Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
İş Kanunları ve İlgili Mevzuat

İş Kanunları ve İlgili Mevzuat

Baskı Tarihi: AĞUSTOS 2012
Sayfa Sayısı: 368
Fiyatı: 7 TL
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

CEP KİTAPÇIĞI

 

İÇİNDEKİLER

-Kanun No-Sayfa
İş Kanunu-: -4857-1
İş Kanunu (Madde 14: Kıdem Tazminatı)-: -1475-71
Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun–: -5953-77
Deniz İş Kanunu–: -854-93
Sendikalar Kanunu-: -2821-121
Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu-: -2822-167
İş Mahkemeleri Kanunu-: -5521-209
Türkiye İş Kurumu Kanunu (İlgili Maddeler)-: -4904-213
Öğle Dinlenmesi Kanunu-: -6301-221
Hafta Tatili Hakkında Kanun-: -394-225
-Kanun No-Sayfa
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun-: -2429-229
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu-: -4688-233
Meslekî Eğitim Kanunu-: -3308-275
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun–: -4817-303
Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun-: -2527-317
Umumî Hıfzıssıhha Kanunu (İlgili Maddeler)-: -1593-319
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun(İlgili Maddeler)-: -5188-323
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu-: -6331-327