Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Muhasebede Özellikli Konular

Muhasebede Özellikli Konular

E.Öğr.Gör. Nurten Örnek


Baskı Tarihi: MART 2016
Sayfa Sayısı: 852
Fiyatı: 100 TL
İndirimli Fiyatı:98 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

MUHASEBEDE ÖZELLİKLİ KONULAR 1. İKTİSADİ KIYMET SATIŞLARINDAKİ HATALI MUHASEBELEŞTİRME VE ÖNERİLER 19 1.1. Satış İşlemindeki Sıkıntılar 20 1.2. Satış İşlemi Muhasebesindeki Alternatif Öneriler 21 2. İLAÇ FİRMALARININ TIBBİ TANITIM GİDERLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 23 3. GELİR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE AYNİ YARDIMLAR VE MUHASEBE UYGULAMASI 26 A. Ayni Ve Nakdi Olarak Yapılan Yardımlar İle İşyerinde Yemek Verilmemesi Nedeniyle Yemek Yardımı Adı Altında Yapılan Yardımların Ücret Karşısındaki Durumu 26 B. İşyerinin Müştemilatında Veya Civar Lokantalarda Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlerin Ücret Karşısındaki Durumu 29 C. Nakit Veya Erzak Verilmesi Suretiyle Sağlanan Menfaatlerin Ücret Karşısındaki Durumu 33 D. Yemek Kuponu Ve Çekler Karşılığında Sağlanan Yemek Bedelleri İle Bu Çekler Karşılığında Marketlerden Gıda Alımı Yapılmasının Ücret Karşısındaki Durumu 35 E. Yemek Kuponu Ve Çekler Karşılığında Sağlanan Yemek Bedellerinde Belge Düzeni 38 F. Giyilmek Üzere Verilen Giyim Eşyasının Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu 39 G. Ayni Yardımların Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu 40 H. Damga Vergisi Kanunu’na Göre Ayni Yardımlar 44 I. Sosyal Güvenlik Mevzuatına Göre Ayni Yardımlar 45 J. Ayni Yardımların İşletmenin Stoklarından Yapılması Durumunda Muhasebe Kaydı 47 4. DURAN VARLIKLARIN SATILMASINDA AYRILMAYAN AMORTİSMANLARIN DURUMU 51 5. ECZANE MUHASEBESİ UYGULAMASI 55 A- Ecza Depolarının Eczanelere Kestiği Faturayı Etkileyen İşlemler 55 B- Eczanelerin Kuruma Kestiği Faturayı Etkileyen İşlemler 57 C- Eczane Satış Faturası İçeriğinin Açıklanması 59 D. Eczane Satış Faturasını oluşturan unsurlar 60 E- Muhasebe Uygulaması 62 F- Eczane Karlılığının Analizi 64 6. MADDİ DURAN VARLIK SATIŞLARINDA UFRS VE VUK KIYASLAMASI 66 7. ÖDENMEYEN SİGORTA PRİMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 76 8. KIDEM TAZMİNATLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 80 8.1. Kıdem Tazminatlarının Hesaplanmasında Özellik Arz Eden Hususlar 80 8.2. Kıdem Tazminatlarının Muhasebeleştirilmesi 82 8.3. Kıdem Tazminatının Hizmet Erbabına Hayatta İken Ödenmesi Halinde 87 8.4. Kıdem Tazminatının Hizmet Erbabının Vefatı Halinde Mirasçılarına Ödenmesi Durumunda 89 9. DEĞERİ DÜŞEN İKTİSADİ KIYMETLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 92 10. İHRACAT İŞLEMLERİ SONRASINDA ORTAYA ÇIKAN KUR FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 94 11. HARCIRAHLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 100 11.1. Gerçek Gider Usulüne Göre Yapılan Ödemelerin Muhasebe Kaydı 101 11.2. Nakit Olarak Ödenen Harcırahın Muhasebe Kaydı 102 12. YENİLEME FONU MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 104 13. ŞÜPHELİ ALACAKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 107 14. AVANS KAR DAĞITIMININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 112 14.1. Avans Kâr Payı Dağıtımı Ve Dönem Sonu Kârına Mahsubu 115 15. DÖNEM SONU NET KÂRININ, DAĞITILAN AVANS KÂR PAYINI KARŞILAYACAK DURUMDA OLMAMASI HALİNDE MUHASEBELEŞTİRME 119 16. GENEL KANUNİ YEDEK AKÇELER İLE SERBEST YEDEK AKÇELERİN ZARAR MAHSUBUNDA KULLANILMASI VE ZARARIN KARŞILANMAMASI HALİNDE MUHASEBELEŞTİRME 122 17. ZARAR MAHSUBUNDAN SONRA, BAKİYE SERBEST YEDEK AKÇELERİN DAĞITILAN AVANS KÂR PAYINI KISMEN KARŞILAMASI DURUMUNDA MUHASEBELEŞTİRME 123 18. LİMİTED ŞİRKETLERDE EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 125 19. EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN ŞARTLARI 125 20. EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİN KULLANILABİLECEK HESAPLAR 127 21. EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİN ÖRNEK MUHASEBE UYGULAMASI 128 22. ŞÜPHELİ ALACAKLARDA ÖZELLİKLİ HUSUSLAR 135 23. ŞÜPHELİ ALACAKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 140 24. TİCARİ KARDAN MALİ KARA GEÇİŞ VE MUHASEBESİ 142 25. TİCARİ ZARARDAN MALİ KARA GEÇİŞİN MUHASEBESİ 146 26. VAZGEÇİLEN ALACAK SAYILMANIN ŞARTLARI 149 27. VAZGEÇİLEN ALACAKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 149 28. DEĞERSİZ ALACAK VE DEĞERSİZ ALACAĞIN ŞARTLARI 152 29. DEĞERSİZ ALACAKLAR GİDER KAYDEDİLEBİLİR Mİ? 153 30. DEĞERSİZ ALACAK TİCARİ İŞLE VEYA İŞLETME İLE İLGİLİ OLMAK ZORUNDA MIDIR? 155 31. ALACAĞIN TAHSİLİ KAZAİ BİR HÜKME VEYA KANAAT VERİCİ BİR VESİKAYA GÖRE İMKANSIZ HALE GELMELİ MİDİR? 156 32. BORÇLUNUN İFLAS ETMESİ HALİNDE, ALACAKLILAR BORÇLUDAN OLAN ALACAKLARINI DEĞERSİZ ALACAK OLARAK KAYDEDEBİLİR Mİ? 157 33. MADDİ DURAN VARLIKLARIN VUK HÜKÜMLERİNE GÖRE DEĞERLEMESİ 158 34. İNŞAAT ŞİRKETLERİNCE MOBİLYALI, BEYAZ EŞYALI, JAKUZİ VB. DAİRE TESLİMLERİ 160 35. DONANIMLI DAİRE SATIŞLARININ MALİYENİN İSTEDİĞİ ŞEKİLDE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 161 36. DONANIMLI DAİRE SATIŞLARININ MALİYENİN ÖNERİSİ DIŞINDAKİ YÖNTEMLE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 163 37. ARSA SAHİBİ AÇISINDAN GVK VE KVK’YA GÖRE BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN SATIŞI 164 37.1. GVK Hükümlerine Göre 164 37.2. KVK Hükümlerine Göre 166 38. ARSA SAHİBİ AÇISINDAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN MALİYET VE MUHASEBE KAYITLARI 167 39. MÜTEAHHİDE TESLİM EDİLEN ARSANIN BEDELİNİN TESPİTİ VE MUHASEBE KAYITLARI 168 40. ARSA SAHİBİNİN EDİNDİĞİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN EDİNME MALİYETİ VE MUHASEBE KAYITLARI 170 41. ARSA SAHİBİNİN EDİNDİĞİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER NEDENİYLE ÖDENEN KDV 171 42. ARSA SAHİBİNİN EDİNDİĞİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN PİYASA DEĞERİNİN TESPİTİ 172 43. ARSA SAHİBİNİN EDİNDİĞİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN SATIŞI 173 44. KUR FARKLARININ VERGİ KANUNLARINDAKİ YERİ 176 45. KUR FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 177 46. KUR FARKININ KDV’YE TABİ OLUP OLMADIĞI YÖNÜNDEKİ GÖRÜŞLER 180 47. MUHASEBEDE AKTİF GEÇİCİ HESAPLAR VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 188 47.1. Gelecek Hesap Dönemine İlişkin Olup Peşin Ödenen Giderler 188 47.1.1. Peşin Ödenen Giderlerin Muhasebeleştirilmesi 189 47.2. Gelecek Hesap Döneminde Tahsil Edilecek Cari Döneme Ait Hasılat: 193 48. MUHASEBEDE PASİF GEÇİCİ HESAPLAR VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 197 48.1. Gelecek Hesap Dönemlerine Ait Olarak Peşin Tahsil Olunan Hasılat 197 48.1.1. Peşin Tahsil Olunan Hasılatın Muhasebeleştirilmesi 198 48.2. Gelecek Hesap Döneminde Ödenecek Cari Dönem Giderleri: 200 48.2.1.Gelecek Hesap Döneminde Ödenecek Cari Dönem Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi 201 49. KURULUŞ SIRASINDAKİ İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ 202 50. FAALİYETİNE DEVAM EDEN İŞLETMELERDE İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ 204 51. İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİNİN DEĞERLEMESİ 205 52. İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİNDE AMORTİSMAN SÜRESİNİN BAŞLANGICI 205 53. İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİNİN KISMEN AKTİFLEŞTİRİLİP AKTİFLEŞTİREMEYECEĞİ 206 54. İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİNİN AMORTİSMANA TABİ TUTULMAYA BAŞLANDIKTAN SONRA BİR DEFADA GİDER YAZILIP YAZILMAYACAĞI 206 55. KURULUŞ DÖNEMİNDE ELDE EDİLEN ARIZİ GELİRLERİN AKTİFLEŞTİRMEYE KONU GİDERLERDEN İNDİRİLİP İNDİRİLEMEYECEĞİ 207 56. DENEME ÜRETİMİ GİDERLERİNİN AKTİFLEŞTİRİLİP AKTİFLEŞTİRİLMEYECEĞİ 207 57. PEŞTEMALLIK KAVRAMI 207 58. PEŞTEMALLIKLARIN DEĞERLEMESİ 208 59. FİNANSAL KİRALAMALARDA KDV UYGULAMASI 209 60. FİNANSALSAL KİRALAMALARDA KİRA SÜRESİ İLE EKONOMİK ÖMRÜ FARKLI OLAN İKTİSADİ KIYMETLERDE AMORTİSMAN UYGULAMASI 210 61. FİNANSAL KİRALAMALARDA KUR FARKLARI VE FAİZ GİDERLERİ 211 62. FİNANSAL KİRALAMALARDA YENİLEME FONU UYGULAMASI 212 63. FİNANSAL KİRALAMA UYGULAMASINA YÖNELİK ÖRNEK VE MUHASEBE KAYITLARI 214 63.1. Kiralayan Tarafından Yapılacak Muhasebe Kayıtları, 216 63.2. Kiracı Tarafından Yapılacak Muhasebe Kayıtları, 218 64. DÖVİZLİ FİNANSAL KİRALAMAYA İLİŞKİN ÖRNEK 219 64.1. Kiralayan Tarafından Yapılacak Kayıtlar 220 64.2. Kiracı Tarafından Yapılacak Kayıtlar 224 65. HEDİYE ÇEKLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU 228 66. HEDİYE ÇEKLERİNİ ÇIKARAN İŞLETMELER AÇISINDAN YAPILACAK MUHASEBE İŞLEMLERİ 229 67. HEDİYE ÇEKİNİ SATIN ALARAK DAĞITAN İŞLETMELER AÇISINDAN YAPILACAK MUHASEBE İŞLEMLERİ 231 68. İNDİRİM BİÇİMİNDE HEDİYE ÇEKİ UYGULAMASI 236 69. BAĞIŞ VE YARDIMLARDA KDV 236 70. KAMUYA YARALI DERNEKLER, VERGİDEN MUAF VAKIFLAR İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 239 71. KAMUYA YARALI DERNEK, VERGİDEN MUAF VAKIFLAR İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DIŞINDA DİĞER KURUM VE KURULUŞLARA YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 244 72. GIDA BANKACILIĞI KAPSAMINDA YAPILAN BAĞIŞLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 252 73. PROMOSYON ÜRÜNÜ, EŞANTİYON VE NUMUNELERİN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU 253 74. PROMOSYON ÜRÜNÜ, EŞANTİYON VE NUMUNELERİN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU 255 75. PROMOSYON ÜRÜNLERDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI 256 76. PROMOSYON ÜRÜNÜ KDV ORANININ ESAS ÜRÜN KDV ORANINDAN KÜÇÜK VEYA EŞİT OLMASI DURUMU 257 77. PROMOSYON ÜRÜNÜ KDV ORANININ ESAS ÜRÜN KDV ORANINDAN BÜYÜK OLMASI DURUMU 257 78. PROMOSYON ÜRÜNLERDE MUHASEBE UYGULAMASI 260 79. ÇEKİLİŞ SURETİYLE YAPILAN BEDELSİZ MAL TESLİMLERİNİN DURUMU 261 80. EŞANTİYON VE NUMUNE ÜRÜNLERDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI 264 81. EŞANTİYON VE NUMUNE ÜRÜNLERDE MUHASEBE UYGULAMASI 265 82. ENVANTER FARKLARININ TEK DÜZEN HESAP PLANI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 267 83. ENVANTER FARKLARI: YANGIN, DEPREM, SU BASMASI GİBİ DOĞAL AFETLER İLE KIRILMA, BOZULMA, ÇÜRÜME, PASLANMA GİBİ OLAĞAN RİSKLER 268 84. ENVANTER FARKLARI: ALIŞ VE SATIŞ KAYITLARININ YASAL DEFTERLERE EKSİK YANSITILMASI VEYA YANSITILMAMASI 269 85. ENVANTER FARKLARI: HIRSIZLIK VEYA KAYBOLMA GİBİ NEDENLERDEN DOĞAN FİİLİ EKSİLMELER 271 86. FİREDEN KAYNAKLANAN ENVANTER FARKLARI 273 87. KASA HESABINDA ORTAYA ÇIKAN ENVANTER FARKLARI 274 1. Kasa Sayım Fazlası 274 2. Kasa Sayım Noksanı 275 88. EMTİA SAYIMINDA ORTAYA ÇIKAN ENVANTER FARKI 277 89. ENVANTER FARKLARI: İŞLETMEDEN YAPILAN ÇEKİŞLERİN KAYITLARA İNTİKAL ETTİRİLMEMESİ 279 90. ÖZEL MALİYET BEDELLERİNİN İTFASI 281_Toc442716229 91. KİRA SÜRESİNİN BİR YIL OLMASI DURUMUNDA ÖZEL MALİYET BEDELİ 281 92. KİRA SÖZLEŞMESİNİN HER YIL YENİLENMESİ DURUMUNDA ÖZEL MALİYET 282 93. KİRALANAN GAYRİMENKULÜN KİRACI TARAFINDAN SATIN ALINMASI DURUMU 282 94. ÖZEL MALİYET KAPSAMINDAKİ İKTİSADİ KIYMETLERİN FAYDALI ÖMÜRLERİNİN KİRA SÜRESİNDEN DAHA KISA OLMASI DURUMU 284 95. ÖZEL MALİYET BEDELİ NİTELİĞİNDEKİ İKTİSADİ KIYMETLERİN KİRALAYANA DEVRİ 284 96. ÖZEL MALİYET BEDELİNE İLİŞKİN MUHASEBE KAYITLARI 287 97. TAM TEVKİFAT VE MUHASEBE UYGULAMA ÖRNEKLERİ 289 98. İKAMETGÂHI, İŞYERİ, KANUNİ MERKEZİ VE İŞ MERKEZİ TÜRKİYE’DE BULUNMAYANLAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER VE MUHASEBESİ 289 99. SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE TAM TEVKİFAT VE MUHASEBE UYGULAMASI 291 100. KİRALAMA İŞLEMLERİNDE TAM TEVKİFAT VE MUHASEBE UYGULAMASI 293 101. REKLAM VERME İŞLERİNDE TAM TEVKİFAT VE MUHASEBE UYGULAMASI 295 102. KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA MUHASEBE KAYITLARI 296 103. KDV TEVKİFATINDA BELGE DÜZENİ 300 104. RAMAZAN YARDIMININ GELİR VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 301 105. RAMAZAN YARDIMININ KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 302 106. RAMAZAN YARDIMININ KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 304 107. RAMAZAN YARDIMININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER 304 108. MADDİ DURAN VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNE İLİŞKİN BELİRTİNİN OLMASI ANCAK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ TESTİ SONUCU VARLIĞIN DEĞERİNİN DÜŞMEDİĞİNİN TESPİT EDİLMESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 307 109. MADDİ DURAN VARLIKLARDA AMORTİSMANA TABİ OLMAYAN MADDİ DURAN VARLIKLARIN DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNE UĞRAMASI VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ZARARLARININ İPTALİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 309 110. MADDI DURAN VARLIKLARDA AMORTİSMANA TABİ OLMAYAN MADDİ DURAN VARLIKLARIN DEĞER KAZANMASI VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNE UĞRAMASININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 313 111. İSKONTO VE CİRO PRİMLERİ FARKLI ŞEYLER MİDİR ? 315 112. MATRAHA DAHİL OLMAYAN İSKONTO 316 113. DÖNEM SONUNDA VEYA BELİRLİ BİR CİRONUN AŞILMASI DURUMUNDA YAPILAN İSKONTOLARIN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU 318 113.1. İdarenin Görüşü ve Uygulaması: 318 113.2. Yargı Mercilerinin Konuya Yaklaşımı ve Kararları: 319 114. DÖNEM SONUNDA YAPILAN İSKONTOLARIN VERGİ İNCELEMELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 322 115. DÖNEM SONUNDA YAPILAN İSKONTOLARIN ve VERİLEN CİRO PRİMLERİNİN İDARENİN GÖRÜŞÜNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 322 116. DÖNEM SONUNDA YAPILAN İSKONTOLARIN ve VERİLEN CİRO PRİMLERİNİN YARGININ GÖRÜŞÜNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 324 117. KAR YEDEKLERİNİN SERMAYEYE EKLENMESİ NEDENİYLE ELDE EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN DURUMU 325 118. SERMAYE YEDEKLERİNİN SERMAYEYE EKLENMESİ NEDENİYLE ELDE EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN DURUMU 327 119. İÇ KAYNAKLI SERMAYE ARTTIRIMI NEDENİYLE ELDE EDİLEN HİSSE SENETLERİYLE İLGİLİ OLARAK 1 NO’LU KVK GENEL TEBLİĞİNDE YER ALAN AÇIKLAMALAR 329 120. TTK’YA GÖRE DEVRALMA SURETİYLE BİRLEŞMELER 329 121. KVK’NA UYGUN DEVİRLERDE İNFİSAH EDEN ŞİRKET ORTAKLARININ BİRLEŞİLEN ŞİRKETTEN ALDIĞI HİSSE SENETLERİNİN DURUMU 331 122. İÇ KAYNAKLI SERMAYE ARTIŞI VE DEVİR NEDENİYLE İKTİSAP EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN KAYDINDA MÜKELLEFLERİN YAPTIKLARI HATALAR 334 123. FUTBOLCU TRANSFER ÜCRETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASI 336 124. AKARYAKIT VE LPG’DE KESAFET (YOĞUNLUK) SORUNU 344 125. AKARYAKITTA FİRE SORUNU 346 126. LPG’DE FİRE 346 127. PEŞİN SATIŞLARDA BELGE DÜZENİ 347 128. TANKERDEN YAPILAN AKARYAKIT SATIŞLARI 347 129. AKARYAKIT İSTASYONLARINDA HESAP PLANI 348 130. AKARYAKIT İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 350 131. ÖZEL OKULLARDA KAPASİTENİN YÜZDE 10’UNU AŞAN SAYIDA BEDELSİZ ÖĞRENCİ OKUTULMASI 356 132. YÖNETMELİK ÇERÇEVESİ DIŞINDA BEDELSİZ ÖĞRENCİ OKUTULMASI 357 133. ÖZEL OKULLARDA BEDELSİZ ÖĞRENCİ OKUTULMAMASININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU 357 134. KAPASİTENİN %10’UNA KADAR BEDELSİZ OKUTULAN ÖĞRENCİLER İÇİN KDV KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU 359 135. KAPASİTENİN %10’UNU AŞAN BEDELSİZ OKUTULAN ÖĞRENCİLER İÇİN KDV KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU 361 136. YÖNETMELİK ÇERÇEVESİ DIŞINDA BEDELSİZ ÖĞRENCİ OKUTULMASININ: KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU 362 137. KANUNEN KABUL EDİLEN VE EDİLMEYEN GİDER TANIMI 366 138. KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERE İLİŞKİN İŞLEMLER NELERDİR? 367 139. KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERE İLİŞKİN MUHASEBE KAYITLARI 368 140. KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNDE KURA VE KONUTLARIN ORTAKLARA TESLİMİ 371 141. KURA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 373 142. YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TABİ OLDUKLARI YASAL DÜZENLEMELER 385 143. YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN FAALİYET KONULARI 386 144. YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞ AŞAMALARI 386 145. YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞUNDA FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI VE GEREKLİ ÖN İZNİN ALINMASI 387 146. YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞUNDA ANA SÖZLEŞMENİN HAZIRLANMASI 389 147. YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞUNDA GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İLE YAPILACAK İŞLEMLER 389 148. YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞUNDA DİĞER İŞLEMLER 390 149. YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞUNDA MUHASEBE İŞLEMLERİ 390 150. TEVSİ YATIRIMLARDA İNDİRİMLİ KV UYGULAMASI 393 150.1. Amortisman Düşülmeden Önceki Sabit Kıymet Değeri Esas Alınmalıdır. 395 150.2. Amortisman Düşüldükten Sonraki Sabit Kıymet Değeri Esas Alınmalıdır. 396 151. YATIRIM DÖNEMİ İÇİNDE İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİNDEN YARARLANABİLME ÜZERİNE UYGULAMALI ÖRNEK 399 151.1. Yatırım Döneminde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması 400 151.2. Yatırım dönemi 402 151.3. Diğer faaliyetlerden elde edilen kazancın kapsamı 403 151.4. Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanmasında öncelik sıralaması 404 151.5. Safi kurum kazancının birden fazla yatırım teşvik belgesi kapsamında elde edilen kazançtan düşük olması 404 152. İNDİRİMLİ ORANLA VERGİLENMİŞ DÖNEM KAZANCININ DAHA SONRA DEĞİŞMESİNİN SONUÇLARI 405 152.1. İndirimli Vergi Oranının Yatırım Faaliyete Geçtikten Sonra Uygulanması Hali 406 152.2. İndirimli Vergi Oranının Hem Yatırım Döneminde Hem de Yatırım Faaliyete Geçtikten Sonra Uygulanması Hali 408 152.3. Uygulamanın Tarh Zamanaşımı Yönünden İrdelenmesi 409 153. REKLAMASYON UYGULAMASI YÖNTEMLERİ 411 1.İskonto Niteliğindeki Reklamasyon 411 2.İade Niteliğindeki Reklamasyon 412 3.Tazminat Ceza Niteliğindeki Reklamasyon 413 154. REKLAMASYONUN BELGELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR 413 155. REKLAMASYONUN GİDER BOYUTU 415 156. REKLAMASYON GİDERLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU 417 157. İHRACATÇILAR TARAFINDAN İMALATÇILARA YANSITILAN REKLAMASYON GİDERLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU 418 158. ÇALINAN MALLARIN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBE UYGULAMASI 421 159. BOZULAN VEYA TAHRİP OLAN ÜRÜNLERİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBE UYGULAMASI 423 160. SEL FELAKETLERİNDE ZAYİ OLAN MALLARIN VE KDV LERİNİN VERGİSEL BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI 425 161. MİADI DOLAN İLAÇLARIN DEĞERLEMESİ VE MUHASEBE UYGULAMASI 427 162. KAYBOLAN, ÇALINAN VEYA ZAYİ OLAN TİCARİ FATURALARIN DURUMU 428 163. ÇALINAN ARAÇLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER VE ÇALINAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ UYGULAMASI 431 164. DEFTERLERİN KAYBOLMASI HALİNDE HANGİ HALLERDE ZAYİ BELGESİ ALINMALIDIR 433 165. ZAYİ BELGESİNİN ALINMAMASININ CEZASI 437 166. İHRACATTA ALINAN SİPARİŞ AVANSI VE MUHASEBESİ 438 167. İHRACATTA MAL MUKABİLİ ŞEKLİNDE ÖDEME VE MUHASEBESİ 441 168. İHRACATTA VESAİK MUKABİLİ ŞEKLİNDE ÖDEME VE MUHASEBESİ 443 169. İHRACATTA AKREDİTİFLİ ÖDEME VE MUHASEBESİ 446 169.1. Kabilirücu (Dönülebilir) Akreditif 446 169.2. Gayrikabilirücu (Dönülemez) Akreditif 447 169.3. Teyitli (İhbarlı) Akreditifler 447 169.4. Teyitsiz Akreditifler 448 169.5. Karşılıklı Akreditif 448 169.6. Devredilebilir Akreditif 448 169.7. Red Clause 449 169.8. Rölatif (Devreden) Akreditif 449 170. İHRACATTA KABUL KREDİ ÖDEMESİ VE MUHASEBESİ 460 171. İHRACATTA KONSİNYE SATIŞ ÖDEMESİ VE MUHASEBESİ 465 172. İHRACATTA AÇIK HESAP ÖDEMESİ VE MUHASEBESİ 470 173. İHRACATTAN KAYNAKLANAN KDV İADESİ’NİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 472 174. İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN SATIŞLARDA MUHASEBE UYGULAMASI 476 175. AYNİ SERMAYE KOYMA İŞLEMİ VE TÜRK TİCARET KANUNUNDAKİ YERİ 482 176. AYNİ SERMAYE KOYMA İŞLEMİNDE KDV 484 177. NAKDÎ SERMAYE ARTIŞINA VE NAKİT OLARAK KARŞILANAN SERMAYEYE İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ TEŞVİĞİ 486 178. TTK AÇISINDAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ARTIRIMI 488 180. SERMAYE ARTIRIMINDA YENİ BİR UYGULAMA: BLOKAJ ŞARTI 519 181. İNDİRİLEMEYECEK KATMA DEĞER VERGİSİ 522 182. GİDER YAZILABİLEN KATMA DEĞER VERGİLERİ 523 183. GİDER KAYDEDİLEMEYECEK KATMA DEĞER VERGİLERİ 532 184. UÇAK BİLETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ: SEYAHAT ACENTELERİNİN KAYDI 534 185. UÇAK BİLETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ: UÇAK BİLETİNİ ALAN MÜŞTERİ KAYDI 536 186. UÇAK BİLETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ: HAVAYOLU ŞİRKETİNİN KAYDI 538 187. YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE (YSİ) DÖNEM İÇİ GİDER KAYITLARI 539 188. YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE DÖNEM İÇİ GELİR KAYITLARI 542 189. YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE 295 NOLU HESABIN KULLANILMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 543 190. YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE BAŞLANGIÇ VE BİTİM TARİHİ 546 191. YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM İŞİNDE İŞİN BİTİŞ TARİHİNİN TESPİT EDİLMESİ 551 192. İŞİN BİTİŞ TARİHİ İTİBAR TARİHİ Mİ, İDARECE ONAY TARİHİ Mİ ? 552 193. YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE MÜŞTEREK GİDERLERİN DAĞITILMASI 555 194. YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE AMORTİSMANLARIN DAĞITILMASI 557 195. YIL İÇİNDE BİRDEN FAZLA İNŞAAT VE ONARIM İŞİNDE MÜŞTEREK GİDERLERİN DAĞITILMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 558 196. ÖZEL İNŞAATLARDA ÇALIŞANLARIN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU 559 197. ÖZEL İNŞAAT MUHASEBESİ UYGULAMASI 561 198. KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNE YAPILAN İNŞAAT İŞLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 567 199. KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNİN KURUMLAR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU 568 200. ÖZEL İNŞAAT DEVAM EDERKEN YAPILAN SATIŞLARA DÜZENLENEN FATURALAR 571 201. ÖZEL İNŞAATLARDA ARSA SAHİPLERİNE KONUT TESLİMİNDE FATURA DÜZENLENMESİ 572 202. MÜTEAHHİDİN KDV İADE TALEBİ 573 203. ÖZEL İNŞAATA İLİŞKİN MALİYET, GİDER VE KAZANÇLARIN VUK KARŞISINDAKİ YERİ 573 204. ÖZEL İNŞAATA İLİŞKİN MALİYET, GİDER VE KAZANÇLARIN KDV KARŞISINDAKİ YERİ 577 205. GEÇ VEYA TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALAR 589 206. GEÇ VEYA TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALARDA KDV 590 207. GEÇ VEYA TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALARDA YARGI KARARLARI 592 208. GEÇ VEYA TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALARDA MALİYENİN KARARLARI 593 209. GEÇ VEYA TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALARDA BA BİLDİRİMİ 594 210. KDV MÜKELLEFLERİNİN MAL İADE ETMELERİ HALİNDE BELGE DÜZENİ 595 211. TÜKETİCİLERİN MAL İADE ETMELERİ HALİNDE BELGE DÜZENİ 597 212. DOBLO COMBİ, CADDY, CONNECT, KANGO, TRAFİK 601 G CONFORT, FİORİNO GİBİ ARAÇLAR İÇİN ÖDENEN KDV İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? 601 212.1. 87.03 G.T.İ.P Pozisyonunda Yer Alan Araçlara Ait Kdv’nin Durumu 602 212.2. İdarenin Görüşü 603 212.3. Binek Otomobillerin Giderlerine İlişkin KDV’nin İndirimi 605 ÖZELLİKLİ KONULARDA YEVMİYE KAYITLARI 607 1. KAZA YAPAN ARAÇLARIN HURDA SATIŞ BEDELLERİ 609 2. TRAMPA İŞLEMLERİNDE MUHASEBE UYGULAMASI 609 3. TEVKİFATLI FATURALARDA MUHASEBE UYGULAMASI 611 4. TEVKİFATLI FATURANIN YANSITILMASININ MUHASEBE UYGULAMASI 614 5. YAPIM İŞİYLE BERABER VERİLEN MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK İŞLERİNDE TEVKİFAT VE MUHASEBE UYGULAMASI 615 6. İMALAT İŞLEMLERİ VE SATIŞ MUHASEBESİ UYGULAMASI 617 7. ARIZALI VE HASARLI ÜRÜNLERİN REVİZYON İŞLEMLERİNİN MUHASEBESİ UYGULAMASI 622 8. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN MUHASEBESİ UYGULAMASI 625 9. GERÇEK KİŞİLERDEN ALINAN İKİNCİ EL OTO ALIMLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 627 10. FASON TEKSTİL İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 628 11. DÖVİZLİ VE TEVKİFATLI FASON TEKSTİL FATURASINDA KUR FARKININMUHASEBELEŞTİRİLMESİ 629 12. DAHİLDE İŞLEME REJİMİNDE MUHASEBE UYGULAMASI 632 13. FASON İMALATIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 635 14. TEKSTİL İŞLETMELERİNDE NUMUNE MALLAR İMALATI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 640 15. GECİKME CEZALARI VE DAMGA VERGİSİ YANSITMASININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 646 16. İHRACAT KOMİSYONLARI İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 648 17. İTHALAT KOMİSYONLARI İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 649 18. İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN SATIŞLARIN İMALATÇIYA GERİ İADESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 650 19. İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN SATIŞLARDA DOĞAN KUR FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 652 20. CİRO PRİMİ FATURALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 656 21. BEDELSİZ TİCARİ MAL ŞEKLİNDEKİ CİRO PRİMİ FATURALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 657 22. YIL SONU DÜZENLENEN CİRO PRİMİ FATURALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 658 23. VADELİ MEVDUAT GELİRLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 660 24. SATILAN MALLARIN YIL İÇİNDE İADE EDİLMESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 663 25. SATILAN MALLARIN YIL GEÇTİKTEN SONRA İADE EDİLMESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 664 26. HİSSE SENETLERİNDE DEĞERLEME İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 666 27. GİDER PUSULASI İLE YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ HALİNDE NETTEN BRÜTE MUHASEBELEŞTİRME 670 28. KİRALANAN YERE YAPILAN DEKORASYON HARCAMALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 672 29. YURT DIŞINDAN ALINAN SİNEMA FİLMLERİNİN GÖSTERİMİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 674 30. YURT DIŞINDAN REKLAM ÇEKİMİ İÇİN TÜRKİYEYE GELEN OYUNCULARA YAPILAN ÖDEMENİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 676 31. GEÇİCİ VERGİDE BELLİ BAŞLI ÖZELLİKLİ DURUMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 680 32. TİCARİ KARIN MALİ ZARARA DÖNMESİ DURUMUNUN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 686 33. BONUS PUANLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 688 34. GARANTİ GİDERLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 690 35. AKTİFE KAYITLI BİNANIN YIKILARAK YENİSİNİN YAPILMASININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 697 36. AKTİFE KAYITLI BİNANIN VE ARSANIN YIKILARAK BİR BAŞKA ŞİRKETE SATILMASININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 701 37. KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE SERMAYE OLARAK PARA KONULMASINDA KURULUŞ İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 703 38. TASFİYE İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ (ŞAHIS İŞLETMELERİNDE ) 706 39. TASFİYE İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ (SERMAYE İŞLETMELERİNDE ) 719 YENİ BAŞLAYANLAR VE ORTA DERECE TECRÜBELİLER İÇİN DEPARTMANLAR ARASI ÖZELLİKLİ KONULAR 733 1. TERS BAKİYE VEREN CARİ HESAPLARDAKİ BÜYÜK HATA 735 2. TEK CARİDE İZLENEN HESAPLARA CEZA YAĞIYOR 736 3. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 738 3.1. Cari Hesap Sözleşmesinin Hükümleri Şöyle Sıralanabilir 738 4. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR 739 5. CARİ HESABIN SONA ERMESİ 740 6. CARİ HESAPTA ZAMANAŞIMI 741 7. GRUP ŞİRKETLERİNDE CARİ HESAP VE RİSKLERİ 741 7.1. Örtülü Sermaye Nedir 741 7.2. Sermaye Şirketlerinde Sermaye Kavramı: 743 7.3. Gider Yazılan Faiz, Borcu Veren Şirkette Gelir Yazılmaktadır, Dolayısıyle Hazine Zararı Yoktur 744 7.4. Sağlanan Finansmanın Kaynağının Da Araştırılması Gerekir. Şayet Verilen Paralar Öz Kaynaklar Yerine Yabancı Kaynaklardan Karşılanmışsa, Ortada Kredi Kullanımına Aracılık Var Demektir. 746 7.5. Cari Hesaptan Sorumlu Personelin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 746 8. HESAP MUTABAKATI VE ÖNEMİ 747 8.1. İcra Hukuku Açısından Hesap Mutabakatı 748 9. MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI 751 9.1. Cari Hesabın Yurt Dışındaki veya Türkiye’de Kurulmuş Bir Serbest Bölgedeki Sürekli İşyeri İçin Açılmış Olması 752 9.2. Cari Hesabın, Yurt Dışında Yıllara Sarî İnşaat veya Onarım İşi İçin Kurulmuş Şantiye İçin Açılmış Olması 753 9.3. Şube Cari Hesabı İle Konsolidasyon Ve Sonuçları 758 10. MERKEZ İLE ŞUBE ARASINDAKİ NAKİT HAREKETLERİNDEN DOĞAN BORÇ VE ALACAK 758 11. CARİ HESAP MAHSUPLAŞMASINDA 8.000 TL LİK SINIR VAR MIDIR 761 11.1. 8.000 TL’lik Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı 761 11.2. Cari Hesap Mahsuplaşmasında 8.000 TL’lik Sınır 763 12.1. Muhasebe Personeli 250 Arazi Ve Arsalar Grubu İçin Nasıl Bir Kayıt Sistemi Kullanmalıdır? 771 12.2. Muhasebe Personeli 251 Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri İçin Nasıl Bir Kayıt Sistemi Kullanmalıdır? 772 12.3. Muhasebe Personeli 252 Binalar Grubu İçin Nasıl Bir Kayıt Sistemi Kullanmalıdır? 772 12.4. Muhasebe Personeli 254 Taşıtlar Grubu İçin Nasıl Bir Kayıt Sistemi Kullanmalıdır? 773 12.5. Muhasebe Personeli 255 Demirbaşlar Grubu İçin Nasıl Bir Kayıt Sistemi Kullanmalıdır? 774 12.6. Muhasebe Personeli 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Grubu İçin Nasıl Bir Kayıt Sistemi Kullanmalıdır? 775 12.7. Muhasebe Personeli 257 Birikmiş Amortismanlar Grubu İçin Nasıl Bir Kayıt Sistemi Kullanmalıdır? 776 13. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDAN SORUMLU MUHASEBE PERSONELİNİN KAYIT SİSTEMİ NASIL OLMALIDIR? 777 13.1. Muhasebe Personeli 260 Haklar Grubu İçin Nasıl Bir Kayıt Sistemi Kullanmalıdır? 777 13.2. Muhasebe Personeli 261 Şerefiye İçin Nasıl Bir Kayıt Sistemi Kullanmalıdır? 779 13.3. Muhasebe Personeli 263 Araştırma ve Geliştirme Grubu İçin Nasıl Bir Kayıt Sistemi Kullanmalıdır? 780 13.3.1. 263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Kayıt Sistemi 785 13.4. Muhasebe Personeli 263 Özel Maliyetler Grubu İçin Nasıl Bir Kayıt Sistemi Kullanmalıdır? 787 13.4.1. Yeni Kiralanan ve Henüz Kullanılmayan Binaya Ait Özel Maliyet Harcamalarında Kayıt Sistemi Nasıl Olmalıdır? 790 13.5. Muhasebe Personeli 268 Birikmiş Amortismanlar Grubu İçin Nasıl Bir Kayıt Sistemi Kullanmalıdır? 791 14. DURAN VARLIKLAR DEPARTMANINDA ÇALIŞAN PERSONELİN BİLMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ KONULAR 792 14.1. Muhasebe personeli bina yada arazi alımlarında ödenen tapu masraflarında nasıl bir yol izleyecek? 792 14.2. Muhasebe personeli aktifteki bir binanın satılması durumunda ödenen tapu masraflarında nasıl bir yol izleyecek 793 14.2.1. Duran Varlıklardan Sorumlu Muhasebe Personeli Gayrimenkul Satışlarında Nasıl Bir Dosyalama Yapmalıdır? 796 14.3. Duran Varlıklardan Sorumlu Muhasebe Personeli Nasıl Bir Amortisman Sistemi Uygulamalıdır? 797 14.3.1. Maddi Duran Varlıkların Satılmasında Muhasebe Personeli Nasıl Bir Kayıt Nizamı Uygulamalıdır? 799 14.3.2. Azalan Bakiyeler Usulü Amortisman Ve Muhasebe Kayıtları 799 14.3.3. Duran Varlıklardan Sorumlu Muhasebe Personeli Madenlerde Nasıl Bir Amortisman Uygulaması Yapmalıdır 802 14.3.4. Duran Varlıklardan Sorumlu Muhasebe Personeli Finansal Kiralama İle Alınan Varlıklarda Nasıl Bir Amortisman Uygulayacak 804 14.3.5. Duran Varlıklardan Sorumlu Muhasebe Personeli Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Azalan Bakiyeler Yöntemini Uygulayabilir Mi? 805 14.3.6. Duran Varlıklardan Sorumlu Muhasebe Personeli Üzerine Bina İnşa Edilen Arsalarda Nasıl Bir Amortisman Hesaplayacak? 806 14.3.7. Duran Varlıklardan Sorumlu Muhasebe Personeli Şerefiye ve Peştemallıklarda Amortisman Uygulayabilir Mi? 809 14.3.8. Duran Varlıklardan Sorumlu Personel Amortisman Ayırmak İstemeyebililir Mi? 812 14.3.9. Duran Varlıklardan Sorumlu Personel Değer Artırıcı Harcamalarda Nasıl Bir Amortisman Süresi Uygulayacaktır? 814 14.3.10. Duran Varlıklardan Sorumlu Muhasebe Personelinin Binek Araçlar İçin Kıst Amortisman Hesaplaması 815 14.3.11. Duran Varlıklardan Sorumlu Muhasebe Personeli Güzel Sanat Eserleri İçin Amortisman Ayırabilir Mi? 817 14.4. Duran Varlıklardan Sorumlu Muhasebe Personeli Yenileme Fonu Hakkında Neler Biliyor? 821 14.4.1. Duran Varlıklardan Sorumlu Muhasebe Personeli Yenileme Fonunu Hangi Yıllar Arası Uygulamalıdır? 823 14.4.2. Duran Varlıklardan Sorumlu Personel, Yenileme fonunda bulunan meblağın, yeni alınan iktisadi kıymet için ayrılacak amortisman miktarının üzerinde olması halinde nasıl bir yöntem uygulayacak? 824 14.5. Duran Varlıklardan Sorumlu Muhasebe Personeli Kredi İle Alınan Duran Varlıklarda Nasıl Bir Yöntem Uygulamalıdır 825 14.6. Duran Varlıklardan Sorumlu Muhasebe Personelinin Finansal Kiralama İle Alınan Duran Varlıklarda Nasıl Bir Yöntem İzleyeceği 826 14.7. Duran Varlıkların İkinci El Olarak Satılması Durumunda Nasıl Bir Vergilendirme Yapılacaktır 831 14.8. Duran Varlıklardan Sorumlu Personel, Duran Varlıklara Yapılan Bakım Onarım Harcamalarında Nasıl Bir Yol İzleyecek 834 14.9. Duran Varlık Satışlarında Devreden KDV Varsa Muhasebe Personeli Nasıl Bir Yol İzleyecek 835 14.10. Gayrimenkul Satış Kazançları İstisnasından Sadece Tüzel Kişi Kurumlar Mı Yararlanır? 837 14.11. Duran Varlıklardan Sorumlu Muhasebe Personeli, Kiralanan Binanın Kira Süresi Belli Değilse, Kira Süresi Bir Yıl veya Çok Uzun İse Özel Maliyet Harcamalarında Nasıl Bir Yol İzleyecek? 837 14.12. Web Sitesine Yapılan Güncelleme ve Bakım Giderleri Aktifleştirilmeli Mi Yoksa Giderleştirilmeli Mi? 839 14.13. Serbest Meslek Erbabı Ofis Mobilyaları İçin Amortisman Ayırabilir Mi? 841 14.14. Bilgisayar Programı İçin Heryıl Ödenen Güncelleme Bedelinin Nasıl Muhasebeleştirileceği 842 14.15. Duran Varlıklardan Sorumlu Muhasebe Personelinin Kiraya Verilen Mallarda Amortisman Uygulaması Hakkında Bilmesi Gerekenler 844