Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Vergi Uygulamasında Zamanaşımı

Vergi Uygulamasında Zamanaşımı

SMMM Mustafa Alpaslan, SMMM Eda Kaya


Baskı Tarihi: Haziran 2016
Sayfa Sayısı: 182
Fiyatı: 28,90 TL
İndirimli Fiyatı:28,50 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

2. BASKIYA ÖNSÖZ

Vergi Uygulamasında Zamanaşımı başlıklı yayınımız kısa dönemde ikinci baskısını yapmıştır. Kitabın zaman aşımıyla ilgili temel bilgiler yanı sıra uygulamalara da yer vermesi, gerçek ve tüzel kişiler tarafından ilgiyle karşılanmasını sağlamıştır.

Vergi literatüründe önemli bir boşluğu dolduran kitabımızın yeni baskısının da ilgili kişilere yararlı olmasını dileriz.

 

 

ÖZGEÇMİŞLER

Dr. Mustafa ALPASLAN SMMM

Profesyonel Tecrübe

II yıl Maliye Bakanlığında çalıştıktan sonra 1991 yılında özel bir şirkete geçmiş ve 3 yıl denetçilik yapmıştır. 1993 yılında SMMM unvanını almış ve mali müşavirlik hizmetleri sunmaya başlamıştır. Yaklaşık 20 yıldır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapmaktadır. Bu arada 1986 yılında vergi konusunda Dokuz Eylül Üniversitesinde Yüksek Lisans yapmıştır. Aynı üniversitede yine vergi konusunda 2003 yılında Doktora unvanını almıştır.

Uzmanlık

Tüm sektörlerde vergi, muhasebe, vergi uyuşmazlıkları, bireysel ve kurumsal vergisel problemler alanında danışmanlık hizmetleri vermekte­dir. Bu arada 3568 sayılı yasaya göre kurulmuş birçok serbest muhase­beci mali müşavir odalarında meslek mensuplan vergi konularında se­minerler düzenlemektedir.

Nitelikler ve Üyelikler

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Öğretim Görevliliği unvanma sahip olan Mustafa Alpaslan, pek çok dergi, gazeteler ve mesleki alanda yayımlanan basında araştırma, inceleme ve etüdleri yayınlanmıştır. Mali müşavir odalannda mesleki seminerlerde konuşmacı ve eğitimci olarak katılmıştır. Vergisel konularda bütçe komisyonunda görev almış ve basılı 7 adet kitabı bulunmaktadır.

Vergisel alandaki çalışmalarının yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşlarında ve maliye okulu mezunlan demeğinde üyelikleri bulunmaktadır. Ayrıca, her hafta yayımlanan “Vergiler&Özgün Sirküler” yayının danışmanlığını sürdürmektedir.

Eğitim

Ankara Maliye Meslek Lisesi ve daha sonra Dokuz Eylül Üniversite­sinde lisans, yüksek lisans ve doktora yapmıştır. Orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

Eda KAVA SMMM

1988 yılında İzmir’de doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümünde üniversite hayatına başlayarak 2010 yılında mezun oldu. 2012 yılında SMMM stajını kazanarak mali müşavir olma yolunda ilk adımını attı. Stajını serbest muhasebeci mali müşavir olan Dr. Mustafa Alpas­lan’ın yanında devam ettirmektedir. Ayrıca, İ2!mir Katip Çelebi Üniversi­tesi İşletme Bölümünde yüksek lisansına başlayıp, 2015 yılında “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin E-Beyan Uygu­lamalarındaki Mesleki Sorumlulukları” konulu tezini tamamlayarak bilim uzmanı unvanını almaya hak kazanmıştır.

Çalışma dönemi boyunca başta muhasebe, vergi ve iş hukuku ala­lımda farklı şehirlerde eğitim ve seminerlere katıldı. Çeşitli dergilerde ve internet sitelerinde, vergi ve muhasebe konularında makaleleri yayınlan­mıştır.

Ayrıca, Doç. Dr. Hakan AY ve Dr. Mustafa ALPASLAN ile ortak bir çalışması olan “Kamu Alacaklarının Takibinde E-Haciz Uygulamala­rı”, ve “Vergi Uygulamalarında E-Tebligat ve E-Haciz” isimli 2 adet ve ayrıca Dr. Mustafa ALPASLAN ile birlikte “Vergi Uygulamasında Za­manaşımı” ve “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Mü­şavirlerin E-Beyan Uygulamalarındaki Mesleki Sorumlulukları” isimli yayınlanmış bir kitabı bulunmaktadır.

 

 

İÇİNDEKİLER

2. Baskıya Önsöz…………………………………………5

Önsöz………………………………………………………………7

Kısaltmalar………………………………………………………..15

 

BİRİNCİ BÖLÜM

ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN KAVRAMLAR VE
AÇIKLAMALAR

 1. ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER……………………. 19
 2. ZAMANAŞIMI KAVRAMI………………………………………. 19
 3. ZAMANAŞIMININ TANIMI VE UNSURLARI…………………… 20
 4. Tanımı……………………………………………………………………………………………….. 20
 5. Unsurları……………………………………………………………………………………………. 21
  1. Taraflar Arasında Zamanaşımına Tabi Bir Hukuki İlişkinin Olması……………….. 21
  2. Taraflar Arasında Hukuki İlişkinin Doğmuş Olması…………………………………….. 21
  3. Belirli Bir Sürenin Geçmiş Olması…………………………………………………………… 22
  4. Sürenin İşlemesine Engel Olan Nedenlerinin Olmaması…………………………….. 22
 6. VERGİ UYGULAMASINDA SÜRELER VE SINIFLANDIRILMASI…. 22
 7. Sürelerin Önemi ve Tasnifi…………………………………………………………………. 22
  1. Kanuni Süreler………………………………………………………………………………….. 23
  2. İdari Süreler………………………………………………………………………………………. 24
  3. Yargısal Süreler…………………………………………………………………………………. 25
  4. Sürelerin Hesaplanması Yöntemi…………………………………………………………… 26
  5. Sürelerin Hesaplanmasına İlişkin Durumlar……………………………………………. 28
  6. Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler…………………………………………………… 28

 

İKİNCİ BÖLÜM

VERGİ UYGULAMASINDA ZAMANAŞIMININ
AMACI – ÖNEMİ VE NİTELİĞİ

I. VERGİ UYGULAMASINDA ZAMANAŞIMI…………………………………………………………35

II. ZAMANAŞIMININ AMACI……………………………………………………………………………….36

IH. ZAMANAŞIMININ ÖNEMİ………………………………………………………………………. 36

IV. ZAMANAŞIMININ NİTELİĞİ………………………………………………………….37

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

VERGİ USUL KANUNU UYGULAMASINDA ZAMANAŞIMI

I.TARH ZAMANAŞIMI NEDİR?………………………………………………………. 41

 1. BİR KAVRAM OLARAK TARH ZAMANAŞIMI………………………………. 42
 2. TARH ZAMANAŞIMININ KOŞULLARI NEDİR?…………………………….. 43
 3. Vergi Alacağının Doğmuş Olması Koşulu……………………………………….. 44
 4. Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olması………………………………………….. 46
 5. TARH ZAMANAŞIMI SÜRELERİ NEDİR?……………………………………… 46

A. Tarh Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı ve Bitimi……………………………………. 46

8. Tarh Zamanaşımı Süresi ile İlgili Özel Durumlar……………………………………. 47

 1. Gelir Vergisi Açısından Tarh Zamanaşımı Süresi……………………………….. 47
 2. Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Zamanaşımı……………………………. 48
 3. Yatmm İndirimi Uygulaması Açısından Zamanaşımı……………………………. 49
 4. Kurum Stopajı Yönünden Zamanaşımı……………………………………………… 49
 5. Gelir Vergisinde Mahsup Fazlasından Doğan İadelerde Zamanaşımı………….. 50
 6. Kurumlar Vergisinde Tarh Zamanaşımı Süresi…………………………………………. 51

1. Tasfiye Haline Giren Kurumlarda Tarh Zamanaşımı Uygulaması…………………… 52

2. Kurumlar Vergisinde Mahsup Fazlalığından Gelen İade ile İlgili Zamanaşımı………… 53

 1. KDV’de Tarh Zamanaşımı Süresi…………………………………………………………… 54
 2. Veraset ve İntikal Vergisinde…………………………………………………………………. 55
  1.  Emlak Vergisi,,,……………………………………………………  57
  2.  Damga Vergisi…………………………………………..  58
  3. Motorlu Taşıtlar Vergisi…………………………………………………………………… 59
  4. .Şarta Bağlı Mııoflyot vo İstisnalarda Zamanaşımı………………………………. 59

V. TARH ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMESİNE ENGEL OLAN NEDENLER         59

 A. Tarlı Zamanaşımının Durması…………….. 80

1. Vergi Dairesinin Matrah Takdiri İçin Takdir Komisyonuna Müracaat Etmesi…….. 60

B. Mücbir Sebepler……………………………………………………………………………… 61

C.Mükellefe Vorgi/Ceza İhbarnamesi Tebliği…………………………………………… 62

D.Vergi Dairelerinin Takdir Komisyonu Kararlarına Karşı Dava Açmaları………. 62

E.Tarh Zamanaşımının Kesilmesi…………………………………………………………. 63

VI. TARH ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞMESİNİN SONUÇLARI…………………… 6

A.Vergi Alacağının Ortadan Kalkması…………………………………………………… 65

B. İkmalen ve Resen Vergi Tarh Edilememesi ……………………………….. 65

C.Vergi İncelemesinin Yapılamaması………………………………………………… 66

D.Tarh Zamanaşımı Dolan Ancak Takdir Komisyonuna Sevk Edilen Mükellefe ait Defter ve Belgelerin İncelenmesi…………………….. 67

E. Vergi Hatalarının Düzeltilemeyişi …………………….. 68

VII. VERGİ HATALARINDA DÜZELTME ZAMANAŞIMI……………………………….. 69

A.Genel Açıklamalar…………………………………. 69

B.Vergi Hatalarının Düzeltilmesinde Müddet ………………………………… 70

1.Vergi Dairesince Reddedilen Düzeltme İsteminin Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresi İçinde Yapılmış Olması Hali……….. 72

2. Vergi Dairesince Reddedilen Düzeltme Talebinin, Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Yapılmış Olma Durumu ………………73

C.Vergi Hatalarında Düzeltme Zamanaşımı Nedir?…………………………………. 74

D.Düzeltme Zamanaşımında Özel Durumlar…………………………………………… 75

E.Geri Ödemede Zamanaşımı…………………………………………………………….. 75

F.Ceza Kesmede Zamanaşımı……………………………………………………………. 76

G. Mali Özellikli Suç ve Cezalarda Tarh Zamanaşımı Süreleri Nedir?…………………….. 77

 1. Genel Açıklama……………………………………………………………………………………. 77

2. Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Cezalar Nelerdir?…………………………………………… 78

a. Vergi Ziyaı Fiili ve Cezası………………………….78

b.Özel Usulsüzlük Cezalan…………………………………. 79

3.İki Yıllık Zamanaşımına Tabi Olan Genel Usulsüzlük Fiilleri ve Cezası………….. 79

4.Suçların Birleşmesinde Zamanaşımı………………… m.79

5.Vergi Cezalanndaki Hatalan Düzeltme Zamanaşımı………………………. 80

 

VIII.VERGİ USUL KANUNDA YER ALAN HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA GEREKTİREN SUÇLARDA DAVA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ…………….80

IX.CEZA KESMEDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DURMASI………………………………….. 84

X.CEZA KESMEDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN KESİLMESİ…………………….. 85

XI.CEZA KESMEDE ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞMESİNİN SONUÇLARI …………………………………… 85

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUNDA ZAMANAŞIMI

I. TAHSİL ZAMANAŞIMI………………………………………………………………………………. …………….  89

A.Genel Açıklamalar………………………………………………………………………………………….. 89

B.Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kapsamı…………………………………. 90

C.Tahsil Zamanaşımının Mahiyeti………………………………………………………………………………… 91

D.Tahsil Zamanaşımı Şartları……………………………………………………………………………………… 91

1.Vergi Alacağının Tahakkuk Etmiş Olması ……………………………………………………………… 92

2.Tahsil Zamanaşımının Süresinin Dolmuş Olması………………………………………………….. 93

E.Tahsil Zamanaşımını Durduran Nedenler…………………………………………………………………. 93K

1.Kamu Borçlusunun Yabancı Memlekette Bulunması……………………………………………….. 94

2.Kamu Borçlusunun Hileli İflas Etmesi………………………………………………………………….. 94

3.Terekenin Tasfiyesi Dolayısıyla Borçlu Hakkında Kovuşturma Yapılmamasına İmkan Bulunmaması ………………………………….. 95

a. Duran Zamanaşımının Yeniden İşlemeye Başlaması ve Hesabı……………………  95

b.Mücbir Sebebin Zamanaşımına Etkisi…………………………………………… 96

c.Dolan Zamanaşımının Yeniden İşlemeye Başlaması Olanaklı mıdır?…………… 97

F.Tahsil Zamanaşımını Kesen Nedenler…………………………….. ………………….. 97

1.Ödeme……………………………………………………………………………….. 98

2.Haciz Tatbiki………………………………………………………………………… 99

3.E- Haciz……………………………………………………………………………… 100

4.Cebren Tahsil ve Takip Muameleleri Sonucunda Yapılan Her Çeşit Tahsilat……. 106

5.Ödeme Emri Tebliği………………………………………………………………… 107

6.Mal Bildirimi, Mal Edinme ve Mal Artmalarının Bildirilmesi………………………. 107

7.Yukarıdaki 5 Sırada Gösterilen Muamelelerden Herhangi Birinin Kefile veya Yabancı Şahıs ve Kurumlar Mümessillerine Tatbiki veya Bunlar Tarafından Yapılması….  108

8.İhtilaflı Amme Alacaklarında Kaza Mercilerince Bozma Kararı Verilmesi………… 108

9.Amme Alacağının Teminata Bağlanması………………………………………….. 109

10.Kaza Mercilerince İcranın Tehirine Karar Verilmesi…………………………….. 110

11.İki Amme İdaresi Arasında Mevcut Bir Borç İçin Alacaklı Amme İdaresi Tarafından Borçlu Amme İdaresine Borcun Ödenmesi İçin Yazı ile Müracaat Edilmesi                  111

12.Amme Alacağının Özel Kanunlara Göre Ödenmek Üzere Müracaatta Bulunulması ve Ödeme Planına Bağlanması………………………………………… 111

G.Tahsil Zamanaşımının Sonuçları……………………………………………………….. 112

II. ZAMANAŞIMININ HUKUKİ SONUÇLARI…………………………………………………….. 113

 

EKLER

EK 1: ZAMANAŞIMI HAKKINDA EMSAL KARARLAR………………………………………………. 117

EK 2: ZAMANAŞIMI İLE İLGİLİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ……………………………………. 159

Kaynakça………………………………………………………………………………………… 171

Kavramlar D izini………………………………………………………………………………. 177

Özgeçmişler…………………………………………………………………………….181