Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Uygulamalı SGK Prim Belgeleri Düzenleme Kılavuzu

Uygulamalı SGK Prim Belgeleri Düzenleme Kılavuzu

SGK Başmüfettişi İsa Karakaş


Baskı Tarihi: Mart 2013
Sayfa Sayısı: 808
Fiyatı: 76 TL
İndirimli Fiyatı:75 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb
Uygulamalı SGK Prim Belgeleri Düzenleme Kılavuzu, SGK Başmüfettişi İsa Karakaş tarafından yazılmıştır. Oniki bölümden meydana gelen Uygulamalı SGK Prim Belgeleri Düzenleme Kılavuzu konu ile ilgili merak edilenleri kapsamlı bir şekilde anlatmaktadır. SGK Prim Belgeleri Düzenleme ile ilgili yol gösterici ve yönlendirici olan, Uygulamalı SGK Prim Belgeleri Düzenleme Kılavuzunu sitemizden temin edebilirsiniz.
l

İÇİNDEKİLER

1.BÖLÜM
SGK UYGULAMASINDA PRİM
VE PRİM ORANLARI
I.GENEL OLARAK PRİM KAVRAMI, PRİMLERİN HUKUKSAL NİTELİĞİ VE SGK UYGULAMASINDA PRİM ………………………………………………………………………………… 1
A.PRİM KAVRAMI VE PRİMLERİN HUKUKSAL NİTELİĞİ ……………………………………….. 1
1.Vergi Görüşü ………………………………………………………………………………………….. 2
2.Ücret Görüşü …………………………………………………………………………………………. 3
3.Karma Görüş …………………………………………………………………………………………. 3
B.SSK DÖNEMİNDE PRİMLER ………………………………………………………………………….. 4
1.Genel Olarak SSK Uygulamasında Prim ……………………………………………………… 4
2.SSK Döneminde Asgari İşçilik Uygulamasında Prim …………………………………….. 4
C.SGK UYGULAMASINDA PRİMLER …………………………………………………………………… 5
II.SGK PRİMLERİNE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER …………………………………………….. 5
III.SGK’NIN FİNANSMANDA PRİMLERVE PRİM ORANLARI ……………………………………. 6
A.PRİM ALINMASI ZORUNLULUĞU …………………………………………………………………… 6
B.PRİM ORANLARI …………………………………………………………………………………………. 7
1. SSK Döneminde Uygulanan Prim Oranları …………………………………………………. 7
2. SGK Uygulamasında Prim Oranları …………………………………………………………… 9
3.(4/1-c) Kapsamında Çalışanların Prim Oranları …………………………………………. 22
4. (4/b) Kapsamındaki Sigortalıların Prim Oranları ………………………………………. 24
5. 5510 s. Kanun EK-5 ve EK-6 Madde Kapsamındaki Sigortalıların Prim Oranları……………………………………………………………………………………………………………… 24
II
2.BÖLÜM
4/1-a (SSK) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILA-RIN PRİME ESAS KAZANÇ UYGULAMALARI
I.PRİME ESAS TUTULACAK KAZANÇLAR ………………………………………………………….. 27
A.YASAL DAYANAK ………………………………………………………………………………………. 27
B.ÜCRET VE ÜCRET NİTELİĞİNDEKİ KAZANÇLARIN PRİME TABİ TUTULMASI …………. 33
C.ÜCRET VE ÜCRET NİTELİĞİ DIŞINDAKİ KAZANÇLARIN PRİME TABİ TUTULMASI …… 35
1.Hizmet Akdi Devam Eden Sigortalılar Yönünden ……………………………………….. 37
2.Hizmet Akdi Sona Ermiş Olan Sigortalılar Yönünden ………………………………….. 37
D.HİZMET AKDİNİN FESHİNİN GEÇERSİZLİĞİ HALİNDE YAPILACAK ÖDEMELER ……… 37
E.SİGORTALILARIN İDARİ YARGI KARARLARINA İSTİNADEN GÖREVLERİNE İADE EDİLMESİ ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM …………………………………………………………….. 38
F.PRİME ESAS KAZANCIN ÜST SINIRINI AŞAN ÜCRET DIŞINDAKİ ÖDEMELER …………. 39
G.İSTİSNA OLARAK SAYILMAYAN DİĞER ÖDEMELER …………………………………………. 40
II.KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR ……………………………………………… 40
A.YEMEK PARALARI ……………………………………………………………………………………… 40
B.ÇOCUK ZAMMI …………………………………………………………………………………………. 41
C.AİLE ZAMMI (YARDIMI) ……………………………………………………………………………… 42
D.YEMEK PARASI İLE ÇOCUK VE AİLE ZAMLARININ YILLIK OLARAK BİR DEFADA ÖDENMESİ ………………………………………………………………………………………………….. 43
1.Yemek Parası İçin………………………………………………………………………………….. 43
2.Çocuk Zammı İçin …………………………………………………………………………………. 43
3.Aile Zammı İçin …………………………………………………………………………………….. 43
E.İŞVERENLER TARAFINDAN SİGORTALILAR İÇİN ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARINA VE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ VE BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYLARI TUTARLARI …………………………………………………………….. 43
III.PRİME TABİ TUTULMAYACAK KAZANÇLAR …………………………………………………. 44
A. AYNİ YARDIMLAR …………………………………………………………………………………….. 44
B.ÖLÜM, DOĞUM VE EVLENME YARDIMLARI ………………………………………………….. 45
C. GÖREV YOLLUKLARI ………………………………………………………………………………….. 45
D.SEYYAR GÖREV TAZMİNATI, KIDEM TAZMİNATI, İŞ SONU TAZMİNATI VEYA KIDEM TAZMİNATI MAHİYETİNDEKİ TOPLU ÖDEMELER VE KEŞİF ÜCRETİ ………………………. 45
E.İHBAR TAZMİNATI …………………………………………………………………………………….. 46
F.KASA TAZMİNATI ………………………………………………………………………………………. 46
III.PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇ UNSURLARI İLE PRİME TABİ TUTULACAĞI AY ………………………………………………………………………………………….. 47
III
IV.PRİME ESAS KAZANÇ SINIRLARI …………………………………………………………………. 50
A.YASAL DÜZENLEME VE AÇIKLAMASI ……………………………………………………………. 50
B.YILLAR İTİBARIYLA SPEK TABANI ………………………………………………………………….. 51
1. 16 Yaşından Büyük İşçiler ……………………………………………………………………… 51
2. 16 Yaşından Küçük İşçiler ……………………………………………………………………… 52
C.YILLAR İTİBARIYLA SPEK TAVANI ………………………………………………………………….. 53
3.BÖLÜM
4/1-b (BAĞ-KUR) VE 4/1-c (E.S) KAPSAMINDA-Kİ SİGORTALILAR İLE SADECE GSS’YE TABİ OLANLARIN PRİME ESAS KAZANÇLARI
I.4/1-B (BAĞ-KUR) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANÇ UYGULAMALARI …………………………………………………………………………………………. 55
A. 4/1-B SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANÇLARI …………………………………………. 55
B.4/1-B SİGORTALILARIN ERKEN PRİM ÖDEMEYE İLİŞKİN İŞLEMLERİ …………………… 56
II.4/1-C (E.S) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANÇ UYGULAMALARI …………………………………………………………………………………………. 57
A.İLK DEFA (4/1-C) KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLARIN PRİME ESAS KAZANÇLARI 58
B.İLK DEFA (4/1-C) KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLARIN PRİME ESAS KAZANÇLARIN TESPİTİNE İLİŞKİN ESASLARI …………………………………………………………………………… 59
1. Aylıklarını Personel Kanunlarına Göre Alan Sigortalıların Prime Esas Kazançlarına Esas Alınacak Unsurlar; ………………………………………………………… 59
2.Tazminatlar: ………………………………………………………………………………………… 60
C.5510 S. KANUN ÖNCESİNDE (4/1-C) KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLARIN PRİME ESAS KAZANÇLARI ……………………………………………………………………………………….. 64
D.5510 S. KANUN ÖNCESİNDE (4/1-C) KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLARIN 15/1/2010 TARİHTEN İTİBAREN GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİNİN BİLDİRİLMESİ VE ÖDENMESİ İŞLEMLERİ ……………………………………………………………………………… 64
E.SAY2000İ SİSTEMİNE BAĞLI KAMU İDARELERİNİN KESENEK/PRİM ÖDEMELERİ …. 66
F.AYLIKSIZ İZİNLİ SAYILAN KAMU PERSONELİNİN GSS PRİMLERİNİN BİLDİRİLMESİ VE ÖDENMESİ ………………………………………………………………………………………………….. 68
G.4/1-C KAPSAMINDA SİGORTALI SAYILAN TABİP, DİŞ TABİPLERİ İLE TIPTA UZMANLIK MEVZUATINA GÖRE UZMAN OLANLARA 209 S. KANUNUN EK- 3. MADDESİ
IV
GEREĞİNCE ÖDENEN EK ÖDEMELERDEN ALINACAK İLAVE PRİMLERİN SGK’YA BİLDİRİLMESİ VE ÖDENMESİ ………………………………………………………………………….. 71
1) Tahakkuk ve Ödeme İşlemleri ……………………………………………………………….. 72
2)Tescili Yapılmamış Olan Döner Sermaye İşletmelerinin İşyeri Tescil İşlemleri … 73
3)İlave Prime Esas Kazanç Tutarın Tespiti ve Primlerin Oranları …………………….. 73
4) Prim Belgelerinin Gönderilmesi ve Primlerin Ödenme Süreleri …………………… 75
III.SADECE GENEL SAĞLIK SİGORTASINA TABİ OLANLARIN PRİME ESAS KAZANÇLARI ………………………………………………………………………………………………. 79
4.BÖLÜM
KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM ORANLARININ BELİRLENMESİ
UYGULAMALARI
I.KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM ORANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEME ………………………………………………………………………………………………. 81
II.KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ……… 83
A.TARİFENİN AMACI …………………………………………………………………………………….. 83
B.TARİFENİN KAPSAMI …………………………………………………………………………………. 83
C.TARİFEDEKİ TEHLİKE SINIFI VE PRİM ORANI ………………………………………………….. 83
D.ESAS İŞİN FER’İ VE MÜTEMMİMİ OLAN İŞLERDE PRİM ORANLARI ……………………. 83
E.AYNI İŞYERİNDE, AYNI İŞVEREN TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN İŞLER …………………….. 84
F.TARİFE EKİ LİSTEDE GÖSTERİLMEYEN İŞLER …………………………………………………… 84
G.(4/1-B) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN DURUMU …………………………………………. 84
Ğ.NORMAL PRİM ORANLARININ DERECELERE AYRILMASI …………………………………. 84
H.DERECELEME İŞLEMLERİ ……………………………………………………………………………. 85
III.PRİM TARİFESİ LİSTESİ ……………………………………………………………………………… 85
IV.TEHLİKE SINIF VE DERECELERİNİ ETKİLEYEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLER …………………. 162
V.İHALELİ İŞLERDE ESAS ALINACAK KVSK’NA İLİŞKİN KİK KARARLARI …………………. 163
A.2008/DK.D-120 NOLU KARAR …………………………………………………………………… 163
B.2008/DK.D-134 NOLU KARARI …………………………………………………………………… 164
V
VI.6385 S. SOSYAL SİGORTALAR VE GSS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNLA BİRLİKTE KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİMLERİNE İLİŞKİN YENİ UYGULAMA ……………………………………………………………………………. 165
5.BÖLÜM
SGK PRİMLERİ AÇISINDAN
İLİŞİKSİZLİK BELGESİ İŞLEMLERİ
I.İLİŞİKSİZLİK BELGESİNE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER ………………………………….. 167
II.İLİŞİKSİZLİK BELGESİ VERİLMESİ SÜRECİ ……………………………………………………… 170
III.İHALE KONUSU İŞLERDE İLİŞİKSİZLİK BELGESİ ……………………………………………… 172
IV.İHALE KONUSU İŞLERİN DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILMASI ………… 173
A.İHALELİ İŞLERİN DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILDIĞININ BEYAN EDİLMESİ DURUMUNDA İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN VERİLMESİNİN USUL VE ESASLARI …………. 173
B.İHALE KONUSU İŞTE ÇALIŞACAK KİŞİ/GÜN SAYISININ BELLİ OLDUĞU İŞLER ……… 175
C.İHALE KONUSU İŞTE ÇALIŞACAK KİŞİ/GÜN SAYISININ BELLİ OLMADIĞI İŞLER……. 176
D.DANIŞMANLIK HİZMET İHALELERİ ……………………………………………………………… 180
E.NAKLİYE İŞLERİ İLE PERSONEL/ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞLERİ ………………………………… 181
F.PİYASADAN HAZIR HALDE ALINIP SATILAN MALIN TESLİM İŞLERİ ……………………. 181
V.İHALE KONUSU İŞLERİN KONSORSİYUM VE İŞ ORTAKLIĞI ŞEKLİNDE ÜSTLENİLMESİ ………………………………………………………………………………………………………………. 182
VI.ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA İLİŞİKSİZLİK BELGESİ ……………………………………….. 183
VII.HİÇ TESCİL EDİLMEMİŞ VEYA TESCİL EDİLMİŞ OLMAKLA BİRLİKTE HİÇ BİLDİRİMDE BULUNULMAMASI …………………………………………………………………………………….. 185
VIII.İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİNİN TESPİTİ …………………………………………. 185
A.ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİNİN TESPİTİ …….. 185
B.İHALE KONUSU İŞLERDE İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİNİN TESPİTİ ………….. 186
IX.ARAŞTIRMA VE RE’SEN YAPILACAK İŞLEMLERDE ORTAK HUSUSLAR ……………… 186
VII.İLİŞİKSİZLİK BELGESİ VERİLME SÜRELERİ ………………………………………………….. 196
A.DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILAN İHALELİ İŞLERDEN DOLAYI TALEP EDİLEN İLİŞİKSİZLİK BELGELERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER ………………………………………… 196
VI
B.ÖZEL BİNA İNŞAATI VE İHALE KONUSU İŞLERDEN DOLAYI TALEP EDİLEN İLİŞİKSİZLİK BELGELERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER ……………………………………………………………………. 196
VIII.İHALELERE KATILMA SÜRECİNDE KESİNLEŞMİŞ SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ UYGULAMALARI ……………………………………………………………………………………….. 197
A.KAMU İHALE MEVZUATI AÇISINDAN SOSYAL GÜVENLİK İŞLEMLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER ………………………………………………………………………………………. 197
1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Açısından Yasal Dayanak ……………………….. 197
2. Kamu İhale Genel Tebliğindeki Düzenlemeler ………………………………………… 197
B.YÜKLENİCİLERİN İHALELERE KATILMA SÜRECİNDE SGK İŞLEMLERİ …………………. 202
1. Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Borcunun Değerlendirilmesi ………………………… 202
2. İhale Tarihi İtibariyle Yapılan Ödemeler ………………………………………………… 203
3. Kesinleşmiş SG Prim Borcunun Bulunmadığına İlişkin Düzenlenen Olan yazılar……………………………………………………………………………………………………………. 204
6.BÖLÜM
PRİMLERİN MAHSUBU GİDER YAZILMASI
ÖDENMESİ ZAMANAŞIMI
VE TEBLİGAT İŞLEMLERİ
I.SGK PRİM BORÇLARININ KDV İADE ALACAĞINDAN MAHSUP EDİLMESİ SURETİYLE ÖDENMESİ ……………………………………………………………………………………………….. 209
II.SİGORTA PRİMLERİNİN GİDER OLARAK KAYDEDİLMESİ ……………………………….. 211
A.SSK UYGULAMASI ……………………………………………………………………………………. 211
B.SGK UYGULAMASI …………………………………………………………………………………… 212
III.PRİMLERİN SGK’YA ÖDENMESİNİN USUL VE ESASLARI ………………………………… 214
A.SSK (4/1-A) KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR YÖNÜNDEN PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİ VE USULLERİ ……………………………………………………………………………….. 214
1. Prim Ödeme Yükümlüleri …………………………………………………………………….. 214
2. Primlerin Ödenme Süresi …………………………………………………………………….. 215
B.BAĞ-KUR (4/1-B) KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR YÖNÜNDEN PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİ VE USULLERİ …………………………………………………………………. 217
1. (4/1-B) Kapsamında Sigortalı Olanların Beyanda Bulunma Esasları …………. 217
2.(4/1-B) Kapsamında Sigortalı Olanların Primlerinin Ödenme Süresi …………. 218
VII
C.(4/1-C)KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR YÖNÜNDEN PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİ VE USULLERİ ……………………………………………………………………………….. 218
1. Prim Ödeme Yükümlüleri …………………………………………………………………….. 218
2. Primlerin Ödenme Süresi …………………………………………………………………….. 219
D.5510 S. KANUNUN G.4. MADDESİ GEREĞİNCE EMEKLİ KESENEK VE KURUM KARŞILIKLARI 5434 S. KANUNUN MÜLGA HÜKÜMLERİNE GÖRE TESPİT OLUNANLAR YÖNÜNDEN AYLIKSIZ İZİNLİ SAYILAN KAMU PERSONELİNİN GSS PRİMLERİNİN ÖDENME ŞEKLİ VE SÜRESİ …………………………………………………………………………… 221
1. Prim Ödeme Yükümlüleri …………………………………………………………………….. 221
2.GSS Primlerinin Hesaplanması ……………………………………………………………… 221
3.GSS Prim Belgelerinin Gönderilme Şekli, Süresi ve Ödenmesi ……………………. 222
4.Açığa Alınma veya Görevine Son Verilme Sonrası Görevlerine Tekrar İade Edilenlerin GSS Primleri ………………………………………………………………………….. 222
E.SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMLERİNİN ÖDENME ŞEKLİ VE SÜRESİ ………………. 223
F.MÜCBİR SEBEPLERLE PRİMLERİN SÜRESİ İÇİNDE ÖDENEMEMESİ …………………… 224
G.5510 S. K.NUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN SONRA (4/1-C) KAPSAMINDA İLK DEFA SİGORTALI OLANLAR YÖNÜNDEN AYLIKSIZ İZİNLİ SAYILAN KAMU PERSONELİNİN GSS PRİMLERİNİN ÖDENME ŞEKLİ VE SÜRESİ ……………………………. 224
IV.YERSİZ ÖDENEN PRİMLERİN GERİ ALINMASI ……………………………………………… 225
A.SSK UYGULAMASI ……………………………………………………………………………………. 225
B.SGK UYGULAMASI …………………………………………………………………………………… 226
V.SGK PRİMLERİNDE ZAMANAŞIMI ……………………………………………………………… 227
A.ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ …………………………………………………………………….. 227
B.ZAMANAŞIMINI KESEN HALLER …………………………………………………………………. 227
C.ZAMANAŞIMININ İŞLEMEMESİ …………………………………………………………………. 229
D.SİGORTA PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ ……. 231
1.İşverenlerce Kendiliğinden Düzenlenen Ve Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilen Veya Yasal Süresi Dışında Verilmekle Birlikte İncelemeksizin İşleme Alınan Prim Belgelerinden Dolayı Sigorta Primi Ve İşsizlik Sigortası Primlerinin Tahsilinde Zamanaşımı Süresi ………………………………………………………………………………… 231
E.SGK PRİMİ, İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ VE İDARİ PARA CEZASI ALACAKLARININ TERKİNİ …………………………………………………………………………………………………….. 236
1.Ödeme Vadesi 31/12/2010 Veya Önceki Bir Tarihte Sona Ermiş Olan Alacaklar Yönünden Terkin İşlemleri ………………………………………………………………………. 236
2. Ödeme vadesi 31/12/2010 tarihinden sonra sona ermiş alacaklar yönünden terkin işlemleri ………………………………………………………………………………………. 238
3.Ödeme Vadesi Hem 31/12/2010 Tarihinden Önce Hem De 31/12/2010 Tarihinden Sonra Sona Ermiş Alacaklar Yönünden Terkin İşlemleri ………………. 239
4.Terkin Yetkisi ……………………………………………………………………………………… 239
5.Eğitime Katkı Payı, Özel İşlem Vergisi ve DV Alacaklarının Terkini ……………… 239
VIII
6.5510 S Kanun Kapsamından Çıkarılmış İşyeri Dosyalarında Mevcut Eğitime Katkı Payı, Özel İşlem Vergisi Ve DV Alacaklarının Zamanaşımı Nedeniyle Terkini ….. 239
7.5510 S.K. Kapsamından Çıkarılmış İşyeri Dosyalarında Mevcut Eğitime Katkı Payı, Özel İşlem Vergisi Ve DV Alacaklarının Zamanaşımına Uğramamış Olmasına Rağmen, Tahsil İmkansızlığı Veya Alacağın Tahsili İçin Yapılacak Giderlerin Alacaktan Fazla Olması Nedeniyle Terkini ………………………………………………… 240
VI.SGK’NIN PRİM VE DİĞER ALACAKLARINDA TEBLİGAT İŞLEMLERİ …………………… 242
A.GENEL OLARAK ……………………………………………………………………………………….. 242
B.TEBLİĞ YAPILACAKLAR …………………………………………………………………………….. 242
1.Borçlulara, Kanuni Temsilcilere Ve Umumi Vekillere Tebliğ ………………………. 242
2.Veli, Vasi Ve Kayyımlara Tebliğ …………………………………………………………….. 242
3.Vasıtalı Tebliğ …………………………………………………………………………………….. 243
4.Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Tebliğ …………………………………………………….. 243
5.Yabancı Memlekette Bulunanlara Tebliğ ……………………………………………….. 243
C.TEBLİĞ USULLERİ …………………………………………………………………………………….. 243
1. Posta İle Tebliğ ………………………………………………………………………………….. 243
2.İlanen Tebliğ ………………………………………………………………………………………. 243
a.Tebliğin İlanla Yapılacağı Haller ……………………………………………………………. 243
b.İlanın İçeriği Ve Kapsamı ……………………………………………………………………… 244
3.Memur Vasıtasıyla Tebliğ …………………………………………………………………….. 245
4.Elektronik Ortamda Tebliğ …………………………………………………………………… 245
D.TEBLİGATI ALMAKTAN İMTİNA EDİLMESİ …………………………………………………… 246
E.SÜRELERİN HESAPLANMASI ……………………………………………………………………… 246
VII.PRİMLERİN KREDİ KARTI İLE ÖDENMESİ …………………………………………………… 246
7.BÖLÜM
PRİMLERİN ÖDENMESİNDEN KAYNAKLA-NAN SORUMLULUK, İCRA-TAKİP-HACİZ VE TAKSİTLENDİRME UYGULAMALARI
I.PRİMLERİN ÖDENMESİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK ………………………….. 249
A.İŞVERENİN ÖLMESİ HALİNDE SGK ALACAKLARINDAN MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU ………………………………………………………………………………………… 249
B.ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU……………………………………………….. 250
C.ALT İŞVERENLERİN BORÇLARINDAN DOLAYI SORUMLULUK ………………………….. 251
D.LTD ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU …………………………………………. 254
IX
II.SGK’NIN PRİM VE DİĞER ALACAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN UYGULAMALAR ………………………………………………………………………………………………………………. 257
A.SGK ALACAKLARI BAKIMINDAN TEMİNAT …………………………………………………… 257
1.Teminat olarak kabul edilebilecek kıymetler …………………………………………… 257
2.Teminat Olarak Gösterilenlerin Değerlendirilmesi …………………………………… 258
B.ŞAHSÎ KEFALET ……………………………………………………………………………………….. 260
C.İHTİYATİ HACİZ ……………………………………………………………………………………….. 260
1.İhtiyati Haczin Uygulama Nedenleri ………………………………………………………. 260
2.İhtiyati Haczin Uygulanması Ve Dava Konusu Edilmesi …………………………….. 261
D.İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI ………………………………………………………………… 262
E.KURUM ALACAKLARINDA RÜÇHAN HAKKI ………………………………………………….. 262
F.İPTAL DAVASI AÇILMASI GEREKEN TASARRUFLAR ………………………………………… 263
G.ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARI VE MECBURİYETLERİ …………………………………… 265
H.TASFİYEYE İLİŞKİN KORUNMA UYGULAMALARI …………………………………………… 265
1.Tasfiyede Görevliler …………………………………………………………………………….. 265
2.Tasfiyede Sorumluluk ………………………………………………………………………….. 266
I.ORTAKLIĞIN FESHİNİ İSTEME …………………………………………………………………….. 266
İ.GECİKME ZAMMI ORANI …………………………………………………………………………… 266
K.İFLASIN AÇILMASINDAN SONRA GECİKME ZAMMI ………………………………………. 271
III.SGK ALACAKLARI BAKIMINDAN MAHSUP VE TECİL UYGULAMALARI ……………… 271
A.MAHSUP İŞLEMLERİ ………………………………………………………………………………… 271
1.Mahsup Sıralaması ……………………………………………………………………………… 271
2.Rızaen Yapılan Ödemelerde Mahsup……………………………………………………… 272
3.Cebri Tahsilatta Mahsup ……………………………………………………………………… 272
4.Tecilde Mahsup ………………………………………………………………………………….. 273
5.Tecil Bozulduğunda Mahsup İşlemleri ……………………………………………………. 273
B.TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİ ……………………………………………………….. 274
1.Tecil Ve Taksitlendirme Yetki Tutarları …………………………………………………… 276
2.Borçluların Tecil Ve Taksitlendirme Başvuruları ………………………………………. 277
3.Borçlunun Çok Zor Durum Halinin İncelenmesi ……………………………………….. 287
4.İlk Taksitin Ödenmesi, Tecil Ve Taksitlendirmenin Başlaması ……………………. 293
5.Tecil Ve Taksitlendirme Süresi Ve Kademeli Taksitlendirme ………………………. 293
6. Tecil Ve Taksitlendirmenin Değerlendirilmesi, Ödeme Planının Düzenlenmesi Ve Taksitlendirme Komisyonunun Karar Alması ……………………………………………… 296
7.Teminat Ve Teminat Aranılmayacak Durumlar ……………………………………….. 300
8.Teminat Olarak Gösterilen Taşınır Ve Taşınmazların Değer Tespitlerinin Yapılması ……………………………………………………………………………………………… 302
10.Ödemeler Nispetinde Hacizlerin Kaldırılması, Teminatın İadesi Ve Teminat Değişikliği …………………………………………………………………………………………….. 306
11. Aylık Taksitlerin Ve Cari Ay Primlerinin Aksatılması ………………………………. 308
X
12.Tecil Ve Taksitlendirme Şartlarına Uyulmaması …………………………………….. 310
13.Niyabeten Takipte Taksitlendirme İşlemleri ………………………………………….. 311
14.Daha Önce Yapılmış Olan Tecil Ve Taksitlendirmeler ……………………………… 311
15.Tecil Ve Taksitlendirmelerde Şahsi Kefaletin Kabul Edilmesi ……………………. 312
16.Tecil Ve Taksitlendirme Talepleri Uygun Görülmeyen Borçlular……………….. 312
17. Alt İşvereni Bulunan Borçluların Tecil Ve Taksitlendirme Talepleri …………… 313
19.Tecil Faizi …………………………………………………………………………………………. 314
IV.SGK’NIN PRİM VE DİĞER ALACAKLARININ CEBREN TAHSİLİNİN USUL VE ESASLARI ………………………………………………………………………………………………………………. 316
A.CEBREN TAKİP VE TAHSİL ŞEKİLLERİ …………………………………………………………… 316
1. Teminatlı Alacaklarda Takip ………………………………………………………………… 317
2.Ödeme Emri ……………………………………………………………………………………….. 317
3.Mal Bildirimi ………………………………………………………………………………………. 318
4.Hapsen Tazyik …………………………………………………………………………………….. 319
5.Haciz Yolu İle Takip ……………………………………………………………………………… 320
7.Üçüncü Kişilerdeki Menkul Malların, Alacak Ve Hakların Haczi …………………. 322
8.Gayrimenkul Malların Haczi …………………………………………………………………. 328
9.Haczedilemeyecek Mallar…………………………………………………………………….. 328
10.Kısmen Haczedilebilenler ……………………………………………………………………. 329
11.Kurumca Ödenen Gelir, Aylık Ve Ödeneklerin Haczi ……………………………….. 329
12.Fazlaya İlişkin Hacizler ……………………………………………………………………….. 330
13.İstihkak İddiaları ……………………………………………………………………………….. 335
14.Alacaklı Amme İdareleri Arasında Hacze İştirak …………………………………….. 335
B.MENKUL MALLARIN SATIŞ İŞLEMLERİ ………………………………………………………… 336
1.İlan……………………………………………………………………………………………………. 336
2.Teminat …………………………………………………………………………………………….. 336
3.Satış Mahalli ………………………………………………………………………………………. 337
4.Artırım ………………………………………………………………………………………………. 337
5.Malın 1. Artırımda Satılamaması ………………………………………………………….. 338
6.Satılamayan Mallar …………………………………………………………………………….. 338
7.Alıcının Malı Almaktan Vazgeçmesi ………………………………………………………. 339
8.Tellaliye Bedeli ……………………………………………………………………………………. 339
9.Borçluya Bilgi Verilmesi ……………………………………………………………………….. 340
10.Satış İşleminin Kesinleşmesi ……………………………………………………………….. 340
C.GAYRİMENKUL MALLARIN SATIŞ İŞLEMLERİ ……………………………………………….. 341
1.Gayrimenkul Satış Komisyonu ………………………………………………………………. 341
2.Gayrimenkullerde Değer Tespiti ……………………………………………………………. 341
3.Satış Şartnamesi …………………………………………………………………………………. 342
4.Gayrimenkul Satış İlanı ………………………………………………………………………… 343
5.İlanın Tebliği ………………………………………………………………………………………. 345
6.Artırım ………………………………………………………………………………………………. 345
7.Gayrimenkulün Birinci Artırımda Satılamaması ………………………………………. 346
XI
8.İhalenin Yapılamaması ………………………………………………………………………… 346
9.Alıcının Malı Almaktan Vazgeçmesi ………………………………………………………. 347
10.İhalenin Sonucu, Fesih Ve Tescil ………………………………………………………….. 347
11.Borçluya Bilgi Verilmesi ……………………………………………………………………… 348
V.İFLAS YOLU İLE TAKİP ……………………………………………………………………………… 349
A.İFLASIN İSTENMESİ ………………………………………………………………………………….. 349
B.İFLASIN ERTELENMESİ ……………………………………………………………………………… 349
8.BÖLÜM
4/1-a (SSK) SİGORTALILARI İÇİN PRİM BEL-GELERİNİN DÜZENLENMESİNİN USUL VE ESASLARI
I.PRİM BELGELERİNE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER ………………………………………. 351
II.AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNE GENEL BİLGİLERİN DOLDURULMASI ………. 352
A.İŞVEREN/ARACI/SİGORTALIYI GEÇİCİ OLARAK DEVRALANIN …………………………. 352
B.ÇALIŞTIRILAN SİGORTALILAR …………………………………………………………………….. 352
C.BELGEYE İLİŞKİN BİLGİLER ………………………………………………………………………… 352
Ç.BELGEYİ DÜZENLEYEN KİŞİYE AİT BİLGİLER ………………………………………………….. 353
D.İŞVEREN VE İŞYERİNE İLİŞKİN BİLGİLERİN DOLDURULMASI ……………………………. 353
E.SİGORTALILARA İLİŞKİN BİLGİLERİN DOLDURULMASI …………………………………… 353
1.Sigortalıların Sosyal Güvenlik Sicil Numaraları Ve Ad/Soyad Bilgilerinin Girişi 353
2.Sigortalıların, Prim Ödeme Gün Sayılarının, Prime Esas Kazançlarının, İşe Başlama Ve İşten Çıkış Tarihleri İle İşten Çıkış Nedenlerinin Girişi…………………. 354
3.Ay/Dönem İçinde Bazı Günlerde Çalışmamış Ve Çalışmadığı Günler İçin De Ücret Almamış Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması ………………. 356
4.İşverenlerce, SGK’dan GİG Ödeneği Alan Sigortalılara, İstirahatlı Oldukları Süreler İçin Ücret Ödenmesi Halinde Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması 356
5. Hafta Tatili Ücretine Hak Kazanıp Kazanılmamasına Göre Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması ………………………………………………………………………….. 357
6. Eksik Gün Nedenlerinin Ve İşten Çıkış Nedenlerinin Bildirilmesi ………………… 358
7.Sigorta Primi, İşsizlik Sigortası Primi Ve SGDP Primlerinin Hesaplanması ……. 362
G.BELGEYİ DÜZENLEYEN KİŞİYE İLİŞKİN BİLGİLER ……………………………………………. 367
III.AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN SGK’YA GÖNDERİLMESİ …………………….. 367
XII
A. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN SGK’YA VERİLME ŞEKLİ VE SÜRESİ ………. 367
B.YASAL SÜRESİ DIŞINDA KURUMA VERİLECEK/GÖNDERİLECEK OLAN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİ …………………………………………………………………………………….. 369
1.SGK’ Ya Gönderilme Şekli Ve Yapılan İşlemler …………………………………………. 369
2.Süresi Dışında Kuruma Verilen Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin İşleme Alınmasının Usul Ve Esasları ……………………………………………………………………. 369
IV.E-SİGORTA UYGULAMASINA BAŞVURULMASI, SÖZLEŞMENİN DÜZENLENMESİ VE ŞİFRE ZARFININ TESLİMİ …………………………………………………………………………….. 370
A.BAŞVURU ………………………………………………………………………………………………. 370
B.BAŞVURU FORMLARININ KAYDEDİLMESİ VE KLASE EDİLMESİ ……………………….. 372
C.E-SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN DÜZENLENMESİ VE ŞİFRE ZARFININ TESLİMİ ……….. 372
D.ŞİFRENİN İPTALİ ……………………………………………………………………………………… 373
E.ŞİFRENİN ÇALINMASI, KAYBOLMASI, UNUTULMASI ……………………………………… 373
V.AFET DURUMUNDA AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN VERİLME SÜRESİ …… 373
VI.PRİM BELGELERİNİN MÜCBİR SEBEPLERLE GÖNDERİLEMEMESİ VE PRİMLERİN SÜRESİ İÇİNDE ÖDENEMEMESİ ……………………………………………………………………. 374
VII.EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMUNUN DÜZENLENMESİ ……………………………………. 375
A.EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMU DÜZENLEYECEK İŞYERLERİ ………………………………. 375
B.EKSİK GÜN NEDENİN BELİRLENMESİ ………………………………………………………….. 376
C.EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULMASI …………………………………….. 377
D.EKSİK GÜN NEDENLERİNE İLİŞKİN BELGELERİN SGK’YA VERİLMEMESİ HALİNDE KURUMCA YAPILAN İŞLEMLER …………………………………………………………………….. 379
9.BÖLÜM
4/1-c (EMEKLİ SANDIĞI) SİGORTALILARI İÇİN PRİM BELGELERİNİN DÜZENLENME-SİNİN USUL VE ESASLARI
I.5510 S. KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN SONRA (4/1-C) KAPSAMINDA İLK DEFA SİGORTALI OLANLAR YÖNÜNDEN APHB’NİN DÜZENLENMESİ ………………….. 381
A.AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE BULUNMASI GEREKLİ BİLGİLER ……………… 381
1.Genel Bilgiler ……………………………………………………………………………………… 381
2.Belgenin Mahiyetinin Belirlenmesi ………………………………………………………… 382
3.Sigortalının Durum Kodunun Belirlenmesi ………………………………………………. 383
4.Ödenen Aylık Bilgileri…………………………………………………………………………… 383
XIII
5.Prim Ödeme Gün Sayılarının Belirlenmesi ………………………………………………. 385
B.AY/DÖNEM İÇERİSİNDE GÖREVE BAŞLAMA VE AYRILMA TARİHLERİ İLE NEDENLERİ ……………………………………………………………………………………………………………….. 386
II.5510 S. KANUNUN GEÇİCİ 4. M. GEREĞİNCE EMEKLİ KESENEK VE KURUM KARŞILIKLARI 5434 S. KANUNUN MÜLGA HÜKÜMLERİNE GÖRE TESPİT OLUNANLAR YÖNÜNDEN APHB’NİN DÜZENLENMESİ ………………………………………………………… 387
A.YASAL DAYANAK …………………………………………………………………………………….. 387
B.AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE BULUNMASI GEREKLİ BİLGİLER ……………… 388
1.Genel Bilgiler ……………………………………………………………………………………… 388
2.Belgenin Mahiyeti ………………………………………………………………………………. 388
3.Durum Kodunun Belirlenmesi ……………………………………………………………….. 389
4.Emekli Keseneğine ve Ödemeye Esas Aylık Bilgileri ………………………………….. 390
5.Kıdem Hizmet Süresi ……………………………………………………………………………. 391
6.Emekli Keseneğine Esas Aylık Toplamı …………………………………………………… 391
7.Tahakkuk Ettirilen Kesenek, Karşılık, Genel Sağlık Sigortası Primi ve Diğer Kesintiler ………………………………………………………………………………………………. 392
8.Ay İçerisinde Göreve Başlama ve Ayrılma ………………………………………………. 394
III.4/1-C KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR YÖNÜNDEN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SGK’YA VERİLME ŞEKLİ VE SÜRELERİ …………………………………………… 395
A.AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN İNTERNET ORTAMINDA KURUMA GÖNDERİLMESİ …………………………………………………………………………………………. 395
1.Zorunluluğun Kapsamı ………………………………………………………………………… 395
2. Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin İnternet Ortamında Gönderilmesi …………. 395
B.AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN KURUMA VERİLME SÜRESİ …………………. 395
C.SONRADAN VERİLEN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİ ………………………………. 397
10.BÖLÜM
SGK PRİM TEŞVİKLERİ
I.5084 SAYILI YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ ……………………………………… 399
A.GENEL OLARAK 5084 VE 5350 S. KANUNLARDA YER ALAN TEŞVİKLER …………….. 399
B.5084 S. KANUN ÖNGÖRÜLEN TEŞVİKTEN 01.01.2009 TARİHİNDEN İTİBAREN YARARLANMA ŞARTLARI …………………………………………………………………………….. 400
C.YATIRIMIN TAMAMLANMIŞ OLDUĞUNUN BELGELENMESİ …………………………… 402
D.YATIRIMA BAŞLANMIŞ OLDUĞUNUN BELGELENEMEMESİ ……………………………. 404
XIV
E.YATIRIMA BAŞLANMIŞ OLDUĞUNUN BELGELENMESİNE RAĞMEN YATIRIMIN TAMAMLANMIŞ OLDUĞUNUN BELGELENEMEMESİ ……………………………………….. 404
F.5084 S.K.NUN 5350 S.KANUNLA DEĞİŞTİRİLMEDEN ÖNCEKİ 2/A M.NİN KAPSAMINA GİREN 36 İLDE YATIRIMA BAŞLAMA VEYA TAMAMLAMA ŞARTLARINI GERÇEKLEŞTİREN İŞVERENLERİN ESKİ HÜKÜMLER DOĞRULTUSUNDA TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI …………………………………………………………………………….. 405
G.TEŞVİKTEN YARARLANMAK AMACIYLA YAPILACAK OLAN BAŞVURUNUN ŞEKLİ VE ÜNİTELER YAPILACAK İŞLEMLER …………………………………………………………………… 408
Ğ.18.2.2009 TARİHLİ 5838 S. KANUNLA 5084 S. KANUNLA SAĞLANAN TEŞVİK İŞLEMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ………………………………………………………… 409
H.5084 S. KANUNUN 4. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİNDEN YARARLANMA SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ……….. 410
II.26.5.2008 TARİHİNDE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 763 S.KANUNLA GETİRİLEN 18-29 ERKEK VE 18 YAŞINDAN BÜYÜK KADIN SİGORTALILARA YÖNELİK SİGORTA PRİM TEŞVİKİ ……………………………………………………………………………………………. 412
A.YASAL DAYANAK …………………………………………………………………………………….. 412
B.YARARLANMA ŞARTLARI ………………………………………………………………………….. 413
1.Sigortalılar Yönünden Aranılan Şartlar …………………………………………………… 414
2.İşyeri Yönünden Aranılan Şartlar …………………………………………………………… 420
3.İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak İşveren Hissesi Sigorta Priminin Hesaplanması ……………………………………………………………………………………….. 425
4. Aracısı Bulunan İşyerleri Ve Aracılarla İlgili İşlemler ………………………………… 427
5.Çalıştırdığı Sigortalıları Kuruma Bildirmeyenler Hakkında Yapılacak İşlemler. 429
6.Teşvikten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli …………… 430
7.İşveren Hissesi Sigorta Prim Teşvikinden Yararlanmada Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilmesi ve Muhteviyatı Primlerin Ödenmesine İlişkin Şartlar …… 430
8.Diğer Teşvik Kanunlarından Yararlanan İşverenlerin Geçici 7. Madde Hükmünden Yararlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar …………………………………. 431
9.Muvazaalı İşlemlerin Önlenmesi …………………………………………………………… 432
10.Diğer Hususlar ………………………………………………………………………………….. 433
C.18/2/2009 TARİHLİ 5838 S. KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ……………………… 433
III.5 PUAN SGK PRİM İNDİRİMİ TEŞVİKİ …………………………………………………………. 435
A.YASAL DAYANAK …………………………………………………………………………………….. 435
B.MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI PRİMİNDEN 5 PUANLIK İNDİRİMİN KAPSAMI ………………………………………………………………………………………………….. 437
1.Kapsama Giren İşverenler ……………………………………………………………………. 437
2.Kapsama Giren Sigortalılar ………………………………………………………………….. 437
3. İşveren Hissesinden 5 Puanlık Kısmının Hazinece Karşılanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar …………………………………………………………………………………………………. 437
4. Tahakkuk Eden Sigorta Primlerinin Yasal Süresi İçinde Ödenmesi …………….. 446
5.Hazinece Karşılanacak Beş Puanlık Kısmının Hesaplanması………………………. 446
XV
6.APH Belgelerinin Yasal Süresi İçinde Verilmiş ve Muhteviyatı Primlerinin de Süresi İçinde Ödenmiş Sayıldığı Hallerde 5 Puanlık Prim İndiriminden Yararlanmanın Usul ve Esasları ……………………………………………………………….. 449
7. Afet Nedeniyle APH Belgesinin Verilme Süresi İle Muhteviyatı …………………. 451
8.Kurum Alacaklarının KDV İade Alacağından Mahsup Suretiyle Ödenmesi …… 452
9.Diğer Teşvik Kanunlarından Yararlanan İşverenlerin 81.Md.nin (ı) Bendinde Öngörülen Sigorta Prim İndiriminden Yararlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar . 454
C.ALT İŞVERENİ BULUNAN İŞYERLERİ VE ALT İŞVERENLERLE İLGİLİ İŞLEMLER ……… 454
D.MUVAZAALI İŞLEMLERİN ÖNLENMESİ İÇİN SGK’NIN YAPACAĞI İŞLEMLER ………. 456
E.ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR …………………………………………………………………… 457
F.BANKALAR, SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ, ODA, BORSA VE BİRLİKLER, SANDIK STATÜSÜNE TABİ PERSONELLERİNDEN DOLAYI 5 PUANLIK PRİM İNDİRİMİNDEN YARARLANILMASI ………………………………………………………………… 458
1.Kapsam ……………………………………………………………………………………………… 458
2.Prim, İdari Para Cezası İle Bunlara İlişkin Gecikme Cezası Ve Gecikme Zammı Borcunun Bulunmaması …………………………………………………………………………. 459
3.Sandık Statüsüne Tabi Personele İlişkin Bildirimlerin Süresi İçinde Yapılması Ve Muhteviyatı Primlerin Süresi İçinde Ödenmesi …………………………………………… 460
4.Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigortaları Primlerinin İşveren Hissesinin Hazinece Karşılanacak Beş Puanlık Kısmının Hesaplanması ………………………………………. 460
5.Özürlü Sandık Personelinden Dolayı 5 Puan İndiriminden Yararlanılması ……. 461
G.TORBA (6111 S.)KANUNLA 5 PUANLIK PRİM TEŞVİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ……………………………………………………………………………………………………………….. 466
IV.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNDE SGK PRİM TEŞVİKLERİ ……………………………………………………………………………………………….. 470
A.YASAL DAYANAK …………………………………………………………………………………….. 470
B.KAPSAMA GİREN İŞYERLERİ ………………………………………………………………………. 474
C.KAPSAMA GİREN İŞYERLERİNCE YAPILACAK BAŞVURUNUN ŞEKLİ VE YERİ ……….. 475
D.BAŞVURU ÜZERİNE ÜNİTELERCE YAPILACAK İŞLEMLER ………………………………… 475
E.SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİNDEN YARARLANILMAYA BAŞLANILACAK TARİH ………………………………………………………………………………………………………. 476
F.KAPSAMA GİREN SİGORTALILAR ……………………………………………………………….. 477
G.KAPSAMA GİRMEYEN SİGORTALILAR …………………………………………………………. 479
Ğ.SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ………….. 479
H.SİGORTA PRİMİ DESTEĞİNDEN YARARLANABİLMEK İÇİN APHB.LERİNİN VERİLMESİ ……………………………………………………………………………………………………………….. 480
I.SİGORTA PRİMİ DESTEĞİNDEN YARARLANILABİLMESİ İÇİN ARGE MERKEZLERİNDE ÇALIŞTIRILMASI GEREKEN ASGARİ ARGE PERSONELİ ……………………………………… 482
1.Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren İşletmeler …………………. 486
2.Diğer Teşvik Kanunlarından Yararlanan İşverenlerin 5746 S. Kanunda Öngörülen Destek Hükmünden Yararlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar ………………………. 486
XVI
İ.SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİNİN MALİYE BAKANLIĞINCA KARŞILANACAK KISMININ HESAPLANMASI…………………………………………………………………………… 487
J.KAPSAMA GİREN SİGORTALILARA YAPILAN, ANCAK KAPSAMA GİRMEYEN ÖDEMELER ……………………………………………………………………………………………….. 488
K.İŞYERLERİNİN KONTROLÜ, DENETİMİ VE MUVAZAALI İŞLEMLERİN ÖNLENMESİ . 493
L.AYNI İŞVERENİN KAPSAMA GİREN BİRDEN FAZLA İŞYERİ ……………………………….. 494
M.KAPSAMA GİREN İŞLETMELERİN DEVREDİLMESİ ………………………………………… 494
N.DESTEK UYGULAMASININ SONA ERDİĞİ HALLER …………………………………………. 495
O.DİĞER HUSUSLAR ……………………………………………………………………………………. 495
V.TUBİTAK TARAFINDAN SAĞLANACAK DESTEKLERDEN YARARLANMAK ÜZERE DÜZENLENECEK YAZILAR ……………………………………………………………………………. 496
VI.ÖZÜRLÜ SİGORTALILARIN İSTİHDAMINA İLİŞKİN İŞVEREN HİSSESİ PRİM TEŞVİKİ 502
A.YASAL DAYANAK …………………………………………………………………………………….. 502
B.4857 S.KANUNUN 30. MADDESİNDE DÜZENLENEN SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİKİNDEN YARARLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ………………………….. 503
1.Kapsam ……………………………………………………………………………………………… 503
2.Özürlü Statüsünde Çalıştırılan Sigortalılara İlişkin Yapılacak Başvurunun Şekli ve İstenilecek Belgeler ………………………………………………………………………………… 504
3.Başvuru Üzerine Sosyal Güvenlik İl/ Merkez Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler……………………………………………………………………………………………………………. 505
4.APHB’lerinin Verilmesi, Hazinece Karşılanacak Olan İşveren Hissesi Sigorta Priminin Hesaplanması ve Primlerin Ödenmesi ………………………………………….. 506
C.PRİMLERİN ÖDENMESİ …………………………………………………………………………….. 509
D.DİĞER TEŞVİK KANUNLARINDAN YARARLANAN İŞVERENLERİN ÖZÜRLÜ İSTİHDAMI TEŞVİKİNDEN YARARLANMALARI …………………………………………………………………. 510
E.DİĞER HUSUSLAR ……………………………………………………………………………………. 510
VII.4447 S. KANUNUN GEÇİCİ 9. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN İŞVEREN HİSSESİ SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ ……………………………………………………………………………… 513
A.4447 S. KANUNUN GEÇİCİ 9. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN İŞVEREN HİSSESİ SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİNİN YASAL DAYANAĞI …………………………………………………………….. 513
B.4447 S. KANUNUN GEÇİCİ 9. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI ………………………………………………………………………………………………….. 515
1.Sigortalının 18.08.2009 ila 31.12.2009 Tarihleri Arasında İşe Alınmış Olması 515
2.Sigortalının İşe Giriş Tarihinden Önceki 3 Aylık Dönemde SGK’ya Verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde Kayıtlı Olmaması ………………………………………….. 516
3.Sigortalının Fiilen Çalışması ………………………………………………………………….. 517
4.Sigortalının, 2009/Nisan Ayına İlişkin Olarak Düzenlenmiş APHB’de Kayıtlı Sigortalı Sayısına İlave Olarak İşe Alınmış Olması ………………………………………. 518
C.ÇALIŞTIRDIĞI SİGORTALILARI KURUMA BİLDİRMEYEN İŞYERLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER …………………………………………………………………………………. 526
XVII
D.4447 S. KANUNUN GEÇİCİ 9. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİKİ KAPSAMINA GİRMEYEN İŞYERLERİ, İŞVEREN VE SİGORTALILAR ….. 527
E.DİĞER TEŞVİK KANUNLARINDAN YARARLANAN İŞVERENLERİN GEÇİCİ 9. MADDE HÜKMÜNDEN YARARLANMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ……………………….. 528
F.506 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 20. MADDESİNE TABİ SANDIKLARIN TEŞVİKTEN YARARLANMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR…………………………………………….. 528
G.MUVAZAALI İŞLEMLER …………………………………………………………………………….. 528
Ğ.4447 S. KANUNUN GEÇİCİ 9. MADDESİYLE ÖNGÖRÜLEN TEŞVİKTEN YARARLANMA SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN UYGULAMALAR ………………………………………… 530
1.Yararlanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Yasal Değişiklik ……………………….. 530
2.Yeni Uygulamdan Yararlanma Şartları …………………………………………………… 530
VIII.4447 S. KANUNUN 50. MADDESİNİN 5. FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ ……………………………………………………………………………………………………. 535
A.YASAL DAYANAK …………………………………………………………………………………….. 535
B.4447 S. KANUNUN 50. MADDESİNİN 5. FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI …………………………………………………………………………….. 536
2.Sigortalının, İşe Giriş Tarihi İtibariyle İşsizlik Ödeneği Almaya Hak Kazanmış Olması …………………………………………………………………………………………………. 537
3.Sigortalının İşe Alındığı Tarihten Önceki Aydan Başlanarak, Son 6 Aylık Dönemde APHB’lerinde Bildirilen Ortalama Sigortalı Sayısına İlave Olarak İşe Alınmış Olması ………………………………………………………………………………………. 538
4.İşsizlik Ödeneği Almaya Hak Kazanmış Olan Sigortalının, İşsizlik Ödeneği Almaya Hak Kazanmadan Önce Son Çalıştığı İşyeri Haricindeki Bir İşyerinde İşe Başlamış Olması ……………………………………………………………………………………. 543
C.TEŞVİKTEN YARARLANMAK AMACIYLA YAPILACAK OLAN BAŞVURUNUN ŞEKLİ… 544
D.SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİNDEN YARARLANILACAK OLAN SÜRE ……………………….. 545
1.Sigortalının, İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Süresi İçinde Birden Fazla İşyerinde Çalışması ………………………………………………………………………………… 546
2.Sigortalının, İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Süresi İçinde Çalışmaya Başladığı İşyerinden, İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Süresi Sona Ermeden Ayrılarak, Yine Kalan İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Süresi İçinde Yeniden Çalışmaya Başlamış Olması …………………………………………………………………………………………………. 547
3.Sigortalının, İşsizlik Ödeneği Alma Süresi İçinde Çeşitli Nedenlerle Ay İçinde Bazı İş Günlerinde Çalışmamış Ve Çalışmadığı Günler İçin De Ücret Almamış Olması 549
E.İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN KARŞILANACAK SİGORTA PRİMLERİNİN HESAPLANMASI …………………………………………………………………………………………. 550
F.APHB.LERİNİN DÜZENLENMESİ İLE MUHTEVİYATI SİGORTA PRİMLERİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİNİN ÖDENMESİ …………………………………………………………………. 552
G.ALT İŞVERENLERİ OLAN İŞYERLERİNDE TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI ……. 553
Ğ.4447 S. KANUNUN 50. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ KAPSAMINA GİRMEYEN İŞYERLERİ ……………………………………………. 554
XVIII
H.DİĞER TEŞVİK KANUNLARINDAN YARARLANAN İŞVERENLERİN 4447 S. KANUNUN 50. MADDESİNİN 5. FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİNDEN YARARLANMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR…………………………………………….. 555
I.MUVAZAALI İŞLEMLER ……………………………………………………………………………… 556
İ.DİĞER HUSUSLAR …………………………………………………………………………………….. 557
IX.KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİ TEŞVİKİ ………………………………………….. 557
A.YASAL DAYANAĞI ……………………………………………………………………………………. 557
B.BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ …………………………………………………………………………… 558
C.AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN DÜZENLENMESİ ……………………………….. 559
D.SİGORTA PRİM TEŞVİKİNDEN YARARLANILABİLECEK AZAMİ SİGORTALI SAYISI … 560
E.YARARLANMA SÜRESİ ……………………………………………………………………………… 562
F.KARŞILANACAK İŞVEREN HİSSESİ SİGORTA PRİM TUTARININ HESAPLANMASI …. 562
G.DİĞER TEŞVİK KANUNLARINDAN YARARLANAN İŞVERENLERİN 5225 S. KANUNDA ÖNGÖRÜLEN TEŞVİKTEN YARARLANMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ………… 565
Ğ.İŞYERİNİN DEVREDİLMESİ HALİNDE YAPILAN İŞLEMLER ……………………………….. 567
H.İŞYERİNİN FAALİYETİNİN SONA ERMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER …………. 567
I.TEŞVİĞE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR ……………………………………………………………… 568
X.TORBA (6111 SAYILI)KANUNLA 01.03.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMEK ÜZERE TEŞVİK UYGULAMALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER …………………………………….. 570
A.TORBA (6111 SAYILI)KANUNLA GENEL OLARAK TEŞVİK MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER …………………………………………………………………………………………… 570
B.5 PUANLIK PRİM TEŞVİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER …………………………………. 570
C.4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 7. VE GEÇİCİ 9. MADDELERİNDE DÜZENLENEN PRİM DESTEKLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ………………………………………………………. 574
D.TORBA KANUNLA GETİRİLEN YENİ TEŞVİK ( 4447 S. K.NUN G. 10. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİĞİ) …………………………………. 577
1.4447 Sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesinde Yer Alan Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanma Şartları ve Süresi …………………………………….. 578
1.4- Destekten Yararlanma Süresi İle İlgili Ortak Hükümler …………………………. 597
2.Sigorta Primlerinin Hazine ve İşsizlik Sigortası Fonu Tarafından Karşılanacak Kısımlarının Hesaplanması ……………………………………………………………………… 600
3.Destek Kapsamına Girmeyen Sigortalılar ……………………………………………….. 602
4.Alt İşvereni Bulunan İşyerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler …………………… 602
5.Çalıştırdığı Sigortalıları Kuruma Bildirmeyen İşyerleri Hakkında Yapılacak İşlemler ………………………………………………………………………………………………… 604
7.G. 20. M. Kapsamında Sandık Statüsüne Tabi Çalışan Sigortalılardan Dolayı Destekten Yararlanma Usul ve Esasları …………………………………………………….. 609
8.Muvazaalı İşlemlerin Önlenmesi …………………………………………………………… 610
9.4447 S. Kanunun G. 10. Maddesinde Öngörülen Prim Desteği İle İlgili Diğer Hususlar ……………………………………………………………………………………………….. 610
XIX
E.YÜRÜRLÜKTEKİ BAZI SİGORTA PRİM DESTEĞİ UYGULAMALARI İLE İLGİLİ TEREDDÜT EDİLEN HUSUSLAR ……………………………………………………………………………………… 613
XI.YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİNDEN YARARLANMANIN USUL VE ESASLARI …….. 619
A.YASAL DAYANAK …………………………………………………………………………………….. 619
B.SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİNDEN YARARLANILACAK OLAN İŞYERLERİ ……………………………………………………………………………………………………………….. 620
C.SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİNDEN YARARLANILMAYA BAŞLANILACAK TARİH ………………………………………………………………………………………………………. 620
D.SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİNDEN YARARLANILACAK SİGORTALILAR ……………………………………………………………………………………………………………….. 621
E.SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİNDEN YARARLANILACAK SÜRE ……….. 624
F.SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİNDEN YARARLANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ DİĞER ŞARTLAR …………………………………………………………………………………………. 629
1.Yasal Ödeme Süresi Geçmiş Sigorta Primi, İşsizlik Sigortası Primi, İPC Ve Bunlara İlişkin GC Ve GZ Borçlarının Bulunmaması/Yeniden Yapılandırılmış Veya Tecil Ve Taksitlendirilmiş Olması …………………………………………………………………………. 629
2. 6183 S. Kanunun 22/A Maddesi Uyarınca Maliye Bakanlığı Tahsilat Dairelerine Müracaat Tarihinden Önceki 15 Gün İçinde Vadesi Geçmiş Borcunun Bulunmaması………………………………………………………………………………………… 631
3. Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin 25510 No.Lu Kanun Numarası Seçilerek Yasal Süresi İçinde Kuruma Gönderilmesi ………………………………………………………….. 632
4.Sigorta Primlerinin Yasal Süresi İçinde Ödenmesi ……………………………………. 632
G.2009/1 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA HAZİNECE KARŞILANACAK SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİNİN HESAPLANMASI ………………………………………………. 632
H.ALT İŞVERENİ BULUNAN ASIL İŞVERENLERİN VE ALT İŞVERENLERİN SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİNDEN YARARLANMALARI ……………………………………….. 634
I.YATIRIM TAMAMLAMA VİZESİ YAPILMIŞ TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAKİNE VE TEÇHİZATIN, DEVİR, SATIŞ, İHRAÇ VEYA KİRALANMASI ……………………………….. 635
İ.SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİNDEN YARARLANMAMALARI GEREKTİĞİ HALDE YARARLANAN İŞVERENLERLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER …………………….. 636
K.DİĞER TEŞVİK KANUNLARINDAN YARARLANAN İŞVERENLERİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞDE ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİNDEN YARARLANMALARI …………………………………………………………………………………….. 637
L.HAZİNECE KARŞILANAN SİGORTA PRİM TUTARLARININ SGK’YA AKTARILMASI …. 639
XII.2002 YILINDA KABUL EDİLEN 6 BÖLGELİ SİGORTA PRİM TEŞVİĞİ UYGULAMALARI ………………………………………………………………………………………………………………. 639
A.6 BÖLGELİ SİGORTA PRİM TEŞVİĞİNE İLİŞKİN YASAL DAYANAK ……………………… 639
B.KAPSAMA GİREN İŞYERLERİ ……………………………………………………………………… 641
C.YARARLANILMAYA BAŞLANILACAK TARİH …………………………………………………… 641
XX
D.YARARLANILABİLECEK SİGORTALILAR ………………………………………………………… 642
E.YARARLANILACAK AZAMİ SÜRE VE PRİM TUTARI …………………………………………. 645
F.TEŞVİKTEN YARARLANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ DİĞER ŞARTLAR ……………………… 650
1.APHB’nin SGK’ya 16322/26322 Sayılı Kanun Numarası Seçilerek Yasal Süresi İçinde Gönderilmesi ……………………………………………………………………………….. 650
2.Yasal Ödeme Süresi Geçmiş Sigorta Primi, İşsizlik Sigortası Primi, İPC Ve Bunlara İlişkin GC ve GZ Borçlarının Bulunmaması/ Yeniden Yapılandırılmış Veya Tecil Ve Taksitlendirilmiş Olması …………………………………………………………………………. 651
3.6183 s. Kanunun 22/A Maddesi Uyarınca Maliye Bakanlığı Tahsilat Dairelerine Müracaat Tarihinden Önceki 15 Gün İçinde Vadesi Geçmiş Borcunun Bulunmaması………………………………………………………………………………………… 653
4.Sigorta Primlerinin Yasal Süresi İçinde Ödenmesi ……………………………………. 653
G.TEŞVİK KAPSAMINDAKİ PRİM DESTEĞİNİN HESAPLANMASI …………………………. 654
Ğ.ALT İŞVERENLERİN SİGORTA PRİM DESTEĞİNDEN YARARLANMALARI ……………. 657
H.TEŞVİKTEN YERSİZ YARARLANAN İŞVERENLERLE İLGİLİ YAPILAN İŞLEMLER ……… 658
İ.KAÇAK VE SAHTE SİGORTALI BİLDİRİMİNDE BULUNAN İŞVERENLERLE İLGİLİ YAPILAN İŞLEMLER ………………………………………………………………………………………………….. 659
İ.DİĞER KANUNLARDA ÖNGÖRÜLEN TEŞVİKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLERİN 2012/1 S. TEBLİĞDE ÖNGÖRÜLEN PRİM DESTEĞİNDEN YARARLANMALARI ……….. 660
11.BÖLÜM
SGK PRİM, İCRA VE PRİM BELGELERİ
İHTİLAFLARINA İLİŞKİN
YARGITAY KARARLARI
I.SGK PRİM İHTİLAFLARINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI ………………………………. 663
A.YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI ……………………………………………. 663
1.Çırakların Primlerinden Dolayı Sorumluluk ……………………………………………… 663
2.Prim Borçlarına Halef Olma-Müteselsil Sorumluluk …………………………………. 668
3.Prim Alacağı Ve Prim Tevfikatı …………………………………………………………….. 672
4.Prim Borcu Ve Gecikme Zammına Dayalı Ödeme Emrinin İptali ………………… 675
5.Prim Tevfikatı Ve Tam Sigortalılık…………………………………………………………. 678
6.İşsizlik Sigorta Primi Ve Kapsam Dışı Personel ………………………………………… 681
7.Aylık Alanlardan Kesilecek Sağlık Sigortası Primi …………………………………….. 688
8.Eski Ve Yeni İşverenin Prim Borçlarından Sorumluluğu …………………………….. 691
B.PRİM İHTİLAFLARINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI…………………………………….. 695
1.Prim Borcundan Asıl İşveren Ve Aracının Sorumluluğu …………………………….. 695
XXI
2.Prim Ödeme Süresinin Hesabında Lehe Olan Hükmün Uygulanması ………….. 696
3.Taksitlendirme,Prim Borcu ve G.Zammı …………………………………………………. 697
4. Prim Borcu Ve Sigortalılığın Tespiti ………………………………………………………. 698
5.Asgari İşçilik Tutarı Prim Borcu VeGecikme Zammı ………………………………….. 701
6.Mükerrer Prim ……………………………………………………………………………………. 702
7.Re’sen Tahakkuk Ettirilen Prim Ve Gecikme Zammı …………………………………. 703
8.Kısmi Prim Ödeme Koşulları …………………………………………………………………. 705
9.İşveren Sigorta Prim Paylarında Teşvik ………………………………………………….. 707
10.Üçüncü Kişinin Aracılığı Ve Prim ………………………………………………………….. 709
11. Hak Düşürücü Süre Ve Prim ……………………………………………………………… 712
12. Hizmet Cetveli- Prim Alacağı ……………………………………………………………… 713
13.Özel Sağlık Sigortası Primi- Prim Alacağı ………………………………………………. 715
14.Prim Ve GZ- Sigortalı Sayılanlar ………………………………………………………….. 718
II.SGK İCRA İHTİLAFLARINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI ………………………………. 719
A.YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI ……………………………………………. 719
1. İcra Takibinin İptali- Kötüniyet Tazminatı ………………………………………………. 719
2.Menfi Tespit Davası Ve Ödeme Emrinin İptali …………………………………………. 723
3.Ödeme Emrinin İptali Davasında Harçtan Muafiyet…………………………………. 730
B.İCRA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI ………………………………………… 742
1.Zararlandırıcı Sigorta Olayı Sonucu Kurum Zararına Neden Olan Sigortaladığı Araç Sürücüsünün Kusuruna Karşılık Gelen Miktarda Davalı Kuruma Ödeme Yapmasına Karşın, Aynı Borç Nedeniyle Tekrar İcra Takibi ………………………….. 742
2.İcra Takibinin İptali Ve Şirket Ortağının Prim Borcundan Sorumluluğu ……….. 744
3.İcra İnkar Tazminatı Ve Sigorta Şirketinin Sorumluluğu …………………………… 746
4.LTD Şirketin Borcundan Dolayı Ortakların Sorumluluğu Ve İhtiyati Haczin Şartları …………………………………………………………………………………………………. 747
5.Tüzel Kişiliğe Haiz İşverenlerin Üst Düzey Yönetici Ve Yetkililerinin Kuruma Karşı İşverenleriyle Müteselsilen Sorumlulukları ………………………………………………… 749
6.Ödeme Emrinin İptali Davası ………………………………………………………………… 750
7.Ödeme Emrine İtiraz, Vekalet Ücretinin Tespiti ……………………………………….. 751
8.Borçlu Olmadığının Tespiti Ve Haciz İhbarnamesi …………………………………… 752
9.Kefil Ve Yabancı Şahıs Veya Kurumlar Mümessillerini Takip ……………………… 754
10.Haczedilemeyecek Mallar Ve Primlerin Ödenmesi ………………………………… 756
11.Haczin Kaldırılması- Nafaka Borçları ……………………………………………………. 758
12. Haczi Caiz Olmayan Mallar Ve Haklar İle Prim Alacakları …………………….. 759
13. Alacaklı İle Borçlu Sıfatının Birleşmesi …………………………………………………. 761
III.SGK PRİM BELGELERİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI ……………………………….. 763
A.YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI ……………………………………………. 763
1.Prim Belgeleri-Resen tescil …………………………………………………………………… 763
3.Prim Belgeleri Ve Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları ………………………… 769
XXII
B.PRİM BELGELERİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI ……………………………………….. 774
1.Eksik Bildirimi Ve Prim Belgeleri ……………………………………………………………. 774
2.Prim Belgesi Ve Sigortalılık Süresi …………………………………………………………. 776
3.Sahte Sigortalı Olan Çocuklar İçin Düzenlenen Aylık Prim Ve Hizmet Belgeleri777
4.Hizmet Tespiti VePrim Belgeleri ……………………………………………………………. 781
12.BÖLÜM
SGK’YA İTİRAZ VE DAVA YOLLARI
I.PRİM BELGELERİNE BAĞLI OLARAK UYGULANMAKTA OLAN İDARİ PARA CEZALARI ………………………………………………………………………………………………………………. 785
II.SGK’YA İTİRAZ………………………………………………………………………………………… 787
A.GENEL OLARAK SGK’YA İTİRAZ VE DAVA YOLLARI ………………………………………… 787
B.SSK UYGULAMASINDA İTİRAZ …………………………………………………………………… 787
1.İtirazı Değerlendiren Komisyonun Teşekkülü ………………………………………….. 787
2.İtirazların Değerlendirilmesi …………………………………………………………………. 788
C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU UYGULAMASINDA İTİRAZ ………………………………… 789
1.Genel Olarak SGK İtiraz Komisyonları …………………………………………………….. 789
2.Prim Tahakkuk İtiraz Komisyonu …………………………………………………………… 789
3.SGK İdari Para Cezaları İtiraz Komisyonu ……………………………………………….. 790
4.İşkolu Kodu İtiraz Komisyonu………………………………………………………………… 791
5.İtirazın Değerlendirilmesinde Ortak Konular …………………………………………… 791
6.Örnek İtiraz Dilekçesi Örnekleri …………………………………………………………….. 792
III.DAVA YOLLARI ………………………………………………………………………………………. 794
A.SGK İDARİ PARA CEZALARINA DAVA YOLUNUN YASAL DAYANAĞI ………………….. 794
B.ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ …………………………………………………………………………… 795
C.İDARİ PARA CEZALARI DIŞINDA KALAN BÜTÜN İŞLEMLERE KARŞI DAVA YOLU ….. 797
1.Yetkili Mahkeme …………………………………………………………………………………. 797
2.Temyiz Yolu ……………………………………………………………………………………….. 803
KAYNAKÇA ……………………………………………………………………………………………….. 805

I
İÇİNDEKİLER
1.BÖLÜM
SGK UYGULAMASINDA PRİM
VE PRİM ORANLARI
I.GENEL OLARAK PRİM KAVRAMI, PRİMLERİN HUKUKSAL NİTELİĞİ VE SGK UYGULAMASINDA PRİM ………………………………………………………………………………… 1
A.PRİM KAVRAMI VE PRİMLERİN HUKUKSAL NİTELİĞİ ……………………………………….. 1
1.Vergi Görüşü ………………………………………………………………………………………….. 2
2.Ücret Görüşü …………………………………………………………………………………………. 3
3.Karma Görüş …………………………………………………………………………………………. 3
B.SSK DÖNEMİNDE PRİMLER ………………………………………………………………………….. 4
1.Genel Olarak SSK Uygulamasında Prim ……………………………………………………… 4
2.SSK Döneminde Asgari İşçilik Uygulamasında Prim …………………………………….. 4
C.SGK UYGULAMASINDA PRİMLER …………………………………………………………………… 5
II.SGK PRİMLERİNE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER …………………………………………….. 5
III.SGK’NIN FİNANSMANDA PRİMLERVE PRİM ORANLARI ……………………………………. 6
A.PRİM ALINMASI ZORUNLULUĞU …………………………………………………………………… 6
B.PRİM ORANLARI …………………………………………………………………………………………. 7
1. SSK Döneminde Uygulanan Prim Oranları …………………………………………………. 7
2. SGK Uygulamasında Prim Oranları …………………………………………………………… 9
3.(4/1-c) Kapsamında Çalışanların Prim Oranları …………………………………………. 22
4. (4/b) Kapsamındaki Sigortalıların Prim Oranları ………………………………………. 24
5. 5510 s. Kanun EK-5 ve EK-6 Madde Kapsamındaki Sigortalıların Prim Oranları……………………………………………………………………………………………………………… 24
II
2.BÖLÜM
4/1-a (SSK) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILA-RIN PRİME ESAS KAZANÇ UYGULAMALARI
I.PRİME ESAS TUTULACAK KAZANÇLAR ………………………………………………………….. 27
A.YASAL DAYANAK ………………………………………………………………………………………. 27
B.ÜCRET VE ÜCRET NİTELİĞİNDEKİ KAZANÇLARIN PRİME TABİ TUTULMASI …………. 33
C.ÜCRET VE ÜCRET NİTELİĞİ DIŞINDAKİ KAZANÇLARIN PRİME TABİ TUTULMASI …… 35
1.Hizmet Akdi Devam Eden Sigortalılar Yönünden ……………………………………….. 37
2.Hizmet Akdi Sona Ermiş Olan Sigortalılar Yönünden ………………………………….. 37
D.HİZMET AKDİNİN FESHİNİN GEÇERSİZLİĞİ HALİNDE YAPILACAK ÖDEMELER ……… 37
E.SİGORTALILARIN İDARİ YARGI KARARLARINA İSTİNADEN GÖREVLERİNE İADE EDİLMESİ ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM …………………………………………………………….. 38
F.PRİME ESAS KAZANCIN ÜST SINIRINI AŞAN ÜCRET DIŞINDAKİ ÖDEMELER …………. 39
G.İSTİSNA OLARAK SAYILMAYAN DİĞER ÖDEMELER …………………………………………. 40
II.KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR ……………………………………………… 40
A.YEMEK PARALARI ……………………………………………………………………………………… 40
B.ÇOCUK ZAMMI …………………………………………………………………………………………. 41
C.AİLE ZAMMI (YARDIMI) ……………………………………………………………………………… 42
D.YEMEK PARASI İLE ÇOCUK VE AİLE ZAMLARININ YILLIK OLARAK BİR DEFADA ÖDENMESİ ………………………………………………………………………………………………….. 43
1.Yemek Parası İçin………………………………………………………………………………….. 43
2.Çocuk Zammı İçin …………………………………………………………………………………. 43
3.Aile Zammı İçin …………………………………………………………………………………….. 43
E.İŞVERENLER TARAFINDAN SİGORTALILAR İÇİN ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARINA VE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ VE BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYLARI TUTARLARI …………………………………………………………….. 43
III.PRİME TABİ TUTULMAYACAK KAZANÇLAR …………………………………………………. 44
A. AYNİ YARDIMLAR …………………………………………………………………………………….. 44
B.ÖLÜM, DOĞUM VE EVLENME YARDIMLARI ………………………………………………….. 45
C. GÖREV YOLLUKLARI ………………………………………………………………………………….. 45
D.SEYYAR GÖREV TAZMİNATI, KIDEM TAZMİNATI, İŞ SONU TAZMİNATI VEYA KIDEM TAZMİNATI MAHİYETİNDEKİ TOPLU ÖDEMELER VE KEŞİF ÜCRETİ ………………………. 45
E.İHBAR TAZMİNATI …………………………………………………………………………………….. 46
F.KASA TAZMİNATI ………………………………………………………………………………………. 46
III.PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇ UNSURLARI İLE PRİME TABİ TUTULACAĞI AY ………………………………………………………………………………………….. 47
III
IV.PRİME ESAS KAZANÇ SINIRLARI …………………………………………………………………. 50
A.YASAL DÜZENLEME VE AÇIKLAMASI ……………………………………………………………. 50
B.YILLAR İTİBARIYLA SPEK TABANI ………………………………………………………………….. 51
1. 16 Yaşından Büyük İşçiler ……………………………………………………………………… 51
2. 16 Yaşından Küçük İşçiler ……………………………………………………………………… 52
C.YILLAR İTİBARIYLA SPEK TAVANI ………………………………………………………………….. 53
3.BÖLÜM
4/1-b (BAĞ-KUR) VE 4/1-c (E.S) KAPSAMINDA-Kİ SİGORTALILAR İLE SADECE GSS’YE TABİ OLANLARIN PRİME ESAS KAZANÇLARI
I.4/1-B (BAĞ-KUR) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANÇ UYGULAMALARI …………………………………………………………………………………………. 55
A. 4/1-B SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANÇLARI …………………………………………. 55
B.4/1-B SİGORTALILARIN ERKEN PRİM ÖDEMEYE İLİŞKİN İŞLEMLERİ …………………… 56
II.4/1-C (E.S) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANÇ UYGULAMALARI …………………………………………………………………………………………. 57
A.İLK DEFA (4/1-C) KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLARIN PRİME ESAS KAZANÇLARI 58
B.İLK DEFA (4/1-C) KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLARIN PRİME ESAS KAZANÇLARIN TESPİTİNE İLİŞKİN ESASLARI …………………………………………………………………………… 59
1. Aylıklarını Personel Kanunlarına Göre Alan Sigortalıların Prime Esas Kazançlarına Esas Alınacak Unsurlar; ………………………………………………………… 59
2.Tazminatlar: ………………………………………………………………………………………… 60
C.5510 S. KANUN ÖNCESİNDE (4/1-C) KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLARIN PRİME ESAS KAZANÇLARI ……………………………………………………………………………………….. 64
D.5510 S. KANUN ÖNCESİNDE (4/1-C) KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLARIN 15/1/2010 TARİHTEN İTİBAREN GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİNİN BİLDİRİLMESİ VE ÖDENMESİ İŞLEMLERİ ……………………………………………………………………………… 64
E.SAY2000İ SİSTEMİNE BAĞLI KAMU İDARELERİNİN KESENEK/PRİM ÖDEMELERİ …. 66
F.AYLIKSIZ İZİNLİ SAYILAN KAMU PERSONELİNİN GSS PRİMLERİNİN BİLDİRİLMESİ VE ÖDENMESİ ………………………………………………………………………………………………….. 68
G.4/1-C KAPSAMINDA SİGORTALI SAYILAN TABİP, DİŞ TABİPLERİ İLE TIPTA UZMANLIK MEVZUATINA GÖRE UZMAN OLANLARA 209 S. KANUNUN EK- 3. MADDESİ
IV
GEREĞİNCE ÖDENEN EK ÖDEMELERDEN ALINACAK İLAVE PRİMLERİN SGK’YA BİLDİRİLMESİ VE ÖDENMESİ ………………………………………………………………………….. 71
1) Tahakkuk ve Ödeme İşlemleri ……………………………………………………………….. 72
2)Tescili Yapılmamış Olan Döner Sermaye İşletmelerinin İşyeri Tescil İşlemleri … 73
3)İlave Prime Esas Kazanç Tutarın Tespiti ve Primlerin Oranları …………………….. 73
4) Prim Belgelerinin Gönderilmesi ve Primlerin Ödenme Süreleri …………………… 75
III.SADECE GENEL SAĞLIK SİGORTASINA TABİ OLANLARIN PRİME ESAS KAZANÇLARI ………………………………………………………………………………………………. 79
4.BÖLÜM
KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM ORANLARININ BELİRLENMESİ
UYGULAMALARI
I.KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM ORANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEME ………………………………………………………………………………………………. 81
II.KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ……… 83
A.TARİFENİN AMACI …………………………………………………………………………………….. 83
B.TARİFENİN KAPSAMI …………………………………………………………………………………. 83
C.TARİFEDEKİ TEHLİKE SINIFI VE PRİM ORANI ………………………………………………….. 83
D.ESAS İŞİN FER’İ VE MÜTEMMİMİ OLAN İŞLERDE PRİM ORANLARI ……………………. 83
E.AYNI İŞYERİNDE, AYNI İŞVEREN TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN İŞLER …………………….. 84
F.TARİFE EKİ LİSTEDE GÖSTERİLMEYEN İŞLER …………………………………………………… 84
G.(4/1-B) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN DURUMU …………………………………………. 84
Ğ.NORMAL PRİM ORANLARININ DERECELERE AYRILMASI …………………………………. 84
H.DERECELEME İŞLEMLERİ ……………………………………………………………………………. 85
III.PRİM TARİFESİ LİSTESİ ……………………………………………………………………………… 85
IV.TEHLİKE SINIF VE DERECELERİNİ ETKİLEYEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLER …………………. 162
V.İHALELİ İŞLERDE ESAS ALINACAK KVSK’NA İLİŞKİN KİK KARARLARI …………………. 163
A.2008/DK.D-120 NOLU KARAR …………………………………………………………………… 163
B.2008/DK.D-134 NOLU KARARI …………………………………………………………………… 164
V
VI.6385 S. SOSYAL SİGORTALAR VE GSS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNLA BİRLİKTE KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİMLERİNE İLİŞKİN YENİ UYGULAMA ……………………………………………………………………………. 165
5.BÖLÜM
SGK PRİMLERİ AÇISINDAN
İLİŞİKSİZLİK BELGESİ İŞLEMLERİ
I.İLİŞİKSİZLİK BELGESİNE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER ………………………………….. 167
II.İLİŞİKSİZLİK BELGESİ VERİLMESİ SÜRECİ ……………………………………………………… 170
III.İHALE KONUSU İŞLERDE İLİŞİKSİZLİK BELGESİ ……………………………………………… 172
IV.İHALE KONUSU İŞLERİN DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILMASI ………… 173
A.İHALELİ İŞLERİN DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILDIĞININ BEYAN EDİLMESİ DURUMUNDA İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN VERİLMESİNİN USUL VE ESASLARI …………. 173
B.İHALE KONUSU İŞTE ÇALIŞACAK KİŞİ/GÜN SAYISININ BELLİ OLDUĞU İŞLER ……… 175
C.İHALE KONUSU İŞTE ÇALIŞACAK KİŞİ/GÜN SAYISININ BELLİ OLMADIĞI İŞLER……. 176
D.DANIŞMANLIK HİZMET İHALELERİ ……………………………………………………………… 180
E.NAKLİYE İŞLERİ İLE PERSONEL/ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞLERİ ………………………………… 181
F.PİYASADAN HAZIR HALDE ALINIP SATILAN MALIN TESLİM İŞLERİ ……………………. 181
V.İHALE KONUSU İŞLERİN KONSORSİYUM VE İŞ ORTAKLIĞI ŞEKLİNDE ÜSTLENİLMESİ ………………………………………………………………………………………………………………. 182
VI.ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA İLİŞİKSİZLİK BELGESİ ……………………………………….. 183
VII.HİÇ TESCİL EDİLMEMİŞ VEYA TESCİL EDİLMİŞ OLMAKLA BİRLİKTE HİÇ BİLDİRİMDE BULUNULMAMASI …………………………………………………………………………………….. 185
VIII.İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİNİN TESPİTİ …………………………………………. 185
A.ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİNİN TESPİTİ …….. 185
B.İHALE KONUSU İŞLERDE İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİNİN TESPİTİ ………….. 186
IX.ARAŞTIRMA VE RE’SEN YAPILACAK İŞLEMLERDE ORTAK HUSUSLAR ……………… 186
VII.İLİŞİKSİZLİK BELGESİ VERİLME SÜRELERİ ………………………………………………….. 196
A.DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILAN İHALELİ İŞLERDEN DOLAYI TALEP EDİLEN İLİŞİKSİZLİK BELGELERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER ………………………………………… 196
VI
B.ÖZEL BİNA İNŞAATI VE İHALE KONUSU İŞLERDEN DOLAYI TALEP EDİLEN İLİŞİKSİZLİK BELGELERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER ……………………………………………………………………. 196
VIII.İHALELERE KATILMA SÜRECİNDE KESİNLEŞMİŞ SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ UYGULAMALARI ……………………………………………………………………………………….. 197
A.KAMU İHALE MEVZUATI AÇISINDAN SOSYAL GÜVENLİK İŞLEMLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER ………………………………………………………………………………………. 197
1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Açısından Yasal Dayanak ……………………….. 197
2. Kamu İhale Genel Tebliğindeki Düzenlemeler ………………………………………… 197
B.YÜKLENİCİLERİN İHALELERE KATILMA SÜRECİNDE SGK İŞLEMLERİ …………………. 202
1. Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Borcunun Değerlendirilmesi ………………………… 202
2. İhale Tarihi İtibariyle Yapılan Ödemeler ………………………………………………… 203
3. Kesinleşmiş SG Prim Borcunun Bulunmadığına İlişkin Düzenlenen Olan yazılar……………………………………………………………………………………………………………. 204
6.BÖLÜM
PRİMLERİN MAHSUBU GİDER YAZILMASI
ÖDENMESİ ZAMANAŞIMI
VE TEBLİGAT İŞLEMLERİ
I.SGK PRİM BORÇLARININ KDV İADE ALACAĞINDAN MAHSUP EDİLMESİ SURETİYLE ÖDENMESİ ……………………………………………………………………………………………….. 209
II.SİGORTA PRİMLERİNİN GİDER OLARAK KAYDEDİLMESİ ……………………………….. 211
A.SSK UYGULAMASI ……………………………………………………………………………………. 211
B.SGK UYGULAMASI …………………………………………………………………………………… 212
III.PRİMLERİN SGK’YA ÖDENMESİNİN USUL VE ESASLARI ………………………………… 214
A.SSK (4/1-A) KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR YÖNÜNDEN PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİ VE USULLERİ ……………………………………………………………………………….. 214
1. Prim Ödeme Yükümlüleri …………………………………………………………………….. 214
2. Primlerin Ödenme Süresi …………………………………………………………………….. 215
B.BAĞ-KUR (4/1-B) KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR YÖNÜNDEN PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİ VE USULLERİ …………………………………………………………………. 217
1. (4/1-B) Kapsamında Sigortalı Olanların Beyanda Bulunma Esasları …………. 217
2.(4/1-B) Kapsamında Sigortalı Olanların Primlerinin Ödenme Süresi …………. 218
VII
C.(4/1-C)KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR YÖNÜNDEN PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİ VE USULLERİ ……………………………………………………………………………….. 218
1. Prim Ödeme Yükümlüleri …………………………………………………………………….. 218
2. Primlerin Ödenme Süresi …………………………………………………………………….. 219
D.5510 S. KANUNUN G.4. MADDESİ GEREĞİNCE EMEKLİ KESENEK VE KURUM KARŞILIKLARI 5434 S. KANUNUN MÜLGA HÜKÜMLERİNE GÖRE TESPİT OLUNANLAR YÖNÜNDEN AYLIKSIZ İZİNLİ SAYILAN KAMU PERSONELİNİN GSS PRİMLERİNİN ÖDENME ŞEKLİ VE SÜRESİ …………………………………………………………………………… 221
1. Prim Ödeme Yükümlüleri …………………………………………………………………….. 221
2.GSS Primlerinin Hesaplanması ……………………………………………………………… 221
3.GSS Prim Belgelerinin Gönderilme Şekli, Süresi ve Ödenmesi ……………………. 222
4.Açığa Alınma veya Görevine Son Verilme Sonrası Görevlerine Tekrar İade Edilenlerin GSS Primleri ………………………………………………………………………….. 222
E.SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMLERİNİN ÖDENME ŞEKLİ VE SÜRESİ ………………. 223
F.MÜCBİR SEBEPLERLE PRİMLERİN SÜRESİ İÇİNDE ÖDENEMEMESİ …………………… 224
G.5510 S. K.NUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN SONRA (4/1-C) KAPSAMINDA İLK DEFA SİGORTALI OLANLAR YÖNÜNDEN AYLIKSIZ İZİNLİ SAYILAN KAMU PERSONELİNİN GSS PRİMLERİNİN ÖDENME ŞEKLİ VE SÜRESİ ……………………………. 224
IV.YERSİZ ÖDENEN PRİMLERİN GERİ ALINMASI ……………………………………………… 225
A.SSK UYGULAMASI ……………………………………………………………………………………. 225
B.SGK UYGULAMASI …………………………………………………………………………………… 226
V.SGK PRİMLERİNDE ZAMANAŞIMI ……………………………………………………………… 227
A.ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ …………………………………………………………………….. 227
B.ZAMANAŞIMINI KESEN HALLER …………………………………………………………………. 227
C.ZAMANAŞIMININ İŞLEMEMESİ …………………………………………………………………. 229
D.SİGORTA PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ ……. 231
1.İşverenlerce Kendiliğinden Düzenlenen Ve Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilen Veya Yasal Süresi Dışında Verilmekle Birlikte İncelemeksizin İşleme Alınan Prim Belgelerinden Dolayı Sigorta Primi Ve İşsizlik Sigortası Primlerinin Tahsilinde Zamanaşımı Süresi ………………………………………………………………………………… 231
E.SGK PRİMİ, İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ VE İDARİ PARA CEZASI ALACAKLARININ TERKİNİ …………………………………………………………………………………………………….. 236
1.Ödeme Vadesi 31/12/2010 Veya Önceki Bir Tarihte Sona Ermiş Olan Alacaklar Yönünden Terkin İşlemleri ………………………………………………………………………. 236
2. Ödeme vadesi 31/12/2010 tarihinden sonra sona ermiş alacaklar yönünden terkin işlemleri ………………………………………………………………………………………. 238
3.Ödeme Vadesi Hem 31/12/2010 Tarihinden Önce Hem De 31/12/2010 Tarihinden Sonra Sona Ermiş Alacaklar Yönünden Terkin İşlemleri ………………. 239
4.Terkin Yetkisi ……………………………………………………………………………………… 239
5.Eğitime Katkı Payı, Özel İşlem Vergisi ve DV Alacaklarının Terkini ……………… 239
VIII
6.5510 S Kanun Kapsamından Çıkarılmış İşyeri Dosyalarında Mevcut Eğitime Katkı Payı, Özel İşlem Vergisi Ve DV Alacaklarının Zamanaşımı Nedeniyle Terkini ….. 239
7.5510 S.K. Kapsamından Çıkarılmış İşyeri Dosyalarında Mevcut Eğitime Katkı Payı, Özel İşlem Vergisi Ve DV Alacaklarının Zamanaşımına Uğramamış Olmasına Rağmen, Tahsil İmkansızlığı Veya Alacağın Tahsili İçin Yapılacak Giderlerin Alacaktan Fazla Olması Nedeniyle Terkini ………………………………………………… 240
VI.SGK’NIN PRİM VE DİĞER ALACAKLARINDA TEBLİGAT İŞLEMLERİ …………………… 242
A.GENEL OLARAK ……………………………………………………………………………………….. 242
B.TEBLİĞ YAPILACAKLAR …………………………………………………………………………….. 242
1.Borçlulara, Kanuni Temsilcilere Ve Umumi Vekillere Tebliğ ………………………. 242
2.Veli, Vasi Ve Kayyımlara Tebliğ …………………………………………………………….. 242
3.Vasıtalı Tebliğ …………………………………………………………………………………….. 243
4.Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Tebliğ …………………………………………………….. 243
5.Yabancı Memlekette Bulunanlara Tebliğ ……………………………………………….. 243
C.TEBLİĞ USULLERİ …………………………………………………………………………………….. 243
1. Posta İle Tebliğ ………………………………………………………………………………….. 243
2.İlanen Tebliğ ………………………………………………………………………………………. 243
a.Tebliğin İlanla Yapılacağı Haller ……………………………………………………………. 243
b.İlanın İçeriği Ve Kapsamı ……………………………………………………………………… 244
3.Memur Vasıtasıyla Tebliğ …………………………………………………………………….. 245
4.Elektronik Ortamda Tebliğ …………………………………………………………………… 245
D.TEBLİGATI ALMAKTAN İMTİNA EDİLMESİ …………………………………………………… 246
E.SÜRELERİN HESAPLANMASI ……………………………………………………………………… 246
VII.PRİMLERİN KREDİ KARTI İLE ÖDENMESİ …………………………………………………… 246
7.BÖLÜM
PRİMLERİN ÖDENMESİNDEN KAYNAKLA-NAN SORUMLULUK, İCRA-TAKİP-HACİZ VE TAKSİTLENDİRME UYGULAMALARI
I.PRİMLERİN ÖDENMESİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK ………………………….. 249
A.İŞVERENİN ÖLMESİ HALİNDE SGK ALACAKLARINDAN MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU ………………………………………………………………………………………… 249
B.ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU……………………………………………….. 250
C.ALT İŞVERENLERİN BORÇLARINDAN DOLAYI SORUMLULUK ………………………….. 251
D.LTD ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU …………………………………………. 254
IX
II.SGK’NIN PRİM VE DİĞER ALACAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN UYGULAMALAR ………………………………………………………………………………………………………………. 257
A.SGK ALACAKLARI BAKIMINDAN TEMİNAT …………………………………………………… 257
1.Teminat olarak kabul edilebilecek kıymetler …………………………………………… 257
2.Teminat Olarak Gösterilenlerin Değerlendirilmesi …………………………………… 258
B.ŞAHSÎ KEFALET ……………………………………………………………………………………….. 260
C.İHTİYATİ HACİZ ……………………………………………………………………………………….. 260
1.İhtiyati Haczin Uygulama Nedenleri ………………………………………………………. 260
2.İhtiyati Haczin Uygulanması Ve Dava Konusu Edilmesi …………………………….. 261
D.İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI ………………………………………………………………… 262
E.KURUM ALACAKLARINDA RÜÇHAN HAKKI ………………………………………………….. 262
F.İPTAL DAVASI AÇILMASI GEREKEN TASARRUFLAR ………………………………………… 263
G.ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARI VE MECBURİYETLERİ …………………………………… 265
H.TASFİYEYE İLİŞKİN KORUNMA UYGULAMALARI …………………………………………… 265
1.Tasfiyede Görevliler …………………………………………………………………………….. 265
2.Tasfiyede Sorumluluk ………………………………………………………………………….. 266
I.ORTAKLIĞIN FESHİNİ İSTEME …………………………………………………………………….. 266
İ.GECİKME ZAMMI ORANI …………………………………………………………………………… 266
K.İFLASIN AÇILMASINDAN SONRA GECİKME ZAMMI ………………………………………. 271
III.SGK ALACAKLARI BAKIMINDAN MAHSUP VE TECİL UYGULAMALARI ……………… 271
A.MAHSUP İŞLEMLERİ ………………………………………………………………………………… 271
1.Mahsup Sıralaması ……………………………………………………………………………… 271
2.Rızaen Yapılan Ödemelerde Mahsup……………………………………………………… 272
3.Cebri Tahsilatta Mahsup ……………………………………………………………………… 272
4.Tecilde Mahsup ………………………………………………………………………………….. 273
5.Tecil Bozulduğunda Mahsup İşlemleri ……………………………………………………. 273
B.TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİ ……………………………………………………….. 274
1.Tecil Ve Taksitlendirme Yetki Tutarları …………………………………………………… 276
2.Borçluların Tecil Ve Taksitlendirme Başvuruları ………………………………………. 277
3.Borçlunun Çok Zor Durum Halinin İncelenmesi ……………………………………….. 287
4.İlk Taksitin Ödenmesi, Tecil Ve Taksitlendirmenin Başlaması ……………………. 293
5.Tecil Ve Taksitlendirme Süresi Ve Kademeli Taksitlendirme ………………………. 293
6. Tecil Ve Taksitlendirmenin Değerlendirilmesi, Ödeme Planının Düzenlenmesi Ve Taksitlendirme Komisyonunun Karar Alması ……………………………………………… 296
7.Teminat Ve Teminat Aranılmayacak Durumlar ……………………………………….. 300
8.Teminat Olarak Gösterilen Taşınır Ve Taşınmazların Değer Tespitlerinin Yapılması ……………………………………………………………………………………………… 302
10.Ödemeler Nispetinde Hacizlerin Kaldırılması, Teminatın İadesi Ve Teminat Değişikliği …………………………………………………………………………………………….. 306
11. Aylık Taksitlerin Ve Cari Ay Primlerinin Aksatılması ………………………………. 308
X
12.Tecil Ve Taksitlendirme Şartlarına Uyulmaması …………………………………….. 310
13.Niyabeten Takipte Taksitlendirme İşlemleri ………………………………………….. 311
14.Daha Önce Yapılmış Olan Tecil Ve Taksitlendirmeler ……………………………… 311
15.Tecil Ve Taksitlendirmelerde Şahsi Kefaletin Kabul Edilmesi ……………………. 312
16.Tecil Ve Taksitlendirme Talepleri Uygun Görülmeyen Borçlular……………….. 312
17. Alt İşvereni Bulunan Borçluların Tecil Ve Taksitlendirme Talepleri …………… 313
19.Tecil Faizi …………………………………………………………………………………………. 314
IV.SGK’NIN PRİM VE DİĞER ALACAKLARININ CEBREN TAHSİLİNİN USUL VE ESASLARI ………………………………………………………………………………………………………………. 316
A.CEBREN TAKİP VE TAHSİL ŞEKİLLERİ …………………………………………………………… 316
1. Teminatlı Alacaklarda Takip ………………………………………………………………… 317
2.Ödeme Emri ……………………………………………………………………………………….. 317
3.Mal Bildirimi ………………………………………………………………………………………. 318
4.Hapsen Tazyik …………………………………………………………………………………….. 319
5.Haciz Yolu İle Takip ……………………………………………………………………………… 320
7.Üçüncü Kişilerdeki Menkul Malların, Alacak Ve Hakların Haczi …………………. 322
8.Gayrimenkul Malların Haczi …………………………………………………………………. 328
9.Haczedilemeyecek Mallar…………………………………………………………………….. 328
10.Kısmen Haczedilebilenler ……………………………………………………………………. 329
11.Kurumca Ödenen Gelir, Aylık Ve Ödeneklerin Haczi ……………………………….. 329
12.Fazlaya İlişkin Hacizler ……………………………………………………………………….. 330
13.İstihkak İddiaları ……………………………………………………………………………….. 335
14.Alacaklı Amme İdareleri Arasında Hacze İştirak …………………………………….. 335
B.MENKUL MALLARIN SATIŞ İŞLEMLERİ ………………………………………………………… 336
1.İlan……………………………………………………………………………………………………. 336
2.Teminat …………………………………………………………………………………………….. 336
3.Satış Mahalli ………………………………………………………………………………………. 337
4.Artırım ………………………………………………………………………………………………. 337
5.Malın 1. Artırımda Satılamaması ………………………………………………………….. 338
6.Satılamayan Mallar …………………………………………………………………………….. 338
7.Alıcının Malı Almaktan Vazgeçmesi ………………………………………………………. 339
8.Tellaliye Bedeli ……………………………………………………………………………………. 339
9.Borçluya Bilgi Verilmesi ……………………………………………………………………….. 340
10.Satış İşleminin Kesinleşmesi ……………………………………………………………….. 340
C.GAYRİMENKUL MALLARIN SATIŞ İŞLEMLERİ ……………………………………………….. 341
1.Gayrimenkul Satış Komisyonu ………………………………………………………………. 341
2.Gayrimenkullerde Değer Tespiti ……………………………………………………………. 341
3.Satış Şartnamesi …………………………………………………………………………………. 342
4.Gayrimenkul Satış İlanı ………………………………………………………………………… 343
5.İlanın Tebliği ………………………………………………………………………………………. 345
6.Artırım ………………………………………………………………………………………………. 345
7.Gayrimenkulün Birinci Artırımda Satılamaması ………………………………………. 346
XI
8.İhalenin Yapılamaması ………………………………………………………………………… 346
9.Alıcının Malı Almaktan Vazgeçmesi ………………………………………………………. 347
10.İhalenin Sonucu, Fesih Ve Tescil ………………………………………………………….. 347
11.Borçluya Bilgi Verilmesi ……………………………………………………………………… 348
V.İFLAS YOLU İLE TAKİP ……………………………………………………………………………… 349
A.İFLASIN İSTENMESİ ………………………………………………………………………………….. 349
B.İFLASIN ERTELENMESİ ……………………………………………………………………………… 349
8.BÖLÜM
4/1-a (SSK) SİGORTALILARI İÇİN PRİM BEL-GELERİNİN DÜZENLENMESİNİN USUL VE ESASLARI
I.PRİM BELGELERİNE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER ………………………………………. 351
II.AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNE GENEL BİLGİLERİN DOLDURULMASI ………. 352
A.İŞVEREN/ARACI/SİGORTALIYI GEÇİCİ OLARAK DEVRALANIN …………………………. 352
B.ÇALIŞTIRILAN SİGORTALILAR …………………………………………………………………….. 352
C.BELGEYE İLİŞKİN BİLGİLER ………………………………………………………………………… 352
Ç.BELGEYİ DÜZENLEYEN KİŞİYE AİT BİLGİLER ………………………………………………….. 353
D.İŞVEREN VE İŞYERİNE İLİŞKİN BİLGİLERİN DOLDURULMASI ……………………………. 353
E.SİGORTALILARA İLİŞKİN BİLGİLERİN DOLDURULMASI …………………………………… 353
1.Sigortalıların Sosyal Güvenlik Sicil Numaraları Ve Ad/Soyad Bilgilerinin Girişi 353
2.Sigortalıların, Prim Ödeme Gün Sayılarının, Prime Esas Kazançlarının, İşe Başlama Ve İşten Çıkış Tarihleri İle İşten Çıkış Nedenlerinin Girişi…………………. 354
3.Ay/Dönem İçinde Bazı Günlerde Çalışmamış Ve Çalışmadığı Günler İçin De Ücret Almamış Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması ………………. 356
4.İşverenlerce, SGK’dan GİG Ödeneği Alan Sigortalılara, İstirahatlı Oldukları Süreler İçin Ücret Ödenmesi Halinde Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması 356
5. Hafta Tatili Ücretine Hak Kazanıp Kazanılmamasına Göre Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması ………………………………………………………………………….. 357
6. Eksik Gün Nedenlerinin Ve İşten Çıkış Nedenlerinin Bildirilmesi ………………… 358
7.Sigorta Primi, İşsizlik Sigortası Primi Ve SGDP Primlerinin Hesaplanması ……. 362
G.BELGEYİ DÜZENLEYEN KİŞİYE İLİŞKİN BİLGİLER ……………………………………………. 367
III.AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN SGK’YA GÖNDERİLMESİ …………………….. 367
XII
A. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN SGK’YA VERİLME ŞEKLİ VE SÜRESİ ………. 367
B.YASAL SÜRESİ DIŞINDA KURUMA VERİLECEK/GÖNDERİLECEK OLAN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİ …………………………………………………………………………………….. 369
1.SGK’ Ya Gönderilme Şekli Ve Yapılan İşlemler …………………………………………. 369
2.Süresi Dışında Kuruma Verilen Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin İşleme Alınmasının Usul Ve Esasları ……………………………………………………………………. 369
IV.E-SİGORTA UYGULAMASINA BAŞVURULMASI, SÖZLEŞMENİN DÜZENLENMESİ VE ŞİFRE ZARFININ TESLİMİ …………………………………………………………………………….. 370
A.BAŞVURU ………………………………………………………………………………………………. 370
B.BAŞVURU FORMLARININ KAYDEDİLMESİ VE KLASE EDİLMESİ ……………………….. 372
C.E-SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN DÜZENLENMESİ VE ŞİFRE ZARFININ TESLİMİ ……….. 372
D.ŞİFRENİN İPTALİ ……………………………………………………………………………………… 373
E.ŞİFRENİN ÇALINMASI, KAYBOLMASI, UNUTULMASI ……………………………………… 373
V.AFET DURUMUNDA AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN VERİLME SÜRESİ …… 373
VI.PRİM BELGELERİNİN MÜCBİR SEBEPLERLE GÖNDERİLEMEMESİ VE PRİMLERİN SÜRESİ İÇİNDE ÖDENEMEMESİ ……………………………………………………………………. 374
VII.EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMUNUN DÜZENLENMESİ ……………………………………. 375
A.EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMU DÜZENLEYECEK İŞYERLERİ ………………………………. 375
B.EKSİK GÜN NEDENİN BELİRLENMESİ ………………………………………………………….. 376
C.EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULMASI …………………………………….. 377
D.EKSİK GÜN NEDENLERİNE İLİŞKİN BELGELERİN SGK’YA VERİLMEMESİ HALİNDE KURUMCA YAPILAN İŞLEMLER …………………………………………………………………….. 379
9.BÖLÜM
4/1-c (EMEKLİ SANDIĞI) SİGORTALILARI İÇİN PRİM BELGELERİNİN DÜZENLENME-SİNİN USUL VE ESASLARI
I.5510 S. KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN SONRA (4/1-C) KAPSAMINDA İLK DEFA SİGORTALI OLANLAR YÖNÜNDEN APHB’NİN DÜZENLENMESİ ………………….. 381
A.AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE BULUNMASI GEREKLİ BİLGİLER ……………… 381
1.Genel Bilgiler ……………………………………………………………………………………… 381
2.Belgenin Mahiyetinin Belirlenmesi ………………………………………………………… 382
3.Sigortalının Durum Kodunun Belirlenmesi ………………………………………………. 383
4.Ödenen Aylık Bilgileri…………………………………………………………………………… 383
XIII
5.Prim Ödeme Gün Sayılarının Belirlenmesi ………………………………………………. 385
B.AY/DÖNEM İÇERİSİNDE GÖREVE BAŞLAMA VE AYRILMA TARİHLERİ İLE NEDENLERİ ……………………………………………………………………………………………………………….. 386
II.5510 S. KANUNUN GEÇİCİ 4. M. GEREĞİNCE EMEKLİ KESENEK VE KURUM KARŞILIKLARI 5434 S. KANUNUN MÜLGA HÜKÜMLERİNE GÖRE TESPİT OLUNANLAR YÖNÜNDEN APHB’NİN DÜZENLENMESİ ………………………………………………………… 387
A.YASAL DAYANAK …………………………………………………………………………………….. 387
B.AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE BULUNMASI GEREKLİ BİLGİLER ……………… 388
1.Genel Bilgiler ……………………………………………………………………………………… 388
2.Belgenin Mahiyeti ………………………………………………………………………………. 388
3.Durum Kodunun Belirlenmesi ……………………………………………………………….. 389
4.Emekli Keseneğine ve Ödemeye Esas Aylık Bilgileri ………………………………….. 390
5.Kıdem Hizmet Süresi ……………………………………………………………………………. 391
6.Emekli Keseneğine Esas Aylık Toplamı …………………………………………………… 391
7.Tahakkuk Ettirilen Kesenek, Karşılık, Genel Sağlık Sigortası Primi ve Diğer Kesintiler ………………………………………………………………………………………………. 392
8.Ay İçerisinde Göreve Başlama ve Ayrılma ………………………………………………. 394
III.4/1-C KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR YÖNÜNDEN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SGK’YA VERİLME ŞEKLİ VE SÜRELERİ …………………………………………… 395
A.AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN İNTERNET ORTAMINDA KURUMA GÖNDERİLMESİ …………………………………………………………………………………………. 395
1.Zorunluluğun Kapsamı ………………………………………………………………………… 395
2. Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin İnternet Ortamında Gönderilmesi …………. 395
B.AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN KURUMA VERİLME SÜRESİ …………………. 395
C.SONRADAN VERİLEN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİ ………………………………. 397
10.BÖLÜM
SGK PRİM TEŞVİKLERİ
I.5084 SAYILI YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ ……………………………………… 399
A.GENEL OLARAK 5084 VE 5350 S. KANUNLARDA YER ALAN TEŞVİKLER …………….. 399
B.5084 S. KANUN ÖNGÖRÜLEN TEŞVİKTEN 01.01.2009 TARİHİNDEN İTİBAREN YARARLANMA ŞARTLARI …………………………………………………………………………….. 400
C.YATIRIMIN TAMAMLANMIŞ OLDUĞUNUN BELGELENMESİ …………………………… 402
D.YATIRIMA BAŞLANMIŞ OLDUĞUNUN BELGELENEMEMESİ ……………………………. 404
XIV
E.YATIRIMA BAŞLANMIŞ OLDUĞUNUN BELGELENMESİNE RAĞMEN YATIRIMIN TAMAMLANMIŞ OLDUĞUNUN BELGELENEMEMESİ ……………………………………….. 404
F.5084 S.K.NUN 5350 S.KANUNLA DEĞİŞTİRİLMEDEN ÖNCEKİ 2/A M.NİN KAPSAMINA GİREN 36 İLDE YATIRIMA BAŞLAMA VEYA TAMAMLAMA ŞARTLARINI GERÇEKLEŞTİREN İŞVERENLERİN ESKİ HÜKÜMLER DOĞRULTUSUNDA TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI …………………………………………………………………………….. 405
G.TEŞVİKTEN YARARLANMAK AMACIYLA YAPILACAK OLAN BAŞVURUNUN ŞEKLİ VE ÜNİTELER YAPILACAK İŞLEMLER …………………………………………………………………… 408
Ğ.18.2.2009 TARİHLİ 5838 S. KANUNLA 5084 S. KANUNLA SAĞLANAN TEŞVİK İŞLEMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ………………………………………………………… 409
H.5084 S. KANUNUN 4. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİNDEN YARARLANMA SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ……….. 410
II.26.5.2008 TARİHİNDE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 763 S.KANUNLA GETİRİLEN 18-29 ERKEK VE 18 YAŞINDAN BÜYÜK KADIN SİGORTALILARA YÖNELİK SİGORTA PRİM TEŞVİKİ ……………………………………………………………………………………………. 412
A.YASAL DAYANAK …………………………………………………………………………………….. 412
B.YARARLANMA ŞARTLARI ………………………………………………………………………….. 413
1.Sigortalılar Yönünden Aranılan Şartlar …………………………………………………… 414
2.İşyeri Yönünden Aranılan Şartlar …………………………………………………………… 420
3.İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak İşveren Hissesi Sigorta Priminin Hesaplanması ……………………………………………………………………………………….. 425
4. Aracısı Bulunan İşyerleri Ve Aracılarla İlgili İşlemler ………………………………… 427
5.Çalıştırdığı Sigortalıları Kuruma Bildirmeyenler Hakkında Yapılacak İşlemler. 429
6.Teşvikten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli …………… 430
7.İşveren Hissesi Sigorta Prim Teşvikinden Yararlanmada Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilmesi ve Muhteviyatı Primlerin Ödenmesine İlişkin Şartlar …… 430
8.Diğer Teşvik Kanunlarından Yararlanan İşverenlerin Geçici 7. Madde Hükmünden Yararlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar …………………………………. 431
9.Muvazaalı İşlemlerin Önlenmesi …………………………………………………………… 432
10.Diğer Hususlar ………………………………………………………………………………….. 433
C.18/2/2009 TARİHLİ 5838 S. KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ……………………… 433
III.5 PUAN SGK PRİM İNDİRİMİ TEŞVİKİ …………………………………………………………. 435
A.YASAL DAYANAK …………………………………………………………………………………….. 435
B.MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI PRİMİNDEN 5 PUANLIK İNDİRİMİN KAPSAMI ………………………………………………………………………………………………….. 437
1.Kapsama Giren İşverenler ……………………………………………………………………. 437
2.Kapsama Giren Sigortalılar ………………………………………………………………….. 437
3. İşveren Hissesinden 5 Puanlık Kısmının Hazinece Karşılanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar …………………………………………………………………………………………………. 437
4. Tahakkuk Eden Sigorta Primlerinin Yasal Süresi İçinde Ödenmesi …………….. 446
5.Hazinece Karşılanacak Beş Puanlık Kısmının Hesaplanması………………………. 446
XV
6.APH Belgelerinin Yasal Süresi İçinde Verilmiş ve Muhteviyatı Primlerinin de Süresi İçinde Ödenmiş Sayıldığı Hallerde 5 Puanlık Prim İndiriminden Yararlanmanın Usul ve Esasları ……………………………………………………………….. 449
7. Afet Nedeniyle APH Belgesinin Verilme Süresi İle Muhteviyatı …………………. 451
8.Kurum Alacaklarının KDV İade Alacağından Mahsup Suretiyle Ödenmesi …… 452
9.Diğer Teşvik Kanunlarından Yararlanan İşverenlerin 81.Md.nin (ı) Bendinde Öngörülen Sigorta Prim İndiriminden Yararlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar . 454
C.ALT İŞVERENİ BULUNAN İŞYERLERİ VE ALT İŞVERENLERLE İLGİLİ İŞLEMLER ……… 454
D.MUVAZAALI İŞLEMLERİN ÖNLENMESİ İÇİN SGK’NIN YAPACAĞI İŞLEMLER ………. 456
E.ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR …………………………………………………………………… 457
F.BANKALAR, SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ, ODA, BORSA VE BİRLİKLER, SANDIK STATÜSÜNE TABİ PERSONELLERİNDEN DOLAYI 5 PUANLIK PRİM İNDİRİMİNDEN YARARLANILMASI ………………………………………………………………… 458
1.Kapsam ……………………………………………………………………………………………… 458
2.Prim, İdari Para Cezası İle Bunlara İlişkin Gecikme Cezası Ve Gecikme Zammı Borcunun Bulunmaması …………………………………………………………………………. 459
3.Sandık Statüsüne Tabi Personele İlişkin Bildirimlerin Süresi İçinde Yapılması Ve Muhteviyatı Primlerin Süresi İçinde Ödenmesi …………………………………………… 460
4.Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigortaları Primlerinin İşveren Hissesinin Hazinece Karşılanacak Beş Puanlık Kısmının Hesaplanması ………………………………………. 460
5.Özürlü Sandık Personelinden Dolayı 5 Puan İndiriminden Yararlanılması ……. 461
G.TORBA (6111 S.)KANUNLA 5 PUANLIK PRİM TEŞVİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ……………………………………………………………………………………………………………….. 466
IV.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNDE SGK PRİM TEŞVİKLERİ ……………………………………………………………………………………………….. 470
A.YASAL DAYANAK …………………………………………………………………………………….. 470
B.KAPSAMA GİREN İŞYERLERİ ………………………………………………………………………. 474
C.KAPSAMA GİREN İŞYERLERİNCE YAPILACAK BAŞVURUNUN ŞEKLİ VE YERİ ……….. 475
D.BAŞVURU ÜZERİNE ÜNİTELERCE YAPILACAK İŞLEMLER ………………………………… 475
E.SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİNDEN YARARLANILMAYA BAŞLANILACAK TARİH ………………………………………………………………………………………………………. 476
F.KAPSAMA GİREN SİGORTALILAR ……………………………………………………………….. 477
G.KAPSAMA GİRMEYEN SİGORTALILAR …………………………………………………………. 479
Ğ.SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ………….. 479
H.SİGORTA PRİMİ DESTEĞİNDEN YARARLANABİLMEK İÇİN APHB.LERİNİN VERİLMESİ ……………………………………………………………………………………………………………….. 480
I.SİGORTA PRİMİ DESTEĞİNDEN YARARLANILABİLMESİ İÇİN ARGE MERKEZLERİNDE ÇALIŞTIRILMASI GEREKEN ASGARİ ARGE PERSONELİ ……………………………………… 482
1.Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren İşletmeler …………………. 486
2.Diğer Teşvik Kanunlarından Yararlanan İşverenlerin 5746 S. Kanunda Öngörülen Destek Hükmünden Yararlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar ………………………. 486
XVI
İ.SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİNİN MALİYE BAKANLIĞINCA KARŞILANACAK KISMININ HESAPLANMASI…………………………………………………………………………… 487
J.KAPSAMA GİREN SİGORTALILARA YAPILAN, ANCAK KAPSAMA GİRMEYEN ÖDEMELER ……………………………………………………………………………………………….. 488
K.İŞYERLERİNİN KONTROLÜ, DENETİMİ VE MUVAZAALI İŞLEMLERİN ÖNLENMESİ . 493
L.AYNI İŞVERENİN KAPSAMA GİREN BİRDEN FAZLA İŞYERİ ……………………………….. 494
M.KAPSAMA GİREN İŞLETMELERİN DEVREDİLMESİ ………………………………………… 494
N.DESTEK UYGULAMASININ SONA ERDİĞİ HALLER …………………………………………. 495
O.DİĞER HUSUSLAR ……………………………………………………………………………………. 495
V.TUBİTAK TARAFINDAN SAĞLANACAK DESTEKLERDEN YARARLANMAK ÜZERE DÜZENLENECEK YAZILAR ……………………………………………………………………………. 496
VI.ÖZÜRLÜ SİGORTALILARIN İSTİHDAMINA İLİŞKİN İŞVEREN HİSSESİ PRİM TEŞVİKİ 502
A.YASAL DAYANAK …………………………………………………………………………………….. 502
B.4857 S.KANUNUN 30. MADDESİNDE DÜZENLENEN SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİKİNDEN YARARLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ………………………….. 503
1.Kapsam ……………………………………………………………………………………………… 503
2.Özürlü Statüsünde Çalıştırılan Sigortalılara İlişkin Yapılacak Başvurunun Şekli ve İstenilecek Belgeler ………………………………………………………………………………… 504
3.Başvuru Üzerine Sosyal Güvenlik İl/ Merkez Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler……………………………………………………………………………………………………………. 505
4.APHB’lerinin Verilmesi, Hazinece Karşılanacak Olan İşveren Hissesi Sigorta Priminin Hesaplanması ve Primlerin Ödenmesi ………………………………………….. 506
C.PRİMLERİN ÖDENMESİ …………………………………………………………………………….. 509
D.DİĞER TEŞVİK KANUNLARINDAN YARARLANAN İŞVERENLERİN ÖZÜRLÜ İSTİHDAMI TEŞVİKİNDEN YARARLANMALARI …………………………………………………………………. 510
E.DİĞER HUSUSLAR ……………………………………………………………………………………. 510
VII.4447 S. KANUNUN GEÇİCİ 9. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN İŞVEREN HİSSESİ SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ ……………………………………………………………………………… 513
A.4447 S. KANUNUN GEÇİCİ 9. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN İŞVEREN HİSSESİ SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİNİN YASAL DAYANAĞI …………………………………………………………….. 513
B.4447 S. KANUNUN GEÇİCİ 9. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI ………………………………………………………………………………………………….. 515
1.Sigortalının 18.08.2009 ila 31.12.2009 Tarihleri Arasında İşe Alınmış Olması 515
2.Sigortalının İşe Giriş Tarihinden Önceki 3 Aylık Dönemde SGK’ya Verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde Kayıtlı Olmaması ………………………………………….. 516
3.Sigortalının Fiilen Çalışması ………………………………………………………………….. 517
4.Sigortalının, 2009/Nisan Ayına İlişkin Olarak Düzenlenmiş APHB’de Kayıtlı Sigortalı Sayısına İlave Olarak İşe Alınmış Olması ………………………………………. 518
C.ÇALIŞTIRDIĞI SİGORTALILARI KURUMA BİLDİRMEYEN İŞYERLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER …………………………………………………………………………………. 526
XVII
D.4447 S. KANUNUN GEÇİCİ 9. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİKİ KAPSAMINA GİRMEYEN İŞYERLERİ, İŞVEREN VE SİGORTALILAR ….. 527
E.DİĞER TEŞVİK KANUNLARINDAN YARARLANAN İŞVERENLERİN GEÇİCİ 9. MADDE HÜKMÜNDEN YARARLANMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ……………………….. 528
F.506 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 20. MADDESİNE TABİ SANDIKLARIN TEŞVİKTEN YARARLANMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR…………………………………………….. 528
G.MUVAZAALI İŞLEMLER …………………………………………………………………………….. 528
Ğ.4447 S. KANUNUN GEÇİCİ 9. MADDESİYLE ÖNGÖRÜLEN TEŞVİKTEN YARARLANMA SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN UYGULAMALAR ………………………………………… 530
1.Yararlanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Yasal Değişiklik ……………………….. 530
2.Yeni Uygulamdan Yararlanma Şartları …………………………………………………… 530
VIII.4447 S. KANUNUN 50. MADDESİNİN 5. FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ ……………………………………………………………………………………………………. 535
A.YASAL DAYANAK …………………………………………………………………………………….. 535
B.4447 S. KANUNUN 50. MADDESİNİN 5. FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI …………………………………………………………………………….. 536
2.Sigortalının, İşe Giriş Tarihi İtibariyle İşsizlik Ödeneği Almaya Hak Kazanmış Olması …………………………………………………………………………………………………. 537
3.Sigortalının İşe Alındığı Tarihten Önceki Aydan Başlanarak, Son 6 Aylık Dönemde APHB’lerinde Bildirilen Ortalama Sigortalı Sayısına İlave Olarak İşe Alınmış Olması ………………………………………………………………………………………. 538
4.İşsizlik Ödeneği Almaya Hak Kazanmış Olan Sigortalının, İşsizlik Ödeneği Almaya Hak Kazanmadan Önce Son Çalıştığı İşyeri Haricindeki Bir İşyerinde İşe Başlamış Olması ……………………………………………………………………………………. 543
C.TEŞVİKTEN YARARLANMAK AMACIYLA YAPILACAK OLAN BAŞVURUNUN ŞEKLİ… 544
D.SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİNDEN YARARLANILACAK OLAN SÜRE ……………………….. 545
1.Sigortalının, İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Süresi İçinde Birden Fazla İşyerinde Çalışması ………………………………………………………………………………… 546
2.Sigortalının, İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Süresi İçinde Çalışmaya Başladığı İşyerinden, İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Süresi Sona Ermeden Ayrılarak, Yine Kalan İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Süresi İçinde Yeniden Çalışmaya Başlamış Olması …………………………………………………………………………………………………. 547
3.Sigortalının, İşsizlik Ödeneği Alma Süresi İçinde Çeşitli Nedenlerle Ay İçinde Bazı İş Günlerinde Çalışmamış Ve Çalışmadığı Günler İçin De Ücret Almamış Olması 549
E.İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN KARŞILANACAK SİGORTA PRİMLERİNİN HESAPLANMASI …………………………………………………………………………………………. 550
F.APHB.LERİNİN DÜZENLENMESİ İLE MUHTEVİYATI SİGORTA PRİMLERİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİNİN ÖDENMESİ …………………………………………………………………. 552
G.ALT İŞVERENLERİ OLAN İŞYERLERİNDE TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI ……. 553
Ğ.4447 S. KANUNUN 50. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ KAPSAMINA GİRMEYEN İŞYERLERİ ……………………………………………. 554
XVIII
H.DİĞER TEŞVİK KANUNLARINDAN YARARLANAN İŞVERENLERİN 4447 S. KANUNUN 50. MADDESİNİN 5. FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİNDEN YARARLANMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR…………………………………………….. 555
I.MUVAZAALI İŞLEMLER ……………………………………………………………………………… 556
İ.DİĞER HUSUSLAR …………………………………………………………………………………….. 557
IX.KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİ TEŞVİKİ ………………………………………….. 557
A.YASAL DAYANAĞI ……………………………………………………………………………………. 557
B.BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ …………………………………………………………………………… 558
C.AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN DÜZENLENMESİ ……………………………….. 559
D.SİGORTA PRİM TEŞVİKİNDEN YARARLANILABİLECEK AZAMİ SİGORTALI SAYISI … 560
E.YARARLANMA SÜRESİ ……………………………………………………………………………… 562
F.KARŞILANACAK İŞVEREN HİSSESİ SİGORTA PRİM TUTARININ HESAPLANMASI …. 562
G.DİĞER TEŞVİK KANUNLARINDAN YARARLANAN İŞVERENLERİN 5225 S. KANUNDA ÖNGÖRÜLEN TEŞVİKTEN YARARLANMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ………… 565
Ğ.İŞYERİNİN DEVREDİLMESİ HALİNDE YAPILAN İŞLEMLER ……………………………….. 567
H.İŞYERİNİN FAALİYETİNİN SONA ERMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER …………. 567
I.TEŞVİĞE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR ……………………………………………………………… 568
X.TORBA (6111 SAYILI)KANUNLA 01.03.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMEK ÜZERE TEŞVİK UYGULAMALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER …………………………………….. 570
A.TORBA (6111 SAYILI)KANUNLA GENEL OLARAK TEŞVİK MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER …………………………………………………………………………………………… 570
B.5 PUANLIK PRİM TEŞVİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER …………………………………. 570
C.4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 7. VE GEÇİCİ 9. MADDELERİNDE DÜZENLENEN PRİM DESTEKLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ………………………………………………………. 574
D.TORBA KANUNLA GETİRİLEN YENİ TEŞVİK ( 4447 S. K.NUN G. 10. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİĞİ) …………………………………. 577
1.4447 Sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesinde Yer Alan Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanma Şartları ve Süresi …………………………………….. 578
1.4- Destekten Yararlanma Süresi İle İlgili Ortak Hükümler …………………………. 597
2.Sigorta Primlerinin Hazine ve İşsizlik Sigortası Fonu Tarafından Karşılanacak Kısımlarının Hesaplanması ……………………………………………………………………… 600
3.Destek Kapsamına Girmeyen Sigortalılar ……………………………………………….. 602
4.Alt İşvereni Bulunan İşyerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler …………………… 602
5.Çalıştırdığı Sigortalıları Kuruma Bildirmeyen İşyerleri Hakkında Yapılacak İşlemler ………………………………………………………………………………………………… 604
7.G. 20. M. Kapsamında Sandık Statüsüne Tabi Çalışan Sigortalılardan Dolayı Destekten Yararlanma Usul ve Esasları …………………………………………………….. 609
8.Muvazaalı İşlemlerin Önlenmesi …………………………………………………………… 610
9.4447 S. Kanunun G. 10. Maddesinde Öngörülen Prim Desteği İle İlgili Diğer Hususlar ……………………………………………………………………………………………….. 610
XIX
E.YÜRÜRLÜKTEKİ BAZI SİGORTA PRİM DESTEĞİ UYGULAMALARI İLE İLGİLİ TEREDDÜT EDİLEN HUSUSLAR ……………………………………………………………………………………… 613
XI.YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİNDEN YARARLANMANIN USUL VE ESASLARI …….. 619
A.YASAL DAYANAK …………………………………………………………………………………….. 619
B.SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİNDEN YARARLANILACAK OLAN İŞYERLERİ ……………………………………………………………………………………………………………….. 620
C.SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİNDEN YARARLANILMAYA BAŞLANILACAK TARİH ………………………………………………………………………………………………………. 620
D.SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİNDEN YARARLANILACAK SİGORTALILAR ……………………………………………………………………………………………………………….. 621
E.SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİNDEN YARARLANILACAK SÜRE ……….. 624
F.SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİNDEN YARARLANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ DİĞER ŞARTLAR …………………………………………………………………………………………. 629
1.Yasal Ödeme Süresi Geçmiş Sigorta Primi, İşsizlik Sigortası Primi, İPC Ve Bunlara İlişkin GC Ve GZ Borçlarının Bulunmaması/Yeniden Yapılandırılmış Veya Tecil Ve Taksitlendirilmiş Olması …………………………………………………………………………. 629
2. 6183 S. Kanunun 22/A Maddesi Uyarınca Maliye Bakanlığı Tahsilat Dairelerine Müracaat Tarihinden Önceki 15 Gün İçinde Vadesi Geçmiş Borcunun Bulunmaması………………………………………………………………………………………… 631
3. Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin 25510 No.Lu Kanun Numarası Seçilerek Yasal Süresi İçinde Kuruma Gönderilmesi ………………………………………………………….. 632
4.Sigorta Primlerinin Yasal Süresi İçinde Ödenmesi ……………………………………. 632
G.2009/1 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA HAZİNECE KARŞILANACAK SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİNİN HESAPLANMASI ………………………………………………. 632
H.ALT İŞVERENİ BULUNAN ASIL İŞVERENLERİN VE ALT İŞVERENLERİN SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİNDEN YARARLANMALARI ……………………………………….. 634
I.YATIRIM TAMAMLAMA VİZESİ YAPILMIŞ TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAKİNE VE TEÇHİZATIN, DEVİR, SATIŞ, İHRAÇ VEYA KİRALANMASI ……………………………….. 635
İ.SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİNDEN YARARLANMAMALARI GEREKTİĞİ HALDE YARARLANAN İŞVERENLERLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER …………………….. 636
K.DİĞER TEŞVİK KANUNLARINDAN YARARLANAN İŞVERENLERİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞDE ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİNDEN YARARLANMALARI …………………………………………………………………………………….. 637
L.HAZİNECE KARŞILANAN SİGORTA PRİM TUTARLARININ SGK’YA AKTARILMASI …. 639
XII.2002 YILINDA KABUL EDİLEN 6 BÖLGELİ SİGORTA PRİM TEŞVİĞİ UYGULAMALARI ………………………………………………………………………………………………………………. 639
A.6 BÖLGELİ SİGORTA PRİM TEŞVİĞİNE İLİŞKİN YASAL DAYANAK ……………………… 639
B.KAPSAMA GİREN İŞYERLERİ ……………………………………………………………………… 641
C.YARARLANILMAYA BAŞLANILACAK TARİH …………………………………………………… 641
XX
D.YARARLANILABİLECEK SİGORTALILAR ………………………………………………………… 642
E.YARARLANILACAK AZAMİ SÜRE VE PRİM TUTARI …………………………………………. 645
F.TEŞVİKTEN YARARLANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ DİĞER ŞARTLAR ……………………… 650
1.APHB’nin SGK’ya 16322/26322 Sayılı Kanun Numarası Seçilerek Yasal Süresi İçinde Gönderilmesi ……………………………………………………………………………….. 650
2.Yasal Ödeme Süresi Geçmiş Sigorta Primi, İşsizlik Sigortası Primi, İPC Ve Bunlara İlişkin GC ve GZ Borçlarının Bulunmaması/ Yeniden Yapılandırılmış Veya Tecil Ve Taksitlendirilmiş Olması …………………………………………………………………………. 651
3.6183 s. Kanunun 22/A Maddesi Uyarınca Maliye Bakanlığı Tahsilat Dairelerine Müracaat Tarihinden Önceki 15 Gün İçinde Vadesi Geçmiş Borcunun Bulunmaması………………………………………………………………………………………… 653
4.Sigorta Primlerinin Yasal Süresi İçinde Ödenmesi ……………………………………. 653
G.TEŞVİK KAPSAMINDAKİ PRİM DESTEĞİNİN HESAPLANMASI …………………………. 654
Ğ.ALT İŞVERENLERİN SİGORTA PRİM DESTEĞİNDEN YARARLANMALARI ……………. 657
H.TEŞVİKTEN YERSİZ YARARLANAN İŞVERENLERLE İLGİLİ YAPILAN İŞLEMLER ……… 658
İ.KAÇAK VE SAHTE SİGORTALI BİLDİRİMİNDE BULUNAN İŞVERENLERLE İLGİLİ YAPILAN İŞLEMLER ………………………………………………………………………………………………….. 659
İ.DİĞER KANUNLARDA ÖNGÖRÜLEN TEŞVİKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLERİN 2012/1 S. TEBLİĞDE ÖNGÖRÜLEN PRİM DESTEĞİNDEN YARARLANMALARI ……….. 660
11.BÖLÜM
SGK PRİM, İCRA VE PRİM BELGELERİ
İHTİLAFLARINA İLİŞKİN
YARGITAY KARARLARI
I.SGK PRİM İHTİLAFLARINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI ………………………………. 663
A.YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI ……………………………………………. 663
1.Çırakların Primlerinden Dolayı Sorumluluk ……………………………………………… 663
2.Prim Borçlarına Halef Olma-Müteselsil Sorumluluk …………………………………. 668
3.Prim Alacağı Ve Prim Tevfikatı …………………………………………………………….. 672
4.Prim Borcu Ve Gecikme Zammına Dayalı Ödeme Emrinin İptali ………………… 675
5.Prim Tevfikatı Ve Tam Sigortalılık…………………………………………………………. 678
6.İşsizlik Sigorta Primi Ve Kapsam Dışı Personel ………………………………………… 681
7.Aylık Alanlardan Kesilecek Sağlık Sigortası Primi …………………………………….. 688
8.Eski Ve Yeni İşverenin Prim Borçlarından Sorumluluğu …………………………….. 691
B.PRİM İHTİLAFLARINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI…………………………………….. 695
1.Prim Borcundan Asıl İşveren Ve Aracının Sorumluluğu …………………………….. 695
XXI
2.Prim Ödeme Süresinin Hesabında Lehe Olan Hükmün Uygulanması ………….. 696
3.Taksitlendirme,Prim Borcu ve G.Zammı …………………………………………………. 697
4. Prim Borcu Ve Sigortalılığın Tespiti ………………………………………………………. 698
5.Asgari İşçilik Tutarı Prim Borcu VeGecikme Zammı ………………………………….. 701
6.Mükerrer Prim ……………………………………………………………………………………. 702
7.Re’sen Tahakkuk Ettirilen Prim Ve Gecikme Zammı …………………………………. 703
8.Kısmi Prim Ödeme Koşulları …………………………………………………………………. 705
9.İşveren Sigorta Prim Paylarında Teşvik ………………………………………………….. 707
10.Üçüncü Kişinin Aracılığı Ve Prim ………………………………………………………….. 709
11. Hak Düşürücü Süre Ve Prim ……………………………………………………………… 712
12. Hizmet Cetveli- Prim Alacağı ……………………………………………………………… 713
13.Özel Sağlık Sigortası Primi- Prim Alacağı ………………………………………………. 715
14.Prim Ve GZ- Sigortalı Sayılanlar ………………………………………………………….. 718
II.SGK İCRA İHTİLAFLARINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI ………………………………. 719
A.YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI ……………………………………………. 719
1. İcra Takibinin İptali- Kötüniyet Tazminatı ………………………………………………. 719
2.Menfi Tespit Davası Ve Ödeme Emrinin İptali …………………………………………. 723
3.Ödeme Emrinin İptali Davasında Harçtan Muafiyet…………………………………. 730
B.İCRA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI ………………………………………… 742
1.Zararlandırıcı Sigorta Olayı Sonucu Kurum Zararına Neden Olan Sigortaladığı Araç Sürücüsünün Kusuruna Karşılık Gelen Miktarda Davalı Kuruma Ödeme Yapmasına Karşın, Aynı Borç Nedeniyle Tekrar İcra Takibi ………………………….. 742
2.İcra Takibinin İptali Ve Şirket Ortağının Prim Borcundan Sorumluluğu ……….. 744
3.İcra İnkar Tazminatı Ve Sigorta Şirketinin Sorumluluğu …………………………… 746
4.LTD Şirketin Borcundan Dolayı Ortakların Sorumluluğu Ve İhtiyati Haczin Şartları …………………………………………………………………………………………………. 747
5.Tüzel Kişiliğe Haiz İşverenlerin Üst Düzey Yönetici Ve Yetkililerinin Kuruma Karşı İşverenleriyle Müteselsilen Sorumlulukları ………………………………………………… 749
6.Ödeme Emrinin İptali Davası ………………………………………………………………… 750
7.Ödeme Emrine İtiraz, Vekalet Ücretinin Tespiti ……………………………………….. 751
8.Borçlu Olmadığının Tespiti Ve Haciz İhbarnamesi …………………………………… 752
9.Kefil Ve Yabancı Şahıs Veya Kurumlar Mümessillerini Takip ……………………… 754
10.Haczedilemeyecek Mallar Ve Primlerin Ödenmesi ………………………………… 756
11.Haczin Kaldırılması- Nafaka Borçları ……………………………………………………. 758
12. Haczi Caiz Olmayan Mallar Ve Haklar İle Prim Alacakları …………………….. 759
13. Alacaklı İle Borçlu Sıfatının Birleşmesi …………………………………………………. 761
III.SGK PRİM BELGELERİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI ……………………………….. 763
A.YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI ……………………………………………. 763
1.Prim Belgeleri-Resen tescil …………………………………………………………………… 763
3.Prim Belgeleri Ve Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları ………………………… 769
XXII
B.PRİM BELGELERİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI ……………………………………….. 774
1.Eksik Bildirimi Ve Prim Belgeleri ……………………………………………………………. 774
2.Prim Belgesi Ve Sigortalılık Süresi …………………………………………………………. 776
3.Sahte Sigortalı Olan Çocuklar İçin Düzenlenen Aylık Prim Ve Hizmet Belgeleri777
4.Hizmet Tespiti VePrim Belgeleri ……………………………………………………………. 781
12.BÖLÜM
SGK’YA İTİRAZ VE DAVA YOLLARI
I.PRİM BELGELERİNE BAĞLI OLARAK UYGULANMAKTA OLAN İDARİ PARA CEZALARI ………………………………………………………………………………………………………………. 785
II.SGK’YA İTİRAZ………………………………………………………………………………………… 787
A.GENEL OLARAK SGK’YA İTİRAZ VE DAVA YOLLARI ………………………………………… 787
B.SSK UYGULAMASINDA İTİRAZ …………………………………………………………………… 787
1.İtirazı Değerlendiren Komisyonun Teşekkülü ………………………………………….. 787
2.İtirazların Değerlendirilmesi …………………………………………………………………. 788
C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU UYGULAMASINDA İTİRAZ ………………………………… 789
1.Genel Olarak SGK İtiraz Komisyonları …………………………………………………….. 789
2.Prim Tahakkuk İtiraz Komisyonu …………………………………………………………… 789
3.SGK İdari Para Cezaları İtiraz Komisyonu ……………………………………………….. 790
4.İşkolu Kodu İtiraz Komisyonu………………………………………………………………… 791
5.İtirazın Değerlendirilmesinde Ortak Konular …………………………………………… 791
6.Örnek İtiraz Dilekçesi Örnekleri …………………………………………………………….. 792
III.DAVA YOLLARI ………………………………………………………………………………………. 794
A.SGK İDARİ PARA CEZALARINA DAVA YOLUNUN YASAL DAYANAĞI ………………….. 794
B.ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ …………………………………………………………………………… 795
C.İDARİ PARA CEZALARI DIŞINDA KALAN BÜTÜN İŞLEMLERE KARŞI DAVA YOLU ….. 797
1.Yetkili Mahkeme …………………………………………………………………………………. 797
2.Temyiz Yolu ……………………………………………………………………………………….. 803
KAYNAKÇA ……………………………………………………………………………………………….. 805