Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
UFRS / TFRS Uygulamaları Rehberi

UFRS / TFRS Uygulamaları Rehberi

Prof. Dr. Necdet Sağlam, SMMM Mehmet Yolcu, SMMM Ali Osman Eflatun


Baskı Tarihi: Kasım 2012
Sayfa Sayısı: 1024
Fiyatı: 85 TL
İndirimli Fiyatı:80 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

ÖNSÖZ

Dünyada yaşanan küreselleşme ile sermaye daha kolay ülkeler arasında hareket edebilmekte, yaşanacak bir kriz aynı veya farkı ekonomik alanda yer alan işletmeleri yakından etkilemektedir. Bu nedenle Dünyada çok uluslu işletmelerin sayısının artması, muhasebe işlemlerinin karmaşıklaşması ve kamuyu aydınlatmanın öneminin artmasıyla finansal raporlama sürecinde de uluslararasılaştırmayı zorunlu kılmıştır.  Bu süreçte şeffaşık, doğru ve güvenilir bilgi verme sermaye piyasalarının gelişmesine yardımcı olan bir unsur olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu 1973 yılından itibaren çalışmasına başlamış ve çıkarmış olduğu Uluslararası Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları bütün dünya kabul görmeye başlamıştır. Bütün bu gelişlerden Türkiye’de etkilenmiş ve bu standartları Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları olarak benimsemiştir.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) tam uyumlu Türkiye Muhasebe /Finansal Raporlama Standartları (TMS / TFRS) esas alınarak hazırlanan bu çalışmada yeni TTK ile Türkiye’de de geniş kullanım bulacak olan TMS / TFRS’ler, VUK’nundaki değerleme hükümleri de dikkate alınarak standartların uygulaması ve raporlaması örneklerle incelenmiştir. Kitapta verilen örnekler ve yapılan uygulamalar, mevcut tekdüzen hesap planı esas alınarak hazırlanmış, ancak hesap planında yer almayan hesaplar için yeni örnek hesaplar oluşturulmuştur. Tekdüzen hesap planında meydana gelebilecek değişikliklere göre kitabın diğer baskınlarında bu durum dikkate alınacaktır.

Bu çalışmanın meslek mensupları, denetçiler, öğrenciler ve diğer ilgililere yararlı olması amaç edinilmiştir.

Kitap ile ilgili görüş ve önerilerinizi iletisim@muhasebetr.com e-posta adresimize gönderebilirsiniz.

 

İÇİNDEKİLER

 • 1. BÖLÜM: GİRİŞ…..………………………………………………………………………………..1
 •  
 • 2. BÖLÜM: FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ve STANDARTLARDA GEÇEN TEMEL KAVRAMLAR………………………………………………5
 •  
 • 3. BÖLÜM: TMS-2 STOKLAR STANDARDI UYGULAMALARI……………………………….47
 •  
 • 4. BÖLÜM: TMS 41 TARIMSAL FAALİYETLER (CANLI VARLIKLAR), TMS 20 DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI STANDARTLARI UYGULAMALARI…………………………….……………101
 •  
 • 5. BÖLÜM: TMS-17 KİRALAMA İŞLEMLERİ STANDARDI UYGULAMALARI……………185
 •  
 • 6. BÖLÜM: TMS 16 – MADDİ DURAN VARLIKLAR VE TMS – 20 DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI STANDARDI UYGULAMALARI……………………………………………………………………………….…221
 •  
 • 7. BÖLÜM: TMS 40 – YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER STANDARDI UYGULAMALARI…………………………………………………………………………………261
 •  
 • 8. BÖLÜM: TMS 38 – MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMALARI………289
 •  
 • 9. BÖLÜM: TFRS 6 – MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ………………………………………………………………………….321
 •  
 • 10. BÖLÜM: TFRS 5 – SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER…………………………………………………………………335
 •  
 • 11. BÖLÜM: TMS 23 – BORÇLANMA MALİYETLERİ STANDARDI VE TMAS 21 – KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ UYGULAMASI……………………………………………………….353
 •  
 • 12. BÖLÜM: TMS 36 – VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ STANDARDI UYGULAMASI…………………………………………………………………………………….375
 •  
 • 13. BÖLÜM: TMS 37 – KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR
 • STANDARDI………………………………………………………………………………………463
 •  
 • 14. BÖLÜM: TMS 32, TMS 39, TFRS 7, TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME, ÖLÇME, SUNUM VE AÇIKLAMALAR STANDARDI UYGULAMASI…………………………………………………………………………………….487
 •  
 • 15. BÖLÜM: TMS 24 -İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI STANDARDI UYGULAMALARI.605
 •  
 • 16. BÖLÜM: TMS 28 -İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR…..623
 •  
 • 17. BÖLÜM: TFRS 11 – MÜŞTEREK ANLAŞMALAR STANDARDI………………………..647
 • 18. BÖLÜM: TMS 31 – İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ PAYLAR STANDARDI UYGULAMALARI…………………………………………………………………………………661
 •  
 • 19. BÖLÜM: TMS 11 – İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ STANDARDI……………………………679
 •  
 • 20. BÖLÜM: TMS 19 – ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR…………………………..711
 •  
 • 21. BÖLÜM: TFRS 2 – HİSSE BAZLI ÖDEMELER……………………………………………743
 •  
 • 22. BÖLÜM: TMS 33 – HİSSE BAŞINA KAZANÇ STANDARDI……………………………..773
 •  
 • 23. BÖLÜM: TMS 12 – GELİR VERGİLERİ STANDARDI UYGULAMALARI………………793
 •  
 • 24. BÖLÜM: TMS 1 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU ve TMS 34 – ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMA………………………………………………………………………..843
 •  
 • 25. BÖLÜM: TFRS 8 – FAALİYET BÖLÜMLERİ STANDARDI UYGULAMALARI…………877
 •  
 • 26. BÖLÜM: TMS 7 – NAKİT AKIŞ TABLOLARI………………………………………………889
 •  
 • 27. BÖLÜM: TMS 27 – BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR ve TFRS 10 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, TMS 29 – YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA…………………………………………………………………………………….909
 •  
 • 28. BÖLÜM: TMS 8 – MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİK VE HATALAR STANDARDI ve TMS 10 – RAPORLAMA TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR STANDARDI……………..……………………………………….……951
 •  
 • 29. BÖLÜM: TFRS 1 – TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK
 • UYGULAMASI…………………………………………………………………………………..973
 • 30. BÖLÜM: KAYNAKLAR…………………………………………………………………….1021