Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

Dr. Koray Ateş, SMMM Ergin Ödübek


Baskı Tarihi: 2020 YILI ÖZEL BASKI
Sayfa Sayısı: 607
Fiyatı: 250 TL
Adet : Sepete Ekle Hemen Al
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

KİTABIN TANITIMI

 • TTK İLE UYUMLAŞTIRILMIŞ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ
 • AÇIKLAMALI VE YORUMLU
 • ÖRNEK UYGULAMALAR VE MUHASEBE KAYITLARI
 • TEORİK ANLATIMDAN UZAK TAMAMEN UYGULAMALI, YALIN VE SADE ANLATIM
 • TEK DÜZEN MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE BÜTÜN HESAPLARIN DÖNEM SONU İŞLEMLERİ
 • DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR VE MUHASEBE KAYITLARI
 • HESAPLARIN DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİ KANUNLARI
 • YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE UYGULAMALARI
 • ÖZELLİKLİ HESAPLARDA YILSONU YAPILMASI GEREKEN EKSTRA UYGULAMALAR
 • AYRICA UFRS’Yİ ÖĞRENMEK İSTEYENLER İÇİN; İLK GEÇECEK İŞLETMELERİN DÖNEM SONU GEÇİŞ KAYITLARI İLE BAZI HESAPLARIN UFRS DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN AYRI BAŞLIK ALTINDA ANLATIMI VE MUHASEBESİ

 

ÖNSÖZ

Dönemsonu işlemleri meslek mensuplarının yıl sonlarında hesapları sadece kapama işlemi değil bir bütün halinde şirket mizanının revize edilmesi anlamına da gelmektedir. Bu yönüyle sadece gelir tablosu kalemlerinin yansıtma hesapları ile kapatılması değil neredeyse bütün hesapların gözden geçirilip gerekli işlemlerin yapıldığı bir uygulamadır.

Ayrıca, dönemsonu işlemleri yılda sadece 1 kez yapıldığından dolayı spesifik işlemlerin unutulması hadisesi sıkça yaşanmaktadır. Kitabı kaleme almamızın amacı da dönemsonu işlemlerini klasik dönemsonu kapanış işlemleri olarak algılanmasının önüne geçmektir. İşte bu yönüyle dikkatli bir okuyucu kitabın klasik bir dönemsonu kitabı olmadığını görecektir. Bu kitap GERÇEK bir dönemsonu kitabı olup hesap planındaki hesapların önemli bir kısmının dönemsonu uygulamasına da yer vermektedir.

Ayrıca, kitap bir ilke daha imza atıp her hesabın dönem sonunda hem Vergi Usul Kanunu ile Tekdüzen Uygulaması hem de TFRS/UFRS uygulamasına karşılaştırmalı yer vermiştir. Kitap bu yönüyle de farklılaşmaktadır. Bir başka deyişle, Vergi Usul Kanunu ve Tekdüzen’e göre ayrı, TFRS/UFRS’ye göre ayrı şekilde dönemsonu işlemleri ele alınmıştır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte dönem sonunda yapılacak defter tasdikleri konusu da kitabın ayrıca değindiği bir başka konudur. Bu nedenle kitap 6102 Sayılı Yeni TTK’ya tamamen uyumlu olarak hazırlanmıştır.

 

İÇİNDEKİLER

VERGİ USUL KANUNU VE TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVESİNDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

 

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

DÖNEM SONUNDA YAPILACAK İŞLEMLER 23

REVİZYON NEDİR? NEDEN GEREKLİDİR? 24

ENVANTER İŞLEMLERİ 24

KASADAKİ NAKİT MEVCUDUNUN DEĞERLEMESİ 27

YABANCI PARALARDA DEĞERLEME 28

BANKA HESAPLARININ DEĞERLEMESİ 29

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ 29

HİSSE SENETLERİNDE DEĞERLEME 31

SENETLİ BORÇ VE ALACAKLARIN DEĞERLEMESİ 34

ALACAK VE BORÇ SENETLERİNDE REESKONT VE MUHASEBE UYGULAMASI 35

REESKONT UYGULAMASINDA ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR 36

REESKONT UYGULAMASININ İHTİYARİLİĞİ 37

TEMİNATA VE TAHSİLE VERİLEN SENETLERDE REESKONT 38

REESKONT UYGULAMASI İLE İLGİLİ BAZI DANIŞTAY KARARLARI VE ÖZELGELER 39

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLARIN DEĞERLEMESİ 39

STOKLARIN DEĞERLEMESİ 40

STOK DEĞERLEME FARKININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 41

 

MUHASEBE DIŞI ENVANTER

MUHASEBE DIŞI ENVANTER KAVRAMI 43

ENVANTER İŞLEMİ YAPACAK OLANLAR 43

ENVANTER ÇIKARMA ZAMANLARI 44

ENVANTERİN AŞAMALARI 45

ENVANTERİN VAZGEÇİLMEZ UNSURU: SAYIM LİSTELERİNİ HAZIRLAMAK 45

HAZIR DEĞERLERİN SAYIMI 46

MENKUL KIYMETLERİN SAYIMI 48

ALACAK VE BORÇLARIN SAYIMI 48

STOKLARIN SAYIMI 49

MADDİ DURAN VARLIKLARIN SAYIMI 49

DURAN VARLIKLARA AMORTİSMAN AYIRMA 50

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN DEFTERİNİN İŞLENMESİ 51

AMORTİSMAN USULÜNÜ SEÇME 51

AMORTİSMAN USULLERİ 52

NORMAL AMORTİSMAN HESAPLANMASI VE MUHASEBE KAYITLARI 52

AMORTİSMAN LİSTELERİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER 53

AMORTİSMAN TABLOLARININ KONTROLÜ VE MUHASEBE UYGULAMASI 54

A- LİSTE MUHASEBE EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI 54

B-AMORTİSMAN ORANLARININ KONTROLÜ 57

C-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLARIN DOĞRULUĞU 57

MADDİ DURAN VARLIKLARIN SATILMASINDA AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI 59

AZALAN BAKİYELER USULÜ AMORTİSMAN VE MUHASEBE KAYITLARI 59

MADENLERDE AMORTİSMAN UYGULAMASI VE MUHASEBE KAYITLARI 61

GEÇMİŞ YILLARDA AYRILMAYAN AMORTİSMANLARIN DÜZELTİLMESİ VE MUHASEBE UYGULAMASI 62

FİNANSAL KİRALAMA KAPSAMINDA EDİNİLEN A.T.İ.K.’LERDE AMORTİSMAN 63

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA AZALAN BAKİYELER YÖNTEMİYLE (HIZLANDIRILMIŞ) AMORTİSMAN 64

ÜZERİNE BİNA İNŞA EDİLEN ARSALARDA AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI 64

İŞLETME HAKKI BEDELLERİNİN AMORTİSMAN KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBE UYGULAMASI 66

A- VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 67

B- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN 68

ŞEREFİYE VEYA PEŞTEMALLIKDA AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI 68

AMORTİSMAN AYIRMAMA VEYA EKSİK AYIRMANIN MALİYE VE DANIŞTAY NEZDİNDEKİ DURUMU 70

ÖZEL MALİYETLERE ALINAN BİR VARLIK KAÇ YILDA İTFA EDİLMELİDİR 71

YURT DIŞINDA YAPILAN İNŞAATLARDA KULLANILAN SABİT KIYMETLERİN YURT İÇİNDE AMORTİSMANA TABİ TUTULMASI 71

PATENT HAKLARINDA AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI 72

DEĞER ARTIRICI HARCAMALARDA AMORTİSMAN KONUSU VE MUHASEBE UYGULAMASI 73

DÖNEM SONUNDA DÖNEM İÇİ GİDERLERİNİN TESPİTİ 73

DÖNEM SONUNDA DÖNEM İÇİ GELİRLERİNİN TESPİTİ 74

MAMUL VE YARIMAMUL SAYIMI 75

 

MUHASEBE İÇİ ENVANTER

SAYIM LİSTELERİNE GÖRE FARKLILIKLARIN TESPİTİ 78

GENEL GEÇİCİ MİZANIN HAZIRLANMASI 78

VARLIK VE KAYNAK HESAPLARININ KARŞILAŞTIRILARAK DENKLEŞTİRİLMESİ 79

HAZIR DEĞERLERİN KARŞILAŞTIRILMASI 79

KASA SAYIM NOKSANININ NEDENLERİ; 80

KASA SAYIM FAZLASININ NEDENLERİ; 80

BANKALARDAKİ MEVDUATLARIN DENKLEŞTİRİLMESİ 80

MENKUL KIYMETLERİN KARŞILAŞTIRILMASI 81

ALACAKLARA KARŞILIK AYRILMASI 81

ALACAK VE BORÇLARA REESKONT AYRILMASI 82

STOKLARIN DENKLEŞTİRİLMESİ 82

MADDİ DURAN VARLİKLARİN DENKLEŞTİRİLMESİ 83

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLİKLARİN DENKLEŞTİRİLMESİ 83

HAKLARIN DENKLEŞTİRİLMESİ 83

KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİNİN DENKLEŞTİRİLMESİ 84

ÖZEL MALİYETLERİN DENKLEŞTİRİLMESİ 86

DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLİKLARİN DENKLEŞTİRİLMESİ 87

KAYNAK HESAPLARININ DENKLEŞTİRİLMESİ 88

ÖDENECEK KIDEM TAZMİNATLARINA KARŞILIK AYRILMASI 88

GELECEK YİLLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARININ KAYDI 90

UNUTULAN KAYITLARIN VE VARSA HATALARIN DÜZELTME KAYITLARI 91

ARALIK AYI MİZANININ DÜZENLENMESİ 91

 

GELİR TABLOSUNUN HAZIRLANMASI

GİDERLERİN YANSITILMASI 99

GELİR HESAPLARININ DÖNEM KARINA DEVRİ 101

KESİN MİZANIN DÜZENLENMESİ 104

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE 100 KASA HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

100 KASA HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 107

KASA NOKSANLIĞI HALİNDE DÖNEMSONUNDA YAPILACAK İŞLEMLER 108

KASA FAZLALIĞI HALİNDE DÖNEMSONUNDA YAPILACAK İŞLEMLER 109

DÖVİZLİ KASA HESABININ DÖNEMSONU DEĞERLEME İŞLEMİ 111

KASA HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO KARI OLUŞMASI 111

KASA HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO ZARARI OLUŞMASI 112

KASADA YER ALAN NORMALİN ÜZERİNDEKİ NAKİT FAZLALIĞINA VERGİSEL YAKLAŞIM 113

TEVSİK ZORUNLULUĞU UYGULAMASININ YÜKSEK KASA BAKİYELERİNE ETKİSİ 114

KASA HESABININ YIL SONU YÜKSEK BAKİYE VERMESİ KARŞISINDA KASAYA ADAT HESAPLAMASININ YAPILMASI 115

DÖVİZ CİNSİ KASA BAKİYELERİNDE ADAT YÖNTEMİYLE FAİZ UYGULAMASI 118

YÜKSEK BAKİYELİ KASALARA ADAT YÖNTEMİYLE SÜREKLİ FAİZ HESAPLAMAK VERGİSEL YÖNDEN OLUŞABİLECEK TÜM ELEŞTİRİLERİ VE OLUMSUZ SONUÇLARI ENGELLER Mİ? 121

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE 101 ALINAN ÇEKLER HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

101 ALINAN ÇEKLER HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 123

VADESİ TAKİP EDEN YILA SARKAN ÇEKLERİN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 124

DÖVİZLİ ALINAN ÇEKLER HESABININ DÖNEMSONU DEĞERLEME İŞLEMİ 125

DÖVİZLİ ALINAN ÇEKLER HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO KARI OLUŞMASI 125

DÖVİZLİ ALINAN ÇEKLER HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO ZARARI OLUŞMASI 126

VADELİ ÇEKLERİN REESKONTA TABİ TUTULAMAMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 127

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE 102 BANKALAR HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

102 BANKALAR HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 129

VADELİ MEVDUAT HESAPLARININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 130

DÖVİZLİ BANKALAR HESABININ DÖNEMSONU DEĞERLEME İŞLEMİ 132

BANKALAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO KARI OLUŞMASI 132

BANKALAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO ZARARI OLUŞMASI 133

KIST FAİZ GELİRİNE İSABET EDEN STOPAJLARIN DÖNEMSONU UYGULAMASI 134

REPO İŞLEMLERİNİN DÖNEM SONU UYGULAMASI 135

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE MENKUL KIYMETLER HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

MENKUL KIYMETLER HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 137

ALIS BEDELİ İLE DEGERLENECEK MENKUL KIYMETLER 137

BORSA RAYİCİYLE DEGERLENECEK MENKUL KIYMETLER 138

KIST GETİRİ ÖLÇÜTÜYLE DEGERLENECEK MENKUL KIYMETLER 138

MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜKLÜKLERİNDE DÖNEMSONU UYGULAMALARI 139

HİSSE SENETLERİNDE DÖNEM SONU UYGULAMALARI 140

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE ALICILAR HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

YURT İÇİ ALICILAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO KARI OLUŞMASI 146

YURT DIŞI ALICILAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO KARI OLUŞMASI 147

YURT İÇİ ALICILAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO ZARARI OLUŞMASI 148

ALICILAR HESABINDA ALACAK BAKİYESİ VEREN ALICILARIN OLMASI DURUMUNDA DÖNEMSONU UYGULAMASI 150

ALICILAR HESABINDA ŞÜPHELİ HALE GELEN ALICILAR OLMASI DURUMUNDA DÖNEMSONU UYGULAMASI 150

DÖVİZLİ ŞÜPHELİ ALACAKLARDA DÖNEMSONU DEĞERLEME VE MUHASEBE UYGULAMASI 153

ŞÜPHELİ HALE GELDİKTEN SONRAKİ YILLARDA DAVA AÇILAN ALACAKLARIN GİDER YAZILIP YAZILMAYACAĞI 155

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKTAN VAZGEÇİLMESİ HALİNDE VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMASI 155

DEĞERSİZ ALACAKLARIN DÖNEMSONU UYGULAMASI 157

DEĞERSİZ HALE GELEN ALACAKLARDA BORÇLU İŞLETMENİN DÖNEM SONU MUHASEBE KAYITLARI 161

ALACAKLARIN SÖZLEŞMEYE DAYALI İPTALİ HALİNDE DEĞERSİZ ALACAK VE MUHASEBE UYGULAMASI 162

VAZGEÇİLEN ALACAKLARIN DÖNEMSONU UYGULAMASI 163

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE ALACAK SENETLERİ HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

ALACAK SENETLERİ HESABINDA DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 165

ALACAK SENETLERİ İÇİN REESKONT HESAPLANMASI 166

DÖVİZLİ ALACAK SENETLERİ HESABININ DÖNEMSONU DEĞERLEME İŞLEMİ 167

ALACAK SENETLERİ HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO ZARARI OLUŞMASI 168

ALACAK SENETLERİ HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO KARI OLUŞMASI 169

REESKONT UYGULAMASINDA ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR 170

REESKONT UYGULAMASININ İHTİYARİLİĞİ 170

TEMİNATA VE TAHSİLE VERİLEN SENETLERDE REESKONT 171

REESKONT UYGULAMASI İLE İLGİLİ BAZI DANIŞTAY KARARLARI VE ÖZELGELER 172

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

ADAT YÖNTEMİ, FAİZ ORANI 174

DÖVİZLİ ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABININ DÖNEMSONU DEĞERLEME İŞLEMİ 177

ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO KARI OLUŞMASI 177

DÖVİZLİ ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO ZARARI OLUŞMASI 178

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE STOKLAR HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

DÖNEM SONUNDA STOK SAYIMININ ÖNEMİ 182

SATILAN TİCARİ MAL MALİYETİNİN TESPİTİ 185

DÖNEMSONU STOKLARIN DEĞERLEMESİ 185

SATIN ALINAN MALLARIN DEĞERLEMESİ 187

İTHAL EDİLEN EMTİADA MALİYET UNSURLARI 189

DÖNEMSONU CİRO PRİMİ UYGULAMASI 193

CİRO PRİMLERİNDE KDV ORANI 193

STOKLARDA DÖNEMSONU FİRE UYGULAMASI 195

DÖNEMSONLARINDA FİRELERİN BELGELENDİRİLMESİ 196

AŞIRI ÜRETİM FİRESİNDE DÖNEMSONU UYGULAMASI 197

DÖNEM SONUNDA VADE FARKLARI ÖDEMELERİNİN STOKLAR İLE İLİŞKİSİ 197

DÖNEM SONUNDA KUR FARKLARI ÖDEMELERİNİN STOK MALİYETİ İLE İLİŞKİSİ 198

DEĞERİ DÜŞEN STOKLARIN DÖNEMSONU UYGULAMASI 201

ÇALINAN MALLARIN DÖNEMSONU MUHASEBE UYGULAMASI 202

BOZULAN VEYA TAHRİP OLAN ÜRÜNLERİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU VE DÖNEM SONU MUHASEBE UYGULAMASI 203

SEL FELAKETLERİNDE ZAYİ OLAN MALLARIN VE KDV LERİNİN VERGİSEL BOYUTU VE DÖNEMSONU MUHASEBE UYGULAMASI 205

MİADI DOLAN İLAÇLARIN DEĞERLEMESİ VE DÖNEMSONU MUHASEBE UYGULAMASI 207

KAYBOLAN, ÇALINAN VEYA ZAYİ OLAN TİCARİ FATURALARIN DURUMU 208

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE DİĞER STOKLAR HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

DÖNEMSONU DİĞER STOKLARDAN GİDERLERE PAY VERİLMESİ 211

İMALAT SIRASINDA OLUŞAN YAN ÜRÜNLERDEN DÖNEMSONU SATIŞLARIN MALİYETİNE PAY VERİLMESİ 213

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE 295 NOLU HESABIN KULLANILMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 218

A-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞİNİN DEVAM EDİYOR OLMASI 218

B-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞİNİN O YIL İÇİNDE BİTMİŞ OLMASI 219

YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE DÖNEMSONLARINDA MÜŞTEREK GİDERLERİN DAĞITILMASI 220

YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE DÖNEMSONLAINDA AMORTİSMANLARIN DAĞITILMASI 221

YIL İÇİNDE BİRDEN FAZLA İNŞAAT VE ONARIM İŞİNDE DÖNEMSONLARINDA MÜŞTEREK GİDERLERİN DAĞITILMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 222

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABININ DÖNEMSONU UYGULAMASI 225

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE GELİR TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

GELİR TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEMSONU UYGULAMASI 233

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE İŞTİRAKLER HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE İŞTİRAKLER HESABININ DÖNEMSONU UYGULAMASI 241

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE MADDİ DURAN VARLIK HESAPLARININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

MADDİ DURAN VARLIKLARIN DÖNEMSONU DEĞERLEMESİ 245

MADDİ DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ 246

MADDİ DURAN VARLIKLARDA DÖNEMSONU AMORTİSMAN UYGULAMASI 248

MADDİ DURAN VARLIKLARDA AMORTİSMAN HESAPLAMA YÖNTEMLERİ 248

AMORTİSMANLAR İLE İLGİLİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR 249

DÖNEMSONU AMORTİSMAN LİSTELERİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER 250

DÖNEMSONU AMORTİSMAN TABLOLARININ KONTROLÜ VE MUHASEBE UYGULAMASI 251

A- LİSTE MUHASEBE EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI 251

B-AMORTİSMAN ORANLARININ KONTROLÜ 254

C-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLARIN DOĞRULUĞU 254

BİNEK ARAÇLARIN KDV VE ÖTV İLE AMORTİSMANLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 256

MADDİ DURAN VARLIKLARDA DÖNEMSONU KIST AMORTİSMAN UYGULAMASI 263

KREDİ İLE ALINAN BİNEK OTOMOBİLLERDE FAİZ VE KUR FARKLARININ DURUMU 266

MADDİ DURAN VARLIKLARIN SATILMASINDA AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI 269

DÖNEMSONU AZALAN BAKİYELER USULÜ AMORTİSMAN VE MUHASEBE KAYITLARI 269

DÖNEMSONU MADENLERDE AMORTİSMAN UYGULAMASI VE MUHASEBE KAYITLARI 271

GEÇMİŞ YILLARDA AYRILMAYAN AMORTİSMANLARIN DÜZELTİLMESİ VE MUHASEBE UYGULAMASI 272

DÖNEMSONU FİNANSAL KİRALAMA KAPSAMINDA EDİNİLEN A.T.İ.K.’LERDE AMORTİSMAN 273

ÜZERİNE BİNA İNŞA EDİLEN ARSALARDA DÖNEMSONU AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI 274

DÖNEMSONU BAKIM ONARIM HARCAMALARININ KONTROLÜ 276

DÖNEMSONU SABİT KIYMET YENİLEME FONU UYGULAMASI 277

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK HESAPLARININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE DÖNEMSONUNDA MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ VE DÖNEMSONU UYGULAMASI 281

ÖZEL MALİYET BEDELLERİNDE DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 282

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARLA İLGİLİ KREDİ FAİZİ VE KUR FARKLARININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 284

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMAN SÜRE VE YÖNTEMLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMALAR 287

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMAN SÜRE VE YÖNTEMLERİNE YÖNELİK VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN AÇIKLAMALAR 287

ÖZEL MALİYET BEDELLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR 288

333 SIRA NUMARALI VUKGT İLE 1 SIRA NUMARALI MSUGT’NİN 288

(TDHP) KARŞILAŞTIRILMASI 288

DÖNEMSONUNDA FİNANSAL KİRALAMA KAPSAMINDA EDİNİLEN 289

A.T.İ.K.’LER 289

DÖNEMSONUNDA MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA AZALAN 291

BAKİYELER YÖNTEMİYLE (HIZLANDIRILMIŞ) AMORTİSMAN 291

DÖNEMSONUNDA MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA NORMAL AMORTİSMAN HESAPLANMASI VE MUHASEBE KAYITLARI 291

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATILMASINDA AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI 292

AZALAN BAKİYELER USULÜ AMORTİSMAN VE MUHASEBE KAYITLARI 293

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE 281 GELİR TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

281 GELİR TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 295

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE BANKA KREDİLERİ HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

BANKA KREDİLERİ HESABININ DÖNEMSONU DEĞERLEME İŞLEMLERİ 297

İŞLETMELER ARASI KREDİ AKTARIMININ DÖNEMSONU UYGULAMASI 297

VADESİ ERTESİ YILA SARKAN KREDİLERİN DÖNEMSONU FAİZ DEĞERLEMESİ 301

DÖVİZLİ ALINAN KREDİLERİN DÖNEMSONU ANAPARA VE FAİZ DEĞERLEMELERİ 302

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE SATICILAR HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE SATICILAR HESABININ DÖNEMSONU DEĞERLEME İŞLEMLERİ 307

SATICILAR HESABINDA BORÇ BAKİYESİ VEREN SATCILARIN OLMASI DURUMUNDA DÖNEMSONU UYGULAMASI 308

YURT İÇİ SATICILAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO ZARARI OLUŞMASI 308

YURT DIŞI SATICILAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO ZARARI OLUŞMASI 310

YURTİÇİ SATICILAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO KARI OLUŞMASI 311

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE ALINAN AVANSLAR HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE ALINAN AVANSLAR HESABININ DÖNEMSONU UYGULAMASI 313

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 315

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE KISA VADELİ GİDER TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE UZUN VADELİ GİDER TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 317

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 319

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE UZUN VADELİ GİDER TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE UZUN VADELİ GİDER TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 321

 

ÖZELLİKLİ KONULARDA DÖNEMSONU UYGULAMALARI

TTK’YA GÖRE DÖNEMSONUNDA DEFTERLERİN TASDİKİ 323

TTK’YA GÖRE TİCARİ DEFTERLERİN AÇILIŞ ONAYLARININ ZAMANI 324

TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARİ DEFTERLERİN KAPANIŞ ONAYLARININ ZAMANI 325

DÖNEMSONUNDA KAMU ALACAKLARINA KARŞILIK GİDERİ AYRILIP AYRILMAYACAĞI 325

HATIR SENETLERİ İLE KEFALET SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN ALACAKLARA DÖNEMSONUNDA KARŞILIK AYRILIP AYRILMAYACAĞI 326

VERİLEN AVANSLARIN GERİ ALINAMAMASINDAN DOĞAN ALACAKLARDA DÖNEMSONU KARŞILIK AYRILIP AYRILMAYACAĞI 326

İFLAS ERTELEMESİNDE OLAN BİR ŞİRKETTEN ALACAKLI OLANLARIN DÖNEM SONUNDA ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK KARŞILIĞI AYIRMASI 327

ALACAK VE BORÇ SENETLERİNDE DÖNEMSONU REESKONT UYGULAMASI VE ŞARTLARI 329

DÖNEMSONU KAMPANYALI SATIŞLARLA İLGİLİ SENETLERDE REESKONT UYGULAMASI 329

YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDEN KAYNAKLANAN SENETLERDE DÖNEMSONU REESKONT UYGULAMASI 331

DÖNEMSONUNDA REESKONT UYGULAMASINDAKİ ÖZELLİKLİ HUSUSLAR 331

DÖNEMSONUNDA REESKONT HESAPLAMASINDA KULLANILAN HESAPLAMA TEKNİĞİ 332

YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN ALACAK VE BORÇ SENETLERİNDE DÖNEMSONU REESKONT UYGULAMASI 333

REESKONT UYGULAMA ÖRNEĞİ 333

DÖNEMSONUNDA TEMİNATA VE TAHSİLE VERİLEN SENETLERDE REESKONT 334

DÖNEMSONUNDA YABANCI PARA CİNSİNDEN ALINAN VEYA VERİLEN AVANSLARIN DEĞERLEMESİ 335

AMORTİSMAN AYIRMADA DÖNEMSONU UYGULAMASINDA ÖZELLİKLİ KONULAR 336

DAHA ÖNCE KULLANILMIŞ VE TAMAMEN İTFA OLMUŞ BİR İKTİSADİ KIYMETİN SATIN ALINMASI DURUMUNDA AMORTİSMAN 337

DÖNEMSONUNDA AMORTİSMAN ORANLARI YENİDEN TESPİT EDİLEN İKTİSADİ KIYMETLERDE AMORTİSMAN UYGULAMASI 337

PLAKASI FATURANIN ALINDIĞI YILI İZLEYEN YILDA ALINAN TAŞITLARDA DÖNEMSONUNDA AMORTİSMAN UYGULAMASI 337

İHRACATTA DÖNEMSONU BİNDE 5 GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI 338

DÖNEMSONUNDA GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASINDAN YARARLANABİLECEK OLAN MÜKELLEFLER 338

DÖNEMSONU BEYANNAMEDEN GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ İNDİRİLMESİ 340

DÖNEMSONU AR-GE FAALİYETLERİNİN BEYANNAMEDEN İNDİRİLMESİ 340

DÖNEMSONUNDA YATIRIM İNDİRİMİ VE AR-GE İNDİRİMİNİN BİRLİKTE UYGULANMASI 344

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE VE SERBEST BÖLGELERDE YAPILAN AR-GE HARCAMALARI 344

KAPSAM DIŞI AR-GE HARCAMALARI 345

DÖNEMSONUNDA AR-GE İNDİRİMİNİN BEYANNAME ÜZERİNDEN DÜŞÜLMESİ 345

DÖNEMSONUNDA FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 346

TÜKETİM DÖNEMİ BU YIL OLMASINA KARŞIN FATURALARI İZLEYEN YILDA GELEN ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ, TELEFON VB. GİDERLERİNİN DÖNEMSONLARINDA HANGİ YILA GİDER YAZILACAĞI VE KDV İNDİRİMİ DÖNEMİ 349

ELEKTRİK, SU, TELEFON VE DOĞALGAZ BEDELLERİNİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ NEDENİYLE UYGULANAN GECİKME ZAMLARININ DÖNEM SONUNDA GİDER YAZILMASI 350

ELEKTRİK, SU, TELEFON VE DOĞALGAZ FATURALARININ BAŞKASI ADINA DÜZENLENMESİ 352

BAĞIŞ VE YARDIMLARDA DÖNEMSONU UYGULAMALARI 353

BAĞIŞ VE YARDIMLARDA ÜST SINIR 354

AYNİ YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLARDA DÖNEMSONU DEĞER TESPİTİ 355

İMAL EDİLEN MALLARIN BAĞIŞLANMASI VE DÖNEMSONU MUHASEBE UYGULAMASI 355

VERGİ MATRAHINDAN SINIRLI BİR ŞEKİLDE İNDİRİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLAR VE DÖNEMSONU MUHASEBE UYGULAMASI 357

BAĞIŞ AMAÇLI YAPILAN TAŞIT TESLİMLERİNİN KDV VE ÖTV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 358

A- KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN 358

B- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ YÖNÜNDEN 358

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAĞIŞLANMASININ VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU VE DÖNEMSONU MUHASEBE UYGULAMASI 359

BAĞIŞ AMAÇLI YAPILAN YURT VEYA BİNALARIN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU VE DÖNEMSONU MUHASEBE UYGULAMASI 360

BAĞIŞ AMACIYLA ALINAN TECHİZATLARIN DÖNEMSONU MUHASEBE KAYDI 361

DÖNEMSONUNDA KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER 363

DÖNEM SONUNDA VERİLEN HEDİYE ÇEKLERİNİN VERGİSEL DURUMU 363

DÖNEM SONUNDA HEDİYE ÇEKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 365

ÖĞRENCİLERE VERİLEN BURSUN DÖNEMSONU GİDERLEŞTİRİLİP GİDERLEŞTİRİLMEYECEĞİ 367

DÖNEM SONUNDA YURTDIŞI ZARARLARININ MAHSUBU 370

YURT DIŞINDAKİ ŞUBENİN ZARAR ETMESİ HALİNDE BU ZARAR DÖNEMSONLARINDA BEYANNAMEDE İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? 371

DÖNEMSONLARINDA İHRACAT BEDELLERİNİN FATURA MI YOKSA GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMESİ TARİHİNDE Mİ KAYITLARA ALINACAĞI 374

DÖNEM SONUNDA PERSONELE DAĞITILAN KAR PAYLARININ VERGİSEL BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI 376

WEB SİTESİ HARCAMALARININ DÖNEM SONUNDA GİDERLEŞTİRİLİP GİDERLEŞTİRİLMEYECEĞİ 378

DÖNEM SONUNDA TİCARİ KARA RAĞMEN MALİ ZARARIN OLUŞMASI HALİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 379

TİCARİ KARDAN MALİ ZARARA GEÇİŞTE DÖNEM SONUNDA DİKKAT EDİLECEKLER 381

YURTDIŞINDAKİ BANKA VEYA BENZERİ KURULUŞLARDAN ALINAN KREDİLERDE STOPAJ AÇISINDAN DÖNEMSONU UYGULAMALARI 381

YURTDIŞINDAKİ BANKA VEYA BENZERİ KURULUŞLARDAN ALINAN KREDİLERDE KDV AÇISINDAN DÖNEMSONU UYGULAMALARI 382

YURTDIŞINDAKİ BANKA VEYA BENZERİ KURULUŞ DIŞINDAKİ KURULUŞLARDAN ALINAN KREDİLERDE STOPAJ VE KDV AÇISINDAN DÖNEMSONU UYGULAMALARI 383

FİNANSAL KİRALAMA İLE ALINAN BİNEK OTOMOBİLLERDE KDV İNDİRİMİ 384

YABANCI PARA CİNSİ HESAPLARIN DÖNEMSONUNDA DEĞERLEMESİ 385

DÖNEM SONUNDA AKTİFLEŞTİRİLMESİ GEREKEN KUR FARKI VE FAİZ GİDERLERİ 386

DÖNEMSONLARINDA FAİZ, GİDER VE (MENKUL KIYMET) GELİR TAHAKKUKLARI 387

DÖNEMSONUNDA ÇEK VE SENET HESAPLARINDA BİLİNMESİ GEREKENLER 388

DÖNEMSONUNDA CARİ HESAP MUTABAKATLARI 388

DÖNEMSONU VERGİ ÇALIŞMALARI 389

DÖNEMSONUNDA BANKALAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE BİLİNMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ KONULAR 389

DÖNEMSONUNDA STOKLAR HESABIYLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ DURUMLAR 390

DÖNEMSONUNDA SAYIM / ENVANTER LİSTELERİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER 392

ÖZELLİK ARZ EDEN DÖNEMSONU HESAPLARI 392

DÖNEMSONLARINDA BEDELSİZ GÖNDERİLEN ÜRÜNLERİN MUHASEBESEL VE VERGİSEL BOYUTU 395

DÖNEMSONUNDA CİRO PRİMİNİN NAKDEN UYGULANMASI VE MUHASEBESİ 395

DÖNEMSONUNDA BEDELSİZ TİCARİ MAL ŞEKLİNDE UYGULANAN CİRO PRİMLERİ VE MUHASEBE UYGULAMASI 396

DÖNEMSONUNDA ÖDENMEYEN SGK PRİMLERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI 397

DÖNEMSONUNDA FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN VARLIKLARDA ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR 398

 

TFRS / UFRS

ÇERÇEVESİNDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

 

TFRS / UFRS’YE GÖRE 101 ALINAN ÇEKLER HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

 

TFRS / UFRS’YE GÖRE 102 BANKALAR HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

 

TFRS / UFRS’YE GÖRE MENKUL KIYMETLER HESABININ İŞLEYİŞİ VE DÖNEMSONU UYGULAMALARI

DÖNEMSONUNDA TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDI’NA GÖRE FİNANSAL ARAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI 405

DÖNEM SONUNDA TMS 39’A GÖRE FİNANSAL VARLIKLAR VEYA BORÇLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 407

DÖNEM SONUNDA TMS 39’ GÖRE FİNANSAL VARLIKLAR VEYA BORÇLARIN SONRAKİ DÖNEMLERDE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 408

DÖNEM SONUNDA TMS 39’A GÖRE FİNANSAL VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 410

DÖNEM SONUNDA TMS 39’A GÖRE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 410

DÖNEM SONUNDA TMS 39’A GÖRE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLARIN ETKİN FAİZ ORANIYLA İTFA EDİLMİŞ MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ 412

DÖNEMSONUNDA TMS 39’A GÖRE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 413

DÖNEM SONUNDA TMS 39 STANDARDINA GÖRE SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 414

 

TFRS / UFRS’YE GÖRE ALICILAR HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

TFRS’YE GÖRE DÖNEMSONUNDA İLİŞKİLİ TARAFLARDAN OLAN ALACAKLARIN AYRI BİR KISIMDA GÖSTERİLMESİ 417

TFRS’YE GÖRE DÖNEM SONUNDA ALICILAR İÇİN REESKONT HESAPLANMASI 417

TFRS/UFRS’YE GÖRE DÖNEMSONU ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILMASI 419

 

TFRS / UFRS’YE GÖRE ALACAK SENETLERİ HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

TFRS/UFRS’YE GÖRE ALACAK SENETLERİ HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 423

 

TFRS/UFRS’YE GÖRE STOKLAR HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

TMS 2 STANDARDINA GÖRE STOKLARIN MALİYETİNE DAHİL EDİLEN UNSURLAR 425

TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE STOK MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ 426

TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE DÖNEMSONU STOKLARIN DEĞERLEMESİ 427

DÖNEMSONUNDA TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIKLARININ KISMİ İPTALİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 428

DÖNEMSONU TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIKLARININ TAMAMININ İPTALİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 428

DÖNEMSONUNDA TMS 2 STANDARDI GEREĞİNCE STOK DEĞERLEME FARKININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 429

DÖNEM SONUNDA TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE İMAL EDİLEN STOKLARDAN İŞLETMEDE KULLANILANLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 430

DÖNEM SONUNDA TMS 2 STANDARDINA GÖRE YAN ÜRÜNLERİN MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 430

DÖNEM SONUNDA TMS 2 STANDARDINA GÖRE VADELİ ALIM VE SATIMLARDA STOKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 431

DÖNEM SONUNDA TMS 2 STANDARDINA GÖRE BORÇ SENEDİ İLE ALINAN TİCARİ MALLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 433

DÖNEM SONUNDA TMS 2 STANDARDINA GÖRE PEŞİN ÖDEME İSKONTOSUNUN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 435

 

TFRS/UFRS’YE GÖRE YILLARA YAYGIN İNŞAAT İŞLERİNDE DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

TMS 11 İNŞAAT (YAPIM) SÖZLEŞMELERİ 439

TMS 11 İNŞAAT (YAPIM) SÖZLEŞMELERİNE GÖRE SABİT YADA MALİYET ARTI KAR SÖZLEŞMELERİ 439

TMS 11 İNŞAAT (YAPIM) SÖZLEŞMELERİ STANDARDINDA DÖNEMSONUNDA KAR VEYA ZARARIN TESPİTİNDE KULLANILACAK YÖNTEMLER 440

TMS 11 STANDARDINA GÖRE DÖNEMSONUNDA İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN SONUCUNUN GÜVENİLİR BİÇİMDE TAHMİN EDİLEBİLMESİ HALİ 441

TMS 11 STANDARDINA GÖRE DÖNEMSONUNDA İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN SONUCUNUN GÜVENİLİR BİÇİMDE TAHMİN EDİLEMEMESİ HALİ 443

TMS 11 STANDARDINDA DÖNEMSONLARINDA TAMAMLANMA YÜZDESİ YÖNTEMİNE GÖRE İNŞAAT İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 443

 

TFRS/UFRS’YE GÖRE GELİR TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

TFRS/UFRS’YE GÖRE GELİR TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEMSONU UYGULAMASI 449

TFRS 450

 

TFRS/UFRS’YE GÖRE İŞTİRAKLER HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINDA İŞTİRAK KAVRAMI 453

TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINDA ÖNEMLİ ETKİ KAVRAMI 453

TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINDA İŞTİRAKLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 454

TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE ÖZKAYNAK YÖNTEMİNDE İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN KAR ETMESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 454

TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE MALİYET YÖNTEMİNDE İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN KAR ETMESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 456

TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE ÖZKAYNAK YÖNTEMİNDE İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN ZARAR ETMESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 456

TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE ÖZKAYNAK YÖNTEMİNDE İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN HEM KAPSAMLI GELİRİNDE HEMDE NET KARINDA ARTIŞININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 457

TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE ÖZKAYNAK YÖNTEMİNDE İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN ZARARININ İŞTİRAK TUTARINDAN FAZLA OLMASI HALİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 458

TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE İŞTİRAKİN GERÇEĞE UYGUN DEĞERİ İLE NET DEFTER DEĞERİNİN FARKLI OLMASI HALİNDE MUHASEBELEŞTİRME 458

TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE İŞTİRAKİN GERÇEĞE UYGUN DEĞERİNDEN DAHA DÜŞÜK BİR DEĞER İLE SATIN ALINMASI HALİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 460

TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE YATIRIMCI İŞLETME İLE İŞTİRAK ARASINDAKİ İŞLEMLERİN ELİMİNE EDİLMESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 461

 

TFRS/UFRS’YE GÖRE MADDİ DURAN VARLIK HESAPLARININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

TFRS/UFRS’YE GÖRE DÖNEMSONUNDA MADDİ DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ VE DÖNEMSONU UYGULAMASI 463

TMS 16 STANDARDINA GÖRE MADDİ DURAN VARLIKLARIN MALİYETİNE DAHİL EDİLECEK UNSURLAR 463

TMS 16 STANDARDINA GÖRE MADDİ DURAN VARLIKLARIN DÖNEMSONU UYGULAMALARI 464

TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLARIN İZLEYEN DÖNEMLERDE DÖNEMSONU DEĞERLEMESİ 466

TMS 16 STANDARDI KAPSAMINDA MADDİ DURAN VARLIKLARIN DÖNEMSONU DEĞERLEMESİNDE “MALİYET MODELİ” 466

TMS 16 STANDARDINA GÖRE MADDİ DURAN VARLIKLARDA DEĞER DÖNEMSONUNDA DÜŞÜKLÜĞÜNÜN TESPİTİ 467

TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDINDA DÖNEMSONUNDA GERİ KAZANILABİLİR TUTARIN HESAPLAMA YÖNTEMİ 467

TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDINDA DÖNEMSONU DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ZARARININ İPTAL EDİLMESİ İŞLEMİNİN MUHASEBE UYGULAMASI 469

TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLARDA DÖNEMSONUNDA YENİDEN DEĞERLEME MODELİ 471

TMS 16 STANDARDI KAPSAMINDA MADDİ DURAN VARLIKLARA YAPILAN BAKIM ONARIM HARCAMALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 475

TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDINDA SABİT KIYMET VE TAŞINMAZ SATIŞININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 476

TFRS/UFRS’YE GÖRE AMORTİSMAN KONUSUNDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 477

 

TFRS/UFRS’YE GÖRE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK HESAPLARININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINA GÖRE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN TANIMI 479

TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINA GÖRE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARI MUHASEBELEŞTİRME İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR 479

TMS 38 STANDARDINA GÖRE SATIN ALINAN MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN DÖNEMSONLARINDA MALİYETİNE DAHİL EDİLECEK UNSURLAR 480

TMS 38 STANDARDINA GÖRE VADELİ SATIN ALINAN MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 480

TMS 38 STANDARDINA GÖRE TRAMPA SURETİYLE ALINAN HAKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 482

TMS 38 STANDARDINA GÖRE TRAMPA SURETİYLE ALINAN HAKLARDA GELİRİN OLUŞMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 482

TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN İZLEYEN DÖNEMLERDE DÖNEMSONU DEĞERLEMESİ 482

TMS 38 STANDARDI KAPSAMINDA MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN DÖNEMSONU DEĞERLEMESİNDE “MALİYET MODELİ” 483

TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINDA DÖNEMSONUNDA GERİ KAZANILABİLİR TUTARIN HESAPLAMA YÖNTEMİ 483

TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINDA DÖNEMSONUNDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ZARARININ İPTAL EDİLMESİ İŞLEMİNİN MUHASEBE UYGULAMASI 485

TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINDA DÖNEMSONUNDA YENİDEN DEĞERLEME MODELİ 487

TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINA GÖRE SINIRLI VE SINIRSIZ YARARLI ÖMRE SAHİP VARLIKLARIN DÖNEM SONLARINDA İTFASI 491

 

TFRS/UFRS’YE GÖRE BANKA KREDİLERİ HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

TFRS/UFRS’YE GÖRE BANKA KREDİLERİ HESABININ DÖNEMSONU DEĞERLEME İŞLEMLERİ 493

 

TFRS/UFRS’YE GÖRE SATICILAR HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

 

TFRS 1- TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI

STANDARDIN AMACI VE KAPSAMI 499

UFRS’YE İLK GEÇİŞTE MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME 501

1 TFRS AÇILIŞ BİLANÇOSU 501

2 MUHASEBE POLİTİKALARI 501

STANDARTTA YER ALAN GEÇİŞ HÜKÜMLERİ İLE ALAKALI İSTİSNA VE MUAFİYETLER 502

1. TAHMİNLER 502

2 FİNANSAL VARLIK VE BORÇLARIN FİNANSAL DURUM TABLOSU DIŞI BIRAKILMASI 503

3. FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ 504

4. KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR (AZINLIK PAYLARI) 504

5. FİNANSAL VARLIKLARIN SINIFLANMASI VE ÖLÇÜMÜ 505

6. SAKLI TÜREV ÜRÜNLER 505

DİĞER TMS/ TFRS’LERDEN KAYNAKLANAN MUAFİYETLER 506

1. İŞLETME BİRLEŞMELERİNE İLİŞKİN MUAFİYETLER 506

TFRS’LERDEN KISA VADELİ MUAFİYETLER 510

1. KARŞILAŞTIRMALI BİLGİLERİN TFRS 9 AÇISINDAN YENİDEN İFADE EDİLMESİ ZORUNLULUĞUNDAN MUAFİYET 510

2. DİĞER TMS/ TFRS’LERDEN MUAFİYETLER 511

3. HİSSE BAZLI ÖDEME İŞLEMLERİ 512

4. SİGORTA SÖZLEŞMELERİ 512

5. TAHMİNİ MALİYET 513

6. KİRALAMA İŞLEMLERİ 514

7. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 515

8. BİRİKİMLİ ÇEVRİM FARKLARI 515

9. BAĞLI ORTAKLIKLARDAKİ, MÜŞTEREKEN KONTROL EDİLEN İŞLETMELERDEKİ VE İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 516

10. BAĞLI ORTAKLIKLARA, İŞTİRAKLERE VE İŞ ORTAKLIKLARINA AİT VARLIK VE BORÇLAR 516

11. BİLEŞİK FİNANSAL ARAÇLAR 517

12. ÖNCEDEN MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ FİNANSAL ARAÇLARIN SINIFLANMASI 517

13. FİNANSAL VARLIK VEYA BORÇLARIN İLK MUHASEBELEŞTİRME SIRASINDA GERÇEĞE UYGUN DEĞERLERİNİN ÖLÇÜMÜ 518

14. MADDİ DURAN VARLIKLARIN MALİYETİ İÇERİSİNDE YER ALAN HİZMETTEN ÇEKMEYE (YEDEĞE ÇEKME) İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER 518

15. TFRS YORUM 12’YE GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLEN FİNANSAL VARLIKLAR VEYA MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 519

16. BORÇLANMA MALİYETLERİ 519

17. MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ 519

18. AŞIRI ORANDA YÜKSEK ENFLASYON 520

19. AÇIKLAMA VE SUNUM 521

20. KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ 521

TFRS ÖNCESİ KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ VE GEÇMİŞ FİNANSAL TABLO VERİLERİ 521

TFRS’LERE GEÇİŞE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 521

1. MUTABAKATLAR 521

2. FİNANSAL VARLIK VEYA FİNANSAL BORÇLARIN SINIFLANMASI 522

3. TAHMİNİ MALİYET OLARAK GERÇEĞE UYGUN DEĞERİN KULLANILMASI 523

4. BAĞLI ORTAKLIKLARDAKİ, MÜŞTEREKEN KONTROL EDİLEN İŞLETMELERDEKİ VE İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR İÇİN TAHMİNİ MALİYETİN KULLANIMI 523

5. PETROL VE GAZ VARLIKLARI İÇİN TAHMİNİ MALİYETİN KULLANIMI 523

6. TARİFE DÜZENLEMESİNE TABİ FAALİYETLERDE TAHMİNİ MALİYETİN KULLANILMASI 523

7. AŞIRI ORANDA YÜKSEK ENFLASYONDAN SONRA TAHMİNİ MALİYETİN KULLANIMI 523

8. ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLARI 524

 

102 BANKALAR HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

 

112 MENKUL KIYMETLER HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

 

120 ALICILAR HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

 

121 ALACAK SENETLERİ HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

 

153 STOKLAR HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

 

242 İŞTİRAKLER HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

 

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

 

263 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

 

268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

 

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

 

300 BANKA KREDİLERİ HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

 

320 SATICILAR HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

 

321 BORÇ SENETLERİ HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

 

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

 

KOŞULLU BORÇ VE VARLIKLAR HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

 

KIDEM TAZMİNATLARININ HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

 

DEVLET TEŞVİKLERİ HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

 

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

 

ERTELENMİŞ VERGİ HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

 

DÖNEM SONUNDA SIKÇA KULANILACAK TFRS/UFRS UYGULAMALARI

FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINDA FİNANSAL ARAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI 579

FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINDA GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR VEYA BORÇLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 581

FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINDA GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR VEYA BORÇLARIN SONRAKİ DÖNEMLERDE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 582

FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINDA GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 584

FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINDA VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 584

FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINDA VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLARIN ETKİN FAİZ ORANIYLA İTFA EDİLMİŞ MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ 586

FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINDA VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 587

TMS 2 STANDARDINA GÖRE STOKLARIN MALİYETİNE DAHİL EDİLEN UNSURLAR 588

TMS 2 STANDARDINA GÖRE VADELİ ALIM VE SATIMLARDA STOKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 589

TMS 2 STANDARDINA GÖRE DÖNEM SONUNDA YAN ÜRÜNLERİN MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 591

TMS 2 STANDARDINA GÖRE HİZMET İŞLETMELERİNDE DÖNEM SONLARINDA STOK MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 592

TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE İMAL EDİLEN STOKLARDAN İŞLETMEDE KULLANILANLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 594

TMS 16 STANDARDI UYGULAMASINDA AMORTİSMAN 595

TMS 16 STANDARDI KAPSAMINDA AMORTİSMAN HESAPLAMASI 595

TMS 16 STANDARDINA GÖRE NORMAL AMORTİSMAN HESAPLANMASI VE MUHASEBE KAYITLARI 596

TMS 16 STANDARDINA GÖRE SATIN ALINDIĞI HALDE İŞLETMEYE HENÜZ ULAŞMAYAN SABİT KIYMETLERDE AMORTİSMAN MEVZUU VE MUHASEBE UYGULAMASI 597

TMS 16 KAPSAMINDA KULLANILMAYAN AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLAR İÇİN AMORTİSMAN AYRILIP AYRILMAYACAĞI 599

TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR STANDARDINDA KIDEM TAZMİNATLARININ HESAPLANMASI 599

TMS 19 STANDARDINDA KIDEM TAZMİNATLARI KARŞILIĞININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 601

TMS 19 STANDARDINDA ÇALIŞANLARA SAĞLANAN KISA VADELİ FAYDALARIN DÖNEM SONUNDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 603

TOPLAM 607 SAYFA