Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
İş Kanununa Göre İdari Para Cezaları ve Mahkeme Kararları

İş Kanununa Göre İdari Para Cezaları ve Mahkeme Kararları

İş Müfettişi Cumhur Sinan Özdemir


Baskı Tarihi: 2009
Sayfa Sayısı: 872
Fiyatı: 80 TL
İndirimli Fiyatı:76 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

İş Kanununa Göre İdari Para Cezaları ve Mahkeme Kararları Kitabı, İş Müfettişi Cumhur Sinan Özdemir tarafından hazırlanmış bir kitaptır. İş Kanununda yer alan para cezaları bunların yaptırımları hakkında İş Kanununa Göre İdari Para Cezaları ve Mahkeme Kararları Kitabında,  bilgi verilmiştir. Bu konuyla ilgili yaptırıma geçmiş mahkeme kararlarını okuyucuya aktararak daha derin bilgilenmesine İş Kanununa Göre İdari Para Cezaları ve Mahkeme Kararları Kitabı, yardımcı olacak bir kaynaktır.

ÖNSÖZ

İş Kanununda yer alan para cezaları; 4857 sayılı İş Kanununun, 98-108. maddelerini kapsayan -İdari Ceza Hükümleri- başlıklı 8. Bölümünde düzenlenmiştir.
Para cezası; yasa kuralının ihlali sonucu bir miktar paranın devlete ödenmesi şeklinde tanımlanabilir. Adli makamlar tarafından verilen cezalara adli para cezaları, idari makamlar tarafından verilen cezalara da idari para cezaları denilmektedir. İş Kanununda yer alan cezaların tamamı idari para cezası niteliğindedir.
5326 sayılı Kabahatler Kanununun -Yaptırım Türleri- başlıklı 16. maddesinde; Kabahatler karşılığında uygulanacak olan idari yaptırımların idari para cezası ve idari tedbirlerden ibaret olduğu, idari tedbirlerin ise mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer alan tedbirler olduğu belirtilmiştir.
5326 sayılı Kabahatler Kanununun -İdari Para Cezası- başlıklı 17. maddesine göre; İdari para cezası maktu veya nispi olabilecek, idari para cezası kanunda alt ve üst sınırı gösterilmek suretiyle de belirlenebilecek, bu durumda idari para cezasının miktarı belirlenirken işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz önünde bulundurulacaktır.
5326 sayılı Kabahatler Kanununun -İdari Yaptırım Kararı Verme Yetkisi- başlıklı 22. maddesinde de; Kabahat dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça gösterilen idari kurul, makam veya kamu görevlileri yetkilidir. Kanunda açık hüküm bulunmayan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri bu konuda yetkilidir, hükmü yer almıştır.
İş Kanununda yer alan para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce verilecektir. Verilen idari para cezalarına dair kararlar ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebliğ edilecektir.
İş Kanununda yer alan idari para cezalarına itiraz süresi ve başvuru yeri ise; 10. 06. 2003-31. 05. 2005 dönemi: İş Kanununun, 108. maddesine göre tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün ve yetkili idare mahkemesi, 01. 06. 2005-18. 12. 2006 dönemi, Kabahatler Kanununun, 27. maddesine göre kararın tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ve sulh ceza mahkemesi, 19. 12. 2006-07. 02. 2008 dönemi: İş Kanununun, 108. maddesine göre tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün ve yetkili idare mahkemesi, 08. 02. 2008 ve sonrası: Kabahatler Kanununun, 27. maddesine göre kararın tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ve sulh ceza mahkemesi.
Kitabın yayımındaki amaç, İş Kanununda yer alan para cezaları ve uygulanan para cezalarına yönelik mahkeme kararlarını okuyucuya aktarmaktır. Para cezalarına yönelik yüzlerce mahkeme kararı kitap içinde yer almıştır.
Kitap; Para cezası öngörülen Kanun maddesi, Ceza maddesi, Cezayı gerektiren fiil, Ceza miktarı ve ilgili mahkeme kararlarını içerecek şekilde tanzim edilmiştir.
Kitabın kullanıcılara yararlı olmasını dilerim.
Kitabın sizlere ulaşmasını sağlayan başta Sayın Hakan KARAASLAN ve Genel Koordinatör Tevfik SARISOY olmak üzere tüm Adalet Yayınevi çalışanlarına teşekkür ederim.

 

 

İÇİNDEKİLER

 • İŞ KANUNUNA GÖRE İDARİ PARA CEZALARI VE MAHKEME
 • KARARLARI…………………………………………………………………………… 1
 • İşyerini Bildirme (İş Kanunu 3.Madde)………………………………………… 1
 • •   Ceza Maddesi: İşyerini Bildirme Yükümlülüğüne Aykırılık……… 2
 • >   Mahkeme Kararları……………………………………………………. 2
 • Eşit Davranma İlkesi (İş Kanunu 5.Madde)…………………………………. 54
 • •   Ceza Maddesi: Genel Hükümlere Aykırılık………………………….. 54
 • >   Mahkeme Kararları………………………………………………….. 55
 • Geçici İş İlişkisi (İş Kanunu 7.Madde)……………………………………….. 56
 • •   Ceza Maddesi: Genel Hükümlere Aykırılık………………………….. 57
 • Mahkeme Kararları………………………………………………….. 57
 • İş Sözleşmesi Tanım ve Şekil (İş Kanunu 8.Madde)……………………… 58
 • •   Ceza Maddesi: -Genel Hükümlere Aykırılık…………………………. 58
 • >   Mahkeme Kararları………………………………………………….. 59
 • Çağrı Üzerine Çalışma (İş Kanunu 14.Madde)…………………………….. 64
 • •   Ceza Maddesi: Genel Hükümlere Aykırılık………………………….. 64
 • >   Mahkeme Kararları………………………………………………….. 65
 • Çalışma Belgesi (İş Kanunu 28.Madde)………………………………………. 65
 • •   Ceza Maddesi: Genel Hükümlere Aykırılık………………………….. 65
 • Mahkeme Kararlan………………………………………………….. 66
 • Toplu İşçi Çıkarma (İş Kanunu 29.Madde)………………………………….. 70
 • •   Ceza Maddesi: Toplu İşçi Çıkarma İle İlgili Hükümlere
 • Aykırılık…………………………………………………………………………. 71
 • >   Mahkeme Kararları………………………………………………….. 71
 • X
 • Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu
 • (İş Kanunu 30.Madde)…………………………………………………………….. 92
 • •    Ceza Maddesi: Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Zorunluluğuna Aykırılık……………………………………………………. 94
 • >   Mahkeme Kararları………………………………………………….. 94
 • Ücret ve Ücretin Ödenmesi (İş Kanunu 32.Madde)…………………….. 180
 • •    Ceza Maddesi: Ücret İle İlgili Hükümlere Aykırılık……………… 181
 • >   Mahkeme Kararları………………………………………………… 181
 • Ücret Hesap Pusulası (İş Kanunu 37.Madde)……………………………… 189
 • •    Ceza Maddesi: Ücret İle İlgili Hükümlere Aykırılık……………… 189
 • Mahkeme Kararları………………………………………………… 190
 • Ücret Kesme Cezası (İş Kanunu 38.Madde)………………………………. 192
 • •    Ceza Maddesi: Ücret İle İlgili Hükümlere Aykırılık……………… 192
 • Mahkeme Kararları………………………………………………… 193
 • Asgari Ücret (İş Kanunu 39.Madde)…………………………………………. 193
 • •    Ceza Maddesi: Ücret İle İlgili Hükümlere Aykırılık……………… 194
 • Mahkeme Kararları………………………………………………… 195
 • Fazla Çalışma Ücreti (İş Kanunu 41.Madde)……………………………… 197
 • •    Ceza Maddesi: Ücret İle İlgili Hükümlere Aykırılık……………… 197
 • Mahkeme Kararları………………………………………………… 199
 • Genel Tatil Ücreti (İş Kanunu 47.Madde)………………………………….. 214
 • .   Ceza Maddesi…………………………………………………………………. 214
 • Mahkeme Kararları………………………………………………… 214
 • Yüzdelerin Belgelenmesi (İş Kanunu 52.Madde)………………………… 216
 • •    Ceza Maddesi: Ücret İle İlgili Hükümlere Aykırılık……………… 216
 • Mahkeme Kararlan………………………………………………… 217
 • Yıllık Ücretli İznin Uygulanması (İş Kanunu 56.Madde)……………… 218
 • •    Ceza Maddesi: Yıllık Ücretli İzin Hükümlerine Aykırılık……… 219
 • Mahkeme Kararları………………………………………………… 219
 • Yıllık İzin Ücreti (İş Kanunu 57.Madde)…………………………………… 221
 • •    Ceza Maddesi: Yıllık Ücretli İzin Hükümlerine Aykırılık……… 222
 • Mahkeme Kararları………………………………………………… 222
 • XI
 • Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti (İş Kanunu 59.Madde)….. 223
 • •   Ceza Maddesi: Yıllık Ücretli İzin Hükümlerine Aykırılık……… 223
 • >   Mahkeme Kararlan…………………………………………………. 224
 • İzinlere İlişkin Düzenlemeler (İş Kanunu 60.Madde)……………………. 228
 • •   Ceza Maddesi: Yıllık Ücretli İzin Hükümlerine Aykırılık……… 228
 • >   Mahkeme Kararlan…………………………………………………. 229
 • Çalışma Süresi (İş Kanunu 63.Madde)………………………………………. 236
 • •    Ceza Maddesi: İşin Düzenlenmesine İlişkin Hükümlere
 • Aykırılık……………………………………………………………………….. 236
 • >   Mahkeme Kararları………………………………………………… 237
 • Telafi Çalışması (İş Kanunu 64.Madde)……………………………………. 239
 • .   Ceza Maddesi: İşin Düzenlenmesine İlişkin Hükümlere
 • Aykırılık……………………………………………………………………….. 239
 • >   Mahkeme Kararları………………………………………………… 240
 • Ara Dinlenmesi (İş Kanunu 68.Madde)……………………………………… 240
 • .   Ceza Maddesi: İşin Düzenlenmesine İlişkin Hükümlere
 • Aykırılık……………………………………………………………………….. 241
 • >   Mahkeme Kararları………………………………………………… 241
 • Gece Süresi ve Gece Çalışmaları (İş Kanunu 69.Madde)………………. 242
 • •    Ceza Maddesi: İşin Düzenlenmesine İlişkin Hükümlere
 • Aykırılık……………………………………………………………………….. 243
 • >   Mahkeme Kararları………………………………………………… 243
 • Çalıştırma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma Yasağı (İş Kanunu
 • 71.Madde)…………………………………………………………………………….. 248
 • •    Ceza Maddesi: İşin Düzenlenmesine İlişkin Hükümlere
 • Aykırılık……………………………………………………………………….. 248
 • Mahkeme Kararları………………………………………………… 249
 • Yer ve Su Altında Çalıştırma Yasağı (İş Kanunu 72.Madde)………….. 251
 • •    Ceza Maddesi: İşin Düzenlenmesine İlişkin Hükümlere
 • Aykırılık……………………………………………………………………….. 251
 • Mahkeme Kararları………………………………………………… 251
 • XII
 • Gece Çalıştırma Yasağı (İş Kanunu 73.Madde)………………………….. 254
 • •   Ceza Maddesi: İşin Düzenlenmesine İlişkin Hükümlere
 • Aykırılık……………………………………………………………………….. 254
 • >   Mahkeme Kararları…………………………………………………. 255
 • Analık Halinde Çalışma ve Süt İzni (İş Kanunu 74.Madde)………….. 256
 • •   Ceza Maddesi: İşin Düzenlenmesine İlişkin Hükümlere
 • Aykırılık……………………………………………………………………….. 256
 • Mahkeme Kararları…………………………………………………. 257
 • İşçi Özlük Dosyası (İş Kanunu 75.Madde)………………………………… 257
 • •   Ceza Maddesi: İşin Düzenlenmesine İlişkin Hükümlere
 • Aykırılık……………………………………………………………………….. 257
 • >   Mahkeme Kararları…………………………………………………. 258
 • Yönetmelikler (İş Kanunu 76.Madde)……………………………………….. 265
 • •   Ceza Maddesi: İşin Düzenlenmesine İlişkin Hükümlere
 • Aykırılık……………………………………………………………………….. 265
 • >   Mahkeme Kararları…………………………………………………. 266
 • İşverenlerin ve İşçilerin Yükümlülükleri (İş Kanunu 77.Madde)…… 269
 • •   Ceza Maddesi: İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Hükümlere
 • Aykırılık……………………………………………………………………….. 270
 • >   Mahkeme Kararlan…………………………………………………. 271
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri (İş Kanunu 78.Madde)………. 316
 • •   Ceza Maddesi: İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Hükümlere
 • Aykırılık……………………………………………………………………….. 316
 • Mahkeme Kararları………………………………………………… 317
 • İşin Durdurulması Veya İşyerinin Kapatılması (İş Kanunu
 • 79.Madde)…………………………………………………………………………….. 323
 • •   Ceza Maddesi: İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Hükümlere
 • Aykırılık……………………………………………………………………….. 324
 • >   Mahkeme Kararları…………………………………………………. 325
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu (İş Kanunu 80.Madde)……………… 326
 • .   Ceza Maddesi: İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Hükümlere
 • Aykırılık……………………………………………………………………….. 326
 • >   Mahkeme Kararları………………………………………………… 327
 • XIII
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri (İş Kanunu 81.Madde)……………. 330
 • •   Ceza Maddesi: İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Hükümlere
 • Aykırılık……………………………………………………………………….. 331
 • >  Mahkeme Kararları…………………………………………………. 332
 • Ağır ve Tehlikeli İşler (İş Kanunu 85.Madde)…………………………….. 340
 • •   İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Hükümlere Aykırılık……………. 340
 • >  Mahkeme Kararları…………………………………………………. 341
 • Ağır ve Tehlikeli İşlerde Rapor (İş Kanunu 86.Madde)……………….. 342
 • •   Ceza Maddesi: İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Hükümlere
 • Aykırılık……………………………………………………………………….. 342
 • >  Mahkeme Kararları…………………………………………………. 343
 • On Sekiz Yaşından Küçük İşçiler İçin Rapor (İş Kanunu
 • 87.Madde).……………………………………………………………………………. 367
 • •   Ceza Maddesi: İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Hükümlere
 • Aykırılık……………………………………………………………………….. 367
 • Mahkeme Kararları…………………………………………………. 368
 • Gebe veya Çocuk Emziren Kadınlar İçin Yönetmelik (İş Kanunu
 • 88.Madde)…………………………………………………………………………….. 371
 • •   Ceza Maddesi: İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Hükümlere
 • Aykırılık……………………………………………………………………….. 372
 • Mahkeme Kararları…………………………………………………. 372
 • Çeşitli Yönetmelikler (İş Kanunu 89.Madde)……………………………… 373
 • •   Ceza Maddesi: İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Hükümlere
 • Aykırılık……………………………………………………………………….. 374
 • Mahkeme Kararları…………………………………………………. 375
 • İş ve İşçi Bulmaya Aracılık (İş Kanunu 90.Madde)…………………….. 376
 • •   Ceza Maddesi: İş ve İşçi Bulma Hükümlerine Aykırılık……….. 376
 • >  Mahkeme Kararları………………………………………………… 376
 • Yetkili Makam ve Memurlar (İş Kanunu 92.Madde)…………………… 381
 • •   Ceza Maddesi: İş Hayatının Denetim ve Teftişi İle İlgili
 • Hükümlere Aykırılık……………………………………………………….. 381
 • >  Mahkeme Kararları………………………………………………… 382
 • XIV
 • İşçi ve İşverenin Sorumluluğu (İş Kanunu 96.Madde)…………………. 806
 • •   Ceza Maddesi: İş Hayatının Denetim ve Teftişi İle İlgili
 • Hükümlere Aykırılık………………………………………………………. 806
 • >   Mahkeme Kararları………………………………………………… 806
 • MAHKEME KARARLARI DİZİNİ………………………………………… 815
 • 2003-2009 DÖNEMİ İŞ KANUNU YÖNÜNDEN UYGULANAN
 • PARA CEZALARI………………………………………………………………… 831