Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Kambiyo Senetlerinde Sıkça Yapılan Hatalar Kitabı

Kambiyo Senetlerinde Sıkça Yapılan Hatalar Kitabı

Kemal Karanfil


Baskı Tarihi: Haziran 2016
Sayfa Sayısı: 1012 Sayfa
Fiyatı: 175 TL
İndirimli Fiyatı:174 TL (Kdv Dahil)
ÜCRETSİZ KARGO
SİTEMİZDE GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR!
(Şu an için sitemizden sipariş alınamamaktadır.)
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

KİTAP TANITIMI

-AYRICA FAİZ VE TEBLİGAT HUKUKU UYGULAMASINDA SIKÇA KARŞILAŞILAN SORUNLAR,
-18. 2. 2012 TARİHLİ, YARGITAY DAİRELERİNİN İŞBÖLÜMÜ,
-2012 YILI PARASAL SINIRLAR,
-YILLARA GÖRE FAİZ ORANLARI VE UYGULAMASI
-KARŞILAŞTIRMALI, ESKİ YENİ TİCARET KANUNUNUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ
-TEBLİGAT KANUNUNDAKİ EN SON DÜZENLEME VE YENİLİKLER
-AÇIKLANAN DEĞİŞİKLİKLER IŞIĞINDA YARGITAYIN EN YENİ İÇTİHATLARI

 

ÖNSÖZ

İcra hukuku her nedense hukuk fakültesi öğrencilerinin çoğu tarafından sevilmez, pek çok öğrenci bu ders yüzünden sene uzatmıştır. Ancak icra hukuku uygulamada çok ihtiyaç duyulan ve çoğu avukatın iş yaptığı önemli bir alan olduğu da bilinen bir gerçektir. Bu kadar önemli bir alanın sevilmemesinin sebebinin çok teknik olmasının yanı sıra sanırım, doktrine boğularak sunuluş tarzından ve alan genişliğinden de kaynaklanıyor olabilir. Daha anlaşılır, sade bir dil ve iyi bir tasnif ile sunulduğunda sevilmemesi için hiçbir neden göremiyorum. Bu konuda Sayın üstad Baki KURU hocamız güzel bir örnektir.
Yargıtay’a 2007 yılında atandığımda bir çok hâkim ve avukat tarafından icra hukuku ile ilgili sıkıntıların yaşanmaya devam ettiğini, ÖNEMLİ AYRINTILARIN BİLİNMEDİĞİNİ, iş dünyasının çek ve senet hukukuna yeterince vakıf olamadığını, hukuki boşlukların (kötü niyetli az bir kesim dışında) bilinmediği ve çok ciddi hataların yapıldığını, gözlemledim.
Bu kitap biraz da, aynı hataların yaşanmaması, hukukçu ve iş dünyasının bu alanda bilinçlenmesi, icra tekniklerinin pratik bir yön¬temle tanıtılması amacıyla yazıldı.6.000.000. adedi bulan icra dosya sayısının azalması, biraz da insanımızın bilinçlenmesi, işini bilerek yapması (en önemlisi ahlaklı – erdemli bir neslin yetişmesi) ile orantılı olduğundan bu tür eserlerin faydalı olacağını düşündüm.
Kitapta eski ve yeni Türk Ticaret Kanunu’nun konuyla ilgili maddeleri karşılaştırılmış ve ilgili maddeler kitap sonuna eklenmiştir. Ayrıca l.Ekim 2011 de yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 5941 Çek Kanununun konumuz açısından irdelenmiştir. Yargı reformu sonucu Yargıtay’da kurulan yeni daireler sonrası oluşan son görev dağılımı çizelgesi (18.2.2012 tarihli) kitap sonuna eklenmiştir. Zira pek çok dosya ilgisiz daireye gönderilmekte ve bu da temyiz süresinin en az 6 ay uzanmasına yol açmaktadır.
Kitabın ikinci bölümüne konu ile ilgili en yeni tarihli içtihatlar ek¬lenmiş olup, gereksiz içtihat tekrarından kaçınılmıştır.
Mesleğimiz ve iş yoğunluğu gereği kitap çok kısıtlı olan bir zaman diliminde yazılabildi. Dolayısıyla esaslı olmayan şekil hataları nedeniyle okuyucunun engin hoş görüsüne sığınıyorum fakat rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki bu kitabı okuduktan sonra senet tanzim eden, çek alan esnaf iş adamımız  takip yapan avukat ve hüküm veren hekimin önemli hata yapmayacağına, inanıyorum. Eserin hazırlanması esnasında vakitlerini çaldığım değerli eşim, çocuklarım ile Dairemizin baş¬kan, üye ve tetkik hakimi arkadaşlara (özellikle Sn. Ayhan DOĞAN -Muzaffer AYDIN ve İshak KILAVUZ beyefendiye), kitabın tasnif ve baskısında emeği geçen Adalet Yayınevinin değerli çalışanlarına, teşekkürü bir borç biliyorum.

Eserin faydalı olması dileklerimle

 

İÇİNDEKİLER

 • KİTAP-1
 • TANZİM VE ALIMI SÜRECİNDE, TAKİPLERDE, YARGILAMA VE HÜKÜM SAFHASI YÖNÜNDEN, KAMBİYO SENETLERİNDE SIKÇA YAPILAN HATALAR
 • I. -KAMBİYO SENETLERİNİN ÖZELLİKLERİ-3-
 • II. -KAMBİYO SENETLERİ-3
 • A. -BONO-3
 • 1. -Bononun Tanımı -3
 • 2. -Bono İki Şekilde Tahsil Edilebilir-4
 • 3. -Bononun Şekil Şartları-4
 • 4. -Bononun Ciro İşlemleri-6
 • a. -Tam Ciro-6
 • b. -Beyaz Ciro-6
 • 5. -Bononun Tahsil İşlemleri-7
 • a. -Haksız Protesto-7
 • b. -Ödeme İşlemleri-7
 • c. -Borçlunun Ödememesi Halinde Sorumlular-8
 • 6. -Poliçe İle Bonoyu Birbirinden Ayıran Fark-8
 • B. -ÇEK-9
 • 1. -Çekin Tanımı-9
 • 2. -Şekli-9
 • 3. -Çekin Düzenlenmesi-10
 • 4. -Çekin Ciro İşlemleri-11
 • a. -Tam ciro-11
 • b. -Beyaz ciro-11
 • c. -Vadeden sonra ciro-11
 • 5. -Çekin Tahsil İşlemleri-12
 • a. -Vade-12
 • b. -Ödeme İçin İbraz Süreleri-12
 • c. -Süresinde ibraz etmeme halinde alacaklının hakları-12
 • d. -Çekten Cayma-13
 • e. -Çekin Ödemeden Men Edilmesi-13
 • f. -Keşidecinin Ölümü-13
 • g. -Zamanaşımı-13
 • h. -Çekte İbraz ve Ödeme-13
 • 6. -Karşılıksız Çek-14
 • 7. -Yetki-14
 • 8. -Müeyyideler-14
 • a. -Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı-14
 • b. -Etkin pişmanlık ve yasak kararının kaldırılması-15
 • c. -Diğer ceza hükümleri-16
 • C. -POLİÇE-18
 • 1. -Genel olarak-18
 • 2. -Yürürlükteki 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununa göre poliçenin unsurları- 18
 • 3. -Unsurların bulunmaması-19
 • 4. -6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununda poliçenin unsurları-19
 • III. -UYGULAMADA SIKÇA YAPILAN HATALAR- 20
 • A. -KAMBİYO SENETLERİNİN TANZİMİNDE YAPILAN HATALAR-20
 • 1. -Tüzel Kişilerde Yetkili Temsilcinin Araştırılmaması-20
 • 2. -İmzanın Huzurda Attırılmaması-21
 • 3. -İmza Sirkülerinin Kontrol Edilmemesi-23
 • 4. -Çek Hamillerinin Pek Farketmediği Sinsi Tuzak-23
 • 5. -Borçludan Eksik Unsurlu Senet Alınması-24
 • 6. -Teminat Olarak Senet Verildiğinde -Neyin Teminatı Olarak Verildiğinin- Yazılmaması-25
 • 7. -İş Dünyasının Sıkça Yaptığı Hata-25
 • 8. -Tüzel Kişi Adına İtiraz Eden Kişinin Şirketi Temsile Yetkili Olması Gerekir-26
 • 9. -Çekte, Mücbir Sebeple İbraz Yapılamaması-26
 • 10. -Şirket Müdürlerinin Yanıldıkları Konu, Çift İmza-27
 • 11. -Görme Engellinin İmzası-28
 • a. -HMK Öncesi Durum-28
 • b. -HMK da Görme Engellinin İmzaladığı Senetler-29
 • 12. -TL- YTL Mark Yazılı Çek-Senetler (Tedavülden Kalkan veya Henüz Tedavüle Girmeyen Paranın Yazılmış Olması)-30
 • 13. -Senette Birden Çok Lehdarın Yazılı Olması-31
 • 14. -Boş Kâğıda Atılan İmza, Açık Çek-Senet-31
 • 15. -Şirkete Ait Yazılarda İmza İle Yazı Arasında Bir Bono Doldurulacak Kadar Boşluk Bırakılması-31
 • 16. -Senette, Rakamla Miktarın Yazılmasına Rağmen, Yazıyla Miktar Bölümünün Boş Bırakılması-31
 • 17. -Yukarıda Açıklanan Üzücü Durumlara Düşmemek İçin Yapılması Gerekenler-32
 • B. -İCRA TAKİPLERİNDE YAPILAN HATALAR-33
 • 1. -Hakkında İflasın Ertelenmesi veya Tedbir Kararı Verilen Şirkete Ait Senedin – Çekin Takibe Konulması-33
 • 2. -Takip Talebine Senet Aslı İle, Ödeme Emrine Onaylı Senet Suretinin Eklenmemesi-34
 • 3. -Takipte Senedin Zamanaşımına Uğratılması-34
 • 4. -Kambiyo Senedi Vasfında Olmayan Senetlerle Kambiyo Takibi Yapılması-35
 • 5. -Usulsüz Tebligatlar-35
 • 6. -Cirantaların Takibinde Keşidecinin Protesto Edilmemesi-36
 • 7. -Taşkın Haciz Yapılması-36
 • C. -YETKİ İTİRAZLARINDA YAPILAN HATALAR-37
 • GENEL OLARAK-37
 • –Yetki itirazlarında en sık yapılan hata-37
 • –İkinci hata-37
 • –Üçüncü hata-37
 • –Dördüncü önemli hata-38
 • –HMK Md. 20 -Görevsizlik Veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler-38
 • –6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda Yetki Konusunda En Önemli Yenilik-39
 • D. -YARGILAMA AŞAMASINDA YAPILAN HATALAR- 40
 • 1. -Duruşma Açılmalı mı?-40
 • 2. -Borçluya İmza Örnekleri Sunması, Bilirkişi Ücretini Yatırması İçin Kesin Süre Verme–Kanıtlama Yükümlülüğü-nün İhlali-40
 • 3. -İmza Aidiyetinin Saptanamaması-41
 • 4. –Sahtecilik- Halinde Ceza Davası Sonucunun Beklenmemesi-41
 • –HMK Öncesi Durum-41
 • –HMK’un Yürürlüğe Girmesi İle Oluşan Durum-42
 • –HMK’nın Konu İle İlgili Maddeleri-42
 • –Yazı veya İmza İnkârının Sonucu-42
 • –Güvenli Elektronik İmzalı Belgenin İnkârı-42
 • –Sahtelik İncelemesi-42
 • –Sahte Senedin İptali-43
 • –Haksız Yere Sahtelik İddiası-43
 • –Sahtelik Hakkında Hukuk Ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Etkisi-43
 • –Belgelerin Halefler Aleyhine Kullanılması-43
 • –Mahkemece Belge Aslının İstenmesi Ve Geri Verilmesi
 • –Belge Aslının İbrazı Usulü-43
 • –Belgenin Yerinde İncelenmesi-44
 • –Tarafların Belgeleri İbrazı Zorunluluğu-44
 • –Tarafın Belgeyi İbraz Etmemesi-44
 • –Üçüncü Kişinin Belgeyi İbraz Etmemesi-45
 • 5. -HMK’daki Düzenlemenin Değerlendirilmesi-45
 • 6. -İmza İtirazlarında, Borçluların Kambiyo Senedi Tanzimi Konusunda Vekil veya Ticari Mümessil Atayıp Atamadıklarının Araştırılmaması ve Bunların da İmza Örneklerinin İncelenmemesi-46
 • 7. -HUMK md-163 ve HMK md 94 Gereği, Hakimin Verdiği 2 nci Süre Kesin Olduğu Halde, Sonrasında da Süre Verilmesi- 46
 • E. -MAHKEMELERİN HÜKÜM KURARKEN YAPTIKLARI HATALAR-48
 • 1. –Durma- Yerine -İptal- Şeklinde Hüküm Tesisi-48
 • 2. -İtiraz Etmeyen Diğer Borçluları da Kapsar Şekilde Hüküm Kurulması – İsteğin Aşılması-48
 • 3. -İ. İ. K. md. 170-a dan Tazminata Hükmedilmesi-48
 • 4. -İcra İnkar Tazminatına Hükmederken Yapılan Hatalar-48
 • 5. -Raporlar Arasındaki Çelişki Giderilirken Heyetlere Dikkat Edilmemesi-50
 • 6. -Temyiz Edilen Dosyanın Kalem Tarafından Yanlış Daireye Gönderilmesi-50
 • 7. -Kıymet Takdirine İtiraz Davalarında, Hâkim ve Avukatların, Tarafları Mağdur Eden Önemli Hatası-51
 • 8. -Alacaklıların, Yetki İtirazını Dolanmak İçin, Yetkisiz Yerde İstedikleri İhtiyati Haciz İstemlerinin Kabulü-51
 • 9. -Harçlardan Muafiyet -Oranlar Ve Bakiye Karar İlam Harcı-52
 • a. -Bakiye Karar ve İlam Harcının Ödenmemesi-52
 • - Halihazırdaki Durum-52
 • - 6100 H. M. K da Harcın Ödenmemesi-52
 • - İlamın Alınması, Kesinleşme Kaydı ve Harçlar-52
 • b. -Maktu Yerine Nispi Harca Hükmedilmesi-52
 • c. -Banka ve Varlık Şirketlerinin Harçlardan Sorumluluğu-53
 • - Hukuk Genel Kurulunun Konuyla İlgili Son İçtihadı-53
 • Anılan H. G. K. kararı ve 12 H. D. İçtihatlarına Göre-54
 • aa. -Tahsil Harcı-54
 • bb. -Yargı Harçları-54
 • cc. -Tellaliye ve Cezaevi Harcı-54
 • dd. -Tapu Harcı-54
 • 10. -Taşkın Haciz Şikâyetlerinde Gözden Kaçan Husus-55
 • 11. -İcra Memurlarının Haksız İşlemlerinde, Tarafların Yargılama Giderleri İle Mahkûm Edilmesi-55
 • 12. -İmza İtirazlarında, Borçlular Adına Senet-Çek Tanzim Etme Yetkisi Verilen Vekil Veya Atanan Ticari Mümessilin Olup Olmadığının Araştırılarak Var İse Bu Temsilci Veya Vekilin de İmza Örneklerinin İncelenmemesi-55
 • 13. -İnfazda Sıkıntı Oluşturacak Şekilde Hüküm Kurulması-55
 • 14. -Çek-Senet İptali-56
 • 15. -Zamanaşımı İtirazlarının Kabulü Halinde-56
 • 16. -Zamanaşımı Süresinin Tespitinde Hata-56
 • 17. -Kambiyo Takiplerinde, Senetlerdeki Eksik Unsurun Mahkemece Re’sen Dikkate Alınmaması-57
 • 18. -Motomot Yargıtay İçtihatlarına Göre Karar Verilmesi- Bozma Kararına, Kritik Edilmeksizin Uyulması- Hükme Esas Alınması-57
 • 19. -Yukarıda, A, B, C, D Başlıkları Altında Açıklanan İlkelere Aykırı Karar Verilmesi-58
 • F. -TEMYİZ DİLEKÇESİNDEKİ HATALAR-59
 • 1. -Uzun ve Gereksiz Ayrıntıları İçeren Dilekçeler-59
 • –Kötü Dava Dilekçesi Örneği-59
 • 2. -Haklı Olduğu Temyizde, Miktar İtibariyle İ. İ. K. 363 Maddesinde Belirtilen Temyiz Sınırına Yakalanma-61
 • 3. -Temyiz Süresinin Başlangıç Tarihinde Yanılma-62
 • 4. -Harca Tabi Davalarda Temyiz Harcının Süresinde Yatırılmaması- 62
 • 5. -İdari Tatillerde Süreler İşler-62
 • 6. -Temyizi Mükün Olmayan, Kesin Kararların Temyiz Taleplerinin Reddedilmemesi-62
 • 7. -Temyizi Mümkün Olmayan İcra Mahkemesi Kararları- 63
 • G. -TEMYİZ İNCELEMESİ SÜRECİ-64
 • 1. -Yargıtay’da Dosyanın Geçirdiği Safahat-64
 • 2. -Yargıtay İle İlgili Bir Kısım İstatistikler-66
 • H. -ZAMANAŞIMI-68
 • 1. -Zamanaşımının Sonuçları-68
 • 2. -Zamanaşımına Uğramış Senedin Niteliği-68
 • 3. -Zamanaşımı İtiraz Süresi-69
 • 4. -Kambiyo Senedi Zamanaşımına Uğramış Hamilin Sahip Olduğu İmkânlar-69
 • a. -Temel Borç İlişkisine Dayanan Talep Hakkı-69
 • b. -Sebepsiz Zenginleşme Davası (B. K. Md. 61, 66)-69
 • c. -Karşılığın Devri-70
 • 5. -Zamanaşımını Kesen Nedenler-70
 • a. -Borçlar Kanununa göre Kesme Nedenleri-70
 • b. – T. T. K na göre Kesme Nedenleri-71
 • aa. -Dava Açılması-71
 • bb. -Takip Talebinde Bulunulması-72
 • cc. -Davanın İhbar Edilmesi-72
 • dd. -Alacağın İflas Masasına Bildirilmesi-72
 • - Zamanaşımını Kesen İşlemlere Örnekler-72
 • 6. -Zamanaşımını Kesmeyen Nedenler-73
 • 7. -Zamanaşımını Durduran Nedenler-73
 • a. -Borçlar Kanunu 132. Maddesine Göre-74
 • b. -Diğer Durdurma Nedenleri-74
 • KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-75
 • 1. -Tüzel Kişilerde Yetkili Temsilcinin Araştırılmaması
 • – 2 ci İmza Şahsi Sorumluluk Gerektirir-76
 • 2. -İmzanın Huzurda Attırılmaması-77
 • 3. -İmza Sirkülerinin Kontrol Edilmemesi-78
 • 4. -Çek Hamillerinin Pek Farketmediği Sinsi Tuzak-79
 • 5. -Borçludan Eksik Unsurlu Senet Alınması -79
 • - -Islak İmza Olmadığı, Sadece Kaşe Basıldığı İtirazı-81
 • - -Mahalle Adı, Keşide Yeri Olarak Yazılamaz-82
 • - -Keşide Yeri Olarak (İdari Birim Yazılı Olmayan) Adres Geçerli Değildir-82
 • - -Avalist (Kefil)’in Ad Ve Soyadı Yanındaki Yer, Keşide Yeri Olarak Kabul Edilmez- 84
 • - -Kısaltarak Keşide Yerinin Yazılması-85
 • - -Kasaba-Belde, Geçerli Bir Keşide Yeri Olarak Yazılabilir-85
 • 6. -Teminat Olarak Senet Verildiğinde -Neyin Teminatı Olarak Verildiğinin- Yazılmaması-86
 • –Alacağın Varlığının Yargılamayı Gerektirmesi-87-
 • –Senede Atıf Yapmayan Banka Makbuzları ve Dekontlar-88
 • –Bankanın, Kredi Verirken Aldığı Senetler-88
 • –Tahrifat İddiası Fotokopi Belge Üzerinden İncelenemez-89
 • –Ödeme İddiasının Kanıtlanması Şekli-89
 • 7. -Tüzel Kişi Adına İtiraz Eden Kişinin Şirketi Temsile Yetkili Olması Gerekir-90
 • 8. -Çekte, Mücbir Sebeple İbraz Yapılamaması-90
 • –Adli Makamlarca Takip Konusu Çeklere El Konulması Nedeniyle Süresinde Bankaya Çeki İbraz Edilemeyen Çekler-91
 • 9. -TL- YTL Mark Yazılı Çek-Senetler(Tedavülden Kalkan veya Henüz Tedavüle Girmeyen Paranın Yazılmış Olması)-93
 • –2005 Yılında Yazılı Rakamlardan Ne Anlaşılması Gerektiği-93
 • –Keşideci ve Lehdarın Aynı Kişiler Olması-94
 • –Mahlas Ad -Veya Adın Kısaltması Suretiyle Senet Tanzimi-94
 • –Zamanaşımına Uğrayan Ve İmzası İnkar Edilmeyen Bono, Temel Borç İlişkisi Yönünden Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğindedir-95
 • İCRA TAKİPLERİNDE YAPILAN HATALARLA İLGİLİ İÇTİHATLAR- 99
 • 1. -Hakkında İflasın Ertelenmesi Veya Tedbiri Verilen Şirkete Ait Senedin – Çekin Takibe Konulması-101
 • 2. -Takip Talebine Senet Aslı İle Ödeme Emrine Onaylı Senet Suretinin Eklenmemesi-102
 • 3. -Ödeme Emrine Onaylı Senet Suretinin Eklenmemesi-102
 • 4. -Çeklerde Zamanaşımı-103
 • 5. -Bonoya Dayalı Genel Haciz Yoluyla Takip Yapılmasında Zamanaşımı-103
 • 6. -Tedbir Kararı, Zamanaşımının İşlemesini Engeller-104
 • 7. -İstihkak Davası Zamanaşımını Kesmez-104
 • 8. -Zamanaşımını Kesen Muamele, Herkim Hakkında Vaki Olmuşsa Onun Hakkında Hüküm Doğurur-105
 • 9. -Alacaklının Yaptığı Her Takip İşlemi İle Zamanaşımı Kesilir-106
 • 10. -İcra Kefaletinde Zamanaşımı Süresi 10 Yıldır -106
 • 11. -Üzerindeki Haciz Düşen Taşınmazın Kıymet Takdirinin Yapılması Hukuki Bir Sonuç Doğurmayacağından, Zamanaşımını Kesmez-107
 • 12. -Aşırı Şekilcilik Hak Zayiine Neden Olur-108
 • 13. -Keşide Yeri Yazılı Olmayan Senet, Kambiyo Senedi Vasfında Değildir-109
 • 14. -Kambiyo Senedi Vasfında Olmayan Senetler-109
 • 15. -Sonradan Doldurulan Çek Ve İbraz Sonrası Beyaz Ciro-109
 • 16. -İbraz Sonrası Beyaz Ciro İle Temlik Olmaz-110
 • 17. -İmzaların İstiklali Prensibi-111
 • 18. -Borç Kısmen Veya Tamamen Kabul Edilmesi Durumunda Unsur Eksikliğinden Takip İptal Edilmez- 113
 • 19. -Usulsüz Tebligatlar-114
 • A. -Tüzel Kişilerde Tebligat-114
 • B. -Tebligat Tüzüğü Madde 28’e Aykırı Tebligat Adreste Bulunmama Nedeninin Araştırılmaması-115
 • –Kanıtlanamayan Usulsüz Tebligat Şikayeti- 116
 • C. -Tebliğ Zarfındaki Eksiklikler Tebliğ Memurunun Ad ve Soyadının Bulunmaması-117
 • D. -Hasma Tebligat- 117
 • E. -Avukatın İstifası Halinde Tebligat-118
 • F. -İlanen Tebligat-119
 • G. -Usulsüz Tebligata Muttali Olunması-119
 • 20. -Cirantaların Takibinde Keşidecinin Protesto Edilmemesi-120
 • YARGILAMA AŞAMASINDA YAPILAN HATALARLA İLGİLİ İÇTİHATLAR – 123
 • 1. -Duruşma açılmalı mı ?-125
 • 2. -Borçluya İmza Örnekleri Sunması İçin Mahkemenin Kesin Süre Vermesi — Kanıtlama Yükümlülüğünün İhlali-125
 • 3. -İmzanın Hâkim Tarafından Çıplak Gözle Denetimi-126
 • 4. -İdeal bir bilirkişi raporu nasıl olmalı? Yargıtayın kabul ettiği kıstaslar-127
 • 5. -İmza Aidiyetinin Saptanamaması-129
 • 6. –Sahtecilik- Halinde Ceza Davası Sonucunun Beklenmemesi – İspat Yükü- 130
 • –Ceza Davası Sonucunun Beklenmemesi-137
 • –Dolandırıcılıktan Açılan Dava Bekletici Mesele Yapılmaz-138
 • –Menfi Tespit Dava Sonucu Bekletici Mesele Yapılmalı-139
 • 7. -Şirket Müdürlerinin Yanıldığı Nokta-Çift İmza Halinde Şahsi Sorumluluk Doğar– 139
 • 8. -Görme Engellinin İmzası-140
 • 9. -İmza İtirazlarında, Borçluların Kambiyo Senedi Tanzimi Konusunda Vekil Veya Ticari Mümessil Atayıp Atamadıklarının Araştırılmaması Ve Bunların Da İmza Örneklerinin İncelenmemesi-141
 • MAHKEMELERİN HÜKÜM KURARKEN YAPTIKLARI HATALARLAİLGİLİ İÇTİHATLAR-143
 • 1. -Durma Yerine İptal Deme -145
 • 2. -İsteğin Aşılması-145
 • 3. -İ. İ. K. md. 170-a dan Tazminata Hükmedilmesi-146
 • 4. -Hukuki Tavsifte Yanılma-147
 • 5. -İcra İnkar Tazminatına Hükmederken Yapılan Hatalar-147
 • a. -Tazminata Hükmederken Asıl Alacak Üzerinden Tazminatın Hesaplanmaması-147
 • b. -Borçlu Aleyhine Tazminata Hükmederken Takibin Durmuş Olması Koşuluna Dikkat Edilmemesi (İ. İ. K. 170-3)-148
 • c. -Alacaklı Aleyhine Tazminata Hükmedilebilmesi İçin Esasa Girilmiş Olmalı-149
 • d. -Alt Sınırdan Ayrılma Nedeninin Gösterilmemesi-149
 • e. -Kötüniyet Veya Ağır Kusur Olgusunun Tespitinde Hata-149
 • –Kötüniyet Ve Ağır Kusurun Saptanmasında Hata -149
 • f. -Aidiyetin Saptanamamasında Alacaklı Aleyhine Tazminata Hükmedilmez-150
 • - -Sonradan Yapılan Feragat, Tazminat Sorumluluğundan Kurtarmaz-150
 • g. -Alacaklının Feragati Nedeniyle Sadece -Karar Verilmesine Yer Olmadığına- Şeklinde Karar Verilmesi Gerekirken Alacaklı Aleyhine Tazminata Hükmedilmesi Doğru Değildir -151
 • h. -Alacaklı Aleyhine İcra Tazminatı Hükmetmenin Koşulları-152
 • ı. -Hamiline Çeklerde Tazminat Olmaz-152
 • i. -Lehtar Bonodaki İmzanın Keşideci Borçluya Ait Olup Olmadığını Bilebilecek Durumdadır- 153
 • j. -İmzanın Borçluya Aidiyeti Saptanamıyorsa, Takip Durdurulsa Bile Alacaklı Aleyhine Tazminata Hükmedilemez-153
 • 6. -Raporlar Arasındaki Çelişki Giderilirken Heyetlere Dikkat Edilmemesi-154
 • 7. -Şikayetlerde, -Karar Verilmesine Yer Olmadığına- Şeklinde Hüküm Kurulması-155
 • 8. -İcra Mahkemesi Kararlarının İnfazı İçin Kesinleşmesine Gerek Yok-155
 • 9. -Maktu Yerine Nispi Harca Hükmedilmesi-156
 • 10. -Kambiyo Takiplerine İlişkin Yetki İtirazında Taraflar Gelmese de Karar Verilir- 156
 • 11. -Önce Yetki İtirazı İncelenir-156
 • 12. -Borcun Ödenmesi, Şikayetin İncelenmesine Engel Değil-157
 • 13. -Mahkemenin Ödeme Emrinin İptali İle Yetinmeli İken Fazladan Hüküm Kurması-158
 • 14. -Çek-Senet İptali ve Sonuçları-158
 • –Çekin İptali Kararı, Davada Taraf Olmayan İyiniyetli Hamili Bağlamaz-158
 • –Çekin Kaybolması Nedeniyle Açılan Davada Verilmiş Bulunan İptal Kararı, Bir İlam Değil, Tespit Niteliğini Haiz Bir Karardır -160
 • 15. -Bakiye Karar-İlam Harcının Ödenmemesi-160
 • 16. -Birden Çok Lehdarın Yazılı Olduğu Senet-161
 • –Birden çok lehdar var ise, herbiri ancak payını takip edebilir-161
 • 17. -Kambiyo Senetleri İlletten Mücerrettirler-161
 • 18. -Yabancı Dilde Tanzim Edilen Senet-162
 • 19. -HMK ve İmza İncelemesi-163
 • 20. -HUMK md 76 ve (Yeni HMK 33. madde); -Hakim Türk Hukukunu Re’sen Uygular-165
 • A. Kambiyo Senetlerinde Asıl Borçlu Sorumlu Değil İse, Avalist Te Sorumlu Olmaz- 165
 • B. -12. ci Hukuk Dairesine Göre, Haciz Veya Mal Beyanı Dilekçesindeki Ödeme Taahhüdü, Borcun Kabulü Niteliğinde Değil-166
 • C. -Borcun Kabul Edilmesi, İmza İtirazını İncelemeye Engel Değil-166
 • D. -Temlik, Senet-Çekin Arka Yüzünde Yapılmalı. (Veya Yer Kalmadıyse Alonj Denen Ekine)-166
 • 21. -Azledilen Vekilin İmzaladığı İleri Tarihli Çekler-166
 • 22. -İmzanın Borçluya Ait Olduğunun Saptanamaması Halinde Alacaklı İstiyorsa İkinci Bilirkişi İncelemesi Yapılmalıdır- 167
 • 23. -İki Farklı Para Cinsinin Yazılı Olduğu Senette, Tahrifat İddiası Yoksa, Borçlunun Kabulünde Olana İtibar Edilir-167
 • 24. -Bonoda, Sorumlu Olarak Görülmeyen Bir Kimse İçin Verilen Aval Geçersizdir-167
 • 25. -Şirketin Kuruluşundan Önce Tanzim Edilen Senetler-168
 • 26. -İleri Tarihli Çek Ve Sonradan Yetkilinin Değiştirilmesi-169
 • 27. -Tahrifat Halinde Senedin Tümünün İptaline Karar Verilemez-170
 • 28. -Beyaz Ciro ve Alacağın Temliki-171
 • 29. -Beyaz Ciro ve Cironun İptali-172
 • 30. -Kambiyo Senetlerinde Müteselsil Sorumluluk-173
 • 31. -Ciro Silsilesi Bozuk Çek-174
 • 32. -Keşideci Borçlu, Ciranta İmzasının Sıhhatini Tartışamaz-174
 • 33. -A. Çekte Rehin Cirosunun Bir Geçerliliği Bulunmamaktadır-175
 • B. -Çek, ancak, temlik veya tahsil cirosuyla devredilebilir-177
 • 34. -Ciro Şekli- Süresi ve Meşru Hamil-177
 • 35. -Beyaz Ciro-Tanımı-179
 • –Bankadan Gerekmediği Halde İbraz Öncesi Durumun Tesbitine Gidilmesi-179
 • 36. -Lehdarın, Keşidecinin Paraf Ettiği Keşide Tarihindeki Oynamaları İtiraz Nedeni Olarak İleri Sürmesi-180
 • 37. -Keşide Yeri Olarak Mahalle Yazılması-180
 • 38. -Avalistin Yanında Yazılı Olan Yer, Keşide Yeri Olarak Kabul Edilemez-181
 • 39. -Yetkisiz Temsilcinin İmzaladığı Çekler-181
 • 40. -Adi Ortaklıkta Kambiyo Senedi Tanzimi-182
 • 41. -Adi Ortağın İmzaladığı Çek Ve Ortakların Sorumluluğu-183
 • 42. -Tüm Ortaklara Ödeme Emri Tebliği Gerekir-184
 • 43. -Çekte Lehdarın Yazılmaması-Eksik Yazılması-185
 • 44. -Aynı Senedi Birden Çok Kişinin Takibe Koyması-186
 • 45. -Murisin İmzasına Yönelik İtiraz-Basit Tersimli Oluşu- 187
 • 46. -Menfi Tespit Davası Takip Öncesi De Olsa Zamanaşımını Keser-187
 • 47. -Süresinde Yapılmayan İtirazın Re’sen Reddi Gerekir-188
 • 48. -İmzaların İstiklali Prensibi-188
 • 49. -İki İmzadan Biri Sahte-189
 • 50. -HUMK 317-Sahtecilik-193
 • 51. -Menfi Tespit Dava Sonucu Beklenir mi?-198
 • 52. -Sahtecilik-202
 • 53. -Keşide Tarihinde, Keşideci Şirketin Kurulmamış Olması-203
 • 54. -Şirketin İtirazı Yoksa Ve Senette Tek İmza Var İse, Temsilci Şahsen Takip Edilemez- 204
 • 55. -Ad Soyad Yazmak Suretiyle Atılan İmzanın Araştırılmaması-204
 • 56. -İmza İtirazında, Örnek İmza Verilmemesi, Meşruhatılı Davetiyeye Uyulmaması-205
 • 57. -HMK’nun Sahtecilik İle İlgili Düzenlemesi-206
 • –Sahtelik İncelemesi-206
 • –Sahte Senedin İptali-206
 • –Haksız Yere Sahtelik İddiası -207
 • –Sahtelik Hakkında Hukuk ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Etkisi-207
 • –İcra Taslağında Elektronik Senet-207
 • 58. -Bonoda vade tarihinin olmaması-208
 • ZAMANAŞIMI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-209
 • 1. -Zamanaşımını Kesen-Kesmeyen Davalar-211
 • a. -Menfi Tespit Davası-211
 • b. -İhalenin Feshi Davasının, Zamanaşımını Kesmesinin Koşulları-211
 • –İhalenin Feshi Davası Zamanaşımını Kesmez-212
 • c. -Verilen Tedbir Kararı Zamanaşımının İşlemesini Engeller-213
 • d. -Menfi Tespit Davasının Takip Öncesi Açılmış Olması Sonuca Etkili Değildir-213
 • –Menfi Tespit Davasının Görüldüğü Tarihler Süresince Zamanaşımı İşlemez-214
 • 2. —Zamanaşımı İtirazının İleri Sürülmesi-215
 • –Takibin Kesinleşmesinden Sonra Zamanaşımı İtirazı Herzaman İleri Sürülebilir-215
 • 3. -Kambiyo Takibi Yerine Adi Takip Yapılması ve Zamanaşımı -215
 • 4. -Keşide Yerinde Kısaltmalar- Ve Eksik Unsur Nedeniyle Çekte Değişen Zamanaşımı-216
 • 5. -Zamanaşımının Durması-217
 • 6. -Lehdar İle Keşidecinin Aynı Olması-Kendi Adına Senet Tanzimi-218
 • 7. -Masrafı Yatırılmayan İşlem, Zamanaşımını Kesmez -219
 • 8. -Süresinde Yapılmayan İtirazın Re’sen Reddi Gerekir-219
 • 9. -Takip Öncesi Z. Aşımı İtirazı 5 Gün İçinde Yapılmalı-220
 • 10. -Takip Öncesi Z. Aşımı İtirazının Kabulü Halinde, İcranın Geri Bırakılması Kararı Verilmez-220
 • 11. -Takip Öncesi Z. Aşımı İtirazının Kabulü Halinde, Takibin İptali Kararı Verilmez-221
 • 12. -Takip Öncesi Ve Sonrası Zamanaşımı İtirazlarının Birlikte Yapılması ve Süre-221
 • 13. -Zamanaşımı İtirazının Kabulü Yerine Reddi-222
 • 14. -Kesinleşmeyen Takipte, Takip Sonrası Zamanaşım İtirazında
 • Bulunulması-222
 • 15. -Vade yazılı olmayan bonoda zamanaşımı-223
 • 19. H. D NİN KONUYLA İLGİLİ İÇTİHATLARI-225
 • –Sahtecilik İddiası Herkese Karşı İleri Sürülebilen Mutlak Def’ilerdendir-227
 • –Ceza Mahkemesi Kararlarının Bağlayıcılığı-227
 • –Şirket Yetkilisine Ait İmzanın İncelenmemesi-229
 • –Ceza Davası Sonucu Beklenmeli-232
 • –İmzaların İstiklali- Sahtecilik İddiası Mutlak Def’idir-233
 • –Teminat İddiası-234
 • –İşe Girerken Alınan Teminat Senedi-235
 • –Çeklerin Bedelsiz Kaldığı İddiası+ Sebepsiz Zenginleşme-235
 • –Takibe Konulan Teminat Senedi-236
 • –Teminat Senetlerinin İade Edilmemesi-237
 • –Teminat Senedinin İadesi İstemi-238
 • –Bedelsiz Kalan Teminat Senedi-239
 • –Menfi Tespit Davası-241
 • –Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması-242
 • –Açık Senet-243
 • –Geçersiz Sözleşmelerde Sorumluluk -244
 • –Teminat iddiasının yazılı delille kanıtlanamaması-245
 • –Çeklerin Başka Bir Hukuki İlişki Nedeniyle Alındığının Kanıtlanamaması-247
 • –Takip Konusu Çekin Teminat Olarak Verilmesi-248
 • –Çekin, Hatır Çeki Olarak Verildiğinin Kanıtlanamaması-249
 • –Çekin Zamanaşımına Uğradığının İddia Edilmesi Ve Hukuki İlişkinin İkrarı -250
 • –İflasın Ertelenmesine Hükmedilmesinin Koşulları-251
 • –Çekin Başka Bir İş İçin Tanzim Edildiğinin Kanıtlanamaması-252
 • –Ticari Vekil Açık Yetki Verilmedikçe Kambiyo Taahhüdünde Bulunamaz-253
 • –İtirazın İptali-255
 • –Ciro Silsilesi-256
 • –Sahte İmza İle Ciro Ve Sonraki İmzaların Sorumluluğu-256
 • –İmzanın Şirket Yetkilisine Ait Olmaması-257
 • –Sahte Ciro Ve Sebepsiz Zenginleşme, Sözleşme Hükmünün Yanlış Yorumlanması, Ortada Varlığından Söz Edilebilecek Usulüne Uygun Bir Direnme Bulunmaması -259
 • –Hamiline Düzenlenmiş Çeki Elinde Bulunduran Kişinin Yetkili Hamil Olduğunun Kabulü Gerekir-260
 • –Ceza Mahkemesi Kararı Sonucunun Beklenmesi-261
 • –Çekin Çalıntı Olduğu İddiası-262
 • –Çekin Çalındığı İddiası ve Factoring Sözleşmesi Kapsamında Alınan Çekler-263
 • KİTAP-2
 • FAİZ
 • A. -Özellikleri-267
 • B. -Çeşitleri-267
 • aa. -Hukuki Kaynağına Göre-267
 • 1. -Akdi-267
 • 2. -Kanuni-267
 • bb. -Uygulandığı İşin Niteliğine Göre- 267
 • cc. -Uygulanış Biçimine Göre-268
 • –İskonto Faiz Oranı-268
 • –Reeskont Faiz Oranı- 268
 • –Avans Faiz Oranı-268
 • –Mevduat Faiz Oranı-269
 • –Özel Faiz Oranları-269
 • a. -Kambiyo senetlerinde-269
 • b. -Kamulaştırmada-269
 • –Faiz Türünün Belirlenmesinde-269
 • C. -Uygulamada Karıştırılan 5 Faiz Şekli-270
 • 1. -Yasal (kanuni) faiz-270
 • 2. -Reeskont faizi-270
 • 3. -Avans faizi-270
 • 4. -Anayasal faiz-270
 • 5. -Bütçe faiz oranları-270
 • D. -Uygulamada Sıkça Yapılan Hatalar-271
 • 1. -Yasal faizle -Reeskont faizinin- eş anlamlı (eşit) görülmesi-271
 • 2. -Kesinleşen takip talebinde istenen faiz oranı üzerinden tüm yıllara ait hesabın yapılması-271
 • 3. -Mahkeme kararında faizin başlangıç tarihi belirtilmemişse-271
 • 4. -Mahkeme kararında faiz türü belirtilmemişse-271
 • 5. -Kamulaştırmasız el atmada faiz hesabı-271
 • 6. -Yabancı para alacağında faiz hesap şekli-271
 • a. -Alacaklı, döviz alacağını, takip tarihinde TL ye çevirerek takip yaptığı ve tahsil tarihindeki kur üzerinden paranın tahsilini istemez ise-271-
 • b. -Takipte Alacaklı Fiili Ödeme Tarihindeki Kur Üzerinden Ödeme Yapılmasını İstemesi Halinde-272
 • - -Reeskont Faiz Oranları-273-
 • KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-274
 • –Müzayaka Halinden Yararlanarak Fahiş Oranda Faiz Talebi- 274
 • –Aşırı Faiz Oranları Ve Hakimin Müdahelesi-284
 • –Faize Faiz Yürütülmesi-286
 • –Bütçe Faizi ve 1. 1. 2005-1. 5. 2005 Tarihleri Arası İçin Uygulanacak Faiz- 287
 • –Temerrüt Faiz Oranı-287
 • –Merkez Bankası’nın Reeskont İşlemlerinde Belirlediği Orandan Fazla Faiz İstemi-288
 • –İlamlı Takipte, Takip Talebinde Faiz Oranının Gösterilmemesi- 288
 • –Kredi Kartalarına Yönelik Takiplerde 12 H. D. nin Son Uygulaması-290
 • –İlamda Faizin Başlangıcı Konusunda Bir Hüküm Bulunmaması- 290
 • –İlamın Borçlu Aleyhine Yorumlanması- 291
 • –Kamulaştırmasız El Atmada Faiz Hesabı- 294
 • –Kıdem Tazminatı Faizlerinde 12 Hukuk Dairesinin İçtihat Değişikliği- 295
 • –Reeskont Faizi İle İlgili 12. Hukuk Dairesinin İçtihat Değişikliği- 295
 • –Reeskont Faizi, Yasal Faiz Değil- 296
 • –Yabancı Para Alacağında Faiz Hesabı- 297
 • –Avans Faizi – Değişen Oranlarda Uygulanması Gerekir- 298
 • –Takip Sonrası İçin Dönem Dönem Değişen (Yani Kademeli) Faiz Oranlarının Uygulanması Gerekir
 • –Menfi Tespit-300
 • –Faiz İtirazının İncelenmemesi-301
 • –İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Faiz Hesabı- 301
 • –Karşılıklı Edimlerde Faiz Hesabı- 302
 • KİTAP -3
 • TEBLİGAT HUKUKU
 • –Genel Olarak-305
 • –Sıkça Yapılan Hatalar-305
 • –6099 Sayılı Kanunla Tebligat Kanununda Yapılan Önemli Değişiklikler-307
 • KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-313
 • –35 Tebligat ve 6099 s. Değişikliği-315
 • –Tebligat Yasasındaki Değişiklik ve Ticaret Sicil Adresine 35 Tebliğ- 317
 • –Şirketlerde Tebligat Tüzüğü md. 28 Koşullarının Araştırılmasına Gerek Yoktur-317
 • –Adreste Bulunmama Nedeninin Araştırılmaması-318
 • –Kanıtlanamayan Usulsüz Tebligat Şikayeti-318
 • –Tebliğ Memurunun Ad ve Soyadının Bulunmaması- 319
 • –Hasma (İhtilaflı Olunan Kişi) Tebligat Geçersizdir-320
 • –Avukatın İstifası Halinde Tebligat-320
 • –Vekil Olmayan Kişiye Tebligat-320
 • –Md. 16, 22 ye Göre Tebligatta Tüzük md. 21 Koşulları Aranmaz-321
 • –İlanen Tebligatın Koşulları-Eksik Araştırma-322
 • –Mernis Adresine Tebligat Koşulları-322
 • –Kamu Bankaları İle Yapılan Kredi Sözleşmelerindeki adrese (6099 sayılı kanun ile yapılan değişiklik öncesi) Tebl. Kanunu 35/son md. ne Göre Tebligat Yapılabilir- 323
 • –Şikayet Sonrası Yasa Değişikliği-324
 • –Tebligat Şikayetlerinde, Tebliğ Tarihi İtibariyle Şikayetçinin İkamet Kaydı Sorulmalıdır-324
 • –Takip Konusu İlamda Vekalet Kaydı Varsa, Vekilin İcra Dosyasında Ayrıca Vekaletnamesi Bulunmasa Da Tebligat Vekile Yapılmalı-325-
 • –Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesinde Yapılan Yanlışlık-325-
 • - -Senetteki Adrese Tebligat-325-
 • –Borçlunun Daha Önce Takibi Öğrenmiş Olması Kendisine Ödeme Emri Tebliğ Edildiği Sonucunu Doğurmaz-326-
 • –Adres Kayıt Sistemindeki Adresin Araştırılmaması-328
 • –Aynı Konutta Oturmayan Kardeşe Tebligat-329
 • 13 H. D NİN KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLARI-331-
 • Md 35 Tebligatının Koşulları-331
 • Adres Kayıt sistemindeik Adresi Araştırılmaması-331
 • Usulsüz Tebligat Şikayeti 7 Günde Yapılmalı-332-
  1 OCAK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİREN -YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ–333
 • TEBLİGAT KANUNU-337-
 • TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK-355
 • YARGITAY DAİRELERİNİN YENİ İŞ BÖLÜMÜ-377
 • ÇEK KANUNU -417
 • KAMBİYO SENETLERİ İLE İLGİLİ KARŞILAŞTIRMALI 6772 SAYILI ESKİ TTK – 6102 SAYILI YENİ TTK
 • İCRA İFLAS KANUNUNUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ-455
 • EKLER-471
 • YARARLANILAN KAYNAKLAR-481
 • KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ-483