Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Şirket Değerlemesi

Şirket Değerlemesi

YMM Dr. Hasan Yalçın


Baskı Tarihi: Haziran 2014
Sayfa Sayısı: 336
Fiyatı: 80 TL
İndirimli Fiyatı:78,50 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

Şirket Değerlemesi (Teori ve Uygulama); YMM Dr. Hasan Yalçın,  tarafından titiz çalışmalar sonunda yazılmıştır. Okuyucuları Portföy Yönetimi ve Değerlemeleri, Piyasa Değeri (Market Value), Nominal Değer (Par Value) gibi konu başlıklarını inceleyerek zenginleştirilen Şirket Değerlemesi (Teori ve Uygulama) Kitabının siz değerli okurlarımıza  faydalı olmasını umuyoruz. Kısa sürede teslimat olanakları ile Şirket Değerlemesi (Teori ve Uygulama) Kitabını sitemizden temin edebilirsiniz.

I

ÖNSÖZ

Son yıllarda artık yeni şirket paradigması hissedar değerinin maksimize edilmesi olarak genel kabul görmektedir. Özellikle 199O’lı yıllardan iti­baren giderek artan küreselleşme ve yoğun rekabetle birlikte sermaye piyasalarının ekonomik sistem içerisindeki etkinliğinin ve öneminin artması­na bağlı olarak yatırımcıların etkinliklerinin artması, birçok işletmeyi hissedar değerini maksimize etmeyi temel amaçlarından biri olarak benimsemeye ve hissedar değerinin arttırılmasını sağlayacak alternatif yollar aramaya zorlamış­tır. Bu paradigmanın paralelinde maksimize edilmeye çalışılan hissedar değe­rinin tespiti, tespit yöntemleri gerek finansçıların gerekse hissedarların sürek­li gündeminde yer almış ve önemi de gittikçe artmıştır.
Damadoran’ın belirttiği gibi şirket değer tespitine yönelik yapılan her eylem analisten kaynaklanan önyargıyı beraberinde taşır ve yansıtır. Aynı şirket fark­lı analistler tarafından değerlendiğinde farklı sonuçlar ve farklı değerler elde edilebilir. Çıkan sonuçların ve tespit edilen değerlerin hepsi içerdiği ve var­saydığı hususlar paralelinde doğrudur. Bu nedenle her şirketin analistin bakış açısına göre farklı şirket değen hesaplanabilir.
Onlarca değerleme modeli olmasına karşın, herhangi bir varlığı ya da işi de­ğerlemek için üç temel yaklaşım bulunmaktadır. Bunların ilki Varlık Temelli Değerleme (Asset Based Valuation) yaklaşımı ikincisi Gelir Temelli Değerleme yaklaşım, üçüncüsü ise, Göreceli (relative) değerlemedir. Bu kitabın temel ko­nusu ve amacı şirket değerlemesi ile ilgili bu üç yaklaşımın dayandığı teorik alt yapıyı da ortaya koyarak uygulama örnekleri ile birlikte şirket değerlemesi ile ilgilenen taraflara faydalı olmaktır.
Kitap geniş bir literatür taramasından sonra kaleme alınmıştır. Bu nedenle ge­niş bir referans listesine sahiptir. Bir kitabı oluştururken kitaba kimlerin kat­kısı olduğunu yazmak ve sınırlandırmak neredeyse imkansızdır. Ben öncelikle bu kitabın referans listesinde yer alan eser sahiplerine sonsuz teşekkür ediyo­rum, eserleri ile bu kitaba kaynak oldukları ve kitabın oluşumunu sağladıkla­rı için. Bir kitap yazmak için ayrılan zaman genellikle ailenize ve sevdiklerini­ze ayırmanız gereken zamandan çalıntıdır. Bu nedenle zamanlarını çaldığım eşim Özlem, oğlum Çağın ve isimlerini yazamadığım tüm sevdiklerime sonsuz teşekkürler. Her zaman desteklerinizi yanımda hissettim ve hissetmekteyim. Yine kitabın her aşamasında katkısı bulunan Growe Horwath HSY ekibine ve özellikle Seda DEMİR’e katkılardan dolayı teşekkürü bir borç bilirim.
Saygılarımla…
I

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM I
DEĞER KAVRAMI
DÜNYADA DEĞER ODAKLI ŞİRKETE GEÇİŞ
YATIRIMCILAR VE DEĞER
DEĞERLEME DEĞERLEMENİN KULLANIM ALANLARI
Portföy Yönetimi ve Değerleme
Finansal Yönetim ve Değerleme
Stratejik Planlama ve Değerleme
Birleşme, Satın Alma ve Değerleme
Özelleştirme ve Değerleme
Halka Arz ve Değerleme
Kredi Alma ve Değerleme
Çalışan Şirketleri ve Değerleme
Marka Değeri ve Değerleme
Tasfiye ve Değerleme
ŞİRKET DEĞERLEMESİNDE BAŞLICA DEĞER
KAVRAMLARI
Nominal Değer (Par Value)
Gerçek Değer (Intrinsic Value)
Defter Değeri (Book Value)
Piyasa Değeri (Market Value)
Makul Piyasa Değeri (Fair Market Value)
İşleyen Teşebbüs Değeri (Going Concern Value)
Varlık Değeri (Asset Value)
Şerefiye Değeri (Goodwill Value)
Hurda Değer (Hurdle Value)
DEĞERLEME VE ÖNYARGILAR
Değerlemeye İlişkin Önyargılar
ŞİRKETLERİN YAŞAM DÖNGÜSÜ VE DEĞERLEME
Başlangıç
Genişleme
Yüksek Büyüme
Olgun Büyüme
Düşüş
DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI
BÖLÜM II
VARLIK TEMELLİ DEĞERLEME YAKLAŞIMI
DEFTER DEĞERİ (BOOK VALUE)
NET VARLIK DEĞERİ (NET ASSET VALUE)
TASFİYE DEĞERİ (LİQUİDATİON VALUE)
BÖLÜM IIIGELİR TEMELLİ DEĞERLEME YAKLAŞIMI
İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIMI
İNDİRGEME ORANI
ÖZSERMAYE MALİYETİ
ÖZSERMAYE DIŞINDAKİ FİNANSMAN MALİYETLERİ
SERMAYE MALİYETİ
NAKİT AKIMLARININ ÖLÇÜLMESİ
NAKİT AKIMLARININ ÖNGÖRÜLMESİ
TAHMİN YAKLAŞIMLARI
ÖZSERMAYE NAKİT AKIMI İNDİRGEME MODELLERİ
TEMETTÜ İNDİRGEME MODELLERİ
ÖZSERMAYENİN SERBEST NAKİT AKIMI (POTANSİYEL
TEMETTÜ) İNDİRGEME MODELLERİ
SERMAYE NAKİT AKIMI İNDİRGEME MODELLERİ
UYARLANMIŞ BUGÜNKÜ DEĞER (ADJUSTED PRESENT
VALUE – APV) YAKLAŞIMI
FAZLA GETİRİ MODELLERİ
SERMAYE YAPISI VE ŞİRKET DEĞERİ
GÖRECELİ DEĞERLEME (RELATİVE VALUATION)
YAKLAŞIMI
GÖRECELİ DEĞERLEMENİN GÜÇLÜ YÖNLERİ VE
SINIRLILIKLARI
STANDARDİZE EDİLMİŞ DEĞERLER VE ÇARPANLAR
ÇARPANLARI KULLANMANIN TEMEL ADIMLARI
KAZANÇ ÇARPANLARI
PEG ORANI
DİĞER KAZANÇ ÇARPANLARI
DEFTER DEĞERİ ÇARPANLARI (YERİNE KOYMA DEĞERİ
ÇARPANLARI)
GELİR ÇARPANLARI
SEKTÖRE ÖZGÜ ÇARPANLAR
GÖRECELİ DEĞERLEME İLE İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIMI
DEĞERLEMESİNİ UYUMLULAŞTIRMAK