Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi

Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi

Öğr. Gör. Yaser Gürsoy


Baskı Tarihi: Kasım 2018
Sayfa Sayısı: 492
Fiyatı: 40 TL
İndirimli Fiyatı:39 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi Kitabı, Öğr. Gör. Yaser Gürsoy tarafından yazılmıştır. Dış ticarette Kambiyo Mevzuatı, İhracat ve İthalat işlemleri, Serbest bölgeler, Dış Ticarette Diğer Rejimler, Dış Ticarette Fiyatlandırma, İhracatta Pazarlama ve Müşteri bulma, Dış Ticarette Finansman Teknikleri ve Eximbank, Dış ticaret Şirketleri gibi konu başlıklarından oluşmaktadır. En kısa zamanda teslimat imkanı ile Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi Kitabını sitemizden alabilirsiniz.

KİTABIN TANITIMI

- Tarih,tanımı,politikaları ve çeşitleri
- Dış ticarette teslim ve ödeme şekilleri
- Dış ticarette kullanılan belgeler
- Dış ticarette kambiyo mevzuatı
- İhracat ve ithalat işlemleri
- Serbest bölgeler
- Dış Ticarette diğer rejimler
- Dış Ticarette Fiyatlandırma
- İhracatta pazarlama ve müşteri bulma
- Dış ticarette finansman teknikleri ve eximbank
- Dış ticaret Şirketleri
- Dış ticarette KDV İşlemleri
- Avrupa birliği ve diğer ekonomik birlikler

 

ÖNSÖZ

Kitabın yazılış amacı, dış ticaret konusunda öğrencilere ve uygula­macılara “Dış Ticaret İşlemleri ve Yönetimi” ile ilgili bilgiler sunmaktır.

Kitabın ilk bölümünde, dış ticaretin tarihi, tanımı, çeşitleri, politikaları ve dış ticarette kullanılan kavramlar açıklanmıştır.

ikinci bölümde, dış ticaret işlemlerinde teslim şekillerine,

Üçüncü bölümde dış ticarette kullanılan ödeme şekillerine,

Dördüncü bölümde dış ticaretteki belgelere yer verilmiştir.

Beşinci bölümde kambiyo mevzuatı, ihracatta kambiyo, ithalatta kambiyo olarak iki bölümde işlenmiştir.

Altıncı bölümde gümrük mevzuatı, gümrük rejimleri, Serbest Dola­şım, Antrepo, Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimine yer verilmiştir. Gümrük teşkilatı ve gümrük müşaviri tanımlanmış, gümrük müşavir yardımcısı ve gümrük müşaviri olabilme koşulları açıklanmıştır.

Yedinci bölümde, ihracat işlemleri, çeşitleri, fiili ihracat tarihi, ihracat bedelinin tahsili, banka masrafı, komisyon giderleri, ihracatta götürü gider, iade gelen mallar işlenmiştir. Bölümün sonunda ihracat süreci örnek uygu­lama ile açıklanmış, ihracat satış maliyetinin hesaplanmasına yer verilmiş, örnek ihracat maliyet tablosu düzenlenmiştir.

Sekizinci bölümde, ithalat işlemleri, çeşitleri açıklanmış, bölümün sonunda ithalat süreci örnek uygulama ile açıklanmış, ithalat maliyet tablosu düzenlenmiştir.

Dokuzuncu bölümde, serbest bölgeler, çeşitleri, belgeler, kambiyo ve gümrük mevzuatı ile özellik arz eden işlemler açıklanmıştır.

Onuncu bölümde, transit ticaret geniş olarak açıklanmıştır.

On birinci bölümde, dış ticarette fiyatlandırma anlatılmıştır.

On ikinci bölümde, ihracatta pazarlama ve ürün tanıtım teknikleri, fuarlar, fuarlara katılma ve internet anlatılmıştır.

On üçüncü bölümde, devlet yardımları, çeşitleri, veriliş şekli, mali destek oranları, yardımı veren kuruluşlar açıklanmıştır. Bölüm sonunda dış ticarette devlet yardımı alama örnek uygulama ile açıklanmıştır.

On dördüncü bölümde Finansman Teknikleri, Eximbank Kredileri, TL ve Yabancı Para cinsinden dış ticaret kredileri açıklanmıştır. Günümüzde bankalar tarafından ihracatçı ve ithalatçı firmalara sunulan diğer finansman tekniklerine yer verilmiştir.

On beşinci bölümde, “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” ve “Sektörel Dış Ticaret Şirketleri” kuruluş şartları ve faydaları açıklanmıştır.

On altıncı bölümde, ihracat ve ithalat işlemlerinde KDV, istisnası, iadesi, iade şartları, mahsubu ve ihraç kaydıyla satışlarda KDV açıklanmış, örnek uygulamalar ile KDV beyannameleri düzenlenmiştir.

On yedinci bölümde Avrupa Birliği (AB) ve dünyada diğer iktisadi birleşmeler hakkında bilgi verilmiştir.

Kitabı yedinci baskıya getiren ve görüşlerini benimle paylaşan değer­li okuyuculara şükranlarımı sunarım.

Kıymetli öğrencilerime ve okuyuculara yararlı olmasını dilerim.

 

 

İÇİNDEKİLER

1. BÖLÜM DIŞ TİCARET

1. DIŞ TİCARET…………………………………………………………………………………………………………… 3

1.1. DIŞ TİCARETİN TARİHÇESİ…………………………………………………………………………………….. 3

1.1.1.     Uluslararası Ticaretin Tarihçesi………………………………………………………………………….. 3

1.1.2.     Türkiye’de Dış Ticaretin Tarihçesi……………………………………………………………………….. 5

1.1.2.1.       Türkiye Tarihinde Dış Ticaret Politikası………………………………………………………. 5

1.1.2.2.       Rakamlarla Türkiye Dış Ticaretinin Tarihi…………………………………………………. 15

1.2.   DIŞ TİCARETİN TANIMI…………………………………………………………………………………………. 16

1.3.   DIŞ TİCARETİN AMACI…………………………………………………………………………………………. 16

1.4.   DIŞ TİCARET POLİTİKALARI………………………………………………………………………………….. 19

1.4.1.      Dış Ticaret Politikasında Dolaylı Araçlar…………………………………………………………….. 19

1.4.2.      Dış Ticaret Politikasında Doğrudan Araçlar………………………………………………………… 20

1.4.2.1.  Fiyatlar Üzerinde Etkili Olan Araçlar………………………………………………………… 21

1.4.2.1.1.        Vergiler……………………………………………………………………………… 21

1.4.2.1.2.        Sübvansiyonlar…………………………………………………………………….. 23

1.4.2.2.  Miktarlar Üzerinde Etkili Olan Araçlar………………………………………………………. 24

1.5. DIŞ TİCARET ÇEŞİTLERİ………………………………………………………………………………………. 26

1.5.1.      Normal Ticaret……………………………………………………………………………………………. 26

1.5.2.      Bağlı Ticaret………………………………………………………………………………………………… 26

1.5.3.      Sınır Ticareti………………………………………………………………………………………………… 28

1.5.3.1.       Sınır Ticaret Merkezlerinde (STM) ihracat…………………………………………………. 28

1.5.3.2.       Sınır Ticaret Merkezlerine Eşya Getirme ve STM ‘de ithalat…………………………… 29

1.5.4.  Serbest Bölge “SB” Ticareti…………………………………………………………………………….. 29

1.6. İHRACAT ve İHRACAT ÇEŞİTLERİ………………………………………………………………………….. 29

1.6.1. ihracat Çeşitleri……………………………………………………………………………………… 29

1.7. İTHALAT ve İTHALAT ÇEŞİTLERİ……………………………………………………………………………. 30

1.7.1.      İthalatın Tanımı……………………………………………………………………………………………. 30

1.7.2.      ithalat Çeşitleri………………………………………………………………………………………… 30

1.8. İŞLETMELERDE DIŞ TİCARETİN FİZİBİLİTESİ…………………………………………………………… 31

1.8.1.     Dış Ticaretin Fizibilitesi…………………………………………………………………………… 31

1.8.2.     Analiz Yapılması Gereken Konular………………………………………………………………….. 31

1.9. DIŞ TİCARETTE KULLANILAN KAVRAMLAR…………………………………………………………… 34

2. BÖLÜM DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ

2. DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ………………………………………………………………………….. 47

2.1.     TESLİM ŞEKİLLERİ………………………………………………………………………………………………. 47

2.2.     Teslim Şeklinde Tarafların Sorumlulukları…………………………………………………………………. 47

2.2.1.       ihracatçının Sorumlulukları…………………………………………………………………….. 48

2.2.2.       ithalatçının Sorumlulukları……………………………………………………………………………… 48

2.3.  INCOTERMS (international Commercial Terms)………………………………………………………… 49

2.3.1.      Incoterms Tarafından Açıklanan Sorumluluklar………………………………………………….. 49

2.3.2.      Yürürlükteki, 11 Adet Incoterms ler, 01.01.2011…………………………………….. 50

2.4.  ULUSLARARASI TESLİM GRUPLARI VE ŞEKİLLERİ…………………………………………………. 50

2.4.1.      Uluslararası Teslim Grupları…………………………………………………………………………… 50

2.4.2.      Uluslararası Teslim Şekilleri……………………………………………………………………………. 51

2.4.2.1. “E” Grubu Teslimler……………………………………………………………………………… 51

2.4.2.1.1. EXW, iş Yerinde Teslim (ExWorks)………………………………………………. 51

2.4.2.2.” F” Grubu Teslimler………………………………………………………………………. 53

2.4.2.2.1.     FCA, Taşıyıcıya Masrafsız Teslim (Free Carrier)…………………………….. 53

2.4.2.2.2.FAS, Gemi Doğrultusunda Masrafsız Teslim (Free Alongside Ship) 54

2.4.2.2.3.   FOB, Gemide Teslim (Free On Board)……………………………………….. 55

2.4.2.3.” C” Grubu Teslimler……………………………………………………………………… 57

2.4.2.3.1.            CFR, Masraflar ve Navlun Dahil Teslim (Cost And Freight)…………….. 57

2.4.2.3.2.            CİF, Mal Bedeli + Sigorta + Navlun Dahil Teslim (Cost, Insurance, And Freight)    58

2.4.2.3.3.            CPT – Taşıma Ödenmiş Olarak Teslim (Carriage Paid To)…………….. 59

2.4.2.3.4. CİP – Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Teslim (Carriage And Insurance Paid To)    60

2.4.2.4.” D” Grubu Teslimler……………………………………………………………………… 62

2.4.2.4.1.         Belirlenen Yerde Teslim: DAP- Delivered At Place……………………….. 62

2.4.2.4.2.         Terminalde Teslim: DAT- Delivered At Terminal………………………….. 63

2.4.2.4.3.         DDP – Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak Teslim (Delivered Duty Paid)         65

2.4.3.  Teslim Şekilleri için Karşılaştırmalar………………………………………………………. 66

3. BÖLÜM DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ

3. DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ………………………………………………………………………….. 69

3.1. PEŞİN ÖDEME (Prepayment / Advance Payment)……………………………………………………… 69

3.2.MAL MUKABİLİ ÖDEME  (Cash Against Goods)………………………………………………………….. 71

3.3.  VESAİK MUKABİLİ ÖDEME (Cash Against Documents-Cad /

Documentary Collectıons)…………………………………………………………………………………….. 73

3.4.  AKREDİTİFLİ ÖDEME  (LeterOf Credıt- L/C)…………………………………………………… 75

3.4.1.  Akreditifin Tanımı……………………………………………………………………………………. 75

3.4.1.1.        Akreditifin İhracatçıya Sağladığı Faydalar…………………………………………………. 76

3.4.1.2.        Akreditifin ithalatçıya Sağladığı Faydalar………………………………………………….. 76

3.4.2.  Akreditifte Taraflar ve Akreditifli Ödeme Süreci……………………………………… 76

3.4.2.1.       Akreditifte Taraflar…………………………………………………………………………. 76

3.4.2.2.       Akreditifli Ödeme Süreci………………………………………………………………………. 78

3.4.3.      Akreditifin Uluslararası Kuralları……………………………………………………………………….. 79

3.4.4.      Akreditifin Çeşitleri………………………………………………………………………………….. 80

3.4.4.1.  Ödeme Metoduna Göre Akreditif Çeşitleri……………………………………………….. 80

3.4.4.1.1.         ibrazda Ödemeli Akreditif………………………………………………………… 81

3.4.4.1.2.         Vadeli Poliçe ile Kullanılan Akreditif……………………………………………. 81

3.4.4.1.3.         Vadeli Akreditif…………………………………………………………………. 81

3.4.4.2.  Açılış Şekline Göre Akreditif Çeşitleri……………………………………………………….. 81

3.4.4.2.1.         Dönülebilir (Kabili Rücû) Akreditif………………………………………………. 82

3.4.4.2.2.         Teyitsiz Dönülemez Akreditif……………………………………………………. 82

3.4.4.2.3.         Teyitli Dönülemez Akreditif,……………………………………………………… 82

3.4.4.3.  Özellikleri Olan Akreditif Çeşitleri………………………………………………….. 83

3.4.4.3.1.        Devredilebilir Akreditif……………………………………………………………… 83

3.4.4.3.2.        Rotatif (Döner, Yenilenen) Akreditif…………………………………………….. 83

3.4.4.3.3.        Karşılıklı Akreditif……………………………………………………………………. 84

3.4.4.3.4.        Kırmızı Şartlı Akreditif………………………………………………………………. 84

3.4.4.3.5.        Yeşil Şartlı Akreditif…………………………………………………………… 85

3.4.4.3.6.        ihtiyat (Garanti, Teminat) Akreditifi………………………………………………. 85

3.5.     KABUL KREDİLİ ÖDEME (Acceptance Credit)…………………………………………………………… 86

3.6.     KONSİNYE SATIŞ İLE ÖDEME………………………………………………………………………………. 88

3.7.     PREFİNANSMAN İLE ÖDEME………………………………………………………………………………. 89

3.8.     KARŞI – TİCARET (Counter-Trade)…………………………………………………………………. 91

3.8.1.      Takas veya Bağlı Muamele Yoluyla İhracatın Özellikleri………………………………………… 91

3.8.2.      Karşı Ticaretin Çeşitleri…………………………………………………………………………… 92

3.8.1.1. Takas………………………………………………………………………………………………… 92

3.8.1.1.1.         Özel Takas…………………………………………………………………………. 92

3.8.1.1.2.         Bağlı Muamele…………………………………………………………………… 92

3.8.1.2.        Kliring (Clearing)………………………………………………………………………………… 93

3.8.1.3.        Dengeleme (Compensation)……………………………………………………………….. 93

3.8.1.4.        Geri-Alım (Buy-Back)…………………………………………………………………….. 93

3.8.1.5.        Off-Set…………………………………………………………………………………………… 93

3.8.1.6.        Üçlü – Ticaret (Swicts Deals)………………………………………………………………….. 94

3.8.3. Karşı Ticaret Anlaşmasında Dikkat Edilecek işlemler…………………………………………….. 94

3.9. MAHSUBEN ÖDEME…………………………………………………………………………………………… 94

4. BÖLÜM DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER

4. DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER…………………………………………………………………. 97

4.1. TİCARİ BELGELER………………………………………………………………………………………………. 97

4.1.1.  SÖZLEŞME……………………………………………………………………………………………….. 97

4.1.1.1.        Tanım……………………………………………………………………………………………… 98

4.1.1.2.        ihracat Sözleşmesinde Dikkat Edilmesi Gereken işlemler………………………….. 98

4.1.1.3.        Sözleşme Örneği………………………………………………………………………………. 99

4.1.2.       Proforma Fatura………………………………………………………………………………………… 102

4.1.3.       Ticari Fatura………………………………………………………………………………………….. 104

4.1.3.1.        İhracat Faturası…………………………………………………………………………………. 104

4.1.3.2.        ihraç Kaydıyla Satış Faturası (Yurt içi imalatçı Firma Faturası)………………………. 107

4.1.3.3.        ithalat Faturası………………………………………………………………………………….. 109

4.1.3.4.        Özel Fatura……………………………………………………………………………………… 111

4.1.4.       Navlun Faturası…………………………………………………………………………………………. 113

4.1.5.       İmalatçının Analiz Belgesi……………………………………………………………………………. 115

4.1.6.       Kontrol (Gözetim) Belgesi……………………………………………………………………………. 115

4.1.7.       Koli Listesi…………………………………………………………………………………………….. 115

4.1.8.       Spesifikasyon Listesi………………………………………………………………………………….. 115

4.1.9.       Gemi Ölçü Raporu…………………………………………………………………………………….. 115

4.1.10.       Çeki Listesi……………………………………………………………………………………………… 116

4.1.11.       Gümrük Müşavirlik Faturası………………………………………………………………………… 117

4.1.12.       ihracatçı Birlikleri Nisbi Aidat Makbuzu…………………………………………………………… 120

4.1.13.       Gümrük Vezne Alındı Belgesi…………………………………………………………………….. 120

4.1.14.       Kaynak Kullanım Destekleme Fonu (KKDF) Belgesi……………………………………….. 121

4.1.15.       Tercüme Faturası…………………………………………………………………………………….. 122

4.1.16.       Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Belgesi…………………………………………… 123

4.1.17.       Gümrük Vergisi, KDV ve Damga Vergisi Makbuzu…………………………………………. 125

4.1.18.       Yurt içi Nakliye Faturası………………………………………………………………………. 125

4.2. RESMİ BELGELER…………………………………………………………………………………………….. 127

4.2.1. Gümrük Beyannamesi………………………………………………………………………………… 127

4.2.1.1.   ihracat Gümrük Beyannamesi………………………………………………………….. 127

4.2.1.1.1.          ihracat Gümrük Beyannamesi Özellikleri………………………………. 128

4.2.1.1.2.          İhracat G. B ‘de Sahaların, (No’ların) Kutuların Görevi………………… 130

4.2.1.2.        ithalat Gümrük Beyannamesi…………………………………………………………… 137

4.2.1.3.        Gümrük Beyannamesi “Devam Formu”…………………………………………….. 140

4.2.2.  Serbest Dolaşım Belgeleri……………………………………………………………………………. 141

4.2.2.1.        A.TR Belgelen………………………………………………………………………………….. 141

4.2.2.2.        EUR-1 Belgesi…………………………………………………………………………………. 143

 

4.2.3.       Menşe Şahadetnamesi………………………………………………………………………………. 145

4.2.4.       Veteriner Sertifikası ve Bitki Sağlık Sertifikası………………………………………. 147

4.2.5.       Konsolosluk Faturası…………………………………………………………………………………… 147

4.2.6.       Helal Belgesi…………………………………………………………………………………………….. 147

4.2.7.       Radyasyon Belgesi…………………………………………………………………………………….. 148

4.2.8.       A.T.A Karneleri…………………………………………………………………………………………… 148

4.2.9.       Boykot, Kara Liste Sertifikaları………………………………………………………………. 148

4.3.  TAŞIMA BELGELERİ………………………………………………………………………………………….. 148

4.3.1.       Kara Yolu Konşimentosu…………………………………………………………………………….. 149

4.3.2.       Deniz Konşimentosu………………………………………………………………………………….. 151

4.3.3.       ikinci Kaptan Makbuzu………………………………………………………………………………… 152

4.3.4.       Rıhtım Makbuzu………………………………………………………………………………………… 152

4.3.5.       Havayolu Konşimentosu…………………………………………………………………………….. 152

4.3.6.       Demir Yolu Hamuie Senedi……………………………………………………………………… ….152

4.3.7.       Nakliyeci Makbuzu…………………………………………………………………………………….. 152

4.3.8.       FIATA Taşıma Belgeleri………………………………………………………………………………. 152

4.3.9.       Paket Postası Makbuzu……………………………………………………………………………….. 153

4.4.  SİGORTA BELGELERİ………………………………………………………………………………………… 153

4.4.1.       Sigorta Poliçesi………………………………………………………………………………………….. 153

4.4.2.       Sigorta Sertifikası……………………………………………………………………………………….. 154

4.4.3.       Sigortalama işlemleri ve Muafiyetler………………………………………………………………. 154

5. BÖLÜM DIŞ TİCARETTE KAMBİYO MEVZUATI

5. DIŞ TİCARETTE KAMBİYO MEVZUATI……………………………………………………………………… 159

5.1.      KABİYO TANIMI…………………………………………………………………………………………………. 159

5.2.      KAMBİYO MEVZUATI ve GENEL ESASLAR…………………………………………………………… 159

5.2.1.      Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar…………………………………….. 159

5.2.2.      Türk Parası ve Genel Esasları……………………………………………………………………….. 160

5.2.3.      Yabancı Para Dövizlerin Genel Esasları………………………………………………………….. 160

5.3.  DIŞ TİCARETTE KAMBİYO MEVZUATI………………………………………………………………….. 162

5.3.1.  İHRACAT İŞLEMLERİNDE KAMBİYO MEVZUATI……………………………………………. 162

5.3.1.1.        ihracat Bedelinin Tahsil Şekillen…………………………………………………………… 162

5.3.1.2.        ihracat Bedelinin Yurda Getirilmesi ve Tasarrufu……………………………………… 163

5.3.1.3.        ihracat Bedelinin Peşin Tahsili ve ihracat Süresi………………………………………. 164

5.3.1.4.        ihracat Bedelin Efektif Olarak Tahsili ve Nakit Beyan Formu………………………. 165

5.3.1.5.        Nakit Beyan Formundaki ihracat Bedelin Tasarrufu…………………………………. 165

5.3.1.6.        Havale Olarak Gelen ihracat Bedellerinin Başka Bankaya Devri…………………. 166

5.3.1.7.        ihracat Bedelin iskonto Ettirilmesi……………………………………………….. 166

5.3.1.8.        ihracat Bedelinin Factoring (Faktoring) Kuruluşlara Devri…………………………… 167

5.3.1.9.        ihracat Bedelinin Mahsubu…………………………………………………………………. 167

5.3.2.  İTHALAT İŞLEMLERİNDE KAMBİYO MEVZUATI…………………………………………….. 168

5.3.2.1.        ithalat Bedelinin Peşin Transferi ve Malın Yurda Getirilmesi………………………… 168

5.3.2.2.        ithalatta Ödeme Şekilleri…………………………………………………………………….. 168

5.3.2.3.        ithalat Bedelini Ödeme Yöntemleri……………………………………………………….. 169

5.3.2.4.        İthalat Bedelinin Ödemesinde Dikkat Edilecek Kurallar……………………………… 169

5.3.2.5.        ithalat Bedelinin Ödemesinde Üçüncü Ülkelerdeki Bankalar Nezdinde Akreditif Açılması  170

5.3.2.6.        İthalatta Faktoring işlemleri…………………………………………………………. 170

5.3.3.  TRANSİT TİCARET İŞLEMLERİNDE KAMBİYO MEVZUATİ……………………………….. 171

5.4. DÖVİZ ALIM-SATIM ve TRANSFER BELGELERİ………………………………………………………. 171

5.4.1.      Döviz Alım Belgeleri (DAB)…………………………………………………………………………… 171

5.4.2.      Döviz Satım Belgeleri (DSB)…………………………………………………………………………. 172

5.4.3.      Türk Parası Transfer Belgesi…………………………………………………………………………. 173

6. BÖLÜM DIŞ TİCARETTE GÜMRÜK MEVZUATI

6. DIŞ TİCARETTE GÜMRÜK MEVZUATI……………………………………………………………………… 177

6.1. GÜMRÜK KANUNU……………………………………………………………………………………………. 177

6.1.1.       Kanunun Amacı………………………………………………………………………………………… 177

6.1.2.       Gümrük Birimleri……………………………………………………………………………………….. 177

6.1.3.       Kişi, Sorumlulukları, Temsil Hakkı ve Yetkilendirilmiş Yükümlü…………………………….. 178

6.1.3.1.       Kişinin Tanımı………………………………………………………………………………….. 178

6.1.3.2.       Kişinin Sorumlulukları………………………………………………………………………… 178

6.1.3.3.       Temsil Hakkı……………………………………………………………………………………. 178

6.1.3.4.       Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri-Yükümlü…………………………………. 180

6.1.3.4.1.        Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Statüsü Verilme Şartları……………… 180

6.1.3.4.2.        Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin Görevleri……………………………. 181

6.1.4.  Gümrük Kanununda Eşya…………………………………………………………………………… 182

6.1.4.1. Eşyanın Tanımı………………………………………………………………………………….. 182

6.1.4.2.        Serbest Dolaşımda Bulunan Eşya – Serbest Dolaşıma Giriş………………………. 182

6.1.4.3.        Eşyanın Taşıt Kontrolü, Gümrüğe Girişi, Özet Beyanı, ve Sunumu………………. 182

6.1.4.3.1.     Taşıtların Gümrük Bölgesine Girişi -Çıkışı ve Kontrolü……. 182

6.1.4.3.2.     Eşyanın Özet Beyanı……………………………………………………………… 183

6.1.4.3.3.     Eşyanın Gümrüğe Sunulması…………………………………………………. 184

6.1.4.3.4.     Eşyanın Gümrüğe Boşaltılması……………………………………………….. 184

6.1.4.3.5.     Gümrükteki Eşyanın işlem Süresi, Bekleme Süresi ve Muhafazası….. 185

6.1.4.3.6.   Eşyanın Geçici Depolanması…………………………………………………. 185

6.1.4.4.        Eşyanın Gümrük Rejimine Tabii Tutulması…………………………………………….. 185

6.1.4.5.        Eşyanın Menşe Şahadetnamesi…………………………………………………………. 186

6.1.4.6.        Eşyanın Gümrük Kıymeti……………………………………………………………………. 187

6.1.4.7.        Eşyanın Ağırlığı ve Kapları…………………………………………………………………… 187

6.1.4.8.        Eşyanın Tesliminden Sonra Beyanın Kontrolü………………………………………… 188

6.1.4.9.        Geri Gelen Eşyanın İthalat Vergilerinden Muafiyeti…………………………………… 188

6.1.5.  GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ……………………………………………………………………….. 189

6.1.5.1.   Gümrük Yükümlülüğünün Doğması…………………………………………………….. 189

6.1.5.1.1.         İthalat Gümrük Yükümlülüğünün Doğması……………………………….. 189

6.1.5.1.2.         ihracat Gümrük Yükümlülüğünün Doğması………………………………. 189

6.1.5.2.   Gümrük Vergisi, Tarifeleri, Tahakkuku, Ödeme ve Teminat……………………….. 190

6.1.5.2.1.         Gümrük Vergisi…………………………………………………………………… 190

6.1.5.2.2.         Gümrük Tarifesi ve Eşyanın Tarife Pozisyonlarına Ayrılması…………. 191

6.1.5.2.3.         Gümrük Vergilerinin Tahakkuku, Tebliği ve Ödenmesi………………… 192

6.1.5.2.4.         Gümrükte Teminat Gerektiren işlemler…………………………………….. 193

6.1.5.2.5.         Gümrük Yükümlülüğünün Sona Ermesi…………………………………… 193

6.1.6.  Gümrük İdaresinden Bilgi Alma ve idareye Bilgi Verme…………………………………….. .194

6.2. GÜMRÜK REJİMLERİ…………………………………………………………………………………………. .194

6.2.1. SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ………………………………………………………………. 195

6.2.1.1.        Serbest Dolaşımda Bulunan Eşya……………………………………………………. 195

6.2.1.2.        Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi………………………………………………………….. 195

6.2.1.3.        Gümrük Birliği ve Serbest Dolaşım Kavramı……………………………………….. 196

6.2.1.4.        Serbest Dolaşım Statüsünün Sona Ermesi…………………………………………. 196

6.2.2.  GÜMRÜK ANTREPO REJİMİ…………………………………………………………………………. 197

6.2.2.1.        Antrepo Tanımı…………………………………………………………………………….. 197

6.2.2.2.        Antrepo Çeşitleri……………………………………………………………………………. 198

6.2.2.2.1.         Genel Antrepolar…………………………………………………………………. 198

6.2.2.2.2.         Özel Antrepolar……………………………………………………………………. 199

6.2.2.3.   Eşyanın Antrepoda Kalma Süresi…………………………………………………….. 199

6.2.3.  DAHİLDE İŞLEME REJİMİ…………………………………………………………………………….. 199

6.2.3.1.        Dahilde işleme Rejimi (DİR) Tanımı…………………………………………… 199

6.2.3.2.        Dahilde İşleme Rejimi (D.İ.R)’nin Amacı………………………………………………… 200

6.2.3.3.        Dahilde işleme Rejiminden Yararlanma Koşulları……………………………………. 200

6.2.3.4.        Dahilde işleme Rejiminden Yararlanılan Destekler………………………………….. 201

6.2.3.5.        Dahilde işleme Rejiminde izni Almak için Gerekli Belgeler………………………… 202

6.2.3.6.        Dahilde işleme Rejiminde “ihracat Taahhüdünün Kapatılması”………………….. 204

6.2.4.  HARİÇTE İŞLEME REJİMİ……………………………………………………………………………… 204

6.2.4.1.        Hariçte işleme Rejiminin Amacı………………………………………………………….. 204

6.2.4.2.        Hariçte işleme Rejiminden Yararlanma Koşulları……………………………………. 205

6.2.4.3.        Hariçte işleme Rejiminin işleyişi…………………………………………………………… 205

6.2.4.4.        Hariçte işleme İzin Belgesi Taahhüdünün Kapatılması…………………………….. 206

6.2.4.5.        Hariçte işleme Rejiminde ithalatın Gerçekleşmemesi………………………………. 207

6.2.5.  GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİ……………………………………………… 207

6.2.5.1. Gümrük Kontrolü Altında işleme Rejimi Amacı…………………………………………. 207

6.2.5.2.       Gümrük Kontrolü Altında işleme Rejimi ve izni……………………………………………….. 208

6.2.5.3.       Gümrük Kontrolü Altında işleme Rejimi ve Süre…………………………………………….. 208

6.3,  İHRACAT VE İTHALATTA GÜMRÜK İŞLEMLERİ…………………………………………………. 208

6.3.1.  ihracatta Gümrük İşlemleri…………………………………………………………………………… 208

6.3.1.1.        Gümrük İdaresine Sevk Öncesi Hazırlık………………………………………………… 209

6.3.1.2.        Eşyanın Gümrüğe Beyanı………………………………………………………………….. 210

6.3.1.3.        Gümrük Beyannamesinin Kabul ve Tescili……………………………………………. 210

6.3.1.4.        ihracata Konu Eşyanın Muayenesi ve Yüklenmesi………………………………….. 211

6.3.2.  ithalat Gümrük işlemleri……………………………………………………………………….. 213

6.3.2.1.        ithalat Edilen Malın Gümrük Bölgesine Gelmesinden Önce Yapılması Gereken işlemler          ,               214

6.3.2.2.        Belgelerin ve Eşyanın Gümrük Bölgesine Sunulması………………………………. 214

6.3.2.3.        Gümrük Beyannamesinin Gümrük idaresine Teslimi………………………………. 215

6.3.2.4.        Eşyanın Muayene ve Tahakkukunun Yapılması……………………………………… 216

6.3.2.5.        Gümrük Vergilerinin Hesaplanması ve Tahsili………………………………………… 216

6.3.2.6.        Malın ithalatçı Firmaya Teslimi…………………………………………………………….. 217

6.3.2.7.        Eksik Tahsil Edilen Gümrük Vergileri…………………………………………………….. 218

6.3.3.  Gümrük Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi………………………………………………………….. 218

6.4.  GÜMRÜK TEŞKİLATI VE BİRİMLERİ………………………………………………………………….. 218

6.4.1.      T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı………………………………………………………………… 218

6.4.2.      Müsteşar ve Müsteşar Yardımcılarına Bağlı Teşkilatların Görevleri……………………… 219

6.4.3.      Bakanlık, Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları ve Bağlı Birimleri……………………………… 219

6.3.3.1. Müsteşara Bağlı Merkez Teşkilatı……………………………………………………….. 220

6.4.3.1.1.        Müsteşar ve Yardımcıları……………………………………………………….. 220

6.4.3.1.2.        Ana Hizmet Birimleri…………………………………………………………….. 221

6.4.3.1.2.1.          Gümrükler Genel Müdürlüğü…………………………………. 221

6.4.3.1.2.2.          Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü…………………… 222

6.4.3.1.2.3.          Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü……………….. 223

6.4.3.1.2.4.          Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü……………………….. 224

6.4.3.2. Bakanlık, Müsteşarlık Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı…………………………………….. 225

6.5. GÜMRÜK MÜŞAVİRİ OLABİLME ŞARTLARI VE İŞ TAKİBİ………………………………………….. 226

6.5.1. iş Takibi ve Gümrük Müşavirleri……………………………………………………. 226

6.5.2.1.        Gümrük Müşavir Yardımcısı Olabilme Şartları………………………………….. 226

6.5.2.2.        Gümrük Müşaviri Olabilme Şartlan……………………………………………….. 228

6.5.2.3.        Gümrük Müşavirlerinin ve Ortaklıklarının Müteselsil Sorumluluğu………… 228

7. BÖLÜM DIŞ TİCARETTE İHRACAT İŞLEMLERİ

7. DIŞ TİCARETTE İHRACAT İŞLEMLERİ……………………………………………………………………… 233

7.1. İHRACAT………………………………………………………………………………………………………….. 233

7.1.1.       ihracatın Tanımı…………………………………………………………………………………………. 233

7.1.2.       ihracatın Faydaları………………………………………………………………………………… 233

7.1.3.       ihracatın Riskleri……………………………………………………………………………………. 234

7.2. İHRACATÇI……………………………………………………………………………………………………….. 234

7.2.1.      İhracatçının Tanımı……………………………………………………………………………………… 234

7.2.2.      ihracatçı Olma Şartları…………………………………………………………………………………. 234

7.2.3.      ihracatçı Firma Çeşitleri………………………………………………………………………… 235

7.2.3.1.        imalatçı ihracatçı Firmada İhracat (Üretimden ihracat)……………………………….. 235

7.2.3.2.        ihraç Kaydıyla Satış Yapan Firmada ihracat……………………………………………. 235

7.2.3.3.        İhracatçı Firma…………………………………………………………………………………. 237

7.2.4. Nispi Aidat……………………………………………………………………………………… 237

Nispi Aidat Makbuzu…………………………………………………………………………………….. 237

7.3. İHRACAT ÇEŞİTLERİ ve İZİN VEREN KURULUŞLAR……………………………………………….. 238

7.3.1.       ihracat Çeşitleri…………………………………………………………………………………….. 238

7.3.2.       ihracatta Kullanılan Belgeler ve İzin Veren Kuruluşlar…………………………………………. 241

7.4. İNTENETe-TİCARET ve İHRACAT…………………………………………………………………. 242

7.4.1.       internet ve e-ticaret……………………………………………………………………………….. 242

7.4.2.       internetin ihracatçılara Faydaları………………………………………………………….. 242

7.4.3.       internet İle ihracatçılara Getirilen Kolaylıklar………………………………………… 243

7.4.4.       Ürün Tanıtımında İnternet ve ihracat…………………………………………………….. 244

7.4.5.       internet ile ihracatçıların Karşılaşabileceği Engeller…………………………………………….. 246

7.5. FİİLİ İHRACAT ve FİLİ İHRACAT TARİHİ…………………………………………………………………… 246

7.5.1. Tanım………………………………………………………………………………………………………. 246

7.5.1.1.        Fiili ihracat Tarihinin Beyanı………………………………………………………… 246

7.5.1.2.        Fiili ihracat Tarihinin Önemi………………………………………………………… 249

7.5.1.3.        Bankalar ve Fiili ihracat Tarihi…………………………………………………….. 249

7.5.1.4.        Muhasebe Kaydında Dikkate Alınacak Fiili İhracat Tarihi……………………………. 249

7.5.1.5.        ihracat Hasılatının Tespitinde Dönemsellik ilkesi……………………………………… 249

7.5.1.6. Katma Değer Vergisi (KDV) ve Fiili ihracat Tarihi………………………. 250

7.6.  İHRACAT BEDELİN TAHSİLİ……………………………………………………………………………….. 251

7.6.1.      İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesi…………………………………………………………………. 251

7.6.2.      Döviz Alim Belgesi (DAB)…………………………………………………………………………….. 251

7.6.2.1.        Mal ihracatında Döviz Alım Belgesi (DAB)……………………………………………… 253

7.6.2.2.        Hizmet İhracatında Döviz Alım Belgesi (DAB)…………………………………………. 253

7.6.3.      ihracat Bedelinin Kısım Kısım Tahsili………………………………………………………………. 253

7.6.4.      Yurt Dışı Şubelerde Bırakılan ihracat Bedeli………………………………………………………. 254

7.7.      MUHABİR BANKA KESİNTİSİ – (MASRAFI)…………………………………………………………….. 254

7.8.      KOMİSYON GİDERLERİ……………………………………………………………………………………… 255

7.9.      İHRACATTA GÖTÜRÜ GİDER……………………………………………………………………………… 255

7.9.1.      Tanım ve Özellikler……………………………………………………………………………….. 255

7.9.2.      Götürü Giderden Faydalanacak Mükellefler…………………………………………………….. 256

7.9.3.      Götürü Giderden Faydalanacak Hasılatlar……………………………………………………….. 256

7.9.4.      ihraç Kaydı ile Satışlarda Götürü Gider…………………………………………………………….. 257

7.10.  KONSİNYE İHRACAT İŞLEMLERİ……………………………………………………………………….. 257

7.10.1.       Konsinye ihracat………………………………………………………………………………………. 257

7.10.2.       Konsinye ihracat Süreci ve işlemler……………………………………………………………… 258

7.11.     İHRAÇ EDİLEN MALIN GERİ GELMESİ……………………………………………………………….. 259

7.12.     ALICISI TARAFINDAN KABUL EDİLMEYEN İHRAÇ MALLARI………………………………….. 260

7.12.1.      Alıcısı Tarafından Kabul Edilmeyen Mallar…………………………………………………….. 261

7.12.2.      Alıcısına Teslim Edilmeyen Mallar ve Malların Terk Edilmesi……………………………… 261

7.13.     İHRACAT İŞLEMLERİ VE İHRACAT SÜRECİ………………………………………………………… 262

7.14.     İHRACATTA MALİYET TABLOSU DÜZENLEME…………………………………………………… 263

7.14.1.       Maliyet Tablosunun Faydaları…………………………………………………………………….. 263

7.14.2.       Maliyet Tablosu Düzenleme ve Örnek Uygulama…………………………………………… 264

 

3.15.2.2.        Maliyet Tablosundan Çıkan Sonuç ve Bilgiler……………………………………….. 267

3.15.2.3.        Maliyet Tablosunu Yorum, Sorgulama ve Analiz…………………………………… 267

8. BÖLÜM İTHALAT İŞLEMLERİ

8. İTHALAT İŞLEMLERİ……………………………………………………………………………………………… 271

8.1. İTHALAT…………………………………………………………………………………………………………… 271

8.1.1. ithalatın Tanımı…………………………………………………………………………………….. 271

8.2.   İTHALATÇI OLMA ŞARTLARI……………………………………………………………………………….. 272

8.3.   İTHALAT ÇEŞİTLERİ…………………………………………………………………………………………… 273

8.4.   İTHALAT İŞLEMLERİ SÜRECİ………………………………………………………………………………. 274

8.5.   İTHALATTA GÜMRÜK TARİFE İSTİTİSTİK POZİSYONLARI (GTİP)……………………………….. 276

8.6.   BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ (BTB)………………………………………………………………………….. 277

8.7.     İTHALATTA VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER…………………………………………………. 278

8.8.     İTHALATTA VERGİ TEŞVİKLERİ…………………………………………………………………………… 280

8.9.     GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ……………………………………………………………………………………… 281

8.9.1.      Geçici ithalat Rejiminin Amacı……………………………………………………………………….. 281

8.9.2.      Geçici İthalat Rejiminde izin………………………………………………………………………….. 281

8.9.3.      Geçici ithalat Rejiminde Süre………………………………………………………………………… 282

9. BÖLÜM SERBEST BÖLGELER

9. SERBEST BÖLGELER…………………………………………………………………………………………… 285

9.1.  Serbest Bölgelerin Kuruluş Amacı, İşlevi ve Avantajı…………………………………………………… 286

9.1.1.      Serbest Bölgelerin Kuruluş Amacı…………………………………………………………………. 286

9.1.2.      Serbest Bölgelerin işlevi………………………………………………………………………………. 287

9.1.3.      Serbest Bölgelerin Avantajları……………………………………………………………………….. 287

9.1.4.      Serbest Bölge Çeşitleri………………………………………………………………………………… 290

9.2.  Türkiye de Serbest Bölge Müdürlükleri, Faaliyet ve Ruhsat Alanları………………………………… 292

9.2.1.      Serbest Bölge Müdürlüğü, Görev ve Yetkileri……………………………………………………. 292

9.2.2.      Türkiye de Kurulmuş Serbest Bölgeler……………………………………………………………. 293

9.2.3.      Türkiye Serbest Bölgelerin Ruhsat ve Faaliyet Alanı…………………………………………… 294

9.2.4.      Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatının Verilmesi…………………………………………………….. 294

9.2.5.      Serbest Bölge Güvenliğinin Sağlanması ve Çalışma Esasları……………………………… 295

9.3.  Türkiye de Serbest Bölgelerde Özellik Arz Eden işlemler…………………………………………….. 295

9.3.1.      Serbest Bölgeye Giriş ve Çıkışlar…………………………………………………………. 295

9.3.2.      Serbest Bölgelerde Dış Ticaret……………………………………………………………………… 296

9.3.3.      Serbest Bölgelerde Mallar ve işlemleri……………………………………………………………. 296

9.3.4.      Serbest Bölgede Transit/Aktarma Ticaret işlemleri………………………………. 297

9.3.5.      Serbest Bölgede Kambiyo işlemleri………………………………………………………………. 298

9.3.6.      Serbest Bölgelerde Sosyal Güvenlik Yasası…………………………………………………….. 298

9.3.7.      Serbest Bölgelerde Özel Hesap Kesintileri ve S.B. Gelirleri………………………………….. 299

9.3.8.      Serbest Bölgelerde Yükleme, Boşaltma ve Diğer Hizmetler………………………………… 299

9.3.9.      Serbest Bölgede Vergi istisnası…………………………………………………………………….. 300

9.3.9.1.        Serbest Bölgelerde Vergiler ve Vergi Muafiyeti………………………………………………. 300

9.3.9.2.        Serbest Bölgelerde Şubesi Bulunan İşletmede Vergi istisnası,

Dönem Sonu işlemleri, Brüt ve Net Kârın Hesaplanması……………………………………… 301

9.3.10.       Serbest Bölgelerde Faiz, Repo ve Kur Farkı Gelirleri…………………………………………. 302

9.3.11.       Serbest Bölgelere Yapılan Fason işlemler……………………………………………………… 303

9.3.12.       Serbest Bölgelere Yapılan Hizmetler ye istisnalar……………………………………………. 303

9.3.13 Serbest Bölgelerde KDV……………………………………………………………………………… 304

9.3.14. Serbest Bölgelere Türkiye den ihracatta ÖTV…………………………………………………… 304

9.4. Serbest Bölgelerde Düzenlenen Belgeler………………………………………………………………… 304

9.4.1.      Serbest Bölge işlem Formu………………………………………………………………………….. 305

9.4.2.      Ön Statü Belgesi………………………………………………………………………………………… 307

9.4.3.      FATURA………………………………………………………………………………………………….. 308

10. BÖLÜM

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE TRANSİT TİCARET VE TRANSİT REJİMİ

10.1. TRANSİT TİCARET…………………………………………………………………………………………… 311

10.1.1.     Transit Ticaret işlemleri……………………………………………………………………… 311

10.1.2.     Transit Ticaret işleyişi………………………………………………………………………… 311

10.1.3.     Transit Ticarette Gümrük İşlemleri………………………………………………………………. 312

10.1.5.     Transit Ticarette Kambiyo İşlemleri……………………………………………………………… 313

10.1.6.     Transit Ticarette Vergiler……………………………………………………………………. 313

10.2. TRANSİT REJİMİ………………………………………………………………………………………………. 314

10.2.1.      Transit Ticaret Rejiminin Beyanı…………………………………………………………………. 314

10.2.2.      Transit Rejimde Süre……………………………………………………………………………….. 315

10.2.3.      Transit Rejimin Gümrükte Sonlandırılması ve Teyit işlemi………………………………… 316

10.2.4.      Transit Ticaret Rejiminde Özellik Arzeden işlemler…………………………………………. 316

10.2.4.1.       Transit Beyannamesine ilişkin Genel Hükümler………………………………. 316

10.2.4.2.       Havayolu İle Transit işlemleri……………………………………………….. 317

10.2.4.3.       Posta Kolilerinin Transit İşlemleri………………………………………… 317

10.2.4.4.       Transit Ticarette KKTC Plakalı Taşıma Araçları…………………………………. 317

11.  BÖLÜM

DIŞ TİCARETTE FİYATLANDIRMA

11. DIŞ TİCARETTE FİYATLANDIRMA…………………………………………………………………………. 321

11.1.     Fiyatlandırmanın Amacı…………………………………………………………………………………….. 321

10.1.     Fiyatlandırma Stratejisi………………………………………………………………………………………. 323

11.2.1.      Yüksek Fiyat Stratejisi…………………………………………………………………………. 323

11.2.2.      Düşük Fiyat Stratejisi…………………………………………………………………………………. 324

11.3.  Fiyatlandırmaya Etki Eden Faktörler……………………………………………………………………… 325

11.3.1.      Kontrol Edilebilir Fiyat Faktörleri…………………………………………………………. 325

11.3.2.      Bağımsız Fiyat Faktörleri……………………………………………………………………………. 326

11.4.  ihracatta Fiyatlandırma………………………………………………………………………………………. 329

11.4.1. ihracat Fiyatına Etki Eden Maliyet Unsurları……………………………………………………… 329

11.4.2.  İhracat Fiyatı Nasıl Oluşur…………………………………………………………………………… 330

11.4.2.1.       İhracat Fiyatının Yapısı ve Süreci………………………………………………………… 330

11.4.2.2.       Teslim Şekillerine Göre İhracat Fiyatının Belirlenmesi……………………………… 331

11.4.3.      İhracat Fiyatlandırmasında Fizibilite………………………………………………………………. 333

11.4.4.      ihracatta Fiyatlandırma ve Analiz…………………………………………………………………. 334

11.5.Dış Ticarette Fiyatlandırma, Teklif Hazırlama ve Başabaş Noktası………………………………… 335

11.5.1.      İhracatta Fiyatlandırma ve Teklif Hazırlama……………………………………………………. 336

11.5.2.Fiyat Teklifinde Yer Alması Gereken Unsular…………………………………………………. 336

11.5. 3. ihracat Teklifi ve Başabaş Noktası………………………………………………………………… 338

12.  BÖLÜM

DIŞ TİCARETTE PAZARLAMA VE MÜŞTERİ BULMA

12. DIŞ TİCARETTE PAZARLAMA………………………………………………………………………………. 343

12.1. Dış Ticarette Pazarlama Stratejisi………………………………………………………………………….. 343

12.2. İhracatta Dış Pazara Giriş………………………………………………………………………………. 344

12.2.1.      Doğrudan (Direkt) ihracat……………………………………………………………………. 344

12.2.2.      Dolaylı (indirekt) İhracat………………………………………………………………………. 345

12.2.3.      Diğer Pazara Giriş Yöntemleri……………………………………………………………… 346

12.2.4.      ihracat Konsorsiyumları……………………………………………………………………… 347

12.3. İhracatta Ürün Tanıtımı………………………………………………………………………………………… 347

12.3.1.      İhracatta Ürün Tanıtımı ve internet………………………………………………………………… 347

12.3.2.      İhracatta Ürün Tanıtımı ve Fuarlar………………………………………………………………… 349

12.3.2.1.       Fuarlarda Başarı Yöntemleri……………………………………………………………… 349

12.3.2.2.       ihracatta Fuarlara Hazırlanma……………………………………………………………. 350

12.3.2.3.       ihracatta Fuar Seçiminde Özel İşlemler……………………………………………….. 352

12.3.2.3.1.        Fuar Seçiminde Dikkat Edilecek Konular………………………………… 352

12.3.2.3.2.        Fuar Seçiminde Cevap Aranacak Sorular……………………………….. 353

12.3.2.4.       ihracatta Fuara Katılma ve Maliyet Analizi…………………………………………….. 353

12.3.2.5.       ihracatta Fuarlara Devlet Desteği……………………………………………………….. 354

13.  BÖLÜM

DIŞ TİCARETTE DEVLET YARDIMLARI

13. DIŞ TİCARETTE DEVLET YARDIMLARI………………………………………………………………….. 357

13.1. DEVLET YARDIMININ AMACI…………………………………………………………………………….. 357

 

xxii

13.2.     DEVLET YARDIMININ KAPSAMI………………………………………………………………………… 357

13.3.     DEVLET YARDIMI ÇEŞİTLERİ……………………………………………………………………………. 358

13.3.1.      Teknik Müşavirlik Şirketlerine Sunulan Yardımlar…………………………………………….. 358

13.3.2.      Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği……………………………………………………… 359

13.3.3.      Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları………………………………………………….. 361

13.3.4.      Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi………………………………. 365

13.3.5.      Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi…………………………… 365

13.3.6.      Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuarlara Katılımın Desteklenmesi…………………………… 366

13.3.7.      Tasarım Desteği………………………………………………………………………………………. 367

13.3.8.      Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleşmesi ve TURO.UALITY ‘nin Desteklenmesi         367

13.3.9.      İstihdam Oluşturmaya Yönelik Yardımlar……………………………………………………….. 368

13.3.10.      Çevre Koruma Yardımları………………………………………………………………………… 368

13.3.11.      AR-GE Yardımları…………………………………………………………………………………… 369

 

13.4.     Devlet Yardımı Uygulayan Kuruluşlar Ve Destek Türleri…………………………………………….. 371

13.5.     Devlet Yardımına ilişkin Örnek Uygulama………………………………………………………………. 372

14. BÖLÜM

DIŞ TİCARETTEFİNANSMAN TEKNİKLERİ VE

KREDİ İŞLEMLERİ

14.DIŞ TİCARETTE FİNANSMAN TEKNİKLERİ VE KREDİ İŞLEMLERİ………………………………. 377

14.1.  EXİMBANK KREDİLERİ…………………………………………………………………………………….. 377

14.1.1.      Türk Eximbank………………………………………………………………………………………… 377

14.1.2.      Türk Eximbankın ihracatçıya Sağladığı Teşvik Yöntemi…………………………………….. 378

14.1.3.      Türk Eximbank Kredileri…………………………………………………………………………….. 379

 

14.1.3.1.      Sevk Öncesi Reeskont Kredileri………………………………………………………… 380

14.1.3.2.      Yurt Dışı Mağazalar ve Yatırım Kredileri……………………………………………….. 380

 

14.1.4.      Türk Eximbank “Ülke Kredi / Garanti Programlan”…………………………………………… 381

14.1.5.      Türk Eximbank ihracat Kredi Sigortası”………………………………………………. 382

14.1.6.      Türk Eximbank “Teminat Mektupları”……………………………………………………………. 382

14.2.  BANKALAR VE DİĞER FİNANSMAN YÖNTEMLERİ………………………………………………. 383

14.2.1.      ihracatçı Ülke Kredileri………………………………………………………………………… 383

14.2.2.      Akreditif Kredisi…………………………………………………………………………………… 384

14.2.3.      ithalatçı Firmalara Özel TL Kredisi………………………………………………………………… 384

14.2.4.      Prefinansman Kredileri……………………………………………………………………………… 384

14.2.5.      ihracat Akreditifi Iskontosu………………………………………………………………….. 385

14.2.6.      ihracatta FACTORİNG işlemleri…………………………………………………………………… 385

14.2.7.      ihracat ve İthalatta FORFAİTİNG İşlemleri………………………………………………………. 386

 

xxiü

14.2.8. İhracat ve ithalatta FORVVARD İşlemleri…………………………………………………………. 386

14.3. YABANCI PARA CİNSİNDEN İHRACAT KREDİLERİ……………………………………………….. 387

15.  BÖLÜM

DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ

15. DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ…………………………………………………………………………………… 391

15.1.  DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETİ……………………………………………………………………….. 391

15.1.1.      Dış Ticaret Sermaye Şirketinin ihracatçıya Sağladığı Yararlar……………………………… 391

15.1.2.      Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü Alma……………………………………………………… 392

15.1.3.      Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü Geçerlilik Süresi………………………………………… 394

15.1.4.      Dış Ticaret Sermaye Şirketinin Sorumlulukları………………………………………………… 394

15.1.5.      Türkiye’de Mevcut Dış Ticaret Sermaye Şirketleri…………………………………………….. 394

15.2.  SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ……………………………………………………………….. 395

15.2.1. S.D.T. Şirketlerinin İhracatçı Ortaklarına Sağladığı Yararlar…………………………………… 396

15.2.2.1.       Normal Yörelerde SDTŞ ‘teri……………………………………………………………… 398

15.2.2.2.       Kalkınmada Öncelikli Yörelerde SDTŞ ‘teri……………………………………………. 398

15.2.2.3.       Üretici Dernekleri ve Birliklerinin Oluşturduğu SDTŞ ‘leri…………………………… 398

15.2.6.  Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin Sorumlulukları……………………………………………….. 400

16.  BÖLÜM

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV)

16. DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KDV………………………………………………………………………. 403

16.1.  İHRACAT İŞLEMLERİNDE KDV…………………………………………………………………………. 403

16.1.1.      İhracat istisnası……………………………………………………………………………………. 403

16.1.2.      Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununda İhracat istisnası………………………………….. 404

16.1.3.      ihracatta KDV istisnasına Giren Teslim ve Hizmetler………………………………………… 404

16.1.4.      Yüklenilen KDV…………………………………………………………………………………. 406

16.1.5.      KDV İadesinin Vergi Borçlarına Mahsubu ve Sıralama………………………………. 407

16.1.6.      Üretici ihracatçı İşletmelerde KDV ve Örnek Uygulama…………………………………….. 408

16.1.7.      KDV iade Alacağının Vergi ve SGK Borçlarına Mahsubu………………………………….. 414

16.1.8.      İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARDA KDV VE ÖRNEK UYGULAMA…………………………… 414

16.1.8.1.       Tecil, Terkin ve İade Edilecek KDV………………………………………………………………….. 415

16.1.8.2.       ihraç Kayıtlı Satışlarda Örnek Uygulama…………………………………………………………… 415

16.2.  İTHALAT İŞLEMLERİNDE KDV………………………………………………………………………….. 418

16.2.1.      ithalat İşlemleri ve KDV……………………………………………………………………………… 418

16.2.2.      ithalat KDV Matrahının Hesaplanması………………………………………………………….. 419

 

XXIV

16.2.2.1.       Gümrük Vergisi Matrahının ve Tutarının Hesaplanması…………………………… 419

16.2.2.2.       Özel Tüketim Vergisi Matrahının ve Tutarının Hesaplanması……………………. 419

16.2.2.3.       Katma Değer Vergisi Matrahının ve Tutarının Hesaplanması……………………. 420

16.2.3. ithalat İstisnası……………………………………………………………………………………. 420

16.3. ÖZEL FATURALARDA (Bavul Ticaretinde) KDV……………………………………………………… 422

17. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER İKTİSADİ BİRLEŞMELER

17.AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER İKTİSADİ BİRLEŞMELER……………………………………………….. 427

17.1.  AVRUPA BİRLİĞİ……………………………………………………………………………………………… 427

17.1.1.     Avrupa Birliğinin Tanımı…………………………………………………………………………….. 427

17.1.2.     Avrupa Birliğinin Doğuşunu Hazırlayan Nedenler……………………………………………. 427

 

17.1.2.1.       Avrupa Toplumunun Barış Arzusu……………………………………………………… 428

17.1.2.2.       Avrupa Toplumunun Güven içinde Yaşama isteği…………………………………. 429

17.1.2.3.       Ekonomik ve Sosyal Dayanışmayı Sağlama isteği………………………………… 429

17.1.2.4.       Avrupa Toplumu Modelini Oluşturmak………………………………………………… 430

17.1.3.  Avrupa Birliğine Üye ve Aday Ülkeler……………………………………………………………. 430

17.1.3.1.       Avrupa Birliğine Üye Ülkeler……………………………………………………………… 431

17.1.3.2.       Avrupa Birliğine Aday Ülkeler…………………………………………………………….. 432

 

17.1.4.     Türkiye-AB Gümrük Birliği Anlaşması…………………………………………………. 432

17.1.5.     Türkiye – Avrupa Birliği ve Müzakereler………………………………………………………….. 433

17.1.6.     Avrupa Birliğinde Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB)…………………………………………. 434

17.2.  DİĞER İKTİSADİ BİRLEŞMELER………………………………………………………………………… 435

17.2.1.  Coğrafi Bölge Esasına Dayanan Birleşmeler…………………………………………………. 435

17.2.1.1.       Sanayileşmiş Ülkeler ve iktisadi Birleşmeler…………………………………………. 436

17.2.1.2.       Az Gelişmiş Ülkeler ve iktisadi Birleşmeler……………………………………………. 436

 

17.2.1.2.1.        Amerika Kıtasında iktisadi Birleşmeler…………………………………….. 436

17.2.1.2.2.        Afrika’da İktisadi Birleşmeler………………………………………… 436

17.2.2.1.1.        Asya Kıtasında İktisadi Birleşmeler…………………………………………. 437

17.2.2.  Coğrafi Bölge Esasına Dayanmayan Birleşmeler…………………………………………… 437

KAYNAKÇA…………………………………………………………………………………………………………… 439