Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Vergi İnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları

Vergi İnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları

Vergi Müfettişi Kemal Serkan Keskin, Vergi Müfettişi Mahmut Suçiçek


Baskı Tarihi: Ocak 2016
Sayfa Sayısı: 413
Fiyatı: 80 TL
İndirimli Fiyatı:79 TL (Kdv Dahil)
Adet : Sepete Ekle Hemen Al
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

Vergi İnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları Kitabı, Vergi Müfettişi Mahmut Suçiçek, Vergi Müfettişi Kemal Serkan Keskin tarafından hazırlanmıştır. Onsekiz sektör Vergi İnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları Kitabında bu tekniklerle incelenip Uygulama açısından okuyucunun daha iyi pratik yapması hedeflenmiştir.Kısa sürede teslimat olanakları ile Vergi İnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları Kitabını sitemizden alabilirsiniz.

KİTAP TANITIMI

- Vergi İnceleme Rehberi.

- Vergi İncelemelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar.

- Vergi İncelemesi İle İlgili Yönetmelikler.

- Delillendirme Yöntemleri.

- İnceleme Tekniği Örnekleri.

- Tarhiyat Hesaplamaları.

- Vergi Matematik.

- Randıman ve Envanter Denklemleri.

 

Yaklaşık bir yıl içinde 3. Kez basımı yapılan kitabın bu basımında son dönemlerde vergi incelemesi konusunda gerçekleştirilen köklü değişiklikler irdelenerek oluşturulan yeni yapının açıklanmasına yönelik hazırlanan ve uygulayıcılara yol göstermesini umduğumuz “VERGİ İNCELEMESİ REHBERİ” kitaba eklenmiş, revizyon uygulama örnekleri yeniden gözden geçirilerek güncelleştirilmiştir.
Kitabımızda 18 sektör bulunmaktadır. Bu sektörlerdeki üretim süreci, üretim süreci sonucunda ortaya çıkan mamuller, randıman oranlan ve fire gibi olaylar tamamıyla gerçektir. Bu yolla okuyucunun gerçekte uygulamanın nasıl olduğuyla ilgili bilgi edinmesi istenilmektedir. Ayrıca aşina olmanın vereceği tecrübenin sağlanması amacıyla tutanak ve cevap yazılırken vergi incelemesine ait dil korunmuştur.

 

ÖNSÖZ

Bir eser ortaya koymanın ne kadar zor ve meşakkatli olduğunu biliyorduk. Özellikle alanında tek olan böyle bir eseri ortaya koymak daha da zordu. Ancak bunu başarabileceğimize inanarak yola çıktık ve yaklaşık bir yıl içinde kitabımızın 3. baskısını gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

Bu baskıda, son bir sene içerisinde vergi incelemesi konusunda gerçekleştirilen köklü değişiklikler irdelenerek, oluşturulan yeni yapının açıklanmasına yönelik hazırlanan ve vergi uygulayıcılarına yol göstermesini umduğumuz “Vergi İnceleme Rehberi” kitabımıza eklenmiş ve revizyon uygulama örnekleri yeniden gözden geçirilerek güncelleştirilmiştir.

Kitabımız siz değerli okuyucuların ilgisi sayesinde ciddi vergi kitapları arasında yerini almış ve bir klasik haline gelme yolunda önemli bir mesafe kat etmiştir.

Sizden aldığımız bu pozitif enerji ile her baskıda kitabımızı daha iyi hale getirmek en büyük çabamız olacak, sizlerin ilgi ve beğenileriniz, yeni baskının hazırlanması için çekilen zahmeti unutturacaktır.

 

İÇİNDEKİLER

 • 1. BÖLÜM
 • VERGİ İNCELEME REHBERİ
 • 1. HAZIRLIK SÜRECİ: (İŞE BAŞLAMA) VE İNCELEME DOSYASININ OLUŞTURULMASI . 3
 • 1.1. HAZIRLIK SÜRECG (GgE BAgLAMA)  3
 • 1- Vergi İncelemesinin Aşamaları Nelerdir?  3
 • 2- İncelemeye Hazırlık Evresi ve İşe Başlama Neyi
 • İfade Eder? İşe Başlama ve İncelemeye Başlama
 • Kavramları Aynı Anlamda mıdır?  3
 • 3- İşe Başlanıldığının Göstergeleri Nelerdir?. 4
 • 4- İşe Başlama Süresi Kaç Gündür ve Hangi Tarihten
 • İtibaren Başlar?  4
 • 5- Belirlenen Sürelerde İşe Başlanılamaması Halinde
 • İnceleme Elemanına Düşen Yükümlülük Nedir? . 4
 • 6- İşe Başlanılamaması Halinde İnceleme ve Denetim
 • Birimi Uygulamaya Nasıl Yön Verir?  4
 • 7- Hazırlık Sürecinin Aşamaları Nelerdir? . 5
 • 8- Hazırlık Sürecinin Görev Yazısı ve Ekleri ile Vergi
 • Dairesi Dosyalarının Tetkiki Aşamasında
 • Yapılabilecekler Nelerdir? . 5
 • 9- Hazırlık Sürecinin Harici Araştırmalar
 • Aşamasında Yapılabilecekler Nelerdir? . 6
 • 10- İncelenecek Mükellef Nezdinde Yapılacak İlk Görüşmenin
 • Önemi Nedir? Nelere Dikkat Edilmelidir?  6
 • 11- İncelenecek Mükellef Nezdinde İlk İrtibat
 • Eskiden Nasıl Gerçekleştiriliyordu? Yeni
 • Düzenlemeler Neleri Değiştirdi? 7
 • 12- Mükellefle Telefon veya E-Posta Yoluyla Görüşme
 • Ayarlanması Aşamasında Dikkat Edilecek
 • II Vergi Güncelleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları Hususlar Nelerdir? . 7
 • 13- İncelenecek Mükelleflerle İlk Görüşme Toplantısı Ne Zaman Yapılmalıdır? . 8
 • 1.2. GNCELEME DOSYASI OLUgTURULMASI  8
 • 14- İnceleme Dosyası Ne Demektir?  8
 • 15- İnceleme Dosyasının Faydaları Nelerdir? 9
 • 16-İnceleme Dosyası Elektronik Ortamda Tutulabilir mi?  9
 • 17-İnceleme Dosyasında Bulunması Öngörülen Bilgiler Nelerdir? . 10
 • 18- İnceleme Dosyası Devredilebilir mi? . 11
 • 19- İnceleme Dosyasının Muhafaza Süreci Nasıl İşler?  11
 • 2. İNCELEMEYE BAŞLAMA  11
 • 2.1. YENi DÜZENLEMELER IŞIĞINDA GÜNCELEMEYE
 • BAŞLAMA KAVRAMI  11
 • 20- İncelemeye Başlama Vergi Hukuku Açısından Neyi İfade Eder? . 11
 • 21- İncelemeye Başlama Süresi Kaç Gündür ve Hangi Tarihten İtibaren Başlar?  12
 • 22- İşe Başlama Süresi İle İncelemeye Başlama Süresi Beraber İşler mi?  13
 • 23- Belirlenen Sürelerde İncelemeye Başlanılamaması
 • Halinde İnceleme Elemanına Düşen Yükümlülük Nedir?  13
 • 24- İncelemeye Başlanılamaması Halinde İnceleme ve
 • Denetim Birimi Uygulamaya Nasıl Yön Verir?. 13
 • 25- İncelemeye Başlanılması Pişmanlık ve Islah
 • Hükmünden Yararlanma İmkanını Ortadan Kaldırır mı? . 13
 • 26- İşe Başlama ve İncelemeye Başlama Aşamaları
 • Arasındaki Farklar ve Benzerlikler Nelerdir?  15
 • Vergi Gnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları III
 • 27- Mükellefle İlk Görüşmede İnceleme Elemanının
 • Yükümlülükleri Nelerdir?  16
 • 28- İncelemeye Başlama Tutanağında Yer Alması Gereken
 • Asgari Unsurlar Nelerdir?. 17
 • 29- İncelemeye Başlama Tutanağı Kaç Nüsha
 • Düzenlenir ve Nüshaların Dağıtımı Nasıl Yapılır? . 18
 • 2.3. İBRAZ YAZISI VE DEFTER BELGELERİNİN ALINMASI . 18
 • 30- İncelemenin İşyerinde Yapılması Kuralının Yasal Dayanağı Nedir? . 18
 • 31- İnceleme Hangi Durumlarda İşyerinde Yapılmaz? . 18
 • 32- Defter ve Belge İbraz Yazısının Yasal Dayanağı ve
 • Zorunlu Unsurları Nelerdir? . 19
 • 33- Defter ve Belge İbraz Zorunluluğunun Vergi Ceza
 • Hukuku Açısından Doğurduğu Sonuçlar Nedir?. 19
 • 34- „Haklı Mazeret Gösterme? Hakkı Neyi İfade Eder?  21
 • 35- Mücbir Sebep Hallerinin İbraz Süresine Etkisi Nedir? . 23
 • 36- Defter ve Belge İbraz Yazısı Kendisine Tebliğ Edilen
 • Mükellefin Bilgilendirme Yükümlülüğü Neyi İfade Eder? . 23
 • 37- İbraz Ödevinin Yerine Getirilmemesi Durumunda Vergi
 • İdaresi Süreci Nasıl İşletir? . 24
 • 38- Teslim Tutanağının Yasal Dayanağı ve Asgari Unsurları Nelerdir? . 25
 • 39- Teslim Tutanağı Kaç Nüsha Düzenlenir ve Nüshaların
 • Dağıtımı Nasıl Yapılır? . 25
 • 40- Mükellefin Elektronik Defter Tutması Durumunda
 • İbraz Ödevi Nasıl Yerine Getirilir?  26
 • 3. İNCELEMENİN YÜRÜTÜLMESİ VE TAMAMLANMASI 27
 • 3.1. YENG DÜZENLEMELER IgIĞINDA VERGG GNCELEMESG KAVRAMI  27
 • 41- Vergi İncelemesinin Yasal Dayanağı, Tanımı ve
 • IV Vergi Gnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları
 • Amacı Nedir?  27
 • 42- Vergi İnceleme Süreci Hangi Aşamalardan Meydana Gelir? . 28
 • 43- Vergi İncelemesi Yürütülürken Hangi Usul ve Esaslar Dikkate Alınmalıdır?  28
 • 3.2. ARAŞTIRMA VE GÜNCELEME . 31
 • 44- Mükellef Nezdinde Vergi İncelemesi Nasıl Yürütülür? 31
 • 45- Vergi İncelemesi Hangi Hallerde Mükellefin Gıyabında Yürütülür? . 32
 • 46- Mükellefin Gıyabında Vergi İncelemesi Nasıl Yürütülür? . 33
 • 47- Vergi İncelemesinde Araştırma ve İncelemelerin Temel Amacı Nedir? . 33
 • 48- Vergi İncelemesinde Delillerin Elde Edilmesinde Benimsenen Yöntem Nedir?. 34
 • 49- Vergi İncelemelerinde Kullanılan Delil Örnekleri Nelerdir?  35
 • 50- “ Delillerin Usulüne Uygun Elde Edilmesi Kuralı” Neyi İfade Eder?  35
 • 3.3. TESPİTLERİN YAPILMASI VE TUTANAK ALINMASI . 36
 • 51- İnceleme Tutanağı Ne Zaman Düzenlenir? Düzenlenmesi Zorunlu mudur?  36
 • 52- İnceleme Tutanağı Düzenlenmediği Durumlarda
 • İncelemenin Tamamlandığı Mükellefe Nasıl Bildirilir?  36
 • 53- İnceleme Tutanağında Yer Alması Zorunlu Unsurlar
 • Nelerdir? . 37
 • 54- İnceleme Tutanağına Mükellefin İtirazları Alınır mı?. 38
 • 55- İhtirazi Kayıtla İnceleme Tutanağının İmzalanması Mümkün müdür?  39
 • 56- İnceleme Tutanağı Kaç Nüsha Düzenlenir ve Dağıtımı Nasıl Yapılır? . 39
 • 57- Mükellefin İnceleme Tutanağını İmzalaması Zorunlu
 • mudur? İmzalamaması Durumunda Herhangi Bir
 • Yaptırımla Karşılaşır mı?  40
 • Vergi Günceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları V
 • 3.4. DEĞERLENDGRME AgAMASI: VERGG GNCELEME RAPORLARININ DÜZENLENMESİ  41
 • 58- Vergi İnceleme Raporunun Tanımı Nedir? . 41
 • 59- Vergi İnceleme Raporları Hangi Bölümlerden Oluşur? 41
 • 60- İnceleme Raporlarının „Farklı Vergi Türü ve
 • Dönemlerinde Ayrı Düzenlenmesi İlkesi? Neyi İfade Eder?  42
 • 61- İnceleme Raporlarının „Farklı Vergi Türü ve Dönemlerinde
 • Ayrı Düzenlenmesi İlkesi? nin İstisnası Var mıdır? . 44
 • 62- Vergi İnceleme Raporunun Türleri Nelerdir?  45
 • 63- Eleştiri Raporu Hangi Hallerde Düzenlenir? İçeriğinde
 • Hangi Hususlar Yer Alır?  46
 • 64- Vergi Tekniği Raporu Hangi Hallerde Düzenlenir? . 46
 • 65- Vergi Suçu Raporu Hangi Hallerde Düzenlenir? . 46
 • 3.5. VERGİ GÜNCELEME RAPORLARININ RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA GÖNDERİLMESİ . 47
 • 66- Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Yasal Dayanağı Var mıdır? . 47
 • 67- Rapor Değerlendirme Komisyonları Kaça Ayrılır? . 49
 • 68- Rapor Değerlendirme Komisyonlarına Üye Seçimi
 • Hususunda Getirilen Yasaklar Nelerdir? . 52
 • 69- Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Görevleri Nelerdir?  53
 • 70- Komisyonlara Raporun İletilmesi ve Komisyonlarca
 • Raporun Değerlendirilmesi Süreci Nasıl İşler?  55
 • 71- Komisyonlarca Raporların „Olumlu? Olarak Değerlendirilmesi Ne Demektir? Bu Durumda Süreç Nasıl İşler? . 55
 • 72- Vergi Müfettişlerince Düzenlenen Raporların
 • Komisyonlarca „Olumsuz? Olarak Değerlendirilmesi
 • Halinde Süreç Nasıl İşler? . 56
 • 73-Vergi Müfettişleri Tarafından Yapılan Vergi
 • İncelemeleri Neticesinde Bir Vergi Türü ve
 • Vergilendirme Dönemi İçin Düzenlenen ve Tarhı
 • VI Vergi Gnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları
 • Öngörülen Vergi Tutarının, Üst Sınırı Aştığı Vergi
 • İnceleme Raporlarının Merkezi Komisyonca „Olumsuz?
 • Olarak Değerlendirilmesi Halinde Değerlendirme
 • Süreci Nasıl İşler? . 58
 • 74- Vergi Suçu Raporlarının Değerlendirilmesinde Süreç Nasıl İşler? . 59
 • 3.6. GÜNCELEMEDE BAĞLAYICI KAYNAKLAR VE YORUM . 60
 • 75- Yeni Düzenlemelere Göre Vergi İncelemelerine
 • Yön Verecek Bağlayıcı Kaynaklar Nelerdir?  60
 • 76- Vergi İncelemelerinin Bağlayıcı Kaynaklara
 • Uygunluğunun Denetimi Nasıl Yapılır? . 61
 • 77- „Özelge? ve „ Sirküler? Bağlayıcı Kaynak mıdır?  62
 • 78- „Özelge? nin Yanlış İzahat İçerdiği Yönünde Kanaat
 • Oluşursa Süreç Nasıl İşler? . 63
 • 79- Vergi İncelemesi Devam Ederken Özelge İstenebilir mi? . 63
 • 4. VERGİ İNCELEMESİNDE ZAMAN VE SÜRE SINIRLARI  63
 • 80- Vergi İncelemesinde Süre Sınırı Var mıdır? . 63
 • 81- Vergi İncelemesi Habersiz Yapılabilir mi? . 64
 • 82- İşe ve İncelemeye Başlama Tarihine İlişkin Süre Sınırları Nelerdir? . 64
 • 83- Vergi İncelemesinin Tamamlanma Tarihi Neyi İfade Eder?
 • Yeni Düzenlemelerde Bu Tarihe İlişkin Yapılan Değişiklik Nedir?. 64
 • 84- İncelemenin Tamamlanma Tarihinin Süre Sınırını
 • Aşması Durumu Nasıl Bir Hukuki Sonuç Doğurur? . 65
 • 85- Yeni Düzenlemelerle Getirilen Vergi İncelemesinin
 • „Süre Sınırı İçinde Süre Sınırı? Neyi İfade Etmektedir?  65
 • 86- İncelemenin Tamamlanmasına İlişkin Süre Sınırı
 • İncelemenin Türüne Göre Değişir mi? . 65
 • 87- İncelemenin Azami Sürede Bitirilemeyeceğinin
 • Vergi Gnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları VII
 • Anlaşılması Halinde Süreç Nasıl İşler?  66
 • 88- İncelemenin Başka Bir İnceleme Elemanına
 • Devredilmesi Gerektiği Hallerde İncelemenin
 • Tamamlanma Süresi Uzar mı? . 66
 • 89- Sınırlı İncelemenin Tam İncelemeye Dönüşmesi
 • Halinde Önceden İşleyen Süreler Silinir mi? 67
 • 90- Aynı Mükellef Hakkında Farklı Zamanlarda Yapılan İncelemelerin İnceleme Süresine Etkisi Var mıdır?  67
 • 91- Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Tasfiye İşlemlerinin İncelenmesinde İncelemenin Tamamlanma Süresi Ne
 • Olmalıdır?. 67
 • 92- Mali Tatil Uygulamasının İncelemeye İlişkin Sürelere
 • Etkisi Var mıdır? . 67
 • 5. DEFTER VE BELGELERİN İADE EDİLMESİ . 69
 • 93- Defter ve Belgeleri İade Tutanağının Yasal Dayanağı Nedir?  69
 • 94- Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Kararlarını
 • Vermeleri İçin Azami Bir Süre Belirlenmiş midir? . 69
 • 95- Yeni Düzenlemelere Göre İncelemenin Tamamlanma Süresinin Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Karar Tarihi İle Olan
 • İlişkisi Nedir?  70
 • 96- Hangi Durumlarda Defter ve Belgelere El Koyulur?. 70
 • 97- Defter ve Belgelere Geçici El Koyma İşleminin Yasal
 • Dayanağı Nedir? . 71
 • 98- Defter ve Belgelerin Suç Delili veya Unsuru Olması
 • Nedeniyle El Koyma İşleminin Yasal Dayanağı Nedir ? . 71
 • 99- El Konulan Defter ve Belgelerin Muhafazası Hangi
 • İdari Kurum Tarafından Gerçekleştirilir?  72
 • 6. TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA . 72
 • 100- Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Müessesesinin Yasal Dayanağı ve Kapsamı Nedir? . 72
 • VIII Vergi Gnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları
 • 101- Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonları Kaça Ayrılır? . 73
 • 102- Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Başvurusu Kim Tarafından,
 • Nasıl ve Nereye Yapılmalıdır? . 76
 • 103- Mükellef Nezdinde Gerçekleştirilen İncelemelerde
 • Uzlaşma Talebine İlişkin Süresel Sınırlar Nelerdir? 76
 • 104- Uzlaşmaya Davet Hangi Hallerde Gerçekleştirilir?
 • Usul ve Esasları Nelerdir? 77
 • 105- Uzlaşma Talebinden Vazgeçilmesi Mümkün müdür?  77
 • 106- Uzlaşma İle İlgili İnceleme Elemanının Yükümlülükleri Nelerdir?  77
 • 107- Uzlaşma Komisyonunun Toplanmasına İlişkin
 • Usul ve Esaslar Nelerdir?. 79
 • 108- Uzlaşma Toplantılarının Ertelenmesi Mümkün müdür? 79
 • 109- Uzlaşma Toplantılarına Mükellef ve Temsilcilerinin
 • Haricinde Kimler Katılabilir?. 79
 • 110- Uzlaşmanın Sağlanması Durumunda Süreç Nasıl İşler? . 80
 • 111- Uzlaşma Tutanağında Yer Alması Zorunlu Unsurlar
 • Nelerdir?  80
 • 112- Hangi Hallerde Uzlaşmanın Temin Edilemediği
 • Kabul Edilir? . 80
 • 113- Uzlaşmanın Temin Edilememesi Durumunda Süreç
 • Nasıl İşler? . 80
 • 114- Uzlaşmaya Varılamaması Durumunda Mükellefin Uzlaşma Komisyonunun Nihai Teklifini Kabul Etmesi İçin Belirlenen Süre Sınırı Nedir?. 81
 • 115- Kısmi Uzlaşma Mümkün müdür? . 81
 • 116- Uzlaşma Toplantısında Belirlenen Hususlar Dava
 • Edilebilir Mi? . 82
 • 117- Üzerinde Uzlaşılan Cezalar Hakkında İndirim
 • Talebinde Bulunulabilir mi? . 82
 • 118- Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Sağlanamaması Durumunda
 • Vergi Günceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları IX
 • Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Talep Edilebilir mi?. 82
 • 119- Üzerinde Uzlaşılan Vergi ve Cezalar Ne Zamana Kadar Ödenmelidir? . 83
 • 120- Uzlaşılan Vergi Miktarları Üzerinden Gecikme
 • Faizi Hesaplanır mı?  83
 • 2. BÖLÜM
 • REVİZYON SORU VE CEVAPLAR
 • 1. CEP TELEFONU TİCARETİ  87
 • 1.1. TUTANAK  87
 • 1.2. TESPİT EDiLEN FGGLLER VE SONUÇLARI . 93
 • 1.2.1. Satış Hasılatının Defterlere Eksik Kaydedilmesi  93
 • 1.2.2. Satış Hasılatının Defterlere Kaydedilmemesi . 95
 • 1.2.2.1. Belgelerin ve Kayıtların İncelenmesi Neticesinde Tespit Edilen Belgesiz Satış Hasılatı  95
 • 1.2.2.2. Fiili ve Kaydi Envanter Sonucu Tespit Edilen Kayıtdışı Hasılat  96
 • 1.2.3. Ar-Ge Faaliyetinde Bulunan Kuruma Yapılan Nakdi BağıGın Gelir Vergisi Beyannamesinde Gndirim Konusu Yapılması  99
 • 1.2.4. Henüz ÖdenmemiG Giderlerin Değerleme GGlemleri ve Giderin Mükerrer Olarak Kaydedilmesi. 100
 • 1.2.5. Menkul Kıymetin Kıst Getirisinin YanlıG Hesaplanması  101
 • 1.2.6. KDV si Tahsil Edilerek Personele Ayın Olarak Ücret Verilmesi GGleminde KDV nin Gider Yazılması . 102
 • 1.2.7. Avans Niteliğindeki Senetlerin Reeskonta Tabi Tutulması. 104
 • 1.3. YAPILACAK GgLEMLER . 105
 • 1.3.1. Gelir Vergisi Yönünden  105
 • 1.3.1.1. Mükellefin Gelir Tablosunun Yeniden Düzenlenmesi . 105
 • 1.3.1.2. Tarh Edilmesi Gereken Gelir Vergisinin Hesaplanması. 106
 • 1.3.2. Katma Değer Vergisi Yönünden 107
 • 2. İÇ FINDIK ÜRETİMİ  109
 • X Vergi Gnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları
 • 2.1. TUTANAK  109
 • 2.2. TESPiT EDiLEN FGGLLER VE SONUÇLARI . 114
 • 2.2.1. Kaydi Envanter Sonucu Tespit Edilen KayıtdıGı Hasılat  114
 • 2.2.2. 01.01.2004’ ten Önce Gktisap Edilen Kıymetler Gçin Uygulanan Amortisman Oranının Faydalı Ömre Göre Belirlenip DeğiGtirilmesi . 117
 • 2.2.3. Devir Alınan GGletmenin Gktisadi Kıymetlerine Amortisman Uygulanırken Kıst Dönem Esasına Aykırı Hareket Edilmesi . 118
 • 2.2.4. Hatır Senetlerine Reeskont Ayrılması  118
 • 2.2.5. PeGin Ödenen Giderlerin Tamamının Ödemenin Yapıldığı Yılda Sonuç Hesaplarına Gntikal Ettirilmesi 119
 • 2.2.6. Bağlı Menkul Kıymetlere Değer DüGüklüğü KarGılığı Ayrılması . 121
 • 2.3. YAPILACAK GgLEMLER . 122
 • 2.3.1. Kurumlar Vergisi Yönünden . 122
 • 2.3.1.1. Mükellef Kurumun Gelir Tablosunun Yeniden Düzenlenmesi  122
 • 2.3.1.2. Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması . 123
 • 2.3.2. Katma Değer Vergisi Yönünden 124
 • 3. TÜP TİCARETİ  125
 • 3.1. TUTANAK  125
 • 3.2. TESPGT EDGLEN FGGLLER VE SONUÇLARI . 129
 • 3.2.1. Kaydi Envanter Sonucu Tespit Edilen Belgesiz SatıG GGlemi  129
 • 3.2.2. Satılan Ticari Mallar Maliyetinin Eksik Hesaplanması  131
 • 3.2.3. Hisse Senetlerindeki Değer DüGüklüğüne KarGılık Ayrılması  132
 • 3.2.4. Özel Maliyet Kapsamındaki Tesisatın Kiraya Verene Bedelsiz Teslimi . 132
 • 3.2.5. Kurum Ortaklarının Yakınları Gçin Tebrik ve Glan Gideri Yapılması  134
 • 3.2.6. Kanunen güpheli Sayılmayan Alacağa KarGılık Ayrılması . 135
 • 3.3. YAPILACAK GgLEMLER . 136
 • Vergi Gnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları XI
 • 3.3.1. Kurumlar Vergisi Yönünden . 136
 • 3.3.1.1. Mükellef Kurumun Gelir Tablosunun Yeniden Düzenlenmesi. 136
 • 3.3.1.2. Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması 137
 • 3.3.2. Katma Değer Vergisi Yönünden 138
 • 3.3.3. Muhtasar Beyanname Yönünden . 139
 • 4. KÖMÜR TİCARETİ. 141
 • 4.1. TUTANAK  141
 • 4.2. TESPGT EDGLEN FGGLLER VE SONUÇLARI . 145
 • 4.2.1. Ticari Kazancın Tespitine GliGkin EleGtirilen Hususlar 145
 • 4.2.1.1. Belgesi Düzenlenen Hasılatın Yasal Kayıtlara ve Beyanlara İntikal Ettirilmemesi  145
 • 4.2.1.2. Kaydi Envanter İncelemesi Neticesinde Belirlenen Kayıtdışı Hasılat. 147
 • 4.2.1.3. Satılan Malın Maliyetinin Noksan Hesaplanması  148
 • 4.2.1.4. Mükellefin 2009 Yılı Ticari Kazancının Tespiti . 149
 • 4.2.2. Gayrimenkul Sermaye Gradının Tespitine GliGkin EleGtirilen Hususlar . 150
 • 4.2.2.1. Kira Gelirinin Beyan Dışı Bırakılması ve Safi İradın Tespitinde Gider Fazlalığı Sayılmayan İktisap Bedeli Ödemeleri  150
 • 4.2.2.2. Cari Dönemde Elde Edilen Önceki Dönemlere İlişkin Gayrimenkul Sermaye İradının Beyan Edilmemesi  152
 • 4.2.3. Menkul Sermaye Gradı (Alacak Faizi) Gle Glgili Tespitler . 152
 • 4.2.4. Arızi Serbest Meslek Faaliyeti Gle Glgili Tespitler. 153
 • 4.3. YAPILACAK GgLEMLER . 153
 • 4.3.1. Gelir Vergisi Yönünden  153
 • 4.3.2. Katma Değer Vergisi Yönünden 154
 • 5. TOPTAN GIDA TİCARETİ . 155
 • 5.1. TUTANAK  155
 • XII Vergi Gnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları
 • 5.2. TESPGT EDGLEN FGGLLER VE SONUÇLARI . 159
 • 5.2.1. SatıG Hasılatının Defterlere Kaydedilmemesi . 159
 • 5.2.2. Satılan Ticari Mallar Maliyetinin Eksik Hesaplanması  161
 • 5.2.3. Cari Döneme Ait PeGin Tahsil EdilmiG Hasılatın Kurum Kazancına Dahil Edilmemesi  162
 • 5.2.4. Fevkalade Amortisman Tutarının YanlıG Hesaplanması . 163
 • 5.2.5. KDVK Md. 17/1’ de Sayılan Ancak KVK Md. 10/1-c’ de Belirtilmeyen Kuruma Sınır gartına Uyularak Yapılan BağıG ve Yardım Tutarının Gndirim Konusu Yapılması  163
 • 5.2.6. Gstisna gartlarını TaGımayan Gayrimenkul SatıG Kazancının Beyana Dahil Edilmemesi . 165
 • 5.3. YAPILACAK GgLEMLER . 167
 • 5.3.1. Kurumlar Vergisi Yönünden . 167
 • 5.3.1.1. Mükellefin Gelir Tablosunun Yeniden Düzenlenmesi . 167
 • 5.3.1.2. Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması  168
 • 5.3.2. Katma Değer Vergisi Yönünden  169
 • 6. ZİRAİ EMTİA TİCARETİ . 171
 • 6.1. TUTANAK  171
 • 6.2. TESPGT EDGLEN FGGLLER VE SONUÇLARI . 175
 • 6.2.1. SatıG Hasılatının Defterlere Kaydedilmemesi . 175
 • 6.2.2. Emtia AlıGının Defterlere Kaydedilmemesi . 178
 • 6.2.3. Ortakların KiGisel Ghtiyaçları Gçin Kullanılan GGletmeye Kayıtlı TaGıta Ait Giderlerin ve Giderlere GliGkin KDV’nin Gndirime Konu Edilmesi  179
 • 6.2.4. Ortakların KiGisel Faaliyetlerinde Kullanılan GGletmeye Kayıtlı Maddi Duran Varlığın Gktisabında Ödenen KDV’nin Gndirime Konu Edilmesi  179
 • 6.2.5. GGletme Faaliyetleri Gle Glgisi Olmayan GletiGim Harcamalarının Gider Olarak Kaydedilmesi  180
 • 6.2.6. Yenileme Kararına Dayalı Olarak Gktisap Edilen Binek Otomobile GliGkin Amortismanın Önceden Ayrılan Fondan Mahsubu Yerine Sonuç Hesaplarına Gntikal Ettirilmesi  180
 • Vergi Gnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları XIII
 • 6.3. YAPILACAK GgLEMLER . 182
 • 6.3.1. Kurumlar Vergisi Yönünden . 182
 • 6.3.1.1. 2009 Hesap Dönemine İlişkin Tarhiyat İşlemleri . 182
 • 6.3.1.2. 2010 Hesap Dönemine İlişkin Düzeltme İşlemleri . 183
 • 6.3.2. Muhtasar Beyanname Yönünden . 183
 • 6.3.3. Katma Değer Vergisi Yönünden  183
 • 7. TUĞLA İMALATI  185
 • 7.1. TUTANAK  185
 • 7.2. TESPGT EDGLEN FGGLLER VE SONUÇLARI . 189
 • 7.2.1. Randıman Hesaplamaları ve Kaydi Envanter Sonucu Tespit Edilen Belgesiz SatıG GGlemleri 189
 • 7.2.2. Nedeni Bulunamayan Kasa Sayım Fazlalığının Gelir Olarak Kaydedilmemesi  191
 • 7.2.3. Yabancı Paraların Satılması ve Değerlemesi Sonucunda OluGan Kur Farklarının Kurum Kazancına Eklenmemesi . 191
 • 7.2.4. TaGıtın Maliyet Bedeline Eklenmesi Gereken Yenileme Harcamalarının Doğrudan Gider Olarak Kaydedilmesi  192
 • 7.2.5. Mükellef Olmayan KiGiden Yapılan Kiralama GGlemi Nedeniyle Doğan Stopaj Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi  194
 • 7.3. YAPILACAK GgLEMLER . 195
 • 7.3.1. Kurumlar Vergisi Yönünden  195
 • 7.3.1.1. Mükellefin Gelir Tablosunun Yeniden Düzenlenmesi . 195
 • 7.3.1.2. Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması 197
 • 7.3.2. Katma Değer Vergisi Yönünden 198
 • 7.3.3. Stopaj Gelir Vergisi Yönünden . 198
 • 8. SAC ÜRÜNLERİ İMALATI  201
 • 8.1. TUTANAK  201
 • 8.2. TESPGT EDGLEN FGGLLER VE SONUÇLARI . 207
 • XIV Vergi Gnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları
 • 8.2.1. Randıman Hesaplamaları ve Kaydi Envanter Sonucunda Tespit Edilen Belgesiz AlıG ve Belgesiz SatıG GGlemleri 207
 • 8.2.2. Azalan Bakiyeler ile Kıst Amortisman Usullerinin Birlikte Uygulanması . 212
 • 8.2.3. Sonraki Döneme Devreden AR-GE Gndirim Hakkının YanlıG Hesaplanması . 214
 • 8.2.4. Borsa Rayici Gle DeğerlenmiG Menkul Kıymetin Değer ArtıGının Glgili Dönem Gelirine Eklenmesi Zorunluluğu  215
 • 8.2.5. KVK Md. 10/1-c’ de ve KDVK Md. 17/1’ de Belirtilen Kuruma Yapılan BağıG ve Yardım Tutarının Sınır gartına Uyulmadan Gndirim Konusu Yapılması 216
 • 8.2.6. Pazar AraGtırmasının AR-GE Faaliyeti Olarak Nitelendirilmesi ve Yapılan Pazar AraGtırması Giderlerinin Beyanname Üzerinden Gndirime Konu Edilmesi  217
 • 8.3. YAPILACAK GgLEMLER . 218
 • 8.3.1. Kurumlar Vergisi Yönünden . 218
 • 8.3.1.1. Mükellef Kurumun Gelir Tablosunun Yeniden Düzenlenmesi. 218
 • 8.3.1.2. Bağış ve Yardımın Üst Sınırının Tespit Edilmesi . 219
 • 8.3.1.3. Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması 220
 • 8.3.2. Katma Değer Vergisi Yönünden  221
 • 9. UN İMALATI  223
 • 9.1. TUTANAK  223
 • 9.2. TESPGT EDGLEN FGGLLER VE SONUÇLARI . 230
 • 9.2.1. Randıman Hesaplamaları ve Kaydi Envanter Sonucu Tespit Edilen Belgesiz SatıG GGlemleri 230
 • 9.2.1.1. İmalata Sevk Edilen Buğday Miktarının Tespit Edilmesi  230
 • 9.2.1.2. Randıman Hesaplamaları Sonucunda Tespit Edilen Kayıtdışı Hasılat 231
 • 9.2.1.3. Kaydi Envanter Sonucunda Tespit Edilen Kayıtdışı Hasılat . 234
 • 9.2.1.3.1. Mamullere GliGkin KayıtdıGı Hasılatın Tespiti . 234
 • 9.2.1.3.2. Buğday Takası Neticesinde Elde Edilen KayıtdıGı
 • Vergi Gnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları XV
 • Hasılatın Tespiti  235
 • 9.2.2. TaGıtın Gktisabında Ödenen KDV nin Gndirime Konu Edilmesi. 235
 • 9.2.3. Amortismana Tabi Gktisadi Kıymetin SatıGı Neticesinde Elde Edilen Karın KayıtdıGı Bırakılması  236
 • 9.3. YAPILACAK GgLEMLER . 237
 • 9.3.1. Kurumlar Vergisi Yönünden . 237
 • 9.3.1.1. Toplam Matrah Farkının Tespit Edilmesi  237
 • 9.3.1.2. Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması 238
 • 9.3.2. Katma Değer Vergisi Yönünden 238
 • 9.3.3. Stopaj Gelir Vergisi Yönünden . 239
 • 10. TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI . 241
 • 10.1. TUTANAK  241
 • 10.2. TESPGT EDGLEN FGGLLER VE SONUÇLARI . 244
 • 10.2.1. Randıman Hesaplamaları ve Kaydi Envanter Sonucu Tespit Edilen Belgesiz SatıG GGlemleri  244
 • 10.2.1.1. Üretime Sevk Edilen Kumaş Miktarının Tespit Edilmesi  244
 • 10.2.1.2. Üretilmesi Gereken Mamul Miktarının Tespit Edilmesi . 244
 • 10.2.1.3. Mamullere İlişkin Kaydi Envanter Sonuçları. 245
 • 10.2.1.4. Kayıtdışı Hasılat Tutarının Hesaplanması. 246
 • 10.2.2. Üretilen Mamullerin KDV Tahsil Edilip ÇalıGanlara Hediye Olarak Verilmesi . 246
 • 10.2.3. Hizmet KarGılığı Olarak Serbest Meslek Erbabına Gayrimenkul Kiralanması  248
 • 10.2.4. Avansa güpheli Ticari Alacak KarGılığı Ayrılması . 248
 • 10.2.5. Yabancı Paraların Değerleme GGlemine Tabi Tutulması Neticesinde OluGan Kur Farkının Gelir Hesaplarına Gntikal Ettirilmemesi . 249
 • 10.3. YAPILACAK GgLEMLER . 249
 • 10.3.1. Kurumlar Vergisi Yönünden  249
 • 10.3.1.1. Toplam Matrah Farkının Tespit Edilmesi  249
 • XVI Vergi Gnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları
 • 10.3.1.2. Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması  250
 • 10.3.2. Katma Değer Vergisi Yönünden  251
 • 10.3.3. Stopaj Gelir Vergisi Yönünden  251
 • 11. ET VE ET ÜRÜNLERİ İMALATI . 253
 • 11.1. TUTANAK  253
 • 11.2. TESPGT EDGLEN FGGLLER VE SONUÇLARI . 257
 • 11.2.1. Randıman Hesaplamaları ve Kaydi Envanter Neticesinde Tespit Edilen KayıtdıGı Hasılat . 257
 • 11.2.1.1. Büyükbaş Hayvandan Elde Edilen Mamullerin Satışı Dolayısıyla Sağlanması Gereken Hasılat . 257
 • 11.2.1.2. Küçükbaş Hayvandan Elde Edilen Mamullerin Satışı Dolayısıyla Sağlanması Gereken Hasılat . 259
 • 11.2.1.3. Mükellefin Ticari Kazancına Eklenmesi Gereken Hasılat Farkının Tespiti  260
 • 11.2.2. Özel GletiGim Vergisinin Mali Karın Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınması 261
 • 11.2.3. Afet Nedeniyle Zarar Gören Gktisadi Kıymete GliGkin Sigorta Tazminatının Gktisadi Kıymetin Değerini AGan Kısmının Ticari Kazanca Dahil Edilmemesi  262
 • 11.2.4. KarGılık Ayrılan güpheli Ticari Alacağa GliGkin Tahsilatın Kayıtlara Gntikal Ettirilmemesi  263
 • 11.2.5. Hisse Senetlerindeki Değer DüGüklüğüne GliGkin Ayrılan KarGılığın Mali Karın Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınması . 263
 • 11.3. YAPILACAK GgLEMLER . 264
 • 11.3.1. Gelir Vergisi Yönünden . 264
 • 11.3.1.1. Toplam Matrah Farkının Tespit Edilmesi  264
 • 11.3.1.2. Tarh Edilmesi Gereken Gelir Vergisinin Hesaplanması . 264
 • 11.3.2. Katma Değer Vergisi Yönünden  265
 • Vergi Gnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları XVII
 • 12. KUYUMCULUK . 267
 • 12.1. TUTANAK  267
 • 12.2. TESPGT EDGLEN FGGLLER VE SONUÇLARI . 271
 • 12.2.1. Fiili ve Kaydi Envanter Neticesinde Tespit Edilen Belgesiz AlıG ve SatıG GGlemleri 271
 • 12.2.1.1. 01.01.2009-09.09.2009 Dönemine İlişkin Tespit Edilen Belgesiz Alış ve Satış İşlemleri . 271
 • 12.2.1.2. 09.09.2009-31.12.2009 Dönemine İlişkin Tespit Edilen Belgesiz Satış İşlemleri  273
 • 12.2.1.3. Katma Değer Vergisi Matrahı ile KDV Tutarlarının Tespiti  275
 • 12.2.1.4. KDV Hariç Belgesiz Satış Hasılatının Tespiti  278
 • 12.2.2. Borsa Rayici Gle Değerleme GGlemine Tabi Tutulması Gereken Devlet Tahvili ve Hazine Bonosuna GliGkin Değer DüGüklüğüne KarGılık Ayrılması . 279
 • 12.2.3. Aciz Vesikalı Borçludan Olan Alacağın Değersiz Alacak Olarak Kaydedilmesi . 279
 • 12.2.4. Gki Tam Yıldan Daha Az Süreyle Aktifde KalmıG Hisse Senetlerine Ait Rüçhan Hakkı Kuponlarının SatıG Tutarının Gstisna Kapsamında Beyan Edilmesi . 279
 • 12.2.5. Henüz Tahsil EdilmemiG Ancak Tahakkuk EtmiG Gelecek Dönemlere Ait Hasılatın Dönem Kazancına Dahil Edilmemesi . 280
 • 12.3. YAPILACAK GgLEMLER . 281
 • 12.3.1. Kurumlar Vergisi Yönünden  281
 • 12.3.1.1. Toplam Matrah Farkının Tespit Edilmesi  281
 • 12.3.1.2. Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması  282
 • 12.3.2. Katma Değer Vergisi Yönünden  283
 • 13. PAMUK YAĞI İMALATI  285
 • 13.1. TUTANAK  285
 • XVIII Vergi Gnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları
 • 13.2. TESPGT EDGLEN FGGLLER VE SONUÇLARI . 293
 • 13.2.1. Randıman Hesaplamaları ile Fiili ve Kaydi Envanter Neticesinde Tespit Edilen Belgesiz SatıG GGlemleri . 293
 • 13.2.1.1. Üretime Sevk Edilen Çiğit Miktarının Tespiti  293
 • 13.2.1.2. Üretimin I. Aşamasına İlişkin Randıman Hesaplamaları ve Kaydi Envanter  293
 • 13.2.1.2.1. Çiğitten Ham Yağ Elde Edilmesine Kadar Olan GGlemler . 293
 • 13.2.1.2.2. Üretimin I. AGamasında Kullanılan Yardımcı Malzemelere GliGkin GGlemler  296
 • 13.2.1.3. Üretimin II. Aşamasına İlişkin Randıman Hesaplamaları ve Kaydi Envanter  298
 • 13.2.1.3.1. Ham Yağdan Nötralize Yağ ve Sopstok Elde Edilmesine Kadar Olan GGlemler  298
 • 13.2.1.3.2. Üretimin II. AGamasında Kullanılan Yardımcı Malzemelere GliGkin GGlemler 299
 • 13.2.2. Yenileme Fonu gartlarının Ghlali ve Gktisap Edilen Binek Otomobile GliGkin KDV’nin Gndirime Konu Edilmesi . 301
 • 13.2.3. Tahsilinden Vazgeçildiği Gçin Fona Alınmasına Rağmen Süresinde Kullanılmayan Alacağın Dönem Karı Hesaplamalarına Dahil Edilmemesi 303
 • 13.2.4. Kurum ÇalıGanlarının gahsi Nitelikteki Harcamalarının Mali Karın Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınması . 304
 • 13.2.5. Sebebi Bulunamayan Kasa Noksanlığının Gider Olarak Kaydedilmesi . 305
 • 13.3. YAPILACAK GgLEMLER . 306
 • 13.3.1. Kurumlar Vergisi Yönünden  306
 • 13.3.1.1. Toplam Matrah Farkının Tespit Edilmesi  306
 • 13.3.1.2. Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması  306
 • 13.3.2. Katma Değer Vergisi Yönünden  307
 • 14. ÇİVİ VE TEL İMALATI  309
 • Vergi Gnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları XIX
 • 14.1. TUTANAK  309
 • 14.2. TESPGT EDGLEN FGGLLER VE SONUÇLARI . 313
 • 14.2.1. Randıman Hesaplamaları ve Kaydi Envanter Neticesinde Tespit Edilen Belgesiz SatıG GGlemleri . 313
 • 14.2.1.1. Üretilmesi Gereken Mamul Miktarlarının Hesaplanması  313
 • 14.2.1.2. Üretime Sevk Edilmesi Gereken Demir Miktarının Hesaplanması 314
 • 14.2.1.3. Üretime Sevk Edilmesi Gereken Kutu Miktarının Hesaplanması 315
 • 14.2.1.4. Üretime Sevk Edilmesi Gereken PE (Naylon) Miktarının Hesaplanması 316
 • 14.2.1.5. Üretimden Çıkması Gereken Hurda Miktarının Hesaplanması. 317
 • 14.2.2. Tahsili Gmkansız Hale Gelen Alacağın Vazgeçilen Alacak Olarak Değerlendirilmemesi  318
 • 14.2.3. Sahte Belge Kullanılması. 319
 • 14.2.3.1. Mükellef Kurumun Sahte Faturaları Bilerek ve İsteyerek Kullanıp Kullanmadığı İle İlgili Değerlendirme . 319
 • 14.2.3.2. Mükellef Kurumun Sahte Faturalar İle Belgelendirilen Alımlarının Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Değerlendirilmesi  321
 • 14.2.3.3. Mükellef Kurumun Sahte Faturalarda Gösterilen KDV Tutarlarını İndirim Konusu Yapmasının Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu  321
 • 14.2.4. Binek Otomobil Gktisabı Gle Glgili KDV, Kredi Faiz Ödemeleri ve Kıst Amortisman Uygulamalarına GliGkin Fiiller  323
 • 14.2.4.1. Binek Otomobilin Alımına İlişkin KDV? nin Maliyete İntikal Ettirilmesi . 323
 • 14.2.4.2. Binek Otomobilin Alındığı Yıla İlişkin Kredi Faiz Giderlerinin Doğrudan Sonuç Hesaplarına İntikal Ettirilmesi  323
 • 14.2.4.3. Binek Otomobile İlişkin KDV Hariç Tutar Üzerinden Yıllık Amortisman Ayrılması  324
 • XX Vergi Gnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları
 • 14.2.5. Arsa SatıGından Elde Edilen Karın Yenileme Fonuna Alınması . 325
 • 14.3. YAPILACAK GgLEMLER . 325
 • 14.3.1. Kurumlar Vergisi Yönünden  325
 • 14.3.1.1. Toplam Matrah Farkının Tespit Edilmesi  325
 • 14.3.1.2. Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması  326
 • 14.3.2. Katma Değer Vergisi Yönünden  327
 • 15. MÜCEVHERAT İMALATI . 329
 • 15.1. TUTANAK  329
 • 15.2. TESPGT EDGLEN FGGLLER VE SONUÇLARI . 332
 • 15.2.1. Ticari Kazanca GliGkin Tespit ve Değerlendirmeler . 332
 • 15.2.1.1. Fiili ve Kaydi Envanter Neticesinde Tespit Edilen Belgesiz Satış İşlemleri  332
 • 15.2.1.2. Fiili ve Kaydi Envanter Neticesinde Tespit Edilen Belgesiz Alış İşlemleri . 336
 • 15.2.1.3. Tespit Edilen Ticari Kazanç Farkı . 337
 • 15.2.2. Menkul Sermaye Gradına GliGkin Tespit ve Değerlendirmeler  338
 • 15.2.2.1. 01.01.2006 Tarihinden Önce İhraç Edilen TL Cinsinden Devlet Tahvili ve Hazine Bonosundan Elde Edilen Faiz Gelirleri . 338
 • 15.2.2.2. 01.01.2006 Tarihinden Önce İhraç Edilen Dövize, Altına vb. Endeksli Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Faiz Gelirleri 340
 • 15.2.2.3. Tam Mükellef Kurumlardan Elde Edilen İştirak Kazancı, Kar Payı vb. Türündeki Gelirler . 341
 • 15.2.2.4. GVK? nun Geçici 67 nci Maddesi Kapsamında Vergilendirilecek Menkul Sermaye İratlarının Elde Edilmesi . 342
 • 15.2.2.4.1. Mevduat Faizleri  342
 • 15.2.2.4.2. Repo Gelirleri. 342
 • Vergi Gnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları XXI
 • 15.2.2.4.3. 01.01.2006 Tarihinden Sonra Ghraç Edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Faiz Gelirleri . 342
 • 15.2.2.5. 1999-2002 Tarihleri Arasında Sona Eren Hesap Dönemlerinde Elde Edilen Kurumlar Vergisinden İstisna Kazançların Dağıtımı Halinde Elde Edilen Kar Payları  343
 • 15.2.2.6. 2009 Takvim Yılı Gelir Vergisi Beyanına Dahil Edilmesi Gereken Menkul Sermaye İradı . 344
 • 15.3. YAPILACAK GgLEMLER . 345
 • 15.3.1. Gelir Vergisi Yönünden . 345
 • 15.3.2. Katma Değer Vergisi Yönünden  345
 • 16. PİRİNÇ İMALATI  347
 • 16.1. TUTANAK  347
 • 16.2. TESPGT EDGLEN FGGLLER VE SONUÇLARI . 355
 • 16.2.1. Randıman Hesaplamaları ile Fiili ve Kaydi Envanter Neticesinde Tespit Edilen Belgesiz AlıG GGlemleri  355
 • 16.2.1.1. Mükellef Kurum Nezdinde Yapılan 24.04.2009 Tarihli Fiili Envanter . 355
 • 16.2.1.2. Dönem Başı Stok Bilgileri . 355
 • 16.2.1.3. Kapasite Raporuna İlişkin Bilgiler  356
 • 16.2.1.4. Hammadde ve Mamul Alışları . 357
 • 16.2.1.5. Hammadde ve Mamul Satışları . 359
 • 16.2.1.6. Çeltik ve Kahverengi (Kargo) Pirinç Hammaddeleri ile İlgili Kaydi Envanter . 360
 • 16.2.1.7. Çeltik Ürünleri ile İlgili Randıman ve Kaydi Envanter  360
 • 16.2.1.8. Tespit Edilen Belgesiz Alış İşlemlerinin KDVK Açısından Sonuçları 362
 • 16.2.1.9. Tespit Edilen Belgesiz Alış İşlemlerinin Geçici Vergi Yönünden Sonuçları . 363
 • 16.2.2. Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespitinde güpheli Ticari Alacak Uygulaması . 363
 • XXII Vergi Gnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları
 • 16.2.3. Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespitinde Değersiz Alacak (Konkordato) Uygulaması . 364
 • 16.2.4. Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespitinde PeGin Ödenen Giderler Konusu  365
 • 16.2.5. Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespitinde Amortisman Uygulaması . 365
 • 16.2.6. Geçici Vergi Matrahının Tespitinde BağıG ve Yardım Konusu. 365
 • 16.3. YAPILACAK GgLEMLER . 367
 • 16.3.1. Geçici Kurumlar Vergisi Yönünden . 367
 • 16.3.1.1. Mükellef Kurumun Geçici Vergi Dönemlerine İlişkin Gelir Tablolarının Yeniden Düzenlenmesi . 367
 • 16.3.1.2. Tarh Edilmesi Gereken Kurum Geçici Vergilerinin Hesaplanması . 370
 • 16.3.2. Katma Değer Vergisi Yönünden  371
 • 17. BİTKİSEL YAĞ İMALATI  373
 • 17.1. TUTANAK  373
 • 17.2. TESPGT EDGLEN FGGLLER VE SONUÇLARI . 381
 • 17.2.1. Randıman Hesaplamaları ile Fiili ve Kaydi Envanter Neticesinde Tespit Edilen Belgesiz SatıG GGlemleri . 381
 • 17.2.1.1. Hamayçiçek Yağı ve Ayçiçek Küspesi Mamullerine İlişkin Belgesiz Satış İşlemleri. 381
 • 17.2.1.1.1. Üretime Sevk Edilen Ayçiçeği Miktarı . 381
 • 17.2.1.1.2. Hamayçiçek Yağı ve Ayçiçek Küspesi Mamullerine GliGkin Randıman ve Kaydi Envanter GGlemleri ile Çeltik, Pirinç ve Rafine Ayçiçek Yağı Emtiaları Kaydi Envanteri . 382
 • 17.2.1.1.3. Hamayçiçek Yağı ve Ayçiçek Küspesi Mamullerinde Tespit Edilen Belgesiz SatıG Hasılatları  384
 • 17.2.1.2. Rafine Bitkisel Yağ Mamulüne İlişkin Belgesiz Satış İşlemleri . 385
 • Vergi Gnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları XXIII
 • 17.2.1.2.1. Rafine Bitkisel Yağa GliGkin DönembaGı Stok Bilgileri . 385
 • 17.2.1.2.2. 24.04.2009 Tarihi Gtibariyle Fiili Stok Bilgileri . 385
 • 17.2.1.2.3. Rafine Bitkisel Yağ Üretiminde Glk Madde ve Malzeme Niteliği TaGıyan Notralize Soya Yağı ve Dökme Pamuk Yağına GliGkin Dönem Gçi AlıG Bilgileri  386
 • 17.2.1.2.4. Rafine Bitkisel Yağ SatıG Bilgileri  386
 • 17.2.1.2.5. SatıGlardan Gade Edilen Rafine Bitkisel Yağ Miktarı . 387
 • 17.2.1.2.6. Rafine Bitkisel Yağ Kaydi Envanteri  387
 • 17.2.1.2.7. Rafine Bitkisel Yağ Mamulünde Tespit Edilen Belgesiz SatıG Hasılatı . 388
 • 17.2.1.3. Kayıt ve Beyan Dışı Bırakılan Belgesiz Satış Hasılatları Toplamı  390
 • 17.2.2. Yabancı Para Cinsinden Mevduat SözleGmesine Dayalı Alacağın Değerleme GGlemine Tabi Tutulmaması Nedeniyle KayıtdıGı Kalan Kambiyo Karı ve Faiz Gelirleri  390
 • 17.2.3. Alacak Senedi Tutarına Dahil Olan KDV Üzerinden Reeskont Hesaplanması  392
 • 17.2.4. Kur Farkına KDV Hesaplanmaması . 393
 • 17.2.5. KDV Tahsil Edilmeden Personele Ayın Olarak Gkramiye Verilmesi GGleminin KayıtdıGı Bırakılması . 396
 • 17.2.5.1. KDV Matrahı ve Beyanı Gereken KDV’nin Tespiti . 397
 • 17.2.5.2. Gelir Vergisi Tevkifat Matrahının ve Stopaj Gelir Vergisinin Tespit Edilmesi  400
 • 17.2.5.3. Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Ayın Olarak Verilen Ücretler ile Glgili Değerlendirme . 401
 • 17.2.6. Gelecek Dönemlerde Ödenecek Kıdem Tazminatlarının Gider Kaydedilmesi . 402
 • 17.3. YAPILACAK GgLEMLER . 402
 • 17.3.1. Kurumlar Vergisi Yönünden  402
 • 17.3.2. Katma Değer Vergisi Yönünden  403
 • 17.3.3. Stopaj Gelir Vergisi Yönünden  403
 • XXIV Vergi Gnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları
 • 18. RESTAURANT İŞLETMECİLİĞİ  405
 • 18.1. TUTANAK  405
 • 18.2. TESPGT EDGLEN FGGLLER VE SONUÇLARI . 412
 • 18.2.1. Ticari Kazanca GliGkin Tespitler 412
 • 18.2.1.1. Un Alışları Üzerinden Yapılan Randıman Hesaplamaları  413
 • 18.2.1.2. Ekmek Alışları Üzerinden Yapılan Randıman Hesaplamaları  413
 • 18.2.1.3. Tavuk Eti Alışları Üzerinden Yapılan Randıman İncelemesi  414
 • 18.2.1.4. Alışlar Üzerinden Yapılan Randıman Hesaplamalarının Sonuçlarının Değerlendirilmesi . 414
 • 18.2.1.5. Meşrubat Satışları Üzerinden Yapılan Randıman Hesaplamaları . 416
 • 18.2.1.6. Mükellefin Defter, Belge ve Beyanlarına Yansıtmadığı Giderler  416
 • 18.2.1.7. Elde Edilmesi Gereken Toplam Hasılat . 418
 • 18.2.1.8. İşletme Hesabı Özetinin Yeniden Düzenlenmesi Neticesinde Tespit Edilen Mali Kar. 420
 • 18.2.2. Hizmetin Sunulmasından Önce Tahsil Edilen Serbest Meslek Hasılatının Beyana Dahil Edilmemesi 421
 • 18.2.3. BilirkiGi Ücreti Elde Edilmesi  422
 • 18.2.4. Gayrimenkul Sermaye Gradına GliGkin Tespitler. 423
 • 18.2.4.1. Geçmiş ve Gelecek Dönemlere İlişkin Tahsil Edilen Gayrisafi Hasılatlar  423
 • 18.2.4.2. Emlak Vergisi Tutarlarının Gayrimenkul Sermaye İradının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınması ve Götürü Gider Yöntemi İle Gerçek Gider Yönteminin Bir Arada Uygulanamayacağı Hususu  424
 • 18.2.4.3. Safi İradın Tespit Edilmesi  425
 • 18.3. YAPILACAK GgLEMLER . 425
 • 18.3.1. Gelir Vergisi Yönünden . 425
 • Vergi Gnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları XXV
 • 18.3.2. Katma Değer Vergisi Yönünden  426
 • 3. BÖLÜM
 • İLGİLİ YÖNETMELİKLER Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği  429
 • Vergi Gncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  463
 • Tarhiyat Öncesi UzlaGma Yönetmeliği . 477
 • Rapor Değerlendirme Komisyonlarının OluGturulması ile ÇalıGma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik . 487