Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Dönemsonu Muhasebe İşlemleri

Dönemsonu Muhasebe İşlemleri

Prof. Dr. Hikmet Ulusan


Baskı Tarihi: Mayıs 2017
Sayfa Sayısı: 520 Sayfa
Fiyatı: 40 TL
İndirimli Fiyatı:39 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

ÖNSÖZ

“Envanter – Bilanço” veya “Dönemsonu Muhasebe İşlemleri” isimli derse ilişkin olarak hazırlanmış olan bu kitapta, muhasebede üretilen bilgilerin işletmenin gerçek faaliyet sonucunu, finansal durumunu ve finansal durumundaki değişiklikleri göstermesinde önemli bir yeri olan envanter işlemleri ve muhasebede üretilen bilgilerin raporlandığı finansal tablolar incelenmiş.

Ayrıca, kitapta, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen şirketler bağımsız denetime tabi olacak finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını esas alarak hazırlamak zorunda olduklarından Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre düzenlenen finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan finansal tablolara dönüştürülmesi konusu da ele alınmış. Bu kitap 14 bölümden oluşmuş.

İÇİNDEKİLER

Konu Başlıkları
Dönemsonu Muhasebe İşlemleri, Envanter, Değerleme ve Kâr Hakkında Genel Bilgi
Hazır Değerlere İlişkin Envanter İşlemleri
Kısa ve Uzun Vadeli Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Envanter İşlemleri
Ticari ve Diğer Alacaklara İlişkin Envanter İşlemleri
Stoklara İlişkin Envanter İşlemleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Envanter İşlemleri
Mali Borçlara İlişkin Envanter İşlemleri
Ticari ve Diğer Borçlar İle Alınan Sipariş Avanslarına İlişkin Envanter İşlemleri
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler İle Borç ve Gider Karşılıklarına İlişkin Envanter İşlemleri
Özkaynaklara İlişkin Envanter İşlemleri
Gelirler, Maliyetler ve Giderlere İlişkin Envanter İşlemleri
Finansal Tablolar
Dönemsonu Muhasebe İşlemleri İle İlgili Örnek Uygulamalar
Maliye Bakanlığı MSUGT’lerine Göre Düzenlenen Finansal Tabloların TMS – TFRS’lere Dönüştürülmesi