Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Açıklamalı ve Uygulamalı İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Açıklamalı ve Uygulamalı İş Sağlığı ve İş Güvenliği

İş Başmüfettişi Arif Temir


Baskı Tarihi: HAZİRAN 2014
Sayfa Sayısı: 800
Fiyatı: 75 TL
İndirimli Fiyatı:74 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

Açıklamalı ve Uygulamalı İş Sağlığı ve İş Güvenliği, İşyeri Hekimliği, Diğer Sağlık Personeli, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Kayıt, Bildirim ve Sonuçları, İşverenler İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini Nasıl Yerine Getirecekler? konu başlıkları yanı sıra iş sağlığı hakkında merak edilen sorulara yanıt veren eşsiz bir kitaptır. İş Başmüfettişi Arif TEMİR tarafından hazırlanan Açıklamalı ve Uygulamalı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kitabının siz değerleri okurlarımıza faydalı olmasını umuyoruz.

 

- İş Sağlığı ve Güvenliği

- Tehlike Sınıfının Belirlenmesi, Tehlike Sınıfına Göre İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Çalıştırma

- Çalışan Temsilciliği

- Destek Elamanı

- Risk Değerlendirmesi

- Acil Durum Planı

- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Nasıl Verilecek?

- İş Güvenliği Uzmanlığı

- İşyeri Hekimliği

- Diğer Sağlık Personeli

- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

- Mesleki Eğitim Zorunluluğu Olan İşler

- İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Kayıt, Bildirim ve Sonuçları

- İşverenler İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini Nasıl Yerine Getirecekler?

- Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşyerlerine İş Güvenliği Teşviki/Desteği

- İşin Durdurulması Komisyonunun (Heyetinin) Oluşumu ve Çalışma Usulü

- İşin Durdurulması (İşyerinin Kapatılması)

- Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

- Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

- Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi

- Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması

- Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmaları

- Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

- Elle Taşıma İşleri

- İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları

- Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması

- Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

- Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat Veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler

- Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

- Tozla Mücadele

- Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

- Kadınların Gece Çalıştırılmasının Usul ve Esasları

- İşverenlerin Emzirme Odası ve Kreş (Yurt) Açma Yükümlülüğü

- Çalışanların Sorumlulukları

- Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmaları

- Yangın

- İş Sağlığı ve Güvenliği Sağlanmayan Çalışanın Çalışmaktan Kaçınma Hakkı

- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkındaki Kanun Da Yer Alan Para Cezalarına İtiraz ve Dava Yolları

I

ÖNSÖZ

Soma da yaşanan ve 300’ün üzerinde madencinin ölümü ile sonuçlanan felaket, İş Sağlığı ve Güvenliği’nin ne kadar çok önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
İşverenler, İş Sağlığı ve Güvenliği olayının önemini, Soma olayı e : dikte, net olarak kavradılar.
Şimdi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yükümlülükler ve yapılması :r’5<enlerin neler olduğunun çabası içerisindeler.
İş Başmüfettişi Arif Temir’in elinizde bulunan kitabı, bu konudaki _miülükleri ve yapılması gerekenleri, uygulamalı örnekler ve bel- :e enyle, çok güzel bir şekilde açıklıyor.
İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda işverenlerin yükümlülüğü o ka¬za’ çok ki..
okul öğrencisi olan çocuk, okul dönüşü eve girer girmez annesine sormuş:
- Anneciğim., bu gün yemekte ne var?
- Saymakla bitmez yavrum..
- Anneciğim söylesene ne var?
- Pirinç pilavı yavrum!
Fıkrada olduğu gibi, işverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yükümlülükleri, saymakla bitmez. Örneğin; risk değerlendirmesi yapma .e.a yaptırma, acil durum planlarının hazırlanması, çalışanların eğitimi çalışanların sağlık gözetimi, çalışan temsilcisi seçimi, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme, iş sağlığ ve güvenliği kurulu oluşturma, mesleki eğitim aldırma, çalışanların raısyıcı ortamların tehlikelerinden korunması, ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik koşulları, işin durdurulması ve bununla ilgili süreç bunlardan ilk akla gelenler.

 

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

I- TANIMLAR…………………………………………………………………….. 39

II- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN AMACI………………………………. 39

III- İŞ GÜVENLİĞİNİN GENEL PRENSİPLERİ………………………….. 39

IV- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞVERENE SAĞLAYACAĞI YARARLAR          40

V- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI………………………………….. 40

A- KANUNLAR……………………………………………………………………. 40

B- YÖNETMELİKLER………………………………………………………….. 40

 

İKİNCİ BÖLÜM

TEHLİKE SINIFININ BELİRLENMESİ, TEHLİKE SINIFINA GÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI, İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRMA

 

I- İŞYERİ TEHLİKE SINIFI NASIL BELİRLENİR……………………….. 45

II- TEHLİKE SINIFINA GÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI, İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ………………………. 45

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇALIŞAN TEMSİLCİLİĞİ

 

I- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ KİMDİR?………………………………………….. 47

II- KİMLER ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ OLABİLİR? ………………………. 47

III- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN SEÇİMİ…………………………………….. 47

IV- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN ATANMASI……………………………… 48

V- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ SAYISI……………………………………………. 48

VI- GÖREVLENDİRME YAPILMAZSA…………………………………….. 48

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DESTEK ELAMANI

 

I- DESTEK ELAMANI KİMDİR?………………………………………………. 49

II- DESTEK ELAMANI OLARAK GÖREVLENDİRİLECEK ÇALIŞANLARIN BELİRLENMESİ…………………………………………………………………………………………… 49

III- BİRDEN FAZLA GÖREVLENDİRMELERDE KOORDİNASYON 49

IV- ONDAN AZ ÇALIŞANI BULUNAN AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİNDE DESTEK ELAMANI GÖREVLENDİRİLMESİ………………………………………………………. 50

V- DESTEK ELAMANI GÖREVLENDİRMEMENİN CEZASI……… 50

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

 

I- GENEL OLARAK ……………………………………………………………….. 51

A- TANIM……………………………………………………………………………. 51

B- RİSK DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANILAN METOTLAR 51

C- RİSK DEĞERLENDİRMESİNDE YÖNTEM KULLANMA ZORUNLULUĞU VAR MI?     52

II- RİSK DEĞERLENDİRMESİNİ HANGİ İŞYERLERİ YAPACAK? 54

A- RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPMAYACAK İŞYERLERİ ….. 54

B- RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPACAK İŞYERLERİ …………. 54

III- RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?(*)…………… 55

A- RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ……………………………………. 55

B- TEHLİKELERİN TANIMLANMASI…………………………………….. 56

C- RİSKLERİN ANALİZİ………………………………………………………. 56

D- RİSK KONTROL ADIMLARI……………………………………………. 57

1- Planlama…………………………………………………………………….. 57

2- Risk Kontrol Tedbirlerinin Kararlaştırılması ……………….. 57

3- Risk Kontrol Tedbirlerinin Uygulanması …………………….. 57

4- Uygulamaların İzlenmesi …………………………………………….. 57

E- RİSK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU DÜZENLENECEK BELGE           58

F- AYNI ALANDA BİRDEN ÇOK İŞVEREN VARSA RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? ……………………………………………………………………………………….. 59

G- ASIL İŞVEREN VE ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN BULUNDUĞU İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASI……………………………………. 59

H- RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN YENİLENMESİ……………….. 59

İ- RİSK DEĞERLENDİRMESİNDE İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ    60

J- RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN BİR KURUMA VERİLMESİ GEREKİYOR MU? 61

K- RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMAZSA UYGULANACAK CEZA         61

L- CEZAYI KİM UYGULAYACAK?……………………………………….. 61

 

ALTINCI BÖLÜM

ACİL DURUM PLANI

 

I- ACİL DURUM PLANININ HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI 62

A- ACİL DURUM PLANI NASIL HAZIRLANACAK?………………… 62

B- ACİL DURUM PLANLARININ YENİLENMESİ…………………… 63

C- ACİL DURUMLARIN BELİRLENMESİ……………………………… 63

D- GÖREVLENDİRİLECEK ÇALIŞANLARIN BELİRLENMESİ.. 63

E- ACİL DURUM PLANI HAZIRLANMA EKİBİNDE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BULUNACAK MI?    63

F- TATBİKAT………………………………………………………………………. 64

G- ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE EĞİTİM…………… 64

II- İŞVERENLERİN VE ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ……….. 64

A- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ…………………………………….. 64

B- ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ………………………………. 65

III- ACİL DURUM PLANLARINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR…….. 66

A- BİRDEN FAZLA İŞVEREN OLMASI DURUMUNDA ACİL DURUM PLANLARI   66

B- ASIL İŞVEREN VE ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN BULUNDUĞU İŞYERLERİNDE ACİL DURUM PLANLARI………………………………………………………………………. 66

C- BİR AYDAN KISA SÜRELİ GEÇİCİ İŞLERDE ACİL DURUM PLANLAMASI       66

D- MEVCUT ACİL DURUM PLANLARI VE TATBİKATLAR…….. 66

IV- ACİL DURUM PLANI VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERE UYMAMANIN CEZASI   66

 

YEDİNCİ BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ NASIL VERİLECEK?

..

I- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ…………………………………………. 67

A- İŞVERENİN EĞİTİMLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ…………… 67

B- GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNDE YÜKÜMLÜLÜK…………………………… 67

C- ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN(TAŞERON) İLİŞKİSİNDE YÜKÜMLÜLÜK           67

D- EĞİTİM ALMAYANLARI ÇALIŞTIRMAMA………………………… 67

II- ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ…………………………………. 68

III- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN USUL VE ESASLARI 68

A- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN VERİLECEĞİ KONULAR         68

1- Genel Konular…………………………………………………………….. 68

2- Sağlık Konuları……………………………………………………………. 68

3- Teknik Konular……………………………………………………………. 68

B- EĞİTİMİ KİM VERECEK?………………………………………………… 69

C- EĞİTİM KAÇ SAAT VERİLECEK?……………………………………. 69

D- EĞİTİMDE GEÇEN SÜRE ……………………………………………… 69

E- EĞİTİM HER YIL YAPILACAK MI?…………………………………… 69

F- EĞİTİM VERİLECEK MEKANIN NİTELİKLERİ………………….. 70

G- EĞİTİMLERİN BELGELENDİRİLMESİ VE BELGEDE YER ALACAK HUSUSLAR         70

H- ÇALIŞANIN EĞİTİM MASRAFI ……………………………………….. 70

İ- EĞİTİM SONUCUNDA SINAV DÜZENLENECEK Mİ? ………. 70

IV- EĞİTİM VERMEYENE CEZA……………………………………………… 70

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

 

I- GENEL OLARAK………………………………………………………………… 71

II- KİMLER İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİ ALABİLİR?… 71

A- (A) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİ …………….. 71

B- (B) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİ……………… 72

C- (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİ……………… 72

III- SINIFLARINA GÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ YAPACAKLARI İŞLER   73

IV- DEVLET MEMURLARININ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİ 74

V- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI          74

A- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREVLERİ……………………… 74

1- Rehberlik…………………………………………………………………….. 74

2- Risk Değerlendirmesi………………………………………………….. 75

3- Çalışma Ortamı Gözetimi…………………………………………….. 75

4- İlgili Birimlerle İşbirliği………………………………………………… 76

B- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ YETKİLERİ……………………. 76

C- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ SORUMLULUKLARI……… 77

D- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ PANELLERE/SEMİNERLERE KATILMASI      77

E- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ ÇALIŞMA SÜRELERİ…….. 77

F- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞTIRMAMANIN CEZASI……… 78

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

İŞYERİ HEKİMLİĞİ

 

I- GENEL OLARAK ……………………………………………………………….. 79

II- İŞYERİ HEKİMLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ …………………. 79

A- İŞYERİ HEKİMLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ……………….. 79

B- İŞYERİ HEKİMLERİNİN ONDAN AZ ÇALIŞANI OLAN AZ TEHLİKELİ YERLERDE ÇALIŞTIRILMASI………………………………………………………………………………………. 79

C- İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİ………………………………………….. 80

III- İŞYERİ HEKİMLERİNİN NİTELİKLERİ VE GÖREVLENDİRİLMELERİ       80

IV- İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  80

A- İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ……………………………… 80

1- Rehberlik…………………………………………………………………….. 81

2- Risk Değerlendirmesi………………………………………………….. 81

3- Sağlık Gözetimi…………………………………………………………… 82

4- Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt……………………………………… 83

5- İlgili Birimlerle İşbirliği………………………………………………… 83

B- İŞYERİ HEKİMLERİNİN YETKİLERİ………………………………… 84

C- İŞYERİ HEKİMLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ…………………… 85

V- İŞYERİ HEKİMLERİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ……………………. 85

VI- İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRMAMANIN CEZASI……………………. 86

 

ONUNCU BÖLÜM

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

 

I- DİĞER SAĞLIK PERSONELİ KİMDİR?………………………………… 87

II- İŞVERENİN DİĞER SAĞLIK PERSONELİ GÖREVLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ            87

III- DİĞER SAĞLIK PERSONELİ GÖREVLENDİRİLMESİ………… 88

IV- DİĞER SAĞLIK PERSONELİ BELGESİ…………………………….. 88

V- DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREVLERİ…………………… 89

VI- DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN YETKİLERİ…………………….. 89

VII- DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN SEMİNERE KATILMASI… 89

VIII- DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ…….. 90

IX- DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN ÇALIŞMA SÜRESİ ………… 90

X- DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRMAMANIN CEZASI.. 91

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

 

I- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULUNUN KURULMASI …….. 92

A- ELLİ VE ÜZERİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRAN YERLERDE ZORUNLU   92

B- KURUL KİMLERDEN OLUŞUYOR………………………………….. 92

C- AYNI ALANDA ALT İŞVEREN (TAŞERON) VARSA………….. 93

D- AYNI ALANDA BİRDEN ÇOK İŞVEREN VARSA………………. 94

E- KURUL OLUŞTURULMAZSA CEZASI…………………………….. 94

II- KURULUN GÖREV, YETKİ, YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ÇALIŞMA USULÜ   94

A- KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ…………………………………. 94

B- KURULUN ÇALIŞMA USULÜ VE KARARLARI…………………. 95

C- KURULUN YÜKÜMLÜLÜĞÜ…………………………………………… 96

D- KURUL OLUŞTURULMAZSA………………………………………….. 96

 

ONİKİNCİ BÖLÜM

MESLEKİ EĞİTİM ZORUNLULUĞU OLAN İŞLER

 

I- GENEL OLARAK………………………………………………………………… 97

II- MESLEKİ EĞİTİM BELGE TÜRLERİ…………………………………… 97

III- MESLEKİ EĞİTİM ZORUNLULUĞUNUN DENETLENMESİ… 99

IV- PARA CEZASI………………………………………………………………….. 99

V- MESLEKİ EĞİTİM ALINACAK İŞLERE AİT ÇİZELGE…………. 99

 

 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ KAYIT, BİLDİRİM VE SONUÇLARI

 

I- 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE 107

A- İŞVERENİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ………………………… 107

B- İŞYERİ HEKİMİNİN SORUMLULUĞU……………………………. 107

II- 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE İŞ KAZALARININ VE MESLEK HASTALIKLARININ BİLDİRİMİ. 108

A- İŞ KAZASININ BİLDİRİMİ………………………………………………. 108

B- MESLEK HASTALIĞININ BİLDİRİMİ………………………………. 109

III- İŞ KAZASININ SONUÇLARI…………………………………………….. 109

A- HUKUKİ SONUÇLARI…………………………………………………… 109

1- Maddi Tazminat Davası……………………………………………… 109

2- Manevi Tazminat Davası …………………………………………… 109

3- Destekten Yoksun Kalma Tazminatı………………………….. 110

B- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA RÜCU EDİLMESİ…… 110

C- SGK TARAFINDAN YAPILAN YARDIMLAR…………………… 110

D- SGK’NUN RÜCU HAKKI……………………………………………….. 110

1- İşverene Rücu Edilmesi…………………………………………….. 110

2- Üçüncü kişiye rücu edilmesi……………………………………… 111

3- Rücu Edilemeyecek Haller…………………………………………. 111

4- Peşin Sermaye Değerinin Rücu Edilmesi…………………… 111

E- CEZAİ SONUÇLARI……………………………………………………… 112

1- Taksirle Öldürme………………………………………………………. 112

2- Taksirle Yaralama……………………………………………………… 112

F- İŞ KAZASI SONUCUNDA İŞÇİ VE İŞVERENİN KAYIPLARI 113

1- İşverenin Kayıpları…………………………………………………….. 113

2- İşçinin Kayıpları………………………………………………………… 113

G- İDARİ SONUÇLARI………………………………………………………. 113

IV- İŞ KAZASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI……………… 114

 

 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İŞVERENLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİ NASIL YERİNE GETİRECEKLER?

 

I- GENEL OLARAK ……………………………………………………………… 129

II- İŞVERENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ…………………………………………………………………………………………. 129

III- İSG HİZMETLERİNİN SATIN ALINMASI DURUMUNDA İŞVERENİN SORUMLULUĞU …………………………………………………………………………………………. 131

IV- İSG HİZMETLERİNİN ÜCRETİ…………………………………………. 131

V- ONAYLI DEFTER ……………………………………………………………. 131

VI- İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ (İSGB)………………… 131

VII- ÇALIŞANLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ……………….. 132

VIII- ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİNİ (OSGB) KİMLER KURABİLİR?       132

IX- ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ BÜTÜN İLLERE HİZMET VEREBİLİR Mİ?………………………………………………………………………………………… 133

X- ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİNDE SORUMLU MÜDÜR KİM OLABİLİR?…………………………………………………………………………………………. 133

XI- İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI………………………….. 133

XII- TEHLİKE SINIFLARINA GÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI, İŞYERİ HEKİMİ VE İŞYERİ HEMŞİRESİ ÇALIŞTIRMAYA İŞYERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?   134

 

ONBEŞİNCİ BÖLÜM

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞYERLERİNE İŞ GÜVENLİĞİ TEŞVİKİ/DESTEĞİ

 

I- UYGULAMADAN KİMLER YARARLANACAK?…………………. 135

II- İŞYERİ KRİTERLERİ………………………………………………………… 135

III- BAŞVURUNUN YAPILMASI VE DESTEĞİN ÖDENME ŞEKLİ 136

A- BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?………………………………… 136

B- DESTEĞİN/TEŞVİKİN ÖDENME ŞEKLİ…………………………. 137

IV- FATURA DÜZENLENMESİ……………………………………………… 138

A-  FATURA DÜZENLENMESİ…………………………………………… 138

B- FATURANIN KURUMA VERİLMESİ………………………………. 139

V- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET BEDELLERİNİN TESPİTİ 139

VI- DESTEK HİZMETİNİN ALINACAĞI KİŞİ, KURUM VEYA KURULUŞLAR            139

VII- DESTEĞİN KESİLMESİ VE PARANIN İADESİ………………… 140

VIII- DESTEKTEN YOKSUN BIRAKILMA SÜRESİ………………… 140

IX- DENETİM………………………………………………………………………… 140

 

ONALTINCI BÖLÜM

İŞİN DURDURULMASI KOMİSYONUNUN (HEYETİNİN) OLUŞUMU VE ÇALIŞMA USULÜ

 

I- GENEL OLARAK………………………………………………………………. 141

II- 4857 SAYILI İŞ KANUNU UYGULAMASINDA KOMİSYONUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMA USULÜ …………………………………………………………………………………………. 141

A- İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA VE İŞYERİNİN KAPATILMASINA KARAR VERMEYE YETKİLİ KOMİSYONUN OLUŞUMU ………………………………. 141

B- KOMİSYON ÜYELERİNİN GÖREV YAPMA SÜRELERİ….. 142

C- KOMİSYONUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI………………….. 142

D- KOMİSYON TOPLANTISINA KATILMA VE KARAR ALMA USULÜ         143

III- 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NDA HEYETİN OLUŞUMU VE ÇALIŞMA USULÜ……………………………………………………………………………… 143

A- İŞİN DURDURULMASINA KARAR VERECEK HEYETİN OLUŞUMU      143

B- HEYETİN ÇALIŞMA USULÜ………………………………………….. 143

IV- İŞİN DURDURULMASINA KARAR VEREN (ESKİ) KOMİSYON VE (YENİ) HEYETİN KARŞILAŞTIRILMASI……………………………………………………….. 144

 

ONYEDİNCİ BÖLÜM

İŞİN DURDURULMASI (İŞYERİNİN KAPATILMASI)

 

I- İŞ HANGİ DURUMLARDA DURDURULUR?………………………. 145

II- İŞİN DURDURULMA SÜRECİ…………………………………………… 145

A- İŞİN DURDURULMASINA KARAR VERECEK KOMİSYON (HEYET)      145

1- Komisyonun Oluşumu ……………………………………………… 145

2- Komisyonun Çalışma Usulü………………………………………. 145

B- İŞİN DURDURULMASI TEKLİFİ…………………………………….. 146

C- DURDURMA KARARININ UYGULANMASI……………………. 146

D- DURDURMA KARARINA KARŞI MAHKEMEYE İTİRAZ…. 146

E- MÜHÜRLERİN GEÇİCİ OLARAK SÖKÜLMESİ………………. 146

1- İşverenin Başvurusu ve Başvuruya Eklenecek Belgeler 146

2- Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün Yapacağı İşler. 147

3- İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Heyetin Yapacağı İşler… 147

4- Mühürlerin Geçici Olarak Sökülmesine Karar Verilmesi 147

5- Mühürlerin Geçici Olarak Sökülme Talebinin Reddedilmesi   147

III- ACİL HALLERDE İŞİN DURDURULMASI…………………………. 147

IV- DURDURMA KARARININ KALDIRILMASI………………………. 148

V- İŞİN DURDURULDUĞU İŞYERİNDE İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ 148

VI- İŞİN DURDURULDUĞU İŞYERİNDE İŞÇİLERİN İŞTEN ÇIKARILMASI    149

VII- İŞİN DURDURULMASINDAKİ USULLERE UYULMAMASININ CEZASI  149

A- İŞİN DURDURULMASI KARARINA UYULMAMASININ CEZASI  149

B- İŞÇİ ÜCRETLERİNİN ÖDENMEMESİ……………………………. 149

 

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM

ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

 

I- TANIMLAR ………………………………………………………………………. 150

II- ASBESTLE İLİŞKİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER………………. 151

A- KULLANIM YASAĞI………………………………………………………. 151

B- RİSK DEĞERLENDİRMESİ…………………………………………… 151

C- SÖKÜM, YIKIM, TAMİR, BAKIM VE UZAKLAŞTIRMA İŞLERİ 151

D- ASBEST SÖKÜM, YIKIM, TAMİR, BAKIM VE UZAKLAŞTIRMA İŞİNİ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİLER………………………………………………………………………… 152

E- BİLDİRİM VE İŞ PLANI………………………………………………….. 152

F- ASBEST ÖLÇÜMLERİ…………………………………………………… 154

G- SINIR DEĞER……………………………………………………………… 154

H- SINIR DEĞERLERİN AŞILMASININ ÖNLENMESİ………….. 155

I- SINIR DEĞERİN AŞILMASI……………………………………………. 155

İ- GENEL ÖNLEMLER………………………………………………………. 156

K- ÇALIŞANLARIN VE/VEYA TEMSİLCİLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ       156

L- SAĞLIK GÖZETİMİ……………………………………………………….. 157

M- KAYITLARIN TUTULMASI…………………………………………….. 157

N- ASBESTOZ VE MEZOTELYOMA KAYITLARI………………… 158

O- EĞİTİM PROGRAMLARI………………………………………………. 158

III- ASBESTLE İLGİLİ SAĞLIK GÖZETİMİ…………………………….. 158

 

ONDOKUZUNCU BÖLÜM

BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

 

I- TANIMLAR ………………………………………………………………………. 160

II- İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ……………………………….. 160

A- GENEL OLARAK………………………………………………………….. 160

B- EKİPMAN VE BAKIM…………………………………………………….. 161

C- ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ……………………………. 161

D- ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ………………………………………………. 162

E- GEMİYİ SEVK VE İDARE EDECEK KİŞİLERİN ÖZEL EĞİTİMİ… 162

F- ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMLARININ SAĞLANMASI       162

III- YENİ BALIKÇI GEMİLERİNDE ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLERİ   162

IV- MEVCUT BALIKÇI GEMİLERİ İÇİN ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLERİ      170

V- CAN KURTARMA VE HAYATTA KALMA EKİPMANI İLE İLGİLİ ASGARİ GÜVENLİK VE SAĞLIK GEREKLERİ………………………………………………………… 176

VI- KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM İLE İLGİLİ ASGARİ GÜVENLİK VE SAĞLIK GEREKLERİ………………………………………………………………………………………… 177

 

YİRMİNCİ BÖLÜM

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ

 

I- TANIMLAR……………………………………………………………………….. 178

II- İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ……………………………….. 178

A- RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ… 178

B- İKAME………………………………………………………………………….. 179

C- RİSKLERİN AZALTILMASI…………………………………………….. 179

D- BAKANLIĞIN BİLGİLENDİRİLMESİ……………………………….. 180

E- HİJYEN VE KİŞİSEL KORUNMA…………………………………… 181

F- ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ VE BİLGİLENDİRİLMESİ…………. 181

G- ÖZEL DURUMLARDA ÇALIŞANIN BİLGİLENDİRİLMESİ.. 182

H- BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZ KALAN ÇALIŞANLARIN LİSTESİ       182

I- ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMININ SAĞLANMASI    183

İ- BAKANLIĞA BİLDİRİM…………………………………………………… 183

K- SAĞLIK GÖZETİMİ……………………………………………………….. 184

III- BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYETİN OLABİLECEĞİ BAZI İŞLER    184

IV- SINIFLANDIRILMIŞ BİYOLOJİK ETKENLER LİSTESİ……… 185

V- ÇALIŞANLARIN SAĞLIK GÖZETİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR …………………………………………………………………………………………. 186

VI- KORUMA DÜZEYLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER İLE İLGİLİ GÖSTERGELER          187

VII- ENDÜSTRİYEL İŞLEMLERDE ALINACAK ÖNLEMLER….. 188

VIII- KORUYUCU AŞI UYGULAMA KLAVUZU………………………. 189

 

YİRMİBİRİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI

 

I- TANIMLAR……………………………………………………………………….. 190

II- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ………………………………………. 190

A- PATLAMALARIN ÖNLENMESİ VE PATLAMADAN KORUNMA    190

B- PATLAMA RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ…………………. 191

C- İŞYERİNİN GÜVENLİ HALE GETİRİLMESİ……………………. 191

D- KOORDİNASYON GÖREVİ………………………………………….. 191

E- PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLERİN SINIFLANDIRILMASI            192

F- PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI………………………… 192

G- İŞYERLERİ VE İŞ EKİPMANLARI İÇİN ÖZEL GEREKLER 193

III- PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLERİN SINIFLANDIRILMASI 194

IV- ÇALIŞANLARIN SAĞLIK VE GÜVENLİKLERİNİN PATLAYICI ORTAM RİSKLERİNDEN KORUNMASI İÇİN ASGARİ GEREKLER…………………………… 195

V- EKİPMANLARIN VE KORUYUCU SİSTEMLERİN SEÇİMİNDE UYULACAK KRİTERLER…………………………………………………………………………………………. 197

 

YİRMİİKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARI

 

I- TANIMLAR……………………………………………………………………….. 198

II- MARUZİYET SINIR VE EYLEM DEĞERLERİ…………………….. 198

III- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ……………………………………… 199

A- MARUZİYETİN BELİRLENMESİ…………………………………….. 199

B- RİSK DEĞERLENDİRMESİ…………………………………………… 199

C- MARUZİYETİN ÖNLENMESİ VEYA AZALTILMASI…………. 200

D- MARUZİYETİN SINIRLANDIRILMASI…………………………….. 201

E- ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ…………. 201

F- ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMLARININ SAĞLANMASI       202

G- SAĞLIK GÖZETİMİ………………………………………………………. 202

H- ÖZEL KOŞULLAR………………………………………………………… 203

IV- EL – KOL TİTREŞİMİ………………………………………………………. 203

A- MARUZİYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ…………………………. 203

B- ÖLÇÜM………………………………………………………………………… 204

C- ETKİLEŞİM…………………………………………………………………… 204

D- DOLAYLI RİSKLER………………………………………………………. 204

E- KİŞİSEL KORUYUCULAR…………………………………………….. 204

V- BÜTÜN VÜCUT TİTREŞİMİ……………………………………………… 204

A- MARUZİYET DEĞERLENDİRMESİ……………………………….. 204

B- ÖLÇÜM………………………………………………………………………… 205

C- ETKİLEŞİM…………………………………………………………………… 205

D- DOLAYLI RİSKLER………………………………………………………. 205

E- MARUZİYETİN KAPSAMI……………………………………………… 205

 

YİRMİÜÇÜNCÜ BÖLÜM

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

 

I- TANIMLAR……………………………………………………………………….. 206

II- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ………………………………………. 206

A- GENEL OLARAK …………………………………………………………. 206

B- ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ…………. 206

C- GÜNLÜK ÇALIŞMA DÜZENİ…………………………………………. 207

D- ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMLARININ SAĞLANMASI      207

E- GÖZLERİN KORUNMASI …………………………………………….. 207

III- EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA ARANACAK ASGARİ GEREKLER  208

 

YİRMİDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ELLE TAŞIMA İŞLERİ

 

I- ELLE TAŞIMA İŞİ NEDİR?…………………………………………………. 211

II- İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ……………………………….. 211

A- GENEL YÜKÜMLÜLÜK…………………………………………………. 211

B- İŞ VE İŞİN YAPILDIĞI YERİN ORGANİZASYONU………….. 211

C- BİREYSEL RİSK FAKTÖRLERİ……………………………………… 211

D- ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ…………. 212

E- ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMLARININ SAĞLANMASI       212

III- YÜKLE İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ…………………………………… 212

IV- BİREYSEL RİSK FAKTÖRLERİ ………………………………………. 213

 

YİRMİBEŞİNCİ BÖLÜM

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI

 

I- TANIMLAR……………………………………………………………………….. 214

II- İŞVERENLERİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ…………………… 214

III- İŞ EKİPMANI İLE İLGİLİ KURALLAR……………………………….. 215

IV- İŞ EKİPMANININ KONTROLÜ…………………………………………. 215

V- ÖZEL RİSK TAŞIYAN İŞ EKİPMANI…………………………………. 216

VI- İŞ SAĞLIĞI VE ERGONOMİ…………………………………………….. 216

VII- ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ……………………………. 216

VIII- ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ………………………………………………. 217

IX- ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMLARININ SAĞLANMASI     217

X- PERİYODİK KONTROLLERİ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİLERİN BİLDİRİMİ  217

XI- İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK ASGARİ GEREKLER 218

XII- İŞ EKİPMANININ KULLANIMI İLE İLGİLİ HUSUSLAR…….. 223

XIII- BAKIM, ONARIM VE PERİYODİK KONTROLLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR        229

 

YİRMİALTINCI BÖLÜM

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI

 

I- TANIMLAR……………………………………………………………………….. 237

II- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ………………………………………. 238

A- GENEL OLARAK………………………………………………………….. 238

B- GENEL HÜKÜMLER…………………………………………………….. 238

C- KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİMİ    239

D- KULLANIM KURALLARI………………………………………………… 240

E- ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ, GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMININ SAĞLANMASI…………………………………………………………………………………….. 240

III- KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR TEKNİK KOMİTESİ.. 241

IV- KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM LİSTESİ……………………….. 241

V- KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANILMASININ GEREKLİ OLABİLECEĞİ İŞLER VE SEKTÖRLER…………………………………………………………………….. 245

 

YİRMİYEDİNCİ BÖLÜM

MADENLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

I- MADENCİLİKTE BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL KAVRAMLAR 251

II- İŞVERENİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ………………………….. 252

III- ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ………………………………. 253

IV- PATLAMA, YANGIN VE ZARARLI ORTAM HAVASINDAN KORUNMA  254

V- KAÇIŞ VE KURTARMA ARAÇLARI…………………………………. 254

VI- İLETİŞİM, UYARI VE ALARM SİSTEMLERİ……………………… 254

VII- ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ……………………………. 254

VIII- SAĞLIK GÖZETİMİ……………………………………………………….. 254

IX- ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMLARININ SAĞLANMASI     254

X- ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLERİ…………………. 255

XI- SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİ İLE YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLERİNİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ GENEL HÜKÜMLER…………………………………………………………………….. 255

XII- YERÜSTÜ MADEN İŞLERİNİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER…………………………………………………………………….. 273

XIII- YERALTI MADEN İŞLERİNİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER …………………………………………………………………… 275

XIV- SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER……………………………………………. 286

 

 

YİRMİSEKİZİNCİ BÖLÜM

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER

 

I- GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT ÇALIŞILABİLECEK İŞLER 291

II- GÜNDE YEDİ BUÇUK SAATTEN DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER     296

III- DİĞER HUSUSLAR…………………………………………………………. 297

A- BAŞKA İŞTE ÇALIŞTIRMA YASAĞI………………………………. 297

B- FAZLA ÇALIŞMA YASAĞI…………………………………………….. 297

C- BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ…………………………………………… 297

D- İTİRAZLAR…………………………………………………………………… 297

 

YİRMİDOKUZUNCU BÖLÜM

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ

 

I- TANIMLAR……………………………………………………………………….. 298

II- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ………………………………………. 299

A- GENEL YÜKÜMLÜLÜK…………………………………………………. 299

B- ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ…………. 299

C- ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMLARININ SAĞLANMASI      299

III- İŞYERİNDE KULLANILAN SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ İLE İLGİLİ ASGARİ GENEL GEREKLER………………………………………………………………………. 300

IV- İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER…….. 302

V- BORU VE KAPLAR ÜZERİNDEKİ İŞARETLER İLE İLGİLİ ASGARİ GEREKLER            309

VI- YANGINLA MÜCADELE İŞARETLERİ İLE İLGİLİ ASGARİ GEREKLER  310

VII- ENGELLER, TEHLİKELİ YERLER VE TRAFİK YOLLARINI BELİRLEMEK İÇİN KULLANILAN İŞARETLERİYLE İLGİLİ ASGARİ GEREKLER…………………. 310

VIII- IŞIKLI İŞARETLER İÇİN ASGARİ KURALLAR……………….. 311

IX- SESLİ SİNYALLER İÇİN ASGARİ KURALLAR…………………. 312

X- SÖZLÜ İLETİŞİM İÇİN ASGARİ KURALLAR…………………….. 312

XI- EL İŞARETLERİ İÇİN ASGARİ GEREKLER…………………….. 313

XII- KALDIRMA ARAÇLARIYLA YAPILAN İŞLEMLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ İLE İLGİLİ ASGARİ GEREKLİLİKLER………………………………. 317

 

OTUZUNCU BÖLÜM

TOZLA MÜCADELE

 

I- TANIMLAR……………………………………………………………………….. 319

II- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ………………………………………. 320

III- RİSK DEĞERLENDİRMESİ………………………………………………. 321

IV- TOZLA MÜCADELE KOMİSYONU …………………………………. 321

V- TOZ ÖLÇÜMLERİ…………………………………………………………….. 322

VI- MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ……………………………………… 322

VIII- SAĞLIK GÖZETİMİ……………………………………………………….. 325

A- AKCİĞER RADYOGRAFİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 326

B- PNÖMOKONYOZ OLGULARININ BELİRLENMESİ………… 326

C- PNÖMOKONYOZ TANISI ALAN ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA DURUMU  327

IX- KAYITLARIN SAKLANMASI……………………………………………. 327

X- ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ VE BİLGİLENDİRİLMESİ…………… 327

 

OTUZBİRİNCİ BÖLÜM

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

I- YAPI İŞLERİNDE YÜKÜMLÜLÜKLER/SORUMLULUKLAR… 328

A- İŞVERENLERİN SORUMLULUKLARI……………………………. 328

B- İŞVEREN VE ALT İŞVERENLERİN SORUMLULUKLARI… 329

C- PROJE SORUMLUSUNUN SORUMLULUKLARI…………… 329

D- DİĞER KİŞİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ…………………………. 329

II- SAĞLIK VE GÜVENLİK KOORDİNATÖRLERİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ VE GÖREVLERİ…………………………………………………………………………………………. 330

A- GÖREVLENDİRME………………………………………………………. 330

B- PROJE HAZIRLIK AŞAMASINDAKİ GÖREVLERİ…………… 330

C- PROJE UYGULAMA AŞAMASINDAKİ GÖREVLERİ………. 330

III- SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI VE BİLDİRİM……………………. 331

A- SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI………………………………………. 331

B- ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİM VE BİLDİRİMDE YER ALACAK HUSUSLAR…………………………………………………………………… 331

IV- YAPILMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR…………………….. 332

A- ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ……………………………. 332

B- ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMLARININ SAĞLANMASI       333

C- KULLANILAN MAKİNE, ARAÇ, EKİPMAN, MALZEME VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ    333

V- YAPI İŞLERİ LİSTESİ……………………………………………………….. 333

VI- YAPI ALANINDAKİ ÇALIŞMA YERLERİ İÇİN GENEL ASGARİ ŞARTLAR         334

A- YÜKSEKTE ÇALIŞMA…………………………………………………… 334

B- KAPALI MEKANLARDAKİ ÇALIŞMA YERLERİ………………. 345

C- AÇIK MEKANLARDAKİ ÇALIŞMA YERLERİ………………….. 347

 

OTUZİKİNCİ BÖLÜM

KADINLARIN GECE ÇALIŞTIRILMASININ USUL VE ESASLARI

 

I- GENEL OLARAK………………………………………………………………. 359

II- KADINLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMASININ USUL VE ESASLARI       359

A- KADINLAR GECE ÇALIŞMA SÜRESİ……………………………. 359

B- ULAŞIM……………………………………………………………………….. 359

C- SAĞLIK RAPORU………………………………………………………… 360

D- EŞLERİN DURUMU……………………………………………………… 360

E- GEBELİK VE ANALIK DURUMU……………………………………. 360

F- ÇALIŞANA HANGİ MEVZUAT UYGULANACAK……………… 360

G- BELGELERİ SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ……………………… 361

H- KADINLARIN GECE ÇALIŞTIRILMASININ USUL VE ESASLARINA UYULMAMASININ CEZASI…………………………………………………………………………………….. 361

 

OTUZÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İŞVERENLERİN EMZİRME ODASI VE KREŞ (YURT) AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

I- ODA VE YURT AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ……………………………. 362

A- ODA AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ……………………………………….. 362

B- YURT AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ……………………………………… 362

C- ODA VE YURT AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE ÇALIŞAN SAYISININ BELİRLENMESİ   363

D- ODA VE YURTLARDA İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ…….. 363

II- ODA VE YURTLARDA BULUNACAK NİTELİKLER…………… 363

III- ÇOCUKLARA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER……………………… 364

A- ODA VE YURTLARDAN FAYDALANACAK ÇOCUKLAR … 364

B- ÇOCUKLARIN KAYIT VE ÇIKIŞLARI……………………………… 365

C- ÇOCUKLARIN MUAYENELERİ…………………………………….. 365

D- ÇOCUKLARIN BESLENMESİ……………………………………….. 365

IV- ODA VE YURTLARDA BULUNDURULACAK İLAÇ VE TIBBİ GEREÇLER         366

V- ÇALIŞACAK PERSONELİN NİTELİĞİ ……………………………… 366

A- YÖNETİCİ…………………………………………………………………….. 366

B- SAĞLIK PERSONELİ……………………………………………………. 366

C- DİĞER PERSONEL………………………………………………………. 366

VI- ORTAKLAŞA KURULAN ODA VE YURTLARIN YÖNETİMİ 367

VII- ODA VE YURTLARIN İLGİLİ KURUMLARA BİLDİRİLMESİ 367

 

OTUZDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI

 

I- 6331 SAYILI KANUNDA ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 368

II- ÇALIŞANLARIN EĞİTİMLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ …… 368

III- İŞÇİLERİN SORUMLULUĞU……………………………………………. 369

IV- MEMURLARIN SORUMLULUKLARI……………………………….. 369

 

OTUZBEŞİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARI

 

I- GÜRÜLTÜ NEDİR?……………………………………………………………. 370

II- GÜRÜLTÜDEN KAYNAKLANAN MESLEK HASTALIKLARININ YÜKÜMLÜLÜK SÜRESİ…………………………………………………………………………………………. 370

III- GÜRÜLTÜNÜN İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ…………….. 370

IV- MARUZİYET EYLEM DEĞERLERİ VE MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ 371

V- MARUZİYETİN BELİRLENMESİ……………………………………….. 372

VI- RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ…………………………………. 372

VII- MARUZİYETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI……………… 373

VIII- KİŞİSEL KORUNMA……………………………………………………… 374

IX- MARUZİYETİN SINIRLANDIRILMASI………………………………. 375

X- ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ…………… 375

XI- ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMLARININ SAĞLANMASI     376

XII- SAĞLIK GÖZETİ……………………………………………………………. 376

 

OTUZALTINCI BÖLÜM

YANGIN

I- TANIMLAR……………………………………………………………………….. 378

II- YANGININ YAYILMASI, YANGIN YERİNDEKİ TEHLİKELER VE YANGIN TÜRLERİ      378

A- YANGININ YAYILMASI…………………………………………………. 378

B- YANGIN YERİNDEKİ TEHLİKELER……………………………….. 378

C- YANGIN TÜRLERİ………………………………………………………… 379

1- A Sınıfı Yangınlar ……………………………………………………… 379

2- B Sınıfı Yangınlar ……………………………………………………… 379

3- C Sınıfı Yangınlar………………………………………………………. 379

4- D Sınıfı Yangınlar………………………………………………………. 379

D- YANGININ TÜRÜNE GÖRE HANGİ MADDELER KULLANILARAK SÖNDÜRÜLMELİ 379

III- YANGIN GÜVENLİĞİ……………………………………………………….. 380

A- YANGIN GÜVENLİĞİNDEN KİM SORUMLUDUR?…………. 380

B- YANGIN GÜVENLİĞİ SORUMLUSUNUN BELİRLENMESİ 380

IV- YANGIN EKİPLERİNİN KURULUŞU, GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI     380

A- EKİPLERİN KURULUŞU……………………………………………….. 380

B- EKİPLERİN GÖREVLERİ………………………………………………. 381

1- Söndürme Ekibi………………………………………………………… 381

2- Kurtarma Ekibi………………………………………………………….. 381

3- Koruma Ekibi…………………………………………………………….. 381

4- İlk Yardım Ekibi…………………………………………………………. 381

C- EKİPLERİN ÇALIŞMA ESASLARI………………………………….. 381

V- EĞİTİM…………………………………………………………………………….. 382

A- GENEL EĞİTİM…………………………………………………………….. 382

B- ÖZEL EĞİTİM……………………………………………………………….. 383

VI- YANGIN SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER……………. 383

A- YANGINA YAKALANILDIĞINDA YAPILMASI GEREKENLER 383

B- ÜZERİMİZ TUTUŞMUŞSA YAPILMASI GEREKENLER….. 383

C- YANGIN ÇIKTIĞINDA /YANGINI İLK GÖRDÜĞÜNÜZDE YAPILMASI GEREKENLER 384

VII- TAŞINABİLİR SÖNDÜRME CİHAZLARI (YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ)       384

A- CİHAZLARDA BULUNMASI GEREKEN SÖNDÜRME MALZEMELERİ   384

B- YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNÜN SAYISI……………………… 385

C- SÖNDÜRME CİHAZLARININ MONTAJI………………………… 385

D- SÖNDÜRME CİHAZLARININ BAKIMI……………………………. 385

VIII- KAÇIŞ YOLU, ACİL ÇIKIŞ YOLU KAPI VE MERDİVENLERİNİN ÖZELLİKLERİ İLE ACİL DURUM ASANSÖRÜ………………………………………………………. 386

A- KAÇIŞ YOLLARI VE ÖZELLİKLERİ………………………………… 386

B- KAÇIŞ YOLU GENİŞLİĞİ………………………………………………. 387

1- Çıkış Genişliğinin Hesaplanması……………………………….. 387

2- Temiz Genişlik………………………………………………………….. 387

3- Çıkış ve Erişim Yollarının Özellikleri………………………….. 388

B- ACİL ÇIKIŞ SAYISI……………………………………………………….. 388

C- KAÇIŞ MERDİVENİ ÖZELLİKLERİ………………………………… 388

D- KAÇIŞ YOLU KAPILARI………………………………………………… 389

E- ACİL DURUM ASANSÖRÜ……………………………………………. 390

 

OTUZYEDİNCİ BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SAĞLANMAYAN ÇALIŞANIN ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI

 

I- GENEL OLARAK………………………………………………………………. 391

II- ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKININ UYGULAMA AŞAMALARI            391

A- CİDDİ VE YAKIN TEHLİKENİN BULUNMASI………………….. 391

B- ÇALIŞANIN TALEBİ………………………………………………………. 392

C- KURULUN KARARI ……………………………………………………… 392

D- İŞİN DURDURULMAMIŞ OLMASI…………………………………. 392

E- KURULUN KARARI OLUMLU OLURSA…………………………. 392

III- ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKINA İLİŞKİN USULE UYULMAMA HALLERİ  392

IV- ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKININ SONUÇLARI……….. 392

A- İŞÇİ ÇALIŞANLAR………………………………………………………… 392

B- MEMUR ÇALIŞANLAR………………………………………………….. 393

 

 

OTUZSEKİZİNCİ BÖLÜM

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDAKİ KANUN DA YER ALAN PARA CEZALARINA İTİRAZ VE DAVA YOLLARI

 

I- İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI ……………………. 394

II- İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI İDARİ MAKAMLARA İTİRAZ 394

III- İDARİ PARA CEZALARINDA KABAHATLER KANUNU UYGULAMASI  394

IV- 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA KANUN DA YER ALAN PARA CEZALARI HAKKINDA KABAHATLER KANUNU UYGULAMASI ………. 395

A- İDARİ PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ…………… 395

B- İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİ…………………………….. 395

C- KANUN YOLUNA BAŞVURMADAN İDARİ PARA CEZASININ ÖDENMESİNDE İNDİRİM       395

D- İDARİ PARA CEZALARININ ARTIŞI………………………………. 396

E- KABAHATLERDE SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI…………… 396

G- KABAHATLERDE YERİNE GETİRME ZAMANAŞIMI……… 396

H- KABAHATLERDE SORUMLULUK (HAKKINDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMAYACAK OLANLAR) ……………………………………………………………………. 397

I- KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME………………………………….. 397

İ- MAHKEME MASRAFLARININ VE VEKALET ÜCRETİNİN ÖDENMESİ    397

V- 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA KANUNA GÖRE UYGULANAN PARA CEZALARINA İTİRAZ………………………………………………………… 397

A- İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI SULH CEZA MAHKEMESİNE BAŞVURU    397

1- Başvuru Yolu…………………………………………………………….. 397

2- Başvurunun İncelenmesi ………………………………………….. 398

B- İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN SULH CEZA MAHKEMESİNİN KARARINA ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE İTİRAZ…………………………………………………. 399

1- Sulh Ceza Mahkemesi Kararına İtiraz………………………… 399

2- Sulh Ceza Mahkemesi Kararına İtiraz Süresi …………….. 399

3- Asliye Ceza Mahkemesinin İtirazı İncelemesi ve Karar Vermesi         399

 

 

 

 

EKLER LİSTESİ

 

u   İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ……………………………… 400

u   ALT İŞVERENLİK (TAŞERONLUK) SÖZLEŞMESİ…………. 508

u   ÇAĞRI MERKEZLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ…… 510

u   APARTMANLARDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ…………….. 520

u   DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ  530

u   GENEL YOLCU TAŞIMACILIĞI İÇİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ            541

u   KASAPLARDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ……………………. 550

u   KUAFÖRLERDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ………………….. 560

u   KURU TEMİZLEMECİLERDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ. 569

u   MUTFAK/LOKANTA/PASTANELERDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ       580

u   OFİSLERDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ REHBERİ………… 592

u   ÖZEL GÜVENLİK FAALİYETLERİ İÇİN RİSK DEĞERLENDİRMESİN     602

u   BAKKAL/MARKET/SÜPERMARKETLERDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ          613

u   BASIM SANAYİİ VE MATBAALARDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ         623

u   BOYA İŞLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ……………….. 634

u   DERİ VE TABAKLAMA İŞLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ 644

u   KONAKLAMA HİZMETLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ 656

u   TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATINDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ  668

u   TAKSİ İLE YOLCU TAŞIMACILIĞINDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ       682

u   İŞYERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER LİSTESİ    773

u   İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINCA GEREKLİ PERİYODİK KONTROLLER  735

u   RİSK DEĞERLENDİRME FORMU………………………………….. 737

u   ACİL DURUM PLANI……………………………………………………… 744

u   YANGIN VE/VEYA PATLAMA MÜDAHALE PLANI…………. 748

u   ACİL DURUM EYLEM PLANI UYGULAMASI………………….. 749

u   DESTEK ELAMANI ATAMA YAZISI……………………………….. 750

u   PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI………………………… 751

u   ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN BELGELENDİRİLME ÖRNEĞİ 764

u   İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ HAKKINDA DİLEKÇE  765

u   İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ HAKKINDA BAŞVURU FORMU………………………………………………………………………….. 766

u   İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 768

u   İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU KARARI HAKKINDA İŞÇİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ 769

u   6331 SAYILI İSG KANUNU’NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI 770

u   SULH CEZA MAHKEMESİ İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ…. 774

u   İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU……………………………. 775

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR……………………………………………. 797