshedebilir? 532

10. Çalışma Koşullarında Esaslı Değişikliği Kabul Etmediği İçin İşten Çıkarılan İşçi Hangi Yollara Başvurabilir? 533

11. Çalışma Koşullarında Esaslı Değişikliğe Muvafakat Veren İşçinin Çalışma Koşullarında Esaslı Değişikliğe Uymamasının Yaptırımı Nedir? 534

Toplu İşçi Çıkarma 535

1. Toplu İşçi Çıkarımı Nedir? 535

2. Yapılan İşçi Çıkarımının Toplu İşçu Çıkarma Sayılabilmesinin Koşulları Nelerdir? 535

3. Bir İşyerinde Kaç İşçinin Çıkarımı Toplu İşçi Çıkarma Sayılır? 536

4. Toplu İşçi Çıkarmada Dikkate Alınan İşyerinde Çalışan İşçi Sayısı Nasıl Hesaplanır? 536

5. Toplu İşçi Çıkarma Hükümlerine Aykırı Hareket Eden İşverene Cezai Yaptırım Uygulanır Mı? 536

6. Toplu İşçi Çıkarımı Tüm İşyerlerinde Uygulama Alanı Bulabilecek Bir Fesih Türü Müdür? 536

7. İşverenlerin Toplu İşçi Çıkarımında Bulunmak İçin Nasıl Bir Yol İzlemeleri Gerekir? 537

8. İşverenlerin Toplu İşçi Çıkarımı Bildiriminde Bulunması Zorunlu Olan Bilgiler Nelerdir? 537

9. Bilgi Verme Ve Danışma Toplantısı Nedir? 537

10. İşveren Toplu İşçi Çıkarmanın Kesinleşmesinden Sonra Ne Kadar Süre İle Çıkardığı İşçilerin Yerine Başka İşçi Alamaz? 537

11. Toplu İşçi Çıkarımı Sayılmayacak Haller Nelerdir? 537

İhbar Tazminatı 539

1. Usulsüz Süreli Fesih Nedir? 539

2. İşveren Tarafından Usulsüz Süreli Feshin Sonuçları Nelerdir? 539

3. Kusurlu Hareketi İle İşçinin İşverene Zarar Vermesi Durumunda İşveren Zararın Tazminini İsteyebilir Mi? 539

4. Üçüncü Bir Şahıs Olarak Yeni İşverenin İşçi İle Birlikte Sorumlu Tutulabilmesinin Şartı Nedir? 540

5. İhbar Tazminatı Nedir? 540

6. İhbar Tazminatına Hak Kazanma Koşulları Nelerdir? 540

7. İhbar Tazminatını Kimler Alabilir? 541

8. İhbar Tazminatını Kim Öder? 541

9. Deneme Süresi İçinde Sözleşmenin Bozulması Nedeniyle İhbar Tazminatı Ödenir Mi? 541

10. İşveren Tarafından Yapılan Hangi Fesih Hallerinde İşçiye İhbar Tazminatı Ödenmez? 541

11. İhbar Tazminatına Esas Alınacak Hizmet Süresi Nedir? 542

12. İhbar Süreleri Ne Kadardır? 542

13. İş Kanununda Öngörülen Bildirim Süreleri Arttırılabilir Mi? 543

14. Fesih İşlemi Yapıldığında Esas Alınması Gereken Haftalık Süreler Hangi Esasa Göre Hesaplanır? 544

15. İhbar Tazminatına Esas Alınacak Ücret Nedir? 545

16. İhbar Tazminatının Ödenmesinde Hangi Ödemeler Dikkate Alınır? 545

17. İhbar Tazminatının Hesabına Dâhil Edilebilecek Yan Ödemeler Nelerdir? 545

18. İhbar Tazminatının Hesabına Dâhil Edilemeyecek Yan Ödemeler Nelerdir? 546

19. İhbar Tazminatı Gelir Ve Damga Vergisine Tabi Midir? 546

20. İhbar Tazminatından Yapılacak Kesintiler Nelerdir? 546

21. Peşin Parayla Fesihte İhbar Süresine Ait Ücretten Yapılacak Kesintiler Nelerdir? 546

22. Emekli Olup Tekrar Çalışanların İhbar Tazminatı Farklı Mı Hesaplanır? 546

23. İşyerinin Devri Halinde İşverenin İhbar Tazminatı Ödeme Sorumluluğunda Bir Değişiklik Olur Mu? 547

24. İhaleleli İşlere İlişkin İşyeri Devirlerinde İşverenler İhbar Tazminatı Ödemek Zorunda Mıdır? 547

25. İhbar Tazminatı Çekle Veya Senetle Ödenebilir Mi? 548

26. İhbar Tazminatı Zamanaşımına Tabi Midir? 548

27. Yanlışlıkla Ödenen İhbar Tazminatını İşveren Geri Talep Edebilir Mi? 548

28. İhbar Tazminatının Zamanında Ödenmemesi Halinde Faiz Uygulamasına Gidilebilir Mi? 548

29. İhbar Tazminatının Miktarı Nedir? 548

30. İhbar Tazminatının Miktarı Sözleşmelerle Artırılabilir Mi? 549

31. İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır? 549

Kötüniyetli Fesih 552

1. Kötüniyetli Fesih Nedir? 552

2. Usulsüz Fesih İle Kötüniyetli Fesih Bir Arada Gerçekleşebilir Mi? 552

3. Fesih Hakkının Kötüye Kullanılmasını Haksız Fesihten Ayıran Temel Özellik Nedir? 553

4. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Ölçütü Nedir? 553

5. Kötüniyetli Yapılan Feshe Neler Örnek Verilebilir? 553

6. Kötüniyetli Feshin Yaptırımı Feshin Geçersizliği Midir? 554

7. İşçinin İş Sözleşmesini Kötüniyetli Feshedebilir Mi? 554

8. Kötüniyet Tazminatı Nedir? 554

9. İşveren İşçiden Kötüniyet Tazminatı Talep Edebilir Mi? 555

10. Hangi Nedenlerle Yapılan Fesihlerde Kötüniyet Olmadığı Kabul Edilir? 555

11. Kötüniyet Tazminatı İş Güvencesi Tazminatı Ve İhbar Tazminatı İle Birlikte Ödenebilir Mi? 555

12. Kötüniyet Tazminatı Sendikacılık Tazminatı İle Birlikte Ödenebilir Mi? 556

13. Kötüniyet Tazminatı Ayrımcılık Tazminatı İle Birlikte Ödenebilir Mi? 556

14. Kötüniyet Tazminatında İspat Yükü Kime Aittir? 557

15. Kötüniyet Tazminatı Zamanaşımına Tabi Midir? 557

16. Kötüniyet Tazminatının Zamanında Ödenmemesi Halinde Faiz Uygulamasına Gidilebilir Mi? 557

17. Kötüniyet Tazminatının Miktarı Nedir? 557

18. Kötüniyet Tazminatı Nasıl Hesaplanır? 558

Sendikal Tazminat 561

1. Sendikal Tazminat Nedir? 561

2. Sendikal Tazminatın Hukuki Niteliği Nedir? 561

3. Sendikal Tazminata Hak Kazandıran Haller Nelerdir? 561

4. Sendikal Tazminatın Miktarı Nedir? 562

5. Hangi İşçiler Sendikal Tazminat Talebinde Bulunabilir? 563

6. Sendikal Tazminata Hak Kazanan İşçinin Saklı Hakları Nelerdir? 563

7. Sendikal Tazminatın Talep Edilebilmesi Zamanaşımına Tabi Midir? 563

8. Sendikal Tazminatın Zamanında Ödenmemesi Halinde Faiz Uygulamasına Gidilebilir Mi? 563

9. Sendikal Tazminat Nasıl Hesaplanır? 564

Kıdem Tazminatı 565

1. İş Sözleşmesinin Sona Ermesine Rağmen İşçi Ve İşveren Arasındaki Hukuki İlişkinin Bir Süre Daha Devam Etmesi Ne Anlama Gelir? 565

2. İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları Nelerdir? 565

3. Kıdem Tazminatı Nedir? 565

4. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları Nelerdir? 566

5. İş Sözleşmesi İle Çalışan Tüm İşçiler Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilir Mi? 566

6. Süreksiz İş Sözleşmesi İle Çalışanlar Kıdem Tazminatı Hakkından Yararlanabilirler Mi? 567

7. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süresinin Dolması Halinde İşçi Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilir Mi? 567

8. Özel Sektör Ve Kamu Sektöründe Çalışan İşçiler Arasında Kıdem Tazminatından Yararlanma Bakımından Farklılık Var Mıdır? 567

9. İş Sözleşmesinin Hangi Hallerde Sona Ermesi Halinde İşçi Kıdem Tazminatına Hak Kazanır? 568

11. İşçinin Ölüm Biçimi Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilme Bakımından Önemli Midir? 568

12. İşçinin Ölümü Halinde Kıdem Tazminatı Atanmış (Mansup) Mirasçılara Ödenebilir Mi? 569

13. İş Sözleşmesinin Bildirimli Fesih Yoluyla Sona Erdiren, Başka Bir Deyişle İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatına Hak Kazanır Mı? 569

14. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Bildirimli Fesih Yoluyla Sona Erdirilmesi Halinde İşçi Kıdem Tazminatına Hak Kazanır Mı? 570

15. İşverenin Bildirim Sürelerine Ait Ücreti Peşin Vermek Suretiyle İş Sözleşmesini Süreli Fesih Yoluyla Sonlandırması Halinde Kıdem Tazminatı Ödeme Yükümlülüğü Var Mıdır? 570

16. İşçinin Muvazzaf Askerliği Yapma Şekli, Kıdem Tazminatı Hakkını Etkiler Mi? 570

17. İş Sözleşmesinin Feshi İle Askerlik Arasındaki Sürenin Uzunluğu, İş Sözleşmesinin Feshinin Muvazzaf Askerlik Sebebiyle Feshedildiğinin Kabulü Bakımından Önemli Midir? 570

18. İşçiye Kıdem Tazminatı Hakkı Kazandıran İstifa Hallerinde İşçinin Feshe Gitmeden Önce İşverene Bildirim Süresi Vermesi Gerekir Mi? 571

19. İş Sözleşmesi Fesih İle Sona Eren İşçinin Kıdem Tazminatı Atanmış (Mansup) Mirasçılara Ödenebilir Mi? 571

20. Kocasından Boşanarak Boşandığı Kocası İle Tekrar Evlenip İş Sözleşmesini Evlilik Nedeniyle Sona Erdiren Kadın İşçi Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilir Mi? 571

21. İdarenin Tek Yanlı Bir İşlemi İle İşçi Statüsünde Çalışan Kişiyi Memur Statüsüne Geçirmesi Halinde İşçi Kıdem Tazminatına Hak Kazanır Mı? 572

19. Kanun Dışı Bir Greve Katılan İşçinin İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Derhal Feshedilmesi Halinde İşçi Kıdem Tazminatına Hak Kazanır Mı? 572

22. Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilmek İçin İş Kanunu’nda Öngörülen İş Sözleşmesinin Sona Erme Halleri Dışında Başka Bir Halin İş Sözleşmesi Veya Toplu İş Sözleşmesiyle Kıdem Tazminatına Hak Kazandıracağının Saptanması Mümkün Müdür? 572

23. Kıdem Tazminatının Hesabına Esas Olacak Günlük Ücret Nasıl Hesaplanır 573

24. Kıdem Tazminatının Hesabına Esas Olacak Kıdem Nasıl Hesaplanır? 574

25. Kıdem Süresi Bir Yıldan Daha Az Olan İşçilere Çalıştıkları Süreler İçin Orantılı Ödeme Yapılabilir Mi? 574

26. Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilmek İçin Öngörülen Koşullardan Biri Olan Bir Yıllık Sürenin Hesabında Sadece Fiilen Çalışan Süreler Mi Dikkate Alınır? 575

27. İş Sözleşmeleri Veya Toplu İş Sözleşmeleri İle İşçiye Ödenmesi Gereken Kıdem Tazminatının Her Tam Yıl İçin 30 Günlük Ücret Tutarının Üzerinde Kararlaştırılabilmesi Mümkün Müdür? 577

28. Yan Ödemelerin Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınabilmesinin Koşulları Nelerdir? 577

29. Kıdem Tazminatı Hesabına Dahil Edilebilecek Yan Ödemeler Nelerdir? 578

30. Kıdem Tazminatı Hesabına Dahil Edilemeyecek Yan Ödemeler Nelerdir? 578

31. Uzun Süren İstirahat Halleri Kıdem Tazinatında Kıdem Süresinin Hesabında Dikkate Alınır Mı? 579

32. Tutuklulukta Geçen Süre Kıdem Tazminatında Kıdem Süresinin Hesabında Dikkate Alınır Mı? 579

33. Kıdem Tazminatı Ödenmiş Geçmiş Çalışma Dönemleri, Aynı İşyerinde Yeniden Çalışmaya Başlanılması Halinde Gerçekleşecek Yeni Kıdeme İlişkin Süre Hesaplanmasında Dikkate Alınabilir Mi? 579

34. Çalışması Sürerken Kıdem Tazminatı Ödenilerek Tasfiye Edilen Dönem Çalışma Sonlandığında Ödenecek Kıdem Tazminatının Hesabında Dikkate Alınabilir Mi? 580

35. Aynı İşverenle Daha Önce Yapılmış Bulunan İş Sözleşmesi Kıdem Tazminatı Ödenmesini Gerektirmeyen Bir Sebeple Son Bulmuşsa, Bu Döneme İlişkin Çalışılan Süreler, Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınabilir Mi? 580

36. Zincirleme İş Sözleşmesi İle Çalışan İşçi Kıdem Tazminatına Hak Kazanır Mı? 581

37. İşçinin Kıdem Süresi Hesaplanırken, Farklı İşverenlere Ait İşyerlerinde Geçen Süreler Birleştirilebilir Mi? 581

38. İşçinin Kıdem Süresi Hesaplanırken, Farklı Kamu Kuruluşlarında Geçen Hizmet Süreleri Birleştirilebilir Mi? 582

39. Kısmi Süreli Çalışmada Kıdem Süresi Nasıl Hesaplanır? 583

40. İş Sözleşmesinin Askıda Kaldığı Grev Ve Lokavt Süresi Kıdem Tazminatında Kıdem Süresinin Hesabında Dikkate Alınır Mı? 583

41. Mevsimlik İşlerde Çalışılmayan Sürenin Kıdem Tazminatına Etkisi Nasıldır? 584

42. İş Sözleşmesinin Askıda Kaldığı Ücretsiz İzin Süreleri Kıdem Tazminatında Kıdem Süresinin Hesabında Dikkate Alınır Mı? 584

44. Çalışma Yaşından Önceki Çalışmalar Kıdem Tazminatında Kıdem Süresinin Hesabında Dikkate Alınır Mı? 585

45. Süresi İçinde Kuruma Bildirilmemekle Birlikte İşverenin Emrinde Yapılan Çalışmalar Kıdem Tazminatında Kıdem Süresinin Hesabında Dikkate Alınır Mı? 585

46. İşe İade Sonrası İşe Başlatmama Halinde İşçinin Kıdemi Nasıl Hesaplanır? 585

47. İşe İade Edilmesine Rağmen Süresi İçersinde İşe Başlamak İçin İşverene Başvurmayan İşçinin Kıdemi Nasıl Hesaplanır? 585

48. Muvazzaf Askerlikte Geçen Süre Kıdem Tazminatı Ödemesinde Hesaba Alınır Mı? 586

49. İşçiye Ödenecek Kıdem Tazminatının Azami Bir Sınırı Var Mıdır? 587

50. Kıdem Tazminatı Tavan Sınırı Aşılarak Ödenmesi Kararlaştırılabilir Mi? 589

51. İşveren Kıdem Tazminatından Doğan Sorumluluğunu Şahıslara Ve Sigorta Şirketlerine Sigorta Ettirebilir Mi? 589

52. Kıdem Tazminatı Ne Zaman Verilir? 590

53. Kıdem Tazminatının Alacaklısı Ve Borçlusu Kimdir? 590

54. İşyerinin Devri, İşverenin Değişmesi Ve İşyerlerinin Birleşmesi İşçinin Kıdemini Etkiler Mi? 591

55. Kıdem Tazminatı Niteliğinde Yapılan Ödemeler Kıdem Tazminatı Sayılabilir Mi? 591

56. Kıdem Tazminatı Taksitle Ödenebilir Mi? 592

57. Kıdem Tazminatı Çekle Ve/Veya Senetle Ödenebilir Mi? 592

58. Kıdem Tazminatının Zamanında Ödenmemesi Halinde Faiz Uygulamasına Gidilebilir Mi? 593

59. Kıdem Tazminatının Taksitle Ödenmesi Halinde Faiz Ödenir Mi? 593

60. Kıdem Tazminatı Ödemesinden Vergi Kesintisi Yapılabilir Mi? 593

61. İhaleli İşlerle İlişkin İşyeri Devirlerinde İşverenler Kıdem Tazminatı Ödemek Zorunda Mıdır? 594

62. Kıdem Tazminatı Zamanaşımına Tabi Midir? 594

63. Kıdem Tazminatında Zamanaşımını Durduran Haller Nelerdir? 594

64. Kıdem Tazminatında Zamanışımını Kesen Nedenler Nelerdir? 595

65. Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır? 595

Cezai Şart 600

1. Cezai Şart Nedir? 600

2. Cezai Şartın Amacı Nedir? 600

3. İş Sözleşmesinde Cezai Şartın Geçerli Kabul Edilebilmesinin Koşulları Nelerdir? 600

4. İş Sözleşmesi Tarafları Diledikleri Gibi Cezai Şart Belirleyebilirler Mi? 601

5. Cezai Şartın Konusu Para Dışında Başka Bir Şey Olarak Kararlaştırılabilir Mi? 601

6. İş Sözleşmesinin Deneme Süresi İçinde Sonlandırılması Durumunda Cezai Şart Ödenir Mi? 601

7. İşverence Yapılan Eğitim Giderlerinin Öngörülen Belirli Bir Süre Çalışma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Geri Alınmasına Yönelik Düzenleme Bir Cezai Şart Mıdır? 601

8. İş Sözleşmelerinde Tek Taraflı Olarak İşçi Aleyhine Getirilen Ceazi Şartlar Geçerli Midir? 602

9. İş Sözleşmesi Yapan Taraflar Karşılıklı Olarak Cezai Şart Belirleyebilirler Mi? 602

11. Cezai Şart Nasıl Hesaplanır? 602

12. Cezai Şart İndirilebilir Mi? 603

Çalışma Belgesi Ve İbraname 604

1. Çalışma Belgesi Nedir? 604

2. İşçiye Çalışma Belgesi Verilmesi Zorunlu Mudur? 604

3. Çalışma Belgesinde İşçi İle İlgili Ne Tür Bilgilere Yer Verilir? 604

4. Çalışma Belgesinin Zamanında Verilmemesinin Ya Da Yanlış Veya Eksik Bilgiler İçermesinin Ortaya Çıkardığı Zarardan Kim Sorumludur? 605

5. Bonservis Nedir? 605

6. İşveren İşçiye Bonservis Vermek Zorunda Mıdır? 605

7. İşveren İşten Ayrılan İşçiye Çalışma Belgesi Verdiğini Nasıl İspat Eder? 605

8. İşçiye Çalışma Belgesi Vermemenin Yaptırımı Nedir? 605

9. Çalışma Belgesi İçin Vergi Kesintisi Yapılır Mı? 606

10. İbraname Nedir? 606

11. İşten Ayrılmadan Alınan İbraname Geçerli Midir? 606

12. İbranameye İhtirazi Kayıt Konulabilir Mi? 606

13. Hangi Hallerde İbraname Geçersiz Sayılmaktadır? 606

14. Hangi Halde İbraname İptal Yaptırımına Tabidir? 607

15. İşten Ayrılma Bildirgesi Nedir? 607

Belgeler 608

İşyeri Bildirgesi Örneği 608

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Örneği 610

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Örneği 611

Tam Süreli İş Sözleşmesi Örneği 612

Deneme Süreli İş Sözleşmesi Örneği 614

Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Örneği 615

Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayalı Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Örneği 616

Takım Sözlemesi Örneği 617

Mevsimlik İş Sözleşmesi Örneği 618

Belirli Süreli Evde Hizmet Sözleşmesi Örneği 621

Yazılı Sözleşme Yapılmaması Durumunda İşçiye Verilmesi Gereken Belge Örneği 623

Çıraklık Sözleşmesi 624

Taşeron Sözleşmesi Örneği 629

Geçici İş İlişkisi Sözleşmesi Örneği 634

Engelli İstihdamına İlişkin Talep Dilekçesi Örneği 635

Yabancı Personel Başvuru Formu Örneği 636

Mevsimlik İş Sözleşmesinin Askıya Alınma Yazısı Örneği 637

Süreli Fesih Bildirimi Örneği 638

Derhal Fesih Bildirimi Örneği 639

Bildirim Süresine Ait Ücretin Peşin Ödenmesi Suretiyle İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesinde Fesih Bildirim Örneği 640

Fesihin İşçiye Bildiriminin Yapılamamasına İlişkin Tutanak Örneği 641

İşçiden Davranışından Ve/Veya Yeterliliğinden Dolayı Savunma İstenmesi Hakkındaki Dilekçe Örneği 642

İşçinin Davranışından Ve/Veya Yeterliliği İle İlgili Savunma Dilekçesi Örneği 643

Devamsızlık Tutanağı Örneği 644

Devamsızlık Bildirim Örneği 645

İşe Geç Gelme Konusunda Uyarı Yazısı Örneği 646

Bölüm Değişikliği Bildirim Yazısı Örneği 647

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplu İşten Çıkarma Bildirimi Yazısı Örneği 648

Türkiye İş Kurumu Toplu İşten Çıkarma Bildirimi Yazısı Örneği 649

İhbar Tazminatı Bordrosu Örneği 650

Ücret Hesap Pusulası Örneği 651

Zorlayıcı Nedenle İşçiye Yarım Ücret Ödemesi Yapılacağına Dair Bildirim Örneği 652

Yüzde Olarak Toplanan Paraların İşveren Tarafından Belgelendirilmesi Örneği 653

Asgari Geçim İndirimi Bordrosu Örneği 654

Aile Durum Bildirimi Örneği 655

Günlük Puantaj Örneği 656

Aylık Puantaj Örneği 657

Çalışma Sürelerinin Belgelenmesi Örneği 658

Çalışmanın Başlama Ve Bitiş Saatleri İle Dinlenme Saatlerinin İlanı Örneği 659

Ara Dinlenmesinin İlanı Örneği 660

Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Muvafakatnamesi Örneği 661

İşyerinde Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yapan İşçilerin Serbest Zaman Kullanma Talep Yazısı Örneği 662

Fazla Çalışma Yapılan Saatleri Gösterir Belge Örneği 663

Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma Muvafakatnamesi Örneği 664

Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşleri İlan Örneği 665

Kısa Süreli İşlere İlişkin Bildirim Örneği 666

Telafi Çalışma Talep Dilekçesi Örneği 670

Haftalık İşgünlerine Bölünemeyen İşlere İlişkin Çalışma Çizelgesi Örneği 671

Süt İzni Talep Dilekçesi Örneği 672

Yıllık İzin Talep Dilekçesi Örneği 673

Yıllık Ücretli İzin Kaydı Örneği 674

Yıllık İzin Planı Örneği 675

Yıllık Ücretli İzin Tazminatı Bordrosu Örneği 676

Toplu İzin İlanı Örneği 677

Mazaret İzin Belgesi Örneği 678

Ücretsiz İzin İstek Formu 679

Kıdem Tazminatı Talep Dilekçesi Örneği 680

Kıdem Tazminatının Devralan İşverence Ödenmesi Halinde İşçilere Verilecek Yazılı Belge Örneği 681

Kıdem Tazminatı Bordrosu Örneği 682

Çalışma Belgesi Talep Dilekçesi Örneği 683

Çalışma Belgesi Örneği 684

Bonservis Örneği 685

İbraname Örneği 686

 

 

Toplam 704 Sayfa