Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
SMMM Yeterlik Sınavları İçin Muhasebe

SMMM Yeterlik Sınavları İçin Muhasebe

Doç. Dr. Volkan Demir, Dr. Oğuzhan Bahadır


Baskı Tarihi: Mart 2014
Sayfa Sayısı: 447
Fiyatı: 42,99 TL
İndirimli Fiyatı:42,49 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

KİTABIN TANITIMI

SMMM Yeterlilik Sınavları için Muhasebe isimli bu kitapta, muhasebe mesleğine giriş sınavlarının ikinci aşaması olan Yeterlilik Sınavı’nda yer alan Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Finansal Tablolar Analizi ve Muhasebe Denetimi dersleri uygulamalı şekilde anlatılmaktadır. Aynı zamanda, geçmiş dönemlerde yapılan sınavlarda çıkmış sorulara benzer sorular çözülerek konular pekiştirilmektedir.

ÖNSÖZ

“SMMM Yeterlilik Sınavları için Muhasebe” isimli bu kitabın amacı, mali müşavirlik sınavlarının ikinci aşaması olan yeterlilik sınavlarına hazırlanan meslek adaylarına muhasebe grubu ile ilgili konuları anlatan, örnekler sunan ve çalışma soruları ile konuların pekiştirilmesine yardımcı olan bir kitap sunabilmektir.
Bu kitapta muhasebe grubuna ait konular; Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Finansal Tablolar Analizi ve Muhasebe Denetimi olmak üzere 5 ana bölümde ele alınmıştır. Her ana bölümde konular özet şekilde anlatılmış ve bu anlatımlar geçmiş dönemlerde yapılan sınavlarda sorulan sorulara benzer uygulamalarla desteklenmiştir. Bu çalışmanın hazırlanmasında büyük özen göstermemize rağmen gözden kaçan hatalar ve eksikliklerin kitaptan yararlanacak olanlar tarafından hoşgörü ile karşılanacağına inanmaktayız.
Mesleki sınavlara hazırlanmak her şeyden önce ciddi ve detaylı çalışmalar yapmayı gerektirir. Bu nedenle, kitaptan yararlanacak olanların kitabın kaynakça kısmında yer alan değerli yazarların kaynaklarını da temel almaları ve bu kaynaklardan da mümkün mertebe yararlanmaları kendilerine önemli bir fayda sağlayacaktır.Kitabın Nobel Yayınları arasında yer almasına olanak sağlayan Sayın Nevzat Argun’a ve
dizgileri gerçekleştiren Sayın Emel Yıldız’a en içten teşekkürlerimizi sunarız.
Bütün hataları ve eksiklikleri tarafımıza ait olan, katkı ve eleştirileri beklediğimiz kitabımızın tüm meslek adaylarına ve konu ile ilgilenen herkese yararlı olmasını dileriz.
Doç. Dr. Volkan DEMİR
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan BAHADIR
ı

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM I: FİNANSAL MUHASEBE
1. MUHASEBENİN TANIMI VE İŞLEVİ …………………………………………………………………………….. 1
2. BİLANÇO EŞİTLİĞİ ……………………………………………………………………………………………………. 2
3. HESAP KAVRAMI ……………………………………………………………………………………………………… 8
3.1. Hesapların İşleyişi ve Türleri ……………………………………………………………………………… 8
3.2. Hesap Planı…………………………………………………………………………………………………… 15
4. MUHASEBE BELGELERİ VE DEFTERLER………………………………………………………………… 25
4.1. Defterler………………………………………………………………………………………………………… 25
4.2. Belgeler………………………………………………………………………………………………………… 26
5. MUHASEBE SÜRECİ ………………………………………………………………………………………………. 27
6. TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ…………………………………………………………………………….. 29
6.1. Dönen Varlıklar………………………………………………………………………………………………. 30
6.2. Duran Varlıklar……………………………………………………………………………………………….119
6.3. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar……………………………………………………………………….. 146
6.4. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ……………………………………………………………………… 165
6.5. Özkaynaklar ………………………………………………………………………………………………… 177
6.6. Gelir Tablosu Hesapları…………………………………………………………………………………. 184
6.7. Maliyet Hesapları………………………………………………………………………………………….. 194
BÖLÜM II: MALİYET MUHASEBESİ ……………………………………………………………….221
1. TEMEL KAVRAMLAR …………………………………………………………………………………………….. 221
1.1. Maliyet Muhasebesinin Tanımı ve İşlevleri……………………………………………………….. 221
1.2. Maliyet-Gider-Harcama ve Ödeme Kavramları …………………………………………………. 221
1.3. Maliyetlerin Sınıflandırılması ………………………………………………………………………….. 222
2. TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ VE MALİYET MUHASEBESİ ………………………………… 225
2.1. Genel Yapı…………………………………………………………………………………………………… 225
2.2. 7/A Seçeneğinde Maliyet Hesaplarının İşleyişi………………………………………………….. 225
2.3. 7/B Seçeneğinde Maliyet Hesaplarının İşleyişi …………………………………………………. 233
3. ÜRETİM GİDERLERİ ………………………………………………………………………………………………. 234
3.1. İlk Madde ve Malzeme Giderleri……………………………………………………………………… 234
3.2. İşçilik Giderleri……………………………………………………………………………………………… 241
3.3. Genel Üretim Giderleri…………………………………………………………………………………… 252
4. GELİR TABLOSU VE SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU ………………………………………….. 269
4.1. Gelir Tablosu ……………………………………………………………………………………………….. 269
4.2. Satışların Maliyeti Tablosu……………………………………………………………………………… 272
5. FAALİYET GİDERLERİ VE FİNANSMAN GİDERLERİ………………………………………………… 277
6. MALİYET YÖNTEMLERİ …………………………………………………………………………………………. 280
6.1. Maliyetin Hesaplanma Zamanına Göre (Kullanılan Rakamın Özelliğine Göre) Maliyet
Yöntemleri…………………………………………………………………………………………………… 281
6.2. Kullanılan Üretim Tekniğine Göre Maliyet Yöntemleri ………………………………………… 292
6.3. Maliyetin Kapsamına Göre Maliyet Yöntemleri …………………………………………………. 305
7. BİRLEŞİK VE YAN MAMULLERİN MALİYETLENDİRİLMESİ ……………………………………… 310
8. KÂR PLANLAMASI (BAŞABAŞ NOKTASI ANALİZLERİ)…………………………………………… 312
9. İŞLETME BÜTÇELERİ ……………………………………………………………………………………………. 315
ÇALIŞMA SORULARI ………………………………………………………………………………………………… 318
BÖLÜM III: FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ …………………………………………………..341
1. FİNANSAL BİLGİ SİSTEMİ VE FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ………………………………… 341
1.1. Finansal Bilgi Sistemi ……………………………………………………………………………………. 341
1.2. Finansal Bilgi Kullanıcıları ……………………………………………………………………………… 342
1.3. Muhasebenin Temel Kavramları …………………………………………………………………….. 344
2. FİNANSAL TABLOLAR…………………………………………………………………………………………… 347
2.1. Temel Finansal Tablolar İlkeleri ………………………………………………………………………. 347
2.2. Bilanço………………………………………………………………………………………………………… 351
2.3. Gelir Tablosu ……………………………………………………………………………………………….. 353
2.4. Ek Finansal Tablolar……………………………………………………………………………………… 355
3. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ……………………………………………………………………………… 361
3.1. Finansal Analiz Türleri…………………………………………………………………………………… 361
3.2. Finansal Analiz Teknikleri ………………………………………………………………………………. 362
ÇALIŞMA SORULARI ………………………………………………………………………………………………… 386
BÖLÜM IV: MUHASEBE DENETİMİ ………………………………………………………………..407
1. DENETİMİN TANIMI VE İŞLEVLERİ …………………………………………………………………………. 407
1.1. Denetimin Tanımı ve Unsurları……………………………………………………………………….. 407
1.2. Denetim Türleri…………………………………………………………………………………………….. 408
1.3. Bağımsız Denetim ve Bağımsız Denetimin Yararları …………………………………………..411
1.4. Muhasebe Denetimine İlişkin Yasal Düzenlemeler ……………………………………………. 412
1.5. Hatalar, Hileler ve Usulsüzlükler……………………………………………………………………… 415
2. GENEL KABUL GÖRMÜŞ DENETİM STANDARTLARI ……………………………………………… 418
2.1. Genel Açıklama ……………………………………………………………………………………………. 418
2.2. Genel Standartlar…………………………………………………………………………………………. 418
2.3. Çalışma Alanı Standartları……………………………………………………………………………… 418
2.4. Raporlama Standartları …………………………………………………………………………………. 419
3. DENETİM SÜRECİ …………………………………………………………………………………………………. 420
3.1. Genel Açıklama ……………………………………………………………………………………………. 420
3.2. Müşterinin Kabulü ve Denetim Anlaşmasının Yapılması …………………………………….. 420
6. MALİYET YÖNTEMLERİ …………………………………………………………………………………………. 280
6.1. Maliyetin Hesaplanma Zamanına Göre (Kullanılan Rakamın Özelliğine Göre) Maliyet
Yöntemleri…………………………………………………………………………………………………… 281
6.2. Kullanılan Üretim Tekniğine Göre Maliyet Yöntemleri ………………………………………… 292
6.3. Maliyetin Kapsamına Göre Maliyet Yöntemleri …………………………………………………. 305
7. BİRLEŞİK VE YAN MAMULLERİN MALİYETLENDİRİLMESİ ……………………………………… 310
8. KÂR PLANLAMASI (BAŞABAŞ NOKTASI ANALİZLERİ)…………………………………………… 312
9. İŞLETME BÜTÇELERİ ……………………………………………………………………………………………. 315
ÇALIŞMA SORULARI ………………………………………………………………………………………………… 318
BÖLÜM III: FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ …………………………………………………..341
1. FİNANSAL BİLGİ SİSTEMİ VE FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ………………………………… 341
1.1. Finansal Bilgi Sistemi ……………………………………………………………………………………. 341
1.2. Finansal Bilgi Kullanıcıları ……………………………………………………………………………… 342
1.3. Muhasebenin Temel Kavramları …………………………………………………………………….. 344
2. FİNANSAL TABLOLAR…………………………………………………………………………………………… 347
2.1. Temel Finansal Tablolar İlkeleri ………………………………………………………………………. 347
2.2. Bilanço………………………………………………………………………………………………………… 351
2.3. Gelir Tablosu ……………………………………………………………………………………………….. 353
2.4. Ek Finansal Tablolar……………………………………………………………………………………… 355
3. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ……………………………………………………………………………… 361
3.1. Finansal Analiz Türleri…………………………………………………………………………………… 361
3.2. Finansal Analiz Teknikleri ………………………………………………………………………………. 362
ÇALIŞMA SORULARI ………………………………………………………………………………………………… 386
BÖLÜM IV: MUHASEBE DENETİMİ ………………………………………………………………..407
1. DENETİMİN TANIMI VE İŞLEVLERİ …………………………………………………………………………. 407
1.1. Denetimin Tanımı ve Unsurları……………………………………………………………………….. 407
1.2. Denetim Türleri…………………………………………………………………………………………….. 408
1.3. Bağımsız Denetim ve Bağımsız Denetimin Yararları …………………………………………..411
1.4. Muhasebe Denetimine İlişkin Yasal Düzenlemeler ……………………………………………. 412
1.5. Hatalar, Hileler ve Usulsüzlükler……………………………………………………………………… 415
2. GENEL KABUL GÖRMÜŞ DENETİM STANDARTLARI ……………………………………………… 418
2.1. Genel Açıklama ……………………………………………………………………………………………. 418
2.2. Genel Standartlar…………………………………………………………………………………………. 418
2.3. Çalışma Alanı Standartları……………………………………………………………………………… 418
2.4. Raporlama Standartları …………………………………………………………………………………. 419
3. DENETİM SÜRECİ …………………………………………………………………………………………………. 420
3.1. Genel Açıklama ……………………………………………………………………………………………. 420
3.2. Müşterinin Kabulü ve Denetim Anlaşmasının Yapılması …………………………………….. 420