Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Soru ve Yanıtlarla Eğitim Sektöründe Vergilendirme

Soru ve Yanıtlarla Eğitim Sektöründe Vergilendirme

Doç. Dr. Ahmet EROL E.Maliye Başmüfettişi


Baskı Tarihi: Mayıs 2017
Sayfa Sayısı: 296 Sayfa
Fiyatı: 55 TL
İndirimli Fiyatı:54 TL (Kdv Dahil)
SİTEMİZDE GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR!
(Şu an için sitemizden sipariş alınamamaktadır.)
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

ÖNSÖZ

Bilgi ve sevgi paylaşıldıkça çoğalır. İnsanların aile bağı gözetmeden tüm insanlığa bırakacakları yegâne servetleri bilgi ve sevgidir.

İnsanlığa ve topluma saygılı duyarlı bireylerin, ömrü boyunca biriktirdiği bilgiyi adeta bir bayrak yarışı gibi bir sonraki kuşağa aktarma çabası içinde olmaları beklenir, işte bu kaygı ve sorumluluk duygusu içinde ilkokuldan itibaren öğretmenlerinden aldığı ve hayatı içinde bunlara eklediği bilgileri gelen kuşaklara aktarma çabasıyla elinizde tutmakta olduğunuz yirmi üçüncü bilimsel kitabımı oluşturdum. Yazdım demek yerine “oluşturdum” kavramını bilerek kullandım. Bu kitap yazmaktan daha çok büyük ölçüde eğitimle ilgili olarak Maliye İdaresinin karşılaştığı sorunlara getirdiği çözümlerden hareketle vergi yasaları itibariyle sorular oluşturmak ve idarenin görüşünden hareketle de bunlara yanıtlar derlemek oldu. Dolayısıyla bu kitap; eğitim sektöründe faaliyet gösteren kurumsal yapılara ve eğitimin içinde bulunan herkese karşılaştığı sorunun vergi idaresince de uygun görülen bir yanıtı olup olmadığı konusunda kaynaklık etmek üzere oluşturulan adeta spesifik bir bilgi bankası niteliğinde.

Konuya yönelik olarak bundan önce 2014 yılında “Eğitim ve Öğretimde Vergi adlı çalışmam 130 yıllık şanlı bir geçmişe sahip olan Mustafa kemal Atatürk’ün “IŞIK” adını verdiği Feyziye Mektepleri Vakfı tarafından yayımlanmıştır.

Gerek Eğitim ve Öğretimde Vergi adlı kitabın ve gerekse elinizde tuttuğunuz kitabın tüm eğitim kurumlarına, eğitici ve öğreticilere, bu sektörle ticari ilişkide bulunan taraflara ve vergi ile ilgilenen tüm meslek mensuplarına yararlı olmasını dilerim.

Vergi İdaresinin Görüşleri Işığında

-Üniversiteler
-Özel Okullar
-Dershaneler
-Etüd Merkezleri
-Okul Yatırımı Yapanlar
-Okul Bağışı Yapanlar
-Okul Aile Birlikleri
-Öğrenci Kulüpleri
-Özel Ders Verenleri
-YMM, SMMM, MM Tüm meslek mensupları ve veliler için…

 

İÇİNDEKİLER

GELİR VERGİSİ KANUNU

SORU 1 Var olan bir devlet okuluna on iki derslikten oluşan bir ek bina yapıp 222 Sayılı tik Öğretim ve Eğitim Kanunu hükümleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlamak üzere il Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol imzalamıştır. Söz konusu bağış, beyan edilecek gelirden indirilebilir mi?    1

SORU 2 Gerçek usule tabi bir gelir vergisi mükellefi bir üniversiteye tüm bilimsel donanımlarıyla birlikte laboratuvar ve kütüphane yapıp 2547 Sayılı Yüksek öğretim Kanunu hükümleri çerçevesinde üniversite rektörlüğüne bir protokol karşılığında bağışlamıştır. Söz konusu bağış, beyan edilecek gelirden indirilebilir mi?..~………………………………………………………………….        2

SORU 3 Gerçek usule tabi bir gelir vergisi mükellefi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bir çocuk yuvasının bakım, onarım ve işletilmesi amacıyla makbuz karşılığı nakdi bağışta bulunmuştur. Söz konusu bağışın yıllık gelir vergisinden indirilmesi olanaklı mıdır?          4

SORU 4 Bir televizyon kanalında haftada bir yorumculuk yapan kişi (ücretli kapsamında olmayan), konuşmasını daha etkili yapmak amacıyla diksiyon eğitimi alması karşılığı ödediği kurs bedelini serbest meslek kazancından indirebilir mi?   4

SORU 5 Gerçek usule tabi gelir vergisi mükellefinin bakmakla yükümlü olduğu ve üniversitede okuyan 18 yaşını doldurmamış çocuğu için özel öğrenci yurduna yapılan ödemeler, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla eğitim gideri olarak kabul edilebilir mi?…………………………………………………………………. 5

SORU 6 Belirli bir ücret karşılığında eğitim amaçlı bir seminer, konferans verilmesi veya sunumda bulunulması durumunda elde edilecek kazançlar nasıl vergilenir?…………………………………………………………………………………     6

SORU 7 Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde çeşitli Bakanlıklar bünyesinde yabancılar ile birlikte yürütülen projelerde görev alan asistanların ya da araştırma görevlilerinin elde ettiği kazançlar nasıl vergilendirilir?

SORU 8 Gerçek usule tabi bir gelir vergisi mükellefi tarafından yanında çalışan kişilerin üniversitede okuyan çocuklarına verilen öğrenim bursu gelir vergisi matrahından gider olarak indirilebilir mi?……………………………………………….. 10

SORU 9 Devlet memuru olan bir kişinin, 18 yaşından küçük üç çocuğu Milli Eğitim Bakanlığından burs almaktadır. Burslu olan çocuk için asgari geçim indiriminden yararlanılabilir mi?……………………………………………………………. 11

SORU 10 özel okulda çalışan eğitmen ve öğretmenlere yapılan ödemelerin resmi okul öğretmen ve personeline yapılan ödemeler kadarlık kısmı gelir vergisine tabi midir?…………………………………………………………………………………………. 12

SORU 11 Gerçek usule tabi bir gelir vergisi mükellefinin Okul Aile Birliğine makbuz karşılığı yaptığı bağış, gelir vergisi matrahından indirilebilir mi?     ………………………………………………………………………………………………..

SORU 12 Gerçek usule tabi bir gelir vergisi mükellefi vakıf üniversitesinde okuyan çocuğunun eğitim giderlerini gelir vergisi matrahından indirim konusu yapabilir mi?………………………………………………………………………………………. 16

SORU 13 Ticari işletmeye kayıtlı olmayan, ticari işletme sahibi kişiye ait gayrimenkulün 4 katını öğrenci yurdu olarak kullanılmak şartıyla Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış olan bir eğitim ve kültür vakfına herhangi bir menfaat ve karşılık beklemeden, bedelsiz olarak hibe edilmesi halinde gelir vergisi hükümleri karşısındaki durum ne                             olacaktır?…………………… 17

SORU 14 Mükellefin eşinin ilk evliliğinden olan ve velayeti eşinde bulunan çocuk için özel sağlık sigortası ve eğitim giderleri gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılabilir mi?…………………………………………………………………………. 18

SORU 15 Milli Eğitim Bakanlığından              alman usta direksiyon eğitmeni

sertifikası ile herhangi bir işyerine bağlı olmaksızın, kişinin kendine ait veya kiralanacak araçla ders verme karşılığı elde edilecek kazanç ne şekilde vergilendirilir?……………………………………………………………………………………. 20

SORU 16 Okulda verilen yemek hizmeti karşılığında ödenen bedel GVK’mn 89. maddesi gereğince eğitim harcaması olarak indirim konusu yapılabilir mi?………………………………………………………………………………………………………… 21


SORU 17 Üniversitenin elde ettiği her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri, mevduat faizleri, repo gelirleri ile kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları  mıdır?…..22

SORU 18 Eğitim görülen okul tarafından alınması ve kullanılması zorunlu kılınan* faturalı olarak okulda satışı yapılan, okulun logosunu taşıyan ve haricen başka yerde kullanılamayacak olan tek tip okul kıyafetlerine (formalara) yapılan harcamalann gelir vergisi matrahından indirimi olanaklı mıdır?…………………………………………………………………………………………… 23

SORU 19 Halıcılık Eğitim Merkezinde eğitim gören öğrencilere ilmek başına ödenen ücret vergiye tabi midir?            24

SORU 20 Anaokuluna kayıtlı olan araç ile yapılan servis taşımacılığı nedeniyle elde edilen gelir, GVK’nın 20. maddesinde yer alan “Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası” Hükümlerinden yararlanabilir mi?        25

SORU 21 İlköğretim okulu Okul Aile Birliği’nden kiralanan kantin dolayısıyla yapılacak kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi (tevkifatı) yapılacak mıdır?……………………………………………………………………………. 26

SORU 22 KOSGEB desteği ile bilgisayar yazılımları üretiminde uzman eleman çalıştırılması 4691 sayılı Kanuna göre gelir vergisinden istisna mıdır?……………………………………………………………………………………………………. 28

SORU 23 Okul kantin işletmesinin gelir vergisi karşısında mükellefiyet durumu nedir?   30

SORU 24 Atölye açılarak kursiyer öğrencilere tiyatro eğitimi verilmesinin gelir vergisi karşısındaki durumu nedir?   33

SORU 25 Yabancı dil eğitim ücreti serbest meslek faaliyeti nedeniyle verilen Gelir Vergisi Beyannamesi üzerinden indirilebilir mi?           35

SORU 26 Özel öğrenci etüt eğitim merkezi işletilmesinden elde edilen kazançlar için GVK’nın 20. maddesinde yer alan eğitim öğretim istisnasından yararlanılabilir mi?……………………………………………………………………….. 36

SORU 27 Eğitim danışmanlığ kapsamında, yurtdışma eğitime gönderilen yönetici için program ve etüt takibinde bulunulması, eğitimine yardımcı olması için asistan ayarlanması ve kişi gelişimini takip amacıyla koordinatörden yardım alınması durumunda vergilendirme nasıl olacaktır?      37

SORU 28 Okul servis ücretinin GVK’nın 89. maddesine göre, eğitim harcaması olarak indirim konusu yapılabilir mi………………. 38

SORU 29 Herhangi bir diploma ve veya sertifika olmaksızın belirli bir ücret karşılığı verilen sürücü eğitimi hizmetinin vergilendirilmesi nasıl olacak?……………………. 39

SORU 30 Vakıf Üniversitesinde eğitim gören çocuk için yapılan eğitim harcamalarının yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirimi mümkün müdür?… 40

SORU 31 Okul Aile Birliği veya okul müdürlüğü tarafından açılan kurslarda ders veren öğretmenlere yapılan ücret ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi (tevkifatı) yapılması gerekir mi?         42

SORU 32 İnsan kaynaklan eğitim ve danışmanlık faaliyetinde bulunan kişi nasıl vergilendirilir?       43

SORU 33 05-12 yaş arası çocuklara mental aritmetik eğitimi veren bir kişi işletmesinin söz konusu faaliyeti ticari kazanç hükümlerine göre mi serbest meslek kazanç hükümlerine göre mi vergilendirilir?…………………………………………………………………… 45

SORU 34 GMSÎ mükelleflerinin vergi matrahının tespitinde kullandığı eğitim ve sağlık harcamalarına ilişkin belgeleri muhafaza etme mecburiyeti var mıdır?           46

SORU 35 Î1 Milli Eğitim Müdürlüğünün AB Komisyonu merkezli proje kapsamında yapılan proje harcamaları ve projede çalışanlara ödenen ücretlerin gelir vergisi karşısındaki durumu nedir? 48

SORU 36 Demeklerce işletilen 200 yatak kapasiteli kuran kursu kız öğrenci yurdu için yapılacak bağış ve yardımlar gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirim konusu yapılabilir mi?                     49

SORU 37 Demekçe üstün yetenekli öğrencilere yapılan ödemelerin vergi karşısındaki durumu nedir?……………………………………………………………………… 51

SORU 38 Eğitim ve danışmanlık faaliyeti yapan şirketin üniversite hocaları ve mükellef olmayan kişilerden, eğitmen veya danışman olarak hizmet alması halinde bu kişilere yapılacak ödemelerin vergilendirilmesi nasıl olacaktır?                                           52

SORU 39 18 yaşını doldurmuş stajyer öğrencilere asgari ücretin yansı tutannda yapılacak ücret ödemelerinden gelir vergisi kesilecek midir?   53

SORU 40 Üniversitece Mütevelli Heyeti Başkanına ait gayrimenkulün kiralanması durumunda Ticaret Odasınca tespit edilen kira bedeli üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılacak mıdır?………………………………………………………………. 56

SORU 41 Üniversitenin öğretim üyesine Üniversite Vakfı aracılığı ile merkezi yurtdışmda olan bir şirket tarafından verilen 50.000 $ parasal ödülün vergi karşısındaki durumu nedir?                                               58

SORU 42 Okul yemekhanesi için çiftçilerden ekmek, et, kuru gıda vb. alınılan karşılığı yapılan ödemelerde tevkifat söz konusu mudur?      59

SORU 43 Üniversite öğretim üyesinin başka bir yerde görevlendirilme talebinin reddi nedeniyle uğradığı zararın Mahkeme kararıyla ödenmesi halinde ödenecek bu tutarın vergilemesi nasıl olacaktır?…………………………….. 61

SORU 44 Dershaneler ve son kullanıcılara yönelik soru bankası ve yaprak testler üretilmesi faaliyetinin hangi gelir unsuru yönünden vergilenecektir ve hangi defterler tutulacaktır?            63

SORU 45 Personele ödenen Sosyal Denge Tazminatı gelir vergisi kesintisine tabi midir?                65

SORU 46 Özel okul işletmelerinde okul veya okulun bağlı olduğu şirket ya da vakıf personelinin çocuklarına yapılan indirimler veya verilen bursların vergi karşısındaki durumu nedir?  67

SORU 47 Özel ders veren öğretmenlerin verdikleri dersler karşılığı aldıkları bedeller vergiye tabi midir?               70

SORU 48 Okul Aile Birliği tarafından yalnızca okul  öğrencilerinin yararlanması için açılan kurslarda ders veren öğretmenlere ödenen ders bedelleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılması gerekir mi?              71

SORU 49 Sahip olunan bir taşınmazın satışından elde edilecek kazancın okul yapımı için bağışlanması durumunda değer artışı kazancı yönünden beyan gerekir mi? Yapılan bağış Gelir Vergisi Beyannamesinde indirim konusu yapılabilir mi?                                     72

SORU 50 Okul Aile Birliği tarafından gider pusulası                   ile    yapılan

ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılacak mıdır?……………………………… 74

SORU 51 KOSGEB destekli bir eğitim projesi kapsamında emekli öğretim üyesinin bir defaya mahsus vereceği eğitim nedeniyle elde edeceği gelir arızi kazanç olarak mı vergilendirilir?…………………………………………………………………… 76

SORU 52 Devir suretiyle alınan anaokulu eğitim-öğretim istisnasından yararlanabilir mi?                 79

SORU 53 Emekli öğretmen, ilköğretim okulunda ücretli olarak çalışması durumunda asgari geçim indiriminden yararlanabilir mi?             81

SORU 54 Engellilik indirim hakkının ek ders ücretine uygulanması olanaklı mıdır? 83

SORU 55 Üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapan çalışana üniversitede ders aracı olarak kullanılan kitaplar için ödenecek telif ücreti vergiye tabi midir?…………………………………………………………………………………………………………. 84

SORU 56 öğrencilere özel ders verilmesi karşılığında alman ücret vergiye tabi midir?                     86

SORU 57 öğretmenin kendisinin yazdığı ders kitaplarının öğrencilerine pazarlanması karşılığı elde ettiği         kazanç     nasıl vergilenir?      89

SORU 58 İnternet üzerinden uzaktan eğitim platformu aracılığıyla verilecek hizmetin vergilendirilmesi nasıl olacaktır?         91

 

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

SORU 1 Vakfa ait iktisadi işletme olarak faaliyet gösteren özel eğitim kuramlarında çalıştırılan öğretmenlere Temmuz ve Ağustos aylannda ödenen ücretlerin ikinci dönem kurum geçici vergi dönemi sonu itibariyle gider tahakkukunun yapılarak söz konusu ödemelerin ikinci dönem kurum geçici vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilir mi?………………………………………. 97

SORU 2 Şirket Personelinin yurtdışı eğitim harcamaları kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilir mi?    98

SORU 3 Okul kantin işletmesinin kurumlar vergisi karşısında mükellefiyet durumu nedir? 100

SORU 4 Okul aile birliğince satışı yapılan tişört ve gömlekler nedeniyle iktisadi işletme oluşur mu? 101

SORU 5 Okul aile birliği olarak sözleşme ile kiralanan spor sahasının, okul aile birliğince spor salonu olarak işletilmesinden dolayı kurumlar vergisi


SORU 7 Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir okul alanına spor kompleksi yaptırılarak bağışlanması dummunda, söz konusu bağışa ilişkin harcamalar KVK’nın 10/ç maddesi uyarınca eğitime %100 destek kapsamında şirketin vergi matrahından indirilebilir mi?                                 107

SORU 8 Meslek lisesine bağlı Döner Sermaye İşletmesinin elde ettiği gelirler nedeniyle kurumlar vergisi mükellefiyeti doğar mı?  109

SORU 9 Üniversiteye yapılan bağış ve yardımlar kurum kazancından indirim konusu yapılabilir mi? 111

SORU 10 Üniversiteye ait döner sermaye işletmesi kurumlar vergisinden muaf mıdır?       115

SORU 11 Eğitim-öğretim kazanç istisnasından yararlanacak şirket, indirimli kurumlar vergisi oranından yararlanabilir mi ve indirimli kurumlar vergisi teşvikinin uygulanmasına ne zaman başlanabilir?…………………………………. 117

SORU 12 Amerika Birleşik Devletleri mukimi şirketten alınan teknik eğitim

hizmeti karşılığı ödenen bedellerden vergi tevkifatı yapılacak mıdır?……… 119

SORU 13 Bir şirkete ait olan binanın “Yardım” ibaresi konulmuş fatura ile bedelsiz olarak Vakıf Üniversitesinin kullanımına tahsis edilmesi halinde emsal kira bedeli kadarlık bir tutar kurum kazancından indirim konusu yapılabilir mi?  123

SORU 14 Şirket tarafından, kadın çalışanların çocukları için özel bir kreşten alınan bakım hizmeti ile ilgili yapılan giderlerin kurumlar vergisinden indirim konusu yapılması olanaklı mıdır?……………………………………… 124

SORU 15 Satın alınarak Vakıf Üniversitesine bağışlanan binek otomobil bedeli kurum kazancından indirim konusu yapılabilir mi?      126

SORU 16 Milli Eğitim Müdürlüğü’nün denetiminde TEOG, LYS, ÖSS gibi hazırlık kursları düzenlenmesi, bu hazırlık kurslarının süresinin 10 ay olması, alman kurs ücretlerinin bazen peşin, bazen çek ya da senetle toplu olarak, bazen de kredi kartı ile yapılmasının Kurumlar Vergisi karşısındaki durumu nedir?…………………………………………………………………………………                           128

SORU 17 İşletmeye dahil okulun 15 yıl süreyle özel okul olarak kiralanması ve bir yıllık liranın da peşin tahsil edilmesi karşılığı elde edilen gelirin kurumlar vergisi karşısındaki durumu nedir?………………………………………… 129

SORU 18 Demeklerce işletilen 200 yatak kapasiteli kız kuran kursu öğrenci yurdu için yapılacak bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirim konusu yapılabilir mi? …………………………………………………… 131

SORU 19 Üniversite bünyesinde kuruluş amacına uygun olarak kurulan Uzaktan Eğitim Merkezinin Kurumlar Vergisi karşısındaki durumu nedir?.. 132

SORU 20 Meslek okulları bünyesinde faaliyet gösteren “Uygulama Otelleri” kurumlar vergisine tabi inidir?          134

SORU 21 Vakıf Üniversitesine çek verilerek yapılan bağış, hangi dönemde kurumlar vergisi matrahından indirim konusu yapılabilir?  135

SORU 22 Devlet Hastanesi olarak ruhsatlandırılan; ancak Sağlık Bakanlığı ve üniversite arasında imzalanan protokol çerçevesinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak tescili yapılan hastanenin kurumlar vergisi karşısındaki durumu nedir?                              138

SORU 23 özel okul işletmelerinde okul veya okulun bağlı olduğu şirket ya da vakıf personelinin çocuklarına yapılan indirimler veya verilen bursların vergi karşısındaki durumu nedir? ………………………………………………………                  139

SORU 24 Okullardaki öğrenci kulübünce işletilen okul kooperatifi kurumlar vergisine tabi midir?    141

SORU 25 Okul Aile Birliği tarafında yalnızca okuldaki öğrencilerin yetiştirilmesi için okulda açılan kurslar iktisadi işletme sayılır mı ve kurumlar vergisi mükellefiyeti doğar mı? ………………………………………………………………. 142

SORU 26 5580 sayılı özel öğretim Kurumlan Kanunu*na göre özel okul işletmeciliği yapan bir okulun, dönem başında yerel veya genel yayın organlarıyla ilan ettiği öğrenim ücretlerinden daha düşük bedelle hizmet vermesi halinde kurumlar vergisi uygulaması bakımından hangi bedelin esas alınması gerekir? ………………………………………………………………………………………………..  144

SORU 27 Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen kurslara katılan bariyerlerin yaptığı | el işlerinin satılması ve gelirlerin tamamının kursiyerlere kalması halinde Okul Aile Birliği yönünden iktisadi işletme oluşur mu?…………………….. 144

SORU 28 Özel okul işletmelerinde çeşitli biçimlerde verilen bursların Kurumlar Vergisi Kanunu karşısındaki durumu nedir?          146

SORU 1 Okul Aile Birlikleri tarafından kiraya verilen okullardaki kantin işletmelerinin KDV karşısında mükellefiyet durumu nedir?     151

SORU 2 Demekler, vakıflar, belediyeler, meslek kuruluşları ve üniversitelerce düzenlenen Kurs faaliyetleri KDVK’daki “Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan istisnalar’* kapsamına girer mi?……………………………………….. 152

SORU 3 özel okulların kendi bünyesinde yaptığı öğrenci taşıma (servis) hizmetlerine uygulanacak katma değer vergisi oranı nedir?         152

SORU 4 Yurt dışında mukim firmalardan yurt dışında eğitim hizmeti alınması işleminin KDV karşısındaki durumu nedir?                       —            ………………………………………………………………………………… 153

SORU 5 Meslek edindirme kursu eğitim hizmeti olarak düşük oranlı KDV’ye tabi midir?                                                                                          ……………………………………….. 154

SORU 6 Î1 genelinde veya Türkiye ölçeğinde eğitim düzeyinin yükseltilmesi, yurt, ek derslik, yapım-onanm ve materyallerinin sağlanması amacıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında GSM operatörlerine gönderilen SMS’ler aracılığıyla toplanacak bağış gelirlerinin KDV ve özel İletişim Vergisi karşısındaki durumu nedir?……………………………………………………………… 155

SORU 7 Özel eğitim kuramlarının kurucuları tarafından burs verilen öğrenciler ve kursiyerler için gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi uygulaması nasıl olacaktır?………………………………………………………………… 156

SORU 8 Okullara yapılan bilgisayar ve donanım teslim ve hizmetleri KDV’den istisna mıdır? İstisna ise indirimle giderilemeyen vergiler iade edilebilir mi?……………………………………………………………………………………………………… 158

SORU 9 Özel Eğitim Kuramlarında verilen hizmet bedelinin kredi kartı ile taksitle alınması halinde KDV, aylık taksit miktarının kurumun banka hesabına geçtiği tarihte mi vergilendirilecektir? …………………………………………………. 160

SORU 10 Mesleki eğitim kursunda verilen hizmetlerde KDV istisnası var mıdır?                                                 162

SORU 11 Milli Eğitim Bakanlığından 5580 sayılı özel Öğretim Kurumlan Kanunu kapsamında alınmış herhangi bir izin belgesinin bulunması halinde uygulanacak KDV oram ile izin olmaması durumunda uygulanacak KDV oram kaçtır?                                                     163

SORU 12 Fabrika ve iş yerlerinde çalışan personele verilen ilk yardım ve iş güvenliği iş ve işçi sağlığı, işyeri hekimliği eğitimlerinde uygulanacak KDV oranı % kaçtır?……………………………………………………………………………………………… 164

SORU 13 Engellilere yönelik eğitimler ve günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç, gereç ve özel bilgisayar programı teslimleri KDV’den istisna mıdır?………………………………………………………………….. 165

SORU 14 Üniversiteler veya kamu kurumlan bünyesinde üniversitede görev yapan kişilerin çocuklanna hizmet vermek üzere faaliyet gösteren kreş ve konukevinde verilen hizmetler KDV’ye tabi midir?………………. 166

SORU 15 Hizmet içi eğitimler, psikoteknik testler ve araç sürücülerine yönelik olarak verilen ADR ve SRC eğitim hizmetlerinde uygulanacak KDV oram nedir?……………………………………………………………………………………. 167

SORU 16 Milli Eğitim Bakanlığı’na yapılacak okul bağışında KDV uygulaması nasıl olacaktır?               168

SORU 17 İnternet üzerinden verilen İngilizce eğitiminde KDV oranı ne olmalıdır?        171

SORU 18 Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar arasında yer almayan vakıflarca işletilen öğrenci yurtlarının KDV karşısındaki durumu nedir?…………………………………………………………………………         172

SORU 19 Okul kantini kiralamasında gelir vergisi kesintisi ve KDV uygulaması nasıl olmalıdır?       173

SORU 20 Demek tarafından düzenlenen kongre, toplantı, eğitim vb. ait giderlerde KDV uygulaması nasıldır?                       175

SORU 21 Vakıf üniversitesinin KDVK’nm 17/2-b maddesi kapsamında burslu öğrenci okutması olanaklı mıdır? Üniversite eğitim faaliyetlerini yürütülebilmesi için yapılan cari giderler ye yatırım (bina, teçhizat, demirbaş gibi) harcamaları nedeniyle yüklendiği KDV’yi indirim konusu yapılabilir mi?………………………………………………………………………………………………………. 176

SORU 22 “Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği”nde belirtilen esaslar çerçevesinde faaliyet gösteren ve geliri toplanan bağışlar ve kantin kiralarından oluşan okul aile birliğinin, okulun ihtiyaçları ve onarımı için yaptığı mal ve hizmet alımlan KDV’den istisna olabilir mi?             178

 

SORU 23 Sadece su altı eğitim ve sportif dalış eğitim ve öğretim hizmeti sunan bir şirketin ödeme kaydedici cihaz kullanması zorunluluğu var mıdır?…. 178

SORU 24 Bale eğitimi veren bir mükellefin ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu var mıdır? 179

SORU 25 Sürücü kursu ve psikoteknik hizmetleri veren şirketlerin ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu var mıdır?           180

SORU 26 özel okul ve dershanelerin ilan ettiği öğrenim ücretlerinden daha düşük bedelle öğrenci okutmaları halinde gelir, kurumlar ve katma değer vergisi uygulaması bakımından hangi bedel esas alınacaktır? …………………………….. 182

SORU 27 İşletmeye dahil okulun kiralanmasından elde edilen gelirin KDV karşısındaki durumu nedir?                                                                         183

SORU 28 Üniversite bünyesinde kuruluş amacına uygun olarak kurulan Uzaktan Eğitim Merkezinin KDV karşısındaki durumu nedir?                         185

SORU 29 Eğitim ve danışmanlık faaliyeti yapan şirketin üniversite hocaları ve mükellef olmayan kişilerden, eğitmen veya danışman olarak hizmet alması halinde bu kişilere yapılacak ödemelerin KDV yönünden durumu nedir?…………                                186

SORU 30 Devlet hastanesi olarak ruhsatlandırılan; ancak Sağlık Bakanlığı ve üniversite arasında imzalan protokol çerçevesinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak tescili yapılan hastanenin KDV karşısındaki durumu nedir?      187

SORU 31 Eğitim sektöründe farklı oranlarda “burs” adıyla veya “başan iskontosu” adıyla yapılan indirimlerine KDV uygulanacak mıdır?     188

SORU 32 Üniversite ücretlerinden indirim suretiyle verilen bursların Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30/a bendi kapsamında değerlendirilebilir mi?… 190

SORU 33 Eğitim kurumlannda eğitim hizmetinden ÜCRETSİZ yararlandırılan öğrencilerin KDV karşısındaki durumu nedir?       191

SORU 34 Okullardaki öğrenci kulübünce işletilen okul kooperatifi KDV’ye tabi midir?                                                                                                  ……………………………………… 193

SORU 35 Okul aile birliği tarafından yalnızca okul öğrencilerine yönelik olarak açılan kurslar KDV’ye tabi midir?        194

SORU 36 5580 sayılı özel Eğitim Kurumlan Kanunu’na göre özel okul işletmeciliği yapan bir okulun, dönem başında yerel veya genel yayın

organlarıyla ilan ettiği öğrenim ücretlerinden daha düşük bedelle hizmet vermesi halinde KDV uygulaması bakımından hangi bedelin esas alınması gerekir?……………………………………………………………………………………………………… 195

SORU 37 Okul aile birliğinin, okulun döner sermaye işletmesine araç kiralaması halinde KDV işlemleri nasıl olacaktır?                                196

SORU 38 Yabancı elçiliklerin Türkiye’de okul yapımı için edinecekleri gayrimenkuller KDV istisnasından yararlanabilir mi?         197

SORU 39 Okul aile birlikleri ve anaokullanna verilen temizlik hizmetinde KDV tevkifatı yapılacak mıdır?       198

SORU 40 Vakıf üniversitesinde eğitim ücretini dönem başında peşin ödeyen öğrencilere fatura, eğitim hizmeti henüz verilmeden düzenlenebilir mi? Düzenlenir ise, bunun KDV beyanına etkisi ne olur?…………………………………………….. 199

SORU 41 Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen hizmetlerin tabi olacağı KDV oranlan nelerdir?                                                     200

SORU 42 Dershane tarafından üniversiteye hazırlık derslerinin CD’ye kaydedilerek satışında uygulanacak KDV oram nedir?         201

SORU 43 Piyasadan özel sektörün ürettiği ders kitaplan alımmda KDV oranı nedir?          202

 

VERGİ USUL KANUNU

SORU I Yurtdışında bulunan eğitim firmalarına verilen aracılık ve danışmanlık hizmetlerinde vergi hukuku anlamında belge düzeni nasıl olmalıdır?………………………………………………………………………………………………. 207

SORU 2 Bilimsel kongreler için internet üzerinden kredi kartı ile tahsil edilen, kongre kayıt ücretinin içinde bulunan program kitapçığı, konferans çantası, kırtasiye malzemesi ve öğle yemeği gibi hizmetler için katılımcılar tarafından internetten yapılan kredi kartı ödemelerine ilişkin fatura ne zaman düzenlenir?………………………………………………………………………………………………. 209

SORU 3 Bireysel ve sosyal gruplara yönelik kişisel gelişim ve eğitim danışmanlığı faaliyetinde bulunan serbest meslek erbabı hangi belgeleri düzenler ve hangi defterleri tutar?…………………………………………. …………………………… 210

SORU 4 özel          eğitim kurumu işletmeciliğinden           dolayı istisnadan

yararlanamayan mükellefin ayrıca anaokulu işletmesi halinde istisna uygulamasından yararlanması mümkün müdür? Verilen eğitim hizmeti karşılığı olan paranın kayıt sırasmda peşin ödenmesi halinde fatura ne zaman düzenlenir?. 212

SORU 5 Psikolojik danışmanlık hizmeti veren gerçek kişinin yurt dışından aldığı hizmet bedelleri için yaptığı ödemelerin KDV ve Gelir Vergisi karşısındaki durumu ve kayıt düzeni nedir?………………………………………….. 218

SORU 6 Bir eğitim kurumu tarafından bilgi teknolojileri konusunda verilen eğitim hizmetinde vergiyi doğuran olay ne zaman meydana gelir ve buna ilişkin fatura ne zaman düzenlenir?………………………………………………………………   225

SORU 7 Yabancı dilde eğitim materyalinin yazımı, basımı, editörlüğü ve tasarımına ilişkin giderlerin üretimi yapan grup tarafından karşılanması durumunda çeviri,                             uyarlama, editörlük      vb.   giderlerin    kaydı        ve   bu

mateıyallerin basım hakkının alınması durumunda amortisman uygulaması nasıl olacaktır?                227

SORU 8 Yurtdışından Türkiye’ye eğitim görmek için gelen yoksul öğrencilere bir şirkete bağlı olarak faaliyet gösteren özel lisede ücretsiz olarak verilen eğitim hizmeti dolayısıyla fatura düzenlenecek midir?…………………………………. 229

SORU 9 Taşımalı eğitim kapsamındaki ilköğretim okullarında verilen öğle yemeğinin taşınması sırasında düzenlenecek belge ile verilen hizmetin faturası aylık olarak düzenlenebilir mi?            231

SORU 10 özel eğitim kurumlarında ücretin 8-10 taksitle alınması halinde belge düzeni nasıl olmalıdır?              233

SORU 11 Eğitim ve danışmanlık faaliyeti yapan şirketin üniversite hocaları ve mükellef olmayan kişilerden, eğitmen veya danışman olarak hizmet alması halinde bu kişilere yapılacak ödemelerin vergilendirilmesi ve belge düzeni nasıl olacaktır?  234

SORU 12 Üniversite tarafından işletilen eğitim ve dinlenme tesisinde amortisman uygulaması nasıl olmalıdır?                                                                  ……………………………………………………………. 235

SORU 13 Okul aile birliğinin, okulun döner sermaye işletmesine araç kiralaması halinde düzenlenecek belgeler nelerdir?  236

SORU 14 Özel okullar tarafından verilen burs veya yapılan indirimler düzenlenecek belgelerde nasıl gösterilmelidir?        240

SORU 1 Ticari işletmeye kayıtlı olmayan, ticari işletme sahibi kişiye ait gayrimenkulün 4 katını öğrenci yurdu olarak kullanılmak şartıyla Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış olan bir eğitim ve kiiltür vakfına herhangi bir menfaat ve karşılık beklemeden, bedelsiz olarak hibe edilmesi halinde Veraset ve İntikal Vergisi hükümleri karşısındaki durum ne olacaktır? ………………………………….. 243

SORU 2 Hibe yolu ile iktisap edilen vakıf adına kayıtlı taşınmazların yeni kurulan üniversiteye hibe edilmesinin veraset ve intikal vergisi karşısındaki durumu nedir?………………………………………………………………………………………………….. 244

SORU 3 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu hükümlerine tabi vakıf üniversitesi, bağışlanacak gayrimenkul veya diğer iktisadi değerlerle ilgili olarak veraset ve intikal vergisinden muaf mıdır?……………………………………………………………….. 245

SORU 4 Üniversite sınavında birinci olan öğrenciye şirket tarafından verilen ödül, veraset ve intikal vergisine tabi midir? 246

SORU 5 Hükmi şahıslara ait olup, kamunun yararlanması için bilim, araştırma, kültür, sanat, sağlık, eğitim, hayır, imar, spor gibi amaçlarla kurulmuş olması ve bu niteliğinin devam etmesi koşuluyla demeğe yapılacak bağış ve yardımlar veraset ve intikal vergisinden istisna mıdır?   247

SORU 6 Bir kişinin sahibi olduğu taşınmazlarını üniversiteye bağışlaması işlemi Veraset ve İntikal Vergisi’ne tabi midir? 248

SORU 7 Üstün yetenekli öğrencilere yapılan ödemeler dolayısıyla veraset ve intikal vergisi söz konusu olacak mıdır?       249

SORU 8 Deprem nedeniyle öğrencilere verilen burslar Veraset ve İntikal Vergisine tabi midir?           250

SORU 1 Ticari işletmeye kayıtlı olmayan, ticari işletmenin sahibine ait gayrimenkulun, 4 katını öğrenci yurdu olarak kullanılmak şartıyla Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış olan bir eğitim ve kültür vakfına herhangi bir menfaat ve karşılık beklemeden, bedelsiz olarak hibe edilmesi halinde damga vergisi hükümleri karşısındaki durum ne olacaktır?……………………………………………. 255

SORU 2 Teknoloji Geliştirme Bölgesinde çalışan Ar-Ge personeline yapılan ücret ödemelerinde damga vergisi istisnası söz konusu mudur?   256

SORU 3 Sözleşmenin bir tarafını Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim idaresi teşkil etmek kaydıyla anaokulu genel onanm inşaat sözleşmesi Damga Vergisinden muaf tutulabilir mi?……………………………………………………………………………… 257

SORU 4 Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Eğitim Kursu olarak zihinsel engelli çocuklara hizmet verilen bir kuruma hizmetleri karşılığında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi söz konusu mudur?  258

SORU 5 İlköğretim okullarında okuyan öğrencilerin yemek ihtiyaçlarının karşılanması için yapılacak harcamalara ilişkin olarak düzenlenen ihale karan ve sözleşmelerin, bir tarafım ilköğretim idaresi teşkil etmek kaydıyla damga vergisi karşısındaki durumu nedir?    259

SORU 6 Okul aile birlikleri ile kantin işletmecileri arasında düzenlenecek Kantin Kira Sözleşmeleri üzerinden damga vergisi ödenecek midir?.                261

SORU 7 Vakıf üniversitesinin damga vergisi muafiyeti var mıdır?……………… 262

SORU 8 Okul Aile Birliğinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na vereceği sosyal güvenlik prim bildirgeleri ile vergi dairelerine vereceği muhtasar beyannameler damga vergisine tabi midir?……………………………………………………………………………… 263

SORU 9 Meslek Lisesine bağlı Döner Sermaye İşletmesinin damga vergisi mükellefiyeti var mıdır?    265

SORU 10 Okul pansiyonunda kalan öğrencilere öğrenci maaş bordrosu düzenlenerek verilen harçlıklar damga vergisine tabi midir? 266

SORU 11 Araştırma görevlisinin başka bir üniversitede yapacağı yüksek lisans ve/ veya doktora için bağlı olduğu üniversiteye vereceği kefalet senedinin damga vergisine tabi midir?……………………………………………………………………………… 267

 

SORU 12 öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurtdışına eğitim amacıyla gönderilmesi nedeniyle ilgililer adına düzenlenen kamu personeline mahsus yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi damga vergisinden istisna mıdır?           268

SORU 13 18 yaşını doldurmuş stajyer öğrencilere asgari ücretin yansı tutannda yapılacak ücret ödemelerinden damga vergisi kesilecek midir?… 269

SORU 14 Yurtdışmda öğrenim gören öğrencilerin, resmi-burslu statüsünde yaptığı öğrenime ilişkin verdiği taahhüdün ihlali nedeniyle hazîneye olan borcu için düzenlenen kefalet ve taahhüt senetlerinden damga vergisi aranacak mıdır?       270

SORU 15 Sosyal Denge Tazminatının Damga Vergisi karşısındaki durumu nedir?               272

SORU 16 Pansiyonlu ilköğretim okulunda, okul pansiyonu için mal/malzeme, hizmet alımlan ile yapım işlerine ilişkin olarak yapılacak ihalelerde düzenlenen ihale karan ve sözleşmeleri, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 78 ve 83. maddeleri kapsamında damga vergisinden istisna mıdır?   273

SORU 17 Organize sanayi bölgesine ait okula yapılan eğitim öğretim destek ödemeleri damga vergisine tabi midir?           275

SORU 18 Taşımalı ilköğretim uygulaması çerçevesinde yapılan taşıma sözleşmelerinde damga vergisi istisnası söz konusu mudur? 276

SORU 19 İl Özel İdareleri tarafından köy ve kasaba okullannm yakacak gereksinimlerini karşılamak üzere özel kişi veya şirketlerle yapılacak ihaleler ile sözleşmeler damga vergisinden istisna mıdır?………………………………………. 278

 

HARÇLAR KANUNU

SORU I 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanunu hükümlerine tabi vakıf üniversitesi, sahibi olduğu veya olacağı gayrimenkullerle ilgili olarak emlak vergisinden muaf mıdır?…………………………………………………………………………….. 283

SORU 2 Vakıflara ait özel okullar için Emlak Vergisi muafiyeti veya kısıtlı emlak vergisi uygulanabilir mi?       284

SORU 3 Demeğe ait öğrenci yurdunun çevre temizlik vergisi ve emlak vergisi muafiyeti var mıdır?     285

SORU 1 Ticari işletmeye kayıtlı olmayan, ticari işletme sahibi kişiye ait gayrimenkulün 4 katını öğrenci yurdu olarak kullanılmak şartıyla Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış olan bir eğitim ve kültür vakfına herhangi bir menfaat ve karşılık beklemeden, bedelsiz olarak hibe edilmesi halinde tapu harcı ne olacaktır?…………………………………………………………………………………….. 289

SORU 2 Özel eğitim kurslarından ruhsat harcı aranacak mıdır?…………… 289

SORU 3 Okul öncesi öğretim veren özel anaokulları ruhsat harcı ödeyecek midir?….                             290

SORU 4 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu hükümlerine tabi vakıf üniversitesi, satm alacağı ve kendisine bağışlanacak gayrimenkullerle ilgili olarak tapu harcından muaf mıdır?           291

SORU 5 Özel öğretim kuramlarından istenen ruhsat harcının ilköğretim okulu bünyesinde kalan hem ilkokulu hem de ortaokulu kapsar mı? 4+4+4 kapsamında ayrılan ve adı ortaokul olan bölüm için ek bir ruhsat harcının yatırılması gerekir mi?….       292

SORU 6 Okul yapımına tahsis edilen gayrimenkulun ifraz işlemi harçtan muaf mıdır?                         294