Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Katma Değer Vergisi Uygulaması

Katma Değer Vergisi Uygulaması

Mustafa Yavaşoğlu


Baskı Tarihi: Mayıs 2012
Sayfa Sayısı: 446
Fiyatı: 46 TL
İndirimli Fiyatı:45 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

Katma Değer Vergisi Uygulaması Kitabı, Mustafa Yavaşoğlu tarafından yazılmıştır. Tevkifat Uygulaması, Tevkifata Tabi İşlemlerde İade, Tam ve Kısmi İstisnalar, Genel İade Usul ve Esasları, İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade, Hatalar ve Düzeltme Yöntemleri konu başlıkları Katma Değer Vergisi Uygulaması Kitabında bunun gibi konu başlıkları açıklanmıştır. Kısa sürede teslimat olanakları ile Katma Değer Vergisi Uygulaması Kitabını sitemizden temin edebilirsiniz.

KİTAP TANITIMI

 

- Tevkifat Uygulaması

- Tevkifata Tabi İşlemlerde İade

- Tam ve Kısmi İstisnalar

- Genel İade Usul ve Esasları

- İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade

- Hatalar ve Düzeltme Yöntemleri

 

ÖNSÖZ

Katma Değer Vergisi, uygulandığı yerde yaşayan herkesi etkileyen bir olması nedeniyle çok tartışma konusu olmuştur. Yasa metninden ziya- asanın uygulanmasına yönelik düzenlemelerin sosyal ve ekonomik işle- adaptasyonundaki güçlükler bu tartışmaları sürekli kılmıştır. Çok sayıda dile getirildiği bu süreçte ekonomik ve sosyal gelişmeye de bağlı ıharak bir yandan yasa metninde değişiklikler yapmak kaçınılmaz olmuş, vandan yasanın uygulanmasına yön veren düzenlemeler farklılaşmıştır, r a2 ayıcı nitelikteki Katma Değer Vergisi Kanunu, Uluslararası Anlaşmalar,Bakanlar Kurulu Kararları ve İçtihadı Birleştirme Kararları dışında MaliyeB ayanlığınca çıkarılan açıklayıcı (vergi idaresi bakımından bağlayıcı) nitelikteki genel tebliğ, sirküler ve genelgeler ile olaya münhasır olarak verilen göeüşmeler (mukteza) ile yargı organı kararları oldukça yüksek bir hacme ulaşmıştır.

Konu ile ilgili olarak bu güne kadar yazılan eserlerin hacminde, kimi zaman tüm bu düzenleme ve görüşlere yer verme kaygısı, kimi zaman ise “büyük olan değerlidir” önyargısı belirleyici olmuştur. Bu kaygı ve önyargı­ların sonucunda ortaya çıkan çoğu eserde bize göre bir çok okuyucunun ge­reksinme ve arzusu ihmal edilmiştir. Bu kitap, yürürlükte olan bağlayıcı nitelikteki düzenlemelerin açıklayıcı nitelikteki düzenlemeler ile bir arada ele alınarak mümkün olan en kısa biçimiyle okuyucuya sunulması gereğine olan inancımızın sonucudur. Bu nedenle; bu kitapta, kişisel görüşler ile ola­ya münhasır olarak Maliye Bakanlığınca verilen görüşler ve yargı kararları gibi bağlayıcılığı bulunmayan kaynaklar ihmal edilmiştir.

Bu çalışmada; Katma Değer Vergisi, yukarıda belirtilen bağlayıcı nite­likteki düzenlemeler ile açıklayıcı nitelikteki genel tebliğler esas alınarak çoğu durumda “soru formunda” oluşturulan başlıklar altında ele alınmakta­dır. Ele alman konuya ilişkin tamamlayıcı nitelik taşıyan sirküler, genelge ve ilgili yasal düzenlemelere ise dipnotlarda yer verilmesi tercih edilmişse de, son yıllarda Maliye Bakanlığının genel tebliğ yerine sirküler yayınlamak suretiyle uygulamaya yön verme arzusu nedeniyle bazı durumlarda dipnot olarak belirtilmek suretiyle, sirküler metnine de kitap içinde yer vermek kaçınılmaz hale gelmiştir. Yorum ve açıklama yapmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda da görüşlerimizin belirtilen kaynaklardan bağımsız olarak izle­nebilmesi amacıyla dipnot tercih edilmiştir.

Belirtilen çerçevede konuların kaleme almışında, metnin akışını olum­suz etkileyeceği ve bütünlüğün zarar göreceği endişesiyle ilgili düzenleme­lere sık sık atıfta bulunmak yerine “Kısım” başlangıcında yer verilen konu başlıklarını takiben yer vermenin uygunluğu kanısına varılmıştır. Konunun birden fazla genel tebliğde ele alındığı durumlarda ise sadece ilgili Kanun maddesine yer verilmiştir.

Kitabın basıma hazırlandığı tarih itibariyle yayımlanmış olan son genel tebliğ, 117 seri no’lu genel tebliğ olup basım tarihi itibariyle güncel olan bu kitabın basımında ve dağıtımında emeği geçenlere teşekkür ediyor, değerli okuyucularıma yararlı olmasını diliyorum.

 

İÇİNDEKİLER

 

 • İçindekiler
 • Sunuş……………………………………………. 1
 • Kısaltmalar…………………………. 23
 • KISIM I:
 • KATMA DEĞER VERGİSİNİN KONUSU
 • BİR İŞLEMİN KDV’NİN KONUSUNA GİRMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?………………………… 26
 • HANGİ İŞLEMLER TÜRKİYE’DE YAPILMIŞ SAYILIR?………………………………………………………………… 26
 • KDVK’NIN 1. MADDESİNDE SAYILAN MAL TESLİMLERİ VE HİZMET İFALARI
 • HANGİLERİDİR?………………………………………………………………… 29
 • KDV KARŞISINDAKİ DURUMLARINA MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AÇIKLAMA
 • GETİRİLEN FAALİYETLER…………………………………………………………………………….. 34
 • GVK’NIN 18 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER…………………………………………… 35
 • NAKİL VASITALARI SATIŞI………………………………………………………………………….. 36
 • AVUKATLIK ÜCRETLERİ………………………………………………………………………… 36
 • ADİ ORTAKLIKLAR……………………………………………………………………………………. 36
 • ÖDÜNÇ MAL VERME İŞLEMLERİ……………………………………………………………………… 38
 • SPOR FAALİYETLERİ……………………………………………………………………………. 38
 • ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİ……………………………………………………………………. 41
 • YURT DIŞINDAN TEMİN EDİLEN KREDİLER………………………………………………. 43
 • PROMOSYON ÜRÜNLERİ, NUMUNE VE EŞANTİYONLARIN KDV KARŞISINDAKİ
 • DURUMU……………………………………………………………………………………….. 44
 • TAKSİTLİ VE KAPIDAN SATIŞLAR…………………………………………………………………. 50
 • TAZMİNATLAR……………………………………………………………………………… 51
 • AİDATLAR………………………………………………………………………………………………………………………. 52
 • YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE KURULAN, BELİRLİ BİR SÜRE
 • İŞLETİLEN TESİSLERİN İŞLETME SÜRESİ SONUNDA İLGİLİ KURUMA DEVRİNDE
 • KDV………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
 • TRAFO DEVİRLERİ……………………………………………………………………………………………………………. 53
 • KOSGEB İN GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ OLARAK SAĞLADIĞI DESTEKLER……………………………………………. 53
 • TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER……………………………………………………………………………………. 54
 • KISIM II:
 • KATMA DEĞER VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY
 • “TESLİM” NE DEMEKTİR?……………………………………………………………………….. 56
 • “TESLİM SAYILAN HALLER” NELERDİR?………………………………………………………… 58
 • “HİZMET” NE DEMEKTİR?……………………………………………………………………………….. 59
 • “HİZMET SAYILAN HALLER” NELERDİR?……………………………………………………………. 59
 • KDV’NDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY NE ZAMAN MEYDANA GELİR?……………………………….. 59
 • KİRAYA VERME İŞLEMLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY NE ZAMAN MEYDANA
 • GELİR?…………………………………………………………………………………………. 61
 • KISIM III:
 • KATMA DEĞER VERGİSİNDE MÜKELLEF,
 • SORUMLU VE SORUMLULUK UYGULAMASI
 • KDVNİN MÜKELLEFİ KİMDİR?………………………………………………………………. 65
 • VERGİ SORUMLUSU KİMDİR?……………………………………………………………………………………………… 66
 • SORUMLULUK UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER HANGİLERİDİR?…………………………………… 67
 • BASİT USULDE VERGİLENDİRİLENLERİN SORUMLULUK UYGULAMASI
 • KARŞISINDAKİ DURUMLARI NEDİR?………………………………………………………………………………. 69
 • TAM TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER………………………………………………………………………………… 69
 • ikametgâhı, işyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiyede Bulunmayanlar Tarafından
 • Yapılan İşlemlerde Sorumluluk Uygulaması                                                                             69
 • Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve Hizmetlerde Sorumluluk
 • Uygulaması…………………………………………………………………………………………………………. 70
 • Kiralama İşlemlerinde Sorumluluk Uygulaması……………………………………………………………………. 73
 • Reklam Verme İşlemlerinde Sorumluluk Uygulaması…………………………………………………………….. 74
 • KISMİ TEVKİFAT UYGULANAN HİZMETLER……………………………………………………………………………. 75
 • Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte ifa Edilen Mühendislik-Mimarlık Ve Etüt-Proje Hizmetleri……………. 76
 • Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetlerde Sorumluluk Uygulaması                     79
 • Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetlerinde
 • Sorumluluk Uygulaması……………………………………………………. 81
 • Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetlerinde Sorumluluk Uygulaması                                              84
 • İşgücü Temin Hizmetlerinde Sorumluluk Uygulaması………………………………………… 86
 • Yapı Denetim Hizmetlerinde Sorumluluk Uygulaması                                                                        89
 • Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon işleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu
 • İşlere Aracılık Hizmetlerinde Sorumluluk Uygulaması                                                               90
 • Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetlerinde Sorumluluk Uygulaması              94
 • Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemlerinde Sorumluluk
 • Uygulaması………………………………………………………………………………… 94
 • Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetlerinde Sorumluluk Uygulaması                                             97
 • Servis Taşımacılığı Hizmetlerinde Sorumluluk Uygulaması                                                                99
 • Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetlerinde Sorumluluk Uygulaması                                                    100
 • «İSMİ TEVKİFAT UYGULANAN TESLİMLER………………………………………………………………………….. 102
 • Külçe Metal Teslimlerinde Sorumluluk Uygulaması                                                                        102
 • Bakır, Çinko Ve Alüminyum Ürünlerinin Tesliminde Sorumluluk Uygulaması…………………………….. 104
 • Hurda ve Atık Teslimlerinde Sorumluluk Uygulaması                                                                     106
 • Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde
 • Tesliminde Sorumluluk Uygulaması                                                                                     109
 • Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimlerinde Sorumluluk Uygulaması…………… 110
 • Ağaç ve Orman Ürünleri Tesliminde Sorumluluk Uygulaması……………………………………………….. 112
 • KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA SINIR………………………………………………………………………….. 113
 • TEVKİFATA TABİ TUTULAN İŞLEMLERDE FATURA NASIL DÜZENLENECEKTİR?………………………….. 115
 • SORUMLU SIFATIYLA BEYAN…………………………………………………………………. 116
 • BEYANNAMENİN DÜZENLENMESİ……………………………………………………………. 118
 • BİLDİRİM ZORUNLULUĞU……………………………………………………………………………. 121
 • MÜTESELSİL SORUMLULUK……………………………………………………………………… 121
 • KISIM IV:
 • TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE İADE UYGULAMASI
 • KISMİ TEVKİFATA TABİ İŞLEMLER NEDENİYLE YAPILACAK İADENİN GENEL
 • ŞARTLARI………………………………………………………………………………………………… 124
 • MAHSUBEN İADE TALEPLERİ………………………………………………………………. 125
 • NAKDEN İADE TALEPLERİ…………………………………………………………………………… 127
 • MÜKELLEFİN İADE TERCİHİNİ DEĞİŞTİRMESİ…………………………………………………….. 129
 • AYNI DÖNEMDE FARKLI İŞLEMLER NEDENİYLE İADE ALACAĞININ DOĞMASI…………………………… 130
 • BİRDEN FAZLA DÖNEME İLİŞKİN İADE ALACAKLARININ TALEP EDİLMESİ………………………………… 130
 • KISMİ TEVKİFATA TABİ İŞLEMLER NEDENİYLE İADE TALEBİNDE ÖZEL ESASLAR………………………. 131
 • KISIM V:
 • KATMA DEĞER VERGİSİNDE MATRAH
 • TESLİM VE HİZMET İŞLEMLERİNDE MATRAH NEDİR?…………………………………………………………… 134
 • İTHAL EDİLEN MALLARDA KDV’NİN MATRAHINI OLUŞTURAN UNSURLAR
 • NELERDİR?……………………………………………………………………………………. 135
 • ULUSLARARASI YÜK VE YOLCU TAŞIMALARINDA KDV’NİN MATRAHI NASIL TESPİT
 • EDİLİR?…………………………………………………………………………………………………. 136
 • ÖZEL MATRAH ŞEKLİNE TABİ TESLİM VE HİZMETLER NELERDİR?……………………………. 136
 • KDV MATRAHINA DAHİL OLAN UNSURLAR NELERDİR?……………………………………………. 140
 • KDV MATRAHINA DAHİL OLMAYAN UNSURLAR NELERDİR?………………………………….. 142
 • DÖVİZ İLE YAPILAN İŞLEMLER……………………………………………………………… 143
 • EMSAL BEDEL NEDİR? HANGİ HALLERDE KDV MATRAHI OLARAK “EMSAL BEDEL”
 • ESAS ALINIR?………………………………………………………………………………. 143
 • EMSAL BEDEL VE EMSAL ÜCRET NASIL TESPİT EDİLİR?……………………………………… 143
 • ASGARÎ RANDIMAN ORANLARI VE BİRİM SATIŞ BEDELLERİ……………………………….. 145
 • KISIM VI:
 • KATMA DEĞER VERGİSİNDE ORAN UYGULAMASI
 • KDV ORANI NASIL TESPİT EDİLİR?……………………………………………………………………………………. 148
 • KONUT TESLİMLERİNDE “NET ALAN” NASIL HESAPLANIR?…………………………………………………….. 148
 • İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNİN KAPSAMI NEDİR?…………………………………………………………………… 151
 • KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNE YAPILAN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ……………………………………… 156
 • FASON TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE İNDİRİMLİ ORAN UYGULAMASI…………………………. 157
 • YİYECEK VE İÇECEK SUNULAN YERLERDE KDV ORAN UYGULAMASI………………………………………… 158
 • YEMEK ÇEKİ, KUPONU VE KARTLARININ KULLANILDIĞI YEMEK HİZMETLERİNDE
 • ORGANİZATÖR FİRMALARIN DURUMU …………………………………………………………………………… 159
 • GECELEME HİZMETLERİNDE KDV ORAN UYGULAMASI………………………………………………………….. 160
 • KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KULLANILAN ALKOLLÜ İÇECEKLER DOLAYISIYLA
 • YÜKLENİLEN KDV………………………………………………………………………………………………………. 161
 • GECELEME HİZMETİNİN SEYAHAT ACENTELERİ ARACILIĞIYLA VERİLMESİ………………………………. 162
 • EK 1: KDV Oranlarına İlişkin Kararname…………………………………………………………………………… 163
 • KISIM VII:
 • KATMA DEĞER VERGİSİNDE İNDİRİM
 • KDV’NDE VERGİ İNDİRİMİ MEKANİZMASI NASIL ÇALIŞIR?…………………………………………………….. 181
 • HESAPLANAN KDV’NDEN İNDİRİLEBİLECEK OLAN VERGİLER NELERDİR?………………………………….. 182
 • İNDİRİM HAKKI NE ZAMAN KULLANILABİLİR?………………………………………. 183
 • İNDİRİLEMEYECEK KATMA DEĞER VERGİSİ…………………………………………………. 184
 • İNDİRİMİN BELGELENDİRİLMESİ……………………………………………………………… 190
 • FATURA VE BENZERİ VESİKALARDA BEDELİN KDV DAHİL TEK TUTAR OLARAK
 • GÖSTERİLMESİ HANGİ DURUMLARDA OLANAKLIDIR?…………………………………….. 191
 • PERAKENDE SATIŞI YAPILAN MALLARA AİT FATURA VE BENZERİ BELGELERDE
 • KATMA DEĞER VERGİSİ NASIL GÖSTERİLİR?…………………………………………………. 192
 • PERAKENDE SATIŞI YAPILAN MALLARA AİT ETİKET VE LİSTELERDE KATMA DEĞER
 • VERGİSİ NASIL GÖSTERİLİR?………………………………………………………………………………………….. 193
 • BEDELİN “KDV DAHİL” TEK TUTAR OLARAK GÖSTERİLDİĞİ DURUMLARDA MATRAH
 • VE KDV NASIL HESAPLANIR?…………………………………………………………………….. 194
 • KDV GİDER OLARAK KAYDEDİLEBİLİR Mİ?……………………………………………………………. 194
 • KAYIT DÜZENİ NASIL OLMALIDIR?………………………………………………………………… 195
 • KISIM VIII:
 • KATMA DEĞER VERGİSİNDE İSTİSNALAR
 • TAM İSTİSNALAR NELERDİR?……………………………………………………………………… 198
 • İNDİRİM İMKANI BULUNMAYAN KISMİ İSTİSNALAR HANGİLERİDİR?…………………………….. 201
 • İNDİRİM İMKANI BULUNAN KISMİ İSTİSNALAR HANGİLERİDİR?…………………………….. 203
 • İSTİSNADAN VAZGEÇMEK MÜMKÜN MÜ?……………………………………………………. 204
 • İSTİSNALARIN SINIRI NEDİR?…………………………………………………………………….. 205
 • KISIM IX:
 • KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM İSTİSNA OLAN İŞLEMLER
 • BÖLÜM I MAL İHRACI
 • BİR TESLİMİN İHRACAT TESLİMİ SAYILABİLMESİ GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?…………………….. 211
 • İHRACAT BEDELLERİNE BAĞLI KUR FARKLARI KDV’NE TABİ MİDİR?………………………………………. 212
 • İHRAÇ KAYDIYLA TESLİM EDİLEN MALLARIN SÜRESİNDE İHRAÇ EDİLEMEMESİ
 • HALİNDE EK SÜRE TALEBİ MÜMKÜN MÜ?…………………………………………………………………………. 213
 • İMALATÇI KİME DENİR?…………………………………………………………………………………………………. 215
 • BÖLÜM II HİZMET İHRACI
 • BİR HİZMETİN İHRACAT SAYILABİLMESİ GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?…………………….. 217
 • SERBEST BÖLGELERDEKİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPILAN FASON HİZMETLERDE
 • İSTİSNA UYGULAMASI………………………………………………………………………………. 220
 • YABANCI SİNEMA YAPIMCILARINA TANINAN İSTİSNA UYGULAMASI………………………….. 221
 • BÖLÜM III YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI
 • YOLCU BERABERİ EŞYA İSTİSNASINDAN (TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYEN
 • YOLCULARA TANINAN İSTİSNA) KİMLER YARARLANIR?…………………………………. 225
 • YOLCU BERABERİ EŞYA İSTİSNASI KAPSAMINDA SATIŞ YAPABİLECEK SATICILAR
 • KİMLERDİR?……………………………………………………………………………………… 225
 • YOLCU BERABERİ EŞYA İSTİSNASI KAPSAMINA GİREN MALLARDA SINIRLAMA
 • VAR MIDIR?…………………………………………………………………………………………………………………. 226
 • YETKİ BELGESİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNACAK ARACI FİRMALARDA ARANILACAK
 • ŞARTLAR NELERDİR?…………………………………………………………………………………………………….. 227
 • ARACI FİRMALARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?…………………………………………………………….. 227
 • YOLCU BERABERİ EŞYA İSTİSNASI UYGULAMASINDA FATURA VE ÇEK DÜZENLEME
 • ESASLARI NELERDİR?……………………………………………………………………………………………………. 228
 • YOLCU BERABERİ EŞYA İSTİSNASI UYGULAMASINDA ALICILARIN UYACAKLARI
 • ESASLAR NELERDİR?………………………………………………………………………………. 231
 • YOLCU BERABERİ EŞYA İSTİSNASI UYGULAMASINDA SATICININ ÖDEVLERİ
 • NELERDİR?……………………………………………………………………………………………….. 231
 • YOLCU BERABERİ EŞYA İSTİSNASI UYGULAMASINDA VERGİNİN ALICIYA İADE
 • EDİLMESİNDEKİ YÖNTEMLER NELERDİR?…………………………………………………. 232
 • BÖLÜM IV BAVUL TİCARETİ
 • TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE DÖVİZ KARŞILIĞI SATIŞ (BAVUL TİCARETİ)
 • YAPABİLECEK OLANLAR KİMLERDİR?……………………………………………………. 235
 • BAVUL TİCARETİ KAPSAMINDA YAPILACAK SATIŞLARDA KDV TAHSİL ETMEDEN
 • SATIŞ YAPABİLMENİN KOŞULLARI NELERDİR?…………………………………………………… 235
 • BAVUL TİCARETİ KAPSAMINDA SATIŞ YAPANLAR BU SATIŞLARINI
 • BEYANNAMEDE NASIL GÖSTERECEKLERDİR?……………………………………………………… 237
 • BÖLÜM V ARAÇ İSTİSNASI
 • ARAÇ İSTİSNASININ KAPSAMINA GİREN TESLİM VE HİZMETLER NELERDİR?………………………….. 239
 • ARAÇ İSTİSNASINDAN YARARLANABİLECEK OLANLAR KİMLERDİR?………………………………………… 239
 • ARAÇ İSTİSNASI NASIL BELGELENDİRİLİR?……………………………………………………………………….. 244
 • ARAÇ İSTİSNASINDA MÜTESELSİL SORUMLULUK……………………………………………………………….. 245
 • BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINA YAPILACAK ARAÇ TESLİMİ İSTİSNASI……………………………. 245
 • DENİZ VE HAVA TAŞIMA ARAÇLARI İÇİN LİMAN VE HAVA MEYDANLARINDA
 • YAPILAN HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA………………………………………………………………………. 246
 • PETROL ARAMA VE BORU HATTI İLE TAŞIMACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN
 • İSTİSNA………………………………………………………………………………………………………………….. 251
 • ALTIN, GÜMÜŞ VE PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME, ZENGİNLEŞTİRME VE
 • RAFİNAJ FAALİYETLERİ İSTİSNASI………………………………………………………………………………. 253
 • YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMİ
 • İSTİSNASI………………………………………………………………………………………………………………. 255
 • LİMAN VE HAVA MEYDANLARI İSTİSNASI………………………………………………………………………….. 261
 • ULUSAL GÜVENLİK AMAÇLI TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA………………………………….. 264
 • BÖLÜM VI TAŞIMACILIK İSTİSNASI
 • TAŞIMACILIK İSTİSNASI……………………………………………………………………………… 271
 • TÜRKİYE’DE YERLEŞİK SEYAHAT ACENTALARINCA ORGANİZE EDİLEREK YURT DIŞINA DÜZENLENEN TURLARIN KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU………………………………………………………………………………. 273
 • İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA YAPILACAK MOTORİN TESLİMLERİNDE KATMA
 • DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI……………………………………………………………………. 274
 • BÖLÜM VII DİPLOMATİK İSTİSNALAR
 • DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLARA YAPILACAK TESLİM VE
 • HİZMETLERDE İSTİSNA UYGULAMASI………………………………………………………………………….. 277
 • TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUK MENSUPLARINA YAPILACAK TESLİM VE
 • HİZMETLERDE İSTİSNA UYGULAMASI………………………………………………………………………….. 278
 • BÖLÜM VIII DİĞER TAM İSTİSNALAR
 • ÖZÜRLÜLERİN EĞİTİMLERİ, MESLEKLERİ, GÜNLÜK YAŞAMLARI İÇİN ÖZEL OLARAK ÜRETİLMİŞ HER TÜRLÜ ARAÇ-GEREÇ VE ÖZEL BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ TESLİMİ…………………………………………………………………………….. 283
 • YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK PROJELER İLE KİRALAMA KARŞILIĞI YAPTIRILMASINA KARAR VERİLEN SAĞLIK TESİSLERİNE İLİŞKİN PROJELER NEDENİYLE YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLER……. 284
 • İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ lİSMEP KAPSAMINDA, İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİNE BAĞLI OLARAK FAALİYET GÖSTEREN İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİNE YAPILACAK TESLİM VE
 • HİZMETLER……………………………………………………………………………………….. 285
 • E*. 1 Türk ye’de ikamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Satışlarda KDV İhracat İstisnası İzin
 • Belgesi………………………………………………………………………………………. 287
 • EK 2 Crkiyede İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Yapılan ve İhracat İstisnası Uygulanan
 • Satışlara Ait Özel Fatura……………………………………………………………………… 288
 • Ek 3: Özei Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Liste……………………….. 290
 • Ek 4: Altın, Gümüş veya Platin ile ilgili Arama, İşletme ve Zenginleştirme Faaliyetleri İstisna
 • Yazısı……………………………………………………………………………………………. 292
 • Ek 5: Liman/Hava Meydanı İnşası/Yenilenmesi/Genişletilmesi İşini Yapmakta Olanlara
 • Verilecek İstisna Belgesi………………………………………………………………………. 293
 • Ek 6: Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna Brelgesi 294
 • Ek 7: Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına KDV Kanununun 13/f Maddesi Kapsamında Yapılacak
 • Teslim ve Hizmetlere İlişkin Yazı                                                                                           295
 • Ek 8: Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna Yazısı 296
 • KISIM X:
 • KATMA DEĞER VERGİSİNDE İADE
 • İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER HANGİLERİDİR?…………………………………………….. 297
 • İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER NEDENİYLE YÜKLENİLEN VERGİLERİN
 • HESAPLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR NELERDİR?……………………………. 298
 • İADE HAKKININ İNDİRİM YOLUYLA KULLANILMASI MÜMKÜN MÜ?………………………… 300
 • İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE İADE EDİLECEK KDV NASIL HESAPLANIR?…………….. 301
 • YOLCU BERABERİ EŞYA İSTİSNASI UYGULAMASINDA İADE HAKKI NE ZAMAN
 • DOĞAR?…………………………………………………………………………. 305
 • TÜRKİYE’DE İKAMETGÂHI, İŞYERİ, KANUNİ VE İŞ MERKEZİ BULUNMAYANLARIN TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ VEYA FUAR, PANAYIR VE SERGİLERE KATILIMLARI DOLAYISIYLA SATIN ALACAKLARI MAL VE HİZMETLERDE KDV İADESİ UYGULAMASI NASILDIR?  306
 • KISIM XI:
 • KATMA DEĞER VERGİSİNDE TECİL VE TERKİN
 • TECİL-TERKİN UYGULAMASI NEDİR?.
 • AMBALAJ MALZEMELERİ İLE EKLENTİ VEYA AYRILMAZ PARÇA MAHİYETİNDEKİ
 • MALLARIN TESLİMİ TECİL-TERKİN UYGULAMASINDAN YARARLANABİLİR Mİ?……………………… 310
 • DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL REJİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI………………….. 311
 • TECİL-TERKİN UYGULAMASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?……………………………………………….. 315
 • İMALATÇI, MALLARIN BİR KISMINI PİYASADAN HAZIR OLARAK SATIN ALMASI
 • DURUMUNDA TECİL-TERKİN UYGULAMASINDAN YARARLANABİLİR Mİ?……………………………… 316
 • İMALATÇI, FASON İMALAT YAPTIRMASI DURUMUNDA TECİL-TERKİN
 • UYGULAMASINDAN YARARLANABİLİR Mİ?……………………………………………………………………… 316
 • İHRAÇ KAYDIYLA TESLİM EDİLEN EŞYANIN İHRACATÇI FİRMA TARAFINDAN
 • BEDELSİZ OLARAK İHRAÇ EDİLMESİ DURUMUNDA TECİL-TERKİN UYGULAMASI………………….. 317
 • KISIM XII:
 • KATMA DEĞER VERGİSİNDE İADE USUL VE ESASLARI
 • KDV İADESİNDE UYGULANACAK YÖNTEMLER NELERDİR?……………………………………………………… 320
 • KDV’NİN “VERGİ İNCELEME RAPORU İLE İADE EDİLMESİ” ESASLARI NELERDİR?………………………. 321
 • KDV’NİN “TEMİNAT KARŞILIĞINDA İADE” EDİLMESİ ESASLARI NELERDİR?……………………………… 321
 • TEMİNAT TÜRLERİ NELERDİR? BANKA TEMİNAT MEKTUBU NASIL OLMALIDIR?………………………… 322
 • GÖSTERİLECEK TEMİNATIN MİKTARI NEDİR?…………………………………………………………………….. 323
 • İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASINA TABİ MÜKELLEFLER KİMLERDİR?………………………………….. 323
 • TEMİNAT MEKTUPLARININ İADESİ NASIL OLUR?………………………………………………………………… 326
 • VERGİ İNCELEME RAPORU VE TEMİNAT ARANMAKSIZIN YAPILACAK İADELER
 • HANGİLERİDİR?………………………………………………………………………………………………………… 326
 • MALİYE BAKANLIĞINCA BELİRLENEN SINIRI AŞMAYAN NAKDEN İADE ESASLARI
 • NELERDİR?……………………………………………………………………………………………………………….. 327
 • MAHSUP YOLUYLA İADE ESASLARI NELERDİR?……………………………………………………………………. 328
 • MAHSUP EDİLEBİLECEK BORÇLAR NELERDİR?…………………………………………………………………….. 328
 • MAHSUP TALEBİNDE ARANILAN BELGELER NELERDİR?………………………………………………………… 329
 • MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE BELGELERİ ZAYİ OLANLARA İADE YAPILMASINDA
 • İZLENECEK YÖNTEM NEDİR?………………………………………………………………………………………. 335
 • MAHSUP SONRASI ALACAĞIN NAKDEN İADESİ MÜMKÜNMÜDÜR?………………………………………….. 336
 • YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR TASDİK RAPORUNA DAYALI NAKDEN İADELERDEKİ
 • ESASLAR NELERDİR?………………………………………………………………………………………………….. 337
 • KAMUYA AİT KURULUŞLARA İADE ESASLARI NELERDİR?………………………………………………………. 338
 • HIZLANDIRILMIŞ KDV İADE SİSTEMİ (HİS) NEDİR?…………………………………………………………….. 338
 • HİS UYGULAMASI KAPSAMINA GİRECEK MÜKELLEFLER KİMLERDİR?………………………………………. 339
 • HİS’NE GÖRE İADE TALEPLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDEKİ GENEL ESASLAR
 • NELERDİR?………………………………………………………………………………………………………………….. 340
 • HİS SERTİFİKASI HANGİ DURUMLARDA İPTAL EDİLİR? SONUÇLARI NELERDİR?……………………… 340
 • EK 1: KESİN TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ…………………………………………………………………………. 342
 • EK 2: NAKİT İADE TALEP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ……………………………………………………………………. 343
 • EK 3: MAHSUP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ………………………………………………………………………………….. 343
 • EK 4: HİS SERTİFİKASI………………………………………………………………………………………………….. 344
 • KISIM XIII:
 • KATMA DEĞER VERGİSİNDE İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE İADE USUL VE ESASLARI
 • İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE İADE UYGULAMASI…………………………………… 345
 • İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER NEDENİYLE MAHSUBEN İADESİ TALEP
 • EDİLEBİLECEK BORÇLAR NELERDİR?…………………………………………………………………………….. 346
 • İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE İADE TUTARI NASIL HESAPLANIR?…………………… 346
 • İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE YILI İÇİNDE MAHSUBEN İADE…………………………. 349
 • İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE YILI İÇİNDE MAHSUP EDİLEMEYEN
 • VERGİLERİN İADESİ………………………………………………………………………… 351
 • İNDİRİMLİ ORANA TABİ MALLARIN İHRAÇ AMAÇLI TESLİMLERİNDE İNCELEMESİZ/ TEMİNATSIZ MAHSUBEN İADE           354
 • İNDİRİMLİ ORANA TABİ FASON İŞLERDEN DOĞAN KDV ALACAKLARININ İADESİ………………….. 356
 • İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEN DOĞAN KDV İADE ALACAKLARININ
 • ELEKTRİK VE DOĞALGAZ BORÇLARINA MAHSUBU……………………………………………. 358
 • İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEN İADE UYGULAMASINA KONU OLMAYANLAR
 • HANGİLERİDİR?…………………………………………………………………………………. 360
 • KISIM XIV:
 • KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİNDE ÖZEL ESASLAR
 • SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE (SMİYB) NE DEMEKTİR?………………… 364
 • OLUMSUZ RAPOR NEDİR?………………………………………………………………………………………………. 365
 • OLUMLU RAPOR NEDİR?………………………………………………………………………………………………… 366
 • OLUMSUZ TESPİT NEDİR?……………………………………………………………………………………………… 366
 • SMİYB DÜZENLEME VEYA KULLANMA FİİLİNİN SONUCU NEDİR?………………………………. 367
 • İADE TALEPLERİ ÖZEL ESASLARA GÖRE YERİNE GETİRİLECEK MÜKELLEFLER
 • KİMLERDİR?………………………………………………………………………………………. -367
 • HAKLARINDA SMİYB DÜZENLEME RAPORU BULUNANLAR İÇİN UYGULANACAK
 • ÖZEL ESASLAR NELERDİR?……………………………………………………………. 368
 • HAKLARINDA SMİYB DÜZENLEME RAPORU BULUNAN MÜKELLEFLERİN ORTAKLARI VEYA BU MÜKELLEFLERİN KURDUKLARI VEYA ORTAK OLDUKLARI ŞİRKETLERİN İADE TALEPLERİNDE UYGULANACAK ÖZEL ESASLAR NELERDİR?…………… 369
 • HAKLARINDA SMİYB KULLANMA RAPORU BULUNANLAR İÇİN UYGULANACAK
 • ÖZEL ESASLAR NELERDİR?…………………………………………………………… 370
 • HAKLARINDA SMİYB KULLANMA RAPORU BULUNAN MÜKELLEFLERİN ORTAKLARI VEYA BU MÜKELLEFLERİN KURDUKLARI VEYA ORTAK OLDUKLARI ŞİRKETLERİN İADE TALEPLERİ……………………………………………… 371
 • SMİYB DÜZENLEDİĞİ KONUSUNDA OLUMSUZ TESPİT BULUNANLAR İÇİN
 • UYGULANACAK ÖZEL ESASLAR NELERDİR?………………………………………………… 371
 • SMİYB KULLANDIĞI KONUSUNDA OLUMSUZ TESPİT BULUNANLAR İÇİN
 • UYGULANACAK ÖZEL ESASLAR NELERDİR?…………………………………………….. 372
 • ADRESLERİNDE BULUNMADIKLARI, DEFTER VE BELGELERİNİ İBRAZ ETMEDİKLERİ VEYA BEYANNAME VERMEDİKLERİ KONUSUNDA TESPİT BULUNANLAR İÇİN UYGULANACAK ÖZEL ESASLAR NELERDİR?…………………………….. 373
 • İSLETME KAPASİTESİ İLE İŞ HACMİ ARASINDA AÇIK NİSPETSİZLİK TESPİT
 • EDİLENLER İÇİN UYGULANACAK ÖZEL ESASLAR NELERDİR?……………………………………. 373
 • DOĞRUDAN MAL VEYA HİZMET TEMİN ETTİKLERİ MÜKELLEFLER HAKKINDA OLUMSUZ RAPOR VEYA TESPİT BULUNANLAR İÇİN UYGULANACAK ÖZEL ESASLAR NELERDİR?……………………………………………………………………….. 374
 • DOĞRUDAN MAL VEYA HİZMET TEMİN ETTİKLERİ SAFHADAN ÖNCEKİ
 • SAFHALARDAKİ MÜKELLEFLER HAKKINDA OLUMSUZ RAPOR VEYA TESPİT BULUNMASI HALİNDE UYGULANACAK ÖZEL ESASLAR NELERDİR?   376
 • İHTİYATİ TAHAKKUK VE İHTİYATİ HACİZ UYGULANAN MÜKELLEFLER İÇİN
 • UYGULANACAK ÖZEL ESASLAR NELERDİR?…………………………………………………………… 378
 • KISIM XV:
 • KATMA DEĞER VERGİSİNDE KISMİ İSTİSNALAR
 • KISMÎ VERGİ İNDİRİMİ NEDİR? NASIL HESAPLANIR?…………………………………………….. 379
 • İNDİRİM İMKANI BULUNMAYAN KISMİ İSTİSNALAR……………………………………………….. 380
 • İNDİRİM İMKANI BULUNAN KISMİ İSTİSNALAR (Md. 17/4-c-t, Gç. Md. 12-23)……………… 402
 • Ek 1: KDVK’nın 17/2-d Maddesi Kapsamında istisna Olan Teslimlere İlişkin Yazı………………. 406
 • Ek 2: MEB’na Yapılacak Bedelsiz Teslimlere ilişkin İstisna Belgesi…………………………………. 407
 • KISIM XVI:
 • KATMA DEĞER VERGİSİNDE İTHALAT İSTİSNASI
 • KDV İSTİSNASI UYGULANAN İTHALAT İŞLEMLERİ NELERDİR?…………………………………. 409
 • GERİ GELEN EŞYAYA İLİŞKİN İSTİSNA UYGULAMASI…………………………………………………………… 412
 • KISIM XVII:
 • KATMA DEĞER VERGİSİNDE VERGİLENDİRME DÖNEMİ, BEYAN VE ÖDEME
 • GERÇEK USULDE VERGİLENDİRME NE DEMEKTİR?…………………………………………………. 417
 • VERGİLENDİRME DÖNEMİ NEDİR?………………………………………. 417
 • BEYAN ESASI…………………………………………………………………………………………………. 419
 • BEYANNAME NE ZAMAN VERİLİR?………………………………………………….. 420
 • BEYANNAMELERİN ŞEKİL VE MUHTEVASI………………………………………………………… 420
 • TARH YERİ NERESİDİR? TARHİYAT NE ZAMAN YAPILIR?……………………………………….. 421
 • TARHİYATIN MUHATABI KİMDİR?…………………………………………………………………. 421
 • KDV NE ZAMAN ÖDENİR?………………………………………………………………………………. 422
 • İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERİN BEYANI………………………………………………………………….. 423
 • KREDİ KARTI İLE YAPILAN TAHSİLATLARIN BEYANI……………………………………… 424
 • GÜMRÜK VERGİSİ TEMİNATA BAĞLANARAK İTHAL EDİLEN MALLARA AİT KDV
 • TEMİNATA BAĞLANABİLİR Mİ?……………………………………………………………………… 425
 • İCRA DAİRELERİNCE MÜZAYEDE MAHALLİNDE YAPILAN SATIŞLAR NEDENİYLE
 • HESAPLANAN KDV’NİN BEYANI VE ÖDENMESİ…………….. 426
 • KDVNİN TEMİNATI NEDİR?…………………………………………………………………….. 426
 • KISIM XVIII:
 • KATMA DEĞER VERGİSİNDE DÜZELTME İŞLEMLERİ
 • MALLARIN İADE EDİLMESİ VEYA İŞLEMİN GERÇEKLEŞMEMESİ HALLERİNDE
 • DÜZELTME…………………………………………………………………… 429
 • MATRAHTA MEYDANA GELEN DİĞER DEĞİŞİKLİK HALLERİNDE DÜZELTME……………………………… 432
 • TÜKETİCİLERİN SATIN ALDIKLARI MAL VE HİZMETLERİ GERİ VEREREK BEDELİNİ ALMASI VEYA BAŞKA BİR MAL VEYA HİZMET İLE DEĞİŞTİRMESİ HALİNDEKİ UYGULAMA NASILDIR?………………………………………………………………… 433
 • FAZLA VEYA YERSİZ ÖDENEN VERGİLERİN İADESİ………………………………………….. 433
 • FAZLA VEYA YERSİZ TEVKİF EDİLEN VERGİLERİN İADESİ…………………………………. 435
 • ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN (8/1) MADDESİ KAPSAMINDA TESLİM EDİLEN MALLARIN ÖTV’Sİ ÜZERİNDEN HESAPLANAN KDV NASIL DÜZELTİLEBİLİR?……………………………………………………………………….. 436
 • FİİLİ VEYA KAYDİ ENVANTER SIRASINDA BELGESİZ MAL VE HİZMET SATIN
 • ALINDIĞININ TESPİTİ HALİNDE UYGULANACAK YAPTIRIM NEDİR?……………………………………. 436
 • İTHALATTA KDV’NİN EKSİK VEYA FAZLA ÖDENMESİNDE DÜZELTME İŞLEMİ NASIL
 • YAPILIR?………………………………………………………………………………………… 437
 • Ek:1 ÖTV KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTE…………………………………………………… 438
 • Kavram Dizini…………………………………………………………………………………….. 445