Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Leasıng İşlemleri

Leasıng İşlemleri

Taner Sarısoy


Baskı Tarihi: Mart 2011
Sayfa Sayısı: 570
Fiyatı: 100 TL
İndirimli Fiyatı:99 TL (Kdv Dahil)
ÜCRETSİZ KARGO
SİTEMİZDE GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR!
(Şu an için sitemizden sipariş alınamamaktadır.)
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

Leasing İşlemleri Kitabı, Taner Sarısoy tarafından yazılmıştır. Son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren franchising, factoring, forfaiting ve leasing sistemlerini bir arada ele alıp, sistemin unsurlarını vergi kanunları açısından ele alması ve işlemlerin muhasebeleştirilmesi konularına yer vererek bir bütün içinde inceleyen Leasing İşlemleri Kitabının siz değerli okurlarımıza faydalı olmasını temenni ediyoruz. Kısa sürede teslimat olanakları ile Leasing İşlemleri Kitabını sitemizden temin edebilirsiniz.

ÖNSÖZ

 

ilişkin genel bilgilerin verilmesi noktasında konuyla ilgili olarak yayımlanmış tüm eserler gözden geçirilmiş konunun tüm boyutları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sistemler bu şekilde açıklandıktan sonra vergi kanunları karşısındaki durumları irdelenmiş ve daha sonra muhasebe kayıtlarına ilişkin örnekler verilmiştir.

Kitabın özelliği; son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren franchising, factoring, forfaiting ve leasing sistemlerini birarada toplaması, bu sistemlerle ilgili genel bilgiler vermesi, sistemin unsurlarını vergi kanunları açısından ele alması ve işlemlerin muhasebeleştirilmesi konularına yer vermesidir.

Kitapta kurulması düşünülen Faktoring şirketleri için BDDK’ya verilmesi gereken FİZİBİLİTE RAPORU örneği bulunmaktadır. Aynca TBMM’ye sunulan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Tasarısı” ile gerekçesi ve bu şirketlere ilişkin diğer belgeler ekler arasında yer almaktadır.

Kitabın tüm okuyuculara yararlı olmasını dilerim.

 

 

İÇİNDEKİLER

 • FRANCHISING
 • GİRİŞ……………………………………………………………………………………………………………………….3
 • 1. TANIMLAR ve TARİHSEL GELİŞİM………………………………………………………………… 5
 • 1.1. Tanımlar………………………………………………………………………………………………….. 5
 • 1.2. Tarihsel Gelişim ………………………………………………………………………………….. 10
 • 2. FRANCHISING SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ, ÇEŞİTLERİ ve
 • ÖZELLİKLERİ
 • 2.1 Franchising Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği………………………………….. 26
 • 3. FRANCHISING’İN AVANTAJLARI ve DEZAVANTAJLARI……………………………. 39
 • 3.1. Franchise Alan Açısından Avantajları……………………………………………… 39
 • 3.2. Franchising’in Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Açısından
 • Önemi……………………………………………………………………………………………………. 43
 • 4. FRANCHISING ÇEŞİTLERİ …………………………………………………………………………….. 43
 • 4.1. Genel Olarak…………………………………………………………………………………………. 43
 • 4.2. Uluslararası Franchising’in Bugünkü Durumu………………………………. 47
 • 5. FİKRİ ve SINAÎ HAKLAR İLE HAKSIZ REKABETİ YASAKLAYAN
 • HUKUK KURALLARI AÇISINDAN FRANCHISING………………………………………. 48
 • 5.1. Fikri ve Sınaî Haklar …………………………………………………………………………… 48
 • 5.2. Kanunlarda Yer Alan Düzenlemeler………………………………………………… 50
 • 5.3. Franchising Taraflarının Türkiye’de Görmek İstediği Teşvikler… 54
 • 5.4. Franchising Sisteminde Co-Branding………………………………………………. 54
 • 5.5. İşletme Franchising’inde Yükselen Sektörler………………………………… 55
 • 5.6. Franchise Sözleşmesinin Sona Ermesi…………………………………………….. 55
 • 6. FRANCISING İŞLEMLERİNDE VERGİLENDİRME………………………………………… 56
 • 6.1. Gelir Vergisi Kanunu Açısından Franchising İşlemleri…………………. 56
 • 6.2. Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Franchising İşlemleri………… 67
 • 6.3. Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından Franchising İşlemleri….. 70
 • 6.4. Damga Vergisi Kanunu Açısından Franchising İşlemleri……………… 72
 • 6.5. Harçlar Kanunu Açısından…………………………………………………………………. 74
 • 6.6. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Açısından………………………….. 74
 • 7. FRANCHISING İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ………………………. 75
 • 7.1. Muhasebe İşlemleri…………………………………………………………………………………… 75
 • 8. FRANCHISE SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN ANLAŞMAZLIKLARIN
 • ÇÖZÜM YOLLARI …………………………………………………………………………………………… 80
 • 8.1. Yargı Yoluna Başvurulması……………………………………………………………….. 81
 • 8.2. Tahkim………………………………………………………………………………………………….. 81
 • 8.3. Arabuluculuk……………………………………………………………………………………….. 82
 • 9. DEĞERLENDİRME ………………………………………………………………………………………… 83
 • SONUÇ ………………………………………………………………………………………………………………….84
 • FAKTORİNG
 • GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………….. 111 1
 • 1. FAKTORİNG İŞLEMLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ …………………………………. 113
 • 2. FAKTORİNG İŞLEMLERİNİN KAPSAMI…………………………………………………….. 113
 • 3. FAKTORİNG İŞLEMLERİNİN ÇEŞİTLERİ ve İŞLEYİŞİ…………………………….. 114
 • 3.1. İskonto Esasına Göre Peşin Ödemeli Faktoring ………………………….. 114
 • 3.2. Vade Esasına Göre Uygulanan Faktoring………………………………………. 114
 • 3.3. Rücu Edilemez Faktoring………………………………………………………………… 115
 • 3.4. Rücu Edilebilir Faktoring………………………………………………………………… 115
 • 3.5. Yurt içi Faktoring………………………………………………………………………………. 115
 • 3.6. Yurt dışı Faktoring (İhracat Faktoring’i)………………………………………. 115
 • 3.7. İthalat Faktoring’i…………………………………………………………………………….. 115
 • 3.8. Peşin Ödemeli Faktoring…………………………………………………………………. 116
 • 3.9. Fatura İskontosu (Bildirimsiz Faktoring) ……………………………………. 116
 • 3.10. Acenta Faktoring’i …………………………………………………………………………. 116
 • 4. FAKTORİNG’İN HUKUKİ ESASLARI…………………………………………………………… 118
 • 4.1. 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkındaki Kanun
 • Hükmünde Kararname Açısından………………………………………………….. 118
 • 4.2. Borçlar Kanunu Açısından………………………………………………………………. 121
 • 4.3. Türk Ticaret Kanunu Açısından …………………………………………………….. 121
 • 5. FAKTORİNG İŞLEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ……………………………………………… 122
 • 6. FAKTORİNG İŞLEMİNİN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR………………………………… 122
 • 6.1. Finansman Fonksiyonunun Sağladığı Avantajlar………………………… 122
 • 6.2. Hizmet Fonksiyonunun Sağladığı Avantajlar……………………………….. 123
 • 6.3. Teminat Fonksiyonunun Sağladığı Faydalar ……………………………….. 124
 • 7. FAKTORİNG İŞLEMLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ………………………………… 125
 • 7.1. Vergi Usul Kanunu Açısından Faktoring İşlemleri……………………… 126
 • 7.2. Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Faktoring İşlemleri…………. 128
 • 7.3. Damga Vergisi Kanunu Açısından Faktoring Kâğıtları……………….. 128
 • 7.4. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Açısından
 • Faktoring İşlemleri ………………………………………………………………………….. 130
 • 7.5. Vergi, Resim ve Harç İstisnası Açısından Faktoring İşlemleri…… 130
 • 7.6. Harçlar Kanunu Açısından Faktoring İşlemleri…………………………… 130
 • 7.7. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Açısından
 • Faktoring İşlemleri…………………………………………………………………………… 131
 • 7.8. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin
 • Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ………………….. 131
 • 8. FAKTORİNG İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ………………………. 132
 • SONUÇ………………………………………………………………………………………………………………… 175
 • 2. BÖLÜM EKLERİ (A, B, C ,D ve E)………………………………………………………………… 177
 • FORFAITING
 • GİRİŞ…………………………………………………………………………………………………………………..247
 • 1. FORFAITING İŞLEMLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ…………………………………. 249
 • 2. FORFAITING İŞLEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ ……………………………………………. 250
 • 2.1. Teminat………………………………………………………………………………………………. 250
 • 2.2. Vade ……………………………………………………………………………………………………. 250
 • 2.3. Forfaiting’de Kullanılan Senet Tipleri…………………………………………… 251
 • 2.4. İskonto………………………………………………………………………………………………… 251
 • 3. FORFAITING İŞLEMLERİNİN İŞLEYİŞİ……………………………………………………… 252
 • 4. FORFAITING FİNANSMAN TEKNİĞİNİN TARAFLARINA SAĞLADIĞI
 • AVANTAJ ve DEZAVANTAJLAR………………………………………………………………….. 254
 • 4.1. İhracatçı Yönünden Avantajları …………………………………………………….. 254
 • 4.2. İhracatçı Yönünden Dezavantajları……………………………………………….. 255
 • 4.3. İthalatçı Yönünden Avantajları………………………………………………………. 255
 • 4.4. İthalatçı Yönünden Dezavantajları………………………………………………… 255
 • 4.5. Forfaiter Yönünden Avantajları……………………………………………………… 255
 • 4.6. Forfaiter Yönünden Dezavantajları……………………………………………….. 255
 • 4.7. Garantör Yönünden Avantajları……………………………………………………… 256
 • 4.8. Garantör Yönünden Dezavantajları……………………………………………….. 256
 • 5. FORFAITING MALİYETLERİ……………………………………………………………………….. 257
 • 5.1. İskonto Maliyeti………………………………………………………………………………… 257
 • 5.2. Tahsilat Süresi…………………………………………………………………………………… 257
 • 5.3. Tahsilat Komisyonu………………………………………………………………………….. 257
 • 6. FORFAITING İŞLEMLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ……………………………….. 258
 • 7. FORFAITING İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ………………………. 258
 • SONUÇ………………………………………………………………………………………………………………… 260
 • LEASING
 • (FİNANSAL KİRALAMA)
 • GİRİŞ…………………………………………………………………………………………………………………..263
 • 1. LEASING (FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ) TANIMLARI………………….. 265
 • 2. LEASING İŞLEMLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ………………………………………… 267
 • 3. LEASING SÖZLEŞMESİ – ADİ KİRA SÖZLEŞMESİ AYRIMI………………………. 267
 • 4. FİNANSAL KİRALAMA TÜRLERİ……………………………………………………………….. 268
 • 4.1. Satış ve Geri Kiralama………………………………………………………………………. 268
 • 4.2. Yurt içinden – Yurt dışından Finansal Kiralama………………………….. 269
 • 4.3. Taşınır – Taşınmaz Mal Finansal Kiralaması…………………………………. 269
 • 4.4. Yatırım Malı – Tüketim Malı Finansal Kiralaması ………………………. 270
 • 4.5. Bitmemiş Bina İnşaatlarında Finansal Kiralama ……………………….. 270
 • 5. LEASING İŞLEMLERİNİN AVANTAJLARI ve DEZAVANTAJLARI……………. 271
 • 6. FİNANSAL KİRALAMA KANUNU ÇERÇEVESİNDE LEASING
 • İŞLEMLERİ ve ÖZELLİKLERİ………………………………………………………………………. 274
 • 7. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ YAPISI,
 • ŞEKLİ ve TESCİLİ ………………………………………………………………………………………… 276
 • 7.1. Finansal Kiralama Sözleşmesinin Hukuki Yapısı ……………………… 276
 • 7.2. Finansal Kiralama Sözleşmelerinin Şekli ve Tescil……………………… 276
 • 8. LEASING İŞLEMLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ……………………………………… 277
 • 8.1. Vergi Usul Kanunu Açısından Leasing…………………………………………… 279
 • 8.2. Gelir Vergisi Kanunu Açısından Leasing……………………………………….. 290
 • 8.3. Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Leasing………………………………. 291
 • 8.4. KDVK Açısından Leasing………………………………………………………………….. 294
 • 8.5. Damga Vergisi Kanunu Açısından Leasing……………………………………. 301
 • 8.6. Harçlar Kanunu Açısından Leasing………………………………………………… 301
 • 8.7. Gümrük Vergisi Açısından Finansal Kiralama İşlemleri……………. 302
 • 9. LEASING İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ……………………………… 303
 • 9.1. 11 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği İle
 • Getirilen Düzenlemeler ………………………………………………………………….. 303
 • 9.2. Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebe Kayıtları………………….. 306
 • 9.3. Finansal Kiralama İşlemlerinde Muhasebe Kayıtlarının
 • Örnek Olayla Açıklanması ……………………………………………………………… 324
 • 10. LEASING SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ……………………………………………. 351
 • 11. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNİN ve FESHİNİN SONUÇLARI …………….. 352
 • SONUÇ…………………………………………………………………………………………………………… 352
 • 4. BÖLÜM EKLERİ (A, B, C, D, E, F ve G)………………………………………………………… 353
 • EK:4-A. Finansal Kiralama Kanunu……………………………………………………… 353
 • EK:4-B. 319 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği………………………………. 361
 • EK:4-C. Finansal Kiralama Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik 369
 • EK:4-D. Finansal Kiralama İşlemlerinde Süre ve Sınırın Tesbitine Dair Yönetmelik 373
 • EK:4-E. Aktif Kalemler – Pasif Kalemler …………………………………………….. 375
 • EK:4-F. I Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği………… 507
 • EK:4-G. 11 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği……… 513
 • EK:4-H. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finasman Şirketleri Kanun Tasarısı 517
Kategori: Arşiv , Muhasebe Kitapları
Etiketler: 269