Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Temel Kanunlarda ve Usul Kanunlarında Yer Alan Süreler

Temel Kanunlarda ve Usul Kanunlarında Yer Alan Süreler

Avukat Yaşar Güçlü


Baskı Tarihi: Ocak 2017
Sayfa Sayısı: 440 Sayfa
Fiyatı: 60 TL
İndirimli Fiyatı:59 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

ÖNSÖZ

Hukukumuzda talep ve dava hakları, alacak hakları, şikâyet ve müracaat hakları gibi hemen hemen bütün haklar belirli sürelerde kullanılmadığı takdirde zamanaşımına uğramakta veya düşmekte ve artık o hakkı elde etme imkânı kalmamaktadır. Yine kanunlarla belirlenmiş sürelerde bazı işlemlerin yapılmaması ya da bazı beyanlarda bulunulmaması halinde, aslında borçlu olunmadığı halde ödeme yapma durumunda kalınabilmekte veya çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilmektedir.

Kitabın ilk yayımlandığı 2008 yılından bu tarafa, içeriğinde yer alan Kanunlarda köklü değişiklikler oldu. 2011 yılında Türk Ticaret, Türk Borçlar ve Hukuk Muhakemeleri Kanunları yasalaştı. 2012-2015 yılları arasında kanunlarda kapsamlı değişiklikler yapıldı. Son olarak da 2016 yılının Temmuz ayında çıkan 6723 ve 6728 sayılı Kanunlarla TTK, İİK ve İYUK’nda ufak değişiklikler yapıldı.

Hukukumuzun temelini oluşturan kanunların ve dolayısıyla sürelerin sık sık değişmesi, binlerce sayfa tutan kanun metinlerinden bu süreleri bulup çıkarmayı ve akılda tutmayı oldukça zorlaştırmaktadır. Bu zorluktan hareketle, usul kanunlarında ve temel kanunlarda yer alan süreler, bu sürelerde yapılması gerekenler ve süresinde gereğinin yapılmaması halinde karşılaşılacak sonuçlar, sistematik cetvel halinde biraraya getirilerek, başta hukukçular olmak üzere herkesin elinin altında bulunması gereken pratik bir eser olarak sunulmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

1966 Yılında Ankara Şereflikoçhisar’da doğdu.

İlkokulu Ankara Haymana’da, Ortaokulu Kırşehir Çiçekdağı Teknik Tarım Ortaokulu’nda, Liseyi Kayseri Güneşli Ziraat Meslek Lisesi’nde tamamladı.
1985 yılında Burdur Tefenni’de ziraat teknisyeni olarak memuriyete başladı.
Aynı yıl girdiği Anadolu Üniversitesi AÖF İktisat bölümünden 1990 yılında mezun oldu.
1992 yılında askerlik hizmetini tamamladı ve aynı yıl girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1997 yılında mezun oldu.
Çankırı ve Ankara’da da bir süre ziraat teknisyeni olarak görev yaptıktan sonra 1998 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine Raportör olarak, 1999 yılında Hukuk Müşaviri olarak atandı.
2009 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine Hukuk Müşaviri olarak atandı.
2010 2012 yılları arasında vekaleten Bakanlık I. Hukuk Müşavirliği görevini yürüttü. 2012 yılı Mayıs ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı I. Hukuk Müşavirliğine, 2014 yılı Ağustos ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı I. Hukuk Müşavirliğine atandı.
25 Şubat 2016 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı I. Hukuk Müşavirliğine atandı.
Mesleki alanda yayınlanmış on bir kitabı ve çeşitli yayın organlarında yayınlanmış mesleki makaleleri bulunmaktadır.
Yazar evli ve iki çocuk babasıdır.

 

İÇİNDEKİLER

Önsöz  7
Sekizinci Baskıya Önsöz  11
Kanunlar Fihristi  13
SÜRELERLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER  53
Zamanaşımı  54
Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler  56
Zamanaşımına Tabi Haklar  59
Zamanaşımı Süreleri  60
Zamanaşımı Sürelerinin Başlangıcı ve Hesaplanması  61
Zamanaşımının Durması  63
Zamanaşımının Kesilmesi  65
Zamanaşımından Feragat  68
Zamanaşımının Bağlı Alacaklara Etkisi  69
Zamanaşımının İleri Sürülme Zamanı  69
TÜRK MEDENİ KANUNU  71
KİŞİLER HUKUKU  71
GERÇEK KİŞİLER  71
Kişilik  71
Adın Değiştirilmesi  71
Gaiplik Kararı İstemi  71
TÜZEL KİŞİLER  72
Dernekler  72
Dernek Kuruluş Bildirimi ve Belgelerin İncelenmesi  72
İlk Genel Kurul Toplantısı  72
Üyeliğin Kazanılması  72
Olağan Genel Kurul Toplantısı  73
Genel Kurul Toplantısına Çağrı  73
Genel Kurul Kararının İptali  73
Yönetim Kurulunun Oluşumu  73
Vakıflar  73
Vakıf Kuruluşuyla İlgili Kararların Temyizi  73
Vakfın Faaliyetten Geçici Olarak Alıkonulması  74
AİLE HUKUKU  74
EVLİLİK HUKUKU  74
Evlenme  74
Nişanlılık  74
Zamanaşımı  74
Evlenme Ehliyeti ve Engelleri  74
Kadın İçin Bekleme Süresi  74
Evlenme Başvurusu ve Töreni  74
Evlenme Başvurusunun İncelenmesi ve Reddi  74
Evlenme İzni  75
Batıl Olan Evlenmeler  75
Nisbî Butlan Hallerinde Eşlerin Dava Açma Hakkını Düşürücü Süre  75
Boşanma  76
Zina Sebebiyle Boşanma Davası Açma Süresi  76
Hayata Kast Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası Açma Süresi  76
Terk Sebebiyle Boşanma Davası Açma Süresi  76
Evlilik Birliğinin Sarsılması  77
Boşanma Davasında Geçici Önlemler  77
Ayrılık Süresi  77
Boşanmada Tazminat ve Nafaka  77
Eşler Arasındaki Mal Rejimi  77
Envanter  77
Edinilmiş Mallara Katılmada Çüncü Kişilere Karşı Dava  78
Paylaşmalı Mal Ayrılığında Paylaşmaya Aykırı Davranışlar  78
HISIMLIK  78
Soybağının Kurulması  78
Kocanın Babalığı  78
Babalık Karinesi  78
Evlilik İçinde Ana Rahmine Düşme  79
Kocanın Babalığın Reddi Davası Açabilme Süresi  79
Diğer İlgililerin Dava Hakkı  79
Tanıma ve Babalık Hükmü  80
Tanımada Hak Düşürücü Süreler  80
Babalık Karinesi  80
Babalık Davasında Hak Düşürücü Süreler  80
Evlat Edinme  81
Küçüklerin Evlat Edinilmesinin Genel Koşulları  81
Birlikte Evlat Edinme  81
Tek Başına Evlat Edinme  81
Küçüğün Rızası ve Yaşı  82
Ana Babanın Rızasının ve Rızanın Geri Alınmasının Zamanı  82
Erginlerin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesi  82
Evlatlık İlişkisinin Kaldırılmasında Hak Düşürücü Süre  82
Aile  83
Aile Malları  83
Aile Malları Ortaklığından Ayrılmada Bildirim Süresi  83
Aile Yurdu Kurulmasında İlan  83
Aile Yurdunun Malikin Sağlığında Sona Ermesi  83
VESAYET  83
Vesayet Düzeni  83
Vesayeti Gerektiren Haller  83
Küçüklük  83
Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı Nedeniyle Kısıtlama  84
Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza Nedeniyle Kısıtlama  84
Kısıtlama Kararının İlanı  84
Vasinin Atanması  84
Vasi Atama Kararının Tebliği  84
Vasilikten Kaçınma ve İtiraz  84
Vasinin Görevden Alınması Halinde Yeni Vasi Atama Süresi  85
Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması  85
Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması Koşulları  85
Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması Kararına İtiraz  85
Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanmasında Usul  85
Vesayetin Yürütülmesi  86
Vasinin Görevleri  86
Vasinin Defter Tutması  86
Vesayet Altındaki Kişinin Paralarının Yatırılması  86
Taşınmazların Satılmasına Onay Verme  86
Küçüğün Koruma Amacıyla Özgürlüğünün Kısıtlanması  87
Kısıtlının Koruma Amacıyla Özgürlüğünün Kısıtlanması  87
Vasilik Görevinin Süresi  87
Vesayet Dairelerinin Görevleri  87
Vasinin Eylem ve İşlemlerinden Dolayı Şikayet ve İtiraz  87
Vesayet Makamından İzin Alınması  87
Vesayetin Sona Ermesi  88
Vesayeti Gerektiren Hallerin Sona Ermesi  88
Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetimde  88
Vasilik Görevinin Sona Ermesi  88
Görevden Alınmaya İtiraz  88
Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları  88
Vasi veya Kayyıma Açılacak Sorumluluk Davasında Olağan Zamanaşımı  88
Vasi veya Kayyıma Açılacak Sorumluluk Davasında Olağanüstü Zamanaşımı  89
MİRAS HUKUKU  89
MİRASÇILAR  89
Ölüme Bağlı Tasarruflar  89
Tasarruf Ehliyeti  89
Vasiyette Ehliyet  89
İrade Sakatlığı  89
Tasarruf Özgürlüğü  90
Tasarruf Edilebilir Kısım Hesap Edilirken Borçların İndirilmesi  90
Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekilleri  90
Vasiyet: Resmî Vasiyetname Düzenlenmesi  90
Sözlü Vasiyetin Belgelenmesi  90
Sözlü Vasiyetin Hükümden Düşmesi  91
Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi  91
Atanma ve Ehliyet  91
Görev ve Yetkileri  91
Denetlenmesi  91
Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali ve Tenkisi  91
Hak Düşürücü Süreler  91
Tenkise Tabi Kazandırmalar  92
Hak Düşürücü Süreler  92
MİRASIN GEÇMESİ  92
Mirasın Açılması  92
Gaibin Mirasının Güvence Karşılığı Teslimi  92
Hazinenin İstemi  93
Mirasının Geçmesinin Sonuçları  93
Koruma Önlemleri  93
Başka Yerde Ölen Mirasbırakanın Yerleşim Yeri Sulh Hakimine Bildirilmesi  93
Defter Tutma  93
Mirasçıların Bilinmemesi  94
Vasiyetname ile İlgili İşlemler  94
Vasiyetnamenin Açılması  94
Mirasçılık Belgesi  94
Mirasın Kazanılması  95
Vasiyet Alacaklısının Dava Hakkının Zamanaşımı  95
Mirasın Reddi  95
Sonra Gelen Mirasçılar Yararına Ret  95
Mirasçıların Alacaklılarının Korunması  96
Ret Halinde Sorumluluk  96
Resmi Defter Tutma  96
Koşulları  96
İlan Yoluyla Çağrı  96
Defter Tutmanın Sona Ermesi  97
Beyana Çağrı  97
Resmi Tasfiye  97
Yönetim  97
Miras Sebebiyle İstihkak Davası  97
Zamanaşımı  97
Mirasın Paylaşılması  98
Paylaşımdan Önce Miras Ortaklığı  98
Birlikte Yaşayanların Hakkı  98
Paylaşmanın Tamamlanması ve Sonucu  98
Garanti Borcu  98
Müteselsil Sorumluluk  98
EŞYA HUKUKU  98
MÜLKİYET  98
Genel Hükümler  98
Paylı Mülkiyette Paylaşma İstemi  98
İntifa Hakkı Sahibinin Durumu  99
Taşınmaz Mülkiyeti  99
Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu, Kazanılması ve Kaybı  99
Yeni Arazi Oluşması  99
Kazandırıcı Olağan Zamanaşımı  99
Kazandırıcı Olağanüstü Zamanaşımı  99
Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği ve Kısıtlamaları  100
Taşkın Yapılarda Taşmaya İtiraz  100
Yasal Önalım Hakkında Hak Düşürücü Süre  100
Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı  100
Alım ve Geri Alım Hakları  101
Taşınır Mülkiyeti  101
Bulunmuş Eşyanın Korunması ve Satılması  101
Mülkiyetin Kazanılması, Geri Verme  101
Kazandırıcı Zamanaşımı  101
SINIRLI AYNİ HAKLAR  101
İrtifak Hakları ve Taşınmaz Yükü  101
İntifa Hakkı ve Diğer İrtifak Hakları  101
İntifa Hakkının Süresi  101
Geri Vermede İstem Haklarının Zamanaşımı  102
Devir İsteme Hakkı  102
Üst Hakkı Konusu ve Tapu Kütüğüne Kayıt  102
Sona Ermede Üst Hakkı Sahibine Bedel Ödenmesi  102
Üst Hakkı İradının Güvencesi Olarak İpotek Kurulmasını İsteme Hakkı  103
Üst Hakkı Süresinin Üst Sınırı  103
Kaynak Hakkı  103
Taşınmaz Yükü  103
Alacaklının Taşınmazı Yükten Kurtarma Yetkisi  103
Yükümlünün Taşınmazı Yükten Kurtarma Yetkisi  104
Alacaklının Hakkının Niteliği  104
Taşınmaz Rehni  104
Genel Hükümler  104
Taşınmazların Birleştirilmesi Halinde Borçlunun Taşınmazı Rehinden Kurtarması  104
Arazinin İyileştirilmesi Halinde Borcun Ödenmesi ve Rehnin Sona Ermesi  104
İpotek  105
İpotekten Kurtarma Koşuları ve Usulü  105
Taşınmazın Devri  105
Taşınmazın Bölünmesi  105
Satıcılar, Mirasçılar ve Diğer Elbirliği Ortakları Bakımında Tescil  106
Zanaatkar ve Yükleniciler Bakımından Tescil  106
İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi  106
Muacceliyet Bildirimi  106
Yükten Kurtarma  106
Bölünme  107
Senedin Kaybedilmesi Nedeniyle İptal  107
İlan Yoluyla Duyuru  107
Taşınır Rehni  108
Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi ile Uğraşanlar  108
Arta Kalan Para Üzerinde Hak  108
Rehinden Kurtarmayı İsteme Hakkı  108
ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ  108
Zilyetlik  108
Dava Hakkının Düşmesi  108
Tasarruf Yetkisi ve Taşınır Davası  109
Tapu Sicili  109
Kaydedilecek Taşınmazlar  109
Yevmiye Defteri ve Belgeler  109
Aynî Hakların Sona Ermesi Nedeniyle Terkin ve Değiştirme  109
TÜRK BORÇLAR KANUNU  111
KANUNDA GEÇEN SÜRELERLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER  111
GENEL HÜKÜMLER  117
BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI  117
Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri  117
Hazır Olanlar Arasında Süresiz Önerinin Kabul Süresi  117
Hazır Olmayanlar Arasında Süresiz Önerinin Kabul Süresi  117
Aşırı Yararlanma  117
İrade Bozukluğunun Giderilmesi  118
Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri  118
Kural Olarak Zamanaşımı  118
Rücu İsteminde Zamanaşımı  119
Tazminat Hükmünün Değiştirilmesi  119
Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri  119
Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan İstemlerde Zamanaşımı  119
BORÇLARIN VE BORÇ İLİŞKİLERİNİN SONA ERMESİ, ZAMANAŞIMI  119
Zamanaşımı  119
On Yıllık Zamanaşımı  119
Beş Yıllık Zamanaşımı  120
Borcun İkrar Edilmesi veya Karara Bağlanması Nedeniyle Zamanaşımının Kesilmesi Üzerine Yeni Sürenin Başlaması  120
Zamanaşımı veya Hak Düşürücü Süre Dolmuşsa Davanın Reddinde Ek Süre  120
BORÇ İLİŞKİLERİNDE TARAF DEĞİŞİKLİKLERİ  121
Borcun Üstlenilmesi  121
Malvarlığının veya İşletmenin Devralınması  121
ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ  121
SATIŞ SÖZLEŞMESİ  121
Taşınır Satışı  121
Genel Olarak Gözden Geçirme ve Satıcıya Bildirme  121
Hayvan Satışında Gözden Geçirme ve Satıcıya Bildirme  121
Ayıptan Doğan Sorumluluğa İlişkin Zamanaşımı  122
Satış Bedelinin Ödenmesi ve Satılanın Devralınması  122
Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar  122
Satış İlişkisi Doğuran Hakların Süresi ve Şerhi  122
Önalım Hakkının Kullanılması ve Hükümleri  122
Taşınmaz Satışında Ayıptan Sorumluluk Zamanaşımı  123
Bazı Satış Türleri  123
Taksitle Satışta Sözleşmenin Hüküm ve Sonuçlarını Doğurması ve Geri Alma Açıklaması  123
Taksitli Satışta Peşinatı Ödeme Borcu ve Sözleşmenin Süresi  123
Alıcının Temerrüdü Halinde Satıcının Seçimlik Hakkı  124
Ön Ödemeli Taksitle Satışın Tanımı, Şekli ve İçeriği  124
Ön Ödemeli Taksitle Satış Sözleşmesinin Süresi  124
Ön Ödemeli Taksitle Satışta Alıcının Temerrüdü  124
Açık Artırma Yoluyla Satışta Artırmanın İptali  125
MAL DEĞİŞİM SÖZLEŞMESİ  125
Tanımı  125
BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ  125
Bağışlama Ehliyeti  125
Bağışlama Önerisinin Geri Alınması  126
Bağışlamanın Geri Alınması Hakkının Süresi ve Mirasçılara Geçmesi  126
KİRA SÖZLEŞMESİ  126
Genel Hükümler  126
Kiracının Kira Bedelini İfa Zamanı  126
Kiracının Temerrüdü  127
Kiracının Kiralananı Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu  127
Ayıpları Kiraya Verene Bildirme Borcu  127
Kira İlişkisinin Devri  128
Taşınmaz ve Taşınır Yapı Kiralarında Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde Fesih Bildirimi  128
Taşınır Kiralarında Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde Fesih Bildirimi  128
Kiralananın Geri Verilmesinde Kiralananın Gözden Geçirilmesi ve Eksikliklerin Kiracıya Bildirilmesi  128
Kiraya Verenin Hapis Hakkını Kullanması  129
Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları  129
Kiracının Güvence Vermesi  129
Kira Bedelinin Belirlenmesi  129
Dava Açma Süresi ve Kararın Etkisi  130
Kira Sözleşmenin Bildirim Yoluyla Sona Ermesi  130
Kira Sözleşmesinin Kiraya Verenin Gereksinimi, Yeniden İnşa ve İmar Sebebine Dayalı Dava Yoluyla Sona Ermesi  131
Kira Sözleşmesinin Yeni Malikin Gereksinimine Dayalı Dava Yoluyla Sona Ermesi  131
Kira Sözleşmesinin Kiracıdan Kaynaklanan Sebeplerle Sona Ermesi  132
Dava Süresinin Uzaması  132
Yeniden Kiralama Yasağı  133
Ürün Kirası  133
Kiracının Kira Bedelini ve Yan Giderleri Ödeme Borcu  133
Belirsiz Süreli Sözleşmede Fesih Bildirimi  133
ÖDÜNÇ SÖZLEŞMELERİ  134
Tüketim Ödüncü  134
Zamanaşımı  134
Geri Verme Zamanı  134
HİZMET SÖZLEŞMELERİ  134
Genel Hizmet Sözleşmesi  134
İşverenin Ücret Ödeme Borcu  134
Ev Düzeni İçinde Çalışmada İşçinin Kişiliğinin Korunması  135
Ceza Koşulu ve İbra  135
Hafta Tatili ve İş Arama İzni  135
Yıllık İzin Süresi  136
İşyerinin Tamamının veya Bir Bölümünün Devrinde Hizmet İlişkisinin Devri  136
Belirli Süreli Sözleşmede Sözleşmenin Sona Ermesi  136
Belirsiz Süreli Sözleşmede Fesih Bildirim Süresi  136
Deneme Süresi İçinde Fesih  137
İşçinin Haksız Olarak İşe Başlamaması veya İşi Bırakması Nedeniyle İşverenin Tazminat İstemi  137
Sözleşmenin Sona Ermesi Nedeniyle Borçların Muaccel Olması  137
Rekabet Yasağı  138
Pazarlamacılık Sözleşmesi  138
Pazarlamacılık Sözleşmesinde Deneme Süresi  138
Pazarlamacılık Sözleşmesinin Sona Erdirilmesinde Özel Fesih Süresi  139
Evde Hizmet Sözleşmesi  139
İşverenin Ürünün Kabulünde Varsa Ayıpları Bildirme Süresi  139
Ücretin Ödenme Periyodu  139
ESER SÖZLEŞMESİ  140
Eserin Kabulünden Sonra Ortaya Çıkan Ayıpların Yükleniciye Bildirilme Süresi  140
Eserin Ayıplı Olması Nedeniyle Yükleniciye Karşı Açılacak Davalarda Zamanaşımı  140
YAYIM SÖZLEŞMESİ  140
Toplama Eserlerde veya Dergilerde Çıkan Uzun Yazıların Başka Yerde Yayımlatılması  140
HAVALE  141
Havale Eden ile Havale Alıcısı Arasındaki İlişki  141
İfa Edilmeme Hâlinde Bildirim  141
SAKLAMA SÖZLEŞMELERİ  141
Ardiye Ücretinin Ödenme Periyodu  141
KEFALET SÖZLEŞMESİ  141
Kefaletin Kanun Gereğince Sona Ermesi  141
Süreli Olmayan Kefalette Sona Erme  142
Çalışanlara Kefalette Sona Erme  142
ÖMÜR BOYU GELİR VE ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMELERİ  143
Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi  143
Ömür Boyu Gelirin Ödenme Periyodu  143
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi  143
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Önel Verilerek Feshi  143
Bakım Borçlusunun Ölümü  143
ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ  144
Belirsiz Süreli Ortaklıkta Fesih Bildirim Süresi  144
TÜRK TİCARET KANUNU  145
KANUNDA GEÇEN SÜRELERLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER  145
BAŞLANGIÇ  153
Ticari Davalar ve Çekişmesiz Yargı İşlerinin Görüleceği Mahkemeler  153
Ticari İşlerde Faizin Oran Serbestisi ve Bileşik Faizin Şartları  153
TİCARİ İŞLETME  153
TACİR  153
Tacir Olmanın Hükümleri  153
Fatura ve Teyit Mektubu  153
Ticari Satış ve Mal Değişimi  154
TİCARET SİCİLİ  154
Tescili Gerekli Hususların Tescil Süresi  154
Tescili Gereken Hususlarda Değişiklikler  154
Sicil Müdürünün İnceleme Görevi ve Geçici Tescil  155
Sicil Müdürlüğü Kararlarına İtiraz  155
TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI  155
Ticaret Unvanının Tescili  155
HAKSIZ REKABET  156
Haksız Rekabete Dayalı Davalarda Zamanaşımı  156
TİCARİ DEFTERLER  156
Envanter ve Faaliyet Dönemi (Hesap Yılı)  156
Ticari Defterlerin ve Belgelerin Saklanması, Saklama Süresi  157
CARİ HESAP  157
Bakiyenin Belirlenmesi  157
Bileşik Faiz ve Sözleşme ile Belirlenebilecek Hükümler  158
Ölüm ve Kısıtlılık Halinde Cari Hesabın Sona Ermesi  158
Bakiyenin Haczi  158
Zamanaşımı  158
ACENTELİK  159
Acentenin Ücrete Hak Kazanma Zamanı  159
Ücretin Ödeme Zamanı  159
Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi  159
Denkleştirme İstemi  159
Rekabet Yasağı Anlaşması  160
Ticaret Şirketleri  161
GENEL HÜKÜMLER  161
Sermaye Koyma Borcu  161
Sermaye Olarak Devredilen Alacakların Tahsili  161
Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme  161
Birleşme  161
Ara Bilanço  161
İnceleme Hakkı  161
Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi  162
Alacakların Teminat Altına Alınması  163
Ortakların Kişisel Sorumlulukları ve İş İlişkilerinin Geçmesi  163
Bölünme  163
Ara Bilanço  163
Bölünme Belgelerini İnceleme Hakkı  163
Alacakların Teminat Altına Alınması  164
Ortakların Kişisel Sorumluluğu  164
Tür Değiştirme  164
Kuruluş ve Ara Bilanço  164
İnceleme Hakkı  165
Ortak Hükümler  165
Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi  165
Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları  165
Şirketler Topluluğu  166
Bildirim, Tescil ve İlan Yükümlülükleri  166
Bağlı ve Hâkim Şirketlerin Raporları  166
Hâkimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılması  166
Şirket Alacaklılarının Dava Hakkı  168
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Düzenleme ve Denetleme Yetkisi  168
KOLLEKTİF ŞİRKET  169
Şirketin Niteliği ve Kuruluşu  169
Tescil Yükümlülüğü  169
Ortaklar Arasındaki İlişkiler  169
Finansal Tabloların Çıkarılması  169
Rekabet Yasağına Aykırı Hareket  169
Şirketin Sona Ermesi ve Ortağın Ayrılması  170
Şirket Süresinin Uzatılması Hâlinde Kişisel Alacaklıların İtiraz Hakkı  170
Haciz ve Şirketin Feshini İsteme Hakkı  170
Ortağın Ölümü  171
Haklı Sebeplerle Ortağın Şirketten Ayrılması  171
Şirket Alacaklılarının Ortaklara Karşı İstem Haklarının Zamanaşımı  171
Özel Durumlarda Zamanaşımı  172
Tasfiye  172
Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu  172
Son Bilançoya İtiraz Süresi  172
KOMANDİT ŞİRKET  173
Şirketin Niteliği ve Kuruluşu  173
Tescil Yükümlülüğü  173
Ortaklar Arasındaki İlişkiler  173
Kâr Payı Hakkına İlişkin Ortaklar Kurulu Kararlarına Dava Açma Süresi  173
Rekabet Yasağına Aykırı Hareket  174
Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi  175
Kişisel Alacaklıların Şirket Süresinin Uzatılması Hâlinde İtiraz Hakkı  175
Kişisel Alacaklıların Haciz ve Şirketin Feshini İsteme Hakkı  175
Ortağın Ölümü  175
Ortağın Haklı Sebeplerle Şirketten Ayrılması  176
Ayrılan Ortağın Payına İlişkin Şirket Alacaklılarının İstem Haklarının Zamanaşımı  176
Şirketin Ticari İşletmesinin Devralınmasında Zamanaşımı  176
Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu  177
Son Bilançoya İtiraz Süresi  177
ANONİM ŞİRKET  177
Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler  177
Kuruluş Belgelerinin Şirketçe Saklanma Süresi  177
Pay Sahibinin Bire Düşmesi  178
Nakden Taahhüt Edilen Pay Bedellerinin Ödenme Süresi  178
Ödeme Yeri  178
Halka Arzedilecek Paylar  179
Fesih Davası  179
Şirketin Tescili ve İlanı  179
Tüzel Kişiliğin Kazanılması  180
Kanuna Karşı Hile  180
Yönetim Kurulu  180
Yönetim Kurulunun Görev Süresi  180
Sermayenin Kaybı, Borca Batık Olma Durumunda Çağrı ve Bildirim Yükümü  181
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi  181
Yönetim Kurulunun Şirketin Kendi Paylarını İktisap veya Rehin Olarak Kabul Etme Yetkisi Süresi  181
Şirketin İvazlı veya İvazsız Olarak Edindiği Kendi Paylarını Elden Çıkarma Süresi  182
Aykırı İktisap Hâlinde Elden Çıkarma  183
Yönetim Kurulu Üyesinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı  183
Rekabet Yasağı  183
Denetleme  184
Denetçi Seçimi, Görevden Alma ve Sözleşmenin Feshi  184
Denetçi Olabilecekler  185
Görüş Yazıları  185
Denetçilerin Sır Saklamadan Doğan Sorumluluğu  185
Genel Kurul  186
Genel Kurul Toplantıları  186
Genel Kurulun Azlık Tarafından Toplantıya Çağrılması  186
Mahkemenin İzni  186
Genel Olarak Çağrının Şekli  187
Genel Kurula Katılmaya Yetkili Olan Pay Sahipleri  187
Esas Sözleşme Değişikliklerinde Toplantı ve Karar Nisapları  187
Tutanak  188
Pay Sahibi Adına Organın Temsilcisi, Bağımsız Temsilci ve Kurumsal Temsilci  188
Pay Sahiplerinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı  189
Özel Denetim İsteminin Genel Kurulca Kabulü  189
Özel Denetim İsteminin Genel Kurulca Reddi  190
Özel Denetçi Raporunun İşleme Konulması  190
Genel Kurul Kararlarının İptali  190
İptal Davasında Duruşmaya Başlama  191
Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi  191
Genel Olarak  191
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının İzni ve Genel Kurul Kararı  191
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu  191
Özel Değişiklikler  193
Sermayenin Artırılması ve Buna Karşı Fesih Davası  193
Esas Sermaye Sisteminde Sermaye Taahhüdü Yoluyla Artırım  193
Kayıtlı Sermaye Sisteminde Sermaye Taahhüdü Yoluyla Artırım  194
Rüçhan Hakkı  195
İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı  195
Şarta Bağlı Sermaye Artırımında Ticaret Siciline Tescil  195
Esas Sermayenin Azaltılmasında Alacaklılara Çağrı  195
Kararların Yerine Getirilmesi  195
Pay ve Sermaye Koyma Borcu  196
Pay  196
Payın Asgari İtibarî Değeri  196
Pay Bedelini İfa Borcu ve İfa Etmemenin Sonuçları  196
Temerrütte Iskat Usulü  196
Menkul Kıymetler  197
Pay Senetleri  197
Pay Senedi Bastırılması  197
Devralınan Paylara İlişkin Şirketin Devralma Önerisi  197
Payların Devrine İlişkin Onama İsteminin Reddi  198
Borsaya Kote Edilmiş Nama Yazılı Paylarda Şirketin Devralanı Ret Süresi  198
Borçlanma Senetleriyle Alma ve Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetler  198
Yönetim Kuruluna Menkul Kıymet Çıkarma Yetkisi Verilmesi  198
Kâr, Kazanç ve Tasfiye Payı  198
Kötüniyet Hâlinde Pay Sahiplerine ve Yönetim Kurulu Üyelerine Yapılan Ödemelerin Geri Alınması  198
Şirketin İflası Hâlinde Yönetim Kurulu Üyelerine Yapılan Ödemelerin Geri Alınması  198
Şirketin Finansal Tabloları, Yedek Akçeler  199
Finansal Tabloları ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunu Hazırlama Yükümü  199
Sona Erme ve Tasfiye  199
Diğer Tasfiye İşleri  199
Tasfiye Sonucu Dağıtma  199
Defterlerin Saklanması  200
Uygulanacak Diğer Hükümler  200
Hukuki Sorumluluk  200
İbraya Karşı Pay Sahiplerinin Dava Açma Hakkı  200
Kuruluş ve Sermaye Artırımında İbra  200
Kurucuların, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yöneticilerin, Tasfiye Memurlarının ve Denetçilerin Sebep Oldukları Zararlara Karşı Açılacak Davalarda Zamanaşımı  201
SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET  201
LİMİTED ŞİRKET  202
Tanım ve Kuruluş  202
Tescil ve İlan  202
Tescilden Önce Yapılan İşlemler  202
Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi  203
Esas Sermayenin Artırılmasında Rüçhan Hakkı  203
Esas Sermayenin Azaltılması  203
Ortakların Hak ve Borçları  203
Esas Sermaye Payının Devrinin Reddedilmesi  203
Esas Sermaye Payının, Miras, Eşler Arasındaki Mal Rejimi ve İcra Yoluyla Geçmesi  203
Esas Sermaye Payı Geçişlerinin Tescili  204
Ek Ödeme Yükümlülüğünün Sürmesi  204
Finansal Tablolar ve Yedek Akçeler  204
Haksız Alınan Kâr Paylarının Geri Verilmesi  204
Şirketin Kendi Esas Sermaye Paylarını İktisabı  205
Şirketin Organları  205
Olağan Genel Kurula Çağrı  205
Genel Kurul Kararlarının Butlanı ve İptali  205
İflasın Bildirilmesi veya Ertelenmesi  206
Denetçi  206
Sona Erme ve Ayrılma  206
Şirketten Çıkmaya Katılma  206
Şirketten Çıkarma  207
Uygulanacak Hükümler  207
Kıymetli Evrak  208
HAMİLE YAZILI SENETLER  208
Zayi Edilen Senedin İptalinde İlan ile Çağrı ve Başvuru Süresi  208
Senedin İbraz Edilmemesi Hâlinde  208
Kuponlarda Usul  208
KAMBİYO SENETLERİ  209
Poliçe  209
Kabul ve Aval  209
Görüldükten Belirli Bir Süre Sonra Ödenmesi Gereken Poliçelerde Kabule Arz  209
Ödeme  209
Görüldüğünde Ödenecek Poliçede İbraz Süresi  209
Belirli Bir Günde veya Düzenleme Gününden Yada Görüldükten Belirli Bir Süre Sonra Ödenecek Poliçede İbraz  209
Kabul Etmeme ve Ödememe Hâllerinde Başvurma Hakları  210
Protesto Süreleri  210
Kabul Etmeme Yada Ödememe Hallerinin Cirantaya veya Düzenleyene İhbarı  210
Başvurma Hakkının Düşmesinde Mücbir Sebepler  211
Sebepsiz Zenginleşme  211
Araya Girmede Borçluya İhbar  212
Araya Girerek Ödeme Şartları  212
Araya Girmede Hamilin İbraz Yükümlülüğü  212
Çeşitli Hükümler  212
Zamanaşımı Süreleri  212
Poliçeyi Eline Geçirenlerin İlan Üzerine Getirme Süreleri  213
Bono veya Emre Yazılı Senet  213
Uygulanacak Hükümler  213
Düzenleyenin Sorumluluğu  214
Çek  215
Ödeme ve Ödememe  215
Ödeme İçin İbraz  215
Ödememe Halinde Protesto  215
Mücbir Sebepler  215
Çeşitli Hükümler  216
Zamanaşımı  216
Uygulanacak Hükümler  216
MAKBUZ SENEDİ VE VARANT  218
Mallar Üzerinde Sattırma Hakkı  218
Zamanaşımı Süreleri  218
Taşıma İşleri  219
GENEL HÜKÜMLER  219
Zamanaşımı  219
EŞYA TAŞIMA  220
Taşıma Sözleşmesinin Uygulanmasında Zıya Karinesi  220
Eşyanın Zıyaı ve Hasarının Bildirimi  220
TAŞINMA EŞYASI TAŞIMASI  221
Eşyanın Zıyaı ve Hasarının Bildirimi  221
Sorumluluğu Sınırlama Hakkının Kaybı  221
DEĞİŞİK TÜR ARAÇLAR İLE TAŞIMA  222
Eşyanın Zıyaı ve Hasarının Bildirimi ve Zamanaşımı  222
TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCUSU  222
Zamanaşımı  222
Deniz Ticareti  223
GEMİ  223
Geminin Kimliği  223
Türk Bayrağı Çekme Hakkı ve Yükümlülüğünün İstisnaları  223
Türk Bayrağı Çekme Hakkının Kaybedilmesi  223
Bayrak şahadetnamesi  224
Gemi Sicili  224
Geminin Sicilden Silinmesinde Özel Haller  224
Sicil İşlemlerini Yaptırmaya Davet  224
Sicil Müdürlüğünün Kararlarına İtiraz  225
Mülkiyet ve Diğer Ayni Haklar  225
Mülkiyet  225
Olağan Zamanaşımı ile Mülkiyetin İktisabı  225
Olağanüstü Zamanaşımı ile Mülkiyetin İktisabı  225
Sicile Kayıtlı Gemi Payı ve İştirak Payı Üzerinde Mülkiyetin İştirak Payının Bırakılması Yoluyla Devren İktisabı  226
Gemi Rehni  227
Gemi İpoteğinde Sigorta Tazminatı  227
Gemi İpoteğinin Sigortacıya Bildirilmesi  227
Alacağın Muaccel Olmasından Önce İpotekli Alacaklının Hakları  227
Alacaklının Belli Olmaması Hâlinde İpoteğin Düşmesine Karar Verilmesi  228
Paranın Tevdii Hâlinde İpoteğin Düşmesine Karar Verilmesi  228
Yapı Hâlindeki Gemiler Üzerinde İpotekte Uygulanacak Hükümler  229
DONATAN VE DONATMA İŞTİRAKİ  229
Donatma İştirakinin Tescili  229
DENİZ TİCARETİ SÖZLEŞMELERİ  229
Gemi Kira Sözleşmeleri  229
Geminin Hareketsiz Kalması Halinde Kira Bedeli Ödenmesi  229
Kira Sözleşmesinin Bitiminde Geminin İadesi  230
Zaman Çarteri Sözleşmesi  230
Ücret Ödeme Borcu ve Teminatı  230
Navlun Sözleşmesi  230
Yükleme ve Boşaltma  230
Yüklemede Sürastarya Süresi  230
Boşaltmada Sürastarya Süresi  230
Taşıyanın Sorumluluğu ve Hakları  231
Eşyanın Zayi Olmuş Sayılması  231
Zıya ve Hasardan Dolayı İnceleme ve Bildirim  231
Zıya ve Hasar Nedeniyle Tazminat İsteminde Hak Düşürücü Süre  231
Taşıyanın Eşya Üzerinde Hapis Hakkı  232
Yolculuğun Başlamasına veya Devamına Engel Olan Sebepler Yüzünden Sözleşmenin Sona Ermesi  232
Taraflara Sözleşmenin Feshi Hakkı Veren Hâl  232
Zamanaşımı  233
Süre  233
Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi  233
Bagajın Zıyaı veya Hasara Uğradığının Bildirimi  233
Yolcunun Ölümü veya Bedensel Zararı Nedeniyle Tazminat İstemlerinde Zamanaşımı  233
DENİZ KAZALARI  234
Müşterek Avarya  234
Dispeçin Onaylanmasını İsteme Hakkı ve Dispeçe İtirazda Duruşma  234
Müşterek Avarya Garame Payı Alacaklarında Zamanaşımı  234
Çatma  234
Çatmaya Dayalı Tazminat İsteminde Zamanaşımı  234
Kurtarma  235
Eşya Kurtarmada Kurtarma Ücretinden Gemi Adamlarına ve Kurtaranın Diğer Adamlarına Verilecek Pay  235
Kurtarmadan ve Enkaz Kaldırmadan Doğan Alacaklarda Zamanaşımı  235
GEMİ ALACAKLARI  236
Gemi Alacağının Verdiği Kanuni Rehin Hakkının Düşmesi  236
Cebrî İcraya İlişkin Özel Hükümler  237
Uygulanacak Hukuk  237
Gemiler Hakkındaki İhtiyati Haciz Kararının İcrası  238
İhtiyati Hacze Başlama Süresi  238
Gemiye El Konulması ve Muhafaza Tedbirleri  238
Geminin Seferde Olması Halinde İhtiyati Haciz  238
İhtiyati Haczi Tamamlayan İşlemler  239
Eşyanın Hapis Hakkı İçin Defter Tutulması  239
Hapis Hakkıyla Teminat Altına Alınan Alacağın İlamlı İcra Yoluyla Takibi  239
Hapis Hakkıyla Teminat Altına Alınan Alacağın İlamsız İcra Yoluyla Takibi  240
Sigorta Hukuku  240
GENEL HÜKÜMLER  240
Sigorta Sözleşmesinin Yapılması Sırasında Susma  240
Sigorta Dönemi  240
Olağanüstü Durumlarda Sigorta Sözleşmesinin Feshi  240
Sigorta Priminin Artırılmasında Fesih  241
Tarafların Aczi ve Takibin Semeresiz Kalması Halinde Fesih  241
Sigorta Sözleşmesinden Doğan İstemlerin Zamanaşımı Süresi  241
Sigortacının Aydınlatma Yükümlülüğü  242
Sigorta Poliçesi Verme Yükümlülüğü  242
Sigorta Poliçesinin İçeriğinde Değişiklik  243
Tazminat Ödeme Borcu  243
Sigorta Ettirenin Prim Ödemede Temerrüdü  244
Sözleşmenin Yapılmasında Beyan Yükümlülüğü  244
Caymanın Şekli ve Süresi  244
Sözleşme Süresi İçinde Beyan Yükümlülüğü  245
Sigortacının Hakları  245
Riziko Gerçekleştiğinde Beyan Yükümlülüğü  246
Sözleşmede Öngörülen Yükümlülüklerin İhlali  246
SİGORTA TÜRLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER  246
Zarar Sigortaları  246
Mal Sigortaları  246
Menfaat Üzerinde Sınırlı Ayni Hak  246
Sorumluluk Sigortaları  247
Bildirim Yükümlülüğü  247
Sigortacının Yardımları  248
Sigortacıya Yöneltilecek Tazminat İstemlerinde Zamanaşımı  248
Can Sigortaları  248
Hayat sigortası  248
Sözleşmeden Cayma  248
Sözleşmenin Yapılması Sırasındaki Beyan Yükümlülüğünün İhlali  249
Sözleşmenin Devamı Sırasındaki Beyan Yükümlülüğünün İhlali  249
Sigortadan Ayrılma  249
Ödünç Verme  249
Prim Ödenmesinden Muaf Sigorta  250
İntihar  250
Lehtarın Sigorta Ettirenin Yerine Geçmesi  250
Sigortacının İflası  250
Kaza Sigortası  251
Kaza Sigortasında Ölüme Bağlı Ödeme  251
Hastalık ve Sağlık Sigortası  251
Yeni Doğan Bebeğin ve Evlat Edinilenin Sigorta Kapsamında Olması  251
Hastalık ve Sağlık Sigortasına Uygulanacak Diğer Hükümler  251
SON HÜKÜMLER  252
Şirketin İnternet Sitesi  252
Ticari Hükümlerle Yasaklanmış İşlemler ile Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemenin Sonuçları  252
İCRA VE İFLAS KANUNU  255
KANUNDA GEÇEN SÜRELERLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER  255
TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER  256
Zarar ve Ziyan Davasının Zamanaşımı  256
Elektronik İşlemler  256
Paranın Ödenmesi ve Değerli Eşyanın Muhafazası  257
İcramahkemesine Şikayet ve Şartlar  257
Yargılama Usulleri  257
İLAMLARIN İCRASI  258
PARA VE TEMİNATTAN BAŞKA BORÇLAR HAKKINDA İLAMLARIN İCRASI  258
Taşınır teslimi  258
Çocuk Teslimi  258
Borçlunun Elinde Bulunan Taşınmazın Tahliye ve Teslimi  258
Taşınmaz Hakkındaki Hükümden Sonra Yedin Tebeddülü  259
İrtifak Haklarına Mütedair İlamlar  259
Gemilere ve Bunlarla İlgili Ayni Haklara İlişkin İlamların İcrası  259
PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ İLAMLARIN İCRASI  260
İcra Emri ve Muhtevası  260
İcranın Geri Bırakılması  261
İlamın Zamanaşımına Uğradığı İddiası  261
MÜŞTEREK HÜKÜMLER  261
Zamanaşımı  261
İLAMSIZ TAKİP  262
TAKİBİN MUHTELİF TARZLARI  262
Ticareti Terk Edenler  262
TATİLLER VE TALİKLER  262
Borçlunun Ailesinden Birinin Ölümü Halinde  262
Terekenin Borçlarında  263
Talikin Müddetlerin Cereyanına Tesiri  263
ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ  263
Ödeme Emri ve Muhtevası  263
Ödeme Emrinin Tebliği  263
İtiraz  263
Süresi ve Şekli  263
Gecikmiş itiraz  264
İtirazın Hükmü  264
Mahkemeye Başvurmak Suretiyle İtirazın İptali  264
İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması  265
İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması  265
Borçlu Cari Hesap veya Kısa, Orta, Uzun Vadeli Kredi Şeklinde İşleyen Kredilerde İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması  265
İtirazın Muvakkaten Kaldırılmasının Hükümleri  266
Menfi Tespit ve İstirdat Davaları  266
HACİZ YOLUYLA TAKİP  267
MAL BEYANI  267
Beyan Mecburiyeti, Müddeti, Başlangıcı  267
Hapis ile Tazyik  267
Sonradan Kazanılan veya Ziyadeleşen Malların Beyanı  267
HACİZ  267
Talep Müddeti  267
Hacze Başlama Müddeti  267
Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar  268
Yetişmemiş Mahsullerin Haczi  268
Mahcuz Malları Muhafaza Tedbirleri  268
Taşınırlar Hakkında Muhafaza Tedbirleri  268
Alacaklar ve Üçüncü Şahıs Elinde Haczedilen Mallar Hakkında Muhafaza Tedbirleri  268
Taşınmaz Haczinin Şümulü  270
İştirak Halinde Tasarruf Edilen Mallar  270
İstihkak İddiasına İtiraz  270
Borçlunun Zilyedliği  270
Üçüncü Şahsın İstihkak İddiası  271
Üçüncü Şahsın Zilyedliği  271
Önce İcrası Lazım Gelen Merasime Lüzum Olmaksızın İştirak  271
Davet  271
PARAYA ÇEVİRME  272
Satış Talebi  272
Satış Talebi İçin Müddetler  272
Satışa İlişkin Giderlerin Depo Edilmesi  272
Taksitle Ödeme  272
Taşınırların Satışı  273
Taşınırların Satış Müddeti  273
Arttırma Hazırlık Tedbirleri  273
Satış Bedelinin Ödenmemesi, İhale Farklarının Tahsili Sureti  273
Taşınmazların Satışı  274
Taşınmazların Satış Müddeti  274
Artırmada Şartnamenin Açık Bulundurulması  274
Münderecatı  274
Artırma İlanı, Artırma Hazırlıkları ve İlgililere İhtar  274
Mükellefiyetlerin Listesi  275
Kıymet Takdirine İlişkin Şikayet  275
Ödeme Usulü  276
İhalenin Feshi ve Farkının Tahsili  276
İhalenin Neticesi ve Feshi  276
Tescil İçin Tapuya Tebliğ ve Zorla Çıkarma  277
Paranın Paylaştırılması  277
Paranın Paylaştırılması  277
Borç Ödemeden Aciz Vesikası  277
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ İLE TAKİP  278
TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ  278
Ödeme Emri  278
Ödeme Emrine İtiraz  278
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ  278
İcra Emri  278
İcranın Geri Bırakılması  279
Ödeme Emri  279
Ödeme Emrine İtiraz  279
İtirazın İncelenmesi Usulü ve Hükümleri  279
MÜŞTEREK HÜKÜMLER  279
Paraya Çevirme Müddeti  279
Paraya Çevirme Usulü  280
Borçlu Cari Hesap veya Kısa, Orta, Uzun Vadeli Kredi Şeklinde İşleyen Nakdi Kredileri ve Gayri Nakdi Kredileri Teminen Alınan İpotekler  280
Rehin Açığı Belgesi  280
İpotekli Alacakta Alacaklının Gaip Bulunması veya Borcu Almaktan İmtinaı  280
İFLAS YOLUYLA TAKİP  281
İFLAS YOLUYLA ADİ TAKİP  281
Ödeme Emri ve Münderecatı  281
İflas Talebi ve Müddeti  281
Talebin Geri Alınması ve Yenilenmesi  281
Yargılama Usulü  281
Defterin Devam Müddeti  282
Kanun Yollarına Başvurma  282
KAMBİYO SENETLERİ (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET) HAKKINDAKİ HUSUSİ TAKİP USULLERİ  282
Haciz Yoluyla Takip  282
Ödeme Emri  282
İtirazın İncelenmesi  283
Borçlunun Kambiyo Hukuku Bakımından Şikayeti  284
Uygulanacak Diğer Hükümler  284
İflas Yoluyla Takip  284
Ödeme Emri  284
İflas Davası  285
İtiraz veya Şikayet Olunmaması  285
Uygulanacak Hükümler  285
Doğrudan Doğruya İflas Halleri  285
Borçlunun Müracaatıyla  285
Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin İflası ve İflasın Ertelenmesi  286
Erteleme Yargılaması  287
Erteleme Kararı ve Sonuçları  287
Kanun Yolları  288
Usul  288
İflasın Kaldırılması  288
İFLASIN HUKUKİ NETİCELERİ  288
Borçlunun Malları Hakkında İflasın Neticeleri  288
Rehinli Mallar ve Üretime Yönelik Yerler  288
Hukuk Davalarının Tatili  289
İFLASIN TASFİYESİ  289
Masanın Teşkili  289
Defter Tanzimi  289
Tasfiyenin Tatili  289
Alacaklıları Davet  289
Basit Tasfiye  289
Adi Tasfiye ve İflasın Açılmasının İlanı  290
Reddedilen Miraslarda Alacaklıları Davet  290
Masanın İdaresi  291
İlk Alacaklılar Toplanması  291
İflas İdaresi ve İflas Dairesinin Vazifeleri  291
Kararlar Aleyhine Müracaat  291
Üçüncü Şahısların İstihkak İddiaları  291
Alacaklıların Tahkiki ve Sıraların Tayini  292
Alacaklılar Sıra Cetvelinin Müddet ve Şekli  292
Sıra Cetveline İtiraz ve Neticeleri  292
Masanın Tasfiyesi  292
İkinci Alacaklılar Toplanması  292
Malların Paraya Çevrilmesi Usulü  293
Artırma Suretiyle Satışın Şartları  293
Paraların Paylaştırılması  293
Pay Cetvelinin İflas Dairesine Bırakılması  293
İflasın Kapanması  293
Nihai Rapor ve Kapanma Kararı  293
İflasın Tasfiyesi Müddeti  293
İHTİYATİ HACİZ  294
İhtiyati Haciz Kararının İcrası  294
Zabıt Tutma ve Haciz Tutanağının Tebliği  294
İhtiyati Haczi Tamamlayan Merasim  294
İhtiyati Haciz Kararına İtiraz  295
İhtiyati Hacizde İflas Yoluyla Takip  295
KİRALAR HAKKINDA HUSUSİ HÜKÜMLER VE KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN TAHLİYESİ  296
Adi Kira ve Hasılat Kiraları İçin Ödeme Emri ve İtiraz Müddeti  296
İtiraz Etmemenin Sonuçları  296
Kira Akdi Dışındaki İtirazlar ve Tahliye  296
Kıyasen Uygulanacak Maddeler  297
Hapis Hakkı İçin Defter Yapılması  297
Kaçırılan Eşyayı Takip Hakkı  297
Mukavelename ile Kiralanan Gayrimenkullerin Tahliyesi  297
Tahliye Emri ve Münderecatı  297
İtiraz Müddeti ve Şekli  297
Kiralanan Taşınmazda Üçüncü Şahıs Bulunursa  298
İPTAL DAVASI  298
İvazsız Tasarrufların Butlanı  298
Acizden Dolayı Butlan  298
Zarar Verme Kastından Dolayı İptal  299
Hak Düşürücü Müddet  299
KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI  300
ADİ KONKORDATO  300
Konkordato Talebi  300
Konkordato Talebinin Nazara Alınması Şartları  300
Mühlet  300
Alacaklıları Davet ve Alacakların Bildirilmesi  301
Alacaklıların Toplanması  301
Müşterek Borçlulara Karşı Haklar  301
Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi  301
Rehinli Taşınır veya Taşınmazın Paraya Çevrilmesinin Ertelenmesi  302
Kanun Yollarına Başvurma  302
Konkordatonun Reddinden Sonra İflas ve İhtiyati Haciz  302
İtirazlı Alacaklar Hakkında Dava  303
Konkordatonun Hükümleri  303
Konkordatonun Alacaklılardan Birinin Müracaatıyla Onun Hakkında Feshi  303
Konkordatonun Tamamen Feshi  304
İFLASTAN SONRA KONKORDATO  304
Şartları ve Hükümleri  304
MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO  304
Konkordato Tasfiye Memurlarının Hukuki Durumu  304
Paylaştırmaya Katılacak Alacaklıların Belirlenmesi  305
Taşınır Rehinleri  305
Paraların Paylaştırılması  305
Tevdi  305
Faaliyet Raporu  306
Uygulanacak Ortak Hükümler  306
SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI  306
Başvurunun Mahkemece İncelenmesi ve Kanun Yolları  306
Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmanın Feshi  307
FEVKALADE HALLERDE MÜHLET VE TATİL  307
Fevkalade Mühlet  307
Fevkalade Mühletin Kabulü, Borçlunun Dilekçesi  307
İstinaf Yoluna Başvurma  308
Fevkalade Mühletin Uzatılması  308
Fevkalade Mühlet İçinde Konkordato ve Yeniden Mühlet Verilmemesi  308
İflasın Ertelenmesi ile İlişki  308
Cezai Hükümler  309
Müflisin Mallarını Vermeyenler Hakkındaki Cezalar  309
Hakikate Muhalif Beyanda Bulunanların Cezası  309
Şikayet Süresi  309
Karar  310
İtiraz  310
Davanın ve Cezanın Düşmesi  310
Hususi Hükümler  310
Maaş ve Ücretlerin Kesilmesinde Usul  310
Emanetler Hakkında Zamanaşımı  311
KANUN YOLLARINA BAŞVURMA VE SON MADDELER  311
İstinaf Yoluna Başvurma ve İncelenmesi  311
Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararları  311
Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşme  312
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU  313
KANUNDA GEÇEN SÜRELERLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER  313
GENEL HÜKÜMLER  316
Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi  316
Yetki İtirazının İleri Sürülmesi  316
Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler  316
Hâkimin Yasaklılığı, Reddi ve Hukuki Sorumluluğu  317
Hakimin Ret Usulü  317
Hakimin Reddi Talebinin İncelenmesi  317
Ret Talebine İlişkin Kararlara Karşı İstinaf  318
Ret Talebine İlişkin Kararların Temyizi  318
Hakimin Sorumluluğu Nedeniyle Devlet Tarafından Ödenen Tazminatlardan Dolayı Hakime Rücu  318
Taraflar ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler  319
Davaya Vekalet Eden Vekilin İstifası  319
Davaya Vekalet Eden Vekilin Azli  319
Süreler, Eski Hâle Getirme ve Adli Tatil  319
Eski Hâle Getirmede Süre  319
Adli Tatil Süresi  320
Adli Tatilin Sürelere Etkisi  320
Dava Şartları ve İlk İtirazlar  320
İlk İtirazların İleri Sürülmesi ve İncelenmesi  320
YAZILI YARGILAMA USULÜ  320
Davanın Açılması  320
Dava Dilekçesinin İçeriği  320
Harç ve Avans Ödenmesi  320
Cevap Dilekçesi  321
Cevap Dilekçesini Verme Süresi  321
Cevap Dilekçesinde Eksiklik Bulunması  321
Karşı Davanın Açılması ve Süresi  321
Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi  322
Tarafların İkinci Dilekçeleri  322
Ön İnceleme  322
Ön İnceleme Duruşması  322
Tahkikat ve Tahkikat Sırasındaki Özel Durumlar  322
Tahkikat Aşamasında Tarafların Dinlenilmesi  322
Tarafların Duruşmaya Gelmemesi, Sonuçları ve Davanın Açılmamış Sayılması  322
Davanın Tamamen Islahı  323
Davanın Kısmen Islahı  323
İSPAT VE DELİLLER  323
Belge ve Senet  323
Yazı veya İmza İnkârı  323
Tanık  323
Tanığın Davet Edilmesi  323
Bilirkişi İncelemesi  324
Bilirkişinin Görevini Yapmaktan Yasaklı Olması ve Reddi  324
Bilirkişinin Görev Süresi  324
Bilirkişinin Haber Verme Yükümlülüğü  324
Bilirkişi Raporuna İtiraz  324
Bilirkişiye Karşı Açılacak Rücu Davasında Zamanaşımı  325
HÜKÜM VE DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ  325
Hüküm  325
Hüküm, Hükmün Verilmesi ve Tefhimi  325
BASİT YARGILAMA USULÜ  325
Dilekçelerin Verilmesi  325
Ön İnceleme ve Tahkikat  326
Hüküm  326
YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLİ YARDIM  326
Adli Yardım  326
Adli Yardım Talebinin İncelenmesi  326
Adli Yardımla Ertelenen Yargılama Giderlerinin Tahsili  326
KANUN YOLLARI  327
İstinaf  327
Harç ve Giderlerin Yatırılması  327
Başvuru Süresi  327
İstinaf Dilekçesinin Reddi  327
İstinaf Dilekçesine Cevap  328
Katılma Yolu ile Başvurma  328
Temyiz  328
Temyiz Edilebilen Kararlar  329
Kıyas Yoluyla Uygulanacak Hükümler  329
Harç ve Giderlerin Yatırılması  329
Başvuru Süresi  329
Temyiz Dilekçesinin Reddi  329
Temyiz Dilekçesine Cevap  330
Katılma Yolu ile Temyize Başvurma  330
Temyiz İncelemesi ve Duruşma  330
Yargılamanın İadesi  331
Yargılamanın İadesinde Süre  331
ÇEKİŞMESİZ YARGI  332
Kararlara Karşı Başvuru Yolları  332
GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR  333
İhtiyati Tedbir  333
İhtiyati Tedbirde Teminat Gösterilmesi  333
İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması  333
İhtiyati Tedbir Kararına Karşı İtiraz  333
Teminat Karşılığı Tedbirin Değiştirilmesi veya Kaldırılması  334
Durum ve Koşulların Değişmesi Sebebiyle Tedbirin Değiştirilmesi veya Kaldırılması  334
İhtiyati Tedbiri Tamamlayan İşlemler  334
Tazminat  335
Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukuki Korumalar  335
Delil Tespiti Talebi ve Karar  335
Acele Hâllerde Tespit  335
TAHKİM  336
İtiraz Hakkından Feragat  336
Hakemlerin Seçimi  336
Hakemin Reddi Sebepleri  336
Hakemin Reddi Usulü  337
Hakemin Kendi Yetkisi Hakkında Karar Vermesi  337
İhtiyati Tedbir/Hacizden Sonra Tahkim Davası Açma Süresi  337
Tahkim Süresi  337
Hakem Kararının Tavzihi, Düzeltilmesi ve Tamamlanması  338
Hakem Kararına Karşı İptal Davası Açma Süresi  339
Avans Yatırılması ve Giderlerin Ödenmesi  339
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU  341
KANUNDA GEÇEN SÜRELERLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER  341
GENEL HÜKÜMLER  343
KAPSAM, TANIMLAR, GÖREV VE YETKİ  343
Hâkimin Davaya Bakamaması ve Reddi  343
Tarafsızlığını Şüpheye Düşürecek Sebeplerden Dolayı Hakimin Reddi İsteminin Süresi  343
KARARLAR, AÇIKLANMASI VE TEBLİĞİ  343
Elektronik İşlemler  343
TANIKLIK, BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ VE KEŞİF  343
Bilirkişi İncelemesi  343
Atama Kararı ve İncelemelerin Yürütülmesi  343
Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi  344
Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi  344
Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması  344
Diğer Kişilerin Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması  345
Genetik İnceleme Sonuçlarının Gizliliği  345
Fizik Kimliğin Tespiti  346
KORUMA TEDBİRLERİ  346
Yakalama ve Gözaltı  346
Yakalama ve Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler  346
Gözaltı  347
Yakalanan Kişinin Mahkemeye Götürülmesi  348
Yakalanan veya Gözaltına Alınanın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi  349
Tutuklama  349
Tutuklama Kararı  349
Tutuklulukta Geçecek Süre  349
Usul  349
Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi  350
Tutukluluğun İncelenmesi  350
Adli Kontrol  350
Adli Kontrol Kararının Kaldırılması  350
Tedbirlere Uymama  351
Arama ve El Koyma  351
El Koyma Kararını Verme Yetkisi  351
Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara El Koyma  351
Postada Elkoyma  351
Avukat Bürolarında Arama, Elkoyma ve Postada Elkoyma  352
Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini  352
Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma  352
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi  353
İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması  353
Kararların Yerine Getirilmesi, İletişim İçeriklerinin Yok Edilmesi  354
Tesadüfen Elde Edilen Deliller  354
Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme  355
Teknik Araçlarla İzleme  355
Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat  356
Tazminat İstemi  356
Tazminat İsteminin Koşulları  356
İFADE VE SORGU  357
İfade veya Sorgu İçin Çağrı  357
Şüpheli veya Sanığın Zorla Getirilmesi  357
savunma  358
Müdafii Seçimi, Görevlendirilmesi, Görev ve Yetkileri  358
Müdafilik Görevinden Yasaklama  358
Müdafi İle Görüşme  358
Soruşturma  358
Kamu Davasının Açılması  358
Kamu Davasını Açmada Takdir Yetkisi  358
Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar, İtiraz ve İddianamenin İadesi  359
Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  359
Cumhuriyet Savcısının Kararına İtiraz  359
İddianamenin İadesi  359
Kovuşturma Evresi  360
Kamu Davasının Yürütülmesi  360
Duruşma Hazırlığı  360
Sanığın Savunma Delillerinin Toplanması İstemi  360
Duruşma  360
Sanık Hazır Bulunmaksızın Yapılan Duruşmada Eski Hâle Getirme Koşulu  360
Özel Yargılama Usulleri  360
Kaçakların Yargılanması  360
Kaçağın Tanımı  360
Uzlaşma ve Müsadere  361
Uzlaşma  361
Kanun Yolları  362
Olağan Kanun Yolları  362
İtiraz  362
İtiraz Usulü ve İnceleme Mercileri  362
İtirazın C. Savcısına ve Karşı Tarafa Tebliği ile İnceleme ve Araştırma Yapılması  362
İstinaf  363
İstinaf İstemi ve Süresi  363
İstinaf Başvurusunun Etkisi  363
İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi  363
İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı  364
Temyiz  364
Temyiz İstemi ve Süresi  364
Temyiz Başvurusunun Etkisi  364
Temyiz Gerekçesi  365
Temyiz İsteminin Kabule Değer Sayılmamasından Dolayı Hükmü Veren Mahkemece Reddi  365
Temyiz Dilekçesinin Tebliği ve Cevabı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Görevi  365
Yargıtay Kararının Gönderileceği Merci  366