Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
TFRS’ye İlk Geçiş Uygulaması

TFRS’ye İlk Geçiş Uygulaması

Eski Baş Hesap Uzmanı Akın Akbulut


Baskı Tarihi: OCAK 2013
Sayfa Sayısı: 172
Fiyatı: 20 TL
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

TFRS’ye İlk Geçiş Uygulaması Kitabı; Eski Baş Hesap Uzmanı Akın AKBULUT İlk Geçiş Uygulaması,VUK’a Göre Hazırlanmış 2011, 2012 Bilançoları ve 2012 Gelir Tablosu, Hesap Hesap Örnekler ve Geçiş İşlemleri, Hesaplamalar, Farklar, Mutabakatlar ve konuyla ilgili birçok başlıklardan oluşmaktadır. İşletmenin bilanço kalemleri ile ticari faaliyetlerini bir çok boyutuyla incelenerek TFRS’ye İlk Geçiş Uygulaması Kitabında; yer almıştır.

KİTAP HAKKINDA

- Bağımsız Denetime Tabi İşletmeler

- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

- İlk Geçiş Uygulaması

- VUK’a Göre Hazırlanmış 2011, 2012 Bilançoları ve 2012 Gelir Tablosu

- Hesap Hesap Örnekler ve Geçiş İşlemleri

- Hesaplamalar, Farklar, Mutabakatlar

- Geçiş Tabloları

- TFRS’ye Göre Hazırlanmış 2011, 2012 Bilançoları ve 2012 Gelir Tablosu

- Sunum ve Açıklamalar

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu gereği bağımsız denetime tabi işletmeler 01.01.2013′den itibaren Türkiye Muhasebe Standartlarına geçip dönem sonlarında da Standartlara uygun finansal tablolar hazırlamak zorundadırlar. Bilindiği üzere bu ihtiyaca çözüm üretmek adına daha önce “Karşılaştırmalı TMS/TFRS Vergi Uygulamaları” kitabımızı sizlerle paylaştık. Uygulamayı ayrıntılı olarak ele alan söz konusu önceki çalışmamız Türkiye Muhasebe Standartlarının başlangıç uygulamasını ele alan elinizdeki bu çalışmamızın da temelini oluşturmaktadır.

Çalışmamızda Türkiye Muhasebe Standartlarının başlangıç uygulamasını ayrıntılı olarak ele almaya, ortalama bir işletmenin bilanço kalemleri ile ticari faaliyetlerini bir çok boyutuyla ortaya koymaya özen gösterdik. Bunu yaparken de TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Standardının rehberliğinden yararlandık. Bu çalışmanın yapılabilmesi önce Ülkemizde uygulanan Tek Düzen Hesap Plam’nın dayanağı olan Vergi Usul Kanunu’nu ve diğer vergi kanunlarını ve Türkiye Muhasebe Standartlarını (TFRS) ayrıntılı etüd etmeyi gerektiriyor. Bu etüdü daha önce yukarıda sözünü ettiğimiz kitabımızda ayrıntılı yapmıştık. Öte yandan vergi ve TFRS uygulamalarının farklılıklarından yola çıkılarak hazırlanan ertelenen vergi varlık ya da borçlarını da hesaplamalara eklemek ve sorunsuz tablolar elde etmek doğru finansal raporlar elde etmek için çok önemli.

Gerek önceki kitabımızda gerekse bu çalışmamızda ertelenen vergi uygulaması da hesap hesap ortaya konulmuştur. Bu kapsamda okuyucu bu çalışma ile işletmesini, 31.12.2011 tarihli VUK’a göre hazırlanan bilançodan 31.12.2011 tarihli TFRS İlk Geçiş Bilançosu’na ulaşılmayı, 31.12.2011 tarihli TFRS’ye göre düzenlenen bilanço 01.01.2012 tarihli TFRS açılış bilançosu olacağından; gerek vergi, gerekse TFRS düzenlemeleri ışığında hem VUK 31.12.2012, hem de TFRS

31.12.2012 Dönem Sonu Bilanço ve Gelir Tablosunun elde edilmesini adım adım görecektir. Elde edilen bu bilanço ve gelir tablosu da Türk Ticaret Kanunu’nun TFRS uygulamasının başlangıcı olarak istediği 01.01.2013 tarihli TFRS açılış kayıtlarını oluşturacağından geçiş işlemi TFRS’ye uygun sağlanmış olacaktır.

Bundan sonraki aşamada 2012 ve 2013 bilanço ve gelir tablolarından nakit akış ve özsermaye değişim tabloları da türetilerek TFRS Finansal Tablolar Setine ulaşılacaktır. 31.12.2013′de TFRS Finansal Tablolarının çıkarılmasıyla, gerek uluslararası, gerekse Türkiye’de TFRS 1 ve TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu Standartlarına göre karşılaştırmalı bilgi elde edileceğinden, bağımsız denetime de uygun hale gelmiş olacaktır.

 

ÖNSÖZ

Yeni Türk Ticaret Kanunu gereği bağımsız denetime tabi işletmeler 01.01.2013′den itibaren Türkiye Muhasebe Standartlarına geçip dönem sonlarında da Standartlara uygun finansal tablolar hazırlamak zorundadırlar. Bilindiği üzere bu ihtiyaca çözüm üretmek adına daha önce “Karşılaştırmalı TMS/TFRS Vergi Uygulamaları ” kitabımızı sizlerle paylaştık. Uygulamayı ayrıntılı olarak ele alan söz konusu önceki çalışmamız Türkiye Muhasebe Standartlarının başlangıç uygulamasını ele alan elinizdeki bu çalışmamızın da temelini oluşturmaktadır.

Çalışmamızda Türkiye Muhasebe Standartlarının başlangıç uygulamasını ayrıntılı olarak ele almaya, ortalama bir işletmenin bilanço kalemleri ile ticari faaliyetlerini bir çok boyutuyla ortaya koymaya özen gösterdik. Bunu yaparken de TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Standardının rehberliğinden yararlandık. Bu çalışmanın yapılabilmesi önce Ülkemizde uygulanan Tek Düzen Hesap Planı’nın dayanağı olan Vergi Usul Kanunu’nu ve diğer vergi kanunlarını ve Türkiye Muhasebe Standartlarını (TFRS) ayrıntılı etüd etmeyi gerektiriyor. Bu etüdü daha önce yukarıda sözünü ettiğimiz kitabımızda ayrıntılı yapmıştık. Öte yandan vergi ve TFRS uygulamalarının farklılıklarından yola çıkılarak hazırlanan ertelenen vergi varlık ya da borçlarını da hesaplamalara eklemek ve sorunsuz tablolar elde etmek doğru finansal raporlar elde etmek için çok önemli.

Gerek önceki kitabımızda gerekse bu çalışmamızda ertelenen vergi uygulaması da hesap hesap ortaya konulmuştur. Bu kapsamda okuyucu bu çalışma ile işletmesini,

31.12.2011 tarihli VUK’a göre hazırlanan bilançodan 31.12.2011 tarihli TFRS İlk Geçiş Bilançosu’na ulaşılmayı, 31.12.2011 tarihli TFRS’ye göre düzenlenen bilanço 01.01.2012 tarihli TFRS açılış bilançosu olacağından; gerek vergi, gerekse TFRS düzenlemeleri ışığında hem VUK 31.12.2012, hem de TFRS 31.12.2012 Dönem Sonu Bilanço ve Gelir Tablosunun elde edilmesini adım adım görecektir. Elde edilen bu bilanço ve gelir tablosu da Türk Ticaret Kanunu’nun TFRS uygulamasının başlangıcı olarak istediği 01.01.2013 tarihli TFRS açılış kayıtlarını oluşturacağından geçiş işlemi TFRS’ye uygun sağlanmış olacaktır.

Bundan sonraki aşamada 2012 ve 2013 bilanço ve gelir tablolarından nakit akış ve özsermaye değişim tabloları da türetilerek TFRS Finansal Tablolar Setine ulaşılacaktır. 31.12.2013′de TFRS Finansal Tablolarının çıkarılmasıyla, gerek uluslararası, gerekse Türkiye’de TFRS 1 ve TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu Standartlarına göre karşılaştırmalı bilgi elde edileceğinden, bağımsız denetime de uygun hale gelmiş olacaktır.

Son olarak belirtmek gerekir ki bu çalışmamız temelde TFRS yönünden ilk uygulamaya geçişi hedeflemektedir. Vergi ve TFRS uygulamalarının tüm boyutlarını ele almak isteyen okuyucunun daha önce yayınlanan “Karşılaştırmalı TMS/TFRS Vergi Uygulamaları ve Sonuçları” kitabımız ile birlikte bu çalışmayı değerlendirmesi de mümkündür.

Bu çalışmanın yapılması için öneride bulunup, ayrıca içeriğine yönelik de önemli katkıları olan ve yayınlanması için büyük çaba gösteren Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayınları Müdürü, SMMM Bekir YILDIRIM’a çok teşekkür ederim. Çalışmanın yayınlanması için desteğini her zaman gördüğüm değerli Üstadım Necdet GÖKMEN’e her zaman olduğu gibi şükranlarımı sunarım. Ayrıca kapak tasarımı için, Deniz KAYAK’a, dizgi ve baskı için Yapım Tanıtım Yayıncılık Itd. Şti. yönetim ve çalışanlarına ve Vergi Dünyası çalışanlarına teşekkür ederim.

Diğer çalışmalarımızın olduğu gibi bu çalışmamızın da değerli okuyucularımıza yararlı olmasını dilerim.