Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Sektörler Muhasebesi Uygulamaları

Sektörler Muhasebesi Uygulamaları

YMM Kurtuluş Akdeniz, E.Öğr. Gör. Koray Ateş


Baskı Tarihi: 2012
Sayfa Sayısı: 690
Fiyatı: 85 TL
İndirimli Fiyatı:75 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

ÖNSÖZ

Türk vergi sistemindeki mevzuatın her geçen gün değişmesi, mevzuatla iç içe olan muhasebe uygulamalarını da etkilemekte ve her sektörün kendi içinde spesifik muhasebe uygulamalarına yönelmelerine yol açmaktadır. Örneğin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun çıkardığı bir yönetmelik doğrudan bu sektördeki firmaların muhasebe uygulamalarına sirayet edebilmektedir. Veya Tekstil sektörünü doğrudan etkileyen bir KDV tebliği bu sektördeki muhasebe uygulamalarını doğrudan etkileyebilmektedir. Dolayısıyla her sektörün mevzuatının farklı olması her sektördeki muhasebe uygulamalarının da farklılaşmasına neden olabilmektedir.

Bu çalışmanın hazırlanmasındaki temel gaye ise her sektördeki farklı mevzuat uygulamalarına yer vererek bu uygulamaların doğurduğu muhasebesel farklılıkları okuyucularla paylaşmaktır. Daha önce hiçbir yayınevi ve özel kurum böyle kapsamlı ve bu kadar çok sektörün muhasebe ve vergi uygulamalarını mercek altına alan bir çalışmaya imza atmamıştır. AKDENİZ DENETİM YMM. LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanan bu çalışma Türkiye’de bir İLK olma özelliği taşımaktadır.

Örneğin daha önce hiçbir yerde olmayan Enerji sektöründeki vergi ve muhasebe uygulamalarını bu çalışmada bulabilirsiniz. Yine son yıllarda en hızlı büyüyen sektör olan dizi film ve sinema sektöründeki bütün vergi ve muhasebe uygulamalarını bu kitapta detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Yine Otomotiv ve Tekstil sektörünün en spesifik konuları bu çalışmamızda okuyuculara sunulmuştur. AKDENİZ DENETİM YMM LTD.ŞTİ’nin profesyonel bakış açısı ile şekillenen bu çalışmada ayrıca inşaat sektörü ile ilgili kısım diğer çalışmalardan farklı bir şekilde yalın anlatımı sade ve anlaşılabilir örnekleri ile ön plana çıkmaktadır.

Vergi incelemesi, Vergi Hukuku ve Vergi Davaları kapsamında elde ettiği sayısız başarılar ile daima ön planda olan AKDENİZ DENETİM YMM LTD.ŞTİ tarafından çıkarılan bu çalışma her açıdan Türkiye’nin İLK ve TEK sektörel vergi ve muhasebe çalışmasıdır. Bu çalışmanın sektöre yeni giren meslek mensupları ile uzun yıllardan beri mesleğin içinde olan Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlere kaynak kitap olacağı kanısındayız.

Çalışmanın hazırlanması esnasında mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti bünyesindeki çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Kitabın hazırlanması esnasında emeğini bizlerden esirgemeyen Sn SMMM Recep İYİGÜN’e ayrıca teşekkür ederiz.

Kitabın basılmasında emeğini bizlerden esirgemeyen Sn SMMM Ufuk ÇÖMEZ ve ayrıca Hipotez yayıncılık çalışanlarına teşekkürü borç biliriz.

 

İÇİNDEKİLER

 • TEMEL – ORTA DÜZEY
 • MUHASEBE UYGULAMALARI
 • 1. Kasa Hesabının İşleyişinin Muhasebeleştirilmesi 25
 • 2. Kasa Hesabına Yapılan Adat Hesabının Muhasebeleştirilmesi 26
 • 3. Alınan Çekler Hesabının Muhasebeleştirilmesi 27
 • 4. Alınan Çeklerin Karşılıksız Çıkmasının Muhasebeleştirilmesi 28
 • 5. Alınan Çekler Hesabının Yıl Sonu Virmanının Muhasebeleştirilmesi 29
 • 6. Bankalar Hesabının Muhasebeleştirilmesi 30
 • 7. Verilen Çekler Hesabının Muhasebeleştirilmesi 31
 • 8. Verilen Çekler Hesabının Yıl Sonu Virmanının Muhasebeleştirilmesi 32
 • 9. Verilen Çeklerin Karşılıksız Çıkmasının Muhasebeleştirilmesi 33
 • 10. Diğer Hazır Değerler Hesabının Muhasebeleştirilmesi 34
 • 11. Diğer Hazır Değerlerin Bankaya Komisyon Ödenerek Tahsilatının Muhasebeleştirilmesi 36
 • 12. Hisse Senetleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi 37
 • 13. Özel Kesim Ve Kamu Kesimi Devlet Tahvili Hesabının Muhasebeleştirilmesi 38
 • 14. Alıcılar Hesabının Muhasebeleştirilmesi 39
 • 15. Alıcılar Hesabında Satıştan Önce Mal Bedelinin Tahsilinin Muhasebeleştirilmesi 40
 • 16. Alacak Senetleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi 41
 • 17. Alacak Senetlerinin Karşılıksız Çıkmasının Muhasebeleştirilmesi 42
 • 18. İlk Madde Ve Malzeme Hesabının Muhasebeleştirilmesi 44
 • 19. İlk Madde Ve Malzemenin İade Edilmesinin Muhasebeleştirilmesi 45
 • 20. Yarı Mamuller Üretim Hesabının Muhasebeleştirilmesi 46
 • 21. Ticari Mallar Hesabının Muhasebeleştirilmesi 47
 • 22. Alınan Ticari Malların İade Edilmesinin Muhasebeleştirilmesi 48
 • 23. Satılan Ticari Malların İade Edilmesinin Muhasebeleştirilmesi 49
 • 24. Diğer Stoklar Hesabının Muhasebeleştirilmesi 50
 • 25. Stok Değer Düşüklüğü Hesabının Muhasebeleştirilmesi 52
 • 26. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hesabının Muhasebeleştirilmesi 54
 • 27. Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabının Muhasebeleştirilmesi 56
 • 28. Gelir Tahakkukları Hesabının Muhasebeleştirilmesi 57
 • 29. İş Avansları Hesabının Muhasebeleştirilmesi 58
 • 30. Personel Avansları Hesabının Muhasebeleştirilmesi 59
 • 31. Sayım Tesellüm Noksanları Hesabının Muhasebeleştirilmesi 60
 • 32. Diğer Dönen Varlıklar Hesabının Muhasebeleştirilmesi 61
 • 33. Bağlı Menkul Kıymetler Hesabının Muhasebeleştirilmesi 62
 • 34. İştirakler Hesabının Muhasebeleştirilmesi 63
 • 35. İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi 64
 • 36. Bağlı Ortaklıklar Hesabının Muhasebeleştirilmesi 65
 • 37. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri Hesabının
 • Muhasebeleştirilmesi 66
 • 38. Arazi Ve Arsalar Hesabının Muhasebeleştirilmesi 67
 • 39. Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi 68
 • 40. Binalar Hesabının Muhasebeleştirilmesi 69
 • 41. Tesis Makine Ve Cihazlar Hesabının Muhasebeleştirilmesi 70
 • 42. Taşıtlar Hesabının Muhasebeleştirilmesi 71
 • 43. Demirbaşlar Hesabının Muhasebeleştirilmesi 73
 • 44. Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabının Muhasebeleştirilmesi 74
 • 45. Normal Amortisman Yönteminde Muhasebeleştirme 76
 • 46. Azalan Bakiyeler Usulu Amortisman Yönteminde
 • Muhasebeleştirme 84
 • 47. Kıst Amortisman Yönteminde Muhasebeleştirme 86
 • 48. Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının Muhasebeleştirilmesi 89
 • 49. Maddi Duran Varlıklar İçin Verilen Avanslar Hesabının Muhasebeleştirilmesi 91
 • 50. Haklar Hesabının Muhasebeleştirilmesi 92
 • 51. Şerefiye Hesabının Muhasebeleştirilmesi 93
 • 52. Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi 94
 • 53. Araştırma Ve Gelişirme Giderleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi 96
 • 54. Özel Maliyet Hesabının Muhasebeleştirilmesi 99
 • 55. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabının
 • Muhasebeleştirilmesi 100
 • 56. Maddi Olmayan Duran Varlıklar İçin Verilen Avanslar Hesabının Muhasebeleştirilmesi 101
 • 57. Arama Giderleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi 102
 • 58. Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi 103
 • 59. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar İçin Verilen Avanslar Hesabının Muhasebeleştirilmesi 104
 • 60. Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabının Muhasebeleştirilmesi 105
 • 61. Gelir Tahakkukları Hesabının Muhasebeleştirilmesi 107
 • 62. Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabının Muhasebeleştirilmesi 108
 • 63. Yıllara Sari İnşaatlarda 295 Hesabın Muhasebeleştirilmesi 109
 • 64. Banka Kredileri Hesabının Muhasebeleştirilmesi 110
 • 65. Finansal Kiralama Ve Ertelenmiş Finanl Kiralama İşlemlerinden
 • Borçlar Hesabının Muhasebeleştirilmesi 111
 • 66. Tahvil Anapara Borç, Taksit Ve Faizleri Hesabının
 • Muhasebeleştirilmesi 114
 • 67. Satıcılar Hesabının Muhasebeleştirilmesi 115
 • 68. Borç Senetleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi 116
 • 69. Borç Ve Alacak Senetleri Reeskont Hesabının
 • Muhasebeleştirilmesi 117
 • 70. Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabının Muhasebeleştirilmesi 119
 • 71. Diğer Ticari Borçlar Hesabının Muhasebeleştirilmesi 120
 • 72. Ortaklara Borçlar Hesabının Muhasebeleştirilmesi 121
 • 73. Personele Borçlar Hesabının Muhasebeleştirilmesi 122
 • 74. Diğer Çeşitli Borçlar Hesabının Muhasebeleştirilmesi 123
 • 75. Alınan Sipariş Avansları Hesabının Muhasebeleştirilmesi 124
 • 76. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hak Edişleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi 125
 • 77. Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabının Muhasebeleştirilmesi 126
 • 78. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabının
 • Muhasebeleştirilmesi 127
 • 79. Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Diğer
 • Yükümlülükler Hesabının Muhasebeleştirilmesi 130
 • 80. Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabının Muhasebeleştirilmesi 132
 • 81. Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülükler Hesabının Muhasebeleştirilmesi 134
 • 82. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
 • Hesabının Muhasebeleştirilmesi 136
 • 83. Kıdem Tazminatı Hesabının Muhasebeleştirilmesi 140
 • 84. Maliyet Gider Karşılığı Hesabının Muhasebeleştirilmesi 142
 • 85. Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabının Muhasebeleştirilmesi 143
 • 86. Gider Tahakkukları Hesabının Muhasebeleştirilmesi 145
 • 87. Diğer KDV Hesabının Muhasebeleştirilmesi 146
 • 88. Merkez Ve Şubeler Cari Hesabının Muhasebeleştirilmesi 148
 • 89. Sayım Ve Tesellüm Fazlaları Hesabının Muhasebeleştirilmesi 149
 • 90. Uzun Vadeli Banka Kredileri Hesabının Muhasebeleştirilmesi 150
 • 91. Uzun Vadeli Satıcılar Hesabının Muhasebeleştirilmesi 151
 • 92. Uzun Vadeli Borç Senetleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi 152
 • 93. Uzun Vadeli Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabının Muhasebeleştirilmesi 154
 • 94. Uzun Vadeli Ortaklara Borçlar Hesabının Muhasebeleştirilmesi 155
 • 95. Uzun Vadeli İştiraklere Borçlar Hesabının Muhasebeleştirilmesi 156
 • 96. Uzun Vadeli Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabının
 • Muhasebeleştirilmesi 157
 • 97. Uzun Vadeli Alınan Sipariş Avansları Hesabının
 • Muhasebeleştirilmesi 158
 • 98. Uzun Vadeli Kıdem Tazminatı Hesabının Muhasebeleştirilmesi 159
 • 99. Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabının Muhasebeleştirilmesi 162
 • 100. Uzun Vadeli Gider Tahakkukları Hesabının
 • Muhasebeleştirilmesi 164
 • 101. Sermaye Hesabının Muhasebeleştirilmesi 166
 • 102. Sermaye Artırımının Muhasebeleştirilmesi 167
 • 103. Sermaye Azaltımının Muhasebeleştirilmesi 169
 • 104. Hisse Senedi İhraç Primleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi 170
 • 105. Yasal Yedekler (Kar Dağıtımı) Hesabının Muhasebeleştirilmesi 171
 • 106. Özel Fonlar Hesabının Muhasebeleştirilmesi 175
 • 107. Satıştan İadeler Hesabının Muhasebeleştirilmesi 178
 • 108. Satış İndirimleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi 179
 • 109. Diğer İndirimler Hesabının Muhasebeleştirilmesi 180
 • 110. Satılan Mamuller Maliyeti Hesabının Muhasebeleştirilmesi 181
 • 111. Satılan Hizmet Maliyeti Hesabının Muhasebeleştirilmesi 183
 • 112. Diğer Satışların Maliyeti Hesabının Muhasebeleştirilmesi 184
 • 113. Araştırma-Geliştirme Giderleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi 185
 • 114. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Hesabının
 • Muhasebeleştirilmesi 187
 • 115. Genel Yönetim Giderleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi 189
 • 116. İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi 191
 • 117. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri Hesabının
 • Muhasebeleştirilmesi 192
 • 118. Faiz Gelirleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi 193
 • 119. Komisyon Gelirleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi 194
 • 120. Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabının Muhasebeleştirilmesi 195
 • 121. Menkul Kıymet Satış Karları Hesabının Muhasebeleştirilmesi 197
 • 122. Kambiyo Karları Hesabının Muhasebeleştirilmesi 199
 • 123. Reeskont Faiz Gelirleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi 200
 • 124. Komisyon Giderleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi 202
 • 125. Karşılık Giderleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi 203
 • 126. Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabının Muhasebeleştirilmesi 204
 • 127. Kambiyo Zararları Hesabının Muhasebeleştirilmesi 205
 • 128. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri Hesabının
 • Muhasebeleştirilmesi 206
 • 129. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri Hesabının
 • Muhasebeleştirilmesi 208
 • 130. Önceki Dönem Gelir Ve Karlar Hesabının Muhasebeleştirilmesi 210
 • 131. Diğer Olağandışı Gelir Ve Karlar Hesabının Muhasebeleştirilmesi 211
 • 132. Çalışılmayan Kısım Gider Ve Zararları Hesabının
 • Muhasebeleştirilmesi 216
 • 133. Önceki Dönem Gider Ve Zararları Hesabının
 • Muhasebeleştirilmesi 218
 • 134. Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar Hesabının
 • Muhasebeleştirilmesi 219
 • 135. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Hesabının Muhasebeleştirilmesi 225
 • 136. Direkt İşçilik Giderleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi 227
 • 137. Genel Üretim Giderleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi 229
 • 138. Hizmet Üretim Giderleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi 231
 • BÖLÜM 2
 • İLERİ DÜZEY
 • MUHASEBE UYGULAMALARI
 • 139. Aktife Kayıtlı Taşınmaz Satışı Muhasebesi Ve İstisna Uygulaması 235
 • 140. Kaza Yapan Araçların Hurda Satış Bedelleri Ve
 • Muhasebeleştirilmesi 236
 • 141. Trampa İşlemlerinde Muhasebe Uygulaması 237
 • 142. Trampa İşlemlerinde İade Uygulaması 239
 • 143. Dövizli İşlemlerinde Muhasebe Uygulaması 241
 • 144. Tevkifatlı Faturalarda Muhasebe Uygulaması 244
 • 145. Tevkifatlı İşlemlerde İthal Edilen Alüminyum Ürünlerin Muhasebe Uygulaması 246
 • 146. Tevkifatlı Faturanın Yansıtılmasının Muhasebe Uygulaması 248
 • 147. Tevkifatlı İşçilik Faturalarında Muhasebesi Uygulaması 249
 • 148. Tevkifatlı Faturalarda Satıcı Lehine Oluşan Kur Farklarının Muhasebeleştirilmesi 251
 • 149. Tevkifatlı Faturalarda Alıcı Lehine Oluşan Kur Farklarının Muhasebeleştirilmesi 254
 • 150. Tevkifatlı Faturalarda Fiyat Farklarının Muhasebeleştirilmesi 255
 • 151. Tevkifatlı İşlemlerden Kıdem Tazminatlarının Yansıtılmasının Muhasebeleştirilmesi 257
 • 152. Tevkifatlı İşlemlerden Temizlik Hizmetlerinin Muhasebeleştirilmesi 258
 • 153. Yapım İşiyle Beraber Verilen Mimarlık Ve Mühendislik İşlerinde
 • Tevkifat Ve Muhasebe Uygulaması 259
 • 154. İmalat İşlemleri Ve Satış Muhasebesi Uygulaması 261
 • 155. Arızalı Ve Hasarlı Ürünlerin Revizyon İşlemlerinin Muhasebesi
 • Uygulaması 265
 • 156. Özel Tüketim Vergisinin Muhasebesi Uygulaması 268
 • 157. İhraç Kaydıyla Satın Alınan Araçlarda Özel Tüketim Vergisi Ve
 • KDV’nin Muhasebeleştirilmesi 269
 • 158. Gerçek Kişilerden Alınan İkinci El Oto Alımlarının
 • Muhasebeleştirilmesi 270
 • 159. Gerçek Kişilerden Alınan İkinci El Hurda Oto Alımlarının Muhasebeleştirilmesi Ve Stopaj 271
 • 160. Rent A Car Şirketlerinden Kiralanan Araçlarda Muhasebe
 • Uygulaması 272
 • 161. Rent A Car İşletmelerinin Aktiflerine Aldıkları Araçlarda Muhasebe Uygulaması 273
 • 162. Banka Kredisi İle Alınan Taşıtlarda Kredi Faizinin
 • Muhasebeleştirilmesi 275
 • 163. Arsa Karşılığı İnşaat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 276
 • 164. Aktife Kayıtlı Arsanın Kat Karşılığı Müteahhide Verilmesinin Muhasebeleştirilmesi 278
 • 165. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Dönem İçi Ve Dönem Sonu İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 279
 • 165. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Dönem İçi Gelir İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 281
 • 167. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde 295 Nolu Hesabın
 • Muhasebeleştirilmesi 283
 • 168. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Müşterek Giderlerin Dağıtılmasının Muhasebeleştirilmesi 286
 • 169. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Yıl İçinde Birden Fazla İnşaat Ve
 • Onarım İşi Müşterek Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi 288
 • 170. Özel İnşaat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 289
 • 171. Fason Tekstil İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 293
 • 172. Şirketlere Verilen Terzi Hizmetlerinin Muhasebeleştirilmesi 295
 • 173. Dövizli Ve Tevkifatlı Fason Tekstil Faturasında Kur Farkının Muhasebeleştirilmesi 296
 • 174. İndirimli Orana Tabi Ürün Satışlarının Muhasebeleştirilmesi 298
 • 175. Dahilde İşleme Rejiminde Muhasebe Uygulaması 299
 • 176. Fason İmalatın Muhasebeleştirilmesi 301
 • 177. Tekstil İşletmelerinde Numune Mallar İmalatı Ve
 • Muhasebeleştirilmesi 304
 • 178. Gecikme Cezaları Ve Damga Vergisi Yansıtmasının Muhasebeleştirilmesi 307
 • 179. Transit Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 309
 • 180. İşletmeden Çekilip Personele Kullandırılan Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi 310
 • 181. Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Yapılan Satışların
 • Muhasebeleştirilmesi 311
 • 182. Bedelsiz Yapılan Hizmet Satışlarının Muhasebeleştirilmesi 312
 • 183. İhracat Komisyonları İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 313
 • 184. İthalat Komisyonları İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 314
 • 185. Hizmet İhracında Turizm Acentalarının Hizmetlerinin Muhasebeleştirilmesi 315
 • 186. Hizmet İhracında İnternet Üzerinden Verilen Hizmetlerin Muhasebeleştirilmesi 316
 • 187. Serbest Bölgelere Verilen Müşavirlik Hizmetlerinin
 • Muhasebeleştirilmesi 317
 • 188. Kısım Kısım Teslim Edilen İnşaat İşlerinin Muhasebeleştirilmesi 318
 • 189. Konsinye Satış İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 319
 • 190. İhraç Kaydıyla Satışların Muhasebeleştirilmesi 321
 • 191. İhraç Kaydıyla Yapılan Satışların İmalatçıya Geri İadesinin Muhasebeleştirilmesi 323
 • 192. İhraç Kaydıyla Yapılan Satışlarda Doğan Kur Farklarının Muhasebeleştirilmesi 325
 • 193. İhraç Kaydıyla Yapılan Satışların Yurt Dışından Geri Gelmesinin Muhasebeleştirilmesi 328
 • 194. İhracatta Binde 5 Götürü Giderinin Muhasebeleştirilmesi 330
 • 195. Reklamasyon –Credit Note Veya Debit Note’ların
 • Muhasebeleştirilmesi 331
 • 196. Kargo Yoluyla Yapılan İhracatın Muhasebeleştirilmesi 332
 • 197. Vade Farkı-Fiyat Farkı Ve Kur Farkı Faturalarının
 • Muhasebeleştirilmesi 333
 • 198. Ciro Primi Faturalarının Muhasebeleştirilmesi 334
 • 199. Bedelsiz Ticari Mal Şeklindeki Ciro Primi Faturalarının Muhasebeleştirilmesi 335
 • 200. Yıl Sonu Düzenlenen Ciro Primi Faturalarının
 • Muhasebeleştirilmesi 336
 • 201. Vadeli Mevduat Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesi 338
 • 202. Satılan Malların Yıl İçinde İade Edilmesinin
 • Muhasebeleştirilmesi 340
 • 203. Satılan Malların Yıl Geçtikten Sonra İade Edilmesinin Muhasebeleştirilmesi 341
 • 204. Kardeş Firmaların Birbirlerine Kullandırdıkları Kredilerin Muhasebeleştirilmesi 343
 • 205. Hisse Senetlerinde Değerleme İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 346
 • 206. Yurt Dışı Dönüşü Getirilen Belgelerin Muhasebeleştirilmesi 349
 • 207. Yurt Dışı Fuar Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi 350
 • 208. Yurt Dışından Alınan Bilgisayar Programlarının
 • Muhasebeleştirilmesi 351
 • 209. Google, Facebook-Twitter Ve Benzeri Firmalardan Alınan Hizmetlerin Muhasebeleştirilmesi 352
 • 210. Yurt Dışından Alınan Danışmanlık Hizmetlerinin
 • Muhasebeleştirilmesi 353
 • 211. İnternet Üzerinden Yurt Dışından Alınan Eğitim Hizmetlerinin Muhasebeleştirilmesi 354
 • 212. Gider Pusulası İle Yapılan Ödemelerde Stopaj Halinde Netten Brüte Muhasebeleştirme 355
 • 213. Kiralanan Yere Yapılan Dekorasyon Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi 357
 • 214. Yurt Dışından Alınan Sinema Filmlerinin Gösteriminin Muhasebeleştirilmesi 359
 • 215. Yurt Dışından Reklam Çekimi İçin Türkiyeye Gelen Oyunculara
 • Yapılan Ödemenin Muhasebeleştirilmesi 361
 • 216. Hizmet Üretim Sektöründe Verilen Avansların
 • Muhasebeleştirilmesi 364
 • 217. Telif Haklarının Muhasebeleştirilmesi 365
 • 218. Eser Niteliğindeki Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi 367
 • 219. Yayın Haklarının Muhasebeleştirilmesi 369
 • 220. Sunucu-Spikerlere Yapılan Ödemelerin Muhasebeleştirilmesi 371
 • 221. Gelir Paylaşım Bedellerinin Muhasebeleştirilmesi 372
 • 222. Reklamlara İlişkin Yayın Ve Gösterim Haklarının
 • Muhasebeleştirilmesi 373
 • 223. Yurt Dışından Gelen Montaj Ekiplerine Yapılan Ödemenin Muhasebeleştirilmesi 375
 • 224. Şüpheli Ticari Alacakların Muhasebeleştirilmesi 376
 • 225. Dövizli Şüpheli Ticari Alacakların Muhasebeleştirilmesi Ve
 • Değerlemesi 377
 • 226. Şüpheli Ticari Alacaktan Vazgeçilmesi Halinin
 • Muhasebeleştirilmesi 379
 • 227. Stok Değerleme Farklarının Muhasebeleştirilmesi 380
 • 228. İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 382
 • 229. Mahrece İadenin Muhasebeleştirilmesi 384
 • 230. Vergi İnceleme Raporlarında Kayıtdışı Hasılatın
 • Muhasebeleştirilmesi 386
 • 231. Vergi İnceleme Raporunda Geçmiş Yıllar Zararının Azaltılmasının Muhasebeleştirilmesi 388
 • 232. Vergi İnceleme Raporunda Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin
 • Fazla Olmasının Muhasebeleştirilmesi 390
 • 233. Vergi İnceleme Raporunda Fazladan Amortisman Ayrılmasının Muhasebeleştirilmesi 391
 • 234. Vergi İnceleme Raporunda Kaydı Envanter Farkının Muhasebeleştirilmesi 392
 • 235. Vergi İnceleme Raporunda Maliyetlerin Hatalı Tespitinin Muhasebeleştirilmesi 393
 • 236. Kira Ödemelerinin Tahakkuk Ve Muhasebeleştirilmesi 394
 • 237. Kiraya Verilmek Amacıyla Alınan Binek Aracın
 • Muhasebeleştirilmesi 395
 • 238. Şirket Yönetimine Kira Şeklinde Tahsis Edilen Dairelerin Muhasebeleştirilmesi 396
 • 239. Şirket Personelinden Kiralanan Taşıtların Muhasebeleştirilmesi 397
 • 240. Çalınan Malların Muhasebeleştirilmesi 398
 • 241. Bozulan Veya Tahrip Olan Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi 399
 • 242. Sel Felaketlerinde Zayi Olan Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi 400
 • 243. Miadı Dolan İlaçların Muhasebeleştirilmesi 401
 • 244. Kıdem Tazminatlarının Muhasebeleştirilmesi 402
 • 245. Bağış Ve Yardımların Muhasebeleştirilmesi 404
 • 246. Şirket Aktifine Kayıtlı Malların Bağışlanmasının
 • Muhasebeleştirilmesi 406
 • 247. Bağış Amaçlı Yapılan Yurt Ve Binaların Muhasebeleştirilmesi 407
 • 248. Eğitime Yüzde Yüz Destek Kapsamında Yapılan Bağışların Muhasebeleştirilmesi 408
 • 249. Bağış Amaçlı Alınan Teçhizatların Muhasebeleştirilmesi 409
 • 250. Ayni Olarak Yapılan Bağışların Muhasebeleştirilmesi 410
 • 251. Vergiden Muaf Olmayan Dernek Veya Vakıflara Yapılan Bağışların Muhasebeleştirilmesi 412
 • 252. Organize Sanayi Bölgelerinin Okul Bağışların
 • Muhasebeleştirilmesi 414
 • 253. Sermaye Azaltılmasının Ve Artırılmasının Muhasebeleştirilmesi 415
 • 254. Sermaye Artırım Avansının Muhasebeleştirilmesi 416
 • 255. Öz Sermaye Üzerinden Ortağa Ödenen Faizlerin
 • Muhasebeleştirilmesi 417
 • 256. Anonim Şirketlerde Tedrici Kuruluş Ve Muhasebeleştirilmesi 418
 • 257. Kısmi Bölünme İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 421
 • 258. Alışveriş Kuponları Ve Hediye Çeklerinin Muhasebeleştirilmesi 422
 • 259. Alışveriş Çeklerinin Teslimindefaturanın Kupon Tesliminde Düzenlenmesi Halinin Muhasebeleştirilmesi 423
 • 260. Hediye Çeklerinin Muhasebeleştirilmesi 424
 • 261. Geçici Vergi Dönemlerinde Satılan Mamul Maliyetinin Hesaplanması
 • Ve Muhasebeleştirilmesi 425
 • 262. Geçici Vergide Belli Başlı Özellikli Durumların
 • Muhasebeleştirilmesi 427
 • 263. Ticari Karın Mali Zarara Dönmesi Durumunun
 • Muhasebeleştirilmesi 431
 • 264. Bonus Puanların Muhasebeleştirilmesi 433
 • 265. İflas Eden Şirketten Olan Alacakların Muhasebeleştirilmesi 435
 • 266. Garanti Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi 437
 • 267. İhraç Kaydıyla Satılan Araçlarda Ötv Ve KDV’nin
 • Muhasebeleştirilmesi 442
 • 268. Televizyonda Yayınlanan Reklamlara Ait Amortismanın Muhasebeleştirilmesi 445
 • 269. Pert Olan Araçların Muhasebeleştirilmesi Ve KDV 448
 • 270. Elektrik Üretim Tesisleri İçin Rüzgar Tribünü Alınması Ve
 • Amortismanın Muhasebeleştirilmesi 450
 • 271. Hatır Çeklerinin Muhasebeleştirilmesi 453
 • 272. Hatır Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi 455
 • 273. Uçak Biletlerinin Muhasebeleştirilmesi 457
 • 274. Avans Kar Payı Dağıtımının Muhasebeleştirilmesi 460
 • 275. Yurt Dışı Verilen Sipariş Avanslarının Muhasebeleştirilmesi 464
 • 276. Akreditifli İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 467
 • 277. Teşvikli Yatırım Mallarında İthalat İşlemlerinin
 • Muhasebeleştirilmesi 470
 • 278. Duran Varlık İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 473
 • 279. İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 475
 • 280. Mal Mukabili İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 477
 • 281. Akreditifli İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 479
 • 282. Kabul Kredi Şeklindeki İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 481
 • 283. Aktife Kayıtlı Binanın Yıkılarak Yenisinin Yapılmasının Muhasebeleştirilmesi 484
 • 284. Aktife Kayıtlı Binanın Ve Arsanın Yıkılarak Bir Başka Şirkete Satılmasının Muhasebeleştirilmesi 487
 • 285. Kollektif Şirketlerde Sermaye Olarak Para Konulmasında Kuruluş İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 489
 • 286. Kollektif Şirketlerde Sermaye Olarak Paradan Başka Varlıkların Konulmasında Kuruluş İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 491
 • 287. Kollektif Şirketlerde Zarar Dağıtımı İşlemlerinin
 • Muhasebeleştirilmesi 494
 • 288. Komandit Şirketlerde Kuruluş İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 496
 • 289. Tasfiye İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi (Şahıs
 • İşletmelerinde ) 498
 • 290. Tasfiye İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi (Sermaye
 • İşletmelerinde ) 505
 • 291. Tesise Katılma Paylarının Muhasebeleştirilmesi 513
 • 292. Direkt İşçilik Süre (Zaman) Farklarının Muhasebeleştirilmesi 514
 • 293. Çalışılmayan İşçilik Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi 519
 • 294. Fazla Çalışma Ücretlerinin Muhasebeleştirilmesi 522
 • 295. Malzeme Ve İşçilik Harici Üretim Giderlerinin
 • Muhasebeleştirilmesi 523
 • 296. Üretim İşletmelerinde Dönem Sonu İşlemlerinin
 • Muhasebeleştirilmesi 526
 • 297. Üretim İşletmelerinde 7/B Seçeneğinde İşçilik Ücretlerinin Muhasebeleştirilmesi 529
 • 298. Malzeme Ve İşçilik Harici Üretim Giderlerinin
 • Muhasebeleştirilmesi / 7b Seçeneği 532
 • 299. Üretim İşletmelerinde Dönem Sonu İşlemlerinin
 • Muhasebeleştirilmesi- 7/B Seçeneği 534
 • 300. Hizmet İşletmelerinde Maliyet Hesaplarının
 • Muhasebeleştirilmesi 537
 • 301. Hizmet İşletmelerinde Dönem Sonu İşlemlerinin
 • Muhasebeleştirilmesi 539
 • 302. İnşaat Firmalarının Stok İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 541
 • 303. İnşaat Firmalarının Şantiyelerle Yapmış Oldukları İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi 542
 • 304. İnşaat Firmalarının Verdikleri Teminatların
 • Muhasebeleştirilmesi 544
 • 305. Taahhüt İşlerinde Direkt Madde Giderlerinin
 • Muhasebeleştirilmesi 546
 • 306. Taahhüt İşlerinde Direkt İşçilik Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi 547
 • 307. Taahhüt İşlerinde Direkt Giderlerin Muhasebeleştirilmesi 548
 • 308. Taahhüt İşlerinde Dolaylı Giderlerin Muhasebeleştirilmesi 550
 • 309. Özel İnşaat İşlerinde Maliyet Ve Karın Tespitinin
 • Muhasebeleştirilmesi 552
 • 310. Taahhüt İşlerinde Maliyet Ve Karın Tespitinin
 • Muhasebeleştirilmesi 559
 • 311. Yurt Dışına Verilen Reklamların Muhasebeleştirilmesi 562
 • 312. Fesh Edilen Sözleşmelerde İade Edilmeyen Avansların Muhasebeleştirilmesi 565
 • 313. Benzin İstasyonlarında Akaryakıt Teslimlerinin
 • Muhasebeleştirilmesi 557
 • 314. Asgari Geçim İndiriminin Muhasebeleştirilmesi 574
 • BÖLÜM 3
 • HESAP PLANI AÇIKLAMALARI
 • 315. Hesap Planı Açıklamaları 579
 • KAYNAKÇA 671