Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Muhasebe Kayıt Kılavuzu

Muhasebe Kayıt Kılavuzu

Yeminli Mali Müşavir Hüseyin Yalçın


Baskı Tarihi: Temmuz 2011
Sayfa Sayısı: 480
Fiyatı: 46 TL
İndirimli Fiyatı:45 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

Muhasebe Kayıt Kılavuzu Kitabı, Yeminli Mali Müşavir Hüseyin Yalçın tarafından yazılmıştır. Muhasebe Kayıt Kılavuzu Kitabı muhasebe kayıtlarını kalem kalem inceleyen kayıtlardan ve konu başlıklarından oluşmaktadır. Bu alanda kaynakların az olması nedeni Muhasebe Kayıt Kılavuzu Kitabı ile alanında önemli bir yere sahiptir. Merak edilen soruları sade ve anlaşılabilir dille cevaplayarak Muhasebe Kayıt Kılavuzu Kitabının okurlarımıza faydalı olmasını umuyoruz.

 

ÖNSÖZ

Bir uygulama kılavuzu olarak tasarlanan bu kitabımızda, muhasebe kaydını gerektiren olaylar esas alınarak;

 • Olaylar gerçekleştiğinde,İzleyen dönemlerde geçmiş dönemlerde gerçekleşen olaylara bağlı olarak yapılması gereken işlemler yapıldığında,
 • Dönem sonunda gider ve maliyet hesaplarına yansıtmalar yapıldığında,
 • Dönem sonlarında gelir ve gider hesaplarının bakiyelerin kapatılmasında

Tek düzen muhasebe sistemine göre yapılması gereken muhasebe kayıtları örneklerle açıklanmıştır.

Her işletmenin kendi ihtiyacına göre alt hesap açabileceği ve bu konuda bir standart getirmenin mümkün olmaması nedeniyle, örnek —muhasebe kayıtları yapılırken alt hesaplara kayıt yapılmamış ve ana hesap düzeyi esas alınmıştır.

Kitabın hazırlanması sırasında, görüş, öneri ve eleştirileri ile katkı sağlayan ve adını burada belirtemediğim herkese teşekkürü borç bilirim.

 

İÇİNDEKİLER

 • 1.BÖLÜM BİLANÇO HESAPLARI
 • 1-DÖNEN VARLIKLAR 41
 • 10-HAZIR DEĞERLER 41
 • 100-KASA 42
 • 1-Müşterilerden Tahsilat Yapıldığında 42
 • 2-Satıcılara Ödeme Yapıldığında 42
 • 3-Bankaya Para Yatırıldığında 43
 • 4-Bankadan Para Çekildiğinde 43
 • 101-ALINAN ÇEKLER 43
 • 1-Çek Alındığında 43
 • 2-Alman Çek Tahsil Edildiğinde 44
 • 3-Karşılığı Olmayan Alınan Çek İade Edildiğinde 44
 • 4 Alınan Çek Ciro Edildiğinde 44
 • 102-BANKALAR 45
 • 1-Kasadan Bankaya Para Yatırıldığında 45
 • 2-Müşteriler Bankaya Para Gönderdiğinde 45
 • 3-Bankadan Satıcılara Para Gönderildiğinde 46
 • 4-Mevduat Hesabına Faiz Tahakkuk Ettirildiğinde 46
 • 5-Döviz Hesaplarının Sene Sonu Değerlemelerinde Kur Farkı Geliri
 • Oluştuğunda 47
 • 6-Döviz Hesaplarının Sene Sonu Değerlemelerinde Kur Farkı Gideri
 • Oluştuğunda 47
 • 103-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 47
 • 1-Satıcılara Çek Verildiğinde 48
 • 2-Verilen Çekler Bankadan Ödendiğinde 48
 • Muhasebe Kayıt Kılavuzu içindekiler
 • 108-DİĞER HAZIR DEĞERLER 48
 • 1-Müşteriler Posta Havalesi İle Para Gönderdiğinde 48
 • 2-Kredi Kartı İle Tahsilat Yapıldığında 49
 • 3-Kredi Kartı İle Yapılan Tahsilat Banka Hesabına Geçtiğinde 49
 • 4-Alınan Tahvillerin Faiz Ödeme Dönemi Geldiğinde 49
 • 5-Tahvil Faizi Tahsil Edildiğinde 50
 • 6-Alman Hisse Senetleri İçin Kar Payı Ödeneceği Öğrenildiğinde 50
 • 7-Hisse Senetleri Kar Payı Tahsil Edildiğinde 50
 • 11-MENKUL KIYMETLER 51
 • 110-HİSSE SENETLERİ 57
 • 1-Hisse Senedi Alındığında 51
 • 2-Alınan Hisse Senetleri Karlı Olarak Satıldığında 51
 • 3-Alınan Hisse Senetleri Zararlı Olarak Satıldığında 52
 • 4-Bedelsiz Hisse Senedi Alındığında 52
 • 111-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI 52
 • 1-Özel Kesim Tahvili Satın Alındığında 53
 • 2-Alman Tahvillerin Faiz Ödeme Dönemi Geldiğinde 53
 • 3-Tahakkuk Eden Faizler Tahsil Edildiğinde 53
 • 4-Tahvil Ana Para Ödemesi Yapıldığında 54
 • 112-KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI 54
 • 1-Kamu Kesimi Tahvili Satın Alındığında 54
 • 2-Tahvilin Faiz Ödeme Vadesi Geldiğinde 54
 • 3-Tahvil Faizi Tahsil Edildiğinde 55
 • 4-Tahvil Anapara Ödemesi Yapıldığında 55
 • 118-DİĞER MENKUL KIYMETLER 55
 • 1-Diğer Menkul Kıymet Alındığında 56
 • 2-Diğer Menkul Kıymet Karlı Olarak Elden Çıkartıldığında 56
 • 3-Diğer Menkul Kıymet Zararlı Olarak Elden Çıkartıldığında 56
 • 119-MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 57
 • 1-Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı Ayrıldığında 58
 • 2-Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Ayrılan Karşılık Kadar
 • Gerçekleştiğinde 59
 • 3-Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Ayrılan Karşılıktan Daha Fazla
 • Olduğunda 59
 • 4-Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Ayrılan Karşılıktan Daha Az
 • Olduğunda 59
 • 5-Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Gerçekleşmediğinde 60
 • Muhasebe Kayıt Kılavuzu
 • İçindekiler
 • 12-TİCARİ ALACAKLAR 60
 • 120-ALICILAR 61
 • 1-Türk Lirası İle Olan Kısa Vadeli Alacaklar 61
 • 1.1- Türk Lirası İle Olan Kısa Vadeli Alacak Doğduğunda 61
 • 1.2- Türk Lirası İle Olan Kısa Vadeli A lacak Tahsil Edildiğinde 61
 • 2- Döviz İle Olan Kısa Vadeli Alacaklar 62
 • 2.1- İhracat Dışında Kalan Döviz İle Olan Kısa Vadeli A laca ki ar 62
 • 2.1.1- İhracat Dışında Kalan Döviz İle Olan Kısa Vadeli Alacak Doğduğunda 62
 • 2.1.2- İhracat Dışında Kalan Döviz İle Olan Kısa Vadeli Alacak
 • Tahsil Edildiğinde 62
 • 2.1.3- İhracat Dışında Kalan Döviz İle Olan Kısa Vadeli Alacakların Dönem Sonu Değerlemesinde Kur Farkı Geliri Oluşmuşsa 63
 • 2.1.4- İhracat Dışında Kalan Döviz İle Olan Kısa Vadeli Alacakların Dönem Sonu Değerlemesinde Kur Farkı Gideri Oluşmuşsa 63
 • 2.2- İhracatla İlgili Döviz İle Olan Kısa Vadeli A lacaklar 63
 • 2.2.1- İhracatla İlgili Döviz İle Olan Kısa Vadeli Alacak
 • Doğduğunda 63
 • 2.2.2- İhracatla İlgili Döviz İle Olan Kısa Vadeli Alacak Tahsil Edildiğinde 64
 • 2.2.3- İhracatla İlgili Döviz İle Olan Kısa Vadeli Alacakların
 • Dönem Sonu Değerlemesinde Kur Farkı Geliri Oluşmuşsa 64
 • 2.2.4- İhracatla İlgili Döviz İle Olan Kısa Vadeli Alacakların
 • Dönem Sonu Değerlemesinde Kur Farkı Gideri Oluşmuşsa 65
 • 121-ALACAK SENETLERİ 65
 • 1-Alacak Senedi Alındığında 65
 • 2-Alınan Alacak Senedi Tahsil Edildiğinde 66
 • 3-Ahnan Alacak Senetleri Satıcılara Ciro Edildiğinde 66
 • 122-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 66
 • 1-Alacak senetleri İçin Reeskont Hesaplandığında 67
 • 2-Alacak senetleri İçin Hesaplanan Reeskontun İzleyen Dönemde
 • Kapatılması 67
 • 124-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-) 67
 • 1-Finansal Kiralama Sözleşmesi Yapılınca 68
 • 2-Dönem Sonunda Finansal Kiralama Faizlerinin Gelir Hesabına Devri 70
 • 2.1-Esas Faaliyet Konusu Finansal Kiralama Olan İşletmeler 70
 • 2.2-Esas Faaliyet Konusu Finansal Kiralama Olmayan İşletmeler 70
 • 3-Dönem Sonunda Uzun Vadeli Anapara ve Faizlerden Kısa Vadeli Hale
 • Gelenlerin Devri 70
 • 7
 • Muhasebe Kayıt Kılavuzu içindekiler
 • 126-VERİLENDEPOZİTO VE TEMİNATLAR 71
 • 1-Depozito ve Teminat Verildiğinde 71
 • 2-Verilen Depozito ve Teminat Geri Alındığında 72
 • 127-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 72
 • 1 -Tahsili Geciken Ancak Şüpheli Alacak Niteliği Kazanmayan
 • Alacağın Tahsili Geciktiğinde 72
 • 2-Tahsili Geciken Alacak Tahsil Edildiğinde 73
 • 128-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 73
 • 1-Alacak Şüpheli Hale Geldiğinde 74
 • 2-Şüpheli Hale Gelen Alacak Tahsil Edildiğinde 74
 • 129-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 74
 • 1-Şüpheli Hale Gelen Alacak İçin Karşılık Ayrıldığında 75
 • 2-Karşılık Ayrılan Alacak Tamamen Tahsil Edildiğinde 76
 • 3-Karşıhk Ayrılan Alacak Ayrılan Karşılık Kadar Eksik Tahsil
 • Edildiğinde 76
 • 4-Karşılık Ayrılan Alacak İçin Yapılan Tahsilat Ayrılan Karşılığı
 • Karşılamıyorsa 77
 • 5-Karşılık Ayrılan Alacak İçin Yapılan Tahsilat Ayrılan Karşılıktan
 • Fazla İse 78
 • 13-DİĞER ALACAKLAR 78
 • 131-ORTAKLARDANALACAKLAR 78
 • 1-Ortaklardan Kısa Vadeli Alacak Doğduğunda 79
 • 2-Ortaklardan Kısa Vadeli Alacak Tahsil Edildiğinde 79
 • 3-Ortaklardan Olan Kısa Vadeli Alacaklara Faiz Hesaplandığında 79
 • 132-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 80
 • 1-İştiraklerden Kısa Vadeli Alacak Doğduğunda 80
 • 2-İştiraklerden Kısa Vadeli Alacak Tahsil Edildiğinde 80
 • 133-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 81
 • 1-Bağlı Ortaklıklardan Kısa Vadeli Alacak Doğduğunda 81
 • 2-Bağlı Ortaklıklardan Kısa Vadeli Alacak Tahsil Edildiğinde 81
 • 13 5-PERSONELDEN ALACAKLAR….. 82
 • 1-Personelden Kısa Vadeli Alacak Doğduğunda 82
 • 2-Personelden Kısa Vadeli Alacak Tahsil Edildiğinde 82
 • 136-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 83
 • 1-Kısa Vadeli Diğer Çeşitli Alacak Doğduğunda 83
 • Muhasebe Kayıt Kılavuzu içindekiler
 • 2-Kısa Vadeli Diğer Çeşitli Alacak Tahsil Edildiğinde 83
 • 137-DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 83
 • 1-Diğer Alacak Senetleri İçin Reeskont Ayrıldığında 84
 • 2-Diğer Alacak Senetleri İçin Hesaplanan Reeskontun İzleyen Dönemde
 • Kapatılması 84
 • 138-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR 85
 • 1-Diğer Alacak Şüpheli Hale Geldiğinde 85
 • 2-Şüpheli Hale Gelen Alacak Tahsil Edildiğinde 85
 • 139-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 86
 • 1-Şüpheli Hale Gelen Diğer Alacak İçin Karşılık Ayrıldığında 87
 • 2-Karşılık Ayrılan Diğer Şüpheli Alacak Tamamen Tahsil Edildiğinde 87
 • 3-Karşıhk Ayrılan Diğer Şüpheli Alacak Ayrılan Karşılık Kadar
 • Eksik Tahsil Edildiğinde 87
 • 4-Karşılık Ayrılan Diğer Şüpheli Alacak İçin Yapılan Tahsilat Ayrılan
 • Karşılığı Karşılamıyorsa 88
 • 5-Karşılık Ayrılan Alacak İçin Yapılan Tahsilat Ayrılan Karşılıktan
 • Fazla İse 89
 • 15-STOKLAR 89
 • 150-İLK MADDE VE MALZEME 89
 • 1 -İlk Madde ve Malzeme Satın Alındığında 90
 • 2-İlk Madde ve Malzeme Üretime Verildiğinde 90
 • 3-İlk Madde ve Malzeme Satıldığında 90
 • 4-Satılan İlk Madde ve Malzemenin Dönem Sonunda Maliyet Kaydı 91
 • 151-YARIMAMULLER-ÜRETİM 91
 • 1-Maliyet Dönemi Sonunda Yarı Mamullerin Tespitinde 91
 • 2-Dönem Sonunda Gider ve Yansıtma Hesaplan Karşılıklı Kapatılınca 92
 • 152-MAMULLER 92
 • 1-İmalatı Tamamlanan Mamullerin Mamul Ambarına Alınmasında 93
 • 2-Mamul Mallar Satıldığında 93
 • 3-Satılan Mamul Malların Dönem Sonu Maliyet Kaydı 93
 • 153-TİCARİ MALLAR 94
 • 1-Ticari Mal Satın Alındığında 94
 • 2-Ticari Mal Satıldığında 94
 • 3-Satılan Ticari Malların Dönem Sonu Maliyet Kaydı 95
 • 157-DİĞER STOKLAR 95
 • Muhasebe Kayıt Kılavuzu İçindekiler
 • 1-Hurda ve Artık Oluştuğunda 95
 • 2-Hurda KDV den İstisna Olarak Satıldığında 96
 • 3-Hurda KDV’li Olarak Satıldığında 96
 • 4-Hurda KDV Tevkifatına Tabi Olarak Satıldığında 96
 • 4.1-Hurda KDV Tevkifatına Tabi Olarak Satıldığında Satıcının
 • Muhasebe Kaydı 97
 • 4.2-Hurda KDV Tevkifatına Tabi Olarak Satıldığında Alıcının
 • Muhasebe Kaydı 97
 • 158-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 97
 • 1-Stok Değer Düşüklüğü Gerçekleştiğinde 98
 • 2-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Ayrıldığında 98
 • 3-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Ayrılan Mallar Satıldığında 99
 • 159-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI. 100
 • 1-Kısa Vadeli Sipariş Avansı Verildiğinde 100
 • 2-Kısa Vadeli Avans Verilen Mal Satın Alındığında 100
 • 17-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ 101
 • 170-178 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ 101
 • 1-Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Harcaması Yapıldığında 102
 • 2-Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Harcamalarının Dönem Sonunda İşin
 • Maliyetine Yansıtması 102
 • 3-Yıllara Yaygın İnşaat Onarım İşinin Geçici Kabul Tutanağı
 • Onaylandığında 103
 • 178-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI 103
 • 1-Dönem Sonunda “697-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme
 • Hesabı” Borç Kalanı Veriyorsa 103
 • 2-Geçici Kabul Tutanağı İdarece Onaylandığında 104
 • 179-TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR 104
 • 1-Yıllara Yaygın İnşaat Onarım İşi İçin Taşeronlara Avans Verildiğinde 104
 • 2-Avans Verilen Yıllara Yaygın İnşaat Onarım İşi İçin Hakediş Faturası
 • Düzenlendiğinde 105
 • 18-GELECEKAYLARA AİT GİDERLER 106
 • 180-GELECEKAYLARA AİT GİDERLER 106
 • 1-Gelecek Aylara Ait Gider Yapıldığında 107
 • 2-Peşin Ödenen Giderin Ait Olduğu Dönemde 107
 • 181-GELİR TAHAKKUKLARI 107
 • 1-Gelir Tahakkuk Ettiğinde 108
 • Muhasebe Kayıt Kılavuzu
 • içindekiler
 • 2-Bir Önceki Dönemde Gelir Tahakkuku Yapılan Gelirin Ait Olduğu
 • Dönemde 108
 • 19-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR. 109
 • 190-DEVREDENKATMA DEĞER VERGİSİ 109
 • 1-Devreden KDV Oluştuğunda 109
 • 2-İzleyen Dönemde Ödenecek KDV Oluşuyorsa 110
 • 3-İzleyen Dönemde de Devir KDV Oluşuyorsa 110
 • 191-İNDİRİLECEK KDV 110
 • 1-İndirilecek KDV Ödendiğinde 111
 • 2-Dönem Sonlarında İndirilecek KDV Hesabı Kapatılınca 111
 • 192-DİĞER KDV 112
 • 1-İhraç Kayıtlı Mal Satıldığında 113
 • 2-İhraç Kayıtlı Satış Nedeniyle Oluşan Tecil ve Terkin Edilecek KDV
 • İle İade Alınacak KDV nin Kaydı 113
 • 3-İhraç Kayıtlı Satış Nedeniyle Oluşan Tecil ve Terkin Edilecek
 • KDV nin Kaydı 116
 • 193-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR 118
 • 1-Peşin Vergi Ödendiğinde 119
 • 2-Dönem Sonunda Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar Hesabı Kapatılınca 119
 • 3-Ödenecek Vergiden Fazla Olan Peşin Ödenen Verginin İadesi Alınınca 120
 • 19 5-İŞ AVANSLARI 120
 • 1 -İş Avans Verildiğinde 120
 • 2-Avans Verilen İş Tamamlandığında 121
 • 196-PERSONEL AVANSLARI 121
 • 1-Personel Avansı Verildiğinde 122
 • 2-Ücret Tahakkuku Yapıldığında 122
 • 197-SA YIM VE TESELLÜM NOKSANLARI 123
 • 1-Kasa Sayım Noksanlığı 123
 • 1.1-Kasa Sayım Noksanlığı Ortaya Çıkınca 123
 • 1.2- Kasa Sayım Noksanlığının Nedeni Bulununca 124
 • 1.3- Kasa Sayım Noksanlığının Nedeninin Bulunamaması ve
 • Kasa Sayım Noksanlığının Sorumlu Personelden Tahsil Edilmesi
 • Halinde 124
 • 1.4- Kasa Sayım Noksanlığının Nedeninin Bulunamaması ve
 • Kasadan Sorumlu Personel Olmaması Halinde 124
 • 2-Stok Sayım Noksanlığı 125
 • Muhasebe Kayıt Kılavuzu
 • içindekiler
 • 2.1- Stok Sayım Noksanlığı Ortaya Çıkınca 125
 • 2.2- Stok Sayım Noksanlığının Nedeni Bulununca 726
 • 2.3- Stok Sayım Noksanlığının Nedeninin Bulunamaması ve
 • Stok Sayım Noksanlığının Sorumlu Personelden Tahsil Edilmesi
 • Halinde 126
 • 2.4- Stok Sayım Noksanlığının Nedeninin Bulunamaması ve
 • Sorumlu Personel Olmaması Halinde 727
 • 198-DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR 727
 • 199-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-) 128
 • 2-DURAN VARLIKLAR 128
 • 22-TİCARİ ALACAKLAR 128
 • 220-ALICILAR 128
 • 1-Türk Lirası İle Olan Uzun Vadeli Alacaklar 129
 • 1.1-Türk Lirası İle Olan Uzun Vadeli Alacak Doğduğunda 729
 • 7.2- Türk Lirası İle Olan Uzun Vadeli Alacak Kısa Vadeli Hale
 • Gelince 729
 • 2-Döviz İle Olan Uzun Vadeli Alacaklar 129
 • 2.1-ihracat Dışında Kalan Döviz İle Olan Uzun Vadeli Alacaklar 729
 • 2.1.1- İhracat Dışında Kalan Döviz İle Olan Uzun Vadeli Alacak Doğduğunda 129
 • 2.1.2- İhracat Dışında Kalan Döviz İle Olan Uzun Vadeli Alacakların Dönem Sonu Değerlemesinde Kur Farkı Geliri Oluşmuşsa 130
 • 2.1.3- İhracat Dışında Kalan Döviz İle Olan Uzun Vadeli Alacakların Dönem Sonu Değerlemesinde Kur Farkı Gideri Oluşmuşsa 130
 • 2.2-İhracatla İlgili Döviz İle Olan Uzun Vadeli Alacaklar 757
 • 2.2.1- İhracatla İlgili Döviz İle Olan Uzun Vadeli Alacak Doğduğunda 131
 • 2.2.2- İhracatla İlgili Döviz İle Olan Uzun Vadeli Alacakların
 • Dönem Sonu Değerlemesinde Kur Farkı Geliri Oluşmuşsa 131
 • 2.2.3- İhracatla İlgili Döviz İle Olan Uzun Vadeli Alacakların
 • Dönem Sonu Değerlemesinde Kur Farkı Gideri Oluşmuşsa 131
 • 221-ALACAK SENETLERİ 132
 • 1-Uzun Vadeli Alacak Senedi Alındığında 132
 • 2-Uzun Vadeli Alacak Senetleri Kısa Vadeli Hale Gelince 132
 • 222-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 133
 • 1-Uzun Vadeli Alacak Senetleri İçin Reeskont Hesaplandığında 133
 • 2-İzleyen Dönemde Reekont Hesabı Kapatılınca 133
 • Muhasebe Kayıt Kılavuzu içindekiler
 • 224-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-) 134
 • 226-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 134
 • 1-Uzun Vadeli Depozito Verildiğinde 134
 • 2-Uzun Vadeli Olarak Verilen Depozito Kısa Vadeli Hale Geldiğinde 135
 • 229-ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 135
 • 1-Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrıldığında 135
 • 2 S-DİĞER ALACAKLAR 736
 • 231-ORTAKLARDAN ALACAKLAR 136
 • 1-Ortaklardan Uzun Vadeli Alacak Doğduğunda 136
 • 2-Ortaklardan Olan Uzun Vadeli Alacak Kısa Vadeli Hale Geldiğinde 136
 • 3-Ortaklardan Olan Uzun Vadeli Alacaklara Faiz Hesaplandığında 137
 • 2 3 2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 137
 • 1-İştiraklerden Uzun Vadeli Alacak Doğduğunda 137
 • 2-İştiraklerden Olan Uzun Vadeli Alacak Kısa Vadeli Hale Geldiğinde 137
 • 233-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 138
 • 1-Bağlı Ortaklıklardan Uzun Vadeli Alacak Doğduğunda 138
 • 2-Bağlı Ortaklıklardan Olan Uzun Vadeli Alacak Kısa Vadeli Hale
 • Geldiğinde ■. 138
 • 235-PERSONELDEN ALACAKLAR 139
 • 1-Personelden Olan Uzun Vadeli Alacak Doğduğunda 139
 • 2-Personelden Olan Uzun Vadeli Alacak Kısa Vadeli Hale Geldiğinde 139
 • 236-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 139
 • 1-Uzun Vadeli Diğer Çeşitli Alacak Doğduğunda 140
 • 2-Uzun Vadeli Diğer Çeşitli Alacak Kısa Vadeli Hale Gelince 140
 • 237-DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 140
 • 1-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesaplandığında 140
 • 2-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu İzleyen Dönemde Kapatılınca 141
 • 239-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 141
 • 1-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Ayrıldığında 141
 • 2–MALİ DURAN VARLIKLAR 742
 • 240-BAĞLIMENKUL KIYMETLER 742
 • 1-Bağlı Menkul Kıymet Satın Alındığında 143
 • Muhasebe Kayıt Kılavuzu içindekiler
 • 2-Geçici Amaçlarla Elde Tutulmak İçin Alman Menkul Kıymetlerin
 • Paraya Dönüşme Niteliği Kaybolduğunda 143
 • 3-Paraya Dönüşme Niteliği Kaybolduğundan Bağlı Menkul Kıymetlere
 • Kaydedilen Menkul Kıymetlerin Paraya Dönüşme Niteliği Kazanması
 • Halinde 143
 • 241-BAĞLIMENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
 • KARŞILIĞI (-) 144
 • 1-Bağlı Menkul Kıymet İçin Karşılık Ayrıldığında 144
 • 2-Değer Düşüklüğü Gerçekleşmediğinde 145
 • 3-Karşılıktan Daha Fazla Değer Düşüklüğü Gerçekleşdiğinde 145
 • 4-Karşılıktan Daha Az Değer Düşüklüğü Gerçekleşdiğinde 146
 • 242-İŞTİRAKLER 146
 • 1-İştirak İçin Sermaye Taahhüdünde Bulunulduğunda 146
 • 2-Sermaye Taahhüdünün Yerine Getirildiğinde 147
 • 3-İştirakler Karlı Olarak Elden Çıkartıldığında 147
 • 4-İştirakler Zararlı Olarak Elden Çıkartıldığında 147
 • 243-İŞTİRAKLERE SERMA YE TAAHHÜTLERİ (-) 148
 • 244-İŞTİRAKLER SERMA YE PA YLARI, DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
 • KARŞILIĞI (-) 148
 • 1-İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı Ayrıldığında 149
 • 2-Değer Düşüklüğü Gerçekleşmediğinde 149
 • 3-Karşılıktan Daha Fazla Değer Düşüklüğü Gerçekleşdiğinde 149
 • 4-Karşılıktan Daha Az Değer Düşüklüğü Gerçekleşdiğinde 150
 • 245-BAĞLI ORTAKLIKLAR 150
 • 1-Bağlı Ortaklık İçin Sermaye Taahhüdünde Bulunulduğunda 151
 • 2-Sermaye Taahhüdünün Yerine Getirildiğinde 151
 • 3-Bağh Ortaklık Karlı Olarak Elden Çıkartıldığında 151
 • 4-Bağlı Ortaklık Zararlı Olarak Elden Çıkartıldığında 152
 • 246-BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-) 752
 • 247-BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
 • KARŞILIĞI (-) 755
 • 1-Bağlı Ortaklık Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı Ayrıldığında … 153
 • 2-Değer Düşüklüğü Gerçekleşmediğinde 153
 • 3-Karşılıktan Daha Fazla Değer Düşüklüğü Gerçekleşdiğinde 154
 • 4-Karşılıktan Daha Az Değer Düşüklüğü Gerçekleşdiğinde 154
 • 248-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR 755
 • 1-Diğer Mali Duran Varlık Alındığında 155
 • Muhasebe Kayıt Kılavuzu içindekiler
 • 2-Diğer Mali Duran Varlık Karlı Olarak Satıldığında 155
 • 3-Diğer Mali Duran Varlık Zararlı Olarak Satıldığında 156
 • 249-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-) 156
 • 1-Diğer Mali Duran Varlık Karşılığı Ayrıldığında 156
 • 2-Değer Düşüklüğü Gerçekleşmediğinde 157
 • 3-Karşılıktan Daha Fazla Değer Düşüklüğü Gerçekleşdiğinde 157
 • 4-Karşılıktan Daha Az Değer Düşüklüğü Gerçekleşdiğinde 158
 • 25-MADDİ DURANVARLIKLAR 158
 • 250-ARAZİ VE ARSALAR 158
 • 1-Arazi ve Arsa Satın Alındığında 159
 • 2-Arazi ve Arsa İçin Amortisman Ayrıldığında 159
 • 2.1-7VA Seçeneğinde 159
 • 2.2-7VB Seçeneğinde 159
 • 3-Arsa ve Arazi Karlı Satıldığında 160
 • 4-Arsa ve Arazi Zararlı Satıldığında 160
 • 251-YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ 161
 • 1-Yeraltı ve Yerüstü Düzeni İnşaası İçin Harcama Yapılınca 161
 • 2-Yeraltı ve Yerüstü Düzeni İnşaa İşi Tamamlandığında 161
 • 3-Yeraltı ve Yerüstü Düzeni.İçin Amortisman Ayrıldığında 161
 • 3.1-7/A Seçeneğinde 162
 • 3.2-7/B Seçeneğinde 162
 • 252-BİNALAR 162
 • 1-Bina Satın Alındığında 162
 • 2-Bina İnşası İçin Harcama Yapılınca 163
 • 3-Binanm İnşa İşi Tamamlandığında 163
 • 4-Bina İçin Amortisman Ayrıldığında 163
 • 4.1-7VA Seçeneğinde 163
 • 4.2-7/B Seçeneğinde 164
 • 5-Bina Karlı Satıldığında 164
 • 6-Bina Zararlı Satıldığında 164
 • 253-TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR 765
 • 1-Tesis Makine ve Cihaz Satın Alındığında 165
 • 2-Tesis Makine ve Cihaz İçin Amortisman Ayrıldığında 165
 • 3-Tesis Makine ve Cihaz Karlı Satıldığında 166
 • 4-Tesis Makine ve Cihaz Zararlı Satıldığında 166
 • 254-TAŞITLAR 167
 • 1-Taşıt Satın Alındığında 167
 • 15
 • Muhasebe Kayıt Kılavuzu içindekiler
 • 1.1-Taşıt İçin Ödenen KDV’nin İndirim Hakkı Varsa 167
 • 1.2-Taşıt İçin Ödenen KDV’nin İndirim Hakkı Yoksa 168
 • 2-Taşıt İçin Amortisman Ayrıldığında 168
 • 2.1-7/A Seçeneğinde 168
 • 2.2-7/B Seçeneğinde 169
 • 3-Taşıt Karlı Satıldığında 169
 • 4-Taşıt Zararlı Satıldığında 169
 • 255-DEMİRBAŞLAR 170
 • 1-Demirbaş Satın Alındığında 170
 • 2-Demirbaş İçin Amortisman Ayrıldığında 170
 • 2.1-77A Seçeneğinde 171
 • 2.2-7/B Seçeneğinde 171
 • 3-Demirbaş Karlı Satıldığında 171
 • 4-Demirbaş Zararlı Satıldığında 171
 • 256-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR 772
 • 1-Diğer Maddi Duran Varlık Satın Alındığında 172
 • 2-Diğer Maddi Duran Varlık İçin Amortisman Ayrıldığında 173
 • 2.1-7/A Seçeneğinde 173
 • 2.2-7/B Seçeneğinde 173
 • 3-Diğer Maddi Duran Varlık Karlı Satıldığında 173
 • 4-Diğer Maddi Duran Varlık Zararlı Satıldığında 174
 • 25”-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) 174
 • 258-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 174
 • 1-Yatırım İçin Harcama Yapılınca 175
 • 2-Yatırım Tamamlandığında 175
 • 259-VERİLEN AVANSLAR 175
 • 1-Sipariş Avansı Verildiğinde 176
 • 2-Avans Verilen Mal Satın Alındığında 176
 • 26-MADDİ OLMA YAN DURAN VARLIKLAR 177
 • 260-HAKLAR 777
 • 1-Haklar Elde Edildiğinde 177
 • 2-Haklar İçin Amortisman Ayrıldığında 177
 • 2.1-7/A Seçeneğinde 178
 • 2.2-7/B Seçeneğinde 178
 • 261-ŞEREFİYE 178
 • 1-Şerefiye Ödendiğinde 178
 • 2-Şerefiye İçin Amortisman Ayrıldığında 179
 • Muhasebe Kayıt Kılavuzu İçindekiler
 • 2.1-7I A Seçeneğinde 179
 • 2.2-7IB Seçeneğinde 179
 • 262-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ 779
 • 1-Kuruluş ve Örgütlenme Gideri Yapıldığında 180
 • 2-Kuruluş ve Örgütlenme Gideri İçin Amortisman Ayrıldığında 180
 • 2.1-7/A Seçeneğinde 180
 • 2.2-7IB Seçeneğinde 180
 • 263-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ. 181
 • 1-Aktifleştirelen Araştırma ve Geliştirme Gideri Yapıldığında 181
 • 2-Araştırma ve Geliştirme Gideri İçin Amortisman Ayrıldığında 182
 • 2.1-7I A Seçeneğinde 182
 • 2.2-7IB Seçeneğinde 182
 • 264-ÖZEL MALİYETLER 182
 • 1-Özel Maliyet Bedeli Harcaması Yapıldığında 183
 • 2-Özel Maliyetler İçin Amortisman Ayrıldığında 184
 • 2.1-71 A Seçeneğinde 184
 • 2.2-7IB Seçeneğinde 184
 • 267-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 184
 • 268-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) 185
 • 269-VERİLEN AVANSLAR 185
 • 1-Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı İçin Sipariş Avansı Verildiğinde 185
 • 2-Avans Verilen Maddi Olmayan Duran Varlık Satın Alındığında 186
 • 2 ‘-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 186
 • 271-ARAMA GİDERLERİ 186
 • 1-Arama Giderleri Aktifleştirildiğinde 187
 • 2-Üretilebilir Cevher Bulunmamışsa 187
 • 3-Arama Giderleri İçin Tükenme Payı Hesaplandığında 187
 • 272-HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ. 188
 • 1-Hazırlık ve Geliştirme Gideri Yapıldığında 188
 • 2-Hazırlık ve Geliştirme Gideri İçin Tükenme Payı Hesaplandığında 188
 • 277-DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 189
 • 278-BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-) 189
 • 2 79-VERİLEN AVANSLAR 189
 • 1-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar İçin Avans Verildiğinde 190
 • Muhasebe Kayıt Kılavuzu
 • içindekiler
 • 2-Avans Verilen Özel Tükenmeye Tabi Varlık Satın Alındığında 190
 • 28-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 191
 • 280-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 191
 • 1-Gelecek Yıllara Ait Gider Yapıldığında 191
 • 2-Peşin Ödenen Gider Kısa Vadeli Hale Geldiğinde 191
 • 281-GELİR TAHAKKUKLARI 192
 • 1-Gelecek Yıllara Ait Gelir Tahakkuk Ettiğinde 192
 • 2- Gelecek Yıllara Ait Gelir Tahakkuku Kısa Vadeli Hale Geldiğinde 192
 • 29-DİĞER DURAN VARLIKLAR 193
 • 291-GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV 193
 • 292-DİĞERKDV 194
 • 293-GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR 194
 • 1-Gelecek Yıllar İhtiyacı Stok Satın Alındığında 194
 • 2-Gelecek Yıllar İhtiyacı İçin Alman Stokların Kullanım Dönemi
 • Bir Yılın Altına Düştüğünde 195
 • 294-ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN
 • VARLIKLAR 195
 • 1-Stok Kullanma ve Satış İmkanını Yitirdiğinde 195
 • 2-Kullanma ve Satış İmkanını Yitiren Stok Elden Çıkartıldığında 196
 • 295-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR 196
 • 1-Sonraki Yıllarda İndirim Konusu Yapılacak Vergi Ödendiğinde 197
 • 2-Sonraki Yıllarda İndirim Konusu Yapılacak Peşin Ödenen Vergilerin
 • İndirim Süresi Bir Yılın Altına Düştüğünde 197
 • 297-DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR 198
 • 298-STOKDEĞER DÜŞÜKLÜĞÜKARŞIL il (-) 198
 • 299-BİRİKMİS AMORTİSMANLAR (-) 198
 • 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 199
 • 30-MALİ BORÇLAR 199
 • 300-BANKA KREDİLERİ 199
 • 1-Kısa Vadeli Banka Kredisi Alındığında 199
 • 2-Kısa Vadeli Banka Kredisi İçin Faiz Ödendiğinde 200
 • Muhasebe Kayıt Kılavuzu
 • içindekiler
 • 3-Kısa Vadeli Banka Kredisinin Anaparası Ödendiğinde 200
 • 301-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 200
 • 1-Finansal Kiralama Sözleşmesi Yapılınca 201
 • 2-Finansal Kiralama Faturası Düzenlenince 202
 • 3-Dönem Sonunda Kısa Vadeli Hale Gelen Finansal Kiralama
 • Borçlarının Devri 203
 • 302-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA
 • MALİYETLERİ(-) 204
 • 303-UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE
 • FAİZLERİ 204
 • 1-Uzun Vadeli Kredilerin Bir Yıl İçinde Ödenecek Anapara Ve
 • Faizlerinin Hesaba Aktarımı 205
 • 2-Uzun Vadeli Kredilerin Bir Yıl İçinde Ödenecek Anapara Ve Faizleri
 • Ödendiğinde 205
 • 304-TAHVİL ANAPARA BORÇ TAKSİT VE FAİZLERİ 205
 • 1-Uzun Vadeli Tahvillerin Bir Yıl İçinde Ödenecek Anapara Ve
 • Faizlerinin Hesaba Aktarımı 206
 • 2-Uzun Vadeli Tahvillerin Bir Yıl İçinde Ödenecek Anapara Ve
 • Faizlerinin Ödenmesinde 206
 • 305-ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER 206
 • 1-Nominal Bedel İle Bono ve Senet İhraç Edildiğinde 207
 • 2-Nominal Bedel İle İhraç Edilen Bono Ve Senet Faizi İle Birlikte
 • Ödendiğinde 207
 • 306-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER 207
 • 308-MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI (-) 208
 • 1-Nominal Değerinin Altında Senet İhraç Edildiğinde 208
 • 2-”408-Menkul Kıymetler İhraç Farkı” Hesabından Aktarma Yapılınca 209
 • 3-Nominal Değerin Altında İhraç Edilen Senet Vadesinde Ödendiğinde 209
 • 309-DİĞER MALİ BORÇLAR 209
 • 32-TİCARİ BORÇLAR 210
 • 320-SATICILAR 210
 • 1-Satıcılara Kısa Vadeli Borç Doğduğunda 210
 • 2-Satıcılara Kısa Vadeli Borç Ödemesi Yapıldığında 211
 • 3-Dövizli Borçların Sene Sonu Değerlemesinde Kur Farkı Geliri
 • Oluşmuşsa 211
 • Muhasebe Kayıt Kılavuzu içindekiler
 • 4-Dövizli Borçların Sene Sonu Değerlemesinde Kur Farkı Gideri
 • Oluşmuşsa 211
 • 321-BORÇSENETLERİ 212
 • 1-Senede Bağlı Borç Doğduğunda 212
 • 2-Senede Bağlı Borç Ödendiğinde 212
 • 322-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) 213
 • 1-Sene Sonunda Borç Senetleri İçin Reeskont Hesaplandığında 213
 • 2-İzleyen Yılda Borç Senetleri Reeskontunun Kapatılması 214
 • 326-ALINANDEPOZİTO VE TEMİNATLAR 214
 • 1-Depozito Ve Teminat Alındığında 214
 • 2-Alman Depozito İade Edildiğinde 215
 • 3-Alınan Depozito Ve Teminatın İade Edilmeyip Gelir Yazılması 215
 • 329-DİĞER TİCARİ BORÇLAR 215
 • 1-Diğer Ticari Borç Doğduğunda 216
 • 2-Diğer Ticari Borç Ödendiğinde 216
 • 33-DİĞER BORÇLAR 276
 • 331-ORTAKLARA BORÇLAR 216
 • 1-Ortaklara Borç Doğduğunda ; 217
 • 2-Ortaklara Olan Borç Ödendiğinde 217
 • 332-İŞTİRAKLERE BORÇLAR 217
 • 1-İştiraklere Borç Doğduğunda 218
 • 2-İştiraklere Olan Borç Ödendiğinde 218
 • 333-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR 218
 • 1-Bağlı Ortaklıklara Borç Doğduğunda 218
 • 2-Bağlı Ortaklıklara Olan Borç Ödendiğinde 219
 • 335-PERSONELE BORÇLAR 219
 • 1-Personele Borç Doğduğunda 219
 • 2-Personele Olan Borç Ödendiğinde 220
 • 336-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 220
 • 1-Diğer Çeşitli Borç Doğduğunda 220
 • 2-Diğer Çeşitli Borç Ödendiğinde 221
 • 337-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) 221
 • 1-Diğer Çeşitli Borç Senetleri İçin Reeskont Hesaplandığında 221
 • Muhasebe Kayıt Kılavuzu İçindekiler
 • 2-İzleyen Yılda Diğer Borç Senetleri Reeskontunun Kapatılması 222
 • :-ALINAN AVANSLAR 222
 • 340-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI. 222
 • 1-Müşterilerden Avans Alındığında 222
 • 2-Müşterlerden Avans Alınan Mal Teslim Edildiğinde Ya Da Hizmet İfa
 • Edildiğinde 223
 • 3 49-ALINAN DİĞER AVANSLAR 223
 • 1-Diğer Avans Alındığında 224
 • 55-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ. 224
 • 350-358 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ
 • BEDELLERİ 224
 • 1-Yıllara Yaygın İnşaat İşi İçin Hakediş Faturası Düzenlendiğinde 224
 • 2-Yıllara Yaygın İnşaat İşinin Geçici Kabul Tutanağı İdarece
 • Onaylandığında 225
 • 358-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI 225
 • 1 -Dönem Sonunda “697-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı”
 • Alacak Kalanı Veriyorsa 226
 • 2-Geçici Kabul Tutanağı İdarece Onaylandığında 226
 • 36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜ-LÜKLER 227
 • 360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 227
 • 1-Sorumlu Sıfatıyla Ödenen Vergiler 227
 • l.I-Sorumlu Sıfatıyla Vergi Kesintisi Yapılınca 227
 • 1.2- Sorumlu Sıfatıyla Yapılan Vergi Kesintisi Ödenince 228
 • 2-Mükellef Sıfatıyla Ödenen Vergiler 228
 • 2.1-Gelir Ya Da Kurumlar Vergisi 228
 • 2.1.1-Gelir Ya da Kurumlar Vergisi Hesaplanınca 228
 • 2.1.2-Gelir Ya da Kurumlar Vergisi Tahakkuk Edince 228
 • 2.1.3-Gelir Ya Da Kurumlar Vergisi Ödenince 229
 • 2.2-Katma Değer Vergisi 229
 • 2.2.1-Katma Değer Vergisi Tahakkukunda 229
 • 2.2.2-Talıakkuk Eden Katma Değer Vergisi Ödenince 230
 • 3-Vadesinde Ödenmeyen Vergilerin Bir Yıldan Daha Uzun Sürede
 • Ödenecekler Şekilde Yeniden Yapılandırılması Halinde 230
 • 4-Vadesinde Ödenmeyen Vergilerin Bir Yılda Ödenecekler Şekilde
 • Yeniden Yapılandırılması Halinde 231
 • 361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 231
 • Muhasebe Kayıt Kılavuzu
 • içindekiler
 • 1-Sosyal Güvenlik Kesintisi Yapılınca 231
 • 2-Sosyal Güvenlik Kesintisi Ödenince 232
 • 3-Bir Yıldan Daha Uzun Sürede Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 232
 • 4-Vadesinde Ödenmeyen Sosyal Güvenlik Kesintilerinin Bir Yılda
 • Ödenecekler Şekilde Yeniden Yapılandırılması Halinde 233
 • 368-VADESt GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ
 • VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 233
 • 1-Vergi ve Diğer Yükümlülüklerin Vadesinde Ödenmemesi Halinde 234
 • 2-Vergi ve Diğer Yükümlülüklerin Bir Yıl İçinde Ödenecek Şekilde
 • Yeniden Yapılandırıldığında 234
 • 3-Bir Yıldan Daha Uzun Süre İle Ertelenen Vergilerin Vadesi Bir
 • Yılın Altına Düştüğünde 235
 • 4-Ertelenen Vergilerin Vadesi Geldiğinde 235
 • 369-ÖDENECEKDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 235
 • 1-Sendika Aidatı Tahakkuk Edince 236
 • 2-Sendika Aidatı Ödenince 237
 • 37-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI. 237
 • 370-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK
 • KARŞILIKLARI 237
 • 1-Dönem Karı Üzerinden Vergi ve Yasal Yükümlülükler Hesaplandığında…. 237
 • 2-Vergi Tahakkuku Kesinleşince 238
 • 2.1-Dönem içinde Peşin Ödenen Vergi Yoksa 238
 • 2.2-Dönem İçinde Peşin Ödenen Vergi Tahakkuk Eden Vergiye
 • Eşit Ya Da Daha Az İse 238
 • 2.3-Dönem İçinde Peşin Ödenen Vergi Tahakkuk Eden Vergiden
 • Daha Fazla İse 239
 • 3 71-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER
 • YÜKÜMLÜLÜKLERİ^) 240
 • 3 72-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 240
 • 1-Bir Yıl İçinde Ödenecek Kıdem Tazminatının Uzun Vadeli Kıdem
 • Tazminatı Karşılığı Hesabından Devrinde 241
 • 2-Kıdem Tazminatı Ödemesi Yapıldığında 241
 • 373-MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI. 241
 • 1-Aylık Maliyetler Tahmin Edildiğinde 241
 • 2-Gerçek Maliyetler Tahmin Edilen Maliyetlere Eşit Olduğunda 242
 • 3-Gerçek Maliyetler Tahmin Edilen Maliyetlerden Fazla Olduğunda 242
 • 4-Gerçek Maliyetler Tahmin Edilen Maliyetlerden Az Olduğunda 243
 • Muhasebe Kayıt Kılavuzu içindekiler
 • 379-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 243
 • 1-Diğer Borç ve Gider Karşılığı Ayrıldığında 243
 • 2-Karşılık Ayrılan Diğer Gider Gerçekleştiğinde 244
 • 3-Karşılık Ayrılan Diğer Gider Ayrılan Karşılığın Altında
 • Gerçekleştiğinde 245
 • 38-GELECEKAYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI. 246
 • 380-GELECEKAYLARA AİT GELİRLER 246
 • 1-Gelecek Aylara Ait Gelir Elde Edildiğinde 246
 • 2-Gelirin Ait Olduğu Dönemde 246
 • 381-GİDER TAHAKKUKLARI. 247
 • 1-Gider Tahakkuk Ettiğinde 247
 • 2-Tahakkuk Eden Giderin Ödemesi Yapıldığında 247
 • 39-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 248
 • 391-HESAPLANAN KDV. 248
 • 1-Hesaplanan KDV Oluştuğunda 248
 • 2-Dönem Sonunda Hesaplanan KDV İndirilecek KDV den Fazla İse 249
 • 3-Dönem Sonunda Hesaplanan KDV İndirilecek KDV den Az İse 249
 • 392-DİĞERKDV 250
 • 1-İhraç Kayıtlı Mal Satıldığında 251
 • 2-İhraç Kayıtlı Satış Nedeniyle Oluşan Tecil Edilecek Ve İade
 • Alınacak KDV nin Kaydı 251
 • 3-İhraç Kayıtlı Satış Nedeniyle Oluşan Tecil ve Terkin Edilecek
 • KDV nin Kaydı 254
 • 393-MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI 256
 • 1-Şube Borçlandığında 256
 • 1.1-Şube Borçlandığında Merkezdeki Kayıt 257
 • 1.2- Şube Borçlandığında Şubedeki Kayıt 257
 • 1.3-Füzyonda 257
 • 2-Şube Alacaklandığında 257
 • 2.1-Şube Alacalandığında Merkezdeki Kayıt 257
 • 2.2- Şube Alacaklandığında Şubedeki Kayıt 258
 • 2.3-Füzyonda 258
 • 397-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI 258
 • 1-Kasa Sayım Fazlaları 259
 • 1.1-Kasa Sayım Fazlası Tespit Edildiğinde 259
 • 1.2-Kasa Sayım Fazlasının Nedeni Belirlendiğinde 259
 • Muhasebe Kayıt Kılavuzu
 • içindekiler
 • 1.3-Kasa Sayım Fazlasının Nedeni Belirlenemediğinde 259
 • 2-Stok Sayım Fazlaları 260
 • 2.]-Stok Sayım Fazlası Tespit Edildiğinde 260
 • 2.2-Stok Sayım Fazlasının Nedeni Belirlendiğinde 260
 • 2.i-Stok Sayım Fazlasının Nedeni Belirlenemediğinde 260
 • 399-DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR 261
 • 4-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 261
 • 40-MALİ BORÇLAR 262
 • 400-BANKA KREDİLERİ 262
 • 1-Uzun Vadeli Kredi Alındığında 262
 • 2-Uzun Vadeli Kredilerin Bir Yıl İçinde Ödenecek Anapara Ve Faizleri 262
 • 401-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 263
 • 402-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA
 • MALİYETLERİ (-) 263
 • 405-ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 264
 • 1-Nominal Bedel İle Tahvil İhraç Edildiğinde 264
 • 2-Bir Yıl İçinde Ödenecek Tahvil Anapara Borç Ve Faizleri 264
 • 407-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER 265
 • 1-Diğer Menkul Kıymet İhraç Edildiğinde 265
 • 2-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetlerin Bir Yıl İçinde Ödenecek Kısmı 266
 • 408-MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) 266
 • 1-Nominal Bedelin Altında Tahvil İhraç Edildiğinde 266
 • 2-”308-Menkul Kıymet İhraç Farkları” Hesabına Devir Yapılınca 267
 • 3-Nominal Bedelin Altında İhraç Edilen Tahvil Vadesinde Ödenince 267
 • 409-DİĞER MALİ BORÇLAR 268
 • 42-TİCARİ BORÇLAR 268
 • 420-SATICILAR 268
 • 1-Uzun Vadeli Borç Doğduğunda 269
 • 2-Uzun Vadeli Borç Kısa Vadeli Hale Geldiğinde 269
 • 421-BORÇ SENETLERİ 269
 • 1-Uzun Vadeli Senede Bağlı Borç Doğduğunda 270
 • 24
 • 2-Uzun Vadeli Senede Bağlı Borç Kısa Vadeli Hale Geldiğinde 270
 • Muhasebe Kayıt Kılavuzu
 • içindekiler
 • 422-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) 270
 • 1-Uzun Vadeli Borç Senetleri İçin Sene Sonunda Reeskont
 • Hesaplandığında 271
 • 2-İzleyen Yılda Borç Senetleri Reeskontunun Kapatılması 271
 • 426-ALINANDEPOZİTO VE TEMİNATLAR 271
 • 1-Uzun Vadeli Depozito Ve Teminat Alındığında 272
 • 2-Alınan Uzun Vadeli Depozito ve Teminat İade Edildiğinde 272
 • 3-Alman Uzun Vadeli Depozito Ve Teminatın Vadesinin Bir Yılın
 • Altına Düşmesi Halinde 272
 • 4-Alınan Depozito Ve Teminatın İade Edilmeyip Gelir Yazılması 273
 • 429-DİĞER TİCARİ BORÇLAR 273
 • -S-DİĞER BORÇLAR 273
 • 431-ORTAKLARA BORÇLAR 274
 • 1-Ortaklara Uzun Vadeli Borç Doğduğunda 274
 • 2-Ortaklara Olan Uzun Vadeli Borç Kısa Vadeli Hale Geldiğinde 274
 • 432-İŞTİRAKLERE BORÇLAR 275
 • 1-İştiraklere Uzun Vadeli Borç Doğduğunda 275
 • 2-İştiraklere Olan Uzun Vadeli Borç Kısa Vadeli Hale Geldiğinde 275
 • 433-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR 276
 • 1-Bağlı Ortaklıklara Uzun Vadeli Borç Doğduğunda 276
 • 2-Bağlı Ortaklıklara Olan Uzun Vadeli Borç Kısa Vadeli Hale
 • Geldiğinde 276
 • 436-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 277
 • 1-Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Borç Doğduğunda 277
 • 2-Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Borç Kısa Vadeli Hale Geldiğinde 277
 • 437-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) 278
 • 1-Diğer Uzun Vadeli Borç Senetleri İçin Reeskont Hesaplandığında 278
 • 2-İzleyen Yılda Diğer Uzun Vadeli Borç Senetleri Reeskontunun
 • Kapatılması 278
 • 438-KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ
 • BORÇLAR 279
 • 1-Bir Yıldan Uzun Sürede Ödenmek Üzere Borç Ertelemesi
 • Yapıldığında 279
 • 2-Ertelenen Vergilerin Vadesi Bir Yılın Altına Düştüğünde 279
 • 44-ALINAN AVANSLAR 280
 • Muhasebe Kayıt Kılavuzu İçindekiler
 • 440-ALINAN SİPARİŞ A VANSLARI. 280
 • 1-Uzun Vadeli Sipariş Avansı Alındığında 280
 • 2-Uzun Vadeli Sipariş Avansının Vadesi Bir Yılın Altına Düştüğünde 281
 • 449-ALINAN DİĞER A VANSLAR 281
 • 1-Uzun Vadeli Diğer Avans Alındığında 281
 • 2-Uzun Vadeli Diğer Avansın Vadesi Bir Yılın Altına Düştüğünde 282
 • 47-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI. 282
 • 472-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 282
 • 1-Uzun Vadeli Kıdem Tazminatı Karşılığı Ayrıldığında 282
 • 2-İzleyen Dönemde Ödenmesi Beklenen Kısmın Tespitinde 283
 • 479-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 283
 • 1-Borç ve Gider Karşılığı Doğduğunda 284
 • 2-İzleyen Dönemde Ödenmesi Beklenen Kısmın Tespitinde 284
 • 48-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 285
 • 480-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 285
 • 1-Gelecek Yıllara Ait Gelir Tahsil Edildiğinde 285
 • 2- Gelecek Yıllara Ait Gelir Kısa Vadeli Nitelik Kazandığında 285
 • 481-GİDER TAHAKKUKLARI. 286
 • 1-Gelecek Yıllarda Ödenecek Gider Tahakkuk Ettiğinde 286
 • 2-Gelecek Yıllarda Ödenecek Giderin Vadesi Bir Yılm Altına
 • Düştüğünde 286
 • 3-Tahakkuk Eden Gider İçin Ödeme Yapıldığında 287
 • 49-DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 287
 • 492-GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLECEK
 • KDV. 287
 • 493-TESİSEKATILMA PAYLARI 288
 • 1-Katılma Payı Tahakkuk Ettiğinde 289
 • 2-Tesise Katılma Payı İtfası Yapılınca 289
 • 499-DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 289
 • 1-Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Sağlandığında 290
 • 2-Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynağın Vadesi Bir Yılın Altına
 • Düştüğünde 290
 • ?.s
 • Muhasebe Kayıt Kılavuzu
 • içindekiler
 • 5-ÖZKAYNAKLAR 290
 • S -ÖDENMİŞSERMAYE 291
 • 500-SERMAYE 291
 • 1-Sermaye Taahhüt Edilince 291
 • 2-Taahhüt Edilen Sermaye Ödenince 291
 • 501-ÖDENMEMİŞ SERMA YE (-) 292
 • 502-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI 292
 • 1-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı Oluştuğunda 292
 • 2-İzleyen Dönemde Taşıma İşleminden Azalma Oluştuğunda 293
 • 3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı Sermayeye Eklendiğinde 293
 • 503-SERMA YE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-) 293
 • 1-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkı Oluştuğunda 294
 • 2-İzleyen Dönemlerde Sermaye Düzeltmesinde Olumlu Fark
 • Oluştuğunda 294
 • 52-SERMAYE YEDEKLERİ. 295
 • 520-HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ 295
 • 1-Primli Hisse Senedi Satıldığında 295
 • 2-İhraç Primi Sermayeye Eklendiğinde 296
 • 521-HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI 296
 • 522-M. D. V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI 297
 • 523-İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI 297
 • 529-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ 297
 • S4-KAR YEDEKLERİ 298
 • 540-1ASAL YEDEKLER 298
 • 1-Yasal Yedek Ayrıldığında 298
 • 541-STATÜ YEDEKLERİ 298
 • 1-Statü Yedeği Ayrıldığında. 299
 • 5 42-OL AĞ ANÜSTÜ YEDEKLER 299
 • 1-Geçmiş Yıllar Karı Olağanüstü Yedek Akçe Olarak Ayrıldığında 299
 • 2-Dönem Karı Olağanüstü Yedek Akçe Olarak Ayrıldığında 299
 • 3-Olağanüstü Yedek Akçenin Sermayeye Eklenmesi 300
 • 27
 • Muhasebe Kayıt Kılavuzu içindekiler
 • 548-DİĞER KAR YEDEKLERİ 300
 • 1-Diğer Kar Yedeği Ayrıldığında 301
 • 549-ÖZEL FONLAR 301
 • 1-Sabit Kıymet Yenileme Fonu Ayrıldığında 301
 • 2-Sabit Kıymet Yenileme Fonunun Amortisman İle Mahsubu 302
 • 57-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 303
 • 570-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 303
 • 1-Dönem Karının Geçmiş Yıllar Karma Devri 303
 • 2-Geçmiş Yıllar Karının Sermayeye Eklenmesi 303
 • 58-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 304
 • 580-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 304
 • 1-Dönem Net Zararının Geçmiş Yıllar Zararına Devri 304
 • 59-DÖNEM NET KARI (ZARARI) 304
 • 590-DÖNEM NET KARI 304
 • 1-Dönem Net Karı ve Zararı Hesabının Bakiyesinin Dönem Net Karı
 • Hesabına Devri 305
 • 591-DÖNEM NET ZARARI (-) 305
 • 1-Dönem Net Karı ve Zararı Hesabının Bakiyesinin Dönem Net Zararı
 • Hesabına Devri 305
 • 2.BÖLÜM GELİR TABLOSU HESAPLARI
 • 6-GELİR TABLOSU HESAPLARI 309
 • 60-BRÜT SATIŞLAR 309
 • 600-YURTİÇİ SATIŞLAR 310
 • 1-Yurtiçi Satış Gerçekleştiğinde 310
 • 28
 • Muhasebe Kayıt Kılavuzu
 • içindekiler
 • 2-Dönem Sonunda Yurtiçi Satışlar Hesabının Kapatılması 310
 • 601-YURTDIŞI SATIŞLAR 311
 • 1-Yurtdışı Satış Gerçekleştiğinde 311
 • 2-Yurtdışı Satışlarla İlgili Olarak Dönem İçerisinde Kur Farkı Geliri
 • Oluştuğunda 311
 • 3-Dönem Sonunda Yurtdışı Satışlar Hesabının Kapatılması 312
 • 602-DİĞER GELİRLER 312
 • 1-Diğer Gelir Elde Edildiğinde 312
 • 2-Dönem Sonunda Diğer Gelirler Hesabının Kapatılması 313
 • 61-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 313
 • 610-SATIŞTAN İADELER(-)… 313
 • 1-Satılan Mal İade Edildiğinde 314
 • 2-Dönem Sonunda Satıştan İadeler Hesabının Kapatılması 314
 • 61 İSA TIŞ İSKONTOLARI (-) 314
 • 1-Müşteriden İskonto İçin Fatura Alınınca 316
 • 2-Dönem Sonunda Satış Iskontoları Hesabının Kapatılması 316
 • 612-DİĞER İNDİRİMLER (-) 316
 • 1-Diğer İndirim Oluştuğunda 317
 • 2-Dönem Sonunda Diğer İndirimler Hesabının Kapatılması 317
 • 62-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 317
 • 620-SATILANMAMULLER MALİYETİ(-) 318
 • 1 -Maliyet Çıkarma Döneminde Satılan Mamuller Maliyetinin Tespitinde 318
 • 2-Dönem Sonunda Satılan Mamuller Maliyeti Hesabının Kapatılması 318
 • 621SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-) 319
 • 1-Maliyet Çıkarma Döneminde Satılan Ticari Mallar Maliyetinin
 • Tespitinde 319
 • 2-Dönem Sonunda Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabının Kapatılması 319
 • 622-SATILANHİZMETMALİYETİ (-) 320
 • 1-Maliyet Çıkarma Döneminde Satılan Hizmet Maliyeti Hesabına
 • Yansıtma Yapıldığında 320
 • 1.1-7/A Seçeneğinde Satılan Hizmet Maliyeti Hesabına Yansıtma
 • Yapıldığında 320
 • 1.2-7/B Seçeneğinde Satılan Hizmet Maliyeti Hesabına Yansıtma
 • Yapıldığında 320
 • 2-Dönem Sonunda Hizmet Üretim Maliyeti Hesabının Kapatılması 321
 • Muhasebe Kayıt Kılavuzu
 • içindekiler
 • 623-DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 321
 • 1-Maliyet Çıkarma Döneminde Diğer Satışların Maliyeti Tespit Edilince 321
 • 2-Dönem Sonunda Diğer Satışların Maliyeti Hesabının Kapatılması 322
 • 63-FAALİYET GİDERLERİ. 322
 • 630-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-) 322
 • 1-Aktifleştirilen Araştırma ve Geliştirme Giderleri 323
 • 1.1-Aktifleştirilen Araştırma ve Geliştirme Gideri Yapıldığında 323
 • 1.2-Dönem Sonunda Aktifleştirilen Araştırma ve Geliştirme
 • Giderinin İtfaası 323
 • 1.2.1-7/A Seçeneğinde Aktifleştirilen Araştırma ve Geliştirme
 • Giderinin İtfaası 323
 • 1.2.2-7/B Seçeneğinde Aktifleştirilen Araştırma ve Geliştirme
 • Giderinin İtfaası 324
 • 2-Aktifleştirilmeyen Araştırma ve Geliştirme Giderleri 324
 • 2.1-7/A Seçeneğinde Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabına
 • Yansıtma Yapıldığında 324
 • 2.2-7/B Seçeneğinde Araştırına ve Geliştirme Giderleri Hesabına
 • Yansıtma Yapıldığında 325
 • 3-Dönem Sonunda Araştırma ve Geliştirme Gideri Hesabının Kapatılması…. 326
 • 631-PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-) 326
 • 1-7/A Seçeneğinde Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Hesabına
 • Yansıtma Yapıldığında ‘. 327
 • 2-7/B Seçeneğinde Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Hesabına
 • Yansıtma Yapıldığında 327
 • 3-Dönem Sonunda Pazarlama Satış ve Dağıtım Gideri Hesabının
 • Kapatılması 328
 • 632-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 328
 • 1-7/A Seçeneğinde Genel Yönetim Giderleri Hesabına Yansıtma
 • Yapıldığında 329
 • 2-7/B Seçeneğinde Genel Yönetim Giderleri Hesabına Yansıtma
 • Yapıldığında 329
 • 3-Dönem Sonunda Genel Yönetim Giderleri Hesabının Kapatılması 330
 • 64-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 330
 • 640-İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ 331
 • 1-İştiraklerden Temettü Geliri Elde Edildiğinde 331
 • 2-Dönem Sonunda İştiraklerden Temettü Geliri Hesabının Kapatılması 331
 • 641-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ 331
 • Muhasebe Kayıt Kılavuzu
 • içindekiler
 • 1-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Geliri Elde Edildiğinde 332
 • 2-Dönem Sonunda Bağlı Ortaklıklardan Temettü Geliri Hesabının
 • Kapatılması 332
 • 642-FAİZ GELİRLERİ. 332
 • 1-Faiz Geliri Elde Edildiğinde 332
 • 2-Dönem Sonunda Faiz Gelirleri Hesabının Kapatılması 333
 • 643-KOMİSYON GELİRLERİ 333
 • 1-Komisyon Geliri Elde Edildiğinde 333
 • 2-Dönem Sonunda Komisyon Gelirleri Hesabının Kapatılması 334
 • 644-KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 334
 • 1-Karşılık İptal Edildiğinde 334
 • 2-Dönem Sonunda Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabının Kapatılması 334
 • 64 5-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI 335
 • 1-Menkul Kıymet Satış Karı Oluştuğunda 335
 • 2-Dönem Sonunda Menkul Kıymet Satış Karları Hesabının Kapatılması 335
 • 646-KAMBİYO KARLARI. 336
 • 1-Sene Sonu Kasa ve Banka Değerlemesinde Kambiyo Karı Oluştuğunda 336
 • 2-Sene Sonu Borçların Değerlemesinde Kambiyo Karı Oluştuğunda 336
 • 3-Sene Sonu Alacakların Değerlemesinde Kambiyo Karı Oluştuğunda 337
 • 4-Dönem Sonunda Kambiyo Karları Hesabının Kapatılması 337
 • 647-REESKONT FAİZ GELİRLERİ. 337
 • 1-Diğer Borç Senetleri İçin Reeskont Hesaplandığında 338
 • 2-Diğer Alacak Senetleri İçin Önceki Dönemde Ayrılan Reeskont
 • Kapatıldığında 338
 • 3-Dönem Sonunda Reeskont Faiz Gelirleri Hesabının Kapatılması 338
 • 648-ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI 339
 • 1-Enflasyon Düzeltmesi Kan Oluştuğunda 339
 • 2-Dönem Sonunda Enflasyon Düzeltmesi Karları Hesabının Kapatılması 340
 • 649-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 340
 • 1-Diğer Olağan Gelir Elde Edildiğinde 340
 • 2-Dönem Sonunda Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabının Kapatılması 340
 • 65-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 341
 • 652. REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-) 341
 • 1- Alacak Senetleri İçin Reeskont Hesaplandığında 341
 • 31
 • Muhasebe Kayıt Kılavuzu içindekiler
 • 2- Borç Senetleri Önceki Dönemde Ayrılan Reeskont Kapatıldığında 341
 • 3-Dönem Sonunda Reeskont Faiz Gelirleri Hesabının Kapatılması 342
 • 653-KOMİSYON GİDERLERİ (-) 342
 • 1-Komisyon Gideri Oluştuğunda 342
 • 2-Dönem Sonunda Komisyon Giderleri Hesabının Kapatılması 343
 • 654-KARŞILIK GİDERLERİ (-) 343
 • 1-Karşılık Ayrıldığında 343
 • 2-Dönem Sonunda Karşılık Giderleri Hesabının Kapatılması 343
 • 655-MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-) 344
 • 1-Menkul Kıymet Satış Zararı Oluştuğunda 344
 • 2-Dönem Sonunda Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabının Kapatılması 344
 • 656-KAMBİYO ZARARLARI (-) 345
 • 1- Kasa ve Bankanın Sene Sonu Değerlemesinde Kambiyo Zararı Oluştuğunda 345
 • 2- Borçların Sene Sonu Değerlemesinde Kambiyo Zararı Oluştuğunda 345
 • 3- Alacakların Sene Sonu Değerlemesinde Kambiyo Zararı Oluştuğunda 346
 • 4-Dönem Sonunda Kambiyo Zararları Hesabının Kapatılması 346
 • 657-REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-) 346
 • 1-Diğer Alacak Senetleri İçin Reeskont Hesaplandığında 347
 • 2-Diğer Borç Senetleri İçin Önceki Dönemde Ayrılan Reeskont
 • Kapatıldığında 347
 • 3-Dönem Sonunda Reeskont Faiz Giderleri Hesabının Kapatılması 347
 • 658-ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI (-) 348
 • 1-Eııflasyon Düzeltmesi Zararı Oluştuğunda 348
 • 2-Dönem Sonunda Enflasyon Düzeltmesi Zararları Hesabının
 • Kapatılması 348
 • 659-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 349
 • 1-Diğer Olağan Gider ve Zarar Oluştuğunda 349
 • 2-Dönem Sonunda Diğer Olağan Gider ve Zarar Hesabının Kapatılması 349
 • 66-FİNANSMAN GİDERLER (-) 350
 • 660-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) 350
 • 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderinin Sene Sonunda Yansıtması Yapılınca 350
 • 1.1-7/A Seçeneğinde Kısa Vadeli Borçlanma Giderinin Yansıtması 350
 • 1.2-7/B Seçeneğinde Kısa Vadeli Borçlanma Giderinin Yansıtması 351
 • Muhasebe Kayıt Kılavuzu
 • içindekiler
 • 2-Dönem Sonunda Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri Hesabının
 • Kapatılması 351
 • 661-UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) 351
 • 1-Uzun Vadeli Borçlanma Giderinin Sene Sonunda Yansıtması Yapılınca 352
 • 1.1-7′/A Seçeneğinde Uzun Vadeli Borçlanma Giderinin Yansıtması 352
 • 1.2-7/B Seçeneğinde Uzun Vadeli Finansman Giderinin Yansıtması 352
 • 2-Dönem Sonunda Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri Hesabının
 • Kapatılması 353
 • 6′-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR…., 353
 • 671-ÖNCEKİDÖNEM GELİR VE KARLARI. 353
 • 1-Önceki Dönem Gelir Ve Karları Oluşunca 353
 • 2-Dönem Sonunda Önceki Dönem Gelir Ve Karları Hesabının
 • Kapatılması 354
 • 679-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 354
 • 1-Diğer Olağandışı Gelir ve Kar Oluştuğunda 354
 • 2-Dönem Sonunda Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabının
 • Kapatılması 355
 • 68-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 355
 • 680-ÇALIŞMAYANKISIM GİDER VE ZARARLARI (-) 355
 • 1-Dönem Sonunda Çalışılmayan Kısım Gider ve Zarar Yansıtması
 • Yapılınca 356
 • 2-Dönem Sonunda Çalışılmayan Kısım Gider ve Zararları Hesabının
 • Kapatılması 356
 • 681-ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI(-) 357
 • 1-Önceki Dönem Gider ve Zararları Oluşunca 357
 • 2-Dönem Sonunda Önceki Dönem Gider ve Zararları Hesabının
 • Kapatılması….. 357
 • 689-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 357
 • 1-Diğer Olağandışı Gider ve Zarar Oluştuğunda 358
 • 2-Dönem Sonunda Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabının
 • Kapatılması 358
 • 69-DÖNEM NET KARI VE ZARARI. 359
 • 690-DÖNEM KARI VEYA ZARARI 359
 • 1-Gelir Hesapları Kapatılınca 359
 • 2-Gider Hesapları Kapatılınca 361
 • 33
 • I
 • Muhasebe Kayıt Kılavuzu
 • İçindekiler
 • 691-DÖNEM KARI VERGİ VE DIGER YASAL YÜKÜMLÜLÜK
 • KARŞILIKLARI^) 363
 • 1-Vergi Karşılıkları Hesaplanınca 363
 • 2-Hesap Kapatılınca 363
 • 692-DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 364
 • 1-Dönem Karı Varsa 364
 • 2-Dönem Zararı varsa 364
 • 697-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI 365
 • 1-Enflasyon Düzeltme Nedeniyle Yıllara Yaygın İnşaat Onarım
 • Maliyetlerinde Artış Olunca 366
 • 2-Enflasyon Düzeltme Nedeniyle Yıllara Yaygın İnşaat Onarım
 • Hakedişlerinde Artış Olunca 366
 • 3-Dönem Sonunda Hesap Borç Bakiyesi Veriyorsa 366
 • 4-Dönem Sonunda Hesap Alacak Bakiyesi Veriyorsa 367
 • 698-ENFLASYONDÜZELTME HESABI 367
 • 1 -Parasal Olmayan Varlık Kalemlerinin Düzeltilmesi Sonucu
 • Oluşan Artışlar 368
 • 2-Parasal Olmayan Kaynak Kalemlerinin Düzeltilmesi Sonucu
 • Oluşan Artışlar 368
 • 3-Gelir Hesaplarının Düzeltilmesi Sonucu Oluşan Artışlar 369
 • 4-Gider Hesaplarının Düzeltilmesi Sonucu Oluşan Artışlar 369
 • 5-Hesap Alacak Kalanı Veriyorsa 369
 • 6-Hesap Borç Kalanı Veriyorsa 369
 • 3.BOLUM MALİYET HESAPLARI
 • 7-MALİYET HESAPLARI 373
 • 7/A SEÇENEĞİNDE MALİYET HESAPLARI 374
 • 70-MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI 374
 • 34
 • Muhasebe Kayıt Kılavuzu içindekiler
 • GİDER HESAPLARI 375
 • GİDER YANSITMA HESAPLARI 375
 • FARK HESAPLARI 375
 • ‘O -MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI 376
 • 700-MALİYETMUHASEBESİ BAĞLANTI HESABI 376
 • 701-MALİYETMUHASEBESİ YANSITMA HESABI 376
 • 1-Giderler Tahakkuk Edince Maliyet Muhasebesi Bağlantı ve Maliyet
 • Muhasebesi Yansıtma Hesaplarının İşleyişi 377
 • 2-Maliyet Dönemi Sonunda Maliyet Muhasebesi Bağlantı ve Maliyet
 • Muhasebesi Yansıtma Hesaplarının İşleyişi 379
 • 3-Dönem Sonunda 380
 • -1-DİREKT İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ 380
 • 710-DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 380
 • 711-DİREKT İLK MADDE VE MALZEME YANSITMA HESABI 381
 • 712-DİREKT İLK MADDE VE MALZEME FİYAT FARKI 381
 • 713-DİREKT İLK MADDE VE MALZEME MİKTAR FARKI. 381
 • 1 -Fiili Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda Direkt İlk
 • Madde ve Malzeme Hesapların İşleyişi 381
 • 2-Önceden Saptanmış Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda
 • Direkt İlk Madde ve Malzeme Hesapların İşleyişi 385
 • ’2-DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ. 392
 • 720-DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HESABI 392
 • 721-DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI 392
 • 722-DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI 393
 • 723-DİREKT İŞÇİLİK SÜRE (ZAMAN) FARKLARI 393
 • 1-Fiili Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda Direkt
 • İşçilik Giderleri Hesapların İşleyişi 393
 • 2-Önceden Saptanmış Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda
 • Direkt İşçilik Giderleri Hesaplarının İşleyişi 397
 • -3-GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 403
 • 35
 • Muhasebe Kayıt Kılavuzu içindekiler
 • 730-GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 403
 • 731-GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI 404
 • 732-GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BÜTÇE FARKLARI 404
 • 733-GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VERİMLİLİK FARKLARI 404
 • 734-GENEL ÜRETİM GİDERİ KAPASİTE FARKLARI 404
 • 1-Fiili Maliyet YöntemininUygulandığı Durumlarda Genel Üretim
 • Giderleri Hesaplarının İşleyişi 405
 • 2-Önceden Saptanmış Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda
 • Genel Üretim Giderleri Hesaplarının İşleyişi 408
 • 74-HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 425
 • 740-HİZMET ÜRETİM MALİYETİ. 425
 • 741-HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI. 425
 • 742-HİZMET ÜRETİM MALİYETİ FARK HESAPLARI 425
 • 1-Fiili Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda Hizmet Üretim
 • Maliyeti Hesaplarının İşleyişi ■ 426
 • 2-Önceden Saptanmış Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda
 • Hizmet Üretim Maliyeti Hesaplarının İşleyişi 427
 • 75-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ. 432
 • 750-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ. 432
 • 751-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HESABI. 433
 • 752-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER FARKLARI 433
 • 1-Fiili Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda Araştırma ve
 • Geliştirme Giderleri Hesaplarının İşleyişi 433
 • 2-Önceden Saptanmış Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda
 • Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesaplarının İşleyişi 435
 • 76-P’AZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ 440
 • 760-PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ. 440
 • 761-PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA
 • HESABI 441
 • 7 62-P AZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ FARK HESABI 441
 • 1 -Fiili Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda Pazarlama
 • Satış ve Dağıtım Giderleri Hesaplarının İşleyişi 441
 • 2-Önceden Saptanmış Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda
 • Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesaplarının İşleyişi 443
 • 36
 • Muhasebe Kayıt Kılavuzu
 • içindekiler
 • “-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 448
 • 770-GENELYÖNETİM GİDERLERİ. 448
 • 771-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI. 449
 • 772-GENEL YÖNETİM GİDER FARKLARI HESABI 449
 • 1-Fiili Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda Genel Yönetim
 • Giderleri Hesaplarının İşleyişi 449
 • 2-Önceden Saptanmış Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda
 • Genel Yönetim Giderleri Hesaplarının İşleyişi 451
 • ‘i-FİNANSMAN GİDERLERİ 456
 • SO-FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI 456
 • Sİ-FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI 457
 • -82-FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HESABI 457
 • 1-Fiili Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda Finansman
 • Giderleri Hesaplarının İşleyişi 457
 • 2-Önceden Saptanmış Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda
 • Finansman Giderleri Hesaplarının İşleyişi 459
 • >-9 GİDER ÇEŞİTLERİ 464
 • O-Ilk Madde ve Malzeme Giderleri 465
 • 1-Işçi Ücret ve Giderleri 465
 • 2-Memur Ücret ve Giderleri.. 465
 • 3-Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 465
 • 4-Çeşitli Giderler 466
 • 5-Vergi, Resim ve Harçlar 466
 • 6-Amortismanlar ve Tükenme Payları 466
 • 7-Finansmaıı Giderleri 466
 • 10-99 GİDER YERLERİ 467
 • - B SEÇENEĞİNDE MALİYET HESAPLARI 468
 • ’9-GİDER ÇEŞİTLERİ 468
 • 790-İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 468
 • 1- İlk Madde Malzeme Kullanımı Gerçekleştiğinde 468
 • 2-Gider ve Yansıtma Hesaplarının Karşılıklı Kapatılmasında 469
 • 37
 • Muhasebe Kayıt Kılavuzu içindekiler
 • 791-İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ 469
 • 1 -İşçi Ücret ve Gideri Tahakkuk Edince 469
 • 2-Gider Ve Yansıtma Hesapları Karşılıklı Kapatılınca 470
 • 792-MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ. 470
 • 1-Memur Ücret ve Gideri Tahakkuk Edince 470
 • 2-Gider Ve Yansıtma Hesaplan Karşılıklı Kapatılınca 470
 • 793-DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER 471
 • 1-Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Gideri Tahakkuk Edince 471
 • 2-Gider Ve Yansıtma Hesapları Karşılıklı Kapatılınca 471
 • 794-ÇEŞİTLİ GİDERLER 472
 • 1-Çeşitli Gider Tahakkuk Edince 472
 • 2-Gider Ve Yansıtma Hesapları Karşılıklı Kapatılınca 472
 • 795-VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 472
 • 1-Vergi Resim Harç Gideri Tahakkuk Edince 472
 • 2-Gider Ve Yansıtma Hesapları Karşılıklı Kapatılınca 473
 • 796-AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI 473
 • 1-Amortisman ve Tükenme Paylan Hesaplanınca 473
 • 2-Gider Ve Yansıtma Hesapları Karşılıklı Kapatılınca 473
 • 797-FİNANSMAN GİDERLERİ 474
 • 1-Finansman Giderleri Tahakkuk Edince 474
 • 2-Gider Ve Yansıtma Hesapları Karşılıklı Kapatılınca 474
 • 798-GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESAPLARI 475
 • 1-Üretim ve Hizmet İşletmelerinde 475
 • 1.1-Gider Çeşitlerinin Fonksiyonlarına Göre Dağılımı 475
 • 1.2-Üretim Maliyeti Hesabının İlgili Hesaplara Devri 476
 • 1.2.1-Üretim İşletmelerinde Yarı Mamuller Ve Mamullere Devri 476
 • 1.2.2-Hizmet İşletmelerinde Satılan Hizmet Maliyetine Devri 477
 • 1.3-Gider ve Yansıtma Hesaplarının Karşılıklı Kapatılması 477
 • 2-Ticaret İşletmelerinde 477
 • 2.1-Gider Çeşitlerinin Fonksiyonlarına Göre Dağılımı 477
 • 2.2-Gider ve Yansıtma Hesaplarının Karşılıklı Kapatılması 479
 • 799-ÜRETİM MALİYET HESABI 479