Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Mali Suçlar Hukuku

Mali Suçlar Hukuku

Av. Ömer Gören


Baskı Tarihi: Haziran 2012
Sayfa Sayısı: 352
Fiyatı: 40 TL
İndirimli Fiyatı:39 TL (Kdv Dahil)
SİTEMİZDE GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR!
(Şu an için sitemizden sipariş alınamamaktadır.)
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

Mali Suçlar Hukuku Kitabı, Av. Ömer Gören tarafından avukatlık pratiğindeki vergi hukukuna yönelik bilgi birikimleri ile hazırlanmıştır. Ders kitabı anlatımı çerçevesinden uzak olan Mali Suçlar Hukuku Kitabı,anlayabilme ve hatırlama kolaylığı sağlayabilecek bir anlatım şekliyle hazırlanmıştır. Kısa sürede teslimat imkanı ile Mali Suçlar Hukuku Kitabı ulaşabilirsiniz.

ÖNSÖZ

Bu kitap tam bir ceza hukuku çalışmasını içermemekte, adından da anlaşılabileceği gibi mali hukuk ile karmaşık bir yapıyı ortaya koymaktadır. Özünde, uygulamadaki kullanım yaygınlığına karşın mali suç kavramı ve kapsamı çok incelenmiş bir konu değildir. Belirli ve tek bir hukuki kaynağa dayanmayan, kategorik olarak genel ceza kanunumuzda düzenlenmemiş, ancak tanımı çerçevesinde birçok birincil ve belki de daha fazlaca ikincil hukuk kaynağına oturabilen bu kavram üzerinde toparlayıcı bilgileri düzenleyebilmek gerektiğini düşünüyorum. Kitabın amacı da bu düşünceyi gerçekleştirebilmek çabasını ve denemesini içerir.
Avukatlık pratiğindeki vergi hukukuna yönelik birikimlerim zaman içinde ticaret hukukundan, bilanço ve finansman hukukuna doğru bir kayma ve genişlik kazandı. Finansman hukuku konusunu işleyip, genişlettikçe ve özellikle Atılım Üniversitesi Hukuku Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Nami ÇAĞAN’ın desteği arttıkça önümde yeni ufuklar açıldı.
İşte Mali Suçlar konusu da bu ufkun önemli bir parçası olup, özellikle Lisans üstü eğitim programlarında yer verildikçe gelişti ve öğrenci arkadaşlarımın da katkılarıyla olgunlaşma yolunda yürüdü, yürüdükçe bana yazma cesareti hazırladı.
Kitap ve anlatım çok klasik akademik bir sistem içinde olma duygu ve iddiasını taşımamaktadır. Bunun içinde bir ders kitabı disiplininin dışında okuma ve yan konularla birlikte anlayabilme ve de hatırlayabilme kolaylığı sağlayacağını sanıyorum.
Bu kapsamda incelediğimiz özellikle TCK’da yer alan suçlar, hem ders kitaplarında, hem doktora tezlerinde ve hem de akademisyen arkadaşlarımın çok değerli emeklerini gizlemeyen genişlikte ve derinlikte kitaplara konu olmuşlardır. Hepsinden çok yararlandığımı söylemeliyim. Bu kitapta bu tür suçlar, özellikle mali yapıları açısından incelemeye çalışılmış ve bu anlamda bir sentez yapabilme denemesine cesaret aşılamıştır.
Aşıyı tutturabildiysem ve meraklısına topluca bir bilgi aktarımını ve hatırlatma yapabilmeyi becerebildiysem harcadığım zamana değdi demektir.

Kitabı hazırlama tekniği bakımından belki de konunun özelliği içinde savrularak, düzensiz bir notlama ve sonrada toparlama dönemleri yaşarken bunları onlarca defa yazma sıkıntısına katlanan sekreterim Nuray BÜYÜKYÖRÜK’e benim yerime Avukatlık yaparak yükümü alan sevgili çalışma arkadaşım Av. Aslı TAMSON’a ve bu üçüncü kitabımı da yayımlayan Adalet Yayınevi yönetici ve çalışanlarına gönül borcumu tekrar ve teyit ediyorum.

 

İÇİNDEKİLER

 • I. -MALİ SUÇ KAVRAMINDA TANIM VE ÇERÇEVE-1
 • Genel Açıklamalar;-1
 • II. -TÜRK CEZA KANUNU BAKIMINDAN MALİ SUÇLAR-17
 • 1. -GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI (TCK. 79) İNSAN TİCARETİ (TCK 80) ORGAN ve DOKU TİCARETİ (TCK 91) SUÇLARI-19
 • 1. 1. -Göçmen Kaçakçılığı Suçu : (TCK 79)-21
 • 1. 2. -İnsan Ticareti Suçu; (TCK 80)-22
 • 1. 3. -Organ – Doku Ticareti Suçu; (TCK 91)-23
 • 2. -DOLANDIRICILIK SUÇU; (TCK 157)-27
 • 2. 1. -Bilişim Sistemlerinin, Banka ve Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık Suçunun İşlenmesi; (TCK 158 /1- f. )-28
 • 2. 2. -Banka ve Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken Bir Kredinin Açılmasını Sağlamak Maksadıyla Dolandırıcılık Suçunun İşlenmesi; (TCK 158/ 1-j)-30
 • A. -Bankaların Kredi Açma Yasakları ve Sınırları-30
 • - -Kredi Sınırları-32
 • –Kredi açılmasını sağlamak eylemi-33
 • 2. 3. -Tacir veya şirket yöneticisi olan yada şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık suçunun işlenmesi; (TCK 158 / 1- h)-35
 • –Tacir Kavramı-35
 • –Ticari Temsilci-38
 • –Ticari Vekil; (BK. 551)-38
 • –Diğer Tacir Yardımcıları; (BK. 552)-38
 • 3. -HİLELİ İFLAS SUÇU; (TCK 161)-39
 • –Mal Kaçırma-41
 • –Malvarlığını kaçırmaya yönelik tasarrufların ortaya çıkmasını önlemek için ticari defter kayıt ve belgelerin gizlenmesi veya yok edilmesi-43
 • - -Gerçekte bir alacak ve borç ilişkisi olmadığı halde, sanki böyle bir ilişki mevcutmuş gibi, borçların artmasına neden olacak şekilde belge düzenlenmesi-44
 • –Gerçeğe aykırı muhasebe kayıtları ile veya sahte bilanço tanzimiyle aktifin az gösterilmesi-44
 • 4. -PARADA SAHTECİLİK SUÇU; TCK 197-47
 • - -(İğfal kabiliyeti) Kavramı Yönünden Konunun İncelenmesi-49
 • –Menkul Kıymetlerin Tanımı-49
 • 5. -İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU; (TCK 235)-53
 • - -Hileli Davranış Halleri; (TCK 235 / 2- a)-57
 • 6. -TEFECİLİK SUÇU; (TCK 241)-58
 • 7. -MAL VE FİYATLARI ETKİLEMEYE YÖNELİK SUÇLAR; (TCK 237, 240)-61
 • –TCK 237 Fiyatları Etkileme Suçu;-63
 • –Mal ve Hizmet Satımından Kaçınma Suçu; (TCK 240)-64
 • 8. -BANKA VE KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU; (TCK 245. )-66
 • 9. -YOLSUZLUK SUÇLARI-70
 • 9. 1. -Genel Tanım ve Çerçeve-71
 • 9. 2. -İrtikap Suçu; (TCK 250)-75
 • 9. 3. -Rüşvet Suçu; (TCK 252)-75
 • 9. 4. -Zimmet Suçu; (TCK 247)-78
 • 10. -(TCK) BAKIMINDAN (MALİ SUÇLAR) KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ SONUÇLARI-79
 • III. -SUÇTAN KAYNAKLANAN MAL VARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU (TCK 282) VE (5540 SK)-83
 • 1. -GENEL AÇIKLAMALAR-83
 • 2. -(TCK 282) SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU-85
 • 2. 1. -Alt sınır (6 ay) veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suç ile ilgili bir kesin hüküm gerekli midir?-88
 • 2. 2. -Aklama suçunun diğer unsurları bakımından bir tespit var ise buradan geriye gidilebilir mi?-89
 • 2. 3. -(TCK 282) maddesi fiilden değil suçtan bahsetmektedir-90
 • 3. -5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN-90
 • 3. 1. -Kimlik Tespiti-92
 • 3. 2. -Yükümlü Kavramı-92
 • 3. 3. -Şüpheli İşlem Bildirimi-97
 • –Müşteri profiline ilişkin tipler-98
 • –İşlemlere ilişkin tipler-98
 • 3. 4. -Özel Durumlar-99
 • 4. -DEVAMLI BİLGİ VERME-100
 • 5. -YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ-101
 • 6. -UYUM GÖREVLİSİ KAVRAMI-102
 • 7. -SONUÇLAR-103
 • IV. -VERGİ SUÇLARI-105
 • 1. -Genel Açıklamalar-105
 • 1. 1. -Vergi Sistemimizin Temel Yapısı ve Vergi Usul Kanununun (VUK) Yeri-107
 • 1. 2. -Vergi Kanunlarının Uygulanması-108
 • 1. 3. -Vergi incelemesi – Delil tespiti-111
 • 1. 3. 1. 6009 Sayılı Kanun ve 646 Sayılı KHK’nin Hukuki Konumları-113
 • 1. 3. 2. -Temel Yapı, 646 sayılı KHK ile Kurulan (Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı) Çevresinde Oluşturulmuştur. -114
 • 1. 3. 3. Vergi denetimi, Raporlama ve Uygulama Esasları-116
 • 1. 3. 4. Vergi İncelemelerinde Uyulacak Temel İlkeler-117
 • 1. 3. 5. Vergi İncelemesinde Usul-118
 • 1. 3. 6. Mükellefin Vergi Ödevleri (VUK 153 vd. )-125
 • V. -BANKACILIK SUÇLARI-133
 • 1. -GENEL AÇIKLAMALAR-133
 • 2. -ÜLKEMİZDE BANKACILIK ALANININ DÜZENLENMESİ-140
 • 2. 1. -Genel Düzenleme Anlamında Bankacılık Kanunu-142
 • 2. 2. -Bankacılık Hukuku Açısından, Banka Yöneticiliğinin Farklılığını Oluşturan Hukuki Konumun Değerlendirilmesi-147
 • 2. 2. 1. -Bankanın diğer işletme ve ortaklıklardan farkları-149
 • 2. 2. 2. -Tüzel Kişilik ve Sorumluluk Kavramı-152
 • 2. 2. 3. -Anonim Şirketlerde Durum-154
 • 3. -BANKALARDA SORUMLULUK HALLERİ-156
 • 3. 1. -Bankacılık Mesleği Bakımından Ağırlaştırılmış Sorumluluk İlkesi-156
 • 3. 2. -Bankalarda Organlar ve Yönetici Kavramı-158
 • 3. 3. -Bankanın Yönetim ve Denetiminden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluklar-160
 • 4. -BANKANIN FAALİYET İZNİNİN KALDIRILMASI VE TASFİYESİ HALİNDE SORUMLULUKLAR-163
 • 4. 1. -Şahsi Sorumluluk; (BK 110) Kusur Sorumluluğu-163
 • 4. 2. -Banka Kaynaklarının İstismarından Doğan Kusursuz Sorumluluk-163
 • 4. 3. -Fonun Diğer Yetkilerinden Doğan Sorumluluklar-165
 • 5. -BANKA YÖNETİCİLERİNİN CEZAİ SORUMLULUKLARI-167
 • 5. 1. -Banka Yöneticileri Bakımından Zimmet Suçu-168
 • 5. 2. -Anayasa Mahkemesinin BK 160. Maddesi Hakkındaki 07. 07. 2011 Tarih ve 2010/116 E. 2011/118 K. Sayılı Kararı ve Değerlendirilmesi;-173
 • VI. -SERMAYE PİYASASI SUÇLARI-175
 • 1. -GENEL AÇIKLAMALAR-175
 • 2. -INSİDER TRADİNG SUÇU; (SPK 47 / A -1)-176
 • 3. -MANİPÜLASYON SUÇU-178
 • 4. -KARŞILIKSIZ İŞLEMLERİ-181
 • 5. -SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINI HAKSIZ ŞEKİLDE EDİNEN VEYA KULLANANLAR-181
 • 6. -BİLGİ VERİLMEMESİ, DEFTER BELGELERİN İBRAZ EDİLMEMESİ-181
 • VII. -KAMBİYO SUÇLARI-183
 • 1. -GENEL AÇIKLAMALAR-183
 • 2. -KAMBİYO SUÇU (32 SK)-187
 • 2. 1. -(32) Sayılı Karar ile Yapılan Düzenlemeler-188
 • 2. 1. 1. -Döviz değerinin tespiti ve döviz işlemleri-189
 • 2. 1. 2. -Sermaye hareketleri-190
 • 2. 2. -Türkiye’nin yabancı sermaye yatırımlarına ilişkin hukuki alt yapısı nedir?-192
 • 2. 3. -Kur oluşumu ve politikaları bakımından Merkez Bankasının konumu-193
 • VIII. MALİ YÖNETİM SUÇLARI-197
 • 1. -GENEL AÇIKLAMALAR-197
 • 2. -SUÇ VE CEZALAR-198
 • 3. -SAYIŞTAY YETKİSİ-199
 • IX. -TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇLARI-201
 • 1. -GENEL AÇIKLAMALAR-201
 • 2. -HUKUKUMUZDA DURUM-202
 • 3. -ULUSLARARASI BELGELERDE SUÇUN ÖZELLİKLERİ;-205
 • X. -YENİ TİCARET KANUNU BAKIMINDAN MALİ SUÇLAR-209
 • MUHASEBE STANDARTLARI NEDİR?-223
 • E K L E R-229
 • ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER-229
 • BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ-231
 • YOLSUZLUĞA KARŞI ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMESİ-273
 • YOLSUZLUĞA KARŞI CEZA HUKUKU SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN-279
 • SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN-293
 • TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME-323