Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
İnşaat Muhasebesi Uygulama Rehberi

İnşaat Muhasebesi Uygulama Rehberi

YMM Recep Selimoğlu


Baskı Tarihi: 2021 Yılı Özel Baskı
Sayfa Sayısı: 1015
Fiyatı: 250 TL
Adet : Sepete Ekle Hemen Al
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

ÖNSÖZ

Muhasebe uygulamalarında, mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında, belli kişi ve grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması, muhasebenin temel kavramlarından, sosyal sorumluluk kavramının gereğidir.  İşletme faaliyetleri hakkında bilgi kaynağı, o işletmenin muhasebe kayıt ve belgeleri ile bunlara dayanılarak hazırlanmış mali tablolardır. Mali tablolarda yer alan bilgilerin muhasebe kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden gerçek durumu yansıtan objektif  belgelere uygun olması, doğru mali tabloların sunulmasında ve en önemlisi kamu yararı adına son derece önemlidir. Muhasebe faaliyetinde esas olan bilgi üretimidir… Sağlıklı bilgilerin üretilmesi ise, şüphesiz, sağlıklı bir belge sistemi ile mümkündür.

İnşaat faaliyetinde bulunan işletmelerde muhasebe ve vergi uygulamaları, diğer sektör işletmelerinden önemli ölçüde farklıdır… İnşaat işlerinde inşaatın yapılış amacının ve yönteminin işin başında biliniyor olması-bilinmesi, işletmenin muhasebe hesap planlarının oluşturulması, muhasebe faaliyetleri,  mali tablolarının hazırlanması ve faaliyet dönemi kârının ilgili vergi mevzuatımıza uygun biçimde vergilendirilmesi açılarından son derece önemlidir…

‘’İnşaat Muhasebesi & İlgili Vergi Mevzuatı Uygulamaları Rehberi’’ konulu çalışmamızın, inşaat faaliyetinde bulunan işletmelerin yöneticilerine, 3568 sayılı yasa kapsamında muhasebe /denetim faaliyetinde bulunan meslek mensuplarına, meslektaşlarımıza, stajyerlere, çalışma konumuzla ilgili sınavlara hazırlanan öğrencilere kaynak niteliğinde olması amaçlanmıştır.

Çalışmamızda ilgili konular ayrı ayrı başlıklar halinde ele alınmış, her konu, ilgili vergi mevzuatı /konuya ait özelgeler ve muhasebe yevmiye defteri kayıtlarını içeren örnek uygulamalarla desteklenmiştir. Ayrıca, inşaat faaliyetindeki somut uygulamalar dikkate alınarak, çalışmamızın son bölümünde muhasebe kayıtları ve ilgili vergi mevzuatı hükümlerini içeren kapsamlı örnek uygulamalara yer verilmiştir.

Çalışmamızın, meslektaşlarıma, meslek mensubu adayı stajyerlerimize, vergi / muhasebe eğitimi alan öğrencilerimize, işletme yöneticilerine, uygulayıcılara ve ilgilenenlere yararlı olmasını dilerim.

Saygılarımla,

YMM Recep Selimoğlu

ÖZGEÇMİŞ

YMM RECEP SELİMOĞLU

1960 yılında Sivas ili Zara ilçesinde doğdu. 1977 yılında İstanbul Vefa Lisesi’ni bitirdi. 1981 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi lisans bölümünden mezun oldu.

1998 yılında sınavla Yeminli Mali Müşavir ünvanını aldı.

1989-1993 yıllarında Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği şube yöneticiliği ve 1994-1996 döneminde İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İstanbul Şubesinin , inşaat işletmelerinde muhasebe ve vergi uygulamaları konulu eğitim seminerlerinde  14 yıl eğitmen olarak görev aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisanslama sınavlarına yönelik İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi ve İlgili Vergi Mevzuatı konularında 5 yıl eğitmenlik yaptı. İnşaat işletmelerinde, Konut Üretim ve Yapı Kooperatifleri ile üst birliklerinde müşavirlik hizmetleri verdi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi olarak Dış Ticaret ve Emlak Yönetimi bölümlerinde 6 yıl Muhasebe/ İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi derslerini verdi. İstanbul Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans programında öğretim görevlisi olarak Muhasebe ve Finansal Tablolar derslerini verdi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Gelir Uzman Yardımcılığı sınavlarına yönelik Vergi Mevzuatı ve Muhasebe Uygulamaları konularında 11 yıl eğitim verdi.  İnşaat Muhasebesi-Vergilendirme Usul ve Esasları, İşletmelerde Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Raporlanması – Muhasebede Tek Düzen Hesap Planı İşleyişi, Muhasebe Denetimi, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) – Türkiye Muhasebe Standartları (TMS), Mali Tablolar Analizi vb.mesleki konularda eğitmen olarak görev almaktadır.

Çok sayıda yayımlanmış mesleki makaleleri yanında, ‘’Konut Yapı Kooperatifleri ‘’ -  İnşaat İşlerinde ve Yapı Kooperatiflerinde Vergilendirme-Muhasebe Uygulamaları‘’ – ‘’İnşaat İşlerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları’’- ‘’İnşaat Muhasebesi ve Vergi Uygulamaları Rehberi’’ adlı dört kitabı bulunmaktadır.

Halen Yeminli Mali Müşavir olarak görev yapmakta olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

İÇİNDEKİLER

İNŞAAT FAALİYETİ VE İŞLETME TÜRLERİ
MAMUL ÜRETİM İŞLETMESİ – HİZMET ÜRETİM İŞLETMESİ 15
KENDİ NAM VE HESABINA YAPILAN İNŞAATLAR 15
BAŞKALARI ADINA YAPILAN İNŞAATLAR. 16
İNŞAATIN YAPILIŞ AMAÇLARI VE BİÇİMLERİ 19

İNŞAAT İŞLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) UYGULAMASI
KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI 28
150 M2 NET ALAN (FAYDALI ALAN) KONUSU 53
İNŞAAT YAPIM İŞLERİNDE (Taahhüt işlerinde) KDV TEVKİFATI 76
KDV TEVKİFATI YAPACAK SORUMLU TAYİN EDİLEN KURULUŞLAR (BELİRLENMİŞ ALICILAR) 84
YAPIM İŞLERİ İLE 84
BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN 84
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİNDE 84
4/10 ORANINDA KDV TEVKİFATI UYGULAYACAK, 84
SORUMLU TAYİN EDİLEN VE TEVKİFAT YAPACAK KURULUŞLAR (BELİRLENMİŞ ALICILAR): 84
YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖRNEKLER 87
YAPIM İŞLERİNDE 4 /10 ORANINDA KDV TEVKİFATI UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖRNEKLER : 87
YAPI DENETİM HİZMETLERİNDE KDV TEVKİFATI 97
İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİNİN GENEL USUL VE ESASLARI (NET ALANI 150 M2 NİN ALTINDAKİ KONUTLARDA) 107
GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI 122
YABANCILARA KONUT VEYA İŞYERİ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI 148

İNŞAAT MUHASEBESİNDE MALİYETLER/GİDERLER

MUHASEBE HESAP PLANI UYGULAMALARI
İNŞAAT MUHASEBESİ UYGULAMASINDA MALİYETLER / GİDERLER 161
7/A SEÇENEĞİNDE KULLANILAN HESAPLAR 163
7/A SEÇENEĞİNDE KULLANILAN HESAPLARIN 165
İŞLETME TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI 165
7/A UYGULAMASINDA GİDER ÇEŞİTLERİ 169
FARK HESAPLARI 172
YANSITMA HESAPLARI 173
GİDER / MALİYET HESAPLARININ BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNA AKTARILMASINDA HESAPLARIN AKIŞI 174

TİCARET İŞLETMELERİNDE MUHASEBE UYGULAMASI
TİCARET İŞLETMELERİNDE 177
MUHASEBE HESAP PLANI UYGULAMASI 177

İNŞAAT FAALİYETİNDE BULUNAN ÜRETİM İŞLETMELERİNDE MUHASEBE UYGULAMASI
ÜRETİM İŞLETMELERİNDE MUHASEBE UYGULAMASI 182
KENDİ NAM VE HESABINA YAPILAN İNŞAATLAR, ÖZEL İNŞAATLARDIR. 183
BAŞKALARI ADINA /HESABINA YAPILAN İNŞAATLAR, TAAHHÜT ŞEKLİNDEKİ İNŞAATLARDIR 184

İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ
İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ 186

BAŞLADIĞI YILDA BİTİRİLEN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ
BAŞLADIĞI YILDA BİTİRİLEN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE MUHASEBE UYGULAMASI 194

YILLARA YAYGIN (SARİ) İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ
YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE VERGİ TEVKİFATI (STOPAJ) UYGULAMASI 235
İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE VERGİ TEVKİFATI (STOPAJ) UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 237
YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE FAİZ VE KUR FARKI GELİRLERİ 245
İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE İŞ ORTAKLIKLARI / KONSORSİYUM 249
YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERİN (%5 stopaj’ların) MAHSUP VE İADESİ 257
İŞ ORTAKLIKLARINDAN YAPILAN % 5 VERGİ KESİNTİLERİ 258
YILLARA YAYGIN (SARİ) İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE MUHASEBE UYGULAMASI 266
YILLARA YAYGIN (SARİ) İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE ORTAK GİDERLERİN DAĞITIMI 300
İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASI 309
İNŞAAT İŞLERİNDE GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASI 310
YIL İÇİNDE BAŞLAYIP-BİTEN (Yıllara Yaygın Olmayan) İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASI 319
YILLARA YAYGIN (SARİ) İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASI 322
İŞ ORTAKLIKLARINDA GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASI 329

ÖZEL İNŞAATLAR
VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYAN GERÇEK KİŞİLERİN KENDİ ARSALARI / ŞAHSİ MÜLKLERİ ÜZERİNDE KENDİ KULLANIMLARI İÇİN YAPTIKLARI ÖZEL İNŞAATLAR 332
İŞLETMELERDE YATIRIM AMACIYLA YAPILAN İNŞAATLAR (Yapılmakta Olan Yatırımlar) 341

ÖZEL İNŞAATLARDA MUHASEBE UYGULAMASI
ÖZEL İNŞAATLARDA (MAMUL ÜRETİM İŞLETMELERİNDE) MUHASEBE UYGULAMASI 347

ÖZEL İNŞAATLARDA YAP-SAT UYGULAMASI
YAP-SAT ŞEKLİNDEKİ ÖZEL İNŞAATLAR İÇİN ÖRNEK MUHASEBE UYGULAMALARI 355

ÖZEL İNŞAATLARDA KAT KARŞILIĞI UYGULAMASI
ÖZEL İNŞAATLARDA 383
KAT KARŞILIĞI UYGULAMASI 383
ARSA SAHİBİ İLE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ YAPILMASI 386
KAT İRTİFAKI KURULMASI ARSA PAYLARININ YÜKLENİCİYE DEVREDİLMESİ FATURA ve KDV KONUSU 388
HARÇ KONUSU / UYGULAMASI 392
EMLAK VERGİSİ KONUSU/ UYGULAMASI 396
İNŞAAT BAŞLAMADAN VEYA TAMAMLANMADAN SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİYLE YAPILAN SATIŞLAR 397
ARSA SAHİBİ ADINA YAPILAN KİRA VEYA NAKİT ÖDEMELERİN / YAPI DENETİM FATURALARININ YÜKLENİCİ (müteahhit) TARAFINDAN GİDER VEYA MALİYET YAZILMASI 403
ARSA MALİYETİNİN HESAPLANMASI 408
YÜKLENİCİ İÇİN BİRİM M2 İNŞAAT MALİYETİNİN HESAPLANMASI 410
YÜKLENİCİ TARAFINDAN, ARSA SAHİBİNE AİT YERLERİN EMSAL BEDEL ÜZERİNDEN ARSA SAHİBİNE TESLİMİ – FATURA DÜZENLENMESİ – KDV HESAPLANMASI 414
ARSA SAHİBİNİN, YÜKLENİCİYE ARSA PAYLARI TESLİMİ 450
ARSA SAHİBİNDEN ALINAN ARSA PAYLARI İÇİN GİDER PUSULASI DÜZENLENMESİ KONUSU 452
KAT KARŞILIĞI İNŞAATLARDA MUHASEBE UYGULAMASI 491
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE ÖRNEK UYGULAMALAR 494
HASILAT PAYLAŞIMI UYGULAMASI 530
HASILAT PAYLAŞIMI 531
HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİNDE 536
HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİNDE ÖRNEK UYGULAMA 537
GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANÇLARINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMASI 552
KAT KARŞILIĞI VEYA HASILAT PAYLAŞIMINA GÖRE YAPILAN İNŞAAT İŞLERİNDE, ŞİRKET AKTİFİNDEKİ ARSANIN YÜKLENİCİYE DEVRİNDE, GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI VE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI 560
ARSA SAHİBİ GERÇEK KİŞİLERİN, KAT KARŞILIĞI VEYA HASILAT PAYLAŞIMINA GÖRE YAPILAN İNŞAAT İŞLERİNDE ARSA PAYI KARŞILIĞINDA TESLİM ALDIKLARI DAİRE VEYA İŞYERLERİNİN, HASILAT PAYLARININ VE ARSA PAYI DEVİRLERİNİN ARSA SAHİBİ AÇISINDAN VERGİSEL BOYUTU 588
ARSA SAHİBİ GERÇEK KİŞİLERİN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE GÖRE TESLİM ALDIKLARI DAİRE VEYA İŞYERLERİNİ SATMALARI DURUMUNDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ 610
GERÇEK KİŞİLERDE GAYRİMENKUL SATIŞINDAN DOĞAN KAZANCIN (DEĞER ARTIŞI KAZANCI) VERGİLENDİRİLMESİ-ÖRNEK UYGULAMALAR 621
GERÇEK KİŞİLERDE KİŞİSEL SERVETE DAHİL GAYRİMENKULÜN (bina-arsa vb) BİR İŞLETMEYE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASI 626
İNŞAAT İŞLERİNDE STOKLARIN DEĞERLEMESİ ÜRETİM ve SATIŞ MALİYETLERİNİN TESPİTİ 630
STOK DEĞERLEME YÖNTEMLERİ 633
GAYRİMENKULLERDE KİRALAMA İŞLEMLERİ 652
PEŞİN ÖDENEN KİRALAR 655
İŞLETMENİN AKTİFİNDE KAYITLI GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ 660
PEŞİN OLARAK TAHSİL EDİLEN KİRA BEDELLERİ 661

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI
İNŞAAT İŞLERİNDE 664
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI 664
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASINDA TEŞVİKLER VERGİ VE HARÇ İSTİSNALARI / MUAFİYETLER 665
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILAN İNŞAATLARDA 150 M2 NİN ALTINDAKİ KONUTLARDA % 1 KDV ORANI UYGULAMASI (KONUT TESLİMİNDE KDV DESTEĞİ) 668
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILACAK KONUTLARA İLİŞKİN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE % 1 KDV ORANI UYGULAMASI (İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE KDV DESTEĞİ) 669
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA İNŞAATLARIN YAPILIŞ BİÇİMLERİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 674
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILAN İNŞAATLARDA KAT MALİKLERİNİN (ARSA SAHİPLERİNİN) VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ 680
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASINDA KAT KARŞILIĞI YÖNTEMİNDE KAT MALİKLERİNİN (ARSA SAHİPLERİNİN), ARSA PAYLARININ DEVRİ KARŞILIĞINDA YENİ BAĞIMSIZ BÖLÜM ALMALARI VEYA HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİNİ UYGULAMALARI 682
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASINDA KAT MALİKLERİNİN (Arsa Sahiplerinin) İNŞAAT TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ ÜZERİNDEN ANAHTAR TESLİMİ ŞEKLİNDE YAPTIRDIKLARI İNŞAATLARDA UYGULAMALAR 695

AMORTİSMAN UYGULAMASI
İNŞAAT İŞLERİNDE 703
AMORTİSMAN UYGULAMASI 703
ARAZİDE AMORTİSMAN UYGULAMASI 703
MADENLERDE AMORTİSMAN UYGULAMASI 703
FEVKALADE AMORTİSMAN UYGULAMASI 704
GENEL OLARAK UYGULAMA 704
NORMAL AMORTİSMAN YÖNTEMİNDE UYGULAMA 705
AZALAN BAKİYELER YÖNTEMİNDE UYGULAMA 708
İNŞAAT İŞLERİNDE AMORTİSMAN UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 710
AMORTİSMANLARLA İLGİLİ MUHASEBE KAYITLARI 716
AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERİN SATIŞI VE YENİLEME FONU UYGULAMASI 718
ÖZEL MALİYET BEDELLERİNDE AMORTİSMAN UYGULAMASI 735
VERİLEN AVANSLAR 743
159- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 743
179- TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR 744
195- İŞ AVANSLARI 747
196- PERSONEL AVANSLARI 748
259- VERİLEN AVANSLAR 748
269- VERİLEN AVANSLAR 749
279- VERİLEN AVANSLAR 749
ALINAN AVANSLAR 750
340- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 750
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 753
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 757
ALINAN VEYA VERİLEN NAKDİ TEMİNATLARIN GELİR VEYA GİDER YAZILMASI 760
GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR 762
İNŞAAT İŞLETMELERİNDE ALINAN BANKA KREDİLERİ 763
300- BANKA KREDİLERİ 763
400- BANKA KREDİLERİ 763
303- UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ 763
İNŞAAT İŞLETMELERİNDE TİCARİ KÂR/ ZARAR – MALİ KÂR/ ZARAR KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER – İSTİSNALAR – VERGİ KARŞILIKLARI 768

YURT DIŞI İNŞAAT İŞLERİ
KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN YURT DIŞI İNŞAAT İŞLERİ KAZANÇLARINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI 780
GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ / GERÇEK KİŞİLERDE YURT DIŞI İNŞAAT İŞLERİ 784
İNŞAAT İŞLERİNDE YURT DIŞI ZARARLARIN MAHSUBU 787

İNŞAAT MUHASEBESİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
ÖRNEK UYGULAMA / 1 792
İŞLETMELERİN (ŞİRKET VEYA GERÇEK KİŞİ) KENDİ AKTİFLERİNDE KAYITLI ARSALARI ÜZERİNDE YATIRIM AMACIYLA (KULLANMAK VEYA KİRAYA VERMEK) YAPTIKLARI İNŞAATLAR 792
ÖRNEK UYGULAMA / 2 794
İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI 794
ÖRNEK UYGULAMA / 3 800
BAŞLADIĞI YILDA BİTEN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ 800
ÖRNEK UYGULAMA / 4 803
YILLARA YAYGIN (SARİ) İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ 803
ÖRNEK UYGULAMA / 5 813
ŞİRKETLERİN KENDİ AKTİFLERİNDE KAYITLI ARSALARI ÜZERİNDE, SATMAK AMACIYLA KENDİLERİNİN YAPTIKLARI İNŞAATLAR (YAP-SAT) 813
ÖRNEK UYGULAMA / 6 822
ŞİRKETLERİN KENDİ AKTİFLERİNDE KAYITLI ARSALARI ÜZERİNDE, SATMAK AMACIYLA , İNŞAAT TAAHHÜT HİZMETİ ALARAK, BAŞKALARINA ANAHTAR TESLİMİ ŞEKLİNDE YAPTIRDIKLARI İNŞAATLAR 822
ÖRNEK UYGULAMA / 7 827
ŞİRKETLERİN, BİR GERÇEK KİŞİNİN ÖZEL MÜLKÜ OLAN ARSASI ÜZERİNDE, KAT KARŞILIĞI ŞEKLİNDE YAPTIKLARI İNŞAATLAR (ARSA, GERÇEK KİŞİNİN AKTİFİNDE KAYITLI DEĞİL) 827
ÖRNEK UYGULAMA / 8 840
ŞİRKETLERİN, BİR GERÇEK KİŞİNİN TİCARİ İŞLETMESİNDE / AKTİFİNDE KAYITLI ARSASI ÜZERİNDE KAT KARŞILIĞI ŞEKLİNDE YAPTIKLARI İNŞAATLAR 840
ÖRNEK UYGULAMA / 9 854
ŞİRKETLERİN, BAŞKA BİR ŞİRKETİN AKTİFİNDE KAYITLI ARSASI ÜZERİNDE KAT KARŞILIĞI ŞEKLİNDE YAPTIKLARI İNŞAATLAR 854
ÖRNEK UYGULAMA / 10 868
ŞİRKETLERİN, KAT KARŞILIĞI ALDIKLARI ARSA ÜZERİNDE YİNE KAT KARŞILIĞI ŞEKLİNDE BAŞKALARINA YAPTIRDIKLARI İNŞAATLAR 868
ÖRNEK UYGULAMA / 11 876
ŞİRKETLERİN, AKTİFE KAYITLI ARSALARI ÜZERİNDE SATMAK AMACIYLA, KAT KARŞILIĞI ŞEKLİNDE BAŞKALARINA YAPTIRDIKLARI İNŞAATLAR 876
ÖRNEK UYGULAMA / 12 883
ŞİRKETLERİN, GERÇEK KİŞİLERİN ÖZEL MÜLKLERİ / ARSALARI ÜZERİNDE HASILAT PAYLAŞIMI ESASINA GÖRE YAPTIKLARI İNŞAATLAR (ARSA, GERÇEK KİŞİNİN AKTİFİNDE KAYITLI DEĞİL) 883
ÖRNEK UYGULAMA / 13 889
ŞİRKETLERİN, BAŞKA BİR ŞİRKETİN AKTİFİNDE KAYITLI ARSASI ÜZERİNDE HASILAT PAYLAŞIMI ESASINA GÖRE YAPTIKLARI İNŞAATLAR 889
ÖRNEK UYGULAMA / 14 899
ADİ ORTAKLIK ŞEKLİNDE KURULAN İŞ ORTAKLIKLARI 899
ÖRNEK UYGULAMA / 15 906
KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ ŞEKLİNDE KURULAN İŞ ORTAKLIKLARI 906
ÖRNEK UYGULAMA / 16 917
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA ANAHTAR TESLİMİ ŞEKLİNDE YAPILAN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ 917
ÖRNEK UYGULAMA / 17 925
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA KAT KARŞILIĞI ŞEKLİNDE YAPILAN İNŞAATLAR 925
ÖRNEK UYGULAMA / 18 944
GERÇEK KİŞİLERİN KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA SAHİP OLDUKLARI YENİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER (KONUT-İŞYERİ) NEDENİYLE VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ 944
ÖRNEK UYGULAMA / 19 951
GERÇEK KİŞİLERİN ÖZEL MÜLKLERİ OLAN ARSALARI ÜZERİNDE KENDİLERİNİN YAPTIKLARI İNŞAATLAR (ARSA AKTİFTE KAYITLI DEĞİL) 951
ÖRNEK UYGULAMA / 20 952
GERÇEK KİŞİLERİN ÖZEL MÜLKLERİ OLAN ARSALARI ÜZERİNDE İNŞAAT TAAHHÜT HİZMETİ ALARAK BAŞKALARINA YAPTIRDIKLARI İNŞAATLAR (ARSA AKTİFTE KAYITLI DEĞİL) 952
ÖRNEK UYGULAMA / 21 954
GERÇEK KİŞİLERİN ÖZEL MÜLKLERİ OLAN ARSALARI ÜZERİNDE KAT KARŞILIĞI ŞEKLİNDE BAŞKALARINA YAPTIRDIKLARI İNŞAATLAR (ARSA AKTİFTE KAYITLI DEĞİL) 954
ÖRNEK UYGULAMA / 22 962
GERÇEK KİŞİLERİN ÖZEL MÜLKLERİ OLAN ARSALARI ÜZERİNDE HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİNE GÖRE BAŞKALARINA YAPTIRDIKLARI İNŞAATLAR (ARSA AKTİFTE KAYITLI DEĞİL) 962
ÖRNEK UYGULAMA / 23 967
ADİ ORTAKLIKLARDA 967
ÖRNEK UYGULAMA / 24 977
ADİ ORTAKLIKLARDA 977
ÖRNEK UYGULAMA / 25 988
ADİ ORTAKLIKLARDA 988
ÖRNEK UYGULAMA / 26 994
SÖZLEŞMEYE GÖRE, BAŞLADIĞI YILDA BİTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN BİR İNŞAAT TAAHHÜT İŞİNİN YILLARA YAYGIN (SARİ) HALE GELMESİ 994
ÖRNEK UYGULAMA / 27 997
SÖZLEŞMEYE GÖRE YILLARA YAYGIN (SARİ) OLMASI ÖNGÖRÜLEN BİR İNŞAAT TAAHHÜT İŞİNİN, BAŞLADIĞI YILDA BİTİRİLMESİ 997
ÖRNEK UYGULAMA / 28 1000
KDV MÜKELLEFLERİNE YAPILAN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 1000
ÖRNEK UYGULAMA / 29 1003
İNŞAAT MUHASEBESİNDE HESAPLARIN İŞLEYİŞİ TİCARİ K/Z – MALİ K/Z MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 1003
YARARLANILAN KAYNAKLAR 1015

TOPLAM 1015 SAYFA