Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Ymm Sınavlarına Hazırlık İçin Gümrük, Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı

Ymm Sınavlarına Hazırlık İçin Gümrük, Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı

Arif Kümbül


Baskı Tarihi: Şubat 2022
Sayfa Sayısı: 704 Sayfa
Fiyatı: 130 TL
Adet : Sepete Ekle Hemen Al
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

ÖNSÖZ

Kitap, Yeminli Mali Müşavirlik sınav konuları arasında yer alan ‘Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı’ sınavına hazırlanan adaylara yardımcı olmak maksadıyla; söz konusu sınavda 2011 yılından itibaren bugüne kadar çıkmış olan sorular ve sınavda ağırlık verilen konuların yıllar itibariyle seyri dikkate alınarak hazırlanmış. Esas ve öncelikli hedefi bu olmakla birlikte; çok sayıda okurun, kitapta, gümrük, dış ticaret, serbest bölgeler ve kambiyo uygulamalarına ilişkin birçok güncel ve yararlı bilgiye ulaşabileceği öngörülmektedir.

Konu Başlıkları

Gümrük
Kambiyo
Dış Ticaret
Teşvik

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ KISIM
GÜMRÜK

BİRİNCİ BÖLÜM

GÜMRÜK KANUNU VE İLGİLİ ALT
DÜZENLEMELERDE

YER ALAN KONULAR

 1.  GÜMRÜK (İDARESİ) NE İŞ YAPAR?    3
 2. ‘TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜMRÜK BÖLGESİ’

KAVRAMI NEYİ İFADE EDER?………………………… 3

 1. GÜMRÜK İDARELERİNİN İŞLEVLERİNE GÖRE

SINIFLANDIRILMALARI………………………………….. 4

 1. RİSK NEDİR? RİSK YÖNETİMİ NE DEMEKTİR?.. 5
 2. ÖZET BEYAN………………………………………………….. 6
 3. EŞYANIN GÜMRÜĞE SUNULMASI………………….. 7
 4. GÜMRÜĞE SUNULAN EŞYANIN BOŞALTILMASI

VE ÖZET BEYAN TAKİBATI (GY 74-75)…………… 8

 

 1. GÜMRÜĞE SUNULAN EŞYAYA GÜMRÜKÇE

ONAYLANMIŞ BİR İŞLEM VEYA KULLANIM BELİRLENMESİ ZORUNLULUĞU 10

 1. GÜMRÜKÇE ONAYLANMIŞ BİR İŞLEM VEYA

KULLANIM SEÇME SERBESTİSİ – OLABİLECEK GENEL KISITLAMALAR            11

 1. SAHTE MENŞE İŞARETİ TAŞIYAN EŞYA VE BOŞ

ZARF, ŞERİT, ETİKET, DAMGA VE BENZERİ EŞYA İLE BOŞ FATURALARIN İTHALİYLE İLGİLİ KISITLAMA………………………………………………. 12

 1. FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARININ

GÜMRÜKTE KORUNMASI……………………………… 14

 1. GEÇİCİ DEPOLANAN EŞYA STATÜSÜ – GEÇİCİ

DEPOLAMA YERLERİ……………………………………. 17

 1. GÜMRÜK REJİMLERİ……………………………………. 19
 2. GÜMRÜK BEYANININ UNSURLARI NELERDEN

İBARETTİR?…………………………………………………… 20

 1. EŞYANIN TARİFESİ……………………………………….. 21

15.1.    Türk Gümrük Tarife Cetveli – Armonize Sistem.. 21

15.2.    Tarifeyle Bağlantılı Bazı Tanımlar……………………. 22

15.3.    Bakanlar Kurulu’nun Gümrük Tarifesi Üzerindeki

Yetkisi………………………………………………………….. 25

15.4.    Gümrük Kanunu’nda Geçen Gümrük Tarifesi

Kavramı……………………………………………………….. 26

15.5.    Bazı Kavramlar…………………………………………….. 27

 1. EŞYANIN MENŞEİ…………………………………………. 28

16.1.    Tercihli Olmayan Menşe………………………………… 28

VI

16.2.                                                                                                                                                                Tercihli Menşe      31

16.3.    Menşe ile bağlantılı bazı tanımlar……………………. 33

 1. BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ – BAĞLAYICI

MENŞE BİLGİSİ……………………………………………… 34

 1.  EŞYANIN KIYMETİ        37

18.1.    Satış Bedeli Yöntemi……………………………………… 37

18.2.    Diğer Kıymet Tespit Yöntemleri………………………. 45

18.3.    Royalti ve Lisans Ücretleri……………………………… 50

18.4.    Kıymet Beyanı……………………………………………… 51

 1. EŞYANIN AĞIRLIĞI VE KAPLARI………………….. 56
 2. GÜMRÜK STATÜSÜ……………………………………… 57
 3. SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ……………….. 59
 4. ŞARTLI MUAFİYET DÜZENLEMELERİ VE

EKONOMİK ETKİLİ GÜMRÜK REJİMLERİ (ORTAK HÜKÜMLER)  60

 1. TRANSİT REJİMİ…………………………………………… 62
 2. GÜMRÜK ANTREPO REJİMİ………………………….. 65
 3. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ……………………………… 70

25.1.     Dahilde İşleme T edbirleri……………………………… 70

25.2.     Bazı Tanımlar:……………………………………………… 71

25.3.     Eşdeğer Eşya Kullanımı…………………………………. 73

25.4.     Rejimin Uygulanmasına İzin Verilmesi Şartları….. 75

25.5.     Geri Ödeme Sisteminden Yararlanmak İçin İlave

Şartlar…………………………………………………………… 76

25.6.     Belge/İzin Ayrımı…………………………………………. 77

VII


 1. GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİ 79
 2.  GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ         81
 3.  HARİÇTE İŞLEME REJİMİ         85
 4.  İHRACAT REJİMİ           89
 5. GÜMRÜK BEYANI (GÜMRÜK BEYANNAMESİ) …. 91
 6. TEMSİL HAKKI, DOĞRUDAN-DOLAYLI TEMSİL,

GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ………………………………. 101

 1. BEYANNAMENİN TESCİLDEN SONRA

DÜZELTİLEBİLMESİ……………………………………… 104

 1. BEYANNAMENİN TESCİLİNDEN SONRA

ANCAK EŞYA HENÜZ TESLİM EDİLMEDEN OLABİLECEK GELİŞMELER            105

 1. BEYANIN KONTROLÜ…………………………………. 106
 2. EŞYANIN TESLİMİ……………………………………….. 111
 3.  BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL        112

36.1.    Yaygın Basitleştirilmiş Usul……………………………. 113

 1. GÜMRÜKÇE ONAYLANMIŞ DİĞER İŞLEM VE

KULLANIM ŞEKİLLERİ………………………………….. 115

37.1.                                                                                                                                                                 Serbest Bölgeler, Yeniden İhracat, İmha ve Terk            115

 1. TÜRKİYE GÜMRÜK BÖLGESİNDEN EŞYA

ÇIKARILMASI……………………………………………….. 116

 1. GÜMRÜK VERGİLERİNDEN MUAFİYET VE

İSTİSNA………………………………………………………… 117

39.1.    06.05.1996 tarih ve 3283 sayılı Kanun…………….. 117

39.2.    Gümrük Kanununun 167. Maddesi Kapsamında Tanınan

Muafiyet:……………………………………………………… 117

39.3.Gümrük Kanunu’nun 167. Maddesinin Verdiği Yetki Çerçevesinde 2009/15481 sayılı BKK ile Yapılan Düzenleme…………………………………………………….. 122

 1.  GERİ GELEN EŞYA        129
 2. AKARYAKIT VE KUMANYA İLE İLGİLİ

İŞLEMLER…………………………………………………….. 129

 1. GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ…………………………. 130
 2. GÜMRÜK MEVZUATININ UYGULANMASINA

İLİŞKİN KARARLAR……………………………………… 139

 1. GÜMRÜK VERGİLERİNİN TAHAKKUKU,

TEBLİĞİ VE

ÖDENMESİ……………………………………………………. 141

 1. TEMİNAT DÜZENLEMELERİ………………………… 145
 2. GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SONA ERMESİ… 147
 3. VERGİLERİN GERİ VERİLMESİ VEYA

KALDIRILMASI…………………………………………….. 148

 1. BELGE-BİLGİ SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ…… 151
 2. KOLAYLAŞTIRILMIŞ GÜMRÜK İŞLEM VE

UYGULAMALARI………………………………………….. 153

49.1.     Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS) Uygulaması……. 153

49.1.1.                                                                                                                                                           Statünün Mahiyeti ve Verilebileceği Kişiler         153

49.1.2.   Statü İçin Gereken Genel Koşullar………………… 154

49.1.3.   Statü İçin Gereken Özel Koşullar………………….. 156

49.1.4.                                                                                                                                                           Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ve Kapsamı         157

49.1.5.   Statü Belgesi Kapsamında Usul, Uygulama ve Yetkiler .. 159

49.2.     Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS)

Uygulaması………………………………………………….. 165

49.2.1.   Tanım……………………………………………………….. 165

49.2.2.   Kimler Bu Statüyü Elde Edebilecektir?…………… 166

49.2.3.   Statünün Elde Edilebilmesi İçin Karşılanması Gereken

Koşullar……………………………………………………… 167

49.2.4.   Başvuru ve Değerlendirilme Süreci, Sonuçlandırılması … 169

49.2.5.   Statü Sahipleri Nelerden Yararlanabileceklerdir? 170

 1. CEZALAR – BUNLARA DAİR FİİLLER…………… 184

50.1.     Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak

Cezalara Tabi Fiiller:……………………………………… 185

50.2.     Usulsüzlük Cezasına Tabi Fiiler……………………… 187

50.3.     Cezalar – Genel Hükümler…………………………….. 189

50.4.     Cezalar – Zamanaşımı…………………………………… 189

 1. İTİRAZLAR………………………………………………….. 191

51.1.     Gümrük Vergileri, Cezalar ve İdari Kararlara Karşı

İtirazlar………………………………………………………… 191

51.2.     Kimyevi Tahlil Sonuçlarına Karşı İtirazlar……….. 191

 1. UZLAŞMA MÜESSESESİ……………………………….. 192

İKİNCİ BÖLÜM

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE
KANUNU (KMK)

 1. ÖNCE BAZI TANIMLAR…………………………………. 195
 2. KAÇAKÇILIK SUÇLARI…………………………………. 196
 3.  NİTELİKLİ HALLER      200
 4.  ETKİN PİŞMANLIK        201
  1. KAÇAK NAKLİNDE KULLANILAN TAŞITA EL KOYMA, EL KONULAN TAŞITIN ALIKONULMASI 202
  2. MÜSADERE……………………………………………………. 203
  3. TASFİYE………………………………………………………… 204
  4. KAÇAK AKARYAKITIN TASFİYESİ………………… 206

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TASFİYE MEVZUATI

 1.  TASFİYE EDİLECEK EŞYA       209
 2. TASFİYELİK HALE GELEN EŞYANIN TASFİYE

İDARESİNE BİLDİRİLMESİ………………………………. 212

 1. TASFİYE YÖNTEMLERİ………………………………….. 212
 2. TASFİYE EDİLECEK HALE GELEN EŞYA İÇİN

TASFİYE EDİLMEDEN ÖNCE YAPILABİLECEK TALEPLER  213

 1. SATIŞ BEDELİ NE YAPILACAKTIR?………………… 214
 2. EŞYA BEDELİNİN TESPİTİ………………………………. 215
 3. TASFİYE YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN BAZI

HUSUSLAR……………………………………………………… 216

 1. İHALE YOLUYLA SATIŞLARDA İHALEYE ESAS

BEDEL KADAR TEKLİF GELMEMESİ……………….. 217

 1. YENİDEN İHRAÇ YOLUYLA SATIŞ…………………. 218
 2. TAHSİS…………………………………………………………. 219
 3.  ÖZEL YOLLA TASFİYE  220
 4.  PAZARLIK USULÜYLE SATIŞ   221
 5.  BEKLETİLEMEYECEK EŞYANIN TASFİYESİ  222

İKİNCİ KISIM
KAMBİYO

BİRİNCİ BÖLÜM

1567 SAYILI TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA
HAKKINDA KANUN

 1. KONU…………………………………………………………….. 225
 2. YAPTIRIMLAR……………………………………………….. 225
 3. TAHKİKAT YETKİSİ……………………………………….. 227

İKİNCİ BÖLÜM

32 SAYILI KARAR VE 2008/32-34 SAYILI TEBLİĞ

 1. TANIMLAR…………………………………………………….. 228
 2. TÜRK PARASI İŞLEMLERİ………………………………. 232
 3. DÖVİZ İŞLEMLERİ………………………………………….. 233

3.1.     Döviz Alım ve Satım Belgeleri, Türk Parası Transfer

Belgesi…………………………………………………………… 239

 1. KIYMETLİ MADENLER, TAŞLAR VE EŞYALAR …. 240

4.1.     Kıymetli Madenler Aracı Kuramları, Kıymetli

Madenler Aracı Kuruluşları……………………………….. 241

 1. DIŞ TİCARETLE BAĞLANTILI DÖVİZ İŞLEMLERİ 245
 2. GÖRÜNMEYEN İŞLEMLER……………………………… 245
 3. SERMAYE HAREKETLERİ………………………………. 247

7.1.     Türkiye’ ye Gelecek Y abancı Sermaye…………….. 247

7.2.     Türkiye’ den Gidecek Yerli Sermaye………………… 247

7.3.     Kişisel Sermaye Hareketleri……………………………… 249

7.4.     Menkul Kıymetler………………………………………….. 249

7.5.     Gayrimenkul Kıymetler…………………………………… 251

7.6.     Krediler………………………………………………………… 251

7.7.     Gayri Nakdi Krediler, Garanti ve Kefaletler……….. 256

7.8.     Döviz Tevdiat ve Altın Depo Hesapları……………… 257

 1. SÜRELER……………………………………………………….. 257

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 2006/32-32 SAYILI TEBLİĞ (YETKİLİ MÜESSESELER)

 1. TANIMLAR…………………………………………………….. 259
 2. FAALİYET KONUSU……………………………………….. 259
 3. KURULUŞ İZNİ VE ŞARTLARI………………………… 261
 4. BAŞVURU………………………………………………………. 263
 5. ÖN İZİN………………………………………………………….. 264
 6. FAALİYET İZNİ ……………………………………………..  264
 7. ŞUBE AÇMA…………………………………………………… 265
 8. İZİN BELGESİ…………………………………………………. 267
 9. ADRES VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ, HİSSE

 

DEVİRLERİ……………………………………………………… 268

 1. BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ, HESAP VE

BELGE DÜZENİ, DENETİM…………………………….. 269

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

2008/32-35 SAYILI TEBLİĞ

(ALTIN, GÜMÜŞ VE PLATİN DEPO HESAPLARI,
KREDİ AÇILMASI)

 1.  ALTIN, GÜMÜŞ VE PLATİN DEPO HESAPLARI 271
 2. MUHASEBELEŞTİRME, FAİZ VEYA KAR PAYI

ÖDEMELERİ, GERİ ÖDEME……………………………… 272

 1.  ALTIN, GÜMÜŞ, PLATİN KREDİSİ AÇILMASI           273
 2. KREDİ HESAPLARI, FİYAT, YURTDIŞINDAN

KREDİ ALINMASI……………………………………………. 274

BEŞİNCİ BÖLÜM

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞININ (BKGM)

2009/1 SAYILI İHRACAT-İTHALAT GENELGESİ

 1. İHRACAT……………………………………………………….. 276

1.1.    İhracat Bedellerinin T ahsili……………………………… 276

1.2.    Ödeme Şekilleri……………………………………………… 276

1.3.    Döviz Alım ve Satım Belgeleri………………………….. 277

1.4.    İhracat Bedellerinin T asarrufu…………………………. 277

1.5.    İhracat Bedellerinin Tahsili………………………………. 278

XIV

1.6.    İhracat Bedellerinin Efektif Olarak Tahsili………….. 279

1.7.    İmalatçı/Tedarikçi Adına DAB Düzenlenmesi…….. 280

1.8.    İhracat Alacağının İskonto Edilmesi…………………… 280

1.9.    Faktoring İşlemi……………………………………………… 281

1.10.    Mahsup……………………………………………………….. 281

 1. İTHALAT……………………………………………………….. 282

2.1.     İthalat Bedelleri……………………………………………… 282

2.2.     Ödeme Şekilleri……………………………………………… 282

2.3.     İthalat Bedellerinin Ödenmesi…………………………… 282

2.4.     Üçüncü Ülkelerdeki Bankalar Nezdinde Akreditif

Açılması…………………………………………………………. 284

2.5.     Faktoring İşlemleri………………………………………….. 284

2.6.     Transit Ticaret………………………………………………… 284

ALTINCI BÖLÜM

DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ

 1. PEŞİN ÖDEME

(cash in advance- cash before delivery)………………… 285

 1. AÇIK HESAP YÖNTEMİ

(open account)…………………………………………………… 286

 1. KONSİNYASYON VE MÜŞTEREK HESAP

(consignments – joint account)……………………………… 286

 1. MAL MUKABİLİ ÖDEME (cash against goods)……. 287
 2. VESAİK MUKABİLİ ÖDEME

(cash against documents-documentary collection)…… 287

XV


 1. AKREDİTİF (letter of credit – L/C)……………………… 288

AKREDİTİF TÜRLERİ………………………………………. 289

6.1.     Kabili Rücu (cayılabilir)

Akreditif – (Revocable L/C)………………………………. 289

6.2.     Gayri-Kabili Rücu (cayılamaz)

Akreditif – (Irrevocable L/C)……………………………… 289

6.3.     Teyidsiz Akreditif – (Unconfirmed L/C)…………….. 289

6.4.                                                                                                                                                                     Teyidli Akreditif – (Confirmed L/C)        290

6.5.                                                                                                                                                                     Rotatif (döner) Akreditif – (Revolving L/C)         290

6.6.                                                                                                                                                                     Kırmızı Şartlı Akreditif – (Red Clause L/C)          291

6.7.                                                                                                                                                                     Yeşil Şartlı Akreditif – (Green Clause L/C)          291

6.8.                                                                                                                                                                     Karşılıklı Akreditif (Back to Back L/C)   292

6.9.     Devredilebilir Akreditif (Transferable L/C)………… 293

6.10.    Garanti Akreditifi (Stand-by L/C)…………………….. 293

YEDİNCİ BÖLÜM

88/12944 SAYILI KAYNAK KULLANIMINI
DESTEKLEME

FONU HAKKINDA KARAR

 1. FONUN KURULUŞ AMACI VE KAYNAKLARI…. 295

1.1.    Fonun T asfiyesine Rağmen Kesintinin T ahsiline

Devam Edilmesi………………………………………………. 297

1.2.    Fon Kesintilerinin Takip ve Tahsili……………………. 298

SEKİZİNCİ BÖLÜM

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ

HAKKINDA MEVZUAT

 1. 5549 SAYILI KANUN……………………………………… 299

1.1.    Amaç ve Tanımlar………………………………………….. 299

1.2.    Aklama Suçu…………………………………………………. 300

1.3.    Yükümlülükler………………………………………………. 300

1.4.    Gümrük İdaresine Y apılacak Açıklama…………….. 302

1.5.    2007/13012 Sayılı BKK eki Yönetmeliğin Bazı

Hükümleri……………………………………………………… 302

DOKUZUNCU BÖLÜM

2016/1 SAYILI GÜMRÜKLERDE NAKİT
KONTROLLERİ GENELGESİ

 1.  Yurda Nakit Girişi 306
 2.  Yurttan Nakit Çıkışı          308

ÜÇÜNCÜ KISIM
DIŞ TİCARET

BİRİNCİ BÖLÜM
İTHALAT

BİRİNCİ AYIRIM
İTHALAT REJİMİ

 1. KARAR………………………………………………………….. 313

1.1.    Genel Hükümler…………………………………………….. 313

1.2.    Kimler İthalat Y apabilir?…………………………………. 315

1.3.    Karar Eki (I, II, III, IV, V, VI sayılı) Listeler……….. 315

1.4.    AB ile Aramızdaki Gümrük Birliği’nin Rejim Kararı eki

Listelere Y ansımaları………………………………………. 316

1.5.    GTS Ülkelerine Yaklaşım………………………………… 317

1.6.    İşlenmiş Tarım Ürünlerinde Durum…………………… 318

1.7.    Türk Müteahhitlik Firmaları İçin İmkânlar………….. 318

 1. İTHALAT YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ…………… 319

2.1.     Genel Hükümler…………………………………………….. 319

2.2.                                                                                                                                                                     Geçici Olarak Y urda Girmiş Malların Kesin İthali          319

2.3.     İthal Şahadetnamesi………………………………………… 320

 1.  2017/1 SAYILI İTHALAT TEBLİĞİ HÜKÜMLERİ 321

3.1.     Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek

Bazı Maddeler…………………………………………………. 321

3.2.                                                                                                                                                                     İthalinde Belirli Kurumların İzni Aranacak Eşya 325

3.3.     Uluslararası Anlaşmalar Uyarınca İthalatı Özel Koşullara

Tabi Eşya……………………………………………………….. 329

3.4.                                                                                                                                                                     İthalatı Belli Kurumlarca Yapılabilecek Bazı Eşya          334

3.5.     Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimi 334

3.6.     Gümrük Birliği’nden Kaynaklanan Hükümler…….. 338

İKİNCİ AYIRIM

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ
HAKKINDA MEVZUAT

 1. TANIMLAR ……………………………………………………. 351
 2. PİYASA EKONOMİSİ UYGULANMAYAN

ÜLKELERDE NORMAL DEĞER TESPİTİ……………. 353

 1.  İHRAÇ FİYATININ TESPİTİ      354
 2.  ÖNLEM ALINMASINI GEREKTİREN HALLER           355
 3.  ŞİKÂYET VE İNCELEME          355
 4. DAMPİNGE KARŞI VERGİ VE TELAFİ EDİCİ

VERGİ……………………………………………………………… 357

 1. GEÇİCİ VE KESİN ÖNLEMLER; BUNLARIN

UYGULANMASI ESASLARI……………………………… 358

 1.  VERGİLERİN GERİYE DÖNÜK UYGULANMASI 360
 2. KESİN ÖNLEMLERİN VE TAAHHÜTLERİN

GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE SÜRESİ………………….. 362

 1. KESİN ÖNLEMLERİN ASKIYA ALINMASI………. 363
 2. FAZLA ALINAN VERGİLERİN İADESİ……………. 364
 3. ÖNLEMLERİN ETKİSİZ KILINMASININ

ENGELLENMESİ…………………………………………….. 364

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA
ÖNLEMLERİ
HAKKINDA MEVZUAT

BİRİNCİ ALT AYIRIM………………………………………….. 368

İTHALATTA GÖZETİM ÖNLEMLERİ HAKKINDA MEVZUAT     368

İKİNCİ ALT AYIRIM…………………………………………….. 371

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİ HAKKINDA MEVZUAT 371

 1. AMAÇ, KAPSAM, KURUL……………………………….. 371
 2. ÖN İNCELEME VE SORUŞTURMA…………………… 372
 3. CİDDİ ZARAR VEYA CİDDİ ZARAR TEHDİDİNİN

TESPİTİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ…………………… 374

 1. GEÇİCİ KORUNMA ÖNLEMİ…………………………… 375
 2. KORUNMA ÖNLEMİ……………………………………….. 376
 3. KORUNMA ÖNLEMİNİN SÜRESİ VE GÖZDEN

GEÇİRİLMESİ…………………………………………………… 377

ÜÇÜNCÜ ALT AYIRIM………………………………………… 380

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI HAKKINDA MEVZUAT           380

 1. AMAÇ VE KAPSAM………………………………………… 380
 2. KOTA VE TARİFE KONTENJANI DAĞITIM

YÖNTEMLERİ………………………………………………….. 381

 1. İTHAL LİSANSI VE KULLANIMI……………………… 383

İKİNCİ BÖLÜM
İHRACAT
BİRİNCİ AYIRIM

95/7623 SAYILI İHRACAT REJİM KARARI VE
YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ

 1. TANIMLAR……………………………………………………. 384
 2.  İHRACAT ŞEKİLLERİ VE ESASLARI   386

2.1.     Genel Hükümler…………………………………………….. 386

2.2.     Kayda Bağlı İhracat………………………………………… 386

2.3.     Konsinye İhracat……………………………………………. 387

2.4.     Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım ve İhracat………. 388

2.5.     Ortak Hükümler……………………………………………… 389

2.5.1.   Alıcısı Tarafından Kabul Edilmeyen Mallar……… 389

2.5.2.   Alıcısına Teslim Edilemeyen Mallar ve Malların Terk

Edilmesi……………………………………………………….. 390

2.5.3.   İhracatçı Birliklerince Yapılacak İşlemler…………. 391

2.5.4.                                                                                                                                                               Gümrük İdarelerince Y apılacak İşlemler            391

İKİNCİ AYIRIM
İHRACAT TEBLİĞLERİ

 1. 2008/12 SAYILI BEDELSİZ İHRACATA İLİŞKİN

TEBLİĞ……………………………………………………………. 392

1.1.                                                                                                                                                                     Bedelsiz Olarak İhraç Edilecek Mallar     392

1.2.                                                                                                                                                                     İzin Mercii ve Uygulama Usulleri            394

 1. 96/31 SAYILI İHRACI YASAK VE ÖN İZNE TABİ

MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ……………………………… 395

 1. KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE

YER ALAN KİMYASAL MADDELERİN İHRACATINA İLİŞKİN 2002/12 SAYILI TEBLİĞ   397

 1. 2011/1 SAYILI NESLİ TEHLİKEDE OLAN YABANİ

HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN TEBLİĞ         398

 1. 2014/1 OZON TABAKASINI İNCELTEN

MADDELERİN İHRACINA İLİŞKİN TEBLİĞ………. 400

 1. TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL

FATURA İLE YAPILAN SATIŞLAR HAKKINDA 2003/3 SAYILI TEBLİĞ      400

 1. 2004/12 SAYILI DIŞ TİCARET SERMAYE

STATÜSÜNE İLİŞKİN TEBLİĞ………………………….. 402

 1. 2004/4 SAYILI SEKTÖREL DIŞ TİCARET

ŞİRKETLERİ STATÜSÜNE İLİŞKİN TEBLİĞ………. 404

 1. 2007/6 SAYILI OFFSET UYGULAMALARINA

İLİŞKİN TEBLİĞ………………………………………………. 408

 1. 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ 410

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

İHRACATLA İLGİLİ SAİR MEVZUAT

 1. 94/6401 SAYILI İHRACATA YÖNELİK DEVLET

YARDIMLARI KARARI…………………………………….. 416

 1. 88/13384 SAYILI DESTEKLEME VE FİYAT

İSTİKRAR FONU HAKKINDA KARAR………………. 418

 1. 2006/11115 HAM ELMAS DIŞ TİCARETİNİN

DÜZENLENMESİNE VE DENETLENMESİNE DAİR KARAR   419

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ
(INCOTERMS)

 1. EXW (Ex Works – İşyerinde Teslim)…………………….. 423
 2. FCA (Free Carrier – Taşıyıcıya Masrafsız Teslim)….. 424
 3. FAS (Free Alongside Ship – Geminin Yanı başında

Teslim)…………………………………………………………….. 426

 1. FOB (Free On Board – Gemi Bordasında Teslim)…… 427
 2. CFR (Cost and Freight – Mal bedeli ve taşıma)………. 428
 3. CIF (Cost, Insurence And Freight – Mal bedeli, Sigorta

ve taşıma)…………………………………………………………. 429

 1.  CPT (“Carriage Paid To….” – “Taşıma, ‘e kadar

ödenmiş”)…………………………………………………………. 430

 1. CIP (“Carriage and Insurance Paid To…” – “Sigorta

dahil taşıma,….’e kadar ödenmiş”…………………………. 431

 1. DDP (Delivered Duty Paid – Vergileri Ödenmiş Teslim) . 432
 2. DAT (Delivered At Terminal – Terminalde Teslim) 433
 3. DAP (Delivered At Place – Belirlenen Yerde Teslim) …. 433

DÖRDÜNCÜ KISIM
TEŞVİK

BİRİNCİ BÖLÜM

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI
HAKKINDA

2012/3305 SAYILI KARAR VE 2012/1 SAYILI TEBLİĞ

 1. AMAÇ…………………………………………………………….. 437
 2. TANIMLAR…………………………………………………….. 437
 3. BÖLGELER, TEŞVİK SİSTEMİ VE DESTEK

UNSURLARI…………………………………………………….. 439

 1. TEŞVİK BELGESİ……………………………………………. 443

İKİNCİ BÖLÜM

İHRACAT, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE
TESLİMLER İLE

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE
FAALİYETLERDE

VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA
99/13812 SAYILI KARAR VE 2008/6 SAYILI TEBLİĞ

 1. TANIMLAR…………………………………………………….. 445
 2.  VERGİ, RESİM, HARÇ İSTİSNASININ KAPSAMI 447
 3.  BELGESİZ İŞLEMLER – BELGELİ İŞLEMLER  448
 4. VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI BELGESİ -

SÜRESİ…………………………………………………………….. 449

 1. İHRACAT TAAHHÜDÜNÜN KAPATILMASI…….. 449
 2. KREDİLERDE VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI… 450
 3. VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI BELGESİNİN

İPTALİ……………………………………………………………… 451

 1. MÜCBİR SEBEP VE FEVKALADE HALLER

(TEBLİĞ 17. MADDE)……………………………………….. 451

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SERBEST BÖLGE MEVZUATI/UYGULAMALARI

 1. SERBEST BÖLGELERİN KURULUŞ AMACI VE

YETKİ……………………………………………………………… 453

 1. FAALİYET KONULARI, BÖLGENİN

DÜZENLENME ESASLARI………………………………… 453

 1.  MUAFİYET VE TEŞVİKLER      455
 2.  TİCARET VE ÖDEMELER         456
 3. GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ, DAMGA

VERGİSİ VE HARÇ MUAFİYETİ……………………….. 458

 1. FAALİYET RUHSATI VERİLMESİ……………………. 459
 2. FAALİYETİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI

VE FAALİYET RUHSATININ İPTALİ…………………. 461

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

4875 SAYILI DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM
KANUNU

 1. AMAÇ VE KAPSAM………………………………………… 465
 2. TANIMLAR…………………………………………………….. 465
 3. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARA İLİŞKİN

ESASLAR     467