Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Giderler (2 Cilt)

Giderler (2 Cilt)

YMM Hasan Yalçın


Baskı Tarihi: Şubat 2011
Sayfa Sayısı: 1. Cilt 1020 Sayfa - 2. Cilt 1712 Sayfa
Fiyatı: 100 TL
İndirimli Fiyatı:98,50 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

Giderler Kitabı, YMM Hasan Yalçın tarafından bu alanda boşluğu dolduran önemli bir eserdir. İki cilt, 1712 sayfadan oluşan Giderler Kitabı sizlere daha ayrıntılı bilgiler verme amacı ile yazılmıştır. Ücretsiz kargo ve kısa sürede teslimat olanakları ile Giderler Kitabına sitemizden ulaşabilirsiniz.

ÖNSÖZ

Ticari Kazanç ve Kurum Kazancı’nın tespitinde vergi uygulaması açısından indirim konusu yapılacak ve yapılmayacak giderler bu kitabın esas konusunu oluşturmaktadır. Kitap tamamen uygulamaya yönelik hazırlanmaya çalışıldığından mümkün olduğu kadar teorik bazdaki tartışmalara girilmemiştir. Kitabın 2011 baskısı iki cilt olarak hazırlanmıştır. Her cildin ayrı kullanılabileceği düşünülerek, içindekiler bölümü iki cildi de kapsayacak şekilde konulmuştur.
Daha önceki kitapların önsözünde de belirttiğim gibi bir kitabın hazırlanmasında kimlerin katkıda bulunduğunu yazmak ve sınırlandırmak aslında çok zor. Günlük hayatta çevremde olan ve bana pozitif enerji veren herkesin bu kitapta katkısı bulunmaktadır. Bu nedenle teşekküre öncelikle bana pozitif enerji veren ve adlarını sınırlandıramayacağım kişilerle başlamak istiyorum. Bana bir kitap yazabilme ruh halini sağladığınız için gerçekten hepinize çok teşekkürler.
Bir kitap hazırlamak için ayırdığınız zaman genellikle ailenize ayırmanız gereken zamandan çalıntıdır. Bu nedenle öncelikle zamanlarını çaldığım ve bana her zaman, her ortamda desteğini esirgemeyen eşim Özlem ve oğlum Çağın’a teşekkürün ötesinde minnet borçluyum.
Kitabın daha önceki baskılarındaki desteklerinden dolayı Altuğ ÖZÖĞÜT’e, Sinem TURGUT AKTAŞ’a, Ziya KAYA ve Mustafa KOCAMEŞE’ye ve Hesap Uzmanları Derneği’ne teşekkürü borç bilirim.
Ayrıca bu baskının gerçekleşmesinde başta Seda DEMİR ve Seda YAKUT olmak üzere bütün HSY AUDİT ekibi yoğun bir çaba ve emek sarf ettiler. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum.
Kitabın herkese faydalı olması dileğimle.

 

İÇİNDEKİLER

 • I.CİLT
 • I.KISIM
 • TİCARİ KAZANÇ VE KURUM KAZANCININ
 • TESPİTİNDE GİDERLER
 • 1 .MALİ KAR VE TİCARİ KAR KAVRAMI
 • 2.HARCAMA, MALİYET VE GİDER KAVRAMLARI
 • 3.TİCARİ KAZANCIN TESPİT ŞEKİLLERİ
 • 4.TİCARİ KAZANÇTA ELDE ETME TAHAKKUK ESASİ VE
 • DÖNEMSELLİK İLKESİ
 • 5.KANUNEN KABUL EDİLEN VE EDİLMEYEN GİDER KAVRAMI 6.GENEL GİDER KAVRAMI
 • 7.BÜR0 PERSONELİ ÜCRET GİDERLERİ
 • 8.PERSONELE AYİN OLARAK VERİLEN ÜCRETLER
 • 9.PERSONELE YEMEK VERMEK SURETİYLE SAĞLANAN
 • MENFAATLER
 • 10.PERSONELE KONUT TAHSİSİ
 • 11.PERSONELE VERİLEN TEMETTÜ İKRAMİYELERİNİN GİDER KAYDEDİLMESİ VE VERGİLENDİRİLMESİ
 • 12.TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ İLE ESKİYE YÖNELİK OLARAK ÖDENEN ÜCRET FARKLARININ VERGİLENDİRİLMESİ
 • İÇİNDEKİLER
 • 13.TEŞEBBÜS SAHİBİNİN KENDİSİNE, EŞİNE, KÜÇÜK ÇOCUKLARINA İŞLETMEDEN ÖDENEN AYLIKLAR ÜCRETLER, İKRAMİYELER, KOMİSYONLAR VE TAZMİNATLAR
 • 14.YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE ÖDENEN ÜCRETLER
 • 15.ÖDENEN ÜCRETLERİN BELGELENDİRİLMESİ
 • 16.İŞVEREN TARAFINDAN YAPILAN GİYİM GİDERLERİ
 • 17.İŞVEREN TARAFINDAN YAPİLAN TAŞIMA GİDERLERİ
 • 18.KİRA GİDERLERİ
 • 19.SU, ELEKTRİK, DOĞALGAZ VE TELEFON GİDERLERİ
 • 20.SATIŞ ARTTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLER VE REKLAM HARCAMALARI
 • 21.TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ
 • 22.VEFAT İLANLARI VE CENAZE GİDERLERİ
 • 23.DİNLENME SİTESİ GİDERLERİ
 • 24.İHRACAT, YURT DIŞINDA İNŞAAT.ONARMA, MONTAJ VE TAŞIMACILIKFAALİYETLERİNDE GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI
 • 25.REKLAMASYON
 • 26. ALINAMAYAN İHALE GİDERLERİ
 • 27.İHTİLAFLI GİDERLER
 • 28.TAHSİL GİDERLERİ
 • 29.HATIR SENETLERİ VE ÇEKLERİ
 • 30. FİNANSMAN GİDERİ
 • 31.LEASING, FACTORING, FORFAITING VE FRANCHISING
 • 32.YABANCI ORTAĞIN ÖZEL OLARAK YAPTIRDIĞI İNCELEME İÇİN YAPILAN ÖDEMELERİN GİDER NİTELİĞİ
 • İÇİNDEKİLER
 • 33.GAYRİMEŞRU ÖDEMELERİN GİDER NİTELİĞİ
 • 34.KIDEM TAZMİNATI
 • 35.MAHKEME VE AVUKAT MASRAFLARININ GİDER NİTELİĞİ
 • 36.MÜŞTERİLER TARAFINDAN VERİLEN BONO VE TEMİNAT MEKTUPLARINA AİT MASRAFLAR
 • 37.SANAT ESERLERİNE YAPILAN HARCAMALARIN GİDER
 • NİTELİĞİ
 • 38.MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDI İLE YAPILAN SATIŞLARA
 • İLİŞKİN GİDERLER
 • 39.MÜŞAVİRLİK VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ
 • 40.GÜMRÜĞE TERK EDİLEN MALLAR
 • 41.HESAP DÖNEMİ KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALAR
 • 42. YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNDE ORTAK
 • GİDER VE AMORTİSMANLARIN DAĞITIMI
 • 43.KAT KARŞILIĞI İNŞAATTA ARSA SAHİBİ ADINA ÖDENEN YAPI DENETİM GİDERLERİ
 • 44.MESLEKİ DERNEK VE BİRLİKLERE YAPILAN ÖDEMELER
 • 45.YASAL ZORUNLULUK NEDENİYLE ÖDENEN GİDERLER
 • 46.ÖZEL HASTANELERİN SGK’DAN TAHSİL EDEMEDİKLERİ
 • FATURA BEDELLERİ
 • 47.SİGORTA GİDERLERİ
 • 48.KREDİ KARTI SATIŞI NEDENİYLE BANKALARA ÖDENEN
 • KOMİSYONLAR
 • 49.BİLGİSAYAR YAZILIM BEDELLERİ
 • İÇİNDEKİLER
 • 50.ŞAHIS SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYI VE PRİMLERİ
 • 51 .SİGORTA PRİMLERİ TEDAVİ VE İLAÇ GİDERLERİ
 • 52.ZARAR, ZİYAN VE TAZMİNATLAR
 • 53. SEYAHAT VE İKAMET GİDERLERİ
 • 54. TAŞIT GİDERLERİ
 • 55. AYNİ VERGİ, RESİM VE HARÇLAR
 • 56.İŞVERENCE ÖDENEN SENDİKA AİDATLARI
 • 57.İŞLETMEDEN ÇEKİŞLER
 • 58.İŞLETMEYE KOYULAN SERMAYEYE VE İŞLETMEDEN OLAN ALACAKLARA YÜRÜTÜLEN FAİZLER
 • 59.GELİR VERGİSİ UYGULAMASINDA ZARAR MAHSUBU
 • 60.HER TÜRLÜ PARA VE VERGİ CEZALARI
 • 61 .YAT, KOTRA, UÇAK, HELİKOPTER vb. TAŞITLARIN
 • GİDERLERİ
 • 62.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HARCAMALARI
 • 63.BAĞIŞ VE YARDIMLAR
 • 64.SPONSORLUK GİDERLERİ
 • 65.GIDA BANKACILIĞI GIDA YARDIMLARI
 • 66.KURUM KAZANCININ TESPİTİ
 • 67.KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER
 • 68.MENKUL KIYMET İHRAÇ GİDERLERİ
 • 69.KOMANDİTE ORTAĞIN KAR PAYI
 • 70.İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ
 • İÇİNDEKİLER
 • 71.KATILIM BANKALARINCA KATILIM HESABI KARŞILIĞI
 • ÖDENEN KÂR PAYLARI
 • 72.SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİNCE AYRILAN TEKNİK KARŞILIKLAR
 • 73.HOLDİNG ŞİRKETLERİN BAĞLI KURULUŞLARINA GENEL İDARE GİDERLERİNİ DAĞITIMI
 • 74.GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ MAHSUBU
 • 75.GENEL KURUL TOPLANTI GİDERLERİ
 • 76.İHTİYAT AKÇELERİ
 • 77.TRANSFER FİYATLANDIRILMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI VE ÖRTÜLÜ SERMAYE
 • 78.TRANSFER FİYATLANDIRMASI YÖNTEMİ İLE ÖRTÜLÜ
 • KAZANÇ DAĞITIMI
 • 79.HER TÜRLÜ PARA CEZALARI İLE VERGİ CEZALARI VE
 • GECİKME ZAMLARI 80.KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KABUL EDİLMEYEN
 • İNDİRİMLER
 • 81.KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN KAZANÇLARA İSABET EDEN GİDERLER
 • 82.ÖZ SERMAYE ÜZERİNDEN ÖDENEN VE HESAPLANAN FAİZLER
 • 83.YÖNETİM KURUMLARININ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNE VERİLEN TEMMETTÜ İKRAMİYELERİ
 • 84.BAZI ÜRÜNLERE AİT İLAN VE REKLAM GİDERLERİ
 • İÇİNDEKİLER
 • İÇİNDEKİLER (CİLT II)
 • II.CİLT
 • II.KISIM
 • VERGİ USUL KANUNU’NDA KAZANÇ TESPİTİNE İLİŞKİN DEĞERLEME HÜKÜMLERİ
 • 85.MEVCUTLARDA AMORTİSMAN
 • 86.VADESİ GELMEMİŞ ALACAK VE BORÇ SENETLERİNDE
 • REESKONT UYGULAMASI
 • 87.DEĞERİ DÜŞEN VE ÇALINAN MALLAR
 • 88.DEĞERSİZ VE VAZGEÇİLEN ALACAKLAR VE MUHASEBE
 • UYGULAMALARI
 • 89.ŞÜPHELİ ALACAKLAR VE MUHASEBE UYGULAMASI
 • 90.GARANTİ KAPSAMINDA YAPILAN SATIŞLARA İLİŞKİN AYRILAN KARŞILIKLARIN GİDER NİTELİĞİ
 • 91.İFLAS ERTELEMESİ VE ŞÜPHELİ ALACAK UYGULAMASI
 • 92.YENİLEME FONU AYRILMASI VE MUHASEBESİ
 • 93.GİDER PUSULASİ VE VERGİ TEVKİFATI
 • 94.SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE
 • (NAYLON FATURA) İLE BELGELENDİRİLEN GİDERLER
 • 95.PERAKENDE SATIŞ FİŞİNE DAYANILARAK GİDER YAZILMASI
 • 96.BELGELENDİRİLEMEYEN GİDERLER
 • İÇİNDEKİLER
 • 97.KDVNİN GİDER VEYA MALİYET OLARAK DİKKATE ALINDIĞI DURUMLAR
 • 98.ÖZEL İLETİŞİM VERGİLERİNİN GİDER NİTELİĞİ
 • III.KISIM
 • DANIŞTAY KARARLARI VE ÖZELGELER
 • 99.DAN1ŞTAY KARARLARI (ÖZET)
 • 100.DANIŞTAY KARARLARI
 • 101.MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGELERİ(ÖZET)
 • 102.ÖZELGELER
 • IV.KISIM SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİNDE
 • GİDERLER
 • 103.SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİ
 • 104.SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİNDE GİDERLER
 • 105.GENEL GİDERLER
 • 106.KİRA GİDERLERİ
 • 107.AYDINLATMA, ISITMA VE SU GİDERLERİ
 • 108.İLETİŞİM GİDERLERİ
 • 109.KIRTASİYE GİDERLERİ
 • 110.PERSONEL GİDERLERİ
 • 111.FİNANSMAN GİDERLERİ
 • İÇİNDEKİLER
 • 112.S0SYAL GİDERLER
 • 113.AM0RTİSMAN GİDERLERİ
 • 114.TAŞIT GİDERLERİ
 • 115.MESLEKİ YAYIN GİDERLERİ
 • 116.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
 • 117.EMEKLİLİK AİDATLARI
 • 118.VERGİ RESİM VE HARÇLAR
 • 119TAZMİNATLAR
 • 120.İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER
 • 121. DANIŞTAY KARARLARI VE MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGELERİ
 • 122.AMORTİSMAN ORANLARI
 • 123.BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLARIN LİSTESİ
 • 124.KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLERİN LİSTESİ
 • 125.KAYNAKÇA