Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Maliyet Muhasebesi

Maliyet Muhasebesi

Prof. Dr. Vasfi Haftacı


Baskı Tarihi: Ağustos 2013
Sayfa Sayısı: 428
Fiyatı: 22 TL
İndirimli Fiyatı:22 TL (Kdv Dahil)
Adet : Sepete Ekle Hemen Al
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

Maliyet Muhasebesi Kitabı, Prof. Dr. Vasfi Haftacı tarafından bu alanda merak edilen ve öğrenilmesi gereken konu başlıkları ele alınarak yazılmış bir kitaptır. Siz okurların yoğun ilgisinden dolayı güncellenerek Maliyet Muhasebesi Kitabının yeni basımı yapılmıştır. Maliyet Muhasebesi Kitabından konu ile ilgili merakınızı gidermeniz ve en üst seviyede faydalanmanız dileğiyle…

ÖNSÖZ

DOKUZUNCU BASKIYA ÖNSÖZ

I. ve II. Baskıları Maloluş Muhasebesi, diğer baskıları Maliyet Muhasebesi adıyla sunulan bu kitap, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İşletme ve İktisat bölümlerinde okutulan Maliyet Muhasebesi dersinin ana konularını içerir.

Bu kitabın amacı, özellikle İşletme ve İktisat bilimleri üzerine öğrenim yapan geleceğin işletmeci, iktisatçı ve muhasebecisi olan öğrencilere maliyet muhasebe­si kapsamına giren temel konularda toplu ve uygulanabilir bilgiler vermektir.

Bu amacı gerçekleştirmek için ilkin temel kavramlar üzerinde durulmuş, daha sonra sırası ile maliyet türlerini hesaplama, maliyet yerlerini hesaplama ve maliyet yüklemlerini hesaplama ele alınmış, standart maliyet, faaliyet giderleri 7/B seçe­neğinin işleyişi ve sonuç bölümü ile birlikte konular tamamlanmıştır.

Kitabın bu dokuzuncu baskısında, sekizinci baskı basım hatalarının düzeltimi yapılmış, bölümlere ilişkin test soruları alt bölümü gözden geçirilmiş, malzeme ve işçilik kesimlerine kimi küçük ekler yapılmış, bunun dışında kitabın yapı dü­zenine dokunulmamıştır.

Bu baskının düzeltim ve sayfa düzenlemelerini yapan Yrd. Doç. Dr. A. Cemkut Badem ve basımda emeği geçenlere en içten teşekkürlerimi sunarken kitabın ilgi duyanlara, öğrencilere ve muhasebe meslek mensuplarına yararlı olmasını dile­rim.

Prof.Dr. Vasfi HAFTACI İzmit, 2013

 

İÇİNDEKİLER

 

 • o. SUNUŞ I-XXII
 • 0. İÇİNDEKİLER V
 • 1. KISALTMALAR XIX
 • 2. VIII. BASKIYA ÖNSÖZ XXI
 • I. TEMEL KAVRAMLAR 1
 • 10.MUHASEBE-İŞLEM -İŞLETME MUHASEBESİ 1
 • İOO.MUHASEBE 1
 • 100.0. Açıklam a 1
 • 100.1. İşletme Ekonomisi Açısından Muhasebe 1
 • 100.2.Sistem Açısından Muhasebe 2
 • 101. İŞLEM MUHASEBESİ 2
 • 101.0. Açıklam a 2
 • 101.1. Belgelerin Düzenlenmesi 3
 • 101.2. Hesapların Tutulması 3
 • 101.3.Sonuç Çıkarma 4
 • 102. İŞLETME MUHASEBESİ 5
 • 102.0. Açıklama 5
 • 102.1. Maliyet Muhasebesi 6
 • 102.2. İşletmenin Ölçümlenmesi 9
 • 102.3. Planlama Hesapları 11
 • II. KURUM-İŞLETME-SANAYİ İŞLETMESİ 12
 • 110. KURU M 12
 • 111. İŞLETM E 13
 • 112.SANAYİ İŞLETMESİ 14
 • 12. GEREKSİNME-MAL-HİZMET 15
 • 120. GEREKSİNM E 15
 • 121. MA L 16
 • 122. HİZME T 17
 • 13. ÜRETİM VE ÜRETİM ÖĞELERİ 18
 • 130. ÜRETÎ M 18
 • 131. ÜRETİM ÖĞELERİ 20
 • 131.0. Açıklam a 20
 • 131.1. Eme k 20
 • 131.2.Sermaye 21
 • 131.3. Doğ a 22
 • 131.4. Girişimc i 23
 • 131.5. Teknoloj i 23
 • 132. ÜRETİM ÖĞELERİ – ÜRETİM SONUCU İLİŞKİSİ 25
 • 14. GİDER VE GİDER TÜRLERİ 26
 • 140. GİDER KAVRAMI 26
 • 141. HESAP PLANI VE GİDER TÜRLERİ 26
 • 141.0. Açıklam a 26
 • 141.1. Maliyet Hesap Sınıfı 7/A Seçeneği 28
 • 141.2. Maliyet Hesap Sınıfı 7/B Seçeneği 29
 • 142. DOĞAL NİTELİK AÇISINDAN GİDERLER 30
 • 142.0. Açıklam a 30
 • 142.1. Malzeme Giderleri 30
 • 142.2. Emek Giderleri 30
 • 142.3. Dışedim Giderleri 31
 • 142.4.Sermaye Giderleri 31
 • 142.5. Başka Giderler 31
 • 143. DÖNEM AÇISINDAN GİDERLER 31
 • 143.0. Açıklama 31
 • 143.1. Dönem Giderleri 32
 • 143.2. Dönemdışı Giderler 33
 • 144. ÜRETİME ETKİ AÇISINDAN GİDERLER 35
 • 144.0. Açıklam a 35
 • 144.1. Üretim Giderleri 35
 • 144.2. Üretime Etkisiz Giderler 35
 • 145. GİDER TÜRLERİNİ AYIKLAMA 36
 • 15. MALİYET VE MALİYET TÜRLERİ 37
 • 150. MALİYET KAVRAMI 37
 • 151. YAS AL İŞLEM AÇISINDAN MALİYETLER 38
 • 151.0. Açıklama 38
 • 151.1 .Temel Maliyet 38
 • 151.2. Ek Maliyet 39
 • 151.3. Tüm Maliyet 40
 • 152. DOĞAL NİTELİK AÇISINDAN MALİYETLER 40
 • 152.0. Açıklama 40
 • 152.1 .Malzeme Maliyeti 41
 • 152.2. İşçilik Maliyeti 41
 • 152.3. Dışedim Maliyeti 42
 • 152.4.Sermaye Maliyeti 43
 • 152.5. Başka Maliyetler 43
 • 153. KAPASİTEDEN YARARLANMA AÇISINDAN MALİYETLER 43
 • 153.0. Kapasite Kavramı 43
 • 153.1. Kuramsal Kapasite 45
 • 153.2. Pratik Kapasite 46
 • 153.3. Beklenen Kapasite 46
 • 153.4.Optimum Kapasite 47
 • 153.5. Yararlanma Oranı 48
 • 153.6.Sabit Maliyetler 50
 • 153.7. Değişken Maliyetler 51
 • 154. BAŞABAŞ NOKTASI İNCELEMESİ 55
 • 154.0. Açıklam a 55
 • 154.1. Formül ve Grafik Yardımıyla Başabaş Noktası 56
 • 154.2. Katkı Payı Yaklaşımıyla BBN 56
 • 154.3. Eşitlik Yardımıyla BBN 57
 • 154.4. Değişkenlerdeki Değişmelerin Etkisi 57
 • 154.5. Arzulanan Kâr İçin Gerekli Miktar 58
 • 154.6.Satışların Karışımı ve BBN 59
 • 154.7. Güven Marjı ve Güven Marjı Oranı 60
 • 154.8. Kritik Nokta 61
 • 155. YÜKLETİLEBİLME AÇISINDAN MALİYETLER 63
 • 155.0. Açıklama 63
 • 155.1. Ayrık Maliyet 63
 • 155.2.Ortak Maliyet 63
 • 155.3. Doğruca Maliyet 64
 • 155.4. Dolaylı Maliyet 64
 • 156. İŞLETME İŞLEVLERİ AÇISINDAN MALİYETLER 65
 • 156.0. Açıklama 65
 • 156.1. Alış Maliyeti 65
 • 156.2. Dış Alış Maliyeti 67
 • 156.3. İşleme (Paketleme) Maliyeti 69
 • 156.4. Üretim Maliyeti 70
 • 156.5.Satış Maliyeti 71
 • 156.6. İşlevler Açısından Başka Maliyetler 74
 • 16. HASILAT VE HASILAT TÜRLERİ 74
 • 160. GENEL AÇIKLAMA 74
 • 161. HESAP PLANI VE HASILAT TÜRLERİ 76
 • 162. DÖNEM AÇISINDAN HASILAT TÜRLERİ 77
 • 17. KÂR VE ZARAR KAVRAMLARI 79
 • 170. GENEL AÇIKLAMA 79
 • 171. HESAP PLANI VE KÂR TÜRLERİ 80
 • 172. HESAP PLANI VE ZARAR TÜRLERİ 81
 • 2. MALİYET TÜRLERİNİ HESAPLAMA 83
 • 20. GENEL BAKIŞ 83
 • 21. MALZEME MALİYETİNİ HESAPLAMA 83
 • 210. GENEL AÇIKLAMA 83
 • 211. MALZEME TÜRLERİNİ BELİRLEME 83
 • 211.0. Açıklama 83
 • 211.1 .Hammaddeler 84
 • 211.2. Yardımcı Maddeler 84
 • 211.3. İşletme Malzemesi 85
 • 212. MALZEME MİKTARINI ÖLÇME 85
 • 212.0. Açıklam a 85
 • 212.1. En Uygun Alım Miktarını Ölçme 86
 • 212.2. En Uygun Alım Miktarına İlişkin Genel Değerleme 93
 • 212.3. En Uygun Stok Miktarını Ölçme 93
 • 212.4.Stok Miktarını İzleme Yöntemleri 95
 • 212.5. Malzeme Miktar Muhasebesi 98
 • 213. MALZEME MALİYETİNİ BELİRLEME 102
 • 213.0. Açıklam a 102
 • 213.1. Malzeme Alış Maliyetini Belirleme 102
 • 213.2. Aralıklı Denkleştirme ile Malzeme Maliyetini Belirleme 103
 • 213.3.Sürekli Denkleştirme İle Malzeme Maliyetini Belirleme 104
 • 213.4. Malzeme Maliyetini Muhasebeye İşleme 106
 • 214. MALZEME DEĞERLEME YÖNTEMLERİ 107
 • 214.0. Açıklama 107
 • 214.1.Ortalama Fiyatla Değerleme 108
 • 214.2.Standart Fiyatla Değerleme 110
 • 214.3.Saymaca Parti Fiyatı İle Değerleme 112
 • 214.4. Gerçek Parti Fiyatı İle Değerleme 114
 • 214.5. Yöntemlerin Genel Değerlemesi 115
 • 215. TAM ZAMANINDA ÜRETİM 115
 • 215.0. Açıklama 115
 • 215.1. Tam Zamanında Üretimin Tanımı ve Amaçlan 116
 • 215.2. İsrafın Ortadan Kaldırılması 116
 • 215.3. Tam Zamanında Üretimde Satınalma 117
 • 22. İŞÇİLİK MALİYETİNİ HESAPLAMA 118
 • 220. GENEL AÇIKLAMA 118
 • 221. İŞÇİLİK TÜRLERİNİ BELİRLEME 119
 • 221.0. Açıklama 119
 • 221.1. Dolaysız İşçilik 120
 • 221.2. Dolaylı İşçilik 120
 • 222. İŞÇİLİK ZAMANINI ÖLÇME 121
 • 222.0. Açıklam a 121
 • 222.1. İşletmede Bulunulan Zamanı Ölçme 122
 • 222.2. İşletmede Çalışılan Zamanı Ölçme 123
 • 223. İŞÇİLİK TUTARINI BELİRLEME 126
 • 223.0. Açıklam a 126
 • 223.1. Zamana Göre Ücret 127
 • 223.2. Parça Başına (Akord) Ücret 128
 • 223.3. Primli Ücret Yöntemleri 132
 • 223.4. Öğrenme Eğrisi 136
 • 224. İŞÇİLİK MALİYETİNİ MAMULLERE YÜKLEME 137
 • 224.0. Açıklama 137
 • 224.1. İşçilik Maliyetini Muhasebeye İşleme 138
 • 225. İŞÇİLİK MALİYETİNİN ÖZEL SORUNLARI 138
 • 225.0. Açıklama 138
 • 225.1. Boş Geçen Zaman Karşılığı Ödenen Ücretler 139
 • 225.2.SSK İşveren Payı 140
 • 225.3. Fazla Çalışma Zamları 141
 • 225.4. İzin, Tatil ve İkramiye Ödemeleri 141
 • 225.5. Kıdem Tazminatları 142
 • 225.6. Başka İşçilik Maliyetleri 143
 • 23. GENEL ÜRETİM GİDERLERİNİ HESAPLAMA 144
 • 230. GENEL AÇIKLAMA 144
 • 231. GENEL ÜRETİM GİDERİ TÜRLERİ 145
 • 231.0. Açıklama 145
 • 231.1. Bakım – Onarım Giderleri 145
 • 231.2. Enerji Giderleri 146
 • 231.3. Vergi, Resim ve Harçlar 146
 • 231.4. Sigorta Giderleri 147
 • 231.5. Amortismanlar 148
 • 231.6. Faiz Giderleri 150
 • 232. GENEL ÜRETİM GİDERİ BÜTÇELEMESİ 151
 • 232.0. Açıklam a 151
 • 232.1. Bütçelemeye İlişkin Örnek 152
 • 232.2. Esnek Bütçeleme 153
 • 233. YÜKLEME ORANLARINI HESAPLAMA 156
 • 233.0. Açıklama 156
 • 233.1. Üretim Miktarına Göre GÜG Yükleme Oranı 156
 • 233.2. Hammadde Maliyetine Göre GÜG Yükleme Oram 157
 • 233.3. İşçilik Maliyetine Göre GÜG Yükleme Oranı 157
 • 233.4. İlk Maliyete Göre GÜG Yükleme Oranı 157
 • 233.5. Dolaysız İşçilik Saatine Göre GÜG Yükleme Oranı 158
 • 233.6. Makine Saatine Göre Yükleme Oram 158
 • 234. YÜKLEME ORANLARININ YORUMLANMASI 158
 • 234.0. Açıklama 158
 • 234.1. Üretim Miktarına Göre Yorumlama 158
 • 234.2. Hammadde Maliyetine Göre Yorumlama 159
 • 234.3. Dolaysız İşçilik Maliyetine Göre Yorumlama 159
 • 234.4. İlk Maliyete Göre Yorumlama 159
 • 234.5. Dolaysız İşçilik Saatine Göre Yorumlama 159
 • 234.6. Makine Saatine Göre Yorumlama 160
 • 235. GÜG PAYI HESAPLAMASI 160
 • 235.0. Açıklam a 160
 • 235.1. Üretim Miktarına Göre GÜG Payı 160
 • 235.2. Hammadde Maliyetine Göre GÜG Payı 161
 • 235.3. Dolaysız İşçilik Maliyetine Göre GÜG Payı 161
 • 235.4. İlk Maliyete Göre GÜG Payı 161
 • 235.5. Dolaysız İşçilik Saatine Göre GÜG Payı 161
 • 235.6. Makine Saatine Göre GÜG Payı 161
 • 236. ÜRETİM MALİYETİNİN HESAPLANMASI 162
 • 236.0. Açıklam a 162
 • 236.1. Üretim Miktarına Göre Üretim Maliyeti 162
 • 236.2. Hammadde Maliyetine Göre Üretim Maliyeti 162
 • 236.3. Dolaysız İşçilik Maliyetine Göre Üretim Maliyeti 163
 • 236.4. İlk Maliyete Göre Üretim Maliyeti 163
 • 236.5. Dolaysız İşçilik Saatine Göre Üretim Maliyeti 163
 • 236.6. Makine Saatine Göre Üretim Maliyeti 164
 • 237. GÜG FARKLARININ KAPATILMASI 164
 • 237.0. Açıklam a 164
 • 237.1. Fazla Yüklenen GÜG Farkının Kapatılması 165
 • 237.2. Eksik Yüklenen GÜG Farkının Kapatılması 166
 • 238. YÜKLEME ORANININ DÖNEM İÇİNDE DEĞİŞMESİ 167
 • 239. FARKLI YÜKLEME ORANLARININ KULLANILMASI 168
 • 3. MALİYET YERLERİNİ HESAPLAMA 171
 • 30. GENEL BAKIŞ 171
 • 31. YETKİ VE SORUMLULUK MERKEZİ 171
 • 310. GENEL AÇIKLAMA 171
 • 311. GENEL YETKİ VE SORUMLULUK MERKEZİ 172
 • 312. MALZEME YETKİ VE SORUMLULUK MERKEZİ 172
 • 313. ÜRETİM YETKİ VE SORUMLULUK MERKEZİ 173
 • 314. AR – GE YETKİ VE SORUMLULUK MERKEZİ 174
 • 315. YÖNETİM YETKİ VE SORUMLULUK MERKEZİ 175
 • 316. SÜRÜM YETKİ VE SORUMLULUK MERKEZİ 175
 • 32. MALİYET YERLERİNİ BELİRLEME 176
 • 320. GENEL AÇIKLAMA 176
 • 321. MALİYET YERLERİNİ BELİRLEME AMAÇLARI 176
 • 322. MALİYET YERLERİNİ BELİRLEME ETMENLERİ 177
 • 322.0. Açıklam a 177
 • 322.1. İşletme Büyüklüğü 177
 • 322.2. İşkolu Türü 177
 • 322.3. Üretimin Yerleşim Düzeni 178
 • 322.4. Üretim Koşullarının Benzerliği 178
 • 322.5. Yetki ve Sorumlulukların Dağılımı 178
 • 322.6. En Uygun Maliyet Yeri Sayısı 179
 • 323. TEKDÜZEN HESAP PLANI VE MALİYET YERLERİ 179
 • 323.0. Açıklam a 179
 • 323.1. Esas Üretim Maliyet Yerleri 180
 • 323.2. Yardımcı Üretim Maliyet Yerleri 180
 • 323.3. Yardımcı Hizmet Maliyet Yerleri 181
 • 323.4. Üretim Yerleri Yönetimi Maliyet Yerleri 182
 • 324. MALİYET YERLERİ PLANI 182
 • 33. ORTAK MALİYETLERİN DAĞITILMASI 184
 • 330. GENEL AÇIKLAMA 184
 • 331. MALİYET DAĞITIM TABLOSU 185
 • 332. MALİYET DAĞITIM ANAHTARLARI 186
 • 333. DAĞITIM VERİLERİ TABLOSU 187
 • 334. MALİYET YERLERİNE I. DAĞITIM 188
 • 334.0. Açıklama 188
 • 334.1. Gürbey İşletmesi I. Dağıtım 188
 • 34. MALİYET YERLERİNE II. DAĞITIM 189
 • 340. GENEL AÇIKLAMA 189
 • 341. DOĞRUDAN DAĞITIM YÖNTEMİ 190
 • 341.0. Açıklama 190
 • 341.1. Gürbey İşletmesi II. Dağıtım 191
 • 341.2. Bilbey İşletmesi II. Dağıtım 193
 • 342. KADEMELİ DAĞITIM YÖNTEMİ 194
 • 342.0. Açıklam a 194
 • 342.1. Gürbey İşletmesi II. Dağıtım 195
 • 342.2. Zorbey İşletmesi II. Dağıtım 198
 • 343. PLANLI DAĞITIM YÖNTEMİ 199
 • 343.0. Açıklam a 199
 • 343.1. Te – San İşletmesi II. Dağıtım 200
 • 344. MATEMATİK DAĞITIM YÖNTEMİ 202
 • 344.0. Açıklama 202
 • 344.1. İlbey İşletmesi II. Dağıtım Denklem Tekniği 203
 • 344.2. İlbey İşletmesi II Dağıtım Determinant Tekniği 204
 • 344.3. Deniz İşletmesi II. Dağıtım Determinant Tekniği 206
 • 345. ÇAPRAZ DAĞITIM YÖNTEMİ 209
 • 345.0. Açıklama 209
 • 345.1. Akın İşletmesi II. Dağıtım 209
 • 35. MALİYET YERLERİNDEN III.DAĞITIM 211
 • 350. GENEL AÇIKLAMA 211
 • 351. GÜRBEY İŞLETMESİ III.DAĞITIM 211
 • 352. ZORBEY İŞLETMESİ III.DAĞITIM 212
 • 353. İLBEY İŞLETMESİ III.DAĞITIM 213
 • 354. III.DAĞITIMIN ÖZEL SORUNLARI 215
 • 354.0. Açıklam a 215
 • 354.1. Geçici Olarak Üretim Yapılmaması 215
 • 354.2. Yapısal Olarak Üretim Yapılmaması 215
 • 355. DAĞITIM SONUÇLARININ MUHASEBEYE İŞLENMESİ 217
 • 36. FAALİYET TABANLI MALİYETLEME 221
 • 360. GENEL AÇIKLAMA 221
 • 361. FAALİYET TABANLI MALİYETLEME GEREKLİLİĞİ 222
 • 362. FAALİYET TABANLI MALİYETLEMENİN TEMELLERİ 222
 • 363. FTM YÖNTEMİNİN OLUŞTURULMASI 223
 • 364. ÇALIŞANLARIN EĞİTİLMESİ 223
 • 365. FAALİYETLERİN BELİRLENMESİ 224
 • 366. FAALİYET MALİYETLERİNİN İZLENMESİ 224
 • 367. MALİYET ETKENLERİNİN BELİRLENMESİ 225
 • 368. MALİYET DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 225
 • 369. FTM-GELENEKSEL YÖNTEM KARŞILAŞTIRMASI 227
 • 4. MALİYET YÜKLEMLERİNİ HESAPLAMA 229
 • 40. MALİYET YÜKLEMLERİ 229
 • 41. TOPLAM VE BİRİM MALİYETİ HESAPLAMA 230
 • 410. TOPLAM MALİYETİ HESAPLAMA 230
 • 411. BİRİM MALİYETİ HESAPLAMA 231
 • 42.SİPARİŞ MALİYETİ YÖNTEMİ 232
 • 420. GENEL AÇIKLAMA 232
 • 421. HAMMADDELERİ İZLEME 234
 • 422. DOLAYSIZ İŞÇİLİĞİ İZLEME 234
 • 423. GENEL ÜRETİM GİDERLERİNİ İZLEME 235
 • 424. UYGULANDIĞI İŞKOLLARI 235
 • 425.SİPARİŞ MALİYETİNDE FİRE 235
 • 426.UYGULAMAYA İLİŞKİN ÖRNEKLER 236
 • 43.SAFHA MALİYETİ YÖNTEMİ 243
 • 430.GENEL AÇIKLAMA 243
 • 431 .EŞDEĞER BİRİMLER SORUNU 247
 • 431.0. Açıklama 247
 • 431.1. XSanayi İşletmesi 249
 • 431.2. Y Sanayi İşletmesi 251
 • 432.SAFHA MALİYETİ FİFO YÖNTEMİ 251
 • 432.0. Açıklam a 251
 • 432.1. Rey Sanayi İşletmesi 252
 • 432.2. Feyiz Sanayi İşletmesi 254
 • 432.3. Çimenli Sanayi İşletmesi 257
 • 432.4. Maliyet Sonuçlarım Muhasebeye İşleme 262
 • 433.SAFHA MALİYETİ ORTALAMA YÖNTEM 264
 • 433.0. Açıklama 264
 • 433.1. Birer Sanayi İşletmesi 265
 • 433.2. Gürer Sanayi İşletmesi 266
 • 434.SAFHA MALİYETİ LİFO YÖNTEMİ 268
 • 434.0. Açıklama 268
 • 434.1. Z Sanayi İşletmesi Örneği 268
 • 435.SAFHA MALİYETİNDE FİRE 270
 • 435.0. Açıklama 270
 • 435.1.Safha Maliyeti FIFO Yöntemi Fireli Örnek 271
 • 435.2.Safha Maliyeti Ortalama Yöntem Fireli Örnek 273
 • 435.3. Normal ve Anormal Fire Ayırımı 276
 • 436.BİRDEN ÇOK MAMULÜN BİRLİKTE ÜRETİLMESİ 281
 • 436.0. Açıklam a 281
 • 436.1. Per Sanayi İşletmesi Örneği 281
 • 44. BİRLEŞİK ÜRETİM 283
 • 440. GENEL AÇIKLAMA 283
 • 441. AYIRIM NOKTASI 284
 • 442. ÜRETİM MİKTARINA GÖRE PAYLAŞTIRMA 285
 • 442.0. Açıklama 285
 • 442.1 .Basit Bölme Yöntemi 285
 • 442.2 Katsayılı Bölme Yöntemi 286
 • 443.SATIŞ HASILATINA GÖRE PAYLAŞTIRMA 287
 • 443.0. Açıklam a 287
 • 443.1. Brüt Satış Hasılatı Yöntemi 287
 • 443.2. Net Satış Hasılatı Yöntemi 288
 • 443.3. Ayarlanmış Satış Hasılatı Yöntemi 288 443.4.Satış Hasılatına Göre Kuramsal Ortalama Maliyet 290
 • 444. ANA VE YAN MAMULLERE PAYLAŞTIRMA 291
 • 444.0. Açıklama 291
 • 444.1. Artakalan Tutarlarla Paylaştırma Yöntemi 291
 • 444.2. Eşdeğer Sayılarla Paylaştırma Yöntemi 292
 • 445. BİRLEŞİK ÜRETİM VE GELİR TABLOSU 293
 • 445.0. Açıklam a 293
 • 445.1. Hasılatı Olağan Gelir ve Kârlar İçinde Gösterme 295
 • 445.2. Hasılatı Brüt Satışlar İçinde Gösterme 296
 • 445.3. Hasılatı SMM’den İndirme 297
 • 445.4. Hasılatı Üretim Maliyetinden İndirme 297
 • 446. BİRLEŞİK MALİYET VE İŞLETME KARARLARI 299
 • 45. KUSURLU VE BOZUK ÜRETİM 301
 • 450. GENEL AÇIKLAMA 301
 • 451. KUSURLU ÜRETİMDE MALİYETİ HESAPLAMA 302
 • 452. BOZUK ÜRETİMDE MALİYETİ HESAPLAMA 304
 • 453. ÜRETİM ARTIKLARI 305
 • 453.0. Açıklama 305
 • 453.1. Artık Maliyetinin Hesaplanması 305
 • 453.2. Artıkların Muhasebeye İşlenmesi 306
 • 46. İMALAT DEFTERİ 308
 • 460. İMALAT DEFTERİNE İLİŞKİN YASAL HÜKÜMLER 308
 • 461. İM AL AT DEFTERİNİN ŞEKLİ 310
 • 462. İMALAT DEFTERİ UYGULAMASI 313
 • 5.STANDART MALİYETLEME 317
 • 50. GENEL BAKIŞ 317
 • 51. STANDART MALİYET YÖNTEMİ 318
 • 510. STANDART MALİYET KAVRAMI 318
 • 511. YÖNTEMİN YARAR VE GÜÇLÜKLERİ 318
 • 512. YÖNTEMİN OLUŞTURULMASI 319
 • 513. YÖNTEMİN UYGULANMASI 320
 • 514. STANDARTLARIN BELİRLENMESİ 321
 • 514.0. Açıklama 321
 • 514.1. Standartların Belirlenmesinde İzlenecek Sıra 322
 • 58. GÜG SAPMALARININ İNCELENMESİ 349
 • 580. GENEL AÇIKLAMA 349
 • 581. TOPLAM GÜG SAPMA İNCELEMESİ 350
 • 582. DEĞİŞKEN GÜG SAPMA İNCELEMESİ 351
 • 583. SABİT GÜG SAPMA İNCELEMESİ 354
 • 584. GÜG SAPMALARININ NEDENLERİ 357
 • 59. SAPMALARIN MUHASEBEYE İŞLENMESİ 358
 • 590. GENEL AÇIKLAMA 358
 • 591. HAMMADDE SAPMASI 358
 • 592. DOLAYSIZ İŞÇİLİK SAPMASI 360
 • 593. GÜG SAPMASI 361
 • 594. SAPMALARA İLİŞKİN TOPLU ÖRNEK 363
 • 595. SAPMALARIN GİDERİLMESİ 364
 • 6. FAALİYET GİDERLERİ VE 7/B SEÇENEĞİ 367
 • 60. GENEL BAKIŞ 367
 • 61. AR-GE GİDERLERİ 367
 • 610. GENEL AÇIKLAMA 367
 • 611. AR-GE GİDERİ HESAPLARI 368
 • 611.0. Açıklama 368
 • 611.1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 368
 • 611.2. Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı 368
 • 611.3. Araştırma ve Geliştirme Gider Farkları 369
 • 612. AR-GE GİDERLERİNE İLİŞKİN ÖRNEK 369
 • 613. AR-GE GÎDER FARKLARI 370
 • 62. PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ 371
 • 620. GENEL AÇIKLAMA 371
 • 621. PSD GİDERİ HESAPLARI 372
 • 621.0. Açıklama 372
 • 621.1. Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri Hesabı 372
 • 621.2. Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı 372
 • 621.3. Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı 372
 • 622. PSD GİDERLERİNE İLİŞKİN ÖRNEK 373
 • 623. PSD GİDER FARKLARI 373
 • : I?: HESAPLARI 376
 • - V«ang 376
 • - – I—”_~oısı= Gıierleri Yansıtma Hesabı 376
 • i jgrre r.tz^r. Gıier Farkları Hesabı 377
 • - 1 IE II VI NETİM GİDERLERİNE İLİŞKİN ÖRNEK 377
 • -:; 3Z:-_Z1 YC NETİM GİDER FARKLARI 377
 • r— ENANSNLAN GİDERLERİ 379
 • rV GENEL AÇIKLAMA 379
 • FİNANSMAN GİDERİ HESAPLARI 379
 • f41.0. Açıklama 379
 • 641.1. Finansman Giderleri 379
 • 641.2. Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı 380
 • 641.3. Finansman Giderleri Fark Hesabı 380
 • 642. FİNANSMAN GİDERLERİNE İLİŞKİN ÖRNEK 380
 • 643. FİNANSMAN GİDER FARKLARI 381
 • 65. 7/B SEÇENEĞİNİN İŞLEYİŞİ 382
 • 650. GENEL AÇIKLAMA 382
 • 651. 7/B HESAPLARI 382
 • 652. 7/B SEÇENEĞİNDE HESAPLARIN İŞLEYİŞİ 384
 • 653. 7/B MALİYET DAĞITIM TABLOSU 386
 • 654. 7/B SEÇENEĞİ HESAPLARININ KAPATILMASI 388
 • 7. SONUÇ 389
 • 70. ÖZETLEME 389
 • 71. SONSÖZ 391
 • 72. BÖLÜMLERE İLİŞKİN TEST SORULARI 392
 • 720. GENEL AÇIKLAMA 392
 • 721. TEMEL KAVRAMLAR 392
 • 722. MALİYET TÜRLERİNİ HESAPLAMA 397
 • 723. MALİYET YERLERİNİ HESAPLAMA 402
 • 724. MALİYET YÜKLEMLERİNİ HESAPLAMA 406
 • 725. STANDART MALİYETLEME 414
 • 726 FAALİYET GİDERLERİ VE 7/B SEÇENEĞİ 417
 • 73. COST ACCOUNTING TERMS 419
 • 74. YARARLANILAN KAYNAKLAR 424
 • 75. YAZARIN YAYINLANMIŞ KİTAPLARI 426