Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Örneklerle Vergi İncelemeleri

Örneklerle Vergi İncelemeleri

YMM Dr. Hayrullah DOĞAN, YMM Yüksel YAVUZ


Baskı Tarihi: EKİM 2016
Sayfa Sayısı: 696
Fiyatı: 70 TL
İndirimli Fiyatı:69 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

Örneklerle Vergi İncelemeleri Kitabı; YMM Dr. Hayrullah DOĞAN, YMM Yüksel YAVUZ tarafından titiz çalışmalar sonunda yazılmıştır. Okuyucuları Vergi İncelemesi,Vergi Müfettişi İle İncelemenin Yürütülmesi, İnceleme Sonucunda Düzenlenen Rapor Türleri gibi konu başlıklarını inceleyerek zenginleştirilen Örneklerle Vergi İncelemeleri Kitabı siz değerli okurlarımıza faydalı olmasını umuyoruz. Kısa sürede teslimat olanakları ve ücretsiz kargo imkanı ile Örneklerle Vergi İncelemeleri Kitabını sitemizden temin edebilirsiniz.

- 2016 Eylül Ayı Özel Baskı

- Hangi Nedenlerle Vergi İncelemesine Alınırsınız?

- Müfettişle Temastan Önce Şirkette Yapmanız Gereken Şeyler Nelerdir?

- İnceleme Süresince Yürüteceğiniz Politikalar Nelerdir?

- Müfettişle Kim Temas Edecek, İncelemeyi Nasıl Yürüteceksiniz?

- İnceleme Sırasında Haklarınız Nelerdir?

- Başta İncelemeye Başlama Tutanağı Olmak Üzere Hangi Tutanaklarla Karşı Karşıyasınız?

- En Çok Neleriniz Eleştirilmektedir?

- Uzlaşacak Mısınız, Uzlaşmada Ki Politikanız Ne Olmalı?

- Hakkınızda Vergi Suçu Raporu Düzenlenmesini Gerektiren Durumunuz Var Mı?

- Hapis Cezaları, Dava Açma İle Naylon Fatura, Gecikme Faizi, Ödeme Emri

- Şirket Patronları – Muhasebe Çalışanları – Mali Müşavire Katkısı Olacağını Düşünüyoruz.

ı

ÖNSÖZ

Meslek hayatımızın tecrübelerini elimizdeki bu kitap ile vergi incelemeleri başlığı altında topladık. İlgili konuları örneklerle açıkladık. Her bir örnek, vergi mahremiyeti hususuna dikkat edilerek olayına özgü verilmiş, konular salt mevzuat düzenlemesi olmaktan çıkarılmış ve yaşanmış olaylara bağlanarak daha net anlaşılır hale dönüştürülmüştür. Klasik bir vergi kitabı değildir.

Vergi esasen anlaşılması zor olup, kanun ve tebliğ maddeleri ile dolu bir konudur. Bu nedenle kitabımızda konular mümkün olduğunca maddelere, kanun ve tebliğ numaralarına boğulmadan, vergici olmayan birinin dahi anlayabileceği tarzda ele alınmıştır.

Çeyrek asırdan biraz daha uzun bir süre içinde geçen olayların ele alındığı bu kitabın Maliye Bakanlığı vergi denetim kadrosuna yeni katılan değerli vergi müfettişlerine de katkı sağlayacağını umut ediyoruz.

Diğer taraftan bir vergi incelemesinin taraflarından biri olan şirket sahipleri ile meslek mensupları, avukatlar ve muhasebe departmanı çalışanlarına da incelemeler sırasında bir nebze de olsa ışık tutmasını ümit ederiz.

Bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen Yıldırım Ercan’a, Seyyal Türker’e, teşekkürü borç biliriz.

 

 

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

1. VERGİ İNCELEMESİ NEDİR?

1.1. Amaç….. 46
1.2. Yetkililer…. 50
1.3. Aramalı Vergi İncelemeleri….. 53
1.4. Kimlik İbrazı…… 59
1.5. İnceleme Zamanı…….. 62
1.5.1. Zamanaşımı İçinde İncelemeyi Tamamlamayan Vergi Müfettişinin Dosyayı Takdire Göndermesi Yargıda Neden kabul Görmüyor?…… 63
1.5.1.1. Konu ile İlgili Mevzuat….. 63
1.5.1.2. Takdir Yetkisi Bulunan ve İnceleme Görevini Almış Olan Vergi Müfettişi Matrah Takdiri İçin Takdir Komisyonuna Başvurabilir mi?…….. 66
1.5.1.3. Vergi İnceleme Elemanının Geçerli Bir Takdire Sevk Nedeni Belirtmemesi Durumunda Zamanaşımı Süresi Uzayacak mı?……. 67
1.5.1.4. Mükellefin Sadece Bir Dönemin Matrah Takdiri İçin Takdir Komisyonuna Sevki Diğer Dönemler İçin de Zamanaşımı Süresini Durdurur mu?…….. 70
1.5.1.5. Takdire Sevk işleminden Sonra Vergi İnceleme Elemanı Vergi İncelemesine Devam Edebilir mi?…… 71
1.5.1.6. İbraz Süresi Dolduktan Sonra ibraz Edilmiş Olan Defter ve Belgeler Üzerinden Yapılan Tespitler Yapılacak Vergi Tarhiyatına Dayanak Olabilir mi?…… 72
1.5.1.7. Takdire Sevk İşleminin Yapılmış Olması Cezalarda da Zamanaşımı Süresini Durdurur mu?….. 73
1.5.1.8. İncelenmiş Olan Dönemin, Daha Sonra Başka Bir Vergi Müfettişi Tarafından incelenmesi…….. 74
1.6. İnceleme Yeri….. 75
1.7. İnceleme Esasları…….. 78
1.7.1. İzahat…. 81
1.7.2. İşe Başlama Hazırlığı…. 81
1.7.3. İnceleme Dosyası……. 82
1.7.4. İncelemeye Başlama…… 85
1.7.5. İncelemeye Başlama Tutanağı…….. 86
1.7.6. Defter ve Belgelerin İstenmesi…. 88
1.7.7. Çalışma Saatleri…. 89
1.7.8. Vergi Mahremiyeti…. 90
1.7.9. Mevzuata Aykırı Rapor Düzenlememe…… 92
1.7.10. İnceleme Süresine Sınır…….. 96
1.7.10.1. Mücbir Sebep…… 98
1.7.10.2. Mali Tatil…. 99

2. NEDEN VERGİ İNCELEMESİNE ALINIRSINIZ?

2.1. Vergi Denetim Kurulu…… 101
2.2. Kimler Vergi İncelemesine Tabidir?…… 105
2.2.1. Vergiye Tabi Gelirler Yönünden……. 105
2.2.2. Defter Tutma Yönünden…… 105
2.2.3. Evrak ve Belgeleri Saklamak Zorunda Olanlar Yönünden…….. 106
2.3. İncelemeye Seçilme……. 107
2.3.1. Potansiyel Mükelleflerin Tespiti……. 111
2.3.2. Sahte Belge Kullananların Tespiti…….. 111
2.3.3. Tapu Bilgileri Analizi…… 112
2.3.4. Kredi Kartı ile Yapılan Satışlar…. 112
2.3.5. Kontör ve Altın Ticareti Yapanlar…. 112
2.3.6. Katma Değer Vergisi İadesi…… 112
2.3.7. Sahte Belge…… 114
2.3.8. Muhtasar ve Gelir Vergisi Beyanları Çapraz Kontrolleri……. 114
2.3.9. Serbest Meslek Erbabı Beyan İncelemesi……. 115
2.3.10. Diğer Sebepler…….. 115
2.3.11. BA – BS Form Analizi….. 115
2.4. Risk Analiz Sonuçlarına Göre Vergi Müfettişlerince İncelenme Riskiniz Nedir?….. 117
2.4.1. Vergi İdaresinin Kayıt Dışılığı Önlemede Uygulamaya Koymayı Düşündüğü Tedbirler……. 118
2.4.2. Programın Hedefi…….. 122
2.4.3. Performans Göstergeleri…… 122
2.4.4. Sahte Belge Risk Analiz Programı (SARP)…….. 122
2.4.5. Risk Analiz Sistemi….. 123
2.4.6. Vergi İncelemesinden Korkmalı mıyız?…….. 125
2.4.7. 2015 Yılı İnceleme Sonuçları…….. 126
2.4.7.1. Gelir İdaresi Başkanlığı İncelemeleri…….. 126
2.4.7.1.1. Denetim Faaliyetleri…… 126
2.4.7.1.2. Vergi Dairesi Müdürlerince Yapılan İnceleme Faaliyetleri 126
2.4.7.2. Vergi Denetim Kurulu’na Bağlı Vergi Müfettişleri Tarafından Yapılan Vergi İncelemeleri 127
2.4.7.2.1. Vergi İncelemesine Alınan Mükelleflerin Belirlenmesi 128
2.4.7.2.2. Vergi Müfettişlerince 2013- 2015 Yıllarında Yapılan İnceleme Sonuçları 129
2.4.7.2.2.1. İnceleme Sayısı…….. 129
2.4.7.2.2.2. İncelenen Mükellef Sayısı…. 130
2.4.7.2.2.3. Mükellef Başına Tarhı İstenen Vergi Tutarı….. 130
2.4.7.2.2.4. İnceleme Oranı…….. 130
2.4.7.2.2.5. Vergi Türü İtibariyle İnceleme Sonuçları 131
2.4.7.2.2.6. İkmalen ve Resen Tarhiyat Öngörülen Raporlar…. 132
2.4.7.2.2.7. Vergi Türlerine Göre Tarhı İstenen Vergi ve Ceza 133
2.4.7.2.2.8. Komisyon Karşılığı Sahte Belge Düzenleyen Firma ve Şahıslar Hakkında Yapılan Çalışmalar….. 134
2.4.7.2.2.9. Sonuç…… 134

3. VERGİ MÜFETTİŞİ İLE İNCELEMENİN YÜRÜTÜLMESİ

3.1. Vergi İncelemesine Mükellef Olarak Yapılacak Hazırlıklar……. 138
3.1.1. İnceleme Öncesi Alınacak Tedbirler…. 139
3.1.1.1. Sorunların Tespiti…. 139
3.1.1.2. Sorunların Analizi…….. 139
3.1.1.3. İnceleme Öncesi Tehditlerin Belirlenmesi…. 140
3.1.1.4. Savunma Dayanakları ve Belgelerin Hazırlanması…… 140
3.1.1.5. Alarm Düğmesine Basıldı mı?….. 140
3.1.1.6. Süreç Sorumluları Kimlerdir?……. 140
3.1.2. İnceleme Başladığında…….. 141
3.1.2.1. İnceleme Elemanının İstediği Belgeler…… 141
3.1.2.2. İnceleme Elemanının Sorduğu Sorular….. 143
3.1.2.3. İnceleme Elemanının İstediği Çalışmalar….. 145
3.1.2.4. İnceleme Elemanı ile Teknik Müzakerelerin Sürdürülmesi 146
3.1.2.5 Şirket Yönetimi ve Süreci Yürütenler Bir Araya Gelip Değerlendirme Yapıyorlar mı?……. 146
3.1.2.6. İnceleme Elemanı ile Olan İlişkilerde Gerekli Özen Gösteriliyor mu? 147
3.2. Vergi İncelemesi Sırasında Mükellefin Hakları Nelerdir?….. 149
3.2.1. Vergi İncelemesi Yapacak Olanların Kimliğini Görme Hakkı .. 149
3.2.2. Mükellef Hakkında Yapılacak İncelemenin Konusunu Öğrenme Hakkı….. 149
3.2.3. İncelenmeye Başlama Tutanağı Düzenlenmesini İsteme Hakkı 150
3.2.4. İncelemenin Kendi İşyerinde Yapılmasını İsteme Hakkı…….. 150
3.2.5. Vergi İncelemesinin Dairede Yapılmasını İsteme Hakkı…. 151
3.2.6. Vergi İnceleme Elemanına Teslim Edilecek Defter ve Belgeler İçin Teslim Tutanağı Düzenlenmesini İsteme Hakkı… 152
3.2.7. Mükellef İnceleme ile İlgili Hak ve Yükümlülüklerini İdareden Öğrenme Hakkına Sahiptir….. 152
3.2.8. İşyerinde Yapılan İncelemelerde Resmi Çalışma Saatleri Dışında İnceleme Yapılmamasını İsteme Hakkı…. 153
3.2.9. İncelemeye Başlama Tutanağı ile İnceleme Sırasında Düzenlenen Tutanaklardan Bir Nüsha Alma Hakkı…… 153
3.2.10. Tutanağı İmzalamama Hakkı…….. 154
3.2.11. Mükellefin İtiraz Ettiği ve Açıkladığı Hususların Tutanakta Yer Almasını İsteme Hakkı…….. 155
3.2.12. İncelemede Vergi Mahremiyetine Uyulmasını Talep Hakkı…….. 156
3.2.13. İncelemenin Sona Erdiğini Belirten Yazı İsteme Hakkı……. 157
3.2.14. İnceleme Tamamlandıktan Sonra İbraz Edilen Defter ve Belgeleri Geri İsteme Hakkı…….. 157
3.2.15. İncelemenin Süresinde Tamamlanmamasının Nedenini Öğrenme Hakkı….. 158
3.2.16. Sınırlı İncelemenin İnceleme Aşamasında Tam İncelemeye Çevrilmesinin Nedenini Öğrenme Hakkı…… 158
3.2.17. İncelemede Temel İlkelere Uyulmasını İsteme Hakkı….. 159
3.2.18. Vergi İnceleme Raporlarının Hukuka Uygun Yolla Tebliğini İsteme Hakkı 160
3.2.19. Arama Kararının Bir Örneğini İsteme Hakkı…… 162
3.2.20. Aramada El Konulan Defter, Belgelerin Ayrıntılı Envanterini İsteme ve Hard Disklerinin Yedeklemesinin Zararsız Şekilde Yapılmasını İsteme Hakkı…….. 162
3.2.21. Arama Çuvallarının Açılmasında Bulunma Hakkı…….. 162
3.2.22. Kayıtların Tamamlanması İçin Süre İsteme Hakkı….. 163
3.2.23. Verginin Lehinize Olanını da Hesaplanmasını İsteme Hakkı .. 163

4. TUTANAKLAR

4.1. İnceleme, İnceleme Başlama Tutanağının Düzenlenmesi ve İmzalanması ile Başlar…… 165
4.1.1. İşe Başlama ve İncelemeye Hazırlık….. 170
4.1.2. İncelemeye Başlama…. 170
4.2. İncelemeye Başlama Tutanağının Mükellef Tarafından İmzalanmaması ve Sadece İnceleme Elemanının İmzasını Taşımasının Sonuçları……. 172
4.3. İncelemeye Başlama Tutanağının İmzalanmasının Hukuki Sonuçları. 174
4.3.1. Mükellefin Bilgilendirilmesi ve Hazırlık Süreci…….. 174
4.3.2. İnceleme Süresi, İncelemeye Başlama Tutanağının Düzenlendiği Tarihe Göre Belirlenir…….. 174
4.3.3. Pişmanlık ve Islah Müessesinin Kullanılmasına Olan Etkisi……. 175
4.4. İncelemeye Başlama Tutanağının Düzenlenmemesi Hangi Hukuki Sonuçlar Doğurur 176
4.4.1. İnceleme Başlama Tutanağının Düzenlenmemiş Olması Mükellef Hakkının İhlali Sonucunu Doğurur…. 176
4.4.2. İnceleme Başlama Tutanağının Düzenlenmemesi, Rapora Göre Yapılacak Tarhiyatın Uygulanmaması Sonucunu Doğurabilecektir…….. 176
4.4.3. İncelemeye Başlama Tutanağının Düzenlenmemesi Vergi İncelemesine Başlanmadığını Gösterir 177
4.4.4. İncelemeye Başlama Tutanağı İmzalanana Kadar Mükellef Pişmanlık Hükümlerinden Yararlanabilir…… 177
4.4.5. İnceleme başlama Tutanağının Düzenlenmemesi Kaçakçılık Suçu Cezası Uygulanmaması Sonucunu Doğurabilir…….. 177
4.4.6. İnceleme Süresi Hesaplanamayacağından Başka Usul Hatalarına Yol Açacaktır……. 178
4.4.7. İnceleme Elemanı Defter ve Belgelerin İbraz Edilmediği İddiasıyla İşlem Yapması Mümkün Olamayacaktır……. 178
4.5. Defter ve Belge Teslim Alma Tutanağı…… 179
4.6. İncelemenin Mahiyetinde Değişiklik Tutanağı….. 180
4.7. Vergi İnceleme Tutanağı……. 181
4.8. Defter ve Belge İade Tutanağı…….. 183
4.9. Arama Tutanağı……. 183
4.10. Mühür Bozma ve Ayrıntılı Tespit Tutanağı….. 183
4.11. İncelemeyle İlgisi Olmayan Unsurların İade Tutanağı…. 184
4.12. Vergi İnceleme Sürecinde Düzenlenen Tutanakların Hukuki Niteliği.. 184
4.13. Vergiyi Doğuran Olayın Tespitinde Objektif Delil Olma Özelliği…. 185

5. EN ÇOK ELEŞTİRİLEN HUSUSLAR

5.1. Kasa ve Ortak Cari Hesabına Adat Uygulaması…….. 189
5.2. Transfer Fiyatlandırması…… 192
5.3. Değerleme Hataları…… 193
5.4. Amortismanlar…….. 195
5.5. KDV Uygulamaları……. 195
5.6. Gider ve Maliyet Artırıcı Harcamalar…….. 196
5.7. Tevkifat (Stopaj) Uygulamaları….. 196
5.8. Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşleri…… 196
5.9. Muafiyet ve İstisna Uygulamaları…. 197
5.10. Kayıt Dışı, Düşük Bedelli ve Hayali Adlara Satış…. 198
5.11. Randıman İncelemeleri Bulunan Farklar…….. 198
5.12. Sahte ve Yanıltıcı Belge Kullanmak…. 199
5.13. Paravan Firmalar Yoluyla Zarar Satışı…….. 201
5.14. Kaydi Envanter Sonucu Bulunan Farklar…….. 202
5.15. Beyan Edilmeyen Kazanç ve İratların Varlığı…… 203
5.16. Masak Kapsamına Giren İşlerle İlgili İncelemeler:…… 204

6. İNCELEME SONUCUNDA DÜZENLENEN RAPOR TÜRLERİ

6.1. Kabul Raporları…….. 205
6.1.1. Kabul Raporlarının Mahiyeti……. 205
6.1.2. Kabul Raporları Düzenlenmesi ve Mükellefe Bildirilmesi Konusunda Yönetmelikte Yapılan Değişiklik 210
6.1.3. Kabul Raporunun Mükellefe Bildirilmesi Uygulamasından Vazgeçilmesinin Sonuçları 214
6.1.3.1. Vergi İhtilaflarında Mahkemenin Mükellefe Bildirilmeyen Vergi İnceleme Raporunu İstemesi…….. 214
6.1.3.2. Vergi İncelemesinin Ne Şekilde Sonlandığı Hususunda Mükellefin Bilgilendirilmemesi……. 215
6.1.3.3. Kabul Raporu Yönetmelik Değişikliğinden Sonra da Düzenleniyor ise Raporun Esas Sahibi Mükellefin Bunu Bilmemesi ile Amaçlanan Nedir? Mükellefin Bilmesi Vergi Müfettişini Daha Kapsamlı Bir Rapor Hazırlaması İçin Geniş Bir Araştırmaya Sevk Edeceğinden İncelemelerin Sıhhati Açısından Bu durum Önemli Değil mi? Yoksa İdare Müfettişine mi Güvenmiyor?……. 216
6.1.3.4. Kabul Raporunun Mükellefe Bildirilmesi Manevi Ödüllendirmedir. 217
6.2. Usulsüzlük İhtiva Eden Kabul Raporları…… 217
6.2.1. Özel Usulsüzlük Cezaları ve Üst Sınır….. 217
6.2.2. Üst Sınır Hadlerinin Uygulanması…… 219
6.2.3. Özel Usulsüzlük Cezalarının Uzlaşmaya Konu Edilip Edilmeyeceği 220
6.2.4. Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirim Uygulamasının Şartları Nelerdir?….. 220
6.2.5. Özel Usulsüzlük Cezasını Gerektiren Bir Fiil ile Vergi Ziyaına da Sebebiyet Verilmesi Halinde Özel Usulsüzlük Cezası ile Vergi Ziyaı Cezası Ayrı Ayrı mı Uygulanacaktır?….. 221
6.2.6. Hesap Döneminin Kapanmasından Sonra Özel Usulsüzlük Cezası Kesilebilir mi?……. 222
6.3. Gelir Vergisi Raporları…… 226
6.4. Kurumlar Vergisi Raporları…… 227
6.5. Banka Sigorta Muamele Vergisi Raporu…….. 227
6.6. Damga Vergisi Raporları…… 228
6.7. Katma Değer / Özel Tüketim Vergisi Raporları…… 229
6.8. Diğer Vergilerle İlgili Raporlar…… 230
6.9. Görüş ve Önerme Raporları…… 231
6.10. Vergi Suçu Raporları……. 231
6.11. Vergi Tekniği Raporları……. 235
6.12. Transfer İnceleme Raporları…….. 236
6.13. Ekonomik ve Mali İnceleme Raporları…. 236
6.14. Bilim Raporları……. 236
6.15. İnceleme Sonucu Koda Alınma…….. 237
6.15.1. 26.04.2014 Tarihinden Önceki Özel Esaslar (Kod Listesi)….. 237
6.15.1.1. Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlediği veya Kullandığı İddiasıyla Özel Esaslara Tabi Tutulan Mükelleflerin KDV İadesinin Dört Kat Teminat Alınarak veya Vergi Müfettişi Tarafından Düzenlenen İnceleme Raporu ile Yapılması Durumu…. 237
6.15.1.2. Mükelleflerin KOD LİSTESİ ’ne Alınarak, SMİYB Düzenlediği veya Kullandığı İddiasının Mükellefin Müşterilerine, Müşterilerinin Müşterileri ile Onların Müşterilerine Duyurulması, Onların da Özel Esaslara Tabi Olduğunun Duyurulmasıdır…. 238
6.15.1.3. KOD Listesi Kavramı…… 239
6.15.1.4. Mükelleflerin Kod Sisteminin Hukuka Aykırı Olduğu İddiası…….. 240
6.15.1.5. Kod Listesi Hakkında Yargının Görüşü…… 241
6.15.1.6. KDV İadesi Risk Analiz (KDVİRA) Sistemi….. 244
6.15.1.7 KDV İadesi Makro Analiz Raporu (MAR)…. 246
6.15.1.8. KDV İade İşlemi Gerçekleştikten Sonra İade Tutarını Azaltan Mükellefler……. 247
6.15.2. YENİ ÖZEL ESASLAR UYGULAMASI (24.04.2014 tarihinden sonra)…. 248
6.15.2.1. Ortak Hükümler……. 250
6.15.2.1.1. Amaç…….. 250
6.15.2.1.2. Belge Kavramı…… 251
6.15.2.1.3. Özel Esaslara Tabi Mükellefler….. 252
6.15.2.1.4. Özel Esaslara Tabi Olmayan Mükellefler…… 254
6.15.2.1.5. Olumlu Rapor…… 254
6.15.2.1.6. Olumsuz Rapor…….. 255
6.15.2.1.7. Genel Esaslar…….. 256
6.15.2.2. Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis Ettirilmesi…….. 256
6.15.2.2.1. Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis Ettirenler 256
6.15.2.2.2. Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis Ettirenlere Mal Teslimi ve Hizmet İfasında Bulunanlar…. 258
6.15.2.3. Sahte Belge Düzenleyen veya Kullananlar…….. 259
6.15.2.3.1. Sahte Belge Kavramı…. 259
6.15.2.3.2. Haklarında Sahte Belge Düzenleme Raporu Bulunanlar…… 260
6.15.2.3.3. Haklarında Sahte Belge Düzenleme Tespiti Bulunanlar…….. 261
6.15.2.3.4. Haklarında Sahte Belge Kullanma Raporu Bulunanlar……. 262
6.15.2.3.5. Haklarında Sahte Belge Kullanma Tespiti Bulunanlar…….. 264
6.15.2.4. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyen veya Kullananlar…… 265
6.15.2.4.1. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kavramı……. 265
6.15.2.4.2. Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Raporu Bulunanlar…. 266
6.15.2.4.3. Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Tespiti Bulunanlar……. 267
6.15.2.4.4. Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Raporu Bulunanlar…. 268
6.15.2.4.5. Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Tespiti Bulunanlar…. 268
6.15.2.5. İşlemlerin Gerçekliğini İspat……. 269
6.15.2.6. Haklarında Olumsuz Rapor Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri….. 271
6.15.2.6.1. Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Raporu Bulunanların İade Talepleri…. 272
6.15.2.6.1.1. İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi…….. 272
6.15.2.6.1.2. Genel Esaslara Dönüş……. 272
6.15.2.6.2. Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Raporu Bulunanlar…… 274
6.15.2.6.2.1. İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi…….. 274
6.15.2.6.2.2. Genel Esaslara Dönüş……. 274
6.15.2.7. Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme veya Kullanma Tespiti Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri….. 275
6.15.2.7.1. Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlediği Konusunda Tespit Bulunanlar…….. 275
6.15.2.7.1.1. İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi……. 275
6.15.2.7.1.2. Genel Esaslara Dönüş…… 276
6.15.2.7.2. Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullandığı Konusunda Tespit Bulunanlar…. 277
6.15.2.7.2.1. İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi….. 277
6.15.2.7.2.2. Genel Esaslara Dönüş……. 277
6.15.2.8. İadeye Esas Diğer Belgelerin Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Olması 279
6.15.2.9. Diğer Tespitler…….. 279
6.15.2.9.1. Adresinde Bulunamama…. 279
6.15.2.9.2. Defter ve Belge İbraz Etmeme…… 280
6.15.2.9.3. Beyanname Vermeme…. 281
6.15.2.9.4. İhtiyati Tahakkuk veya İhtiyati Haciz Uygulanan Mükellefler 282
6.15.2.10. Özel Esaslara Tabi Mükelleflerin Kanuni Temsilcileri, Ortakları, Ortak Oldukları veya Bunların Kurdukları veya Ortağı Oldukları Mükellefler ile Kanuni Temsilcisi Oldukları Mükellefler…….. 283
6.15.2.11. Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefler Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunanlar…… 285

7. UZLAŞMA

7.1. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Müessesesi……. 290
7.1.1. Kapsama Giren Vergi ve Cezalar….. 290
7.1.2. Kapsama Girmeyen Vergi ve Cezalar……. 291
7.1.3. Uzlaşma Talebinde Bulunulması…. 291
7.1.4. Tarhiyat Öncesi Uzlaşmada Talep Süresi…. 293
7.1.5. Uzlaşma Gününün Tespiti ve Uzlaşma Daveti…. 294
7.1.6. Uzlaşma Toplantısına Katılabilecekler…. 296
7.1.7. Uzlaşma Tutanağının Düzenlenmesi…… 297
7.1.8. Uzlaşma Sağlanamaması…….. 298
7.1.9. Uzlaşma Sağlanamamasının Sonucu…… 299
7.1.10. Mükellef Dava Açma Süresinin Sonuna Kadar Uzlaşma Komisyonunun Teklif Ettiği Tutarları Kabul Ettiğini Bildirirse… 299
7.1.11. Uzlaşma Komisyonu Kararları Kesin Olup Yargıda Dava Konusu Yapılamaz…….. 300
7.1.12. Uzlaşılan Vergilerin Ödeme Zamanı…… 301
7.1.13. Uzlaşılan Vergiler İçin Gecikme Faizi Hesaplanmaktadır……. 301
7.1.14. Uzlaşılan Vergilerin Süresinde Ödenmemesi Halinde Yapılan Uzlaşma Geçerli Olacak mı?…. 304
7.1.15. Uzlaşma Tutanağında Yer Alan Ancak Mahsup Dönemi Geçen Geçici Vergiler İçin Yapılacak İşlemler…. 304
7.1.16. Tarhiyat Öncesi Uzlaşmada Komisyonlarının Vergi ve Cezada Sınırsız İndirim Yapma Hakkı Var mı?….. 305
7.1.17. Mükellefin Vergi Ziyaı Doğuran Fiillerinin Bir Kısmı Kaçakçılık Suçu Kapsamında Diğerleri Değil Uzlaşma İsteyebilir mi?…. 309
7.2. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Müessesesi…… 309
7.2.1. Uzlaşmanın Kapsamına Giren Vergi ve Cezalar….. 309
7.2.2. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Talebi Nasıl Yapılacak…… 310
7.2.3. Mükellefler, Sadece Ceza İçin Uzlaşma Talebinde Bulunabilir mi?……. 311
7.2.4. Mükellef, İhbarnamede Yazılı Vergi ve Cezanın Bir Kısmı İçin Uzlaşma Talep Edip Bazı Vergiler İçin Talep Etmemek Mümkün mü?….. 311
7.2.5. Aynı Vergi İçin Bulunan Matrah Farkının Bir Kısmı İçin Uzlaşma Talebinde Bulunmak Mümkün mü?…. 312
7.2.6. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Talebi Başvuru Süresi…….. 312
7.2.7. Mükellef Uzlaşma Tutanağını Uzlaşma Toplantısında İmzalamak Zorunda mı?…. 314
7.2.8. Uzlaşma Vaki Olmaması veya Uzlaşma Temin Edilememesi Durumunda Düzenlenen Tutanak Sonucu İdare Hangi İşlemleri Yapacak…….. 314
7.2.8.1. Uzlaşmanın Sağlanması Durumu…….. 314
7.2.8.2. Uzlaşmanın Temin Edilememesi Durumu…… 315
7.2.8.3. Uzlaşmanın Sağlanamaması Durumu…….. 315
7.2.8.4. Uzlaşma Komisyonunun Toplanamaması Durumu……. 316
7.2.9. Uzlaşma Komisyon Kararları Kesindir Dava Açılamaz……. 317
7.2.10. Mükellef İnceleme Raporuna Göre Bulunan Matrah Farkı Üzerinden Tarh Edilen Vergiler İçin Bir Taraftan Süresinde Uzlaşma Talep Etmesi, Diğer Yandan Dava Açma Yoluna Gitmesi Durumunda Yapılacak İşlemler…. 317
7.2.11. Uzlaşılan Cezalar İçin Vergi Usul Kanununa Göre Cezada İndirim Talebinde Bulunulamaz. 318
7.2.12. Tarhiyat Sonrası Uzlaşmada Uzlaşılan Vergilerin Ödeme Zamanı 319
7.2.13. Uzlaşılan Vergiler Hakkında Gecikme Faizi Hesaplanacaktır . 319
7.2.14. Uzlaşma Sonuçları ve Komisyonların Yetki Sınırı….. 320
7.2.15. Uzlaşmanın Sonuçları…… 323
7.3.Yoklama…….. 324
7.3.1. Yoklamanın Amacı ve Sistem……. 324
7.3.2. Yoklamaya Kimler Yetkilidir?…… 326
7.3.3. Yoklamada Hangi Hususlara Bakılmaktadır……. 326
7.3.4. Yoklama Fişinin Vergi Tarhiyatı Yapılmasında Önemi:……. 327
7.3.5. Yoklama Fişinin Düzenlenmesi ve İmzalanması….. 328
7.3.6. Yoklamada Nasıl Hareket Etmeliyiz?……. 330
7.3.7. Yoklamaya Yetkililer Hangi Belgeleri Almaya Yetkilidir?….. 330
7.3.8. Yoklamaya Yetkililer Kanuni Defter ve Belge Dışındaki Defter ve Belgelere Zorla El Koyabilir mi?…. 331
7.3.9. Yoklama Hangi Sonuçlara Yol Açabilir?…….. 331
7.3.10. Yoklama Tutanağı Kime İmzalatılmalı…… 332
7.3.11. Vergi İdaresince Yapılan Yaygın ve Yoğun Vergi Denetimi…….. 333
7.3.12. Yoklama ile Arama Arasındaki Fark…… 336

8. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜMLENMESİ

8.1. Vergi Mahkemelerinin ve Danıştayın Görev Alanına Giren İşlemler .. 341
8.1.1. Vergi Mahkemelerinde Bakılacak DavalarVergi Mahkemelerinde Bakılacak Davalar 2576 Sayılı Kanunun
6. Maddesinde Sayılmıştır……. 341
8.2. Ortak Hükümler……. 342
8.3. Danıştay Dava Dairelerinin İş Bölümü Danıştay Dava Dairelerinin Gö- revlendirildiği İşler 342
8.3.1. İkinci Daire…… 343
8.3.2. Üçüncü Daire……. 343
8.3.3. Dördüncü Daire……. 344
8.3.4. Beşinci Daire…….. 344
8.3.5. Altıncı Daire…. 345
8.3.6. Yedinci Daire……. 346
8.3.7. Sekizinci Daire…. 346
8.3.8. Dokuzuncu Daire…. 346
8.3.9. Onuncu Daire…… 347
8.3.10. Onbirinci Daire…… 347
8.3.11. Onikinci Daire…….. 348
8.3.12. Onüçüncü Daire…. 348
8.3.13. Ondördüncü Daire….. 350
8.3.14. Onbeşinci Daire….. 351
8.3.15. Onaltıncı Daire……. 351
8.3.16. Onyedinci Daire….. 353
8.4. Vergi Mahkemesinde Dava Açmaya Yetkili Kişi ve Kurumlar……. 354
8.5. Vergi Davalarına Bakmaya Yetkili Olan Mahkeme……. 355
8.6. Vergi Dava Dilekçeleri Nereye Verilmelidir?….. 356
8.7. Vergi Davalarının Açılması…… 356
8.7.1. Aynı Dilekçe ile Birden Fazla Dava Açılabilir mi?…… 371
8.7.2. Dilekçelerin Yanlış Yargı Merciine Gönderilmesi Halinde Dava Düşer mi?….. 371
8.7.3. Dilekçelerde Davacı, Kanuni Temsilci, Vekil veya Dava Konusu ile İlgili Bilgilerin Eksik Gösterilmesi Halinde Ne Yapılacak?…. 371
8.7.4. Dava Dilekçesinin İmzalanmaması Halinde Dava Açılmamış Sayılacaktır….. 372
8.7.5. Vergi İhbarnamesinin veya İdarenin Olumsuz İşleminin Tebliğ Tarihinin Dilekçede Gösterilmemesinin Sonucu Nedir? 372
8.7.6. Uyuşmazlık Konusu Miktarın Dilekçede Gösterilmemesinin Sonucu Nedir? 372
8.7.7. Dilekçeye Eklenecek Belgeler Nelerdir?…… 373
8.7.8. Yargı Harcının Ödenmesi ve Posta Pulunun Verilmesi Şarttır.. 373
8.7.9. Harç veya Posta Ücreti Verilmeden veya Eksik Verilerek Dava Açılmışsa Dava Düşer mi?…….. 373
8.7.10. Dava Açıldıktan Sonra Posta Ücretinde Meydana Gelen Azalma 374
8.7.11. Dilekçede Bilgilerin Eksik Gösterilmesi Nedeniyle Dilekçenin Reddi Davanın Reddi Anlamında mı? 374
8.8. Vergi Davalarının Açılacağı Süreler…… 374
8.8.1. Dava Açma Süresi……. 374
8.8.2. Dava Açma Süresinin Başladığı Tarih…. 375
8.8.3. Adresleri Belli Olmayan Bu Nedenle İlanen Tebligat Yapılan Mükelleflerde Dava Açma Süresinin Başlaması……. 375
8.8.4. İlanı Gereken Düzenleyici İşlemlerde Dava Açma Süresinin Başlaması 375
8.8.5. Özel Kanunlarda Yer Alan Dava Açma Süreleri…… 376
8.8.5.1. Uzlaşma Sağlanamaması Durumunda Dava Açma Süresi…… 376
8.8.5.1.1. Tarhiyat Öncesi Uzlaşmada Dava Açma Süresi 376
8.8.5.1.2. Tarhiyat Sonrası Uzlaşmada Dava Açma Süresi….. 376
8.8.5.2. Düzeltme Talepleri Reddedilen Mükelleflerin Dava Açma Süresi……. 377
8.8.5.2.1 Düzeltme Talebinin Yapıldığı Tarihte Otuz (30) günlük Dava Açma Süresinin Geçmemesi Durumunda, Kalan Süre İçinde Vergi Mahkemesinde Dava Açılabilir….. 377
8.8.5.2.2. Düzeltme Talebinde Bulunulduğu Tarihte, Otuz (30) Günlük Dava Açma Süresinin Bitmiş Olması Halinde İse, Vergi Mahkemesinde Dava Açma İmkânı Bulunmamaktadır. Ancak, Bu Durumda Mükellefler Maliye Bakanlığı’na Şikâyet Yoluyla Düzeltme Talebinde Bulunabilirler…….. 377
8.8.5.2.3. İdareye Yaptığım Düzeltme Talebime Net Cevap Alamadım Ne Yapmalıyım?…….. 378
8.8.6. Vergi Hataları Nelerdir? Şikâyet Yoluyla Düzeltme Başvurusu Nasıl Yapılır? 378
8.8.6.1. Vergi Hataları Nelerdir?……. 379
8.8.6.1.1. Hesap Hataları…… 379
8.8.6.1.2. Vergilendirme Hataları….. 379
8.8.6.2. Vergi Hataları Hangi Yollarla Ortaya Çıkarılabilir?…… 379
8.8.6.3. Vergi Hatalarının Düzeltilmesinde Prosedür Nedir?…… 380
8.8.6.4. Kimler Şikâyet Yoluyla Maliye Bakanlığı’na Düzeltme Başvurusu Yapabilir?….. 380
8.8.6.5. Şikâyet Başvurusu Nereye Yapılacak? Yanlış Yere Yapılırsa Sonucu Ne Olur?….. 381
8.8.6.6. Şikâyet Yoluyla Danıştay’da Açılacak Davalarda Hasım Olarak Hangi İdare Gösterilecek….. 382
8.9. Sürelerin Hesaplanması……. 383
8.10. Vergi Davasının Görülmesi…. 385
8.11. Vergi Yargılamasında Her Tür  Delil İspat Aracı Olarak Kullanılabilir 387
8.12. Mükellef Kendi Beyanına Dava Açamaz….. 388
8.12.1. Vergi Hatası Bulunan İşlemler….. 388
8.12.2. İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannameler….. 388
8.12.3. İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannamelere Karşı Dava Açılabilmesi İçin Yapılması Gereken İşlemler…….. 389
8.12.4. İhtirazi Kayıtla Beyanname Verilmesi Verginin Tahsilini Durdurmaz 389
8.13. Vergi Davası Açılmasının Tahsil Edilecek Vergilere Etkisi ve Yürütmenin Durdurulması Kararının Sonuçları…… 390
8.13.1. Açılan Vergi Davasının Tahsilâta Etkisi……. 390
8.13.2. Vergi Mahkemelerinde Açılan Davalarda Yürütmenin Durdurulması İstenmeli mi? 391
8.13.3. Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilmesi Şartları……. 392
8.13.4. Yürütmenin Durdurulması Kararlarına Karşı İtiraz…. 393
8.14. Vergi Mahkemesi Kararına Karşı İtiraz ve Temyize Başvurma…….. 393
8.14.1. Bölge İdare Mahkemesi’ne İtiraz Başvurusu…. 394
8.14.2. Danıştay’a Temyiz Başvurusu….. 394
8.14.3. Danıştay Kararlarının Sonuçları…… 395
8.14.3.1. Vergi Mahkemesi Kararının Onanması…… 395
8.14.3.2. Danıştay’da Bozma Kararı Verilmesi….. 396
8.14.3.3. Karar Düzeltme…… 396
8.14.3.4. Karar Düzeltme İstenilmeyecek Kararlar…. 397
8.15. İdari Yargılamada Yeni Dönem İstinaf Mahkemeleri…… 397
8.15.1. Vergi Mahkemesi Kararına Karşı İstinaf Yoluna Başvurma….. 400
8.15.2. Konusu 5.000- TL’yi Geçmeyen Vergi Mahkemesi Kararları İçin İstinaf Başvurusu Yapılamaz…….. 400
8.15.3. İstinaf Yoluna Başvuru Şekli…….. 400
8.15.4. Bölge İdare Mahkemesinin, Vergi Mahkemesi Kararını Uygun Bulması…….. 401
8.15.5. Bölge İdare Mahkemesinin Vergi Mahkemesi Kararını Uygun Bulması…….. 401
8.15.6. Davanın Yetkisiz Vergi Mahkemesinde Görülmesi veya Reddedilmiş Hakimin Davaya Bakması 402
8.15.7. Bölge İdare Mahkemelerinin Temyizi Mümkün Olmayan Kararları 402
8.15.8. Vergi Mahkemesi Kararını Veren veya Bu Karara Katılan Hâkimin İstinaf İncelemesine Katılamaması…. 402
8.15.9. İvedi Yargılama Usulüne Tabi Davalar İçin İstinaf Başvurusu Yapılmaz……. 403
8.15.10. Bölge İdare Mahkemelerinin Temyize Açık Kararları…… 403
8.15.11. Geçiş Hükümleri…. 403
8.15.12. Kanun Yararına Temyiz….. 404
8.15.13. İstinaf İşlemlerinde Yürütmenin Durdurulması….. 404
8.15.14. Teminat Verilmesi durumunda vergi Mahkemesi Kararlarının Uygulanmasının Durdurulması (Yürütmeyi Durdurma)…… 405
8.15.15. Yürütmenin Durdurulması Kararları….. 405
8.15.16. Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kurulduğu İller ile Yargı Çevresi…… 406
8.16. Verginin Tebliğinde Yapılan Hataların İdari Yargı Kararlarına Etkisi 413 8.16.1. Verginin Tebliği Nedir? 413
8.16.2. Vergi Tebligatında Genelde Hangi Hatalar yapılıyor…….. 414
8.16.2.1. Belgelerdeki Bilgilerin Eksik Yazılması……. 414
8.16.2.2. Tebliğ Edilen Evrakta Hata….. 414
8.16.3. Esasa Etkili Olan Şekil Hataları…….. 414
8.16.3.1. Esasa Etkili Olan ve Yapılan Tebligatı Geçersiz Kılan Şekil Hataları…. 415
8.16.3.1.1. Mükellefin Adına Yer Verilmemesi….. 415
8.16.3.1.2. Vergi Türünün Hiç Belirtilmemesi…… 416
8.16.3.1.3. Vergi Miktarının Gösterilmemesi…….. 416
8.16.3.1.4. Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresine Yer Verilmemesi 416
8.16.3.1.5. Belgelerin Yetkili Olmayan Bir Makam Tarafından Düzenlenmesi 417
8.16.3.1.6. İhbarnameye Vergi İnceleme Raporu, Vergi Tekniği Raporu ve Takdir Komisyonu Kararının Eklenmemesi 417
8.16.3.2. Esasa Etkili Olmayan Şekil Hataları……. 419
8.16.3.2.1. Vergilendirme Döneminin Yanlış Yazılması. 419 8.16.3.2.2. İlanen Tebliğde Mükellefin Adresinin Hiç Yazılmaması veya Yanlış Yazılması….. 420
8.16.3.2.3. İlan Yolu ile Tebliğlerde Vergi Miktarının Gösterilmemesi 420
8.16.3.2.4. Vergi İhbarnamesinde Vergi Matrahı ile Oranının Gösterilmemesi 421
8.16.3.2.5. İhbarnamede Verginin Türünün Yanlış Yazılması 421
8.16.3.2.6. Takdir Komisyonu Karar Numarasının Vergi İhbarnamesinde Yanlış Yazılması….. 422
8.16.3.2.7. İlanen Tebligatta Vergi Miktarının Gösterilmemesi 422
8.16.3.3 Tebliğ Usulünde Hata….. 422
8.16.3.3.1. Tebligatın Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Uygun Yapılmaması 423
8.16.3.3.2. Tebliğin Muhatabı Dışındaki Kişilere Yapılması 424
8.16.3.3.3. Yabancı Memlekette Bulunanlara Tebliğ….. 427
8.16.3.3.4. Tebligat Yapılacak Bilinen adres Neresidir? Bu Adreste Tebligat Ne Zaman Yapılmış Sayılır? 428
8.16.3.3.5. Doğrudan İlanen Tebligat Yoluna Gidilmesi .. 430 8.16.3.3.6. Tasfiyeye Girmiş Şirketlerde Tebligatların Tasfiye Memurları Dışındakilere Yapılması … 433 8.16.3.3.7. İflas Halindeki Şirkette Tebliğin İflas İdaresi Dışındakilere Yapılması….. 433
8.16.3.3.8. Vekâletnamede Açık Hüküm Bulunmaması .. 434 8.16.3.3.9. Elektronik Tebligat 434
8.16.3.3.9.1. Elektronik Tebligat Yapılacak Kişiler 434
8.16.3.3.9.2. Bildirim Yükümlülüğü ve Elektronik Tebligat Adresi Edinme 435
8.16.3.3.9.3. Elektronik Tebligatın Gönderilmesi ve Muhatabına İletilmesi 436
8.16.3.3.9.4. Muhatabın Sorumluluğu…… 436
8.16.3.3.9.5. Ceza Hükümleri……. 437
8.16.3.3.9.6. Diğer Hususlar….. 438

9. VERGİ İNCELEMESİ İLE İLGİLİ ÖZEL KONULAR

9.1. Sahte Belge Düzenleme Fiili ve Vergi Kaçakçılığı Suçu….. 439
9.1.1. Sahte Belge….. 441
9.1.2. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge…… 443
9.1.3. Kaçakçılık Cezasını Gerektiren Fiiller İçin Uygulanacak Hapis Cezaları…… 444
9.1.3.1. Üç Yıldan Beş Yıla Kadar Hapis Cezasına Hükmolunan Fiiller 444
9.1.3.1.1. Vergi Usul Kanununa Göre Tutulan veya Düzenlenen ve Saklama ve İbraz Mecburiyeti Bulunan Defter, Kayıt ve Belgelerin Yok Edilmesi….. 444
9.1.3.1.2. Vergi Usul Kanununa Göre Tutulan ve Saklama ve İbraz Mecburiyeti Bulunan Defterlerin Sahifelerinin Yok Edilerek Yerine Başka Yaprak Konulması veya Hiç Yaprak Konulmaması……. 444
9.1.3.1.3. Vergi Usul Kanununa Göre Düzenlenen ve Saklama ve İbraz Mecburiyeti Bulunan Belgelerin Asıl veya Suretlerinin Tamamen veya Kısmen Sahte Olarak Düzenlenmesi veya Bu Belgelerin Kullanılması,……. 445
9.1.3.2. 18 Aydan 3 Yıla Kadar Hapis Cezası Hükmolunacak Fiiller 445
9.1.3.3. İki Yıldan Beş Yıla kadar Hapis Cezası Hükmolunanlar 446
9.1.4. Kaçakçılık Suçlarına Hapis Cezası Uygulanması Üç Kat Vergi Ziyaı Cezası Uygulanmasına Engel Değildir…… 446
9.1.5. Yargı Kararlarında Vergi Kaçakçılığı Suçu Unsurları…. 447
9.1.5.1. Anayasa Mahkemesi, Vergi Suçlarında Hapis Cezası Verilmesini Kabul Etmiştir. 447
9.1.5.2. Vergi Suçu Cezasını Oluşturan Fiiller……. 448
9.1.5.3. Yargıtay Kararlarında Hangi Vergi Suçları İçin Hapis Cezası Tatbik Edilmesi Uygun Görülüyor…… 449
9.1.5.3.1. Yargıtay Kararlarında Defter ve Belgeleri Gizleme Suçu Yorumu 450
9.1.5.3.2. Yargıtay Kararlarında Sahte Belge Düzenleme ve kullanma Suçu Yorumu…… 452
9.1.5.3.3. Yargıtay Karalarından Ortaya Çıkan Sonuç .. 454
9.1.5.3.4. Müşterinin Yanlış Bilgi Vermesi Nedeniyle Gerçek Müşteri Adına Düzenlenmeyen Faturalar Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge mi?…….. 454
9.1.5.3.4.1. Gerçek Alıcı Adına Düzenlenmeyen Fatura İçin Satıcı Adına Yapılması Gereken İşlemler…….. 455
9.1.5.3.4.2. Vergi İdaresi, Gerçek Alıcısı Adına Düzenlenmediği İçin Hiç Düzenlenmemiş Sayılan Fatura İçin Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmesini İstemektedir……. 456
9.1.5.3.4.3. Danıştay, Gerçek Alıcısı Adına Düzenlenmeyen Fatura İçin Özel Usulsüzlük Cezası Uygulanmasında Görüş Birliği Yoktur. 457
9.1.5.3.4.4. 306 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ 458
9.1.5.3.5. Üç Kat Vergi Ziyaı Uygulanması İçin Vergi Dairesi Mahkemesinin Hapis Cezası ile İlgili Vereceği Kararı Beklemek Zorunda mı?.. 462
9.1.5.3.6. Mükellef Üç Kat Vergi Ziyaı Cezasını Öderse ve Vergi Mahkemesi Cezayı Kaldırırsa Mükellef Hapis Cezası Almaktan Kurtulur mu?…. 462
9.1.5.3.7. Vergi Usul Kanununun 376. Maddesine Göre Vergi ve Cezada İndirim İmkanından Yararlanan Mükellefe Hapis Cezası Uygulanır mı?….. 462
9.1.6. Sahte Belge Düzenlenmesinde İnceleme Elemanının Yetkileri….. 463
9.1.7. Mükellefin Haberi Olmadan Vergi Dairesine Mükellefiyet Kaydı Yapılması ve Sahte Belge Düzenlenmesi….. 464
9.1.8. Düşük Bedelli Fatura Kesilmesi Vergi Suçu mudur Hapis Cezası Gerektirir mi?….. 465
9.1.8.1. Konu Hakkında İdarenin Görüşü……. 466
9.1.8.2. Konu Hakkına Yargının Görüşü…. 467
9.1.8.3. Uygulamada Karşılaşılan Durum…… 467
9.1.9. Düşük veya Yüksek Bedelle Fatura Düzenleyenler Hakkında Uy- gulamada Hapis Cezası Uygulanmıyor…… 468
9.1.9.1. Hapis Cezası….. 469
9.1.9.2. Vergi Ziyaı Cezası Tek Kat Uygulanıyor…. 469
9.1.9.3. İdarenin Görüşüne Aykırı Rapor…….. 469
9.1.9.4. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında Vergi Ziyaı Cezası Hangi Durumda %50 İndirimli Uygulanacak?…….. 472
9.1.10. Sahte Belge Düzenleme Fiiline İştirak Eden Serbest Muhasebeci Mali Müşavir’e İştirak Suçundan Dolayı Bir Kat Vergi Ziyaı Cezası Uygulanır mı?……. 474
9.2. Vergi Gecikme Zammı…… 475
9.2.1. Vergi Gecikme Zammı Nedir?…. 475
9.2.2. Vergi Gecikme Zammı Neye Göre Belirlenir?…… 475
9.2.3. Vergi Gecikme Zammı Hangi Durumlarda Uygulanır?….. 476
9.2.4. Vergi Gecikme Zammı Nasıl Hesaplanır?……. 477
9.3. Vergi Gecikme Faizi…… 477
9.3.1. Vergi Gecikme Faizi Nedir?…. 477
9.3.2. Vergi Gecikme Faizi Neye Göre Belirlenir?…… 477
9.3.3. Vergi Gecikme Faizi Hangi Durumlarda Uygulanır?……. 478
9.3.4. Vergi Gecikme Faizi Nasıl Hesaplanır?……. 479
9.4. Ödeme Emri….. 480
9.4.1. Ödeme Emri Nedir?…… 480
9.4.2. Tebliğ Edilen Ödeme Emrinde Neler Yazılıdır…… 480
9.4.3. Ödeme Emrinde Gecikme Zammının Gösterilmesi Zorunlu Mu?…. 481
9.4.4. Ödeme Emrinin Mutlaka Borçluya Tebliğ Edilmesi Mi Gerekir? 481
9.4.5. Kendisine Ödeme Emri Tebliğ Edilen Mükellef Ne Yapmalı? . 482
9.4.5.1. Mükellef Ödeme Emrine Karşı Dava Açabilir……. 482
9.4.5.2. Tahsil Zaman Aşımı Aşağıdaki Hallerde Kesilir veya İşlemez…….. 484
9.4.5.3. Ödeme Emrine Dava Açarken Nelere Dikkat Etmeliyiz 485
9.4.5.3.1. Ödeme Emrine Dava Açılması Tahsil İşlemlerini Durdurmaz 485
9.4.5.3.2. Ödeme Emrine Karşı Açılan Davada Dava Kaybedildiğinde Vergi Borcu %10 Fazlasıyla Ödenir….. 485
9.4.5.3.3. Ödeme Emri ile Tebliğ Edilen Alacağın Tamamına Dava Açılması Mal Bildiriminde Bulunma Süresini Uzatır mı?…. 485
9.4.6. Ödeme Emri Tebliğ Edilen Mükellefin Yerine Getirmek Zorunda Olduğu Ödevler Nelerdir?……. 486
9.4.6.1. Vergi Borcunu Ödeme……. 486
9.4.6.2. Mal Bildiriminde Bulunmak…. 486
9.4.6.3. Mal Bildiriminde Bulunmayan Mükellefe Uygulanacak Müeyyideler…….. 487
9.4.6.4. Gerçeğe Aykırı Mal Bildiriminde Bulunanlar….. 488
9.4.6.5. Vergi Borçlusunun Edindiği Malı veya Mal Artışını Bildirmemesi Halinde Uygulanacak Yaptırım…. 488

10. İNCELEMEDE TEMİNAT, İHTİYATİ HACİZ VE İHTİYATİ TAHAKKUK

10.1. Teminat İstenmesi…… 489
10.1.1. Teminat İstenecek Haller….. 489
10.1.2. İstenecek Teminatın Tutarı……. 490
10.1.3. Türkiye’de İkametgâhı Olmayanlardan İstenecek Teminat…… 492
10.1.4. Teminat İsteme Yazısında Verilecek Süre…. 492
10.1.5. Teminat Olarak Gösterilecek Değerler…… 492
10.1.6. Üçüncü Şahıslar Borçlu Lehine Teminat Verebilir…….. 493
10.1.7. İştirak Halinde Mülkiyete Konu Gayrimenkullerin Teminat Gösterilebilmesi İçin Tüm Maliklerin Muvafakati Gerekir…… 494
10.1.8. Verilen Teminatın Sonradan Değerini Yitirmesi Halinde Teminatın Tamamlanması Gerekir 494
10.1.9. Borçlunun Kefil Gösterme İmkânı…….. 495
10.1.10. Şahsi Kefaletin Verilme Şekli…… 495
10.2. İhtiyati Haciz….. 500
10.2.1. Tanım…… 500
10.2.1.1. 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanuna Göre İhtiyati Haciz . 500
10.2.1.2. Vergi Daireleri İşlem Yönergesine Göre İhtiyati Haciz…. 500
10.2.2. İhtiyati Haciz için Yargı Kararı Gerekmiyor….. 501
10.2.3. İhtiyati Haczin Kesin Hacze Çevrilmesi……. 508
10.2.4. İhtiyati Haciz hangi Durumlarda Uygulanır…….. 508
10.2.5. İhtiyati Haczin Süresi Bulunmamaktadır…. 509
10.2.6. İhtiyati Haciz Kararını Vali, Vergi Dairesi Başkanı Verebilir … 510
10.2.7. İhtiyati Haciz Kararı Alınabilmesi İçin Borçlular Hakkında Öncelikle Aşağıdaki İşlemlerin Yapılması Gerekir…. 511
10.2.8. Teminat İstenmesi Gereken Hallerin İhtiyati Haciz Uygulamasına Neden Olması Halinde İhtiyati Haciz Uygulanabilir mi?….. 512
10.2.9. İhtiyati Haciz Kime Yapılır…… 512
10.2.10. Kesin Haciz ve İhtiyati Haciz Arasındaki Farklar….. 512
10.2.11. İhtiyati Haciz İşlemine Dava Açma Süresi ve Mahkemenin Açılacağı Yer 513
10.2.11.1. Haciz Varakasının Tebliğinden İtibaren 7 Gün İçinde Dava Açılması…. 513
10.2.11.2. Haciz İşleminin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Dava Açılması…… 513
10.2.12. İhtiyati Haciz Kararına Karşı Dava Açıldığında Haciz Uygulaması, Dava İşlemi Sonuna Kadar Olduğu Safhada Duracaktır…… 515
10.2.13. İhtiyati Hacizin Kaldırılması…….. 515
10.2.14. İhtiyati Haciz İşlemine Karşı Mükellef İptal Davası Açmış İse İptale Konu Malların Elden Çıkarılması (Kaçırılması) Konusunda Vergi Dairesince Alınacak Tedbirler….. 519
10.2.15. Borçlunun Bankalarda İleride Doğacak Alacakları İçin Vergi Dairesi Bankalara Kat’i Haciz veya İhtiyati Haciz Emri Verebilir mi?…….. 520
10.2.16. POS Cihazı Kullanan Banka Müşterilerinin POS Cihazından Kaynaklanan İleriye Yönelik Alacaklarına Haciz İşlemi Uygulanabilir…… 521
10.2.17. İhtiyati Haciz Konulan Mallar Vergi Dairesince Satılamaz……. 521
10.3. İhtiyati Tahakkuk…….. 521
10.3.1. Tanım…… 521
10.3.2. İhtiyati Tahakkuk Uygulanacak Amme Alacakları……. 522
10.3.3. İhtiyati Tahakkukun Uygulandığı Haller….. 523
10.3.4. İhtiyati Takakkuka Karşı İtiraz Süresi…… 524
10.3.5. İhtiyati Tahakkuk Yapılması ve Düzeltilmesi…… 525
10.3.6. Tüzel Kişiliklerin Kanuni Temsilci ve Ortaklarının İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Uygulaması Karşısındaki Sorumlulukları……. 526
10.3.6.1. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında İhtiyati Haciz Uygulanabilir mi?…….. 526
10.3.6.2. Limited Şirketlerde İhtiyati Haciz Uygulamasında Sorumluluk 527
10.3.6.2.1. Kanuni Temsilciler ve Ortakların Sorumluluğu 527
10.3.6.2.2. Limited Şirket Ortaklığı Sona Eren Ortağın Sorumluluğu….. 527
10.3.6.3. Kollektif Şirketlerde İhtiyati Haciz Uygulaması…… 528
10.3.6.4. Komandit Şirketlerde İhtiyati Haciz Uygulaması…….. 529
10.3.6.5. Dernek ve Vakıflarda İhtiyati Haciz Uygulaması…….. 530
10.3.7. İhtiyati Tahakkuk İşlemini Uygulayacak Birim…….. 530
10.3.8. İhtiyati Tahakkuk Fişi Düzenlenmesi ve İhtiyati Tahakkukun Düzeltilmesi 531
10.3.8.1. İhtiyati Tahakkuk Fişinin Düzenlenmesi…….. 531
10.3.8.2. İhtiyati Tahakkuk Fişinin Düzeltilmesi…… 531
10.3.9. İhtiyati Tahakkukun Hesaplanması……. 532
10.3.10. İhtiyati Tahakkuka Karşı İtiraz Yolları…. 532
10.3.11. İhtiyati Tahakkuk İşlemine Nerede Dava Açılabilir Süresi Nedir? 533
10.3.11.1. İhtiyati Tahakkuk İşlemine Tebliğ Edilmiş İse Tebliğ Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde Dava Açılması Gerekir……. 533
10.3.11.2. İhtiyati Tahakkuk İşlemini Tebliğ Edilmemiş İse Öğrenildiği İtibaren 30 Gün İçinde Dava Açılmalı .. 533
10.4. İhtiyati Tahakkuk/Haciz Uygulamalarında Özellik Arz Eden Hususlar 534
10.4.1. Yeminli Mali Müşavir Adına İhtiyati Haciz İstenebilir mi?…. 534
10.4.2. Mükellef İhtiyati Teminat Gösterdiği Mallara Konulmasını Mevcutlar Üzerindekinin Kaldırılmasını İsteyebilir……. 534
10.4.3. Kefiller Hakkında İhtiyati Haciz Uygulanabilir mi?……. 535
10.4.4. Borçlunun Malvarlığı Araştırmaları Yapılır……. 535
10.4.5. İhtiyati Hacizde Teminat Hükmü…… 535
10.4.6. İhtiyati Haciz İnceleme Safhasında Talep Edilir…. 536
10.4.7. Borçlunun Belli Bir İkametgahının Olmaması Durumunda İhtiyati Haciz Tatbik Edilebilir mi? 536
10.4.8. Para Cezasını Gerektiren Fiil Dolayısıyla Kamu Davası Açılması Durumu İhtiyati Haciz Sebebidir…….. 537
10.4.9. İhtiyati Hacizde İstihkak İddiası…. 537
10.4.10. İhtiyaten Haczedilen Menkul Mallar Borçlu Ya da Üçüncü Kişiye Bırakılabilir 537
10.4.11. İhtiyati Haciz İşlemine Açılacak Davalarda Hangi Mahkeme Yetkilidir?…. 538
10.4.12. İhtiyati Tahakkuka Karşı Hangi Mahkemeye Dava Açılacak?. 538
10.4.13. Tasfiye Halinde Olan Şirketlerde İhtiyati Haciz Nasıl Tatbik Edilecek 538
10.4.14. İhtiyati Haciz İşleminde Zaman Aşımı Nedir?….. 538
10.5. Vergi Suçu İşleyenlerin Teşhiri…. 539
10.5.1. Teminat Kimlerden İstenecek….. 540
10.5.2. Teminat, Sahte Belge Düzenlediğinin Vergi İnceleme Raporu ile Tespit Edilmesi Nedeniyle Mükellefiyet Kayıtları Re’sen Silinen Mükelleflerden Yeniden Mükellefiyet Tesis Ettirmek İçin Vergi Dairesine Başvurduğunda İstenecektir…. 541
10.5.3. Vergi Usul Kanunu’nun 153/A Maddesi Kapsamında Teminat Uygulamasına Tabi Olacak Kişiler…… 542
10.5.3.1. Maddenin Birinci Fıkrası Kapsamında Teminat Alınacaklar Kapsamına Alınan Kişiler 542
10.5.3.2. Vergi İnceleme Raporuyla Sahte Belge Düzenlediğine İlişkin Hakkında Tespit Bulunan ve Bu Nedenle Mükellefiyetinin Silinmesi İstenen Gerçek ve Tüzel Kişilerin; Yeni Kurulacak Olan Şirketlerin Ortağı, Yöneticisi ve Temsilcisi Olmaları Ha- linde Teminat Kimden İstenecek? 542
10.5.3.3. VUK’nun 153/A Maddesinin (a) Fıkrasında Sayılanlardan Mükellefiyeti Vergi Dairesine Re’sen Ter- kin Edilenlerin, Halen Faaliyette Bulunan ve Mükellefiyet Kaydı Bulunan Adi Ortaklık, Ticaret Şirketleri ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküllerin Kanuni Temsilcisi, Yönetim Kurulu Üyesi, İdarecisi, Asgari % 10 Ortağı Olması, Bunları Devralması, Kısmen veya Tamamen Bunlara Devrolunması Halinde, Mükellefiyet Kaydı Bulunan Şirket ve Teşekkül Teminat Vermek Zorunda…. 543
10.5.3.4. Yukarıda Sayılanlar Dışında Kalan Gerçek ve Tüzel Kişilerde Teminat……. 544
10.5.3.5. Meslek Mensuplarından (YMM veya SMMM) Teminat İstenmesi……. 544
10.5.3.6. Vergi Usul Kanununun 359. Maddesindeki Sahte Belge Düzenleme Fiilini İşlediği Vergi İnceleme Raporuyla Belirlenen ve Yargıda Bu Durumu Kesinleşen Mükelleflerden Teminat İstenecek…… 545
10.5.3.7. Alınan Teminatın İadesi…… 546
10.5.3.7.1. Mükellefiyeti Re’sen Terkin Edilmesi Nedeniyle Alınan Teminatın İadesi 546
10.5.3.7.2. Sahte Belge Düzenleyen Mükelleflerden Alınan Teminatın İadesi 547
10.5.3.7.3. Vergi Usul Kanununun 359’uncu Maddesinde Sayılan Fiillerden Herhangi Birinin İşlenmiş Olduğunun Tespit Edilmesi Halinde Yeniden Teminat İstenmesi…. 547
10.5.3.7.3.1. Vergi Usul Kanununun 153/A Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alanlar…. 547
10.5.3.7.3.2. Vergi Usul Kanununun 153/A Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alanlar…. 548
10.5.3.7.3.3. Mükellefiyeti Re’sen Terkin Edilen Mükelleflerin Fiillerine İştirak Suçu İşlemiş 3568 Sayılı Kanun Kapsamındaki Meslek Mensuplarından Alınan Teminatın İadesi…. 548
10.5.3.7.3.4. Alınan Teminatın Tamamlanması……. 549
10.5.3.7.3.5. Vergi Kaçakçılığı Suçu İşleyenler Vergi Teşvik ve Desteklerden Yararlanamaz 549
10.5.3.7.3.6. Vergi Usul kanununun 153/A Maddesine Göre İstenecek Teminat Tutarı Defterdar veya Vergi Dairesi Başkanı Tarafından Belirlenecek……. 550
10.5.3.7.3.7. Vergi Kaçakçılığı Suçu Fiillerini İşleyenlerin Duyurulması 550
10.5.4. Teşhir Tedbiri ile İlgili Değerlendirme…….. 552
10.5.5. Teşhir Cezası Kimler İçin Uygulanacak?…. 553

11. DEFTER VE BELGELERİN VERGİ MÜFETTİŞİNE İBRAZ EDİLMEMESİNİN DOĞURACAĞI SONUÇLAR

11.1. Vergi Usul Kanununa Göre Defter Tutmak Zorunda Olanlar…… 557
11.2. Vergi Usul Kanuna Göre Defter Tutmak Zorunda Olmayanlar…….. 558
11.3. Vergi Usul Kanununa Göre Tutulması Zorunlu Defterler…….. 558
11.4. Türk Ticaret Kanuna Göre Tutulması Zorunlu Defterler…… 559
11.5. VUK ve TTK’na Göre Tutulması Zorunlu Defterlerden Hangileri Tasdik Ettirilecektir?…. 560
11.5.1. Vergi Usul Kanununun 220. Maddesine Göre Tasdike Tabi Defterler…….. 560
11.5.2. Türk Ticaret Kanununa Göre Tasdike Tabi Olan Defterler….. 560
11.5.2.1. Hem Açılış Hem Kapanış Tasdiki Zorunlu Olan Defterler 560
11.5.2.2. Sadece Açılışı Tasdiki Zorunlu Olan Defterler….. 561
11.6. Tasdik Zamanı……. 561
11.6.1. Vergi Usul Kanununa Göre Tasdik Zamanı….. 561
11.6.2. Türk Ticaret Kanununa Göre Tasdik Zamanı……. 562
11.6.3. E-Defter Tasdik İşlemleri…… 562
11.7. Defterlerin Gizlenmesi ve İnceleme Elemanınca İstenildiğinde İbraz Edilmemesinin Sonuçları Nelerdir?…… 563
11.7.1. Defter ve Belgelerin Muhafaza ve İbraz Zorunluluğu……. 564
11.7.2. Defter ve Belgeler Kaç Yıl Saklanmalıdır….. 564
11.7.2.1. Defter ve Belgelerin Saklanma Süresi…. 564
11.7.2.2. Vergilerde Zaman Aşımı Süresi ile Defter ve Belgelerin Saklama Süresinde Zamanaşımı Süresi Aynı mıdır?…… 565
11.7.2.3. Mükellefler, Saklamak Zorunda Oldukları Defter ve Belgeleri Zaman Aşımı Süresi İçinde Talep Edilmesi Halinde Vergi İnceleme Elemanına İbraz Etmek Zorundadır 566
11.7.3. Vergi İnceleme Elemanınca İstendiği Halde Defter ve Belgelerini İbraz Etmeyen Mükellefe Uygulanacak Cezalar…….. 566
11.7.3.1. İncelenmek Amacıyla İstenilen Tasdikli Defter ve Belgesini İbraz Etmeyen Mükellefe Hapis Cezası Uygulanabilir mi?…. 566
11.7.3.2. Defter ve Belge Tasdik Ettirmeyen Mükellefe, Vergi İnceleme Elemanına Defterlerini İbraz Etmemesi Nedeniyle “Defter Gizleme Suçu” undan Dolayı Hapis Cezası Uygulanabilir mi?……. 567
11.7.3.2.1. Defter ve Belgelerin Var Olduğu Halde İbraz Edilmediğinin Tespiti Gerekir….. 571
11.7.3.2.2. Vergi İnceleme Elemanı, Defter ve Belgelerin İbrazını İstediği Mükellefe İbraz İçin Süre Vermek Zorunda mı?…….. 572
11.7.3.2.3. İbrazı İstenen Defter ve Belgelerin Tarh Zaman Aşımı İçindeki Yıla Ait Olması Gerekir…. 572
11.7.3.2.4. Defter ve Belgelerini İbraz İçin Süre İsteyen Mükellef, “Defter ve Belge Gizleme Suçu” İşlemiş Olmamak İçin İncelemenin İşyerinde Yapılmaması Talebinde Bulunmalıdır….. 572
11.7.3.2.5. Vergi İnceleme Elemanı, Defter ve Belgelerin İbrazını Yazı ile İstemeli ve Bu Yazıyı Tebligat Usullerine Uygun Tebliğ Etmelidir. Aksi Halde İbrazdan Kaçınan Mükellefe Vergi Suçu Raporu Düzenleyemez…. 573
11.7.3.2.6. Defter ve Belgelerin İbraz Edilme Süresinin Tarh Zaman Aşımı İçinde Kalması Gerekir. 574
11.7.3.2.7. Defter ve Belgenin İbraz Edilmemesi Nedeniyle “Defter ve Belge Gizleme Suçu” Oluşması İçin, Defter ve Belgeler Vergi İnceleme Elemanınca Vergi İncelemesi İçin İstenmelidir…… 574
11.7.3.2.8. Mücbir Sebepler Nedeniyle Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi Vergi Gizleme Suçu Oluşturmaz…… 575
11.7.3.2.9. Hırsızlık Sebebiyle Defter ve Belgeleri Elinden Çıkan Mükellef, Mahkemeden Zayi Belgesi Alarak Vergi İnceleme Elemanına İbraz Etmesi Halinde Vergi Suçu Raporu Yazılabilir mi?…… 576
11.7.3.2.10. Zayi Belgesi Olmadan Defter ve Belgelerini Kaybettiğini Söyleyen veya Taşınma Sırasında Kaybolduğunu veya İşin Terki ve Muhasebeci Değişikliği Gibi Nedenlerle Defterleri Bulama- dığını Söyleyen Mükellefe Vergi Suçu Raporu Yazılır mı? 579
11.7.3.2.11. Defter ve Belgelerin Gizlenmesi Fiilinde Vergi Suçu Raporu Yazılması İçin Vergi İnceleme Elemanı Kasıt Unsuru Aramak Zorunda Mı?…….. 580
11.7.3.2.12. Hiç Defter Tutmayan veya Tuttuğu Defterleri Tasdik Ettirmeyen Mükellefler İle Alım Satım Faaliyetlerini Belgeye Dayandırmayan Mükelleflere Vergi Kaçakçılığı Suçu Raporu Yazılabilir mi?…… 583
11.7.3.2.13. Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi Re’sen Takdir Nedenidir….. 584
11.7.3.2.14. Mükellefin Defter ve Belgelerini Mücbir Sebep Dışında Vergi İnceleme Elemanına İbraz Etmemesi Durumunda KDV İndirimi Reddedilmektedir…….. 586
11.7.3.2.15. Mükellef Vergi İnceleme Elemanına İbraz Etmediği Defter veya Belgeleri Dava Aşama- sında Vergi Mahkemesine veya Danıştay’a İbraz Etmesi Durumunda Vergi / Kaçakçılık Suçu Raporu Yazılır mı?…. 587
11.7.3.2.16. İnceleme Başlama Tutanağı İmzalanmadan İnceleme Elemanı Defter ve Belgelerin İbrazını İsteyebilir mi?….. 591
11.7.3.2.17. Alıkonulan Defter ve Belgeler Mükellefe Ne Zaman Geri Verilecek…. 592
11.8. Vergi İncelemesi Tamamlandığı Halde Defter ve Belgelerin Geri Verilemeyeceği Durumlar Var mı? 593
11.8.1. Mükellefin İnceleme Sonunda Düzenlenen Tutanağı İmzalamaması Durumunda Defter ve Belgeler Ne Zaman Verilir?…….. 593
11.8.2. Defter ve Belgenin Suç Delili Niteliğinde Olması Durumunda Defter ve Belgeler Geri Verilmez…… 595
11.8.3. Aramalı İncelemelerde Defter ve Belgelerin İadesi…….. 596
11.8.4. Vergi İnceleme Raporunu Değerlendirecek Olan Rapor Değerlendirme Komisyonu Görüşünü Geç Vermesi Halinde Defter ve Belgeler İade Edilebilir mi?….. 597
11.8.5. Düzenlenen Vergi İnceleme Raporlarının, Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Çıkarılan Özelgelere Aykırı Hususlar İçermesi Durumunda Defter ve Belgelerin Geri Verilmesi Nasıl Olacak?….. 598
11.9. Vergi İnceleme Elemanınca Düzenlenen Hangi Raporlar Mükellefe Verilmelidir? 599
11.9.1. Vergi Müfettişlerince Düzenlenen Rapor Türleri…… 599
11.9.1.1. Vergi İnceleme Raporları……. 599
11.9.1.2. Vergi Suçu Raporu…. 600
11.9.1.3. Görüş ve Öneri Raporu…… 600
11.9.1.4. Cevaplı Rapor…….. 601
11.9.1.5. Vergi Tekniği Raporu…. 601
11.10. İhbarname Ekinde Raporun Bulunmaması İhbarnameyi Geçersiz Kılar mı?…. 604

12. RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARI

12.1. Komisyonların Vergi Suçu Mütalaası…… 610
12.1.1.Vergi Suçu Fiili İşlendiğinin Tespiti Halinde Bu Durumun Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesi Zorunlu mu?…… 610
12.1.2. Komisyon Mütalaasının Alınması Anayasaya Uygun mu?….. 611
12.1.3. Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Mütalaasının İçeriği Nasıl Olacak?……. 612
12.1.4. Vergi İnceleme Komisyonlarında Mükellef Talebi Olması Halinde Dinlenmesi Zorunlu mu? 618
12.2.Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Türleri ve Oluşturulması…….. 619
12.2.1. Vergi Müfettişlerince Düzenlenecek Raporlar İçin Oluşturulan Rapor Değerlendirme Komisyonları…….. 619
12.2.2. Aynı Konu, Sektör veya Mükellef Grubuna Yönelik Olarak Yapılan İncelemeler Neticesinde Vergi Müfettişleri Tarafından Düzenlenen Raporların Değerlendirilmesi İçin Oluşturulan Komisyonlar……. 620
12.2.3. Vergi Müfettişi Olmayan Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkililerce Düzenlenecek Raporlar İçin Oluşturulan Rapor Değerlendirme Komisyonları…… 621
12.2.4. Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu….. 622
12.2.5. Vergi Dairesi Başkanlığı Üst Rapor Değerlendirme Komisyonu….. 623
12.2.6. Rapor Değerlendirme, Merkezi Rapor Değerlendirme ve Vergi Dairesi Başkanlığı….. 624
12.2.6.1. Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Görevleri .. 624
12.2.6.2. Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonunun Görevleri 624
12.2.6.3. Vergi Dairesi Başkanlığı Üst Rapor Değerlendirme Komisyonunun Görevleri 625
12.2.7. Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları…… 626
12.2.8. Değerlendirme Süresi…… 626
12.2.9. Vergi Suçu Raporları İçin Verilecek Mütalaalar……. 626
12.2.10. Mükellef ve İnceleme Elemanının Komisyonlarda Dinlenmesi….. 627
12.2.11. Değerlendirme Sonuçları……. 627
12.2.11.1. Olumlu Değerlendirme…….. 627
12.2.11.2. Olumsuz Değerlendirme…. 627
12.2.11.3. Mükellefe Özelge ile Yanlış İzahat Verilmiş Olması  631
12.2.11.4. Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu Tarafından Doğrudan Değerlendirilecek Raporlar 632
12.3. Vergi İnceleme Raporları Sonrası Yapılacak Muhasebe Kayıtları…. 632
12.3.1. Tarhiyatın Dava Konusu Yapılması…….. 634
12.3.2. Zarar Azaltılmasına Yönelik İnceleme Raporları…. 635
12.3.3. Belgesiz Satış Kayıt Dışı Hasılata Yönelik İnceleme Raporları…. 636
12.3.4. Belgesiz Mal Bulundurma, Fiili Envantere Yönelik İnceleme Raporları 637
12.3.5. Satış Maliyetlerine Yönelik İnceleme Raporları…….. 639
12.3.6. Gider Fazlalığına Yönelik İnceleme Raporları….. 641
12.3.7. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlere Yönelik İnceleme Raporları 642
12.3.8. Fazla İndirim ve İstisna Uygulamasına Yönelik İnceleme Raporları 643
12.3.9. Amortisman Hatalarına Yönelik İnceleme Raporları…… 644
12.3.10. Kaydi Envanter Hatasına Yönelik İnceleme Raporları……. 646
12.3.11. Sahte Belge Kullanımına Yönelik İnceleme Raporları…….. 647
12.3.12. Cari Yıla Ait Matrah Farklarına Yönelik İnceleme Raporları…… 649
12.3.13. Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırmasına Yönelik İnceleme Raporları…….. 650

13. VERGİ İDARESİNİN TÜZEL KİŞİLERİN MALVARLIĞINDAN TAMAMEN VEYA KISMEN TAHSİL EDİLEMEYEN VEYA TAHSİL EDİLEMEYECEĞİ ANLAŞILAN KAMU ALACAKLARININ, KANUNİ TEMSİLCİLERİN VE TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN TEŞEKKÜLÜ İDARE EDENLERİN ŞAHSİ MAL VARLIKLARINDAN, 6183 SAYILI KANUN’UN MÜKERRER 35. MADDESİNE GÖRE TAHSİL EDİLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMANIN YARGIDA İDARE ALEYHİNE NETİCELENMESİ

13.1. Kamu Temsilcilerin Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmesinde Vergi Usul Kanununun 10’uncu Maddesiyle 6183 Sayılı Kanunun Mükerrer 35’inci Maddesinin Birlikte Uygulanması….. 655
13.2. Vergi Usul Kanununda Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğuna İlişkin Düzenleme…. 656
13.3. 6183 Sayılı Kanunda Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğuna İlişkin Düzenleme 657
13.4. Vergi Usul Kanununda Tanımlanan Kanuni Temsilcilerin Ödev ve Sorumlulukları 658
13.6. Mükerrer 35’inci Madde ile 10’uncu Maddenin Birlikte Uygulanması 663
13.7. Mükerrer 35’inci Maddenin Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilen Hükmü…… 664
13.8. İptal Sonrası Uygulama Nasıl Olacak?….. 666
13.9. Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararı Karar Tarihinden Önceki Olaylara Da Uygulanacak Mı? 670

14. VERGİ MÜFETTİŞİ TARAFINDAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR SORUMLULUK RAPORU DÜZENLENMESİNDE UYULACAK USÜL VE ESASLAR

14.1. İlgili Mevzuat…. 675
14.1.1. 3568 Sayılı Kanunda Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumlulukları  675
14.1.2. Vergi Usul Kanunu’nda Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğuna İlişkin Düzenlemeler 676
14.1.3. Usul ve Esaslar ile İlgili Yönerge….. 677
14.1.4. Yönerge’de Hukuka Uymayan Hususlar…. 685
14.1.4.1. Suçun Kesinleşmesi Beklenmeden Disiplin Cezası Uygulanması 685
14.1.4.2. YMM Raporu Vergi İnceleme Raporu Olarak Kabul Edilmiyor 685
14.1.4.3. Sorumluluk Sözleşme ile Sınırlı Olmalı…. 686
14.1.4.4. Vergi Müfettişinin Sorumluluğu…….. 686
14.1.4.5. Rapor Değerlendirme Komisyonlarında Meslek Mensubunun Dinlenmesi 686
14.1.5. YMM’nin Sorumluluk Halleri…. 687
14.1.5.1.Müşterek ve Müteselsil Sorumluluk…… 687
14.1.5.1.1. Vergi Usul Kanununda Yer Alan Düzenleme 687
14.1.5.1.2. 3568 Sayılı Kanunda Yer Alan Düzenleme . 688
14.1.5.1.3. Tasdik Yönetmeliği…….. 688
14.1.5.1.4. Tebliğler…. 688
14.1.5.2. Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlenmesi ve Kullanılmasından Doğan Sorumluluk…… 689
14.1.5.3. Karşıt İnceleme Sorumluluğu….. 689
14.1.5.4. Vergi Kaçakçılık Suçuna İştirakten Dolayı Sorumluluk:690
14.1.6. YMM’lerin Tasdik İşleminden Doğan Hukuki Sorumlulukları 690 14.1.6.1.Tasdik Sözleşmesinden Doğan Sorumluluk…… 691
14.1.6.2. Hatalı Tasdikten Doğan Sorumluluk…… 691
14.1.7. Yeminli Mali Müşavirler İçin Getirilen Sorumluk Konusunda Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar…… 692
14.1.7.1. Yasal Düzenlemelerden Kaynaklanan Sorunlar……. 692
14.1.7.2. Karşıt İncelemeden Kaynaklanan Sorunlar…… 693
14.1.7.3. Sorumluluğun Hangi Aşamada Başlayacağı Sorunları…… 694
14.1.7.4. Müşterek ve Müteselsil Sorumluk Açısından Kaynaklanan Sorunlar 695
14.1.7.5. Meslek Bağımsızlığı Sorunları….. 695