Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Vergi Uygulamalarında e–Tebligat ve e–Haciz

Vergi Uygulamalarında e–Tebligat ve e–Haciz

Doç. Dr. Hakan Ay, Dr. Mustafa Alpaslan, Eda Kaya


Baskı Tarihi: Mart 2017
Sayfa Sayısı: 121 Sayfa
Fiyatı: 27,50 TL
İndirimli Fiyatı:27 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb
Vergi Uygulamalarında e–Tebligat ve e–Haciz, Doç. Dr. Hakan Ay, Dr. Mustafa Alpaslan, Eda Kaya tarafından titizlikle yazılmıştır. E–Haciz Bildirisi ve Haciz Bildirisi Nedir?, E-Haczin Tarafları Kimlerdir?, E-Hacizde Amaç Nedir? gibi bir çok konu başlıklarından oluşan Vergi Uygulamalarında e–Tebligat ve e–Haciz kitabı bu alanda konu ile ilgili okuyucularımızı aydınlatmayı amaç edinmiştir.
Vergi Uygulamalarında: E-Tebligat ve E-Haciz isimli bu çalışma bir rehber kitap niteliğindedir. Bu kitap, temel bilgileri sunmakta ve ilgililerin sürekli başvurabileceği bir kaynak niteliği taşımaktadır. Kitapta, konu ile ilgili herkesin merak ettiği temel konulara da soru/cevap şeklinde yer verilerek, konunun daha iyi anlaşılması sağlanmıştır.
Kitabın en önemli özelliği, her biri farklı alanlarda uzman olan yazarların, kendi uzmanı oldukları alanı kaleme almalarıdır. Böylece, işlenen konular okuyucuya daha kolay ve anlaşılır bir dille anlatılmıştır.
Yazarların daha önceki kitaplarında olduğu gibi, bu kitap da “maliye-mükellef” diyalogunun verimli bir şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunulmaktadır.
Konu Başlıkları
Amme Alacağı Kavramı
Vergi Usul Kanuna Göre Yeni “E–Tebligat” Nedir?
Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Tip Ödeme Emri
E–Haciz Uygulamaları Nasıl Yapılmaktadır?
E–Haciz Bildirisi ve Haciz Bildirisi Nedir?
E–Haciz Uygulamaları Yaygınlaşmaktadır
Elektronik Hacizden En Hafif Zarar İle Nasıl Kurtulabilinir?
Mal Beyan Dilekçesi – Haciz Bildirisi Örneği
Bankalara Ait Özel Tatbikat Uygulaması Nedir?
Vergi Borcunun 3. Kişilerden Takibi

ı

İÇİNDEKİLER

Önsöz  5

Kısaltmalar  11
I. GENEL BİLGİLER  13
II. AMME ALACAĞI KAVRAMI  16
III. VERGİ USUL KANUNA GÖRE YENİ “E-TEBLİGAT” NEDİR?  17
IV. AMME ALACAĞININ KOĞUŞTURMA USULÜ NEDİR?  23
V. AMME ALACAKLARININ TAKİBİNDE YENİ TİP ÖDEME EMRİ  24
VI. E-HACİZ BİLDİRİSİ VE HACİZ BİLDİRİSİ NEDİR?  27
A. Vergi Borcu İle İlgili Vergi Dairesinin, Mükellefin Alacaklı Bulunduğu 3. Kişilerden Takip Şekli/Haciz Bildirimi  29
B. Vergi Dairelerinin Haciz Bildirimindeki Bankalara Ait Özel Tatbikat Uygulaması Nedir?  29
VII. E-HACİZ UYGULAMALARI YAYGINLAŞMAKTADIR  31
VIII. E-HACİZ UYGULAMALARI İHTİYATİ TAHAKKUK VE İHTİYATİ HACİZ DURUMUNDA NASIL YAPILMAKTADIR?  37
IX. ELEKTRONİK HACİZDEN EN HAFİF ZARAR İLE NASIL KURTULABİLİNİR?  39
X. SONUÇ VE ÖNERİLER  39
XI. SORULAR VE YANITLARLA E-HACİZ  41
A. E-Haciz Nedir?  41
B. E-Haczin Kapsamı Nedir?  41
C. E-Hacizde Amaç Nedir?  42
D. E- Haciz Uygulama Yöntemi Nedir?  42
E. E-Hacizin Hukuki Dayanağı Nedir?  43
F. E-Haczin Tarafları Kimlerdir?  44
G. E-Haciz İşlemi Hangi Adımlardan Geçer?  45
H. E- Hacizden Kurtulma Yolu Nedir?  46
İ. Neler Haczedilemez?  47
J. E-Haciz Uygulamasının Sakıncaları Nedir?  49
K. Doğru Bir E-Haciz Uygulaması İçin Ne Yapılmalıdır?  50
L. E-Hacizde Tebligat İşlemleri: (Tebligatta e-Tebligat Uygulaması Var mı? Fiilen Borçluya Tebligat Yapılamadığı Durumlarda da
E-Haciz Uygulanabiliyor mu?)  51
M. E-Haciz Yapıldıktan Sonra Kişi Borcunu İlgili Kurumla Anlaşarak Taksitlendirirse Haciz Konulan Miktar Serbest mi Kalıyor Yoksa Borca Karşılık Mahsup mu Ediliyor?  53
N. E-Haczi Sadece Vergi Dairelerimi Yapabiliyor?  53
O. Gelir İdaresi E-Haczi Nasıl İşletiyor?  54
Ö. Öğrenim Kredisi Borcu Olanlarda Hacze Maruz Kalabilir mi?  55
P. Borç Miktarından Fazlasına da E-Haciz İşlemi Yapılıyor mu?  55
R. E-Haciz Uygulanan Alacaklarda da Haciz Masrafları, Faiz Oranları vs. Normal Haciz İşlemleri İle Aynı mı?  55
S. E-Haciz İle Dondurulan Hesabımdaki Paraya Devlet Kontrolünde Olduğu Sure İçin Faiz Ödeniyor mu?  55
Ş. Vadeli Hesaptaki Paraya ve Yatırım Hesabındaki Nakit, Tahvil, Bono, Hisse Senedi ve Altın Gibi Varlıklara Ya Da Vob Hesabındaki Emtia Yatırımlarına da E-Haciz Uygulanıyor mu?  56
EKLER
EK-1: ÖDEME EMRİ ÖRNEĞİ  59
EK-2: MAL BEYAN DİLEKÇESİ  61
EK-3: HACİZ BİLDİRİSİ ÖRNEĞİ  63
EK-4: BANKADAKİ E-HACZİN KALDIRILMASI İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ  64
EK-5: VERGİ MAHKEMESİ KARARLARI  66
EK-6: DANIŞTAY KARARLARI  87
Yararlanılan Kaynaklar  105
Özgeçmişler  107