Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
İnşaat Muhasebesi

İnşaat Muhasebesi

Öğr. Gör. Mehmet Şenlik


Baskı Tarihi: KASIM 2017
Sayfa Sayısı: 1294
Fiyatı: 185 TL
İndirimli Fiyatı:184 TL (Kdv Dahil)
ÜCRETSİZ KARGO
SİTEMİZDE GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR!
(Şu an için sitemizden sipariş alınamamaktadır.)
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

İnşaat Muhasebesi Kitabı, Öğr. Gör. Mehmet ŞENLİK tarafından hazırlanmıştır. İnşaat Faaliyetinde Asgari İşçilik, Yapı Kooperatifleri, İnşaat, İmalat Kavramları Ve Çeşitleri, gibi bir çok konu başlığı İnşaat Muhasebesi Kitabında incelenmiştir.
Bu alanda konuyla ilgilenen okurlara faydalı olması dileğiyle İnşaat Muhasebesi Kitabını beğeninize sunuyoruz…

 

ÖNSÖZ

İnşaat sektörü; konut, yol, baraj, liman ve köprü gibi tesisler üreten kuru­luşlar ile bu yapılara doğrudan veya dolaylı olarak girdi üreten tüm sanayi kuruluşlarını kapsayan çok geniş bir sektördür. Bu nedenledir ki her ülke­de olduğu gibi ülkemizde de sektör, ekonomik yapı içerisinde ayrı bir yere ve öneme sahiptir. İnşaat sektörünün, yüzlerce çeşit mal ve hizmet üretimi ile doğrudan bağlantısı bulunmaktadır. Bir inşaatın yapımındaki tüm sü­reçler dikkate alındığında, inşaat sektörünün mobilya mefruşattan ulaşı­ma, gıdadan çimentoya, 200′den fazla alt sektörün üretime geçmesini sağ­lamaktadır. Diğer taraftan İnşaat sektöründe yoğun iş gücü kullanması nedeniyle de istihdama büyük katkıda bulunmaktadır.

Küreselleşme, hızlı ekonomik değişme ve gelişmelere bağlı olarak inşaat işletmelerinin temel bilgi kaynaklarından olan muhasebenin de önemi daha da artmaktadır. İnşaat işletmelerindeki farklı özellikler ve Özellikli vergilendirme işlemleri nedeniyle de inşaat muhasebesi bir uzmanlık mu­hasebesi olarak nitelendirilmektedir.

Çalışmaya, Yıllara Yaygın ve Özel İnşaat işleri bölümünde yer alan asgari işçilik uygulaması 11. Bölüm olarak ilave edildi. Ayrıca uygulamada karşı­laşılan sorunlara ilişkin yeni konular ilave edildi.

Kitabın yazımı aşamasında zamanlarını çaldığım sevgili eşim Servet, ço­cuklarım Ahmet Can ve Barış’a gösterdikleri sabır için kendilerine teşek­kür ediyorum.

Kitabın bu aşamaya gelmesinde sürekli olarak teşvik ederek destekte bu­lunan, aramızdan ayrılıp ebediyete intikal eden Sayın Bünyamin Öztürk’e sonsuz şükranlarımı sunarak, kendisini rahmetle anıyorum. Ayrıca kitabın basımını üstlenen Maliye Hukuk Yayınları adına üstlenen Bülent, Yusuf ÖZTÜRK’e ve Maliye ve Hukuk Yayınları Ltd. Şti. çalışanlarına teşekkürle­rimi sunarım.

          

İÇİNDEKİLER

 • 1.1. İNŞAAT, İMALAT KAVRAMLARI VE ÇEŞİTLERİ……………… 3
 • 1.1.1 İnşaat………………………………………………………………………………. 3
 • 1.1.2.İnşaat Çeşitleri ………………………………………………………………… 4
 • 1.1.3. Üretim …………………………………………………………………………… 5
 • 1.1.4. Üretim Çeşitleri  …………………………………………………………….. 5
 • 1.2. MÜTEAHHİT, TAŞERON, HAKEDİŞ …………………………………. 6
 • 1.2.1. Müteahhit ……………………………………………………………………… 6
 • 1.2.2. Taşeron…………………………………………………………………………… 6
 • 1.2.3. Hakediş ( İstihkak)………………………………………………………….. 7
 • 1.3. İNŞAAT FAALİYETİNDE BULUNAN İŞLETMELER ………….. 9
 • 1.4.İNŞAAT FAALİYETLERİNİN (İŞLERİNİN) AYRIMI …….. 23
 • 1.4.1. Özel (Yap-Sat) İnşaat Faaliyeti ………………………………………… 23
 • 1.4.2. Taahhüt Şeklinde İnşaat Faaliyeti……………………………………. 24
 • 1.4.2.1. Yıllara Yaygın (Sari) Olmayan (Aylara Yaygın Olan) İnşaat
 • Taahhüt ve Onarım Faaliyeti……………………………….. 25
 • 1.5. İNŞAAT FAALİYETİNDE İŞİN BAŞLAMASI VE BİTİŞİ……. 26
 • 1.6. TAAHHÜT ŞEKLİNDE İNŞAAT FAALİYETİNDE İŞE BAŞLAMA
 • SÜRECİ …………… 40 ikinci bölüm
 • YILLARA YAYGIN İNŞAAT FAALİYETLERİNDE VERGİLENDİRME
 • 2.1. YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM FAALİYETİNDEN ELDE
 • EDİLEN KAZANÇLARDA VERGİLENDİRME …………………. 49
 • 2.2. YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM FAALİYETİNDE
 • GEÇİCİ VERGİ………………………………………………………………….. 57
 • (2.3. KUR FARKLARINDAN VE FAİZLERDEN ELDE EDİLEN
 • GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ……………………………… 69
 •  2.4. YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM FAALİYETİNDE
 •  VERGİ (KESİNTİSİ) STOPAJI …………………………………………. 72
 •  2.5. YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM FAALİYETİNDE
 • DAMGA VERGİSİ ……………………………………………………………. 93
 • 2.6. YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM FAALİYETİNDE
 • KATMA DEĞER VERGİSİ……………………………………………….. 97
 • 2.7. YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM FAALİYETİNDE VERGİ
 • İNCELEMELERİ AÇISINDAN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR       137
 • üçüncü bölüm
 • YAP-SAT (ÖZEL) İNŞAAT FAALİYETİNDE ERGİLENDİRME
 • 3.1. YAP-SAT (ÖZEL) İNŞAAT FAALİYETİNDEN ELDE EDİLEN
 • KAZANÇLARDAVERGİLENDİRME …………………………….. 143
 • 3.2. YAP-SAT (ÖZEL) İNŞAAT FAALİYETİNDE GEÇİCİ VERGİ            147
 • 3.3. YAP-SAT (ÖZEL) İNŞAAT FAALİYETİNDE KATMA
 • DEĞER VERGİSİ ……………………………………………………………. 153
 • 3.4. DİĞER VERGİ VE HARÇLAR………………………………………….. 183
 • 3.5. YAP İŞLET DEVRET MODELİ İLE İNŞAAT YAPILMASINDA
 • VERGİLENDİRME………………………………………………………….. 193
 • 3.6. KENDİ ARSASI ÜZERİNDE İNŞAAT YAPANLARIN
 • VERGİLENDİRMESİ………………………………………………………. 200
 • 3.7. ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNDE DİĞER VERGİSEL İŞLEMLER 214
 • 3.8. ÖZEL İNŞAAT İŞLETMELERİNDE VERGİ İNCELEMELERİ
 • AÇISINDAN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR……………… 219
 • dördüncü bölüm
 • İNŞAAT MUHASEBESİ VE MALİYET SİSTEMLERİ
 • 4.1. İNŞAAT MUHASEBESİ VE ÖZELLİKLERİ………………………. 223
 • 4.2. İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MALİYET SİSTEMİ VE AMAÇLARI       225
 • 4.3. İNŞAAT İŞLETMELERİNDE KARI BELİRLEME (TESPİT)
 • YÖNTEMLERİ ……………………………………………………………….. 233
 • 4.4. İNŞAAT İŞLETMELERİNDE DEFTER DÜZENİ …………… 239
 • beşinci bölüm
 • YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT VE ONARIM FAALİYET
 • 5.1. YILLARA YAYGIN İNŞAAT FAALİYETİNDE İŞE BAŞLAMA İŞLEMLERİ………………………………………………………………………. 265
 • 5.2. YILLARA YAYGIN İNŞAAT FAALİYETİNDE
 • MALİYET UNSURLARI………………………………………………….. 27
 • 5.3. YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT FAALİYETİNDE ORTAK
 • (MÜŞTEREK) GİDERLER VE ORTAK AMORTİSMANLAR 402
 • 5.4. İNŞAAT (HİZMET) ÜRETİM MALİYETİNİN HESAPLANMASI          439
 • 5.5. TAMAMLANAN İNŞAAT TAAHHÜTLERİNİN TESLİMİ. 444
 • 5.6. YILLARA YAYGIN İNŞAAT FAALİYETİNDEHAKEDİŞLER 446
 • 5.7. YILLARA YAYGIN İNŞAAT FAALİYETİNDE BULUNAN
 • İŞLETMELERDE DİĞER GELİRLER ……………………………….. 473
 • 5.8.  YILLARA YAYGIN İNŞAAT İŞLERİNDE MERKEZ ŞUBE İLİŞKİSİ   476
 • 5.9.  YILLARA YAYGIN İNŞAAT FAALİYETİNDE DÖNEM SONU
 • İŞLEMLERİ VE KAR-ZARAR TESBİTİ …………………………. 478
 • 5.10. YILLARA YAYGIN İNŞAAT FAALİYETİNDE BULUNAN
 • İŞLETMELERİNİN KENDİ İHTİYAÇLARI İÇİN BİNA İNŞA
 • ETMELERİ…………………………………………………………………….. 495
 • 5.11. AYNI TAKVİM YILINDA BAŞLAYIP TAMAMLANAN (YILLARA
 • YAYGIN OLMAYAN) İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ …. 496
 • 5.12. İŞİN BAŞLAMASINDA YILLARA YAYGIN OLMAYAN ANCAK
 • SONRADAN YILLARA YAYGINHALE GELEN İNŞAAT VE
 • ONARIM İŞLERİ …………………………………………………………. 507
 • 5.13. YILLARA YAYGIN İNŞAAT FAALİYETİ UYGULAMA ÖRNEGİ      514
 • ÖZEL (YAP-SAT) İNŞAAT FAALİYETİ
 • 6.1. ÖZEL (YAP-SAT) İNŞ. FAALİYETİNDE MALİYET UNSURLARI         619
 • 6.2. İNŞAAT (MAMUL) ÜRETİM MALİYETİNİN HESAPLANMASI        683
 • 6.3. BİR KISMI TAMAMLANAN(YARI-MAMÜL) İNŞAATLARDA
 • MALİYET HESAPLANMASI…………………………………………… 688
 • 6.4. İNŞAAT DEVAM EDERKEN YAPILAN SATIŞLAR ………… 695
 • 6.5. TAMAMLANAN İNŞAATLARIN SATIŞI ………………………. 696
 • 6.6. YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE İNŞAAT YAPILMASI . 699
 • 6.7. ÖZEL (YAP –SAT) İNŞAAT İŞLETMELERİNİN KENDİ
 • İHTİYAÇLARI İÇİN BİNA İNŞA ETMELERİ ………………… 702
 • 6.8. İMAL EDİLEN DAİRE VE İŞYERLERİNİN İŞLETMEDE
 • KULLANILMASI…………………………………………………………….. 704
 • 6.9. ÖZEL (YAP –SAT) İNŞAAT FAALİYETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ          705
 • yedinci bölüm
 • KAT (ARSA) KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİ
 • 7.1 KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİ İŞLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ     795
 • 7.2. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDEN ELDE EDİLEN
 • KAZANÇLARDA VERGİLENDİRME……………………………… 800
 • 7.3. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ     814
 • 7.4. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE BELGE DÜZENİ 826
 • 7.5. HAZİNE ARSALARINDA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT  .. 829
 • 7.6. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE MUHASEBE UYGULAMASI  830
 • 7.7. HASILAT PAYLAŞIMI ESASINA GÖRE ARSA KARŞILIĞINDA
 • İNŞAAT YAPIMI…………………………………………………………….. 897
 • 7.8. KAT KARŞILIĞI İNŞAATLARLA İLGİLİ MUKTEZA ÖZETLERİ        918
 • 7.9. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ………….. 929
 • İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ STANDARDI
 • 8.1. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ STANDARDININ OLUŞUMU… 937
 • 8.2. STANDARDIN AMACI VE KAPSAMI ……………………………. 938
 • 8.3. TANIMLAR …………………………………………………………………….. 938
 • 8.4. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ VE
 • BÖLÜMLENMESİ………………………………………………………….. 939
 • 8.5. EK VARLIKLARIN İNŞASI……………………………………………… 940
 • 8.6. SÖZLEŞME GELİRİ………………………………………………………….. 940
 • 8.7. SÖZLEŞME MALİYETLERİ ……………………………………………… 941
 • 8.8. SÖZLEŞME SONUCUNUN GÜVENİLİR BİÇİMDE ÖNGÖRÜLMESİ.           943
 • 8.9. TAMAMLANMA YÜZDESİ YÖNTEMİ……………………………. 944
 • 8.10. SÖZLEŞME GELİR VE GİDERLERİNİN
 • MUHASEBELEŞTİRİLMESİ…………………………………………. 946
 • 8.11. SÖZLEŞME SONUCUNUN GÜVENİLİR BİÇİMDE
 • ÖNGÖRÜLEMEMESİ…………………………………………………… 949
 • 8.12. BEKLENEN ZARARLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ . 950
 • 8.13. TAHMİNLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ……………………………. 951
 • 8.14. AÇIKLANACAK BİLGİLER……………………………………………. 95
 • 8.15. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ STANDARDI UYGULAMA ÖRNEĞİ       952
 • dokuzuncu bölüm
 • YURTDIŞI İNŞAAT VE ONARIM FAALİYETİ
 • 9.1. YURTDIŞI İNŞAAT VE ONARIM FAALİYETİ………………. 101
 • 9.2. YURTDIŞI İNŞAAT VE ONARIM FAALİYETİNDE
 • DEFTER SİSTEMİ…………………………………………………………. 1016
 • 9.3. YURTDIŞI İNŞAAT VE ONARIM FAALİYETİNDE
 • VERGİLENDİRME………………………………………………………… 1017
 • 9.4. YURTDIŞINA GÖNDERİLEN MAKİNE VE TEÇHİZATLAR 1032
 • 9.5. YURTDIŞI İNŞAAT VE ONARIMİŞLERİNİN
 • MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ………………………………………….. 1035
 • onuncu bölüm
 • YAPI KOOPERATİFLERİ
 • 10.1. YAPI KOOPERATİFLERİNİN KURULUŞ
 • AMAÇLARI VE ORTAKLIK ………………………………………. 1049
 • 10.2. YAPI KOOPERATİFLERİN KURULUŞU………………………. 1051
 • 10.3 YAPI KOOPERATİFLERİNE DEFTER SİSTEMİ…………….. 1052
 • 10.4. YAPI KOOPERATİFLERİNDE KURUMLAR VERGİSİ…. 1052
 • 10.5. YAPI KOOPERATİFLERİNDE GELİR VERGİSİ…………… 1066
 • 10.6. YAPI KOOPERATİFLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ 1071
 • 10.7. YAPI KOOPERATİFLERİNDE GEÇİCİ VERGİ ……………. 1084
 • 10.8. YAPI KOOPERATİFLERİNDE İNŞAAT YAPIM YÖNTEMLERİ         1084
 • 10.9. EMANET YÖNTEMİ İLE İNŞAAT YAPIMI ……………… 1085
 • 10.10. İHALE YÖNTEMİ İLE İNŞAAT YAPIMI ……………….. 1094
 • 10.11. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMI ……………………….. 1103
 • 10.12. YAPI KOOPERATİFLERİNDE ORTAKLIK İŞLEMLERİ 1015
 • 10.13. YAPI KOOPERATİFLERİNDE DİĞER ÇEŞİTLİ İŞLEMLER 1121
 • onbirinci bölüm
 • İNŞAAT FAALİYETİNDE ASGARİ İŞÇİLİK
 • 11.1. İHALE KONUSU İNŞAAT İŞLERİNDE ASGARİ İŞÇİLİK 1133
 • 11.2. ÖZEL(YAP-SAT) İNŞAAT FAALİYETİNDE
 • (ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA) ASGARİ İŞÇİLİK …… 1146
 • EKLER
 • EK.1. İNŞAAT İŞLETMELERİ İÇİN AYRINTILI HESAP PLANI 1157
 • EK.2. ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI…………………………………….. 1209
 • EK.3. ASGARİ İŞÇİLİK HESABI İÇİN İNŞAAT MALİYETLERİ 1229
 • Sayfa  1235