Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Temel Vergi Rehberi Ve Revizyon

Temel Vergi Rehberi Ve Revizyon

Vergi Müfettişi Şibli Güneş


Baskı Tarihi: 2011
Sayfa Sayısı: 1027
Fiyatı: 60 TL
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb
1- GELİR VERGİSİNİN KONUSU

1

2- GELİR VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY

1

3- GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET

2

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

GELİR UNSURLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

 

1- TİCARİ KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ

10

 

 

 

 

 

2- ZİRAİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

93

4- SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

128

5- GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

141

6- MENKUL SERMAYE İRATLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

152

7- DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR

163

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GELİRİN TOPLANMASI VE BEYANI

1- GENEL BİLGİ

175

2- GELİRİN TOPLANMAYACAĞI HALLER

175

3- GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE YAPILABİLECEK İNDİRİMLER

176

 

 

4- GELİRİN TOPLANMASI VE BEYANI İLE İLGİLİ UYGULAMALI ÖRNEKLER

184

5- BEYANNAMENİN VERİLMESİ

195

6- BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ YER

196

7- VERGİNİN TARHI

197

8- VERGİNİN ÖDENMESİ

199

9- GELİR VERGİSİNDEN İNDİRİLEBİLECEK VERGİLER

199

10- GELİR VERGİSİNİN HESAPLANMASI

202

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

VERGİ TEVKİFATININ BEYANI İLE MÜNFERİT BEYANNAME

1- VERGİ TEVKİFATI VE MUHTASAR BEYANNAME

203

 

 

2- MÜNFERİT BEYANNAME

217

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASI,

GELİR VERGİSİNDE İADE

1- GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASI

219

 

 

                                                                 

İKİNCİ KISIM

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

BİRİNCİ BÖLÜM

VERGİNİN KONUSU, MÜKELLEFLERİ İLE

MÜKELLEFİYET ŞEKİLLERİ

1- KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU

235

2- KURUMLAR VERGİSİNİN MÜKELLEFLERİ

239

3- KURUMLAR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET ŞEKİLLERİ

252

 

İKİNCİ BÖLÜM

MUAFİYET VE İSTİSNALAR

 
GENEL BİLGİ

255

1- MUAFİYETLER

255

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KURUMLAR VERGİSİNDE

MATRAHIN TAYİNİ

1- KAZANCIN TESPİTİNDE USUL VE  SAFİ KURUM KAZANCININ TESPİTİ

319

2- KONTROL EDİLEN YAPANCI KURUM KAZANCI

321

 

 

 

3- İNDİRİLECEK GİDERLER

326

4- KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

332

 

 

6- DAR MÜKELLEFLERDE KURUM KAZANCININ TESPİTİ

363

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MATRAHIN BEYANI

VERGİNİN TARHI VE ÖDEMESİ

1- TAM MÜKELLEF KURUMLARDA KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

366

2- DAR MÜKELLEF KURUMLARDA BEYAN

367

3- KURUMLAR VERGİSİNİN TARHI

370

 

                                                                                                                             

 

                                                                              

Sayfa                 No

__________

4- MUHTASAR BEYANNAME VE TAM MÜKELLEF KURUMLARDA VERGİ TEVKİFATI

378

5- DAR MÜKELLEFİYETTE VERGİ KESİNTİSİ

393

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

TASFİYE, BİRLEŞME, DEVİR, TÜR DEĞİŞTİRME,

BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞMİ HALLERİNDE

MATRAHIN TAYİNİ VE BEYANI

1- TASFİYE

396

2- BİRLEŞME VE BİRLEŞME HALİNDE VERGİLENDİRME

401

3- DEVİR VE DEVİR HALİNDE VERGİLENDİRME

406

4- TÜR DEĞİŞTİRME VE BU DURUMDA VERGİLENDİRME

409

5- BÖLÜNME

409

6- DEVİR VE BÖLÜNMEYE İLİŞKİN ORTAK HUSUSLAR

415

7- HİSSE DEĞİŞİMİ UYGULAMASI

417

 

                                                                              

ÜÇÜNCÜ KISIM

KATMA DEĞER VERGİSİ

BİRİNCİ BÖLÜM

KATMA DEĞER VERGİSİNİN KONUSU VE MÜKELLEFLERİ

Sayfa                 No

__________

1- KATMA DEĞER VERGİSİ’NİN (KDV) KONUSU

423

2- KDV’NİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN İŞLEMLER

424

 

 

 

3- TESLİM VE HİZMETLERDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR

436

4- KDV’NİN MÜKELLEFLERİ

469

5- FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN VERGİLERİN İADESİ

470

 

                                                     

İKİNCİ BÖLÜM

SORUMLULUK UYGULAMASI

1- YASAL DÜZENELEME VE DEĞERLENDİRME

471

2- KDV SORUMLULUĞUNU GEREKTİREN İŞLEMLER

472

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KATMA DEĞER VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY

1- MADDE METNİ

486

2- VERGİYİ DOĞURAN OLAYLAR

487

3- VERGİYİ DOĞURAN OLAY BAKIMINDAN ÖZELLİKLİ DURUMLAR

489

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KATMA DEĞER VERGİNDE MATRAH

1- MAL TESLİMİ İLE HİZMET İFA İŞLEMLERİNDE MATRAH

493

2- İTHALATTA KDV MATRAHI

494

3- ULUSLARARASI YÜK ve YOLCU TAŞIMALARINDA MATRAH

496

4- ÖZEL MATRAH ŞEKİLLERİ

496

5- MATRAHA DAHİL OLAN UNSURLAR

502

6- MATRAHA DAHİL OLMAYAN UNSURLAR

503

7- BEDELİN DÖVİZ CİNSİNDEN HESAPLANMASI HALİNDE MATRAH

507

 

 

8- EMSAL BEDEL ve EMSAL ÜCRETİ UYGULAMASI

508

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

VERGİ ORANI VE İNDİRİMİ

1- VERGİ ORANLARI

515

2- VERGİ İNDİRİMİ

526

3- İNDİRİMİ MÜMKÜN OLMAYAN KDV

529

 

                                                                              

4- KDV İNDİRMİNDE ÖZELLİKLİ KONULAR

537

 

 

ALTINCI BÖLÜM

İSTİSNA VE İADELER

1- TAM VE KISMİ  İSTİSNA AYRIMI

549

2- TAM İSTİSNALAR

552

 

 

 

 

 

5- İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ

634

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

VERGİ USUL KANUNU

BİRİNCİ BÖLÜM

GİRİŞ VE VERGİLENDİRME

2- VERGİLENDİRME

645

 

                               

3- VERGİ ALACAĞININ KALKMASI

665

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ

  GENEL BİLGİ

673

1- BİLDİRME

673

2 - DEFTER TUTMA

679

3- VESİKALAR

692

 

 

 

4- EKİM SAYIM BEYANI

703

5- VERGİ KARNESİ

703

6- MUHAFAZA VE İBRAZ MECBURİYETİ İLE DİĞER ÖDEVLER

704

7- DİĞER ÖDEVLER

706

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DEĞERLEME ESASLARI

  GENEL BİLGİ

707

1- DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ

707

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İKTİSADİ İŞLETMELERE DAHİL KIYMETLERİ DEĞERLEME

1- GAYRİMENKULLERİN DEĞERLEMESİ

717

2- DEMİRBAŞ EŞYANIN DEĞERLEMESİ

720

3- EMTİA DEĞERLEMESİ

720

 

     

 

4- ZİRAİ MAHSULLERİN DEĞERLENMESİ

733

5- HAYVANLARIN DEĞERLEMESİ

734

6- MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ

734

7- YABANCI PARALARIN DEĞERLEMESİ

737

8- ALACAK VE  BORÇLARIN (TL Cinsinden) DEĞERLEMESİ

740

9- KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ İLE PEŞTEMALLIKLARIN DEĞERLEMESİ

742

10- GEÇİCİ HESAPLAR KIYMETLERİ

744

11- KASA MEVCUDU, TAHVİLLER İLE KARŞILIKLARIN DEĞERLEMESİ

746

 

 

12- ÖZEL HALLERDE DEĞERLEME

746

13- FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE DEĞERLEME

747

14- ENFLASYON DÜZELTMESİ VE YENİDEN DEĞERLEME

751

15- MEVCUTLARDA AMORTİSMAN UYGULAMASI

759

16- ALACAKLARDA VE SERMAYEDE AMORTİSMAN

770

17- ÖZEL HALLER

779

 

 

 

 

                                                                              

BEŞİNCİ BÖLÜM

CEZALAR, VERGİ UYUŞMAZLIKLARINA ÇÖZÜM YOLLARI

Sayfa                 No

__________

1- CEZALARA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

785

2- VUK’DA DÜZENLENMİŞ CEZALAR

787

3- VERGİ CEZASININ KESİLMESİ, ÖDENMESİ VE KALKMASI

794

 

                           

4- VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜM YOLLARI

800

 

 

BEŞİNCİ KISIM

VERGİ REVİZYONU

BİRİNCİ BÖLÜM

VERGİ REVİZYONU

1- REVİZYON

807

2- VERGİ REVİZYONU

814

3- MUHASEBE HATALARI

815

4- MUHASEBE HİLELERİ

819

5- İSPAT VE DELİL SİSTEMLERİ

824

 

                                                                              

İKİNCİ BÖLÜM

VERGİ İNCELEMESİ

1- VERGİ İNCELEMESİ

831

2- VERGİ İCELEMELERİ SIRASINDA SIKÇA KARŞILAŞILAN HATALAR

851

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

REVİZYON SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

  ÖRNEK-1

879

I- GENEL BİLGİ

879

II- TESPİT EDİLEN HUSUSLAR

880

III- İSTENİLENLER

881

IV- CEVAPLAR

882

V- YAPILACAK İŞLEMLER

891

 

                                                                              

Sayfa                 No

__________

  ÖRNEK-2

895

I- GENEL BİLGİ

895

II- TESPİT EDİLEN HUSUSLAR

895

III- İSTENENLER

896

IV- CEVAPLAR

896

V- YAPILACAK İŞLEMLER

899

  ÖRNEK-3

900

I- GENEL BİLGİ

900

II- YAPILAN TESPİTLER

901

III- İSTENİLENLER

903

IV- CEVAPLAR

903

V. YAPILACAK İŞLEMLER

910

  ÖRNEK-4

911

  ÖRNEK-5

912

  ÖRNEK-6

917

I- GENEL BİLGİ

917

II- TESPİT EDİLEN KONULAR

917

III- İSTENİLENLER

919

IV- CEVAPLAR

919

 

                                                                              

__________

V- YAPILACAK İŞLEMLER

926

  ÖRNEK-7

927

I- GENEL BİLGİ

927

II- TESPİT EDİLEN HUSUSLAR

927

III- İSTENİLENLER

928

IV- CEVAPLAR

928

V- YAPILACAK İŞLEM

931

  ÖRNEK-8

932

I- GENEL BİLGİ

932

II- TESPİT EDİLEN HUSUSLAR

932

III- İSTENİLENLER

933

IV- CEVAPLAR

933

V- YAPILACAK İŞLEMLER

938

  ÖRNEK-9

939

  ÖRNEK-10

940

  ÖRNEK-11

943

  ÖRNEK-12

945

I- GENEL BİLGİ

945

II- TESPİT EDİLEN HUSUSLAR

945

III- İSTENİLENLER

946

IV- CEVAPLAR

947

V- YAPILACAK İŞLEMLER

949

  ÖRNEK-13

949

I- GENEL BİLGİ

949

II- TESPİTLER

950

III- İSTENİLENLER

951

IV- CEVAPLAR

951

V- YAPILACAK İŞLEMLER

954

  ÖRNEK-14

954

I- GENEL BİLGİ

954

II- TESPİT EDİLEN HUSUSLAR

955

III- İSTENİLENLER

959

IV- CEVAPLAR

959

V- YAPILACAK İŞLEMLER

963

  YARARLANILAN KAYNAKLAR

965

 

 

 

 

 

-Gelir Vergisi Kanunu ve Uygulaması
- Kurumlar Vergisi Kanunu ve Uygulaması
- Katma Değer Vergisi Kanunu ve Uygulaması
- Vergi Usul Kanunu ve Uygulaması
- SMMM Vergi Mevzuatı Sınavına Yönelik Soru Örnekleri
- Revizyon ve Ymm Sınavı revizyon Örnekleri
TEMEL VERGİ REHBERİ VE REVİZYON
   *
KİTABIN KONUSU:
Vergi mevzuatı ve revizyon ile ilgili temel eser konumunda olabilecek bu eser, tam anlamıyla Baş yapıt niteliğinde bulunmaktadır. Kendi alanında ilk ve tek olan  ”Vergi Uygulamalarında Genelde Yapılan Hatalar ve Özellikli Konular” isimli kitaba gelen çok olumlu tepkiler, yazarı her zaman baş ucu olabilecek böyle bir eser meydana getirmeye sevk etmiştir.
 Bu kitabın ilk bölümünde, maddi vergi hukukunun temel yasası olan Gelir Vergisi yer almaktadır. Bu gölümde, gelir vergisinin konusu ve mükellefiyet ile gelirin unsurları, gelirin toplaması ve beyanı ayrıntılı olarak açıklanmış olup, uygulamalı örnekler ile desteklenmiştir. Söz konusu bölümde gelir vergisi mevzuatı ile ilgili diğer konular da ayrıntılarıyla açıklanmıştır.
İkinci bölümde ise, 1.1.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 5520 sayılı Kurumlar Vergisi mevzuatı ve uygulaması ilgili açıklamalar yer almaktadır. Söz konusu bölümde, Kurumlar vergisinin konusu, mükellefleri, muaflıklar ve istisnalar ile matrahın tespiti, ödenecek verginin hesaplanması ve kurumlar vergisi ile ilgili diğer konular ayrıntılı olarak ve uygulamalı örnekler ile desteklenerek açıklanmıştır.
Üçüncü bölümde, uygulamada mükellef veya mükellef olamayan herkesin bildiği bir konu olan katma değer vergisi bulunmaktadır. Bu bölümde, verginin konusu, mükellefleri ile vergiyi doğuran olaylar, indirim ve istisnalar, özellikli durumlar ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Konular hakkında uygulamalı örnekler verilmiştir.
Dördüncü bölümde ise, vergi hukukunun anayasası olarak kabul edilen Vergi Usul Kanunu ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Anılan bu bölümde, vergi hukukuna ait genel esaslar, mükelleflerin ödevleri, değerleme ve envanter işlemleri ile cezalar detaylı olarak anlatılmıştır.
Beşinci ve son bölümde ise, revizyon ve revizyon örnekleri bulunmaktadır. Bu bölümde, öncelikle revizyon ile ilgili konular anlatılmış ve konu ile ilgili olarak detaylı revizyon örneklerine yer verilmiştir.
Bu kitabın yazılması sırasında okuyucuya daha yararlı olacağı düşüncesiyle, yasal düzenlemelerin yorumlanması yanında, bu konularla ilgili yargı kararlarının ve maliye bakanlığı özelgelerinin etkin olarak kullanılması sağlanmıştır. Ayrıca, kitapta uygulamada ortaya çıkan tartışmalı konular açıklanmış olup, ayrıca SMMM yeterlilik sınavı ile YMM sınavlarına dönük soru örneklerine de yer verilmiştir.
Her zaman yanınızdan ve masanızdan ayırmayacağınız bir eser olacağına yürekten inanıyor, okuyucularımıza büyük faydalar sağlamasını diliyoruz.