Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Konu Ve Sektör Bazlı Vergi Sorunları

Konu Ve Sektör Bazlı Vergi Sorunları

YMM Ali Çakmakçı


Baskı Tarihi: Mayıs 2016
Sayfa Sayısı: 442
Fiyatı: 110 TL
İndirimli Fiyatı:108 TL (Kdv Dahil)
ÜCRETSİZ KARGO
SİTEMİZDE GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR!
(Şu an için sitemizden sipariş alınamamaktadır.)
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

ÖNSÖZ

Çalışma, yazarın Hesap Uzmanları Kurulu bünyesinde yaptığı inceleme, denetim ve mesleki çalışmalar kapsamında kazandığı bilgilerin ve özel sektörde edindiği çok önemli deneyimler ile Yeminli Mali Müşavirlik çalışmalarında kazandığı tecrübelerin sizlere aktarımını amaçlamaktadır.

Bu kitabın temel hedef kitlesi Yeminli Mali Müşavirlik sınavlarına hazırlananlar olmakla birlikte; SMMM ve YMM kökenli meslek mensupları ile vergiye gönül vermiş veya vergiyi meslek olarak edinmiş akademisyenler, öğrenciler ve muhasebecilerdir.

Bu kitap, temel olarak hedef kitlesine vergide yorum tekniklerini anlatmayı ve yorum gücünü geliştirmeyi, sorgulama yeteneğini artırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, önemli sektörel konulara vergisel açıdan değerlendirmeler getirmekte, keza vergi hukukunun kendi organik yapısı içindeki hukuki tartışmaları sizlere sunmakta; görüş ve önerilerinizi şekillendirecek kadar detay içermekte ve konular bütüncül olarak tüm hukuki altyapısı ile irdelenmektedir.

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1982 yılında Ankara’da doğdu. 1999 yılında Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Okulu’nu bitirdi ve 2004 yılında Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl yapılan Hesap Uzmanları Kurulu giriş sınavında başarılı olmak suretiyle Hesap Uzman Yardımcılığı’na atandı. 2008 yılında yapılan yeterlik sınavında başarı göstererek üçlü kararname ile Hesap Uzmanlığı görevine atanmıştır. 6 yıl boyunca Bakana bağlı olarak üst düzey vergi incelemeleri, karapara soruşturmaları ve bilimsel çalışmalar konularında çalışmalar yaptıktan sonra, 2010 yılında görevinden istifa etmek suretiyle bir üniversitenin Mali İşler Koordinatörlüğü (CFO)’ne ve ilişkili bir şirketin Genel Müdür Yardımcılığı’na atanmıştır. 2012 yılında ise akaryakıt, inşaat, sigorta, hastane, üniversite gibi konularda faaliyette bulunan bir şirkete Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Ekonomi, özelleştirme, UFRS, vergi hukuku, ticaret hukuku, yükseköğretim mevzuatı gibi çeşitli hukuki alanlarda yazılmış ve ulusal yayın yapan dergilerde yayımlanmış yaklaşık 120 adet makalesi ve sunum çalışmaları bulunmaktadır.

Özelleştirme uygulamaları üzerine bilimsel tez çalışmaları ve “Üniversitelerin Mali Sorunları “ ile “Akaryakıt Sektörü Vergi Ve Mali Hukuk Uygulamaları” üzerine yazılmış (Seçkin Kitabevi) kitapları bulunmaktadır. YMM (2015) ve Bağımsız Denetim Sertifikalarına sahiptir.

Özel ilgi alanları şirket değerlemeleri, enerji piyasalarıdır. TTK, Vergi Hukuku gibi alanlarda çeşitli sunum çalışmalarında bulunmuştur.

Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ’de Vergi Bölüm Başkanı olarak (YMM) görev yapmaktıktan sonra TaxAduit YMM Şirketinin Kurucu Ortağı olarak görev yapmaktadır.

Yabancı dili İngilizce olup, evli ve bir oğlu bulunmaktadır.

 

İÇİNDEKİLER

 

İÇİNDEKİLER

1-Altın Kredisi Borcunun Ve Altın Mevduatının Değerlemesi…….. 1

A-Altın Kredisine İlişkin Yasal Açıklamalar…….. 2

1-Altın Piyasası ve Altın Kredisine İlişkin Yasal Düzenlemeler…….. 2

2-Altın Kredisi Borcunun Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu. ……..4

 

2-ARBİTRAJ FAALİYETLERİ VE VERGİLENDİRİLMESİ………. 11

A-Arbitraj Faaliyetleri Nedir? Spekülasyon ve Manipülasyon ile  Arasındaki Farklar Nelerdir?………….. 11

1-Arbitraj Faaliyetlerine İlişkin Açıklamalar ………….11

2-Arbitraj Faaliyetlerinin Spekülasyon ve Manipülasyondan Farkına  İlişkin Açıklamalar…………. 13

a. İşlem Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı (SPK n md. 107/1) …….14

b. Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı (SPK n md. 107/2) ………..14

B-Vergi Hukukunda Arbitraj Faaliyetleri ……………15

 

3-BANKALARA BORÇLU OLANLAR  İÇİN VERİLMİŞ İPOTEKLİ TAŞINMAZLARIN KANUNİ TAKİP SONUNDA ”ÜÇÜNCÜKİŞİ

VEYA KURUMLARA”SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV.. …………19

A-Kurumlar Vergisi Yönünden. ……………..19

1-İpoteğin İlişkili Kişi Adına Verilmesi Durumu………… 21

B-KDV Yönünden Değerlendirmeler ……………23

 

4-BİNEK OTO SATIŞLARINDA VE İKİNCİ EL MOTORLU TAŞIT SATIŞLARINDA KDV UYGULAMASI……………. 25

 

5-5941SAYILI ÇEK KANUNUNDA  YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE ÇEKİN VERGİ HUKUKUNDAKİ YERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR………….. 29

A-Çek Konusunda Yapılan Yasal Değişiklikler………….. 30

B-Vergi Uygulamalarında Çek Düzenlemeleri ……………..34

1-Bankaların Gelir İdaresi’ne Bildirim Yükümlülüğü………….. 34

2-Çeklere Reeskont Uygulaması…………. 35

3-İleri Tarihli Çeklerle Tevkifata Tabi Ödeme Yapılması………… 36

4-Hamiline Yazılı Çeklerin Vergi Ödeme Aracı Olması……………… 37

5-Amme Alacaklısı Tarafından Çekle Ödeme Yapılması……………… 37

6-Karşılıksız Çek Düzenleyenler Hakkında Uygulama. ………………….38

7-Çeklerle Kurum Veya Ticari Kazancın Tespitinde İndirimi Mümkün Olan Bağış Yapılması Hususu. …………….39

8-Bankaların Karşılıksız Çeke Ödediği Tutarlar İçinAyrılan Karşılıklar:……………. 39

9-İflas Halinde Çeklerden Doğan Alacağın Durumu………….. 40

10-Tam Ciroda KDV Sorumluluğu…………… 40

11-Çekle YapılanTahsilatların GMSİ  Ve SMK Açısından Değerlendirilmesi…………………….. 41

 

6-DAMGA VERGİSİ KANUNU’NA GÖRE İBRAZ KELİMESİNİN HUKUKİ MAHİYETİ VE MÜTESELSİL SORUMLULUĞUN SINIRLARI……………. 43

A-Damga Vergisinin Konusunda Ve İbraza Bağlı Sorumlulukta Geçen “İbraz”Kelimesinin Ve Müteselsil Sorumluluğun Sınırları………………… 43

 

7-DAR MÜKELLEFLERE İLİŞKİN İHRACAT MUAFİYETİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR……….. 49

A-Dar Mükellef veİhracat Muafiyeti………….. 49

B-Dar Mükelleflerİçin İhracat Muafiyeti Şartları…………….. 51

1-Dar Mükellef Gerçek Kişinin İş Merkezi Türkiye’de  Bulunmamalıdır……………………. 51

2-Kazanç Bizzat Sahibi Tarafından Bir İş yeri veya Daimi Temsilci Aracılığı İle Sağlanacak…………. 51

3-Şube ve Merkez İbareleri Arasındaki Kavramsal Farklılık………………. 52

4-Türkiye’de Satın Alınan veya İmal Edilen Mallar Türkiye’de Satılmaksızın Yurt dışına Gönderilmesi Gerekir…………. 52

5-Satın Alınan veya İşlenen Malların Merkeze Gönderilmesi  Gerekmemektedir…………… 53

6-Mala Bağlı Hizmetler İhracat Muafiyetinden Faydalanamaz………………….. 53

7-Yurt dışındaki Şirket Tarafından Türk Mallarının İnternet Sitesi  Kanalıyla Satış Yapılması Durumunda İnternet Sitesi Mevzuatımız

Açısından İş Merkezi Kapsamına Girer mi?. ………………..53

8-Bahsi Geçen Kazanç Menkul Sermaye İradı Kapsamında Beyana Tabi midir?………………. 54

C-KDV Konusu…………… 55

 

8-DAR MÜKELLEFLERE GERÇEK KİŞİLERE İLİŞKİN DEĞER ARTIŞ KAZANCI HESAPLAMASINA YÖNELİK HUKUKİ SORUNLAR………………. 57

A-Safi Değer Artışına İlişkin Hukuki Düzenleme. ……………57

B-Safi DeğerArtışının Tespiti  Esnasında Hem Maliyet Bedeli Endekslemesi (Eskalasyon), Hem De  Kur Farkı Arındırması Yapılabilir Mi?………. 59

 

9-DEVİR SÜRECİNDE DİKKATE  ALINMASI GEREKEN ÖZEL DURUMLAR VE YOL HARİTASI…………. 65

A-Birleşme Sözleşmesi Hazırlanır……………….. 65

B-Birleşme Raporu Hazırlanır………………… 65

C-İnceleme Hakkının Sağlanması………………… 66

D-Birleşme Kararı Alınır…………. 67

E-Ara Bilanço Çıkartılması…………….. 67

F-Ticaret Siciline Tescil………………… 67

G-Devirde Muhasebe Ve Vergisel Açıdan Özellikli Durumlar……………. 67

1-Devir Kararlarının Farklı Tarihlerde Tescil Ettirilmiş Olması Durumu…………………. 67

2-Amortisman Hususları…………………… 67

3-Geçmiş Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyan Durumu…………………. 67

4-Gayrimenkul Ve İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası…………………….. 68

5-Devredene İlişkin Vergi Borçlarının Ödenmesi…………………….. 68

6-Devredilen Şirketin Ortaklarına Verilecek Payların Dağılımı ………………..68

7-Devir Dolayısıyla Oluşan Giderler………….. 68

8-Devir Olan Kurumun İade Ve Mahsup Yoluyla Vergi Alacakları……………… 68

9-Sermaye Artışının İştirak Tutarı Kadar Az Olması Vergisiz Devri Etkilememektedir…………… 68

10-KDV Ve Muhtasar Beyannameler Normal Dönemlerinde Veya  Devirden Önce Verilmesinde Sakınca Bulunmamaktadır……………………. 69

11-Kanunda Geçen Şekilde Devralınan Kurumun Beyannamesinin Devredilen Şirket Tarafından İmzalanması Mümkün Değildir………………………. 69

12-Geçmiş Yıl Zararlarının İndirimi……………………… 69

13-KDV İndirimi………………………. 69

14- Harçlar Kanunu………………………. 69

 

10-DEVRE MÜLK VE DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİNİN VERGİ  HUKUKUNDAKİ   SONUÇLARI…………………………… 71

A-Devre Mülk Sözleşmelerinin Hukuki Mahiyeti………………….. 71

B-Devre Mülk Sözleşmelerinin Devre Tatil Sözleşmelerinden Farkı………………. 73

C-Devre Mülk Sözleşmelerinin Vergi Hukukundaki Yeri……………………. 75

D-Devre Mülk Sözleşmelerinin İrtifak Hakkı Satışı Kapsamında Değerlendirilmesi……………….. 76

E-Devre Mülk Sözleşmelerinin Kiralama Kapsamında Değerlendirilmesi…………….. 78

F-Devre Mülk Sözleşmelerine İlişkin Olarak Vergisel Değerlendirmeler …………………78

1-Ticari Kazanç veya Kurum Kazancı Yönünden Değerlendirmeler………………………….. 78

2-Gerçek Kişiler Yönünden Değerlendirmeler………………………. 82

3-Katma Değer Vergisi Yönünden Değerlendirmeler……………………… 83

4-İndirimli Kurumlar Vergisi Açısından Devre mülk ve Devre Tatil Sözleşmeleri………………….. 85

 

11-DEVİR VEYA TAM BÖLÜNME HALLERİNDE ZARAR MAHSUBUNA İLİŞKİN  ÖZEL BİR DURUM……………………. 87

A-Zarar Mahsubunda Kanuni İlkeler…………………. 87

B-Devir Ve Bölünme Durumunda Zarar Mahsubu………………… 88

C-İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın Konuya İlişkin Özelgesi Hakkında Değerlendirmeler…………. 90

 

12-EĞİTİM SEKTÖRÜNDE BURS KAVRAMI VE BURS, İNDİRİM VE  İSKONTO TERİMLERİNİN VERGİSEL AÇIDAN HUKUKİ

ANALİZİ……………… 95

A- Burs Teriminin Kapsamı Ve Hukuki Niteliğine İlişkin Değerlendirmeler…………………… 95

1- Burs Kavramının Karşılığı Nedir?. ………………95

2- Ülkemizde Burslara İlişkin Olarak Hazırlanmış Hukuki Düzenlemeler……………….. 96

B- Bursların Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi………………… 98

1- Bursların Gelir Vergisi, Damga Vergisi ve Harç Kanunları Açısından Değerlendirilmesi………….. 98

2- Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından Değerlendirmeler…………….. 100

a) Bursların Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından  Değerlendirilmesi…………..100

b) KDVK’ nun İstisna Hükmü Bir Teşvik Değil, Bir Cezalandırma Sistemidir………………….. 103

 

13- EPDKADINA ÖDENEN PETROL VE LPG KATILIM PAYLARININ  GİDER NİTELİĞİ……………….. 111

A-Konu Hakkındaki Yasal Düzenleme. …………….111

B-Kurum Kazancının (Ticari Kazancın) Tespitinde Kurum Payının Gider Niteliği……………… 113

 

14-GAYRİMENKULSERMAYE  İRADI AÇISINDAN AMORTİSMAN UYGULAMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR…………………. 115

A-Gayrimenkul Sermaye İradında Amortisman Uygulaması………….. 115

B-Gayrimenkul Sermaye İradında Amortisman Uygulamasında  Karşılaşılan Sorunlar………… 115

1-Veraset Yoluyla veya İvazsız Suretle İktisabı Gerçekleşen  Gayrimenkullerde Amortisman Uygulaması…………….. 115

2-Gayrimenkul Onarımı Niteliğini Aşan Harcamalar………….. 118

3-Götürü Usulden Gerçek Usule Geçildiği Zaman Amortisman.Süresi…………. 119

4-Gayri Menkulun Vergilendirme Dönemi İçerisinde Elden Çıkarıldığı Durumlarda Amortisman Uygulaması…………… 120

5-Gayri Safi Hasılattan Gayri Menkulun İktisap Bedelinin %5’inin İndirimi İle Amortisman Uygulaması Aynı Zamanda Uygulanabilir Mi?………………….. 120

6-Dövizli Alınan Gayrimenkullerde Kur Farklarına İlişkin Amortisman………………. 121

7-Beyanname VerilemeyenVeya İradın Tahsil  Edilemediği Hallerde Amortisman Süresi…………..121

8-Amortisman Süresinin Belirlenmesinde Tapuya Tescil Durumu…………………. 122

9-Konut Olarak Kullanılmakta İken Kiralanan Taşınmaz ve Hakların Durumu…………………… 122

10-Gayrimenkulün Amortismana Tabi Vergi Değerindeki Değişiklikler ………………..123

11-Gayrimenkullerin Kısmi Kiralanması Durumu……………………. 123

12-İradın İstisna Kısmına İsabet Eden Tutarı ………………….123

13-Gayrimenkul Sermaye İradında Götürü Usulden Sonra Gerçek Usul Geçiş Esnasında Amortisman Uygulaması…………….. 124

14-Gayrimenkul Sermaye İradı Kapsamında Amortisman Ayrılmasına  İlişkin Değerlendirmeler…………………… 124

15-GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLERİN  BEYANNAMEDE DİKKAT  EDECEKLERİ BAZI ÖZEL

HUSUSLAR……………. 129

16-GÜMRÜK ANTREPOLARINDA DEPOLANAN EŞYAYA İLİŞKİN  “DEVİR BEYANININ” DAMGA VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU

VE BA/BS AÇISINDAN İNCELENMESİ. ………………………….135

A-Gümrük Devir Beyanınaİlişkin Yasal Düzenlemeler Ve İdari Kararlar…………….. 135

B-Gümrük İdaresine Sunulan Devir Beyanının Damga Vergisi Karşısındaki  Durumu……………… 138

C-Antrepo Satışlarının Form Ba/Bs Açısından Değerlendirilmesi………………….. 140

 

17-HİSSE GERİ SATIŞINDA VERGİLENDİRİLMEYE YÖNELİK  TESPİTLER………….. 143

A-Hisse Geri Satışına İlişkin Yasal Açıklamalar………….. 143

B-Genel Kurul’un Yönetim Kuruluna Yetki Vermesi……………….. 143

C-Konunun Vergisel Değerlendirilmesi……………. 144

 

18-HİZMET İFASINDA TÜRKİYE’DE FAYDALANMA/FAYDALANMAMA KRİTERİ…………… 147

A-Hizmet Açısından KDV’ nin Konusu………. 147

B-Hizmetin KDV’ nin Konusuna Girmemesi …………149

C-Hizmet Açısından Faydalanma Kavramı–Hizmet İthali-Hizmet İhracatı…………. 150

D-Serbest Bölgelerde Hizmet İstisnası………… 158

E-Uluslararası Taşıma İşleri…………. 160

F-Reklam Hizmetlerinde Faydalanma Kriteri…………. 161

 

19-İŞVERENLERİN ŞAHSINA AİT OLUP ÇALIŞANLARA KULLANDIRILAN MESKENLER İÇİN GAYRİMENKUL SERMAYE

İRADI KAPSAMINDA BEYAN GEREKİR Mİ?. ……………….165

A-İşverenler Tarafından Çalışanlara Konut Tahsisi Şeklinde Sağlanan  Menfaatin Yasal Açıklaması………… 165

B-Mülkiyeti İşverene Ait Olan Konutların Çalışanlara Hizmetleri Karşılığı

Kullandırılmasının Gayrimenkul Sermaye İradı Kapsamında Değerlendirilmesi…………………. 167

 

20-KANUNİ TEMSİLCİLERİN KUSURSUZ SORUMLULUK HALLERİ…………………. 171

A-Anayasa Mahkemesi’nin Esas Hakkındaki Değerlendirmesi…………………….. 172

 

21-KANUNİ MİRASÇILARDA TELİF KAZANCI İSTİSNASI………………… 175

A-Serbest Meslek Kazancı Ve Telif Kazancı İstisnasına İlişkin Hukuki  Düzenlemeler……………. 175

B-Kanuni Miraşçılara Yönelik Telif Kazancı İstisnası Düzenlemesi…….178

 

22-MAL DEĞİŞİM SÖZLEŞMELERİNDE KDV MATRAHI………………. 181

A-Trampanın Hukuki Mahiyeti Ve Trampada Matrah Tespitine İlişkin Görüşler……..181

B-Genel Değerlendirme……………. 189

 

23-MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLERİN DİKKAT  EDECEKLERİ ÖZEL  NOKTALAR………… 195

 

24-MENKULSERMAYE İRATLARINDA EMSAL GÜVENLİK MADDESİ OLABİLİR Mİ?  OLMALI MI?…………. 203

A-Menkul Sermaye İradı Olarak Emsal Faiz Müessesesi…………………… 203

 

25-MÜŞTERİLERCE KAZANILAN PARA PUANLARIN KDV MATRAHINA ETKİSİ……………….. 207

A-Para Puanların İskonto Niteliği:………………………………………………………. 207

B-Para Puanların Promosyon Olarak Değerlendirilmesi……………… 209

 

26-ÖRTÜLÜ SERMAYE KONUSUNDA ÖZ SERMAYE KRİTERİNİN  YARATTIĞI SORUNLAR……………….. 215

A-Örtülü Sermaye Konusunda Yaşanan Değişim…….. 216

B-5520 Sayılı KVK’nda yeralan Öz Sermaye Sorunu…………… 217

C-5520 Sayılı KVK Kapsamında Örtülü Sermaye Uygulaması İçin Bir Örnek……… 220

 

27-ÖZELSEKTÖR YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNDE VERGİLENDİRME VE GERÇEK KİŞİLERİN GMSİ AÇISINDAN

DEĞERLENDİRİLMESİ………….. 227

A-Özel Maliyet Harcamalarının İtfasına Ve Kiralayan Yönünden Elde Edilen “Gayrimenkul Sermaye İradına”İlişkin Kanuni Düzenlemeler ………..227

B-Özel Maliyet HarcamasınaKonu Bulunan Gayrimenkulun Kira Süresi İçerisinde Satın Alınması Durumu Ve Gerçek Kişi Niteliğindeki

Satıcı Yönünden Değerlendirilmesi…………. 231

C-Kiracı İşletme Yönünden Değerlendirmeler…….. 231

D-Gerçek Kişi Kiralayan Yönünden Değerlendirmeler…………. 239

E-KDV Yönünden Değerlendirmeler……………….. 244

 

28-REKABET KURULU’NUN DAĞITICI ŞİRKETLER VE BAYİLER İÇİN ALDIĞI  REKABET ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN

KARARININ VERGİ   HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ……………….. 247

A-Rekabet Kanunu ve Kurul Düzenlemelerinin Hukuki Niteliği İle Yaptırım Düzenlemeleri…….247

B-Akaryakıt Dağıtım Sektörü Yapısı Ve Rekabet Kurul Kararı…………. 248

C-Alınan Kararlar Işığında Yapılmış Bulunan Bayi Yatırımlarının Ve İntifa Haklarının Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi………….. 251

D-Dağıtım Şirketleri İle Bayiler Arasındaki Mevcut Hukuki İlişkilerin Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi………………….. 251

1-Bayilik Sözleşmelerine Konulan Ceza ve Tazminat Müeyyideleri Açısından…………251

2-Yapılan Yatırımların Özel Maliyet Harcaması Niteliği……………… 254

3-Yapılan Harcamaların Gayri Maddi Hak Olarak Değerlendirilme İmkanı……………….. 254

4-İntifa Haklarının Değer Artış Kazancı Kapsamında Değerlendirilmesi…….. 261

5-İntifa Hakkının Tesliminde KDV Durumu……………….. 262

6-Bayi Yatırımlarının ve/veya İntifa Haklarının Gelecek Hesap Dönemlerine İlişkin Gelir veya Gider Olarak Mütalaa Edilmesi……..262

7-Bayi Yatırımlarının Sebepsiz Zenginleşme Davası Sonuçlarına Göre Vergisel Açıdan Değerlendirmesi……………… 264

a)Şüpheli Alacak Olarak Değerlendirilme İmkanı……………… 264

b)Değersiz Alacak Olarak Değerlendirme……………………… 266

c) Konkordato veya Sulh Yoluyla Alacağın Tahsilinden Vazgeçilmesi Durumu. …………………267

8-Rekabet Kurulu Kararları Neticesinde Bayi Yatırımlarının Sözleşme

Süresi Sonunda Bayiler Tarafından GMSİ Kapsamında Beyan Zorunluluğu…………..267

 

29-REKLAMASYON FATURALARINDA KDV UYGULAMASI……………….. 269

A-Reklamasyon Faturası……………………… 269

B-Reklamasyon Faturalarına Yaklaşımlar…………… 269

C-Genel Değerlendirmeler……………….. 272

 

30-RÜCULUVE RÜCUSUZ FAKTORİNG İŞLEMLERİNİN VERGİLENDİRMESİ………………..277

A-Faktoring İşletmeleri İle Yasal Düzenlemelere İlişkin Açıklamalar…………… 277

1-Faktoring İşletmeleri ve İşlemlerinin Temel Özellikleri……………… 277

2-Faktoring Kuruluşlarına İlişkin Yasal Düzenlemeler………………….. 280

B-Faktoring İşlemlerinde Kazanç Tespitinin Vergi Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi……………..284

1-Rüculu Faktoring İşlemleri Üzerine Değerlendirmeler…………………. 285

2-Rücusuz Faktoring İşlemleri Üzerine Değerlendirmeler……………… 288

 

31-SERBEST MESLEK FAALİYETİNDE BULUNAN VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN KOLEKTİF VE KOMANDİT

ŞİRKETLER DESERBEST MESLEK KAZANCI…………………. 293

A-Amortisman Uygulaması,Yenileme Fonu, Şüpheli-Değersiz Alacak  Uygulaması Esası Hakkında Genel Olarak Değerlendirmeler…………….. 294

B-Kollektif ve Adi Komandit Şirketlerin Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunmasına ve Kazanç Tespitine İlişkin Açıklamalar………………. 296

 

32-TİCARİ KAZANÇ İÇİN KAZANÇ SAĞLAMA GAYESİNİN TESPİTİ  ZORUNLU MUDUR?……………… 303

A-Ticari Kazanç Ve Ticari Faaliyet Olgusu……………………….. 303

B-Gayrimenkul Teslimlerinin Vergisel Sonuçları:……………………………………………. 310

 

33-TRANSFER FİYATLANDIRMASI VE ÖRTÜLÜ SERMAYE KONUSUNDA KURUMUN MALİ ZARARININ BULUNMASININ VEYA

MATRAHININ ÇIKMAMASININ “İŞTİRAK KAZANCI İSTİSNASINA”  ETKİSİ…………………..313

A-İştirak Kazancı İstisnası………………. 313

B-Mali Zararın Bulunması veya Matrahın Çıkmaması İştirak Kazancı İstisnasını Etkiler Mi?. ……………………314

C-Maliye Bakanlığı İştirak Kazancı İstisnasını Kanunda Olmayan Bir  Şarta Bağlamaktadır…………………. 317

D-Kurumda Zarar BulunduğuVeya Matrah Çıkmadığı Durumda Stopaj  Konusu…………319

 

34-TRANSFER FİYATLANDIRMASI VE ÖRTÜLÜ SERMAYE  UYGULAMALARINDA “İŞTİRAK KAZANCI İSTİSNASI” VE  SINIRLARI………..321

A-Transfer Fiyatlandırmasında İştirak Kazancı İstisnası……………… 321

B-Örtülü Sermaye Açısından İştirak Kazancı İstisnası……………………… 322

C-Kurumların “Doğrudan Ortakları Dışında” İlişkili Sayılan Kurumlara  Dağıttığı Varsayılan Kar Payları “İştirak Kazancı İstisnası”ndan

Yararlanabilir Mi?………………. 323

 

35-TURİZM SEKTÖRÜNDE YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ  YATIRIMLARINA İLİŞKİN SON DÖNEMLERDE ORTAYA ÇIKAN  VERGİSEL SORUNLAR………………. 329

36-ULUSAL MARKERİ OLMAYAN MAL BULUNDURULMASININ  SONUÇLARI……………………… 333

A-Ulusal Marker DüzenlemesiHakkında Açıklamalar……………….. 333

B-Adli ve Mali Hukuk Açıdan Ulusal Marker Düzenlemeleri…………… 336

 

37-ÜNİVERSİTE BÜNYESİNDEKİ BİR DÖNER SERMAYE  İŞLETMESİNDEN,  SANDIKLARDAN VEYAHUT FONLARDAN

ELDE EDİLEN ÜCRETLER AYRI BİR  İŞVERENDEN Mİ ALINMIŞ SAYILACAKTIR?…………………….. 341

 

38-ÜLKEMİZDEKİ YABANCI ÖĞRETİM ÜYELERİNE İLİŞKİN ÇİFTE VERGİLENDİRME ÖNLEMLERİ………………. 345

A-Yabancı Öğretim Üyelerinin Vergisel Durumu………………… 345

B-Öğretim Üyelerinin Birden Çok Üniversitede Ders Vermesi Konusu…………………. 347

 

39-ÜNİVERSİTELERDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ  ÇALIŞTIRILMASININ VERGİ HUKUKU AÇISINDAN  DEĞERLENDİRİLMESİ……..351

A-Öğrencilere Ödenen Çalışma Burslarının Gelir Vergisi Kanunu (GVK) Kapsamında Değerlendirilmesi………………. 353

40-VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV)  KARŞISINDAKİ DURUMU……………………. 357

A-Vakıf Üniversitelerinin Kurulmasına İlişkin Düzenlemeler…………………….. 357

1-Anayasa ve Yüksek Öğretim Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler………………. 357

B-Üniversitelerin Mali Konularına İlişkin Düzenlemeler……………………….. 359

C-Vakıf ÜniversiteleriTarafından Sunulan Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin

Katma Değer Vergisi (KDV) Açısından Değerlendirilmesi ……………..362

1-Katma Değer Vergisi Kapsamında Yer Alan Düzenlemeler İle Bunlara  İlişkin Olarak İdare Tarafından Verilen Özelgeler-Konu Hakkında

Alınmış Bulunan Yargı Kararları…………………. 362

2-Konunun KDVK İle İdari Kararlar ve Yargı Kararları Karşısında Değerlendirilmesi………….. 367

3-Üniversite Faaliyetlerinin Ticari Faaliyet Kapsamında Değerlendirilmesi………..368

4-Üniversite Faaliyetlerinin İstisna Kapsamına Girip Girmediğine İlişkin Değerlendirme……………… 370

5-Güzel Sanatlar Fakültesi Faaliyetlerinin KDVK İstisna Hükümleri  Açısından Değerlendirilmesi…………………..373

 

41-VAKIF ÜNİVERSİTESİ YURTLARI KDV’YE TABİ MİDİR?…………………. 375

A-Yurtlara İlişkin Hukuki Düzenlemeler …………..376

B-KDVK Açısından Değerlendirme……………….. 379

 

42-VERGİ SORUMLULARI VERGİ HATASI KAPSAMINDA DÜZELTME  BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİRLER Mİ?……….. 383

A-Vergi Sorumluları Vergi Hatası Kapsamında Düzeltme Hakkından Yararlanabilirler Mi?………385

 

43-YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE AMORTİSMAN UYGULAMASINA İLİŞKİN  DEĞERLENDİRMELER…………… 395

A-Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Amortismanların Dağıtımı………… 395

B-Müşterek Genel Gider Niteliğindeki Amortismanlar…………. 396

C-Hesap Dönemi İçerisinde Aktife Alınan Kıymetlere İlişkin Amortismanların Dağıtımı………….. 397

D-İktisadi Kıymetlerin Kullanılmayıp Boş Kaldığı Günlere İlişkin Amortismanlar…………..398

E-Geçici Kabul Dönemi ileKesin Kabul Dönemi Arasında Kalan Döneme İlişkin Amortismanların Dağıtımı Hususu……………… 399

 

44-YURTDIŞINA ROYALTY, LİSANS VE MARKA ADI ALTINDA  YAPILAN ÖDEMELERİN GÜMRÜK VERGİSİ VE KDV AÇISINDAN

BEYANLARINA   İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME.. …………..401

A-İthal Eşyaya İlişkin Royalty  ve Lisans Ücretlerinin Gümrük Vergisi Matrahına İlavesi……………… 402

B-Royalty ve Lisans Ücretinin İthal Edilen Malla İlgili Olmasına İlişkin  Kıstaslar………….403

C-İthal Eşyasının Satış Koşulu Olma Şartı……………… 403

D-Marka ve Çoğaltma Hakkına Dair Royalty ve Lisans Ödemeleri………………. 404

E-Royalty ve Lisans Anlaşmasının Beyan Edilmesi………………………. 405

 

45-ZAYİ OLAN MALIN VERGİSEL SONUÇLARI………….. 407

A-İmha Edilen Mallara İlişkin KDV………….. 409

B-Çalınan Veya Kaybolan Malların Vergisel Durumu…………… 409

C-Değeri Düşen Malların Durumu……………… 411

 

ÖZELBÖLÜM-SORU/CEVAP…. ……….411

1-Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Kur Farkı Zararları Dağıtım Konusu Olabilir Mi?…………….. 411

2-Kurumun Çalışanları Adına Veya Yakınlarına Ödemiş Olduğu  “ÖzelSağlık Sigortaları” Kurum Tarafından Gider Olarak Dikkate

Alınabilirmi?………….. 414

3-Finansal Kiralama Sözleşmesi Kapsamında Temin Edilen Binek Otoların KDV’si İndirim Konusu Edilebilir mi?…………….. 416

4-Kar Dağıtımında Kar Dağıtım Tarihinin Belirlenmesinde Referansımız  Ne Olmalıdır? Kardan Ayrılması Gereken Yasal Karşılıklar

Hangileridir? Hangi Tarih Veya Nasıl Bir Kayıt Stopaj Yükümlülüğü  Açısından Önem Taşımaktadır?……………… 416

5-Yatırım Teşviki Kapsamında Alınan Faizler Kurum Tarafından Doğrudan Gelir Olarak mı Dikkate Alınmalıdır?……………… 418

6-Sat ve Geri KiralamaYöntemi Nedir? Vergisel Yönden Sonuçları  Nelerdir?. …………..419

7-Kurumlar Vergisinden Muaf Bir Kurum Olarak Mevduat Faizinden  Kaynaklanan Kesintilerin İadesi Mümkün müdür?……… 424

8-İthalat, İhracata veTransit Ticarete İlişkin Olarak Antrepo, Geçici Depolama ve Gümrüklü Sahalarda ve Serbest Bölgelerde Verilen

Hizmetlere İlişkin KDV Uygulaması Nasıl Olacaktır?…………. 428

9-Boru Hatlarıyla Petrol Taşınmasının KDV Boyutu Nedir?…………… 429

10-Kayıtlı Elektronik PostaAdresi Alınmasının Yasal Prosedürü İle TTK Açısından KEP İle Farkı Ve Son Tarih Hakkında Bilgi Verebilir

Misiniz?……. 430

11-Yeni Nesil POS Cihazları Uygulaması Ve Özellikle Akaryakıt  İstasyolarında Yeni Nesil Pos Cihazlarının Uygulaması Hakkında Bilgi

Verebilir misiniz?………….. 435

12-İthalat ve İhracat İşlemlerine Konu Ba/Bs İşlemlerinde Bildirim  Tarihleri Ve Bildirime İlişkin Tutar Nasıl Dikkate Alınacaktır?…………. 441