Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Serbest Bölgeler

Serbest Bölgeler

SMMM M.Vefa Toroslu, SMMM Dr.Cem Niyazi Durmuş


Baskı Tarihi: Mayıs 2010
Sayfa Sayısı: 463
Fiyatı: 80 TL
İndirimli Fiyatı:79 TL (Kdv Dahil)
SİTEMİZDE GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR!
(Şu an için sitemizden sipariş alınamamaktadır.)
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

Serbest Bölgeler Kitabı, SMMM M.Vefa Toroslu, SMMM Dr.Cem Niyazi Durmuş derin tecrübelerle yazılmış bir kitaptır. Genel Olarak Serbest Bölgeler, Dünya’da Serbest Bölgeler, Türkiye’de Serbest Bölgeler, Türkiye’de Serbest Bölgeler Mevzuatı gibi konu başlıkları Serbest Bölgeler Kitabında yer almaktadır. Kısa sürede teslimat olanakları ile Serbest Bölgeler Kitabını sitemizden temin edebilirsiniz.

 

KİTAP TANITIMI

 

- Genel Olarak Serbest Bölgeler

- Dünya’da Serbest Bölgeler

- Türkiye’de Serbest Bölgeler

- Türkiye’de Serbest Bölgeler Mevzuatı

 

ÖNSÖZ

Ülkemizde serbest bölgelerin ilk kuruluş denemeleri Osmanlı döneminde başlamıştır. Cumhuriyet döneminde de serbest bölgelerle ilgili çeşitli çalışmalar olmakla birlikte, 1980’li yıllara kadar bu çalışmalardan başarılı sonuçlar alınamamıştır. 24 Ocak 1980 kararları ile uygulamaya konulan dışa açık ekonomi politikaları ve ihracata dayalı büyüme modeli ile eş zamanlı olarak serbest bölge kurma fikri yeniden gündeme gelmiştir. Bu çerçevede 15.06.1085 tarihinde 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çıkartılmıştır.

Dünyadaki uygulamalarına kıyasla ülkemizdeki geçmişi çok yeni olan serbest bölge uygulamalarında bugüne kadar önemli mesafeler kaydedilmiştir. Halen ülkemizde faaliyet gösteren 20 adet serbest bölge bulunmaktadır. Bu serbest bölgelerin 2008 yılı itibariyle toplam işlem hacimleri USD 24.000.000’ı geçmiştir. Serbest Bölgeler Kanunu’nda ilk yayımlanmasından sonra iki önemli değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliklerden ilki 2004 yılında 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yapılmıştır. Bu Kanun ile Serbest Bölgeler Kanunu’nun vergi muafiyetlerine ilişkin hükümlerinde önemli değişiklikler yapılmış ve serbest bölgelerde Türk vergi kanunlarının geçerli olması sağlanmıştır. Serbest Bölgeler Kanunu’nda ikinci önemli değişiklik ise 2008 yılında 5810 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu İle Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılmıştır. Bu Kanun ile de serbest bölgelerdeki vergi muafiyetleri yeniden düzenlenmiştir.

Bu çalışmanın ilk basımı 2000 yılında M. Vefa TOROSLU tarafından yapılmıştır. Serbest Bölgeler Kanunu’nda yapılan son değişikliklerden sonra kitabın kapsamı genişletilerek ikinci baskı için yazarlar tarafından yeniden yazılmıştır. Kitap altı bölümden oluşmakta ve sonunda da uygulamaya ilişkin örnekler verilmektedir.

Kitabın bu baskısını sağlayan Maliye ve Hukuk Yayınları yöneticisi ve çalışanlarına teşekkür ederiz. Çalışmanın bütün kullanıcılara yararlı olmasını dileriz.

 

İÇİNDEKİLER

 • 1. BÖLÜM GENEL OLARAK SERBEST BÖLGELER
 • 1.1. SERBEST TİCARET ALANLARI 1
 • 1.1.1. Açık Limanlar 2
 • 1.1.2. Serbest Sahalar 2
 • 1.1.3. Transit Bölgeleri 2
 • 1.1.4. Özel Gümrük Kolaylıkları 2
 • 1.1.5. Serbest Bölgeler 3
 • 1.2. SERBEST BÖLGELERİN TANIMI 3
 • 1.3. SERBEST BÖLGELERİN ÇEŞİTLERİ 6
 • 1.3.1. Serbest Ticaret Bölgeleri (Free Trade Zone) 6
 • 1.3.1.1. Açık Serbest Bölgeler (Open Free Zones) 7
 • 1.3.1.2. Kapalı Serbest Bölgeler (Closed Free Zones) 7
 • 1.3.2. Serbest Üretim Bölgeleri (Free Production Zones) 7
 • 1.3.3. Serbest İhracat Bölgeleri (Free Export Zones) 9
 • 1.3.4. Serbest Bankacılık Bölgeleri veya Kıyı Bankacılığı (Free Banking Zones / Off-Shore Banking) 9
 • 1.3.5. Antrepolar (Bonded Warehouse) 9
 • 1.3.6. Serbest Şehirler (Free Cities) 10
 • 1.3.7. Gümrüksüz Satış Mağazaları (Duty Free Shops) 10
 • 1.3.8. Serbest Limanlar (Free Ports) 11
 • 1.3.9. İkiz Fabrikalar (Maquiladora) 11
 • 1.3.10. Yatırım Bölgeleri (Enterprise Zones) 12
 • 1.3.11. Serbest Sigortacılık Bölgeleri (Insurance Free Zones) 12
 • 1.3.12. Dış Ticaret Bölgesi (Foreign Trade Zone) 12
 • 1.3.13. Serbest Çevre (Free Perimeter) 13
 • 1.3.14. Özel Ekonomik Bölgeler (Special Economic Zones) 13
 • 1.3.15. Nitelikli Sanayi Bölgeleri (Qualified Industrial Zones) 13
 • 1.3.16. Transit Bölge (Transit Zone) 15
 • 1.4. SERBEST BÖLGELERİN ÖZELLİKLERİ 15
 • 1.5. SERBEST BÖLGELERİN ÜLKE EKONOMİSİNE YARARLARI 19
 • 1.5.1. Serbest Bölgelerin İthalat Açısından Sağladığı Yararlar 19
 • 1.5.2. Serbest Bölgelerin İhracat Açısından Sağladığı Yararlar 20
 • 1.5.3. Yabancı Sermaye Girişi 20
 • 1.5.4. İstihdam Artışı Sağlaması 21
 • 1.5.5. Uzman Personel Yetişmesi 22
 • 1.5.6. Transit Ticaret 22
 • 1.5.7. Ödemeler Dengesine Katkı 23
 • 1.5.8. İç Ticarete Katkı 23
 • 1.5.9. Teknoloji Transferi 23
 • 1.5.10. Yeni Politikaların Denenmesi 23
 • 1.5.11. Finans Merkezi Yaratması 24
 • 1.5.12. Mal Alımı ve Kredi Kullanma İmkanında Artma 24
 • 1.5.13. Transit Ticaret, Liman ve Taşımacılık Hizmetlerinde
 • Artma 25
 • 1.6. SERBEST BÖLGELERİN ÜLKE EKONOMİSİNE OLUMSUZ ETKİLERİ 25
 • 1.6.1. İthalat Baskısı Yaratması 25
 • 1.6.2. Yüksek Kuruluş Maliyetleri Oluşması 25
 • 1.6.3. Yerli Firmalara Rakip Yaratması 26
 • 1.6.4. İç Pazardaki Mallara Haksız Rekabet Yaratması 26
 • 1.6.5. Kaçakçılığa Neden Olması 26
 • 1.6.6. Çalışma Hayatı İle İlgili Kısıtlamalar Getirmesi 27
 • 1.6.7. Ucuz İşçilik Kullanımı 27
 • 1.6.8. Çevre Kirliliğine Neden Olması 28
 • 1.6.9. Yurtiçindeki İhracatçıları Olumsuz Etkilemesi 28
 • 1.6.10. Yabancı Yatırımların Katkısını Azaltması 28
 • 1.6.11. Bölgesel Sosyal Sorunlar Doğurması 28
 • 1.6.12. Amaç Dışı Kullanıma Gidilmesi 29
 • 1.6.13. Transfer Fiyatları Sorunu 29
 • 1.6.14. Dünya Konjonktürüne Duyarlılık 29
 • 1.6.15. Ekonomiyi Yönlendirmedeki Etkinliğin Azalması 30
 • 1.7. SERBEST BÖLGELERDE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN TEŞVİKLER 30
 • 1.7.1. Vergi Muafiyetleri 30
 • 1.7.2. Gümrük Vergisi Muafiyeti 30
 • 1.7.3. Ucuz İhracat Kredisi Temini 30
 • 1.7.4. Hızlandırılmış Amortisman Uygulaması 31
 • 1.7.5. Sendikal Faaliyetlerin Yasaklanması 31
 • 1.7.6. Kar Transferi Garantisi 31
 • 1.7.7. Altyapı Hizmeti Sunulması 32
 • 1.7.8. Bürokrasinin Azaltılması 32
 • 1.7.9. Eğitim Primi Verilmesi 32
 • 1.8. SERBEST BÖLGELERİN KURULUŞUNDA DİKKAT EDİLECEK FAKTÖRLER 32
 • 1.9. SERBEST BÖLGELERİN BAŞARI KOŞULLARI 34
 • 1.10. SERBEST BÖLGE İŞLETMECİLİĞİ 35
 • 1.10.1. Serbest Bölgenin Devlet Tarafından İşletilmesi 35
 • 1.10.2. Serbest Bölgenin Devletinde Ortak Olacağı Özel Şirketler Tarafından İşletilmesi 35
 • 1.10.3. Serbest Bölgelerin Özel Şirketler Tarafından İşletilmesi 35
 • 2. BÖLÜM DÜNYA’DA SERBEST BÖLGELER
 • 2.1. GENEL OLARAK 37
 • 2.2. SERBEST BÖLGELERİN TARİHÇESİ 39
 • 2.2.1. İlk Çağda Serbest Bölge Uygulamaları 39
 • 2.2.2. Orta Çağda Serbest Bölge Uygulamaları 40
 • 2.2.3. Yeni Çağda Serbest Bölge Uygulamaları 40
 • 2.2.4. Yakın Çağda Serbest Bölge Uygulamaları 41
 • 2.3. DÜNYADA SERBEST BÖLGE UYGULAMALARI 45
 • 2.3.1. Almanya 51
 • 2.3.2. Amerika Birleşik Devletleri 51
 • 2.3.3. Bangladeş 52
 • 2.3.4. Birleşik Arap Emirlikleri 52
 • 2.3.5. Bulgaristan 52
 • 2.3.6. Çin Halk Cumhuriyeti 53
 • 2.3.7. Fas 53
 • 2.3.8. Fransa 54
 • 2.3.9. Güney Kore 54
 • 2.3.10. Hindistan 54
 • 2.3.11. Hong Kong 55
 • 2.3.12. İngiltere 55
 • 2.3.13. İrlanda 56
 • 2.3.14. İspanya 56
 • 2.3.15. İtalya 57
 • 2.3.16. Malezya 57
 • 2.3.17. Meksika 57
 • 2.3.18. Mısır 58
 • 2.3.19. Polonya 58
 • 2.3.20. Singapur 59
 • 2.3.21. Suriye 59
 • 2.3.22. Şili 59
 • 2.3.23. Tayland 60
 • 2.3.24. Ürdün 60
 • 2.3.25. Yunanistan 61
 • 3. BÖLÜM TÜRKİYE’DE SERBEST BÖLGELER
 • 3.1. TÜRKİYE’DE SERBEST BÖLGELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ 63
 • 3.1.1. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi 63
 • 3.1.2. Cumhuriyet Dönemi 64
 • 3.1.2.1. 1920- 1929 Dönemi 64
 • 3.1.2.1.1. İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası’mn
 • Raporları 65
 • 3.1.2.1.2. 1927 Tarihli Serbest Mıntıka
 • Hakkında Kanun 79
 • 3.1.2.1.3. Mehmet Ali Nafset’in Raporu 82
 • 3.1.2.1.4. Ford Motor Company Uygulaması 95
 • 3.1.2.2. 1930 – 1949 Dönemi 102
 • 3.1.2.2.1. Şakir Kesebir Planı 102
 • 3.1.2.2.2. Şark Halı ve Kilimleriyle Benzerleri ve Hayvan Postları İçin Kurulacak Serbest Yer Hakkında Kanun 107
 • 3.1.2.3. 1950- 1980 Dönemi 109
 • 3.1.2.3.1. 1953 Tarihli Serbest Bölge Kanunu 110
 • 3.1.2.3.2. 1956 Tarihli Serbest Bölge Nizamnamesi 113
 • 3.1.2.3.3. İskenderun’da Serbest Bölge Kurulması Girişimi 120
 • 3.1.2.3.4. Tuzla’da Serbest Bölge Kurulması Girişimi 121
 • 3.1.2.3.5. Parasal Düzenlemeler 124
 • 3.1.2.3.6. İstanbul Ticaret Odası’nın İstanbul’da Bir Serbest Liman Tesisi Hakkmdaki Raporu 124
 • 3.1.2.3.7. Kıbrıs Türk Federe Devleti Serbest Liman ve Bölge Yasası 125
 • 3.1.2.4. 1980 Sonrası Dönem 128
 • 3.2. TÜRKİYE’DE SERBEST BÖLGE KURULMASININ NEDENLERİ 130
 • 3.2.1. Ortadoğu Pazarının Önem Kazanması 130
 • 3.2.2. Türkiye’nin Döviz İhtiyacının Artması 130
 • 3.2.3. Dış Ticarette Rekabet Olanaklarına İhtiyaç Duyulması 131
 • 3.2.4. Yabancı Sermaye Girişini Teşvik Etme İhtiyacı 131
 • 3.2.5. Ortadoğu’daki Gelişmeler 131
 • 3.3. TÜRKİYE’DE SERBEST BÖLGE UYGULAMALARI 132
 • 3.3.1. Serbest Bölgelerin Kuruluş Amaçlan 132
 • 3.3.2. Serbest Bölgelerin Türk Ekonomisine Olan
 • Olumlu Etkiler 132
 • 3.3.2.1. İthalat Açısından Olumlu Etkiler 132
 • 3.3.2.2. İhracat Açısından Olumlu Etkiler 133
 • 3.3.2.3. Yerli Üretim Açısından Olumlu Etkiler 133
 • 3.3.2.4. İstihdam Etkisi 134
 • 3.3.2.5. Yabancı Sermaye ve Teknoloji Transferi
 • Açısından Etkisi 134
 • 3.3.2.6. Transit Ticareti Geliştirmesi 134
 • 3.3.3. Serbest Bölgelerin Türk Ekonomisine Olan
 • Olumsuz Etkileri 134
 • 3.3.4. Türkiye’deki Serbest Bölgelerde Girişimcilere
 • Sağlanan Avantajlar 135
 • 3.3.5. Türkiye’deki Serbest Bölge Modelleri 138
 • 3.3.6. Türkiye’deki Serbest Bölgelerde Yapılabilecek
 • Faaliyetler 139
 • 3.3.7. Serbest Bölgelerde Bankacılık 139
 • 3.3.7.1. Normal Bankacılık 139
 • 3.3.7.2. Kıyı Bankacılığı (Off-Shore Bankacılık) 141
 • 3.3.8. Serbest Bölgeler ve Avrupa Birliği 143
 • 3.3.8.1. Avrupa Birliği’nde Serbest Bölge Rejimi 143
 • 3.3.8.2. Avrupa Birliği Adaylık Sürecinde Serbest Bölgeler 145
 • 3.3.8.3. Türkiye’deki Serbest Bölgeler ve Avrupa Birliği 147
 • 3.3.9. Türkiye’deki Serbest Bölgelerin Yönetimi 148
 • 3.3.10. Serbest Bölgelerin Ticaret Hacimleri 149
 • 3.4. TÜRKİYE’DEKİ SERBEST BÖLGELER 155
 • 3.4.1. Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi 156
 • 3.4.2. Antalya Serbest Bölgesi 157
 • 3.4.3. Avrupa Serbest Bölgesi 159
 • 3.4.4. Bursa Serbest Bölgesi 160
 • 3.4.5. Denizli Serbest Bölgesi 161
 • 3.4.6. Doğu Anadolu Serbest Bölgesi 162
 • 3.4.7. Ege Serbest Bölgesi 162
 • 3.4.8. Gaziantep Serbest Bölgesi 163
 • 3.4.9. İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi 164
 • 3.4.10. İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi 165
 • 3.4.11. İstanbul Trakya Serbest Bölgesi 166
 • 3.4.12. İzmir Menemen Deri Serbest Bölgesi 166
 • 3.4.13. Kayseri Serbest Bölgesi 166
 • 3.4.14. Kocaeli Serbest Bölgesi 166
 • 3.4.15. Mardin Serbest Bölgesi 167
 • 3.4.16. Mersin Serbest Bölgesi 167
 • 3.4.17. Rize Serbest Bölgesi 169
 • 3.4.18. Samsun Serbest Bölgesi 169
 • 3.4.19. Trabzon Serbest Bölgesi 169
 • 3.4.20. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji
 • Serbest Bölgesi 170
 • 4. BÖLÜM
 • TÜRKİYE’DE SERBEST BÖLGELER MEVZUATI
 • 4.1. SERBEST BÖLGELER MEVZUATI 171
 • 4.1.1. Serbest Bölgeler Kanunu 171
 • 4.1.2. Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği 172
 • 4.1.3. Serbest Bölgelerde Faaliyet Ruhsatı Alma Süreci 173
 • 4.2. SERBEST BÖLGELERDE KULLANILAN BELGELER 188
 • 4.2.1. Açık Alan Kullanma Ruhsatı 188
 • 4.2.2. Çalışma İzin Belgesi 188
 • 4.2.3. Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu 188
 • 4.2.4. Faaliyet Ruhsatı 188
 • 4.2.5. Geçici İskan Ruhsatı 189
 • 4.2.6. Giriş-Çıkış Defteri 189
 • 4.2.7. Giriş İzin Belgesi 189
 • 4.2.8. Görev Kartı 189
 • 4.2.9. İskan Ruhsatı 189
 • 4.2.10. Ön Statü Belgesi 190
 • 4.2.11. Özel İzin Belgesi 190
 • 4.2.12. Serbest Bölge İşlem Formu 190
 • 4.2.13. Sicil Belgesi 190
 • 4.2.14. Sicil Defteri 190
 • 4.3. SERBEST BÖLGELERDE UYGULANMAYAN KANUNLAR 191
 • 4.4. SERBEST BÖLGELERİN DENETİMİ 191
 • 5. BÖLÜM
 • TÜRKİYE’DE SERBEST BÖLGELER İLE İLGİLİ MALİ MEVZUAT
 • 5.1. SERBEST BÖLGELERDE VERGİ UYGULAMALARI 193
 • 5.1.1. Gelir ve Kurumlar Vergisi 193
 • 5.1.1.1. Serbest Bölge Faaliyeti Kazançlarının Durumu 195
 • 5.1.1.2. Serbest Bölge Faaliyeti Kazançlarının Tespitinde 201
 • Özellik Gösteren Durumlar 201
 • 5.1.1.2.1. Müşterek Genel Giderler ve Amortismanların Dağılımı 201
 • 5.1.1.2.2. İmalat Faaliyetlerinde İstisna Uygulaması 201
 • 5.1.1.2.3. Fason İmalatlarda İstisna Uygulaması 203
 • 5.1.1.3. Ücretlerde Gelir Vergisi İstisnası 204
 • 5.1.1.4. Serbest Bölgelerde Gelir Vergisi Tevkifatı
 • Uygulaması 207
 • 5.1.1.4.1. Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösterenlerde Tevkifat 208
 • 5.1.1.4.2. Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösterenlere Yapılan
 • Ödemelerde Tevkifat 209
 • 5.1.1.4.3. Kar Dağıtımında Tevkifat 209
 • 5.1.1.4.4. Mevduat Faizi ve Repo Gelirinde Tevkifat 213
 • 5.1.1.4.5. Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetlerde Tevkifat 213
 • 5.1.1.5. İstisna Kazançlarının Beyanı 214
 • 5.1.1.6. Serbest Bölgelerde Birleşme ve Devir Halleri 214
 • 5.1.1.7. Mükellefiyet Tesisi 216
 • 5.1.1.8. Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren Kuramlardan
 • Elde Edilen Kar Payları 216
 • 5.1.1.9. Serbest Bölgelerde Transfer Fiyatlaması 217
 • 5.1.2. Katma Değer Vergisi 218
 • 5.1.3. Özel Tüketim Vergisi 231
 • 5.1.4. Özel İletişim Vergisi 236
 • 5.1.5. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 237
 • 5.1.6. Çevre Temizlik Vergisi 239
 • 5.1.7. Diğer Vergi, Resim ve Harçlar 239
 • 5.2. SERBEST BÖLGELERDE TEŞVİK UYGULAMALARI 240
 • 5.3. SERBEST BÖLGELERDE MUHASEBE DÜZENİ 240
 • 5.4. SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI 243
 • 5.4.1. Serbest Bölgelerde Çalışma Düzeni 243
 • 5.4.2. Serbest Bölgelerde Çalışma Süreleri 244
 • 5.4.3. Serbest Bölgelerde Yabancı Personel Çalıştırılması 244
 • 5.4.4. Serbest Bölgelerde Sendikal Haklar 245
 • 5.4.5. Serbest Bölgelerde Sosyal Güvenlik Esasları 245
 • 6. BÖLÜM
 • TÜRKİYE’DE SERBEST BÖLGELERDE DIŞ TİCARET – KAMBİYO – GÜMRÜK REJİMLERİ
 • 6.1. SERBEST BÖLGELERDE DIŞ TİCARET REJİMİ 247
 • 6.1.1. İthalat Rejimi 247
 • 6.1.2. İhracat Rejimi 248
 • 6.1.3. Dahilde İşleme Rejimi 249
 • 6.1.4. Hariçte İşleme Rejimi 250
 • 6.1.5. Transit Rejimi 251
 • 6.2. SERBEST BÖLGELERDE KAMBİYO REJİMİ 252
 • 6.3. SERBEST BÖLGELERDE GÜMRÜK REJİMİ 252
 • 6.4. SERBEST BÖLGELERDE DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER 258
 • 6.4.1. Menşe Şahadetnamesi 258
 • 6.4.2. A.TR Dolaşım Belgesi 259
 • 6.4.3. EUR.l Sertifikası 260
 • 6.5. SERBEST BÖLGELERDE YABANCI SERMAYE 261
 • SERBEST BÖLGELERDE KULLANILAN BELGE
 • ÖRNEKLERİ 263
 • SERBEST BÖLGELERDE İHRACATA İLİŞKİN
 • ÖRNEK OLAY 274
 • SERBEST BÖLGELERDE İTHALATA İLİŞKİN
 • ÖRNEK OLAY 279
 • SERBEST BÖLGELERDE TRANSİT TİCARETE İLİŞKİN
 • ÖRNEK OLAY 283
 • EKLER
 • Ek 1- Serbest Bölgeler Kanunu 291
 • Ek 2- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği 298
 • Ek 3-3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1)…. 339
 • Ek 4- Serbest Bölgelerden Başka Bir Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması
 • Hakkında Tebliğ (İhracat 2009/5) 358
 • Ek 5- Serbest Bölge Müdürlüklerinin Kuruluş, Görev,
 • Yetki ve Çalışma Esasları 361
 • Ek 6- Serbest Bölgelerde Türk Lirasıyla Yapılabilecek
 • Ödemelere Dair Karar 363
 • Ek 7- Faaliyet Ruhsat Süreleri ve Müracaat Ücretlerine İlişkin
 • Genelge (2009/3) 364
 • Ek 8- Serbest Bölgelerdeki Taşınmazları Tahsisi, Devri ve Satışına
 • İlişkin Genelge (2009/2) 366
 • EK 9- Faaliyet Ruhsatı Müracaatlarında Dikkate Alınacak
 • Kriterlere İlişkin Genelge (2009/1) 375
 • Ek 10- Serbest Bölgelerin SBBUP Yoluyla Gerçekleştirilmesine
 • İlişkin Genelge (2008/4) 377
 • EK 11- Kontrole Tabi Mallara İlişkin Genelge (2008/2) 382
 • Ek 12- Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve
 • Kullanımının Yasaklanması (2008/1) 387
 • Ek 13- Açık Alan Kira Sözleşmesinde ve Faaliyet Ruhsatında Değişiklik
 • Yapılmasına İlişkin Esaslar (2006/3) 389
 • Ek 14- Genelge (2006/1) 392
 • Ek 15- Malların Fiili Giriş-Çıkışı Yapılmadan Alım-Satımı
 • (Transit Ticaret) (2005/5) 393
 • Ek 16- İhtisas Gümrükleri (2004/2) 396
 • Ek 17- Serbest Bölge Adresli Mallar (2003/2) 398
 • Ek 18- Faaliyet Ruhsatı Müracaat Ücretinin İadesi ve Yeniden
 • Düzenlenme Ücreti (2002/2) 399
 • Ek 19- Serbest Bölgeye Getirilmesi Yasak Olan Boyar Maddeler (2001/5)400
 • Ek 20- Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler (2001/2) 406
 • Ek 21- Serbest Bölgeye Getirilmesi Yasak Olan Radyoaktif Maddeler
 • (2001/1) 413
 • Ek 22- Envanter Defteri (2000/1) 414
 • Ek 23- Depolama Faaliyetleri (99/1) 417
 • Ek 24- Mal Giriş-Çıkışları (98/5) 422
 • Ek 25- Faaliyet Ruhsat Müracaatlarının Değerlendirilmesi, Şube, Şube
 • Adresli Firma vb. (98/4) 434
 • Ek 26- Yabancı Uyruklu Personel Çalışma Esasları (98/3) 439
 • Ek 27- Yeni Serbest Bölge İşlem Formu Uygulaması (98/2) 444
 • Ek 28- Açık Stok Alanı (94/6) 446
 • Ek 29- Açık Alan Kullanma Ruhsatı (94/5) 448