Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Çalışma Hayatında Bildirimler, Sorumluluklar ve Yaptırımları

Çalışma Hayatında Bildirimler, Sorumluluklar ve Yaptırımları

Kamu Yönetimi Uzmanı Akın Şimşek


Baskı Tarihi: Mayıs 2015
Sayfa Sayısı: 328
Fiyatı: 35 TL
İndirimli Fiyatı:34,5 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb
Birinci Bölüm
Sosyal Güvenlik Alanında Sorumluluklar, Bildirimler Ve Yaptırımları
1-İşyeri Bildirgesi Ve İşyerinin Tescili İle Bu Kapsamda İdari Para Cezaları
2-Sigortalı İşe Giriş Bildirimi Ve Yaptırımı
İkinci Bölüm
İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında Sorumluluklar, Bildirimler Ve Yaptırımları
1-İşverenin Genel Yükümlülükleri Ve Yaptırımı
2-İş Güvenliği Uzmanı Veya İşyeri Hekimi Görevlendirilmesi İle Diğer İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Ve Yaptırımı
Üçüncü Bölüm
Çalışma Hayatında (İş Kanunu) Bildirimler, Sorumluluklar Ve Yaptırımları
1-İş Hayatında Eşit Davranma İlkesi Ve Yaptırımı
2-İş İlişkisinde Geçici İş İlişkisi Kurulması Ve Yaptırımı
ı

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA SORUMLULUKLAR, BİLDİRİMLER VE YAPTIRIMLARI
1- İŞYERİ BİLDİRGESİ VE İŞYERİNİN TESCİLİ İLE BU KAPSAMDA İDARİ PARA CEZALARI        15
1-1- İŞYERİ BİLDİRGESİNİN VERİLMESİ…………………………………… 16
1-2- RUHSAT VERMEYE YETKİLİ MERCİLERCE VERİLEN RUHSATLAR SONUCU İŞYERİ TESCİLİ          20
1-3- İŞYERİ BİLDİRGESİ İLE BİRLİKTE VERİLECEK DİĞER BELGELER    21
1-4- BELİRLİ YERDE YAPILMAYAN VE BELİRLİ BİR MERKEZDEN SEVK VE İDARE EDİLEN İŞLERİN TESCİLİ…………………………………………………………………………….. 22
1-5- İŞVEREN TARAFINDAN İŞYERİ BİLDİRGESİNİN VERİLMEMİŞ OLMASI HÂLİNDE TESPİT VEYA RESMÎ BELGELERE İSTİNADEN RE’SEN TESCİL……………………………….. 22
1-6- DEVİR, NAKİL VEYA İNTİKAL HALİNDE İŞYERİNİN BİLDİRİMİ VE TESCİLİ     23
1-7- İŞYERİ BİLDİRGESİNE BAĞLI İDARİ PARA CEZALARI………….. 24
2- SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRİMİ VE YAPTIRIMI………………………. 25
2-1- 4/1-a SİGORTALILARININ İŞE GİRİŞ BİLDİRİMİ…………………….. 25
2-2- 4/1-b SİGORTALILARININ İŞE GİRİŞ BİLDİRİMİ…………………….. 27
2-3- 4/1-c SİGORTALILARININ İŞE GİRİŞ BİLDİRİMİ…………………….. 28
2-4- ÇIRAK, STAJYER VE MESLEKİ ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN İŞE GİRİŞ BİLDİRİMİ     28
2-5- SİGORTALILARIN RE’SEN TESCİLİ …………………………………… 28
2-6- 506 SAYILI KANUN’UN GEÇİCİ 20. MADDESİ KAPSAMINDAKİ SANDIKLARCA YAPILACAK İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMİ…………………………………………………………… 29
2-7- KURUM VE KURULUŞLARIN SİGORTA TESCİL BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ    29
2-8- İŞE GİRİŞ BİLDİRİMİ İLE İLGİLİ İDARİ PARA CEZALARI…………… 30
3- PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN VERİLMESİ…………………………. 31
3-1- 4/1-a SİGORTALILARININ AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN DÜZENLEMESİ VE VERİLMESİ      33
3-1-1- 4/1-a Sigortalılarının Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresi           33
3-2- 4/1-b SİGORTALILARININ PRİME ESAS KAZANÇLARININ BEYANI 36
3-3- 4/1-c SİGORTALILARININ AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN DÜZENLEMESİ VE VERİLMESİ      37
3-3-1- 4/1-c Sigortalılarının Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi         38
3-4- MEMURLARIN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA İLİŞKİN PRİM BELGELERİNİN GÖNDERİLMESİ        39
3-4-1- İlk Defa 4/1-c Sigortalısı Olanların Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesinin Verilmesi………………………………………………………………………………….. 40
3-4-2- Emekli Sandığı İştirakçiliği Bulunan 4/1-c Sigortalılarının Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesinin Verilmesi……………………………………………… 42
3-5- PRİM BELGELERİ İLE İLGİLİ İDARİ PARA CEZALARI……………. 43
4- SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİNİN BİLDİRİMİ VE YAPTIRIMLARI 44
4-1- 4/1-a SİGORTALILARININ SİGORTALILIĞININ SONA ERMESİ VE BİLDİRİMİ    45
4-2- 4/1-b SİGORTALILARININ SİGORTALILIĞININ SONA ERMESİ VE BİLDİRİMİ    45
4-3- 4/1-c SİGORTALILARININ SİGORTALILIĞININ SONA ERMESİ VE BİLDİRİMİ    48
4-4- ÇIRAK, STAJYER VE MESLEKİ ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN İŞTEN AYRILMALARININ BİLDİRİMİ………………………………………………………………………….. 48
4-5- 506 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 20. MADDESİ KAPSAMINDAKİ SANDIKLARCA YAPILACAK İŞTEN AYRILMALARIN BİLDİRİMİ…………………………………………………….. 49
4-6- İŞTEN AYRILMANIN BİLDİRİMİ İLE İLGİLİ İDARİ PARA CEZALARI 49
5- VAZİFE MALULLÜĞÜ VE BİLDİRİMİ İLE BU KAPSAMDA İDARİ PARA CEZASI    50
6- ASGARİ İŞÇİLİK VE İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELERİN ZAMANINDA VERİLMEMESİ    55
7- İHALE İŞLERİNİN BİLDİRİMİ………………………………………………….. 79
8- YAPI RUHSATI VE DİĞER TÜM RUHSAT VEYA RUHSAT NİTELİĞİ TAŞIYAN İŞLEMLERİN BİLDİRİMİ    84
9- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NUN DENETİM VE KONTROLÜNDE SORUMLULUKLAR VE YAPTIRIMLARI……………………………………………………………………………………………. 85
9-1- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NUN DENETİM VE KONTROLLE GÖREVLİ MEMURLARININ İŞİNİ YAPMASINA ENGEL OLAN, CEBİR VE TEHDİT KULLANANLARA UYGULANACAK YAPTIRIMLAR           86
10- BANKALAR VE KAMU KURUMLARININ SİGORTALILIK KONTROLÜ İLE KURUM VE KURULUŞLARIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NA BİLGİ VE BELGE VERME ZORUNLULUĞU VE YAPTIRIMI        87
10-1- KURUMDAN GELİR VE AYLIK ALANLARA ÖDEME YAPAN BANKALARIN İŞLEMLERİ       88
10-2- KURUMDAN GELİR VE AYLIK ALANLAR HARİCİNDE DİĞER BANKACILIK İŞ VE İŞLEMLERİ         89
10-3- ADALET BAKANLIĞI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ……………………. 89
10-4- AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ          89
10-5- BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ           90
10-6- ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ       90
10-7- ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ.. 91
10-8- EKONOMİ BAKANLIĞI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ…………………. 91
10-9- GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ…….. 91
10-10- GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ         92
10-11- GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ.. 94
10-12- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ………………….. 94
10-13- KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ….. 98
10-14- MALİYE BAKANLIĞI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ…………………… 98
10-15- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ…………… 100
10-16- MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ……. 101
10-17- SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ……………….. 101
10-18- ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ           103
10-19- BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYONLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 104
10-20- BANKA SANDIKLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ………………. 104
10-21- BASIN İLAN KURUMU’NUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ……………. 105
10-22- BORSA İSTANBUL’UN YÜKÜMLÜLÜKLERİ………………….. 105
10-23- KAMU İHALE KURUMU’NUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ………….. 105
10-24- TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU’NUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ    105
10-25- TÜRKİYE SEYAHAT ACENTELERİ BİRLİĞİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ         106
10-26- TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ’NÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ…….. 106
10-27- YÜKSEKÖĞRETİM KURULU’NUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ…… 106
10-28- KAMU KURUMLARININ ORTAK YÜKÜMLÜLÜKLERİ………. 106
10-29- BİLGİ VE BELGELERİN GÖNDERİLME PERİYODU, İSTEME YÖNTEMLERİ         107
10-30- SİGORTALILIK KONTROLÜ İLE BİLGİ VE BELGE VERME ZORUNLULUĞU KAPSAMINDA İDARİ PARA CEZALARI……………………………………………………………. 109
11- KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN ŞOFÖR VE SANATÇILARIN (5510 SAYILI KANUNUN EK 6. MADDESİ) SİGORTALILIĞI VE YAPTIRIMLARI…………………………………………. 110
11-1- TİCARİ TAKSİ, DOLMUŞ VE BENZERİ NİTELİKTEKİ ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN SİGORTALILAR………………………………. 111
11-2- KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NCA BELİRLENECEK ALANLARDA KISMİ SÜRELİ OLARAK ÇALIŞANLAR………………………………………………………………….. 113
11-3- KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN ŞOFÖR VE SANATÇILARIN (5510 SAYILI KANUNUN EK 6. MADDESİ) BİLDİRİMİNE İLİŞKİN YAPTIRIMLARI…………………………………….. 117
12- ÜCRET TEDİYE BORDROSUNUN DÜZENLENMESİ İBRAZI VE YAPTIRIMI         117
12-1- ÜCRET TEDİYE BORDROSUNUN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ YAPTIRIM    119
13- İŞYERİ DEFTER, KAYIT VE BELGELERİNİN İBRAZI VE YAPTIRIMI 119
13-1- İŞYERİ DEFTER, KAYIT VE BELGELERİNİN İBRAZINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN YAPTIRIMI………………………………………….. 121
14- GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLERİN BİLDİRİMLERİ VE YAPTIRIMLARI……………………………………………………………………. 122
14-1- GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLER         123
14-2- GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLER İLE İLGİLİ BİLDİRİMLERİN YAPTIRIMLARI…………………………………………… 124
15- İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞININ BİLDİRİMİ İLE SORUMLULUKLAR       125
15-1- İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDA SORUMLULUKLAR 127
15-2- İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI İLE HASTALIK BAKIMINDAN İŞVERENİN VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SORUMLULUKLARI……………………………………………. 128
15-3- SİGORTALININ KENDİSİNDEN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE TEDAVİ SÜRESİNİN UZAMASI, İŞ GÖREMEZLİĞİNİN ARTMASI………………………………………………. 129
15-4- SÜRESİNDE BİLDİRİLMEYEN SİGORTALILIKTAN DOĞAN SORUMLULUK  129
16- 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARINDA ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ, İTİRAZ, DAVA VE ZAMANAŞIMI……………………………………………… 130
17- MEMURLARIN HİZMET BİLGİLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU HİZMET TAKİP PROGRAMINA (HİTAP) GİRİLMESİ VE YAPTIRIMI………………………………………….. 136
17-1- MEMURLARIN HİZMET BİLGİLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU HİZMET TAKİP PROGRAMINA (HİTAP) SÜRESİNDE GİRİLMEMESİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI 139
18- EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN BİLDİRİMİ VE YAPTIRIMI.. 144
18-1- EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI………………………………….. 157
İKİNCİ BÖLÜM
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA SORUMLULUKLAR, BİLDİRİMLER VE YAPTIRIMLARI
1- İŞVERENİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YAPTIRIMI……………. 159
1-1- İŞVERENİN GENEL YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI  160
2- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VEYA İŞYERİ HEKİMİ GÖREVLENDİRİLMESİ İLE DİĞER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ VE YAPTIRIMI…………………………………… 161
2-1- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VEYA İŞYERİ HEKİMİ GÖREVLENDİRİLMESİ İLE DİĞER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI…………………………………………………………………………… 163
3- İŞYERİ HEKİMLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ BAĞIMSIZ ÇALIŞMALARI İLE İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ KURULMASI VE YAPTIRIMI…………………………… 164
3-1- İŞYERİ HEKİMLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ BAĞIMSIZ ÇALIŞMALARI İLE İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ KURULMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİNDE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR VE İDARİ PARA CEZASI…………………………………. 166
4- RİSK DEĞERLENDİRMESİ, KONTROL, ÖLÇÜM VE ARAŞTIRMA YAPILMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE YAPTIRIMI……………………………………………………………………………. 168
4-1- RİSK VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ……………………………….. 168
4-2- RİSK DEĞERLENDİRMESİ AŞAMALARI………………………….. 169
4-2-1- Tehlikelerin Tanımlanması……………………………………. 170
4-2-2- Risklerin Belirlenmesi ve Analizi……………………………. 172
4-2-3- Risk Kontrol Adımları…………………………………………… 172
4-2-4- Risk Değerlendirmesinde Dokümantasyon………………. 173
4-2-5- Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi…………………….. 173
4-3- RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPMAYAN VEYA YAPTIRMAYAN VE KONTROL, ÖLÇÜM VE ARAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN İŞVERENE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI…………………………………………………………………………… 174
5- İŞVERENLERİN ACİL DURUM PLANLARI, YANGINLA MÜCADELE VE İLK YARDIM TEDBİRLERİNİN ALINMASINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE YAPTIRIMI…………………. 175
5-1- ACİL DURUM PLANLARI, YANGINLA MÜCADELE VE İLK YARDIM TEDBİRLERİNİN ALINMASINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN İŞVERENE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI……………………………………………………………………………………… 175
6- İŞYERİNDE MEYDANA GELEN CİDDİ, YAKIN VE ÖNLENEMEYEN TEHLİKE DURUMUNDA İŞVERENİN TAHLİYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE YAPTIRIMI………………………………….. 176
6-1- TAHLİYE YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYEN İŞVERENE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI…………………………………………………………………………… 177
7- İŞVERENLERİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ KAYIT VE BİLDİRİMİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE YAPTIRIMI …………………………………………………………………………… 178
7-1- İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ KAYIT VE BİLDİRİMİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYEN İŞVERENLERE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI  179
8- İŞVERENLERİN ÇALIŞANLARININ SAĞLIK GÖZETİMİNE TABİ TUTULMALARINI SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE YAPTIRIMI……………………………………………….. 180
8-1- ÇALIŞANLARININ SAĞLIK GÖZETİMİNE TABİ TUTULMALARINI SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYEN İŞVERENLERE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI     182
9- İŞVERENİN BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE YAPTIRIMI……. 182
9-1- BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYEN İŞVERENE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI…………………………………………………………………………… 183
10- İŞVERENLERİN ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YAPTIRIMLARI   184
10-1- EĞİTİM PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI…………………… 187
10-2- EĞİTİM SÜRELERİ VE KONULARI………………………………… 187
10-3- ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN İŞVERENLERE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI………………………………….. 188
11- İŞVERENİN ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMLARININ SAĞLANMASINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YAPTIRIMLARI……………………………………. 189
11-1- ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMLARININ SAĞLANMASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN İŞVERENLERE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI…………………………………………………………………………………….. 191
12- İŞVERENLERİN ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YAPTIRIMLARI…………………………………………………………………….. 192
12-1- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ ADAYLARININ BELİRLENMESİ………. 193
12-2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ………………………….. 193
12-3- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ SAYISININ BELİRLENMESİ……………. 194
12-4- ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİNİN SEÇİLME VEYA ATANMA KOŞULLARI           194
12-5- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ……….. 196
12-6- SEÇİM İŞLEMLERİNİN KAYDI……………………………………… 196
12-7- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN EĞİTİMİ…………………………………. 197
12-8- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN İŞVERENLERE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI… 197
13- İŞVERENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU OLUŞTURMASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YAPTIRIMLARI……………………………………………………………….. 198
13-1- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU OLUŞTURMASI İLE İLGİLİ İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ…………………………………………………………………………………….. 198
13-2- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU’NUN KURULACAĞI DİĞER İŞYERLERİ           199
13-3- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU’NUN OLUŞUMU……….. 199
13-4- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU’NUN ASİL VE YEDEK ÜYELERİNİN EĞİTİMİ   200
13-5- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ  201
13-6- İŞVERENİN VEYA İŞVEREN VEKİLİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU’NA İLİŞKİN GENEL YÜKÜMLÜLÜĞÜ………………………………………………………………. 202
13-7- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU’NUN YÜKÜMLÜLÜĞÜ.. 202
13-8- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ           202
13-9- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN İŞVERENLERE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI…………….. 203
14- İŞHANI, İŞ MERKEZİ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VEYA SANAYİ SİTELERİNİN YÖNETİMLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN KOORDİNASYONU İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YAPTIRIMI…………………………………………………………………………………………. 204
14-1- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN KOORDİNASYONU YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYEN İŞHANI, İŞ MERKEZİ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VEYA SANAYİ SİTELERİNİN YÖNETİMLERİNE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI………………………………….. 205
15- İŞVERENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN TEFTİŞ, İNCELEME VE ARAŞTIRILMASINDA YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YAPTIRIMLARI………. 206
15-1- TEFTİŞTE İŞ MÜFETTİŞLERİNİN SORUMLULUĞU……………. 207
15-2- TEFTİŞTE İŞÇİLERİN SORUMLULUĞU…………………………… 207
15-3- TEFTİŞTE ZABITANIN SORUMLULUĞU………………………….. 207
15-4- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN TEFTİŞ, İNCELEME VE ARAŞTIRILMASINDA YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN İŞVERENLERE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR    207
15-4-1- Teftiş İle İlgili İş Kanunu’na Göre Yaptırımlar…………. 207
15-4-2- Teftiş İle İlgili İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda Yaptırımlar         208
16- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ ÇERÇEVESİNDE İŞİN DURDURULMASI VE YAPTIRIMLARI…………………………………………………………………………………………. 209
16-1- İŞİN DURDURULMASI KAPSAMINDA YÜKÜMLÜLÜKLERE UYMAYAN İŞVERENLERE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI VE DİĞER YAPTIRIMLAR………………………………. 212
17- İŞVERENLERİN GÜVENLİK RAPORU VEYA BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YAPTIRIMLARI……………………………………. 212
17-1- GÜVENLİK RAPORU VEYA BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN İŞVERENLERE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI……………………………………………………………………………………. 213
18- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ YÖNETMELİKLER VE BU YÖNETMELİKLERLE BELİRLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR…………………………………………………………….. 231
18-1- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ YÖNETMELİKLER    233
18-2- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLERDE BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEYEN İŞVERENE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI. 235
19- ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI SEBEBİYLE KAMU İHALELERİNDEN YASAKLAMA          235
20- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ İDARİ PARA CEZALARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEME……………………………………………………………………….. 236
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇALIŞMA HAYATINDA (İŞ KANUNU) BİLDİRİMLER, SORUMLULUKLAR VE YAPTIRIMLARI
1- İŞ HAYATINDA EŞİT DAVRANMA İLKESİ VE YAPTIRIMI…………… 241
2- İŞ İLİŞKİSİNDE GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURULMASI VE YAPTIRIMI… 243
3- İŞ SÖZLEŞMELERİNDE ŞEKİL ŞARTI, YAZILI OLMAYAN İŞ SÖZLEŞMESİ, ÇALIŞMA KOŞULLARINA İLİŞKİN BELGE VE YAPTIRIMI………………………………………………… 245
4- ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA VE YAPTIRIMI……………………………… 247
5- ÇALIŞMA BELGESİ DÜZENLENMESİ, VERİLMESİ VE YAPTIRIMI 249
6- İŞYERİNDEN TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA VE YAPTIRIMI…………………. 253
7- İŞYERLERİNDE ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU VE YAPTIRIMI      254
8- ÜCRET ÖDEMELERİNİN SÜRESİ İÇİNDE YAPILMAMASI VE BANKAYA ÖDENMEMESİ HALİNDE YAPTIRIM…………………………………………………………………………….. 260
9- ÜCRET HESAP PUSULASI VERİLMEMESİNİN YAPTIRIMI…………. 261
10- İŞÇİYE ÜCRET KESME CEZASI UYGULANMASI VE YAPTIRIMI.. 262
11- ÜCRETLERDE ASGARİ ÜCRET SINIRI VE YAPTIRIMI…………….. 264
12- FAZLA ÇALIŞMA VE BU KAPSAMDA ÜCRET ÖDENMESİ VEYA İZİN KULLANILMASI VE YAPTIRIMI…………………………………………………………………………………………. 266
13- YÜZDE USULÜ İLE ÜCRET ÖDENEN İŞYERLERİNDE HESAP PUSULASI GENEL TOPLAMINI GÖSTERİR BELGE DÜZENLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE YAPTIRIMI… 270
14- YILLIK ÜCRETLİ İZİN HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK VE YAPTIRIMI 272
15- ÇALIŞMA SÜRELERİ, UYGULAMA ESASLARI VE BUNLARA AYKIRILIK DURUMUNDA YAPTIRIM…………………………………………………………………………………………. 278
16- ÇALIŞTIRMA YAŞI VE ÇOCUKLARI ÇALIŞTIRMA YASAĞI VE YAPTIRIMI        282
17- YERALTI VE SU ALTINDA ÇALIŞMA YASAĞI VE YAPTIRIMI….. 292
18- GECE ÇALIŞTIRMA YASAĞI VE YAPTIRIMI…………………………. 292
19- ANALIK HALİNDE ÇALIŞMA, SÜT İZNİ VE YAPTIRIMI……………. 294
20- İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI DÜZENLENMESİ VE YAPTIRIMI………….. 296
21- HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ VE YAPTIRIMI         298
22- POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILARAK YÜRÜTÜLEN İŞLERDE ÖZEL USUL VE ESASLAR VE YAPTIRIMI………………………………………………………………………….. 302
23- İŞ VE İŞÇİ BULMA FAALİYETLERİNİN İZİN ALINMADAN YAPILMASI VE YAPTIRIMI   304
24- İŞ HAYATININ DENETİM VE TEFTİŞİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERE AYKIRI FİİLLER VE YAPTIRIM…………………………………………………………………………………………. 307
EKLER (TABLOLAR)…………………………………………………………… 311
YARARLANILAN KAYNAKLAR……………………………………………… 325