Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Türkiye Denetim Standartlarına Göre Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi ve Raporlanması

Türkiye Denetim Standartlarına Göre Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi ve Raporlanması

Prof. Dr. Necdet Sağlam, SMMM Mehmet Yolcu


Baskı Tarihi: Eylül 2014
Sayfa Sayısı: 896
Fiyatı: 80 TL
İndirimli Fiyatı:78,50 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

Türkiye Denetim Standartlarına Göre Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi ve Raporlanması, Prof. Dr. Necdet Sağlam, SMMM Mehmet Yolcu tarafından yazılmıştır. Temel bilgileri sunmakla kalmayıp, okuyucularımızın sürekli başvurabileceği bir kaynak olan Türkiye Denetim Standartlarına Göre Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi ve Raporlanması kitabı uygulamalara da yer vererek konu ile ilgili bütünüyle inceleme yapıp sizlerin beğenisine sunulmaktadır. Sitemizden Türkiye Denetim Standartlarına Göre Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi ve Raporlanması, kitabını ücretsiz kargo imkanı ile temin edebilirsiniz.

 

Günümüz dünyası, birçok bakımdan hızlı dönüşümler yaşamaktadır. Türkiye Denetim Standartlarına Göre Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi ve Raporlanması gerek teknolojide, gerek ekonomide ve gerekse sosyal yapılarda izlediğimiz bu değişiklikler, doğal olarak ülkemizi de derinden etkilemektedir. Teknolojinin yarattığı inanılmaz olanaklar; dünya ticaretinin çok sayıda ve çok farklı noktadan birbirleriyle bağlantı kurmasını, bu bağlantıların yeni bağlantıları yaratmasını ve bir ilişkiler ağı oluşturarak hızla tüm dünyayı kapsamakta ve sonuç olarak ticaret ve finans hareketlerinin karmaşıklaşmasını yaratmaktadır.

Küreselleşen dünyada uluslararası iş birliğinin gelişmesiyle, işletmelerin denetlenmiş finansal tablolara sahip olmasının önemi artmıştır. Ülkemizde kurumsallaşma faaliyetlerini tamamlayan şirketler dışındaki işletmelerimiz, finansal tabloların denetlenmesini, sadece vergisel bir zorunluluk olarak görmekte hâlbuki sağlıklı bir finansal yapıya kavuşmanın, sağlıklı yatırım ve finansal kararları almanın, doğru ve güvenilir bilgilere dayandığını ve bunun yolunun da, finansal tabloların denetlenmesiyle ilgili olduğu iyi bilinmelidir. İşletmelerimiz de bu konuda eğitilmelidir.

Günümüzde işletme sahipleri ile yöneticiler yönetsel anlamda ayrılmışlardır. İşletme sahipleri işletmelerini, profesyonel yöneticilere bırakarak, işletmelerinde yürütülen faaliyetleri ve yöneticileri kontrol etmek, yolsuzluklara karşı işletme ve varlıklarını korumak amacıyla, bağımsız uzmanlara denetim yaptırmaya Türkiye denetim standartlarına göre finansal tabloların bağımsız denetimi ve raporlanmasıyla başlamışlardır.

Ülkemiz işletmelerinin ekonomik olarak büyümesi ve gelişmesi ile bu işletmelerin dünya’ ya açılmalarını sağlamıştır. İşletmelerin büyüyüp gelişmeleri ve dışa açılmaları sonucu şirketlerimize ortak olacak yatırımcıların,  yapmış oldukları veya yapmayı planladıkları yatırımlarda ana ölçüt, elde etmiş oldukları bilgilerin güvenilirliğidir. Karar alıcılar, şirketler tarafından açıklanan finansal bilgilerin, verilecek karar için yeterli derecede güvenilir olup olmadığını araştırırken, çeşitli yöntemler uygulamakta ise de, açıklanan finansal bilgilerin güvenilir olup olmadığının araştırılmasında başvurulan genel bir yöntem, bu bilgilerin bağımsız bir kişi tarafından denetlenerek doğrulanmasıdır. Bütünlüğü, doğruluğu ve tarafsızlığı denetlenip doğrulanmış bilgi, artık karar işlemi için güvenilir bilgi olarak kabul edilmektedir.

Gelişen sermaye piyasaları, bilgi kullanıcılarının değişen bilgi ihtiyaçları, yabancı yatırımcıların artması ve uluslararası boyutta ortaya çıkan ve ülke ekonomilerini olumsuz etkileyen skandallar (Enron, Worldcom gibi) bağımsız denetim çalışmalarının güvenilirliğinin artırılması olgusunun boyutlarını değiştirmektedir.

2000’li yılların başından itibaren Dünya genelinde yaşanan büyük ölçekli finansal skandallar, düzenleyici kurumların ve uluslararası nitelikteki meslek kuruluşlarının harekete geçmesine yol açmış, muhasebe denetimine ilişkin var olan kurallar yeniden ele alınmış ve muhasebe denetiminin kalitesini yükseltmeye yönelik, denetçi bağımsızlığını artırmaya yönelik yeni kurallar ve kurumların (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) oluşturulmasına neden olmuştur.

Sarbanes Oxley Yasası (SOA) ve AB 8. Yönergesi denetim mesleğine yeni açılımlar getirmektedir: ABD’de 2002 yılında yayınlanan SOA’nın etkileri ve AB’de de büyük çaplı finansal skandallarla (Parmalat, Ahold gibi) karşılaşılması sonucu AB’de bağımsız denetimle ilgili düzenlemeleri gözden geçirme çalışmalarını hızlandırmıştır.

AB’de bu amaçla 1996 yılında ‘Green Paper’ adı verilen raporun hazırlanması ile başlayan ve denetim mesleği için kamu politikalarının geliştirilmesine yönelik bir sürecin sonucunda “AB Şirketler Hukuku 8. Yönergesi” 17.05.2006 tarihinde kabul edilmiştir. 8. Yönerge ile SOA’nın benzerlik taşıyan bazı yönleri bulunmaktadır.

Her iki düzenlemede; finansal skandallardan sonra sermaye piyasalarında kaybolan güvenin yeniden oluşturulması ve denetim yetkisine sahip bağımsız bir “gözetim birimi” oluşturulması amaçlanmaktadır.

Bu çalışmada bütün yönleriyle bağımsız denetim uygulamalı bir şekilde ele alınmış ve uygulamacılara bir rehber oluşturulmaya çalışılmıştır.

Çalışmanın denetçilere ve denetim mesleğinin gelişmesine katkı sağlaması dileğimizle,

Prof. Dr.Necdet SAĞLAM

Sorumlu Denetçi SMMM Mehmet YOLCU

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

DENETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ

 

1. DÜNYA’DA BAĞIMSIZ DENETİMİN GELİŞİMİ

2. TÜRKİYE’DE DENETİMİN TARİHİ GELİŞİMİ

3. TÜRKİYE’DE BAĞIMSIZ DENETİMİNİN GEREKLİLİĞİ VE YARARLARI.

4. DENETİM UYGULAMASINDA GELİŞMELER

4.1. Klasik Denetimin Temel Özellikleri.

4.2. Riske Yönelik Denetimin Temel Özellikleri

4.3. Denetimde Muhasebe Standartlarının Önemi

4.4. Muhasebe Denetiminin Önemi

 

İKİNCİ BÖLÜM

MUHASEBE DENETİMİNİN TANIMI VE UNSURLARI

 

1. MUHASEBE DENETİMİNİN TANIMI

1.1. Muhasebe Denetiminin Konusu Olan Çalışmalar, Bir Birim ya da Dönem İçin Yapılır

1.2. Denetlenen Bilgilerle, Önceden Belirlenmiş Olan Ölçütler Karşılaştırılır.

1.3. Denetlenecek Konu İle İlgili Kanıtların Toplanması ve Değerlendirilmesi.

1.4. Denetim Çalışmaları Alanında Uzman, Tarafsız ve Deneyimli Kişiler Tarafından Yapılması

1.5. Denetim Çalışması Sonucunun Rapor Halinde Sunulması

1.6. Denetim Anlamında Kullanılan Kavramlar

2. DENETİMİN AMACI VE KAPSAMI.

2.1. Finansal Tabloların Denetiminin Amaçları

2.2. Finansal Tabloların Denetiminin Kapsamı

3. DENETİMİN KONUSU

4. DENETİMİN UNSURLARI

5. FİNANSAL TABLOLARIN DENETİMİNİ GEREKTİREN NEDENLER.

5.1. Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Amaçları.

5.2. Finansal Tablolardan Yararlanan Çıkar Gruplarının Artması.

5.3. Düzenlenmiş Olan Finansal Tabloların Güvenilir Olmama İhtimali

5.4. Güvenilir Bilgi İhtiyacı

6. DENETİMİN YARARLARI

6.1. İşletmeye Sağladığı Yararlar .

6.2. Kamuya Sağladığı Yararlar .

6.3. Denetimin Devlete Sağladığı Yararlar.

7. DENETİM TÜRLERİ

7.1. Denetimin Konusuna ve Amacına Göre Sınıflandırılması

7.2. Yapılış Zamanına Göre Denetim Türleri

7.3. Denetçinin Statüsüne Göre Denetim Türleri

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRKİYE’DE BAĞIMSIZ DENETİM MEVZUATI

 

1. BAĞIMSIZ DENETİME İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER .

1.1. 6012 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Düzenlemeleri

1.2. 660 Sayılı KHK ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Düzenlemeleri

1.3. 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Düzenlemeleri

1.4. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Düzenlemeleri.

2. BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN YETKİLENDİRİLMESİ.

2.1. Bağımsız Denetçilerin Yetkilendirilmesi.

2.2. Uygulamalı Mesleki Eğitim

2.3. Denetçilik Sınavı.

2.4. Sorumlu Denetçi Olabilme Şartları

3. BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİ

3.1. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Tarafından Yetkilendirilmesi

3.2. Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yetkilendirilmesi

3.3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Tarafından Yetkilendirilmesi

3.4. Bağımsız Denetim Resmi Siciline Kayıt ve İlan.

3.5. Sicil Bilgileri

4. BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARININ VE DENETÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ.

4.1. Bağımsız Denetçi ve Sorumlulukları.

4.2. Mesleki Etik İlkelere Uyum

4.3. Denetim Raporu Düzenleme ve Görüş Bildirme Yükümlülüğü

4.4. Denetimlerde Kalite ve Güvenilirliğin Sağlanması.

4.5. Kalite Kontrol Sistemi Oluşturma

4.6. Mesleki Sorumluluk Sigortası Yaptırma Yükümlülüğü

4.7. Bildirimler

4.8. Saklama ve İbraz Yükümlülüğü.

4.9. Şeffaflık Raporunun Hazırlanması ve Duyurulması

4.10. Türk Ticaret Kanunu’ndan Kaynaklanan Yükümlülükler

4.11. Denetimlerde Sorumluluk.

4.12. Mücbir Sebepler

5. BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI VE DENETÇİLERİN DENETİMİ VE İDARİ YAPTIRIMLAR

5.1. Kurumun Yapacağı İnceleme ve Denetimler.

5.2. İdari Yaptırımlar

5.3. Uyarı

5.4. Faaliyet İznini Askıya Alma

5.5. Faaliyet İzninin İptali

5.6. İdari Yaptırımlarla İlgili Diğer Hükümler

6. BAĞIMSIZ DENETİME TABİ İŞLETMELER.

6.1. Hiçbir Ölçüt Olmadan Denetime Tabi Anonim Şirketler ve Kooperatifler ile Üst Birlikleri

6.2. Genel Ölçüt İle Denetime Tabi Sermaye Şirketleri

6.3. Özel Duruları Nedeniyle Denetime Tabi Sermaye Şirketleri.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BAĞIMSIZ DENETİM SÜREÇLERİ MÜŞTERİNİN SEÇİMİ VE İŞİN KABUL EDİLMESİ

 

1. MÜŞTERİ TEKLİF TALEBİ

1.1. Önceki Denetçiyle Görüşme

1.2. Müşterinin Teklif Talebinin Değerlendirilmesi .

2. MÜŞTERİ KABUL

2.1. Müşteri Kabulü

2.1.1. Yeni Müşteri Kabulü ve Tanıma Unsurları.

2.1.2. Mevcut Müşteriyle Denetimin Devam Ettirilmesi

2.2. Denetim Kuruluşu Etik Hükümlerine Uyum ve Makul Güvence .

2.3. Denetim Kuruluşu Tarafından Belirlenen Etik İlkelerin Uygulanması .

2.4. İnsan Kaynakları.

2.5. Denetim Ekibi .

2.6. Denetim Ekiplerinin Belirlenmesi ve Görevlendirilmesi

2.7. Ekip Çalışmasında Görev, Yetki ve Sorumluluk Dağılımı

2.8. Gözetim ve Koordinasyon

2.9. Denetim Ekibinin Deneyim Yeterlilik ve Sürekli Eğitimleri.

2.10. Finansal Tablo ve Yıllık Rapor Hazırlanma ve Bildiriminde Sorumluluk

2.11. Müşteri Kabul Risk Analizi

3. BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMESİ.

3.1. Bağımsız Denetim Sözleşmesi Öncesinde Dikkat Edilecek Hususlar.

3.2. Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şekli ve İçeriği

3.3. Bağımsız Denetim Sözleşmesine Eklenebilecek Hususlar.

3.4. Topluluğa Bağlı Birimlerin Denetiminde Denetim Sözleşmesi

3.5. Sınırlı (inceleme) Bağımsız Denetim Sözleşmesi.

3.6. Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Yürürlüğü.

3.7. Denetim Sözleşmesi İmzalandıktan Sonra Ortaya Çıkan Sorunlar

3.8. Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi.

3.9. Ücret Tarifesi.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

DENETİMİN PLANLANMASI

 

1. BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASINDAN ÖNCE UYULACAK ESASLAR.

2. İLK BAĞIMSIZ DENETİMDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR

3. MÜŞTERİ HAKKINDA BİLGİ TOPLAMA.

3.1. Müşteri İşletmeyi Tanıma.

3.2. Müşteri ve İçinde Bulunduğu Sektör Hakkında Bilgi Toplama.

3.3. İşletmenin Tabi Olduğu Yasal Düzenlemeler ve Finansal Raporlamaya İlişkin Bilgi Toplama

3.4. İşletmenin Faaliyet Koşullarının ve Çevresiyle Olan İlişkilerini Tanıma

3.5. İşletmenin Amaçları, Stratejileri ve İlgili Faaliyet Riskleri.

3.6. İşletmenin Finansal Performansının Ölçülmesi ve Gözden Geçirilmesi

3.7. İşletmenin İç Kontrol Sistemini Tanıma

3.8. İlişkili Tarafların Tespiti

3.9. Müşterinin Dürüstlüğü.

4. DENETİMİN ÖN ŞARTLARI.

4.1. Finansal Raporlama Çerçevesinin Kabul Edilebilir Olup Olmadığının Belirlenmesi.

4.2. Yönetimin Sorumlulukları Üzerinde Mutabakata Varılması.

4.3. Denetim Sözleşmesinin Kabulünden Önce Denetimin Kapsamının Sınırlandırılması

4.4. Denetim Sözleşmesinin Kabulünü Etkileyen Diğer Faktörler

4.5. Denetim Riskinin Değerlendirilmesi

5. DENETİM ÇALIŞMALARINI BÖLÜMLEME

6. GENEL BAĞIMSIZ DENETİM STRATEJİSİ

6.1. Denetim Stratejisi Oluşturulurken Dikkate Alınacak Hususlar

6.2. Bağımsız Denetim Çalışmasının Kapsamı.

6.3. Dışarıdan Hizmet Alımlarına İlişkin Dış Denetçi Çalışmalarının Kullanılması.

7. ÖNCEKİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

7.1. Önceki Denetimde Uygulanan Bağımsız Denetim Kanıtlarının Değerlendirilmesi.

7.2. Önceki Denetimlerde Elde Edilmiş Olan Bağımsız Denetim Kontrollerinin Kullanılabilmesi

7.3. Bilgi Teknolojilerinin Bağımsız Denetim Teknikleri Üzerindeki Etkisi

7.4. Ara Dönemde Elde Edilen Denetim Kanıtlarının Kullanılması.

8. İÇ KONTROL SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ EDİNME VE KONTROL RİSKİNİ DEĞERLEME

8.1. İç Denetim Biriminin Sorgulanması.

8.2. İç Denetim Biriminin Değerlendirilmesi

8.3. İç Denetim Biriminin Yeterliği

8.4. İç Denetim Biriminin Çalışmalarının Kullanılamayacağı Durumlar

8.5. Kullanılabilecek İç denetim Çalışmasının Niteliği ve Kapsamının Belirlenmesi

8.6. İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması.

9. İÇ KONTROL SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ EDİNME

9.1. İç Kontrol Sisteminin Amaçları .

9.2. İşletmenin İç Kontrol Sisteminin Tanıma Yöntemleri.

9.3. İşletme Kontrol Sisteminin Unsurları.

9.4. Kontrol Testleri

9.5. İç Kontrol Sistemini Değerlendirme.

9.5.4. İç Kontrol Sistemini Belgelendirme (Çalışma Kâğıtları).

10. RİSK DEĞERLENDİRMESİ.

10.1. Finansal Tablo Düzeyinde Önemli Yanlışlık Risklerinin Değerlendirilmesi

10.2. Yönetim Beyanı Düzeyinde Önemli Yanlışlık Risklerinin Değerlendirilmesi

10.3. Önemli Risklerin Belirlenmesi

10.4. İşletmenin Risk Değerlendirme Süreci

10.5. Maddi Doğrulama Tekniklerinin Tek Başına Yeterli ve Uygun Denetim Kanıtı Sağlamadığı Riskler

10.6. Analitik Risk Değerlendirme Teknikleri

11. ÖNEMLİLİK DÜZEYİNİ BELİRLEME

11.1. Önemlilik Seviyesinin Tespit Edilmesi.

11.2. Önemliliğin Uygulanması.

11.3. Önemlilik Seviyesiyle İlgili Çalışmalarını Belgelendirilmesi.

12. DENETİM RİSK DÜZEYİNİ BELİRLEME.

12.1. Denetim Riski Düzeyini Belirleme.

13. BAĞIMSIZ DENETİM TEKNİKLERİ

13.1. Temel Bağımsız Denetim Teknikleri.

13.2. Ek Bağımsız Denetim Teknikleri.

14. DENETİM HEDEFLERİNİN BELİRLEMESİ

14.1. Yönetim Beyanlarının Kullanılması

14.2. Bağımsız Denetim Hedefinin Belirlenmesi.

15. DENETİM PROGRAMI TASLAĞININ YAZILMASI

15.1. Denetim Programının Hazırlanması

15.2. Denetim Programının Hazırlanması Sürecinde Sorumlu Denetçinin Yapması Gereken Temel Çalışmalar

15.3. Denetim Planı Hazırlamanın Yararları.

16. DENETİM SÜRESİ VE ZAMANINI BELİRLEME

16.1. Bağımsız Denetimin Planlanması.

16.2. Denetim Planının Geliştirilmesi.

16.3. Denetim Planının Belgelendirilmesi

16.4. Denetim Takvimi.

17. DENETİM EKİBİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ VE GÖZETİMİ .

17.1. İşgücü Planlaması ve Gözetim

17.2. Kaynakların Yapısı ve Zamanlaması.

17.3. Bağımsız Denetim Ekibinin Belirlenmesi ve Göreve Başlaması

17.4. Bağımsız Denetim Ekibinin Seçimi ve Görev Dağılımı.

17.5. Görev Tebliği.

17.6. Ön Çalışma.

17.7. Raporlama Amaçları, Bağımsız Denetimin Zamanlaması ve Gerekli Olan İletişim

17.8. İletişimin Zamanlaması ve Şekli.

17.9. Denetimde Dışarıdan Uzman İhtiyacının Değerlendirilmesi.

 

ALTINCI BÖLÜM

DENETİM FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLMESİ

 

1. BAĞIMSIZ DENETİM YÖNTEMLERİ.

1.1. Önemlilik Yaklaşımı.

1.2. İşlem Döngüsü Yaklaşımı

1.3. Sistem Temelli Yaklaşım.

1.4. Doğrudan İnceleme Yaklaşımı.

1.5. Risk Temelli Yaklaşım.

2. KAYIT VE BELGELER ÜZERİNDE YAPILACAK İNCELEMELER.

2.1. Mali Nitelik Taşımayan Belge ve Kayıtların İncelenmesi.

2.2. Mali Nitelikli Belge ve Kayıtların İncelenmesi

3. DENETİM KANITLARI, TÜRLERİ VE KANIT TOPLAMA TEKNİKLERİ.

3.1. Bağımsız Denetim Kanıtları.

3.2. Kanıt Toplama Teknikleri.

3.3. Kanıt Türleri ve Özellikleri.

3.4. Elde Edilen Bağımsız Denetim Kanıtlarının Yeterlilik ve Uygunluğunun Değerlendirilmesi

3.5. Denetim Kanıtlarının Belgelendirilmesi.

3.6. Kanıt Toplama Tekniklerinde Örnekleme Yöntemleri

3.7. Stoklar İle İlgili Denetim Kanıtları

3.8. Muhasebe Hataları ve Muhasebe Hileleri

3.9. Denetim Ekibinin Bilgilendirilmesi

3.10. İlişkili Taraf İncelemeleri

3.11. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar.

3.12. İşletmenin Sürekliliği

3.13. Şarta Bağlı Olaylar.

3.14. Muhasebe Tahminleri.

3.15. Makul Değer Hesaplamaları.

4. BİLANÇO HESAPLARININ DENETİMİ.

4.1. Bilanço Ve Gelir Tablosu Kalemlerinin Denetiminde Kullanılan Testler.

4.2. Bilanço Hesap Kalemlerinin Denetimi.

4.3. Finansal Varlıklar ve Finansal Yatırımlar Hesap Kalemlerinin Denetimi

4.4. Alacaklar (Ticari ve Diğer Alacaklar) Hesap Kalemlerinin Denetimi

4.5. Stoklar Hesap Kalemlerinin Denetimi.

4.6. Avans Hesap Kalemlerinin Denetimi.

4.7. Yıllara Yaygın İnşaat, Onarım ve Hakediş İşlemleri Hesaplarının Denetimi.

4.8. Diğer Dönen/Duran Varlıklar Hesap Kalemlerinin Denetimi

4.9. Maddi Duran Varlıklar Hesap Kalemlerinin Denetimi.

4.10. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesap Kalemlerinin Denetimi

4.11. Özel Tükenmeye Tabi Duran Varlıklar Hesap Kalemlerinin Denetimi

4.12. Mali Borçlar Hesap Kalemlerinin Denetimi.

4.13. Ticari ve Diğer Borçlar Hesap Kalemlerinin Denetimi.

4.14. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülüklerin Denetimi.

4.15. Kısa ve Uzun Vadeli Borç ve Gider Karşılıkları ve Diğer Yabancı Kaynak Hesaplarının Denetimi

4.16. Ertelenen Vergi Hesap Kalemlerinin Denetimi.

4.17. Öz Kaynak Hesaplarının Denetimi.

5. GELİR TABLOSU HESAPLARININ DENETİMİ.

5.1. Maliyet ve Dönem Giderleri Hesaplarına Uygulanacak Uygunluk Testleri.

5.2. Satışlar ve Diğer Gelirler Hesaplarının Analizi ve İncelenmesi.

5.3. Maliyet ve Dönem Giderleri Hesaplarına Uygulanacak Uygunluk Testleri.

5.4. Dönem Gider Hesaplarının Analizi ve İncelenmesi .

6. TMS – TFRS SINIFLANDIRMA DEĞERLENDİRME VE DÖNÜŞÜM İNCELEMESİ

6.1 Varlık Kalemlerinin İncelenmesi.

6.2 Kaynak Kalemlerinin İncelenmesi

6.3 Özkaynak Kalemlerinin İncelenmesi

6.4 Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Kalemlerinin İncelenmesi

6.5 Durdurulan Faaliyetler Dönem Kâr/Zararı .

6.6 Ertelenen Vergi Hesap Kalemlerinin Denetimi

6.7 Finansal Tablolarda Asgari Olarak Yer Alması Gereken Diğer Kalemler

6.7. TMS/TFRS Dönüşüm Kontrolü

 

YEDİNCİ BÖLÜM

TOPLULUK FİNANSAL TABLOLARININ BAĞIMSIZ DENETİMİ

(TOPLULUĞA BAĞLI BİRİM DENETÇİLERİNİN ÇALIŞMALARI DÂHİL)

 

1. DENETİM SÖZLEŞMESİNİN KABULÜ VE DEVAM ETTİRİLMESİ.

1.1. Yeni Denetim Sözleşmesinin Kabulünde Topluluk Denetim Ekibinin Topluluğa Bağlı İşletmeyi Tanıması

2. DENETİMİN ŞARTLARI.

2.1. Genel Denetim Stratejisi ve Denetim Planı.

2.2. Topluluğa Bağlı Birimler İçin Topluluk Yönetimi Tarafından Yayımlanan Talimatlar.

3. TOPLULUK BAĞIMSIZ DENETÇİSİNİN TOPLULUĞA BAĞLI DİĞER İŞLETMELERİN BAĞIMSIZ DENETÇİLERİNİN ÇALIŞMALARINDAN YARARLANMASI .

3.1. Topluluğa Bağlı Önemli Birimler.

3.2. Topluluğa Bağlı Önemli Olmayan Birimler.

3.3. Ana Bağımsız Denetçi ile Diğer Bağımsız Denetçinin Görevleri ve İzlenecek Teknikler

3.4. Ana Bağımsız Denetçinin İzleyeceği Yöntemler

3.5. Bağımsız Denetçiler Arasında İşbirliği ve Raporlama .

4. HİLELİ FİNANSAL TABLOLAR.

4.1. Finansal Tablolarındaki Önemli Yanlışlık Risklerinin Topluluk Denetim Ekibi Üyeleri ve Topluluğa Bağlı Birim Denetçileri Arasında Müzakere Edilmesi

5. ÖNEMLİLİK BELİRLEME

5.1. Bir Bütün Olarak Finansal Tablolarının Önemliliğinin Belirlenmesi

5.2. Performans Önemliliğinin Belirlenmesi

5.3. Önemli Yanlışlık Risklerine Karşı Yapılacak İşler.

5.4. Risk Değerlendirmesi.

5.5. Topluluk Finansal Tablolarındaki Önemli Yanlışlık Riskleri ve Müteakip Denetim Teknikleri

5.6. Topluluğa Bağlı Birimlerin Finansal Bilgilerine İlişkin Yapılacak Çalışma Türünün Belirlenmesi

5.7. Topluluğa Bağlı Birim Denetçisinin Çalışmalarına Katılım

5.8. Topluluk Denetim Ekibinin Yeterli ve Uygun Denetim Kanıtı Toplaması

5.9. Topluluk Birim Denetçisi, Topluluk Yönetimi ve Topluluk Üst Yönetimiyle Kurulacak İletişim

5.10. Belgelendirme.

6. KONSOLİDASYON SÜRECİ.

6.1. Topluluk Denetim Ekibinin Konsolidasyon Süreciyle Edindiği Bilgilere Örnekler.

6.2. Konsolidasyon Düzeltmeleri ve Yeniden Sınıflandırma

6.3. Topluluk ve Bağlı Birimlerin Finansal Tablolarının Aynı Muhasebe Politikalarına Göre Hazırlanmamış Olması

6.4. Bilânço Tarihinden Sonraki Olaylar.

 


SEKİZİNCİ BÖLÜM

BAĞIMSIZ DENETİM ÇALIŞMALARININ BELGELENDİRİLMESİ

 

1. ÇALIŞMA DOSYASI VE ÇALIŞMA KÂĞITLARI

1.1. Çalışma Kâğıtları ve Denetim Dosyasının Hazırlanması.

1.2. Çalışma Kâğıtları Türleri

1.3. Denetim Çalışmalarının Belgelendirilmesi

1.4. Çalışma Kâğıtlarının Sınıflandırılması.

1.5. Çalışma Kâğıtları ve Dosyalarının Saklanması

1.6. Çalışma Kâğıtlarının Yeniden Düzenlenmesi

1.7. Çalışma Kâğıtlarının Nihai Denetim Dosyalarında Birleştirilmesi İşleminin Tamamlanması

1.8. Çalışma Kâğıtlarının Gizliliği.

1.9. Çalışma Kâğıtlarının Güvenli Ortamda Saklanması, Erişilebilirliği ve Geri Kullanılabilirliği

1.10. Çalışma Kâğıtlarının Saklama Süresi.

1.11. Çalışma Kâğıtlarının Mülkiyeti

2. ÇALIŞMA KÂĞIDINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLERLE İLGİLİ ÖRNEKLERİ

2.1. İşletmenin Faaliyet Koşullarını ve Çevresiyle Olan İlişkilerini Kavramasına İlişkin Çalışma Kâğıtlarında Bulunması Gereken Bilgilere Örnekler

2.2. Denetim Tekniklerinin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesine İlişkin Çalışma Kâğıtlarında Bulunması Gereken Bilgilere Örnekler .

2.3. İşletme Yönetimi/Denetim Komiteleriyle Kurulacak İletişimin Belgelendirilmesine İlişkin Çalışma Kâğıtlarında Bulunması Gereken Bilgilere Örnekler

2.4. Gerçeğe Uygun Değer Ölçümleri İletişimin Belgelendirilmesine İlişkin Çalışma Kâğıtlarında Bulunması Gereken Bilgilere Örnekler .

2.5. Belirli Finansal Tablo Kalemlerinin Raporlanmasında, Şirket Yönetiminin Yapabileceği Muhtemel Hata ve Hileler Olup Olmadığının Belgelendirilmesine İlişkin Çalışma Kâğıtlarında Bulunması Gereken Bilgilere Örnekler

2.6. Şirketin Faaliyetlerine İlişkin Değerlendirmelerin Belgelendirilmesine İlişkin Çalışma Kâğıtlarında Bulunması Gereken Bilgilere Örnekler

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

DENETİM ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI VE KALİTE KONTROL

 

1. DENETİM ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI.

1.1. Denetim Programının Yeniden Gözden Geçirilmesi

1.2. Bilânço Tarihinden Sonraki Önemli Olayların Gözden Geçirilmesi

1.3. Analitik Testler Yapılması

1.4. Müşteri İşletmeden Beyan (Genel Teyit) Mektubu Alınması

1.5. Beyan Mektubu Örneği

2. DENETİM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

2.1. Toplanan Kanıtları Değerlendirme ve Görüş Oluşturma

2.2. Önemlilik Düzeylerinin ve Denetim Riskinin Son Değerlendirmesini Yapma

2.3. Çalışma Mizanının Gözden Geçirilmesi.

2.4. Çalışma Kâğıtlarının Gözden Geçirilmesi.

2.5. Müşteriyi Bilgilendirme

3- KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARI

3.1. Denetim Kuruluşunda Kalite Kontrol Sistemleri Oluşturması .

3.2. Kalite Kontrol Sistemlerinin Uygulanmasında Denetim Kuruluşu ve Denetim Ekiplerinin Görevleri

3.3. Bağımsız Denetim Kuruluşu Bünyesinde Kalite Kontrol Sistemi Kurulması Sorumlulukları

3.4. Denetim Kuruluşunun Kalite Kontrol Sisteminin Yürütülmesinden Sorumlu Olan Kişi veya Kişilerin Görevlendirilmesi

3.5. Kalite Kontrol Sisteminin Unsurları.

3.6. Denetimin Kalitesine Yönelik Gözden Geçirme.

3.7. Denetimin Kalitesine Yönelik Gözden Geçirmenin Belgelendirilmesi

3.8. Denetim Kuruluşunun Kalite Kontrol Politika ve Sistemlerinin İzlenmesi

3.9. Kalite Kontrol Sisteminin Belgelendirilmesi.

 

ONUNCU BÖLÜM

DENETİM GÖRÜŞÜ VE RAPOR

 

1. DENETİM RAPORU .

1.1. Önemli Yanlışlıkların Niteliği.

1.2. Seçilen Muhasebe Politikalarının Uygunluğu .

1.3. Seçilen Muhasebe Politikalarının Uygulanması

1.4. Finansal Tablo Açıklamalarının Uygunluğu ve Yeterliği

1.5. Finansal Tablolara İlişkin Görüşün Oluşturulması

1.6. Karşılaştırmalı Finansal Tablolara Ait Bilgilerin Raporlanması.

1.7. Önceki Dönem Finansal Tablolarındaki Yanlışlıklar

1.8. Önceki Dönem Finansal Tablolarının Denetlenmemiş Olması .

1.9. Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla İletişim .

1.10. Denetlenmiş Diğer Bilgi ve Belgeler

1.11. Bağımsız Denetim Raporunun Unsurları

1.12. Bağımsız Denetim Raporunun Teslimi

1.13. Bağımsız Denetim Raporunun İlgili Kurumlara Bildirilmesi

1.14. Bağımsız Denetim Raporunun Genel Kurulda Görüşülmesi

1.15. Bağımsız Denetimin Geçerliliği.

1.16. Bağımsız Denetim Raporunun Saklanması ve İlanı.

1.17. Örnek Denetçi Raporları

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

 

1. YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORUNUN DENETİMİ

1.1. Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması

1.2. Yıllık Faaliyet Raporlarının Temel Özellikleri.

1.3. Yıllık Faaliyet Raporunun İçeriği

1.4. Yıllık Faaliyet Raporunun Sunumu

1.5. Yıllık Faaliyet Raporunun İlanı.

1.6. Yıllık Faaliyet Raporunda Yer Alan Bilgilerin Denetlenmesi

 

ONİKİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZ TEKNİKLERİ

 

1. FİNANSAL ANALİZ TÜRLERİ.

1.1. Yönetim Analizleri .

1.2. Kredi Analizleri

1.3. Yatırım Analizleri .

1.4. Statik Analiz .

1.5. Dinamik Analiz .

1.6. Dış Analiz .

1.7. İç Analiz

2. FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİNDE KULLANILAN TEKNİKLER.

2.1. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz)

2.2. Yüzde Yöntemi İle Analiz (Dikey Analiz)

2.3. Eğilim Yüzdeleri Yöntemi İle Analiz (Trend Analizi)

2.4. Oranlar Yöntemi İle Analiz (Rasyo Analizi)

3. FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR.

3.1. İşletme İçi Finansal Oranlar

3.2. İşletme Dışı Verilere Dayanılarak Hesaplanan Finansal Oranlar .

3.3. Sektör Finansal Oranları (Standart Oranlar)

4. ORANLARIN SINIFLANDIRILMASI

4.1. Likidite Durumunun Analizinde Kullanılan Oranlar.

4.2. Finansal Yapı Oranları .

4.3. Faaliyet (Varlık Kullanım) Oranları .

4.4. Karlılık Oranları.

4.5. Kar İle Özkaynaklar Üzerindeki Karlılık Oranları.

4.6. Ortaklara Kar Payı Belirlenmesinde Kullanılan Oranlar

4.7. Finansal Yükümlülüklerin Karşılanmasında Yeterli Gelirin Elde Edilip Edilmediğinin Belirlenmesinde Kullanılan Oranlar

4.8. Kar ile İşgücünün Verimliliği Arasındaki İlişkiyi Belirleyen Oranlar.

 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

PERFORMANS DENETİMİ

 

1. PERFORMANS DENETİMİNİN AMACI

2. PERFORMANS ÖLÇME UNSURLARI.

2.1. Etkenlik .

2.2. Verimlilik ve Verim Girdilerinden Yararlanma

2.3. Ekonomiklik .

2.4. Kalite .

2.5. Çevre

2.6. Eşitlik.

2.7. Yenilik .

2.8. Kârlılık ve Bütçeye Uygunluk

3. PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESİ

3.1. Performans Ölçüm Sistemlerinin Amacı

3.2. Performans Ölçüm Sistemleri.

3.3. Performans Ölçüm ve Denetiminin Yararları

4. PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE DENETİMİ

4.1. Finansal Göstergeler

4.2. Teknik Göstergeler.

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR