Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Uygulamaları

Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Uygulamaları

Prof. Dr. Yurdakul Çaldağ


Baskı Tarihi: Şubat 2015
Sayfa Sayısı: 589
Fiyatı: 43,50 TL
İndirimli Fiyatı:42,50 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Uygulamaları Kitabı, Prof. Dr. Yurdakul ÇALDAĞ tarafından hazırlanmıştır. Muhasebe meslek mensuplarına ve konu ile ilgili yüksek öğrenimde işlenen maliyet muhasebesine yardımcı olacak  Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Uygulamaları Kitabı uygulamadaki tek düzen muhasebe sistemine de giderlerle ilgili tüm özelliklerin saptanmasını, kaydedilmesini, analiz edilmesini, ne şekilde kullanılacağını gösterecek şekilde ayrıntılı olarak düzenlenen Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Uygulamaları Kitabı sizlere faydalı olmasını umuyoruz.

ÖNSÖZ

Bu kitap, muhasebe meslek mensuplarına ve konu ile ilgili yüksek öğrenimde iş­enen maliyet muhasebesine yardımcı olacak, uygulamadaki, tek düzen muhasebe sis­temine de giderlerle ilgili tüm özelliklerin saptanmasını, kaydedilmesini, analiz edilmesi­ni, ne şekilde kullanılacağını gösterecek şekilde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Üniversitelerimizde ilgili bölümlerde ve eğitim ve öğretim programlarında yer alan ~uhasebe derslerinde “Muhasebe Genel Tebliğ” hükümleri, ders saatleri içerisinde iş­lenmesine rağmen, ilgili uygulamaların gösterilmesine çok fazla imkan tanımamaktadır. 3u sisteme paralel olarak Fakülte ve Yüksekokullarımızda, bu konularla ilgili yeteri ka­dar kaynak bulunmamaktadır. Ayrıca bu konuda yeterli derecede hazırlanmak ve konu-.arı ayrıntılı olarak işlemek bir hayli zaman kaybına neden olmaktadır. Bu çalışmamız; Üniversite eğitimi öğretimini alanlara, muhasebe meslek men­suplarına ve üniversite sonrası mesleki sınavlara girecek olanlara yararlı olabilecek şekilde hazırlanmıştır. Ayrıca konularla ilgili örnekler, birçok mesleki sınavları da göz önünde tutularak, Tekdüzen Muhasebe Sistemi’ne uygun olarak soru-yanıt şeklinde düzenlendiği, çalışma yöntemlerini de içeren bilimsel bir eser oluşturulmasına özen gösterilmiştir. Küreselleşen dünya hareketleri göz önüne alınarak diğer dünya ülkelerinde ol­duğu gibi ülkemizde de yürütülmekte olan muhasebe sistemi ve mesleği hızlı bir geliş­me göstermektedir. Ancak bu gelişme halen istenilen düzeye gelememiştir. Bununla beraber hızlı bir şekilde sisteme girip istenilen noktaya gelmesi de çokta uzak değildir. Bütün bu birliktelik göz önüne alınarak sanayi yatırımlarının hızla geliştiği ülkemizde üreticilerimize, üniversite öğrenimine, YMM, SMMM mesleğinde çalı­şan değerli meslektaşlarımıza veya özellikle bu mesleğe aday olacaklara yararlı olacağı inancındayım. Ayrıca üniversitede okuyan veya bitiren öğrencilere kariyer yönlendirmede ve sonrası için hazırlanacak iş sınavlarında kendilerine ışık tutacak ve büyük ölçüde yar­dımcı olacaktır. Bu kitabın hazırlanmasında bana yardımcı olan mesai arkadaşım Prof. Dr. Ay­dın KARAPINAR ve Asistanım Arş. Gör. Fatma KARAKAYA DEMİRKUTLU’ya teşekkür ederim. Kitabın baskı ve dağıtımını üstlenen kitabevi sahibi Sn. Suavi SARI ve ekibine gösterdikleri duyarlılıkları için, ayrıca kitabın hazırlanmasındaki katkılarından dolayı Sn. Yusuf ÖZALP’e teşekkür ederim. Bu kitabımızın sekizinci baskısını yenilemiş ve ilave çözümlü ve çalışma prob­lemleri eklenmiş olarak tüm muhasebe meslek adaylarına, meslek mensuplarına, üni­versite öğrencilerimize ve mezunlarına rehber olacağı inancını taşıyorum. Tüm okurlarıma başarılar dilerim.

İÇİNDEKİLER

 • I.             BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİ
 • 1.1.        KAYIT DÜZENİ…………………………………………………………………….       3
 • 1.2.        GİDERLERİN SAPTANMASI…………………………………………………     53
 • 1.3.        GİDERLERİN GİDER YERLERİNE YÜKLENMESİ…………………     101
 • 1.4.        GİDERLERİN MAMULLERE YÜKLENMESİ………………………….. 219
 • II. BÖLÜM YÖNETİM MUHASEBESİ
 • 2.1.        YÖNETİM MUHASEBESİ VE BAZI KAVRAMLAR…………………..427
 • 2.2.        MALİYET-HACİM İLİŞKİLERİNİN BELİRLENMESİ………………….430
 • 2.3.        MALİYET-HACİM KAR ANALİZLERİ………………………………………435
 • 2.4.        BİRDEN FAZLA MAMUL ÜRETİMİNDE MALİYET HACİM KAR ANALİZLERİ      493
 • 2.5.        GEÇERLİ MALİYET ANALİZLERİ…………………………………………. 505
 • 2.6.  BÜTÇELEME………………………………………………………………………. 531
 • KAYNAKÇA……………………………………………………………………………….. 533