Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Muhasebe Teorisi

Muhasebe Teorisi

SMMM M.Vefa Toroslu


Baskı Tarihi: Mart 2012
Sayfa Sayısı: 430
Fiyatı: 55 TL
İndirimli Fiyatı:54 TL (Kdv Dahil)
SİTEMİZDE GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR!
(Şu an için sitemizden sipariş alınamamaktadır.)
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

Muhasebe Teorisi Kitabı, SMMM M.Vefa TOROSLU tarafından özenli çalışmaların sonunda ortaya çıkan bir eserdir. Muhasebe sistemini gerektirdiği değerler açısından incelenen Muhasebe Teorisi Kitabı sizlere bu konu ile ilgili etraflıca bilgi verme amacı ile yazılmıştır. Kısa sürede teslimat olanakları ile Muhasebe Teorisi Kitabını sitemizden temin edebilirsiniz.

ÖNSÖZ

Ortaya çıkışı eski çağlara kadar dayanan muhasebe, bir işletmenin varlıklarında ve bu varlıkların elde edilmesini sağlayan kaynaklarında meydana gelen ve para ile ifade edilebilen mali olayları sistematik şekilde kaydeden, sınıflandıran, raporlayan, analiz eden ve yorumlayan bir disiplindir.
Bu çalışmanın amacı, muhasebe ile ilgilenme sürecinde olan okuyuculara günlük muhasebe kayıtlarının yapılmasının ötesinde, muhasebe disiplini ile ilgili olarak daha genel bir bakış açısı verebilme çabasıdır. Bu çalışmada muhasebe teorisi ile ilgili olarak muhasebe yazınında dağınık şekilde yer alan eserlerin yeni bir bakış açısı ile derlemesi yapılmıştır. Yoksa, bilineni yeniden keşfetmek gibi bir iddiamız bulunmamaktadır.

 

KİTABIN İÇİNDEKİLER

 • Birinci Bölüm
 • GENEL BİLGİLER
 • 1. 1. İŞLETME KAVRAMI-1
 • 1. 2. MUHASEBE KAVRAMI-2
 • 1. 2. 1. Muhasebenin Tanımı-2
 • 1. 2. 2. Muhasebenin Fonksiyonları-3
 • 1. 2. 2. 1. Kaydetme Fonksiyonu-4
 • 1. 2. 2. 2. Sınıflandırma ve Özetleme Fonksiyonu-4
 • 1. 2. 2. 3. Raporlama Fonksiyonu-4
 • 1. 2. 2. 4. Analiz ve Yorumlama Fonksiyonu-6
 • 1. 2. 3. Muhasebenin Amacı-6
 • 1. 2. 4. Muhasebenin Faydaları-7
 • 1. 3. MUHASEBENİN TARİHÇESİ-8
 • 1. 4. MUHASEBEDE BİLGİ KULLANICILARI-13
 • 1. 4. 1. İç Bilgi Kullanıcıları-14
 • 1. 4. 1. 1. Ortaklar-14
 • 1. 4. 1. 2. Yöneticiler-15
 • 1. 4. 1. 3. Çalışanlar-16
 • 1. 4. 2. Dış Bilgi Kullanıcıları-16
 • 1. 4. 2. 1. Devlet-16
 • 1. 4. 2. 2. Kredi Kurumları-16
 • 1. 4. 2. 3. Alıcılar-17
 • 1. 4. 2. 4. Satıcılar-17
 • 1. 4. 2. 5. Rakip İşletmeler-17
 • 1. 4. 2. 6. Yatırımcılar-17
 • 1. 4. 2. 7. Araştırmacılar-18
 • 1. 4. 2. 8. Tüketiciler-18
 • 1. 4. 2. 9. Toplum-18
 • 1. 5. MUHASEBENİN ÇEŞİTLERİ-18
 • 1. 5. 1. Fonksiyonel Muhasebe Çeşitleri-18
 • 1. 5. 1. 1. Genel Muhasebe-18
 • 1. 5. 1. 2. Maliyet Muhasebesi-19
 • 1. 5. 1. 3. Yönetim Muhasebesi-19
 • 1. 5. 1. 4. Şirketler Muhasebesi-19
 • 1. 5. 1. 5. Enflasyon Muhasebesi-20
 • 1. 5. 2. Sektörel Muhasebe Çeşitleri-20
 • 1. 5. 2. 1. Banka Muhasebesi-20
 • 1. 5. 2. 2. Sigorta Muhasebesi-20
 • 1. 5. 2. 3. İnşaat Muhasebesi-21
 • 1. 5. 2. 4. Konaklama Muhasebesi-22
 • 1. 5. 2. 5. Tarım Muhasebesi-23
 • 1. 5. 3. Diğer Muhasebe Çeşitleri-23
 • 1. 5. 3. 1. Devlet Muhasebesi-23
 • 1. 5. 3. 2. Çevre Muhasebesi-24
 • 1. 5. 3. 3. Davranışsal Muhasebe-24
 • 1. 5. 3. 4. Yaratıcı Muhasebe-25
 • 1. 5. 3. 5. Adli Muhasebe-26
 • 1. 5. 3. 6. Sorumluluk Muhasebesi-27
 • 1. 5. 3. 7. Muhasebe Sosyolojisi-27
 • 1. 6. TEMEL MUHASEBE EŞİTLİĞİ-28
 • 1. 7. MUHASEBEDE HESAP KAVRAMI-29
 • 1. 7. 1. Hesabın Tanımı-29
 • 1. 7. 2. Hesabın Çeşitleri-31
 • 1. 7. 2. 1. Bilanço Hesapları-Gelir Tablosu Hesapları-31
 • 1. 7. 2. 2. Aktif Hesaplar-Pasif Hesaplar-31
 • 1. 7. 2. 3. Gelir Hesapları-Gider Hesapları-31
 • 1. 7. 2. 4. Asıl Hesaplar-Nazım Hesaplar-31
 • 1. 7. 2. 5. Ana Hesaplar-Yardımcı Hesaplar-32
 • 1. 7. 2. 6. Düzenleyici Hesaplar-Geçici Hesaplar-32
 • 1. 7. 3. Hesaplar ile İlgili Temel Kavramlar-33
 • 1. 7. 4. Hesapların İşleyişi-35
 • 1. 7. 4. 1. Aktif Hesapların İşleyişi-35
 • 1. 7. 4. 2. Pasif Hesapların İşleyişi-36
 • 1. 7. 4. 3. Gelir Hesaplarının İşleyişi-36
 • 1. 7. 4. 4. Gider Hesaplarının İşleyişi-37
 • 1. 7. 5. Hesap Kayıt Yöntemleri-38
 • 1. 7. 5. 1. Tek Taraflı Kayıt Yöntemi-38
 • 1. 7. 5. 2. Çift Taraflı Kayıt Yöntemi-38
 • 1. 8. YEVMİYE MADDESİ-39
 • 1. 8. 1. Basit Yevmiye Maddesi-39
 • 1. 8. 2. Birleşik Yevmiye Maddesi-40
 • 1. 8. 3. Karma Yevmiye Maddesi-40
 • 1. 9. YARDIMCI HESAPLAR-41
 • 1. 10. MİZAN-42
 • İkinci Bölüm
 • MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ
 • 2. 1. GENEL OLARAK BİLGİ SİSTEMİ-45
 • 2. 1. 1. Sistem Kavramı-45
 • 2. 1. 2. Bilgi Sistemi Kavramı-46
 • 2. 1. 3. Verinin Tanımı-46
 • 2. 1. 4. Bilginin Tanımı-47
 • 2. 1. 5. Bilgiyi İşleme ve Yöntemleri-49
 • 2. 1. 6. Bilginin İletimi-50
 • 2. 2. YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ-51
 • 2. 2. 1. Genel Olarak Yönetim Bilgi Sistemleri-51
 • 2. 2. 2. Yönetim Bilgi Sisteminin Kuruluşu-51
 • 2. 2. 3. Yönetim Bilgi Sisteminde Fayda-Maliyet İlişkisi-52
 • 2. 3. MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ-53
 • 2. 3. 1. Genel Olarak Muhasebe Bilgi Sistemi-53
 • 2. 3. 2. Muhasebe Bilgi Sisteminin Süreci-56
 • 2. 3. 3. Muhasebe Bilgi Sisteminin Unsurları-57
 • 2. 3. 4. Muhasebe Sistemini Etkileyen Faktörler-60
 • 2. 3. 4. 1. İşletmelerin Ortaklık ve Örgütlenme Yapıları-61
 • 2. 3. 4. 2. Kültürel Faktörler-62
 • 2. 3. 4. 3. Uluslararası Faktörler-62
 • 2. 3. 4. 4. Ekonomik Faktörler-63
 • 2. 3. 4. 5. Devlet-63
 • 2. 3. 4. 6. Muhasebe Mesleğinin Örgütlenmesi-64
 • Üçüncü Bölüm
 • TÜRKİYE’DE MUHASEBE MESLEĞİ
 • 3. 1. MUHASEBE MESLEĞİNİN TANIMI-65
 • 3. 2. MUHASEBE MESLEĞİNİN KÜRESELLEŞMESİ-66
 • 3. 3. MUHASEBE MESLEĞİNİN SORUMLULUĞU-67
 • 3. 4. TÜRKİYE’DE MUHASEBE MESLEĞİNİN GELİŞİMİ-69
 • 3. 5. TÜRKİYE’DE MUHASEBE MESLEĞİNİN YASALAŞMASI-72
 • 3. 6. 3568 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER-73
 • 3. 6. 1. Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Mesleğinin Konusu-74
 • 3. 6. 2. Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinin Konusu-74
 • 3. 6. 3. Meslek Mensubu Olabilmenin Genel Şartları-75
 • 3. 6. 4. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olabilmenin Özel Şartları-75
 • 3. 6. 5. Staj Süresinden Sayılan Hizmetler-76
 • 3. 6. 6. Yeminli Mali Müşavir Olabilmenin Özel Şartları-77
 • 3. 7. MUHASEBE MESLEĞİ İLE İLGİLİ GÜNCEL MEVZUAT-78
 • Dördüncü Bölüm
 • MUHASEBEDE KULLANILAN BELGELER
 • 4. 1. GENEL OLARAK BELGE KAVRAMI-83
 • 4. 2. BELGELERİN SINIFLANDIRILMASI-85
 • 4. 2. 1. Oluşumuna Göre Belgeler-85
 • 4. 2. 2. İşlevlerine Göre Belgeler-85
 • 4. 2. 3. Düzenlenme Yerine Göre Belgeler-86
 • 4. 3. MUHASEBE BELGELERİNİN SAKLANMASI-86
 • 4. 4. BELGELER İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER-87
 • 4. 4. 1. Türk Ticaret Kanunu’nda Belgeler-87
 • 4. 4. 2. Vergi Usul Kanunu’nda Belgeler-87
 • 4. 5. MUHASEBEDE KULLANILAN BAŞLICA BELGELER-88
 • 4. 5. 1. Ticarette Kullanılan Belgeler-88
 • 4. 5. 1. 1. Fatura-88
 • 4. 5. 1. 1. 1. Faturanın Tanımı-88
 • 4. 5. 1. 1. 2. Faturada Bulunması Gereken Bilgiler-88
 • 4. 5. 1. 1. 3. Fatura Düzenleme Kuralları-89
 • 4. 5. 1. 1. 4. Fatura Kullanmak Zorunda Olanlar-89
 • 4. 5. 1. 1. 5. Faturanın Basımı-90
 • 4. 5. 1. 1. 6. Elektronik Fatura-91
 • 4. 5. 1. 2. Sevk İrsaliyesi-91
 • 4. 5. 1. 3. İrsaliyeli Fatura-92
 • 4. 5. 1. 4. Gider Pusulası-92
 • 4. 5. 1. 5. Perakende Satış Vesikaları-93
 • 4. 5. 1. 5. 1. Perakende Satış Fişleri-93
 • 4. 5. 1. 5. 2. Makineli Kasaların Kayıt Ruloları-93
 • 4. 5. 1. 5. 3. Giriş ve Yolcu Taşıma Biletleri-94
 • 4. 5. 1. 6. Serbest Meslek Makbuzu-94
 • 4. 5. 1. 7. Müstahsil Makbuzu-95
 • 4. 5. 1. 8. Ücret Bordrosu-95
 • 4. 5. 1. 9. Taşıma İrsaliyesi-96
 • 4. 5. 1. 10. Yolcu Listesi-96
 • 4. 5. 1. 11. Günlük Müşteri Listesi-97
 • 4. 5. 1. 12. Adisyon-97
 • 4. 5. 1. 13. Reçete-98
 • 4. 5. 1. 14. Ambar Tesellüm Fişi-99
 • 4. 5. 1. 15. Döviz Alım ve Satım Belgesi-99
 • 4. 5. 1. 16. Haberleşme Belgesi-100
 • 4. 5. 1. 17. Sigorta Poliçesi-100
 • 4. 5. 1. 18. Hakediş Belgesi-101
 • 4. 5. 1. 19. Kıymetli Maden Alım Belgesi-101
 • 4. 5. 1. 20. Kıymetli Maden Satım Belgesi-101
 • 4. 5. 1. 21. POS Belgesi-102
 • 4. 5. 1. 22. Dernek Gelirleri Alındı Belgesi-102
 • 4. 5. 1. 23. Diğer Belgeler-103
 • 4. 5. 2. Kambiyo Senetleri (Ticari Senetler)-103
 • 4. 5. 2. 1. Genel Açıklama-103
 • 4. 5. 2. 2. Kambiyo Senetlerinin Tanımı-104
 • 4. 5. 2. 3. Kambiyo Senetlerinin Çeşitleri-104
 • 4. 5. 2. 3. 1. Poliçe-105
 • 4. 5. 2. 3. 1. 1. Poliçenin Tanımı-105
 • 4. 5. 2. 3. 1. 2. Poliçenin Tarafları-106
 • 4. 5. 2. 3. 1. 3. Poliçenin Unsurları-107
 • 4. 5. 2. 3. 1. 4. Açık Poliçe-108
 • 4. 5. 2. 3. 1. 5. İkametgahlı ve Adresli Poliçeler-109
 • 4. 5. 2. 3. 1. 6. Poliçede Kabul-109
 • 4. 5. 2. 3. 1. 7. Poliçede Aval-111
 • 4. 5. 2. 3. 1. 8. Poliçede Vade-112
 • 4. 5. 2. 3. 1. 9. Poliçenin Devri-113
 • 4. 5. 2. 3. 1. 10. Poliçede Ödeme-113
 • 4. 5. 2. 3. 2. Bono (Emre Yazılı Senet)-114
 • 4. 5. 2. 3. 2. 1. Bononun Tanımı-114
 • 4. 5. 2. 3. 2. 2. Bononun Unsurları-115
 • 4. 5. 2. 3. 2. 3. Bonoyu Düzenleyenin Sorumluluğu-115
 • 4. 5. 2. 3. 2. 4. Bonoda Hak Sahibi-116
 • 4. 5. 2. 3. 2. 5. Bonoya Uygulanacak Poliçe Hükümleri-117
 • 4. 5. 2. 3. 3. Çek-117
 • 4. 5. 2. 3. 3. 1. Çekin Tanımı-118
 • 4. 5. 2. 3. 3. 2. Çekin Unsurları-118
 • 4. 5. 2. 3. 3. 3. Çekte Yazılmayacak Kayıtlar-119
 • 4. 5. 2. 3. 3. 4. Türk Hukukunda Çek Düzenleme Şartları-119
 • 4. 5. 2. 3. 3. 5. Çekte Hak Sahibi-120
 • 4. 5. 2. 3. 3. 6. Çekte Vade ve İbraz Süreleri-120
 • 4. 5. 2. 3. 3. 7. Çekten Cayma-121
 • 4. 5. 2. 3. 3. 8. Çekte Ödeme Yasağı-121
 • 4. 5. 3. Menkul Kıymetler-122
 • 4. 5. 3. 1. Hisse Senetleri-122
 • 4. 5. 3. 1. 1. Hisse Senedinin Tanımı-122
 • 4. 5. 3. 1. 2. Hisse Senedinin Çeşitleri-123
 • 4. 5. 3. 2. Tahviller-124
 • 4. 5. 3. 2. 1. Tahvilin Tanımı-124
 • 4. 5. 3. 2. 2. Tahvil Çeşitleri-125
 • 4. 5. 3. 3. Kâr Zarar Ortaklığı Belgeleri (KOB)-126
 • 4. 5. 3. 4. Finansman Bonoları-128
 • 4. 5. 3. 5. Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler-129
 • 4. 5. 4. Diğer Belgeler-131
 • 4. 5. 4. 1. Kasa Tahsil Makbuzu-131
 • 4. 5. 4. 2. Kasa Tediye Makbuzu-131
 • 4. 5. 4. 3. Çek Giriş Bordrosu-131
 • 4. 5. 4. 4. Çek Çıkış Bordrosu-132
 • 4. 5. 4. 5. Senet Giriş Bordrosu-132
 • 4. 5. 4. 6. Senet Çıkış Bordrosu-132
 • 4. 5. 4. 7. Borç Dekontu-132
 • 4. 5. 4. 8. Alacak Dekontu-133
 • 4. 5. 4. 9. Hesap Özetleri-133
 • 4. 5. 4. 10. Kira Kontratı-133
 • 4. 5. 4. 11. Banka Dekontu-133
 • 4. 5. 4. 12. Harcırah Belgesi-133
 • Beşinci Bölüm
 • MUHASEBEDE KULLANILAN FİŞLER
 • 5. 1. GENEL OLARAK MUHASEBE FİŞİ-135
 • 5. 2. KASA TAHSİL FİŞİ-137
 • 5. 3. KASA TEDİYE FİŞİ-137
 • 5. 4. MAHSUP FİŞİ-138
 • Altıncı Bölüm
 • MUHASEBEDE KULLANILAN DEFTERLER
 • 6. 1. GENEL OLARAK DEFTERLER-139
 • 6. 2. DEFTERLERİN SINIFLANDIRILMASI-139
 • 6. 2. 1. Tutulmalarındaki Zorunluluk Açısından Defterler-139
 • 6. 2. 2. Tasdik Zorunluluğu Açısından Defterler-140
 • 6. 2. 2. 1. Tasdiki Zorunlu Defterler-140
 • 6. 2. 2. 2. Tasdiki Zorunlu Olmayan Defterler-141
 • 6. 2. 2. 3. Defterlerin Tasdik Zamanı-141
 • 6. 2. 3. Tüccarların Sınıfı Açısından Defterler-143
 • 6. 3. DEFTER TUTMA DÖNEMİ-143
 • 6. 3. 1. Normal Hesap Dönemi-143
 • 6. 3. 2. Özel Hesap Dönemi-143
 • 6. 3. 3. Kıst Hesap Dönemi-144
 • 6. 4. MUHASEBE DEFTERLERİNDE KAYIT DÜZENİ-144
 • 6. 4. 1. Vergi Usul Kanunu’na Göre Kayıt Düzeni-144
 • 6. 4. 2. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Kayıt Düzeni-146
 • 6. 5. MUHASEBEDE KULLANILAN BAŞLICA DEFTERLER-147
 • 6. 5. 1. Esas Defterler-147
 • 6. 5. 1. 1. Yevmiye Defteri-147
 • 6. 5. 1. 2. Defter-i Kebir (Büyük Defter)-147
 • 6. 5. 1. 3. Envanter Defteri-148
 • 6. 5. 1. 4. İşletme Hesabı Defteri-148
 • 6. 5. 1. 5. Serbest Meslek Kazanç Defteri-149
 • 6. 5. 1. 6. Çiftçi İşletme Defteri-150
 • 6. 5. 2. Yardımcı Defterler-150
 • 6. 5. 2. 1. İmalat Defteri-150
 • 6. 5. 2. 2. Kombine İmalatta İmalat Defteri-151
 • 6. 5. 2. 3. Bitim İşleri Defteri-151
 • 6. 5. 2. 4. Yabancı Nakliyat Kurumlarının Hasılat Defteri-151
 • 6. 5. 2. 5. Ambar Defteri-151
 • 6. 5. 2. 6. Damga Resmi Defteri-152
 • 6. 5. 2. 7. Banka ve Sigorta Muameleleri Defteri-152
 • 6. 5. 2. 8. Yönetim Kurulu Karar Defteri-152
 • 6. 5. 2. 9. Ortaklar Kurulu Karar Defteri-153
 • 6. 5. 2. 10. Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri-153
 • 6. 5. 2. 11. Ortaklar Pay Defteri-153
 • 6. 5. 2. 12. Sabit Kıymet ve Amortisman Defteri-154
 • 6. 6. MUHASEBE TEORİSİNDE DEFTER SİSTEMLERİ-154
 • 6. 6. 1. İtalyan Sistemi-155
 • 6. 6. 2. Alman Sistemi-157
 • 6. 6. 3. Fransız Sistemi-158
 • 6. 6. 4. İngiliz Sistemi-161
 • 6. 6. 5. Türk Sistemi-163
 • 6. 6. 6. Amerikan Sistemi-164
 • Yedinci Bölüm
 • MUHASEBEDE İŞLEM SÜRECİ
 • 7. 1. AÇILIŞ KAYDI-167
 • 7. 2. DÖNEM İÇİ İŞLEMLERİN KAYITLARI-167
 • 7. 2. 1. Günlük İşlemler-168
 • 7. 2. 2. Aylık İşlemler-168
 • 7. 2. 3. Üç Aylık İşlemler-168
 • 7. 3. GENEL GEÇİCİ MİZANIN DÜZENLENMESİ-168
 • 7. 4. ENVANTER VE ENVANTER KAYITLARI-168
 • 7. 5. KESİN MİZANIN DÜZENLENMESİ-169
 • 7. 6. MALİ TABLOLARIN HAZIRLANMASI-169
 • 7. 7. KAPANIŞ KAYDI-169
 • Sekizinci Bölüm
 • MUHASEBE STANDARTLARI
 • 8. 1. MUHASEBE STANDARDININ TANIMI-171
 • 8. 2. MUHASEBE STANDARTLARININ ÖNEMİ-172
 • 8. 3. MUHASEBE STANDARTLARININ OLUŞUMU-174
 • 8. 3. 1. Muhasebe Standartlarının Yasama Yoluyla Oluşturulması-174
 • 8. 3. 2. Muhasebe Standartlarının Özel Sektör Düzenleyici Kuruluşlar Tarafından Oluşturulması-175
 • 8. 3. 3. Kamu Sektörünün Muhasebe Standartlarını Oluşturma Yetkisini Özerk Bir Kuruluşa Devretmesi-176
 • 8. 4. -MUHASEBE STANDARTLARININ ULUSLARARASI UYUMLAŞTIRILMASININ FAYDALARI-177
 • 8. 5. MUHASEBE STANDARTLARININ ULUSLARARASI UYUMLAŞTIRILMASINDA YAŞANAN SORUNLAR-178
 • 8. 6. DÜNYADA MUHASEBE STANDARTLARI-179
 • 8. 6. 1. Uluslararası Muhasebe Standartları-179
 • 8. 6. 1. 1. Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC)-180
 • 8. 6. 1. 2. Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC)-182
 • 8. 6. 1. 3. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB)-183
 • 8. 6. 1. 4. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Vakfı (IFRS Foundation)-188
 • 8. 6. 1. 5. IFRS Danışma Konseyi (IFRS Advisory Council)-189
 • 8. 6. 1. 6. IFRS Yorumlama Komitesi-189
 • 8. 6. 2. IAS/IFRS’lerin Yaygınlaşması Konusunda Yaşanan Gelişmeler-191
 • 8. 6. 2. 1. AB Muhasebe Yönergeleri-191
 • 8. 6. 2. 2. Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO)-192
 • 8. 6. 2. 3. Basel Komitesi-192
 • 8. 6. 2. 4. Avrupa Muhasebeciler Federasyonu (FEE)-193
 • 8. 6. 2. 5. Akdeniz Ülkeleri Muhasebeciler Federasyonu (FCM)-194
 • 8. 6. 3. Muhasebe Standartları Oluşturulması İçin Bazı Ülkelerde Yapılan Çalışmalar-194
 • 8. 6. 3. 1. Amerika Birleşik Devletleri-195
 • 8. 6. 3. 2. İngiltere-198
 • 8. 6. 3. 3. Almanya-200
 • 8. 6. 3. 4. Çin Halk Cumhuriyeti-201
 • 8. 6. 3. 5. Rusya Federasyonu-202
 • 8. 7. TÜRKİYE’DE MUHASEBE STANDARTLARI-202
 • 8. 7. 1. Türkiye’de Muhasebe Standartlarının Gelişimi-202
 • 8. 7. 2. -İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu Tarafından Yapılan Çalışmalar-204
 • 8. 7. 3. Türkiye Bankalar Birliği Tarafından Yapılan Çalışmalar-204
 • 8. 7. 4. Türk Standartları Enstitüsü Muhasebe Standartları Özel Daimi Komitesi Tarafından Yapılan Çalışmalar-205
 • 8. 7. 5. Maliye Bakanlığı Koordinatörlüğünde Kurulan Muhasebe Standartları Komisyonu Tarafından Yapılan Çalışmalar-205
 • 8. 7. 6. Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TMUDESK) Tarafından Yapılan Çalışmalar-206
 • 8. 7. 7. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) Tarafından Yapılan Çalışmalar-208
 • 8. 7. 8. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Tarafından Yapılan Çalışmalar-210
 • 8. 7. 9. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Tarafından Yapılan Çalışmalar-211
 • 8. 7. 10. Sigorta ve Reasürans Sektörüne Yönelik Çalışmalar-211
 • 8. 7. 11. Devlet Muhasebe Standartları-212
 • 8. 7. 12. Türkiye’de Muhasebe Standartları ile İlgili Yasal Statü-213
 • 8. 7. 12. 1. 6102 Sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu-214
 • 8. 7. 12. 2. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu-217
 • 8. 7. 13. Türkiye’de Yayımlanan Muhasebe Standartları-218
 • 8. 7. 13. 1. Tam Set Muhasebe Standartları-218
 • 8. 7. 13. 2. KOBİ’ler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (KOBİ TFRS)-222
 • 8. 7. 13. 2. 1. KOBİ UFRS/TFRS’nin Temel Özellikleri-222
 • 8. 7. 13. 2. 2. KOBİ UFRS/TFRS’nin Gelişimi-223
 • 8. 7. 13. 2. 3. KOBİ UFRS/TFRS’de KOBİ Tanımı-224
 • 8. 7. 13. 2. 4. KOBİ UFRS/TFRS’nin İçeriği-224
 • 8. 7. 14. TMS/TFRS’lerin Şirket Ölçeklerine Göre Kullanımı-226
 • 8. 7. 14. 1. Tam Set TMS/TFRS’yi Kullanacak Şirketler-226
 • 8. 7. 14. 2. KOBİ TFRS’yi Kullanacak Şirketler-227
 • Dokuzuncu Bölüm
 • HESAP PLANI
 • 9. 1. HESAP PLANININ TANIMI-229
 • 9. 2. HESAP PLANI İLE İLGİLİ KAVRAMLAR-230
 • 9. 2. 1. Hesap Çerçevesi-230
 • 9. 2. 2. Genel Hesap Planı-231
 • 9. 2. 3. Hesap Planı-232
 • 9. 3. HESAP PLANININ TARİHİ GELİŞİMİ-232
 • 9. 4. HESAP PLANININ FONKSİYONLARI-234
 • 9. 5. HESAP PLANININ GÖREVLERİ-235
 • 9. 6. HESAP PLANININ FAYDALARI-236
 • 9. 7. HESAP PLANI KODLAMA YÖNTEMLERİ-237
 • 9. 7. 1. Harfli Kodlama Sistemi-237
 • 9. 7. 2. Numaralı Kodlama Sistemi-239
 • 9. 7. 3. Harfli ve Numaralı Kodlama Sistemi-240
 • 9. 8. DÜNYADA HESAP PLANI ÇALIŞMALARI-241
 • 9. 8. 1. Fransa-241
 • 9. 8. 2. Almanya-247
 • 9. 8. 3. Eski Doğu Almanya-255
 • 9. 8. 4. Avusturya-258
 • 9. 8. 5. Amerika Birleşik Devletleri-261
 • 9. 9. TÜRKİYE’DE HESAP PLANI ÇALIŞMALARI-263
 • Onuncu Bölüm
 • MUHASEBE SİSTEMLERİ
 • 10. 1. GENEL AÇIKLAMA-267
 • 10. 2. AŞIRI BİRCİ MUHASEBE SİSTEMİ-268
 • 10. 3. ÖLÇÜLÜ BİRCİ MUHASEBE SİSTEMİ-269
 • 10. 4. AŞIRI İKİCİ MUHASEBE SİSTEMİ-270
 • 10. 5. ÖLÇÜLÜ İKİCİ MUHASEBE SİSTEMİ-271
 • Onbirinci Bölüm
 • TEMEL MALİ TABLOLAR
 • 11. 1. BİLANÇO-273
 • 11. 1. 1. Bilançonun Tanımı-273
 • 11. 1. 2. Bilanço Türleri-274
 • 11. 1. 2. 1. Hesap Tipi Bilanço-274
 • 11. 1. 2. 2. Rapor Tipi Bilanço-275
 • 11. 1. 2. 3. Diğer Bilanço Türleri-276
 • 11. 1. 3. Bilanço Teorileri-278
 • 11. 1. 3. 1. Statik Bilanço Teorisi-278
 • 11. 1. 3. 2. Dinamik Bilanço Teorisi-279
 • 11. 1. 3. 3. Organik Bilanço Teorisi-281
 • 11. 2. GELİR TABLOSU-282
 • 11. 2. 1. Gelir Tablosunun Tanımı-282
 • 11. 2. 2. Gelir Tablosu Türleri-282
 • 11. 2. 2. 1. Hesap Tipi Gelir Tablosu-282
 • 11. 2. 2. 2. Rapor Tipi Gelir Tablosu-283
 • Onikinci Bölüm
 • TÜRKİYE’DE TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ
 • 12. 1. GENEL AÇIKLAMA-285
 • 12. 2. DÜZENLEMENİN AMACI-285
 • 12. 3. DÜZENLEMENİN NİTELİĞİ-286
 • 12. 4. DÜZENLEMENİN KAPSAMI-287
 • 12. 5. MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI-287
 • 12. 5. 1. Sosyal Sorumluluk Kavramı-288
 • 12. 5. 2. Kişilik Kavramı-289
 • 12. 5. 3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı-289
 • 12. 5. 4. Dönemsellik Kavramı-290
 • 12. 5. 5. Parayla Ölçülme Kavramı-290
 • 12. 5. 6. Maliyet Esası Kavramı-291
 • 12. 5. 7. Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı-291
 • 12. 5. 8. Tutarlılık Kavramı-292
 • 12. 5. 9. Tam Açıklama Kavramı-292
 • 12. 5. 10. İhtiyatlılık Kavramı-292
 • 12. 5. 11. Önemlilik Kavramı-293
 • 12. 5. 12. Özün Önceliği Kavramı-293
 • 12. 6. MUHASEBE POLİTİKALARININ AÇIKLANMASI-294
 • 12. 7. MALİ TABLOLAR-294
 • 12. 7. 1. Bilanço-294
 • 12. 7. 1. 1. Bilanço Tanımı-294
 • 12. 7. 1. 2. Tekdüzen Hesap Planında Bilanço İlkeleri-295
 • 12. 7. 1. 2. 1. Varlıklara İlişkin İlkeler-295
 • 12. 7. 1. 2. 2. Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler-297
 • 12. 7. 1. 2. 3. Özkaynaklara İlişkin ilkeler-297
 • 12. 7. 2. Gelir Tablosu-298
 • 12. 7. 2. 1. Gelir Tablosu Tanımı-298
 • 12. 7. 2. 2. Tekdüzen Hesap Planında Gelir Tablosu İlkeleri-299
 • 12. 7. 3. Satışların Maliyeti Tablosu-300
 • 12. 7. 4. Fon Akım Tablosu-300
 • 12. 7. 5. Nakit Akım Tablosu-301
 • 12. 7. 6. Kâr Dağıtım Tablosu-301
 • 12. 7. 7. Özkaynaklar Değişim Tablosu-301
 • 12. 8. TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ-301
 • Onüçüncü Bölüm
 • TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINDA FİNANSAL TABLOLAR
 • 13. 1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE-307
 • 13. 2. GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ-308
 • 13. 2. 1. Genel Açıklama-308
 • 13. 2. 2. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri-309
 • 13. 2. 2. 1. İşletmenin Sürekliliği-309
 • 13. 2. 2. 2. Muhasebenin Tahakkuk Esası-309
 • 13. 2. 2. 3. Önemlilik ve Birleştirme-310
 • 13. 2. 2. 4. Netleştirme (Mahsup Etme)-310
 • 13. 2. 2. 5. Raporlama Sıklığı-311
 • 13. 2. 2. 6. Karşılaştırmalı Bilgi-311
 • 13. 2. 2. 7. Sunuluşun Tutarlılığı-313
 • 13. 3. FİNANSAL TABLOLARIN NİTELİKSEL ÖZELLİKLERİ-313
 • 13. 3. 1. Anlaşılabilirlik-313
 • 13. 3. 2. İhtiyaca Uygunluk-314
 • 13. 3. 3. Güvenilebilirlik-315
 • 13. 3. 4. Karşılaştırılabilirlik-315
 • 13. 4. FİNANSAL TABLOLARIN UNSURLARI-316
 • 13. 4. 1. Varlıklar-316
 • 13. 4. 2. Borçlar-317
 • 13. 4. 3. Özkaynaklar-318
 • 13. 4. 4. Gelirler-318
 • 13. 4. 5. Giderler-319
 • 13. 5. FİNANSAL TABLO UNSURLARININ TAHAKKUKU-319
 • 13. 5. 1. Varlıkların Tahakkuku-320
 • 13. 5. 2. Borçların Tahakkuku-320
 • 13. 5. 3. Gelirlerin Tahakkuku-320
 • 13. 5. 4. Giderlerin Tahakkuku-320
 • 13. 6. FİNANSAL TABLO UNSURLARININ ÖLÇÜM ESASLARI-321
 • 13. 6. 1. Genel Açıklama-321
 • 13. 6. 2. Ölçüm Esasları-322
 • 13. 6. 2. 1. Tarihi Maliyet-322
 • 13. 6. 2. 2. Cari Maliyet-322
 • 13. 6. 2. 3. Gerçekleşebilir Değer (Ödeme Değeri)-323
 • 13. 6. 2. 4. Bugünkü Değer-323
 • 13. 7. TFRS’DE FİNANSAL TABLOLAR-324
 • 13. 7. 1. Genel Açıklama-324
 • 13. 7. 2. Finansal Tabloların Amacı-324
 • 13. 7. 3. Finansal Tabloların Kapsamı-325
 • 13. 7. 4. Finansal Tablolara İlişkin Genel Kurallar-325
 • 13. 7. 5. Finansal Tabloların Yapı ve İçeriği-326
 • 13. 7. 6. Finansal Tablolarda Bulunması Gereken Bilgiler-326
 • 13. 7. 7. Finansal Durum Tablosu (Bilanço)-327
 • 13. 7. 7. 1. Finansal Durum Tablosunun İçerdiği Bilgiler-327
 • 13. 7. 7. 2. Finansal Durum Tablosunun Sunuluşu-330
 • 13. 7. 7. 3. Finansal Durum Tablosunda Kısa Vade-Uzun Vade Ayrımı-330
 • 13. 7. 7. 4. Finansal Durum Tablosunda Dönen Varlıklar-331
 • 13. 7. 7. 5. Finansal Durum Tablosunda Kısa Vadeli Borçlar-332
 • 13. 7. 8. Kapsamlı Gelir Tablosu-332
 • 13. 7. 8. 1. Genel Açıklama-332
 • 13. 7. 8. 2. Kapsamlı Gelir Tablosunda Sunulacak Bilgiler-333
 • 13. 7. 8. 3. Giderlerin Sınıflandırılması-333
 • 13. 7. 8. 4. Kapsamlı Gelir Tablosunun Sunuluşu-335
 • 13. 7. 9. Özkaynaklar Değişim Tablosu-338
 • 13. 7. 10. Nakit Akış Tablosu-340
 • 13. 7. 10. 1. Genel Açıklama-340
 • 13. 7. 10. 2. Nakit Akış Standardının Amacı ve Kapsamı-340
 • 13. 7. 10. 3. Nakit ve Nakit Benzerleri Kavramı-341
 • 13. 7. 10. 4. Nakit Akış Tablosunun Sunumu-341
 • 13. 7. 10. 4. 1. İşletme Faaliyetleri-341
 • 13. 7. 10. 4. 2. Yatırım Faaliyetleri-344
 • 13. 7. 10. 4. 3. Finansman Faaliyetleri-345
 • 13. 7. 10. 5. Nakit Akışı Yaratmayan İşlemler-346
 • 13. 7. 10. 6. Nakit Akış Tablosunun Düzenlenmesinde Özellik Gösteren Durumlar-347
 • 13. 7. 11. Dipnotlar-349
 • Ondördüncü Bölüm
 • MUHASEBEDE FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
 • 14. 1. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİNİN TANIMI-351
 • 14. 2. FİNANSAL ANALİZİN TARİHİ GELİŞİMİ-351
 • 14. 2. 1. ABD’de Finansal Analizin Tarihi Gelişimi-352
 • 14. 2. 2. Türkiye’de Finansal Analizin Tarihi Gelişimi-353
 • 14. 3. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİNİN KAPSAMI VE AMACI-354
 • 14. 4. FİNANSAL ANALİZDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN İLKELER-354
 • 14. 5. FİNANSALTABLOLAR ANALİZİNİN ÖN KOŞULLARI-356
 • 14. 5. 1. Finansal Tablolar Analizinin Dolaylı Ön Koşulları-356
 • 14. 5. 1. 1. İşletmenin İçinde Bulunduğu Ekonomik Ortam-356
 • 14. 5. 1. 2. İşletmenin İçinde Bulunduğu Sektörel Ortam-356
 • 14. 5. 1. 3. İşletmenin Yapısal ve Yönetsel Özellikleri-357
 • 14. 5. 2. Finansal Tablolar Analizinin Dolaysız Ön Koşulları-357
 • 14. 5. 2. 1. Tekdüzen Muhasebe Sistemi-357
 • 14. 5. 2. 2. Standart Oranların Belirlenmesi-357
 • 14. 6. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİNİN ÇEŞİTLERİ-358
 • 14. 6. 1. Analizin Kapsamına Göre Çeşitleri-358
 • 14. 6. 1. 1. Statik Analiz-358
 • 14. 6. 1. 2. Dinamik Analiz-358
 • 14. 6. 2. Analizin Yapacak Uzmanlara Göre Çeşitleri-359
 • 14. 6. 2. 1. Dış Analiz-359
 • 14. 6. 2. 2. İç Analiz-359
 • 14. 6. 3. Analizin Yapılma Amacına Göre Çeşitleri-359
 • 14. 6. 3. 1. Yönetim Analizleri-359
 • 14. 6. 3. 2. Kredi Analizleri-359
 • 14. 6. 3. 3. Yatırım Analizleri-360
 • 14. 7. FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZE HAZIRLANMASI-360
 • 14. 7. 1. Bilançonun Finansal Analize Hazırlanması-360
 • 14. 7. 2. Gelir Tablosunun Finansal Analize Hazırlanması-361
 • 14. 7. 3. Diğer Finansal Tabloların Finansal Analize Hazırlanması-361
 • 14. 8. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ TEKNİKLERİ-362
 • 14. 8. 1. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz)-362
 • 14. 8. 2. Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz)-366
 • 14. 8. 3. Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz (Trend Analizi)-369
 • 14. 8. 4. Oran Analizi (Rasyo Analizi)-374
 • 14. 8. 4. 1. Finansal Oranların Karşılaştırılmasına İlişkin Yaklaşımlar-375
 • 14. 8. 4. 1. 1. Geçmiş Yıllara Ait Oranlar-375
 • 14. 8. 4. 1. 2. Sektör Standart Oranları-375
 • 14. 8. 4. 1. 3. İdeal Standart Oranlar-376
 • 14. 8. 4. 1. 4. Bütçe Standart Oranları-376
 • 14. 8. 4. 2. Oran Analizini Etkileyen Faktörler-376
 • 14. 8. 4. 2. 1. Ekonomik Faktörler-376
 • 14. 8. 4. 2. 2. Analist ile İlgili Faktörler-377
 • 14. 8. 4. 2. 3. Oranların ve Hesaplama Yöntemlerinin Tutarlılığı-377
 • 14. 8. 4. 2. 4. Muhasebe Uygulamaları-377
 • 14. 8. 4. 2. 5. Analizin Yorumlanması-378
 • 14. 8. 4. 3. Finansal Tablo Oranlarının Sınıflandırılması-378
 • 14. 8. 4. 3. 1. Likidite Oranları-378
 • 14. 8. 4. 3. 1. 1. Cari Oran-379
 • 14. 8. 4. 3. 1. 2. Likidite Oran (Asit-Test Oranı)-379
 • 14. 8. 4. 3. 1. 3. Nakit Oranı-380
 • 14. 8. 4. 3. 2. Mali Yapı Oranları-381
 • 14. 8. 4. 3. 2. 1. Finansal Kaldıraç Oranı-381
 • 14. 8. 4. 3. 2. 2. Borçların Özsermayeye Oranı-382
 • 14. 8. 4. 3. 2. 3. Özsermaye Oranı-383
 • 14. 8. 4. 3. 2. 4. Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı-383
 • 14. 8. 4. 3. 2. 5. Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı-384
 • 14. 8. 4. 3. 3. Faaliyet Oranları-384
 • 14. 8. 4. 3. 3. 1. Stok Devir Hızı Oranı-384
 • 14. 8. 4. 3. 3. 2. Alacak Devir Hızı Oranı-386
 • 14. 8. 4. 3. 3. 3. Alacakların Ortalama Tahsilat Süresi-386
 • 14. 8. 4. 3. 3. 4. Net İşletme Sermayesi Devir Hızı-387
 • 14. 8. 4. 3. 3. 5. Dönen Varlıklar Devir Hızı Oranı-387
 • 14. 8. 4. 3. 3. 6. Duran Varlıklar Devir Hızı Oranı-388
 • 14. 8. 4. 3. 3. 7. Aktif Devir Hızı Oranı-388
 • 14. 8. 4. 3. 3. 8. Özsermaye Devir Hızı Oranı-388
 • 14. 8. 4. 3. 4. Kârlılık Oranları-389
 • 14. 8. 4. 3. 4. 1. Kâr ile Satışlar Arasındaki İlişkiyi Gösteren Oranlar-389
 • 14. 8. 4. 3. 4. 2. Özkaynakların Kârlılığı Oranı-390
 • 14. 8. 4. 3. 4. 3. Ekonomik Rantabilite Oranı-391
 • 14. 8. 4. 3. 4. 4. Faizleri Karşılama Oranı-391
 • KAYNAKÇA-401
 • ŞEKİLLER LİSTESİ
 • Şekil 1- Muhasebenin Fonksiyonları-3
 • Şekil 2- Muhasebede Bilgi Kullanıcıları-14
 • Şekil 3- Muhasebe Hesabı-29
 • Şekil 4- Defter-i Kebir Sayfası-30
 • Şekil 5- Hesaba Borç Kaydı-33
 • Şekil 6- Hesaba Alacak Kaydı-34
 • Şekil 7- Borç Bakiyeli Hesap-34
 • Şekil 8- Alacak Bakiyeli Hesap-35
 • Şekil 9- Aktif Hesapların İşleyişi-36
 • Şekil 10- Pasif Hesapların İşleyişi-36
 • Şekil 11- Gelir Hesaplarının İşleyişi-37
 • Şekil 12- Gider Hesaplarının İşleyişi-37
 • Şekil 13- Basit Yevmiye Maddesi-40
 • Şekil 14- Birleşik Yevmiye Maddesi-40
 • Şekil 15- Karma Yevmiye Maddesi-41
 • Şekil 16- Yardımcı Hesap-42
 • Şekil 17- Cari Hesap Kartı-42
 • Şekil 18- Mizan-43
 • Şekil 19- Bilginin Özellikleri-48
 • Şekil 20- Bilgi İşleme Süreci-50
 • Şekil 21- Muhasebe Bilgi Sistemi-55
 • Şekil 22- Raporlama Sistemi-59
 • Şekil 23- Muhasebe Sistemini Etkileyen Faktörler-61
 • Şekil 24- Poliçe Örneği-105
 • Şekil 25- Bono Örneği-114
 • Şekil 26- Çek Örneği-118
 • Şekil 27- Kasa Tahsil Fişi-137
 • Şekil 28- Kasa Tediye Fişi-138
 • Şekil 29- Mahsup Fişi-138
 • Şekil 30- İtalyan Sistemi Defter Tutma-156
 • Şekil 31- Alman Sistemi Defter Tutma-158
 • Şekil 32- Fransız Sistemi Defter Tutma-159
 • Şekil 33- İngiliz Sistemi Defter Tutma-162
 • Şekil 34- Türk Sistemi Defter Tutma-163
 • Şekil 35- Amerikan Sistemi Defter Tutma-164
 • Şekil 36- Defter-i Kebirli Yevmiye Defteri-165
 • Şekil 37- Hesap Tipi Bilanço-274
 • Şekil 38- Rapor Tipi Bilanço-275
 • Şekil 39- Hesap Tipi Gelir Tablosu-282
 • Şekil 40- Rapor Tipi Gelir Tablosu-283
 • Şekil 41- Finansal Durum Tablosu (Bilanço)-328
 • Şekil 42- Giderlerin Çeşit Esasına Göre Sınıflandırılması-334
 • Şekil 43- Giderlerin Fonksiyon Esasına Göre Sınıflandırılması-334
 • Şekil 44- Kapsamlı Gelir Tablosu (Tek Tablo)-336
 • Şekil 45- Kapsamlı Gelir Tablosu (İki Tablo)-337
 • Şekil 46- Özkaynak Değişim Tablosu-339
 • Şekil 47- Nakit Akış Tablosu-348
 • Şekil 48- Karşılaştırmalı Bilanço Analizi-364
 • Şekil 49- Karşılaştırmalı Gelir Tablosu Analizi-365
 • Şekil 50- Yüzde Yöntemi ile Bilanço Analizi-367
 • Şekil 51- Yüzde Yöntemi ile Gelir Tablosu Analizi-368
 • Şekil 52- Bilançoda Trend Analizi (Baz Yıl)-370
 • Şekil 53- Gelir Tablosunda Trend Analizi (Baz Yıl)-371
 • Şekil 54- Bilançoda Trend Analizi (Önceki Yıl)-372
 • Şekil 55- Gelir Tablosunda Trend Analizi (Önceki Yıl)-373