Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Tekdüzen Muhasebe Sistemi (2 Cilt)

Tekdüzen Muhasebe Sistemi (2 Cilt)

Bağımsız Denetçi YMM Ahmet Demir


Baskı Tarihi: Ocak 2014
Sayfa Sayısı: 3119 Sayfa(2 Cilt)
Fiyatı: 350 TL
İndirimli Fiyatı:343 TL (Kdv Dahil)
ÜCRETSİZ KARGO
SİTEMİZDE GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR!
(Şu an için sitemizden sipariş alınamamaktadır.)
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

Bağımsız denetçi Ymm Ahmet Demir tarafından hazırlanan bu muhteşem eser Tekdüzen Muhasebe Sistemi, iki ciltten oluşmaktadır. Tekdüzen Muhasebe Sistemi güncellenerek ve en titiz çalışmalarla eşsiz bir eser meydana gelmiştir. Üzerinde titizlikle çalışılan Tekdüzen Muhasebe Sistemi siz okuyucularımıza bilgileri daha kolay ve ulaşılabilir hale getirmektedir. Eserin anlatımı yalın ve anlaşılabilir olmakla birlikte konuyla ilgi ayrıntılı örneklerle konuya hakim olmanızı sağlayacaktır. Tekdüzen Muhasebe Sistemi, genel muhasebe, maliyet muhasebesi, bütçe, bilgisayara uygulanabilir, ayrıntılı tekdüzen hesap planı, monografiler ve örnekler, tms-tfrs açıklaması ve uygulaması bölümlerinden oluşan tekdüzen muhasebe sistemi bu alanda size rehber olması dileğiyle beğenize sunuyoruz…Bu sete sitemizden ücretsiz kargo seçeneğiyle ulaşabilirsiniz.

 

Tekdüzen Muhasebe Sistemi kitabımız en son mevzuat ve yeni vergi kanunlarına göre yeniden düzenlenmiş, eski güncelliğini yitirmiş konular, kaldırılmış uygulamalar kitaptan çıkartılarak güncel konularla ve yeni hesaplarla ilgili birçok örnek ve monografiler verilmiştir.

Ayrıca; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile beraber, Yeni Türk Ticaret Kanunu uygulamaları ve TMS-TFRS Türkiye Muhasebe – Finansal Raporlama Standartları ile ilgili kısa örnek ve uygulamalara yer verilmiştir.

Tekdüzen Muhasebe Sistemi Kitabımızın içeriği:
- Genel Muhasebe
- Maliyet Muhasebesi
- Bütçe
- Bilgisayara uygulanabilir
- Ayrıntılı Tekdüzen Hesap Planı
- Monografiler ve Örnekler
- TMS-TFRS Açıklaması ve Uygulaması
bölümlerinden oluşmaktadır.

Tekdüzen Muhasebe Sistemi Tanıtım

 

 

İÇİNDEKİLER

BIRINCI BÖLÜM
G E N E L M U H A S E B E
BIRINCI KISIM
ISLETME MUHASEBESI ILE ILGILI GENEL BILGILER

I- MUHASEBE LITERATÜRÜNÜN DOGUSU VE GELISIMI

A- GENEL AÇIKLAMA:

B- MUHASEBENIN ÜLKEMIZDEKI GELISME DURUMU:

C- GELISME DURUMUNUN BASAMAKLARI:

1- 1850-1925 Dönemi

2- 1926-1938 Dönemi

3- 1939-1947 Dönemi

4- 1948-1960 Dönemi

5- Günümüzdeki Durum

II- TEKDÜZEN HESAP PLANI UYGULAMA AÇIKLAMALARI

A- GIRIS:

B- TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESI HESAPLARININ AÇIKLAMASI:

1- Bilanço Hesaplari

2- Gelir Tablosu Hesaplari (K/Z) (Sonuç Hesaplari)

3- Maliyet Hesaplari (Fonksiyonel Masraf Nevileri)

4- Tekdüzen Muhasebe Sistemi Ile Mali Tablolar ve Diger Raporlar Arasindaki Iliski

ISLETMELERDE MUHASEBE KAYITLARININ ISLEYISINI VE RAPOR DÜZENINI GÖSTEREN TABLO:

III- GENEL TEBLIGIN KAPSAMINA GIREN VE GIRMEYEN

MÜKELLEFLER

A- GENEL TEBLIGIN KAPSAMINA GIREN VE GIRMEYEN MÜKELLEFLER

B- 7/A SEÇENEGINDE MALIYET HESAPLARI

IV- TEKDÜZEN MUHASEBE SISTEMININ AMACI,

NITELIGI VE KAPSAMI

A- GIRIS

B- DÜZENLEMENIN AMACI

C- DÜZENLEMENIN NITELIGI   13

D- DÜZENLEMENIN KAPSAMI   14

E- YAPILAN DÜZENLEMENIN VERGI MEVZUATI ILE ILISKISI VE YAPTIRIMI

F- BILGISAYAR PROGRAMLARININ BAKANLIGA GÖNDERILMESI

V- MUHASEBENIN TEMEL KAVRAMLARI, MUHASEBE USUL VE ESASLARI

A- MUHASEBENIN TEMEL KAVRAMLARI

1- Sosyal Sorumluluk Kavrami

2- Kisilik Kavrami

3- Isletmenin Sürekliligi Kavrami

4- Dönemsellik Kavrami

5- Parayla Ölçülme Kavrami

6- Maliyet Esasi Kavrami   16

7- Tarafsizlik ve Belgelendirme Kavrami

8- Tutarlilik Kavrami

9- Tam Açiklama Kavrami   16

10- Ihtiyatlilik Kavrami   16

11- Önemlilik Kavrami

12- Özün Önceligi Kavrami   17

B- MUHASEBE POLITIKALARININ AÇIKLANMASI

C- MALI TABLOLAR ILKELERI   17

1- MALI TABLOLARIN AMAÇLARI

2- MALI TABLOLARDAKI BILGILERIN ÖZELLIKLERI

3- TEMEL MALI TABLOLARIN DÜZENLENME ILKELERI

a) GELIR TABLOSU ILKELERI:

b) BILANÇO ILKELERI:

ba) Varliklara Iliskin Ilkeler:

bb) Yabanci Kaynaklara Iliskin Ilkeler

bc) Öz kaynaklara Iliskin Ilkeler

D- MALI TABLOLARIN DÜZENLENMESI VE SUNULMASI

1- TEMEL MALI TABLOLARIN DÜZENLENMESI VE SUNULMASI:

a- BILANÇO:

aa) BILANÇO TANIMI:

ab) BILANÇO DÜZENLEME KURALLARI:

ac) BILANÇONUN BIÇIMSEL YAPISI:

ad) BILANÇO KALEMLERINE ILISKIN AÇIKLAMALAR:

b- GELIR TABLOSU:

ba) GELIR TABLOSU TANIMI:   21

bb) GELIR TABLOSU DÜZENLEME KURALLARI:

bc) GELIR TABLOSUNUN BIÇIMSEL YAPISI:

bd) GELIR TABLOSU KALEMLERINE ILISKIN AÇIKLAMALAR VE GELIR TABLOSU ÖRNEKLERI

2- DIGER MALI TABLOLARIN DÜZENLENMESI VE SUNULMASI:

3- TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESI, HESAP PLANI VE HESAP PLANI AÇIKLAMALARI

4- TÜRKIYE MUHASEBE STANDARTLARI VE MALI TABLOLARIN MUHASEBE STANDARTLARINA UYGUN OLARAK DÜZENLEME ZORUNLULUGU:

E- TÜRKIYE MUHASEBE STANDARTLARI:

BAGIMSIZ DENETIME TABI OLACAK SIRKETLERIN BELIRLENMESINE DAIR KARAR

Amaç ve kapsam

Bagimsiz denetime tabi olacak sirketler

Uygulamaya iliskin esaslar

Yürürlük

TÜRKIYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 1) FINANSAL TABLOLARIN SUNULUSU STANDARDI:

TÜRKIYE MUHASEBE STANDARDI

(TMS 1)

FINANSAL TABLOLARIN SUNULUSU

Amaç

Kapsam

Tanimlar

Finansal Tablolar

Finansal tablolarin amaci   27

Tam bir finansal tablolar seti

Genel Hususlar

Finansal Tablolarin Gerçege Uygun Sunulusu ve TFRS’lerle Uyumu

Isletmenin Sürekliligi

Muhasebenin Tahakkuk Esasi

Önemlilik ve Birlestirme   . 29

Netlestirme (Mahsup Etme)   . 30

Raporlama Sikligi

Karsilastirmali Bilgi

Sunulusun Tutarliligi

Yapi ve Içerik

Giris

Finansal Tablolarin Tanimlanmasi

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Finansal Durum Tablosunda (Bilançoda) yer alacak bilgiler

Kisa Vade/ Uzun Vade Ayrimi

Dönen Varliklar

Kisa Vadeli Borçlar

Finansal durum tablosunda (Bilançoda) veya Dipnotlarda Sunulacak Bilgiler

Isletme Özet Bilanço Tipi:

Isletme Ayrintili Bilanço Tipi:

Isletme Ayrintili Bilanço Tipi:

Isletme Ayrintili Bilanço Tipi:

Kapsamli Gelir Tablosu

Kapsamli Gelir Tablosunda Sunulacak Bilgiler

Dönem kar ya da zarari

Kapsamli gelir tablosunda ya da dipnotlarda sunulan bilgiler

Isletme Özet Gelir Tablosu Tipi:

Isletme Ayrintili Gelir Tablosu Tipi:

VI- FONKSIYONEL GIDER NEVILERI, GIDER ÇESITLERI,

GIDER YERLERI VE BILANÇO GELIR TABLOSU

HESAPLARININ BILGISAYARA UYARLANMASI

A- HESAP PLANINDA BOS BIRAKILAN HESAP GRUPLARI VE DEFTER-I KEBIR HESAPLARININ KULLANIMI

B- FONKSIYONEL MASRAF NEVILERI, GIDER ÇESITLERI, GIDER YERLERI HESAPLARININ AÇILMASI

Es zamanli kayit yönteminde:

C- BILANÇO GELIR TABLOSU HESAPLARININ BILGISAYARDA AÇILMASI

VII- TEKDÜZEN HESAP PLANI, HESAPLARIN ISLEYISI, KAYIT USULLERI, KAYIT NIZAMI, DEFTERLER VE ENVANTER ILE ILGILI GENEL AÇIKLAMALAR

A- TEKDÜZEN HESAP PLANI ILE ILGILI AÇIKLAMALAR

1- Tekdüzen Hesap Plani:   57

2- Tekdüzen Hesap Planinin Amaci:

3- Muhasebe Tekniginde Kullanilan Araçlar:

4- Tekdüzen Hesap Planinin Yararlari:

a- Tekdüzen hesap plani asagidaki yararlari saglar:

b- Tekdüzen Hesap Planinin Bölümlenmesi:

c- Tekdüzen Hesap Plani Hesaplarinin Uygulamasi:

ca) Genel Muhasebe

cb) Maliyet Muhasebesi

d- Tekdüzen Hesap Planina Uyma Zorunlulugu:

B- TEKDÜZEN HESAP PLANI HESAPLARININ ISLEYISI, KAYIT

USULLERI, KAYIT NIZAMI VE DEFTERLER

1- HESAPLARIN ISLEYISI:   61

a- Hesaplarin Açilmasi:   61

b- Hesaplarin Kesilmesi ve Bakiyesi:

c- Hesaplarin Kapatilmasi:

d- Hesaplarin Isleyisine Ait Esaslar:

2- KAYIT USULLERI:

a- Basit Usul (Tek tarafli kayit usulü):

b- Muzaaf Muhasebe Usulü (Çift tarafli kayit usulü):

Muzaaf kayit usulü (çift tarafli kayit usulü) özellikleri:

3- KAYIT NIZAMI:

a- Muhasebe ve defter tutma:

b- Kanuni Defterde Kayit Nizami:

ba) 6102 Sayili Kanunun 64.Maddesi Ile Ticari Defterlere Iliskin Teblig Hükümlerine Göre Fiziki Ortamda Tutulacak Defterlerde Kayit Düzeni:

Kayitlarin Türkçe tutulmasi

Kisaltma kullanilmasi

Kayit düzeni ve zamani

Kayitlarin düzeltilmesi ve degistirilmesi

bb) 213 Sayili Vergi Usul Kanunu’na göre;

Defterleri Türkçe Tutma ve Türk Parasi Kullanma Zorunlulugu:

Defterlerin Mürekkeple Yazilacagi:

Yanlis Kayitlarin Düzeltilmesi:

Bos Satir Birakilmayacagi, Sayfalarin Yok Edilemeyecegi:

Kayit Zamani:

c- Elektronik Ortamda Tutulacak Defterler:

4- TICARI DEFTERLER (MUHASEBE DEFTERLERI):

4.1- 6102 Sayili Türk Ticaret Kanunu’na Göre Ticari Defterlerle Ilgili Mevzuat:

A) Defter tutma ve envanter

I – Defter tutma yükümlülügü

II – Defterlerin tutulmasi

III – Envanter

IV – Envanteri kolaylastirici yöntemler

B) Açilis bilançosu, yilsonu finansal tablolari

I – Genel hükümler

1. Düzenleme yükümü

2. Düzenlemeye iliskin ilkeler

3. Dil ve para birimi

4. Imza

II – Kalemlere iliskin ilkeler

1. Tamlik ve mahsup yasagi

2. Bilançonun içerigi

3. Aktiflestirme yasagi   67

4. Karsiliklar

5. Dönem ayirici hesaplar   . 67

6. Sorumluluk iliskileri   67

III – Degerleme ilkeleri   68

1. Genel degerleme ilkeleri

2. Varliklar ile borçlarin degerleme ölçüleri

3. Iktisap ve üretim degerleri

4. Degerlemeyi basitlestirici yöntemler

C) Saklama ve ibraz

I – Belgelerin saklanmasi, saklama süresi

II – Hukuki uyusmazliklarda ibraz

III – Uyusmazliklarda suret alinmasi

IV – Defterlerin tümüyle incelenmesi

V – Görüntü ve veri tasiyicilara aktarilmis belgelerin ibrazi

VI – Ticarete yeni baslayanlar için uygulama

VII – Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlari Kurumunun yetkisi

D) Sirketin Finansal Tablolari, Yedek Akçeler

I) Anonim sirketlerin finansal tablolari ve yönetim kurulunun yillik faaliyet raporu

1. Hazirlama yükümü

2. Dürüst resim ilkesi

3.- Yönetim kurulunun yillik faaliyet raporu

II) Sirketler toplulugunun finansal tablolari ve yillik faaliyet raporu

1. Uygulanacak muhasebe standartlari

2. Yönetim kurulunun yillik faaliyet raporu

III) Yedek akçeler

1. Kanuni yedek akçe

1.1. Genel kanuni yedek akçe

1.2. Sirketin iktisap ettigi kendi pay senetleri için ayrilan yedek akçe ve yeniden degerleme fonlari

2. Sirketin istegi ile ayirdigi yedek akçe

2.1. Genel olarak

2.2. Çalisanlar ve isçiler lehine yardim akçesi

3. Kâr payi ile yedek akçeler arasinda ilgi

4. Sir saklama yükümü

IV) Özel hükümler

V) Finansal tablolar ve yedek akçeler

4.2- 6102 Sayili Türk Ticaret Kanunu’na Göre ve Vergi Usul Kanunu’na Göre Ticari Defterler:

a- Yevmiye Defteri (Günlük Defter):

b- Defter’i – Kebir:

c- Envanter Defteri ve Bilanço Günü:

d- Kasa Defteri:

da) Kasa Defteri Ile Ilgili Eski Kanuni Hükümler:

db) Kasa Islemleri

Ticari Islemler ve Finansal Hareketlerin Tesvik Zorunlulugunun kapsami, Islem Tutari ve Baslangiç Tarihi:

1- Tahsilat ve Ödemelerle Ilgili Düzenlemenin Amaci, Bakanlik Yetkisi, Tesvik Zorunlulugunun Kapsami ve Baslangiç Tarihi:

2- Tahsilat ve ödemelerin yapilacagi araci kurumlar

3- Tevsik Zorunlulugu Olmayan Ödeme ve Tahsilatlar

4- Cezai Müeyyide

5- Tevsik Zorunlulugu Bulunan Tahsilat ve Ödemelerle Ilgili Örnekler:

a) Vadeli Satislarda:

b) Cari Hesap Kullanilmasinda:

c) Serbest Meslek Erbabinda:

6- Tevsik Zorunlulugu Olmayan Ödeme ve Tahsilatlar:

dba) Kasa Girisleri

dbb) Kasa Çikislari:

e- Imalat Defteri:

f- Damga Vergisi Defteri:   79

5281 Sayili Kanunla Damga Vergisinde Yapilan Degisiklikler:

Diger kurum ve kuruluslar ile kisilerin mecburiyeti

Sürekli Damga Vergisi Mükellefiyeti Olan Kuruluslar Ile Olmayan Kuruluslar:

Vergi ve cezada sorumluluk:

Diger kurum ve kuruluslar ile kisilerin mecburiyeti:

44 No.lu Damga Vergisi Genel Tebliginde Yapilan Açiklamalara Göre Damga Vergisi Uygulamasi:

1- Genel bütçeli dairelerle kisiler arasinda düzenlenen kagitlara iliskin damga vergisi uygulamasi:   83

2- 488 sayili Kanunun 22 nci maddesinin birinci fikrasinin (a) ve (b) bentleri kapsamindaki süreksiz mükellefiyetlere iliskin damga vergisi uygulamasi:

3- Serbest meslek erbabinin sürekli damga vergisi mükellefiyetine iliskin uygulama:

4- Mükelleflerin 488 sayili Kanunun 22 nci maddesi kapsaminda vergi dairelerine yapacaklari ödemelerde düzenlenen makbuzlarda yer almasi gereken bilgiler:

g- Kambiyo Senetleri Defteri:

5- DEFTERIN MUHAFAZASI VE IBRAZ ÖDEVLERI:

5.1. 6102 Sayili Türk Ticaret Kanunu ve Ticari Defterlere Iliskin Tebligi Hükümlerine Göre Ticari Defterlerin Saklama Zorunlulugu:

5.2. Defterlerin Muhafazasi ve Ibraz Ödevleri:

6- GÜNLÜK KASA DEFTERI, GÜNLÜK PERAKENDE SATIS VE HASILAT DEFTERI, KAMBIYO SENETLERI DEFTERLERININ 01.01.1999 TARIHINDEN ITIBAREN KALDIRILMASI:

7- SERBEST BÖLGELERDE DEFTER TUTMA:

C- ENVANTER

1- Vergi Usul Kanununa göre;

2- Ticaret Kanununa Göre;   87

3- Bilanço:

4- Açiklik ve Dogruluk Esaslari:
5- 6102 Sayili Türk Ticaret Kanunu’nun 69 ve 72.maddelerinde Yapilan Düzenlemeler:

“Düzenlemeye iliskin ilkeler

Kalemlere iliskin ilkeler   . 88

Tamlik ve mahsup yasagi   88

6- Mizan :

7- Dönem sonunda envanter islemleri:

a- Muhasebe disi envanter:

b- Muhasebe içi envanter:   88

8- Hatalar ve Hatalarin Düzeltilmesi:

a- Envanter, imalat, kasa damga vergisi defterinde hatalar :

b- Defter-i Kebirde hata :

c- Yevmiye defterinde hata:

ca) Maddede hata

cb) Maddenin rakamlarinda hata

cc) Maddede Hatalar (Örnekler):

1) Maddenin tek bir hesap isminde hata (örnegin borçlu hesap isminde)

2)- Maddenin borçlu ve alacakli isimlerinde hata.

3)- Maddenin Ters Yazilmasi:

cd) Maddenin Rakamlarinda Hata :

1) Borçlu ve alacakli rakamlarda eksiklik

2) Borçlu Rakamda Eksiklik (Ayni örnekten hareketle):

3) Alacakli Rakamda Eksiklik:

ce) Fazla Rakam Kaydi:

1) Borçlu ve alacakli rakamlarda fazlalik

2) Borçlu Rakamda Fazlalik:

3) Alacakli Rakamda Fazlalik:

9- Takdim ve Tehir Hatalari Tablosu:

VIII- VERGI USUL KANUNU VE TÜRK TICARET KANUNU

HÜKÜMLERINE GÖRE TUTULMASI GEREKLI OLAN

DEFTERLER, TASDIK VE DIGER KANUNI HÜKÜMLER

A- BILANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA

1- BIRINCI SINIF TACIRLERIN TUTMASI GEREKEN DEFTERLER

2- IKINCI SINIF TACIRLERIN TUTACAKLARI DEFTERLER

3- SERBEST MESLEK ERBAPLARININ TUTACAKLARI DEFTERLER

4- ZIRAI KAZANÇLARDA DEFTER TUTMA

5- SUBELERDE DEFTER TUTMA   . 95

B- 6102 SAYILI TÜRK TICARET KANUNU’NA GÖRE TACIRLER TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER

1- TICARET SIRKETLERI TARAFINDAN TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLER:

2- 6102 SAYILI TÜRK TICARET KANUNU YÖNÜNDEN TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERIN NITELIKLERI VE HANGI BILGILERI IÇERMELERI GEREKTIGI:

2.1. Yevmiye Defteri

2.2. Defteri Kebir

2.3. Envanter Defteri

2.4. Pay Defteri

2.5. Yönetim Kurulu Karar Defteri

2.6. Müdürler Kurulu Karar Defteri

2.7. Genel Kurul Toplanti ve Müzakere Defteri

C- TUTULMASI ZORUNLU KILINAN DIGER DEFTERLER

D- DEFTERLERLE ILGILI MÜSTEREK HÜKÜMLER

E- TICARI DEFTERLERIN AÇILIS VE KAPANIS ONAYLARI ILE ONAY YENILEME

1. 6102 SAYILI TÜRK TICARET KANUNU’NUN 64.MADDESI VE TICARI DEFTERLERE ILISKIN TEBLIG HÜKÜMLERINE GÖRE TICARI DEFTERLERIN ONAYLARI:

1.1. Açilis Onaylari (Açilis Tasdiki)

1.2. Kapanis Onaylari (Kapanis Tasdiki)

1.3. Onay Yenileme (Tasdiki)

1.3.1. Kapanis Onayina (Tasdikine) Tabi Defterlerde Onay Yenileme (Tasdiki)

1.3.2. Kapanis Onayina (Tasdikine) Tabi Olmayan Defterlerde Onay Yenileme (Tasdiki)

2. 213 SAYILI VERGI USUL KANUNU’NUN 221.MADDESINE GÖRE TICARI DEFTERLERIN ONAYLARI:

F- TASDIK MAKAMI

1- 6102 SAYILI TÜRK TICARET KANUNU ILE TICARI DEFTERLERE ILISKIN TEBLIG HÜKÜMLERINE GÖRE FIZIKI ORTAMDA TUTULACAK DEFTERLERIN AÇILIS VE KAPANIS ONAYLARI:

Açilis onayi yapilacak defterler ve onay zamani

2- 213 SAYILI VERGI USUL KANUNU’NA GÖRE TASDIK MAKAMI:

G- TASDIK YENILEME

1- 6102 SAYILI TÜRK TICARET KANUNU ILE TICARI DEFTERLERE ILISKIN TEBLIG HÜKÜMLERINE GÖRE FIZIKI ORTAMDA TUTULACAK DEFTERLERDE ONAY YENILEME:

1.1- Genel olarak

1.2- Kapanis onayina tabi defterlerde onay yenilemenin sekli

1.3- Kapanis onayina tabi olmayan defterlerde onay yenilemenin sekli

2- 213 SAYILI VERGI USUL KANUNU’NA GÖRE TASDIK YENILEME:

H- TASDIK YAPTIRMAMANIN HUKUKI VE CEZAI SONUÇLARI

1- 6102 SAYILI TÜRK TICARET KANUNU AÇISINDAN;

2- VERGI USUL KANUNU AÇISINDAN;

a) Defterlerin Yasal Süresi Geçtikten Sonra Tasdik Ettirilmesi:

b) Defterlerin Yasal Süresi Geçtikten Sonra Bir Aylik Süre Içerisinde Tasdik Ettirilmesi:

3- DEFTERLERIN AÇILIS VE KAPANIS TASDIKLERININ 6102 SAYILI T.T.K.’NA GÖRE YAPTIRILMAMASI:

I- DEFTER TASDIKINDE EK SÜRE

IX- BELGELER

A-FATURA VE FATURA YERINE GEÇEN VESIKALAR VE SEVK IRSALIYESI

1- FATURA

a- Faturanin Sekli :

b- Faturanin nizami :

c- Fatura kullanma mecburiyeti :

d- Tek Fiil Ile Çesitli Suç Islenmesi:

da- Muhtelif Vergi Ziyaina Sebebiyet Verilmesi:

db- Muhtelif Cezayi Istilzam Etmesi:

e- Isyeri Kapatma Cezasi:   109

2- FATURA YERINE GEÇEN VESIKALAR

a- Perakende satis vesikalari:

b- Gider Pusulasi:

c- Müstahsil Makbuzu:

3- SERBEST MESLEK MAKBUZLARI:

4- ADISYON, IRSALIYELI FATURA

a- Adisyon:

b- Irsaliyeli Fatura:

5- ÜCRET BORDROSU

6- BANKALAR, SIGORTA SIRKETLERI ILE ACENTELERI, SERMAYE PIYASASI ARACI KURULUSLARI VE IKRAZATÇILAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK BELGELER:

a) Bankalar Tarafindan Düzenlenecek Belgeler:

b) Bankalar Tarafindan Düzenlenecek Belgelere Iliskin Açiklamalar:

c) Sigorta Sirketleri Ile Acenteleri Tarafindan Düzenlenecek Belgeler:

d) Sigorta Ve Reasürans Brokerlerine Yapilan Ödemelerin Belgelendirilmesi:

e) Sermaye Piyasasi Araci Kuruluslari Tarafindan Düzenlenecek Belgeler:

f) Ikrazatçilar Tarafindan Düzenlenecek Sözlesmeler:

7- YURT DISINDA FAALIYETTE BULUNAN MÜKELLEFLERE YAPTIRILAN IS VE HIZMETLER KARSILIGINDA ALINAN BELGELERLE ILGILI ISLEMLER:

8- DIGER EVRAK VE VESAIKLER

Tasima ve Otel Isletmelerine Ait Belgeler :

a) Tasima Irsaliyeleri:   117

b) Yolcu Listeleri:

c) Günlük Müsteri Listeleri:

d) Muhabere Evraki:

e) Isletmelerin Alacak ve Borçlari Için Düzenledikleri Bono ve Poliçeler:

f) Diger Vesikalar:

9- ELEKTRONIK ORTAMDAKI KAYITLAR VE ELEKTRONIK CIHAZLA BELGE DÜZENLEME:

1- Genel Açiklama:

2- Elektronik Defter Ile Ilgili Açiklamalar:

3- Elektronik Defter Ile Ilgili Yapilan Açiklamalar:

1. Tanimlar ve Kisaltmalar

2. Uygulamadan Yararlanmaya Iliskin Usul ve Esaslar

2.1. Basvuru

2.2. Yazilimlarin Uyumluluk Onayi

2.3. Elektronik Defter Olusturma

3. Elektronik Defterlerin Muhafazasi ve Ibrazi

4. Elektronik Defter Izninin Iptali

5. Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler

6. Diger Hususlar

6.1. Elektronik Defter Tutanlar Ile Ilgili Diger Hususlar:

6.2. Elektronik Ortamda Alinan Faturanin Muhafaza Ve Ibrazi Ile Ilgili Vergi Usul Kanunu’nun 33 Nolu Sirkülerinde Yapilan Açiklamalar:

7. Elektronik Ortamda Belge Düzenlenmesine Iliskin Açiklamalar:

1. Tanimlar ve Kisaltmalar

2. Genel Olarak e-Fatura   . 125

3. e-Fatura Uygulamasindan Yararlanma

4. e-Fatura Düzenlenmesi ve Iletilmesi

4.1. e-Fatura Uygulamasinin Kullanimi

4.1.1. Bilgi Islem Sistemlerinin Entegre Edilmesi Yoluyla Kullanim

4.1.2. e-Fatura Portali Araciligi ile Kullanim

5. e-Faturanin Muhafaza ve Ibraz Yükümlülügü

6. Mali Mühür

7. EFKS Kapsaminda Düzenlenen Faturalar

8. Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler

9. Vergi Usul Kanunu Kapsaminda Düzenlenen Diger Belgeler

10. Diger Hususlar

8. Kara Ve Deniz Yolu Ile Sehirlerarasi Veya Uluslararasi Yolcu Tasimaciligi Isi Ile Istigâl Eden Mükelleflerin, Elektronik Ortamda Bilet Ve Yolcu Listesi Düzenlemeleri, Düzenledikleri Elektronik Biletleri Yolcularina Iletmeleri Ve Bu Vesikalari Muhafaza Ve Ibraz Etmelerine Iliskin Usul Ve Esaslar Ile Ilgili Vergi Usul Kanunu 415 Nolu Tebligle Ilgili Düzenlemeler:

1. Tanimlar ve Kisaltmalar

2. Basvuru Sartlari

3. Degerlendirme ve Izin   . 130

4. Elektronik Bilet ve Elektronik Yolcu Listesi Düzenlenmesi ve Elektronik Biletin Teslimi

4.1. Elektronik Bilet ve Elektronik Yolcu Listesi Numarasi

4.2. Elektronik Bilette Bulunmasi Gereken Bilgiler

4.3. Elektronik Yolcu Listesinde Bulunmasi Gereken Bilgiler

5. Elektronik Bilet Bedelini Gider Kaydedecek Mükellef Bilgilerinin Alinmasi

6. Elektronik Bilet Bedelinin Gider Kaydedilmesi

7. Raporlama

8. Muhafaza ve Ibraz Yükümlülügü

9. Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler

10. Diger Hususlar

9. Bilgi Verme Zorunlulugu Getirilen Sirketler ve OSB Tüzel Kisiliklerin Kapsami:

1. Bilgi verme zorunlulugu getirilen sirketler ve OSB tüzel kisiliklerinin kapsami

2. Bilgi verme sekli

3. Bilgi verme dönemi ve gönderilme zamani

4. Diger hususlar

5. Cezai yaptirimlar

10. Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulugu Ile Ilgili Açiklamalar:

1. Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Ile Ilgili Yapilan Açiklamalar

1.1. Kapsama Giren Mükellefler

1.2. Elektronik Fatura ve Elektronik Deftere Geçis Süresi

2. Sorumluluk ve Cezai Yaptirimlar

11. Tevsiki Zaruri Olmayan Kayitlar

12. Taksi Isleten Mükelleflere Yapilan Ödemelerin Belgelendirilmesi:

13. e- Faturanin Sagladigi Avantajlar

10- BELGELERIN BASIM, DAGITIM VE KULLANIMINA ILISKIN ESASLAR

10.1 Belgelerin Basim, Dagitim Ve Kullanimina Iliskin Esaslar

10.2. Belgelerin Basimiyla Ilgili Diger Hususlar

10.3. Anlasmali Matbaalar Disindaki Yerlerden Temin Edilen Belgeler Ile Ilgili Olarak Uyulacak Esaslar   . 140

10.4. Nihai Tüketiciye Yapilan Satis Veya Hizmetlerde Fatura Ve Perakende Satis Fisi Düzenlenmesinde Uyulacak Esaslar

10.5. Cezai Müeyyideler   . 141

11- SEVK IRSALIYESI

a- Sevk Irsaliyesi:

b- Alim Satimin Çesitli Sekillerine Göre Irsaliye Ile Ilgili Olarak Yapilacak Islemler:

ba- Pazar Takibi Yoluyla Emtia Satanlarin Sevk Irsaliyesi Düzenleme Zorunlulugu:

bb- Örnek :

c- Sevk Irsaliyesinde Ceza Uygulamasi:

d- Sevk Irsaliyesi Düzenlenmesi Ile Ilgili Diger Hususlar ve Düzenlenecek Diger Belgeler:

1. Kamu Kurum ve Kuruluslari Tarafindan Düzenlenen Sevk Irsaliyeleri:

2. Sevk Irsaliyesinin Düzenlenmesinden Sonra Emtianin Sevk Edilmesi:

3. Tasimacilik Faaliyeti Ile Ugrasanlarin Düzenleyecekleri Tasima Irsaliyeleri:

4. Orman Kooperatiflerince Düzenlenecek Belge:

5. Turizm Organizasyonu Faaliyetinde Bulunan Mükelleflerin Düzenledikleri Tutarlara Ait Vasitalarda Bulunmasi Gereken Belge:

6. Müsterilerin Kendilerine Servis Esasina Göre Yemek Hizmeti Verilen Isyerlerinde Belge Düzeni

7. Sehirler Arasinda Karayoluyla Yapilan Yolcu Tasimaciliginda Belge Düzeni

7.1. Sehirler Arasi Yolcu Tasima Isiyle Ugrasan Otobüs Isletmecilerinin Kendi Biletlerini Kullandirmak Suretiyle Yolcu Tasittirmalari

7.2. Yolcu Tasima Biletlerinin Düzenlenmesinde Ödeme Kaydedici Cihazlarin Kullanilmasi   147

7.3. Diger Hususlar

7.4. Ceza

8. Sans Oyunlarinda Belge Düzeni

8.1. Spor Toto Teskilat Baskanliginca Oynatilan Sabit Ihtimalli ve Müsterek Bahis Oyunlari

8.2. Türkiye Jokey Kulübü Tarafindan Oynatilan Müsterek Bahis Oyunlari

8.3. Ortak Hükümler

9. Milli Piyango Idaresince Oynatilan Sans Oyunlarinda Belge Düzeni

10. Icra Dairelerince Alacakli Taraf Avukatina Ödenmesine Karar Verilen Vekalet Ücretlerinin Belgelendirilmesi

11. Özel Kartlar veya Yemek Çekleri Kullanilmak Suretiyle Lokanta veya Restoranlarda Verilen Hizmetlere Iliskin Belge Düzeni, Özel Kartlar Kullanilarak Yapilan Sehir Içi Yolcu Tasimaciliginda Belge Düzeni

11.1. Özel Kartlar veya Yemek Çekleri Kullanilmak Suretiyle Lokanta veya Restoranlarda Verilen Hizmetlere Iliskin Belge Düzeni

11.1.1. Özel Kartlarin Kullanimi

11.1.2. Yemek Çeklerinin Kullanimi

11.1.3. Özel Kartlar ve Yemek Çeklerinin Kullanimina Iliskin Belge Düzeni

11.2. Özel Kartlar Kullanilarak Yapilan Sehir Içi Yolcu Tasimaciliginda Belge Düzeni

11.3. Bankalara Ait Kredi Karti Okuyuculari Kullanilarak Yapilan Kontör Satislarinda Belge Düzeni

11.4. Nihai Tüketicilere Elektronik Ortamda Kredi Kartiyla Yapilan Kontör Satislarinda Belge Düzeni   155

11.5. Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunan Hekimler (Dis Hekimleri ile Veteriner Hekimler Dahil) Tarafindan Kullanilacak Kredi Karti Okuyucularini Bulundurma ve Kullanma Mecburiyetinin Baslama Tarihi

12. Elektronik Bilgi ve Kayit Araçlariyla Yapilmasi ve Saklanmasi Zorunlu Olan Belgeler

12.1. Bedeli Kredi Karti Kullanilmak Suretiyle Ödenen Tasimacilikta Belge Düzeni

12.2. Otomatik Satis Makineleri ile Yapilan Satislarda Belge Düzeni

12.3. Elektronik Sistemler Kullanilarak Yapilan Otopark Isletmeciliginde Belge Düzeni

12.4. Kapidan veya Mesafeli Sözlesme Düzenlenerek Yapilan Satislarda Iade Islemlerinde Belge Düzeni

12.5. Döviz ve/veya Kiymetli Maden Alim/Satiminda Belge Düzeni

12.6. Sigorta Acentelerine Tali Acentelik Sözlesmesi Ile Bagli Olarak Çalisan Tali Acentelere Ödenen Komisyon Bedellerinde Belge Düzeni

12.7. Denetimlerde Alikonulan Sevk Irsaliyesi, Yolcu Listesi ve Irsaliyeli Faturalar

12.8. Yabanci Para Biriminde Düzenlenen Faturalarda Türk Para Birimi Karsiligi Bulunmamasi Durumunda Uygulanacak Ceza

13. Kiymetli Maden Alim/Satiminda Belge Düzeni:

14. Kiymetli Madenler Araci Kuruluslarinin Kiymetli Maden Alim Satiminda Belge Duzeni:

15. Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunan Hekimler (Dis Hekimleri ile Veteriner Hekimler Dahil) Tarafindan Kullanilacak Kredi Karti Okuyuculari:

15.1. Cihazlarin ve Belgelerin Özellikleri

15.2. POS Cihazlarinda Kullanilacak Kagit Rulolar

15.3. Uygulama Usul ve Esaslari

15.4. Ceza

16. Isyeri ve Konut Kiralama Islemlerine Iliskin Yapilacak Tahsilat ve Ödemelerin Banka veya Posta Idarelerince Düzenlenen Belgelerle Tevsikine Iliskin Açiklamalar:

16.1. Tevsik Zorunlulugunun Kapsami

16.2. Tevsik Zorunlulugu Getirilen Islemlerde Belge Düzeni

16.3. Tevsik Zorunlulugu Kapsaminda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler

16.4. Ceza Uygulamasi

17. Ilaç Satis Mümessilleri Tarafindan Tasinan Promosyon Ürünleri ile Numune Ilaçlarda Sevk Irsaliyesi Düzenlenip Düzenlenmeyecegi
18. 3568 Sayili Kanununa Göre Yetki Almis Meslek Mensuplarina ve Avukatlik Kanununa Göre Yetki Verilen Avukatlara Uzlasma Görüsmelerinde Ibraz Etme Zorunlulugu Getirilen Belgeler

12- BELGE BASIM VEYA TASDIK IZNI VERILMEDEN ÖNCE MESLEKI TESEKKÜLDEN YAZI ISTENMESI:

X- TICARI ISLETME

A- GENEL TANIMLAR

A) KANUNUN UYGULAMA ALANI   166

I – Ticari hükümler

II – Ticari örf ve âdet   166

III – Ticari isler

IV – Ticari davalar, çekismesiz yargi isleri ve delilleri

1. Genel olarak

2. Ticari davalar ve çekismesiz yargi islerinin görülecegi mahkemeler

B) ÇESITLI HÜKÜMLER

I – Zamanasimi

II – Teselsül karinesi

C) TICARI ISLETME

1- TICARI ISLETME :

Tacir

A) Ticari isletme

2- ESNAF:

3- TACIR ISLER:

4- TICARI HÜKÜMLER:

5- TACIR VE UNSURLARI:

B) Tacir

I – Gerçek kisiler

1. Genel olarak

2. Küçük ve kisitlilar

3. Ticaret yapmaktan menedilenler

Unsurlari

Evli Kadin:

Küçük ve Kisitlilar (Mahcurlar) :

6- TÜZEL KISI TACIRLER

II – Tüzel kisiler

III – Donatma istiraki

C) Tacir olmanin hükümleri

I – Genel olarak

II – Özel olarak

1. Ticari is karinesi

2. Ücret isteme hakki

3. Fatura ve teyit mektubu

4. Ücret ve sözlesme cezasinin indirilmesi

5. Ticari satis ve mal degisimi

7- TICARET SICILI:

A) Kurulus

I – Genel olarak

II- Yönetim:

III- Yönetmelik (Nizamname):

B) Tescil:

I- Sartlari:

1. Istem (Talep):

2. Ilgililer:

3. Istemin (Talebin) Sekli:

4. Süre (Müddet):

5. Degisiklikler:

II. Sicil Memurunun Müdürünün Görevleri:

1. Inceleme Görevi ve Geçici Tescil:

2. Tescile Davet ve Ceza:   173

3. Itiraz:

III. Açiklik (Aleniyet):   174

IV- Tescilin Sonuçlari:   175

1. Tescil ve Ilanin Üçüncü Kisilere Etkisi:

2. Görünüse Güven (Sicille Itimat):

3. Sorumluluk (Ilgililerin Cezai ve Hukuki Mesuliyeti):

8- TACIR OLMANIN SONUÇLARI:

a) Iflas :

b) Defter tutma zorunlulugu :

c) Tescil zorunlulugu :   176

d) Ünvan kullanma zorunlulugu :

e) Basiretli isadami gibi davranmak zorunlulugu :

f) Tacirin tüm borçlari ticaridir :

g) Ücret istemek hakki :   176

h) Ücret ve cezai sartin indirilmesi (6098 sayili B.K. 182) :

9- TICARET ÜNVANI VE ISLETME ADI :

A) Ticaret unvani

I- Kullanma zorunlulugu   . 177

1. Genel olarak

2. Tescil:

II- Ticaret unvaninin sekli

1. Gerçek kisiler

2. Tüzel kisiler

a) Kollektif ve komandit sirketler

b) Anonim, limited ve kooperatif sirketler

c) Tacir sayilan diger tüzel kisiler ve donatma istiraki

d) Ortak hükümler

Konu Ticaret Ünvanlari (Limited, Anonim ve Kooperatif Sirketler):

Müsterek Hükümler:

3. Ilaveler (Ekler):

Ticaret Ünvaninin Tescili:

4. Ticaret Unvaninin Devami:

5. Subeler:

6. Ticaret Unvaninin Devri:

III- Ticaret Unvaninin Korunmasi:

1. Ilke (Esas):

2. Bildirim ve Ceza (Ihbar ve Ceza):

3. Unvanina Tecavüz Edilen Kimsenin Haklari:

B) Isletme Adi:

10- TICARI DEFTERLERIN DELIL OLABILMESI IÇIN GEREKEN KOSULLAR:

11- TICARI DEFTERLERIN SAHIBI LEHINE DELIL OLMASI:

Olumlu Kosullar :

Olumsuz Kosullar :

Tamamlayici Yemin:

12- TICARI DEFTERLERIN SAHIBI ALEYHINE DELIL OLMASI:

13- HAKSIZ REKABET:

A) Genel olarak

I – Amaç ve ilke

II – Dürüstlük kuralina aykiri davranislar, ticari uygulamalar

a) Haksiz Rekabetin Tarifi:

b) Haksiz Rekabet Davalari:

B) Hukuki sorumluluk

I – Çesitli davalar

II – Çalistiranin sorumlulugu

III – Basin, yayin, iletisim ve bilisim kuruluslarinin sorumlulugu

IV – Kararin ilani

V- Zamanasimi

c) Zaman Asimi:

VI – Ihtiyati tedbirler   . 185

d) Rekabet (Yarisma):

14- EKONOMIK REKABETIN TOPLUMSAL VE BIREYSEL BAKIMDAN YARARLARI VE SAKINCALARI

a- Ekonomik Rekabetin Toplumsal Yararlari :

b- Ekonomik Rekabetin Bireysel Yararlari :

c- Ekonomik Rekabetin Zararlari :

d- Haksiz Rekabetin Tanimi (T.T.K. Md.56):

e- Haksiz Rekabetin Ögeleri :

f- Baslica haksiz rekabet durumlari :

g- Haksiz Rekabetin Hukuki Sorumlulugu:

Süre Asimi:

Haksiz Rekabette Ceza Sorumlulugu:

C) Ceza sorumlulugu

I – Cezayi gerektiren fiiller

II- Tüzel Kisilerin Cezai Sorumlulugu:

15- TICARI ISLERDE FAIZ :   188

A) 6102 sayili Türk Ticaret Kanunu’na göre, Ticari islerde faiz;

1. Oran serbestisi ve bilesik faizin sartlari

2. Uygulanacak hükümler   . 188

3. Faizin baslangici

Faiz

Bilesik faiz ve sözlesme ile belirlenebilecek hükümler

B) 4721 sayili Medeni Kanuna göre, Ticari islerde faiz;

Faizler

Faiz

Güvencenin kapsami

4721 sayili Medeni Kanunda geçen faiz ile ilgili diger maddeler:

Ödeme ve ertelenmesi

Paylastirma yöntemi

Çocugun serbest mallari   190

Kazandirmalar

Paralarin yatirilmasi

Yatirma zorunlulugu

Görev, temsil ve sorumluluk

Diger mirasçilarin paylarinin mirasçi irat senediyle karsilanmasi

Dogal ürünler

Bakim ve isletme giderleri

Malvarligi intifainda borçlarin faizi

Ormanlar

Güvence altina alinan alacak

Ana para

Muacceliyet bildirimi

Borç ve mülkiyet

Ödeme yeri

Alacagin devrinden sonra ödeme

Ilân yoluyla duyuru

Borcun kisim kisim ödenmesi

Rehnin hükümleri

Alacaklinin hakki

Hükümleri

Rehnin kapsami

Ödünç verenin haklari

C) 6098 sayili Borçlar Kanunu’na göre, Ticari islerde faiz;

Temerrüt faizi

a. Genel olarak

b. Faizlerde, iratlarda ve bagislamada temerrüt faizi

Askin zarar

Karsilikli borç yükleyen sözlesmelerde

a. Süre verilmesi

b. Süre verilmesini gerektirmeyen durumlar

c. Seçimlik haklar

d. Sürekli edimli sözlesmelerde

Borç Iliskilerinin Üçüncü Kisilere Etkisi

A. Alacakliya halef olma   . 194

B. Üçüncü kisinin fiilini üstlenme

C. Üçüncü kisi yararina sözlesme

I. Genel olarak

II. Sorumluluk sigortalarinda

Borçlarin ve Borç Iliskilerinin Sona Ermesi, Zamanasimi

Sona Erme Hâlleri

A. Asil borca bagli hak ve borçlarin sona ermesi

B. Ibra

C. Yenileme

I. Genel olarak

II. Cari hesaplarda

D. Birlesme

E. Ifa imkânsizligi

I. Genel olarak

II. Kismi ifa imkânsizligi

III. Asiri ifa güçlügü

Faiz Türleri :

a- Sözlesme Faizi (Akdi Faiz) :

b- Kanuni Faiz :

Temerrüt Faizi:

Mürekkep Faiz:

Diger Kanunlardaki Faizler:

Yabanci Para Borcunda Faiz:

Faizin kaynaklari:

Faize Dair Hükümler:

Ticaret Borçlarinin Faizleri:

Mürekkep Faiz :

Faiz ödenmesi hali ;

Faiz akdi olmadigi halde, faiz istenmesi :

16- 6102 SAYILI TÜRK TICARET KANUNU’NA GÖRE; CARI HESAP:

A) Tanim ve sekil

B) Hükümleri

I – Genel olarak

II – Özel durumlar

1. Ticari senetler

2. Ücret ve giderler

3. Hesap disinda kalan alacaklar

III – Bakiye

1. Belirlenmesi

2. Faiz

3. Bilesik faiz ve sözlesme ile belirlenebilecek hükümler

IV – Bütünlük ilkesi

C) Cari hesabin sona ermesi

I – Genel olarak

II – Ölüm ve kisitlilik hâlleri

D) Bakiyenin haczi

a- T.T.K.’nda Düzenlenen Borçlu Cari Hesabin Özellikleri:

b- Cari Hesabin Konusu:   200

c- Cari Hesaba Geçirilemeyen Alacaklar:

Bakiye (Tecdit):

Takas:

I. Kosullari
1. Genel olarak

2. Kefalet hâlinde

3. Üçüncü kisi yararina sözlesme hâlinde

4. Borçlunun iflasi hâlinde

II. Hükümleri

III. Alacaklinin rizasiyla takas edilebilir alacaklar

IV. Takastan feragat

Temlik ve Terkin:

Haciz:

Faiz:

d- Cari Hesabin Sonu:

Zaman Asimi:

17- HAKSIZ FIIL VE UNSURLARI :

Haksiz Fiillerden Dogan Borç Iliskileri

A. Sorumluluk

I. Genel olarak

II. Zararin ve kusurun ispati

III. Tazminat

1. Belirlenmesi

2. Indirilmesi

IV. Özel durumlar

1. Ölüm ve bedensel zarar   . 203

a. Ölüm

b. Bedensel zarar

c. Belirlenmesi

d. Manevi tazminat

2. Haksiz rekabet

3. Kisilik hakkinin zedelenmesi

4. Ayirt etme gücünün geçici kaybi

V. Sorumluluk sebeplerinin çoklugu

1. Sebeplerin yarismasi   204

2. Müteselsil sorumluluk   . 204

a. Dis iliskide

b. Iç iliskide

VI. Hukuka aykiriligi kaldiran hâller

1. Genel olarak

2. Sorumluluk

B. Kusursuz sorumluluk

I. Hakkaniyet sorumlulugu   . 204

II. Özen sorumlulugu

1. Adam çalistiranin sorumlulugu

2. Hayvan bulunduranin sorumlulugu

a. Giderim yükümlülügü

b. Alikoyma hakki

3. Yapi malikinin sorumlulugu

a. Giderim yükümlülügü

b. Zarar tehlikesini önleme

III. Tehlike sorumlulugu ve denklestirme

C. Zamanasimi

I. Kural

II. Rücu isteminde

D. Yargilama

I. Ceza hukuku ile iliskisinde

II.Tazminat hükmünün degistirilmesi

III. Geçici ödemeler

a- Haksiz Fiilden Dogan Borç Iliskilerinin Unsurlari:

b- Haksiz Fiilden Dogan Tazminat Davalari:

c- Haksiz Fiile Maruz Kalan Sahsin Haklari:

d- Müruruzaman Çesitleri (zaman asimi):

e- Zaman Asiminin Baslangici:

f- Sürelerin Hesaplanmasi:

g- Alacagin Eklentileri Için Zaman Asimi:

Zaman Asimi:

Asagidaki durumlarda zaman kesilmis olur:

Zaman asiminin kesilmesinin borçlular için sonuçlari:

Yeni sürenin baslamasi:   207

18- 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU’NDA VE 4857 SAYILI IS KANUNUNDA DÜZENLENEN SÖZLESMELER

A- SATIS SÖZLESMELERI : (B.K.207-281 T.T.K. 23)

ÖZEL BORÇ ILISKILERI

SATIS SÖZLESMESI

Genel Hükümler

A. Tanimi ve hükümleri

B. Yarar ve hasar

TASINIR SATISI

A. Konusu

B. Saticinin borçlari

I. Zilyetligin devri

1. Kural

2. Devir ve tasima giderleri

3. Saticinin temerrüdü

a. Kural ve ayrik durum   . 208

b. Giderim borcu ve kapsami

II. Zapttan sorumluluk

1. Konusu

2. Yargilama usulü

a. Davanin bildirimi

b. Mahkeme karari olmaksizin satilani verme

3. Alicinin haklari

a. Tam zapt hâlinde

b. Kismi zapt hâlinde

III. Ayiptan sorumluluk   . 210

1. Konusu

a. Genel olarak

b. Hayvan satisinda

2. Sorumsuzluk anlasmasi   210

3. Alicinin bildigi ayiplar

4. Gözden geçirme ve saticiya bildirme

a. Genel olarak

b. Hayvan satisinda

5. Saticinin agir kusurunun sonuçlari

6. Satilanin baska yerden gönderilmesi

7. Alicinin seçimlik haklari

a. Genel olarak

b. Satilanin yok olmasi veya agir biçimde zarara ugramasi

8. Dönmenin sonuçlari

a. Genel olarak

b. Birden çok mal satisinda

9. Zamanasimi

C. Alicinin borçlari

I. Satis bedelinin ödenmesi ve satilanin devralinmasi

II. Satis bedelinin belirlenmesi

III. Satis bedelinin muacceliyeti ve faizi

IV. Alicinin temerrüdü

1. Saticinin dönme hakki   212

2. Zararin hesaplanmasi ve giderimi

TASINMAZ SATISI VE SATIS ILISKISI DOGURAN HAKLAR

A. Sekil

B. Satis iliskisi doguran haklar

I. Süresi ve serhi

II. Devredilmesi ve miras yoluyla geçmesi

III. Önalim hakki

1. Ileri sürülmesi

2. Kosullari ve hükümleri   213

3. Kullanilmasi ve hükümleri

C. Tasinmaz satisi

I. Kosullu satis ve mülkiyetin sakli tutulmasi

II. Sorumluluk

III. Yarar ve hasar

IV. Tasinir satisina iliskin kurallarin uygulanmasi

BAZI SATIS TÜRLERI

A. ÖRNEK ÜZERINE SATIS

I. Tanimi

II. Ispat yükü

B. BEGENME KOSULUYLA SATIS

I. Tanimi

II. Hükümleri

III. Deneme veya gözden geçirme

1. Saticinin yaninda

2. Alicinin yaninda

C. KISMI ÖDEMELI SATISLAR   . 215

I. TAKSITLE SATIS

1. Tanimi, sekli ve içerigi

2. Yasal temsilcinin rizasi

3. Sözlesmenin hüküm ve sonuçlarini dogurmasi ve geri alma açiklamasi

4. Taraflarin hak ve borçlari

a. Pesinati ödeme borcu ve sözlesmenin süresi

b. Alicinin def’ileri

c. Satis bedelinin tamamen ödenmesi

5. Alicinin temerrüdü

a. Saticinin seçimlik hakki

b. Sözlesmeden dönme

c. Hâkimin müdahalesi

6. Yetkili mahkeme ve tahkim

7. Uygulama alani

II. ÖN ÖDEMELI TAKSITLE SATIS

1. Tanimi, sekli ve içerigi

2. Taraflarin hak ve borçlari

a. Ödemelerin güvenceye baglanmasi

b. Alicinin malin devrini isteme hakki

c. Satis bedelinin ödenmesi

d. Satis bedelinin belirlenmesi

3. Sözlesmenin sona ermesi

a. Cayma hakki

b. Sözlesmenin süresi

c. Alicinin temerrüdü

4. Uygulama alaninin sinirlanmasi

III. ORTAK HÜKÜMLER

D. AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATIS

I. Tanimi

II. Kurulmasi

III. Hükümleri

1. Artirmaya katilanin baglandigi an

a. Genel olarak

b. Tasinmazin açik artirma yoluyla satisinda

2. Ödemenin pesin olmasi geregi

3. Mülkiyetin geçmesi

4. Zapttan ve ayiptan sorumluluk

IV. Artirmanin iptali

MAL DEGISIM SÖZLESMESI (B.K. 282-284)

A.Tanimi

B. Tabi oldugu hükümler   . 220

C. Zapttan ve ayiptan sorumluluk

BAGISLAMA SÖZLESMESI (B.K. 282-298)

A. Tanimi

B. Bagislama ehliyeti

I. Bagislayan için

II. Bagislanan için

C. Kurulmasi

I. Bagislama sözü verme   . 220

II. Elden bagislama

III. Kosullu bagislama

IV. Yüklemeli bagislama   . 221

V. Bagislayana dönme kosullu bagislama

VI. Bagislama önerisinin geri alinmasi

D. Bagislayanin sorumlulugu

E. Bagislamanin ortadan kalkmasi

I. Bagislamanin geri alinmasi

II. Bagislama sözü vermenin geri alinmasi ve ifadan kaçinma

III. Geri alma hakkinin süresi ve mirasçilara geçmesi

IV. Bagislayanin ölümü

B- KIRA SÖZLESMESI (B.K. 299-356)

Genel Hükümler

A. Tanimi

B. Kira süresi

C. Kiraya verenin borçlari

I. Teslim borcu

II. Vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanma borcu

III. Yan giderlere katlanma borcu

IV. Kiraya verenin kiralananin ayiplarindan sorumlulugu

1. Kiralananin teslim anindaki ayiplarindan sorumluluk

2. Kiralananin sonradan ayipli hâle gelmesinden sorumluluk

a. Genel olarak

b. Ayibin giderilmesini isteme ve fesih

c. Kira bedelinin indirilmesi

d. Zararin giderimi

V. Üçüncü kisinin ileri sürdügü haklar sebebiyle sorumluluk

1. Zapttan sorumluluk

2. Üçüncü kisinin sözlesmenin kurulmasindan sonra üstün hak sahibi olmasi

a. Kiralananin el degistirmesi

b. Üçüncü kisinin sinirli ayni hak sahibi olmasi

c. Tapu siciline serh

D. Kiracinin borçlari

I. Kira bedelini ödeme borcu

1. Genel olarak

2. Ifa zamani

3. Kiracinin temerrüdü

II. Özenle kullanma ve komsulara saygi gösterme borcu

III. Temizlik ve bakim giderlerini ödeme borcu

IV. Ayiplari kiraya verene bildirme borcu

V. Ayiplarin giderilmesine ve kiralananin gösterilmesine katlanma borcu

E. Özel durumlar

I. Kiralananda yenilik ve degisiklik yapilmasi

1. Kiraya veren tarafindan

2. Kiraci tarafindan

II. Alt kira ve kullanim hakkinin devri

III. Kira iliskisinin devri

IV. Kiralananin kullanilmamasi

1. Genel olarak

2. Kiralananin sözlesmenin bitiminden önce geri verilmesi

V. Takastan feragat yasagi

F. Sözlesmenin sona ermesi

I. Sürenin geçmesi

II. Belirsiz süreli kira sözlesmelerinde fesih bildirimi

1. Genel olarak

2. Tasinmaz ve tasinir yapi kiralarinda

3. Tasinir kiralarinda

III. Olaganüstü fesih

1. Önemli sebepler

2. Kiracinin iflasi

3. Kiracinin ölümü

G. Kiralananin geri verilmesi

I. Genel olarak

II. Kiralananin gözden geçirilmesi ve kiraciya bildirme

H. Kiraya verenin hapis hakki

I. Konusu

II. Üçüncü kisilere ait olan esya

III. Hakkin kullanilmasi   227

KONUT VE ÇATILI ISYERI KIRALARI

A. Uygulama alani

B. Baglantili sözlesme

C. Kullanma giderleri

D. Kiracinin güvence vermesi

E. Kira bedeli

I. Genel olarak

II. Belirlenmesi

III. Dava açma süresi ve kararin etkisi

IV. Kiraci aleyhine düzenleme yasagi

F. Konut ve çatili isyeri kiralarinda sözlesmenin sona ermesi

I. Bildirim yoluyla

1. Genel olarak

2. Bildirimin geçerliligi   229

a. Sekil

b. Aile konutu

II. Dava yoluyla

1. Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle

a. Gereksinim, yeniden insa ve imar

b. Yeni malikin gereksinimi

2. Kiracidan kaynaklanan sebeplerle

3. Dava süresinin uzamasi   229

4. Dava sebeplerinin sinirliligi

5. Yeniden kiralama yasagi

6. Kiracinin ölümünde sözlesmenin sürdürülmesi

ÜRÜN KIRASI (B.K. 357-378)

A. Tanimi

B. Genel hükümlerin uygulanmasi

C. Tutanak düzenleme

D. Kiraya verenin borçlari

I. Teslim borcu

II. Esasli onarimlar

E. Kiracinin borçlari

I. Kira bedelini ve yan giderleri ödeme borcu

1. Genel olarak

2. Olaganüstü durumlarda kira bedelinden indirim

II. Kiralanani kullanma ve isletme borcu

III. Bakim borcu

F. Alt kira ve kullanim hakkini devir yasagi

G. Sözlesmenin sona ermesi

I. Sona erme sebepleri

1. Sürenin geçmesi

2. Fesih bildirimi

3. Olaganüstü fesih

a. Önemli sebepler

b. Kiracinin iflasi

c. Kiracinin ölümü

II. Sona ermenin sonuçlari

1. Geri verme

2. Tutanaga geçirilmis esya

3. Ürün ve yetisme giderleri

4. Saman, gübre ve benzerleri

H. Hayvan kirasi

I. Konusu

II. Sorumluluk

III. Fesih

aa) Unsurlari:

ab) Saticinin Borçlari:   233

ac) Alicinin Borçlari:

C- ÖDÜNÇ SÖZLESMELERI (ARIYET AKDI) (B.K. 379-385):

ÖDÜNÇ SÖZLESMELERI

Kullanim Ödüncü

A. Tanimi

B. Hükümleri

I. Ödünç alanin kullanim hakki

II. Bakim ve koruma giderleri

III. Müteselsil sorumluluk

C. Sona ermesi

I. Amaci belirlenmis kullanmada

II. Amaci belirlenmemis kullanmada

III. Ödünç alanin ölümü   . 234

ba) Ödünç Sözlesmesinin Unsurlari:

bb) Ödünç Sözlesmesinin Hükümleri:

bc) Ödünç Verenin Borçlari:

bd) Ödünç Sözlesmesinin Sona Ermesi:

D- TÜKETIM ÖDÜNCÜ (KARZ AKDI): (B.K. 386-392)

TÜKETIM ÖDÜNCÜ

A. Tanimi

B. Hükümleri

I. Faiz

1. Genel olarak

2. Faize iliskin özel kurallar

II. Zamanasimi

III. Ödünç alanin ödeme güçsüzlügü

C. Para yerine verilen seyler

D. Geri verme zamani
ca- Tüketim Ödüncü Sözlesmesinin Unsurlari:

cb- Tüketim Ödüncü Sözlesmelerine Benzeyen Diger Sözlesme (Akit) Tipleri:

cc- Tüketim Ödüncü Sözlesmesinin Hükümleri:

cd- Tüketim Ödüncü Verenin Borçlari:

ce- Tüketim Ödüncü Alanin Borçlari:

cf- Iade Zamani:

E- HIZMET SÖZLESMESI (AKDI) : (4857 Sayili Is Kanunu Madde 8 – 28 ve 6098 Sayili B.K.393 – 447)

4857 SAYILI IS KANUNUNA GÖRE HIZMET SÖZLESMELERI

Is Sözlesmesi, Türleri ve Feshi

Tanim ve sekil

Türü ve çalisma biçimlerini belirleme serbestisi

Sürekli ve süreksiz islerdeki is sözlesmeleri

Belirli ve belirsiz süreli is sözlesmesi

Belirli ve belirsiz süreli is sözlesmesi ayirimin sinirlari

Kismî süreli ve tam süreli is sözlesmesi

Çagri üzerine çalisma

Deneme süreli is sözlesmesi

Takim sözlesmesi ile olusturulan is sözlesmeleri

Süreli fesih

Feshin geçerli sebebe dayandirilmasi

Isçinin Yetersizliginden Kaynaklanan Sebepler:

Isçinin Davranislarindan Dogan Sebepler;

Isletmenin, Isyerinin veya Isin Gereklerinden Kaynaklanan Sebepler:

Isyeri disindan kaynaklanan sebepler;

Isyeri içi sebepler

Sözlesmenin feshinde usul   243

Fesih bildirimine itiraz ve usulü

Geçersiz sebeple yapilan feshin sonuçlari

Çalisma kosullarinda degisiklik ve is sözlesmesinin feshi

Yeni  isverenin sorumlulugu

Isçinin hakli nedenle derhal fesih hakki

Isverenin hakli nedenle derhal fesih hakki

Derhal fesih hakkini kullanma süresi

Yeni is arama izni

Çalisma belgesi

6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU’NA GÖRE HIZMET SÖZLESMELERI (B.K. 393 – 447)

Genel Hizmet Sözlesmesi   248

A. Tanimi

B. Kurulmasi

C. Isçinin borçlari

I. Bizzat çalisma borcu   . 248

II. Özen ve sadakat borcu   . 248

III. Teslim ve hesap verme borcu

IV. Fazla çalisma borcu   . 248

V. Düzenlemelere ve talimata uyma borcu

VI. Isçinin sorumlulugu   . 249

D. Isverenin borçlari

I. Ücret ödeme borcu

1. Ücret

a. Genel olarak

b. Fazla çalisma ücreti   249

c. Isin sonucundan pay alma

d. Aracilik ücreti

e. Ikramiye

2. Ücretin ödenmesi

a. Ödeme süresi

b. Ücretin korunmasi

3. Isgörme ediminin ifasinin engellenmesi hâlinde ücret

a. Isverenin temerrüdü hâlinde

b. Isçinin çalismayi durdurmasi hâlinde

4. Ücret alacaginin haczi, devri ve rehnedilmesi

5. Parça basina veya götürü is

a. Is verme

b. Birim ücreti

II. Is araç ve malzemeleri

III. Giderler

1. Genel olarak

2. Tasima araçlari

3. Giderlerin ödenmesi

IV. Isçinin kisiliginin korunmasi

1. Genel olarak

2. Ev düzeni içinde çalismada

3. Kisisel verilerin kullanilmasinda

V. Ceza kosulu ve ibra

VI. Tatil ve izinler

1. Hafta tatili ve is arama izni

2. Yillik izin

a. Süresi

b. Indirimi

c. Kullanilmasi

d. Ücreti

VII. Hizmet belgesi

E. Sinaî ve fikrî mülkiyet hakki

F. Hizmet iliskisinin devri

I. Isyerinin tamaminin veya bir bölümünün devri

II. Sözlesmenin devri

G. Sözlesmenin sona ermesi

I. Belirli süreli sözlesmede

II. Belirsiz süreli sözlesmede

1. Genel olarak fesih hakki

2. Fesih bildirim süresi   254

a. Genel olarak

b. Deneme süresi içinde   . 254

III. Feshe karsi koruma   . 254

IV. Derhâl fesih

1. Kosullari

a. Hakli sebepler

b. Isverenin ödeme güçsüzlügüne düsmesi

2. Sonuçlari

a. Hakli sebeple fesihte   . 255

b. Hakli sebebe dayanmayan fesihte

c. Isçinin haksiz olarak ise baslamamasi veya isi birakmasi

V. Isçinin veya isverenin ölümü

1. Isçinin ölümü

2. Isverenin ölümü

VI. Sözlesmenin sona ermesinin sonuçlari

1. Borçlarin muaccel olmasi

2. Geri verme yükümlülügü   . 256

VII. Rekabet yasagi

1. Kosullari

2. Sinirlandirilmasi

3. Aykiri davranislarin sonuçlari

4. Sona ermesi

Hizmet Sözlesmesinin Unsurlari:

Hizmet Sözlesme Serbestini Kisitlayan (Takyit Eden) Hükümler:

Hizmet Sözlesmesinde Isçinin Borçlari:

Hizmet Sözlesmesinde Is Sahibinin Borçlari:

F- PAZARLAMACILIK SÖZLESMESI (B.K. 448 – 460)

A. Tanimi ve kurulmasi

I. Tanimi

II. Kurulmasi

B. Pazarlamacinin yükümlülük ve yetkileri

I. Yükümlülükleri

II. Garanti

III. Yetkileri

C. Isverenin özel yükümlülükleri

I. Faaliyet alani

II. Ücret

1. Genel olarak

2. Komisyon

3. Pazarlama faaliyetinin engellenmesi

III. Harcamalar

IV. Hapis hakki

D. Sona ermesi

I. Özel fesih süresi

II. Özel sonuçlar

G- EVDE HIZMET SÖZLESMESI (B.K. 461 – 469)

A.Tanimi ve çalisma kosullari

I. Tanimi

II. Çalisma kosullarinin bildirilmesi

III. Isçinin özel borçlari

1. Isin yapilmasi

2. Malzeme ve is araçlari   260

IV. Isverenin özel borçlari

1. Ürünün kabulü

2. Ücret

a. Ödenmesi

b. Çalismanin engellenmesi hâlinde

V. Sona ermesi

B. Genel hükümlerin uygulanmasi

H- ESER SÖZLESMESI (ISTISNA AKDI) (YAPIT SÖZLESMESI) : (B.K. 470-486)

ESER SÖZLESMESI

A. Tanimi

B. Hükümleri

I. Yüklenicinin borçlari   261

1. Genel olarak

2. Malzeme bakimindan

3. Ise baslama ve yürütme   . 261

4. Ayip sebebiyle sorumluluk

a. Ayibin belirlenmesi

b. Issahibinin seçimlik haklari

c. Issahibinin sorumlulugu

d. Eserin kabulü

e. Zamanasimi

II. Issahibinin borçlari   262

1. Bedelin muacceliyeti   262

2. Bedel

a. Götürü bedel

b. Degere göre bedel

C. Sözlesmenin sona ermesi

I.Yaklasik bedelin asilmasi

II. Eserin yok olmasi

III. Tazminat karsiligi fesih

IV. Issahibi yüzünden ifanin imkânsizlasmasi

V. Yüklenicinin ölümü veya yetenegini kaybetmesi

Unsurlari:

Müteahhidin Borçlari:

Is Sahibinin Borçlari:

Istisna Akdinin Sona Ermesi:

I- YAYIM SÖZLESMESI (B.K. 487 – 501)

A. Tanimi

B. Sekli

C. Hükümleri

I. Yayimlatma hakkinin geçisi ve sorumluluk

II. Yayimlatanin tasarruf hakki

III. Basim sayisi ve baski adedinin belirlenmesi

IV. Çogaltma ve dagitim   . 264

V. Düzeltme ve iyilestirme

VI. Birarada basim ve ayri ayri yayim

VII. Çeviri hakki

VIII. Bedel isteme hakki   265

1. Bedelin belirlenmesi   265

2. Bedelin ödenme zamani, satis hesaplari ve bedelsiz alma hakki

D. Sona ermesi

I. Eserin yok olmasi

II. Basilanin yok olmasi   265

III. Kisisel sebeplerle sona ermesi

E. Siparis üzerine yayim sözlesmesi

I- VEKALET SÖZLESMESI (VEKALET AKDI): (B.K. 502-514)

VEKÂLET ILISKILERI

VEKÂLET SÖZLESMESI

A. Tanimi

B. Kurulmasi

C. Hükümleri

I. Vekâletin kapsami

II. Vekilin borçlari

1. Talimata uygun ifa

2. Sahsen ifa, sadakat ve özen gösterme

a. Genel olarak

b. Isin üçüncü kisiye gördürülmesi hâlinde

3. Hesap verme

4. Edinilen haklarin vekâlet verene geçisi

III. Vekâlet verenin borçlari

IV. Birlikte vekâlet verenlerin ve birlikte vekillerin sorumlulugu

D. Sona ermesi

I. Sebepleri

1. Tek tarafli sona erdirme

2. Ölüm, ehliyetin kaybedilmesi ve iflas

II. Hükümleri

Vekalet Akdinin Hükümleri:

Vekilin Borçlari:

Müvekkilin Borçlari:

Vekalet Akdinin Sona Ermesi:

Hitamin Hükümleri:

J- KREDI MEKTUBU VE KREDI EMRI (B.K. 515 – 519)

A. Kredi mektubu

B. Kredi emri

I. Tanimi ve sekli

II. Kredi emrinden yararlananin ehliyetsizligi

III. Kredi emri verilenin önel vermesi

IV. Taraflar arasindaki iliski

K- SIMSARLIK SÖZLESMESI (B.K. 520 – 525)

A. Tanimi ve sekli

B. Ücret

I. Hak etme zamani

II. Ücretin belirlenmesi   269

III. Simsarin haklarini kaybetmesi

IV. Evlenme simsarligi

V. Ücretten indirim

L- VEKÂLETSIZ ISGÖRME (B.K. 526 – 531)

A. Isgörenin hak ve borçlari

I. Isin görülmesi

II. Sorumluluk

III. Isgörenin ehliyetsizligi

B. Issahibinin hak ve borçlari

I. Isin issahibinin menfaatine yapilmasi hâlinde

II. Isin isgörenin menfaatine yapilmasi hâlinde

III. Isin issahibi tarafindan uygun bulunmasi hâlinde

M- KOMISYON SÖZLESMESI (B.K. 532 – 546)

A. Alim veya satim komisyonculugu

I.Tanimi

II. Komisyoncunun borçlari

1. Bildirme ve sigortalama borcu

2. Özen borcu

3. Vekâlet verenin belirledigi bedel

4. Veresiye satma ve teslim almadan ödeme

5. Komisyoncunun garantisi

III. Komisyoncunun haklari

1. Ödedigi paralar ve yaptigi giderler

2. Komisyon ücreti

a. Isteme hakki

b. Kaybedilmesi

3. Hapis hakki

4. Malin açik artirmayla satilmasi

5. Komisyoncunun kendisiyle islem yapmasi

a. Bedel ve ücret

b. Islemi kendisiyle yapmis sayilma

c. Islemi kendisiyle yapma hakkinin düsmesi

B. Diger komisyon isleri   272

N- TICARI TEMSILCILER, TICARI VEKILLER VE DIGER TACIR YARDIMCILARI (B.K. 547 – 554)

A. Ticari temsilci

I. Tanimi ve yetki verilmesi

II. Temsil yetkisinin kapsami

III. Temsil yetkisinin sinirlandirilmasi

IV. Temsil yetkisinin sona ermesi

B. Ticari vekil

C. Diger tacir yardimcilari

D. Rekabet yasagi

E. Ticari temsilcilerin, ticari vekillerin ve diger tacir yardimcilarinin yetkilerinin sona ermesi

O- HAVALE (B.K. 555 – 560)

A. Tanimi

B. Hükümleri

I. Havale eden ile havale alicisi arasindaki iliski

II. Havale ödeyicisinin borcu

III. Ifa edilmeme hâlinde bildirim

C. Geri alma

D. Kiymetli evrak konusunda havale

Ö- SAKLAMA SÖZLESMELERI (B.K. 561 – 580)

A. Genel saklama sözlesmesi

I. Tanimi

II. Saklatanin borçlari   274

III. Saklayanin borçlari   274

1. Kullanim yasagi

2. Geri verme

a. Genel olarak

b. Özel durumlar

c. Geri verme yeri

3. Saklayanlarin sorumlulugu

4. Üçüncü kisilerin iddialari

IV. Güvenilirkisiye birakma

B. Mislî seylerin saklanmasi

C. Ardiyeciye birakma

I. Senet çikarma

II. Ardiyecinin saklama borcu

III. Birakilan seylerin karismasi

IV. Ardiyecinin haklari   276

V. Mallarin geri verilmesi

D. Konaklama yeri, garaj, otopark ve benzeri yerleri isletenlere birakma

I. Konaklama yeri isletenlerin sorumlulugu

1. Kosullari ve kapsami   276

2. Kiymetli esya

3. Sorumlulugun kalkmasi   276

II. Garaj, otopark ve benzeri yerleri isletenlerin sorumlulugu

III. Hapis hakki

P- KEFALET SÖZLESMESI (KEFALET (KEFILLIK) AKDI) : (B.K. 581-603)

KEFALET SÖZLESMESI

A. Tanimi

B. Kosullari

I. Asil borç

II. Sekil

III. Esin rizasi

C. Içerigi

I. Türlerine göre

1. Adi kefalet

2. Müteselsil kefalet

3. Birlikte kefalet

4. Kefile kefil ve rücua kefil

II. Ortak hükümler

1. Kefil ile alacakli arasindaki iliski

a. Sorumlulugun kapsami   279

b. Kefilin takibi

c. Def’iler

d. Özen gösterme, rehin ve borç senetlerinin teslimi

e. Ödemenin kabulünü isteme

f. Bildirim, iflasta ve konkordatoda kayit

2. Kefil ile borçlu arasindaki iliski

a. Güvence verilmesini ve borçtan kurtarilmasini isteme hakki

b. Kefilin rücu hakki

c. Kefilin bildirim yükü   . 281

D. Sona ermesi

I. Kanun geregince

II. Kefaletten dönme

III. Süreli kefalette

IV. Süreli olmayan kefalette

V. Çalisanlara kefalette   . 281
E. Uygulama alani

Sekil Sarti:

Asli Sartlar:

Sekil Sartlari:

Nevileri:

Kefilin Mesuliyeti:

Kefilin Haklari:

Asil borçluya karsi:

Kefilin Asil Borçla Ilgili Def’ileri:

Alacakliya Karsi Haklari:   282

Kefaleti Sona Erdiren Sebepler:

R- KUMAR VE BAHIS (B.K. 604 – 606)

A. Alacagin dava ve takip edilememesi

B. Borç senedi verme ve isteyerek ödeme

C. Piyango ve diger sans oyunlari

S- ÖMÜR BOYU GELIR VE ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLESMELERI

ÖMÜR BOYU GELIR SÖZLESMESI (B.K. 607 – 610)

A. Tanimi

B. Sekli

C. Gelir alacaklisinin haklari

I. Hakkin kullanilmasi

II. Devredilebilmesi

S- ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLESMESI (B.K. 611 – 619)

A. Tanimi

B. Sekli

C. Güvencesi

D. Konusu

E. Iptali ve tenkisi

F. Sona ermesi

I. Önel verilerek fesih   . 284

II. Önel verilmeksizin fesih

III. Bakim borçlusunun ölümü

G. Devredilemezlik, iflas ve haciz hâlinde istem

T- ADI ORTAKLIK SÖZLESMESI (B.K. 620 – 645)

A. Tanimi

B. Ortaklar arasindaki iliski

I. Katilim payi

II. Kazanç ve zarar

1. Kazancin paylasilmasi   285

2. Kazanç ve zarara katilma

III. Ortakligin kararlari   286

IV. Ortakligin yönetimi   286

V. Ortaklar arasindaki sorumluluk

1. Rekabet yasagi

2. Ortaklarin yaptiklari giderler ve isler

3. Özen borcu

VI. Yönetim yetkisinin kaldirilmasi ve sinirlanmasi

VII. Yönetici ortaklar ile diger ortaklar arasindaki iliski

1. Genel olarak

2. Ortaklik islerini inceleme

VIII. Ortaklar arasindaki ve ortaklik yapisindaki degisiklikler

1. Yeni ortak alimi ve alt katilim

2. Ortakliktan çikma ve çikarilma

a. Genel olarak

b. Ortaklik payinin tasfiyesi

c. Malvarliginin yetersizligi

d. Tamamlanmamis isler

C. Ortaklarin üçüncü kisilerle iliskisi

I. Temsil

II. Temsilin sonuçlari

D. Ortakligin sona ermesi   288

I. Sona erme sebepleri

1. Genel olarak

2. Belirsiz süreli ortaklik

II. Sona ermenin ortakligin yönetimine etkisi

III. Tasfiye

1. Katilim payi için yapilacak islem

2. Kazanç ve zararin paylasimi

3. Tasfiye usulü

IV. Üçüncü kisilere karsi sorumluluk

XI- ISLETMELERLE ILGILI ISE BASLAMA, BIRAKMA, MÜKELLEFIYETTE MEYDANA GELEN DEGISIKLIKLER VE DIGER BILGILER:

ISE BASLAMA VE ISI BIRAKMA BILDIRIMLERI HAKKINDA:

VERGI LEVHALARININ ELEKTRONIK ORTAMDA ALINMASI, E-VERGI LEVHASI:

1. Kanuni Dayanak:

2. Vergi Levhasi Almak Mecburiyetinde Olanlar

2.1 Gelir Vergisinde

2.2 Kurumlar Vergisinde   . 290

3. Vergi Levhalarinda Bulunacak Bilgiler

4. Vergi Levhasinin Alinmasi ve Bulundurulmasi

5. Vergi Levhasinin Isteyen Mükellefler Tarafindan Asilmasi ve Yayimlanmasi

6. Vergi Levhalarinin Bulundurulacagi Yerler

7. Vergi Levhasinda Yer Alan Bilgilerin Degismesi

8. Vergi Levhasi Bulundurma Mecburiyetini Yerine Getirmeyenler Hakkinda Uygulanacak Ceza

9. e-Vergi Levhasi Sorgulama Hizmeti

10. Vergi Kimlik Numarasi Dogrulama ve Vergi Levhasi Dogrulama Hizmetleri

10.1 Vergi Kimlik Numarasi Dogrulama Hizmeti

10.2 Vergi Levhasi Dogrulama Hizmeti

GELIR VE KURUMLAR VERGISI MÜKELLEFLERINDE ISE BASLAMA, ISI BIRAKMA, MÜKELLEFIYETTE MEYDANA GELEN DEGISIKLIKLER VE DIGER BILGILER

GELIR VERGISI MÜKELLEFLERINDE ISE BASLAMA

Tüccarlarda Ise Baslama Belirleri

Serbest Meslek Erbabi Için Ise Baslama Belirtileri

Kollektif Sirketlerde Mükellefiyet

Adi Komandit Sirketlerde Mükellefiyet

Adi Ortakliklarda Mükellefiyet

GELIR VERGISINDE TAM MÜKELLEFIYET VE DAR MÜKELLEFIYET

Gelir Vergisinde Tam Mükellefiyet

Yurtdisinda Oturma veya Çalisma Izni Bulunanlarin Mükellefiyet Durumlari:

Türkiye’de Yerlesme

Yerlesme Sayilmayan Haller

Gelir Vergisinde Dar Mükellefiyet

Kazanç Ve Iradin Türkiye’de Elde Edilmesi:

Is yeri ve Daimi Temsilci   297

ISE BASLAMAYI BILDIRMEK ZORUNDA OLANLAR

ISE BASLAMAYI BILDIRMEK ZORUNDA OLMAYANLAR

ISE BASLAMAYI BILDIRMEYE YETKILI OLANLAR

ISE BASLAMA, ISI BIRAKMA VE MÜKELLEFIYETTE MEYDANA GELEN DEGISIKLIKLERDE BILDIRIM SEKLI

GELIR VERGISI MÜKELLEFLERININ BAGLI OLDUGU VERGI DAIRESI

ISE BASLAMADA DEFTER TUTMA, DEFTER TASDIKLERI VE DEFTER TUTMA BAKIMINDAN TÜCCARLAR

DEFTER TUTMA

Defter tutma

Genel esaslar

Maksat

Defter tutacaklar

Istisnalar

Hesap dönemi

Muhasebe usulünü seçmekte serbestlik

DEFTER TUTMA BAKIMINDAN TÜCCARLAR

Tüccar siniflari

Birinci Sinif Tüccarlar :   299

Ikinci sinif tüccarlar

Sinif degistirme

Sinif degistirme

Ihtiyari sinif degistirme   . 300

Bilânço esasina göre defter tutma

Bilânço esasinda tutulacak defterler

Yevmiye defteri

Defterikebir

Envanter defteri ve bilânço günü

DEFTERLERIN TASDIKI

TASDIKE TABI DEFTERLER

Tasdik zamani

Tasdiki yenileme

Tasdik makami

6102 SAYILI TÜRK TICARET KANUNUNA GÖRE TICARI DEFTERLER VE TASDIKI

213 Sayili Vergi Usul Kanunu 352/8′e Göre Ceza Uygulamasi:

ISE BASLAMADA VERGI DAIRESINE BASVURU

Ise Baslama Bildirimi

Bildirmelerde süre ve sekil

Süre

Yazili bildirme esasi

Posta ile gönderme

ISE BASLAMA BILDIRIMINE EKLENECEK BELGELER

Gelir Vergisi Mükellefleri

Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefer

Ticari Plakali Araç Sahibi Mükellefler

Diger Ücret Geliri Elde Eden Hizmet Erbabi

ÖDEME KAYDEDICI CIHAZLA ILGILI ISLEMLER

MÜKELLEFIYETTE MEYDANA GELEN DEGISIKLIKLERIN BILDIRILMESI

Adres Degisikliklerinin Bildirilmesi

Is Degisikliginin Bildirilmesi

Isletmede Degisikligin Bildirilmesi

Isi Birakmanin Bildirilmesi

Isi Birakmanin Tarifi

Tasfiye ve Iflas

Nakil

ÖLÜM HALINDE MÜKELLEFIYETIN SONA ERMESI

Ölüm Sonucunda Mirasi Reddetmemis Mirasçilara Düsen Ödevler

Mirasçilarin Ölen Mükellefin Yerine Ise Devam Etmeleri Durumunda Yapilmasi Gerekenler

MÜKELLEFIYETIN SONA ERMESI HALINDE BEYANNAME VERME SÜRELERI

VERGI DAIRESINCE ISI BIRAKMIS SAYILMA

ISI BIRAKAN MÜKELLEFLERIN YAPMASI GEREKEN ISLEMLER

ISI BIRAKAN MÜKELLEFLERIN MUHAFAZA VE IBRAZ ÖDEVLERI

Muhafaza ve ibraz ödevleri

Defter ve vesikalari muhafaza

Defter tutma mecburiyetinde olmiyanlarin muhafaza ödevi

Karnelerin muhafazasi

Defter ve belgelerle diger kayitlarin ibraz mecburiyeti

Diger ödevler

GELIR VERGISI MÜKELLEFLERINDE

MÜKELLEFIYET SÜRECI

ADRES DEGISIKLIGI DILEKÇESI

FAALIYET DEGISIKLIGI DILEKÇESI

SUBE ISE BASLAMA DILEKÇESI

KURUMLAR VERGISI MÜKELLEFLERINDE ISE BASLAMA

MÜKELLEFIYET BASLANGICI   311

KURUMLAR VERGISINDEN MUAF KURUMLARIN VERGISEL DURUMU

KURUMLAR VERGISINDE TAM MÜKELLEFIYET VE DAR MÜKELLEFIYET

Kurumlar Vergisinde Tam Mükellefiyet

Kurumlar Vergisinde Dar Mükellefiyet

ISE BASLAMA, ISI BIRAKMA VE MÜKELLEFIYETTE MEYDANA GELEN DEGISIKLIKLERDE BILDIRIMIN SEKLI

KURUMLARDA ISE BASLAMAYI BILDIRMEYE YETKILI OLANLAR

KURUMLAR VERGISI MÜKELLEFLERININ BAGLI OLDUGU VERGI DAIRESI

ISE BASLAMADA DEFTER TASDIKLERI

ISE BASLAMADA VERGI DAIRESINE BASVURU

ISE BASLAMA BILDIRIMINE EKLENECEK BELGELER

Kurumlar Vergisi Mükellefleri

- Dernekler

- Kooperatifler

- Vakiflar

- Yabanci Kurumun Türkiye’de Sube ve Irtibat Bürosu Açmasi Halinde Ise Baslama Bildirimine Eklenecek Belgeler

MÜKELLEFIYETTE MEYDANA GELEN DEGISIKLIKLERIN BILDIRILMESI

Adres Degisikliklerinin Bildirilmesi

Is Degisikliklerinin Bildirilmesi

Isletmede Degisikligin Bildirilmesi

KURUMLAR VERGISI MÜKELLEFLERINDE MÜKELLEFIYETIN SONA ERMESI

Isi Birakmanin Bildirimi   314

ISE BASLAMA BILDIRIMLERINDE ISTENEN BELGELER

KOLLEKTIF SIRKETLERDE ISE BASLAMADA ISTENEN BELGELER

SERBEST MESLEK ERBABI IÇIN ISE BASLAMADA ISTENEN BELGELER (3568 Sayili Yasaya Göre)

S.G.K. ISYERI TESCILI IÇIN ISTENEN BELGELER

BÖLGE ÇALISMA MÜDÜRLÜGÜNDEN ISTENEN BELGELER

DERNEK VE VAKIFLAR IÇIN :   315

ISI BIRAKMA BILDIRIMLERINDE ARANILACAK HUSUSLAR:

TERK ISLEMI YAPILABILMESI IÇIN MÜKELLEFTEN ISTENILECEK BELGELER

VEKALETNAME ILE TAKIP EDILEBILECEK ISLEMLER:

Vergi Dairesine Mükellefiyet Tesisi Ile Ilgili Dilekçe Örnegi:

Muhtasar Beyannamenin Üç Ayda Bir Verilmesi Ile Ilgili Dilekçe Örnegi:

TEVKIF YOLUYLA KESILEN VERGILERIN MAHSUBU VEYA NAKDEN IADESI HAKKINDA:

1. TEVKIF YOLUYLA KESILEN VERGILERIN MAHSUP VE IADESI

1.1. Yasal Düzenlemeler   . 317

1.2. Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiye Mahsup

1.3. Diger Vergi Borçlarina Mahsup veya Nakden Iade

1.3.1. Mahsup Yoluyla Iade

1.3.2. Nakden Iade

2. GEÇICI VERGININ MAHSUBU VE IADESI

2.1.Yasal Düzenlemeler

2.2. Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiye Mahsup

2.3. Diger Vergi Borçlarina Mahsup veya Nakden Iade

2.4. Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Geçici Vergiye Mahsubu

3. GELIR VE KURUMLAR VERGISI ILE ILGILI VERGI HATALARINDAN KAYNAKLANAN IADE ISLEMLERI

3.1. Yasal Düzenlemeler   . 319

3.2. Diger Vergi Borçlarina Mahsup veya Nakden Iade

4. DIGER HUSUSLAR

4.1. Iade Talebinin Gerçege Aykiri Belgelere Dayanmasi

4.2. Tevkif Yoluyla Kesilen Verginin Vergi Sorumlusunca Tahakkuk Ettirilmemesi veya Ödenmemesi

4.3. Adina Vergi Kesintisi Yapilan ile Gelir Sahibinin Farkli Gerçek veya Tüzel Kisi Olmasi

4.4. Yeminli Mali Müsavirlerin Sorumlulugu

4.5. Teblig Düzenlemelerinin Geçerli Olacagi Iadeler

5. TEVKIF SURETIYLE KESILEN VERGILERIN YILLIK BEYANNAME ÜZERINDEN HESAPLANAN VERGILERDEN KALAN KISMIN NAKDEN IADESI ILE ILGILI OLARAK YAPILACAK BASVURULARDA ARANAN BELGELERE ILISKIN YAPILAN AÇIKLAMALAR

KATMA DEGER VERGISI IADE ALACAGININ GEÇICI VERGIYE MAHSUP EDILMESI ILE KALAN TUTARIN NAKDEN VEYA MAHSUBEN IADESINE ILISKIN AÇIKLAMALAR

1. Geçici Verginin Mahsubu ve Iadesi

1.1. Yasal Düzenleme

1.2. Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiye Mahsup ve Iade

2. Katma Deger Vergisine Iliskin Mahsup ve Iade

3. Katma Deger Vergisi Iade Alacaginin Geçici Vergiye Mahsubu

MÜKELLEFLERIN KULLANACAKLARI BELGELERIN BASIMI VE DAGITIMI HAKKINDA:

Noterler veya Noterlik Görevini Ifa ile Mükellef Olanlar Tarafindan Tasdik Edilen Belgeler ve Defterlere Iliskin Bildirimler

Bilgilerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi

Bilgilerin Gönderilme Usulü

Tasdik Edilen Defterlere Iliskin Olarak Gönderilecek Bilgiler:

Tasdik Edilen Belgelere Iliskin Olarak Gönderilecek Bilgiler:

Bilgilerin Gönderilme Süresi

Bilgilerin Kâgit Ortaminda Gönderilmesi

Diger Hususlar

Cezaî Müeyyide

UZLASMA KOMISYONLARININ YETKI SINIRLARI:

a) Vergi Dairesi Baskanligi kurulmayan yerlerde yetki sinirlari

b) Vergi Dairesi Baskanligi kurulan yerlerde yetki sinirlari

c) Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baskanligi Uzlasma Komisyonu’nun yetki siniri

d) Merkezi Uzlasma Komisyonu’nun yetki siniri

UZLASMA MEVZU VERGI VE CEZALAR:

UZLASMA MEVZU OLMAYAN CEZALAR:

213 SAYILI V.U.K.’NUN 371. MADDESINDEN YARARLANMA SARTLARI:

213 SAYILI V.U.K’NUN 371. MADDESINE (PISMANLIK HÜKÜMLERI) ILISKIN DILEKÇE ÖRNEGI:

213 SAYILI VERGI USUL KANUNUNUN 376. MADDESI GEREGINCE YAPILACAK INDIRIM ORANI:

INDIRIMDEN YARARLANMA SARTLARI

213 SAYILI V.U.K’NUN 376. MADDESINE (CEZALARDA INDIRIM) ILISKIN DILEKÇE ÖRNEGI:

MÜKELLEFLERDEN DEFTER VE BELGE ISTEMEYE ILISKIN USUL VE ESASLAR:

Hüviyet ibrazi

Incelemeye tabi olanlar   . 329

Inceleme zamani

Incelemenin yapilacagi yer

Incelemede uyulacak esaslar

K.D.V. – MAHSUP TALEPLERI ILE ILGILI ARANACAK BELGELER:

A-IHRACAT ISTISNASINDA (KDV kanunu mad. 11/1-a ) :

B-IHRAÇ KAYDIYLA SATISLARDA (KDV kanunu mad.11/1-c):

C-TÜRKIYE’DE IKAMET ETMEYEN YOLCULARA DÖVIZ KARSILIGI YAPILAN TESLIMLERDE(KDV kanunu mad.11/1-b):

D-FASON ISLERLE ILGILI TEVKIFAT UYGULAMASINDA:

E-HURDA METAL SATISINDA BULUNAN HURDACILAR:

F-ULUSLARARASI TASIMACILIK :

TECIL VE TAKSITLENDIRME ILE ILGILI HUSUSLAR HAKKINDA:

MÜKELLEFLERIN BORÇLARINDAN DOLAYI UYGULANAN YURT DISI TAHDIDI HAKKINDA:

SIRKET KURULUS VE SERMAYE ARTTIRIMLARINDA ÖDENMESI GEREKEN DAMGA VERGISININ TAHAKKUK VE TAHSILINE YETKILI VERGI DAIRESI HAKKINDA:

BEYANNAMELERIN ELEKTRONIK ORTAMDA VERILMESI:

Elektronik Ortamda Verilmesi Gereken Beyannameler ile Bildirim veya Formlar Dolayisiyla Uygulanacak Özel Usulsüzlük Cezasi:

TAHSILAT VE ÖDEMELERIN BANKA BENZERI FINANS KURUMLARI VEYA POSTA IDARELERI ARACILIGI ILE GÖNDERILMEMESI:

Tahsilât  ve Ödemelerini Banka, Benzeri Finans Kurumlari veya Posta Idarelerince Düzenlenen Belgelerle Tevsik Etme Zorunluluguna Uymayan Mükelleflere Iliskin Olarak Kesilecek Özel Usulsüzlük Cezasi:

Beyannameleri Elektronik Ortamda Göndermek Zorunda Olanlar:

DEFTER VE BELGELERIN ELEKTRONIK ORTAMDA TUTULMASI:

BIRINCI BÖLÜM

IKINCI KISIM

TEKDÜZEN HESAP PLANI, GENEL MUHASEBE HESAPLARININ AÇIKLAMASI

I- AKTIF

A- VARLIKLAR VE VARLIKLARI DÜZENLEYICI HESAPLAR

1- DÖNEN VARLIKLAR

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulmus Amortismana Tabi Olmayan Iktisadi Kiymetlerin, Düzeltilmis Degerinin Altinda Satisi:

10- HAZIR DEGERLER

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

100- KASA

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

Genel Açiklama:

Kasa Defteri:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

Kasa Bakiyesi:

Kasa Farklari:

Kasa Sayim Noksanliklari:   343

Kasa Sayim Fazlaliklari:   343

Kasa Mevcudu:

d- Örnekler :

1) Ulusal Paralar Kasasi Ile Ilgili Islemler:

aa) Kasa Hesabinin Alacakli Olmasi Hali:

bb) Kasa Hesabinin Borçlu Olmasi Hali:

2) Yabanci Para Kasasi Ile Ilgili Islemler:

aa) Döviz karsiligi mal satisi:

bb) Mal satisinin döviz karsiliginin Türk parasina çevrilmesi:

cc) Alacagin döviz ile tahsili:

dd) Serbest piyasadan döviz alinarak borcun ödenmesi:

ee) Döviz kasasinin fiili sayimi:

101- ALINAN ÇEKLER

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

1) Çek alinmasinin kaydi:   349

2) Çeklerin tahsile verilmesi:

3) Çekle yapilan satislarin kaydi:

4) Saticilara çekle yapilan ödemenin kaydi:

5) Yabanci parali çeklerin degerlemesi:

6) Yabanci parali çeklerin tahsili:

102- BANKALAR

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

1) Bankaya para yatirilmasi:

2) Bankadan çekle para çekilmesi ve saticilara çekle yapilan ödeme:

3) Gelen ihracat bedellerinin döviz tevdiat hesabina yatirilmasi:
4) Döviz tevdiat hesaplarinin degerlemesi:

5) Ticari mevduata devre faizi hesaplanmasi:

6) Faiz gelirlerinin tahakkuku:

7) Bilanço günü döviz tevdiat hesaplarinin degerlemesi:

8) Bankadan çekilen yabanci paralarin kaydi:

103- VERILEN ÇEKLER VE ÖDEME EMIRLERI (-)

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

5941 SAYILI ÇEK KANUNU ILE YAPILAN DÜZENLEMELER:

Amaç ve kapsam

Bankanin arastirma yükümlülügü, çek hesaplari ve çek defterleri

Ibraz, ödeme, çekin karsiliksiz oldugunun tespiti ve gecikme cezasi

Bankalarin bildirim yükümlülügü

Çek düzenleme ve çek hesabi açma yasagi

Çek düzenleme ve çek hesabi açma yasaginin kaldirilmasi

Diger ceza hükümleri

Hesaben ödeme

6102 SAYILI TÜRK TICARET KANUNU ILE ÇEK HAKKINDA YAPILAN DÜZENLEMELER:

ÇEK

ÇEKLERIN DÜZENLENMESI VE SEKLI

A) Sekli

I – Unsurlar

II – Unsurlarin bulunmamasi

B) Münferit unsurlar

I – Muhatap

1. Muhatap olma ehliyeti   360

2. Karsilik

II – Kabul yasagi

III – Kimin lehine çekilebilecegi

IV – Faiz sarti

V – Adresli ve yerlesme yerli çek

DEVIR

A) Devredilebilirlik

B) Ciro

I – Genel olarak

II – Hak sahipligini ispat görevi

III – Hamiline yazili çek üzerine yapilan ciro

C) Elden çikan çek

D) Protestodan ve ibraz süresinin geçmesinden sonraki ciro

ÖDEME VE ÖDEMEME

A) Ödeme

I – Aval

II – Muacceliyet

III – Ödeme için ibraz

1. Genel olarak

2. Takvim farkliligi

3. Takas odasi

IV – Çekten cayma

1. Genel olarak

2. Özel hâller

V – Cirolarin incelenmesi   362

VI – Yabanci ülke parasiyla ödenecek çek

VII – Çizgili çek

1. Sekil ve sartlari

2. Hükümleri

VIII – Hesaba geçirilmek üzere düzenlenen çek

1. Genel olarak

2. Hamilin haklari

a) Iflas hâlinde

b) Hesaba geçirilmeme hâlinde

B) Ödememe

I – Hamilin basvurma haklari

II – Protesto

III – Basvurma hakkinin kapsami

IV – Mücbir sebepler

ÇESITLI HÜKÜMLER

A) Sahte veya tahrif edilmis çek

B) Çekin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi

C) Zamanasimi

D) Bankanin tanimi

E) Süreler

I – Tatil günleri

II – Sürelerin hesabi

F) Uygulanacak hükümler   . 364

KANUNLAR IHTILAFI

A) Muhatap olma ehliyeti   365

B) Sekil ve süreler

C) Borçlanmalarin hükümleri

I – Düzenlenme yeri kanunu

II – Ödeme yeri hukuku

III – Yerlesim yeri hukuku

Mahsup Çeki :

Çizgili Çek :

Çek hamilinin müracaat haklari :

Çekle Ilgili Müracaat Haklarinin Kullanilmasi :

Müracaat haklarinin kapsami

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

1) Bankadan saticiya talimatla yapilan ödeme :

2) Alinan vadeli çeklerin 323 no’lu hesaba alinmasi:

3) Dönem sonlarinda vadeli çeklerin 321 no’lu hesaba aktarilmasi :

4) Isletmenin kasa ihtiyaci için çek düzenlenmesi:

108- DIGER HAZIR DEGERLER   . 370

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

Pullar:

Kuponlar:

Yoldaki Paralar:

Kredi Karti Slipleri:

Posta Çekleri:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

1) Harç pulu alinmasi ve kullanimi :

2) Vadesi gelen kupon bedellerinin kaydi:

3) Banka ve posta havalelerinin kaydi :

4) Hisse senetleri, temettü kuponlarinin kaydi:

5) Kredi karti ile yapilan satislar :

6) Posta çeki ile yapilan satislar :

11- MENKUL KIYMETLER

110- HISSE SENETLERI

TÜRKIYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 32) MENKUL KIYMETLER FINANSAL ARAÇLAR STANDARDI:

TÜRKIYE MUHASEBE STANDARDI

(TMS 32)

MENKUL KIYMETLER FINANSAL ARAÇLAR

Amaç

Kapsam

Tanimlar

Sunum

Borçlar ve özkaynak

Türkiye Muhasebe Standardi TMS 39 Finansal Araçlarin Muhasebelestirilmesi ve Ölçme Standardina göre, Menkul Kiymetlerin Degerlemesi

Ölçme

Finansal borçlarin baslangiçtaki ölçümleri

Finansal varliklarin sonraki ölçümleri

Finansal borçlarin sonraki ölçümleri

Gerçege uygun degerin ölçümüne iliskin hususlar

Yeniden Siniflandirma

Türkiye Muhasebe Standardi TMS 39′a göre, Menkul Kiymetlerin Deger Düsüklügü Karsiligi (-)

Itfa edilmis maliyetinden ölçülen finansal varliklarda deger düsüklügü ve tahsil edilememe

Itfa edilmis maliyetinden gösterilen finansal varliklar

Maliyetinden gösterilen finansal varliklar

Satilmaya hazir finansal varliklar

Finansal riskten korunma   . 383

Finansal riskten korunma araçlari

Nitelikleri

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

Vergi Usul Kanununun 279.maddesine göre, menkul kiymetlerin degerlemesi:

5228 Sayili Kanuna Göre Alacaklar Ile Borçlarin Degerlemesi:

Vergi Usul Kanunu 369 Nolu Genel Tebligine Göre Repo ve Ters Repo Islemlerinde Degerleme, Menkul Kiymetlerin Degerlemesinde Borsa Rayici, Alacak ve Borçlarin Degerlemesi:

1. Repo ve ters repo islemlerinde degerleme

2. Menkul kiymetlerin degerlemesinde borsa rayici

3. Alacak ve borçlarin degerlemesi

3.1. Alacaklarin degerlemesi

3.2. Borçlarin degerlemesi

d- Örnekler:

1) Hisse senedi alis ve yapilan giderler:

2) Hisse senetlerine deger düsüklügü karsiligi ayrilmasi :

3) Karsilik ayrilmis hisse senetlerinin satisi :

4) Hisse senetleri temettü kuponlarinin kaydi:

111- ÖZEL KESIM TAHVIL, SENET VE BONOLARI

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

Menkul kiymetlerin degerlemesinde Vergi Usul Kanununun 279.maddesinin uygulanmasi:

Menkul Kiymetler:

Alacak ve Borçlarin 5228 Sayili Kanunla Yapilan Degisiklige Göre Degerlemesi:

Vergi Usul Kanunu 369 Nolu Genel Tebligine Göre Repo ve Ters Repo Islemlerinde Degerleme, Menkul Kiymetlerin Degerlemesinde Borsa Rayici, Alacak ve Borçlarin Degerlemesi:

d- Örnekler:

1) Tahvil satin alinmasi kaydi :

2) Tahvil faizlerinin kaydi :

3) Tahvillerin satisi :   391

4) Finansman bonosunun satin alinmasi :

5) Finansman bonosunun anapara ile faizlerinin alinmasi :

6) Vadesi gelen ve vadesi gelmemis tahvil kuponlarinin kaydi :

7) Islemis faizi ile birlikte tahvil satin alinmasi :

8) Menkul kiymetlerin borsa rayici ile degerlemesi:

Izleyen Yilda Yapilacak Islemler:

112- KAMU KESIMI TAHVIL, SENET VE BONOLARI

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

Vergi Usul Kanununun 279.maddesine göre menkul kiymetlerin degerlemesi:

Vergi Usul Kanununun 5228 Sayili Kanunla degistirilen 281 ve 285.maddelerine göre, Alacak ve Borçlarin Degerlemesi:

Vergi Usul Kanunu 369 Nolu Genel Tebligine Göre Repo ve Ters Repo Islemlerinde Degerleme, Menkul Kiymetlerin Degerlemesinde Borsa Rayici, Alacak ve Borçlarin Degerlemesi:

d- Örnek:

118- DIGER MENKUL KIYMETLER

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

Vergi Usul Kanununun 279.maddesine göre menkul kiymetlerin degerlemesi:

Vergi Usul Kanununun 5228 Sayili Kanunla degistirilen 281 ve 285.maddelerine göre, Alacak ve Borçlarin Degerlemesi:

Vergi Usul Kanunu 369 Nolu Genel Tebligine Göre Repo ve Ters Repo Islemlerinde Degerleme, Menkul Kiymetlerin Degerlemesinde Borsa Rayici, Alacak ve Borçlarin Degerlemesi:

119- MENKUL KIYMETLER DEGER DÜSÜKLÜGÜ

KARSILIGI (-)

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

Vergi Usul Kanununun 279.maddesine göre menkul kiymetlerin degerlemesi:

Vergi Usul Kanununun degisik 281 ve 285.maddelerine göre, Alacak ve Borçlarin Degerlemesi:   400

d- Örnekler:

1) Degeri düsen hisse senetlerine karsilik ayrilmasi :

2) Karsilik ayrilmis hisse senetlerinin satisi :

3) Degeri düsen hisse senetlerine karsilik ayrilmasi ve satisi :

12- TICARI ALACAKLAR

TÜRKIYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 12) GELIR (KURUMLAR) VERGILERI STANDARDI:

TÜRKIYE MUHASEBE STANDARDI

(TMS 12)

GELIR (KURUMLAR) VERGILERI

Amaç

Kapsam

Tanimlar

Vergiye esas deger

Dönem vergi borcu ve dönem vergi varliklarinin muhasebelestirilmesi

Ertelenmis vergi borçlarinin ve ertelenmis vergi varliklarinin muhasebelestirilmesi

Vergiye tabi geçici farklar

Isletme birlesmeleri

Gerçege uygun degerinden izlenen/gösterilen varliklar

Serefiye

Bir varlik veya borcun ilk muhasebelestirilmesi

Indirilebilir geçici farklar

Serefiye

Bir varlik veya borcun ilk muhasebelestirilmesi

Kullanilmamis mali zararlar ve vergi avantajlari

Muhasebelestirilmemis ertelenmis vergi varliklarinin tekrar degerlendirilmesi

Bagli ortaklar, subeler ve istiraklerdeki yatirimlar ile is ortakliklarindaki paylar

Ölçme

Dönem vergisinin ve ertelenmis verginin muhasebelestirilmesi

Kar veya zararda muhasebelestirilen kalemler

Dogrudan özkaynaklara borç veya alacak olarak kaydedilen kalemler

Isletme birlesmelerinden dogan ertelenmis vergi

Hisseye dayali ödeme islemlerinden dogan dönem vergisi ve ertelenmis vergi

Sunum

Vergi varliklari ve vergi borçlari

Mahsup

Vergi gideri

Olagan faaliyet kâri (zarari) ile ilgili vergi gideri (geliri)

Kur degisimlerinin yabanci ülkelerdeki faaliyetlerle ilgili ertelenmis vergi borcuna veya alacagina etkisi

Açiklama

Ertelenmis Vergilerin Hesaplanmasi Ile Ilgili Örnekler

TÜRKIYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 18) HASILAT STANDARDI:

TÜRKIYE MUHASEBE STANDARDI

(TMS 18)

HASILAT

Amaç

Kapsam

Tanimlar

Hasilatin Ölçümü

Islemin ayristirilmasi

Mal satisi

Hizmetlerin sunumu

Faiz, isim haklari ve temettüler

Açiklama

Etkin Faiz Orani:

a) Satis kaydi:

b) Nonimal satis tutarindan etkin faiz tutarinin indirilmesinin kaydi:

c) Vade tarihinde hesaplanan etkin faiz tutarinin ilgili dönem gelirlerine aktarilmasinin kaydi:   432

120- ALICILAR

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

Yabanci para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlarin degerlemesi:

Vergi Usul Kanununun 5228 Sayili Kanunla Degistirilen 281 ve 285.Maddelerine Göre Alacak ve Borçlarin Degerlemesi:

d- Örnekler:

1) Alicilar hesabinin borçlanmasi :

2) Alicilar hesabinin alacaklanmasi :

3) Kredili mal satisi :   435

4) Alicilardan yapilan tahsilat :

5) Cari dönem olumlu ihracat kur farklarinin kaydi :

6) Cari dönem olumsuz kur farklarinin kaydi :

7) Satistan yapilan iadelerin kaydi :

8) Mal satisi, satis iskontosu, vade farki, satis nakliyesi, satis tazminat ve cezalarinin kaydi :   437

121- ALACAK SENETLERI

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

6102 SAYILI TÜRK TICARET KANUNU’NDA KAMBIYO SENETLERI (POLIÇE, BONO) ILE ILGILI DÜZENLEMELER:

KAMBIYO SENETLERI

POLIÇE

POLIÇENIN DÜZENLENMESI VE SEKLI

A) Sekil

I – Unsurlari

1. Genel olarak

2. Unsurlarin bulunmamasi   439

II – Münferit unsurlar

1. Düzenleyenin ayni zamanda muhatap veya emrine ödenecek kisi olmasi

2. Adresli ve yerlesim yerli poliçe

3. Faiz sarti

4. Poliçe bedelinin çesitli sekillerde gösterilmesi

B) Imza edenlerin sorumlulugu

I – Geçerli olmayan imzalarin bulunmasi

II – Yetkisiz imza

III – Düzenleyenin sorumlulugu

IV – Açik poliçe

CIRO

A) Poliçenin devredilmesi   440

B) Ciro

I – Kayitsiz, sartsiz olmasi

II – Cironun sekli

III – Cironun hükümleri   440

1. Devir islevi

2. Teminat islevi

3. Hamilin hak sahipligi   440

IV – Def’iler

V – Cironun çesitleri

1. Tahsil cirosu

2. Rehin cirosu

3. Vadeden sonraki ciro   . 441

KABUL VE AVAL

A) Kabule arz

I – Kural

II – Kabule arz sarti ve yasagi

III – Görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi gereken poliçelerde

IV – Bir daha kabule arz   . 441

B) Kabul

I – Sekli

1. Genel olarak

2. Kabulün sinirlandirilmasi

3. Adresli ve yerlesim yerli poliçe

II – Hükümleri

1. Genel olarak

2. Kabul serhinin çizilmesi

C) Aval

I – Aval verenler

II – Sekil

III – Hükümler

ÖDEME

A) Vade

I – Vadenin belirlenmesi   443

1. Genel olarak

2. Görüldügünde ödenecek poliçe

3. Görüldükten belirli bir süre sonra ödenecek poliçe

II – Sürelerin hesabi

1. Genel olarak

2. Takvimlerin çatismasi   443

B) Ödeme

I – Ibraz

II – Makbuz istemek hakki   444

III – Vadeden önce ve vadesinde ödeme

IV – Yabanci ülke parasi ile ödeme

KABUL ETMEME VE ÖDEMEME HÂLLERINDE BASVURMA HAKLARI

A) Basvurma hakki

I – Genel olarak

II – Protesto

1. Süreler ve sartlari

2. Sekli

a) Noterlikçe düzenlenmesi

b) Içindekiler

c) Protesto belgesi

d) Kismi kabul hâlinde

e) Birden fazla kisiye karsi düzenlenen protesto

3. Saklama yükümü

4. Sakat protesto

5. Protesto düzenlenmesi gerekmeyen hâller

III – Ihbar zorunlulugu   . 446

IV – Teselsül

V – Basvurma hakkinin kapsami

1. Hamilin hakki

2. Ödeyen kisinin hakki   446

VI – Makbuz

1. Genel olarak

2. Kismi kabul hâlinde

VII – Retret

VIII – Basvurma hakkinin düsmesi

1. Genel olarak

2. Mücbir sebepler

B) Sebepsiz zenginlesme   . 447

C) Poliçe karsiliginin devri

D) Araya girme

I – Genel hükümler

II – Araya girme suretiyle kabul

1. Sartlar, hamilin durumu

2. Sekil

3. Araya girerek kabul edenin sorumlulugu

III – Araya girerek ödeme   . 448

1. Sartlari

2. Hamilin ibraz yükümlülügü

3. Reddin sonucu

4. Makbuz

5. Haklarin devri, araya girenlerin birden fazla olmasi hâli

POLIÇE NÜSHALARI VE SURETLERI

A) Poliçe nüshalari

I – Isteme hakki

II – Nüshalar arasindaki iliski

III – Kabul serhi

B) Poliçe suretleri

I – Sekil ve hükümleri

II – Senet aslinin teslimi

ÇESITLI HÜKÜMLER
A) Senet metnindeki degisiklikler

B) Zamanasimi

I – Süreler

II – Kesilme

1. Sebepleri

2. Hükümleri

C) Süreler

1. Tatil günleri

2. Sürenin hesaplanmasi   450

3. Atifet süreleri

D) Poliçeye iliskin islemlerin yapilacagi yer

E) Imzalar

F) Iptal

I – Önleyici önlemler

II – Poliçeyi eline geçiren kisinin bilinmesi

III – Poliçeyi eline geçirenin bilinmemesi

1. Dilekçe sahibinin yükümlülükleri

2. Ihtar

a) Içerigi

b) Süreler

c) Ilan

IV – Iade davasi

V – Iptal karari

VI – Teminat

KANUNLAR IHTILAFI

A)  Ehliyet

B) Sekil ve süreler

I – Genel olarak

II – Haklarin kullanilmasi ve korunmasina iliskin islemler

III – Basvurma hakki

C) Borçlanmalarin hükümleri

I – Genel olarak

II – Kismi kabul ve ödeme   . 452

III – Ödeme

IV – Sebepsiz zenginlesmeden dogan haklar

V – Karsiligin hamile geçmesi

VI – Iptal karari

BONO VEYA EMRE YAZILI SENET

A) Unsurlar

B) Unsurlarin bulunmamasi   453

C) Uygulanacak hükümler   . 453

D) Düzenleyenin sorumlulugu

6102 SAYILI TÜRK TICARET KANUNU’NA GÖRE KAMBIYO SENETLERINE BENZEYEN SENETLER VE DIGER EMRE MUHARRER SENETLER:

KAMBIYO SENETLERINE BENZEYEN SENETLER VE DIGER EMRE YAZILI SENETLER

A) Emre yazili senet

I – Tanimi

II – Borçlunun def’ileri   454

B) Kambiyo senetlerine benzeyen senetler

I – Emre yazili havaleler   . 454

1. Genel olarak

2. Kabul zorunlulugunun bulunmamasi

3. Kabulün hükümleri

4. Icrada uygulanmayacak hükümler

II – Emre yazili ödeme vaatleri

C) Cirosu kabil olan diger senetler

6102 SAYILI TÜRK TICARET KANUNU’NA GÖRE MAKBUZ SENEDI VE VARANT:

MAKBUZ SENEDI VE VARANT   . 455

A) Umumi magazalar

I – Genel olarak

II  – Istisnalar

B) Makbuz senedi ve varant

I – Sekil

1. Makbuz senedi

2. Varant

3. Defter

4. Kismi senet

II – Ciro

1. Genel olarak

2. Hükümleri

3. Varantin cirosu

C) Mallar üzerinde tasarruflar

I – Yapilamayacak islemler

II – Malin geri alinmasi   456

1. Genel olarak

2. Kismen geri alma

III – Sattirma hakki

1. Sartlar

2. Satis bedeli

3. Basvurma hakki

4. Sigorta

D) Zamanasimi

E) Senetlerin ziyai

Bono (emre yazili senet):   457

Poliçe:

Resepise (makbuz senedi) – varant (rehin senedi): (6102 Sayili T.T.K.832)

Ciro:

Ciranta:

Kesideci:

Beyaz Ciro:

Tam Ciro:

Alonj:

Retret:

Aval:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

Yabanci para ile olan senetli borç ve alacaklarin degerlemesi:

5228 Sayili Kanunla Vergi Usul Kanununun 282 ve 285.Maddelerinde Yapilan Degisiklige Göre Alacak ve Borçlarin Degerlemesi:

d- Örnekler:

1- 1211- Portföydeki Alacak Senetleri:

2- 1212- Tahsile Verilen Alacak Senetleri:

3- 1213- Teminata Verilen Alacak Senetleri

4- 1214- Iskontaya (istiraya) Verilen Alacak Senetleri:

5- Alacak senetlerinin vadelerinde ödenmemesi:

aa) Alacak senetlerinin yenilenmesi:

bb) Senetlerin Protesto Edilmesi :

6- Hatir Senetleri :

aa) Hatir senedinden isletmenin yararlanmasi:

bb) Hatir Senedinden Üçüncü Kisilerin Yararlanmasi :

cc) Hatir Senedinin Teminat Isleminde Kullanilmasi :

dd) Hatir senedini verenin yapacagi islemler:

ee) Verilen hatir senedi için fatura düzenlenmesi:

122- ALACAK SENETLERI REESKONTU (-)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri:

Yabanci para cinsinden senetli alacaklar ve borçlarin reeskont islemine tabi tutulmasi:

2 Mart 1995 tarihli Resmi Gazetede yayimlanan 238 no.lu Vergi Usul Tebligine göre, Reeskont hesaplamasi:

Reeskont uygulamasi ihtiyarilik ve zorunluluk halleri:

Vadeli Çeklerin Reeskontu:

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulamasi:

1- Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulamasi

Vergi Usul Kanunu 64 Nolu Sirkülerine Göre Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulamasi:

1. Çeklerde Reeskont Uygulamasi Ile Ilgili Açiklamalar:

2. Ileri Düzenleme Tarihli Çeklerde Reeskont Uygulamasi

2.1.Ileri Düzenleme Tarihli Çek Ile Ilgili Düzenlemeler

2.2. Degerlendirme

d- Örnek:

123- ALINAN VADELI ÇEKLER (x)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnek :

124- KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-)

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

FINANSAL KIRALAMA (LEASING) VE MUHASEBE ISLEMLERI

A- GENEL AÇIKLAMA

3226 SAYILI FINANSAL KIRALAMA KANUNUNA GÖRE FINANSAL KIRALAMA (LEASING) ISLEMLERI:

B- YENI DÜZENLEMELERE GÖRE FINANSAL KIRALAMA ISLEMLERI:

l- GENEL AÇIKLAMA:

Finansal kiralama islemlerinde degerleme:

2- VERGI USUL KANUNU 319 SIRA NOLU GENEL TEBLIGINDE YAPILAN AÇIKLAMALARA GÖRE FINANSAL KIRALAMA:   485

I-TANIMLAR

a)-Iktisadî kiymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kiraciya devredilmesi:

b)-Kiraciya kira süresi sonunda iktisadi kiymeti rayiç bedelinden düsük bir bedelle satin alma hakki taninmasi:

c)-Kiralama süresinin iktisadi kiymetin ekonomik ömrünün % 80′inden daha büyük bir bölümünü kapsamasi:

d)-Sözlesmeye göre yapilacak kira ödemelerinin bugünkü degerlerinin toplaminin iktisadi kiymetin rayiç bedelinin % 90′indan daha büyük bir degeri olusturmasi:

II-DEGERLEME VE AMORTISMAN UYGULAMASI

A-Kiralayana iliskin hükümler:

B-Kiraciya iliskin hükümler:

III- KATMA DEGER VERGISI VE TESVIKLERDEN YARARLANMA

C- 11 SIRA NO.LU MUHASEBE SISTEMI UYGULAMA GENEL TEBLIGINE GÖRE FINANSAL KIRALAMA ISLEMLERININ MUHASEBELESTIRILMESI

D) DIGER VERGI MEVZUATI YÖNÜNDEN FINANSAL KIRALAMA:

1- Gelir ve Kurumlar Vergisi Yönünden Finansal Kiralama

2- Finansal Kiralamada Katma Deger Vergisi:

3- Finansal Kiralamada Tasit Alim Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi:

Tasit Alim Vergisi:

Özel Tüketim Vergisi:

4- Gümrük Vergisi Yönünden Finansal Kiralama:

5- Finansal Kiralama Islemlerinde Yatirim Indirimi Uygulamasi:

Kiralayanin Yatirim Indiriminden Yararlanmasi:

Finansal Kiralama Islemlerinde Kiracinin Yatirim Istisnasi Uygulamasi Karsisindaki Durumu:

a) Yatirimlarin Tesvik Belgesine Baglanmasi Zorunludur:

b) Yatirim Indirimi Istisnasindan Kimin Yararlanacagi:

c) Finansal Kiralama Konusu Mallar Yeni Olmalidir:

d) Finansal Kiralama Konusu Oldugu Halde, Yatirim Indirimi Istisnasindan Yararlanamayan Yatirim Harcamalari:

e) Finansal Kira Sözlesmelerinde Sürenin, Finansal Kiralama Kanunu’nun 22.Maddesi Disinda Ihlali:   495

f) Finansal Kira Sözlesmelerinde Sürenin Kiralayanin Elinde Olmayan Nedenlerle Ihlali:

g) Kiralayan Açisindan Yatirim Indiriminin Baslangici:

h) Kiralama Konusu Malin, Baska Bir Kiralayana Devredilmesi:

i) Yatirim Indiriminden Faydalanilmis Aktif Degerlerin Finansal Kiralama Yöntemi Ile Devir Alinmasi:   495

E- YENI UYGULAMAYA GÖRE FINANSAL KIRALAMA ISLEMLERININ SONUCU VE DEGERLENDIRILMESI

d- Örnekler:

FINANSAL KIRALAMA ISLEMLERININ MUHASEBELESTIRILMESI ILE ILGILI ÖRNEKLER

Finansal Kiralama Islemlerinde Finansal Kiralama Konusu Malin Bedeli:

1- FINANSAL KIRALAMAYA KONU EDILEN IKTISADI KIYMETIN RAYIÇ BEDELININ FINANSAL KIRA ÖDEMELERININ BUGÜNKÜ DEGERINE ESIT OLMASI HALINE ÖRNEK:

A- FINANSAL KIRALAMA KONUSU KIYMETI SATAN ÜRETICI FIRMANIN YAPACAGI KAYITLAR.

a) Finansal Kiralamaya Konu Edilen Iktisadi Kiymetin Satis Kaydi.

b) Finansal Kiralamaya Konu Edilen Iktisadi Kiymetin Stok Çikisinin Kaydi.

B- KIRALAYAN (A) FINANSAL KIRALAMA SIRKETININ YAPACAGI KAYITLAR

a) Finansal Kiralama Konusu Imalat Makinesinin, Satin Alinisinin Kaydi:

b) Finansal Kiralama Sirketinin Finansal Kira Sözlesmesine Istinaden Yapacagi Kayitlar:

c) Finansal Kiralama Sirketinin Tahsilat Yapmasi:

d) Dönem Sonlarinda, Bir Yilin Altina Inen Anapara Ve Faiz Alacaklarinin Kisa Vadeli Hesaplara Alinmasi:

C- KIRACI (B) TARAFINDAN YAPILACAK KAYITLAR

a) Finansal Kiralama Sözlesmesinin Kiraci Tarafindan Tahakkukunun Kaydi:

b) Kiraci Tarafindan Dönem Sonlarinda Faiz ve Ana Para Ödemelerinin Kaydi:

c) Kiraci Tarafindan Kiralanan Iktisadi Kiymet Üzerinden Amortisman Ayrilmasi:

d) Kiracinin Finansal Kiralama Sözlesmesi Süresince Dönem Sonlarinda Yapacagi Kayitlar:

2- KIRA ÖDEMELERININ BUGÜNKÜ DEGERININ IKTISADI KIYMETIN RAYIÇ DEGERINDEN BÜYÜK OLMASI HALINE ÖRNEK

A- KIRALAYAN (A) TARAFINDAN YAPILACAK KAYITLAR

a) Finansal Kiralama Sirketinin (Kiralayanin) Yapacagi Kayitlar:

b) Finansal Kiralama Sözlesmesine Istinaden Yapilan Tahakkuk:

c) Finansal Kiralama Sirketinin Sözlesmeye Göre Yapilan Tahsilatin Kaydi:

d) Dönem Sonunda Kisa Vadeli Duruma Düsen Ana Para ve Faiz Alacaklarinin Ilgili Hesaplara Kaydi:

B- KIRACI (B) NIN YAPACAGI KAYITLAR

a) Finansal Kiralama Sözlesmesinin Kiraci Tarafindan Tahakkukunun Kaydi:

b) Kiraci Tarafindan Dönem Sonlarinda Faiz ve Ana Para Ödemelerinin Kaydi:

c) Kiraci Tarafindan Kiralanan Iktisadi Kiymet Üzerinden Amortisman Ayrilmasi:

d) Kiracinin Finansal Kiralama Sözlesmesi Süresince Dönem Sonlarinda Yapacagi Kayitlar:

3- KIRA ÖDEMELERININ BUGÜNKÜ DEGERININ IKTISADI KIYMETIN RAYIÇ DEGERINDEN KÜÇÜK OLMASI HALINE ÖRNEK

A- KIRALAYAN (A) NIN YAPACAGI KAYITLAR

a) Finansal Kiralama Sirketinin (Kiralayanin) Yapacagi Kayitlar:

b) Finansal kiralama sözlesmesine istinaden yapilan tahakkuk:

Finansal kiralama sirketinin yapacagi amortisman kaydi:

c) Finansal kiralama sirketinin sözlesmeye göre tahsilat yapmasinin kaydi.

B- KIRACI (B) NIN YAPACAGI KAYITLAR

a) Finansal Sözlesmesine Göre Finansal Islemlerin Tahakkukunun Kaydi:

b) Kiraci Tarafindan Dönem Sonlarinda Faiz ve Ana Para Ödemelerinin Kaydi:

c) Kiraci Tarafindan Kiralanan Iktisadi Kiymet Üzerinden Amortisman Ayrilmasi:

d) Kiracinin Finansal Kiralama Sözlesmesi Süresince Dönem Sonlarinda Yapacagi Kayitlar:

126- VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Verilen elektrik depozitosu :

2) Alinan tüplerle ilgili depozitolar :

3) Teminat olarak verilen bloke çekler :

4) Bankaya ithalatla ilgili nakit teminat yatirilmasi :

5) Bankaya yatirilmis ithalatla ilgili teminatin iadesi :

6) Döviz büfeleri tarafindan Merkez Bankasi’na yatirilan yabanci para cinsinden depozito ve teminatlar:   514

a) Merkez Bankasi’na döviz olarak depozito ve teminat yatirilmasi kaydi:

b) Dönem sonunda döviz cinsinden depozito ve teminatlarin degerlemesinin kaydi:

127- DIGER TICARI ALACAKLAR

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnek :

Vadesinde tahsil edilemeyen alacaklar :

128- SÜPHELI TICARI ALACAKLAR

- Degersiz Alacaklar :

- Süpheli Alacaklar :

Katma Deger Vergisi Için Süpheli Alacak Karsiligi Ayrilmasi:

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

Degersiz Alacaklar:

Vazgeçilen Alacaklar:

Alacaklinin Degersiz Hale Gelen Alacaginin Kaydi:

Borçlunun Kendisinden Alinmasindan Vazgeçilen Alacagin Kaydi:

Vazgeçilen Alacaklarda Borçlunun Müteakip Yillarda Yapacagi Kayitlar:

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Süpheli hale gelen alacaklarin kaydi:

Cebri Icra Kapsamina :

Aciz Vesikasi :

2) Süpheli hale gelen alacaklilardan yapilan tahsilat:

Davali Alacak :

3) Alacak için ihtilaf yaratilmasi ve mahkemeye müracaat edilmesi:

4) Süpheli ticari alacaklarla ilgili mahkeme kararinin alinmasi:

5) Süpheli alacaklardan müteakip yilda yapilan tahsilatlar:

129- SÜPHELI TICARI ALACAKLAR KARSILIGI (-)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Senetsiz alacagin süpheli hale gelmesi ve karsilik ayrilmasi :

2) Karsilik ayrilmis süpheli alacaktan ayni yilda yapilan tahsilat:

3) Süpheli alacaga karsilik ayrilmasi ve müteakip yilda tamaminin tahsil edilmesi:

4) Karsilik ayrilmis süpheli alacagin, tahsil imkaninin kalmamasi :

5) Senetsiz alacagin süpheli hale gelmesi, karsilik ayrilmasi ve izleyen yilda yapilan tahsilat:

6) Ihtilafli hale gelen senetli alacagin bir kisminin teminata baglanmasi ve teminata baglanmamis kisma karsilik ayrilmasi:

7) Degersiz hale gelen alacaklar:

13- DIGER ALACAKLAR

TÜRKIYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 24) ILISKILI TARAF AÇIKLAMALARI STANDARDI:

TÜRKIYE MUHASEBE STANDARDI

(TMS 24)

ILISKILI TARAF AÇIKLAMALARI

Amaç

Kapsam

Iliskili taraf açiklamalarinin amaci

Tanimlar

Açiklamalar

Tüm isletmeler

Devletle iliskili isletmeler

130- GRUP SIRKETLERDEN ALACAKLAR (x)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnek :

Grup sirketlere verilen paralar ve bu paralara faiz hesaplamasi :

131- ORTAKLARDAN ALACAKLAR

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Ortaklara verilen paralar ve bu paralarin tahsili :

2) Ortaklara yapilan satislar:

132- ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Istiraklere verilen paralar ve bu paralara faiz hesaplanmasi :

2) Istiraklere verilen paralarin tahsili :

133- BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnek :

Bagli ortaklara verilen paralar ve bu paralarin faiz hesaplamasi ile tahsili :

135- PERSONELDEN ALACAKLAR

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnek:

Personele borç para verilmesi, borcun ücret bordrosundan kesilmesi ve borcun vade farkinin hesaplanmasi :

136- DIGER ÇESITLI ALACAKLAR

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

Ücretlerde Asgari Geçim Indirimi Uygulamasi:

Asgari Geçim Indiriminin Eski Uygulamasinin Kaldirilmasi:

Asgari Geçim Indiriminin Yeni Uygulamasi

Asgarî geçim indirimi

193 Sayili Gelir Vergisi Kanunu 265 Nolu Genel Tebligi’ne Göre Asgari Geçim Indirimi Uygulamasi:

1. Yasal Düzenleme

2. Uygulamanin Esaslari   546

3. Uygulamanin Yürürlüge Giris Tarihi

4. Asgari Geçim Indirimi Tutarinin Hesaplanmasi

5. Asgari Geçim Indirimi ile Tesvik Amaçli Diger Indirim ve Istisnalarin Birlikte Uygulanmasi

5.1. Yasal düzenleme ve uygulama

5.2. 193 Sayili Gelir Vergisi Kanununun 103. Maddesinde Yer Alan Vergi Tarifesi

5.3. Asgari Geçim Indirimi Ile Ilgili Örnekler:

6.  Medeni Durum ve Esin Gelirinin Olmadiginin Tespiti

7.  Asgari Geçim Indirimine Ait Bordronun Düzenlenmesi

8.  Isverenlerce Yapilacak Islemler

8.1. Muhtasar Beyanname Veren Isverenlerce Yapilacak Islemler

8.2. Muhtasar Beyanname Vermek Zorunda Olmayan Isverenlerce Yapilacak Islemler

9.  Yillik Beyanname Veren Ücretlilerde Asgari Geçim Indirimi Uygulamasi

9.1. Tevkifata Tabi Olmayan Ücret Geliri Için Yillik Beyanname Verilmesi

9.2. Birden Fazla Isverenden Ücret Alinmasi Dolayisiyla Ücret Gelirinin Yillik Beyanname Ile Beyan Edilmesi

10.    Asgari Geçim Indirimi Uygulamasina Iliskin Diger Hususlar

10.1.  Birden Fazla Isverenden Ücret Alan Ücretlilerde Asgari Geçim Indirimi Uygulamasi

10.2. Ödenmesi Gereken Gelir Vergisinin Eksik Hesaplanmasi Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler

11. Ücretlerde Asgari Geçim Indirimi Uygulamasi:

11.1. Asgari Geçim Indirimi Uygulamasi:

12. Asgari Geçim Uygulamasinda Isverenlerce Yapilacak Islemler

12.1. Muhtasar Beyanname Veren Isverenlerce Yapilacak Islemler:

Gelir Vergisi Genel tebligi (Seri No:265) Göre:

12.2. Asgari Geçim Indiriminde Ceza Uygulamasi:

12.3. Asgari Geçim Indiriminin Muhasebe Uygulamasi:

AILE DURUMU BILDIRIMI

ASGARI GEÇIM INDIRIMINE AIT BORDRO

137- DIGER ALACAK SENETLERI REESKONTU (-)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnek:

Istiraklere yapilan araba satisi ve satis karsiligi alinan senetlere reeskont uygulanmasi:

138 – SÜPHELI DIGER ALACAKLAR

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Personelden alacaklarin süpheli hale gelmesi ve karsilik ayrilmasi :

2) Süpheli hale gelmis karsilik ayrilmis personelden alacaklardan bir kisminin tahsili, bir kisminin tahsil edilememesi:

139- SÜPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Diger alacak grubunda bulunan alacaklarin süpheli hale gelmesi ve karsilik ayrilmasi :

2) Karsilik ayrilmis süpheli alacaklardan bir kisminin tahsil edilmesi, bir kisminin tahsil edilmesinin imkansiz olmasi :

15- STOKLAR

TÜRKIYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 2) STOKLAR STANDARDI:

TÜRKIYE MUHASEBE STANDARDI

(TMS 2)

STOKLAR

Amaç

Kapsam

Tanimlar

Stoklarin Degerlemesi

Stoklarin Maliyeti

Satin Alma Maliyeti

Dönüstürme Maliyetleri

Diger Maliyetler

Hizmet Sunan Isletmelerde Stok Maliyeti

Canli Varliklarin Hasatindan Elde Edilen Tarimsal Ürünlerin Maliyeti

Maliyetin Ölçümüyle Ilgili Teknikler

Stok Maliyetlerini Hesaplama Yöntemleri

Net Gerçeklesebilir Deger   . 571

Gider Olarak Kaydetme

a- Stok Hesaplarinin Niteligi:

b- Mallarin Degerleme Esaslari ve Ölçüleri::

Degerlemenin Tarifi:

Degerleme Günü:

Degerlemede Esas:

Degerleme Ölçüleri:

Maliyet Bedeli:

Borsa Rayici:
Tasarruf Degeri:

Mukayyet Deger:

Itibari Deger:

Rayiç Bedel:

Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti:

Vergi Degeri:

Emtia:

Imal Edilen Emtia:

Zirai Mahsuller:

Hayvanlar:

Kiymeti Düsen Mallar:

c- Stok Degerleme Yöntemleri:

ca) Ilk giren-ilk çikar (FIFO) yöntemi:

cb) Son giren-ilk çikar (LIFO) yöntemi

cc) Agirlikli ortalama maliyet yöntemi (Basit agirlikli ortalama maliyet)

cd) Hareketli agirlikli ortalama maliyet yöntemi

ce) Özel siparis maliyet yöntemi

d- Örnekler:

da) Basit agirlikli ortalama maliyet:

db) Hareketli Agirlikli Ortalama Maliyeti:

dc) Ortalama Maliyet Yöntemi :

dd) Ilk giren- ilk çikar (FIFO) yöntemine göre stok degerlemesi :

de) Son giren-ilk çikar (LIFO) yöntemine göre stok degerlemesi :

e- Maliyet yöntemleri ile ilgili stok kartlari örnekleri:

1) Hareketli Agirlikli Maliyet yöntemine örnek (Tablo 3):

2) Agirlikli Ortalama Maliyet yöntemine örnek (Tablo 4):

3) Ilk Giren-Ilk Çikar (FIFO) Maliyet yöntemine örnek (Tablo 5):

4) Son Giren-Ilk Çikar (LIFO) Maliyet yöntemine örnek (Tablo 6):

f- Stok Hesaplarinin Kayit Yöntemleri :

fa) Araliksiz Envanter (Sayim) Yöntemi :

fb) Aralikli Envanter (Sayim) Yöntemi :

g- Stoklarin Degerlemesinde Finansman Giderleri:

h- Yabanci Kaynak Kullanimina Iliskin Gider Kisitlamasi Eski Uygulamasi:

Yabanci Kaynak Gider Kisitlamasina Giren Mükellefler (Eski Uygulama):

Yabanci Kaynak Gider Kisitlamasi Kapsamina Girmeyen Mükellefler (Eski Uygulama):

Gider Kisitlamasi Kapsamina Giren Yabanci Kaynaklara Iliskin Gider ve Maliyet Unsurlari (Eski Uygulama):

Gider Kisitlamasinda Indirim Orani (Eski Uygulama):

Faiz Gider Kisitlamasi (Yeni Uygulama):

150- ILK MADDE VE MALZEME   . 590

Ilk Madde ve Malzeme :

Hammadde :

Ilk Madde :

Yardimci Maddeler :

Isletme Malzemesi :

Ambalaj Malzemesi :

Diger Malzemeler :

Maliyet Bedelinin Unsurlari

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Kredili olarak alinan ilk madde ve malzemeler :

2) Üretimde kullanilan ilk maddeye yardimci malzemelerin stok çikisi :

3) Kullanilan malzemelerin stok çikisi :

4) Mamul satisi, satilan malin iadesi, satilan malin stok çikisi:

5) Üretimde kullanilan ilk maddenin stok çikisi :

e- Fire ve Artiklar Ile Özürlü Mallarin Durumu :

ea) Fire :

eb) Artiklar :

ec) Özürlü Mallar :

f- Fire ve Artiklar Ile Özürlü Mallarin Kayitlara Alinmasi Ve Yeniden Üretimde Kullanilmasi

fa) Fire ve artiklar bir deger ifade etmiyorsa;

fb) Fire ve artiklar bir deger ifade ediyorsa;

fc) Özürlü ürünlerin ve artik ilk madde ve malzemelerin yeniden üretimde kullanilmasi;

fd) Özürlü ürünlerin ve artik ilk madde ve malzemelerin yeniden üretimde kullanilmasinda maliyet hesaplarinda meydana gelen fazlalik :

fe) Stok sayim fazlaligi:   601

ff) Degerini tamamen yitiren mallar:

fg) Degeri düsen mallara stok deger düsüklügü karsiligi ayrilmasi:

151- YARI MAMÜLLER – ÜRETIM

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Üretimi tamamlanmamis yari mamullerin maliyet fisi :

2) Müteakip yilda üretimi tamamlanan yari mamullerin maliyet fisi :

3) Üretimi tamamlanan yari mamullerin mamul stokuna aktarilmasi :

152- MAMÜLLER

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Yari mamullerin üretiminin tamamlanmasi ve mamul stoku hesabina devri :

2) Aramamullerin üretimde kullanilmasi :

3) Kredili olarak mamul satisi, satilan mamulun iadesi ve net mamul satislarinin stok çikisi:

4) Degeri düsen mamuller için karsilik ayrilmasi :

5) 31/12/2003 Tarihli Bilançolarin Enflasyon Düzeltmesinde Ortaya Çikan Düzeltme Farklarinin Durumu:   613

153- TICARI MALLAR

Malin Maliyet Unsurlari   614

Alis Iskontolari :

Satislar :

Satis iskontolari :

Satis Iadeleri :

Alis Iadeleri :

Satilan Mallarin Maliyeti :

Dönem Sonu Mal Stoku :

Gayrisafi Mal Satis Kâri veya Zarari :

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Sürekli Envanter Yöntemi Ile Ilgili Örnek :

2) Alis Giderleri Ile Ilgili Örnek :

3) Alis Iadeleri Ile Ilgili Örnek :

4) Alis Iskontosu Ile Ilgili Örnek :

5) Mal alimindan sonra yapilan pesinat iskontolar ile ilgili örnek :

6) Satis Iskontolari Ile Ilgili Örnek :

7) Satis Iadeleri Ile Ilgili Örnek :

8) Muayyen dönemlerde, satis miktarlari veya ciro üzerinden yapilan iskonto ve primlerle ilgili örnek :
9) Degeri düsen mallara karsilik ayrilmasi ile ilgili örnek:

10) Degeri düsen mallarin müteakip yillarda yapilacak islemleri:

11) 31/12/2003 Tarihli Bilançolarin Enflasyon Düzeltmesinde Ortaya Çikan Düzeltme Farklarinin Durumu:   622

154- CANLI HAYVAN STOKLARI (X)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

155- ISLETME DISINDAKI STOKLAR (X)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

Konsinyaterlerdeki mamuller (mallar):

Fason üretime verilen mallar :

Yoldaki Mallar :

Ödünç Verilen Mallar :

Teminata Verilen Mallar :   624

1551- KONSINYATERLERDEKI MAMULLER (MALLAR)

KONSINYE SATISLARDA BELGE DÜZENI

a) Bölümlenmesi:

b) Isleyisi:

c) Örnek:

Konsinye olarak gönderilen mallar, bu mallarin satisi ve stok çikis kayitlari:

156- DISARIYA YAPILAN ONARIM VE BITIM ISLERI (X)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

157- DIGER STOKLAR

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Üretim sonucu çikan imalat artiklarinin diger stoklarda alinmasi, satisi ve stok çikisi:

2) Diger stoklara alinan mallara karsilik ayrilmasi, bu mallarin satisi ve ayrilan karsiliklarin kapatilmasi :

158- STOK DEGER DÜSÜKLÜGÜ KARSILIGI (-)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Degeri düsen mallar için karsilik ayrilmasi, karsilik tutari kadar KDV. hesaplanmasi :

2) Degeri Düsen ve daha önce karsilik ayrilmis olan mallarin satisi

3) Tabii afetler nedeniyle mallarin hasara ugramasi halinde yapilacak kayitlar

4) Hasarli mallar için alinan sigorta tazminatlari ve satisi

159- VERILEN SIPARIS AVANSLARI

Ithalat Islemlerine Iliskin Kambiyo Mevzuati:

Ithalat Islemlerinde Kullanilan Kavramlar:

238 Sayili Vergi Usul Kanunu Genel Tebligine göre, Dönem Sonu Stoklarinin Degerlemesi Ile Ilgili Hususlar:

Yurtdisindan Akreditif Yoluyla Ithal Edilen Mallarin Degerlemesi ve Kur Farklari:

1- Emtia Ithalatinda Olusan Kur Farklari:

Akreditif:

a) Pesin Ödeme:

b) Vesaik Mukabili (Ibrazinda Ödemeli Akreditif):

c) Mal Mukabili Ödemeli Akreditif:

d) Vadeli Akreditif:

e) Kabul Kredili Akreditif:

f) Bedelsiz Ithalat;

Akreditiflerin Isleyisi:   640

Ibrazinda ödemeli akreditif yöntemlerinde:

Vadeli akreditif yöntemi ile yapilan ithalat islemlerinde:

Ithalatla ilgili mallarin, isletme stoklarina girdigi tarihten sonra olusan kur farklarinin gider kisitlamasi karsisindaki durumu:

2- Duran Varlik (Sabit Kiymet) Ithalatinda Olusan Kur Farklari:

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler:

Yurtdisindan mal mukabili yapilan ithal :

Ithal edilen mallarin, mal bedellerinin pesin ödenmesi halinde olusan kur farklarinin durumu :

16- CANLI VARLIKLAR

TÜRKIYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 41) TARIMSAL FAALIYETLER STANDARDI:

TÜRKIYE MUHASEBE STANDARDI

(TMS 41)

TARIMSAL FAALIYETLER

Amaç

Kapsam

Tanimlar

Tarimla iliskili tanimlar   . 646

Genel tanimlar

Muhasebelestirme ve ölçüm   . 647

Kazanç ve zararlar

Gerçege uygun degerin güvenilir biçimde ölçülememesi

Devlet tesvikleri

Örnek:

a) Alinan tohumluk misirin ve gübrenin kaydi :

b) Alinan tohumluk misirin ekilmesi ve tarlaya gübre atilmasinin muhasebe kaydi :

c) Misirlarin çapalama bedelinin kaydi :

d) Isçi ücretlerinin tahakkuklari :

e) Hasat zamanin geldiginde ve hasat yapildiginda yapilacak kayit :

f) Hasati yapilan misirin degerinin 15.000.-TL artmasinin kaydi :

17- YILLARA YAYGIN INSAAT VE ONARIM MALIYETLERI

TÜRKIYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 11) INSAAT SÖZLESMELERI STANDARDI:

TÜRKIYE MUHASEBE STANDARDI

(TMS 11)

INSAAT SÖZLESMELERI

Amaç

Kapsam

Tanimlar

Insaat Sözlesmelerinin Birlestirilmesi ve Bölümlenmesi

Sözlesme Geliri

Sözlesme Maliyetleri

Sözlesme Gelir ve Giderlerinin Muhasebelestirilmesi

Beklenen Zararlarin Muhasebelestirilmesi

Tahminlerdeki Degisiklikler

Örnekler:

170-177 YILLARA YAYGIN INSAAT VE ONARIM

MALIYETLERI

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

Iktisadi Isletmelere Dahil Kiymetleri Degerleme:

Gayrimenkuller:

Gayrimenkullerde Maliyet Bedeline Giren Giderler:

Insa ve Imal Giderleri:   662

Imal Edilen Emtia:

Birden Fazla Takvim Yilina Sirayet Eden Insaat ve Onarma Isleri:

Insaat ve Onarma Islerinde Isin Bitimi:

Müsterek Genel Giderler ve Amortismanlarin Dagitilmasi:

d- Örnekler :

1) Yillara yaygin insaat ve onarim isleri yapan isletmeler

a)Yillara yaygin insaat ve onarim maliyetleri ile ilgili muhasebe fisleri:

b) Insaat ve Onarim Islerinde Maliyet Fisi:

c) Maliyet fisinden sonra düzenlenecek olan, fonksiyonel masraf nevi ile fonksiyonel masraf nevi yansitma hesaplarinin kapanis fisi:

d) Insaat ve onarim isini yapan isletme (müteahhit) tarafindan, hak edis bedelleri ile ilgili fatura düzenlendiginde düzenlenecek muhasebe fisleri:

e) Insaat ve onarim isinin bitiminde düzenlenen maliyet satis fisi:

f) Yillara yaygin insaat ve onarim isini yaptiran ve bu isi üstlenen (müteahhit) isletmelerin avans ödemelerinde yapacaklari kayitlar:

fa) Insaat ve onarim isini yaptiran isletmenin yapacagi kayit:

fb) Insaat ve onarim isini yapan isletmenin (Müteahhit firmanin yapacagi kayit:

fc) Hakedis belgesi ile beraber fatura düzenlendiginde:

g) Dönem sonunda müteahhit firma tarafindan yapilacak kayitlar:

h) Yillara yaygin insaat ve onarim isi yapan isletmelerin taahhüt konusu insaat ve onarim isinin bir kisminin ya da tamaminin taseronlara yaptirilmasi durumunda, taseronlara verilen avanslarin kayit islemleri:

ha) Müteahhit firmanin yapacagi kayit:

hb) Taseron firmanin yaptigi isle ilgili düzenledigi faturanin kaydi (müteahhit firmanin yapacagi kayit):

i) Insaat ve onarim islerinde ödenecek K.D.V. olmamasi halinde düzenlenecek kayitlar:

i) Isi yaptiran isletmenin yapacagi kayitlar (müteahhit firmalardan hakedis bedellerine karsilik faturalar alindiginda):

2) Insaat Taahhüt Isletmelerinde arsa bedelinin kayitlarda izlenmesi (Kat karsiligi yapilan yapilar):

2.1) Arsa Karsiligi Insaat Isinde Katma Deger Vergisi Uygulamasi:

2.2) Arsa Karsiligi Insaat Isleri

2.3) Arsa Sahibi Tarafindan Müteahhide Arsa Teslimi:

2.4) Müteahhit Tarafindan Arsa Sahibine Konut veya Isyeri Teslimi:

3) Arsa Karsiligi Konut Tesliminde Faturanin Ne Zaman Düzenlenecegi:

4) Yapi isletmelerinde yapilan konut ve diger bagimsiz bölümleri üretip satanlarin durumu:

5) Konut ve Diger Bagimsiz Bölümlerin Teslimlerinde Katma Deger Vergisi Uygulamasi:

5.1) Istisna Edilmis Islemlerde Indirim:

5.2) Kismî Vergi Indirimi:

5.3) Kismi Vergi Indirimi Uygulamasi:

6) Ticari Amaçli Özel Insaatlarda, Kismi Istisna Kapsamina Giren Islemlerle Vergiye Tabi Islemlerin Bir Arada Yapilmasi Halinde Durum :

6.1) Ticari Amaçli Özel Insaatlarda Kismi Istisna Kapsamina Giren Islerde Vergiye Tabi Islemlerin Bir Arada Yapilmasi:

6.2) Bagis Amaciyla Yapilan Insaatlarda Durum :

6.3) Kismi Istisna Kapsaminda Konut Insa Eden Mükelleflerin Ayni Zamanda Vergiye Tabi Bagimsiz Insaatlarinin da Olmasi Halinde Durum :

6.4) Diger Hallerde Kismi Istisna Uygulamasi :

7) Yap-Islet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptirilan Islerde KDV Istisnasi:

7.1) KDV Istisnasindan Yararlanacak Islemler (Projeler)

7.2) KDV Istisnasi Kapsamina Giren Islemler (Projeler)

7.3) KDV Istisnasi Kapsamina Giren Mal ve Hizmetler

7.4) KDV Istisnasi Kapsamina Giren Islemlerde (Projelerde) KDV Istisnasinin Uygulanmasi

8) Teklifleri Alinmis ya da Ihalesi veya Görevlendirmesi Yapilmis Islerde Istisna Uygulamasi

8.1) Istisna Kapsamindaki Projelerin Beyani:

8.2) Istisna Kapsamindaki Islerde KDV Iadesi:

8.2.1) Iade Talebinde Aranilan Belgeler

8.2.2) Istisna Kapsamindaki Islerde Iade Talebi, Istisna Kapsamindaki Islerde Yüklenilen KDV’nin Mahsuben Iadesi

8.2.3) Istisna Kapsamindaki Islerde Yüklenilen KDV’nin Nakden Iadesi

8.2.4) Istisna Kapsamindaki Islerde Müteselsil Sorumluluk

9) Yap-Islet-Devret Modeli Çerçevesinde Kurulan, Belirli Bir Süre Isletilen Tesislerin Isletme Süresi Sonunda Ilgili Kuruma Devrinde KDV

178- YILLARA YAYGIN INSAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

Yillara Yaygin Insaat ve Onarma Islerinde Enflasyon Düzeltmesi:

“Yillara Sari Insaat ve Onarma Islerinde Enflasyon Düzeltmesi

Yillara Yaygin Insaat ve Onarim Islerinde Enflasyon Düzeltmesi Muhasebe Islemleri:

a) Yillara Yaygin Insaat ve Onarim Maliyetlerinin (170 nolu hesabin) Enflasyon Düzeltmesi Muhasebe Kayitlari:

b) Yillara Yaygin Insaat ve Onarim Islerinde Alinan Hakedis Bedellerinin (350 nolu hesabin) Enflasyon Düzeltmesi Muhasebe Kayitlari:

c) 697- Yillara Yaygin Insaat Enflasyon Düzeltmesi Hesabinin kalaninin 178- Yillara Yaygin Insaat Enflasyon Düzeltme Hesabina, 358- Yillara Yaygin Insaat Enflasyon Düzeltme Hesaplarina devrinin kaydi:

ca) Yillara Yaygin Insaat Enflasyon Düzeltme Hesabi borç kalani veriyor ise asagidaki kayitlar yapilir:

cb) 697- Yillara Yaygin Insaat Enflasyon Düzeltme Hesabi alacak kalintisi veriyor ise asagidaki kayitlar yapilir:

d) Isin bitiminde (geçici kabul yapildiginda) yapilacak islemler ve muhasebe kayitlari:

da) Yillara yaygin insaat ve onarim maliyetlerinin sonuç hesabina aktarilmasinin kaydi:

db) Hakedis Bedellerinin Sonuç Hesaplarina Aktarilmasinin Kaydi:

dc) 178 ve 350 Nolu Yillara Yaygin Insaat Enflasyon Düzeltme Hesaplarinin Sonuç Hesaplarina Aktarilmasinin Kaydi:

179- TASERONLARA VERILEN AVANSLAR

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnek:

1- Taseronlara verilen avanslarin ve isin bitiminde düzenlenen faturanin kaydi :

2- Taseron Firmanin Yapacagi Kayitlar:

a) Alinan Avansin Kaydi:   689

b) Düzenlenen Faturanin Kaydi:

c) Hakedis Bedelinin Kapatilmasi:

18- GELECEK AYLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI

180- GELECEK AYLARA AIT GIDERLER

a- Bölümlenmesi:
b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnek:

Pesin ödenen kira bedelleri :

aa) Kira bedelinin muhasebe kayitlari:

bb) Diger aylarin (Subat 20. ayi) kirasinin giderlere kaydi:

cc) Müteakip yilda yapilacak muhasebe kayitlari:

181- GELIR TAHAKKUKLARI   693

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler :

1) Tahvil alinmasi ve faizlerin kaydi

a) (1/1/20.) Tarihinde devlet tahvili alinmasi:

b) (Ocak 20.) sonu itibariyle islemis faizin tahakkuku:

c) (Subat 20.) sonu itibariyle islemis faizin tahakkuku:

d) (Mart 20.) sonu itibariyle islemis faizin tahakkuku:

e) Tahvil, anapara ve faizin tahsili

2) Kira bedeli konusunda ihtilafa düsülmesi

a) Muhasebe kayitlari:

b) Kira farklarinin kaydi:

19- DIGER DÖNEN VARLIKLAR   . 697

190- DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

1) Ödenecek KDV olmamasi hali:

2) Sabit kiymet alis KDV :

Yeni düzenlemeye göre amortismana tabi iktisadi kiymetlerin KDV’si:

3) Önceki dönemden devreden KDV olmasi ve Ödenecek KDV olmasi hali :

4) Önceki dönemden devreden KDV olmasi ve cari dönemde ödenecek KDV olmamasi :

191- INDIRILECEK K.D.V.   700

A- GENEL OLARAK K.D.V. AÇIKLAMASI :

1- Verginin Konusunu Teskil Eden Islemler:

2- Katma Deger Vergisinin Konusu:

2.1- Teslim:

2.2- Teslim Sayilan Haller:

2.2.1. Tazminatlar

2.2.2. Kur Farki, Vade Farki, Fiyat Farki, Faiz, Prim vs.:

2.3. Aidatlar

2.4. Kiralama Islemleri   702

3- Hizmet:

3.1. Hizmet Sayilan Haller:

3.2. Islemlerin Türkiye’de Yapilmasi:

a) Yurtdisindaki Islemler   . 703

b) Türkiye’deki Islemler   . 704

3.3. Uluslararasi Tasima Isleri:

4. Mükellef:

5. Fazla Veya Yersiz Ödenen Verginin Iadesi

6. Vergi Sorumlusu:

7. Vergiyi Doguran Olayin Meydana Gelmesi:

B- TESLIM VE HIZMET ISLEMLERINDE MATRAH:

1. MATRAH

1.1. Atik Su Bedeli ve Çevre Temizlik Vergisi

1.2. Belediyelere Ödenen Hal Rüsumu

1.3. Hazinece Karsilanan Prim Tutarlarinin Idarece Yüklenicinin Hakedisinden Kesilmesinde KDV Matrahi

1.4. 3093 sayili TRT Gelirleri Kanununun 4 üncü Maddesi Uyarinca Bandrol Ücreti Alinan Cihazlarda KDV Matrahi

1.5. Yurt Içi Teslimler ile Ihraç Kayitli Teslimlerde Olusan Kur Farklari

2. ORAN

3. ITHALATTA MATRAH:

3.1. Uluslararasi Yük ve Yolcu Tasimalarinda Matrah:

3.2. Özel Matrah Sekilleri:

3.3. Külçe Gümüs Ve Gümüsten Mamül Esya Teslimleri

3.4. Matraha Dahil Olan Unsurlar:

4. VADE FARKI, KUR FARKI VE MATRAHTA DEGISIKLIGE YOL AÇAN ISLEMLERDE KDV UYGULAMASI

4.1. Vade Farklari

4.2. Kur Farklari

4.3. Mallarin Iade Edilmesi, Islemin Gerçeklesmemesi veya Islemden Vazgeçilmesi

5- 105 SERI NOLU KDV TEBLIGI ILE ILGILI UYGULAMALI ÖRNEK

A-SATICI FIRMANIN KAYITLARI

Malin Teslimi ve Hizmetin Ifasinda

Fatura Bedeli Tahsil Edildiginde;

B-ALICI FIRMANIN YAPACAGI KAYITLAR

Mal ve Hizmet bedeli faturasinin kaydi

Mal ve Hizmet bedeli ile Kur Farki faturasinin tahsilinin Kaydi ;

Matraha Dahil Olmayan Unsurlar:

6. ISKONTO UYGULAMASI

6.1. Fatura ve Benzeri Belgelerde Ayrica Gösterilen Iskontolar

6.2. Fatura ve Benzeri Belgelerde Ayrica Gösterilmeyip, Yil Sonlarinda, Belli Bir Dönem Sonunda ya da Belli Bir Ciro Asildiginda Yapilan Iskontolar

Iskonto Uygulamasi Ile Ilgili Örnek:

Döviz Ile Yapilan Islemler:

Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti:

C- VERGI INDIRIMI:

D- INDIRILEMEYECEK KATMA DEGER VERGISI:

E- 2008/13426 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARINA GÖRE 2007 YILINDAN ITIBAREN BINEK ARABALARIN TESLIMLERINDE %1 ORANINDA KDV UYGULAMASI:

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Deger Vergisi Oranlarinin Tespitine Iliskin Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar

F- DIGER HUSUSLAR

1. Indirilemeyecek KDV

1.1. Vergiye Tabi Olmayan veya Vergiden Istisna Edilmis Bulunan Islemlerle Ilgili KDV

1.1.1. Vergiye Tabi Olmayan Islemlere Iliskin Yüklenilen KDV

1.1.2. Vergiden Istisna Edilmis Islemlere Iliskin Yüklenilen KDV

1.2. Binek Otomobillerinin Aliminda Ödenen KDV

1.3. Zayi Olan Mallara Ait KDV

1.3.1. Mallarin Zayi Olmasi Sonucu Meydana Gelen Kayiplar

1.3.2. Mallarin Degerinin Düsmesi Sonucu Meydana Gelen Kayiplar

1.3.3. Fire Sonucu Meydana Gelen Kayiplar

1.4. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarina Göre Kazancin Tespitinde Indirimi Kabul Edilmeyen Giderler Dolayisiyla Ödenen KDV

2. Tasinmaz Teslimlerinde KDV Uygulamasi

2.1.  Müzayede Yoluyla Yapilan Tasinmaz Satislari

2.2. Konut Yapi Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimi

2.3. Hazine Tarafindan Yapilan Tasinmaz Satislari

2.4. Iki Tam Yil Süreyle Sahip Olunan Tasinmazlarin Satisi

G- INDIRIMIN BELGELENDIRILMESI:

I- KATMA DEGER VERGISINDE KAYIT DÜZENI:

I- MALLARIN IADE EDILMESI :

J- VERGILENDIRME DÖNEMI VE VERGILENDIRME USULLERI (K.D.V.K. Md.37, 39):

K- BEYANNAME VERME ZAMANI (K.D.V.K. 41.Md.) :

L- TARH YERI (K.D.V.K. 43. Md.) :

M- TARHIYATIN MUHATABI VE VERGININ ÖDENMESI : (K.D.V.K. 44, 46. Md.) :

Tarhiyatin Muhatabi:

Verginin Ödenmesi:

N- KATMA DEGER VERGISI MÜKELLEFLERININ DÜZENLEYECEKLERI BELGELER :

O- ISTISNA EDILMIS ISLEMLERDE INDIRIM (K.D.V.K. 32.Md.) :

Ö- KATMA DEGER VERGISINDE IHRACAT ISTISNASI :

1) Mal ve Hizmet Ihracati :

2) Ihracat Istisnasi Uygulamasi:

Ihracat Istisnasi

3) Hizmet Ihraç Istisnasi Yurtdisindaki Müsteriler Için Yapilan Hizmetler : (K.D.V.K. 11′inci madde 17, 26, 30, 113, 114 no.lu tebligleri ve 12, 60 nolu sirküler)

3.1. Hizmet Ihrac Istisnasi:

3.1.1. Hizmet Ihraci

3.1.2. Yabanci Bayrakli Gemilere Türk Liman ve Tersanelerinde Verilen Tadil, Bakim, Onarim Hizmetleri   731

3.1.3. Ihraç Edilecek Mallarin Üretiminde Kullanilmak Üzere Yurt Disindaki Müsteriler Tarafindan Imal Ettirilen Model Kaliplar

3.1.4. Serbest Bölgelerdeki Müsterilere Yapilan Fason Hizmetler

3.1.5. Yabanci Tasimacilar ve Fuar Katilimcilarina Yapilan Teslim ve Hizmetler

3.1.6. Ihraç Kaydiyla Teslim Edilen Esyanin Ihracatçi Firma Tarafindan Bedelsiz Olarak Ihraç Edilmesi Durumunda Tecil-Terkin Uygulamasi

3.2. Araçlara Iliskin Istisna

3.2.1. Deniz, Hava ve Demiryolu Tasima Araçlarinin Yüzer Tesis ve Araçlarinin Teslimi

3.2.2. Deniz ve Hava Tasima Araçlari Için Liman ve Hava Meydanlarinda Yapilan Hizmetler

3.2.2.1. Istisna Kapsamina Giren Hizmetler

3.2.2.2. Istisna Kapsamina Girmeyip Vergiye Tabi Olan Hizmetler

3.3. Tesvik Belgeli Yatirimlarda Istisna

3.3.1. Yatirim Tesvik Belgesi Sahibi Mükelleflerin KDV Istisnasindan Yararlanabilmesi Için Vergi Dairesinden Alacaklari Yazi

3.3.2. Yatirim Tesvik Belgesi Sahibi Mükelleflerin Finansal Kiralama Yoluyla Makine ve Teçhizat Temini

3.4. Tasimacilik Istisnasi

3.4.1. Istisnanin Kapsami   736

3.4.2. Istisnanin Tevsiki   736

3.4.3. Iade

3.5. Diplomatik Istisna   . 737

3.6. Diger Istisnalar

3.6.1. Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Teslim ve Hizmetleri

3.6.2. Serbest Bölgelerde Ifa Edilen Hizmetler

3.6.3. Tarimsal Amaçli Kooperatiflerde KDV Uygulamasi

3.6.4 Teknoloji Gelistirme Bölgesinde Faaliyette Bulunanlara Yönelik Istisna

3.6.5. Konut Yapi Kooperatiflerine Yapilan Insaat Taahhüt Hizmetlerinde KDV Uygulamasi

3.6.5.1. Istisna veya Indirimli Oran Uygulamasi Kapsamina Giren Islemler

3.6.6. Gümrüksüz Satis Magazalarina Yapilan Teslimler ile Bu Magazalarin Teslimleri

3.6.6.1. Yurtiçinden Gümrüksüz Satis Magazalarina Yapilacak Mal Teslimleri

3.6.6.2. Ithalat Islemleri ve Gümrüksüz Satis Magazalarinin Teslimleri

4) Imalatçilar Tarafindan Ihraç Kaydiyla Yapilan Teslimler :

5) Tecil-Terkin’in Islemleri :

6) Direkt Ihracatta K.D.V. Uygulamasi (Iade hakki doguran islemler):

7) Imalatçi Olmayan Mükellefler Tarafindan Dis Ticaret Sermaye Sirketlerine Ihraç Kaydiyla Yapilan Teslimlerde Tecil – Terkin Uygulamasi Müteselsil Sorumluluk:

8) Ihracat Teslimleri Ile Ihraç Kaydiyla Yapilan Teslimlerde K.D.V. Iadeleri :

9) Inceleme Raporu veya Teminata Bagli Olarak Yapilacak Iadeler :

10) Mahsup islemlerinde :   748

11) Mahsup Sonrasi Alacagin Iadesi :

12) Ihracat Istisnasi Nedeniyle Aranilan Belgeler :

13) Iade Uygulamasi

13.1. Imalatçilardan Ihraç Kayitli Olarak Temin Ettigi Mallari Ihraç Eden Ihracatçilara KDV Iadesi   749

13.2 KDV Iade Taleplerinde Bazi Belgelerin Elektronik Ortamda Alinmasi ve Degerlendirilmesi

13.3. Indirimli Orana Tabi Geceleme ve Konaklama Hizmetlerinden Kaynaklanan KDV Iade Hesabina Amortismana Tabi Iktisadi Kiymetler Nedeniyle Yüklenilen Vergilerden Pay Verilmesi   751

14) Beyan

14.1. Ihraç Kayitli Teslimlerin Beyani

14.2. Kredi Karti ile Yapilan Tahsilatlarin Beyani

14.3. Düzeltme Beyani

P- IHRACAT ISTISNASI VE IHRAÇ KAYDIYLA TESLIMLERDEN DOGAN KDV IADELERI:

I. GENEL ESASLAR

1. Inceleme Raporu ve Teminat Aranmaksizin Iade

1.1. Mahsup Yoluyla Iade   . 753

1.1.1. Mahsup Edilebilecek Borçlar

1.1.1.1. Ithalde Alinanlar Disindaki Vergi Borçlarina Mahsup

1.1.1.2. Ithalde Alinan Vergilere Mahsup

1.1.1.3. SSK Prim Borçlarina Mahsup

1.1.2. Mahsup Talebi

1.1.2.1. Ortaklik Payi ve Ortaklik Tesis Tarihi

1.1.3. Mahsup Talebinde Aranilan Belgeler

i. Gümrük beyannameli mal ihracinda

ii. Hizmet ihracinda

iii. Yolcu beraberi esya ihracinda

iv. Bavul ticaretinde

v. Ihraç kaydiyla satislarda

vi. Sinir ve kiyi ticaretinde

1.1.3.1. Belge Ibraz Edenlerin Yapacaklari Islemler

1.1.3.2. Mücbir Sebep Nedeniyle Belgeleri Zayi Olanlara Iade

1.1.4. Mahsup Sonrasi Alacagin Nakden Iadesi

1.2. Maliye Bakanliginca Belirlenen Siniri Asmayan Nakden Iadeler
1.3. Yeminli Mali Müsavir Tasdik Raporuna Dayali Nakden Iadeler

1.4. Kamuya Ait Kuruluslara Iade

2. Teminat Karsiligi Iade   . 758

2. 1. Genel Olarak

2.1.1. Teminat Türleri

2.1.2. Teminat Miktarlari   759

2.1.2.1. Normal Teminat Uygulamasi

2.1.2.2. Indirimli Teminat Uygulamasi

2.1.2.2.1. Teminat Orani % 4 Olarak Uygulanacak Mükellefler

2.1.2.2.2. Teminat Orani % 8 Olarak Uygulanacak Mükellefler

2.1.2.3. Teminat Oranlarinin Degistirilmesi

2.1.2.4. Yükseltilmis Teminat Uygulamasi

2.1.3. Teminat Mektuplarinin Iadesi

3. Vergi Inceleme Raporu ile Iade

II. ÖZEL ESASLAR

1. Kapsam ve Tanimlar

1.1. Kapsam

1.2. Sahte veya Muhteviyati Itibariyle Yaniltici Belge (SMIYB)

1.3. Olumsuz Rapor

1.4. Olumlu Rapor

1.5. Olumsuz Tespit

2. Kendileri Hakkinda Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunanlar

2.1. Haklarinda SMIYB Düzenleme Raporu Bulunanlar

2.1.1. Iade Taleplerinde Yapilacak Islem

2.1.2. Genel Esaslara Dönüs

2.1.3. Haklarinda. SMIYB Düzenleme Raporu Bulunan Mükelleflerin Ortaklari veya Bu Mükelleflerin Kurduklari veya Ortak Olduklari Sirketlerin Iade Talepleri

2.2. Haklarinda SMIYB Kullanma Raporu Bulunanlar

2.2.1. Iade Taleplerinde Yapilacak Islem

2.2.2. Genel Esaslara Dönüs

2.2.3. Haklarinda SMIYB Kullanma Raporu Bulunan Mükelleflerin Ortaklari veya Bu Mükelleflerin Kurduklari veya Ortak Olduklari Sirketlerin Iade Talepleri

2.3. Haklarinda Olumsuz Tespit Bulunanlar

2.3.1. SMIYB Düzenledigi Konusunda Tespit Bulunanlar

2.3.2. SMIYB Kullandigi Konusunda Tespit Bulunanlar

2.3.3. Adreslerinde Bulunmadiklari, Defter ve Belgelerini Ibraz Etmedikleri veya Beyanname Vermedikleri Konusunda Tespit Bulunanlar

2.3.4. Isletme Kapasitesi ile Is Hacmi Arasinda Açik Nispetsizlik Tespit Edilenler

3. Dogrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefler Hakkinda Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunanlar

4. Dogrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Safhadan Önceki Safhalarda Yer Alanlar Hakkinda Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunanlar

4.1. Dogrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Safhadan Önceki Safhalarda Yer Alanlar Hakkinda Olumsuz Rapor Bulunanlarin Iade Talebi

4.2. Dogrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Safhadan Önceki Safhalarda Yer Alanlar Hakkinda Olumsuz Tespit Bulunanlarin Iade Talebi

5. Ihtiyati Tahakkuk ve Ihtiyati Haciz Uygulanan Mükellefler

III. MÜTESELSIL SORUMLULUK

1. Kapsam

1.1. Isleme Dogrudan Taraf Olanlar

1.2. Isleme Dogrudan Taraf Olmayanlar

2. Uygulama

3. Diger Iade Taleplerine Iliskin Uygulama

EK:1 KESIN TEMINAT MEKTUBU ÖRNEGI

R- SORUMLU SIFATIYLA K.D.V. KESILMESI :

S- SERBEST BÖLGELERLE ILGILI K.D.V. UYGULAMASI :

S- KATMA DEGER VERGISI TEVKIFAT UYGULAMASI:

1. KDV TEVKIFAT UYGULAMASI

1.1. KDV TEVKIFATININ NITELIGI

1.2. BEYAN

1.3. INDIRIM

2. TAM TEVKIFAT UYGULAMASI

2.1. IKAMETGÂHI, ISYERI, KANUNI MERKEZI VE IS MERKEZI TÜRKIYEDE BULUNMAYANLAR TARAFINDAN YAPILAN ISLEMLER

2.2. SERBEST MESLEK FAALIYETI ÇERÇEVESINDE YAPILAN TESLIM VE HIZMETLER

2.3. KIRALAMA ISLEMLERI   775

2.4. REKLÂM VERME ISLEMLERI

3. KISMI TEVKIFAT UYGULAMASI

3.1. KISMI TEVKIFATIN MAHIYETI VE TEVKIFAT UYGULAYACAK ALICILAR

3.2. KISMI TEVKIFAT UYGULANACAK HIZMETLER

3.2.1. YAPIM ISLERI ILE BU ISLERLE BIRLIKTE IFA EDILEN MÜHENDISLIK-MIMARLIK VE ETÜT-PROJE HIZMETLERI

3.2.1.1. Tevkifat Uygulayacak Alicilar ve Tevkifat Orani

3.2.1.2. Kapsam

3.2.2. ETÜT, PLAN-PROJE, DANISMANLIK, DENETIM VE BENZERI HIZMETLER

3.2.2.1. Tevkifat Uygulayacak Alicilar ve Tevkifat Orani

3.2.2.2. Kapsam

3.2.3. MAKINE, TEÇHIZAT, DEMIRBAS VE TASITLARA AIT TADIL, BAKIM VE ONARIM HIZMETLERI

3.2.3.1. Tevkifat Uygulayacak Alicilar ve Tevkifat Orani

3.2.3.2. Kapsam

3.2.4. YEMEK SERVIS VE ORGANIZASYON HIZMETLERI

3.2.4.1. Tevkifat Uygulayacak Alicilar ve Tevkifat Orani

3.2.4.2. Kapsam

3.2.5. ISGÜCÜ TEMIN HIZMETLERI

3.2.5.1. Tevkifat Uygulayacak Alicilar ve Tevkifat Orani

3.2.5.2. Kapsam

3.2.6. YAPI DENETIM HIZMETLERI

3.2.6.1. Tevkifat Uygulayacak Alicilar ve Tevkifat Orani

3.2.6.2. Kapsam

3.2.7. FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTIL VE KONFEKSIYON ISLERI, ÇANTA VE AYAKKABI DIKIM ISLERI VE BU ISLERE ARACILIK HIZMETLERI

3.2.7.1. Tevkifat Uygulayacak Alicilar ve Tevkifat Orani

3.2.7.2. Kapsam

3.2.8. TURISTIK MAGAZALARA VERILEN MÜSTERI BULMA / GÖTÜRME HIZMETLERI

3.2.8.1. Tevkifat Uygulayacak Alicilar ve Tevkifat Orani

3.2.8.2. Kapsam

3.2.9. SPOR KULÜPLERININ YAYIN, REKLÂM VE ISIM HAKKI GELIRLERINE KONU ISLEMLERI

3.2.9.1. Tevkifat Uygulayacak Alicilar ve Tevkifat Orani

3.2.9.2. Kapsam

3.2.10. TEMIZLIK, ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HIZMETLERI

3.2.10.1. Tevkifat Uygulayacak Alicilar ve Tevkifat Orani

3.2.10.2. Kapsam

3.2.11. SERVIS TASIMACILIGI HIZMETI

3.2.11.1. Tevkifat Uygulayacak Alicilar ve Tevkifat Orani

3.2.11.2. Kapsam

3.2.12. HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HIZMETLERI

3.2.12.1. Tevkifat Uygulayacak Alicilar ve Tevkifat Orani

3.2.12.2. Kapsam

3.2.13. YUKARIDA BELIRLENENLER DISINDAKI HIZMETLER

3.3. KISMI TEVKIFAT UYGULANACAK TESLIMLER

3.3.1. KÜLÇE METAL TESLIMLERI

3.3.1.1. Tevkifat Uygulayacak Alicilar ve Tevkifat Orani

3.3.1.2. Kapsam

3.3.2. BAKIR, ÇINKO, ALÜMINYUM VE KURSUN ÜRÜNLERININ TESLIMI

3.3.2.1. Tevkifat Uygulayacak Alicilar ve Tevkifat Orani

3.3.2.2. Kapsam

3.3.3. HURDA VE ATIK TESLIMI

3.3.3.1. Tevkifat Uygulayacak Alicilar ve Tevkifat Orani

3.3.3.2. Kapsam

3.3.4. METAL, PLASTIK, LASTIK, KAUÇUK, KÂGIT VE CAM HURDA VE ATIKLARDAN ELDE EDILEN HAMMADDE TESLIMI

3.3.4.1. Tevkifat Uygulayacak Alicilar ve Tevkifat Orani

3.3.4.2. Kapsam

3.3.5. PAMUK, TIFTIK, YÜN VE YAPAGI ILE HAM POST VE DERI TESLIMLERI

3.3.5.1. Tevkifat Uygulayacak Alicilar ve Tevkifat Orani

3.3.5.2. Kapsam

3.3.6. AGAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERI TESLIMI

3.3.6.1. Tevkifat Uygulayacak Alicilar ve Tevkifat Orani

3.3.6.2. Kapsam

3.4. KISMI TEVKIFAT UYGULAMASIYLA ILGILI ORTAK HUSUSLAR

3.4.1.TEVKIFAT UYGULAMASINDA SINIR

3.4.2. BELGE DÜZENI

3.4.3. BEYANNAMENIN DÜZENLENMESI

3.4.3.1. Alicilarin Beyani

3.4.3.2. Saticilarin Beyani

4. DÜZELTME ISLEMLERI

4.1. MAL IADELERI

4.2. MATRAHTA DEGISIKLIK   . 792

4.3. FAZLA VEYA YERSIZ TEVKIF EDILEN VERGILERIN IADESI

5. TEVKIFATA TABI ISLEMLERDE KDV IADESI

5.1. GENEL AÇIKLAMALAR

5.2. IADE UYGULAMASI

5.2.1. MAHSUBEN IADE TALEPLERI

5.2.2. NAKDEN IADE TALEPLERI

5.3. IADE UYGULAMASI ILE ILGILI DIGER HUSUSLAR

6. BILDIRIM ZORUNLULUGU VE MÜTESELSIL SORUMLULUK

6.1. Bildirim Zorunlulugu   . 797

6.2. Müteselsil Sorumluluk

KISMI TEVKIFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKI ISLEMLERE AIT BILDIRIM – EK 1

2. TEVKIFAT UYGULAMASI

2.1. TAM TEVKIFAT UYGULAMASI

2.2. KISMI TEVKIFAT UYGULAMASI

2.2.1. KISMI TEVKIFAT UYGULAYACAK ALICILAR

2.2.1.1. Belediyeler

2.2.1.2. Hakedisli Islerde Tevkifat Uygulamasi

2.2.2.KISMI TEVKIFAT UYGULANACAK HIZMETLER

2.2.2.1. Yapim Isleri ile Bu Islerle Birlikte Ifa Edilen Mühendislik-Mimarlik ve Etüt-Proje Hizmetleri   800

2.2.2.2. Etüt, Plan-Proje, Danismanlik, Denetim ve Benzeri Hizmetler

2.2.2.3. Makine, Teçhizat, Demirbas ve Tasitlara Ait Tadil, Bakim ve Onarim Hizmetleri

2.2.2.4. Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri

2.2.2.5. Isgücü Temin Hizmetleri

Örnekler:

2.2.2.6. Yapi Denetim Hizmetleri

2.2.2.7. Fason Olarak Yaptirilan Tekstil ve Konfeksiyon Isleri, Çanta ve Ayakkabi Dikim Isleri ve Bu Islere Aracilik Hizmetleri

2.2.2.8. Turistik Magazalara Verilen Müsteri Bulma / Götürme Hizmetleri

2.2.2.9. Spor Kulüplerinin Yayin, Reklâm ve Isim Hakki Gelirlerine Konu Islemleri

2.2.2.10. Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakim Hizmetleri

2.2.2.11. Servis Tasimaciligi Hizmetleri

2.2.2.12. Her Türlü Baski ve Basim Hizmetleri

2.2.2.13. 5018 sayili Kanuna Ekli Cetvellerde Yer Alanlarin Hizmet Alimlari

2.2.2.13.1. Orman Kooperatifleri Tarafindan Orman Isletme Müdürlüklerine Verilen Hizmetler

2.2.2.13.2. Basin Ilan Hizmetleri

2.2.3. KISMI TEVKIFAT UYGULANACAK TESLIMLER

2.2.3.1. Külçe Metal Teslimleri

2.2.3.1.1. Hurda Metalden Elde Edilen Külçelerin Tesliminde Tevkifat

2.2.3.2. Bakir, Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi

2.2.3.3. Hurda ve Atik Teslimi

2.2.3.4. Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâgit ve Cam Hurda ve Atiklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi   818

2.2.3.5. Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapagi Ile Ham Post ve Deri Teslimleri

2.2.3.6. Agaç ve Orman Ürünleri Teslimi

2.2.3.7. Büyük ve Küçükbas Hayvan Etlerinin Teslimi

2.2.4. KISMI TEVKIFAT UYGULAMASINDA SINIR

2.2.5. KISMI TEVKIFATTA IADE UYGULAMASI

2.2.5.1. 01/5/2012 Tarihinden Önceki Dönemlere Ait Iade Taleplerinin Sonuçlandirilmasi

2.2.5.2. Vergi Inceleme Raporuna Göre Mahsuben Iade

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Mal alimi ile ilgili örnek:

2) Sabit kiymet alimi ile ilgili örnek:

Amortismana tabi iktisadi kiymetlerin KDV’si ve indirimi:

3) Isletme giderleri ile ilgili örnek:

4) Isletmenin kendisinin yaptigi yatirimlarla ilgili K.D.V. islemleri :

a) Tesviksiz Yatirimlar:   823

b) Tesvikli Yatirimlar:   823

c) Isletmede kullanilmak üzere imal ve insa edilen amortismana tabi iktisadi kiymetlerin KDV’si:

5) Mal alis iadeleri ile ilgili örnek:

6) Sorumlu sifatiyla K.D.V. uygulamasi:

7) Katma Deger Vergisi Kanunu’nun 9.Madde Hükmü Ile Düzenlenen Sorumluluk Uygulamasi ve Örnek:

1- Ikametgahin, Isyerinin, Kanuni ve Is Merkezinin Türkiye Disinda Bulunan Dar Mükelleflerle Ilgili Sorumluluk:

2- Maliye Bakanligi’nca Yapilan Diger Sorumluluk Düzenlemeleri:

a) Gelir Vergisi Kanunu’nun 18.Madde Hükmü Kapsamina Giren Islemlerde Sorumluluk:

Telif Eseri Yazarlarina Yapilacak Ödemelerde Katma Deger Vergisi Uygulamasi:

b) Kiralama Islemleri Ile Reklam Islemlerinde Sorumluluk Uygulamasi:

ba) Kiralama Islemlerinde Sorumluluk Uygulamasi:

bb) Reklam Verme Islemlerinde Sorumluluk Uygulamasi:

c) Isletmeye Dahil Olmayan Gayrimenkullerin Kiralanmasi Isleminin Katma Deger Vergisi Karsisindaki Durumu:

d) Tevkifat Esasindaki Sorumluluk:

da) Tevkifata Tabi Islemler:

db) Tevkifata Tabi Hizmetler:

1- Sorumlu Tayin Edilen ve Tevkifat Yapacak Kuruluslar

2- Tevkifat Uygulanacak Islemler

3- Yurt Disindan Saglanan Hizmetler

4- Tevkifat Uygulamasinda Sinir

5- Tevkifata Tabi Hizmetleri Ifa Eden Mükelleflerin Yapacaklari Islemler

a) Belge Düzeni

b) Beyan

6- Sorumlu Tayin Edilen Kurum ve Kuruluslarca Yapilacak Islemler

7- Tevkifat Orani:

1.1.2004 Tarihinden Itibaren Yapilacak Metal, Plastik, Kagit, Cam Hurda Ve Atiklarin Teslim Veya Ithalinde Kdv Uygulamasi:

Hurdadan Elde Edilenler Disindaki Bakir Külçelerinde Tevkifat Uygulamasi:

Isgücü Hizmetlerinde Tevkifat Uygulamasi:

1- Isgücü Hizmetlerinde Tevkifat Uygulamasi:

2- Tevkifat Uygulayacak Kuruluslar

3- Tevkifat Uygulamasinin Kapsami

Tevkifata tabi is yaptiran kamu kurulusunun muhasebe kayitlari:

Yemek servisi isini yapan Çagdas A.S.’nin kayitlari:

Belgesiz Mal ve Hizmetlere Ait Katma Deger Vergisinde Sorumluluk Uygulamasi:

Sorumluluk Uygulamasinda Vergilendirme:

Sorumlu Sifatiyla Ödenen Katma Deger Vergisinin Indirimi:

8) Basimevi tarafindan müellife bedelsiz kitap verildiginde yapilacak islemler :

9) 193- Sayili gelir vergisi kanunun 18′inci maddesi olan; serbest meslek kazançlarinda istisna çerçevesinde, serbest meslek ücreti ödenmesinde yapilacak islemler:

10) Zayi Olan Mallarla Ilgili K.D.V.’si Uygulamasi : (K.D.V.K. 30.Md.)

a) KDV. indirim konusu yapilmamis mallarin tamamen zayi olma hali:

b) Kismen Zayi Olmak Hali :

c) KDV. Indirim Konusu Yapilmis Mallarin Tamamen Zayi Olmasi :

d) Bagislanan mallarla ilgili teslimlerde, K.D.V. islemleri :

e) Kullanim Süresi Geçen veya Kullanilamayacak Hale Gelen Mallara Iliskin Yüklenilen K.D.V. Hakkinda Yapilacak Islemler:

11) Numune olarak bedelsiz verilen mallarla ilgili islemler ve promosyon ürünleri, numune ve esantiyonlarin Katma Deger Vergisi karsisindaki durumu:

Pazarlama ve Satis Faaliyetlerini Arttirmak Için “Çekilis” Yapilarak Veya Baska Bir Sekilde Nihai Tüketicilere Yapilan Bedelsiz Teslimler:

Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Yönünden;

Katma Deger Vergisi ve Vergi Usul Kanunu Yönünden;

Veraset ve Intikal Vergisi Kanunu Yönünden;

12) Kota Devirlerinde Yapilacak Islemler :

a) Kotayi devreden (X) A.S.’nin kaydi:

b) Kota hakkini devralan (Y) A.S.’nin kayitlari:   840

c) (10.000) adet bayan tisört üretimi ile ilgili (Y) A.S.’nin yaptigi giderlerin kaydi:

d) Tisört üretiminde kullanilan ilk maddelerin sarfinin kaydi:

e) Üretimi tamamlanan tisörtlerin maliyet fisinin kaydi:

f) (10.000) adet tisörtlerin ihracat yapilmasi ile ilgili kayit:

g) Ihraç edilen tisörtlerin stok çikisinin kaydi:

h) Tisört üretimi ile ilgili 75.000.-TL K.D.V. nakit olarak vergi dairesinden alinmistir:

13) Otel Isletmelerinde K.D.V. Uygulama Islemleri :

a) 2634 Sayili Kanun hükümleri dahilinde oynanmasina izin verilen Talih Oyunlarinin islendigi yerlerde K.D.V. islemleri:

b) Otel ve konaklama tesislerinde K.D.V. uygulamasi :

Otel ve Konaklama Tesisleri Yönünden K.D.V. Islemleri :

c) Sonuç Olarak :

14) Ihraç Kaydiyla Mal Satisi :

15) Genel Olarak K.D.V. Fisleri :

16) Ay Sonunda Yapilacak K.D.V. Islemleri :

a) Ödenecek K.D.V. Olmasi Hali:

b) Devreden K.D.V. Olmasi Hali :

c) Devreden K.D.V.’nin bir kisminin indirim konusu yapilmasi ve devreden K.D.V. olmasi

17) Direkt ihracatla ilgili KDV islemleri:

18) Vade Farki, Kur Farki Ve Matrahta Degisiklige Yol Açan Islemlerde K.D.V. Uygulamasi

1. Vade Farklari

2. Kur Farklari

3. Mallarin Iade Edilmesi, Islemin Gerçeklesmemesi veya Islemden Vazgeçilmesi

192- DIGER KATMA DEGER VERGISI

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

Katma Deger Vergisi Kanununda yapilan degisikliklige göre tesvikli yatirimlarla tesvikli yatirim mallarinin ithalinde uygulanan KDV ertelemesi:

Tesvik Belgeli Makina ve Teçhizat Teslimlerinde Katma Deger Vergisi Istisnasi:

Kapsam ve Tanim:

Yatirim Tesvik Belgesi Tarihine Göre Istisna Uygulamasi:

Yeni Tesvik Belgeleri:

Yatirim Tesvik Belgelerinin Bildirilmesi:

Yatirimin Usulüne Uygun Olarak Gerçeklesmemesi:

Istisna Beyani:

Iade Uygulamasi:

Tesvikli Yatirim Mali Ithalatinda Erteleme Uygulamasi:

Tesvik Belgeli Yatirimlarda Istisna

Yatirim Tesvik Belgesi Sahibi Mükelleflerin KDV Istisnasindan Yararlanabilmesi Için Vergi Dairesinden Alacaklari Yazi

Yatirim Tesvik Belgesi Sahibi Mükelleflerin Finansal Kiralama Yoluyla Makine ve Teçhizat Temini

Yatirim Tesvik Belgesi Formu:

Tesvik Belgeli Makina ve Teçhizat Teslimlerinden Dogan Katma Deger Vergisinin Nakden veya Mahsuben Iadesi:

Yeminli Mali Müsavir Tasdik Raporu Ile Iade:

Mahsup:

1. Dahilde Isleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulamasi:

1.1. Uygulamadan Yararlanacak Mükellefler:

1.2. Tecil-Terkin Uygulamasi:

1.3. Saticilarin Katma Deger Vergisi Beyani:

1.4. Terkin ve Iade Islemleri:

Dahilde Isleme veya Geçici Kabul Rejimi Kapsaminda Ithal Edilen Maddelerle Üretilen Mallarin Ihraç Kaydiyla Teslimi:

Inceleme Raporu Ve Teminat Aranilmadan Yapilacak Iadelerde Sinir

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Tesvikli yatirim mali ithalati ile ilgili KDV. islemleri :

2) Tesvikli yatirim mal ithalatinin tesvik belgesinde öngörüldügü sekilde gerçeklesmemesi halinde KDV islemleri :

3) Tesvikli yatirim mali ithalinde K.D.V. ertelemesi uygulanmasi:

4) Ihraç Kaydiyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulamasi:

Iadesi gereken KDV’nin ihracatin gerçeklestigi dönemde indirim konusu yapilmasi:

Ihraç kaydiyla yapilan satislarda iade edilecek KDV’nin nakit veya mahsuben alinmasi:

Ihraç kaydiyla satislarla ilgili KDV alacaklarinin ödenecek diger vergilere mahsup edilmesi:   868

5) Ihraç Kaydiyla Yapilan Satislarla Ilgili Hesaplanan KDV’nin Ihracatçi Firmadan Tahsil Edilmesi:   869

6) Ihraç Kaydiyla Satislarla Ilgili Yasal Mevzuata Uyulmamasi Hali:

7) Tesvikli Yatirim Mali Ithalatinda 01/08/1998 Tarihinden Önceki KDV Ertelemesi Uygulamasi:

Nazim hesaplarin kapatilmasi:

Tesvik Belgeli Yatirim Mali Ithalinde Tecil Edilen KDV’nin Tecil Islemlerinin Kaldirilmasi:

8) 01/08/1998 Tarihinden Sonra Düzenlenen Yatirim Tesvik Belgelerine Göre Yatirim Mali Ithali veya Yurt Içerisinden Alinmasi:

Tesvik belgesi kapsaminda, makine ve teçhizat satin alan yatirimci firmanin yapacagi kayitlar:

Istisna Kapsaminda Teslim Yapan Firmalarin Yapacagi Islemler:

9) Dahilinde Isleme ve Geçici Kabul Rejimine Göre Tecil-Terkin Uygulamasi:

Alici Çagdas Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi Anonim Sirketi’nin yapacagi muhasebe kayitlari:

Dahilde Isleme ve Geçici Kabul Rejimlerinde Satici Firmanin Yapacagi Islem ve Kayitlar:

193- PESIN ÖDENEN VERGILER VE FONLAR

Geçici Vergi Ile Ilgili Yasal Düzenlemeler:

Geçici Vergi:

Kurumlar vergisi ve geçici vergi orani

Geçici Vergi Dönemleri Ile Beyan ve Ödeme Süreleri Ile Ilgili Yapilan Degisiklik:

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Geçici verginin tahakkuku ve indirimi:

2) Tahakkuk eden geçici vergi ödendikçe yapilacak kayitlar :

3- Üçer Aylik Geçici Verginin hesaplanmasi ve ödenmesi ile ilgili örnek:

a) Geçici Verginin hesaplanmasi:

b) Üçer aylik Geçici Verginin muhasebe kayitlari:

ba) Geçici Verginin Tahakkuku:

bb) Geçici Verginin Ödenmesi:

c) Yil IçindeTevkif Suretiyle Ödenen Gelir Vergisinin Ödenecek Geçici Vergiden Mahsubu:

Örnek- Üçer aylik dönemlerde ödenen Gelir Vergilerinin ödenecek geçici vergiden mahsubuna iliskin örnek:

Vergi tevkifati ile ilgili muhasebe kayitlari:

d) Diger üçer aylik dönemlerde geçici verginin hesaplanmasi:

01/04/2013 – 30/06/2013 Dönemi:

Vergi tevkifati ile ilgili muhasebe kaydi:

01/07/2013- 30/09/2013 Dönemi:

Vergi tevkifati ile ilgili muhasebe kayitlari:

01/10/2013- 31/12/2013 Dönemi:

Muhasebe Kayitlari:

e) Geçici Verginin Eksik Beyani Halinde Yapilacak Islemler:

f) Re’sen veya Ikmalen Tarhiyatta Geçici Verginin Hesaplanmasi:

194- INDIRILECEK ÖZEL TÜKETIM VERGISI

A – GENEL AÇIKLAMA

Verginin Konusu:

Vergiyi Doguran Olay:

Mükellef ve Vergi Sorumlusu:

Ihracat Istisnasi:

Diplomatik Istisna:

Diger Istisnalar:

Verginin Tecili ve Terkini:

Vergi Indirimi:

Vergileme ölçüleri ve matrah:

Oran veya tutar:

Müteselsil sorumluluk ve ceza uygulamasi:

Verginin beyani, tarhi ve ödenmesi:

Verginin belgelerde gösterilmesi, matrahta, vergide ve mükellefiyette degisiklikler:

Gümrük idarelerince alinan özel tüketim vergisine iliskin hükümler:

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

Kayit ve Tescile Tabi Olan Otomobil Alimi Ile Ilgili Örnek:

Özel Tüketim Vergisi ile ilgili Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Açilacak Hesaplar:

Özel Tüketim Vergisi ve Muhasebe Islemleri Ile Ilgili Örnekler:

195- IS AVANSLARI

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

ba) Rotatif Avans :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Rotatif avans islemleri :

a) Rotatif avansin ödenmesi ile ilgili kayit :

b) Mal alimi ile ilgili belgelerin isletmeye verilmesi :

c) Mal alimi ile ilgili fatura bedelinin Hasan Saygin’a ödenmesi.

2) Isletme için yapilan harcamalarin rotatif avanstan mahsubu :

3) Isletme personeline rotatif avansin ödenmesi ve yapilan harcamalarin bu avanstan mahsubu :

a) Rotatif avansin ödenmesi:

b) Avanstan yapilan harcamanin mahsubu:

4) Isletme Mali Müsavirine rotatif avans ödenmesi ve yaptigi harcamalarin avanstan mahsubu :

196- PERSONEL AVANSLARI   905

Istihkak Avansi :

Yolluk Avansi :

GÜNDELIKLERIN (HARCIRAHLARIN) VERGILENDIRILMESI :

Harcirah :

YURTIÇI VE YURTDISI HARCIRAHLAR :

Yurtiçinde Verilecek Gündeliklerin Miktari:

Yurtdisinda verilecek gündeliklerin miktari:

Memuriyet Mahalli Disina Gönderilenlerin Gündeligi:

Geçici Görev Gündeliginin Verilebilecegi Azami Süre:

Yurtiçinde Verilecek Gündelikler:

YURTIÇI VE YURTDISI GÜNDELIKLER:

1) YURTIÇI GÜNDELIKLER:   909

2) YURTDISI GÜNDELIKLER:   910

IZIN AVANSI TANIMI VE AÇIKLAMASI :

IZIN AVANSI :

YILLIK ÜCRETLI IZIN HAKKI VE IZIN SÜRELERI

YILLIK ÜCRETLI IZNE HAK KAZANMA VE IZNI KULLANMA DÖNEMI

YILLIK IZIN BAKIMINDAN ÇALISILMIS GIBI SAYILAN HALLER

YILLIK ÜCRETLI IZNIN UYGULANMASI

YILLIK IZIN ÜCRETI

IZINDE ÇALISMA YASAGI

SÖZLESMENIN SONA ERMESINDE IZIN ÜCRETI

IZINLERE ILISKIN DÜZENLEMELER

SIGORTA PRIMLERI

ÜCRETTEN INDIRIM YAPILAMAYACAK HALLER

IZIN SÜRESI VE IZIN UYGULAMASI :

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

Istihkak Avansi :

Yolluk Avansi :

Izin Avansi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Isletme Personeline Yurtiçi seyahatlerle ilgili yolluk avansi verilmesi:

a) Avansin ödenmesi:

b) Avans hesabinin kapatilmasi:

2) Isletme personeline yurtdisi seyahat ile ilgili yolluk avansi verilmesi:

a) Avansin ödenmesi:

b) Avansin kapatilmasi:   920

3) Isletme personeline ücret ve izin avansi verilmesi:

a) Avanslarin ödenmesi:   921

b) Avanslarin Mahsubu:

197- SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Envanteri ve Degerlemesi :

d- Örnekler :

1) Emtia sayim noksanliklari

a) Sayim ve tesellüm noksanlari ile ilgili kayit :

b) Noksanligin tespiti halinde yapilacak kayit :

2) Envanter çalismalarinda meydana gelen farklar:

3) Satilan bir kisim malin hasilat disi birakilmasi :

4) Kasa sayim noksanligi :

5) Hirsizlik ve kaybolma durumu:

6) Mal cinslerinin karismasi halinde yapilacak kayitlar:

198- DIGER ÇESITLI DÖNEN VARLIKLAR

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

198- DIGER ÇESITLI DÖNEN VARLIKLAR (ÖDENEN ÖZEL ILETISIM VERGISI)

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

Özel Iletisim Vergisi Ile Ilgili Mevzuat:

1- Özel Iletisim Vergisi; Kapsami ve Konusu:

Özel iletisim vergisi

2- Özel Iletisim Vergisine Iliskin Beyannamenin Verilmesi

Özel Iletisim Vergisinin Mükellefi

3 – Özel Iletisim Vergisinin Uygulamasina Iliskin Açiklamalar

4- Özel Iletisim Vergisinde Indirim, Istisna ve Iade Uygulamasi:

1. Indirim

2. Istisna Uygulamasi

3. Iade Uygulamasi

4. Özel Iletisim Vergisinin Gelir ve Kurumlar Vergisi Yönünden Gider Yazilmasi (Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahindan Indirilmesi) Ile Ilgili Özelge:

5. Özel Iletisim Vergisinin Mükellefleri ve Mükellefi Olmayan Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafindan Gider Yazilamayacagi:

5.1. Özel Iletisim Vergisinin Mükellefleri Tarafindan Gider Yazilip Yazilmayacagi

5.2. Özel Iletisim Vergisinin Mükellefi Olmayan Gelir Veya Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafindan Gider Yazilip Yazilmayacagi

6. Örnekler:

Özel Iletisim Vergisi Mükellefi Olan Isletmelerin Yapacagi Kayitlar:

Özel Iletisim Vergisi Mükellefi Olmayan Tüketicilerin Yapacagi Kayitlar:

199- DIGER DÖNEN VARLIKLAR KARSILIGI (-)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Dönem sonunda fiili envanter sayimina göre çikan noksanliklarin kaydi ve karsilik ayrilmasi :

2) Cari dönemde ayrilacak karsilik tutari :

3) Cari dönemde indirilecek karsilik tutari :

SATIS AMAÇLI DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALIYETLER

TÜRKIYE FINANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 5) SATIS AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALIYETLER STANDARDI:

Satis Amaçli Elde Tutulan Varliklarin TMS-TFRS Tekdüzen Hesap Planinda Kullanilan Hesaplar

TÜRKIYE FINANSAL RAPORLAMA STANDARDI

(TFRS 5)

SATIS AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALIYETLER

Amaç

Kapsam

Duran varliklarin (veya elden çikarilacak varlik gruplarinin) satis veya ortaklara dagitim amaciyla elde tutulan olarak siniflandirilmasi

Kullanimdan çekilecek duran varliklar

Satis amaçli elde tutulan varlik olarak siniflandirilan duran varliklarin (veya elden çikarilacak varlik gruplarinin) ölçümü

Duran varligin (veya elden çikarilacak varlik grubunun) ölçümü

Deger düsüklügü zararlarinin ve iptallerinin muhasebelestirilmesi

Satis planina iliskin degisiklikler

Örnekler:

2- DURAN VARLIKLAR

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

YATIRIM AMAÇLI GAYRIMENKULLER

TÜRKIYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 40) YATIRIM AMAÇLI GAYRIMENKULLER STANDARDI:

TÜRKIYE MUHASEBE STANDARDI

(TMS 40)

YATIRIM AMAÇLI GAYRIMENKULLER

Amaç

Kapsam

Tanimlar

Muhasebelestirme

Muhasebelestirme sirasinda ölçme

Muhasebelestirme sonrasinda ölçme

Muhasebe politikasi

Gerçege uygun deger yöntemi

Gerçege uygun degerin güvenilir bir sekilde tespit edilememesi

Maliyet yöntemi

Transferler

Elden çikarma

Açiklama

Gerçege uygun deger yöntemi ve maliyet yöntemi

Gerçege uygun deger yöntemi

Maliyet yöntemi

Örnek-1 Kullanim Amaçli Gayrimenkulün, Sinif Degistirerek Yatirim Amaçli Gayrimenkule Dönüsmesi:

Örnek-2 Isletmenin Kiraya Vermek Üzere Bina Satin Almasi:

Örnek-3 Yatirim Amaçli Gayrimenkullerin Dönem Sonunda, Gerçege Uygun Degerleri Ile Degerlenmesi:

Örnek-4 Isletmenin Aktifinde Maddi Duran Varliklarda Izlenen Kullanim Amaçli Elde Tutulan Binanin Kiraya Verilmek Amaciyla Kullanilmasi:

Örnek-5 Isletmenin Aktifinde Bulunan Kullanim Amaçli Bir Binanin, Yatirim Amaçli Bina Haline Dönüsümünün Muhasebe Kayitlari:

Örnek-6 Isletmenin Kiraya Vermek Üzere Kredili Olarak Bina Satin Almasi:

Örnek-7 Isletmenin Kiraya Verilmek Üzere Finansal Kiralama Yoluyla Bina Satin Almasi:

TÜRKIYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 41) TARIMSAL FAALIYETLER STANDARDI:

TÜRKIYE MUHASEBE STANDARDI

(TMS 41)

TARIMSAL FAALIYETLER

Amaç

Kapsam

Tanimlar

Tarimla iliskili tanimlar   . 962

Genel tanimlar

Muhasebelestirme ve ölçüm   . 963

Kazanç ve zararlar

Gerçege uygun degerin güvenilir biçimde ölçülememesi

Devlet tesvikleri

Açiklama

Genel

Gerçege uygun degerin güvenilir bir biçimde belirlenemedigi durumlarda, canli varliklara iliskin olarak yapilmasi gereken ek açiklamalar

Devlet tesvikleri

Yürürlük tarihi ve geçis   . 968

Örnek- Tarim Isletmesinin Elma Agaçlari Yetistirmek Üzere Bahçe Yapmasi:

22- TICARI ALACAKLAR

Alacaklar:

Yabanci Paralar:

220- ALICILAR

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Envanter ve Degerlemesi :

221- ALACAK SENETLERI

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

222- ALACAK SENETLERI REESKONTU (-)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

223- ALINAN VADELI ÇEKLER (X)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

224- KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-)

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

Finansal Kiralama Islemlerinin Muhasebelestirilmesi Ile Ilgili Örnekler:

Finansal Kiralamaya Konu Edilen Iktisadi Kiymetin Rayiç Bedelinin Finansal Kira Ödemelerinin Bugünkü Degerine Esit Olmasi Haline Örnek:

A) Finansal Kiralama Konusu Kiymeti Satan Üretici Firmanin Yapacagi Kayitlar:

a) Finansal Kiralamaya Konu Edilen Iktisadi Kiymetin Satis Kaydi:

b) Finansal Kiralamaya Konu Edilen Iktisadi Kiymetin Stok Çikisinin Kaydi:

B) Kiralayan (A) Finansal Kiralama Sirketinin Yapacagi Kayitlar:

a) Finansal Kiralama Konusu Imalat Makinesinin, Satin Alinisinin Kaydi:

b) Finansal Kiralama Sirketinin Finansal Kira Sözlesmesine Istinaden Yapacagi Kayitlar:

c) Finansal Kiralama Sirketinin Tahsilat Yapmasi:

d) Dönem Sonlarinda, Bir Yilin Altina Inen Anapara Ve Faiz Alacaklarinin Kisa Vadeli Hesaplara Alinmasi:

226- VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

228- SÜPHELI TICARI ALACAKLAR (X)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

229- SÜPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

23- DIGER ALACAKLAR

230- GRUP SIRKETLERDEN ALACAKLAR (X)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

231- ORTAKLARDAN ALACAKLAR

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

232- ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

233- BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

235- PERSONELDEN ALACAKLAR

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

236- DIGER ÇESITLI ALACAKLAR

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

237- DIGER ALACAK SENETLERI REESKONTU (-)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnek :

Alacak senetleri reeskontu:

da) Dönem sonunda yapilacak islem:

db) Izleyen yilin dönem basinda yapilacak islem:

238- SÜPHELI DIGER ALACAKLAR (X)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

239- SÜPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Süpheli hale gelen alacaklara karsilik ayrilmasi:

2) Karsilik ayrilmis alacagin müteakip yilda tahsilinin imkansiz olusu:

24- MALI DURAN VARLIKLAR   . 990

TÜRKIYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 28) ISTIRAKLERDEKI VE IS ORTAKLIKLARINDAKI YATIRIMLAR STANDARDI:

TÜRKIYE MUHASEBE STANDARDI

(TMS 28)

ISTIRAKLERDEKI VE IS ORTAKLIKLARINDAKI YATIRIMLAR

Amaç

Kapsam

Tanimlar

Önemli etki

Özkaynak yöntemi

Özkaynak yönteminin uygulanmasi

Özkaynak yönteminin uygulanmasina iliskin istisnalar

Satis amaçli elde tutulan olarak siniflandirma

Özkaynak yöntemi uygulamasinin birakilmasi

Ortaklik payindaki degisiklikler

Özkaynak yöntemi islemleri

Deger düsüklügü zararlari   996

Bireysel finansal tablolar

Yürürlük tarihi ve geçis   . 997

TFRS 9′a yapilan atif

TMS 28′in (2003) yürürlükten kaldirilmasi

Istiraklerde ve Bagli Ortakliklarda Enflasyon Düzeltmesi:

Türkiye Muhasebe Standardina Göre Mali Duran Varliklarin Aktife Alinmasi:

Mali Duran Varliklarin Muhasebelestirilmesi, Sunumu ve Degerlemesi:

Türkiye Muhasebe Standartlarina Göre Istiraklerin ve Bagli Ortakliklarin Degerlemesi:

Finansal Araçlarin Muhasebelestirilmesinde Özkaynak Yöntemi:

Örnek- Istiraklerdeki Dönem Kari Payinin Istirakler Hesabina Alinmasi:

Türkiye Muhasebe Standartlarina Göre, Istiraklerdeki ve Bagli Ortakliklardaki Sermaye Paylari Deger Düsüklügü Karsiliginin (-) Durumu:

240- BAGLI MENKUL KIYMETLER

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Hisse senedi satin alinmasi:

2) Hisse senetlerinin bagli menkul kiymetlere alinmasi:

241- BAGLI MENKUL KIYMETLER DEGER DÜSÜKLÜGÜ KARSILIGI (-)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Degeri düsen hisse senetlerine karsilik ayrilmasi:

2) Karsilik ayrilmis hisse senedi satisi ve karsiliklarinin kapatilmasi:

242- ISTIRAKLER

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

ba) Yabanci Istiraklerde Durum :

bb) Bedelsiz Iktisap Olunan Istirak Paylarinda Durum :

c- Degerlemesi ve Envanteri:

ca) Istirak Paylarinin Satisi :

cb) Envanter Islemleri :   1006

d) Istirak Kazançlari Istisnasi

1. Istirak kazançlari istisnasi

2. Yurt disi istirak kazançlari istisnasi

2.1. Yurt disi istirak kazanci istisnasindan yararlanma sartlari

2.1.1. Istirak edilen kurumun anonim veya limited sirket niteliginde bir kurum olmasi

2.1.2. Istirak edilen kurumun kanuni ve is merkezinin Türkiye’de bulunmamasi

2.1.3. Istirak payini elinde tutan kurumun yurt disi istirakin ödenmis sermayesinin en az %10′una sahip olmasi

2.1.4. Istirak kazancinin elde edildigi tarih itibariyla, istirak payinin kesintisiz olarak en az bir yil süre ile elde tutulmasi

2.1.5. Yurt disi istirak kazancinin istirak edilen kurumun faaliyette bulundugu ülke vergi kanunlari uyarinca en az %15 oraninda gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü tasimasi
2.1.6. Istirak kazancinin elde edildigi hesap dönemine iliskin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi

2.2. Yurt disindaki insaat islerinin yapilabilmesi için ilgili ülke mevzuatina göre ayri bir sirket kurulmasinin zorunlu oldugu durumlarda istisna uygulamasi

3. Tam mükellef anonim sirketlerin yurt disi istirak hisselerini elden çikarmalarina iliskin istisna   . 1010

4. Emisyon primi kazanci istisnasi

5. Türkiye’de kurulu fonlar ile yatirim ortakliklarinin kazançlarina iliskin istisna

5.1. Menkul kiymetler yatirim fonlari veya ortakliklarinin portföy isletmeciliginden dogan kazançlari

5.2. Portföyü Türkiye’de kurulu borsalarda islem gören altin ve kiymetli madenlere dayali yatirim fonlari veya ortakliklarinin portföy isletmeciliginden dogan kazançlari

5.3. Girisim sermayesi yatirim fonlari veya ortakliklarinin kazançlari

5.4. Gayrimenkul yatirim fonlari veya ortakliklarinin kazançlari

5.5. Emeklilik yatirim fonlarinin kazançlari

5.6. Konut finansmani fonlari ile varlik finansmani fonlarinin kazançlari

6. Tasinmazlar ve istirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklari satis kazanci istisnasi

6.1. Kurumlar Vergisi Kanununun yayim tarihinden önce gerçeklesen satis islemlerinde istisna uygulamasi   1012

6.2. Kurumlar Vergisi Kanununun yayim tarihinden sonra gerçeklesen satis islemlerinde istisna uygulamasi   1013

6.2.1. Istisnadan yararlanacak olanlar

6.2.2. Istisnanin uygulanmasina konu olacak iktisadi kiymetler

6.2.2.1. Tasinmazlar

6.2.2.2. Istirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri

6.2.2.3. Rüçhan haklari   1014

6.2.3. Istisna uygulamasina iliskin sartlar

6.2.3.1. Iki tam yil süre ile aktifte bulundurulma

6.2.3.1.1. Bedelsiz olarak veya rüçhan hakki kullanilmak suretiyle elde edilen hisse senetlerinde iktisap tarihi

6.2.3.1.2. Devir ve bölünme hallerinde iktisap tarihi

6.2.3.1.3. Insa halindeki binalarda 2 yillik sürenin tespiti

6.2.3.1.4. Ayni kuruma ait istirak hisselerinin iktisabinda 2 yillik sürenin tespiti

6.2.3.2. Satis kazancinin fon hesabinda tutulmasi

6.2.3.3. Fon hesabinda tutulan kazançlarin isletmeden çekilmemesi

6.2.3.4. Menkul kiymet veya tasinmaz ticareti ile ugrasilmamasi

6.2.3.4.1. Kooperatiflerin durumu

6.2.3.4.2. Holding sirketlerin durumu

6.2.4. Diger hususlar

6.2.4.1. Tasinmazlar ile istirak hisselerinin para karsiligi olmaksizin devir ve temliki, trampasi ve kamulastirilmasi

6.2.4.2. Satis vaadi sözlesmesi ile satisi öngörülen tasinmazlarin durumu

6.2.4.3. Bedelsiz olarak elde edilen hisse senetlerinin satisindan saglanan kazançlarin durumu

6.2.4.4. Grup sirketleri arasindaki islemlerin durumu

6.2.4.5. Kazancin hesaplanmasi, kur farki ve vade farklarinin durumu

7. Bankalara veya TMSF’ye borçlu durumda olan kurumlar ile bankalara taninan istisna

7.1. Bankalara borçlari nedeniyle kanuni takibe alinmis veya TMSF’ye borçlu durumda olan kurumlar ile bunlarin kefillerine ve ipotek verenlere taninan istisna

7.2. Bankalara taninan istisna uygulamasi

8. Yurt disi sube kazançlari

d- Örnekler :

1) Istiraklere sermaye taahhütleri ve apellerin ödenmesi:

2) Istirak taahhüdü ile ilgili 3/4 sermaye apelinin ödenmesi:

3) Nominal degerin üzerinde hisse senedi alinmasi:

4) Alinan hisse senetlerinin satisi:

243- ISTIRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERI (-)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

Istirakler sermaye taahhütleri ve apellerin ödenmesi:

244- ISTIRAKLER SERMAYE PAYLARI DEGER DÜSÜKLÜGÜ KARSILIGI (-)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Degeri düsen istirak paylarina karsilik ayrilmasi:

2) Istirak zararlari için karsilik ayrilmasi:

3) Istirak paylarinin karli satisi:

4) Istirak paylarinin zararli satisi:

245- BAGLI ORTAKLIKLAR

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

ba) Yabanci Bagli Ortakliklarda Durum :

bb) Bedelsiz Alinan Bagli Ortaklik Paylarinda Durum :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

ca) Bagli Ortakliklarin Degerlemesi :

cb) Bagli Ortaklik Sermaye Paylarinin Satisi :

cc) Envanter Islemleri :   1030

cd) Gayrimenkul ve Bagli Ortakliklardaki Sermaye Paylarini Temsil Eden Hisse Senetlerinin Elden Çikartilmasinda Yapilacak Islemler:   1030

d) Örnekler :

1) Bagli ortakligin sermayesine istirak edilmesi:

2) Hisse satin alinmasi:   1031

3) Hisse senedi satimi:   1032

246- BAGLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERI (-)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnek :

Bagli ortakliklara sermaye tahhütleri ve apellerin ödenmesi:

247- BAGLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEGER DÜSÜKLÜGÜ KARSILIGI (-)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Degeri düsen bagli ortakliklar sermaye paylarina karsilik ayrilmasi:

2) Karsilik ayrilmis bagli ortakliklar sermaye paylarinin satisi:

3) Bagli ortakliklar zararlari için karsilik ayrilmasi:

4) Bagli ortakliklar karsiliklari nedenlerinin ortadan kalkmasi:

5) Bagli ortakliklar hisse senetlerinin karli satisi:

6) Bagli ortakliklar hisse senetlerinin zararli satisi:

248- DIGER MALI DURAN VARLIKLAR

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

249- DIGER MALI DURAN VARLIKLAR KARSILIGI (-)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Diger mali duran varliklara karsilik ayrilmasi:

2) Ayrilmis karsiligin iptali:

TÜRKIYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 16) MADDI DURAN VARLIKLAR STANDARDI:

TÜRKIYE MUHASEBE STANDARDI

(TMS 16)

MADDI DURAN VARLIKLAR

Amaç

Kapsam

Tanimlar

Maddi duran varliklar:

Yararli ömür:

Muhasebelestirme

Baslangiç maliyetleri

Sonraki maliyetler

Muhasebelestirmede ölçüm   . 1044

Maliyet unsurlari

Maliyetin ölçümü

Muhasebelestirme sonrasi ölçüm

Maliyet modeli

Yeniden degerleme modeli   1046

Amortisman

Amortismana tabi tutar ve amortisman dönemi

Amortisman Yöntemi

Deger düsüklügü

Deger düsüklügü tazminati   1050

Finansal Durum Tablosu (Bilanço disi) birakma

Örnek – Vadeli duran varlik aliminda vade farki ve alis giderleri ile ilgili örnek:

a) TFRS’ye Göre Yapilacak Muhasebe Kaydi:

b) Ertelenmis Vergi Varligi (Alacaginin) Kayitlari:

TÜRKIYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 23) BORÇLANMA MALIYETLERI STANDARDI:

TÜRKIYE MUHASEBE STANDARDI

(TMS 23)

BORÇLANMA MALIYETLERI

Temel Ilke

Kapsam

Tanimlar

Muhasebelestirme

Aktiflestirilebilir borçlanma maliyetleri

Özellikli varliklarin defter degerinin geri kazanilabilir tutarini asan kismi

Aktiflestirmenin baslamasi

Aktiflestirme islemine ara verilmesi

Aktiflestirmenin sona ermesi

ÖRNEK 1- Isletmenin Bankadan Kisa Vadeli Kredi Kullanimi:

1)- Krediye Iliskin Faiz Tahakkukunun Kaydi

2)- Dönem sonu yapilacak islemler

ÖRNEK 2- Isletmenin Almis Oldugu Kredinin Bir Kisminin Dogrudan Bina Insaati Için, Bir Kismini Ise, Genel Amaçli Olarak Kullanilmasi:

1)- Çikarilmis Tahvillerin Kaydi

2)- Alinan Banka Kredisinin Kaydi

3)- Krediye Iliskin faizlerin tahakkuku

4)- Krediye Iliskin Faizlerin Aktiflestirilmesinin Kaydi

5)- Krediye Iliskin Faizin Dönem Giderlerine Kaydi

6)- Kredi ile ilgili maliyet hesaplarinin kapatilmasinin kaydi

TÜRKIYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 17) KIRALAMA ISLEMLERI STANDARDI:

TÜRKIYE MUHASEBE STANDARDI

(TMS 17)

KIRALAMA ISLEMLERI

Amaç

Kapsam

Tanimlar

Kiralama islemlerinin siniflandirilmasi

Kiralama sözlesmesinin kiracinin finansal tablolarinda gösterilmesi

Finansal kiralamalar

Ilk muhasebelestirme

Sonraki ölçümler

Örnek 1- Finansal Kiralama Yoluyla Pres Alinmasi:

Örnek 2- Isletmenin Kredili Olarak Almis Oldugu Imalat Makinesinin Faizinin Tahakkuku:

Örnek-3: Takas Yolu Ile Maddi Duran Varlik Edinilmesinde Edinme Maliyeti:

25- MADDI DURAN VARLIKLAR   . 1068

IKTISADI ISLETMELERE DAHIL KIYMETLERI DEGERLEME ESASLARI:

Iktisadi isletmelere dahil kiymetleri degerleme

Gayrimenkuller

Gayrimenkullerde Maliyet Bedeline Giren Giderler

Insa ve Imal Giderleri

Gayrimenkullerde veya Elektrik Üretim ve Dagitim Varliklarinda Maliyet Bedelinin Artmasi

Demirbas Esya

Emtia

Imal Edilen Emtia

Zirai Mahsuller

Hayvanlar

Kiymeti Düsen Mallar

MADDI DURAN VARLIKLARIN DEGERLEMESINDE, ENFLASYON DÜZELTMESINE TABI TUTULMUS DEGERLERININ MALIYET BEDELI OLARAK DIKKATE ALINMASI:

MADDI DURAN VARLIKLARIN BU BÖLÜMDEKI HESAPLARA ALINABILME SARTLARI :

MADDI DURAN VARLIKLARDA DEGERLEME ISLEMLERI :

1) Maddi Duran Varligin Satin Alinmasi :

2) Maddi Duran Varligin Isletme Tarafindan Imal ve Insa Edilmesi :

3) Kullanilmis Eski Maddi Duran Varliklarin Satin Alinmasi:

4) Bedelsiz Alinan Maddi Duran Varliklar :

5) Iz Bedelli Maddi Duran Varliklar :

6) Maddi Duran Varliklarin Elde Edilmesinden Sonra Bunlarla Ilgili Yapilan Harcamalar :

a) Isletme ve Bakim Onarim Harcamalari :

b) Yatirim Harcamalari :   1072

ba) Ekleme ve Gelistirme Harcamalari :

bb) Yeniden Imal ve Insa Harcamalari :

bc) Yenileme harcamalari (giderleri)

c) Kur Farki ve Kredi Faizleri

250- ARAZI VE ARSALAR

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerleme ve Envanteri :

d- Örnek :

Arsa satin alinmasi:

251- YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERI

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Isletme tarafindan imal ve insa edilen köprünün kaydi:

2) Yaptirilan fabrika yollarinin kaydi:

252- BINALAR

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

ba) Binalardaki Tesisatlar :

bb) Binalarin Tamamen Itfa Edilmesinden Sonra Yapilan Giderler:

bc) Binalarin Maliyet Arttirici Giderlerin Amortisman Süresi :

bd) Gayrimenkul Kiralarinda, Vergi Kesintileri:

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Isletme tarafindan yapilan fabrika binasinin aktife alinmasi:

2) Yaptirilan isletme idari binasinin aktife alinmasi:

253- TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR

Tesisler :

Makineler :

Cihazlar :

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerleme ve Envanteri :

Amortismana Tabi Iktisadi Kiymetlerin KDV’si indirimi:

d- Örnekler :

1) Duran varlik satin alinmasi :

2) Amortisman ayrilmasi :   1085

3) Duran varlik satislari :

4) Amortismana Tabi Sabit Kiymetin Satis Kayitlari :

5) Amortismana Tabi Mallarin Satilmasi, Sigorta Tazminati ve Amortismana Tabi Sabit Kiymet Satis Karinin, Sabit Kiymet Yenileme Fonuna Alinmasi;

Amortismana Tabi Mallarin Satilmasi ve Satis Karinin Yenileme Fonuna Alinmasi:

Geçici Vergi Dönemlerinde Yenileme Fonu Uygulamasi:

Yenileme Fonunun Pasifte Tutulacagi Süre:

Yarginin Görüsüne Göre Yenileme Fonunun Pasifte Kalacagi Süre:

Maliye Bakanliginin Görüsüne Göre Yenileme Fonunun Pasifte Kalacagi Süre:

6) Amortismana Tabi Mallarin Sigorta Tazminati Ile Ilgili Kayitlar;

Amortismana Tabi Mallarin Sigorta Tazminati

7) Yeniden Degerleme ve Deger Artis Fonu Islemleri:

254- TASITLAR

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Tasit kredisi ile isletmeye binek otomobil alinmasi:

a) Motorlu Tasitlar Vergisi :

b) Binek Otomobillerin Isletme, Amortisman ve Diger Giderleri:

Ticari Kazancin Tespiti Yönünden:

Zirai Kazancin Tespiti Yönünden:

Serbest Meslek Kazanci Yönünden:

Amortisman Uygulamasi Yönünden:

c) Otomobillerini Isletmenin Ticari Faaliyetlerinde Kullanan Sirket Personelinin Giderlerinin Sirket Tarafindan Karsilanmasi:

d) Diger Tasitlarin Giderleri Ile Amortismanlari:

e) Isletmenin Esas Faaliyet Konusuyla Ilgili Olmayan Yat, Kotra, Tekne, Sürat Teknesi Gibi Motorlu Deniz ve Uçak, Helikopter Gibi Hava Tasitlariyla Ilgili Giderler Ile Amortismanlar:

2) Tasit kredisi ile isletmeye binek otomobili alinmasi:

3) Isletmeye kamyon alinmasi:

255- DEMIRBASLAR

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Demirbas alimi:

2) Alinan demirbaslarin giderlere kaydi:

256- DIGER MADDI DURAN VARLIKLAR

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerleme ve Envanteri :

257- BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-)

Amortisman Mevzuu:

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

ba) Iktisadi Kiymetlerin Amortismana Tabi Tutulma Sartlari :

Amortisman Mevzuu:

Arazide Amortisman:

bb) Amortisman Ayirma Yöntemleri :

bba) Normal Amortisman Yöntemi:

5024 Sayili Yasa Ile Amortisman Uygulamasinda Yapilan Degisiklikler:

5024 Sayili Kanunla 213 Sayili Vergi Usul Kanununun Amortisman Uygulamasi Ile Yapilan Degisiklikler:

01/01/2004 Tarihinden Önce Aktife Giren Iktisadi Kiymetler Için Amortisman Uygulamasi:

31/12/2003 Tarihinden Sonra Aktife Giren Amortismana Tabi Iktisadi Kiymetler Için Belirlenen Amortisman Oranlari :

Listelerde Bulunmayan Iktisadi Kiymetler :

bbb) Azalan Bakiyeler Yöntemi (Hizlandirilmis Amortisman):

Azalan Bakiyeler Usuliyle Amortisman:

Azalan Bakiyeler Usulüne Göre Amortisman Uygulamasi :

bbc) Fevkalade Amortisman:

bbd) Madenlerde Amortisman:

bc) Amortismanla Ilgili Kanuni Hükümler ve Özelligi Olan Konular:

bca) 4108 Sayili yasa ile yapilan degisiklikler;

bcb) Nispet Bakimindan:   1110

bcc) Süre Bakimindan:

bcd) Amortisman usulünü seçme bakimindan;

bce) Amortisman Kayit Yöntemleri :

bcea) Direkt Yöntem: (Dolaysiz amortisman ayirma kayit usulü)

bceb) Endirekt Yöntem; (Dolayli Amortisman Ayirma Kayit Usulü)

bd) Amortismanla Ilgili Özelligi Olan Konular

bda) Amortisman Uygulamasi;

bdb) Amorti Edilmis Sabit Kiymetlerin Kayittan Silinmesi;

bdc) Deger Arttirici ve Ilave Giderlerin Amortismani;

bdd) Amortisman Süresi Dolmadan Hurdaya Ayrilan Iktisadi Kiymetler;

bde) Faaliyetini Durduran Isletmelerde Amortismanlar;

bdf) Amortismana Tabi Iktisadi Kiymetlerin Satilmasi;

bdg) Amortismana Tabi Olmanin Sartlari;

bdh) Amortismana Tabi Iktisadi Kiymetlerin Sigorta Tazminati;

bdi) Iktisadi Kiymet Üzerinden Amortisman Ayrilmamasi ve Yeniden Degerleme Uygulamasi;

bdi) Amortisman Uygulamasinda Amortismana Esas Alinacak Deger;

Maliyet Bedeli:

Gayrimenkullerde Maliyet Bedelinin Artmasi:

Demirbas Esya:

bdj) Amortisman Uygulamasinin Baslangici;

bdk) Kist Amortisman Ayirma Halleri;

1) Binek Otomobillerde Kist Amortisman Uygulamasi:

2) Isletme Sahibinin Ölümü Halinde Kist Amortisman Uygulamasi:

3) 5520 Sayili Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18, 19 ve 20.Maddelerine Göre Gerçeklesen Devir Halinde Kist Amortisman Uygulamasi:

Devir:

Devir Halinde Vergilendirme:

Devir Bilançosu ve Devir Beyannamesi:

4) Hesap Döneminin Degismesi Halinde Kist Amortisman Uygulamasi:

5) Gerçek Usulde Tespit Edilen Gayrimenkul Sermaye Iradlarinda Kist Amortisman Uygulamasi:

6) Adi Ortakliklarda, Ortaklik Yapisinin Degismesi Durumunda Kist Amortisman Uygulamasi:

bdl) Amortisman Uygulamasinda Süre;

bdm) Amortisman Oranlarinin Uygulamasi;

bdn) Amortisman Usulünün Seçimi;

bdo) Amortisman Kayit Yöntemi;

bdp) Amortismana Tabi Sabit Kiymetlerin Satilmasi Halinde Yapilacak Kayitlar;

bdr) Amortismana Tabi Iktisadi Kiymetlerin Sigorta Tazminatinda Yapilacak Kayitlar;

bds) Yenileme Fonu;

Ilk Tesis ve Taazzuv Giderlerinin ve Pestemalliklarin Itfasi:

Özel Maliyet Bedellerinin Itfasi:

bdt) Yeniden Degerleme ;   1123

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Yil Sonu Amortisman Kayitlari:

2) Amortismana Tabi Sabit Kiymetlerin Satilmasi.

3) Sabit Kiymet Satis Karinin, Sabit Kiymet Yenileme Fonuna Alinmasi.

4) Yeniden Degerleme ve Deger Artis Fonu Muhasebe Kaydi.

5) Amortismana Tabi Iktisadi Kiymetlerin Sigorta Tazminati Kayitlari.

258- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

ba) Isletmede 7/A ve 7/B seçenekleri (maliyet yöntemleri) uygulaniyorsa yapilacak islemler :

bb) Yatirim Dönemi Faiz ve Kur Farklari :

bc) Yatirim Tesvik Primleri :

bd) Isletme tarafindan isletmede kullanilmak üzere mal veya insa edilen yatirimlarla ilgili harcamalarin K.D.V.’leri :

be) Isletme tarafindan isletmede kullanilmak üzere imal veya insa edilen yatirimlarin aktife alinmasinda K.D.V. :

bf) Isletme tarafindan tek kalemde anahtar teslimi yaptirilan amortismana tabi iktisadi kiymetlerde K.D.V. :

bg) Tesvikli Yatirimlarda K.D.V. :

bh) Amortismana tabi iktisadi kiymetler nedeniyle yüklenilen katma deger vergilerinin bir defada indirim konusu yapilmasi:

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Anahtar teslimi yaptirilan yatirimlarin kaydi:

2) Isletme tarafindan yapilan yatirimlarin kaydi:

259- VERILEN AVANSLAR

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Kredili olarak yatirim mali ithalati:

2) Duran varlik alimi için verilen avanslarin ve duran varligin tesliminin kayitlari:

26- MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Amortismana tabi iktisadi kiymetlerin KDV’si ve indirimi:

Arastirma ve gelistirme harcamalari ile ilgili yeni düzenleme:

TÜRKIYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 38) MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDI:

TÜRKIYE MUHASEBE STANDARDI

(TMS 38)

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Amaç

Kapsam

Tanimlar

Maddi Olmayan Duran Varliklar

Belirlenebilirlik

Kontrol

Gelecekteki ekonomik yararlar

Muhasebelestirme ve ölçme   . 1143

Ayri olarak elde etme

Isletme birlesmesinin bir parçasi olarak elde etme

Isletme birlesmesinde elde edilen maddi olmayan duran varligin gerçege uygun degerinin ölçümü

Elde edilmis devam eden bir arastirma ve gelistirme projesi ile ilgili daha sonraki harcamalar

Devlet tesvigi yoluyla elde etme

Varliklarin takasi

Isletme içi yaratilan serefiye

Isletme içi yaratilan maddi olmayan duran varliklar

Arastirma safhasi

Gelistirme safhasi

Isletme içi yaratilan maddi olmayan duran varlik maliyeti

Paragraf 65′i açiklayan örnek

Giderin muhasebelestirilmesi

Varlik olarak muhasebelestirilmeyecek geçmisteki giderler

Muhasebelestirilme sonrasi ölçme

Maliyet yöntemi

Yeniden degerleme yöntemi   1151

Yararli ömür

Sinirli yararli ömre sahip maddi olmayan duran varliklar

Itfa süresi ve itfa yöntemi

Kalinti deger

Itfa süresi ve itfa yönteminin gözden geçirilmesi

Sinirsiz yararli ömre sahip maddi olmayan duran varliklar
Yararli ömür degerlendirmelerinin gözden geçirilmesi

Defter degerinin geri kazanilabilme durumu – deger düsüklügü zararlari

Kullanimdan çikarilmalar ve elden çikarilmalar

Örnek : Isletmeye Patent Alinmasi Ve Amortisman Ayrilmasi

ERTELENMIS VERGI VARLIGI (ALACAGI)

260- HAKLAR

Bazi Haklarin Tanimi :

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerleme ve Envanteri :

d- Örnekler :

Haklarin satin alinmasi:   1162

Muhasebe kayitlari:

da) Kömür çikarma hakkinin kayitlari:

db) Dönem sonunda alinan haktan amortisman ayrilmasi:

dc) Kömür çikartma hakkinin devredilmesinin kayitlari:

261- SEREFIYE

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Serefiye hakkinin alinmasi:

a) Serefiyenin aktife alinis kaydi:

b) Dönem Sonunda Amortisman Ayrilmasi:

c) Besinci Yil Sonunda Tamamen Itfa Edilen Serefiyelerin Aktiften Çikarilmasi:

2) Isletmenin devir alinmasinda serefiye hakkinin olmasi:

a) Serefiyenin Kaydi:

b) Amortisman Ayrilmasi:   1165

c) Besinci Yil Sonunda Tamamen Itfa Edilen Serefiyelerin Aktiften Çikarilmasi:

262- KURULUS VE ÖRGÜTLENME GIDERLERI

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerleme ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Kurulus ve örgütlenme giderleri:

Muhasebe kayitlari:

a) Kurulus ve Örgütlenme Giderlerinin Aktiflestirilmesi :

b) Amortisman Ayrilmasi:   1168

c) Besinci Yilin Sonunda Tamamen Amorti Edilen Kurulus ve Örgütlenme Giderlerinin Aktiften Çikarilmasi:   1168

2) Kurulus ve örgütlenme giderlerinin cari dönem giderlerine kaydi:

Muhasebe kayitlari:

263- ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI

193 Sayili Gelir Vergisi Kanunu’nun Diger Indirimlerle ilgili 89.maddesinin 9.fikrasi uyarinca Ar-Ge Indirimi:

5520 Sayili Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10.maddesi a bendine göre Ar-Ge Indirimi:

5228 Sayili Yasa Ile Yapilan Düzenlemeye Göre Arastirma ve Gelistirme Giderleri:

Arastirma ve Gelistirme Harcamalarinin Aktiflestirilmesi veya Gider Yazilmasi:

Arastirma ve Gelistirme (AR-GE):

Ilk Tesis ve Taazzuv Giderleri ve Pestemalliklar:

Türkiye Muhasebe Standartlarina (TMS) göre Arastirma ve Gelistirme Harcamalari:

Uluslararasi Muhasebe Standartlarina Göre Arastirma ve Gelistirme Harcamalari:

5520 Sayili Kurumlar Vergisi Kanunu ve 1 Nolu Genel Tebligine Göre Ar-Ge Indirimi:

1. Ar-Ge indirimi

2. Tanimlar

3. Ar-Ge faaliyetleri

4. Ar-Ge sayilmayan faaliyetler

5. Ar-Ge faaliyetinin siniri

6. Ar-Ge harcamalari

7. Ar-Ge harcamalarinin kayitlarda izlenmesi

8. Ar-Ge indiriminin uygulanmasi

9. Aktiflestirilen kiymetlerin devri

10. Diger hususlar

10.1. Disaridan saglanan fayda ve hizmetler

10.2. Mükelleflerden istenecek belgeler ve diger hususlar

10.3. Ar-Ge projesi ile ilgili olarak istenecek belgeler

10.4. Projenin Ar-Ge projesi olarak degerlendirilmemesinin sonuçlari

10.5. Yeminli mali müsavir tasdik raporu

10.6. Diger kurumlardan saglanan Ar-Ge destekleri

10.7. Teknoloji gelistirme bölgelerinde ve serbest bölgelerde yapilan Ar-Ge harcamalari

5746 Sayili Arastirma Gelistirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkindaki Kanuna Göre Ar-Ge Indirimi:

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Ar-Ge Tesvik Uygulamasi:

5746 Sayili Kanunda Yer Alan Ar-Ge Tesvik Uygulamasi:

5746 Sayili Kanuna göre, Gelir Vergisi Stopaji Tesviki Uygulamasi:

Gelir Vergisi Stopaji Tesviki Uygulamasi

1. Uygulama Esaslari

2. Uygulamanin Baslangici   1182

Tesvik Uygulamasi Disinda Kalan Ödemeler ve Tesviki Sona Erdiren Haller

1. Tesvik Uygulamasi Disinda Kalan Ödemeler

2. Tesvik Uygulamasinin Sona Erdigi Haller

Diger Hususlar

Maliye Bakanligi ile Sanayi ve Ticaret Bakanligi’nin Birlikte Hazirladigi Arastirma Ve Gelistirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine Iliskin Uygulama Ve Denetim Yönetmeligi’ne Göre Arastirma ve Gelistirme Faaliyetleri:

Tanimlar

Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerine Iliskin Hususlar, Indirim, Istisna, Destek ve Tesvik Unsurlari   1185

Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri

Ar-Ge ve yenilik sayilmayan faaliyetler

Ar-Ge ve yenilik harcamalarinin kapsami

Ar-Ge indirimi uygulama esaslari

Ar-Ge indiriminin uygulamasinda izlenecek yöntem

Gelir Vergisi Stopaji Tesviki ve Sigorta Primi Destegi Uygulamasi

Gelir vergisi stopaji tesviki uygulamasi

Sigorta primi destegi uygulamasi

Teknogirisim Sermayesi Destegi

Teknogirisim sermayesi destegi uygulamasi

Damga Vergisi Istisnasi   1191

Damga vergisi istisnasi uygulamasi

Teknoloji Gelistirme Bölgeleri Kanununda Yer Alan Istisna

1. Yasal düzenleme

2. Yazilim ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi istisnasinin kapsami

2.1. Istisna kapsamina giren faaliyetler

2.2. Bölgede faaliyete geçilmeden önce baslatilmis projelerden saglanan kazançlarin istisna kapsaminda degerlendirilip degerlendirilmeyecegi

3. Yönetici sirketlerin yararlanabilecekleri istisnanin kapsami

4. Istisna kazanç tutarinin tespiti

5. Müsterek genel giderler ve amortismanlarin dagitimi

6. Istisna kapsamindaki kazançlarin dagitilmasi

7. Istisna uygulamasinda süre

8. Bölgedeki isyeri kiralamalarinda gelir vergisi kesintisi

9. Teknoloji Gelistirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeligi hükümlerine göre bildirim ve beyanin yapilmasi gereken yer

Serbest bölgelerde uygulanan kurumlar vergisi istisnasi

1.Yasal düzenleme

2. Geçis döneminde kurumlar vergisi istisnasinin kapsami

3. Istisna kazanç tutarinin tespiti

4. Müsterek genel giderler ve amortismanlarin dagitimi

5. Vergi kesenlerin sorumlulugu

5.1. Kâr paylarinin dagitilmasi halinde vergi kesintisi

5.2. Mevduat faizi ve repo gelirinde vergi kesintisi

5.3. Muhtasar beyanname verilmesi

6. Istisna uygulamasinda süre

7. Imalat faaliyetlerine uygulanacak istisna

7.1. Genel olarak

7.2 Istisna kapsamindaki fason imalat

8. Diger hususlar

8.1. Defter ve belge düzeni

8.2. Serbest bölgelerde gerçeklesen birlesme ve devir hallerinde istisna uygulamasi

8.3. Faaliyet ruhsatlarinda belirtilen sürenin uzatilmasi

Kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlara isabet eden giderlerin diger kazançlardan indirilememesi   1199

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Arastirma ve Gelistirme Giderlerinin Kaydi:

Muhasebe kayitlari:

a) Arastirma ve Gelistirme Giderlerinin Aktife Alinmasi:

b) Amortisman Ayrilmasi:   1202

c) Besinci yilin sonunda tamamen itfa edilen arastirma ve gelistirme giderlerinin, aktiften çikisinin kaydi:

2) Yapilan arastirma ve gelistirme giderlerinin aktiflestirilmesine karar verilmesi:

a) Dönem içinde arastirma ve gelistirme faaliyeti ile ilgili harcamalarin kaydi:

b) Arastirma ve gelistirme giderlerinin dönem sonunda aktife alinmasi:

c) Arastirma ve gelistirme giderlerinin cari yil giderlerine kaydi:

264- ÖZEL MALIYETLER

Gayrimenkullerde veya Elektrik Üretim ve Dagitim Varliklarinda Maliyet Bedelinin Artmasi:

Özel Maliyet Bedellerinin Itfasi:

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

Özel maliyetlerin kaydi:   1207

Muhasebe kayitlari:

da) Aktife Alinmasi:

db) Dönem sonunda amortisman ayrilmasi:

dc) Bes yilin sonunda özel maliyetlerin aktiften çikis kaydi:

265- BILGISAYAR PROGRAMLARI (X)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

Bilgisayar programlarinin satin alinmasi:

Muhasebe kayitlari:

da) Aktife alinmasi:

db) Dönem sonunda amortisman ayrilmasi:

dc) Besinci yilin sonunda tamamen amorti edilen bilgisayar programlarinin aktiften çikarilmasi:

267- DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

268- BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Maddi olmayan duran varliklarla ilgili dönem sonlarinda amortisman ayrilmasi:

2) Tamamen itfa edilmis, maddi olmayan duran varliklarin aktiften çikisinin kaydi:

269- VERILEN AVANSLAR

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

Maddi olmayan duran varliklarla ilgili akreditif islemleri:

Muhasebe kayitlari:

da) Akreditif açildiginda:

db) Know-how ile ilgili rapor ve diger teknik döküman alindiginda:

27- ÖZEL TÜKENMEYE TABI VARLIKLAR

271- ARAMA GIDERLERI

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerleme ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Arama harcamalarinin isletme tarafindan yapilmasi:

a) 7/A Seçeneginde dönem içinde yapilan arama harcamalarinin kaydi:

b) Dönem sonunda yapilan kayitlar :

c) Arama giderlerinin aktife alinmasi :

d) Arama giderlerinden amortisman ayrilmasi :

Muhasebe kayitlari:

e) Tamamen itfa edilen arama giderlerinin aktiften çikisinin kaydi:

f) Arama faaliyetleri sonunda elverisli cevher bulunamamasi halinde yapilacak kayitlar:

2) Arama faaliyetlerinin isletme disindaki kuruluslara yaptirilmasi:

272- HAZIRLIK VE GELISTIRME GIDERLERI

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerleme ve Envanteri :

d- Örnekler :

Hazirlik ve gelistirme giderleri:

da) Hazirlik ve Gelistirme Giderlerinin Aktife Alinmasi :

db) Amortisman ayrilmasi :

dc) Tamamen itfa edilen hazirlik ve gelistirme giderlerinin aktiften çikisinin kaydi:

277- DIGER ÖZEL TÜKENMEYE TABI VARLIKLAR

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

278- BIRIKMIS TÜKENME PAYLARI (-)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

ba) Arama Giderleri Amortismani:

bb) Hazirlik ve Gelistirme Amortismani:

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Dönem sonlarinda amortisman ayrilmasi:

2) Tamamen itfa edilen özel tükenmeye tabi varliklarin aktiften çikisinin kaydi:

279- VERILEN AVANSLAR

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerleme ve Envanteri :

d- Örnekler :

Özel tükenmeye tabi varliklar için verilen avanslar:

da) Verilen avansin kaydi:

db) Petrol arama ve sondaj isi tamamlandiginda yapilacak kayit:

28- GELECEK YILLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI

280- GELECEK YILLARA AIT GIDERLER

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

Pesin ödenen kira bedelleri:

da) Ilk yil yapilacak muhasebe kayitlari:

db) Izleyen yilda yapilacak muhasebe kayitlari:

281- GELIR TAHAKKUKLARI   1226

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

Gelir tahakkuklari ile ilgili islemlerin kaydi:

da) Borç verildiginde:

db) Faizlerin kayitlara alinmasi:

dc) Dönem sonunda düzenlenen faturanin kaydi:

dd) Dönem sonunda 181 no.lu hesaptan 380 no.lu hesaba yapilan aktarmalarin kaydi:

29- DIGER DURAN VARLIKLAR   . 1228

291- GELECEK YILLARDA INDIRILECEK K.D.V.

22.07.1998 Tarih 4369 Sayili Kanunla yapilan yeni düzenlemeye göre Amortismana Tabi Iktisadi Kiymetlerin KDV’si indirimi:

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

Isletme tarafindan kendi kullanimi için duran varlik satin alinmasi ve imal veya insasi halinde muhasebe kayitlari:

da) Muhasebe kayitlari:   1229

db) A.T.I.K. K.D.V.’lerin izleyen yilda ve ilgili dönemlerde indirim yapilmasinin kaydi :

292- DIGER K.D.V.

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

Yeni düzenlemeye göre, Tesvikli Yatirimlarla ilgili KDV uygulamasi:

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Tesvikli yatirim mali ithalati ile ilgili KDV:

2) Tesvikli yatirim mali ithalatinin tesvik belgesine uygun olarak gerçeklesememesi:

293- GELECEK YILLAR IHTIYACI STOKLAR

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

Gelecek yillar ihtiyaci için mal alinmasi:

da) Yedek parçalar satin alindiginda:

db) Dönem sonunda yapilacak kayitlar:

294- ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDI DURAN VARLIKLAR

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Elden çikarilacak aktif varliklarin kaydi:

a) Ticari mallarin stoktan çikisinin yapilmasi:

b) Ticari mallarin satilmasi:

2) Amorti edilmis ve üretimde kullanilmayan duran varliklarin kaydi:

3) Satilma yetenegini yitiren stoklarin imha edilmesinde yapilacak kayit:

295- PESIN ÖDENEN VERGILER VE FONLAR

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

Pesin ödenen vergi ve fonlarin kaydi:

da) Yil içinde ödemeler yapildiginda yapilacak kayit:

db) Dönem sonunda indirilecek pesin ödenen vergi ve fonlarin kaydi:

297- DIGER ÇESITLI DURAN VARLIKLAR

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

298- STOK DEGER DÜSÜKLÜGÜ KARSILIGI (-)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

Stok deger düsüklügü karsiliginin ayrilmasi:

da) Mallarin gelecek yillar ihtiyaci stoklar hesabina alinmasi:

db) Karsilik ayrilmasi:   1241

dc) Karsilik ayrilmis stoklarin satisi:

299- BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnekler :

1) Hizmet disi birakilan duran varliklarin kaydi:

2) Hizmet disi birakilan duran varliklarin satisi:

II- PASIF

B- KAYNAKLAR VE KAYNAKLARI DÜZENLEYICI

HESAPLAR

3- KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

TÜRKIYE MUHASEBE STANDARDI UYGULAMALARI

TMS 1 – FINANSAL TABLOLARIN SUNULUSU

3- KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR

Kisa Vade/ Uzun Vade Ayrimi

322- BORÇ SENETLERI REESKONTU (-)

33- ILISKILI TARAFLARA BORÇLAR

Türkiye Muhasebe Standardi 11 Insaat Sözlesmeleri Standart Hükümlerinin Uygulamasi Ile Ilgili Örnekler:

39- SATIS AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARDA VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN BORÇLAR

42- TICARI BORÇLAR

420- SATICILAR

48- GELECEK YILLARA AIT GELIRLER VE GIDER TAHAKKUKLARI

55- KAR VEYA ZARARA AKTARILAMAYAN DIGER KAPSAMLI GELIRLER (GIDERLER)

Türkiye Muhasebe Standardi 16 Maddi Duran Varliklar Standardi ile ilgili hükümler:

Muhasebelestirme sonrasi ölçüm

Maliyet modeli

Yeniden degerleme modeli   1251

Türkiye Muhasebe Standardi 38 Maddi Olmayan Duran Varliklar Standardi ile ilgili hükümler:

Satilmaya hazir finansal varliklar

30- MALI BORÇLAR

300- BANKA KREDILERI

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

Yabanci Paralarin Alacak ve Borçlarin Degerlemesinde Yapilan Degisiklik:

ca) Ihracat Kredileri:

cb) Kabul Kredili Ödeme:   1258

cc) Pesin Ödeme:

cd) Alici Firma Prefinansmani:

ce) Ithalat Kredileri:

cea) Akreditifli Ödeme:   1259

ceb) Vesaik Mukabili Ödeme:

cec) Mal Mukabili Ödeme:   1259

ced) Kabul Kredili Ödeme:   1259

cee) Pesin Ödeme:

d- Örnekler:

Banka kredi islemleri ile ilgili örnek:

Banka Kredi Islemleri Muhasebe Kayitlari:

301- FINANSAL KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORÇLAR

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

Kiraci (B) Tarafindan Yapilacak Kayitlar:

a) Finansal Kiralama Sözlesmesinin Kiraci Tarafindan Tahakkukunun Kaydi:

b) Kiraci Tarafindan Dönem Sonlarinda Faiz ve Ana Para Ödemelerinin Kaydi:

c) Kiraci Tarafindan Kiralanan Iktisadi Kiymet Üzerinden Amortisman Ayrilmasi:

d) Kiracinin Finansal Kiralama Sözlesmesi Süresince Dönem Sonlarinda Yapacagi Kayitlar:

302- ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA BORÇLANMA MALIYETLERI (-)

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

Kiraci (B) Tarafindan Yapilacak Kayitlar:

a) Finansal Kiralama Sözlesmesinin Kiraci Tarafindan Tahakkukunun Kaydi:

b) Kiraci Tarafindan Dönem Sonlarinda Faiz ve Ana Para Ödemelerinin Kaydi:

c) Kiraci Tarafindan Kiralanan Iktisadi Kiymet Üzerinden Amortisman Ayrilmasi:

d) Kiracinin Finansal Kiralama Sözlesmesi Süresince Dönem Sonlarinda Yapacagi Kayitlar:

303- UZUN VADELI KREDILERIN ANAPARA TAKSITLERI

VE FAIZLERI

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnek:

Alinan isletme kredileri faizleri ve anapara taksitleri:

304- TAHVIL ANAPARA BORÇ TAKSIT VE FAIZLERI

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerleme ve Envanteri:

d- Örnekler :

1) Kisa vadeli borç haline gelen tahvillerin kaydi ve ödemesi:

2) Istenebilir duruma gelmemis tahvil faizlerinin tahakkuku:

3) Istenebilir duruma gelmis tahvillerin anapara ve faizlerinin ödenmesi:

305- ÇIKARILMIS BONOLAR VE SENETLER

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler :

1) Ihraç edilen finansman bonolarinin nominal bedelin altinda satilmasi:

2) Giderlere dönüsen ihraç farkinin kaydi:

3) Vadesi gelen finansman bonolarinin ödenmesi ve ihraç farklarinin finansman giderlerine kaydi:

306- ÇIKARILMIS DIGER MENKUL KIYMETLER

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

308- MENKUL KIYMETLER IHRAÇ FARKLARI (-)

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler :

1) Çikarilan finansman bonolarinin iskontolu pesin olarak satisi ve vadesinde ödenmesi:

2) Çikarilmis finansman bonolarinin iskontolu satisi ve istenebilir duruma gelmemis faizlerin tahakkuku:

309- DIGER MALI BORÇLAR   . 1278

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

32- TICARI BORÇLAR

320- SATICILAR

a- Bölümlenmesi:
b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d) Örnekler:

1) Kredili Mal Alimi:

2) Alinan Malin Iadesi:   1281

3) Mal alimi ile ilgili vade farki:

4) Mal alimindan sonra yapilan iskonto:

5) Dönem sonunda yabanci para cinsinden borçlarin degerlemesi:

a) Yabanci parali borçlarin degerlemesinin, olumsuz kur farkinin kaydi:

b) Yabanci parali borçlarin degerlemesinin, olumlu kur farkinin kaydi:

321- BORÇ SENETLERI

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlenmesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

1) Borç senedi verilmesi:   1286

2) Vadesinde ödenmeyen senet yerine yeni senet verilmesi:

322- BORÇ SENETLERI REESKONTU (-)

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerleme ve Envanteri:

d- Örnek:

Borç senetlerinin reeskonta tabi tutulmasi ve dönemsonu ve dönembasi yapilacak kayitlar:

326- ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

1) Depozito alinmasi:

2) Kirilan ve iade edilen depozitolar:

329- DIGER TICARI BORÇLAR   . 1291

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

33- DIGER BORÇLAR

331- ORTAKLARA BORÇLAR

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

1) Ortaklardan para alinmasi:

2) Ortaklardan alinan paranin ödenmesi:

332- ISTIRAKLERE BORÇLAR   . 1294

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

1) Istiraklerden borç para alinmasi:

2) Istiraklerden alinan borç paranin ve faizinin ödenmesi:

333- BAGLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

1) Bagli ortakliktan borç para alinmasi:

2) Borcun ödenmesi:

335- PERSONELE BORÇLAR

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

1) Ay sonunda ücretini almayan personelin ücretleri:

2) Ay sonunda personel tarafindan alinmayan ücretlerin ödenmesi:

336- DIGER ÇESITLI BORÇLAR

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

1) Isyeri kirasinin kaydi:

2) Isyeri kirasi fatura bedelinin ödenmesi:

337- DIGER BORÇ SENETLERI REESKONTU (-)

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

Diger borç senetleri reeskontu ile ilgili kayitlar:

34- ALINAN AVANSLAR

340- ALINAN SIPARIS AVANSLARI

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

1) Alinan siparis avanslarinin kaydi:

Muhasebe kayitlari:

a) Alinan avansin kaydi:   1301

b) Siparis avansinin damga vergisinin kaydi:

2) Siparisle ilgili mallarin teslim kaydi:

a) Siparis konusu malin teslimi:

b) Siparis alinan malin stok çikisinin kaydi:

3- Yurtdisi Satislarla Ilgili Pesin Alinan Avanslar:

a) Yurtdisindan ihracat taahhüdüne karsilik alinan avans paranin kaydi:

b) Yurtdisina yapilan ihracat taahhüdünün kapatilmasi:

c) Alinan avans hesabinin kapatilmasi:

349- ALINAN DIGER AVANSLAR

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

35- YILLARA YAYGIN INSAAT VE ONARIM HAKEDISLERI

350 – 357 YILLARA YAYGIN INSAAT VE ONARIM

HAKEDIS BEDELLERI

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

1) Yillara yaygin insaat ve onarim isleri ile ilgili kayitlar:

a) Yillara yaygin insaat ve onarim maliyetleri ile ilgili muhasebe fisleri:

b) Insaat ve onarim islerinde maliyet fisi:

c) Maliyet fisinden sonra düzenlenecek, fonksiyonel masraf nevi ile fonksiyonel masraf nevi yansitma hesaplarinin kapanis fisi:

d) Insaat ve onarim isini yapan isletme (müteahhit) tarafindan, hak edis bedelleri ile ilgili fatura düzenlendiginde, düzenlenecek muhasebe fisleri:

e) Yillara yaygin insaat ve onarim isini yaptiran ve bu isi üstlenen (müteahhit) isletmelerin avans ödemelerinde yapacaklari kayitlar:

ea) Insaat ve onarim isini yaptiran isletmenin yapacagi kayit:

eb) Insaat ve onarim isini yapan isletmenin (Müteahhit firmanin) hakedis bedelleri ile ilgili yapacagi kayit:

f) Bu islemler nedeniyle müteahhit firma tarafindan asagidaki kayitlar yapilir:

g) Taseronlara verilen avanslarin kayit islemleri:

ga) Müteahhit firmanin yapacagi kayit:

gb) Taseron firmanin yaptigi isle ilgili düzenledigi faturanin kaydi (müteahhit firmanin yapacagi kayit):

h) Isi yaptiran isletmenin yapacagi kayitlar (müteahhit firmalardan hakedis bedellerine karsilik faturalar alindiginda):

2) Hakedis bedelleri ile geçici kabul kayitlari:

a) Ilk hakedis bedelinin kaydi:

b) Ikinci hakedis bedelinin kaydi:

c) Geçici kabulün yapilmasi ile ilgili kayitlar:

358- YILLARA YAYGIN INSAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

2003 ve 2004 Yillari (A) Insaat ve Onarim Isinin Enflasyon Düzeltmesinde 697 Nolu Hesaba Alinan Enflasyon Düzeltmesi Farklari

697 Nolu Hesabin Alacak Bakiyesinin 358 Nolu Hesaba Devrinin Kaydi:

Geçici Kabulün Yapilmasinda (Isin Tamamlanmasinda) 358 Nolu Hesaptaki 697 Nolu Hesabin Alacak Kalaninin, 648 Nolu Sonuç Hesaplarina Aktarilmasi:

36- ÖDENECEK VERGI VE DIGER YÜKÜMLÜLÜKLER

360- ÖDENECEK VERGI VE FONLAR

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

1) Ücret tahakkuku:

Ücret Tahakkuklarinda Düzenlenecek Ücret Tahakkuk Fisi 7/A (Es zamanli kayit yönteminde)

2) Konut edindirme fonunun kaydi:

3) Vergi borcu taksitlendirilmesi:

361- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLIK KESINTILERI

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnek:

Sigorta borçlarinin taksitlendirilmesi:

368- VADESI GEÇMIS ERTELENMIS VEYA TAKSITLEN-

DIRILMIS VERGI VE DIGER YÜKÜMLÜLÜKLER

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnek:

Vergi borcunun ertelenmesi:

369- ÖDENECEK DIGER YÜKÜMLÜLÜKLER

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

37- BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI

Karsiliklar:

Özel Haller:

370- DÖNEM KARI VERGI VE DIGER YASAL

YÜKÜMLÜLÜK KARSILIKLARI   1326

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnek:

Dönem sonu karindan vergilerin hesaplanmasi ve kayitlari:

da) Vergilerin muhasebe kayitlari:

db) Net dönem karinin kaydi (Vergi sonrasi karin kaydi):

dc) Geçici verginin aktarilmasi:

dd) Net dönem karinin bilançoya aktarilmasi:

de) Izleyen 2014 yilinda yapilacak islemler:

df) Dönem içinde Kurumlar vergisi beyannamesi verilip, tahakkuk fisi alindiginda yapilacak islem:

dg) Geçici verginin hesaplanmasi ve kaydi:

Muhasebe kaydi:

Geçici verginin ödenmesinin kaydi:

371- DÖNEM KARININ PESIN ÖDENEN VERGI VE DIGER

YÜKÜMLÜLÜKLERI (-)

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnek:

1) Dönem sonu geçici verginin aktarilmasi:

2) Geçici vergi ile ilgili dönem sonu ve izleyen yil yapilacak kayitlar:

a) 31/12/2013 tarihi itibariyle yapilacak kayitlar:

b) Izleyen yilda yapilacak kayitlar:

372- KIDEM TAZMINATI KARSILIGI

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

1) Dönem sonu kidem tazminati karsiliklarinin ayrilmasi:

2) Isçinin isten ayrilmasi halinde yapilacak islem;

3) Dönem sonunda, sonraki dönemde ödenecek kidem tazminatlarin 372 no.lu hesaba aktarilmasi:

373- MALIYET GIDERLERI KARSILIGI

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnek:

Dönem içerisinde amortismanlarin karsilik yolu ile gider hesaplarina kaydi:

379- DIGER BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Degerlemesi ve Envanteri :

d- Örnek :

Toplu is sözlesmesi farklari ile ilgili karsiliklarin kaydi:

da) Karsilik tutarinin hesabi ve kaydi:

db) Izleyen yilda yapilacak kayit:

dc) Ek ücretler ödendiginde:

38- GELECEK AYLARA AIT GELIRLER VE GIDER

TAHAKKUKLARI

380- GELECEK AYLARA AIT GELIRLER

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

1) Izleyen yil için pesin tahsil edilen gelirlerin kaydi:

2) Izleyen yilda yapilacak kayit;

381- GIDER TAHAKKUKLARI   1343

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

1) Dönem sonunda bir yilin altina düsen gider tahakkuklarinin, 380 no.lu hesaba devrinin kaydi:

2) Dönem sonunda islemis tahvil faizlerinin tahakkukunun kaydi:

3) 7/B seçenegine göre ücret tahakkuku:

39- DIGER KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR

391- HESAPLANAN K.D.V.

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

1) Ödenecek KDV. olmasi:   1346

2) Ödenecek KDV.’nin çikmamasi:

3) Sonraki döneme devreden KDV. olmasi:

4) Isletmede imal edilen duran varligin KDV.:

392- DIGER K.D.V.

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d) Örnekler:

1) Tesvikli ithal yatirim mallari ile ilgili ertelenen KDV.’nin kayitlari:

2) Ertelemenin kaldirilmasi:

393- MERKEZ VE SUBELER CARI HESABI

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnek:

393- Merkez ve Subeler Cari Hesabinin Çalismasi Ile Ilgili Kayitlar:

a) Merkez Subeye para göndermistir.

b) Subenin yüklendigi ve Hesaplanan KDV’lerin merkeze nakli, subede ve merkezde yapilacak kayit ve islemler:

ba) Subenin yüklendigi ve Hesaplanan KDV’lerin merkeze nakli ve muhasebe kayitlari:

bb) Merkezin, Subenin hesaplanan ve yüklendigi KDV ile ilgili yapacagi islem ve kayitlar:

Merkez ve Subelerin Dönem Sonlarinda Yapacaklari Islemlere Örnek :

Dönem sonunda subenin yapacagi kayitlar:

Fonksiyonel gider nevi hesaplari ile yansitmalarinin kapatilmasi:

Subenin dönem kazancinin merkeze aktarilmasi:

Subenin karini merkeze devrinde yapacagi kayit:

393 no.lu hesabin kapanis ve açilis kaydi:

Merkezin subeden aldigi kar veya zarar dekontuna istinaden dönem sonunda yapacagi kayit:

Geçici Vergi dönemlerinde Subenin faaliyet sonuçlarinin Merkeze nakli ve yapilacak islemler:

394- HESAPLANAN ÖZEL TÜKETIM VERGISI

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

1) Özel Tüketim Vergisine Tabi Tutulmus Malin, Özel Tüketim Vergisine tabi olacak baska bir malin imalinda kullanilmasi.(Vergi Indirimi):

a) Baska bir Özel Tüketim Vergisine tabi malin imalatinda kullanilacak, Özel Tüketim Vergisine tabi malin alinmasinda yapilacak kayit:
b) Özel Tüketin Vergisine tabi mallarin, Özel Tüketim Vergisine tabi baska bir malin imalinde kullanilarak teslimin (satis) yapilmasinda yapilacak kayit:

c) Özel Tüketim Vergisinin ödenmesi (müteakip ayin 10 ve 15′inde):

2) Sorumlu sifatiyla ödenecek Özel Tüketim Vergisi:

3) Ihracat istisnasi ile ilgili kayitlar:

4- Özel Tüketim vergisi ile ilgili tecil ve terkin uygulanmasi:

397- SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d) Örnekler:

1) Kasa sayim fazlaliginin kaydi:

a) Kasa sayim fazlaliginin kaydi:

b) Nedeni belirlendiginde:

c) Bekleme süresi sonunda, nedeni belirlenemeyen sayim ve tesellüm fazlalarinin sonuç hesaplarina aktarilmasi:

2) Kasa fazlaligin nedeni izleyen yilda belirlendigi taktirde yapilacak kayit:

398- HESAPLANAN ÖZEL TÜKETIM VERGISI

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

399- DIGER ÇESITLI YABANCI KAYNAKLAR

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

4- UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

40- MALI BORÇLAR

400- BANKA KREDILERI

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

1) Alinan uzun vadeli isletme kredileri:

a) Uzun vadeli kredinin alinmasinda yapilacak kayit:

b) Dönem sonunda kisa vadeli duruma düsen kismin ve faizin kaydi:

2) Alinan uzun vadeli yabanci kaynakli krediler:

a) Kredinin alinmasi ile ilgili kayit:

b) Dönem sonunda yapilacak kayit:

c) Dönem sonunda, bir yilin altina düsen kredi borçlarinin 400 nolu hesaptan 303 nolu hesaba aktarilmasinin kaydi:

d) Aylik faiz ve kur farklarinin yatirim maliyetlerine aktarilmasi:

da) Temmuz sonu itibariyle kur farki ve faiz tahakkuku:

db) Tahakkuku yapilan kur farki ile faizlerin yatirim maliyetine aktarilmasi:

401- FINANSAL KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORÇLAR

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

Kiraci (B) Tarafindan Yapilacak Kayitlar:

a) Finansal Kiralama Sözlesmesinin Kiraci Tarafindan Tahakkukunun Kaydi:

b) Kiraci Tarafindan Dönem Sonlarinda Faiz ve Ana Para Ödemelerinin Kaydi:

c) Kiraci Tarafindan Kiralanan Iktisadi Kiymet Üzerinden Amortisman Ayrilmasi:

d) Kiracinin Finansal Kiralama Sözlesmesi Süresince Dönem Sonlarinda Yapacagi Kayitlar:

402- ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA BORÇLANMA MALIYETLERI (-)

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

Kiraci (B) Tarafindan Yapilacak Kayitlar:

a) Finansal Kiralama Sözlesmesinin Kiraci Tarafindan Tahakkukunun Kaydi:

b) Kiraci Tarafindan Dönem Sonlarinda Faiz ve Ana Para Ödemelerinin Kaydi:

c) Kiraci Tarafindan Kiralanan Iktisadi Kiymet Üzerinden Amortisman Ayrilmasi:

d) Kiracinin Finansal Kiralama Sözlesmesi Süresince Dönem Sonlarinda Yapacagi Kayitlar:

405- ÇIKARILMIS TAHVILLER   . 1381

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnek:

Uzun vadeli çikarilmis tahviller:

da) Tahviller ihraç edildiginde:

db) Bankanin tahvil satisi ile ilgili aldigi komisyon:

dc) Dönem sonunda islemis istenebilir durumda olmayan faiz tahakkuku:

dd) Dönem sonunda bir yilin altina düsen tahvil, anapara taksit ve faiz tutarlarinin 304 no.lu hesaba aktarilmasi:

de) Izleyen yilda islemis faizlerin tahakkuku:

df) Kesinlesmis tahvil faiz tahakkuklarinin 405 hesaba devri:

dg) Vadesi bir yilin altina inen tahvillerin 304 hesaba devri:

dh) Tahvil faizlerinin ödenmesi:

407- ÇIKARILMIS DIGER MENKUL KIYMETLER

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnek:

Uzun vadeli varliga dayali menkul kiymet çikarilmasi:

da) Varliga Dayali Menkul Kiymetin Ihraci:

db) Bankanin komisyon almasi:

dc) Dönem sonunda yapilacak islemler:

408- MENKUL KIYMETLER IHRAÇ FARKI (-)

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnek:

Nominal degerin altinda tahvil ihraci:

da) Tahvil ihraç satisi ile ilgili kayit:

db) Dönem sonunda yapilacak kayitlar:

dc) Vadeleri bir yilin altina inen ihraç farklarinin 308 nolu hesaba aktarilmasi:

dd) Tahvil anapara ve faizlerinin ödenmesi:

de) Anapara ve anapara ile birlikte son tahvil faizinin ödenmesi:

409- DIGER MALI BORÇLAR   . 1390

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnek:

42- TICARI BORÇLAR

420- SATICILAR

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnek:

Uzun vadeli mal alimi:

da) Malin alis kaydi:

db) Borçlarin vadesi bir yilin altina indiginde yapilacak islem:

421- BORÇ SENETLERI

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnek:

Mal alimi karsiligi uzun vadeli borç senedi düzenlenmesi:

da) Mal alisi ile ilgili kayit:

db) Vadesi bir yilin altina inen borç senetlerinin kaydi:

422- BORÇ SENETLERI REESKONTU (-)

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnek:

Uzun vadeli borç senetlerinin reeskontu:

da) Dönem sonunda yapacagi kayit:

db) Izleyen yilda dönem basinda yapilacak kayit:

426- ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnek:

Müsterilerden alinan teminatlarin kayitlari:

da) Nakdi teminatin alinmasinin kaydi:

db) Vadesi bir yilin altina düsen depozito ve teminatlar:

dc) Teminatin Gelir (Irad) Kaydi:

429- DIGER TICARI BORÇLAR   . 1399

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

43- DIGER BORÇLAR

431- ORTAKLARA BORÇLAR

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnek:

Ortaklardan uzun vadeli alinan borç paralar:

da) Alinan Borç Paranin Kaydi:

db) Alinan paraya faiz ödenmesi:

dc) Bir yilin altina inen ortaklara borcun kaydi:

432- ISTIRAKLERE BORÇLAR   . 1402

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnek:

Istiraklerden uzun vadeli borç para alinmasi:

da) Alinan paranin kaydi:   1402

db) Izleyen yilda kisa vadeli duruma düsen borcun aktarilmasi:

dc) Alinan paranin faiz faturasinin kaydi:

433- BAGLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d) Örnek:

Bagli ortakliklardan uzun vadeli borç para ve senet alinmasi:

da) Alinan para ve senedin kaydi:

db) Alinan paranin faiz faturasinin kaydi:

dc) Bir yilin altina inen borçlarin aktarilmasi:

436- DIGER ÇESITLI BORÇLAR

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnek:

437- DIGER BORÇ SENETLERI REESKONTU (-)

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnek:

Diger borç senetlerinin reeskontunun kayitlari:

da) Dönem sonunda yapilacak kayit:

db) Izleyen yilda yapilacak kayit:

438- KAMUYA OLAN ERTELENMIS VEYA TAKSITLENDI-

RILMIS BORÇLAR

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnek:

Vergi borçlarinin taksitlendirilmesi:

da) Taksitlendirme ile ilgili yevmiye kaydi:

db) Dönem sonunda tecil faizi ile ilk taksitin ödenmesinin kaydi:

dc) Bir yilin altina düsen ertelenmis veya taksitlendirilmis borçlarla ilgili kayit:

44- ALINAN AVANSLAR

440- ALINAN SIPARIS AVANSLARI

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnek:

Uzun vadeli alinan siparis avanslarinin kayitlari:

da) Avansin alinmasinin kaydi:

db) Alinan avansin vadesinin bir yilin altina indiginde yapilacak kayit:

449- ALINAN DIGER AVANSLAR

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

1) Isletmenin Esas Faaliyet Disindaki Mal ve Hizmet Satislari Için Aldigi Uzun Vadeli Avanslar:

2) Kisa Vadeli Duruma Düsen Uzun Vadeli Alinan Diger Avanslarin Ilgili Hesaplara Aktarilmasi:

3) Sirketin Almis Oldugu Siparis Avansi Karsiligi Malin Satisinin Kaydi:

47- BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI

Karsiliklar:

Özel Haller:

472- KIDEM TAZMINATI KARSILIGI

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

1) Dönem sonlarinda kidem tazminati karsiliklarinin ayrilmasi:

a) Muhasebe kaydi:

b) Vergi yasalarinca gider olarak kabul edilmeyen kidem tazminati karsiliklarinin nazim hesaplarda gösterilmesi:

c) Isletmenin izleyen yil içerisinde ödeyecegi Kidem tazminatinin 372 no.lu hesaba aktarilmasi:

2) Sermaye Piyasasi Kurulunun Tebligi Seri XI No:1 Mad. 42 ve Seri XI No:5 tebliglerine göre Kidem tazminati ayrilmasi:

479- DIGER BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

48- GELECEK YILLARA AIT GELIRLER VE GIDER

TAHAKKUKLARI

Aktif Geçici Hesap Kiymetleri:

Pasif Geçici Hesap Kiymetleri:

480- GELECEK YILLARA AIT GELIRLER

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnek:

Uzun süreye ait tahsil edilen kira gelirleri:

da) Muhasebe kaydi:

db) Dönem sonunda yapilacak kayit:

481- GIDER TAHAKKUKLARI   1421

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnek:

Uzun süre kiralanan isyeri kira bedellerinin kayitlari:

da) Kira bedelinin kaydi:   1422

db) Dönem sonunda yapilacak islem:

49- DIGER UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR

492- GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKIN

EDILEN KATMA DEGER VERGISI

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnek:

Tesvikli yatirim mali ithalinde ödenmesi gereken KDV.’nin uzun süre ertelenmesi:

da) Erteleme isleminin kaydi:

db) Tecil süresi bir yilin altina düstügünde yapilacak kayit:

493- TESISE KATILMA PAYLARI

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnek:

Tesise katilma paylarinin kayitlari:

da) Tahsilat yapildigindaki kayit:

db) Cari döneme isabet eden katilma paylarinin kaydi:

499- DIGER ÇESITLI UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

5- ÖZ KAYNAKLAR

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

50- ÖDENMIS SERMAYE

500- SERMAYE

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

ca) Sermayenin kaybi, borca batik olma durumu

caa) Çagri ve bildirim yükümü

cab) Iflasin ertelenmesi   1429

cac) Erteleme tedbirleri:   1429

cad) Erteleme kararinin etkileri:

ANONIM SIRKETLER

ANONIM SIRKETLERIN KURULUSU

TEK PAY SAHIPLI ANONIM SIRKETLERIN KURULUSU

ADRES DEGISIKLIGI

SUBE AÇILISI

SUBE KAPANISI

MERKEZI BASKA BIR SICILIN GÖREV ALANINDA BULUNAN ANONIM SIRKETIN ISTANBUL’A MERKEZ NAKLI

GENEL KURUL

BAKANLIK TEMSILCISI BULUNDURMA ZORUNLULUGU OLAN ANONIM SIRKET GENEL KURUL TOPLANTILARI

ANASÖZLESME DEGISIKLIGI   1434

ANONIM SIRKETLERDE ESAS SERMAYE ARTTIRIMI

ANONIM SIRKETLERDE ESAS SERMAYENIN AZALTILMASI

ANONIM SIRKETLERDE SERMAYENIN AZALTIM ILE ARTIRMANIN ES ZAMANLI OLARAK YAPILMASI

YÖNETIM KURULU ÜYESININ ISTIFASI VE YENI ATAMA

TEMSIL VE ILZAM KARARLARI   1437

Tüzel Kisi Yönetim Kurulu Üyesi Bulunan Anonim Sirketlerde Görev ve Yetki Dagilimina Iliskin Kararlar ile Tüzel Kisi Adina, Tüzel Kisi Tarafindan Belirlenen Gerçek Kisinin Bildirimi Hakkinda Açiklama

ANONIM SIRKETLERDE YETKILI YÖNETIM KURULU ÜYESININ TÜZEL KISI OLMASI HALINDE IBRAZ EDILECEK IMZA BEYANI HAKKINDA

TEK PAY SAHIPLIGI BILDIRIMI

TASFIYE GIRIS

TASFIYE SONU

TASFIYEDEN DÖNÜLMESI

LIMITED SIRKET

Kavram

Ortaklarin sayisi

KURULUS

Tek Pay Sahipli Limited Sirketlerin Kurulusu

GENEL KURUL (Ortaklar Kurulu Karari)

LIMITED SIRKETLERDE ANASÖZLESME DEGISIKLIGI

LIMITED SIRKETLERDE ESAS SERMAYE ARTTIRIMI

LIMITED SIRKETLERDE ESAS SERMAYENIN AZALTILMASI

Sermaye Azaltimi ve Sermaye Arttiriminin Es Zamanli Yapilmasi

ADRES DEGISIKLIGI

SUBE AÇILISI

SUBE KAPANISI

MERKEZI BASKA BIR SICILIN GÖREV ALANINDA BULUNAN LIMITED SIRKETIN ISTANBUL’A MERKEZ NAKLI

HISSE DEVRI

TEK PAY SAHIPLIGI BILDIRIMI

VERASETEN HISSE DAGILIMI   1447

MÜDÜR ATAMASI

Tüzel Kisi Müdürü Bulunan Limited Sirketlerde Görev ve Yetki Dagilimina Iliskin Kararlar ile Tüzel Kisi Adina, Tüzel Kisi Tarafindan Belirlenen Gerçek Kisinin Bildirimi Hakkinda Açiklama

Limited Sirketlerde Müdürün Tüzel Kisi Olmasi Halinde Ibraz Edilecek Imza Beyani Hakkinda

MÜDÜR ISTIFASI

SIGORTA ACENTELIGI

SIGORTA ACENTELIGI FESHI   1449

TASFIYEYE GIRIS

TASFIYE SONU

TASFIYEDEN DÖNÜLMESI

ANONIM VE LIMITED SIRKETLERIN SERMAYELERINI YENI ASGARI TUTARLARA YÜKSELTMELERINE VE KURULUSU VE ESAS SÖZLESME DEGISIKLIGI IZNE TABI ANONIM SIRKETLERIN BELIRLENMESINE ILISKIN TEBLIG

Kurulusu ve esas sözlesme degisikligi islemleri Bakanlik iznine tabi olan sirketler

Bakanlik izni alinmasi

Sermayenin asgari tutarlara yükseltilmesi

d- Örnekler:

1) Sermaye taahhüdü ve ödeme kayitlari:

a) Sermaye Taahhüdünün Tahakkuku:

b) 1/4 Sermayenin tescil tarihinden önce Is Bankasi’na yatirilmasi:

c) 1/4 Sermayenin bankadan çekilmesi:

d) Diger sermaye apellerinin ödenmesi:

2) Öz kaynaklarin 2/3′ünün yitirilmesinin ortaklar tarafindan karsilanmasi:

a) Geçmis yillar zararlarinin ortaklar tarafindan karsilanarak kapatilmasi:

b) Geçmis yillar zararlarinin kapatilmayarak, zararin ortaklar tarafindan karsilanmasi:

501- ÖDENMEMIS SERMAYE (-)

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnek:

Sermaye arttiriminin taahhüdü ve ödenmesi:

da) Sermaye artirimi taahhüdünün kaydi:

db) Sermaye artirimi ile ilgili 1/4 nakit sermayenin ödenmesi:

dc) Sermaye artirimi ile ilgili 1/4 sermayenin bankadan çekilmesi:

502- SERMAYE DÜZELTMESI OLUMLU FARKLARI

Pasif Kalemlere Ait Enflasyon Fark Hesabinda Yer Alan Degerlerin Çekilisi:

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

da) 500- Sermaye Hesabi’nin 2003 Yili Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farklarinin Kaydi:

db) 502- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarinin Sermayeye Ilave Edilmesi:

dc) 502- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarinin, Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Olusmus Geçmis Yillarinin Zararlarinin Kapatilmasinda Kullanilmasi:

503- SERMAYE DÜZELTMESI OLUMSUZ FARKLARI (-)

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

da) 2003 Yili Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farklari Kaydi:

db) 2004 Yili Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklari Kaydi:

52- SERMAYE YEDEKLERI

520- HISSE SENEDI IHRAÇ PRIMLERI

Hisse Senetleri Rüçhan Hakki Satis Kazançlari Ile Emisyon Primlerinin Kurumlar ve Gelir Vergisi Yönünden Durumu:

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnek:

Sermaye arttirimi yoluyla çikartilan primli hisse senetleri:

da) Sermaye artirimin taahhüdü:

db) Ihraç edilen hisse senetlerinin satisinin kaydi:

dc) Hisse senetli ihraç primlerinin net tutarinin hesaplanmasi:

521- HISSE SENEDI IPTAL KARLARI

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnek:

Iptal edilen hisse senetleri yerine yeni hisse senetleri çikartilmasi:

da) Iptal edilen hisse senetleri yerine yeni hisse senetlerinin çikarilmasinin kaydi:

db) Hisse senedi iptal karlari üzerinden gelir vergisi ve fon kesintisi:

522- M.D.V. YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnek:

M.D.V. yeniden degerleme deger artis fonu:

da) Yeniden degerleme isleminin kaydi:

db) Yeniden degerleme deger artis fonunun sermayeye ilavesi:

523- ISTIRAKLER YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi:

d- Örnek:

Istiraklerde bagli ortakliklarda yeniden degerleme deger artis fonlari:

da) Alinan bedelsiz hisse senetlerinin kaydi:

db) Istirakler ve bagli ortakliklar yeniden degerleme artislarinin sermayeye ilavesi:

dc) Istirakler yeniden degerleme artislarina tekabul eden hisse senetlerinin satisi:

dd) Istirak hisselerinin yeniden degerlemeye tabi tutularak satisi:

524- MALIYET BEDELI ARTISLARI FONU

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnek:

Gayrimenkul veya istirak hisselerinin satisi:

da) Istirak hisselerinin satisinda maliyet bedelinin yeniden degerlemeye tabi tutulmasi:

db) Örnegin gayrimenkul satisi olarak muhasebelestirilmesi:

dc) Örnekte gayrimenkul satisi her yil yeniden degerlemeye tabi tutulmus, fakat olusan deger artis fonu sermayeye ilave edilmemis olmasi halinde muhasebe kaydi:

525- KAYDA ALINAN EMTIA KARSILIGI

a) Bölümlenmesi:

b) Isleyisi:

c) Degerlemesi ve Envanteri:

d) Örnekler:

1) Kayitlarda yer almayan mallarin beyan edilerek kayitlara alinmasi:

2) Kayitlarda yer almayan demirbaslarin beyan edilerek kayitlara alinmasi:

3) Kayitlarda yer aldigi halde mevcut olmayan mallarin fatura edilmesi:

529- DIGER SERMAYE YEDEKLERI

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

Kiymetli Maden ve Ziynet Esyasi Beyani Hakkinda Kanun:

a) Genel Açiklama:

b) Örnek:

c) Muhasebe kayitlari:

54- KAR YEDEKLERI

540- YASAL YEDEKLER

Yedek akçeler

I – Kanuni yedek akçe

1. Genel kanuni yedek akçe

2. Sirketin iktisap ettigi kendi pay senetleri için ayrilan yedek akçe ve yeniden degerleme fonlari

II – Sirketin istegi ile ayirdigi yedek akçe

1. Genel olarak

2. Çalisanlar ve isçiler lehine yardim akçesi

III – Kâr payi ile yedek akçeler arasinda ilgi

Birinci tertip yedek akçeler:

Ikinci tertip yedek akçeler:

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnek:

Kar Paylarinin Vergilendirilmesinde Yeni Sistem:

Ticari bilanço karlarindan yedek akçelerin ayrilmasi:

da) Birinci Tertip Yedek Akçenin ayrilmasi:

db) Genel kurul karin dagitimina karar verdiginde yapilacak islemler:

541- STATÜ YEDEKLERI

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnek:

Esas mukaveleye göre statü yedeklerinin ayrilmasi:

542- OLAGANÜSTÜ YEDEKLER   . 1488

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

Tam Mükellef Kurumlarda Kar Dagitimi:

1) Dagitima tabi tutulacak kardan bir kisminin olaganüstü ihtiyatlara ayrilmasi:

Olaganüstü ihtiyatlarin kaydi:

2) Olaganüstü ihtiyatlarin dagitimi:

a) Olaganüstü yedeklerin dagitimi:

b) Olaganüstü ihtiyatlarin ortaklara ödenmesinin kaydi:

548- DIGER KAR YEDEKLERI   1491

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

549- ÖZEL FONLAR

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi

ba) Yenileme Fonlari:

bb) Finansman Fonu:

Finansman Fonu uygulamasi 01.01.1999 tarihinden itibaren kaldirilmistir.

bc) Finansman Fonunun hesabi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

1) Finansman fonu ile ilgili örnek:

a) Cari yil ayrilan finansman fonunun kaydi:

b) Önceki yilin finansman fonunun kurum kazancina ilavesi:

2) Otomobil satisi ve sabit kiymet yenileme fonu ile ilgili örnek:

a) Otomobil satisi ile ilgili muhasebe kayitlari:

b) Otomobil satis karinin yenileme fonuna alinmasi:

c) Üç yil içerisinde sabit kiymet yenilenmezse:

d) Sabit kiymet yenileme fonunun sabit kiymet aliminda kullanilmasi:

e) Alinan otomobilin cari yil amortisman kaydi:

f) 31.12.1998 tarihinden önce binek arabalarin yenileme fonu:

56- KAR PAYLARI (X)

560- ISTIRAKLERDEKI KAR PAYLARI (X)

561- BAGLI ORTAKLIKLARDAKI KAR PAYLARI (X)

569- DIGER ORTAKLIKLAR KAR PAYLARI (X)

57- GEÇMIS YILLAR KARLARI   1497

570- GEÇMIS YILLAR KARLARI

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

1) Kollektif sirketlerin ticari bilanço karlari:

a) Kollektif sirketin mali karinin hesaplanmasi:

b) Kollektif sirkette izleyen yilda yapilacak kayitlar:

2) Sermaye sirketlerinde ticari bilanço karlari:

a) Dönem net karinin geçmis yillar kari hesabina devri:

I.Tertip Yedek Ayrilmasi:   1499

II.Tertip Yedeklerin Ayrilmasi

b) Kar dagitimi:

c) Ortaklara temettü paylarinin ödenmesi:

d) Enflasyon Düzeltmesi sonucunda olusan karlarin ve sermaye düzeltmesi farklarinin sermayeye ilave edilmesi:

31/12/2003 Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi Sonucu Olusan Düzeltilmis Geçmis Yillar Karlari:

Kar Dagitimi:

31/12/2004 Yili Düzeltilmis Cari Dönem Kar-Zarari:

58- GEÇMIS YILLAR ZARARLARI (-)

580- GEÇMIS YILLAR ZARARLARI

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

Geçmis Yillar Zararlarinin Mahsubu:

Sermayenin kaybi, borca batik olma durumu

a) Çagri ve bildirim yükümü

b) Iflasin ertelenmesi

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

1) Adi sirketlerle kollektif sirketlerde, dönem faaliyet sonucunun zarar olmasi:

Kollektif sirket dönem zararinin aktarilmasi ile ilgili muhasebe kayitlari:

2) Sermaye sirketlerinde dönem faaliyet sonucunun zarar olmasi:

a) Dönem sonunda yapilacak kayit:

b) Izleyen yil dönem basi kayitlari:

3) Geçmis yil zararlarinin mahsubu:

4) Düzeltilmis Geçmis Yil Zararlari:

Geçmis Yil Kar ve Zararlari:

Pasif Kalemlere Ait Enflasyon Fark Hesabinda Yer Alan Degerlerin Çekilisi:

31/12/2004 Yili Zararlari:

59- DÖNEM NET KARI (ZARARI)

590- DÖNEM NET KARI

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

1) Adi sirketlerle kollektif sirketlerde dönemsonu ve dönembasi islemleri:

a) Dönem sonu ve dönem basi muhasebe kayitlari:

b) Dönem karinin geçmis yil karlari hesabina devri:

2) Sermaye sirketlerinde dönemsonu ve dönembasi islemleri:

Dönem sonu ve dönem basi islemleri:

3- Yeni Ticaret Kanunundaki Avans Kar Payi

Pay Sahiplerinin Sirkete Borçlanma Yasagi

Kar Payi, Hazirlik Dönemi Faizi Ve Kazanç Payi

591- DÖNEM NET ZARARI (-)   . 1513

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

1) Adi ve kollektif sirketlerde dönem faaliyet sonuçlarinin zarar olmasi:

Kollektif sirkette dönem sonu ve dönem basi islemleri:

2) Sermaye sirketlerinde dönem faaliyet sonuçlarinin zarar olmasi:

Anonim sirkette dönem sonu ve dönem basi islemleri:

III- GELIR TABLOSU HESAPLARI

( KAR / ZARAR )

C- SATISLAR, DIGER GELIR VE GIDERLER,

MALIYETLER VE KAR VE ZARAR HESAPLARI

6- GELIR TABLOSU HESAPLARI

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

60- BRÜT SATISLAR

GELIR TABLOSU HESAPLARI ILE TÜRKIYE MUHASEBE STANDARTLARININ ILISKISININ INCELENMESI

680- ÇALISMAYAN KISIM GIDER VE ZARARLARI

TEKDÜZEN MUHASEBE SISTEMINE VE TÜRKIYE MUHASEBE STANDARDINA GÖRE VERGI VE DIGER YÜKÜMLÜLÜKLERIN HESAPLANMASI

Türkiye Muhasebe Standartlarinda Gelir Tablosu;

TÜRKIYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 12) GELIR VERGILERI STANDARDI:

TÜRKIYE MUHASEBE STANDARDI

(TMS 12)

GELIR VERGILERI

Amaç

Kapsam

Tanimlar

Vergiye esas deger

Dönem vergi borcu ve dönem vergi varliklarinin muhasebelestirilmesi

Ertelenmis vergi borçlarinin ve ertelenmis vergi varliklarinin muhasebelestirilmesi

Vergiye tabi geçici farklar

Isletme birlesmeleri

Gerçege uygun degerinden izlenen/gösterilen varliklar

Serefiye

Bir varlik veya borcun ilk muhasebelestirilmesi

Indirilebilir geçici farklar

Serefiye

Bir varlik veya borcun ilk muhasebelestirilmesi

Kullanilmamis mali zararlar ve vergi avantajlari

Muhasebelestirilmemis ertelenmis vergi varliklarinin tekrar degerlendirilmesi

Bagli ortaklar, subeler ve istiraklerdeki yatirimlar ile is ortakliklarindaki paylar

Ölçme

Dönem vergisinin ve ertelenmis verginin muhasebelestirilmesi

Kar veya zararda muhasebelestirilen kalemler

Dogrudan özkaynaklara borç veya alacak olarak kaydedilen kalemler

Isletme birlesmelerinden dogan ertelenmis vergi

Hisseye dayali ödeme islemlerinden dogan dönem vergisi ve ertelenmis vergi

Sunum

Vergi varliklari ve vergi borçlari

Mahsup

Vergi gideri

Olagan faaliyet kâri (zarari) ile ilgili vergi gideri (geliri)

Kur degisimlerinin yabanci ülkelerdeki faaliyetlerle ilgili ertelenmis vergi borcuna veya alacagina etkisi

Açiklama

TÜRKIYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 18) HASILAT STANDARDI:

TÜRKIYE MUHASEBE STANDARDI

(TMS 18)

HASILAT

Amaç

Kapsam

Tanimlar

Hasilatin Ölçümü

Islemin ayristirilmasi

Mal satisi

Hizmetlerin sunumu

Faiz, isim haklari ve temettüler

Açiklama

600-YURTIÇI SATISLAR

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Örnek:

Mal ve hizmet satisi kayitlari:

ca) Dönem içinde yapilacak kayitlar:

cb) Dönem sonunda yapilacak kayit:

601- YURTDISI SATISLAR

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Örnek:

Yurtdisi satis (ihracat) islemleri:

602- DIGER GELIRLER

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

Alinan Sübvansiyonlar :   1552

Vergi Iadeleri :

Navlun Primleri:

c- Örnekler:

1) Navlun primleri kaydi:   1553

2) Vade farklarinin kaydi:

61- SATIS INDIRIMLERI (-)   . 1554

610- SATISTAN IADELER (-)   . 1554

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Örnekler:

1) Satilan malin iadesi:   1555

2) Net satislarin stoktan çikisi:

611-SATIS ISKONTOLARI (-)   . 1557

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

Kasa Iskontosu:

c) Örnekler:

1) Kasa iskontolari ile ilgili örnek:

2) Miktar iskontosu ile ilgili örnek:

3) Satis iskontolari ile ilgili diger örnekler:

612- DIGER INDIRIMLER (-)   . 1561

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

Kur Farklari:

c- Örnek:

Satilan mallara ait sevk giderleri:

62- SATISLARIN MALIYETI (-)

620- SATILAN MAMULLER MALIYETI (-)

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Örnek:

Satilan mamullerin stok çikisinin kaydi:

621- SATILAN TICARI MALLAR MALIYETI (-)

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Örnek :

Satilan malin stok çikisinin kaydi:

622- SATILAN HIZMET MALIYETI (-)

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Örnekler:

1) 7/A Seçenegini uygulayan hizmet isletmelerine örnek:

2) 7/B seçenegini uygulayan hizmet isletmelerine örnek:

623- DIGER SATISLARIN MALIYETI (-)

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Örnek:

Hurda ve ilk madde satislari:

63- FAALIYET GIDERLERI (-)

630- ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-)

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

Ar-Ge indirimi

1. Tanimlar

2. Ar-Ge faaliyetleri (Kapsam içi faaliyetleri)

3. Ar-Ge sayilmayan faaliyetler (Kapsam disi faaliyetleri)

4. Ar-Ge faaliyetinin siniri

5. Ar-Ge harcamalari

6. Ar-Ge harcamalarinin kayitlarda izlenmesi

7. Ar-Ge indiriminin uygulanmasi

8. Aktiflestirilen kiymetlerin devri

9. Diger hususlar

9.1. Disaridan saglanan fayda ve hizmetler

9.2. Mükelleflerden istenecek belgeler ve diger hususlar

9.2.1. Ar-Ge projesi ile ilgili olarak istenecek belgeler

9.2.2. Projenin Ar-Ge projesi olarak degerlendirilmemesinin sonuçlari

9.2.3. Yeminli mali müsavir tasdik raporu

9.2.4. Diger kurumlardan saglanan Ar-Ge destekleri

AR-GE INDIRIMI UYGULAMASI ILE ILGILI GETIRILEN INDIRIM VE ISTISNALAR ILE AR-GE TESVIKLERI

1- Ar-Ge Tesvikleri ve Uygulamasi

5084 sayili Yatirimlarin ve Istihdamin Tesviki Ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanunun Mevzuati Ile Ilgili Tesvikler

ARASTIRMA VE GELISTIRME FAALIYETLERININ, AR-GE INDIRIMI UYGULAMASININ, 4691 SAYILI TEKNOLOJI GELISTIRME BÖLGELERI KANUNU, 5746 SAYILI ARASTIRMA VE GELISTIRME FAALIYETLERININ DESTEKLENMESI HAKKINDAKI KANUNUN VE 5084 SAYILI YATIRIMLARIN VE ISTIHDAMIN TESVIKI HAKKINDAKI KANUN YÖNÜNDEN INCELENMESI

4691 SAYILI TEKNOLOJI GELISTIRME BÖLGELERI KANUNU

TEKNOLOJI GELISTIRME BÖLGELERINDE VERGISEL TESVIK UYGULAMASI

Girisimci Sirket:

Yönetici Sirket:

Yönetici Sirketin Denetimi

Yönetici Sirketin Personel Istihdami

Yönetici Sirkete Saglanan Destek ve muafiyetler

Teknoloji Gelistirme Bölgelerinde Faaliyette Bulunan Mükelleflere Yönelik Vergisel Tesvikler

1. Yazilim ve AR-GE’ye Dayali Üretim Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazançlara Iliskin Istisna   . 1584

1.1. Istisna Kapsamina Giren Faaliyetler

1.2. Bölgede Faaliyete Geçilmeden Önce Baslatilmis Projelerden Saglanan Kazançlarin Anilan Istisna Kapsaminda Degerlendirilip Degerlendirilmeyecegi

1.3. Istisna Tutarinin Tespiti

1.3.1. Müsterek Genel Giderler ve Amortismanlarin Dagitimi

1.3.2. Bölgedeki Diger Faaliyetlerden Saglanan Kazançlarin Anilan Istisna Kapsaminda Degerlendirilip Degerlendirilmeyecegi

1.4. Istisna Uygulamasinda Süre

1.5. Geçici Vergi Uygulamasi

1.6. Istisna Kazançlarin Dagitimi Halinde Stopaj

1.7. Muhasebe Kayitlari   1585

1.8. Katma Deger Vergisi Istisnasi

Teknoloji Gelistirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Tesvikler:

1. Yazilim ve AR-GE’ ye Dayali Üretim Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazançlarda Gelir ve Kurumlar Vergisi Istisnasi

2. Bölgede Çalisan Personelin Ücretlerinde Istisna Uygulamasi

3. Yönetici Sirketlerin Yararlanabilecekleri Vergisel Tesvikler

3.1. 5035 sayili Kanun Ile Yapilan Düzenleme

3.2. Istisna Kapsamina Giren Kazançlar

3.3. Istisna Tutarinin Tespiti

3.3.1. Müsterek Genel Giderler ve Amortismanlarin Dagitimi

3.3.2. Bölgedeki Diger Faaliyetlerden Saglanan Kazançlarin Anilan Istisna Kapsaminda Degerlendirilip Degerlendirilmeyecegi

3.3.3. Istisna Uygulamasinda Süre

3.3.4. Geçici Vergi Uygulamasi

3.3.5. Istisna Kapsamindaki Kazançlarin Dagitilmasi

3.3.6. Muhasebe Kayitlari   1588

4. Diger Hususlar

4.1. Istisna Kazancin Beyannamede Gösterilmesi

4.2. Bagis ve Yardimlar ile Ödenen Destekleme Primlerinin Kazanç Tespitinde Dikkate Alinip Alinmayacagi

Teknoloji Gelistirme Bölgelerinde, Ar-Ge Merkezlerinde ve Serbest Bölgelerde Yapilan, Ar-Ge Harcamalari:

TEKNOLOJI GELISTIRME BÖLGELERI YÖNETMENLIGINE GÖRE, MUAFIYETLER VE BILDIRIMLER

“Muafiyetler ve vergi indirimlerinin uygulanmasi

5746 SAYILI ARASTIRMA VE GELISTIRME FAALIYETLERININ DESTEKLENMESI HAKKINDAKI KANUNA GÖRE AR-GE INDIRIMI UYGULAMASI:

ARASTIRMA VE GELISTIRME FAALIYETLERININ DESTEKLENMESININ AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLARI:

“Amaç ve kapsam

Tanimlar

2- AR-GE VE YENILIK FAALIYETLERINE ILISKIN HUSUSLAR, INDIRIM, ISTISNA, DESTEK VE TESVIK UNSURLARI   1592

Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri

Ar-Ge ve yenilik sayilmayan faaliyetler

Ar-Ge ve yenilik harcamalarinin kapsami

Ar-Ge indirimi uygulama esaslari

Ar-Ge indiriminin uygulamasinda izlenecek yöntem

3- GELIR VERGISI STOPAJI TESVIKI VE SIGORTA PRIMI DESTEGI UYGULAMASI

Gelir vergisi stopaji tesviki uygulamasi

AR-GE KAPSAMINDA GELIR VERGISI STOPAJI TESVIKINE ILISKIN BILDIRIM

Sigorta primi destegi uygulamasi

4- TEKNOGIRISIM SERMAYESI DESTEGI

Teknogirisim sermayesi destegi uygulamasi

5- DAMGA VERGISI ISTISNASI

Damga vergisi istisnasi uygulamasi

5746 Sayili Arastirma ve Gelistirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkinda Kanunda Belirtilen Damga Vergisi Istisnasi Uygulamasina Iliskin 3 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebligi:

“Ar-Ge ve Yenilik Faaliyeti ile Ilgili Damga Vergisi Istisnasi Uygulamasi

1. Uygulama Esaslari

2. Istisna Uygulamasinin Baslangici

3. Istisna Uygulamasinin Sona Erdigi Haller

Islem Yapan Kurum ve Kuruluslarin Sorumlulugu

Diger Hususlar

Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri ile Ilgili Olarak Damga Vergisi Istisnasindan Yararlananlara Ait Bildirim   . 1606

6- DEGERLENDIRME VE DENETIM KOMISYONU, AR-GE MERKEZLERI ILE REKABET ÖNCESI ISBIRLIGI PROJELERINE ILISKIN HUSUSLAR

“Degerlendirme ve Denetim Komisyonu

Ar-Ge merkezleri

Ar-Ge merkezlerinin denetlenmesi

Rekabet öncesi isbirligi projeleri

Rekabet Öncesi Isbirligi Projelerinin Denetlenmesi

7- TEKNOLOJI MERKEZLERI, AR-GE VE YENILIK PROJELERI VE TEKNOGIRISIM SERMAYESI DESTEGI, DENETIM

Uygulama ve denetim esaslari

Teknoloji merkezleri (teknoloji merkezi isletmeleri)

Ar-Ge ve yenilik projeleri

Teknogirisim sermayesi destegi

Denetim

8- SARTLARIN IHLALI

Sartlarin ihlali ve destek ve tesviklerin amaci disinda kullanilmasi

9- ÇESITLI VE SON HÜKÜMLER

Nakit desteklerin izlenmesi

Komisyon üyeleri ve hakem ödemeleri

Gizlilik

5746 Sayili Kanunla degistirilen hükümler

Yürürlük

SERBEST BÖLGELERDE ISTISNA UYGULAMASI

Geçis döneminde kurumlar vergisi istisnasinin kapsami

Istisna kazanç tutarinin tespiti

Müsterek genel giderler ve amortismanlarin dagitimi

Vergi kesenlerin sorumlulugu

Kâr paylarinin dagitilmasi halinde vergi kesintisi

Mevduat faizi ve repo gelirinde vergi kesintisi

Muhtasar beyanname verilmesi

Istisna uygulamasinda süre

Imalat faaliyetlerine uygulanacak istisna

Istisna kapsamindaki fason imalat

Diger hususlar

Defter ve belge düzeni

Serbest bölgelerde gerçeklesen birlesme ve devir hallerinde istisna uygulamasi

Faaliyet ruhsatlarinda belirtilen sürenin uzatilmasi

c- Örnekler:

1) 7/A seçeneginde Arastirma ve Gelistirme Giderleri kaydi:

2) 7/B seçeneginde Arastirma ve Gelistirme Giderleri kaydi:

631- PAZARLAMA, SATIS VE DAGITIM GIDERLERI (-)

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Örnekler:

1) 7/A Seçenegi ile ilgili örnek:

2) 7/B seçenegi ile ilgili örnek:

632- GENEL YÖNETIM GIDERLERI (-)

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Örnekler:

1) 7/A Seçenegi ile ilgili örnek:

2) 7/B Seçenegi ile ilgili örnek:

64- DIGER FAALIYETLERDEN OLAGAN GELIR VE KARLAR

640- ISTIRAKLERDEN TEMETTÜ GELIRLERI

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Örnek :

Istiraklerden alinan temettüler:

ca) Istirak temettü gelirlerinin kaydi:

cb) Dönem sonunda yapilacak kayit:

cc) Izleyen yilin basinda yapilacak kayit:

641- BAGLI ORTAKLARDAN TEMETTÜ GELIRLERI

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Örnek :

Bagli ortakliklardan alinan temettüler:

ca) Bagli ortaklik temettü gelirlerinin kaydi:

cb) Dönem sonunda yapilacak kayit:

cc) Izleyen yilda yapilacak kayit:

642- FAIZ GELIRLERI

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Örnek :

Faiz gelirleri ile ilgili muhasebe kaydi:

Mevduat ve kredi Sözlesmelerine Dayanilarak Alacak ve Borçlara Hesaplanan Faizlerin Durumu:

643- KOMISYON GELIRLERI   1629

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Örnek :

Komisyon gelirlerinin kaydi:

644- KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Örnek :

Karsilik ayrilmis süpheli alacaklardan yapilan tahsilatin kaydi:

645- MENKUL KIYMET SATIS KARLARI

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Örnekler :

1) Hisse senedi satisi:   1631

2) Vadesinden önce satilan menkul kiymetlerin kaydi:

3) Repo islemlerinin kaydi:

646- KAMBIYO KARLARI

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Örnekler :

1) Döviz alis ve satis kayitlari:

2) Ihracatin yapildigi yilda olusan kur farklarinin kaydi:

647- REESKONT FAIZ GELIRLERI

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Örnek :

Önceki yil reeskont hesaplarinin kapatilmasinin ve borç senetleri reeskontlarinin kaydi:

648- ENFLASYON DÜZELTMESI KARLARI

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

649- DIGER OLAGAN GELIR VE KARLAR

a- Bölümlenmesi :

- Kira Gelirleri:

- Temerrüt Faizleri:

- Is Ortakliklari Kar Paylari ve Temettü Gelirleri:

- Isletme Disina Verilen Hizmet Gelirleri:

- Isletme Disina Fatura Edilecek Giderler:

b- Isleyisi :

c- Örnek :

Isletme disina verilen hizmetlerin kaydi:

65- DIGER FAALIYETLERDEN OLAGAN GIDER VE

ZARARLAR (-)

653- KOMISYON GIDERLERI (-)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Örnek :

Ödenen komisyonlarin kaydi:

654- KARSILIK GIDERLERI (-)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Örnek :

Karsilik giderlerinin kaydi:

655- MENKUL KIYMET SATIS ZARARLARI (-)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Örnek :

Menkul kiymet satis zararlarinin kaydi:

Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulmus Menkul Kiymetlerin Zararli Satisinin Gelirler ve Kurumlar Vergisi Karsisindaki Durumu:

656- KAMBIYO ZARARLARI (-)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Örnek :

Döviz alis ve satisinin kaydi:

657- REESKONT FAIZ GIDERLERI (-)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Örnek :

Önceki yil reeskont hesaplarinin kapatilmasinin ve alacak senetleri reeskontunun kaydi:

658- ENFLASYON DÜZELTMESI ZARARLARI (-)

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

659- DIGER OLAGAN GIDER VE ZARARLAR (-)

a- Bölümlenmesi :
b- Isleyisi :

c- Örnek :

Isletme adina düzenlenmis fatura edilecek giderlerin kaydi:

66- FINANSMAN GIDERLERI (-)

660- KISA VADELI BORÇLANMA GIDERLERI (-)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Örnekler :

1) Dönem içi finansman giderlerinin kaydi:

2) Tahvil faizlerinin kaydi:

661- UZUN VADELI BORÇLANMA GIDERLERI (-)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Örnek :

1) Uzun vadeli finansman giderleri ile yapilmakta olan yatirimlara ait finansman giderlerinin kaydi:

2) Dönem Sonunda Alinan Teminat Mektuplarinin Komisyon Giderleri:

67- OLAGAN DISI GELIR VE KARLAR

671- ÖNCEKI DÖNEM GELIR VE KARLARI

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Örnekler :

1) Önceki dönem finansman fonunun kaydi:

2) Önceki dönem ayrilan karsiliklarindan yapilan tahsilatin kaydi:

679- DIGER OLAGANDISI GELIR VE KARLAR

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Örnek :

1) Maddi duran varlik satisinin kaydi:

2) Isletmenin Aktifine Kayitli Demirbasin Çalinmasi veya Kaybolmasi:

Muhasebe kayitlari:

3) Erken Ödeme Indiriminin Hesaplanmasi ve Muhasebe Kayitlari:

a) Erken Ödeme Indiriminin Hesaplanmasi:

b) Muhasebe Kayitlari

ba) Erken Ödemenin yapildiginda yapilacak kayit:

bb) Dönem Sonunda Yapilacak Kayitlar:

bc) Müteakip Yilda Yapilacak Kayitlar:

68- OLAGANDISI GIDER VE ZARARLAR

680- ÇALISMAYAN KISIM GIDER VE ZARARLARI (-)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Örnek :

Çalismayan süreye ait giderlerin kaydi:

681- ÖNCEKI DÖNEM GIDER VE ZARARLARI (-)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Örnek :

Önceki dönem karsilik ayrilmayan süpheli alacagin kaydi:

689- DIGER OLAGANDISI GIDER VE ZARARLAR (-)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler:

Gider kabul edilmiyen ödemeler:

Kabul edilmeyen indirimler

- Dar mükellefiyete tabi kurumlardan ayrica:

Vergiye Tabi Olmayan Gelirler:

c) Örnekler:

1) Maddi duran varlik satis kaydi:

2) Yabanci Kaynaklarda Gider Kisitlamasi:

(Nazim Hesaplarda Gösterilmesi)

a) Genel Açiklama:

b) Indirim Orani ve Muhasebe Kayitlari:

ba) Indirim Orani:

bb) Muhasebe Kayitlari:   1668

3) Yabanci Kaynaklarda Gider Kisitlamasi (Yeni Uygulama):

IÇINDEKILER

BIRINCI BÖLÜM

G E N E L M U H A S E B E

IKINCI KISIM

TEKDÜZEN HESAP PLANI, GENEL MUHASEBE HESAPLARININ AÇIKLAMASI

69- DÖNEM NET KARI (ZARARI)

690- DÖNEM KARI VEYA ZARARI

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Örnek :

690 no.lu hesapla ilgili dönem sonu yapilacak islemlerin kaydi:

691- DÖNEM KARI VERGI VE DIGER YASAL

YÜKÜMLÜLÜK KARSILIKLARI (-)

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Örnekler:

TAM VE DAR MÜKELLEF KURUMLARDA KURUM KAZANÇLARININ VERGILENDIRILMESI VE GELIR VERGISI STOPAJLARI

A- KURUM KAZANÇLARININ VERGILENDIRILMESI VE GELIR VERGISI STOPAJLARI

GENEL AÇIKLAMA

1- VERGININ KONUSU

2- MÜKELLEFLER

3- TAM VE DAR MÜKELLEFIYET

Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre Mükellefiyet Sekilleri:

Tam Mükellefiyet:

Kanuni Merkez, Is Merkezi:

Dar Mükellefiyet:

Dar Mükellefiyette Mevzuu:

MUAFIYET VE ISTISNALAR:   1674

4- MUAFIYETLER

5- ISTISNALAR

Muafiyet, istisna ve indirimlerin siniri

Yabanci fon kazançlarinin vergilendirilmesi

5.1) Istirak Kazançlari Istisnasi:

5.2) Yurt disi istirak kazançlari istisnasi

5.2.1. Yurt disi istirak kazanci istisnasindan yararlanma sartlari

5.2.1.1. Istirak edilen kurumun anonim veya limited sirket niteliginde bir kurum olmasi

5.2.1.2. Istirak edilen kurumun kanuni ve is merkezinin Türkiye’de bulunmamasi

5.2.1.3. Istirak payini elinde tutan kurumun yurt disi istirakin ödenmis sermayesinin en az %10′una sahip olmasi

5.2.1.4. Istirak kazancinin elde edildigi tarih itibariyla, istirak payinin kesintisiz olarak en az bir  yil süre ile elde tutulmasi

5.2.1.5. Yurt disi istirak kazancinin istirak edilen kurumun faaliyette bulundugu ülke vergi kanunlari uyarinca en az %15 oraninda gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü tasimasi

5.2.1.6. Istirak kazancinin elde edildigi hesap dönemine iliskin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi

5.2.2. Yurt disindaki insaat islerinin yapilabilmesi için ilgili ülke mevzuatina göre ayri bir sirket kurulmasinin zorunlu oldugu durumlarda istisna uygulamasi

5.3. Tam mükellef anonim sirketlerin yurt disi istirak hisselerini elden çikarmalarina iliskin istisna   . 1683

5.4. Emisyon primi kazanci istisnasi

5.5. Türkiye’de Kurulu Fonlar Ile Yatirim Ortakliklarina Iliskin Istisna:

5.5.1. Menkul kiymetler yatirim fonlari veya ortakliklarinin portföy isletmeciliginden dogan kazançlari

5.5.2. Portföyü Türkiye’de kurulu borsalarda islem gören altin ve kiymetli madenlere dayali yatirim fonlari veya ortakliklarinin portföy isletmeciliginden dogan kazançlari

5.5.3. Girisim sermayesi yatirim fonlari veya ortakliklarinin kazançlari

5.5.4. Gayrimenkul yatirim fonlari veya ortakliklarinin kazançlari

5.5.5. Emeklilik yatirim fonlarinin kazançlari

5.5.6. Konut finansmani fonlari ile varlik finansmani fonlarinin kazançlari

5.6. Tasinmazlar ve istirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklari satis kazanci istisnasi

5.6.1. Kurumlar Vergisi Kanununun yayim tarihinden önce gerçeklesen satis islemlerinde istisna uygulamasi

5.6.2. Kurumlar Vergisi Kanununun yayim tarihinden sonra gerçeklesen satis islemlerinde istisna uygulamasi

5.6.2.1. Istisnadan yararlanacak olanlar

5.6.2.2. Istisnanin uygulanmasina konu olacak iktisadi kiymetler

5.6.2.2.1. Tasinmazlar

5.6.2.2.2. Istirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri

5.6.2.2.3. Kurumlarin Rüçhan Hakki Kuponlarinin Satisindan Elde Ettikleri Kazançlar ile Emisyon Primleri Istisnasi:

5.6.2.3. Istisna uygulamasina iliskin sartlar

5.6.2.3.1. Iki tam yil süre ile aktifte bulundurulma

5.6.2.3.1.1. Bedelsiz olarak veya rüçhan hakki kullanilmak suretiyle elde edilen hisse senetlerinde iktisap tarihi

5.6.2.3.1.2. Devir ve bölünme hallerinde iktisap tarihi

5.6.2.3.1.3. Insa halindeki binalarda 2 yillik sürenin tespiti

5.6.2.3.1.4. Ayni kuruma ait istirak hisselerinin iktisabinda 2 yillik sürenin tespiti

5.6.2.3.2. Satis kazancinin fon hesabinda tutulmasi

5.6.2.3.3. Fon hesabinda tutulan kazançlarin isletmeden çekilmemesi

5.6.2.3.4. Menkul kiymet veya tasinmaz ticareti ile ugrasilmamasi

5.6.2.3.4.1. Kooperatiflerin durumu

5.6.2.3.4.2. Holding sirketlerin durumu

5.6.2.4. Diger hususlar   . 1691

5.6.2.4.1. Tasinmazlar ile istirak hisselerinin para karsiligi olmaksizin devir ve temliki, trampasi ve kamulastirilmasi

5.6.2.4.2. Satis vaadi sözlesmesi ile satisi öngörülen tasinmazlarin durumu

5.6.2.4.3. Bedelsiz olarak elde edilen hisse senetlerinin satisindan saglanan kazançlarin durumu

5.6.2.4.4. Grup sirketleri arasindaki islemlerin durumu

5.6.2.4.5. Kazancin hesaplanmasi, kur farki ve vade farklarinin durumu

5.7. Bankalara veya TMSF’ye borçlu durumda olan kurumlar ile bankalara taninan istisna

5.7.1. Bankalara borçlari nedeniyle kanuni takibe alinmis veya TMSF’ye borçlu durumda olan kurumlar ile bunlarin kefillerine ve ipotek verenlere taninan istisna

5.7.2. Bankalara taninan istisna uygulamasi

5.8. Yurt disi sube kazançlari

5.9. Yurtdisinda Yapilan Insaat, Onarma, Montaj Isleri ve Teknik Hizmetlerden Saglanan Kazançlara Iliskin Istisna:

5.9.1. Yurt disinda yapilan insaat isleri nedeniyle, isin tamamlanmasindan sonra ödenen faiz ve kur farklarinin durumu

5.9.2. Yurt disinda yapilan insaat isleri nedeniyle, merkez ve sube arasindaki cari hesaplarin degerlemesi

5.9.3. Geçici olarak ihraç edilen makine ve teçhizatin Türkiye’ye ithalinde degerleme

5.9.4. Türkiye’deki merkez genel giderlerinden yurt disinda yapilan insaat islerine pay verilmesi

5.9.5. Yurt disinda yapilan insaat, onarim, montaj isleri ile teknik hizmetlerden saglanan kazanç veya hasilatin Türkiye’ye döviz olarak getirilmesi halinde dogacak kur farklarinin durumu

5.9.1.1. Yurt disinda tamamlanmis islere iliskin kazançlarin Türkiye’ye getirilmesi halinde kur farklarinin durumu

5.9.1.2. Yurt disinda devam etmekte olan islere iliskin hasilatin Türkiye’ye getirilmesi halinde kur farklarinin durumu

Türkiye’deki merkez genel giderlerinden yurt disinda yapilan insaat islerine pay verilmesi

5.10. Egitim Tesisleri Ile Rehabilitasyon Merkezlerinin Isletilmesinden Elde Edilen Kazançlara Iliskin Istisna:

Egitim ve ögretim isletmelerinde kazanç istisnasi

5.10.1. Istisnanin kapsami

5.10.2. Yararlanma kosullari

5.10.2.1. Egitim-ögretim kazançlarina iliskin istisna

5.10.2.2. Rehabilitasyon merkezlerine iliskin istisna

5.10.3. Istisnanin süresi   1698

5.10.4. Istisna süresi içinde yeni okul veya merkez yapilmasi

5.10.5. Istisnadan yararlanan isletmenin satilmasi veya devredilmesi

Risturn Istisnasi (Kooperatiflerin Ortaklari Için Hesapladiklari Risturnlar):

5.11. Risturn istisnasi

5.11.1. Yönetim gideri karsiligi olarak ödenen paralardan harcanmayarak ortaklara dagitilan kisimlar

5.11.2. Tüketim kooperatiflerinde risturn istisnasi

5.11.3. Üretim kooperatiflerinde risturn istisnasi

5.11.4. Kredi kooperatiflerinde risturn istisnasi

5.11.5. Tarimsal üretici birliklerinde risturn istinasi

5.11.6. Diger hususlar

5.12. Diger kanunlarda yer alan istisnalar

5.12.1. Türk uluslararasi gemi siciline kayitli gemilerin isletilmesinden ve devrinden elde edilecek kazançlara iliskin istisna

5.12.1.1. Yasal düzenleme ve istisnanin kapsami

5.12.1.2. Istisna kazanç tutarinin tespiti

5.12.1.3. Müsterek genel giderlerin dagitimi
5.12.1.4. Istisna kapsamindaki kazançlarin dagitilmasi

5.12.1.5. Ihtiyaç fazlasi malzemenin satilmasi halinde istisna uygulamasi

5.12.1.6. Time-charter isletmeciligi

5.12.2. Teknoloji Gelistirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisna

5.12.2.1. Yasal düzenleme   . 1702

5.12.2.2. Yazilim ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi istisnasinin kapsami   1703

5.12.2.2.1. Istisna kapsamina giren faaliyetler

5.12.2.2.2. Bölgede faaliyete geçilmeden önce baslatilmis projelerden saglanan kazançlarin istisna kapsaminda degerlendirilip degerlendirilmeyecegi

5.12.2.3. Yönetici sirketlerin yararlanabilecekleri istisnanin kapsami

5.12.2.4. Istisna kazanç tutarinin tespiti

5.12.2.5. Müsterek genel giderler ve amortismanlarin dagitimi

5.12.2.6. Istisna kapsamindaki kazançlarin dagitilmasi

5.12.2.7. Istisna uygulamasinda süre

5.12.2.8. Bölgedeki isyeri kiralamalarinda gelir vergisi kesintisi

5.12.2.9. Teknoloji Gelistirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeligi hükümlerine göre bildirim ve beyanin yapilmasi gereken yer

5.12.3. Serbest bölgelerde uygulanan kurumlar vergisi istisnasi

5.12.3.1.Yasal düzenleme   . 1705

5.12.3.2. Geçis döneminde kurumlar vergisi istisnasinin kapsami

5.12.3.3. Istisna kazanç tutarinin tespiti

5.12.3.4. Müsterek genel giderler ve amortismanlarin dagitimi

5.12.3.5. Vergi kesenlerin sorumlulugu

5.12.3.5.1. Kâr paylarinin dagitilmasi halinde vergi kesintisi

5.12.3.5.2. Mevduat faizi ve repo gelirinde vergi kesintisi

5.12.3.5.3. Muhtasar beyanname verilmesi

5.12.3.6. Istisna uygulamasinda süre

5.12.3.7. Imalat faaliyetlerine uygulanacak istisna

5.12.3.7.1. Genel olarak   . 1708

5.12.3.7.2 Istisna kapsamindaki fason imalat

5.12.3.8. Diger hususlar   . 1709

5.12.3.8.1. Defter ve belge düzeni

5.12.3.8.2. Serbest bölgelerde gerçeklesen birlesme ve devir hallerinde istisna uygulamasi

5.12.3.8.3. Faaliyet ruhsatlarinda belirtilen sürenin uzatilmasi

5.13. Yabanci fon kazançlarinin ve bu fonlarin portföy yöneticiligini yapan sirketlerin vergisel durumu   . 1710

5.13.1. Yabanci fonlarin kazançlarina iliskin düzenlemeler ve uygulama

5.13.1.1. Uygulamanin sartlari

5.13.1.1.1. Fon adina tesis edilen islemlerin portföy yöneticisi sirketin mutat faaliyetleri arasinda yer almasi

5.13.1.1.2. Yabanci fon ile portföy yöneticisi sirket arasindaki iliskinin bagimsiz olarak faaliyet gösteren kisilerdeki gibi olmasi

5.13.1.1.3. Portföy yöneticiligi hizmeti karsiligi alinacak bedelin emsale uygun olmasi ve transfer fiyatlandirmasi raporu verilmesi

5.13.1.1.4. Portföy yöneticisi sirketin yabanci fon üzerindeki hak sahipligi oraninin %20′yi asmamasi

5.13.2. Portföy yöneticisi sirketin yabanci fondan elde ettigi kazançlar

5.13.3. Fonun katilimci ve kuruculari arasinda dogrudan veya dolayli olarak bulunan tam mükellef gerçek kisi veya kurumlara iliskin bildirim

5.14. Kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlara isabet eden giderlerin diger kazançlardan indirilememesi

ISTIRAK HISSELERI VE GAYRIMENKULLERE ILISKIN SATIS KAZANÇLARI ISTISNASI ILE ILGILI ESKI VE YENI UYGULAMALAR:

1) Istirak Hisseleri ve Gayrimenkullere Iliskin Satis Kazançlari (1999 – 2004 tarihleri arasinda uygulanmak üzere) Istisnasi: (Eski Uygulama)

2) Kurumlarin En Az Iki Tam Yil Süreyle Aktiflerinde Yer Alan Istirak Hisseleri Ile Gayrimenkullerin Satisindan Dogan Kazançlarin Sermayeye Eklenmesine Karar Verilen Istisna: (Eski Uygulama)

3) Üretim ve Turizm Tesislerinin ve Bu Tesislere Iliskin Satis Kazançlari (1999 – 2004 tarihlerinde uygulanmak üzere) Istisnasi: (Eski Uygulama)

4) Tasinmazlar ve istirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklari satis kazanci istisnasi: (Yeni Uygulama)

5. Kurumlar Vergisi Kanununun yayim tarihinden önce gerçeklesen satis islemlerinde istisna uygulamasi   1716

6. Kurumlar Vergisi Kanununun yayim tarihinden sonra gerçeklesen satis islemlerinde istisna uygulamasi   1717

6.1. Istisnadan yararlanacak olanlar

6.2. Istisnanin uygulanmasina konu olacak iktisadi kiymetler

6.2.1. Tasinmazlar

6.2.2. Istirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri

6.2.3. Rüçhan haklari

6.3. Istisna uygulamasina iliskin sartlar

6.3.1. Iki tam yil süre ile aktifte bulundurulma

6.3.1.1. Bedelsiz olarak veya rüçhan hakki kullanilmak suretiyle elde edilen hisse senetlerinde iktisap tarihi

6.3.1.2. Devir ve bölünme hallerinde iktisap tarihi

6.3.1.3. Insa halindeki binalarda 2 yillik sürenin tespiti

6.3.1.4. Ayni kuruma ait istirak hisselerinin iktisabinda 2 yillik sürenin tespiti

6.3.2. Satis kazancinin fon hesabinda tutulmasi

6.3.3. Fon hesabinda tutulan kazançlarin isletmeden çekilmemesi

6.3.4. Menkul kiymet veya tasinmaz ticareti ile ugrasilmamasi

6.3.4.1. Kooperatiflerin durumu

6.3.4.2. Holding sirketlerin durumu

6.4. Diger hususlar

6.4.1. Tasinmazlar ile istirak hisselerinin para karsiligi olmaksizin devir ve temliki, trampasi ve kamulastirilmasi

6.4.2. Satis vaadi sözlesmesi ile satisi öngörülen tasinmazlarin durumu

6.4.3. Bedelsiz olarak elde edilen hisse senetlerinin satisindan saglanan kazançlarin durumu

6.4.4. Grup sirketleri arasindaki islemlerin durumu

6.4.5. Kazancin hesaplanmasi, kur farki ve vade farklarinin durumu

BANKALARA VEYA TMSF’YE BORÇLU DURUMDA OLAN KURUMLAR ILE BANKALARA TANINAN ISTISNA

1. Bankalara borçlari nedeniyle kanuni takibe alinmis veya TMSF’ye borçlu durumda olan kurumlar ile bunlarin kefillerine ve ipotek verenlere taninan istisna

2. Bankalara taninan istisna uygulamasi

3. Kurum ve Is Merkezi Türkiye’de Bulunmayan Kurumlarin, Istirak Kazançlari Ile Yurtdisinda Bulunan Isyeri veya Daimi Temsilcisi Araciligi ile Elde Ettikleri Yurtdisi Istirak ve Sube Kazançlari Istisnasi:

OLAGANÜSTÜ HAL BÖLGELERINDE VE KALKINMADA ÖNCELIKLI YÖRELERDE ISTIHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN TESVIK EDILMESINE ILISKIN ISTISNA: (ESKI UYGULAMA)

TEKNOLOJI GELISTIRME BÖLGELERINDE YAPILAN FAALIYETLERE ILISKIN KAZANÇ ISTISNASI:

1. Teknoloji Gelistirme Bölgelerinde Faaliyette Bulunan Mükelleflere Yönelik Vergisel Tesvikler:

1.1- Teknoloji Gelistirme Bölgelerinde Münhasiran Yapilan Faaliyetler:

1.2- Istisna Kapsamina Giren Faaliyetler:

1.3- Bölgede Faaliyete Geçilmeden Önce Baslanilmis Projelerden Saglanan Kazançlarin Anilan Istisna Kapsaminda Degerlendirilip Degerlendirilmeyecegi:

1.4- Istisna Tutarinin Tespiti:

1.5- Müsterek Genel Giderlerin ve Amortismanlarin Dagitimi:

1.6- Bölgedeki Diger Faaliyetlerden Saglanan Kazançlarin, Istisna Kapsaminda Degerlendirilip, Degerlendirilmeyecegi:

1.7- Istisna Uygulamasinda Süre:

1.8- Geçici Vergi Uygulamasi:

1.9- Istisna Kazançlarin Dagitimi Halinde Stopaj:

1.10- Kurumlar Vergisi Istisnasi:

1.11- Bölgede Çalisan Personelin Ücretlerine Stopaj Istisnasi:

1.12- Katma Deger Vergisi Istisnasi:

1.13- Muhasebe Kayitlari:   1728

2. Teknoloji Gelistirme Bölgesinde Faaliyet Gösteren Yönetici Sirketlere Verilen Vergisel Tesvikler:   1728

2.1. Bölgede Yazilim ve AR-GE’ye Dayali Üretm Faaliyetlerinde Bulunan Isletmelere Uygulanan Vergisel Tesvikler:

2.2. Yönetici sirketlerin yararlanabilecekleri vergisel tesvikler:

3. Arastirma – Gelistirme Indirimi:

4.Teknoloji Gelistirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisna

4.1. Yasal düzenleme

4.2. Yazilim ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi istisnasinin kapsami   1730

4.2.1. Istisna kapsamina giren faaliyetler

4.2.2. Bölgede faaliyete geçilmeden önce baslatilmis projelerden saglanan kazançlarin istisna kapsaminda degerlendirilip degerlendirilmeyecegi

4.3. Yönetici sirketlerin yararlanabilecekleri istisnanin kapsami

4.4. Istisna kazanç tutarinin tespiti

4.5. Müsterek genel giderler ve amortismanlarin dagitimi

4.6. Istisna kapsamindaki kazançlarin dagitilmasi

4.7. Istisna uygulamasinda süre

4.8. Bölgedeki isyeri kiralamalarinda gelir vergisi kesintisi

4.9. Teknoloji Gelistirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeligi hükümlerine göre bildirim ve beyanin yapilmasi gereken yer

5. Diger Istisna ve Indirimler:

6. Diger kanunlarda yer alan istisnalar

TAM MÜKELLEFIYET KURUMLARIN VERGILENDIRILMESI VERGININ TARHI VE ÖDEMESI

Tam Mükellefiyet Esasinda Veginin Tarhi ve Ödemesi:

6- SAFI KURUM KAZANCI:

Safi Kurum Kazanci

7- KONTROL EDILEN YABANCI KURUM KAZANCI

Kontrol Edilen Yabanci Kurum Kazanci

7.1. Kontrol edilen yabanci kurum

7.2. Yurt disi istirakin kurum kazancinin Türkiye’de kurumlar vergisine tabi tutulabilmesine iliskin sartlar

7.2.1. Yurt disi istirakin ilgili yildaki toplam gayri safi hasilatinin %25 veya fazlasinin pasif nitelikli gelirlerden olusmasi

7.2.2. Yurt disi istirakin tasimasi gereken vergi yükü

7.2.3. Yurt disi istirakin asgari gayrisafi hasilat tutari

7.3. Tam mükellef kurumlarin kurumlar vergisi matrahina dahil edilecek kontrol edilen yabanci kurum kazanci

7.4. Istirakin yurt disinda ödedigi vergilerin mahsubu

7.5. Istirakin kâr paylarini dagitmasi durumunda vergileme

7.6. Kontrol edilen yabanci kurum müessesesinin çifte vergilendirmeyi önleme anlasmalari karsisindaki durumu

7.7. Kontrol edilen yabanci kurum kazanci müessesesinde yürürlük

8. TAM MÜKELLEF KURUM KAZANCININ TESPITINDE INDIRILECEK GIDERLER:

Bilanço Esasinda Ticari Kazancin Tespiti

Indirilecek Giderler

Tam Mükellef Kurumun Kazancinin Tespitinde Indirilecek Giderler

8.1. Menkul kiymet ihraç giderleri

8.2. Kurulus ve örgütlenme giderleri

8.3. Genel kurul toplantilari için yapilan giderler ile birlesme, devir, bölünme, fesih ve tasfiye giderleri

8.4. Sermayesi paylara bölünmüs komandit sirketlerde komandite ortagin kâr payi

8.5. Katilim bankalarinca katilma hesabi karsiliginda ödenen kâr paylari

8.6. Sigorta ve reasürans sirketlerince ayrilan teknik karsiliklar

8.6.1. Muallak hasar ve tazminat karsiliklari

8.6.2. Kazanilmamis prim karsiliklari

8.6.3. Hayat sigortalarinda matematik karsiliklar

8.6.4. Dengeleme karsiligi

8.6.5. Ayrilan sigorta teknik karsiliklarinin ertesi bilanço döneminde aynen kâra nakledilmesi

8.7. Holding sirketlerin genel idare giderlerinin bagli sirketlere dagitimi

ZARAR MAHSUBU

9- ZARAR MAHSUBU

9.1. Geçmis yil zararlari   1747

9.2. Devir ve bölünme durumunda zarar mahsubu

9.2.1. Öz sermaye tutari   1747

9.2.2. Devir ve bölünme halinde zarar mahsubu yapilabilmesinin sartlari

9.2.3. Devir ve bölünme halinde zarar mahsubunun sirasi ve mahsup edilemeyen zarar tutarlari

9.3. Yurt disi zararlarin mahsubu

9.3.1. Yurt disi zararlarin tevsiki

9.3.2. Denetim yaptirma zorunlulugu

9.3.3. Yurt disinda zarar mahsubu

9.3.4. Geçmis yil faaliyet sonuçlari

9.3.5. Faaliyet sonuçlarinin genel sonuç hesaplarina intikal ettirilme zamani

DIGER INDIRIMLER

10. DIGER INDIRIMLER

10.1. Kapsam

10.2. Ar-Ge indirimi

10.2.1. Tanimlar

10.2.2. Ar-Ge faaliyetleri

10.2.3. Ar-Ge sayilmayan faaliyetler

10.2.4. Ar-Ge faaliyetinin siniri

10.2.5. Ar-Ge harcamalari   1753

10.2.6. Ar-Ge harcamalarinin kayitlarda izlenmesi

10.2.7. Ar-Ge indiriminin uygulanmasi

10.2.8. Aktiflestirilen kiymetlerin devri

10.2.9. Diger hususlar

10.2.9.1. Disaridan saglanan fayda ve hizmetler

10.2.9.2. Mükelleflerden istenecek belgeler ve diger hususlar

10.2.9.2.1. Ar-Ge projesi ile ilgili olarak istenecek belgeler
10.2.9.2.2. Projenin Ar-Ge projesi olarak degerlendirilmemesinin sonuçlari

10.2.9.2.3. Yeminli mali müsavir tasdik raporu

10.2.9.2.4. Diger kurumlardan saglanan Ar-Ge destekleri

10.2.9.2.5. Teknoloji gelistirme bölgelerinde ve serbest bölgelerde yapilan Ar-Ge harcamalari

10.3. Sponsorluk harcamalari ile bagis ve yardimlar

10.3.1. Sponsorluk harcamalari

10.3.2. Bagis ve yardimlar

10.3.2.1. Kurum kazancinin %5′i ile sinirli bagis ve yardimlar

10.3.2.2. Egitim ve saglik tesisleri ile dini tesislere iliskin bagis ve yardimlar

10.3.2.2.1. Kapsam

10.3.2.2.2. Kapsama dahil olan bagis ve yardimlar

10.3.2.2.3. Kapsam disinda kalan bagis ve yardimlar

10.3.2.2.4. Bagis ve yardimin belgelendirilmesi

10.3.2.3. Kültür ve turizm amaçli bagis ve yardimlar

10.3.2.4. Dogal afetlere iliskin bagis ve yardimlar

10.3.2.5. Türkiye Kizilay Dernegine ve Türkiye Yesilay Cemiyetine yapilan bagis veya yardimlar

10.3.2.6. Yüksekögretim kurumlarina yapilacak bagis ve yardimlar

10.4. Girisim sermayesi fonu

10.4.1. Indirim sartlari   1762

10.4.2. Indirim tutarinin hesaplanmasi

10.4.3. Fon tutarinin vergilendirilmesi

10.5. Türkiye’den yurtdisi mukimi kisi ve kurumlara verilen hizmetler

10.5.1. Indirim kapsamindaki hizmetler

10.5.2. Indirimden faydalanma sartlari

10.5.2.1. Indirimden faydalanabilecek sirketlerin ana sözlesmelerinde yazili esas faaliyet konusu

10.5.2.2. Hizmetin, Türkiye’den münhasiran yurt disi mukimi kisi ve/veya kurum için yapilmis olmasi

10.5.2.3. Faturanin yurt disi mukimi kisi ve/veya kurum adina düzenlenmesi

10.5.2.4. Türkiye’den verilen, mimarlik, mühendislik, tasarim, yazilim, tibbi raporlama, muhasebe kaydi tutma, çagri merkezi ve veri saklama hizmetlerinden yurt disinda yararlanilmasi

10.5.2.5. Ilgili bakanligin izin ve denetimine tabi olarak Türkiye’de yerlesmis olmayan kisilere verilen egitim ve saglik hizmetlerinin yararlanicisinin yurt disinda olmasi   1764

10.5.3. Türkiye’den yurt disi mukimi kisi ve/veya kurumlara verilen hizmetlerden elde edilen kazancin tespiti, kayitlarda izlenmesi ve beyani

10.5.3.1. Indirim tutarinin tespiti

10.5.3.2. Kazançlarin kayitlarda izlenmesi

10.5.3.3. Ilgili bakanligin izni ve denetimine tabi olarak Türkiye’de yerlesmis olmayan kisilere verilen egitim ve saglik hizmetlerine iliskin bildirim ve belgeler

10.5.3.4. Esas faaliyet konusu disindaki gelirler

KURUM KAZANCININ TESPITINDE INDIRILEMEYECEK GIDERLER:

KABUL EDILMEYEN INDIRIMLER:

GIDER KABUL EDILMEYEN ÖDEMELER:

KURUM KAZANCINDAN INDIRILEMEYECEK DIGER GIDERLER:

11. KABUL EDILMEYEN INDIRIMLER

11.1. Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler

11.2. Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farklari ve benzeri giderler

11.3. Transfer fiyatlandirmasi yoluyla örtülü olarak dagitilan kazançlar

11.4. Her ne sekilde ve ne isimle olursa olsun ayrilan yedek akçeler

11.5. Hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezalari ile vergi cezalari ve gecikme zamlari

11.6. Menkul kiymetlerin itibari degerlerinin altinda ihracindan dogan zararlar

11.7. Bazi tasitlara iliskin giderler ve amortismanlar

11.8. Kurumun kendisinin, ortaklarinin, yöneticilerinin ve çalisanlarinin suçlarindan dogan tazminat giderleri

11.9. Basin yoluyla islenen fiillerden dolayi ödenen tazminatlar

11.10. Bazi ürünlere ait ilan ve reklam giderleri

11.11. Kurumlarin yönetim kurulu baskan ve üyelerine verilen temettü ikramiyeleri

11.12. Kanunen yasaklanmis fiiller nedeniyle katlanilan giderler

Kabul Edilmeyen Indirimler

1. Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler

2. Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farklari ve benzeri giderler

3. Transfer fiyatlandirmasi yoluyla örtülü olarak dagitilan kazançlar

4. Her ne sekilde ve ne isimle olursa olsun ayrilan yedek akçeler

5. Hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezalari ile vergi cezalari ve gecikme zamlari

6. Menkul kiymetlerin itibari degerlerinin altinda ihracindan dogan zararlar

7. Bazi tasitlara iliskin giderler ve amortismanlar

8. Kurumun kendisinin, ortaklarinin, yöneticilerinin ve çalisanlarinin suçlarindan dogan tazminat giderleri

9. Basin yoluyla islenen fiillerden dolayi ödenen tazminatlar

10. Bazi ürünlere ait ilan ve reklam giderleri

11. Kurumlarin yönetim kurulu baskan ve üyelerine verilen temettü ikramiyeleri

12. Kanunen yasaklanmis fiiller nedeniyle katlanilan giderler

ÖRTÜLÜ SERMAYE

12. ÖRTÜLÜ SERMAYE

12.1. Örtülü sermaye kavrami ve borç/öz sermaye orani

12.1.1. Ortak

12.1.2. Ortakla iliskili kisi

12.1.3. Borcun dogrudan veya dolayli olarak temin edilmesi

12.1.4. Borcun isletmede kullanilmasi geregi

12.1.5. Borcun öz sermayenin üç katini asmasi

12.1.6. Örtülü sermaye tutari

12.2. Örtülü sermaye sayilmayacak borçlanmalar

12.2.1. Gayrinakdi teminatlar karsiliginda üçüncü kisilerden yapilan borçlanmalar

12.2.2. Banka ve finans kurumlarindan temin edilerek kullandirilan borçlar

12.2.3. Bankalar tarafindan yapilan borçlanmalar

12.2.4. Finansal kiralama sirketleri, finansman ve faktoring sirketleri ile ipotek finansman kuruluslarinin bankalardan yaptiklari borçlanmalar

12.3. Örtülü sermaye uygulamasinda kur farki gelirlerinin durumu

12.4. Örtülü sermaye üzerinden yapilan ödemeler veya hesaplanan tutarlarin kâr payi sayilmasi ve yapilacak düzeltme islemleri

12.4.1. Borç verenin tam mükellef kurum olmasi

12.4.2. Borç verenin dar mükellef kurum, gerçek kisi, vergiye tabi olmayan veya vergiden muaf herhangi bir kisi olmasi

12.5. Örtülü sermayenin hesaplanmasi

TRANSFER FIYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAGITIMI

13. TRANSFER FIYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAGITIMI

13.1. Iliskili kisi kavrami ve emsallere uygunluk ilkesi

13.1.1. Iliskili kisi:

13.1.2. Emsallere uygunluk ilkesi:

13.2. Emsaline uygun fiyat veya bedelin tespitinde uygulanacak yöntemler

13.2.1. Karsilastirilabilir fiyat yöntemi:

13.2.2. Maliyet arti yöntemi:

13.2.3. Yeniden satis fiyati yöntemi:

13.2.4. Diger yöntemler:   1785

13.3. Transfer fiyatlandirmasi yoluyla dagitilan örtülü kazanç tutarlarinin kâr payi sayilmasi ve yapilacak düzeltme islemleri

13.4. Transfer fiyatlandirmasi yoluyla örtülü kazanç dagitiminda hazine zarari

BEYAN ESASI

14. BEYAN ESASI

14.1. Beyannamenin verilmesi

14.2. Beyannamenin verilme zamani

14.3. Beyannamenin verilecegi yer

14.4. Beyannamenin sekil, içerik ve ekleri

14.5. Kooperatif gelirlerinin sadece tasinmaz kira gelirlerinden ve mevduat faizlerinden olusmasi halinde beyan

VERGI KESINTISI

15. TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGI KESINTISI

15.1. Vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar

15.2. Vergi kesintisi oranina iliskin Bakanlar Kuruluna verilen yetki

15.3. Vergi kesintisine tabi tutulacak kazanç ve iratlar

15.3.1. Birden fazla takvim yilina yaygin insaat ve onarim islerine iliskin olarak yapilan hakedis ödemeleri

15.3.1.1. Konsorsiyum olarak yapilan islere iliskin ödemelerin durumu

15.3.2. Tasinmazlarin kiralanmasi karsiliginda yapilan kira ödemeleri

15.3.2.1. Kooperatiflere ait tasinmazlarin kiralanmasi karsiliginda yapilan kira ödemeleri

15.3.2.2. Dernek veya vakiflara ait tasinmazlarin kiralanmasi karsiliginda yapilan kira ödemeleri

15.3.2.3. Diger kurumlar vergisi mükelleflerine ait tasinmazlarin kiralanmasi karsiliginda yapilan kira ödemeleri

15.3.2.4. Devlete, özel idarelere, belediyelere ve köylere ait tasinmazlarin kiralanmasi karsiliginda yapilan kira ödemeleri

15.3.3. Her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut Idaresi, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayili Kamu Finansmani ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkinda Kanuna göre kurulan varlik kiralama sirketleri ve Özellestirme Idaresince çikarilan menkul kiymetler ve varlik kiralama sirketleri tarafindan ihraç edilen kira sertifikalarindan saglanan gelirler

15.3.3.1. Döviz cinsinden yahut dövize, altina veya baska bir degere endeksli menkul kiymetlerin itfasi sirasinda olusan deger artislarinda vergi kesintisi

15.3.3.2. Her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut Idaresi, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayili Kamu Finansmani ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkinda Kanuna göre kurulan varlik kiralama sirketleri ve Özellestirme Idaresince çikarilan menkul kiymetler ve varlik kiralama sirketleri tarafindan ihraç edilen kira sertifikalarindan saglanan gelirlerin kurumlar vergisine tabi olmayan veya kurumlar vergisinden muaf olanlar tarafindan elde edilmesi halinde vergi kesintisi uygulamasi

15.3.4. Mevduat faizleri   1793

15.3.5. Katilim bankalari tarafindan katilma hesabi karsiliginda ödenen kâr paylari

15.3.6. Kâr ve zarar ortakligi belgesi karsiliginda ödenen kâr paylari

15.3.7. Repo gelirleri

15.3.8. Sans oyunlarini düzenleyenler tarafindan bunlarin bayilerine veya aracilarina ödenen komisyon, prim ve benzeri ödemeler üzerinden yapilacak vergi kesintisi

15.3.9. Vergiden muaf olan kurumlara dagitilan kâr paylarinda vergi kesintisi#

15.3.10. Fon ve yatirim ortakliklarinin istisna kazançlari üzerinden yapilacak vergi kesintisi

15.3.10.1. Menkul kiymetler yatirim fonlari veya ortakliklarinin istisna kazançlari üzerinden yapilacak vergi kesintisi

15.3.10.2. Portföyü Türkiye’de kurulu borsalarda islem gören altin ve kiymetli madenlere dayali yatirim fonlari veya ortakliklarinin kazançlari üzerinden yapilacak vergi kesintisi

15.3.10.3. Girisim sermayesi yatirim fonlari veya ortakliklarinin istisna kazançlari üzerinden yapilacak vergi kesintisi

15.3.10.4. Gayrimenkul yatirim fonlari veya ortakliklarinin istisna kazançlari üzerinden yapilacak vergi kesintisi

15.3.10.5. Emeklilik yatirim fonlarinin istisna kazançlari üzerinden yapilacak vergi kesintisi   1795

15.3.10.6. Konut finansmani fonlari ve varlik finansmani fonlarinin istisna kazançlari üzerinden yapilacak vergi kesintisi

15.4. Vergi kesintilerine iliskin beyannamenin verilme yeri ve zamani

15.5. Diger hususlar

15.6. Dagitilan kâr paylarinda vergi kesintisi

15.6.1. Genel açiklama

15.6.2. Vergi kesintisi orani

15.6.3. Gelir Vergisi Kanununun geçici 62 nci maddesi uygulamasi

15.6.4. Kâr payi elde eden kisilerin hukuki statülerinin belirlenememesi durumunda vergi kesintisi uygulamasi

15.6.5. Istisna kazançlarin vergi kesintisi karsisindaki durumu

15.6.6. Avans kâr payi dagitimi

KURUMLAR VERGISININ TARHI   1800

Vergilendirme dönemi ve tarhiyat

16. KURUMLAR VERGISININ TARHI

16.1. Vergilendirme dönemi

16.2. Tarhiyati yapmaya yetkili vergi dairesi

16.3. Tarhiyatin muhatabi   1800

16.4. Tarhiyatin zamani   1800

B- KURUM KAZANÇLARININ VE KAR PAYLARININ VERGILENDIRILMESI

1. KURUM KAZANÇLARININ VERGILENDIRILMESI:

1.1) Kurumlar Vergisi Ödeme Süresi ve Fon Payi ile Ilgili Degisiklik

1.2) Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Orani:

Geçici Vergi:

1.3) Kar Dagitimina Bagli Gelir Vergisi Stopaji ile Ilgili Degisiklik

1.4) Kurum Stopajlari Ile Ilgili Muhtasar Beyanname Verilme Zamani

1.5) Tam Mükellef Kurumlarda Kar Dagitimi

1.6) Dar Mükellef Kurumlar Tarafindan Dagitilan Kar Paylari:

1.7) Dar Mükellef Kurumlarin Vergilendirilmesi:

1.8) Vergi Tevkifatlarinin Yatirilmasi:

1.9) Vergi Tevkifatlarinin Mahsubu Ile Ilgili Yasal Düzenleme:

1.10) Vergi Tevkifatinin Mahsubu:

1.11) Yurtiçinde Kesilen Vergilerin Mahsubu:

1.12) Dar Mükellef Gerçek Kisilerin Vergilendirilmesi:

2. TAM MÜKELLEF KURUMLARDA KAR PAYLARININ VERGILENDIRILMESI:

2.1) Kar Paylarinin Vergilendirilmesinde Gelir Vergisi Stopaj Orani:

2.2) Tam Mükellef Kurumlarca Yapilacak Gelir Vergisi Tevkifati:

2.3) Kar Paylarinda Istisna Uygulamasi:

2.4) Vergi Tevkifat Oranlari:

2.5) Kurumlarin 31/12/2003 Tarihinden Önceki Yillara Ait Karlarini Dagitmalari Halinde Stopaj Uygulamasi:

2.6) Gelir Vergisi Kanununun Geçici 62 nci Maddesi Uygulamasi:

2.7) Gelir Vergisi Kanununun Geçici 61 ve 65.Maddelerine Göre Yatirim Indirimi Stopaj Uygulamasi:   1810

2.8) Kar Dagitim Özet Tablosu:

3. KAR PAYLARININ VERGILENDIRILMESI VE BEYANI:

3.1. Kar Paylarinda Vergi Tevkifati:

3.2. Kar Paylarinin Beyani ve Kesilen Vergilerin Mahsubu:

3.2.1. Genel Uygulama:

3.2.2. Geçis Dönemine Iliskin Uygulamalar

4.YATIRIM INDIRIMI ISTISNASI:

1. Ticari ve Zirai Kazançlarda yatirim indirimi istisnasi:

2. 6009 Sayili Yasa Ile Getirilen Yatirim Indirimi Uygulamasi:

3. Yatirim Indirimi Istisnasina Konu Yatirim Harcamalari

3.1. 31/12/2005 Tarihi Itibariyla Mevcut Olup Devreden Yatirim Indirimi Istisnasi Tutarlari

3.2. 1/1/2006 Tarihinden Sonra Yapilan Yatirimlar Için Yatirim Indirimi Istisnasi

3.2.1. 24/4/2003 Tarihinden Önce Yapilan Müracaatlara Istinaden Düzenlenen Tesvik Belgeleri Kapsaminda Yapilan Yatirimlar Için Yatirim Indirimi Istisnasi Uygulamasi

3.2.2. Gelir Vergisi Kanununun Mülga 19 Uncu Maddesi Kapsaminda Yapilan Yatirimlar Için Yatirim Indirimi Istisnasi Uygulamasi

3.2.3. 1/1/2006–8/4/2006 Tarihleri Arasinda Yeni Baslamis Yatirimlarin Durumu

4. Yatirim Indirimi Istisnasi Uygulamasi

4.1. Indirime konu yatirim indirimi istisnasinin hesaplanmasi

4.2. Yatirim indirimi istisnasi uygulayan mükelleflerin kazançlarina uygulanacak vergi orani

5. Yatirim Indirimi Uygulamasi

5.1. Indirimli Kurumlar Vergisi Oranlarina Tabi Yatirim Indirimleri

5.2. Gelir Vergisi mulga1-6 ve Gelir Vergisi mulga 19. Maddeleri Kapsaminda Yapilan Yatirimlarla Ilgili Indirim Uygulamasi:

5.2.1. Indirimli Kurumlar Vergisi Orani Uygulamasina Baslama Tarihi:

5.2.2. Yatirim Indirimi Uygulama Sirasi:

2013 YILINA ILISKIN KURUMLAR VERGISI MATRAHININ HESABI (K.V.K. Madde 25/1):

A- DEGERLEME FARKLARI (V.U.K. Madde 260-290) . ( ± )

B- DÖNEM KARINA ILAVE EDILECEK VE INDIRILECEK UNSURLAR . (+)

INDIRIM VE ISTISNALARDAN ÖNCEKI KURUM KAZANCI . (+)

C- DÖNEM KARINDAN INDIRILECEK UNSURLAR (INDIRIM VE ISTISNALAR) . (-)

a) Zarar Olsa Dahi Indirilecek Istisna ve Indirimler:

b) Kazancin Bulunmasi Halinde Indirilecek Istisna ve Indirimler

KURUMLAR VERGISI MATRAHI:   1822

KURUMLAR VERGISI ISTISNASI OLMAYAN KURUMLARDA

KURUMLAR VERGISI MATRAHININ HESABI

A- DEGERLEME FARKLARI (V.U.K. Madde 260-290) . ( ± )

B- DÖNEM KARINA ILAVE EDILECEK VE INDIRILECEK UNSURLAR . (+)

INDIRIM VE ISTISNALARDAN ÖNCEKI KURUM KAZANCI . (+)

KURUMLAR VERGISI MATRAHI:   1823

KURUMLAR VERGISINDEN ISTISNA EDILEN KAZANÇLARDA GELIR VERGISI STOPAJI

Yurt disinda yapilan insaat, onarim, montaj isleri ile teknik hizmetlerden saglanan kazançlarda istisna
1. Yurt disinda yapilan insaat isleri nedeniyle, isin tamamlanmasindan sonra ödenen faiz ve kur farklarinin durumu

2. Yurt disinda yapilan insaat isleri nedeniyle, merkez ve sube arasindaki cari hesaplarin degerlemesi

3. Geçici olarak ihraç edilen makine ve teçhizatin Türkiye’ye ithalinde degerleme   1826

4. Türkiye’deki merkez genel giderlerinden yurt disinda yapilan insaat islerine pay verilmesi

Fon Isletmeciliginden Elde Edilen Kazançlar:

Türkiye’de kurulu fonlar ile yatirim ortakliklarinin kazançlarina iliskin istisna

1. Menkul kiymetler yatirim fonlari veya ortakliklarinin portföy isletmeciliginden dogan kazançlari

2. Portföyü Türkiye’de kurulu borsalarda islem gören altin ve kiymetli madenlere dayali yatirim fonlari veya ortakliklarinin portföy isletmeciliginden dogan kazançlari

3. Girisim sermayesi yatirim fonlari veya ortakliklarinin kazançlari

4. Gayrimenkul yatirim fonlari veya ortakliklarinin kazançlari

5. Emeklilik yatirim fonlarinin kazançlari

6. Konut finansmani fonlari ile varlik finansmani fonlarinin kazançlari

Tevkifata tabi olmayan ücretler:

Vergi tevkifatinin gösterilmesi:

Emisyon primi kazanci istisnasi

5- VERGI ALACAGI:

6- GEÇICI VERGI UYGULAMASI:

Geçici Vergi Orani:

Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Orani:

C- KURUM KAZANÇLARININ VERGILENDIRILMESI ILE ILGILI ÖRNEKLER:

KURUMLARIN VERGILENDIRILMESI

TAM MÜKELLEF KURUMLARIN VERGILENDIRILMESI ILE ILGILI ÖRNEKLER

TAM VE DAR MÜKELLEFIYET   . 1832

Muafiyetler

Istisnalar

Yabanci fon kazançlarinin vergilendirilmesi

Tam Mükellefiyet Kurumlarin Vergilendirilmesi Verginin Tarhi Ve Ödemesi

Safî Kurum Kazanci

Kontrol Edilen Yabanci Kurum Kazanci

Indirilecek Giderler

Zarar Mahsubu

Diger indirimler

Kabul Edilmeyen Indirimler

Örtülü Sermaye

Transfer Fiyatlandirmasi Yoluyla Örtülü Kazanç Dagitimi

Tam Mükellef Kurumlarin Kurumlar Vergisinin Beyani

Beyan Esasi

Vergi Kesintisi

Tam Mükellef Kurumlarin Vergilendirme Dönemi Ve Verginin Tarhiyati

Verginin Tarhi

Vergilendirme Dönemi Ve Tarhiyat

Kurumlar Verginin Ödenmesi

Ödeme Süresi

6009 Sayili Yasa Ile Getirilen Yatirim Indirimi Uygulamasi:

Yatirim Indirimi Istisnasina Konu Yatirim Harcamalari

31/12/2005 Tarihi Itibariyla Mevcut Olup Devreden Yatirim Indirimi Istisnasi Tutarlari

1/1/2006 Tarihinden Sonra Yapilan Yatirimlar Için Yatirim Indirimi Istisnasi

24/4/2003 Tarihinden Önce Yapilan Müracaatlara Istinaden Düzenlenen Tesvik Belgeleri Kapsaminda Yapilan Yatirimlar Için Yatirim Indirimi Istisnasi Uygulamasi

Gelir Vergisi Kanununun Mülga 19 Uncu Maddesi Kapsaminda Yapilan Yatirimlar Için Yatirim Indirimi Istisnasi Uygulamasi

1/1/2006–8/4/2006 Tarihleri Arasinda Yeni Baslamis Yatirimlarin Durumu

Yatirim Indirimi Istisnasi Uygulamasi

Indirime konu yatirim indirimi istisnasinin hesaplanmasi

Yatirim indirimi istisnasi uygulayan mükelleflerin kazançlarina uygulanacak vergi orani

1- Indirimli Kurumlar Vergisi Oranlarina Tabi Yatirim Indirimleri

2- Gelir Vergisi mulga1-6 ve Gelir Vergisi mulga 19. Maddeleri Kapsaminda Yapilan Yatirimlarla Ilgili Indirim Uygulamasi:

Indirimli Kurumlar Vergisi Orani Uygulamasina Baslama Tarihi:

Yatirim Indirimi Uygulama Sirasi:

6102 SAYILI TÜRK TICARET KANUNUNA GÖRE YEDEK AKÇELER

Yedek akçeler

I – Kanuni yedek akçe

1. Genel kanuni yedek akçe

2. Sirketin iktisap ettigi kendi pay senetleri için ayrilan yedek akçe ve yeniden degerleme fonlari

II – Sirketin istegi ile ayirdigi yedek akçe

1. Genel olarak

2. Çalisanlar ve isçiler lehine yardim akçesi

III – Kâr payi ile yedek akçeler arasinda ilgi

2013 YILINA ILISKIN KURUMLAR VERGISI MATRAHININ HESABI (K.V.K. Madde 25/1):

A- DEGERLEME FARKLARI (V.U.K. Madde 260-290) . ( ± )

B- DÖNEM KARINA ILAVE EDILECEK VE INDIRILECEK UNSURLAR . (+)

INDIRIM VE ISTISNALARDAN ÖNCEKI KURUM KAZANCI . (+)

C- DÖNEM KARINDAN INDIRILECEK UNSURLAR (INDIRIM VE ISTISNALAR) . (-)

a) Zarar Olsa Dahi Indirilecek Istisna ve Indirimler:

b) Kazancin Bulunmasi Halinde Indirilecek Istisna ve Indirimler

KURUMLAR VERGISI MATRAHI:   1851

Örnek-1) TAM MÜKELLEF KURUMLAR VERGISI MÜKELLEFI KURUMLARDA, KURUMLAR VERGISI ISTISNASI KAZANCI KAR DAGITIMI OLMAYAN KURUM:

Örnek-2) TAM MÜKELLEF KURUMLAR VERGISI MÜKELLEFI KURUMLARDA, KURUMLAR VERGISINDEN ISTISNA EDILEN KAZANCI OLMAYAN VE KAR DAGITIMI YAPAN KURUM:

- I.Tertip Yedek Akçenin Ayrilmasi:

- Ortaklara %5 Ilk Kar Payinin Ayrilmasi:

- II.Tertip Yedek Akçenin Ayirimi ve Bakiye Karin Tespiti:

25 Nisan 2014 ayinda yapilacak kayitlar:

Örnek-3) KURUMLAR VERGISINDEN ISTISNA EDILEN KAZANÇLARI OLAN TAM MÜKELLEF KURUM:

KURUMLAR VERGISINDEN ISTISNA EDILMIS KAZANCI ILE ISTISNA DISI KURUM KAZANCI OLAN TAM MÜKELLEF KURUMUN KAR DAGITIMI:

- I.Tertip Yedek Akçenin Ayrilmasi:

- Ortaklara %5 Ilk Kar Payinin Ayrilmasi:

- II.Tertip Yedek Akçenin Ayirimi ve Bakiye Karin Tespiti:

Gelir Vergisi Tevkifat Matrahinin Hesaplanmasi:

Muhasebe Kayitlari:

a) 2013 Yili Dönem Sonunda Yapilacak Muhasebe Kayitlari:

b) Müteakip Yilda Yapilacak Kayitlar:

23 Mayis 2013 ayinda yapilacak kayitlar:

Örnek-4) KURUMLAR VERGISINDEN ISTISNA EDILMIS KAZANCI ILE ISTISNA DISI KURUM KAZANCI OLAN ORTAKLARI ARASINDA, TAM MÜKELLEF KURUM, DAR MÜKELLEF KURUM (TÜRKIYE’DE BIR ISYERI VEYA DAIMI TEMSILCISI OLAN DAR MÜKELLEF KURUM) ILE GERÇEK KISI OLAN TAM MÜKELLEF KURUMUN KAR DAGITIMI:

Kurumlar Vergisinin Hesaplanmasi:

I.Tertip Yedek Akçenin Hesaplanmasi:

Kar Dagitim Islemleri:

Gelir Vergisi Stopaj Matrahinin Hesaplanmasi:

Muhasebe Kayitlari:

a) 2013 Yili Dönem Sonunda Yapilacak Muhasebe Kayitlari:

b) Müteakip Yilda Yapilacak Kayitlar:

23 Mayis 2014 ayinda yapilacak kayitlar:

DAR MÜKELLEF KURUMLARIN VERGILENDIRILMESI ILE ILGILI ÖRNEKLER:

Verginin Tarhi ve Ödenmesi

Matrahin Tayini

Safî kurum kazanci

Yabanci Ulastirma Kurumlarinda Kurum Kazancinin Tespiti

Dar Mükellef Kurumlarin Kurumlar Vergisinin Beyani

Beyan Esasi

Vergilendirme Dönemi Ve Beyan

Özel Beyan

Özel Beyan Zamani Tayin Olunan Gelirler

Beyannamenin Verilme Yeri   1869

Dar Mükellef Kurumlarda Kurumlar Vergisinin Tarhi Ve Ödenmesi

Tarhiyatin Muhatabi, Tarh Zamani Ve Tarh Yeri

Ödeme Süresi

Dar Mükellef Kurumlarda Vergi Kesintisi ve Muhtasar Beyanname

Dar mükellefiyette Vergi Kesintisi

Muhtasar Beyanname

TAM VE DAR MÜKELLEF KURUMLARDA KURUMLAR VERGISI VE GEÇICI VERGI ORANI

Yurt içinde ve yurt disinda ödenen vergilerin mahsubu

Yurt disinda ödenen vergilerin mahsubu

Yurt içinde kesilen vergilerin mahsubu

Dar Mükellef Kurumlarda Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Tevkifatinin Hesaplanmasi:

DAR MÜKELLEFIYET ESASINDA VERGININ TARHI VE ÖDENMESI

Safi Kurum Kazanci

1. Kurum kazancinin tespiti

2. Kurum kazancini olusturan kazanç ve iratlar

2.1. Ticari kazançlar

2.2. Zirai isletmelerden elde edilen kazançlar

2.3. Serbest meslek kazançlari

2.4. Tasinir ve tasinmazlar ile haklarin Türkiye’de kiralanmasindan elde edilen iratlar

2.5. Türkiye’de elde edilen menkul sermaye iratlari

2.6. Türkiye’de elde edilen diger kazanç ve iratlar

3. Dar mükellef kurum kazancinin tespitinde ayrica indirilemeyecek giderler

4. Dar mükellefiyette örtülü sermaye uygulamasi

5. Dar mükellefiyette tasfiye ve kismi bölünmeye iliskin uygulama

YABANCI ULASTIRMA KURUMLARINDA KURUM KAZANCININ TESPITI

1. Yabanci ulastirma kurumlarinda hasilatin tespiti

2. Yabanci ulastirma kurumlarinda kurum kazancinin tespiti

Beyan Esasi

Vergilendirme Dönemi ve Beyan

1. Vergilendirme dönemi   1877

2. Beyannamenin verilecegi yer

3. Beyannamenin verilme zamani

4. Beyannamenin sekil, içerik ve ekleri

Özel Beyan Zamani Tayin Olunan Gelirler

Beyannamenin Verilme Yeri   1878

Dar Mükellefiyette Tarhiyatin Muhatabi, Tarh Zamani ve Tarh Yeri

1. Tarhiyatin muhatabi

2 Tarhiyatin zamani ve yeri

Ödeme Süresi

Dar Mükellefiyette Vergi Kesintisi

1. Vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar

2. Vergi kesintisi uygulamasina iliskin Bakanlar Kuruluna verilen yetki

3. Dar mükellef kurumlar tarafindan Türkiye’de bulunan isyeri veya daimi temsilci vasitasiyla elde edilen kazanç ve iratlarda vergi kesintisi

4. Vergi kesintisine tabi kazanç ve iratlar

4.1. Birden fazla takvim yilina yaygin insaat ve onarim isleri ile ugrasan dar mükellef kurumlara yapilan hakedis ödemeleri

4.2. Serbest meslek kazançlari

4.3. Gayrimenkul sermaye iratlari

4.4. Menkul sermaye iratlari

4.5. Gayrimaddi haklarin satis, devir ve temliki

4.6. Dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf dar mükelleflere dagitilan kâr paylari   1882

4.7. Yurt disi istirak kazançlari üzerinden dar mükellef kurumlara dagitilan kâr paylari

4.8. Sergi ve panayir kazançlari

4.9. Yillik veya özel beyanname veren dar mükellef kurumlarin menkul sermaye iradi sayilan kazançlarindan ana merkeze aktarilan tutarlar

5. Bakanlar Kurulunca belirlenecek ülkelerde yerlesik olan veya faaliyette bulunan kurumlara yapilacak her türlü ödemeler

5.1. Uygulama kapsamindaki ülkeler

5.2. Vergi kesintisi kapsamindaki ödemeler

5.3. Vergi kesintisi kapsaminda olmayan ödemeler

6. Bu madde kapsaminda yapilacak vergi kesintisine iliskin beyannameye dahil edilmesi zorunlu kazançlar ile beyannameye dahil edilmesi ihtiyari olan kazançlar

7. Diger hususlar

Muhtasar Beyanname

ORTAK HÜKÜMLER VE GEÇICI MADDELER

Kurumlar Vergisi Orani ve Geçici Vergi

YURT DISINDA ÖDENEN VERGILERIN MAHSUBU

1. Mahsup imkani

2. Mahsup süresi

3. Mahsup edilebilecek yurt disi vergilerin siniri

4. Kontrol edilen yabanci kurumun ödedigi vergiler

5. Yurt disi istiraklerden elde edilen kâr paylari üzerinden ödenen vergilerin mahsubu

6. Yurt disinda ödenen vergilerin geçici vergiden mahsubu

7. Yurt disinda ödenen vergilerin tevsiki

YURT IÇINDE KESILEN VERGILERIN MAHSUBU

1. Vergi mahsubu

2. Fonlar ve yatirim ortakliklari bünyesinde kesilen verginin, söz konusu kurumlardan kâr payi alanlarca mahsubu
3. Kontrol edilen yabanci kurum kazanci üzerinden kesilen vergilerin mahsubu

4. Kesilen vergilerin geçici vergiden mahsubu

5. Kesilen vergilerin beyanname üzerinden mahsubu

6. Fonlarin ve yatirim ortakliklarinin gelirleri üzerinden ödenen vergilerin mahsubu

7. Yurt disinda ödenen vergilerin, yurt içinde ödenen vergilerin ve geçici verginin mahsup sirasi

8. Degerleme islemlerinden dogan kazanca isabet eden vergi kesintilerinin mahsubu

Diger Kanunlardaki Muafiyet, Istisna ve Indirimlerin Siniri

Örnek-5) DAR MÜKELLEF KURUMLARIN VERGILENDIRILMESI:

Gelir Vergisi Tevkifatinin Hesaplanmasi:

Gelir Vergisi Stopajinin Hesaplanmasi:

Dar Mükellef Kurumlarda, Kurum Kazanci Üzerinden Tevkif Edilen Gelir Vergisi Stopajlarinin Ödenmesi:

Örnek-6) DAR MÜKELLEF KURUMLARDA KURUMLAR VERGISI VE GELIR VERGISI TEVKIFATININ HESAPLANMASI:

Gelir Vergisi Tevkifatinin Hesaplanmasi:

Gelir Vergisi Stopajinin Hesaplanmasi:

Muhasebe Kayitlari:

a) 2013 Yili Dönem Sonunda Yapilacak Muhasebe Kayitlari:

b) 2014 Yilinda Yapilacak Muhasebe Kayitlari:

Dar Mükellef Kurumlarda, Dagitilan (Ana Merkeze Gönderilen) Kurum Kazanci Üzerinden Tevkif Edilen Gelir Vergisi Stopajlarinin Ödenmesi:

Örnek-7: KURUM KAZANÇLARININ VERGILENDIRILMESI VE KAR DAGITIMI:

KURUMLARIN VERGILENDIRILMESI VE VERGININ BEYANI

a) Kurumlar Vergisi Matrahinin Hesaplanmasi

* Örtülü Sermaye Faizinin Hesaplanmasi

** Transfer Fiyatlandirilma Yoluyla Örtülü Kazanç Dagitimi

***Bagis ve Yardimlar

Kurumlar Vergisinin Hesaplanmasi

Eski ve Yeni Yatirim Indirimi Uygulamasi:

Yatirim Indirimi Istisnasina Konu Yatirim Harcamalari:

Yatirim Indirimi Istisnasi Uygulamasi

Muhasebe Kayitlari

GAYRIMENKUL SATIS KARI ILE ISTIRAK HISSELERI SATIS KARLARININ FON HESABINA ALINMASI:

GELIR VERGISI VE KURUMLAR VERGISI TEVKIFATLARININ HESAPLANMASI:

KAR PAYI ALAN TAM MÜKELLEFIYETE TABI GERÇEK KISILERIN YILLIK BEYANNAME VERMELERI HALINDE KAR PAYININ BEYANI

ADI SIRKETLERLE SAHIS SIRKETLERINDE KAR DAGITIMI

ADI SIRKETLERDE KAR DAGITIMI:

KOLEKTIF SIRKETIN NITELIGI VE KURULUSU ILE ILGILI HÜKÜMLER

A) Tanim

B) Sözlesme

I – Sekil

II – Zorunlu kayitlar

III – Noksanliklar

C) Tescil

I – Yükümlülük

II – Yükümlülügün yerine getirilmemesi

KOMANDIT SIRKET’IN NITELIGI VE KURULUSU ILE ILGILI HÜKÜMLER

A) Tanimi

B) Uygulanacak hükümler   . 1918

C) Sözlesme

I – Yorum

II- Komanditerlerin sermaye koyma borcu

SAHIS SIRKETLERINDE KAR DAGITIMI:

A) ADI SIRKETLERLE SAHIS SIRKETLERINDE VERGI YASALARINA GÖRE, INDIRIMINE IZIN VERILMEYEN GIDERLER:

B) ADI SIRKETLERLE SAHIS SIRKETLERINDE TICARI KARDAN INDIRILECEK UNSURLAR:

C) ÖRNEKLER:

1) KURUMLARDAN ALINAN KAR PAYI:

2) GEÇMIS YIL ZARARLARININ MAHSUBU:

3) KOLLEKTIF SIRKETLERDE KAR DAGITIMI:

Kollektif Sirketin mali karinin hesabi:

Dönem sonu ve dönem basi muhasebe kayitlari:

Izleyen yilda yapilacak kayitlar:

Karin dagitiminin kaydi:   1928

4) KOLLEKTIF SIRKETLERDE ZARAR DAGITIMI:

Sirketin mali zararinin hesaplanmasi;

Muhasebe kayitlari:

692- DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Örnekler:

1) Tam Mükellef Kurumlar Vergisi Mükellefi Kurumlarda, Kurumlar Vergisi Istisnasi Kazanci Kar Dagitimi Olmayan Kurum:

2) Dönem sonu isletmenin net dönem zararinin kaydi:

KURUMLAR VERGISI BEYANNAMESININ DÜZENLENMESI:

I- GIRIS

1. Elektronik Ortamda Gönderilmesi Zorunlu Beyannameler:

2. Beyannameleri Elektronik Ortamda Göndermek Zorunda Olanlar:

II- GENEL AÇIKLAMALAR

III- KURUMLAR VERGISI BEYANNAMESININ DOLDURULMASI

A) IDARI BILGILER

B) KURUMUN KIMLIK VE ADRES BILGILERI

C) DAR MÜKELLEFIN TEMSILCISININ KIMLIK VE ADRES BILGILERI

D) KURUMA BAGLI ISYERLERININ TÜRÜ VE SAYISI

E) GEÇMIS YIL ZARARLARI   1936

F) KAZANÇ VE MATRAH BILDIRIMI

ZARAR OLSA DAHI INDIRILECEK ISTISNA VE INDIRIMLER

KAZANCIN BULUNMASI HALINDE INDIRILECEK ISTISNA VE INDIRIMLER

G) VERGI BILDIRIMI

H) MALI BILGILER

I) DAMGA VERGISI

I) BEYANNAMEYI IMZALAYAN SM VEYA SMMM’NIN KIMLIK BILGILERI

J) BEYANNAME VE EKLERINI TASDIK EDEN YMM’NIN KIMLIK BILGILERI

K) BEYANNAMEYE EKLENEN BILDIRIM VE BELGELER

Kurumlar Vergisi Beyannamesi:

697- YILLARA YAYGIN INSAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

Vergi Usul Kanunu’nun Geçici 25.Maddesi Kapsaminda Düzeltme Islemine Iliskin Muhasebe Hesaplari:   1947

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

Yillara Yaygin Insaat Onarim Maliyetleri Enflasyon Düzeltme Farklarinin Kaydi:

350 Nolu Hesabin Enflasyon Düzeltmesi Kayitlari:

697 Nolu Hesabi Borç Kalaninin 178 Nolu Hesaba Alacak Kalaninin 358 Nolu Hesaba Aktarilmasi:

698- ENFLASYON DÜZELTME HESABI

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

Vergi Usul Kanununun Geçici 25.Maddesi Kapsaminda Düzeltme Islemine Iliskin Muhasebe Hesaplari:   1952

c- Degerlemesi ve Envanteri:

d- Örnekler:

IV- NAZIM HESAPLAR

9- NAZIM HESAPLAR

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- Örnekler:

1) Bankadan alinan teminat mektubunun saticiya verilmesi:

2) Isletmenin varliklarinin sigorta ettirilmesi:

BIRINCI BÖLÜM

G E N E L M U H A S E B E

ÜÇÜNCÜ KISIM

TICARET SIRKETLERINDE TASFIYE, BIRLESME, DEVIR, BÖLÜNME, HISSE DEGISIMI, TÜR DEGISIKLIGI (NEV’I DEGISIKLIGI), KURULUS, DIGER ISLEMLER VE IFLAS ERTELEMESI

ÜÇÜNCÜ KISIM

TASFIYE, BIRLESME, DEVIR, BÖLÜNME, HISSE DEGISIMI, TÜR DEGISIKLIGI (NEV’I DEGISIKLIGI), KURULUS, DIGER ISLEMLER VE IFLAS ERTELEMESI

A- TASFIYE :

1- TANIM VE GENEL AÇIKLAMA :

2- TASFIYE ILE ILGILI KANUNI HÜKÜMLER:

3- TASFIYE VE TASFIYE DÖNEMLERI:

Tasfiye

4- TASFIYE DÖNEMININ BASLANGIÇ VE SONU:

5- 6102 SAYILI YENI TÜRK TICARET KANUNUNDA TICARET SIRKETLERININ TASFIYE ILE ILGILI HÜKÜMLER:

KOLLEKTIF SIRKETLER:

Sona erme

I – Sebepleri

1. Genel olarak

2. Istisnalar

3. Hakli sebepler

4. Özel durumlar

a) Sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesi

b) Karine

5. Kisisel alacaklilarin durumu

a) Sirket süresinin uzatilmasi hâlinde itiraz hakki

b) Haciz ve sirketin feshini isteme hakki

II – Hükümleri

1.  Tescil ve ilan   . 1964

2. Ortaklarin yönetim haklarinin sona ermesi

3. Geçici yönetim

B) Ortaklarin sirketten ayrilmasi

I – Özel durumlar

1. Ortagin ölümü

2. Ortagin iflasi

3. Hakli sebepler

4. Fesih ihbari

5. Iki kisilik sirkette   . 1965

a) Hakli sebeplerin varliginda

b) Diger sebeplerin varliginda

II – Hükümler

1. Tescil

2. Ayrilan ortagin payi   1966

a) Hesaplama sekli

b) Ödeme sekli

c) Ödeme zamani

d) Tamamlanmamis isler

e) Zamanasimi

f) Özel durumlar

g) Zamanasiminin kesilmesi

Tasfiye

Genel hükümler

I – Sözlesme serbestisi   1967

1. Kural

2. Ortaklarin kararlarina uyma zorunlulugu

II – Tüzel kisiligin devami

III – Iflas

IV – Sirket alacaklilarinin rüçhan hakki

Tasfiye memurlari

I – Genel olarak

II – Seçim ve atama

III – Görevden alma

1. Tasfiye memuru olan ortaklar

a) Sona ermeden önce atanma

b) Sona ermeden sonra atama

2. Ortak olmayan tasfiye memurlari

3. Mahkemece atanan tasfiye memurlari

IV – Islem biçimine iliskin hükümler

1. Birlikte hareket

2. Devir yasagi ve vekil etme

3. Temsil

4. Yalniz basina hareket   1968

5. Yetkilerin genisletilmesi veya daraltilmasi

V – Tescil ve ilan

VI- Ücret

VII – Sorumluluk

Tasfiye isleri

I – Koruma önlemleri

II – Defter tutma yükümlülügü

1. Baslangiç envanteri ve bilançosu

2. Defterler

3. Son bilanço

4. Saklama zorunlulugu

III – Tasfiyenin amaci

IV – Yeni isler

1. Kural

2. Istisna

V – Varliklarin paraya çevrilmesi

1. Ayri ayri satis

2. Toptan satis

3. Paranin yatirilmasi

VI – Borçlarin ödenmesi   1970

VII – Ortaklarin ek ödemeleri

VIII – Tasfiyeden arta kalanin dagitilmasi

1. Geçici ödemeler

2. Son dagitma

IX – Ortaklarin denetleme hakki

1. Bilgi isteme hakki

2. Defterleri inceleme hakki

X – Tasfiyenin sonu

KOMANDIT SIRKETLER:

Sirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi

Uygulanacak hükümler

ANONIM SIRKETLER:

Sona Erme ve Tasfiye

Sona erme

I – Sona erme sebepleri   1971

1. Genel olarak

2. Özel hâller

a) Organlarin eksikligi   1971

b) Hakli sebeplerle fesih   . 1971

II – Hükümleri

1. Tescil ve ilan

2. Sonuçlar

III – Iflas hâlinde tasfiye

IV – Sirket organlarinin durumu

Tasfiye

I – Tasfiye memurlari

1. Atama

2. Görevden alma

3. Aktifleri satma yetkisi

4. Yetkilerin sinirlandirilmasi ve genisletilmesi

II – Tasfiye isleri

1. Ilk envanter ve bilanço

2. Alacaklilarin çagrilmasi ve korunmasi

3. Diger tasfiye isleri   1973

4. Tasfiye sonucu dagitma   . 1973

5. Defterlerin saklanmasi   1974

III – Sirket unvaninin sicilden silinmesi

IV – Uygulanacak diger hükümler

Ek tasfiye

Tasfiyeden dönülmesi

LIMITED SIRKETLER:

Sona Erme ve Ayrilma

Sona erme sebepleri ve sona ermenin sonuçlari

Tescil ve ilan

Çikma ve çikarilma

I – Genel olarak

II – Çikmaya katilma

III – Çikarma

IV – Ayrilma akçesi

1. Istem ve tutar

2. Ödeme

Tasfiye

Uygulanacak hükümler

TASFIYE DÖNEMLERI

1. TASFIYE DÖNEMI

1.1. Tasfiyenin zararla kapanmasi halinde düzeltme

1.2. Tasfiyede zamanasimi   1977

2. TASFIYEDEN VAZGEÇILMESI

3. TASFIYEYE GIREN KURUMLARIN TASFIYE BEYANNAMELERI

4-TASFIYEYE GIREN KURUMLARDA BEYANNAME VERME SÜRELERINDE ÖZELLIKLI DURUMLAR

Giris

4.1. Tasfiyeye Giren Kurumlarda Beyanname Verme Süreleri

4.2. Tasfiyeye Girilmeden Önceki (Kist) Döneme Iliskin Beyanname Verme Süresi

4.3. Birinci Tasfiye Dönemine Iliskin Beyanname Verme Süresi

4.4. Ikinci ve Takip Eden Diger Tasfiye Dönemlerine Iliskin Beyanname Verme Süreleri

4.5. Son Tasfiye Dönemine Iliskin Beyanname Verme Süresi

4.6. Basladigi Takvim Yili Içinde Sonuçlanan Tasfiyelerde Beyanname Verme Süresi

4.7. Son Tasfiye Döneme Iliskin Beyanname Verme Süresini Asan Tasfiye Beyannamelerinin Durumu

5- TASFIYE ILE ILGILI YAPILACAK ISLEMLER:

Genel Açiklama:

Karar alma

1. Olagan karar alma

2. Önemli kararlar

3. Toplanti ve karar nisabi

4. Esas sözlesme degisikliklerinde toplanti ve karar nisaplari

5. Isi Birakan veya Tasfiyeye Giren Mükellefler

6- TASFIYE KAYITLARININ YÜRÜTÜLME ESASLARI

7- TASFIYE KARI:

a- Tasfiye Kari:

b- Servet Degeri:

c- Tasfiye Halinde Yedek Akçe ve Provizyonlarin Durumu:

d. Tasfiye memurlarinin sorumlulugu

e. Tasfiye islemlerinin incelenmesi

f. Tasfiye edilerek ticaret sicilinde tüzel kisiligi sona eren kurumlar vergisi mükellefleri hakkinda yapilacak tarhiyatlar

g- Tasfiye Karinin Hesaplanmasina Ait Örnek:

1) Bilanço esasina göre kayitlarini tutan bir kurumun, tasfiye karinin hesaplanmasi:

2) Isletme hesabi esasina göre tasfiye karinin hesabi:

3) Kollektif Sirketlerin tasfiyesine ait örnek:

4) Tasfiyenin birden fazla dönemleri kapsamasi:

5) Tasfiye Memurlarinin Sorumlulugu:

6) Tasfiye Islemlerinin Incelenmesi:

7) Tasfiye edilerek ticaret sicilinde tüzel kisiligi sona eren kurumlar vergisi mükellefleri hakkinda yapilacak tarhiyatlar

8) Tasfiye Halinde Zaman Asimi:

TASFIYE ISLEMLERINDE ALINMASI GEREKEN KARAR ÖRNEKLERI ILE YAPILMASI GEREKEN ISLEMLERLE ILGILI ÖRNEKLER:

LIMITED SIRKETLERDE TASFIYE ÖNCESI YAPILACAK ISLEMLER

VERGI DAIRESINE VERILECEK BELGELER

LIMITED SIRKETLERDE TASFIYE ISLEMLERI

TASFIYEYE GIRIS

TASFIYEYE GIRIS KARARI

LIMITED SIRKET TASFIYE TESCIL ISLEMLERI

LIMITED SIRKETLERDE TASFIYE SONU ISLEMLERI

LIMITED SIRKETLERDE TASFIYEDEN DÖNÜLMESI

TASFIYEDEN DÖNÜLMESINE AIT KARAR ÖRNEGI

LIMITED SIRKETLERDE TASFIYE SONU ISLEMLERI

TASFIYE SONU KARARI

TASFIYE SONU DILEKÇESINE EKLENECEK BELGELER VE MAL BEYANI

ANONIM SIRKETLERDE TASFIYE ISLEMLERI

TASFIYE GIRIS

ANONIM SIRKETLERDE TASFIYE SONU ISLEMLERI

ANONIM SIRKETLERDE TASFIYEDEN DÖNÜLMESI

ANONIM SIRETLERDE TASFIYE ISLEMLERI

TASFIYE SONU

TASFIYENIN KALDIRILMASI   2017

KOMANDIT SIRKETLERDE TASFIYE ISLEMLERI

TASFIYEYE GIRIS

KOMANDIT SIRKETLERDE TASFIYE SONU ISLEMLERI

KOLLEKTIF SIRKETLERDE TASFIYE ISLEMLERI

TASFIYE

TASFIYEYE GIRIS

KOLLEKTIF SIRKETLERDE TASFIYE SONU ISLEMLERI

B- TICARET SIRKETLERINDE BIRLESME, DEVIR, BÖLÜNME, HISSE DEGISIMI, TÜR DEGISIKLIGI (NEV’I DEGISIKLIGI), KURULUS VE DIGER ISLEMLER

BIRLESME, BÖLÜNME VE TÜR DEGISIKLIGI (NEV’I DEGISIKLIGI)

6102 SAYILI TÜRK TICARET KANUNUNA GÖRE TICARET SIRKETLERININ BIRLESMESI

I – Uygulama alani ve kavramlar

1. Uygulama alani

2. Kavramlar

II – Birlesme

1. Genel hükümler

a) Ilke

b) Geçerli birlesmeler

c) Tasfiye hâlindeki bir sirketin birlesmeye katilmasi

d) Sermayenin kaybi veya borca batiklik hâlinde birlesmeye katilma

2. Ortaklik paylari ve haklari

a) Ortaklik payinin ve haklarinin korunmasi

b) Ayrilma akçesi

3. Sermaye artirimi, yeni kurulus ve ara bilanço

a) Sermaye artirimi

b) Yeni kurulus

c) Ara bilanço

4. Birlesme sözlesmesi, birlesme raporu ve denetleme

a) Birlesme sözlesmesi

aa) Birlesme sözlesmesinin yapilmasi

bb) Birlesme sözlesmesinin içerigi

b) Birlesme raporu

c) Birlesme sözlesmesinin ve birlesme raporunun denetlenmesi

5. Inceleme hakki ve malvarliginda degisiklikler

a) Inceleme hakki

b) Malvarligindaki degisikliklerle ilgili bilgiler

c) Birlesme karari

6. Kesinlesmeye iliskin hükümler

a) Ticaret siciline tescil

b) Hukuki sonuçlar

c) Ilan

7. Sermaye sirketlerinin kolaylastirilmis sekilde birlesmesi

a) Uygulama alani

b) Kolayliklar

8. Alacaklilarin ve çalisanlarin korunmasi

a) Alacaklarin teminat altina alinmasi

b) Ortaklarin kisisel sorumluluklari ve is iliskilerinin geçmesi

5520 SAYILI KURUMLAR VERGISI AÇISINDAN TICARET SIRKETLERININ BIRLESMESI

a) Birlesme:

b) Devir:

BIRLESME ÇESITLERI

a) Birlesme:

b) Devir:

c) Sekil Degistirme:

BIRLESMEDE YAPILACAK ISLEMLER:

a) Devralma Yolu Ile Birlesmelerde Genel Olarak Yapilmasi Gereken Islemler:

b) Bir anonim sirketin diger bir anonim sirket tarafindan devir alinmasi

c) Yeni Sirket Kurulmasi Suretiyle Yapilan Birlesmelerde Genel Olarak Yapilmasi Gereken Islemler:   2035

d) Birden çok anonim sirketlerin bütün aktif ve pasiflerini, yeni kurulacak bir sirkete ortak olmak üzere birlesmesi:

DEVIR ISLEMLERI

BÖLÜNME VE HISSE DEGISIMI ISLEMLERI

1. Bölünme ve hisse degisimi:

2. Devir ve Bölünme Hallerinde Vergilendirme:

3. Ödeme Süresi, Verginin Ödenmesi:

Bölünme

1. Tam bölünme

2. Kismi bölünme

2.1. Üretim ve hizmet isletmelerinin ayni sermaye olarak konulmasi

2.1.1. Devredilen iktisadi kiymetlerle birlikte bunlara ait borçlarin da devredilmesi halinde devre konu net degerin sifir veya negatif olmasi durumu

2.1.2. Üretim ve hizmet isletmelerine bagli tasinmazlarin durumu

2.1.3. Üretim ve hizmet isletmelerinin belli bir kisminin kismi bölünmeye konu edilmesi

2.2. Bölünmenin gerçeklestigi tarihe kadar bölünen varliklarin degerinde meydana gelecek degisikliklerin durumu

2.3. Istirak hisselerinin ortaklara verilmesi

3. Bölünme islemlerinde hisse devri

Devir ve bölünmeye iliskin ortak hususlar

1. Alinan hisse senetlerinin durumu

2. Amortisman uygulamasi   2044

3. Devir ve bölünmelerde elde edilen hisselerin iktisap tarihi

Hisse degisimi

Devir, Bölünme ve Hisse Degisimi Hallerinde Vergilendirme

1. Devir halinde vergilendirme ve beyan

2. Tam bölünme halinde vergileme ve beyan

3. Kismi bölünme ve hisse degisimi hallerinde vergileme

Verginin Ödenmesi

1. Ödeme süresi

2. Tasfiye ve birlesme islemlerinde verginin ödenmesi

3. Devir ve tam bölünme islemlerinde verginin ödenmesi

4. Muhtasar beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerin ödenmesi

TAM VE KISMI BÖLÜNME ISLEMLERINDE KATMA DEGER VERGISI, ZARAR MAHSUBU, AMORTISMAN VE YATIRIM INDIRIMI HAKLARININ DURUMU:

TAM BÖLÜNMEDE SAGLANAN VERGISEL AVANTAJLAR:

KISMI BÖLÜNMEDE VERGISEL AVANTAJLAR:

6102 SAYILI TÜRK TICARET KANUNUNA GÖRE BÖLÜNME ILE ILGILI HÜKÜMLER

Bölünme

1. Genel hükümler

a) Ilke

b) Geçerli bölünmeler

c) Sirket paylarinin ve haklarinin korunmasi

2. Bölünmenin uygulanmasina iliskin hükümler

a) Sermayenin azaltilmasi   2050

b) Sermaye artirimi

c) Yeni kurulus

d) Ara bilanço

3. Bölünme belgelerini denetleme ve inceleme hakki

a) Bölünme sözlesmesi ve bölünme plani

aa) Genel olarak

bb) Bölünme sözlesmesinin ve bölünme planinin içerigi

b) Bölünmenin disinda kalan malvarligi

c) Bölünme raporu

aa) Içerik

bb) Bölünme sözlesmesinin veya bölünme planinin ve bölünme raporunun denetlenmesi

d) Inceleme hakki

e) Malvarligindaki degisikliklerle ilgili bilgiler

4. Bölünme karari

5. Korunmaya iliskin hükümler

a) Alacaklilarin korunmasi

aa) Çagri

bb) Alacaklarin teminat altina alinmasi

b) Sorumluluk

aa) Bölünmeye katilan sirketlerin ikinci derecede sorumlulugu

bb) Ortaklarin kisisel sorumlulugu

6. Is iliskilerinin geçmesi

7. Ticaret siciline tescil ve geçerlilik

DEVIR HALINDE BAZI VERGISEL ISLEMLER

1. Devir halinde Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci madde uygulamasi

2. Istirak iliskisi bulunan kurumlarda devir sonucu olusacak sermaye tutari

3. Devir halinde kurumlar ve stopaj beyannamelerini verme ve vergileri ödeme süreleri

4. Tasfiye, birlesme, devir ve bölünme halinde ödeme

TÜR DEGISTIRMEDE (NEV’I DEGISIKLIGINDE) YAPILACAK ISLEMLER

TÜR DEGISTIRME (NEV’I DEGISTIRME)

I- LIMITED SIRKETIN ANONIM SIRKETE DÖNÜSMESI

A. Genel Olarak

B-Ticaret Hukuku Açisindan

1. Limited Sirket Ortaklar Kurulu Karari Alinmasi;

2. Sirket Ortaklarinin Aldigi Ortaklar Kurulu Kararinin Noterden Onaylanmasi;

3. Son Durum Limited Sirket Bilançosunun Çikartilmasi;

4. Özvarlik Tespiti Için Mahkemeye veya Mali Müsavir, Yeminli Mali Müsavire Basvuruda Bulunulmasi;

5. Anonim Sirket Ana Sözlesmesinin Hazirlanmasi;

6. Ana sözlesmenin Noter’ce Onaylanmasi;

7. Ticaret Siciline Tescil ve Ilan Islemleri;

C. Vergi Hukuku Açisindan   . 2058

1. Kurumlar Vergisi Açisindan;

2. Katma Deger Vergisi Açisindan;

3. Damga Vergisi Açisindan;

D. Limited Sirketin Anonim Sirkete, Sahis Sirketlerinin Anonim ve Limited Sirkete Dönüsümünde Özetle Yapilacak Islemler:

1. Limited Sirketin Anonim Sirkete Dönüstürülmesinde Yapilacak Islemler:

2. Sahis sirketlerinde nev’i degisikligi Adi Sirketler ile Kollektif Sirketlerin Anonim veya Limited Sirkete dönüsümünde yapilacak islemler:

II- ANONIM SIRKETIN LIMITED SIRKETE DÖNÜSMESI

A. Genel Olarak

Anonim Sirketin Limited Sirkete Dönüstürülmesinde Yapilmasi Gereken Islemler ;

B. Ticaret Hukuku Açisindan

C. Vergi Hukuku Açisindan   . 2062

III- ÖZELLIK ARZ EDEN ORTAK HUSUSLAR

6102 SAYILI TÜRK TICARET KANUNUNA GÖRE TÜR DEGISTIRME (NEVI DEGISTIRME)

TÜR DEGISTIRME (NEVI DEGISTIRME)

1. Genel hükümler

a) Ilke

b) Geçerli tür degistirmeler

c) Kollektif ve komandit sirketlerin tür degistirmelerine iliskin özel düzenleme

2. Sirket payinin ve haklarinin korunmasi

3. Kurulus ve ara bilanço   . 2063

4. Tür degistirme plani   2064
5. Tür degistirme raporu   . 2064

6. Tür degistirme planinin ve tür degistirme raporunun denetlenmesi

7. Inceleme hakki

8. Tür degistirme karari ve tescil

9. Alacaklilarin ve çalisanlarin korunmasi

ORTAK HÜKÜMLER

1. Ortaklik paylarinin ve ortaklik haklarinin incelenmesi

2. Birlesmenin, bölünmenin ve tür degistirmenin iptali ve eksikliklerin sonuçlari

3. Sorumluluk

TICARI ISLETME ILE ILGILI BIRLESME VE TÜR DEGISTIRME

BIRLESME, DEVIR, BÖLÜNME HALINDE BIRLESEN KURUM BÜNYESINDE AMORTISMAN UYGULAMASI

BIRLESME, DEVIR HALINDE VE TÜR DEGISIKLIGINDE (NEV’I DEGISIKLIGINDE) VERGILEME

a- Birlesmede Vergilendirme:

aa) Birlesen (infisah eden) sirketin birlesme öncesi faaliyetlerinin beyani:

ab) Birlesmede birlesen kurumun sorumlulugu:

b- Devir Halinde Vergilendirme:

c- Nev’i Degisikliginde Vergilendirme:

d- Sirketlerin Birlesmesinde Saglanan Vergisel Avantajlar

da) Birlesmelerde Kurumlar Vergisi Istisnasi:

Devir, Bölünme ve Hisse Degisimi

1. Devir

2. Bölünme

2.1 Tam bölünme

db) Sirket Birlesmelerinde KDV Istisnasi:

dc) Birlesmelerde Harç Istisnasi:

BIRLESME, DEVIR, BÖLÜNME, HISSE DEGISIMI ve (TÜR DEGISIKLIKLERINDE) NEV’I DEGISIKLIKLERINDE DIGER KONULAR:

a- Birlesmede Katma Deger Vergisi:

b- Devir Islemlerinde Katma Deger Vergisi:

c- Devralinan Sirketin Zararlari:

d- Nev’i Degisikliginde Vergiler:

e- Devir, Birlesme ve Dönüsümlerde Vergi Uygulamasi:

ea) Genel Açiklama:

Vergilendirilmeyecek Diger Kazanç ve Iratlar:

eb) Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Devir ve Dönüsümler:

Murisin Ferdi Isletmesinin Ise Devam Eden Mirasçilara Devri:

Ferdi Bir Isletmenin Bilançosunun Bir Sermaye Sirketine, Aktif ve Pasifiyle Bütün Halinde Devrolunmasi:

Kollektif ve Adi Komandit Sirketlerin Nev’i Degistirerek Sermaye Sirketlerine Dönüsümü:

G.V.K.’nun 81.Maddesindeki Sartlara Uyulmadan Yapilan Devir ve Dönüsümlerde KDV Uygulamasi:

ec) Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre Yapilan Devir, Birlesme ve Dönüsümlerde KDV Uygulamasi:

Birlesme:

Devir:

Devir Halinde Vergilendirme:

Devir Bilançosu ve Devir Beyannamesi:

Birlesmeler:

Tür Degistirme (Nev’i Degistirme):

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18 ve 19.Maddelerindeki Sartlara Uygun Olarak Yapilmayan Maddelerindeki Devir ve Dönüsümler:

Birlesme:

Nev’i Degistirme:

ed) KDV Indirimi ve Iade Uygulamasi:

KDV Indirimi:

Iade Uygulamasi:

ee) Damga Vergisi Istisnasi:

ef) Harç Istisnasi:

eg) Tam ve Kismi Bölünmelerde Amortisman Uygulamasi:

eh) Tam ve Kismi Bölünmede KDV Istisnasi Uygulamasi, KDV Devir ve Iade Haklarinin Devralan Sirketlere Intikali:

ei) Tam ve Kismi Bölünmelerde, Bölünen Sirketin Zarar Mahsup Haklarinin Devralan Sirkete Intikali:

Zarar Mahsubu

1. Geçmis yil zararlari   2079

2. Devir ve bölünme durumunda zarar mahsubu

2.1. Öz sermaye tutari

2.2. Devir ve bölünme halinde zarar mahsubu yapilabilmesinin sartlari

2.3. Devir ve bölünme halinde zarar mahsubunun sirasi ve mahsup edilemeyen zarar tutarlari

2.4. Tam Bölünmede Zarar Mahsubu:

2.5. Kismi Bölünmede Zarar Mahsubu:

ei) Tam ve Kismi Bölünmede Yatirim Indirimi Haklarini Devralan Sirketlere Intikali:

ej)- Isletmelerde Birlesme, Bölünme, Fesih ve Tasfiye Islemlerinde Vergi Yasalari Yönünden Özellik Arz Eden Hususlar

1- Birlesme Giderleri

2- Devralinan Sabit Kiymetlere Iliskin Amortismanlar ve Yeniden Degerleme

3- Devredilen Isletmelerin Indiremedikleri Katma Deger Vergisinin Devralan Isletmelerde Indiirme Tabi Tutulup Tutulamayacagi

4- Birlesme Halinde Geçici Vergi

5- Birlesme Halinde Yenileme Fonu

6- Isletme Birlesmelerinde Muhasebe Kayit Teknigi Açisindan Özellik Arzeden Durumlar

ÖRNEKLER:

BIRLESME, DEVIR VE TÜR DEGISIKLIGI’NDE (NEV’I DEGISIKLIGI’NDE) MUHASEBE KAYITLARI:

a- Birlesmeye Ait Monografi:

aa) Birlesen (katilan) (B) sirketinin kayitlari:

ab) Birlesilen Kurum (A)’nin Yapacagi Muhasebe Kayitlari:

b- Devire Ait Monografi:   2088

ba) Devir Alinan (B) Anonim Sirketinin Kayitlari:

bb) Devir Alan (A) Anonim Sirketinin Yapacagi Kayitlar:

c- Nev’i Degisikligine Ait Monografi:

ca) Kollektif Sirketin Anonim Sirkete dönüsümü ile ilgili muhasebe kayitlari:

caa) Dönüsüm öncesi karin ortaklar cari hesabina devri:

cab) (A) Kollektif Sirketi hesaplarinin kapatilmasi:

cac) Dönüsülen yeni Anonim Sirketin açilis kayitlari:

cb) Anonim ve Limited Sirketlerin, Kollektif Sirketlerine dönüsümü:

cc) Limited Sirketlerin Anonim Sirkete dönüsümü:

BIRLESME, DEVIR, BÖLÜNME, NEVI DEGISIKLIKLERI ILE ILGILI UYGULAMA ÖRNEKLERI

Genel Açiklama:

1.BIRLESME:

A- Sermaye Piyasasi Kurulunun, Birlesme Islemlerine Iliskin (Seri 1. No:31) Tebligindeki Açiklamalara Göre Birlesme Islemleri:

Birlesmeye Iliskin Esaslar

Yetkili organlarin ön karari

Birlesmeye esas alinacak mali tablolar ve özel bagimsiz denetim raporu

Bilirkisi incelemesi

Birlesme oraninin hesaplanmasinda uygulanabilecek yöntemler

Uzman kurulus incelemesi   2094

Birlesme sözlesmesi

Yönetim kurulu raporu

Kurula basvurularak onay alinmasi

Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

Birlesme sözlesmesinin onaylanmasi ve ortaklik devralma yoluyla birlesme isleminde sermaye artirim karari

Kurul kaydina alinma

Hisse senetlerinin teslim esaslari

Kurula bildirim

Ortaklik devralma yoluyla birlesme sonrasinda ulasilacak sermaye tutari

Yeni ortaklik kurulmasi yoluyla birlesme sonrasinda ulasilacak sermaye tutari

BILIRKISI RAPORUNUN IÇERIGI

UZMAN KURULUSUN BIRLESMEYE ILISKIN RAPORUNUN IÇERIGI

BIRLESME SÖZLESMESI

BIRLESME ÖNCESI ISTENEN BELGELER

ORTAKLIK DEVRALMA YOLUYLA BIRLESME ISLEMINDE HAZIRLANACAK DUYURU METNI

SIRKETLERIN BIRLESMESINDE, DEVIR, BÖLÜNME, HISSE DEGISIMI VE NEVI DEGISIKLIGINDE TICARET SICILI MÜDÜRLÜKLERI TARAFINDAN ISTENEN BELGELER

SIRKETLERIN BIRLESMESINDE TICARET SICIL MÜDÜRLÜKLERI TARAFINDAN ISTENEN BELGELER VE YAPILACAK ISLEMLER

BIRLESME

Tescil için gerekli belgeler:

Genel kurulda sirket sözlesmesinde daha agir bir nisap öngörülmemisse birlesme sözlesmesinin onaylanmasi ile ilgili nisaplar;

Birlesme sözlesmesinde yer almasi gereken hususlar;

Birlesme raporunda yer almasi gereken hususlar;

KOLAYLASTIRILMIS SEKILDE BIRLESME;

Birlesme sözlesmesinde yer almasi gereken hususlar;

Yukarida yer alan açiklamalar dikkate alinmak suretiyle tescil için istenen belgeler;

Birlesme sözlesmesinde yer almasi gereken hususlar;

Yukarida yer alan açiklamalar dikkate alinmak suretiyle tescil için istenen belgeler;

6102 Sayili Türk Ticaret Kanunu’nun 149 ve 157.Maddeleri Uyarinca Yapilacak Ilan Örnekleri:

SIRKETLERIN BÖLÜNMESINDE TICARET SICIL MÜDÜRLÜKLERI TARAFINDAN ISTENEN BELGELER VE YAPILACAK ISLEMLER

BÖLÜNME

Tescil için gerekli belgeler;

TAM BÖLÜNME;

KISMI BÖLÜNMEDE;

Bölünme sözlesmesinin veya bölünme planinin onaylanmasi için;

Bölünme sözlesmesi/planinda yer almasi gereken hususlar;

Bölünme Islemlerinde Hazirlanan Bölünme Sözlesmesi/Plani, Bölünme Raporu, Son Üç Yilin Finansal Tablolari, Faaliyet Raporlari Ile Alacaklilara Yapilacak Duyurularla Ilgili (6102 Sayili T.T.K. Md.171, 174 ve 175) Ticaret Sicilde Yapilacak Ilan Ile Ilgili Örnekler:

SIRKETLERIN TÜR DEGISIMINDE (NEV’I DEGISIMINDE) TICARET SICILI MÜDÜRLÜKLERI TARAFINDAN ISTENEN BELGELER VE YAPILACAK ISLEMLER

LIMITED SIRKETIN ANONIM SIRKET TÜRÜNE DÖNÜSTÜRÜLMESI IÇIN GEREKLI OLAN ISLEMLER

ANONIM SIRKET TÜRÜNÜN LIMITED SIRKET TÜRÜNE DÖNÜSTÜRÜLMESI IÇIN GEREKLI OLAN ISLEMLER

TÜR DEGISTIRME PLANI

TÜR DEGISTIRME RAPORU

SIRKETLERIN BIRLESMESI;   2138

Birlesme

1. Genel hükümler

a) Ilke

b) Geçerli birlesmeler

A-Birlesme Kararlarinin Tescilinde Istenen Belgeler:

Kollektif ve Komandit Sirketler:

Limited Sirketler:

Anonim Sirketler:

Payli Komandit Sirketler :

Kooperatifler:

Birlesmeden dolayi devir alan sirketin sermaye artirimi yapmasi halinde ;

B-Birlesme Dolayisiyla Devir Olan Sirketin Kaydinin Kapanmasinda Istenilen Belgeler;

ANONIM VE LIMITED SIRKETLERIN KISMI BÖLÜNME ISLEMLERININ USUL VE ESASLARININ DÜZENLENMESI HAKKINDA TEBLIG

1 – Anonim ve Limited Sirketlerin Kismi Olarak Bölünmesi

2 – Sermaye Azaltilmasi   2140

3 – Sermaye Artirilmasi   2140

4 – Yeni Kurulus

5 – Alacaklilarin Korunmasi

6 – Ara Bilanço

7 – Denetim

8 – Pay Sahiplerinin ve Diger Ilgililerin Haklari

9 – Bölünme Sözlesmesi

10 – Bölünme Sözlesmesinin Içerigi

11-Bölünme Karari

12 – Mal Varliginin Devralan Sirket Adina Tescili

13 – Ticaret Siciline Tescil ve Geçerlilik

BIRLESME, BÖLÜNME, TÜR DEGISIMI (NEV’I DEGISIMI) ILE ILGILI RAPOR ÖRNEKLERI:

BIRLESME ILE ILGILI BILIRKISI KURULU RAPORU

BIRLESME RAPORU VE YAPILACAK ISLEMLER ILE ILGILI ÖRNEK

YEMINLI MALI MÜSAVIRLIK BIRLESME RAPORU

KOBI TANIMINA UYGUN ISLETME ÖLÇÜTÜNÜN TESPITINE ILISKIN SERBEST MUHASEBECI MALI MÜSAVIR RAPORU

YEMINLI MALI MÜSAVIRLIK   . 2192

BIRLESME ILE ILGILI DEVROLUNACAK ISLETMENIN GAYRIMENKULLERININ ÖZEL AMAÇLI TESPIT RAPORU

TÜR DEGISTIRME RAPORU VE YAPILACAK ISLEMLER ILE ILGILI ÖRNEK

SIRKET TÜR DEGISIKLIGINDE; SERMAYENIN ÖDENIP ÖDENMEDIGI, KARSILIKSIZ KALIP KALMADIGININ, ÖZVARLIK VE SICILE TESCILI ZORUNLU OLAN VARLIKLARIN TESPITINE ILISKIN YEMINLI MALI MÜSAVIRLIK RAPORU

. BILGISAYAR YAZILIM VE DANISMANLIK ANONIM SIRKET

ESAS SÖZLESMESI

. BILGISAYAR YAZILIM VE DANISMANLIK LIMITED SIRKETI

TÜR DEGISTIRME RAPORU

. BILGISAYAR YAZILIM VE DANISMANLIK ANONIM SIRKET

ESAS SÖZLESMESI

KURULUS:

. BILGISAYAR YAZILIM VE DANISMANLIK LIMITED SIRKETI

TÜR DEGISTIRME PLANI

. BILGISAYAR YAZILIM VE DANISMANLIK ANONIM SIRKET

ESAS SÖZLESMESI

KURULUS:

KISMI BÖLÜNME RAPOR ÖRNEGI

DIGER RAPOR ÖRNEKLERI, SIRKET KURULUSU VE DIGER ISLEMLERIN ÖRNEKLERI:

1- KOBI TANIMINA UYGUN ISLETME ÖLÇÜTÜNÜN TESPITINE ILISKIN RAPOR ÖRNEGI:

2- SIRKETLERIN BIRLESMESI ILE ILGILI RAPOR ÖRNEGI:

3- TASFIYEDEN DÖNÜSE AIT RAPOR ÖRNEGI:

4- GEÇMIS YIL KARLARININ SERMAYEYE ILAVESI ILE ILGILI RAPOR ÖRNEGI:

5- ORTAK ALACAKLARININ (ORTAKLARA BORÇLARIN) SERMAYEYE ILAVE EDILMESI ILE ILGILI RAPOR ÖRNEGI:

5.a) Sermayeye Ilave Edilecek Ortak Alacaklarinin Tespitine Dair YMM / SMMM Rapor Düzenlenmesi Ile Ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanligi Genelgesi:

6- SERMAYE DÜZELTMESI OLUMLU FARKLARININ SERMAYEYE EKLENMESI ILE ILGILI RAPOR ÖRNEGI:

7- SERMAYENIN ÖDENDIGINE DAIR TESPIT RAPORU ÖRNEGI:

A-) Nakdi sermaye ödemelerinin Yevmiye Kayitlari

8- SIRKETIN FAALIYETINI SÜRDÜRDÜGÜ VE TASFIYE ISLEMLERININ BASLADIGINA ILISKIN RAPOR ÖRNEGI:

9- LIMITED SIRKET KURULUS SÖZLESMESI ÖRNEGI:

10- ANONIM SIRKET ESAS SÖZLESMESI ÖRNEGI:

11- SIRKETLERIN KURULUS VE DIGER ISLEMLERINDE TICARI SICIL MÜDÜRLÜKLERINCE ISTENEN BELGELER VE YAPILMASI GEREKEN ISLEMLER:

GERÇEK KISILER   ( Sahis Firmasi )

KAYIT

DEGISIKLIK ISLEMLERI

HALEFIYET

SIGORTA ACENTELIGI

SIGORTA ACENTELIGI FESHI   2286

SUBE AÇILISI

MERKEZ NAKLI

TICARETI TERK

KOLLEKTIF SIRKETLER

KURULUS

SIRKET SÖZLESMESI DEGISIKLIGI

SUBE AÇILISI

SUBE KAPANISI

MERKEZI BASKA BIR SICILIN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOLLEKTIF  SIRKETIN ISTANBUL’A MERKEZ NAKLI

KOMANDIT SIRKETLER

ADI KOMANDIT SIRKET

KURULUS

KOOPERATIFLER

KURULUS

ANASÖZLESME DEGISIKLIGI   2291
GENEL KURUL

SUBE AÇILISI

SUBE KAPANISI

MERKEZI BASKA BIR SICILIN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOOPERATIFIN  SIRKETIN ISTANBUL’A MERKEZ NAKLI

TASFIYEYE GIRIS

TASFIYE SONU

ANONIM SIRKETLER

KURULUS

ASAGIDAKI HUSUSLARA DIKKAT EDILMELI VE BELIRTILEN DURUMLARDA SAYILAN BELGELER EKLENMELIDIR.

TEK PAY SAHIPLI ANONIM SIRKETLERIN KURULUSU

ADRES DEGISIKLIGI

SUBE AÇILISI

SUBE KAPANISI

MERKEZI BASKA BIR SICILIN GÖREV ALANINDA BULUNAN ANONIM SIRKETIN ISTANBUL’A MERKEZ NAKLI

GENEL KURUL

BAKANLIK TEMSILCISI BULUNDURMA ZORUNLULUGU OLAN ANONIM SIRKET GENEL KURUL TOPLANTILARI

ANASÖZLESME DEGISIKLIGI   2297

ESAS SERMAYE ARTTIRIMI

ESAS SERMAYENIN AZALTILMASI

AZALTIM ILE ARTIRMANIN ES ZAMANLI OLARAK YAPILMASI

YÖNETIM KURULU ÜYESININ ISTIFASI VE YENI ATAMA

TEMSIL VE ILZAM KARARLARI   2300

ANONIM SIRKETLERDE YETKILI YÖNETIM KURULU ÜYESININ TÜZEL KISI OLMASI HALINDE IBRAZ EDILECEK IMZA BEYANI HAKKINDA

TEK PAY SAHIPLIGI BILDIRIMI

LIMITED SIRKETLER

KURULUS

Tek Pay Sahipli Limited Sirketlerin Kurulusu

GENEL KURUL (Ortaklar Kurulu Karari)

ANASÖZLESME DEGISIKLIGI   2303

ESAS SERMAYE ARTTIRIMI

ESAS SERMAYENIN AZALTILMASI

ADRES DEGISIKLIGI

SUBE AÇILISI

SUBE KAPANISI

MERKEZI BASKA BIR SICILIN GÖREV ALANINDA BULUNAN LIMITED SIRKETIN ISTANBUL’A MERKEZ NAKLI

HISSE DEVRI

TEK PAY SAHIPLIGI BILDIRIMI

VERASETEN HISSE DAGILIMI   2308

MÜDÜR ATAMASI

MÜDÜR ISTIFASI

SIGORTA ACENTELIGI

SIGORTA ACENTELIGI FESHI   2310

TASFIYEYE GIRIS

TASFIYE SONU

TASFIYEDEN DÖNÜLMESI

13- ANONIM VE LIMITED SIRKETLER ILE SIRKETLER TOPLULUGU DENETÇILERI

DENETÇI TESCILI IÇIN GEREKLI BELGELER

GEÇICI DENETÇI TESCILI IÇIN GEREKLI BELGELER

SIRKETLER TOPLULUGU

1-TÜRK TICARET KANUNU M.198/F.1 GEREGINCE BILDIRIMIN TESCILI

2- HÂKIMIYET SÖZLESMESININ TESCILI

TICARI ISLETME REHNI

Ticari Isletme Rehninin Taraflari:

Rehin veren (Rehin Borçlusu):

Rehinli alacakli:

Ticari Isletme Rehninin Kapsami:

Ticaret Ünvani ve Isletme Adi:

Menkul Isletme Tesisati:   2315

Sinai Haklar:

Rehin sözlesmesinin sekli:

Ticari Isletme Rehninin Tescili:

Ticari Isletmenin Nakli:   2316

Ticari Isletme Rehninin Sicilden Terkini:

VAKIF ve DERNEKLERE ait TICARI ISLETMELER

KURULUS

DEGISIKLIKLER

KAYDIN SILINMESI

MERKEZI TÜRKIYE DISINDA BULUNAN TICARI ISLETMELERIN TÜRKIYE’DEKI SUBE AÇILISI

KAYIT

ADRES NAKLI

TEMSIL ILZAM

SERMAYE ARTIRIMI

TASFIYEYE GIRIS

TASFIYE SONU

LIMITED SIRKETLERDE HISSE DEVRI ILE ILGILI KARAR ÖRNEGI

14- 6102 SAYILI T.T.K.’NA GÖRE ANONIM VE LIMITED SIRKETININ KIYASLANMASI:

15- ANA SÖZLESMELERIN YENI TÜRK TICARET KANUNU ILE UYUMLU HALE GETIRILMESI

1- Anonim Sirket Esas Sözlesmelerinin Yeni Türk Ticaret Kanunu Ile Uyumlu Hale Getirilmesi

2- Limited Sirketlerin Sözlesmelerinin Yeni Türk Ticaret Kanunu Ile Uyumlu Hale Getirilmesi

16- 6102 SAYILI TÜRK TICARET KANUNUNA GÖRE; TESCIL ISLEMLERI VE TESCILI ZORUNLU OLAN HUSUSLAR

TESCILE ILISKIN HUSUSLAR   . 2326

Gerçeklik ilkesi, aldatma yasagi ve kamu düzenine uygunluk

Sicil islemlerinin tabi oldugu hükümler

Tescil edilmis olgularda degisiklikler

Tescil ve ilanin üçüncü kisilere etkisi

Harçlar

Dil

Süre

17- INCELEME YÜKÜMLÜLÜGÜ, TESCIL ISTEGININ REDDI, TESCILE DAVET VE CEZA, MÜDÜRLÜGE BILDIRIM YÜKÜMLÜLÜGÜ

Müdür ve müdür yardimcilarinin inceleme yükümlülügü

Tescil isteminin reddi veya islemlerde eksiklik bulunmasi durumunda verilecek kararlar ve tebligi

Tescile davet ve ceza

Müdürlüge üçüncü kisilerin basvurmasi ve sonuçlari

Müdürlüge bildirim yükümlülügü

ITIRAZ, GEÇICI TESCIL VE ILAN

Itiraz

Geçici tescil

Ilan

18- TICARET UNVANI VE ISLETME ADI

Gerçek ve tüzel kisilerin unvan ve isletmelerini tescil ettirme yükümlülügü

Ticaret unvaninin sekli   2329

Ticaret unvanina iliskin ortak hükümler

Ticaret unvanina iliskin müdürlüge bildirim

Isletme adi

19- TICARI TEMSILCI VE ACENTE

Ticari temsilcinin tescili

Acentenin müvekkili adina sözlesme yapma yetkisinin tescili

20- TICARI ISLETMELERIN TESCILI

GERÇEK KISILERE AIT TICARI ISLETMELER

Tescil basvurusunda istenen belgeler

Tescil

Kaydin silinmesi

21- DERNEKLERE AIT TICARI ISLETMELER

Tescil basvurusunda istenen belgeler

Tescil

Kaydin silinmesi

22- VAKIFLARA AIT TICARI ISLETMELER

Tescil basvurusunda istenen belgeler

Tescil

Kaydin silinmesi

23- KAMU TÜZEL KISILERI ILE KAMUYA YARARLI DERNEKLER VE GELIRININ YARISINDAN FAZLASINI KAMU GÖREVI NITELIGINDEKI ISLERE HARCAYAN VAKIFLARA AIT TICARI ISLETMELER

Tescil basvurusunda istenen belgeler

Tescil

Kaydin silinmesi

24- DONATMA ISTIRAKI

Belgeler

Tescil

Sona erme ve tasfiye

25- TICARET SIRKETLERININ TESCILI

KOLLEKTIF VE KOMANDIT SIRKETLER

Basvuru ve ibraz edilmesi gereken belgeler

Sona erme ve tasfiye

Tescil

26- SERMAYESI PAYLARA BÖLÜNMÜS KOMANDIT SIRKETLER

Uygulanacak hükümler

27- ANONIM SIRKETLER

KURULUS

Basvuru ve belgeler

TESCIL

GENEL SÖZLESME DEGISIKLIGI

Basvuru ve tescil

ÖZEL SÖZLESME DEGISIKLIKLERI

I- Sermaye artirimi

Basvuru

Belgeler

Tescil

II- Sarta bagli sermaye artirimi

Belgeler

Tescil

Sermaye artiriminin gerçeklestirilmesi esnasinda verilecek belgeler

Tescil

III- Esas sermayenin azaltilmasi

Basvuru ve belgeler

Tescil

IV- Azaltilma ile artirmanin es zamanli olarak yapilmasi

Basvuru ve belgeler

Tescil

28- TEK PAY SAHIPLI ANONIM SIRKETLER

Basvuru ve belgeler

Tescil

Sirketin pay sahibi sayisinin bire düsmesi

29- SONA ERME, TASFIYE, TASFIYEDEN DÖNME VE EK TASFIYE

Belgeler

Tescil

Tasfiyeden dönülmesi

Ek tasfiye

30- LIMITED SIRKET

KURULUS VE GENEL SÖZLESME DEGISIKLIKLERI

I- Kurulus

Basvuru ve belgeler

Tescil

II- Genel sözlesme degisiklikleri

Basvuru ve tescil

31- ÖZEL SÖZLESME DEGISIKLIKLERI

I- Esas sermaye artirimi   2345

Basvuru

Belgeler

Tescil

II- Esas sermayenin azaltilmasi

Basvuru ve belgeler

Tescil

III- Azaltilma ile artirmanin es zamanli olarak yapilmasi

Belgeler

Tescil

32- TEK ORTAKLI LIMITED SIRKETLER

Basvuru ve belgeler

Tescil

Sirketin ortak sayisinin bire düsmesi

33- ESAS SERMAYE PAYLARININ GEÇISI

Basvuru ve tescil

34- SONA ERME, TASFIYE, TASFIYEDEN DÖNME VE EK TASFIYE

Uygulanacak hükümler

35- SIRKETLER TOPLULUGU   . 2348

Sirketler toplulugu ve hâkimiyet

Hâkimiyet sözlesmesi ve tescil

Bildirim, tescil ve ilan yükümlülükleri ile pay ve oy oranlarinin hesaplanmasi

36- ANONIM VE LIMITED SIRKETLER ILE SIRKETLER TOPLULUGU DENETÇILERI

Denetçi seçimi ve tescili   2350

37- KOOPERATIFLER

Basvuru

Tescil

38- MERKEZ DEGISIKLIKLERI VE SUBE

MERKEZ DEGISIKLIGI

TÜRKIYE IÇINDE MERKEZIN DEGISMESI

Belgeler

Tescil

Eski merkezdeki tescil

Belgelerin gönderilmesi   2351

YABANCI BIR ISLETMENIN MERKEZININ TÜRKIYE’YE TASINMASI

Belgeler ve tescil

TÜRKIYE’DEKI BIR SIRKETIN MERKEZININ YURTDISINA TASINMASI

Belgeler

Tescil

SUBE

SUBE TANIMI VE UNVANI

Sube tanimi

Subenin unvani

MERKEZLERI TÜRKIYE’DE BULUNAN TICARI ISLETMELERIN SUBELERININ TESCILI

Basvuru ve belgeler

Tescil

MERKEZLERI TÜRKIYE DISINDA BULUNAN TICARI ISLETMELERIN TÜRKIYE’DEKI SUBELERININ TESCILI

Basvuru ve belgeler

Tescil

MERKEZ ILE SUBE KAYITLARININ ILISKILENDIRILMESI VE SUBE KAYDININ SILINMESI

Merkez ile sube kayitlarinin iliskilendirilmesi

Sube kaydinin silinmesi   2354

39- BIRLESME, BÖLÜNME VE TÜR DEGISTIRME

BIRLESME

Basvuru ve belgeler

Tescil

BÖLÜNME

Basvuru ve belgeler

Tescil

TÜR DEGISTIRME (NEV’I DEGISIKLIGI)

Basvuru ve belgeler

Tescil

TICARI ISLETME ILE ILGILI BIRLESME, DEVIR VE TÜR DEGISTIRME

Ticari isletme ile ilgili birlesme

Ticari isletmenin devri   2359

Ticari isletmeler ile ilgili tür degistirme

Tescil

Iflas ve Konkordato

Iflas, Konkordato Mühleti Verilmesi ve Malvarliginin Terki Suretiyle Konkordato Sözlesmesi

Iflasin bildirilmesi

Iflasin tescili

Konkordato mühleti verilmesi

Malvarliginin terki suretiyle konkordato sözlesmesi

40- TESCIL ETTIRILMESI ZORUNLU HUSUSLAR

41- ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI GENEL KURUL TOPLANTILARINA ILISKIN ESASLAR

Toplanti çesitleri

Elektronik ortamda genel kurula katilma

Toplanti zamani

Toplanti yeri

Çagriya yetkili olanlar   . 2366

Çagri usulü

Ilanin içerigi

Çagrisiz toplanti

Gündem

Toplanti baskanligi

Toplantida hazir bulundurulacak belgeler

Hazir bulunanlar listesi   2368

Toplantida bulunma zorunlulugu

Toplantiya katilma hakki   2369

Oy hakki ve kisitlamalari   2369

Oy kullanma sekli

Vekaletnamenin unsurlari ve geçerlilik süresi

Toplanti ve karar nisaplari

Toplantinin açilmasi ve yönetimi

Temsilci bildirimlerinin açiklanmasi

Toplanti gündeminin görüsülmesi

Toplanti tutanaginin düzenlenmesi

Toplantinin yapilamamasi   2373

Toplantinin ertelenmesi   2373

Toplanti sonunda yapilacak islemler

Genel kurulun devredilemez görev ve yetkileri

Saklama müddeti

42- BAKANLIK TEMSILCILIGINE ILISKIN ESASLAR

Bakanlik temsilcisi bulundurma zorunlulugu

Bakanlik temsilcilerinin nitelikleri

Bakanlik temsilcisinin görev ve yetkileri

Bakanlik temsilcisi istenmesi

Bakanlik temsilcisi istenmesine iliskin basvuruya eklenecek belgeler

Bakanlik temsilci görevlendirilmesi

Bakanlik temsilcisinin ücretleri ve giderleri

Bakanlik temsilcisinin ve toplanti baskaninin sorumlulugu

43- IÇ YÖNERGE

Iç yönergeye iliskin esaslar

Iç yönergede yer alacak asgari hususlar

Iç yönerge hükümlerinin uygulanmasi

Tek pay sahipli anonim sirketler

44- ANONIM SIRKETLERDE TEVDI EDEN TEMSILCILIGINE ILISKIN USUL VE ESASLAR

Tevdi edilen kisi veya kuruluslar

Tevdi eden temsilciligine iliskin yetkilendirme ve temsil belgesi

Talimat istenmesi

Talimatlarin iletilmesi   2379

EK-1. DILEKÇE ÖRNEGI

EK-2. GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LISTESI ÖRNEGI

EK-3. VEKALETNAME ÖRNEGI   2381

EK-4. TOPLANTI TUTANAGI ÖRNEGI

EK-5. IÇ YÖNERGE ÖRNEGI   2383

EK-6. TEVDI OLUNAN PAYLARA ILISKIN TEMSIL BELGESI ÖRNEGI

EK-7. TALIMAT BILDIRIM FORMU ÖRNEGI

45- TICARET SIRKETLERINDE ORTAKLARIN SIRKETTEN BORÇ PARA ALMASI, SIRKETE BORÇ PARA VERMESININ HUKUKI DURUMU

a)- Anonim Sirketlerde

Hâkimiyetin hukuka aykiri kullanilmasi

b)- Limited Sirketlerde   . 2392

Ortaklarin sorumlulugu

Ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri

I – Ek ödeme yükümlülügü   . 2392

1. Kural

2. Yükümlülügün sürmesi   2392

3. Geri ödeme

II- Yan Edim Yükümlülügü   . 2393

c)- Yönetim Kurulu Üyelerinin Borçlanma Yasagi

d)- Kurumlar Vergisi Kanunu ve Diger Kanunlarda Yer Alan Düzenlemeler

Kurumlar Vergisi Kanun Hükümleri

Diger Kanunlarda Yer Alan Düzenlemeler

Türk Parasi Kiymetini Koruma Kanunu

e)- Borçlar Kanunu-Tüketim Ödüncü Yönünden

C- IFLASIN ERTELENMESI :   2395

IFLASIN ERTELENMESI

Genel Açiklamasi:

Iflas Konusu Ile Ilgili Bazi Kavramlar ve Sözcükler:

Icra Türleri

Iflas yoluyla takibe tabi olanlar

Iflas davalarinda görevli mahkeme

Yetkili Icra Dairesi:

Yetkili Iflas Dairesi:

Yetkili Ticaret Mahkemesi:

Iflas Yolu Ile Takip Yollari

Genel Iflas Yolu Ile Takip:

1-Takip Talebi:

2- Ödeme Emri:

3- Iflas Davasi:

Kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu:

Dogrudan Dogruya Iflas Yolu(Takipsiz Iflas Yolu)

Menfi Tespit Ve Istirdat Davalari:

Dava, Yetki-Görev:

Istirdat Davasi:

Ispat Yükü Deliller:

Yetkili Mahkeme:

Davanin Sonuçlari:

Davanin Reddi:

Haciz Yoluyla Takip:

Yetkili Icra Dairesi:

Haczi Caiz Olmayan Mallar:

Haciz:

Hâciz:

Hacredilen:

Hacr Etme:

Haczedilen Malin Paraya Çevrilmesi:

Ihtiyati Haciz:

Ihtiyati Tedbir:

Haczin Düsmesi:

Haczin Fekki:

IFLAS ERTELEMESI

I- GENEL AÇIKLAMA

Sermayenin kaybi, borca batik olma durumu

a) Çagri ve bildirim yükümü

b) Iflasin Ertelenmesi

II- GENEL OLARAK ERTELEME   . 2403

III- IFLAS ERTELEME SÜRECI

A. Borca Batiklik Bildirimi ve Borca Batik Olma Durumu:

B- Iflas Erteleme Talebi   2405

Iflasin ertelenmesini talep edebilecek organ:

1- Yönetim Kurulunun Talebi

2- Alacaklinin Talebi

3- Tasfiye Memurlarinin Talebi

C- Erteleme Talebinin Zamani

D- Bilançonun Mahkemeye Verilmesi

E- Iyilestirme Projesinin Sunulmasi

F- Mali Durumun Iyilestirilmesinin Mümkün Gözükmesi

G- Mali Durumun Iyilestirilmesi Tedbirleri

H- Iflasin Ertelenmesi Talebinde Masraflarin Pesin Ödenmesi

I- Fevkalade Mühletten Yararlanilmamis Olmasi Hali

I- Alacaklilarin Haklarinin Korunmasi

IV- ERTELEMEDE USUL

A- Iflas Ertelemede Yetki   2410

B- Iflas Ertelemede Görev   . 2410

C- Iflas Ertelemede Harç ve Masraflar

D- Iflas Ertelemede Durusma

E- Iflas Erteleme Karari   2411

1- Iflas Erteleme Talebinin Kabulü

a- Iflas Erteleme Kararinin Içerigi

b- Iflas Erteleme Tedbirleri

ba. Kayyim Atanmasi

bb. Iflasin Ertelenmesi Kararinin Ilani

bc. Defter Tutulmasi

bd. Diger Erteleme Tedbirleri

2. Erteleme Talebinin Reddi

V. IFLAS ERTELEMENIN SONUÇLARI

A. Iflas Erteleme Süresi   2414

B. Takiplerin Ertelenmesi   2414

C- Zamanasimi ve Hak Düsürücü Sürelere Etkisi

D- Iptal Davasi Açma Sürelerine Etkisi

E- Diger Etkileri

VI- IFLAS ERTELEMEDE KANUN YOLLARI

A- Iflas Erteleme Talebinin Reddi Halinde

B- Iflas Erteleme Talebinin Kabulü Halinde

VII- IFLASIN ERTELENMESI VE IHTIYATI TEDBIR KARARININ VERILMESINDE ALACAKLILARIN ALACAKLARI IÇIN KARSILIK AYIRMALARI

VIII- IFLASIN ERTELEMESININ SONA ERMESI

IKINCI BÖLÜM

MALIYET MUHASEBESI

BIRINCI KISIM

MALIYET MUHASEBESI, MALIYET HESAPLARI VE AÇIKLAMALARI

BIRINCI KISIM

MALIYET MUHASEBESI, MALIYET HESAPLARI VE AÇIKLAMALARI

I- MALIYET MUHASEBESI VE 7- MALIYET HESAPLARI

A- MALIYET GIDER VE ZARAR KAVRAMLARI

MALIYET MUHASEBESININ TANIMI:

Gider ve Zarar:

Maliyet:

Maliyet Muhasebesi:

GIDER, HARCAMA, MALIYET VE ZARAR KAVRAMLARI:

GIDER KAVRAMI:

HARCAMA KAVRAMI:

MALIYET KAVRAMI:

DIGER MALIYET KAVRAMLARI:   2443

Ek Maliyetler:

Batmis Maliyetler:

Firsat Maliyeti (Vazgeçme Maliyeti, Alternatif Maliyet):

GIDER – ZARAR KAVRAMLARI:   2446

Zarara Dönüsen Giderler:   2446

TEKDÜZEN MUHASEBE SISTEMINDE MALIYET HESAPLARI:

GIDER DAGITIM TABLOSU VE GIDERLERIN GIDER YERLERINE DAGITILMASI:

GIDER DAGITIM TABLOSU (BIRINCI DAGITIM)

Birinci Dagitim:

Ikinci Dagitim:

Üçüncü Dagitim:

Dagitim Anahtarlari:

Dagitimda Kullanilan Yöntemler:

1- Basit Dagitim Yöntemi:   2448

2- Kademeli Dagitim Yöntemi:

3- Matematiksel Dagitim Yöntemi:

4- Karsilikli Dagitim Yöntemi (Turlama (Tekrarlama) Dagitim Yöntemi):

5- Standart Dagitim Yöntemi (Planli Dagitim Yöntemi):

B- MALIYETLENDIRME YÖNTEMLERI, GIDERLERIN AYIRIMINDA KULLANILAN YÖNTEMLER, MALIYET-HACIM-KAR ANALIZLERI VE YÖNETIM KARARLARINDA KULLANILMASI

MALIYET MUHASEBESINDE MALIYETLENDIRME YÖNTEMLERI:

Degisken Üretim Giderleri:

Sabit Üretim Giderleri:   2449

1- MALIYETLERLE ILGILI GIDERLERIN TAMAMEN VEYA BIR KISMININ ÜRETILEN MALIN MALIYETINE SOKULMASINA GÖRE VEYA MALIYETLERIN KAPSAMINA GÖRE MALIYET YÖNTEMLERI (MALIYETLERIN KAPSAMINI BELIRLEYEN YÖNTEMLER):

a) Tam Maliyet Yöntemi:   2450

b) Degisken Maliyet Yöntemi:

c) Normal Maliyet Yöntemi (Rasyonal Maliyet Yöntemi):

d) Direkt Maliyet Yöntemi (Azalan Maliyet Yöntemi):

2- MALIYETLERIN SAPTAMA ZAMANINA GÖRE MALIYET YÖNTEMLERI (MALIYETLENDIRME ZAMANINI BELIRLEYEN YÖNTEMLER):

a) Fiili Maliyet Yöntemi (Tarihi Maliyet Yöntemi):

b) Tahmini Maliyet Yöntemi:

c) Standart Maliyet Yöntemi:

3- MALIYETLERIN SAPTAMA SEKLINE (ÜRETIM BIÇIMLERINE) GÖRE MALIYET YÖNTEMLERI (MALIYETLENDIRME SEKLINI BELIRLEYEN YÖNTEMLER):

a) Safha (Evre) Maliyet Yöntemi:

Esdeger Üretim Kavrami:   2458

Esdeger Üretim Miktarlarinin Belirlenmesinde Yari Mamullerin Farkli Tamamlanma Dereceleri:

Evre maliyet yönteminde yari mamullerin farkli tamamlanma derecelerine göre maliyetlerinin hesaplanmasi:

b) Siparis Maliyet Yöntemi (Is Emri Usulü):

Marjinal Maliyet:

MALIYET MUHASEBESINDE GIDERLERIN SABIT-DEGISKEN OLARAK AYIRIMI VE KULLANILAN YÖNTEMLER:

1- MALIYET MUHASEBESINDE GIDERLERIN SABIT-DEGISKEN OLARAK AYIRIMI:

Sabit ve Degisken Giderler:

Degisken Giderler:

Sabit Giderler:

Karma Giderler:

Yari Degisken Giderler:   2462

Yari Sabit Giderler:

Genis Basamakli Yari Sabit Giderler:

Dar Basamakli Yari Sabit Giderler:

2- SABIT VE DEGISKEN GIDERLERIN SAPTANMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER:

Mühendislik Teknigi:

Muhasebe Teknigi:

Matematik ve Istatistik Teknikleri:

1- Grafik Teknigi:

2- En Düsük ve En Yüksek Hacimler Teknigi:

3- Yari Ortalamalar Teknigi:

4- En Küçük Kareler Teknigi:

M A L I Y E T – H A C I M – K A R A N A L I Z L E R I:

1- SATIS MIKTARININ FONKSIYONU OLARAK KAR:

2- SATIS TUTARININ FONKSIYONU OLARAK KAR:

KAR FONKSIYONUNUN UYGULANDIGI YERLER:

1- KAR TAHMINI:

2- HEDEF KARI SAGLAYAN SATIS HACMININ BELIRLENMESI:

a) Arzulanan Kari Saglayan Satis Miktarinin Bulunmasi:

b) Arzulanan Kari Saglayan Satis Tutarinin Bulunmasi:

3- BASABAS NOKTASI:

a) Basabas Noktasinin Hesaplanmasi:

b) Belirli Bir Kar Marjini Saglayacak Satis ve Üretim Hacminin Belirlenmesi ve Kar Fonksiyonlarinin Bulunmasi:

c) Güvenlik Payi ve Orani:

d) Maliyet Bilgilerinden Istifade Ile Kar Fonksiyonunun ve Basabas Noktasinin Hesaplanmasi:

e) Nakit Basabas Noktasi:   2479

f) Faaliyet Kaldirici:

MALIYET – HACIM – KAR ANALIZLERININ YÖNETIM KARARLARINDA UYGULANMASI:

1- FIYAT KOYMA KARARLARI:   2481

2- MAKINE VE DONANIMIN YENILENMESI KARARLARI:

3- ÜRETME VEYA SATIN ALMA KARARLARI:

Örnek-1) Üretim ve Satin Alma Kararlari:

Örnek-2: (25.02.2001 Yeminli Mali Müsavirlik Yeterlilik Sinav Sorusu):

4- ÖZEL BIR SIPARISIN KABUL EDILIP EDILMEME KARARLARI:

5- BELLI BIR MAMULÜN ÜRETIME DEVAM EDILIP EDILMEME KARARLARI:

6- EN UYGUN MAMUL KARISIMININ BELIRLENMESI KARARLARI:

C- 7- MALIYET HESAPLARI   2491

7/A SEÇENEGINDE MALIYET HESAPLARI

7/A MALIYET HESAPLAMA YÖNTEMI VE MUHASEBE KAYITLARI

1- Es Zamanli Kayit Yöntemi ile Maliyet Saptama ve Muhasebe Kayitlari (7/A):

a- Es Zamanli Kayit Yöntemi ile Maliyet Saptamada Muhasebe Fisi:

b- Es zamanli kayit yöntemi ile maliyet saptamada yansitma hesaplarinin kullanimi ile ilgili muhasebe fisi:

c- Fonksiyonel Gider Hesaplari ile Fonksiyonel Yansitma Hesaplarinin Kapanis Kaydi:

d- Satilan mallarin stok çikisi ile ilgili satislarin maliyet fisi:

e- Üretimde, Ilk Madde ve Malzeme Kullanimlarinda Düzenlenecek Sarf Fisi:

f- 7/A Es zamanli Kayit Yönteminde, Ücret Tahakkuklarinda Düzenlenecek Ücret Tahakkuk Fisi:

2- Es Zamanli Kayit Yöntemi Ile Maliyet Saptamanin Uygulamada Getirdigi Güçlük ve Önerdigimiz Sistem:

a- Önerdigimiz Sistemde;   2499

b- Önerdigimiz Sistemde Es Zamanli Kayit Yöntemi ile Muhasebe Kayitlari;

ba) Es zamanli kayit yönteminde fonksiyonel gider nevileri ile fonksiyonlarina dönüstürülmüs gider çesitlerinin birlikte kullanilmasinda muhasebe fisi:

bb) Es zamanli kayit yönteminde gider yerlerinin ayri defter’i kebir hesaplarinda gösterilmesi ile ilgili muhasebe fisi:

bc) Es zamanli kayit yönteminde masraf yerlerinin ayri defter’i-kebir hesaplarinda gösterilmesinde düzenlenecek muhasebe fisi (Maliyet Fisi):

GIDER HESAPLARI

GIDER YANSITMA HESAPLARI   2502

FARK HESAPLARI

a- Standart Maliyet Usulünü Uygulayan Isletmede Dönem Sonunda Meydana Gelen Farklar:

70- MALIYET MUHASEBESI BAGLANTI HESAPLARI

700- MALIYET MUHASEBESI BAGLANTI HESABI

a- Isleyisi:

Maliyet muhasebesi baglanti hesabinin isleyisi ile ilgili muhasebe fisleri:

701- MALIYET MUHASEBESI YANSITMA HESABI

a- Isleyisi:

aa) Maliyet Muhasebesinin yapacagi kayit:

ab) Maliyet Muhasebesinden Genel Muhasebeye gönderilen belgelere göre yapilan kayit:

ac) Dönem sonunda fonksiyonel gider hesaplari ile yansitma hesaplarinin kapatilmasi:

71- DIREKT ILK MADDE VE MALZEME GIDERLERI

710- DIREKT ILK MADDE VE MALZEME GIDERLERI

a- Isleyisi:

b- Örnek:

Ilk madde ve malzeme kullanimi:

711- DIREKT ILK MADDE VE MALZEME GIDERLERI YANSITMA HESABI

a- Isleyisi:

b- Örnekler:

1) Fiili Maliyet Yöntemine Örnek:

2) Önceden saptanmis maliyet yönteminde:

a) Standart maliyet yöntemine göre kayit:

b) Fiili maliyet yöntemine göre kayit:

712- DIREKT ILK MADDE VE MALZEME FIYAT FARKI

a- Isleyisi:

b- Örnek:

713- DIREKT ILK MADDE VE MALZEME MIKTAR FARKI

a- Isleyisi:

b- Örnek:

c- 71- DIREKT ILK MADDE VE MALZEME GIDERLERI grubunda yer alan hesaplarin isleyisi:

72- DIREKT ISÇILIK GIDERLERI

720- DIREKT ISÇILIK GIDERLERI HESABI

a- Isleyisi:

b- Örnek:

721- DIREKT ISÇILIK GIDERLERI YANSITMA HESABI

a- Isleyisi:

b- Örnekler:

1) Fiili maliyet yönteminde:

2) Önceden Saptanmis Maliyet Yönteminde:

722- DIREKT ISÇILIK ÜCRET FARKLARI

a- Isleyisi:

b- Örnek:

723- DIREKT ISÇILIK SÜRE (ZAMAN) FARKLARI

a- Isleyisi:

b- Örnek:

c- 72- DIREKT ISÇILIK grubunda yer alan hesaplarin isleyisi:

73- GENEL ÜRETIM GIDERLERI

730- GENEL ÜRETIM GIDERLERI

a- Isleyisi:

b- Örnek:

731- GENEL ÜRETIM GIDERLERI YANSITMA HESABI

a- Isleyisi:

b- Örnek

1) Fiili maliyet yönteminde;

2) Önceden Saptanmis Maliyet Yöntemlerinde :

732- GENEL ÜRETIM GIDERLERI BÜTÇE FARKLARI

a- Isleyisi:

b- Örnek:

733- GENEL ÜRETIM GIDERLERI VERIMLILIK FARKLARI

a- Isleyisi:

b- Örnek:

734- GENEL ÜRETIM GIDERLERI KAPASITE FARKLARI

a- Isleyisi:

b- Örnek:

c- 73- GENEL ÜRETIM GIDERLERI grubunda yer alan hesaplarin isleyisi:

74- HIZMET ÜRETIM MALIYETI

740- HIZMET ÜRETIM MALIYETI

a- Isleyisi:

b- Örnek:

741- HIZMET ÜRETIM MALIYETI YANSITMA HESABI

a- Isleyisi:

b- Örnekler:

1) Fiili maliyet yönteminde:

2) Önceden Saptanmis (Standart) Maliyet yönteminde:

742- HIZMET ÜRETIM MALIYETI FARK HESAPLARI

a- Isleyisi:

b- Örnek:

1) Olumsuz farkin olmasi hali:

2) Olumlu farkin olmasi hali:

c- 74- HIZMET ÜRETIM MALIYETLERI grubunda yer alan hesaplarin isleyisi:

75- ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI

750- ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI

a- Isleyisi:
b- Örnek:

751- ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI

YANSITMA HESABI

a- Isleyisi:

b- Örnekler:

1) Fiili maliyet yönteminde:

2) Önceden Saptanmis Maliyet Yönteminde:

752- ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDER FARKLARI

a- Isleyisi:

b- Örnek:

c- 75- ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI grubunda yer alan hesaplarin isleyisi:

76- PAZARLAMA SATIS VE DAGITIM GIDERLERI

760- PAZARLAMA SATIS VE DAGITIM GIDERLERI

a- Isleyisi:

b- Örnek:

761- PAZARLAMA SATIS VE DAGITIM GIDERLERI

YANSITMA HESABI

a- Isleyisi:

b- Örnekler:

1) Fiili maliyet yönteminde:

2) Önceden saptanmis maliyet yönteminde:

762- PAZARLAMA SATIS VE DAGITIM GIDERLERI FARK

HESABI

a- Isleyisi:

b- Örnek:

ba- Olumsuz fark:

bb- Olumlu fark:

c- 76- PAZARLAMA SATIS VE DAGITIM GIDERLERI grubunda yer alan hesaplarin isleyisi:

77- GENEL YÖNETIM GIDERLERI

770- GENEL YÖNETIM GIDERLERI

a- Isleyisi:

b- Örnek:

771- GENEL YÖNETIM GIDERLERI YANSITMA HESABI

a- Isleyisi:

b- Örnekler:

1) Fiili maliyet yönteminde:

2) Önceden saptanmis maliyet yönteminde:

772- GENEL YÖNETIM GIDER FARKLARI HESABI

a- Isleyisi:

b- Örnek:

c- 77- GENEL YÖNETIM GIDERLERI grubunda yer alan hesaplarin isleyisi:

78- FINANSMAN GIDERLERI   2570

780- FINANSMAN GIDERLERI   2570

a- Isleyisi:

b- Örnek:

781- FINANSMAN GIDERLERI YANSITMA HESABI

a- Isleyisi:

b- Örnekler:

1) Fiili maliyet yönteminde:

2) Önceden saptanmis maliyet yöntemlerinde:

782- FINANSMAN GIDERLERI FARK HESABI

a- Isleyisi:

b- Örnek:

ba- Olumsuz fark:

bb- Olumlu fark:

c- 78- FINANSMAN GIDERLERI grubunda yer alan hesaplarin isleyisi:

D- 0-9 GIDER ÇESITLERI

a- Isleyisi:

b- Maliyetle Ilgili Bazi Kavramlar

Maliyet:

Maliyet Giderleri:

Maliyet Hesaplari:

Gider Çesitleri:

Gider Yerleri:

Fonksiyonlarina Dönüstürülmüs Gider Çesitleri:

Maliyet Giderlerin Kayitlara Alinmasi:

0- ILK MADDE VE MALZEME GIDERLERI

011- Yardimci Ilk Madde   . 2578

06- Endirekt Malzeme Giderleri

1- ISÇI ÜCRET VE GIDERLERI

2- MEMUR ÜCRET VE GIDERLERI

3- DISARIDAN SAGLANAN FAYDA VE HIZMETLER

3- Disaridan temin edilen fayda ve hizmetler

300- Enerji ve Fayda

310- Onarim ve Bakim

320- Satis Giderleri

330- Haberlesme Giderleri   2584

340- Nakliye Giderleri

350-360-370-371- Hizmet Ücretleri

380- Fason Hizmet Ücretleri

390- Diger Disaridan Temin Edilen Fayda ve Hizmetler

4- ÇESITLI GIDERLER

400- Sigorta Giderleri

410- Kira Giderleri

420- Yolluk Giderleri

430- Dava, Icra ve Noter Giderleri

440- Istirak Paylari ve Aidat Giderleri

480- Etüd, Nesriyat ve Ilan Giderleri

490- Diger Çesitli Giderler

5- VERGI, RESIM VE HARÇLAR

510- Vergi, Resim ve Harç Giderleri

6- AMORTISMANLAR VE TÜKENME PAYLARI

7- FINANSMAN GIDERLERI

E- ÜCRETLER

ÜCRETIN TANIMI, VERGILENDIRILMESI VE IS KANUNU, SIGORTA KANUNU VE ISSIZLIK SIGORTASI KANUNU YÖNÜNDEN INCELENMESI

GENEL AÇIKLAMA:

ÜCRETLERIN VERGILENDIRILMESINDE UYULACAK HUSUSLAR VE ÜCRET OLARAK VERGILENDIRILECEK ÖDEMELER:

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uyulacak Hususlar:

Ücret Olarak Vergilendirilecek Ödemeler:

4857 Sayili Yeni Is kanununun 32.maddesinde ücretin tanimi;

Ücret ve ücretin ödenmesi:

Isverenin ödeme aczine düsmesi:

Ücretin gününde ödenmemesi:

Ücretin sakli kismi:

Ücret hesap pusulasi:

Ücret kesme cezasi:

Asgari ücret:

Yarim ücret:

GELIRLERIN TOPLANMASI VE YILLIK BEYANNAME

Gelirin toplanmasi ve beyan:

Toplama Yapilmayan Haller (Beyanname Verilmeyen Haller):

Ücretler:

Gayrimenkul Sermaye Iratlari:

Menkul Sermaye Iratlari:   2596

Tutari Ne Olursa Olsun Beyan Edilmeyecek Menkul Sermaye Iratlari:

Belirli Bir Tutari Asmamasi Halinde Beyan Edilmeyecek Olan Menkul Sermaye Iratlari:

a- 26.000.-TL’yi Asmamasi Halinde Beyan Edilmeyecek Menkul Sermaye Iratlari:

b- 2013 yili için 1.390.-TL’yi (2012 yili için 1.290.-TL) Asmamasi Halinde Beyan Edilmeyecek Menkul Sermaye Iratlari:

ISVEREN VE UNSURLARI

ASIL ISVEREN VE ALT ISVEREN TANIM VE ILISKILERI:

Geçici is iliskisi:

IS SÖZLESMESI TÜRLERI:

Tanim ve sekil:

Türü ve çalisma biçimlerini belirleme serbestisi:

Sürekli ve süreksiz islerdeki is sözlesmeleri:

Belirli ve belirsiz süreli is sözlesmesi:

Belirli ve belirsiz süreli is sözlesmesi ayirimin sinirlari:

Kismî süreli ve tam süreli is sözlesmesi:

Çagri üzerine çalisma:

Deneme süreli is sözlesmesi:

Takim sözlesmesi ile olusturulan is sözlesmeleri:

Isyerini bildirme:

Istisnalar:

ISIN DÜZENLENMESI

Çalisma süresi

Telafi çalismasi

Kisa çalisma ve kisa çalisma ödenegi

Çalisma süresinden sayilan haller

Günlük çalismanin baslama ve bitis saatleri

Ara dinlenmesi

Gece süresi ve gece çalismalari

Hazirlama, tamamlama ve temizleme isleri

Çalistirma yasi ve çocuklari çalistirma yasagi

Yer ve su altinda çalistirma yasagi

Gece çalistirma yasagi

Analik halinde çalisma ve süt izni

Isçi özlük dosyasi

SOSYAL SIGORTALAR VE GENEL SAGLIK SIGORTASI KANUNU ILE GETIRILEN DÜZENLEMELER

GENEL AÇIKLAMA

SIGORTALI SAYILANLAR:

5510 SAYILI YASANIN 4′NCÜ MADDESI ILE SOSYAL SIGORTALAR YÖNETMELIGIN’IN 9′NCU MADDESINE GÖRE KISA VE UZUN VADELI SIGORTA KOLLARINA TABI OLANLAR:

4/a SIGORTALILARI: (DAHA ÖNCE SSK KAPSAMINDA SIGORTALI OLANLAR)

5510 SAYILI SOSYAL SIGORTALAR VE GENEL SIGORTA KANUNU’NUN 2013/11 GENEL TEBLIGINDE YAPILAN AÇIKLAMALARA GÖRE SIGORTALI OLANLAR:

KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESININ BIRINCI FIKRASININ (a) BENDI KAPSAMINDA OLAN SIGORTALILAR

KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESININ BIRINCI FIKRASININ (a) BENDINE TABI ÇALISAN SIGORTALILAR

1- SIGORTALI SAYILANLAR   . 2611

1.1- Hizmet akdine tabi çalisanlar

1.2-Isçi sendikalari ve konfederasyonlari ile sendika subelerinin baskanliklari ve yönetim kurullarina seçilenler

1.3-Sanatçi, düsünür ve yazarlar

1.4- Yabanci uyruklular   . 2612

1.5- 4081 sayili Çiftçi Mallarinin Korunmasi Hakkinda Kanuna göre çalistirilanlar

1.6- 1593 sayili Umumi Hifzisihha Kanununda belirtilen umumi kadinlar

1.7- Usta ögreticiler ve kamu idarelerinde ders ücreti karsiligi görev verilenler

1.8- 657 sayili Kanunun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) bentleri kapsaminda çalistirilanlar

1.9-ISKUR tarafindan düzenlenen Toplum Yararina Çalisma Programlarindan yararlananlar

1.10- 4046 sayili Kanun geregince is kaybi tazminati alanlar

1.11-Kismi çalisanlarin sigortaliligi

1.12-Avukat ve noterler   . 2614

1.13-Gemi adamlari

1.14-Profesyonel sporcular

1.15-Köy koruculari

BAZI SIGORTA KOLLARINA TABI OLAN SIGORTALILAR

1- CEZA INFAZ KURUMLARI ILE TUTUKEVLERINDE ÇALISANLAR

2- ADAY ÇIRAK, ÇIRAK VE ISLETMELERDE MESLEKI EGITIM GÖREN ÖGRENCILER ILE STAJA TABI TUTULAN VE 2547 SAYILI KANUNA TABI ÇALISAN ÖGRENCILER

3-ISKUR TARAFINDAN DÜZENLENEN MESLEK EDINDIRME, GELISTIRME VE DEGISTIRME EGITIMINE KATILAN KURSIYERLER   . 2617

4-SOSYAL GÜVENLIK SÖZLESMESI IMZALANMAMIS ÜLKELERDE IS ÜSTLENEN ISVERENLERIN YANLARINDA ÇALISTIRDIKLARI TÜRK ISÇILER

5- INTÖRN ÖGRENCILER

6- 4046 SAYILI KANUN GEREGINCE IS KAYBI TAZMINATI ALANLAR

SIGORTALI SAYILMAYANLAR   . 2618

1- ISVERENIN ISYERINDE ÜCRETSIZ ÇALISAN ESI

2- KONUT IÇINDE YAPILAN ISLER

3- EV HIZMETLERINDE ÇALISANLAR

4- ASKERLIK HIZMETINI YAPMAKTA OLANLAR

5- YABANCI BIR ÜLKEDE KURULU BIR KURULUS TARAFINDAN O KURULUS ADINA GEÇICI OLARAK ÇALISMAYA GÖNDERILENLER

6- TATBIKI MAHIYETTE YAPIM VE ÜRETIM ISLERINDE ÇALISAN ÖGRENCILER

7- ISE ALISTIRILMAKTA OLAN HASTA VE MALULLER

8- TARIM VE ORMAN ISLERINDE ÇALISANLAR

9- KAMU IDARELERININ DIS TEMSILCILIKLERINDE ÇALISANLAR

10- GENÇLIK VE SPOR FAALIYETLERINDE GÖREVLENDIRILENLER

11- TALEPLERI DOGRULTUSUNDA 5434 SAYILI KANUN KAPSAMINA ALINANLAR

12- ÜCRETSIZ IZIN VERILEN ÖGRETIM ÜYELERI

SIGORTALILIGIN BASLANGICI VE KURUMA BILDIRILMESI

1- SIGORTALILIGIN BASLANGICI

2- SIGORTALILARIN KURUMA BILDIRILMESI

2.1- Ise baslamadan önce bildirilmesi gereken sigortalilar

2.2- Insaat, balikçilik ve tarim isyerlerinde ise baslatilacak sigortalilar

2.3-Yabanci ülkelere sefer yapan ulastirma araçlarinda sefer esnasinda ise baslatilan sigortalilar   . 2621

2.4- Ilk defa isyeri bildirgesi verecek isyerlerinde ise baslatilacak sigortalilar

2.5-Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayili Issizlik Sigortasi Kanununa göre issizlik sigortasina tabi olmayan sözlesmeli personel

2.6- Kamu idarelerince yurtdisi teskilatlarinda çalistirilmak üzere ise alinanlar

2.7- Maliye Bakanligi vizesine bagli olarak kamu idarelerinde çalisacaklar

2.8-Özellestirilen isyerlerinden diger kamu kurum ve kuruluslarina naklen atanan sözlesmeli veya kapsam disi personel

2.9-Aday çirak, çirak ve isletmelerde mesleki egitim gören ögrenciler

2.10-Tutuklu ve hükümlüler

2.11-ISKUR kursiyerleri   2622

2.12- 4046 sayili Kanuna göre is kaybi tazminati alanlar

2.13-ISKUR tarafindan düzenlenen toplum yararina çalisma programlarindan yararlananlar

2.14-Naklen ve hizmet akdi sona ermeden ayni isverenin ayni ya da baska ünitede tescil edilmis isyerinde çalisanlar

2.15-Isverenin alt isverenine ait isyerinde çalisan sigortalilar

2.16- Devredilen isyerlerinden sigortali bildirimi

2.17- Nakledilen isyerlerinden sigortalilarin bildirimi

2.18-Sigortalilarin kendilerini bildirmesi

ISE GIRIS BILDIRGESININ DÜZENLENMESI, KURUMA VERILMESI VE SIGORTALILARIN TESCILI

1- SIGORTALI ISE GIRIS BILDI¡RGESININ KURUMA VERILMESI

1.1- e-sigorta yoluyla verilmesi

1.2- Kagit ortaminda verilmesi

1.3- Yasal süresinde verilmeyen sigortali ise giris bildirgeleri

2- SIGORTALI ISE GIRIS BILDIRGESININ DÜZENLENMESI

3- SIGORTALILARIN TESCIL ISLEMLERI

3.1-Re’sen tescil islemleri

3.2- Iptal-Ipka islemleri   2630

3.2.1- Bir sigortaliya birden çok sigorta sicil numarasi verilmesi

3.2.2- Bir sicil numarasinin birden çok sigortaliya verilmesi

4- ISE GIRIS TARIHININ DÜZELTILMESI ISLEMLERI

SIGORTALILIGIN SONA ERMESI VE KURUMA BILDIRILMESI

1- SIGORTALILIGIN SONA ERMESI

1.1-Isten ayrilis bildirgesinin re’sen düzenlenmesi

1.2-Yasal süresinde verilmeyen sigortali isten ayrilis bildirgeleri

1.3-Kanunun 9 uncu maddesinin (d) ve (e) bentleri kapsaminda isten ayrilanlarin bildirimi

2- SIGORTALI ISTEN AYRILIS BILDIRGESININ DÜZENLENMESI

2.1- Isten ayrilis nedeni   2635

2.2- Eksik gün nedeni

2.3- Ücret (yüzde usulü)   . 2637

3- ISTEN AYRILIS BILDIRGESI DÜZELTME/SILME ISLEMLERI

4- ISKUR KURSIYERLERINDEN KURSLARI SONA ERENLERIN BILDIRIMI

5- 4046 SAYILI KANUNA GÖRE IS KAYBI TAZMINATI ALMA HAKKI SONA ERENLERIN BILDIRIMI

6-ISKUR TARAFINDAN DÜZENLENEN TOPLUM YARARINA ÇALISMA PROGRAMLARINA KATILANLARDAN ISTEN AYRILANLARIN BILDIRIMI

KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESININ BIRINCI FIKRASININ (a) BENDI KAPSAMINDAKI DIGER SIGORTALILAR

2925 SAYILI KANUNA TABI SIGORTALILAR

1- 2925 SAYILI KANUNA GÖRE SIGORTALILIK

2- 2925 SAYILI KANUNA TABI SIGORTALILIGIN SONA ERMESI

3- 2925 SAYILI KANUNA TABI SIGORTALILAR HAKKINDA YAPILACAK ISLEMLER

3.1- 1/10/2008 tarihinden sonra geçen hizmetlerin degerlendirilmesi

3.2- 1/10/2008 tarihinden sonra primlerin eksik ödenmesi

3.3- 1/10/2008 tarihinden önce bazi ay/yillara ait primlerin eksik ödenmesi

3.3.1- Bazi aylarin primlerinin eksik ödenmesi ya da hiç ödenmemesi

3.3.2-Bazi yillarin primlerini¡n ödenmemesi

3.3.3- Birden fazla yilin priminin ödenmemesi

KANUNUN EK 5 INCI MADDESINE GÖRE TARIM VEYA ORMAN ISLERINDE HIZMET AKDIYLE SÜRESIZ OLARAK ÇALISANLAR   . 2642

1- SIGORTALI SAYILANLAR   . 2642

2- SIGORTALILIGIN BASLANGICI

3- GELIR/AYLIK ALMA HAKKINI KAYBEDENLERIN SIGORTALILIKLARI

4- SIGORTALILIGIN SONA ERMESI

5- PRIMLERIN HESABI VE GÜN SAYISI

6- 1/5/2008-30/9/2008 TARIHLERI ARASINDA ILK DEFA 2925 SAYILI KANUNA TABI SIGORTALI OLANLARDAN HAKLARINDA EK 5 INCI MADDE HÜKMÜ UYGULANACAK SIGORTALILAR

6.1- 1/5/2008-30/9/2008 tarihleri arasinda ilk defa 2925 sayili Kanuna tabi sigortali olanlardan haklarinda ek 5 inci madde hükmü uygulanacak sigortalilarin gün sayilari ve primlerinin hesabi

6.2-1/5/2008-30/9/2008 tarihleri arasinda ilk defa 2925 sayili Kanuna tabi sigortali olanlardan haklarinda ek 5 inci madde hükmü uygulanacaklarin sigortaliliklarinin sona ermesi   2647

KANUNUN EK 6 NCI MADDESI KAPSAMINDA ÇALISANLAR

1- SIGORTALI SAYILANLAR   . 2648

2- TICARI TAKSI, DOLMUS VE BENZERI NITELIKTEKI SEHIR IÇI TOPLU TASIMA ARAÇLARINDA KISMI SÜRELI ÇALISAN SIGORTALILAR

2.1- Sigortaliligin baslangici

3-KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIGINCA BELIRLENECEK ALANLARDA KISMI SÜRELI OLARAK ÇALISANLAR

3.1- Sigortaliligin baslangici

4- SIGORTALILIGIN SONA ERMESI

5- PRIM HESABI VE GÜN SAYISI

GEÇICI 20 NCI MADDE KAPSAMINDAKI SIGORTALILAR

1- GEÇICI 20 NCI MADDE KAPSAMINDAKI SIGORTALILARIN KANUN KAPSAMINA ALINMASI

1.1-Sigortaliligin baslangiç ve sona ermesinin bildirimi

4/b SIGORTALILARI: (DAHA ÖNCE BAG-KUR KAPSAMINDA SIGORTALI OLANLAR)

KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESININ BIRINCI FIKRASININ (b) BENDI KAPSAMINDAKI SIGORTALILAR

KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESININ BIRINCI FIKRASININ (b) BENDI KAPSAMINDA SIGORTALI SAYILANLAR

1- SIGORTALI SAYILANLAR   . 2654

1.1-Ticari kazanç veya serbest meslek kazanci nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar

1.2- Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayitli olanlar

1.3- Sirket ortaklarinin sigortaliligi

1.3.1- Kollektif sirketlerin ortaklari

1.3.2- Adi komandit sirketlerin komandite ve komanditer ortaklari

1.3.3- Donatma istiraki ortaklari

1.3.4- Anonim sirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklari

1.3.5- Limited sirketlerin ortaklari

1.3.6- Sermayesi paylara bölünmüs komandit sirketlerin komandite ortaklari

1.4- Köy ve mahalle muhtarlari

1.5- 6132 sayili At Yarislari Hakkinda Kanuna tabi jokey ve antrenörler

SIGORTALILIGIN BASLANGICI VE KURUMA BILDIRILMESI

1- TICARI KAZANÇ VEYA SERBEST MESLEK KAZANCI NEDENIYLE GERÇEK VEYA BASIT USULDE GELIR VERGISI MÜKELLEFI OLANLAR, KOLLEKTIF SIRKET ORTAKLARI, ADI KOMANDIT SIRKETLERIN KOMANDITE VE KOMANDITER ORTAKLARI VE DONATMA ISTIRAKI ORTAKLARININ SIGORTALILIKLARININ BASLANGICI VE BILDIRIMI

2-GELIR VERGISINDEN MUAF OLUP, ESNAF VE SANATKAR SICILINE KAYITLI OLANLARIN SIGORTALILIKLARININ BASLANGICI VE BILDIRIMI

3-ANONIM SIRKETLERIN YÖNETIM KURULU ÜYESI OLAN ORTAKLARININ SIGORTALILIKLARININ BASLANGICI VE BILDIRIMI   2656

4- LIMITED SIRKET ORTAKLARININ SIGORTALILIKLARININ BASLANGICI VE BILDIRIMI

5-SERMAYESI PAYLARA BÖLÜNMÜS KOMANDIT SIRKETLERIN KOMANDITE ORTAKLARININ SIGORTALILIKLARININ BASLANGICI VE BILDIRIMI

6- KÖY VE MAHALLE MUHTARLARININ SIGORTALILIKLARININ BASLANGICI VE BILDIRIMI

7- 6132 SAYILI AT YARISLARI HAKKINDA KANUNA TABI JOKEY VE ANTRENÖRLERIN SIGORTALILIKLARININ BASLANGICI VE BILDIRIMI

8- SIGORTALI ISE GIRIS BILDIRGESININ VERILMESI

9- KURUMCA SIGORTALILIK HAK VE YÜKÜMLÜLÜGÜNÜN BASLATILMASININ BILDIRIMI

SIGORTALILIGIN SONA ERMESI VE KURUMA BILDIRIMI

1 -TICARI KAZANÇ VEYA SERBEST MESLEK KAZANCI NEDENIYLE GERÇEK VEYA BASIT USULDE GELIR VERGISI MÜKELLEFI OLANLARIN SIGORTALILIGININ SONA ERMESI VE BILDIRIMI

2- GELIR VERGISINDEN MUAF OLANLARIN SIGORTALILIKLARININ SONA ERMESI VE BILDIRIMI

3- SIRKET ORTAKLARININ SIGORTALILIGININ SONA ERMESI VE BILDIRIMI

3.1-Kollektif sirket ortaklari, adi komandit sirketlerin komandite ve komanditer ortaklari ile donatma istiraki ortaklarinin sigortaliliklarinin sona ermesi ve bildirimi

3.2-Anonim sirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarinin sigortaliliklarinin sona ermesi ve bildirimi

3.3-Limited sirket ve sermayesi paylara bölünmüs komandit sirketlerin komandite ortaklarinin sigortaliliklarinin sona ermesi ¡ve bildirimi

3.4-Iflasin açilmasina mahkemece karar verilen sirket ortaklarinin sigortaliliklarinin sona ermesi ve bildirimi

3.5-Tasfiyenin açilmasina mahkemece karar verilen sirket ortaklarinin sigortaliliklarinin sona ermesi ve bildirimi

3.6-Sirketin tasfiyesine ortaklar kurulu tarafindan karar verilmesi durumunda, sirket ortaklarinin sigortaliliklarinin sona ermesi ve bildirimi

3.7-Münfesih duruma düsen sirketlerin ortaklarinin sigortaliliklarinin sona ermesi ve bildirimi

3.8-1/10/2008 tarihinden önce iflas, münfesih veya tasfiyeye giren ve bu islemleri 1/10/2008 tarihinden sonra da sonuçlanmayan sirketlerin ortaklarinin sigortaliliklarinin sona ermesi ve bildirimi

3.9-Iflas, münfesih veya tasfiye hallerinde sirket ortaklarindan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (a) bendine tabi çalismaya baslayanlarin sigortaliliklarinin sona ermesi ve bildirimi

3.10-Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalilik statülerinin çakismasiyla sigortaliligin sona ermesi

4- KÖY VE MAHALLE MUHTARLARININ SIGORTALIGININ SONA ERMESI VE BILDIRIMI

5-6132 SAYILI AT YARISLARI HAKKINDA KANUNA TABI JOKEY VE ANTRENÖRLERIN SIGORTALILIGININ SONA ERMESI VE BILDIRIMI

6- SIGORTALI ISTEN AYRILIS BILDIRGESININ VERILMESI

ORTAK HUSUSLAR

1-ANONIM SIRKET ORTAGI OLUP, YÖNETIM KURULU ÜYESI OLMAYANLARIN 1/10/2008 TARIHINDEN ITIBAREN SIGORTALILIKLARI

2- KÖY VE MAHALLE MUHTARLARINA ILISKIN HUSUSLAR

3-4/10/2000 TARIHINDEN ÖNCE KANUNLA KURULU MESLEK KURULUSU KAYITLARINA GÖRE SIGORTALILIKLARI BASLATILANLAR

4- 1/10/2008 TARIHINE KADAR KAYIT VE TESCILLERINI YAPTIRMAYAN SIGORTALILAR

5- KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESININ BIRINCI FIKRASININ (a) VE (b) BENDI KAPSAMINDA SIGORTALILIGI BULUNANLARIN TAHSIS TALEBINDE BULUNMALARI

6- ASKERLIK HIZMETINI YAPMAKTA OLANLAR

KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESININ BIRINCI FIKRASININ (b) BENDININ (4) NUMARALI ALT BENDINE TABI OLAN SIGORTALILAR   . 2664

1- SIGORTALI SAYILANLAR   . 2664

2- SIGORTALILIGIN BASLANGICI VE BILDIRIMI

2.1- Tevkifata istinaden sigortaliligin baslatilmasi ve bildirimi

2.1.1- Tescilde aile reisligi ve 22 yas sartinin kaldirilmasi

2.2-Mülga 2926 sayili Kanuna tabi sigortali olanlardan diger kanunlara tabi kisa süreli çalismalari olanlarin yeniden sigortaliliginin baslatilmasi ve bildirimi

3- TARIMSAL FAALIYETTE BULUNANLARIN SIGORTALILIGININ SONA ERMESI VE BILDIRIMI

3.1- Muafiyete istinaden tarim sigortaliliginin sona ermesi

3.1.1-Talepleri ile tarim sigortaliligi baslatilanlarin muafiyete istinaden sigortaliliginin sona erdirilmesi

3.1.2-Re’sen tescil ile tarim sigortaliligi baslatilanlarin muafiyete istinaden sigortaliliginin sona erdirilmesi

3.1.3-1/10/2008-12/5/2010 tarihleri arasinda muafiyet kapsaminda olanlara üç aylik ek süre verilmesi   2671

3.2- 65 yasini dolduranlarin sigortaliliginin sona erdirilmesi

3.2.1- 1/10/2008 tarihinden önce 65 yasini dolduranlar

3.2.2- 25/2/2011 tarihinden önce 65 yasini dolduranlar

3.2.3- Bir yillik geçis süresinden (25/2/2011-25/2/2012) sonra talepte bulunanlar

3.2.4- 25/2/2011 tarihinden sonra 65 yasini dolduranlar

3.2.5-25/2/2011 tarihinden sonra talepleri ile tarim sigortaliligi baslatilanlardan 65 yasini dolduranlarin sigortaliliklarinin sona erdirilmesi

3.2.6-25/2/2011 tarihinden sonra re’sen tescili yapilanlardan 65 yasini dolduranlarin sigortaliliklarinin sona erdirilmesi

3.2.7-Mülga 2926 sayili Kanun kapsaminda tescili yapilan ileri yastakilerin sigortaliliginin iptali

3.3- Tarim sigortalilarinin diger statülere tabi çalismalari

GEÇICI 17 NCI MADDE UYGULAMASI

1- KAPSAMDAKI SIGORTALILAR

2- SIGORTALILIK SÜRELERININ BELIRLENMESI VE SIGORTALILIGIN DURDURULMASI

3-SIGORTALILIKLARI DURDURULANLARIN YENIDEN SIGORTALILIKLARININ BASLATILMASI

4-SIGORTALILIK SÜRELERI BELIRLENENLERIN DIGER SOSYAL GÜVENLIK KANUNLARINA TABI ÇALISMALARININ BULUNMASI

5- DURDURULAN SIGORTALILIK SÜRELERININ DEGERLENDIRILMESI

6-SIGORTALILIGIN DURDURULMASI VE YENIDEN BASLATILMASINA ILISKIN 3/8/1995 TARIHLI VE 1995/11 SAYILI GENELGESININ UYGULANMASI

7-BASLANGIÇTA BELIRLENEN IHYA BORCU ÖDENDIKTEN SONRA SIGORTALI BILGILERINDE YAPILAN DEGISIKLIKLER NEDENIYLE IHYA TALEBI GEÇERSIZ DURUMA DÜSENLER

8-IHYA BORÇLANMA TUTARININ SAHIS HESABINA ALINMASI

9- IHYA TALEBINDEN VAZGEÇILMESI

10- HIZMETLERIN BILDIRILMESI

11-SIGORTALILARDAN ALINACAK BELGELER VE DIGER ISLEMLER

12-DIGER HUSUSLAR

4/c BENDI GEREGI SIGORTALI SAYILANLAR: (DAHA ÖNCE T.C. EMEKLI SANDIGI KAPSAMINDA SIGORTALI OLANLAR)   . 2683

KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESININ BIRINCI FIKRASININ (c) BENDINE TABI OLAN SIGORTALILAR

KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESININ BIRINCI FIKRASININ (c) BENDINE TABI ÇALISAN SIGORTALILAR

1- GENEL AÇIKLAMA

2-KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESININ BIRINCI FIKRASININ (c) BENDI UYARINCA SIGORTALI SAYILANLAR

2.1- 657 sayili Kanunun 86 nci maddesi uyarinca açiktan vekil atananlar

2.2- Kurulus ve personel kanunlari veya diger kanunlar geregince seçimle veya atama yoluyla kamu idarelerinde göreve gelenler

2.3- Basbakan, Bakanlar ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri

2.4- Bakan Yardimcilari   2685

2.5- Belediye Baskanlari ile Il Encümeninin seçimle gelen üyeleri

2.6- Belediye Baskan Yardimcilari

2.7- Sendikalar ve konfederasyonlar ile sendika subelerinin baskanliklari ve yönetim kurullarina seçilenlerden ayliksiz izne ayrilanlar

2.8- Askeri ögrenciler

2.9- Polis Akademisi ögrencileri ile Emniyet Genel Müdürlügü hesabina okuyan ögrenciler

3- KANUNUN GEÇICI 4 ÜNCÜ MADDESI UYARINCA SIGORTALI SAYILANLAR

SIGORTALILIGIN BASLANGICI VE KURUMA BILDIRILMESI

1- SIGORTALILIGIN BASLANGICI
2- KANUNUN GEÇICI 4 ÜNCÜ MADDESI UYARINCA HAKLARINDA 5434 SAYILI KANUN HÜKÜMLERI UYGULANACAK SIGORTALILARIN HIZMET BASLANGICI

3- SIGORTALI ISE GIRIS BILDIRGESININ VERILMESI VE VERILME SÜRELERI

SIGORTALILIGIN SONA ERMESI VE KURUMA BILDIRILMESI

1- SIGORTALILIGININ SONA ERMESI

2-KANUNUN GEÇICI 4 ÜNCÜ MADDESI UYARINCA HAKLARINDA 5434 SAYILI KANUN HÜKÜMLERI UYGULANACAK SIGORTALILARIN HIZMETLERININ SONA ERMESI

2.1- Zamanasimina ugrayan hizmet sürelerinin degerlendirilmesi

2.2- Kesenek veya toptan ödeme yapilan hizmetlerin ihya edilmesi ve borçlanmasi

3- SIGORTALI ISTEN AYRILIS BILDIRGESININ VERILMESI

SÖZLESMELI ERBAS VE ERLER   . 2692

1- SÖZLESMELI ERBAS VE ERLERIN SIGORTALILIKLARI VE PRIME ESAS KAZANÇLARI

2- SÖZLESMELI ERBAS VE ERLERIN FIILI HIZMET SÜRESI ZAMLARI ILE ITIBARI HIZMET SÜRELERI

3- SÖZLESMELI ERBAS VE ERLERDEN SÖZLESMESI SONA ERENLERIN GENEL SAGLIK SIGORTALILIKLARI

4- DIGER HÜKÜMLER

YÜKSEK ASKERI SÛRA KARARLARI ILE ILISIGI KESILEN SIGORTALILAR

1- YARARLANACAKLAR VE BASVURU

2- SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA TABI GEÇEN HIZMETLERIN TESPITI

3- HIZMET OLARAK DEGERLENDIRILECEK SÜRELERE AIT EMEKLILIK KESENEGI VE KURUM KARSILIGI TUTARLARININ HESABI

3.1- Uzun vadeli sigorta kollarina prim ödenmeden geçen sürelere ait hizmetlerin tespiti ile emekli kesenegi ve kurum karsiliklarinin hesabi

3.2- Türk Silahli Kuvvetlerinden ilisikleri kesilen sigortalilarin ilisiklerinin kesildigi tarih ile 22/3/2011 tarihi arasinda yararlandirilacaklari fiili hizmet süresi zammi ile itibari hizmet süresi

3.3- Türk Silahli Kuvvetlerinden ilisikleri kesilen sigortalilarin genel saglik sigortasi primleri   2694

3.4- Türk Silahli Kuvvetlerinden ilisikleri kesilen sigortalilardan arastirmaci kadrosuna atananlar   . 2695

4- EMEKLILIK KESENEGI VE KURUM KARSILIK TUTARLARININ KURUMA GÖNDERILMESI

5- TOPTAN ÖDEMENIN IHYASI   2695

5.1- Ayni nesetli emsali subay veya astsubaylardan tamami emekli olanlar

5.2- Ayni nesetli emsali subay veya astsubaylardan tamami emekli olmayanlar

5.3-Ihya edilen hizmetler ile birlikte emeklilige hak kazanamayanlar ile arastirmaci kadrosuna atanacaklar

SÖZLESMELI PERSONEL POZISYONLARINDA ÇALISANLARIN MEMUR KADROLARINA ATANMALARINA ILISKIN DÜZENLEMELER

1-657 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESININ (B) FIKRASI ILE 4924 SAYILI KANUN UYARINCA SÖZLESMELI PERSONEL POZISYONLARINDA ÇALISANLARIN MEMUR KADROLARINA ATANMALARINA ILISKIN DÜZENLEMELER

2-657 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESININ (B) FIKRASI ILE 4924 SAYILI KANUN UYARINCA SÖZLESMELI PERSONEL POZISYONLARINDA ÇALISANLARIN MEMUR KADROLARINA ATANMALARI

3- SIGORTALILAR HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER ILE TESCILLERI

3.1-Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (a) bendi kapsamindaki sigortaliligin sona ermesi ve bildirimi

3.2-Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (c) bendi kapsamindaki sigortaliligin baslangici ve bildirimi

3.3-Memur kadrolarina atamasi yapilanlarin genel saglik sigortaliliklari, tescil ve aktivasyon islemleri   2698

3.4- Memur kadrolarina atananlarin hizmet sürelerinin degerlendirilmesi

YABANCI UYRUKLULARIN SIGORTALILIGI

KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESININ BIRINCI FIKRASININ (a) BENDI KAPSAMINDA ÇALISAN YABANCI UYRUKLULARIN SIGORTALILIGI

1- YABANCI UYRUKLU SIGORTALILAR

2- ÇALISMA IZIN BELGELERI   2699

3- ÜLKEMIZDEKI ISVERENLER TARAFINDAN ÇALISMA IZNI ALINARAK ÇALISTIRILAN YABANCILAR

4-SOSYAL GÜVENLIK SÖZLESMESI IMZALANMAMIS ÜLKEDE KURULU BIR KURULUS TARAFINDAN O KURULUS ADINA GEÇICI OLARAK ÇALISMAYA GÖNDERILENLER

5-SOSYAL GÜVENLIK SÖZLESMESI IMZALANMIS ÜLKEDE KURULU BIR KURULUS TARAFINDAN O KURULUS ADINA GEÇICI OLARAK ÇALISMAYA GÖNDERILENLER

6- ELÇILIKLERDE ÇALISAN SIGORTALILAR

7- IZIN ALMAK SURETI ILE VATANDASLIKTAN ÇIKANLAR

8- YABANCI UYRUKLU OLUP KANUNUN EK 5 VE EK 6 NCI MADDESINE TABI SIGORTALILAR

KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESININ BIRINCI FIKRASININ (b) BENDI KAPSAMINDA ÇALISAN YABANCI UYRUKLULARIN SIGORTALILIGI

1-YABANCI ÜLKEDE SIGORTALI SAYILANLAR

2-YABANCI ÜLKE MEVZUATINA GÖRE AYLIK ALANLAR

3- SOSYAL GÜVENLIK DESTEK PRIMINE TABI OLMA

GELIR VEYA AYLIK ALMAKTA IKEN ÇALISMAYA BASLAYANLAR

1-KANUNA TABI ILK DEFA ÇALISMAYA BASLAYIP BU KANUNA GÖRE GELIR/AYLIK BAGLANDIKTAN SONRA YENIDEN ÇALISMAYA BASLAYAN SIGORTALILAR

1.1- Yaslilik ayligi baglandiktan sonra yeniden çalismaya baslayanlar

1.2- Malullük ayligi baglandiktan sonra yeniden çalismaya baslayanlar

1.3- Sürekli is göremezlik geliri baglananlardan çalismaya devam edenler

1.4-Kendi çalismasindan dolayi aylik baglandiktan sonra kamu idarelerinde çalismaya baslayanlar

2-506 SAYILI KANUN ILE KANUNUN GEÇICI 2 NCI MADDESINE GÖRE KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESININ BIRINCI FIKRASININ (a) BENDI KAPSAMINDA AYLIK/GELIR BAGLANDIKTAN SONRA YENIDEN ÇALISMAYA BASLAYANLAR

2.1-Yaslilik ayligi baglandiktan sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (a) bendine tabi olarak yeniden çalismaya baslayanlar

2.2-Yaslilik ayligi baglandiktan sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (b) bendine tabi olarak yeniden çalismaya baslayanlar

2.3-Yaslilik ayligi baglandiktan sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (c) bendine tabi olarak yeniden çalismaya baslayanlar

2.4-Malullük ayligi baglandiktan sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (a), (b) ve (c) bentlerine tabi olarak yeniden çalismaya baslayanlar

2.5-Sürekli is göremezlik geliri alanlardan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (a), (b) ve (c) bentlerine tabi olarak çalisanlar

3-1479 SAYILI KANUN ILE KANUNUN GEÇICI 2 NCI MADDESINE GÖRE KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESININ BIRINCI FIKRASININ (b) BENDI KAPSAMINDA YASLILIK AYLIGI BAGLANDIKTAN SONRA YENIDEN ÇALISMAYA BASLAYANLAR

3.1-Yaslilik ayligi baglandiktan sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (b) bendine tabi olarak yeniden çalismaya baslayanlar

3.2-Yaslilik ayligi baglandiktan sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (b) bendinin (4) numarali alt bendine tabi olarak yeniden çalismaya baslayanlar

3.3-Yaslilik ayligi baglandiktan sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (a) bendine tabi olarak yeniden çalismaya baslayanlar

3.4-Yaslilik ayligi baglandiktan sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (c) bendine tabi olarak yeniden çalismaya baslayanlar

3.5-Malullük ayligi baglandiktan sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (b) bendine tabi olarak yeniden çalismaya baslayanlar

4-5434 SAYILI KANUN ILE KANUNUN GEÇICI 2 NCI MADDESINE GÖRE EMEKLI AYLIGI ALANLARDAN KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESI KAPSAMINDA YENIDEN ÇALISMAYA BASLAYANLAR

4.1-Emekli ayligi baglandiktan sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (a) bendine tabi olarak yeniden çalismaya baslayanlar

4.2-Emekli ayligi baglandiktan sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (b) bendine tabi olarak yeniden çalismaya baslayanlar

4.3-Emekli ayligi baglandiktan sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (c) bendine tabi olarak yeniden çalismaya baslayanlar

5-2926 SAYILI KANUN ILE KANUNUN GEÇICI 2 NCI MADDESINE GÖRE AYLIK BAGLANANLARDAN KANUN KAPSAMINDA YENIDEN ÇALISMAYA BASLAYANLAR

5.1-Yaslilik ayligi baglandiktan sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (b) bendinin (4) numarali alt bendine tabi olarak yeniden çalismaya baslayanlar

5.2-Yaslilik ayligi baglandiktan sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (b) bendine tabi olarak yeniden çalismaya baslayanlar

5.3-Yaslilik ayligi baglandiktan sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (a) bendine tabi olarak yeniden çalismaya baslayanlar

5.4-Yaslilik ayligi baglandiktan sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (c) bendine tabi olarak yeniden çalismaya baslayanlar

5.5-Malullük ayligi baglandiktan sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (a), (b) ve (c) bentlerine tabi olarak yeniden çalismaya baslayanlar.

6-2925 SAYILI KANUN ILE KANUNUN GEÇICI 2 NCI MADDESINE GÖRE AYLIK BAGLANANLARDAN KANUN KAPSAMINDA YENIDEN ÇALISMAYA BASLAYANLAR

6.1-Yaslilik ayligi baglandiktan sonra Kanuna tabi olarak yeniden çalismaya baslayanlar

6.2-Malullük ayligi baglandiktan sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (a) ve (b) bentlerine tabi olarak yeniden çalismaya baslayanlar

6.3- Sürekli is göremezlik geliri alanlardan yeniden çalismaya baslayanlar

7- HARP MALULLERI, VAZIFE MALULLERI VE MALULLÜK AYLIGI ALANLAR

7.1-Harp malulü ve vazife malulü ayligi alip Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (a) ve (b) bentleri kapsaminda çalisanlar

7.2-Harp malulü ve vazife malulü ayligi alip Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (c) bendi kapsaminda çalismaya baslayanlar

7.3-Adi malullük ayligi alip Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (a), (b) ve (c) bentleri kapsaminda çalisanlar

SIGORTA PRIMINE TABI ÖDEMELER

SIGORTALI SAYILMAYANLAR   . 2713

SIGORTA PRIMINE TABI OLMAYAN ÖDEMELER

SIGORTALILIGIN BASLANGICI VE BILDIRIM YÜKÜMLÜLÜGÜ

SIGORTALILARIN KENDILERINI BILDIRMESI

SIGORTALILARIN KAMU IDARELERI ILE BANKALARCA BILDIRILMESI:

SIGORTALILIGIN SONA ERMESI VE BILDIRIM YÜKÜMLÜLÜGÜ:

SIGORTALILARIN TESCILI ISE GIRIS BILDIRGESI

SIGORTALILARIN TESCILI

Sigortali Ise Giris Bildirgesi:

Sigortali Tescili Ve Sosyal Güvenlik Sicil Numarasi:

Sigorta Sicil Dosyalari Elektronik Arsivi:

Sigortalilarin re’sen tescili

Sigortalilarin yersiz tescili

Sigortali isten ayrilis bildirgesi

Sigortalilik Hallerinin Birlesmesi Veya Çakismasi:

ISYERININ BILDIRILMESI, DEVRI, INTIKALI VE NAKLI

Is Yerinin Tescili, Is Yerinin Bildirilmesi, Isyeri Bildirgesi:

Isyeri bildirgesi

Isyeri sicil numarasi

Isyeri bildirgesi ile birlikte verilecek diger belgeler

Belirli Yerde Yapilmayan Ve Belirli Bir Merkezden Sevk Ve Idare Edilen Islerin Tescili:

Alt Isveren ve Sigortaliyi Devir Alanin Yükümlülügü:

Tespit veya resmî belgelere istinaden tescil

ISYERI TESCILINDE MEYDANA GELEN DEGISIKLIKLER

Isyerinin nakli, devri, intikali

Isyeri dosyalarinin islemden kaldirilmasi

HIZMET AKDI ILE VEYA KENDI ADINA VE HESABINA BAGIMSIZ ÇALISAN SIGORTALILARIN TABI OLDUGU KISA VADELI SIGORTA KOLLARINA AIT ISLEMLER

IS KAZASI VE MESLEK HASTALIGI, TANIMI, KAPSAMI, BILDIRILMESI VE SORUSTURULMASI

Is Kazasinin Tanimi Ve Kapsami:

Is kazasinin bildirimi ve bildirim süresi

Meslek Hastaliginin Tanimi Ve Kapsami:

Meslek hastaliginin tespiti, bildirimi ve bildirim süresi

Is kazasi ve meslek hastaliginin sorusturulmasi

KISA VADELI SIGORTA KOLLARINDAN SAGLANAN YARDIMLARA ILISKIN ISLEMLER

Geçici Is Göremezlik Ve Geçici Is Göremezlik Ödeneginin Tanimi:

Sigortalilara Verilecek Olan Istirahatlar:
Geçici Is Göremezlik Ödeneginin Ödenmesi ve Hesaplanmasi:

Sürekli is göremezlik geliri

Ölüm geliri

Evlenme ve cenaze ödenegi   2731

Sigortalidan kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzamasi, is göremezliginin artmasi

Isveren ve Üçüncü Kisilerin Sorumlulugu ile Pesin Sermaye Degerleri

Isverenin ve üçüncü kisilerin sorumlulugu

SÜRESINDE BILDIRILMEYEN SIGORTALILIKTAN DOGAN SORUMLULUK

ISTEGE BAGLI SIGORTALILIK   . 2733

Istege Bagli Sigortalilik Sartlari:

Istege bagli sigortalilik basvurusu ve tescil

Istege Bagli Sigortaliligin Baslangici Ve Zorunlu Sigortalilikla Çakisma:

Istege Bagli Sigorta Primleri Ve Ödenmesi:

Istege Bagli Sigortaliligin Sona Ermesi Ve Yeniden Baslamasi:

Istege bagli sigortalilik sürelerinin degerlendirilmesi

KISA VE UZUN VADELI SIGORTA KOLLARINA ILISKIN ORTAK HÜKÜMLER

Sigortalilik hallerinin birlesmesi

ISTEGE BAGLI SIGORTALILIK   . 2736

ISTEGE BAGLI SIGORTALILIK SARTLARI VE SIGORTALI SAYILANLAR

1- ISTEGE BAGLI SIGORTALILIK SARTLARI

1.1- Türkiye’de ikamet etmek

1.2- 18 yasini doldurmus olmak

1.3-Zorunlu sigortali olmamak veya Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (a) bendi kapsaminda ay içinde 30 günden az çalismak

1.4- Kendi sigortaliliklari nedeniyle aylik almamak

1.5- Kuruma yazili olarak basvurmak

2- 2008 YILI EKIM AYI BASINDAN SONRA ISTEGE BAGLI SIGORTALI SAYILANLAR

3- 2008 YILI EKIM AYI BASINDAN ÖNCE SIGORTALI OLANLAR

ISTEGE BAGLI SIGORTALILIGIN BASLANGICI VE SONA ERMESI

1. ISTEGE BAGLI SIGORTALILIGIN BASLANGICI

2- ISTEGE BAGLI SIGORTALILIGIN SONA ERMESI

2.1- Yazili talepte bulunmak

2.1.1- Prim ödemesi olmayan sigortalilar

2.1.2- Prim borcu bulunan sigortalilar

2.1.3- 12 aylik sorgulama süresi beklenmeksizin hizmet sürelerinin tespiti

2.2- Aylik talebinde bulunmak

2.2.1- Aylik talep tarihi itibariyle prim borcu bulunmayan sigortalilar

2.2.2- Aylik talep tarihi itibariyle prim borcu bulunan sigortalilar

2.2.2.1-Aylik talep tarihi itibariyle prim borcu bulunup 4 üncü maddenin birinci fikrasinin (b) bendine göre aylik baglanacak olan sigortalilar

2.2.2.2-Aylik talep tarihi itibariyle prim borcu bulunup Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (a) bendine göre aylik baglanacak olan sigortalilar

2.2.2.3 -Istege bagli sigortalilik hizmet süresi tespiti talebinden vazgeçme

2.2.2.4-Aylik talebinde bulunup yas ve sigortalilik süresi sartlarindan birini yerine getirmemis istege bagli sigortalilar

2.3- Ikameti yurt disina tasimak

2.4- Zorunlu sigortaliliga tabi olma

2.5- Sigortalinin ölümü   . 2743

2.6- Yurtdisindaki çalismanin sona ermesi

ISTEGE BAGLI SIGORTALILIGIN ZORUNLU SIGORTALILIKLA ÇAKISMASI

1- ISTEGE BAGLI SIGORTALILIGIN BASLADIGI TARIHTEKI ÇAKISMALAR

2- ISTEGE BAGLI SIGORTALILIGIN DEVAM ETTIGI TARIHTEKI ÇAKISMALAR

1/10/2008 TARIHINDEN ÖNCE ISTEGE BAGLI SIGORTALI OLANLAR HAKKINDA YAPILACAK ISLEMLER

1-506 SAYILI KANUNUN MÜLGA 85 INCI MADDESI GEREGINCE ISTEGE BAGLI SIGORTAYA DEVAM EDENLER

1.1- 1/10/2008 öncesi istege bagli sigortaliligin devami

1.2-1/10/2008 öncesi istege bagli sigortaliligi bulunanlardan 1080 gün sartini yerine getirmeyenler

2-1479 SAYILI KANUNUN MÜLGA 79 UNCU VE 2926 SAYILI KANUNUN MÜLGA 60 INCI MADDELERI GEREGINCE ISTEGE BAGLI SIGORTAYA DEVAM EDENLER

2.1- 1/10/2008 öncesi istege bagli sigortaliligin devami

2.2- 1/10/2008 öncesi 1479 sayili Kanuna göre ödenen primlerin degerlendirilmesi

2.3- 1/10/2008 öncesi yurtdisinda bulunanlardan istege bagli sigortali olanlarin durumu

2.4- Kurum kodu kapsaminda yapilacak degerlendirme islemleri

DIGER ISTEGE BAGLI SIGORTALILAR

1- AY IÇINDE 30 GÜNDEN AZ ÇALISANLARDAN ISTEGE BAGLI SIGORTALI OLANLAR

2-1/10/2008 TARIHINDEN ÖNCE SOSYAL GÜVENLIK SÖZLESMESI IMZALANMAMIS ÜLKELERE ÇALISTIRILMAK ÜZERE GÖTÜRÜLEN TÜRK ISÇILERI

3- GELIR VERGISINDEN MUAF KADIN SIGORTALILAR

ISTEGE BAGLI SIGORTALILIK SÜRELERININ DEGERLENDIRILMESI

1- 1/10/2008 TARIHINDEN ÖNCE GEÇEN HIZMETLERIN DEGERLENDIRILMESI

2- 1/10/2008 TARIHINDEN SONRA ISTEGE BAGLI SIGORTALILIK STATÜSÜ

3- KAMU IDARELERINDE ÇALISIP IS SÖZLESMESI ASKIDA OLANLARIN ISTEGE BAGLI SIGORTALILIGI

ISTEGE BAGLI SIGORTA PRIMLERININ HESABI VE ÖDENMESI

1- ISTEGE BAGLI SIGORTA PRIM ORANLARI

2- PRIME ESAS KAZANCIN BEYANI

3- PRIMLERIN ÖDENMESI VE HIZMETLERIN BELIRLENMESI

5434 SAYILI KANUNA TABI ISTEGE BAGLI ISTIRAKÇILIK

1- 5434 SAYILI KANUNA TABI ISTEGE BAGLI ISTIRAKÇI OLABILECEKLER

2- 5434 SAYILI KANUNA TABI ISTEGE BAGLI ISTIRAKÇI OLAMAYACAKLAR

3- 5434 SAYILI KANUNA TABI ISTEGE BAGLI ISTIRAKÇILIGIN SARTLARI VE BASVURU

4- 5434 SAYILI KANUNA TABI ISTEGE BAGLI ISTIRAKÇILERIN ÖDEMESI GEREKEN KESENEK VE KURUM KARSILIGI TUTARI

5- 5434 SAYILI KANUNA TABI ISTEGE BAGLI ISTIRAKÇILIGIN SONA ERMESI

GENEL SAGLIK SIGORTASI HÜKÜMLERI

Genel saglik sigortalisi sayilanlar

Genel saglik sigortaliliginin baslangici, bildirimi ve tescili

Saglik Hizmetleri Ve Diger Haklar Ile Bunlardan Yararlanma:

Finansmani saglanan saglik hizmetleri ve süresi

Kurumca finansmani saglanmayacak saglik hizmetleri

Yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri

Yurt disinda tedavi

Saglik hizmetlerinden yararlanma sartlari

Katilim payi alinmasi

Katilim payi alinmayacak haller, saglik hizmetleri ve kisiler (1)

PRIMLERE ILISKIN HÜKÜMLER   . 2762

Prim Alinmasi, Prime Esas Kazanç, Prim Oranlari ve Asgari Isçilik:

Primler

Sigorta Primine Esas Kazançlar

Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fikrasinin (a) Bendi Kapsamindaki Sigortalilarin Prime Esas Kazançlari:   2762

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (b) bendi kapsamindaki sigortalilarin prime esas kazançlari   2762

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (c) bendi kapsamindaki sigortalilarin prime esas kazançlari   2763

Yalnizca Genel Saglik Sigortasina Tabi Olanlarin Prime Esas Aylik Kazançlari:

Prim Ödeme Gün Sayisi Ve Günlük Kazanç:

Kismi süreli çalismalarda prim ödeme gün sayisi

PRIM ORANLARI VE DEVLET KATKISI

Prim Oranlari ve Devlet Katkisi:

GÜNLÜK KAZANÇ SINIRLARI   2767

Günlük Kazanç Sinirlari:   2767

ASGARI ISÇILIK UYGULAMASI VE UZLASMA

PRIM BELGELERI VE PRIMLERIN ÖDENMESI:

Aylik Prim ve Hizmet Belgesi:

Aylik Prim Ve Hizmet Belgesinin Düzenlenmesi, Verilmesi Ve Saklanmasi:

Aylik prim ve hizmet belgesinin sonradan verilmesi ve resen düzenlenmesi

Belgenin dayanagi

Ücret tediye bordrosu

Ücret Tediye Bordrosunun Ayri Ayri Düzenlenmesi Ve Belgenin Isyeri Kayitlari Ile Mutabakati:

Isyeri Kayitlarinin Ibrazi:

PRIMLERIN ÖDENMESI

Sigorta Primlerinin Ödenme Süresi Ve Erken Ödeme:

Afet durumunda belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi

PRIM BORÇLARINA HALEF OLMA, GECIKME CEZASI VE GECIKME ZAMMI ILE IADESI GEREKEN PRIMLER

Prim Borçlarina Halef Olma, Gecikme Cezasi Ve Gecikme Zammi Ile Iadesi Gereken Primler:

Özel nitelikteki insaatlarda arastirma ve re’sen yapilacak islemler

Arastirma ve re’sen yapilacak islemlerde ortak hükümler

Prim ve Idari Para Cezasi Borçlarinin Hak Edislerden Mahsubu, Ödenmesi ve Ilisiksizlik Belgesinin Aranmasi.

Afet Durumunda Belgelerin Verilme Süresi Ve Primlerin Ertelenmesi:

ORTAK HÜKÜMLER

Sigortaliligin Zorunlu Olusu, Sona Ermesi Ve Sosyal Güvenlik Sicil Numarasi:

Devir, Temlik Ve Kurum Alacaklarinda Zamanasimi:

Yersiz Ödemelerin Geri Alinmasi:

Zamanasimi, Hakkin Düsmesi Ve Avans:

Ücretlerden Kesinti Yapilmamasi, Özel Sigortalara Iliskin Hükümler Ve Sosyal Güvenlik Sözlesmelerinin Yürütülmesi:

ÇESITLI HÜKÜMLER

Sosyal Güvenlikle Ilgili Düzenlemeler Ve Bildirimler:

Bilgi ve Belge Isteme Hakki, Bilgi ve Belgelerin Kuruma Verilme Usûlü:

Uyusmazliklarin Çözüm Yeri:

IDARÎ PARA CEZALARI VE FESIH HÜKÜMLERI

Kurumca Verilecek Idarî Para Cezalari:

5510 SAYILI SOSYAL SIGORTALAR VE GENEL SIGORTASI KANUNUNA GÖRE PRIME ESAS KAZANÇLAR VE ÖZELLIK ARZ EDEN HUSUSLAR

PRIME ESAS KAZANÇLAR

PRIM ORANLARI VE DEVLET KATKISI

5510 SAYILI KANUNUN PRIME ESAS KAZANÇLAR BASLIKLI MADDESINE GÖRE;

1- 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESININ BIRINCI FIKRASININ (a) BENDI KAPSAMINDAKI SIGORTALILAR YÖNÜNDEN   . 2789

1.1- PRIME ESAS TUTULACAK KAZANÇLAR:

1.1.1- Ücret ve ücret niteligindeki kazançlarin prime tabi tutulmasi;

1.1.2- Ücret ve Ücret Niteligi Disindaki Kazançlarin Prime Tabi Tutulmasi;

a) Hizmet Akdi Devam Eden Sigortalilar Yönünden;

b)  Hizmet akdi Sona Ermis Olan Sigortalilar Yönünden;

1.1.3- Hizmet Akdinin Feshinin Geçersizligi Halinde Yapilacak Ödemeler:

1.1.4- Sigortalilarin Idari Yargi Kararlarina Istinaden Görevlerine Iade Edilmesi Üzerine Yapilacak Islem:

1.1.5- Prime Esas Kazancin Üst Sinirini Asan Ücret Disindaki Ödemeler:

1.1.6- Kanunda Istisna Olarak Sayilmayan Diger Ödemeler:

1.2-  Kismen Prime Tabi Tutulacak Kazançlar:

1.2.1 – Yemek Paralari:   2793

1.2.2- Çocuk Zammi:

1.2.3- Aile zammi (yardimi):

1.2.4- Isverenler tarafindan sigortalilar için özel saglik sigortalarina ve bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Özel Saglik Sigortasi Primi ve Bireysel Emeklilik Katki Paylari Tutarlari:

1.3 – Prime Tabi Tutulmayacak Kazançlar:

1.3.1- Ayni Yardimlar:

1.3.2- Ölüm, Dogum Ve Evlenme Yardimlari:

1.3.3- Görev Yolluklari:   2795

1.3.4- Seyyar Görev Tazminati, Kidem Tazminati, Is Sonu Tazminati veya Kidem Tazminati Mahiyetindeki Toplu Ödemeler ve Kesif Ücreti:

1.3.5- Ihbar Tazminati:   2795

1.3.6- Kasa Tazminati:

2- 5510 Sayili Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fikrasinin (b) Bendi Kapsamindaki Sigortalilarin Prime Esas Kazançlari:

3- Sadece Genel Saglik Sigortasina Tabi Olanlarin Prime Esas Kazançlari:

PRIM ORANLARI VE DEVLET KATKISI ILE BILDIRIMLER:

a- Malülük, Yaslilik ve Ölüm Sigortalir Pirm Orani;

b- Kisa Vadeli Sigorta Prim Orani:

c- Genel Saglik Sigortasi Primi:

d- Yalnizca genel saglik sigortasina tabi olanlar ile 5510/60 Md. 1-(e) bendi (4447 Sayili issizlik sigortasi kanunu geregince issizlik ödenegi ve ilgili kanununlari geregince kisa çalisma ödeneginden yararlandirilan kisiler) ve 5510 Sayili Kanunun geçici 13′ncü maddelerinde belirtilenlerin genel saglik sigortasi pirimi, prime esas kazancin %12′sidir.

e- 4′ncü Maddenin, Birinci Fikrasinin (b) Bendi Kapsamindaki:

f- Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalisma ve Prim Oranlari:
g- Sigorta Primlerinin Beyani, Ödeme Süresi ve Erken Ödeme

5510 SAYILI KANUNUN GEREGINCE SIGORTALI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR,

I- SIGORTALI SAYILANLAR   . 2799

A- Hizmet Akdine Tabi Çalisanlar

B- Kendi Adina ve Hesabina Bagimsiz Çalisanlar

II- SIGORTALI SAYILMAYANLAR

SIGORTALILIGIN BASLANGICI VE KURUMA BILDIRILMESI

A- Hizmet Akdine Tabi Çalisanlar:

B- Hizmet Akdine Tabi Çalisanlarin Sigortali Ise Giris Bildirgesinin E-Sigorta Yoluyla Bildirilmesi:

C- Kendi Adina ve Hesabina Bagimsiz Çalisanlar:

D- Kendi Adina ve Hesabina Bagimsiz Çalisanlarin Sigortali Ise Giris Bildirgesinin E-Sigorta Yoluyla Bildirilmesi:

E- Sigortalilarin Kendilerini Bildirmesi:

F- Sosyal Güvenlik Sicil Numarasi:

G- Ise Giris Bildirgesi Düzenlenmeyecekler:

H- SIGORTALILIGIN SONA ERMESI VE BILDIRIM YÜKÜMLÜLÜGÜ

a- Hizmet Akdine Tabi Çalisanlar:

b- Kendi Adina ve Hesabina Bagimsiz Çalisanlar:

SIGORTALILIGIN KURUMA BILDIRIM YÜKÜMLÜLÜGÜNÜ YERINE GETIRILMEMESI

SIGORTALILARIN KURUMA BILDIRIM YÜKÜMLÜLÜGÜNÜN YERINE GETIRILMEMESI

5510 SAYILI SOSYAL SIGORTALAR VE GENEL SAGLIK SIGORTASI KANUNUN UYARINCA ISYERLERININ TESCILINE ILISKIN USUL VE ESASLAR

1- 5510 Sayili Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fikrasinin (a) Bendi Kapsaminda Sigortali Çalistiran Isyerlerinin Tescili:

1.1- Isyeri Bildirgesinin Verilmesi Gereken Süre;

1.2- Isyerinin tescili;   2805

1.3- Isyerinin Re-sen Tescili;

1.4- Isyeri Bildirgesinin Kuruma Gönderilmesi;

1.5- Isyeri Sicil Numarasi;

1.6- Isyeri Bildirgesi Ile Birlikte Verilecek Belgeler;

1.7- Isyerinin Devri Veya Intikali;

1.8- Isyerlerinin Birlesmesi, Nevilerinin Degismesi Veya Diger Bir Sirkete Katilmasi, Adi Sirketlerde Yeni Ortak Alinmasi:

1.9- Isyerinin Nakli:

1.10- Ayni Iskolunda Bulunan Birden Çok Kara Veya Deniz Yahut Hava Ulastirma Araçlarinin Tescil Islemi:

1.11- Diger Hususlar:

2- Ortak Hükümler

2.1- Ayni Kamu Kurum Ve Kurulusunda Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fikrasinin (A) Ve (C) Bentleri Kapsamina Giren Sigortalilarin Çalistirilmasi Halinde Isyerlerinin Tescili:

2.2- Idari Para Cezalari:   2808

Isten Çikis Nedenlerinin Bildirilmesi

Sigortalilarin Kamu Idareleri Ile Bankalarca Bildirilmesi

Zaman Asiminin Mahiyeti Ve Süresi

ISTEGE BAGLI SIGORTALI OLMA SARTLARI

ISTEGE BAGLI SIGORTALILIK BASVURUSU

ISTEGE BAGLI SIGORTALILIGIN SONA ERMESI

ISTEGE BAGLI SIGORTA PRIMLERININ HESABI VE ÖDENMESI

ISTEGE BAGLI SIGORTALILIK SÜRELERININ DEGERLENDIRILMESI

14) Sosyal Güvenlik Destekleme Primi:

ÜCRET TAHAKKUKLARINDA (YAPILMASINDA) GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN HUSUSLAR:

1) SAKATLIK INDIRIMI:

2) 193 SAYILI GELIR VERGISI KANUNUNUN 103. MADDESINDE YER ALAN VERGI TARIFESI:

3) ÜCRETLERDE ASGARI GEÇIM INDIRIMI:

ASGARI GEÇIM INDIRIMI UYGULAMASI:

4) ASGARI GEÇIM UYGULAMASINDA ISVERENLERCE YAPILACAK ISLEMLER

4.1- Muhtasar Beyanname Veren Isverenlerce Yapilacak Islemler:

4.2- Asgari Geçim Indiriminde Ceza Uygulamasi:

5) ASGARI GEÇIM INDIRIMININ MUHASEBE UYGULAMASI:

6) KAMU PERSONELINE ILISKIN HÜKÜMLER

7) YAKACAK YARDIMI:

8) ÇOCUK ZAMMI:

9) AILE YARDIMI:

10) KIDEM TAZMINATI:

11) SOSYAL SIGORTA ALT VE ÜST SINIRLARI:

12) SOSYAL SIGORTA PRIM ORANLARI

13) ISSIZLIK SIGORTASI PRIMI ORANLARI

14) 4857 SAYILI IS KANUNUNA GÖRE BILDIRIMSIZ FESIHLERDE ASGARI IHBAR SÜRELERI

SOSYAL SIGORTALAR PRIMINE ESAS OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR

A – PRIME ESAS KAZANÇLAR   . 2820

1 – Asil ücretler

2 – Ödeme sekline ve zamanina göre ücret çesitleri

a) Zaman birimine göre ücret

b) Is birimi esasina göre ücret

c) Götürü ücret

d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücretler

- Kârdan hisse seklinde ödenen ücret

- Komisyon ücreti

3 – Ücretin eklentileri   2821

a) Primler ( Çalisma, Satis, Devamlilik, Istihsal Primi, Idareci Primi )

b) Ikramiye (Bayram ikramiyesi, Yilbasi ikramiyesi, Temettü ikramiyesi)

- Jübile Ikramiyesi

- Meslekî egitim gören ögrencilere ödenen ikramiyeler

c) Hakki Huzurlar (Toplanti Parasi)

d) Eleman teminindeki güçlük zammi, kidem zammi

4 – Idare veya kaza mercilerince verilen karar geregince yapilan ödemeler

5 – Sigortalilara istirahatli iken ödenen ücretler

6 – Yillik izin ücretleri   2822

7 -Izin Harçligi

B- PRIME TABI OLMAYAN KAZANÇLAR

1 – Yolluklar

2 – Ölüm, Dogum ve Evlenme Yardimlari

3 – Aynî yardimlar

4 – Kasa tazminati veya is riski zamlari

5 – Kidem Tazminati

6 – Ihbar Tazminati

7 – Avans olarak ödenen ücretler

8 – Makam Tazminati

9 – Ek Tazminat

10 – Kursiyerlere Ödenen Cep Harçligi

11 – Egitim Ödenegi

C- KISMEN PRIME TABI TUTULACAK KAZANÇLAR:

1 – Yemek paralari:

2- Çocuk zammi:

3- Aile zammi (yardimi):   2826

4- Isverenler tarafindan sigortalilar için özel saglik sigortalarina ve bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Özel Saglik Sigortasi Primi ve Bireysel Emeklilik Katki Paylari Tutarlari:

D- PRIME TABI TUTULMAYACAK KAZANÇLAR:

1- Ayni yardimlar;

2- Ölüm, dogum ve evlenme yardimlari;

3- Görev yolluklari;

4- Seyyar görev tazminati, kidem tazminati, Is Sonu Tazminati veya Kidem Tazminati Mahiyetindeki Toplu Ödemeler ve Kesif Ücreti;

5- Ihbar tazminati;

6- Kasa Tazminati;

E- PRIME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI ILE BAZI ISLEMLER ESAS TUTARLAR

1- 5510 sayili Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (a) bendine tabi sigortalilarin sigorta primi ve issizlik sigortasi primlerine esas günlük ve aylik kazançlarinin alt ve üst sinirlari

1.1- Bir isverene bagli olarak çalisan sigortalilar için;

a) Özel sektörde:

b) Kamu sektöründe:

1.2- Çirak ve ögrenciler için;

1.3- Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parasi, çocuk zammi ve aile zammi (yardimi) tutarlari;

2- 5510 sayili Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (a) bendi kapsaminda primlerini kendileri ödeyen sigortalilarin prime esas aylik kazançlarinin alt ve üst sinirlari ile ödenecek prim tutarlari

2.1- 5510 sayili Kanunun Ek 5 inci maddesine tabi sigortalilar;

2.2- 5510 sayili Kanunun Ek 6 nci maddesine tabi sigortalilar;

2.3- 5510 sayili Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (a) bendi kapsaminda istege bagli sigortalilar;

a) 5510 sayili Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendine göre sadece malullük, yaslilik ve ölüm sigortasi primi ödeyenler;

b) Ay içinde 30 günden az çalisan veya tam gün çalismayanlardan kalan sürelerinde istege bagli sigortaya prim ödeyenler;

2.4- 2925 sayili Kanuna tabi sigortalarin prime esas kazanç ve ödeyecekleri prim tutari;

3- 5510 sayili Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (b) bendine tabi sigortalilarin prime esas günlük ve aylik kazançlarinin alt ve üst sinirlari ile ödenecek prim tutarlari

3.1- 5510 sayili Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (b) bendinin; – (1), (2) ve (3) numarali alt bentlerine tabi sigortalilarin,

3.2- 5510 sayili Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (b) bendi kapsaminda istege bagli sigortalilardan;

a) Malullük, yaslilik ve ölüm sigortasi ile genel saglik sigortasi primi ödeyenler;

b) Kanunun geçici 16 nci maddesine göre sigortali olan istege bagli kadin sigortalilar;

4- 5510 sayili Kanunun 60 inci maddesine göre genel saglik sigortalilarinin prime esas günlük ve aylik kazançlari

4.1- 5510 sayili Kanunun 60 inci maddesinin birinci fikrasinin (g) bendi kapsaminda olanlarin ödeyecekleri genel saglik sigortasi primi;

4.2- 5510 sayili Kanunun 60 inci maddesinin birinci fikrasinin (d) bendi kapsaminda olanlarin ödeyecekleri genel saglik sigortasi primi;

4.3- 5510 sayili Kanunun 60 inci maddesinin yedinci fikrasi kapsamindaki yabanci uyruklu ögrencilerin ödeyecekleri genel saglik sigortasi primi;

4.4- 5510 sayili Kanunun 60 inci maddesinin sekizinci fikrasi kapsaminda 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayili Avukatlik Kanunu uyarinca avukatlik staji yapmakta olup bakmakla yükümlü olunan kisi durumunda olmayanlarin ödeyecekleri genel saglik sigortasi primi;   2833

5- 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayili Kanuna göre yurtdisinda geçen sürelerin ve 5510 sayili Kanunun 41 inci maddesine göre yapilacak hizmet borçlandirilmasina esas tutar

6- Geçici is göremezlik ödeneklerinin alt sinira tamamlanmasi

7- Emzirme ödenegi

8- Cenaze ödenegi

9- Idari para cezalari

10- Türk Lirasi cinsinden yapilan islemlerin yuvarlamasi

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESININ BIRINCI FIKRASININ (b) BENDI KAPSAMINDAKI SIGORTALILARIN PRIME ESAS KAZANÇLARI:

SADECE GENEL SAGLIK SIGORTASINA TABI OLANLARIN PRIME ESAS KAZANÇLARI:

4447 SAYILI ISSIZLIK SIGORTASI:

1- Genel Açiklama:

2- Kapsami:

3- Isyeri Tescil ve Issizlik Sigortasina Iliskin Genel Hükümler:

4- Issizlik Sigortasi Primleri ile Saglik Sigortasi Primleri:

5- Issizlik Sigortasi Primlerinin Tahakkuk ve Tahsil Islemleri:

6- Özel Emekli Sandiklarina Tabi Olanlarin Durumu:

7- Issizlik Ödeneginin; Miktari, Ödeme Süreleri ve Zamani Ile Saglik Primleri ve Geçici Isgöremezlik Durumu:

8- Issizlik Ödenegine Hak Kazanmanin Sartlari:

9- Issizlik Ödenegi Ödenmesinde Hak Düsürücü Nedenler:

10- Isten Ayrilma Bildirgesi:

11- Kisa Çalisma Ve Kisa Çalisma Ödenegi:

Kisa Çalisma Ve Kisa Çalisma Ödenegi Hakkinda Yönetmelik

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

Amaç ve kapsam

Dayanak

Tanimlar

Bildirim ve Talebin Degerlendirilmesi

Bildirim ve içerigi

Talebin degerlendirilmesi   2844

Kisa Çalisma Ödenegi

Kisa çalisma ödeneginin miktari ve ödenmesi

Kisa çalisma ödeneginin kesilmesi

Kisa çalismanin erken sona ermesi

12- Idari Para Cezalari Ile Idari Islemlere Karsi Itirazlar:

ASGARI ÜCRET

ASGARI ÜCRET TESPIT KOMISYONU KARARI

ÜCRET VE ÜCRET SAYILAN ÖDEMELERIN VERGI KESINTILERI VE ISIN DÜZENLENMESI

1- ÇIPLAK ÜCRET (BRÜT ÜCRET – ASIL ÜCRET)

a- GELIR VERGISI MATRAHI:   2847

b- ISTISNALAR:

1) MESKEN TAHSISI (GVK Md.23/9)

2) TASIMA (SERVIS) HIZMETLERI GIDERLERI (GVK Md.23/10)

3) YEMEK GIDERLERI (GVK Md.23/8)

4) ÇOCUK ZAMLARI (GVK Md.25/4)

5) EVLENME VE DOGUM YARDIMLARI (GVK Md.25/5)

6) TECHIZAT VE TAYIN BEDELLERI (GVK Md.27)

7) GÜNDELIKLER, HARCIRAHLAR (GIDER KARSILIKLARINDA ISTISNA) (GVK Md.24/1,2)

8) YAKACAK YARDIMI

9) TAHSIL VE TATBIKAT GIDERLERI (GVK Md.28)

10) EMEKLILIK, DUL VE YETIM AYLIKLARI
11) TAZMINAT VE YARDIMLAR (GVK Md.25/3)

12) ÖLÜM, ENGELLILIK, HASTALIK TAZMINATLARI (GVK. Md.25/1)

13) ASKER AILELERINE VE MUHTAÇ OLANLARA YAPILAN YARDIMLAR (GVK. Md.25/2)

14) SOSYAL SIGORTA KURUMLARI TARAFINDAN SIGORTALILARINA YAPILAN ÖDEMELER (GVK. Md.25/6)

15) KIDEM TAZMINATLARI (GVK. Md.25/7)

16) ÖDENEN NAFAKALAR (GVK. Md.25/8)

17) YARDIM SANDIKLARI TARAFINDAN ÜYELERINE YAPILAN YARDIMLAR (GVK. Md.25/9)

18) YABANCI ÜLKELERDE BULUNAN SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARININ ÖDEDIGI EMEKLI, DUL, YETIM VE EVLENME IKRAMIYELERI ILE TAZMINAT VE YARDIMLAR (GVK. Md.25/10)

19) VATAN HIZMETLERI YARDIMLARINDA (GVK. Md.26)

20) TAHSIL VE TATBIKAT ÖDEMELERINDE ISTISNA (GVK. Md.28)

21) TESVIK IKRAMIYE VE MÜKAFATLARI (GVK. Md.29)

22) SERGI VE PANAYIR ISTISNASI (GVK. Md.30)

23) DIGER ISTISNALAR

ÜCRET MATRAHININ TESPITINDE YAPILACAK INDIRIMLER

1- ENGELLILIK INDIRIMI (GVK. Md.31)

2- GERÇEK ÜCRETLERIN TESPITINDE YAPILACAK INDIRIMLER

a) YAPILAN KESINTILER (GVK. Md.63/1)

b) EMEKLI SANDIGI AIDATI VE SOSYAL SIGORTA PRIMLERI KESINTILERI (GVK. Md.63/2)

c) SAHIS SIGORTA PRIMLERI (GVK. Md.63/3)

d) SENDIKA AIDATLARI (GVK. Md.63/4)

3- ISSIZLIK SIGORTASI PRIMLERI

4- SOSYAL GÜVENLIK DESTEK PRIMI

5- VERGI INDIRIMI (GVK. Mük.Md.121) (x)

6- INDIRIM UYGULAMASINDA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN HUSUSLAR

7- SOSYAL SIGORTA BORÇLANMALARI ILE DIGER ISTEGE BAGLI SIGORTA PRIMI ÖDEMELERI

8- ÜCRETLERIN VERGI TARIFESI

INDIRIMIN UYGULANMAYACAGI GELIRLER (GVK. Md.36)

DIGER ÜCRETLER (GVK. Md.64)

ÜCRET SAYILMAYARAK VERGILENDIRILMEYECEK ÖDEMELER

c- DAMGA VERGISI YÖNÜNDEN:

d- SOSYAL SIGORTALAR YÖNÜNDEN:

e- ISSIZLIK SIGORTASI PRIMI YÖNÜNDEN:

2- FAZLA MESAI ÜCRETLERI   2856

Fazla çalisma ücreti

Zorunlu nedenlerle fazla çalisma

Olaganüstü hallerde fazla çalisma

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalisma

Sakli haklar

Hafta tatili ücreti

Genel tatil ücreti

Geçici is göremezlik

Ücret sekillerine göre tatil ücreti

Tatil ücretine girmeyen kisimlar

a- Fazla Mesailerin Vergilendirilmesi (Gelir Vergisi Yönünden):

b- Damga Vergisi Yönünden:

c- Sosyal Sigortalar Primi Yönünden:

d- Issizlik Sigortasi Primi Yönünden:

3- IKRAMIYELER

a- Gelir Vergisi Yönünden:

b- Damga Vergisi Yönünden:

c- Sosyal Sigortalar Primleri Yönünden:

d- Issizlik Sigortasi Primi Yönünden

4- PRIMLER

a- Gelir Vergisi Yönünden:

b- Damga Vergisi Yönünden:

c- Sosyal Sigortalar Primleri Yönünden:

d- Issizlik Sigortasi Primi Yönünden:

5- TOPLU SÖZLESMEDEN DOGAN ZAM FARKLARI

a- Toplu Sözlesmeden Dogan Ücret Farklari Ile Ilgili Yapilacak Islemler:

aa)- Toplu sözlesmenin müzakereye baslandigi yil içinde imzalanmasi durumu:

ab)- Toplu is sözlesmesinin ilgili döneme ait beyanname verme süresi içinde imzalanmasi durumu:

ac)- Toplu is sözlesmesinin beyanname verme süresi içinde imzalanmamasi durumu:

b- Gelir Vergisi Yönünden:

c- Damga Vergisi Yönünden:

d- Sosyal Sigortalar Primleri Yönünden:

e- Issizlik Sigortasi Primi Yönünden:

6- BAHSISLER (GARSONIYELER)

a- Gelir Vergisi Kanunu Karsisindaki Durumu:

b- Is Kanunu Karsisindaki Durumu:

c- Sosyal Sigortalar Karsisindaki Durumu:

7- GECE ZAMMI (VARDIYA PRIMI)

8- KASA TAZMINATI VEYA IS RISKI ZAMLARI

9- YOLLUKLAR (HARCIRAHLAR)

a- Gelir Vergisi Yönünden:

b- Damga Vergisi Yönünden:

c- Sosyal Sigortalar Primleri Yönünden:

d- Issizlik Sigortasi Primi Yönünden:

10- YILLIK IZIN ÜCRETI

Yillik ücretli izin hakki ve izin süreleri:

4857 Sayili Is Kanununa Göre Asgari Yillik Izin Süreleri

Yillik ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi:

Yillik izin bakimindan çalisilmis gibi sayilan haller:

Yillik ücretli iznin uygulanmasi:

Yillik izin ücreti:

Izinde çalisma yasagi:

Sözlesmenin sona ermesinde izin ücreti:

Izinlere iliskin düzenlemeler:

Sigorta primleri:

a- Gelir Vergisi Yönünden:

b- Damga Vergisi Yönünden:

c- Sosyal Sigortalar Primleri Yönünden:

d- Issizlik Sigortasi Primi Yönünden:

11- ISTIRAHATLI ISÇIYE ISVEREN TARAFINDAN ÖDENEN ÜCRETLER

12- ISLETME PERSONELINE VERILEN TEMETTÜ IKRAMIYELERI

1- Genel Açiklama

2- Temettü Ikramiyelerinin Türk Ticaret Kanunu Yönünden Incelenmesi

Kâr payi ile yedek akçeler arasinda ilgi

Esas sözlesme

3- Temettü Ikramiyelerinin Vergi Hukuku Yönünden Incelenmesi

a) Sirket Çalisanina Verilen Temettü Ikramiyeleri:

b) Anonim Sirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenen Temettü Ikramiyelerinin Durumu:

4- Temettü Ikramiyelerinin Stopaj Yönünden Incelenmesi

5- Temettü Ikramiyelerinin Damga Vergisi Yönünden Incelenmesi

6- Temettü Ikramiyelerinin Sosyal Sigorta Primi ve Issizlik Primi Yönünden Incelenmesi

7- Temettü Ikramiyelerinin Geçici Vergi Uygulamasi Yönünden Incelenmesi

8- Temettü Ikramiyelerinin Muhasebelestirilmesi

Dönem Karindan Ayrilan Temettü Ikramiyelerinin Muhasebe Kaydi

Dönem Sonunda Temettü Ikramiyesi Karsilik Hesabinin Gider Tahakkuklari Hesabina Aktarilmasi

Temettü Ikramiyelerinin Nakden veya Hesaben Ödenmesi

13- DENETÇI VE YÖNETIM KURULU ÜCRETLERI

14- MUHTELIF IS YERLERINDEN ALINAN ÜCRETLER

15- BAYRAM HARÇLIGI

16- IZIN HARÇLIGI

17- YEMEK YARDIMI

Çalisanlara Nakit Olarak Ödenen Yemek Paralarinin Sosyal Sigortalar Karsisindaki Durumu

a) Yemek Paralari

18- SÜT VEYA YOGURT YARDIMI

19- KAHVALTI YARDIMI

20- TASIT YARDIMI (VASITA YARDIMI)

a- Gelir Vergisi Yönünden:

b- Damga Vergisi Yönünden:

c- Sosyal Sigortalar Primleri Yönünden:

d- Issizlik Sigortasi Primi Yönünden:

21- YAKACAK PARASI

22- GIYIM YARDIMI

23- AYAKKABI YARDIMI

24- HAVLU VE SABUN YARDIMI

25- ÇOCUK ZAMMI VE AILE ZAMLARI

Sosyal Sigorta Karsisindaki Durumu

Çocuk Zammi

Aile Zammi

Yemek Paralari, Çocuk ve Aile Zamalarinin Yillik Ödenmesi

Kazançlarin Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sinirinin Altinda Kalmasi

26- SOSYAL SIGORTA PRIMLERININ HESABINDA DIKKATE ALINMAYAN YEMEK PARASI, ÇOCUK ZAMMI VE AILE YARDIMLARININ TUTARI

I- Yemek Parasi, Çocuk ve Aile Zamminin Hesaplanmasi:

A-Yemek Parasi:

B-Çocuk Zammi:

C-Aile Zammi (Yardimi):   2881

ll –Yemek Parasi ,Çocuk ve Aile Zamlarinin Yillik Ödenmesi:

III-Kazançlarin Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sinirinin Altinda Kalmasi:

27- DOGUM VE EVLENME YARDIMLARI

28- ÖLÜM YARDIMLARI

29- TAHSIL YARDIMI (ÖGRENIM YARDIMI)

30- SIGORTALIYA ÖDENMEYEN GÜNLERE AIT ÜCRET

31- LOJMAN (KONUT) YARDIMI

32- ISÇI TEDAVI GIDERLERI (SAGLIK GIDERLERI)

33- ASKERLIK YARDIMI

34- SIGORTALILARA ISTIRAHATLI IKEN ÖDENEN ÜCRETLER

35- ISÇILERE VERILEN ERZAKLAR

36- ÜCRET AVANSI ÖDEMELERI

37- STAJYER ÖGRENCILERE YAPILAN ÖDEMELER

38- SAHIS SIRKETLERINDE, ISLETME SAHIBINE, ESINE VE KÜÇÜK ÇOCUKLARINA ÖDENEN ÜCRETLER

39- SERMAYE SIRKETLERINDE, ISLETME SAHIBINE, ESINE VE KÜÇÜK ÇOCUKLARINA ÖDENEN ÜCRETLER

40- BAG-KUR PRIMLERI

41- SIGORTALILIKLARI SÜRERKEN ÇALISTIKLARI ISYERINE VEYA BASKA BIR SIRKETE ORTAK, ANONIM SIRKETE ISE KURUCU ORTAK VEYA YÖNETIM KURULU ÜYESI OLANLARIN DURUMU

BIRDEN FAZLA SIGORTALILIK STATÜLERINE TABI ÇALISMALARDA HIZMETLERIN DEGERLENDIRILMESI

1- 01.03.2011 tarihinden itibaren birden fazla sigortalilik statüsüne tabi çalismalarda hizmetlerin degerlendirilmesi

1.1- Sigortaliligi 01.03.2011 tarihinden sonra baslayanlarin hizmetlerinin çakismasi

1.2- Sigortaliligi 01.03.2011 tarihinden önce baslayanlarin 01.03.2011 tarihinden sonra hizmetlerinin çakismasi

1.3- Sigortaliligi 01.03.2011 tarihinden önce baslayanlarin 01.03.2011 tarihinden önce hizmetlerin çakismasi

1.4- Kanunun 4. maddesinin birinci fikrasinin (a) ve (b) bentlerine tabi çalismasi bulunanlarin ayni anda her iki statüde de prim ödemeleri halinde hizmetlerin degerlendirilmesi

1.4.1- Kismi süreli olarak 30 günden az çalisilan sürelerde hizmetlerin çakismasi

1.5- 5. maddenin birinci fikrasinin (g) bendi ile 4. maddenin birinci fikrasinin (b) bendine tabi sigortalilik statülerinin çakismasi

1.6- Hizmet çakismalarinda sosyal güvenlik destek primi uygulamasi

1.7 Kanunun ek 5. madde ile ek 6. madde kapsamindaki hizmetlerin çakismasi

2- 01.10.2008-01.03.2011 tarihleri arasinda birden fazla sigortalilik statülerine tabi çakismalarda hizmetlerin degerlendirilmesi

42- SAHIS SIGORTA PRIMLERININ VE BIREYSEL EMEKLILIK KATKI PAYLARININ ÜCRET VERGI MATRAHLARINDAN INDIRILMESI

Ücretin Gerçek Safi Degerinin Tespitinde Indirilecek Sahis Sigorta Primlerinin Tavani

a- Sahis Sigorta Primlerinin Gayrisafi Ücret Tutarindan Indirilmesi:

b- Firma tarafindan personel lehine yaptirilan sahis sigorta primlerinin stopaj matrahindan indirilmesi:

c- Bireysel Emeklilik Sistemi ve Sahis Sigortalari Için Ödenen Katki Payi ve Primlerin Ücretin Vergi Matrahindan Indirimi:

1- Genel Açiklama:

Gerçek Ücretler:

Diger indirimler:

1) Indirim Konusu Yapilacak Prim ve Katki Payi Ödemelerinin Belgelendirilmesi:

2) Katki Payi ve Primlerin Indirim Konusu Yapilacagi Dönem:

3) Ilgili Oldugu Dönemde Indirilemeyen Prim ve Katki Paylarinin Durumu:

4) Belirlenmis Sinirlarin Üzerinde Yapilan Ödemeler:

5) Geçmis Dönemlere Yönelik Yapilan (Gecikmis) Ödemelerin Durumu:

6) Birden Fazla Isveren Olmasi Halinde Yillik Miktar Sinirinin Uygulanmasi:

7) Birikimli Hayat Sigortalarindan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarim:

2- Ödenen Katki Payi ve Primlerin Vergi Matrahinin Tespitinde Indirim Konusu Yapilmasi

1) Ödenen Katki Paylari ve Sigorta Primlerinin Ücret Matrahinin Tespitinde Indirimi

2) Ödenen Katki Paylari ve Sigorta Primlerinin Yillik Beyanname ile Beyan Edilecek Gelirlerde Indirimi   2898

3) Isverenler Tarafindan Ücretliler Adina Ödenen Katki Paylarinin Ticari Kazancin Tespitinde Indirimi
4) Isverenler tarafindan sigortalilar için özel saglik sigortalarina ve bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Özel Saglik Sigortasi Primi ve Bireysel Emeklilik Katki Paylari Tutarlari:

5) Isverenler Tarafindan Ücretliler Adina Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katki Paylarinin Ticari Kazancin Tespitinde Indirimi

6) Ödenen Katki Payi ve Primlerin Vergi Matrahinin Tespitinde Indirim Konusu Yapilmasi

6.1. Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katki Paylarinin Ücret Matrahindan ve Yillik Beyannameyle Beyan Edilecek Gelirlerden Indirimi

6.2. Ödenen Sahis Sigorta Primlerinin Ücret Matrahinin Tespitinde Indirimi

6.3. Ödenen Sahis Sigorta Primlerinin Yillik Beyanname ile Beyan Edilecek Gelirlerden Indirimi

43- ISLETME PERSONELINE VE ISÇILERINE KAR DAGITIMI

44- YABANCI PERSONELE ÖDENEN ÜCRETLER

45- YABANCI ISVERENDEN ALINAN ÜCRET GELIRLERI VE VERGILENDIRILMESI

Yerlesme sayilmiyan haller:

Yabanci Bir Ülkeden Isverenden Alinan Ücretler:

46- ELÇILIK VE KONSOLOSLUK ÇALISANLARINA ÖDENEN ÜCRETLER:

Diplomat muafligi:

Ücret istisnasi:

1- Karsilik Olmasi Esasi:   2907

Tevkifata tabi olmayan ücretler:

2- Uyruklugun Önemi:

3- Türkiye’de Görevli Olma Sarti:

4- Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlasmasinin Diplomat Muafliginda Rolü:

Yabanci elçilik ve konsolosluklar ve ücret istisnasi ile ilgili 14 nolu Gelir Vergisi Tebliginde yapilan açiklamalar:

YABANCILARIN BASVURU IÇIN ISTENILEN VE BASVURUYA EKLENECEK BELGELER :

A- BASVURUYA ESAS BELGELER:

I- Yabancidan Istenilen Belgeler

Mesleki hizmetler kapsaminda çalisma izni talep eden yabancinin yukaridaki belgelere ek olarak

Çalisma izin türlerine göre basvuruya esas istenilen diger belgeler:

Süreli Çalisma Izni

Süresiz Çalisma Izni

Bagimsiz Çalisma Izni

Istisnai Çalisma Izni

II- YABANCI PERSONEL ISTIHDAM EDECEK KURUM/KURULUSTAN ISTENILEN BELGELER

B- BASVURUYA EK BELGELER   . 2911

C- SÜRE UZATIMI BASVURULARINDA ISTENILEN BELGELER

2634 SAYILI TURIZMI TESVIK KANUNU KAPSAMINDA YABANCI PERSONEL VE SANATKAR ÇALISTIRMA

Yabanci Personel ve Sanatkar Çalistirma Izin Talebi

Istenilen Belgeler

1. Basvuru dilekçesi

2. Vize talep beyannamesi   2911

3. Is anlasmasi

4. Bonservis

5. Isletme belgesi

6. SSK yazisi

7. Döviz alim belgesi

8. Isim listesi

Islem Süreci:

Basvuru Adresi:

Sosyal sigorta primi yönünden yabanci personel ücretleri:

Vergi yönünden yabanci personel ücretleri:

47- IHBAR TAZMINATI

a- Genel Açiklama:

Deneme Süresi:

Süreli fesih

4857 Sayili Is Kanununa Göre; Bildirimsiz Fesihlerde Asgari Ihbar Süreleri;

Feshin geçerli sebebe dayandirilmasi

Sözlesmenin feshinde usul   2914

Fesih bildirimine itiraz ve usulü

Geçersiz sebeple yapilan feshin sonuçlari

Çalisma kosullarinda degisiklik ve is sözlesmesinin feshi

Yeni isverenin sorumlulugu

Isçinin hakli nedenle derhal fesih hakki

Isverenin hakli nedenle derhal fesih hakki

Derhal fesih hakkini kullanma süresi

Yeni is arama izni

Çalisma belgesi

Toplu isçi çikarma

Özürlü, eski hükümlü ve terör magduru çalistirma zorunlulugu

Askerlik ve kanundan dogan çalisma

b- Gelir Vergisi Yönünden:

c- Sosyal Sigortalar Yasasi Yönünden:

d- Damga Vergisi Yönünden:

48- KIDEM TAZMINATI

a- Tanimi ve Genel Açiklama:

Kidem Tazminati:

Emekli Olmadan Kidem Tazminati Almak

Is yasasinin aradigi sartlar:

Kendi Istegiyle Isten Ayrilanlara Ödenen Kidem Tazminatlarinin Gelir Vergisi Karsisindaki Durumu:

Sigorta Süresini ve Prim Günlerini Dolduranlara Kidem Tazminati Ödenmesi Hali:

b- Kidem Tazminatinin Hesaplanmasi:

c- Kidem Tazminati hesabina dahil edilecek ödemeler:

d- Kidem Tazminatina dahil edilmeyecek ödemeler:

e- Gelir Vergisi Yasasi yönünden:

f- Sosyal Sigorta Yasasi yönünden:

g- Damga Vergisi yönünden:

h- Örnekler:

ha) Normal Ücretle Ilgili Örnek:

hb) Kidem ve Ihbar Tazminatlari Ile Ilgili Örnek:

hba) Kidem Tazminatinin Hesabi:

hbb) Ihbar Tazminatinin Hesabi:

i- Kidem ve Ihbar Tazminatina iliskin cezalar:

49- ÇOCUK BAKICILARININ VE TEMIZLIKÇILERIN ÜCRETLERI

a- Gelir Vergisi Yönünden:

b- Damga Vergisi Yönünden:

c- Sosyal Sigortalar Primi Yönünden:

d- Is Kanunu Yönünden:

50- BAHÇELERDE, MÜSTAKIL EVLERDE VE SITE YÖNETIMINE BAGLI OLARAK ÇALISANLARA KATMALIKLERI ARASINDAN VEYA DISARIDAN ATANAN YÖNETICILERE ÖDENEN ÜCRETLER

a- Gelir Vergisi Yönünden:

b- Damga Vergisi Yönünden:

c- Sosyal Sigortalar Primi Yönünden:

d- Is Kanunu Yönünden:

51- ARASTIRMA VE GELISTIRME FAALIYETLERININ 4691 VE 5746 SAYILI KANUNLAR KAPSAMINDA ÖDENEN ÜCRETLERIN SIGORTA PRIMI YÖNÜNDEN DESTEKLENMESI

1- Genel Açiklamalar:

2-Kapsama Giren Isyerleri:

3-Kapsama Giren Isyerlerince Yapilacak Basvurunun Sekli ve Yeri:

4-Basvuru Üzerine Sosyal Güvenlik Il/Merkez Müdürlüklerimizce Yapilacak Islemler:

5-Sigorta Primi Isveren Hissesi Desteginden Yararlanilmaya Baslanilacak Tarih:

6-Kapsama Giren Sigortalilar:

7-Kapsama Girmeyen Sigortalilar:

8-Sigorta Primi Isveren Hissesi Desteginden Yararlanma Süresi:

9-Sigorta Primi Isveren Hissesi Desteginden Yararlanabilmek Için Aylik Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilmesi

10-Sigorta Primi Isveren Hissesi Desteginden Yararlanilabilmesi Için Ar-Ge Merkezlerinde Çalistirilmasi Gereken Asgari Ar-Ge Personeli:

11- Teknoloji Gelistirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Isletmeler:

12- Diger Tesvik Kanunlarindan Yararlanan Isverenlerin 5746 Sayili Kanunda Öngörülen Destek Hükmünden Yararlanmalarina Iliskin Usul ve Esaslar:

13- Sigorta Primi Isveren Hissesinin Maliye Bakanliginca Karsilanacak Kisminin Hesaplanmasi:

14- Kapsama Giren Sigortalilara Yapilan, Ancak Kapsama Girmeyen Ödemeler:

15- Isyerlerinin Kontrolü, Denetimi ve Muvazaali Islemlerin Önlenmesi:

16- Ayni Isverenin Kapsama Giren Birden Fazla Isyerinin Bulunmasi:

17- Kapsama Giren Isletmelerin Devredilmesi:

18- Destek Uygulamasinin Sona Erdigi Haller:

19- Diger Hususlar:

20- Muhasebe Islemleri:   2943

IS YASASI VE SOSYAL SIGORTA YASASINDA ÜCRETLERE ILISKIN CEZALAR

1- 4857 SAYILI IS YASASINDA IDARI CEZALARLA ILGILI DÜZENLEMELER:

Isyerini bildirme yükümlülügüne aykirilik

Genel hükümlere aykirilik   . 2945

Toplu isçi çikarma ile ilgili hükümlere aykirilik

Özürlü ve eski hükümlü çalistirma zorunluluguna aykirilik

Ücret ile ilgili hükümlere aykirilik

Yillik ücretli izin hükümlerine aykirilik

Isin düzenlenmesine iliskin hükümlere aykirilik

Is sagligi ve güvenligi ile ilgili hükümlere aykirilik

Is ve isçi bulma hükümlerine aykirilik

Is hayatinin denetim ve teftisi ile ilgili hükümlere aykirilik

Idari para cezalarinin uygulanmasina iliskin hususlar

Yazili bildirim

IS KANUNUNDAKI IDARI PARA CEZALARI

2- 5510 SAYILI SOSYAL SIGORTALAR YASASINA GÖRE, VERILECEK IDARI PARA CEZALARI:

Kurumca verilecek idarî para cezalari

ISLETMELERIN ÇALISMA HAYATI ILE ILGILI OLARAK ÇESITLI KURUMLARA VERILECEK BELGELER:

SOSYAL SIGORTALAR KANUNUN 102′NCI MADDESINE GÖRE SOSYAL SIGORTA IDARI PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013):

PARA CEZASINI GEREKTIRMEYEN USULSÜZLÜKLER:

5510 sayili Kanuna göre; 4958 sayili idarî para cezasi uygulanmayacak haller

F- 7/B MALIYET HESAPLAMA YÖNTEMI VE MUHASEBE

KAYITLARI

7/B SEÇENEGINDE MALIYET HESAPLARI

a- Hesaplarin Isleyisi:   2955

b- Dönem Sonunda Maliyet Saptama Yöntemi ve Muhasebe Kayitlari:(7/B)

c- 7/B seçeneginde gider çesitlerinin dönem sonlarinda fonksiyonlarina dönüstürülmesi ve hesaplarin isleyisi semasi – Tablo 7:

G- 7/B SEÇENEGINDE GIDER ÇESITLERI

HESAPLARININ ISLEYISI

790- ILK MADDE VE MALZEME GIDERLERI

a- Bölümlenmesi :

b) Isleyisi :

c) Örnek :

791- ISÇI ÜCRET VE GIDERLERI

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Örnek :

792- MEMUR ÜCRET VE GIDERLERI

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Örnek :

793- DISARIDAN SAGLANAN FAYDA VE HIZMETLER

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Örnek :

794- ÇESITLI GIDERLER

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Örnek :

795- VERGI RESIM VE HARÇLAR

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Örnek :

796- AMORTISMANLAR VE TÜKENME PAYLARI

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Örnek :

797- FINANSMAN GIDERLERI   2968

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Örnek :

798- GIDER ÇESITLERI YANSITMA HESABI

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Örnek :

ca) Giderlerin fonksiyonlarina dönüstürülmesi:

7/B Seçeneginde Giderlerin Fonksiyonlara Dönüstürülmesi – Tablo 8:

cb) Fonksiyonlarina dönüstürülmüs giderlerin dönem sonunda yansitma hesabi araciligi ile ilgili hesaplara aktarilmasi:

cc) Üretim maliyetlerinin hesaplanmasi:

cd) Gider çesitleri ile yansitma hesabinin karsilikli olarak kapatilmasi:

799- ÜRETIM MALIYETI HESABI

a- Bölümlenmesi :

b- Isleyisi :

c- Örnek :

H- 10-99 GIDER YERLERI

a- Bölümlenmesi:

b- Isleyisi:

c- 10-99- Gider Yerleri Hesaplarinin Kodlanmasi:

d- 8- SERBEST

GIDER YERLERI HESAPLARININ 8 HESAPLARDA DEFTER’I – KEBIR HESABI

OLARAK AÇILMASI

e) Gider Yerleri Kodlanmasina Örnekler

f) YEMINLI MALI MÜSAVIRLIK KURULUSLARI IÇIN HIZMET SATISI, HIZMET

SATIS MALIYETI VE GIDER YERLERI HESAP PLANI AÇILIS ÖRNEGI

I- 7/B- DÖNEM SONU MALIYET SAPTAMA YÖNTEMI ILE 7/A ES ZAMANLI KAYIT YÖNTEMI ILE MALIYET SAP-TANMASINDA KULLANILACAK TABLOLARIN AÇIKLAMASI

1- Masraf defterinin islenmesi:

2- Sarf Cetveli:

3- Gider Yerleri, Gider Dagitim Tablosu:

4- Maliyet Takdir Cetveli:

5- Stok Hareket Cetvelleri: (A,B,C)

(A) Stok Hareket Cetveli   2989

(B) Stok Hareket Cetveli   2989

(C) Satis Hareket Cetveli   2989

6- (7/B) Dönem sonunda maliyet saptama yönteminde, gider çesitlerinin, fonksiyonlarina dönüstürme tablosu:

7- HER IKI SISTEMDE (7/A-7/B) GENEL OLARAK MALIYET ÇIKARTMA

ISLEMLERI:

Gider Çesitleri ve Gider Yerleri Föyü – Tablo 9   . 2991

Gider Yerleri – Gider Dagitim Tablosu – Tablo 10   . 2992

Hammadde Sarfiyat Cetveli – Tablo 11   . 2994

Maliyet Takdir Cetveli (Maliyet Raporu) – Tablo 12   . 2995

Stok Hareket Cetveli – Tablo 13   . 2996

Stok Çikislari Cetveli – Tablo 14   . 2997

Satis Hareket Cetveli – Tablo 15   . 2998

Gider Yerleri – Gider Dagitim Tablosu (Gider Dagitim Tablosu) – Tablo 16   . 2999

Giderlerin Çesit Esasinda Fonksiyon Esasina Dönüstürülmesi – Tablo 17   . 3000

I- DAGITIM (TEVZII) ANAHTARLARI VE GIDER YERLERI – GIDER DAGITIM TABLOSUNUN DÜZENLENMESI

1- GIRIS: GENEL AÇIKLAMA   . 3001

2- DIREKT GIDERLERIN GIDER YERLERINE KAYDI

3- ISLETMELERDE KULLANILAN MUHTEMEL DAGITIM ANAHTARLARI VE MALIYET DAGITIM TABLOSU

4- GIDERLERI DAGITILACAK GIDER YERLERININ SEÇILMESI

a- Giderleri Dagitilacak Gider yerlerinin saptanmasi:

b- Gider Dagitim Anahtarlari ;

5- ISLETMELERDE KULLANILAN MUHTEMEL DAGITIM ANAHTARLARI :

a- Genel Isletme Faktörü,   3005

b- Üretim ve Zaman Faktörü,

c- Her mamul çesidinin istihsal miktari ile orantili olarak dagitim.

d- Direkt ilk madde ve malzeme kullanimlarina göre dagitim.

e- Üretim yerlerinin alani m² veya hacmi m³ ölçülerine göre dagitim.

f- Üretim yerlerinin isçilik tutarlarina göre dagitimi,

g- Elektrik veya su sarfiyat miktarlarina göre dagitim,

h- Mamullerin formüllerine göre dagitimi,

i- Mamullerin satis tutarlarina göre dagitimi,

i- Tüketim Miktarlarina göre dagitim,

j- Isçi Sayisi,

k- Is maliyetleri üzerinden dagitim,

l- Yevmiye adedine göre,   3007

m- Önceden belirlenen oranlara göre dagitim,

6- DAGITIMA TABI TUTULACAK GIDER YERLERININ GIDERLERININ DAGITIMINDA KULLANILACAK YÖNTEMLER

a- Kademeli Dagitim Yöntemi

Kademeli Dagitim Yöntemi Tablolari – Tablo 18, 19   . 3009

Yardimci Üretim Gider Yeri – Tablo 20   . 3010

Kademeli Dagitim Yönteminde Gider Dagitim Tablosu – Tablo 21   . 3015

b- Standart Dagitim Yöntemi (Planli Dagitim Yöntemi):   . 3016

Standart (Planli) Dagitim Yönteminde Gider Dagitim Tablosu – Tablo 22   . 3019

c- Matematik Yöntemde Dagitim:   . 3020

Matematik Dagitim Yöntemine Göre Gider Dagitim Tablosu – Tablo 23   . 3022

d- Karsilikli Dagitim Yöntemi;   . 3023

Karsilikli Dagitim Tablosu – Tablo 24   . 3024

Karsilikli Dagitim Yöntemine Göre Gider Dagitim Tablosu – Tablo 25   . 3025

e- Basit Dagitim Yöntemi:   . 3026

Basit Dagitim Yöntemine Göre Gider Dagitim Tablosu – Tablo 26   . 3027

J- GENEL ÜRETIM GIDERLERININ ÜRETIM

MALIYETLERINE YÜKLENMESI   3028

1- Direkt Isçilik Saatleri Yöntemi:

2- Direkt Isçilik Ücretleri Yöntemi:

3- Makinelerin Çalisma Saatleri Yöntemi:

4- Direkt Ilk Madde ve Malzeme Giderleri Yöntemi:

5- Esas Maliyet Yöntemi:   3030

6- Üretim Miktarlari Yöntemi:

7- Tahmini Yükleme Orani:   3030

IKINCI BÖLÜM

IKINCI KISIM

SIPARIS VE EVRE (SAFHA) MALIYETI

IKINCI KISIM

SIPARIS VE EVRE (SAFHA) MALIYETI

I- SIPARIS VE EVRE (SAFHA) MALIYET YÖNTEMLERI ILE

MALIYETLERIN HESAPLANMASI   3033

A- SIPARIS MALIYET YÖNTEMI

1- Siparis maliyet yönteminin açiklanmasi;

2- Siparis maliyet yönteminin isleyisi ;

3- Siparis maliyet yönteminin isleyis semasi;

Siparis Maliyet Yönteminde Maliyet Akis Semasi(Fiili Maliyet Yöntemi Ile)-Tablo 27   . 3034

4- Siparis maliyet yöntemine göre örnek monografi ;

a- Üretim Gider Yerleri:   3035

b- Gider yerlerinde kullanilan ilk madde ve malzemeler:

c- Üretim gider yerlerindeki direkt isçilik saatleri:

d- Genel üretim giderleri:

e- Esas üretim gider yerlerine dagitilacak giderlerin dagitim anahtarlari:

f- Üretimle ilgili alinan malzemelerin kaydi:

g- Direkt isçilik giderleri ile diger giderlerin kaydi:

h- Ilk madde ve malzeme kullanim föyü ile gider dagitim tablosunun düzenlenmesi:

50 Adet Çelik Kamyon Kasasi Üretimi Ile Ilgili Gider Dagitim Tablosu-Tablo 28   . 3039

Ilk Madde ve Malzeme Kullanim Föyü – Tablo 29   . 3040

i- Maliyet ve satis fislerinin düzenlenmesi:

ia) Maliyet fisinin düzenlenmesi:

ib) Satis fisinin düzenlenmesi:

ic) Satilan mallarin stok çikisinin kaydi:

B- EVRE (SAFHA) MALIYET YÖNTEMI

1- EVRE (SAFHA) MALIYET YÖNTEMININ AÇIKLANMASI:

2- EVRE (SAFHA) MALIYET YÖNTEMININ ISLEYISI:

a- Evre (safha) maliyet yönteminin özellikleri:

b- Evre (safha) maliyet yönteminde genel olarak yapilacak islemler:

3- EVRE MALIYET YÖNTEMINDE FIRE (KAYIP), TALI MAMULLER (HURDALAR) VE KUSURLU MAMULLERIN DURUMU:

a- Üretim Kayiplarinin (Firelerin) Hesaplanmasi:

b- Tali Mamuller ve Hurdalarin Durumu:

ba) Tali mamullerin ve hurdalarin satildiginda dikkate alinmasi:

bb) Tali mamullerin ve hurdalarin üretimde tekrar kullanilmasi:

c- Üretim Sonundaki Kusurlu Mamullerin Durumu:

4- EVRE (SAFHA) MALIYET YÖNTEMINDE ISLEYIS SEMASI:

Gider Yerleri – Gider Dagitim Tablosu – Tablo 31   . 3050

C- EVRE (SAFHA) MALIYET YÖNTEMI ILE ILGILI

MONOGRAFILER:

1- TEK MAMUL, TEK EVRE (SAFHA) BIR ÜRETIM GIDER YERINDE YAPILAN ÜRETIME ÖRNEK :

a- Maliyet ve Dönem Giderleri :

b- Giderlerle Ilgili Muhasebe Kayitlari:

ba) Ilk Madde Sarf Fisinin Düzenlenmesi:

bb) Direkt isçilik ve diger giderlerin kaydi:

Hammadde Sarf Cetveli – Tablo 32   3055

bc) Gider dagitim tablosu ve düzenlenmesi:

c- Maliyet fisi ile satis fisinin düzenlenmesi:

ca) Maliyet fisinin düzenlenmesi:
cb) Satis fisinin düzenlenmesi:

cc) Satilan mamullerin stok çikisi:

Gider Dagitim Tablosu – Tablo 33   3057

2- TEK MAMUL, BIRDEN FAZLA EVREDE YAPILAN VE DÖNEMBASI VE DÖNEMSONU YARIMAMUL STOKU BULUNAN ÜRETIME ÖRNEK

a- Üretim gider yerlerinde üretilen mamul ve yarimamul miktar hareketleri ve esdeger ürün miktarlari ile ortalama esdeger ürün miktarlarinin hesaplanmasi:

b- Toplam ürün maliyetlerinin diger bir sekilde hesaplanmasi:

c- Giderlerin muhasebelestirilmesi ve maliyet fisinin düzenlenmesi:

ca) Giderlerin kaydi:

cb) Maliyet fisinin düzenlenmesi:

Esas Üretim Gider Yerleri – Tablo 34   3065

3- BIR EVREDE, BIRDEN FAZLA ÜRETIM GIDER YERINDE ÇESITLI MAMUL ÜRETIMI:

a- Maliyet ve Dönem Giderleri:

b- Maliyet ve Dönem Giderlerinin Gider Dagitim Tablosuna Yerlestirilmesi ve Giderleri Dagitilacak Yerlerdeki Giderlerin Dagitimi:

ba) Giderleri Dagitilacak Yerlerin Giderlerinin Dagitimi:

baa) 20-25- Yardimci Üretim Gider Yerinin Dagitimi:

baaa) 21- Elektrik Santrali Giderlerinin Dagitimi:

baab) 22- Su Gider Yeri Giderlerinin Dagitimi:

bab) 26-29- Yardimci Hizmet Gider Yerinin Giderlerinin Dagitimi :

baba) 26- Onarim ve Bakim Gider Yerinin Giderlerinin Dagitimi:

babb) 27- Sosyal Servis Giderlerinin Dagitimi :

bac) 30- Üretim yerleri yönetimi gider yeri giderlerinin dagitimi.

Gider Yerleri – Gider Dagitim Tablosu – Tablo 35   . 3072

c- Maliyet Takdir Cetvelinin (maliyet raporu cetveli) düzenlenmesi, birim mamul ünite maliyetlerinin hesaplanmasi.

ca) 11- Süngerli suni deri üretim gider yerinde toplanan giderlerin dagitim anahtarlari:

cb) 12- Süet Üretim Gider Yerinde Toplanan Giderlerin Dagitimi:

Maliyet Takdir Cetveli (Maliyet Raporu) – Tablo 36   3082

Maliyet Takdir Cetveli (Maliyet Raporu) – Tablo 37   3083

cc) (A), (B), (C) Stok Hareket Cetvellerinin Düzenlenmesi ;   3084

(A)- Stok Hareket Cetveli – Tablo 38:   . 3085

(B)- Stok Hareket Cetveli – Tablo 39:   . 3086

(C)- Satis Hareket Cetveli – Tablo 40:   . 3087

cd) Maliyet ve Satis Fisinin Düzenlenmesi:

cda) Maliyet fisi:

cdb) Satis Fisinin Düzenlenmesi:

4- BIR EVREDE, BIRDEN FAZLA ÜRETIM GIDER YERLERINDE TALI ÜRÜN OLMASI VE ÇESITLI ARAMAMUL, MAMUL ÜRETIMI

a- STOK ILK MADDE VE MALZEME GIDERLERI HESAPLARI ILE GIDER YERLERINDE TOPLANAN DIREKT GIDERLER:

aa) Stok Hesaplari Ile Ilk Madde ve Malzeme Giderleri Hesaplari:

ab) Esas Üretim, Yardimci Üretim, Yardimci Hizmet Üretimi Ile Üretimle Ilgisiz Gider Yerlerinde Toplanan Direkt Giderler:

b- GIDER YERLERI – GIDER DAGITIM TABLOSUNUN DÜZENLENMESI

BIRINCI DAGITIM VE IKINCI DAGITIM

ba) Cereyanin Dagitimi:   3100

bb) Suyun Dagitimi :

bc) Buharin Dagitimi :

bd) Sogutma Dairesinin Giderlerinin Dagitimi:

be) Atölye bakim ve gider yerinin giderlerinin dagitimi ;

bf) Sosyal servis ( Sosyal Hizmetler) gider yerinde toplanan giderlerin dagitimi:

bg) Üretim yerleri yönetimi gider yerinde (isletme yönetim bürolari) toplanan giderlerin dagitimi;   3102

Genel Isletme Faktörünün tespiti;

Gider Yerleri – Gider Dagitim Tablosu – Tablo 41   . 3104

c- MALIYET TAKDIR CETVELLERININ VE MALIYET FISLERININ DÜZENLENMESI (ÜÇÜNCÜ DAGITIM):

ca) Gövde Maliyetlerinin Tespiti:

caa) Maliyet Takdir Cetveli – Tablo 42:

cb) Parça Et Maliyetlerinin Tespiti:

cba) Maliyet Takdir Cetveli – Tablo 43:

cbb) Maliyet Fislerinin Düzenlenmesi:

cbba) Gövde Sigir ve Manda Eti:

cbbb) Gövde Koyun Eti:

cbbc) Parçalanmis Sigir, Manda ve Koyun Etleri:

cc) Bagirsak ve Deri Üretim Gider Yeri:

cca) Orijinal ve Asorti Bagirsak Maliyetleri:

ccb) Maliyet Takdir Cetveli – Tablo 44:

ccc) Maliyet Fisinin düzenlenmesi:

ccca) Orijinal bagirsak maliyet fisi:

cccb) Asorti bagirsak maliyet fisi:

cd) Deri ve Pösteki Üretim Gider Yeri:

(Salamura Deri ve Orijinal Pikle Deri)

cda) Salamura Deri Maliyetleri:

cdb) Salamura Deri Maliyet Takdir Cetveli – Tablo 45:

cdc) Maliyet Fisinin Düzenlenmesi:

ce) Orijinal ve Asorti Pikle Deri Maliyetleri:

cea) Orijinal pikle deri ve asorti pikle deri maliyetleri:

ceb) Orijinal ve Asorti Pikle Deri Maliyet Takdir Cetveli – Tablo 46:

cec) Orijinal Pikle Deri ve Asorti Pikle deri Maliyet Fisinin Düzenlenmesi:

ceca) Orijinal Pikle Deri:

cecb) Asorti Pikle Deri:   3123

cf) Sarküteri Maliyetleri:

cfa) Salam, sosis, sucuk ve füme etler ve diller maliyeti:

cfb) Sarküteri Dairesi Maliyet Takdir Cetveli – Tablo 47:

cfc) Sarküteri üretim giderinde üretilen mamullerin maliyet fisi:

cfca) Salam Maliyet Fisi:   3127

cfcb) Sosis Maliyet Fisi:   3128

cfcc) Sucuk Maliyet Fisi:   3129

cfcd) Füme Etler ve Dillerin Maliyet Fisi:

cg) Rendering Dairesi Maliyet Fisi:

cga) Rendering Mamulleri Maliyetleri:

cgb) Rendering Mamulleri Maliyet Takdir Cetveli – Tablo 48:

cgc) Rendering Mamulleri Maliyet Fisinin Düzenlenmesi:

ch) Yapilmakta Olan Yatirimlarin Maliyet Fisinin Kaydi:

ci) Dagitimdan Gelen Giderlerin Ilgili Gider Yerlerine Aktarilmasi:

ci) Hizmet Üretim Maliyetleri :

cia) Hizmet Maliyetleri Takdir Cetveli – Tablo 49:

cib) Hizmet Gider Yerleri Maliyet Fisi:

cj) Dönem Giderlerinin Sonuç Hesaplarina Aktarilmasi:

ck) Maliyet Islemlerinin Kontrolü:

d- MALIYET DÖNEMLERINDE FARK MALIYET VE SATIS FISLERININ DÜZENLENMESI

IKINCI BÖLÜM

ÜÇÜNCÜ KISIM

STANDART MALIYET

ÜÇÜNCÜ KISIM

STANDART MALIYET

I- STANDART MALIYET YÖNTEMI VE UYGULAMASI

A- TANIM VE GENEL AÇIKLAMA :

B – ISLETMELERDE STANDART MALIYET MUHASEBESININ KURULMASI VE STANDART MALIYET UNSURLARININ SAPTANMASI :

1- ISLETMELERDE STANDART MALIYET MUHASEBESININ KURULMASI:

2- STANDART MALIYET UNSURLARININ SAPTANMASI:

a- DIREKT ILK MADDE VE MALZEME STANDARTLARI:

Direkt Ilk Madde ve Malzeme Miktar Standartlarinin Hesaplanmasi:

b- DIREKT ISÇILIK STANDARTLARININ SAPTANMASI:

ba) Direkt Isçilik Süre (Zaman) Standartlarinin Saptanmasi:

bb) Direkt Isçilik Ücret Standartlarinin Hesaplanmasi:

c- GENEL ÜRETIM GIDERLERI STANDARTLARININ HESAPLANMASI

Üretim Birimlerinde Genel Üretim Giderleri – Tablo 50   . 3151

Genel Üretim Giderleri Esnek Bütçesi – Tablo 51   . 3152

Standart Maliyet Karti – Tablo 52   . 3155

C- STANDART MALIYETTE SAPMALARIN HESAPLANMASI

1- DIREKT ILK MADDE VE MALZEME GIDERLERI SAPMALARI (FARKLARI)

a- Direkt ilk madde ve malzeme miktar farki:

b- Direkt ilk madde ve malzeme fiyat sapmasi:

2- DIREKT ISÇILIK GIDERLERI FARKI

a- Ücret Farki :

b- Süre Farki :

3- GENEL ÜRETIM GIDERLERI SAPMALARI (FARKLARI)

a- Bütçe Farki :

Genel Üretim Giderleri Bütçe Sapmalarinin Analiz C Tablosu – Tablo 53   . 3161

b- Verim Farki :

c- Kapasite Farki :

D- STANDART MALIYETLERIN MUHASEBE KAYITLARI

1- TEK DÜZEN MUHASEBE SISTEMINDE STANDART MALIYET YÖNTEMININ ISLEYISI VE SAPMALARIN KAYDI

a- Standart Maliyet Yönteminin Isleyisi :

b- Sapmalarin (Farklarin) Muhasebelestirilmesi:

2- MUHASEBE KAYITLARI

a- Direkt Ilk Madde ve Malzeme Giderlerinin Kaydi:

aa) Stok Hesabinin Fiili Fiyatlar Üzerinden Yürütülmesi:

ab) Stok Hesaplarinin Standart Fiyatlar Üzerinden Yürütülmesi:

ac) Stok Hesabinin, Hem Fiili Hem de Standart Fiyatlar Üzerinden Yürütülmesi:

aca) Malzeme alis kaydi:

acb) Üretime çikis kayitlari:

acc) Standart maliyetlerle ilk madde ve malzemenin çikisinin kaydi:

acd) Maliyet dönemi sonunda, fiili degerlerle, standart degerlerin karsilastirilmasi:

b- Direkt Isçilik Giderlerinin Kaydi:

ba) Fiili ücretlerin tahakkuku:

bb) Standart direkt isçilik giderlerinin kaydi:

bc) Maliyet Dönemi Sonunda, Fiili Direkt Isçilik Giderleri Ile Standart Direkt Isçilik Giderlerinin Karsilastirilmasi:

c- Genel Üretim Giderlerinin Kaydi:

ca) Fiili genel üretim giderlerinin kaydi:

cb) Standart genel üretim giderlerinin kaydi:

cc) Maliyet dönemi sonunda, fiili genel üretim giderleri ile standart genel üretim giderlerinin karsilastirilmasi:

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ISLETME BÜTÇELERI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ISLETME BÜTÇELERI

A- BÜTÇELERIN TANIMI VE GENEL AÇIKLAMALAR :

Bütçe tanimi:

Isletme bütçe sisteminin amaç ve sagladigi yararlar:

Isletme bütçeleri:

B- ISLETME BÜTÇELERININ DÜZENLENMESINDE GÖZÖNÜNDE BULUNDU-RULMASI GEREKEN ILKELER:

C- BÜTÇELERIN DÜZENLENMESI :

1- Satis Bütçesi ;

2- Üretim Bütçesi :

3- Direkt Ilk Madde ve Malzeme Bütçesi :

4-Direkt Isçilik Bütçesi :

5- Genel Üretim Giderleri Bütçesi :

6- Mamul Stok Bütçesi :   3176

7- Satilan Mamullerin Brim Maliyet Bütçesi :

8- Arastirma Ve Gelistirme Giderleri Bütçesi

9- Pazarlama Satis Ve Dagitim Giderleri Bütçesi

10- Genel Yönetim Giderleri Bütçesi

11- Bütçe döneminde ortaya çikabilecek diger olagan faaliyet gelirleri ve giderlerini öngören bütçe   . 3177

12- Finansman Bütçesi

13- Gelir Tablosu Bütçesi   3177

14- Yatirim Bütçesi

15- Bilanço Bütçesi

D- ISLETME BÜTÇE MONOGRAFI ÖRNEKLERI ;

1- Isletme (A)’nin 2013 Yili Satis Bütçesi:

2- Üretim Bütçesi:

3- Isletme Gider Bütçesi:   3177

Satis Bütçesi – Tablo 54   . 3178

Üretim Bütçesi – Tablo 55   . 3179

Isletme Gider Bütçesi – Tablo 56   . 3180

4- Isletme (A)’nin 2013 Üretim ve Isletme Gider Bütçesine Göre Üretim ve Toplam Maliyetler:   . 3185

Üretim Bütçesi – Tablo 57   . 3186

(A) Anonim Sirketinin 31/12/2013 Tarihli Bilançosu – Tablo 58   . 3187

(A) Anonim Sirketinin 31/12/2013 Tarihli Tahmini (Proforma) Bilançosu – Tablo 59   . 3188

(A) Anonim Sirketinin 31/12/2013 Tarihli Tahmini (Proforma) Gelir Tablosu – Tablo 60   . 3189

5- Finansman Bütçesinin Düzenlenmesi (Nakit Bütçesinin Düzenlenmesi):

(1)- Finansman Bütçesi:   3190

(A) Anonim Sirketinin 2013 Yili Finansman Bütçesi (Proforma Nakit Akim Tablosu) – Tablo 61   . 3191

(2)- Finansman Bütçesi Ile Ilgili Açiklamalar:

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

I- BILGISAYARA UYARLANABILIR TEKDÜZEN HESAP PLANI

TEKDÜZEN HESAP PLANI

I- BILGISAYARA UYARLANABILIR TEKDÜZEN HESAP PLANI

TEKDÜZEN HESAP PLANI

1- DÖNEN VARLIKLAR

2- DURAN VARLIKLAR

3- KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR

4- UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR

5- ÖZ KAYNAKLAR

6- GELIR TABLOSU HESAPLARI

7- MALIYET HESAPLARI (7/A SEÇENEGI)

8-(SERBEST) HESAPLAR

9- NAZIM HESAPLAR

0-9 GIDER ÇESITLERI

10-99 GIDER YERLERI

GIDER YERLERI HESAPLARININ 8 HESAPLARDA DEFTER’I-KEBIR HESABI OLARAK AÇILMASI

7/B SEÇENEGINDE, 79-GIDER ÇESITLERI HESABININ AYRINTILI GIDER ÇESITLERINE GÖRE DÜZENLENMESI

79- GIDER ÇESITLERI (7/B SEÇENEGI)

7- MALIYET HESAPLARININ (FONKSIYONEL GIDER NEV’I HESAPLARI) VE YANSITMALARININ 7/A SEÇENEGINE GÖRE AÇILMASI

7- MALIYET HESAPLARI (7/A SEÇENEGI)

71- DIREKT ILK MADDE VE MALZEME GIDERLERI

710 DIREKT ILK MADDE VE MALZEME GIDERLERI

711 DIREKT ILK MADDE VE MALZEME GIDERLERI YANSITMA HESABI

72 DIREKT ISÇILIK GIDERLERI

720 DIREKT ISÇILIK GIDERLERI

721 DIREKT ISÇILIK GIDERLERI YANSITMA HESABI

73 GENEL ÜRETIM GIDERLERI

730 GENEL ÜRETIM GIDERLERI

731 GENEL ÜRETIM GIDERLERI YANSITMA HESABI

74 HIZMET ÜRETIM MALIYETI

740 HIZMET ÜRETIM MALIYETI

741 HIZMET ÜRETIM MALIYETI YANSITMA HESABI

75 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI

750 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI

751 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI YANSITMA HESABI   3287

76 PAZARLAMA SATIS VE DAGITIM GIDERLERI

760 PAZARLAMA SATIS VE DAGITIM GIDERLERI

761 PAZARLAMA SATIS VE DAGITIM GIDERLERI YANSITMA HESABI

77 GENEL YÖNETIM GIDERLERI

770 GENEL YÖNETIM GIDERLERI

771 GENEL YÖNETIM GIDERLERI YANSITMA HESABI

78 FINANSMAN GIDERLERI

780 FINANSMAN GIDERLERI

781 FINANSMAN GIDERLERI YANSITMA HESABI

II- ÖRNEK DILEKÇELER VE TABLOLAR

A-ISLETME ÇALISMA DÜZENI ILE ILGILI TABLOLAR   . 3321

1- BELIRSIZ SÜRELI HIZMET SÖZLESMESI   . 3323

2- BELIRLI SÜRELI HIZMET SÖZLESMESI   . 3324

3- DENEME SÜRELI IS SÖZLESMESI   . 3325

4- ÇAGRI ÜZERINE ÇALISMA SEKLINDE KISMI SÜRELI HIZMET SÖZLESMESI   . 3326

5- ISGÜCÜ HIZMET SÖZLESMESI   . 3327

6- 4857 SAYILI IS KANUNUNA GÖRE PERSONEL ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER   . 3328

7- ISÇILERE VE MEVSIMLIK ISÇILERE GÖNDERILECEK ISE BASLAMA DAVET YAZISI ÖRNEGI   . 3329

8- ISÇININ HIZMET SÖZLESMESININ FESHINE ILISKIN BILDIRIMI ALMADIGINDA

DÜZENLENECEK TUTANAK   . 3330

9- ISE GELMEME DURUMUNDA ISÇININ ISYERINDEKI EN SON ADRESINE GÖNDERILECEK NOTER TEBLIGATI   . 3331

10- TOPLU ISÇI ÇIKARMASI ILE ILGILI OLARAK BIR AY ÖNCESINDEN TÜRKIYE IS KURUMU SUBE MÜDÜRLÜGÜ’NE VERILECEK YAZI ÖRNEGI   .3332

11- YILLIK ÜCRETLI IZIN KAYDI   . 3333

12- KOMISER GÖREVLENDIRME DILEKÇESI   . 3334

13- VEKALETNAME   . 3335

14- HAZIRUN CETVELI   . 3336

15- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI   . 3337

16- ISTEGE BAGLI SIGORTA BASVURU BELGESI   . 3338

17- ÇALISMA BELGESI   . 3339

18- IBRANAME   . 3340

19- SOSYAL GÜVENLIK DESTEKLEME PRIMINE TABI OLARAK
ÇALISACAK OLANLARLA ILGILI DILEKÇE . 0- PERSZIN DILEKÇESI VE KISA SÜRELI IZIN DILEKÇESI   . 3342

21- IZIN DILEKÇESI ILE IZIN BELGESI   . 3343

22- EVLENME, ÖLÜM, DOGUM YARDIM BORDROSU   . 3344

23- IZIN AVANSI BORDROSU   . 3345

24- ISTIHKAK AVANSI BORDROSU   . 3346

25- GÜNLÜK KASA FÖYÜ   . 3347

26- GÜNLÜK KASA KONTROL TUTANAGI   . 3348

27- KASA TAHSIL VE TEDIYE MAKBUZLARI   . 3349

28- KASA MAKBUZU   . 3350

29- KASA TAHSIL VE TEDIYE FISLERI   . 3351

30- ÇEK BORDROSU   . 3352

31- TAHSIL IÇIN ALINAN ÇEKLER   . 3353

32- TAHSIL EDILEN ÇEKLER   . 3354

33- TAHSIL EDILEN PROTESTOLU SENETLER VE TEDIYESI YAPILAN PROTESTOLU SENETLER   . 3355

34- ROTATIF AVANS, YOLLUK AVANSI VE DIGER AVANSLAR   . 3356

35- MASRAF LISTESI   . 3357

36- DEKONT   . 3358

37- HARCIRAH CETVELI   . 3359

38- IS SEYAHATI CETVELI   . 3360

39- YURTIÇI VE YURTDISI SEYAHAT HARCAMALARI BILDIRIM CETVELI  . 3361

40- ÇEK KAYIT VE IMZA FÖYÜ   . 3362

41- IHRACAT DOSYASI   . 3363

42- ITHALAT DOSYASI   . 3364

43- KATMA DEGER VERGISI EK-1   . 3365

44- KATMA DEGER VERGISI EK-2   . 3366

45- IKI TARIH ARASINDAKI GÜN ADEDINI GÖSTERIR TABLO   . 3367

46- IKI TARIH ARASINDAKI GÜN ADEDINI GÖSTERIR TABLO   . 3368

47- VADE FARKI HESAPLAMA FÖYÜ   . 3369

48- GIREN SENETLER BORDROSU   . 3370

49- ÇIKAN SENETLER BORDROSU   . 3371

B-ISLETME MUHASEBESI ILE ILGILI TABLOLAR

1- MUHASEBE FISI   . 3372

2- DEFTER’I KEBIR MÜFREDAT MIZANI   . 3373

3- YARDIMCI DEFTER FÖYÜ   . 3374

4- ILK MADDE VE YARDIMCI MADDE STOK FÖYÜ   . 3375

5- SENET GIRIS ÇIKIS FÖYÜ   . 3376

6- AMBAR MALZEMESI STOK FÖYÜ   . 3378

7- MAMUL EMTIA STOK FÖYÜ   . 3379

8- SATIS VE GELIR HESABI FÖYÜ   . 3380

9- SABIT KIYMET SICIL KARTI   . 3381

10- SABIT KIYMET YENIDEN DEGERLEME KARTI   . 3382