Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

Öğr. Gör. Yaser Gürsoy


Baskı Tarihi: Aralık 2017
Sayfa Sayısı: 338 Sayfa
Fiyatı: 40 TL
İndirimli Fiyatı:39,5 TL (Kdv Dahil)
SİTEMİZDE GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR!
(Şu an için sitemizden sipariş alınamamaktadır.)
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Kitabı,  Öğr. Gör. Yaser Gürsoy tarafından yazılmıştır. On üç bölümden oluşmaktadır. Dış Ticaret İşlemleri, Dış Ticaret İşlemlerinde Hesap Planı, İhracat İşlemleri ve Muhasebe Uygulaması, İhracat İadesi, Giderleri ve Lojistik Muhasebesi, İhracat Türlerine Göre Muhasebe Örnekleri, İhraç Kayıtlı Satış ve, Alışlarda Muhasebe Uygulaması, İthalat İşlemleri ve Muhasebe Uygulaması, KDV İadesi, Mahsup ve Muhasebe Uygulaması gibi konular Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Kitabında yer almıştır. Kısa sürede teslimat olanakları ile Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Kitabını sitemizden temin edebilirsiniz.

KİTAP TANITIMI

 

 • Dış Ticaret İşlemleri
 • Dış Ticaret İşlemlerinde Hesap Planı
 • İhracat İşlemleri ve Muhasebe Uygulaması
 • İhracat İadesi, Giderleri ve Lojistik Muhasebesi
 • İhracat Türlerine Göre Muhasebe Örnekleri
 • İhraç Kayıtlı Satış ve Alışlarda Muhasebe Uygulaması
 • İthalat İşlemleri ve Muhasebe Uygulaması
 • KDV İadesi, Mahsup ve Muhasebe Uygulaması
 • Serbest Bölgeler ve Muhasebe İşlemleri
 • Transit Ticaret İşlemleri ve Muhasebe Uygulaması
 • Y.B.E.İ, Bavul Ticareti ve Muhasebe İşlemleri
 • Finansman Teknikleri, Kredi İşlemleri ve Muhasebesi
 • Factoring, Forfaiting, Leasing İşlemler ve Muhasebesi
 • Devlet Yardımları, Çeşitleri ve Muhasebe Uygulaması
 • Fason, Tevkifat ve Kur Farkı İşlemleri ve Muhasebesi
 • Yabancı Para Kasası İşlemleri ve Muhasebesi

ÖNSÖZ

Kitabın yazılış amacı, dış ticaret işlemleri ve muhasebesi konusunda eğitim gören öğrencilere, eğitimcilere ve uygulamacılara, dış ticaret ve
dış ticarette muhasebe uygulamaları ile ilgili bilgiler sunmaktır.

Kitabın ilk bölümünde, dış ticaretin tanımı, çeşitleri, ödeme ve teslim şekilleri, dış ticarette kullanılan belgeler ile rejimler açıklanmıştır.

İkinci bölümde; dış ticarette tekdüzen hesap işlenmiş,

Üçüncü bölümde; ihracat işlemleri, süreci, muhasebe için gerekli ön çalışmalar, ihracat muhasebe uygulamaları örneklerle açıklanmış,

Dördüncü bölümde; ihraç kayıtlı satışlar, ihraç kayıtlı alışlar ve ihracatı açıklanmış, örnek muhasebe kayıtlarına yer verilmiş,

Beşinci bölümde; ithalat işlemleri, süreci ile ithal edilen stok, M.D.V ve yatırım hesapları işlenmiş, örnek muhasebe kayıtları düzenlenmiş,

Altıncı bölümde; ihracat da, ihraç kayıtlı satışlar da KDV istisnası, iadesi açıklanmış, örneklerle muhasebe kayıtlarına yer verilmiştir.

Yedinci bölümde; serbest bölgelerde özellik arz eden işlemler, teşvikler, defterler, belgeler açıklanmış, muhasebe uygulamaları anlatılmıştır.

Sekizinci bölümde; transit ticaretin muhasebesi açıklanmış,

Dokuzuncu bölümde; yolcu beraberi eşya ihracı, bavul ticareti işlemleri, KDV istisnası ve örnek muhasebe uygulamaları düzenlenmiş,

Onuncu bölümde; finansman teknikleri, Eximbank kredileri, T.L ve dövizli dış ticaret kredileri örnek muhasebe kayıtları ile açıklanmış,

On birinci bölümde; ihracat ve ithalatta Factoring, Forfaiting, Leasing işlemleri, örneklerle muhasebe süreci ve kayıtları düzenlenmiştir.

On ikinci bölümde; devlet yardımları ve muhasebesi anlatılmış,

On üçüncü bölümde; yurt dışı, yurt içi fason, tevkifat işlemleri, kur farkları ve yabancı para kasası işlemleri muhasebe kayıtları düzenlenmiştir.

Kitabı dokuzuncu baskıya getiren ve görüşlerini benimle paylaşan değerli okuyuculara şükranlarımı sunarım.

Kıymetli öğrencilerime ve okuyuculara yararlı olmasını dilerim.

YaserGÜRSOY

 

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

 

1. DIŞ TİCARET. 3

1.1. TANIM VE ÇEŞİTLERİ 3

1.1.1. Tanım.. 3

1.1.2. Dış Ticaret Çeşitleri 3

1.1.2.1. Normal Ticaret 3

1.1.2.2. Bağlı Ticaret 3

1.1.2.3. Sınır Ticareti 3

1.1.2.4. Serbest Bölge Ticareti 4

1.2. DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER.. 4

1.2.1. Ticari Belgeler 4

1.2.1.1. Proforma Fatura Proforma Invoice. 4

1.2.1.2. Ticari Fatura Commercial Invoice. 4

1.2.1.2.1. İhracat Faturası 4

1.2.1.2.2. İhraç Kaydıyla Satış Faturası (İmalatçı Faturası) 5

1.2.1.2.3. İthalat Faturası 5

1.2.1.2.4. Özel Fatura. 5

1.2.1.3. Navlun Faturası 5

1.2.1.4. İmalatçının Analiz Belgesi 6

1.2.1.5. Kontrol (Gözetim) Belgesi 6

1.2.1.6. Koli Listesi 6

1.2.1.7. Spesifikasyon Listesi 6

1.2.1.8. Gemi Ölçü Raporu. 6

1.2.1.9. Çeki Listesi Packing List 6

1.2.1.10. Gümrük Müşavirlik Faturası 7

1.2.2. Resmi Belgeler 7

1.2.2.1. Gümrük Beyannamesi 7

1.2.2.1.1. İhracat Gümrük Beyannamesi 7

1.2.2.1.2. İthalat Gümrük Beyannamesi 8

1.2.2.2. Serbest Dolaşım Belgeleri 9

1.2.2.2.1. A.TR Belgeleri, A.TR. Movement Certificate. 9

1.2.2.2.2. EUR – 1 Belgesi, EUR.1 Movement Certificate. 9

1.2.2.3. Veteriner Sertifikası ve Bitki Sağlık Sertifikası 9

1.2.2.4. Menşe Şahadetnamesi, Certificate of Origin. 10

1.2.2.5. Konsolosluk Belgesi 10

1.2.2.6. Helal Belgesi 10

1.2.2.7. Radyasyon Belgesi 10

1.2.2.8. A.T.A. Karneleri 10

1.2.2.9. Boykot, Kara Liste Sertifikaları 10

1.2.3. Taşıma Belgeleri 11

1.2.3.1. Kara Yolu Konşimentosu. 11

1.2.3.2. Deniz Konşimentosu, Marine Bill of Lading. 11

1.2.3.3. İkinci Kaptan Makbuzu. 11

1.2.3.4. Rıhtım Makbuzu. 11

1.2.3.5. Havayolu Konşimentosu, Airway B / L. 11

1.2.3.6. Demir Yolu Hamule Senedi 12

1.2.3.7. Nakliyeci Makbuzu. 12

1.2.3.8. FIATA Taşıma Belgeleri 12

1.2.3.9. Paket Postası Makbuzu. 12

1.2.4. Sigorta Belgeleri ve Sigorta Poliçesi 12

1.3. DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 13

1.3.1. Peşin Ödeme. 13

1.3.2. Mal Mukabili Ödeme. 13

1.3.3. Vesaik Mukabili Ödeme. 13

1.3.4. Akreditifli Ödeme. 13

1.3.5. Kabul Kredili Ödeme. 14

1.3.6. Konsinye Satış İle Ödeme. 14

1.3.7. Açık Hesap Ödeme. 14

1.4. DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TESLİM ŞEKİLLERİ 14

1.4.1. İş Yerinde Teslim “EXW”  Ex-Works. 15

1.4.2. Taşıyıcıya Teslim “FCA”  Free Carrier 15

1.4.3. Gemi Doğrultusunda Teslim “FAS” Free Alongside Ship. 15

1.4.4. Gemide Teslim “FOB”  Free on Board. 15

1.4.5. Mal Bedeli ve Navlun Dahil Teslim “CFR” Cost and Freight 15

1.4.6. Mal Bedeli, Sigorta, Navlun Dahil “CIF” Cost, Insurance and Freight 16

1.4.7. Taşıma Ödenmiş Olarak Teslim “CPT”  Carriage Paid To. 16

1.4.8. Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim “CIP” Paid To. 16

1.4.9. Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim “DDP” Delivered Duty Paid. 16

1.4.10. Belirlenen Yerde Teslim “DAP”  Delivered At Place. 16

1.4.11. Terminalde Teslim “DAT”  Delivered At Termınal 17

1.5. İHRACAT. 17

1.6. İTHALAT. 17

1.7. SERBEST BÖLGELER ve SERBEST BÖLGE TİCARETİ 17

1.8. TRANSİT TİCARET. 17

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE  MUHASEBENİN ÖNEMİ VE HESAP PLANI

 

2. DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE MUHASEBE. 21

2.1. DIŞ TİCARET MUHASEBESİNİN ÖNEMİ 21

2.1.1. Muhasebenin Önemi 21

2.1.2. Dış Ticaret Muhasebesi İçin Gerekli Ön Bilgiler 21

2.1.3. Dış Ticaret Planlamasında Muhasebe. 22

2.2. DIŞ TİCARETTE HESAP PLANI 23

2.2.1. Tekdüzen Hesap Planı Grupları ve Kodları 23

2.2.2. Hesap Planı Düzenleme. 23

2.2.3. Dış Ticarette Kullanılan Hesaplar 24

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İHRACAT İŞLEMLERİ VE  MUHASEBE UYGULAMASI

 

3. İHRACAT İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ 27

3.1. İHRACAT İŞLEMLERİ 27

3.1.1. İhracat ve İhracatçı 27

3.1.2. İhracat Çeşitleri ve İşlem Şekilleri 27

3.1.3. İhracat İşlemleri ve İhracat Gümrük Süreci 28

3.2. İHRACATTA TEKDÜZEN HESAP PLANI 29

3.2.1. İhracat İşlemlerinde Kullanılan Bilanço Hesapları 30

3.2.2. İhracat İşlemlerinde Kullanılan Gelir Tablosu Hesapları 31

3.2.3. İhracat İşlemlerinde Kullanılan Maliyet Hesapları 32

3.3. İHRACAT VE FİİLİ İHRACAT TARİHİ 33

3.3.1. Fiili İhracat – Fiili İhracat Tarihi ve VEDOP. 33

3.3.2. Fiili İhracat Tarihinin İhracat Muhasebe İşleminde Önemi 34

3.4. İHRACAT MUHASEBE KAYDI VE UYGULAMALARI 34

3.4.1. İhracatta Muhasebe Kaydı Öncesi Yapılması Gereken İşlemler 34

3.4.2. İhracat Muhasebe Kaydı ve Örnek Uygulama. 35

3.4.3. İhracat Muhasebe Kaydında Dikkat Edilecek İşlemler 36

3.5. İHRACAT BEDELİN TAHSİLİ 37

3.5.1. İhracat Bedelinin Tahsilinde Kambiyo Mevzuatı 37

3.5.2. Döviz Alım Belgesi (D.A.B.) 37

3.5.3. İhracat Mal Bedelinin Tamamının Tahsili 38

3.5.3.1. İhracat Bedeli Tahsili ve Olumlu Kur Farkı Hali 38

3.5.3.2. İhracat Bedeli Tahsili ve Olumsuz Kur Farkı Hali 39

3.5.3.3. Banka (İşlem – Havale)  Masrafı Kaydı 40

3.5.4.  İHRACATTA PEŞİN ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 40

3.5.5. İhracat Bedelinin Kısım Kısım Tahsili 43

3.5.6. Yurt Dışı Şubelerde Bırakılan İhracat Bedeli 44

3.6. MUHABİR BANKA MASRAFI (KESİNTİSİ) 44

3.7. İHRACAT KOMİSYON ve LOJİSTİK GİDERLERİ 46

3.7.1. İhracat İle İlgili Yurt İçi Komisyon ve Lojistik Giderleri 46

3.7.2. İhracat İle İlgili Yurt Dışı Komisyon ve Lojistik Giderleri 47

3.7.3. Yurt Dışı Nakliye Lojistik İşlemleri Muhasebe Kaydı 48

3.8. İHRACAT İŞLEMLERİNDE GÖTÜRÜ GİDER.. 48

3.8.1. Tanım ve Özellikler 48

3.8.2. Götürü Giderin Muhasebe Kaydı 49

3.8.2.1. FOB Bedel İhracat Hasılatı ve Götürü Gider Kaydı 49

3.8.2.2. “CIF” Bedel İhracat Hasılatı ve Götürü Gider Kaydı 50

3.9. İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ ve ÖRNEK UYGULAMALAR.. 51

3.9.1. “PEŞİN ÖDEME” Şeklinde İhracat 51

3.9.2. “MAL MUKABİLİ ÖDEME” Şeklinde İhracat 51

3.9.3. “VESAİK MUKABİLİ ÖDEME” Şeklinde İhracat 53

3.9.4. “AKREDİTİFLİ ÖDEME” Şeklinde İhracat 55

3.9.5. “KABUL KREDİLİ ÖDEME” Şeklinde İhracat 57

3.9.6. “KONSİNYE SATIŞ ve ÖDEME” Şeklinde İhracat 59

3.9.7. “AÇIK HESAP ÖDEME” Şeklinde İhracat 62

3.10. İHRACATTA SATIŞ GİDERLERİ 63

3.11. İHRACATTA SATIŞ İADELERİ 65

3.11.1. İhraç Edilen Malın Cari Dönemde Geri Gelmesi 65

3.11.2. İhraç Edilen Malın Cari Dönemde Sonra Geri Gelmesi 66

3.12. İHRACAT DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 67

3.12.1. Yurt Dışı Alacakların “Dönem Sonunu Değerleme” İşlemi 67

3.12.2. Değerleme İşlemi Yapılmış Yurt Dışı Alacağın Tahsili 69

3.13. İHRACATTA ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR.. 70

3.13.1. Şüpheli Ticari Alacaklar 70

3.13.2. Yurt Dışı Şüpheli Ticari Alacaklar 71

3.14. SATIŞLARIN MALİYETİ 72

3.15. İHRACAT MALİYET TABLOSU.. 73

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İHRAÇ KAYDIYLA SATIŞLAR İHRAÇ KAYDIYLA ALIŞLAR VE   MUHASEBE UYGULAMALARI

 

4. İHRAÇ KAYDIYLA SATIŞ VE ALIŞ İŞLEMLERİ 77

4.1. İHRAÇ KAYDIYLA SATIŞLAR.. 77

4.1.1. İhraç Kaydıyla Satış Şekli ve Süreci 77

4.1.2. Hangi Satışlar İhraç Kaydıyla Satış Sayılır 78

4.1.3. İhraç Kaydıyla Satışlarda Kullanılan Tekdüzen Hesap Planı 79

4.1.4. İhraç Kaydıyla Satışlarda Muhasebe İşlemi ve Örnek Uygulama. 81

4.1.5. İhraç Kaydıyla Satış Kaydında Dikkat Edilmesi Gereken İşlemler 81

4.1.6. İhraç Kaydıyla Malı Satan Firmanın Sorumlulukları 82

4.2. İHRAÇ KAYDIYLA ALIŞLAR.. 83

4.2.1. “İhraç Kaydıyla Mal Alış” Yapan Firmalar ve Sorumlulukları 83

4.2.2. İhraç Kaydıyla Alış Yapan Firmada Muhasebe Kaydı 83

4.3. İHRAÇ KAYDIYLA ALIŞTAN İHRACAT. 84

4.3.1. İhracatçı Firmada; İhracat Muhasebe Kaydı 84

4.4. İHRAÇ KAYDIYLA SATIŞ ve ALIŞLARDA KUR FARKI 85

4.4.1. İmalatçı Firma İçin Kur Farkı Hesaplama ve Muhasebe Kaydı 86

4.4.2. İhracatçı Firma İçin Kur Farkı Hesaplama ve Muhasebe Kaydı 87

4.5. İHRAÇ KAYDIYLA SATIŞLARDA GÖTÜRÜ GİDER.. 87

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İTHALAT İŞLEMLERİ VE  MUHASEBE UYGULAMASI

 

5. İTHALAT İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ 91

5.1. İTHALAT İŞLEMLERİ 91

5.1.1. İthalat ve İthalatçı 91

5.1.2. İthalat Çeşitleri 91

5.1.3. İthalat İşlemleri ve İthalat Gümrük Süreci 92

5.2. İTHALAT İŞLEMLERİNDE TEKDÜZEN HESAP PLANI 93

5.2.1. Stok Hesapları 93

5.2.2. Maddi Duran Varlık Hesapları 93

5.2.3. Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesapları 94

5.2.4. Stok, Duran Varlık ve Avans Hesaplarının Faydaları 94

5.2.5. İthalat Giderleri ve Örnek Hesap Planı 95

5.3. İTHALAT, FİİLİ İTHALAT TARİHİ ve MUHASEBEDE ÖNEMİ 96

5.3.1. Fiili İthalat Giriş Tarihi ve Gümrük Beyannamesi 96

5.3.2. Fiili İthalat Giriş Tarihinin İthalat Muhasebe İşleminde Önemi 96

5.3.2.1.  Muhasebe Kaydında Dikkate Alınacak Fiili İthalat Tarihi 96

5.3.2.2.  Muhasebe Kaydında Dikkate Alınacak Döviz Kuru. 96

5.4. İTHALAT MUHASEBE KAYDI ve UYGULAMALARI 97

5.4.1. İthalat Muhasebe Kaydı Öncesi Belge Kontrolü. 97

5.4.2. İlk Madde Malzeme İthalatı ve Örnek Uygulama. 97

5.4.3. Ticari Mal İthalatı 109

5.4.4. Maddi Duran Varlık İthalatı ve Örnek Uygulama. 109

5.5. İTHALAT BORÇLARININ DEĞERLEMESİ 112

5.5.1. Ticari Borların Değerlemesi 112

5.5.2. İthalattan Doğan Ticari Borların Değerlemesi 113

5.6. İTHALATTA MALİYET TABLOSU DÜZENLEME. 113

 

 

ALTINCI BÖLÜM

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE                                                                               KATMA DEĞER VERGİSİ (K.D.V.)

 

6. DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KDV. 117

6.1. İHRACAT İŞLEMLERİNDE KDV. 117

6.1.1. İhracat İstisnası 117

6.1.2. Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununda İhracat İstisnası 118

6.1.2.1. İhracatta KDV İstisnasına Giren Teslim ve Hizmetler 118

6.1.2.2. İhracatta İstisnaya Tabii İşlemlerin Belgelerde Yer Alması 119

6.1.3. KDV İadesinin Doğması, Nakden, Mahsuben İade ve Risk Analizi 120

6.1.3.1. KDV İadesinin Doğması ve Yüklenilen KDV. 120

6.1.3.1.1. KDV İadesinin Doğması 120

6.1.3.1.2. Yüklenilen KDV. 120

6.1.3.2. KDV İadesi Tutarının Nakden İadesi 121

6.1.3.3. KDV İadesinin Vergi Borçlarına Mahsubu ve Sıralama. 121

6.1.3.4. KDV İadesinde Risk Analizi 122

6.1.4. Üretici İhracatçı İşletmelerde KDV ve Örnek Uygulama. 123

6.1.4.1. İhracatta Yüklenen KDV’nin Vergi İdaresinden Tahsili ve Örnek Uygulama  (190 + 191>391) 123

6.1.4.1.1. Temmuz Ayı KDV Hesapları Tasnifi ve İhracat Kaydı 123

6.1.4.1.2. Temmuz Ayı Yurt İçi Mal Satış Yevmiye Kaydı 125

6.1.4.1.3. Temmuz Ayı Mal Ve Hizmet Alışlar Yevmiye Kaydı 125

6.1.4.1.4. Temmuz Ayı KDV Hesapları Mahsubu Kaydı 126

6.1.4.1.4. İade Edilecek KDV’nin Vergi İdaresinden Tahsili; 127

6.1.4.1.5. e- beyanname ve KDV Beyannamesi Düzenleme İşlemi. 128

6.1.4.1.5.2. 1.No’lu KDV Beyannamesi Süreci. 128

6.1.4.1.6. İnternet Vergi Dairesinden KDV İade Talep Listelerinin Gönderilme Süreci 131

6.1.4.1.7. KDV İade Alacağının Vergi ve SGK Borçlarına Mahsubu. 132

6.1.4.1.8.  KDV İade Alacağının Vergi Borçlarına Mahsubu. 133

6.1.4.2. İhracatta Yüklenen KDV’nin Hesaplanan KDV den Mahsubu ve Örnek Uygulama ( 391>191 + 190 ) 133

6.1.4.3. İmalatçı İhracatçı Firmalara Çözüm Önerileri 139

6.1.5. ARACI (TİCARİ) İŞLETMELERDE KDV VE ÖRNEK UYGULAMA. 139

6.1.6. İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARDA KDV VE ÖRNEK UYGULAMA. 143

6.1.6.1. Tecil, Terkin ve İade Edilecek KDV. 143

6.1.6.2. İhraç Kayıtlı Satışlarda; Tahsil Edilemeyen KDV’nin,   Hesaplanan KDV’den Mahsubu ve Örnek Uygulama (391 > 190 + 191 = 360 olması halinde). 144

6.1.6.2.1. İhraç Kayıtlı Satış Bilgilerinin Dağılımı ve Tasnifi 144

6.1.6.2.2. İhraç Kayıtlı Satış Muhasebe Kayıtları 145

6.1.6.2.3. KDV Hesaplarının Mahsubu. 146

6.1.6.2.4. İhraç Kayıtlı Satışın 3 Aya İçinde Gerçekleşmesi 147

6.1.6.2.5. İhraç Kayıtlı Satışın 3 Aya İçinde Gerçekleş-me-mesi 148

6.1.6.2.6. İhraç Kayıtlı Satışta “e – beyanname” Süreci 149

6.1.6.2.7. İhraç Kayıtlı Satışta “1 No’lu KDV Beyannamesi” 150

6.1.6.3. İhraç Kayıtlı Satışta; Tahsil Edilemeyen KDV’nin,   Vergi İdaresinden Tahsili ve Örnek Uygulama (391 > 190 + 191 = 360 tutarının yetersiz olması hali). 152

6.1.6.4. İhraç Kaydıyla Teslim Alınan Malın, İhracatçı Firma  Tarafından Başka Firmaya Devri ve KDV’nin Durumu  160

6.2. İTHALAT İŞLEMLERİNDE KDV. 160

6.2.1. İthalat İstisnası 161

6.2.2. İthalatta Gümrük Vergisi, Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi Matrah ve Tutarının Hesaplanması 162

6.2.2.1. İthalatta Gümrük Vergisi Matrah ve Tutarının Hesaplanması 162

6.2.2.2. İthalatta Ö.T.V Matrah ve Tutarının Hesaplanması 163

6.2.2.3. İthalatta KDV Matrah ve Tutarının Hesaplanması 163

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

SERBEST BÖLGELER VE MUHASEBE İŞLEMLERİ

 

7. SERBEST BÖLGELER.. 167

7.1. Türkiye de Serbest Bölgelerin Kuruluş Amacı ve Avantajı 167

7.2. Türkiye de Serbest Bölgelerde Özellik Arz Eden İşlemler 168

7.2.1. Serbest Bölgelerde Dış Ticaret 168

7.2.2. Serbest Bölgelerdeki Mallar ve İşlemleri 168

7.2.3. Serbest Bölgede Kambiyo İşlemleri ve Kâr Transferi 168

7.2.4. Serbest Bölgelerde Sosyal Güvenlik Mevzuatı 169

7.2.5. Serbest Bölgelerde Vergiler ve Vergi Muafiyetleri 169

7.2.6. Serbest Bölgelere Türkiye den Yapılan Fason İşlemler 169

7.2.7. Serbest Bölgelerde İfa Edilen Hizmetler 169

7.2.8 Serbest Bölgelerde Katma Değer Vergisi (KDV) 170

7.2.9. S. Bölgelere Türkiye den İhracatta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 170

7.2.10. Türkiye de Serbest Bölgelerde Transit ve Aktarma İşlemleri 171

7.2.11. Serbest Bölgede Kur Farkı ve Vade Farkı Geliri 171

7.2.12. Serbest Bölge Özel Hesap Bedeli 171

7.3. SERBEST BÖLGELERDE DÜZENLENEN BELGELER.. 171

7.3.1. Serbest Bölgelere Mal Girişinde (İthalatta) Kullanılan Belgeler; 171

7.3.2. Serbest Bölgeden Mal Çıkışında (İhracatta) Kullanılan Belgeler; 172

7.3.3. Serbest Bölge İşlem Formu. 172

7.3.4. Ön Statü Belgesi 173

7.3.5. Mal ve Hizmet Faturası 173

7.4. SERBEST BÖLGELERDE MUHASEBE İŞLEMLERİ 173

7.4.1. Serbest Bölgelerde Tutulması Zorunlu Defterler 173

7.4.2. Türkiye den Serbest Bölgeye Mal Satışı Muhasebe Kaydı 174

7.4.2.1. Türkiye deki Firma İçin Muhasebe Kaydı 174

7.4.2.2. Serbest Bölgedeki Firma İçin Muhasebe Kaydı 175

7.4.3. Serbest Bölgeden Mal Satışı Muhasebe Kaydı 176

7.4.3.1. Serbest Bölgedeki Satıcı Firma İçin Muhasebe Kaydı 176

7.4.3.2. S.B Dışındaki Alıcı Firma İçin Muhasebe Kaydı 177

7.4.4. Serbest Bölgede Şubesi Bulunan İşletmede Vergi İstisnası,   Dönem Sonu İşlemleri, Brüt ve Net Kârın Hesaplanması ÖRNEK UYGULAMA  177

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

TRANSİT TİCARET VE MUHASEBE İŞLEMLERİ

8. TRANSİT TİCARET. 181

8.1. Transit Ticarette İşleyişi 181

8.2. Transit Ticarette Kambiyo İşlemleri 182

8.3. Transit Ticarette Vergiler 182

8.4. Transit Ticarette Ba – Bs Formları 183

8.5. Transit Ticaret Muhasebe İşlemleri 183

8.5.1. Transit Ticarette Mal Alış Muhasebe Kaydı 183

8.5.2. Transit Ticarette Mal Satış Muhasebe Kaydı 184

8.5.3. Transit Ticarette Komisyon Karşılığı Hizmet Satış Muhasebe Kaydı 184

 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI (Y.B.E.İ) ÖZEL FATURA İLE İHRACAT (BAVUL TİCARETİ) VEMUHASEBE İŞLEMLERİ

 

9. YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACATI VE ÖZEL FATURAYLA İHRACAT. 189

9.1. YOLCU BERABERİNDE EŞYA İHRACATI (Y.B.E.İ) 189

9.1.1. Yolcu Beraberi Eşya İhracatında İstisnadan Yararlanma Şartları 190

9.1.2. Yolcu Beraberi Eşya İhracatı (Y.B.E.İ) İşlem Süreci 190

9.1.3. Yolcu Beraberi Eşya İhracatında Aracı Firmalar 191

9.1.4. Yolcu Beraberinde Eşya İhracatında Muhasebe İşlemleri 191

9.1.5. Y.B.E. İhracatında KDV Beyannamesi İşlemleri 194

9.2.  ÖZEL FATURA İLE İHRACAT ( BAVUL TİCARETİ ) 195

9.2.1. Özel Fatura İle Bavul Ticaretinde Mal Satış Şartları 195

9.2.2. Özel Fatura ile Bavul Ticaretinde Muhasebe İşlemleri 196

 

 

ONUNCU BÖLÜM

DIŞ TİCARETTE FİNANSMAN  TEKNİKLERİ DIŞ TİCARET KREDİLERİ  VE MUHASEBE İŞLEMLERİ

 

10. FİNANSMAN TEKNİKLERİ 203

10.1. DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI 203

10.1.1. İhracatın Finansmanı 203

10.1.1.1. Merkez Bankası ve Ticari Banka Kredileri 203

10.1.1.2. Eximbank Kredileri 204

10.1.1.3. Red Clause Akreditif Açılması 204

10.1.1.4. Prefinansman. 205

10.1.1.5. Banka Kabulü. 205

10.1.2. İthalatın Finansmanı 205

10.2. TÜRK LİRASI (TL) KREDİLER VE MUHASEBE UYGULAMASI 205

10.3. DÖVİZLİ İHRACAT KREDİLERİ VE MUHASEBESİ 207

 

 

ON BİRİNCİ BÖLÜM

DIŞ TİCARETTE FAKTORİNG FORFAİTİNG LEASİNG İŞLEMLER VE MUHASEBESİ

 

11. DIŞ TİCARETTE FAKTORİNG, FORFAİTİNG VE LEASİNG İŞLEMLERİN                                   MUHASEBESİ 213

11.1. DIŞ TİCARETTE FAKTORİNG VE MUHASEBESİ 213

11.1.1. Faktoring – 213

11.1.2. Faktoring Kuruluşun Alacaklı Firmaya Sunduğu Avantajlar 214

11.1.3. Yurt İçi ve Yurt Dışı (Uluslar Arası) Faktoring İşlemleri 214

11.1.3.1 Yurt İçi Faktoring İşlemleri 214

11.1.3.2. Yurt Dışı, Uluslararası Faktoring İşlemleri 215

11.1.3.2.1. İhracat Faktoring’i 216

11.1.3.2.2. İthalat Faktoring’i 216

11.1.4.  Yurt Dışı Faktoring İşlemleri Muhasebesi ve Örnek Uygulama. 217

11.1.4.1. Ön Ödemenin Hesaplanması 218

11.1.4.2. Vade Sonu Kalan Bakiyelerin Tahsili 218

11.1.4.3. FAKTÖRİNG İŞLEMLERİ MUHASEBE KAYDI 219

11.1.5.  Faktöring İşlemlerde Kur Farkları 221

11.2. DIŞ TİCARETTE FORFAİTİNG ve MUHASEBESİ 221

11.2.1. Forfaiting 221

11.2.1.1. Forfaiting’de Taraflar 222

11.2.1.2. Forfaiting Süreci 222

11.2.1.3. Forfaiting Maliyeti 223

11.2.1.4. Forfaitingin İhracatçı ve İthalatçıya Sağladığı Avantajlar 223

11.2.1.4.1. Forfaiting ve İhracatçıya Sağladığı Avantajlar 223

11.2.1.4.2. Forfaiting ve İthalatçıya Sağladığı Avantajlar 224

11.2.1.5. Forfaiting ve Factoringin Karşılaştırması 224

11.2.1.6. Forfaiting Faizinin Hesaplanması 225

11.2.1.6.1. Düz İskonto Yöntemi 225

11.2.1.6.2. Bugünkü Değer Yöntemi 226

11.2.2. FORFAİTİNG İŞLEMLERİ VE MUHASEBE UYGULAMASI 226

11.3. DIŞ TİCARETTE LEASİNG VE MUHASEBESİ 230

11.3.1. Leasing – Finansal Kiralama – 230

11.3.1.1. Finansal Kiralama İşlemleri ve Süreci 230

11.3.1.2. Finansal Kiralamada Teşvik ve Diğer Hükümler 232

11.3.1.3. Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununda Finansal Kiralama. 232

11.3.1.4. Finansal Kiralamada Süre. 233

11.3.1.5. Finansal Kiralamanın Faydaları 233

11.3.1.6. Finansal Kiralamanın Olumsuz Yönleri 234

11.3.2. Finansal Kiralamada Muhasebe İşlemleri ve Örnek Uygulama. 234

11.3.2.1. Finansal Kiralamada Tekdüzen Hesap Planı 234

11.3.2.2. Finansal Kiralamada Muhasebe İlkeleri 236

11.3.2.3. Finansal Kiralama Muhasebesi ve Örnek Uygulama. 236

11.3.2.3.1. F. Kiralamada Bugünkü Değerin Hesaplanması 237

11.3.2.3.2.  Finansal Kiralamada, Yıllık Kiranın, Bugünkü Değerinin ve Kazanılmamış Faiz Gelirinin Hesaplanması 237

11.3.2.3.3. Kiralama (Leasing) Şirketinin Muhasebe İşlemleri 238

11.3.2.3.3.1.  Kiralama Şirketinin Bilgisayar Satınalma Kaydı. 238

11.3.2.3.3.2. Kiralayan Tarafından, Kiracıya Varlığın Devir Kaydı; 238

11.3.2.3.3.3. Finansal Kiralama Şrk ‘nin Taksitlerini Tahsil Kaydı 239

11.3.2.3.4. Kiracı, Yatırımcı Şirketinin Muhasebe İşlemleri 240

11.3.2.3.4.1. Kiracının Demirbaş Bilgisayar’ı Kiralama Kaydı; 240

11.3.2.3.4.2. Kiracı Tarafından Kira Tutarının Ödenmesi Kaydı; 241

11.3.2.4. Finansal Kiralamada Amortisman İşlemleri ve Muhasebe Kaydı 244

 

 

ON İKİNCİ BÖLÜM

DIŞ TİCARETTE DEVLET YARDIMLARI

 

12. DIŞ TİCARETTE DEVLET YARDIMLARI 249

12.1. Devlet Yardımlarının Amacı 249

12.2. Devlet Yardımlarının Çeşitleri 249

12.2.1. Teknik Müşavirlik Şirketlerine Sunulan Yardımlar 249

12.2.2. Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 250

12.2.3. Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları 250

12.2.4. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 250

12.2.5. Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 251

12.2.6. Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuarlara Katılımın Desteklenmesi 251

12.2.7. Tasarım Desteği 252

12.2.8. Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleşmesi ve TURQUALITY’nin Desteklenmesi 252

12.2.9. İstihdam Oluşturmaya Yönelik Yardımlar 253

12.2.10. AR-GE Yardımları 253

12.2.11. Çevre Koruma Yardımları 253

12.3. Devlet Yardımına İlişkin Uygulama ve Muhasebe Kayıtları 254

 

 

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DIŞ TİCARETTE DİĞER İŞLEMLER

 

13.1.  FASON İŞLEMLER.. 259

13.1.1.  Fasonun Tanımı 259

13.1.2.  Fason İşlemler ve Taraflar 259

13.1.3.  Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Fason İşlemler ve KDV Oranı 260

13.1.4.  Fason İşlemlerde Fatura Düzenleme Yöntemi 260

13.1.5.  Fason İşlemlerde Muhasebe Uygulaması 261

13.2.  TEVKİFAT İŞLEMLERİ 263

13.2.1. Kısmi Tevkifat Uygulaması 263

13.2.1.1. Kısmi Tevkifat Uygulamasında Muhasebe İşlemleri 264

13.2.1.2. Kısmi Tevkifat Uygulamasında KDV Beyannamesi 266

13.2.2. Tam Tevkifat Uygulaması 266

13.2.2.1. Tam Tevkifat Uygulamasında Muhasebe İşlemleri 267

13.2.2.2. Tam Tevkifat Uygulamasında KDV Beyannamesi 268

13.3.  KUR FARKI, VADE FARKI, FİYAT FARKI İŞLEMLERİ 269

13.3.1. Mal ve Hizmet İhracatında Vade ve Kur Farkı 269

13.3.2. İhraç Kaydıyla Satışlarda Kur ve Vade Farkı 269

13.3.3. Yurt İçi İşlemlerde Kur Farkı 269

13.3.4.  Kur Farkı Tutarının Hesaplanması 270

13.3.5.  Yurt İçi Kur Farkı Muhasebe İşlemleri 271

13.3.6.  Yurt İçi Vade Farkı Muhasebe İşlemleri 272

13.4 YABANCI PARA KASASI İŞLEMLERİ 273

13.4.1. Yabancı Para Kasası 273

13.4.2. Dış Ticarette Yabancı Para Kasası İşlemleri 274

 

 

KAYNAKÇA.. 279