Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
İnşaat Muhasebesi ve Vergi Uygulamaları Rehberi

İnşaat Muhasebesi ve Vergi Uygulamaları Rehberi

YMM Recep Selimoğlu


Baskı Tarihi: 2018 Yılı Özel Baskı
Sayfa Sayısı: 1008
Fiyatı: 120 TL
İndirimli Fiyatı:118 TL (Kdv Dahil)
ÜCRETSİZ KARGO
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

ÖNSÖZ

Muhasebe uygulamalarında, mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında, belli kişi ve grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması, muhasebenin temel kavramlarından, sosyal sorumluluk kavramının gereğidir.  İşletme faaliyetleri hakkında bilgi kaynağı, o işletmenin muhasebe kayıt ve belgeleri ile bunlara dayanılarak hazırlanmış mali tablolardır. Mali tablolarda yer alan bilgilerin muhasebe kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden gerçek durumu yansıtan objektif  belgelere uygun olması, doğru mali tabloların sunulmasında ve en önemlisi kamu yararı adına son derece önemlidir. Muhasebe faaliyetinde esas olan bilgi üretimidir… Sağlıklı bilgilerin üretilmesi ise, şüphesiz, sağlıklı bir belge sistemi ile mümkündür.

İnşaat faaliyetinde bulunan işletmelerde muhasebe ve vergi uygulamaları, diğer sektör işletmelerinden önemli ölçüde farklıdır… İnşaat işlerinde inşaatın yapılış amacının ve yönteminin işin başında biliniyor olması-bilinmesi, işletmenin muhasebe hesap planlarının oluşturulması, muhasebe faaliyetleri,  mali tablolarının hazırlanması ve faaliyet dönemi kârının ilgili vergi mevzuatımıza uygun biçimde vergilendirilmesi açılarından son derece önemlidir…

‘’İnşaat Muhasebesi & İlgili Vergi Mevzuatı Uygulamaları Rehberi’’ konulu çalışmamızın, inşaat faaliyetinde bulunan işletmelerin yöneticilerine, 3568 sayılı yasa kapsamında muhasebe /denetim faaliyetinde bulunan meslek mensuplarına, meslektaşlarımıza, stajyerlere, çalışma konumuzla ilgili sınavlara hazırlanan öğrencilere kaynak niteliğinde olması amaçlanmıştır.

Çalışmamızda ilgili konular ayrı ayrı başlıklar halinde ele alınmış, her konu, ilgili vergi mevzuatı /konuya ait özelgeler ve muhasebe yevmiye defteri kayıtlarını içeren örnek uygulamalarla desteklenmiştir. Ayrıca, inşaat faaliyetindeki somut uygulamalar dikkate alınarak, çalışmamızın son bölümünde muhasebe kayıtları ve ilgili vergi mevzuatı hükümlerini içeren kapsamlı örnek uygulamalara yer verilmiştir.

Çalışmamızın, meslektaşlarıma, meslek mensubu adayı stajyerlerimize, vergi / muhasebe eğitimi alan öğrencilerimize, işletme yöneticilerine, uygulayıcılara ve ilgilenenlere yararlı olmasını dilerim.

Saygılarımla,

YMM Recep Selimoğlu

ÖZGEÇMİŞ

YMM RECEP SELİMOĞLU

1960 yılında Sivas ili Zara ilçesinde doğdu. 1977 yılında İstanbul Vefa Lisesi’ni bitirdi. 1981 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi lisans bölümünden mezun oldu.

1998 yılında sınavla Yeminli Mali Müşavir ünvanını aldı.

1989-1993 yıllarında Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği şube yöneticiliği ve 1994-1996 döneminde İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İstanbul Şubesinin , inşaat işletmelerinde muhasebe ve vergi uygulamaları konulu eğitim seminerlerinde  14 yıl eğitmen olarak görev aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisanslama sınavlarına yönelik İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi ve İlgili Vergi Mevzuatı konularında 5 yıl eğitmenlik yaptı. İnşaat işletmelerinde, Konut Üretim ve Yapı Kooperatifleri ile üst birliklerinde müşavirlik hizmetleri verdi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi olarak Dış Ticaret ve Emlak Yönetimi bölümlerinde 6 yıl Muhasebe/ İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi derslerini verdi. İstanbul Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans programında öğretim görevlisi olarak Muhasebe ve Finansal Tablolar derslerini verdi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Gelir Uzman Yardımcılığı sınavlarına yönelik Vergi Mevzuatı ve Muhasebe Uygulamaları konularında 11 yıl eğitim verdi.  İnşaat Muhasebesi-Vergilendirme Usul ve Esasları, İşletmelerde Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Raporlanması – Muhasebede Tek Düzen Hesap Planı İşleyişi, Muhasebe Denetimi, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) – Türkiye Muhasebe Standartları (TMS), Mali Tablolar Analizi vb.mesleki konularda eğitmen olarak görev almaktadır.

Çok sayıda yayımlanmış mesleki makaleleri yanında, ‘’Konut Yapı Kooperatifleri ‘’ -  İnşaat İşlerinde ve Yapı Kooperatiflerinde Vergilendirme-Muhasebe Uygulamaları‘’ – ‘’İnşaat İşlerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları’’- ‘’İnşaat Muhasebesi ve Vergi Uygulamaları Rehberi’’ adlı dört kitabı bulunmaktadır.

Halen Yeminli Mali Müşavir olarak görev yapmakta olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER…1
İNŞAAT FAALİYETİ VE İŞLETME TÜRLERİ…11
İNŞAAT FAALİYETİ VE İŞLETME TÜRLERİ…11
MAMUL ÜRETİM İŞLETMESİ – HİZMET ÜRETİM İŞLETMESİ…13
MAMUL ÜRETİM İŞLETMESİ – HİZMET ÜRETİM İŞLETMESİ…13
KENDİ NAM VE HESABINA YAPILAN İNŞAATLAR, ÖZEL İNŞAATLARDIR….13
BAŞKALARI ADINA YAPILAN İNŞAATLAR, TAAHHÜT ŞEKLİNDEKİ İNŞAATLARDIR….14
İNŞAATIN YAPILIŞ AMAÇLARI VE BİÇİMLERİ…17
İNŞAATIN YAPILIŞ AMAÇLARI VE BİÇİMLERİ…17
İŞLETME TÜRLERİNİ TEST EDELİM!…18
İNŞAAT İŞLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) UYGULAMASI…23
İNŞAAT İŞLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) UYGULAMASI…23
KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI…26
KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI…26
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILAN VE NET ALANI 150 M2 NİN ALTINDA OLAN KONUT İNŞAATLARINDA KDV ORANI UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖNEMLİ NOT…30
150 M2 NET ALAN (FAYDALI ALAN) KONUSU…43
150 M2 NET ALAN (FAYDALI ALAN) KONUSU…43
İNŞAAT YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI…52
İNŞAAT YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI…52
KDV TEVKİFATI YAPACAK SORUMLU TAYİN EDİLEN KURULUŞLAR – BELİLENMİŞ ALICILAR…63
YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİNDE 2/10 ORANINDA KDV TEVKİFATI UYGULAYACAK, SORUMLU TAYİN EDİLEN VE TEVKİFAT YAPACAK KURULUŞLAR (BELİRLENMİŞ ALICILAR):…63
YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖRNEKLER…65
YAPIM İŞLERİNDE 2/10 ORANINDA KDV TEVKİFATI UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖRNEKLER…65
YAPI DENETİM HİZMETLERİNDE KDV TEVKİFATI…70
YAPI DENETİM HİZMETLERİNDE KDV TEVKİFATI…70
İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ…74
İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ…74
GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI…94
GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI…94
KDV UYGULAMASINDA USUL HÜKÜMLERİ…106
KDV UYGULAMASINDA USUL HÜKÜMLERİ…106
İNŞAAT MUHASEBESİ UYGULAMASINDA MALİYETLER / GİDERLER…110
İNŞAAT MUHASEBESİ UYGULAMASINDA MALİYETLER / GİDERLER…110
7/A SEÇENEĞİNDE KULLANILAN HESAPLAR…111
7/A SEÇENEĞİNDE KULLANILAN HESAPLARIN İşletme TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI…113
7/A UYGULAMASINDA GİDER ÇEŞİTLERİ…118
FARK HESAPLARI…121
YANSITMA HESAPLARI…121
GİDER / MALİYET HESAPLARININ BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNA AKTARILMASINDA HESAPLARIN AKIŞI…122
TİCARET İŞLETMELERİNDE MUHASEBE UYGULAMASI…124
ÜRETİM İŞLETMELERİNDE MUHASEBE UYGULAMASI…128
İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ…129
BAŞLADIĞI YILDA BİTİRİLEN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ…133
BAŞLADIĞI YILDA BİTİRİLEN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ…133
BAŞLADIĞI YILDA BİTİRİLEN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE MUHASEBE UYGULAMASI…136
BAŞLADIĞI YILDA BİTİRİLEN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE MUHASEBE UYGULAMASI…136
YILLARA YAYGIN (SARİ ) İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ…163
YILLARA YAYGIN (SARİ ) İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ…163
YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE VERGİ TEVKİFATI (STOPAJ)…168
YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE VERGİ TEVKİFATI (STOPAJ )…168
İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE VERGİ TEVKİFATI (STOPAJ) UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR…170
İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE VERGİ TEVKİFATI (STOPAJ) UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR…170
YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE FAİZ VE KUR FARKI GELİRLERİ…177
YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE FAİZ VE KUR FARKI GELİRLERİ…177
İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE İŞ ORTAKLIKLARI / KONSORSİYUM…181
İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE İŞ ORTAKLIKLARI / KONSORSİYUM…181
YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUP VE İADESİ…188
YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUP VE İADESİ…188
İŞ ORTAKLIKLARINDAN YAPILAN % 3 VERGİ KESİNTİLERİ…189
YILLARA YAYGIN (SARİ) İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE MUHASEBE UYGULAMASI…196
YILLARA YAYGIN (SARİ) İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE MUHASEBE UYGULAMASI…196
YILLARA YAYGIN (SARİ) İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE ORTAK GİDERLERİN DAĞITIMI…216
YILLARA YAYGIN (SARİ) İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE ORTAK GİDERLERİN DAĞITIMI…216
İNŞAAT İŞLERİNDE GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASI…225
İNŞAAT İŞLERİNDE GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASI…225
YIL İÇİNDE BAŞLAYIP-BİTEN (Yıllara Yaygın Olmayan) İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASI…227
YIL İÇİNDE BAŞLAYIP-BİTEN (Yıllara Yaygın Olmayan) İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASI…227
YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASI…230
YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASI…230
İŞ ORTAKLIKLARINDA GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASI…234
İŞ ORTAKLIKLARINDA GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASI…234
ÖZEL İNŞAATLAR…236
ÖZEL İNŞAATLAR…236
VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYAN GERÇEK KİŞİLERİN KENDİ ARSALARI / ŞAHSİ MÜLKLERİ ÜZERİNDE KENDİ KULLANIMLARI İÇİN YAPTIKLARI ÖZEL İNŞAATLAR…238
VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYAN GERÇEK KİŞİLERİN KENDİ ARSALARI / ŞAHSİ MÜLKLERİ ÜZERİNDE KENDİ KULLANIMLARI İÇİN YAPTIKLARI ÖZEL İNŞAATLAR…238
İŞLETMELERDE YATIRIM AMACIYLA YAPILAN İNŞAATLAR…243
İŞLETMELERDE YATIRIM AMACIYLA YAPILAN İNŞAATLAR…243
ÖZEL İNŞAATLARDA (MAMUL ÜRETİM İŞLETMELERİNDE) MUHASEBE UYGULAMASI (YAP – SAT)…248
ÖZEL İNŞAATLARDA (MAMUL ÜRETİM İŞLETMELERİNDE) MUHASEBE UYGULAMASI (YAP – SAT)…248
YAP-SAT ŞEKLİNDEKİ ÖZEL İNŞAATLAR İÇİN ÖRNEK MUHASEBE UYGULAMASI…255
YAP-SAT ŞEKLİNDEKİ ÖZEL İNŞAATLAR İÇİN ÖRNEK MUHASEBE UYGULAMASI…255
ÖZEL İNŞAATLARDA KAT KARŞILIĞI UYGULAMASI…268
ÖZEL İNŞAATLARDA KAT KARŞILIĞI UYGULAMASI…268
ARSA SAHİBİ İLE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ YAPILMASI…271
ARSA SAHİBİ İLE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ YAPILMASI…271
KAT İRTİFAKI KURULMASI ARSA PAYLARININ YÜKLENİCİYE DEVREDİLMESİ FATURA ve KDV KONUSU…273
KAT İRTİFAKI KURULMASI ARSA PAYLARININ YÜKLENİCİYE DEVREDİLMESİ FATURA ve KDV KONUSU…273
HARÇ KONUSU / UYGULAMASI…281
HARÇ KONUSU / UYGULAMASI…281
EMLAK VERGİSİ KONUSU/ UYGULAMASI…285
EMLAK VERGİSİ KONUSU/ UYGULAMASI…285
İNŞAAT BAŞLAMADAN VEYA TAMAMLANMADAN SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİYLE YAPILAN SATIŞLAR…287
İNŞAAT BAŞLAMADAN VEYA TAMAMLANMADAN SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİYLE YAPILAN SATIŞLAR…287
ARSA SAHİBİ ADINA YAPILAN KİRA VEYA NAKİT ÖDEMELERİN / YAPI DENETİM FATURALARININ YÜKLENİCİ TARAFINDAN GİDER VEYA MALİYET YAZILMASI…293
ARSA SAHİBİ ADINA YAPILAN KİRA VEYA NAKİT ÖDEMELERİN / YAPI DENETİM FATURALARININ YÜKLENİCİ TARAFINDAN GİDER VEYA MALİYET YAZILMASI…293
ARSA MALİYETİNİN HESAPLANMASI…298
ARSA MALİYETİNİN HESAPLANMASI…298
YÜKLENİCİ TARAFINDAN ARSA SAHİBİNE AİT YERLERİN ARSA SAHİBİNE TESLİMİ – FATURA DÜZENLENMESİ…300
YÜKLENİCİ TARAFINDAN ARSA SAHİBİNE AİT YERLERİN ARSA SAHİBİNE TESLİMİ – FATURA DÜZENLENMESİ…300
‘’ Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti :…306
YÜKLENİCİ İÇİN BİRİM M2 İNŞAAT MALİYETİNİN HESAPLANMASI…321
YÜKLENİCİ İÇİN BİRİM M2 İNŞAAT MALİYETİNİN HESAPLANMASI…321
ARSA SAHİBİNİN YÜKLENİCİYE ARSA TESLİMİ…322
ARSA SAHİBİNİN YÜKLENİCİYE ARSA TESLİMİ…322
KAT KARŞILIĞI İNŞAATLARDA MUHASEBE UYGULAMASI…325
KAT KARŞILIĞI İNŞAATLARDA MUHASEBE UYGULAMASI…325
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE ÖRNEK UYGULAMA…328
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE ÖRNEK UYGULAMA…328
HASILAT PAYLAŞIMI…338
HASILAT PAYLAŞIMI ESASI…338
HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİNDE ÖRNEK UYGULAMA…343
HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİNDE ÖRNEK UYGULAMA…343
GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANÇLARINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMASI…356
GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANÇLARINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMASI…356
ŞİRKET AKTİFİNDEKİ ARSANIN KAT KARŞILIĞI VEYA HASILAT PAYLAŞIMINA GÖRE YAPILAN İNŞAAT İŞLERİNDE YÜKLENİCİYE DEVRİNDE, GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI VE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI…387
ŞİRKET AKTİFİNDEKİ ARSANIN KAT KARŞILIĞI VEYA HASILAT PAYLAŞIMINA GÖRE YAPILAN İNŞAAT İŞLERİNDE YÜKLENİCİYE DEVRİNDE, GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI VE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI…387
ARSA SAHİBİ GERÇEK KİŞİLERİN KAT KARŞILIĞI VEYA HASILAT PAYLAŞIMINA GÖRE YAPILAN İNŞAAT İŞLERİNDE ARSA PAYI KARŞILIĞINDA TESLİM ALDIKLARI DAİRE VEYA İŞYERLERİNİN, HASILAT PAYLARININ VE ARSA PAYI DEVİRLERİNİN ARSA SAHİBİ AÇISINDAN VERGİSEL BOYUTU…391
ARSA SAHİBİ GERÇEK KİŞİLERİN KAT KARŞILIĞI VEYA HASILAT PAYLAŞIMINA GÖRE YAPILAN İNŞAAT İŞLERİNDE ARSA PAYI KARŞILIĞINDA TESLİM ALDIKLARI DAİRE VEYA İŞYERLERİNİN, HASILAT PAYLARININ VE ARSA PAYI DEVİRLERİNİN ARSA SAHİBİ AÇISINDAN VERGİSEL BOYUTU…391
ARSA SAHİBİ GERÇEK KİŞİLERİN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE GÖRE TESLİM ALDIKLARI DAİRE VEYA İŞYERLERİNİ SATMALARI DURUMUNDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ…402
ARSA SAHİBİ GERÇEK KİŞİLERİN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE GÖRE TESLİM ALDIKLARI DAİRE VEYA İŞYERLERİNİ SATMALARI DURUMUNDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ…402
GERÇEK KİŞİLERDE GAYRİMENKUL SATIŞINDAN DOĞAN KAZANCIN (DEĞER ARTIŞI KAZANCI) VERGİLENDİRİLMESİ-ÖRNEK UYGULAMALAR…410
GERÇEK KİŞİLERDE GAYRİMENKUL SATIŞINDAN DOĞAN KAZANCIN (DEĞER ARTIŞI KAZANCI) VERGİLENDİRİLMESİ-ÖRNEK UYGULAMALAR…410
GERÇEK KİŞLERDE KİŞİSEL SERVETE DAHİL GAYRİMENKULÜN BİR İŞLETMEYE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASI…415
GERÇEK KİŞLERDE KİŞİSEL SERVETE DAHİL GAYRİMENKULÜN BİR İŞLETMEYE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASI…415
GAYRİMENKULLERDE KİRALAMA İŞLEMLERİ…416
GAYRİMENKULLERDE KİRALAMA İŞLEMLERİ…416
PEŞİN ÖDENEN KİRALAR…419
PEŞİN ÖDENEN KİRALAR…419
İŞLETME AKTİFİNDE KAYITLI GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ…425
İŞLETME AKTİFİNDE KAYITLI GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ…425
PEŞİN OLARAK TAHSİL EDİLEN KİRA BEDELLERİ…427
PEŞİN OLARAK TAHSİL EDİLEN KİRA BEDELLERİ…427
GERÇEK KİŞİLERDE AKTİFTE KAYITLI OLMAYAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ…430
GERÇEK KİŞİLERDE AKTİFTE KAYITLI OLMAYAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ…430
KONUT KİRA GELİRLERİ…431
KONUT KİRA GELİRLERİ…431
İŞYERİ KİRA GELİRLERİ…432
İŞYERİ KİRA GELİRLERİ…432
KİRA GELİRLERİNİN SAFİ TUTARININ TESPİTİ…434
KİRA GELİRLERİNİN SAFİ TUTARININ TESPİTİ…434
KİRA GELİRLERİNİN BEYANI…436
KİRA GELİRLERİNİN BEYANI…436
TÜRKİYE’DE YERLEŞİK TAM MÜKELLEF VELİ BEY’İN 2015 YILI KİRA GELİRLERİ ÜZERİNE UYGULAMALAR (TL)…437
TÜRKİYE’DE YERLEŞİK TAM MÜKELLEF VELİ BEY’İN 2015 YILI KİRA GELİRLERİ ÜZERİNE UYGULAMALAR (TL)…437
EMSAL KİRA BEDELİ UYGULAMASI…445
EMSAL KİRA BEDELİ UYGULAMASI…445
İNŞAAT İŞLERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI…447
İNŞAAT İŞLERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI…447
UYGULAMADA KISACA ‘’ KENTSEL DÖNÜŞÜM’’ OLARAK ADLANDIRILAN, 6306 SAYILI ‘’AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN’’…447
6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN…448
6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN…448
6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ…462
6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ…462
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASINDA TEŞVİKLER VERGİ VE HARÇ İSTİSNALARI / MAFİYETLER…489
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASINDA TEŞVİKLER VERGİ VE HARÇ İSTİSNALARI / MAFİYETLER…489
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI KAPSAMINDA YAPILAN İNŞAATLARDA 150 M2 NİN ALTINDAKİ KONUTLARDA % 1 KDV ORANI UYGULANABİLMESİ (KDV DESTEĞİ)…492
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI KAPSAMINDA YAPILAN İNŞAATLARDA 150 M2 NİN ALTINDAKİ KONUTLARDA % 1 KDV ORANI UYGULANABİLMESİ (KDV DESTEĞİ)…492
KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRA YARDIMI / FAİZ DESTEĞİ…497
KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRA YARDIMI / FAİZ DESTEĞİ…497
KİRA YARDIMI UYGULAMALARI 2015 YILI KILAVUZU…499
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI KAPSAMINDA BANKALARDAN KULLANILACAK KREDİLERE SAĞLANACAK FAİZ DESTEĞİNE İLİŞKİN 2015 YILI KARARI…510
6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNCE BANKALARDAN KULLANILACAK KREDİLERE SAĞLANACAK FAİZ DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR:…510
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASINDA BAŞVURU VE UYGULAMASÜRECİ…512
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASINDA BAŞVURU VE UYGULAMASÜRECİ…512
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA İNŞAATLARIN YAPILIŞ BİÇİMLERİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI…514
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA İNŞAATLARIN YAPILIŞ BİÇİMLERİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI…514
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILAN İNŞAATLARDA KAT MALİKLERİNİN (ARSA SAHİPLERİNİN) VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ…519
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILAN İNŞAATLARDA KAT MALİKLERİNİN (ARSA SAHİPLERİNİN) VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ…519
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASINDA KAT MALİKLERİNİN (ARSA SAHİPLERİNİN), KAT KARŞILIĞI YÖNTEMİNDE ARSA PAYLARININ DEVRİ KARŞILIĞINDA YENİ BAĞIMSIZ BÖLÜM ALMALARI VEYA HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİNİ UYGULAMALARI…521
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASINDA KAT MALİKLERİNİN (ARSA SAHİPLERİNİN), KAT KARŞILIĞI YÖNTEMİNDE ARSA PAYLARININ DEVRİ KARŞILIĞINDA YENİ BAĞIMSIZ BÖLÜM ALMALARI VEYA HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİNİ UYGULAMALARI…521
İLK MADDE VE MALZEME-TİCARİ MALLAR STOKLARININ DEĞERLEMESİ ÜRETİM ve SATIŞ MALİYETLERİNİN TESPİTİ…537
İLK MADDE VE MALZEME-TİCARİ MALLAR STOKLARININ DEĞERLEMESİ ÜRETİM ve SATIŞ MALİYETLERİNİN TESPİTİ…537
STOK DEĞERLEME YÖNTEMLERİ…540
STOK DEĞERLEME YÖNTEMLERİ…540
AMORTİSMAN UYGULAMASI…559
AMORTİSMAN UYGULAMASI…559
ARAZİDE AMORTİSMAN UYGULAMASI…559
MADENLERDE AMORTİSMAN UYGULAMASI…560
FEVKALADE AMORTİSMAN UYGULAMASI…560
GENEL OLARAK UYGULAMA…560
NORMAL AMORTİSMAN YÖNTEMİNDE UYGULAMA…561
NORMAL AMORTİSMAN YÖNTEMİNDE UYGULAMA…561
AZALAN BAKİYELER YÖNTEMİNDE UYGULAMA…564
AZALAN BAKİYELER YÖNTEMİNDE UYGULAMA…564
AMORTİSMAN UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR…567
AMORTİSMAN UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR…567
AMORTİSMANLARLA İLGİLİ MUHASEBE KAYITLARI…571
AMORTİSMANLARLA İLGİLİ MUHASEBE KAYITLARI…571
ÖZEL MALİYET BEDELLERİ…573
ÖZEL MALİYET BEDELLERİ…573
AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERİN SATIŞI YENİLEME FONU UYGULAMASI…575
AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERİN SATIŞI YENİLEME FONU UYGULAMASI…575
VERİLEN AVANSLAR…585
VERİLEN AVANSLAR…585
159-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI…585
179-TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR…586
195- İŞ AVANSLARI…589
196- PERSONEL AVANSLARI…589
259- VERİLEN AVANSLAR…590
269-VERİLEN AVANSLAR…590
279- VERİLEN AVANSLAR…591
ALINAN AVANSLAR…592
ALINAN AVANSLAR…592
340-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI…592
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR…595
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR…595
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR…598
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR…598
ALINAN VEYA VERİLEN NAKDİ TEMİNATLARIN GELİR VEYA GİDER YAZILMASI…600
TİCARİ KÂR/ ZARAR – MALİ KÂR/ ZARAR KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER – İSTİSNALAR VERGİ KARŞILIKLARI…602
TİCARİ KÂR/ ZARAR – MALİ KÂR/ ZARAR KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER – İSTİSNALAR VERGİ KARŞILIKLARI…602
300. BANKA KREDİLERİ…613
400. BANKA KREDİLERİ…614
303. UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ…614
GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASI…619
GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASI…619
YURT DIŞI İNŞAAT İŞLERİ…624
KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNDE YURT DIŞI İNŞAAT İŞLERİ (KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI)…624
GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ /GERÇEK KİŞİLERDE YURT DIŞI İNŞAAT İŞLERİ…628
GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ /GERÇEK KİŞİLERDE YURT DIŞI İNŞAAT İŞLERİ…628
İNŞAAT İŞLERİNDE YURT DIŞI ZARARLARIN MAHSUBU…631
İNŞAAT İŞLERİNDE YURT DIŞI ZARARLARIN MAHSUBU…631
ÖRNEK UYGULAMA – 1: İŞLETMELERİN (ŞİRKET VEYA GERÇEK KİŞİ) KENDİ AKTİFLERİNDE KAYITLI ARSALARI ÜZERİNDE YATIRIM AMACIYLA (KULLANMAK VEYA KİRAYA VERMEK) YAPTIKLARI İNŞAATLAR…633
YARARLANILAN KAYNAKLAR…808